PROIECTANT GENERAL: S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

STUDIU DE FEZABILITATE

Program Opera ional Sectorial pentru CRESTERE A COMPETITIVITATII ECONOMICE Axa Prioritara 2: Cresterea competitivitatii economice prin cercetare-dezvoltare si inovare Domeniul major de interventie 2-Investitii in infrastructura de CDI Operatiunea 2.1-Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD

CENTRU DE CERCETARE SI TRATAMENT IN GASTROENTEROLOGI E BAZAT PE METODE IMAGISTICE SI TEHNICI MOLECULARE - TARGET -

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA
- 2008-

STUDIU DE FEZABILITATE
«««««««««««« PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE AXA PRIORITARA II: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE CDI

- TARGET CENTRU DE CERCETARE SI TRATAMENT IN GASTROENTEROLOGIE BAZAT PE METODE IMAGIST ICE SI STUDII MOLECULARE

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

2

CUPRINS
Cuprins:.......................................................................................................................................................3 Acronime:....................................................................................................................................................4 1 DATE GENERALE...............................................................................................................................5

2

1.a 1.b 1.c 1.d 1.e

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ................................................................................5

Denumirea obiectivului de investitii ................................................................................... 5 Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul)......................................................... 5 Titularul investitiei ............................................................................................................. 5 Beneficiarul investitiei........................................................................................................ 5 Elaboratorul studiului ......................................................................................................... 5

3

2.a Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului .... 5 2.b Descrierea investitiei ........................................................................................................ 11 2.b.1 Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat ................. 11 2.b.2 Scenarii tehnico-economice : .................................................................................... 37 2.b.3 Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz.................................... 40 2.c Date tehnice ale investitiei ................................................................................................ 94 2.c.1 Zona si amplasamentul ................................................................................................. 94 2.c.2 Statutul juridic al terenului............................................................................................ 94 2.c.3 Situatia ocuparilor definitive de teren............................................................................ 94 2.c.4 Studii de teren............................................................................................................... 94 2.c.5 Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii si variantele constructive de realizare a investitiei ........................................................................ 94 2.c.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum..................................................... 107 2.c.7 Concluziile evaluarii impactului asupra mediului........................................................ 107 2.d Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei ...................... 108
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTI IEI ............................................................................................ 110

4

3.a 3.b

ANALIZA COST BENEFICIU ........................................................................................................... 115

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general ............................................ 110 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei .............................. 112 Identificarea investitiei si definirea obiectivelor.............................................................. 115 Analiza optiunilor........................................................................................................... 116 Analiza financiara........................................................................................................... 117 Analiza economica ......................................................................................................... 118 Analiza de senzitivitate................................................................................................... 118 Analiza de risc ................................................................................................................ 119 Numar de locuri de munca create in faza de executie ...................................................... 121 Numar de locuri de munca create in faza de operare ....................................................... 121

4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 4.f
5 6

SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI................................................................................. 120 ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUP ATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI................. 121

6.a 6.b
7 8

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI................................................ 122 AVIZE I ACORDURI ...................................................................................................................... 126

8.a Avizul beneficiarului de investi ie privind necesitatea si oportunitatea investitiei............ 126 8.b Certificatul de urbanism.................................................................................................. 126 8.c Avize de principiu privind asigurarea utilit iilor (energie termic i electric , gaz metan, ap -canal, telecomunica ii etc) ................................................................................................... 126 8.d Acordul de mediu ........................................................................................................... 126 8.e Alte avize i acorduri de principiu specifice.................................................................... 126

