Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Demonstraţi, într-o activitate de consiliere simulată, importanţa şi eficienţa


utilizării metodei: testul psihologic (tema activităţii de consiliere şi clasa sunt la
alegerea candidatului)
- structura activităţii de consiliere;
- concordanţa dintre conţinutul activităţii de consiliere şi metoda utilizată;
- evidenţierea eficienţei utilizării metodei;
- influenţe pozitive şi negative ale utilizării metodei în activitate de consiliere;
- evaluarea activităţii de consiliere utilizând această metodă.

2. Demonstraţi, într-o activitate de consiliere simulată, importanţa şi eficienţa


utilizării metodei: testul psihologic (tema activităţii de consiliere şi clasa sunt la
alegerea candidatului)
- structura activităţii de consiliere;
- concordanţa dintre conţinutul activităţii de consiliere şi metoda utilizată;
- evidenţierea eficienţei utilizării metodei;
- influenţe pozitive şi negative ale utilizării metodei în activitate de consiliere;
- evaluarea activităţii de consiliere utilizând această metodă.

3. "Realizaţi un set de activităţi planificate în cadrul ariei curriculare Consiliere şi


orientare
pentru elevii clasei a XII-a care se află în perioada definitivării opţiunii
profesionale

- principiile şi obiectivele activităţilor proiectate


- realizarea corectă din punct de vedere metodic a activităţilor programate
- corelarea rezultatelor activităţilor cu finalităţile propuse"

4. Proiectati o activitate de consiliere cu tema: Consumurile cu risc si dependenta


(alcool, tutun, droguri - la alegere). Prezentati:
1. Comportamente sanogene vs. comportamente de risc
2. Obiective, metode si tehnici de interventie, activitati de consiliere
3. Modalitati de evaluare a rezultatelor activitatii de consiliere
4. Rolul consilierii in prevenirea consumului de substante