Sunteți pe pagina 1din 18

Birotică Profesională

Cursul 1
Cuprins
 Introducere
 Prezentare curs
 Birotica
 Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei
Birotica
 In societatea actuală informatizarea muncii de
birou a devenit tot mai importantă şi a început să
fie referită cu numele generic de birotică
 Acest domeniu al informaticii studiază tehnicile,
conceptele informatice şi produsele soft care
asigură automatizarea activităţilor de birou
 Birotica utilizează tehnologii moderne pentru:
prelucrări de date, editări de documente,
reprezentări grafice, prelucrări multimedia,
precum şi mijloace moderne de stocare şi
transmitere a informaţiilor.
Birotica
 Ansamblul de tehnici şi dispozitive utilizate în
scopul automatizării activităţilor de birou şi în
principal a comunicaţiilor vocale, scrise şi a
imaginilor
 Sistem informaţional de automatizare a
activităţilor de birou ca suport pentru procesele
de obţinere, transmitere si stocare a informaţiilor
la diverse niveluri ale unei întreprinderi
Birotica
 Bureautique (fr.) - P. Berger şi L. Nauges
 Office Automation (eng.)
 Obiectivul fundamental al biroticii este
creşterea calităţii, productivităţii şi
flexibilităţii muncii de birou prin
automatizarea activităţilor.
 Se bazează pe tehnologia informaţiei si
comunicaţiilor (TIC)
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei
 Noţiunea de dată este considerată de mulţi specialişti în
informatică ca o noţiune primară.
 Se poate înţelege prin dată o valoare de orice fel
(numerică, alfabetică, alfanumerică, şir de simboluri,
etc) care de obicei se obţine în urma unor evaluări,
măsurări, etc., şi ataşată în general unor fenomene,
obiecte, procese din lumea reală.
 Această ataşare a valorii unei date, şi în general,
explicarea, înţelesul (semantica) ei conduc la o altă
noţiune şi anume informaţia.
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei
 Informaţia este o dată (realitate, faptă), (de exemplu,
date primare sau observaţii) care urmează a fi introdusă
intr-un context util şi plin de înţeles.
 Acesta dă valoarea informaţiei pentru anumite persoane
şi satisface cerinţele lor informaţionale specifice.
 Deci, informaţia este o resursă de baza pe care indivizii
şi organizaţiile trebuie sa o aibă pentru a supravieţui şi
reuşi in societatea de azi.
 Pe baza informaţiilor - prin folosirea si prelucrarea lor si
se obţin cunoştinţe suportul societăţii cunoaşterii. Este
foarte important ca informaţiile să fie folosite eficient.
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei
 În ciuda dificultăţilor producerii informaţiei, oamenii au
nevoia unei informaţii relevante pentru planificarea,
controlul şi fundamentarea deciziei.
 Informaţia relevantă se va caracteriza prin:
- creşterea gradului de cunoaştere;
- reducerea incertitudinilor;
- este utilizabilă pentru scopul propus;
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei
 Pentru necesităţile abordării de faţă se vor face
următoarele distincţii:
◦ Datele – sunt fapte, evenimente, tranzacţii şi aşa mai departe care
au fost înregistrate. Acestea sunt materia prima pornind de la care
se va produce informaţia.
◦ Informaţia – se manifesta ca date care au fost procesate într-o
anumita maniera pentru a fi utile receptorului.
◦ Cunoştinţe –folosirea informaţiilor pentru a produce element
inovative şi creative
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei
 Informaţia poate fi astfel clasificată din multe puncte de
vedere:
◦ după sursă - internă, externă, primară, secundară, guvernamentală
etc.
◦ după natură - cantitativă, calitativă, formală, informală etc.
◦ după nivel - strategic, tactic, operaţional
◦ după temporalitate - istorică, prezentă, viitoare
◦ după frecventă - continuă (timp real), orară, zilnică, lunară,
anuală, etc.
◦ după utilizare - planificare, control, fundamentare a deciziei
◦ după apariţie - la intervale planificate, ocazional, la cerere
◦ după tip - detaliat, rezumat, agregat, abstractizat etc.
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei
 Funcţiile realizate de informaţie:
◦ Reducerea incertitudinii
◦ Sprijin pentru monitorizare şi control
◦ Mijloc de comunicare
◦ Supliment de memorie
◦ Un sprijin pentru simplificare – reducerea
neînţelegerii
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei

 Calitatea informaţia de a se substitui altor resurse economice,


posibilitatea de transmitere cu o viteză foarte mare, şi abilitatea ei
de a da un avantaj celui ce o deţine, stau la baza societăţii
informaţionale.
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei

 Tendinţa care se manifesta in societatea informaţională


este de a avea la dispoziţie mai multa informaţie, mai
exactă, mai actualizată.
 Numai după comunicarea şi interpretarea prin înţelegere
a datelor de către receptorul acestora, odată cu
transformarea lor în informaţie poate să apară, valoarea.
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei

 Caracteristica esenţială a societăţii informaţionale


(informatizate, post-industriale, etc.) constă în folosirea
integrată, masivă şi generalizată a mijloacelor de
procesare a informaţiei şi comunicaţiilor în toate
domeniile vieţii economico-sociale, de la producţia
materială la domeniile serviciilor, ale administraţiei,
până la activităţile artistice şi serviciile pentru cetăţean.
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei
 Informatizarea în afară de creşterea calităţii şi productivităţii muncii,
determină şi alte efecte economice şi sociale cum ar fi:
◦ eliminarea efortului fizic sau diminuarea considerabilă a acestuia;
◦ eliminarea efortului fizic şi intelectual solicitat de prelucrarea manuală a
informaţiei;
◦ eliminarea efortului solicitat de lectura şi de controlul exactităţii
documentelor primite sau expediate;
◦ reducerea timpului de recepţie, de prelucrare şi de transmitere a
informaţiei în activitatea administrativă;
◦ creşterea exactităţii proceselor informaţionale, a capacităţii de memorare
şi a vitezei de regăsire a informaţiei;
◦ scăderea considerabilă a costului informaţiei şi a deciziei pe care aceasta
din urmă se fundamentează.
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei

 În zilele noastre, informaţia este o resursă esenţială care


contribuie la dezvoltarea societăţii [Mendes, 2003].
 Accesul la informaţie este definitoriu pentru creşterea
nivelului de pregătire a cetăţenilor, pentru buna
desfăşurare a activităţilor lucrative, pentru înlăturarea
barierelor de comunicare, pentru stoparea la timp a
calamităţilor naturale.
 Contribuia autentică la cunoaștere, se evidențiază fie
prin descoperirea de noi date fie prin originalitatea
abordării teoretice şi a interpretării datelor existente.
Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei

 Dintr-o altă perspectivă, mai recentă, adaptată la


coordonatele societăţii informaţionale, birotica se
conturează ca un proces de automatizare aplicat la cel
mai important loc al societăţii de azi şi de mâine:
BIROUL.
 Sistemele birotice facilitează procesarea, diseminarea şi
coordonarea informaţiei, materia primă a oricărei
activităţi de birou.
Bibliografie

 V. Avram s.a. – Birotică profesională, Editura Tribuna


Economică, Bucureşti, 2002
 T. Surcel ş.a. – Informatică economică – Tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor, Editura Tribuna Economică,
Bucureşti, 2005
 Doukidis, G., Mylonopoulos, N., Athanasia (Nancy), P.,
2004. „Social and Economic Transformation in the
Digital Era” Publisher Idea Group, [Online]
 Roşca, I. Gh., Ghilic-Micu, B., Stoica M., Bătăgan L.,
Mărăşescu A. ş.a., 2006. Informatica Societatea
informaţională. E-serviciile.

S-ar putea să vă placă și