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

3

ACRONIME
MP SF C/D POS-CCE POS-CCE/CDI POS-DRU FP7 PET CT MRI MRCP MRS ERCP AFI LIFS CLE MCE NBI EUS NOTES LS ICC IHC ISH LCM CGH MSI SNP LOH RT-PCR MALDI-TOF-MS AFM LSCM AI Master Plan Studiu de fezabilitate Cercetare Dezvoltare Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice / Cercetare-Dezvoltare-Inovare Program Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 7th Framework Program Progamul cadru 7 privind cercetarea Positron Emission Tomography Computer tomography Magnetic Resonance Imaging Magnetic Resonance Colangio-Pacreatography Magnetic Resonance Spectroscopy Module Endoscopic Cholangiopancreatography Autofluorescence Endoscopy Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy Confocal Laser Endomicroscopy (CLE) Magnification Chromoendoscopy Narrow Band Imaging Endoscopic Ultrasound Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery Laparoscopic Surgery Immunocytochemistry Immunohistochemistry In Situ Hybridization Laser Capture Microdissection Comparative Genome Hybridization Technique Microsatelitic Instability Single Nucleotide Polymorphism Loss of Heterozygosity State Real-time Polymerase Chain Reaction Matrix Array Laser/Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry Atomic Force Microscopy Laser Scanner Confocal Microscopy Artificial Intelligence

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

4

1 DATE GENERALE
1.a Denumirea obiectivului de investitii

TARGET CENTRU DE CERCETARE SI TRATAMENT IN GASTROENTEROLOGIE BAZAT PE METODE IMAGISTICE SI STUDII MOLECULARE TARGET CENTRE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN GASTROENTEROLOGY BASED ON IMAGING METHODS AND MOLECULAR TECHNIQUES 1.b Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul) LOCATIA A Cladirea Veche a UMF Craiova, Str Petru Rares, Nr 2, Craiova LOCATIA B Cladirea Noua a UMF Craiova, B-dul 1 Mai, Nr 66, Craiova 1.c Titularul investitiei

200349

200638

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA 1.d Beneficiarul investitiei UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA 1.e Elaboratorul studiului

S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

2 INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
2.a Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Situatia cercetarii si a infrastructurii de cercetare la nivel international, national si la nivel de institutie Utilizarea inovatiilor tehnologice in medicina a dus la cresterea constanta a cheltuielilor in sistemul sanitar international. Aceasta tendinta va duce la cresterea duratei medii de viata care la rindul ei va conduce la dorinta de a avea tratamente si implicit medicamente mai bune. Paralel cu aceasta dezvoltare a aparut si o noua disciplina, economia sanitara, care canalizeaza resursele economice spre o folosire cit mai eficienta. Parte a acestui concept este diagnosticul precoce care va permite o alocare optima a resurselor umane si materiale prin realizarea unei terapii individualizate. In acelasi timp diagnosticul modern, cu precadere imagistic si molecular, este o sursa de explorari inovative legate de noi cunostinte ale mecanismelor bolilor fundamentale. Tehnicile imagistice folosite pentru evaluarea afectiunilor digestive, aflate in uz curent pe plan international, includ sisteme PET-CT (tomografie cu emisie de pozitroni) si MRI
Studiu de fezabilitate TARGET SF 5

(imagistica prin rezonanta magnetica), respectiv metode endoscopice precum autofluorescenta endoscopica (AFI), spectroscopia cu fluorescenta laser (LIFS), cromoendoscopia cu magnificatie (MCE), si endomicroscopia confocala laser (CLE). Diagnosticul modern care beneficiaza de metode noi adaptate din biologia celulara si biochimie, este canalizat pe elucidarea mecanismelor moleculare ale patologiei clinice si are ca scop identificarea de tinte moleculare in vederea testarii de noi medicamente. Dintre noile tehnologii imagistice foloste in acest scop si devenite standard in dotarea laboratoarelor de investigatie enumeram microdisectia laser si microscopia confocala laser. In domeniul analitic au devenit rutina, in laboratorul de investigatii moleculare modern, tehnologii de identificare a markerilor tumorali prin spectrometrie de masa de inalta rezolutie Matrix Array Laser/Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF-MS) si Microscopia de Forta Atomica (AFM), precum si tehnologii de identificare de grupuri de gene care colectiv caracterizeaza un tip de cancer (DNA microarrays, Genomics). La nivel de cercetare IT ne aflam in domeniul utilizarii tehnologiilor informatice in crearea de interfete om-masina. Cel mai bun exemplu este crearea recenta de retele neuronale artificiale care sa fie controlate de biocurenti derivati din creierul uman. Astazi, patologia digestiva, si in special cancerele digestive, reprezinta o problema majora de sanatate in lume, pe locul 1 in patologia tumorala, cu peste 3 milioane de cancere noi anual depistate si respectiv peste 2.2 milioane decese anual. Cancerele tractului digestiv reprezinta astfel o cauza majora de morbiditate si mortalitate, cu raspuns incomplet la tratamentul chimioterapic in stadiile avansate si cu prognostic extrem de rezervat. Localizarile predominante in ordinea incidentei in Romania sunt reprezentate de cancerul colorectal, gastric, esofagian, hepatic si pancreatic, majoritatea fiind curabile intr-un stadiu precoce. Aceste cancere beneficiaza in prezent de tratament multimodal chirurgical, radio- si chimioterapic, noi strategii terapeutice fiind in curs de evaluare. Descoperirile recente legate de biologia tumorala au dus la identificarea unor tinte terapeutice vulnerabile si la crearea unor noi agenti terapeutici. Strategiile de tratament actual la pacientii cu cancere digestive avansate includ combinatii de terapie cu agenti citotoxici si anti-angiogenetici, ca o tinta noua si atractiva de terapie tumorala, care ofera speranta unui control pe termen lung al progresiei tumorale. Folosirea tehnicilor imagistice moderne in domeniul gastroenterologiei a revolutionat managementul pacientilor cu afectiuni digestive, precum si detectia precoce a cancerelor digestive prin programe de screening ale grupurilor de pacienti cu risc. Astfel, dezvoltarea sistemelor imagistice (PET-CT si MRI) a crescut acuratetea diagnostica, respectiv stadializarea precisa a cancerelor digestive in vederea optimizarii protocoalelor terapeutice. In mod similar, endoscopia digestiva a beneficiat in ultimii 2 ani de introducerea unor metode noi de prelucrare a imaginilor (AFI, CLE, etc.), cu cresterea acuratetei diagnostice, prin ameliorarea rezolutiei si imbunatatirea ratei de detectie a modificarilor structurale, dar si prin dezvoltarea de tehnici noi care permit evaluarea vascularizatiei si neoangiogenezei. In momentul de fata, afectiunile sunt definite prin identificarea caracteristicilor morfologice detectate prin endoscopie si/sau microscopie. Desi acuratetea si precizia diagnosticului pot fi crescute printr-un antrenament mai bun in recunoasterea pattern-ului leziunilor, tinta ar consta in dezvoltarea unor biopsii optice , adica a unor sisteme de recunoastere care pot detecta cancerele in timp real fara a necesita prelevare de tesut. Mai mult, identificarea de alte caracteristici si markeri prognostici va permite sortarea precisa a pacientilor. Metodele imagistice de inalta performanta mentionate, determina ameliorarea imaginilor, iar computerizarea progresiva si dezvoltarea metodelor asistate de calculator va creste cu siguranta abilitatile de diagnosticare ale medicilor. Simularea computerizata va deveni un element esential de invatamant si evaluare a competentelor. Integrarea eforturilor de cercetare prin modulele acestui proiect va permite realizarea de sisteme imagistice inteligente cu baze de date de memorie de mari dimensiuni care vor automatiza multe din
Studiu de fezabilitate TARGET SF 6

aspectele tehnicilor diagnostice non-invazive. Mai mult, obtinerea diagnosticului precoce prin tehnici complexe de genomica si proteomica care permit detectarea modificarilor moleculare (de exemplu, la nivelul mutatiilor ADN si expresiilor genetice, respectiv al expresiei proteinelor codificate), va permite schimbarea politicilor de sanatate si al managementului terapeutic, in special pentru pacientii cu cancere digestive. Dezvoltarea recenta de noi sisteme imagistice tinde sa creasca acceptabilitatea si eficienta procedurilor de diagnostic precoce al cancerelor. Volumul si tipul de servicii oferite populatiei de catre sistemul medical depinde de sistemul de rambursare al banilor, ambele fiind evident deficitare in Romania comparativ cu Uniunea Europeana. Mai mult, acest decalaj este si mai accentuat in regiunea Oltenia, care este o regiune defavorizata, cu resurse diminuate si limitate comparativ cu alte regiuni din tara. Din acest motiv, o serie de tehnici recent introduse nu au patruns inca in Romania si in regiunea Oltenia, ele fiind strict necesare pentru ameliorarea starii de sanatate a populatiei. In Romania, infrastructura necesara pentru efectuarea de examinari imagistice de inalta performanta lipseste. Initierea programelor de cercetare-dezvoltare, respectiv de screening si detectie precoce, asociate cu metode diagnostice de inalta performanta, care folosesc tehnici moderne de patologie, imunologie sau biologie moleculara, vor permite realizarea unor progrese semnificative care ar putea avea drept consecinta scaderea morbiditatii si mortalitatii induse de cancerele digestive. Ne referim aici la tehnicile imagistice recent introduse in centrele de referinta din strainatate, incluzand metode radiologice, endoscopice si interventionale state-of-the-art . Introducerea in premiera in Romania a unui sistem de tomografie cu emisie de pozitroni (PET) combinata cu tomografia computerizata (CT) va permite localizarea corecta a tumorilor prin PET, cu respectarea detaliilor anatomice oferita de CT. La fel, utilizarea tehnicilor de rezonanta magnetica (MRI) de 3 Tesla va permite dezvoltarea in premiera in Romania a unui centru de cercetare de excelenta in domeniul patologiei maligne digestive, inclusiv prin utilizarea de tehnici de tipul MRCP si colonoscopiei virtuale MR, respectiv prin includerea spectroscopiei prin rezonanta magnetica. Dintre metodele endoscopice recente mentionam autofluorescenta endoscopica, spectroscopia cu fluorescenta laser, cromoendoscopia cu magnificatie (inclusiv in mod NBI) si endomicroscopia confocala laser (tehnici recent introduse in ultimii ani). Ecoendoscopia permite suplimentar si stadializarea leziunilor maligne identificate prin tehnicile red-flag amintite. Dezvoltarea examinarilor ecoendoscopice, folosind tehnici recente (examinari cu substanta de contrast, elastografie, reconstructii 3D, etc.), respectiv dezvoltarea sistemelor imagistice hibride (de tip CT-EUS, respectiv MR-EUS), vor permite alinierea studiilor clinice la tendintele mondiale in domeniu. Combinarea acestor tehnici endoscopice, precum si studiile comparative vor clarifica rolul acestor metode pentru analiza structurii si vascularizatiei leziunilor premaligne si maligne, evident in combinatie cu tehnicile anatomopatologice si de biologie moleculara. Implementarea acestor tehnici de diagnostic precoce va beneficia in plus de posibilitatea efectuarii unor proceduri terapeutice experimentale minim-invazive, de chirurgie endoscopica transluminala (NOTES). Mai mult prezenta conglomerata a acestor tehnici imagistice intr-un singur centru diagnostic de inalta performanta va permite dezvoltarea si validarea de metode hibride (PET-CT, EUS-CT, EUSMR), efectuate in combinatie cu metode complexe de analiza a imaginilor, bazate pe tehnici de inteligenta artificiala care vor oferi un suport decizional in algoritmii de diagnostic medical. Combinatia dintre metodele endoscopice state-of-the-art , respectiv PET-CT si MR3T va fi unicat in Romania, permitind realizarea de cercetari interdisciplinare in domeniul cancerelor digestive. Sistemul PET-CT, folosit ca un standard de aur de oncologie gastroenterologica va fi unicat in Romania. Mai multe proceduri endoscopice (AFI, LIFS, etc.) vor fi de asemenea efectuate in premiera in Romania.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 7

Tehnicile si aparatele strict necesare pentru stabilirea unui diagnostic precoce, care vizeaza patologia (imunohistochimie si imunocitochimie, hibridizarea in situ, microdisectie laser, microscopia laser cu doi fotoni) si biologia moleculara (real-time PCR, microarray cu densitate mare, CGH, etc.), respectiv biochimia (MALDI-TOF-MS, AFM, etc.), nu sunt foarte raspandite sau lipsesc din Romania, in special din regiunea Oltenia. Trebuie mentionat ca tehnicile de microdisectie laser si microscopie confocala laser sunt tehnici de ultima ora ele reprezentind o noutate absoluta in tara noastra. Pentru identificarea si caracterizarea unor markeri de progresie maligna si a tintelor terapeutice se vor utiliza astfel metode si aparate de ultima generatie: DNA Arrays, CGH, MALDI-TOF-MS, microscop AFM, etc. De asemenea propunerea de realizare a investigatiei morfologice si imunologice, intr-un modul integrat, care, la randul lui, ofera materialul necesar si se conecteaza cu modulul de investigare genomica si proteomica, are prioritate absoluta, nefiind utilizata pana la ora actuala in Romania. Diagnosticul modern anatomo-patologic a inregistrat mari progrese in privinta specificitatii coloratiei prin aparitia anticorpilor dedicati pentru diagnostic si cercetare. In particular colectia de anticorpi destinati diagnosticului vizand cancerul creste din zi in zi. Tesutul canceros este heterogen si rezultatele cercetarilor din ultimii ani au aratat ca un diagnostic corect presupune vizualizarea simultana a 3-4 anticorpi. Aceasta este posibila numai prin folosirea microscopiei confocale laser care permite excitarea cu 4 lungimi de unda diferite. Un progres substantial s-a inregistrat prin aparitia microscopului laser cu doi fotoni care, pe langa studiul simultan al mai multor anticorpi, permite si urmarirea dinamicii de interactie a markerilor tumorali in tesutul nativ pe o durata apreciabila (3-4 saptamani). Microscopia confocala laser permite astfel reconstructii tridimensionale care ofera o imagine in spatiu conforma cu realitatea din tesut. De exemplu, cu ajutorul microscopiei laser se pot obtine imagini tridimensionale ale vaselor nou formate (neoangiogenezei), proces esential in evolutia tesutului malign. Microscopul laser cu doi fotoni va fi unic in tara. Prin omogenizarea tesutului tumoral si analiza biochimica se obtin de multe ori rezultate contradictorii intre studiile realizate de diferite colective de cercetare din domeniul medical. Cauza este, din nou, heterogenitatea tesutului tumoral care contribuie cu pondere diferita la rezultatul final. Din acest motiv, sunt necesare un criotom pentru sectionarea tesuturilor prelevate si un microscop laser pentru microdisectie. Celulele izolate sunt preluate de platforma de real-time PCR si expresie genica si analizate. O alte directie este analiza moleculara prin metode biochimice a materialului furnizat de celulele canceroase. Cercetarile din ultimii 5 ani au aratat ca fiecare tip de cancer este caracterizat prin expresia a 200-300 gene. Aceste gene au dus la conceptia curenta de semnatura genetica care este specifica fiecarui tip de cancer. Ne asteptam ca aceste gene sa constituie foarte curand baza diagnosticului molecular care probabil va aduce cu sine si o noua clasificare a cancerelor. Pentru identificarea acestor cataloage de gene care colectiv caracterizeaza un tip de cancer se va utiliza platforma de Genomics (DNA microarrays). Este necesara validarea si cuantificarea genelor identificate prin Genomics prin real-time PCR (RT-PCR). Platforma de Genomics va fi unica in regiunea Oltenia. Analiza genica a inregistrat progrese atat de mari incat a inceput sa fie automatizata, fiind astfel posibila secventierea genomului uman, o realizare extraordinara a acestui secol. Automatizarea proceselor de separare si identificare a proteinelor este infinit mai dificila, proteinele fiind structuri deosebit de heterogene. In pofida acestor dificultati de ordin principial, si analiza proteomului a inregistrat progrese importante. Pe linga imbunatatiri in rezolutia electroforezei bidimensionale clasice, progrese esentiale s-au facut si prin aparitia unor Protein-Chip (in analogie cu DNA chips) pentru separarea proteinelor. Markerii tumorali pot fi apoi identificati prin Matrix Array Laser/Desorption Ionization Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF-MS) care va fi unica in Oltenia.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 8

Pentru caracterizarea in vitro a tesutului malign se vor utiliza culturi de celule cu prelevarea de grupuri celulare sau celule individuale ce urmeaza a fi transferate pentru studiul molecular. Culturile in vitro reprezinta un pas extrem de important in caracterizarea celulara, biochimica si moleculara a tintelor terapeutice. In acelasi timp modelul in vitro ne ofera informatii privind evolutia in termeni moleculari a procesului de malignizare. In plus, modelul in vitro este prima treapta in dezvoltarea de noi medicamente anti-canceroase. Pentru realizarea acestor obiective se va utiliza tehnica microscopieei cu doi fotoni, tehnica ce este recomandata, in special, datorita lipsei de efecte nocive asupra celulelor, ceea ce permite observatia un timp mai indelungat, precum si microscopia AFM. Ambele tehnici vor fi unicat in Oltenia. Utilizarea tehnologiilor informatice din domeniul sistemelor inteligente (de exemplu, retelele neuronale artificiale, algoritmii evolutivi, masinile cu suport vectorial, algoritmii de clustering, arborii de clasificare si decizie) este in stadiu incipient pe plan mondial, mai ales in domeniul studiului datelor imagistice pentru obtinerea diagnosticului automat, care actualmente este de abia in faza de elaborare. Acest fapt s-a datorat atat complexitatii procesarii prin mijloace de Inteligenta Artificiala a datelor aferente imaginilor medicale, cat si slabei legaturi dintre specialistii IT si medici. O astfel de dezvoltare in cadrul acestui proiect are mari sanse de a deveni pionierat pe plan mondial, daca se realizeaza in timp util. In plus, din punct de vedere financiar, costurile sunt relativ reduse, reducandu-se doar la sisteme informatice relativ ieftine, referinte bibliografice (carti si articole de specialitate) si softuri de prelucrare a imaginilor. In cadrul modulului de Inteligenta Artificiala se prevede optimizarea algoritmilor cunoscuti, precum si dezvoltarea de noi variante de algoritmi pentru sistemele inteligente, special proiectati sa proceseze imaginile digitale din acest domeniu. Astfel, costurile cu procurarea de software specializat vor fi diminuate semnificativ. Identificarea precoce a cancerelor digestive va avea ca rezultat direct scaderea semnificativa a morbiditatii si mortalitatii induse de aceste boli, scaderea numarului de interventii chirurgicale inutile prin selectia exacta a subgrupurilor de pacienti, si nu in ultimul rand scaderea costurilor mari determinate de managementul defectuos si incomplet al acestor pacienti. Identificarea rapida a prezentei sau absentei riscului de boala, respectiv a leziunilor preneoplazice sau neoplazice (cancer precoce in situ sau cancer avansat invaziv) vor permite nu numai diagnosticul precoce, dar si tratamentul potential curativ al leziunilor detectate precoce, cu implicatii majore in scaderea morbiditatii si mortalitatii induse de cancerele digestive. Identificarea markerilor prognostici si stratificarea grupurilor de pacienti va permite ameliorarea algoritmilor diagnostici, crescand eficienta deciziilor medicale si implicit supravietuirea pacientilor cu afectiuni oncologice digestive. Proiectul de fata vine sa rezolve lipsa dotarilor necesare realizarii activitatilor de cercetare-dezvoltare, prin crearea unui Centru de Excelenta in Gastroenterologie ca suport pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a UMF Craiova, prin dotarea cu cele mai moderne echipamente si instrumente software. Implementarea acestui proiect va permite astfel dezvoltarea infrastructurii unui centru regional de detectie precoce si screening de referinta in zona Oltenia, avand drept consecinta cresterea calitatii si eficientei activitatii de cercetare-dezvoltare in regiunea de dezvoltare sud-vest in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul precoce al cancerelor. Centrul de cercetare TARGET va permite implementarea de noi strategii de detectie precoce prin analiza variatelor modele de cost-eficienta si ameliorarea strategiilor actuale prin selectia celei mai bune metodologii de screening in conformitate cu principiile medicinei bazate pe dovezi. Dotarea acestui centru la standarde europene va genera o reducere a decalajelor dintre regiunea de sud-vest a Romaniei, prin dezvoltarea infrastructurii Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova conform cu ariile tematice ale celui de-al 7-lea Program Cadru (FP7) si ameliorarea neta a programelor de detectie precoce a cancerului, cu implicatii
Studiu de fezabilitate TARGET SF 9

