Sunteți pe pagina 1din 2

Aspecte medico-legale ale principalelor dizabilităţi

Infirmitate, invaliditate, incapacitate


Conf. dr. Beatrice Ioan
Infirmitatea
- Orice modificare morfologică, funcţională sau morfo-funcţională care pune individul într-
o situaţie de inferioritate faţă de starea anterioară
- În esenţă → pierderea unui organ sau a funcţiei acestuia
- Consecinţă a leziunii iniţiale sau a unei complicaţii a acesteia
- Caracteristici:
* permanentă
* fizică/psihică
- Se referă la aspectul penal al prejudiciului morfo-funcţional (art. 182 CP- vătămarea corporală
gravă)

Rol în stabilirea gravităţii leziunilor şi nu în repararea prejudiciului
Invaliditatea
- Obligatoriu un deficit funcţional, asociat sau nu cu un deficit morfologic

- Coexistă întotdeauna cu o infirmitate- reciproca nu este valabilă (posibil- infirmitate fără


răsunet funcţional) → “infirmitate cu răsunet funcţional”

- OMS – orice pierdere sau anomalie psihologică, fiziologică sau anatomică a structurii sau
funcţiilor

- Handicap – limitarea sau pierderea oportunităţilor de a lua parte la viaţa comunităţii în


egală masură cu ceilalţi membri ai comunităţii.

- Invalid - persoană care, în legătură cu limitarea sau lipsa posibilităţilor vitale, urmare a
deficienţei, are nevoie de asistenţă şi protecţie socială

Invaliditatea
- Invalidităţile – devieri de la standarde general acceptate de către societate (definire
relativă, dificilă a normalului)

- Nu indică obligatoriu o boală (amputarea piciorului- invaliditate a structurii corporale)

- Pot fi permanente/temporare

- Ghidul AMA
* Invaliditatea - alterarea sănătăţii unui individ, o deviere de la normal a unei părţi
a corpului sau a unui organ, precum şi a funcţionării sale
* Invaliditatea permanentă- stabilă, definitivă (nu se poate schimba, în ciuda
continuării tratamentului medico-chir.)
Invaliditatea
- Repercursiunile deficitului funcţional asupra capacităţii individului de a presta o anumită
profesie → capacitate de muncă (scădere/pierdere)

- Se exprimă în grade (I,II,III)


* gr. III → pierderea parţială a capacităţii de muncă – reducerea la ˝ a progr. de
muncă (4 h)

* gr. II → pierderea totală a cap. de muncă

* gr. I → pierderea totală a cap. de muncă + îngrijire şi supraveghere permanentă


(necesită însoţitor)
Incapacitatea
- OMS → orice restricţie sau lipsă (datorată unei invalidităţi) a capacităţii de a efectua o
activitate în maniera sau limitele considerate normale pentru o persoană normală

- Legea 19/2001 → incapacitate adaptativă → scăderea capacităţii individului de a face


faţă cerinţelor profesiei şi vieţii socio-familiale
Incapacitate - grad invaliditate

S-ar putea să vă placă și