Sunteți pe pagina 1din 1

1) Construiti un vector care sa contina primele n numere prime.

n=52, 3, 5, 7, 11
2) Sa se determine media aritmetica a elementelor unui vector, in care elementele egale se vor lua o singura
data.
3) Sa se formeze un vector care contine primele n numere care au exact 3 divizori.
4) Se da un vector x de n elemente numere intregi, n50. Sa se construiasca si sa se afiseze alti trei vectori,
astfel:
- primul va contine elementele care au exact 2 divizori;
- al doilea va contine elementele care au exact 3 divizori;
- al treilea va contine elementele care au mai mult de 3 divizori;
ex: n=7, x=(13, 22, 8, 9, 24, 100, 17)
se vor construi si afisa: y=(13, 17) z=(9) w=(22, 8, 24,100)

5) Fie un vector x de numere intregi. Se cere :


a) Sa se verifice daca vectorul contine cel putin un element divizibil cu 4. Se va afisa « DA » sau « NU ».
Ex : x= (2, 9, 3, 6, 10, 3, 11, 5, 13 ) se va afisa “NU”
b) Sa se verifice daca vectorul contine p elemente divizibile cu 4, p citit de la tastatura. Se va afisa « DA » sau
« NU ».
Ex : x= (2, 9, 3, 6, 10, 16, 11, 5, 20 ), p=2 se va afisa “DA” (16 si 20 sunt divizible cu 4)
c) Sa se construiasca un vector y care sa contina elementele de pe pozitii impare din vectorul x.
Ex : x= (2, 9, 3, 6, 10, 3, 11, 5, 13 ) y=(2, 3, 10, 11,13 )

6) Se citeste un vector de n elemente cu cel putin doua cifre. Se cere:


a) Sa se verifice daca elementele vectorului sunt ordonate crescator pana la al k-lea element si apoi
descrescator pana la sfarsit. (ex. n=5, k=2, vectorul 1, 10, 8, 6, 5 este ordonat dupa criteriul enuntat). Se va
afisa “DA” sau “NU”.
b) Sa se verifice daca vectorul este simetric (primul element este egal cu ultimul, al doilea cu penultimul,
s.a.m.d.).

7. Se citeste un vector cu n elemente numere naturale (n citit). Se cere:


a) Sa se afiseze elementele prime care incep cu cifra 3; (ex: 31 indeplineste conditia). Cate sunt?
b) Sa se verifice daca vectorul contine elemente in ordinea: negativ, negativ, pozitiv, negativ, negativ, pozitiv,....
(ex: -1, -2, 3, -5, -6, 2, -8 indeplineste conditia). Se va afisa “DA” sau “NU”.
c) Sa se verifice daca media aritmetica a elementelor vectorului este patrat perfect.(ex. media=25=52-patrat
perfect). Se va afisa “DA” sau “NU”.
d) Sa se verifice daca elementele vectorului sunt ordonate crescator pana la al k-lea element si apoi
descrescator pana la sfarsit. (ex. n=5, k=2, vectorul 1, 10, 8, 6, 5 este ordonat dupa criteriul enuntat). Se va
afisa “DA” sau “NU”.

8. Se citeste un vector cu n elemente numere naturale (n citit). Se cere sa se afiseze toate perechile de
numere n1 si n2 din vector cu proprietatea ca numarul cifrelor de 5 din scrierea lui n1 este mai mare (strict) decat
numarul cifrelor de 5 din scrierea lui n2.
Ex: daca elementele vectorului sunt (182, 457, 341, 497, 5597, 1335, 15, 38, 5, 0) se vor afisa perechile:
(457, 341) (457, 497) (457, 38) (457,0) (5597, 1335)
(5597, 15) (5597, 38) (5597, 5) (5597, 0) (1335, 38)
(1335, 0) (15, 38) (15, 0) (5,0)

9. Se citeste un vector cu n elemente numere naturale (n citit). Se cere:


a) Sa se afiseze elementele prime care incep cu cifra 7; (ex: 71 indeplineste conditia). Cate sunt?
b) Sa se verifice daca vectorul contine elemente in ordinea: par, par, impar, par, par, impar,......
(ex: 2, 4, 71, 6, 8, 73, 88 indeplineste conditia). Se va afisa “DA” sau “NU”.
c) Sa se verifice daca media aritmetica a elementelor vectorului este cub perfect.(ex. media=27=33- cub
perfect). Se va afisa “DA” sau “NU”.
d) Sa se verifice daca elementele vectorului sunt ordonate descrescator pana la al k-lea element si apoi
crescator pana la sfarsit. (ex. n=5, k=2, vectorul 10, 1, 5, 6, 8 este ordonat dupa criteriul enuntat). Se va
afisa “DA” sau “NU”.

10. Se citeste un vector cu n elemente numere naturale.

a) Sa se verifice daca exista trei numere consecutive egale in vector. Se va afisa DA sau NU.
b) Sa se determine cele mai mari trei valori si cele mai mici doua valori din sir.
c) Sa se verifice daca exista vreun element care apare mai mult de o data in vector. Se va afisa DA sau NU.