Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Râmnicu-Vâlcea

Concursul Interjudeţean
„Mathematica – modus vivendi”
Ediţia a III-a, 25 februarie 2006

CLASA a VIII-a

1. Se dau numerele naturale x , y , z astfel încât x =ab , y =cd , z =ef , y este


51
media geometrică a numerelor x şi z şi abcd = z . Să se afle mulţimea numerelor abcd şi
2
cardinalul acestei mulţimi.
prof. Gheorghe Iacob, Râmnicu-Vâlcea

2. Se consideră tetraedrul [VA1 A2 A3 ] în care VA1 ⊥ A2 A3 şi VA 2 ⊥ A1 A3 Dacă


m( (VA1 A2 )ˆ; ( A1 A2 A3 ) ) = 60 0 , m( (VA1 A3 )ˆ; ( A1 A2 A3 ) ) = 45 0 şi m( (VA2 A3 )ˆ; ( A1 A2 A3 ) ) = 30 0
demonstraţi că:
3 ⋅ AVA1 A2 + 2 ⋅ AVA1 A3 + AVA2 A3
a) =2;
AA1 A2 A3

b) ( ) ( )
3 ⋅ AVA1 A2 ⋅ tg A1 Â2 A3 = 2 ⋅ AVA1 A3 ⋅ tg A1 Â3 A2 .
prof. Roseti Avram, Râmnicu-Vâlcea

3. Pentru n ∈N* , considerăm o mulţime An ⊂ ( 0 ,+∞ ) cu proprietăţile:


i) card An = n ;
y
ii) pentru oricare x ∈ An , există y ∈ An şi există z ∈ An astfel încât x =1 + .
z
a) Determinaţi mulţimea A1 ;
b) Determinaţi o mulţime A2 ;
c) Arătaţi că oricare ar fi n ∈N* , există o mulţime An .
prof. Mircea Fianu, Bucureşti

4. Să se găsească trei numere naturale diferite astfel încât mediile lor aritmetică,
geometrică şi armonică să fie de asemenea numere naturale..
prof. univ. dr. Laurenţiu Panaitopol, Bucureşti

Notă: Timp de lucru 3 ore.


Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte.