Sunteți pe pagina 1din 3

Ce este dreptul de autor?

Copyright sau dreptul de autor reprezinta ansamblul prerogativelor, inclusiv dreptul exclusiv de
a reproduce, distribui, executa, afisa, sau de licenta, de care se bucura autorii ca rezultat al unui
efort creativ independent cu referire la operele create; institutia dreptului de autor este
instrumentul de protectie a creatorilor si operelor lor

Dreptul de autor apare automat odata cu creatia sau opera dar in cazul unei valorificari
comerciale sau a unor dispute trebuie furnizate dovezi legale certe asupra momentului creatiei.

Acesta este rolul nostru de a oferi dumneavoastra si tertilor o dovada, data certa, asupra
momentului aparitiei operei. Din momentul inregistrarii deveniti autor si beneficiati de
toate drepturile pe care legislatia romaneasca si internationala le garanteaza.

! Niciodata si sub nici o forma nu aratati altei persoane creatia dumneavoastra inainte de de a
obtine o dovada a realizarii ei la un moment dat, precis indicat, de catre dumneavoastra.

Dupa inregistrarea dreptului de autor este recomandat sa folositi simbolul © pentru a avertiza
asupra caracterului protejat alproprietatii dumneavoastra intelectuale.

Dupa inregistrare sunteti protejat atat in Romania cat si in strainatate.

Romania este un membru al multe acorduri internationale, inclusiv Conventia de la Berna, si


astfel legislatia nationala din fiecare tara, in mod automat protejeaza drepturile de autor de
lucrari care sunt eligibile pentru protectie, in conformitate cu normele de alte tari care au semnat
aceste acorduri.

Copyright-ul da proprietarului dreptul exclusiv asupra prorietatii intelectuale de a reproduce,


distribui, executa, afisa, sau de licenta de munca sa ca rezultat al unui efort creativ independent.
Proprietarul primeste de asemenea, dreptul exclusiv de a produce sau licentia si derivate sale de
lucru.

Copyright-ul protejeaza orice tip de design, opere literare, artistice, dramatice, muzicale sau
documente, muzica, site-uri web, software, design-uri, logo-uri, opere de arta, ilustratii, picturi,
fotografii, scripturi, carti, manuscrise, poezii, filme, jocuri, programe TV, dar exista si exceptii:

- Idei si descoperiri in sine nu sunt protejate de legea dreptului de autor. Doar modul in care
acestea sunt exprimate este subiect al dreptului de autor

- Numele nu sunt elemente de copyright. Denumirile comerciale ale firmelor, produselor,


serviciilor, etc. pot fi inregistrate si beneficia de o protectie partiala in momentul crearii dar ulterior
ele trebuie neaparat depuse la inregistrare ca si marci pentru a benficia de avantajele unui
certificat ce atesta unicitatea.
Exemple şi sfaturi
Sfatul nostru este sa inregistrati dreptul de autor (copyright)chiar in momentul crearii toate
variantele sau derivatele unei lucrari pe care le considerati valoroase, inainte ca oricare alta
persoani sa aiba posibilitatea de a le vedea. Numai asa dumneavoastra veti fi autorul acelor
lucrari si veti putea aveadreptul de autor la exploatarea lor in exclusivitate.

Ca o regula orice noutate care a presupus un efort de creatie si s-a concretizat intr-un document
poate fi inregistrat si aparat decopyright.

Autor in principal poate fi doar o persoana fizica care in urma unui efort creativ independent a
realizat o creatie.

Daca insa creatia dumneavoastra a rezultat in urma unei comenzi sau a unui contract de munca,
prestari servicii sau colaborare prin care va angajati tocmai sa realizati o asemenea lucrare,
autorul care detine proprietatea intelectuala asupra creatiei va fi considerat si cel care a
comandat lucrarea, firma sau o alta persoana fizica.

Legislatie
Creatiile, operele literare si artistice sunt protejate international de "Conventia de la Berna pentru
protectia Operelor Literare si Artistice", care dateaza din 1886 revizuita prin Actul de la Paris din
24 iulie 1971 si modificata la 28 septembrie 1979.

Romania a aderat la Conventia de la Berna prin Legea nr. 77/1998 publicata in MO 166/28 aprilie
1998

În martie 2002 a intrat in vigoare Tratatul OMPI pentru Dreptul de Autor (WCT) si in mai 2002
Tratatul OMPI pentru Interpretare si Fonograme (WPPT) care a fost ratificat de 30 tari din cadru
ONU

In Romania Legea nr. 8/1996 stabileste cadrul juridic privinddreptul de autor/copyright si


drepturile conexe. Aceasta lege este in vigoare in prezent fiind modificata si adaugita prin
urmatoarele acte normative:

• Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 ;


• Ordonanta de urgenta 123 din 1 septembrie 2005 .

Legea prevede ca autorul unei opere (literara, artistica, muzicala etc) sa detina dreptul asupra
respectivei opere pe toata durata vietii sale plus inca 70 de ani. Drepturile de autor se
mostenesc de catre urmasii legali ai autorului ( in cazul mai multor autori, drepturile expira la 70
de ani de la moartea ultimului dintre acestia ).Exceptie o fac programele de calculator unde
termenul este de 50 de ani in loc de 70.

Titularii ale caror drepturi au fost incalcate pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit
normelor legale; in cazul in care prejudiciul nu poate fi determinat in acest fel, acestia pot pretinde
acordarea de despagubiri reprezentand triplul remuneratiilor care ar fi fost legal datorate pentru
tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite. De asemenea, titularii drepturilor incalcate pot
cere instantei de judecata sa dispuna distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in
proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a
actului ilicit, scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate
ilegal, precum si publicarea in mijloace de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata,
pe cheltuiala celui care a savarsit fapta

Dupa Conventia de la Berna nu mai este necesara indicarea faptului ca o opera este protejata
de drepturile de autor atat timp cat „proprietatea intelectuala a unei opere literare, artistice sau
stiintifice corespunde autorului pentru simplul fapt ca el a creat-o” si „sunt considerate obiecte
ale proprietatii intelectuale toate creatiile originale literare, artistice si stiintifice exprimate prin
orice mediu si pe orice suport, tangibile sau intangibile, cunoscute acum sau care se vor inventa
in viitor”.

În lumea digitala se aplica aceleasi legi ale proprietatii intelectuale si drepturilor de autor ca si
pentru toate celelalte creatii originale.

Prima lege privind drepturile autorilor in Romania a intrat in vigoare la 28 iunie 1923 si se
numea „Legea proprietatii literare si artistice”. Apoi in 24 iulie 1946 a aparut o Lege privind
Contractul de editare si Dreptul autorului asupra operelor literare.Ea a fost abrogata partial la 14
ianuarie 1949 prin Decretul nr. 17 pentru editarea si difuzarea cartii. Dupa doi ani a fost emis
Decretul nr. 19 din 16 februarie 1951 privind drepturile de autor privind dreptul de autor asupra
operelor susceptibile pentru a fi tiparite; acesta a fost modificat prin Decretul nr. 428 din 13
noiembrie 1952.

Ce înseamnă original?
Originala este creatia realizata pentru prima oara intr-o anumita forma care constituie astfel primul
exemplar si care din acest motiv va servi drept baza pentru copii, reproduceri sau multiplicari, toate
acestea doar cu acordul persoanei care detine dreptul de autor (copyright) asupra lor.

Un document original este intocmit cu toate formele legale cerute si acceptate de societate si astfel are,
prin autenticitate, o valoare reala, de necontestat. Proprietatea intelectuala pe care o detine autorul
asupra creatiilor sale ii recunoaste acest drept. Deci valoarea de original implica responsabilitatea
autorului de a-l declara astfel.

Termenul de "original" implica, un test de substantialitate - opere literare, dramatice, muzicale si artistice
vor fi originale, daca efortul de a le crea a fost suficient de calificat si forta de munca a contribuit
consistent la realizarea lor.

Un lucru nu poate sa fie original decat in cazul in care acesta este rezultatul efortului creativ independent.
Acesta nu va fi original, in cazul in care acesta a fost copiat de la ceva care deja exista. Pentru a inlatura
posibilitatea de va fi copiata munca, inregistrati-va creatiile prin serviciul nostru de copyright online.

Important este ca dumneavoastra sa va luati raspunderea de a declara la anumit moment ca o creatie este
rezultatul efortului dumneavoastra nealterat.

0753.649.110