directe in domeniul asistentei medicale comunitare care va fi, pentru perioada de dupa aderare, prioritara pentru sectorul medico social. Resursele necesare ce se vizeaza a fi achizitionate prin proiectul de fata completeaza dotarea actuala existenta in cadrul Centrului de Cercetare in Gastroenterologie si Hepatologie, centru acreditat CNCSIS si integrat in structurile de cercetare nationale si internationale. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului Craiova reprezinta un vechi centru cultural si comercial, cel mai important oras din sudul tarii, dupa capitala Romaniei, oferind atat un cadru educational propice, cat si unul cultural istoric. Zona de sud-vest a Romaniei reprezinta insa una din zonele comunitare europene defavorizate din punct de vedere economic, existand preocupari si eforturi intense pentru micsorarea decalajelor existente. Din punct de vedere medical numai in Craiova exista peste 2500 de paturi repartizate in cinci spitale, centrul universitar medical din Craiova asigurand asistenta medicala pentru intreaga regiune de sud vest a Romaniei. In cadrul programelor de cercetare transfontaliera, UMF Craiova detine o pozite particulara având granita directa cu doua tari din Balcani (Serbia si Bulgaria), desfasurand programe de cercetare in parteneriat cu universitati din cele doua tari precum si cu alte tari din Balcani si din restul Europei. Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova reprezinta singura universitate de medicina din regiune de sud-vest a României. Regiunea pe care o deserveste prioritar are peste 2,5 milioane de locuitori. In cadrul UMF Craiova isi desfasoara activitatea patru facultati: Facultatea de Medicina, Facultatea de Medicina Dentara, Facultatea de Farmacie si Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, cu 3 specializari. Corpul academic numara peste 400 de cadre didactice universitare si cercetatori, in pregatire fiind un numar de peste 3000 studenti, 500 doctoranzi si 700 de rezidenti in aproape toate specialitatile medicale. Studentii si rezidentii universitãtii noastre provin din toate zonele tãrii, inclusiv din judete unde existã institutii similare de invãtãmânt superior. Intregul corp academic este integrat in activitatea de cercetare, apreciatã atât in tarã cât si peste hotare, fiind elocvente cele aproape 100 de articole publicate in reviste cotate ISI in ultimii 5 ani. Trebuie mentionat ca procentul veniturilor din activitatile de cercetaredezvoltare-inovare a crescut de la 2,3% in anul 2004 la peste 30% in anul 2007, an in care s-au atras aproape 5,5 milioane euro din granturi cistigate prin competitii nationale. Eforturile corpului academic de a creste activitatea de cercetare-dezvoltare, inovare s-au concretizat in cresterea numarului de granturi de la 7 in 2004, la 54 in 2007. Cu toate acestea, in aceeasi perioada, cercetatorii UMF nu au participat la nici o propunere finantata de grant international, unul din motive fiind tocmai lipsa infrastructurii adecvate. UMF Craiova, constienta de rolul si pozitia deosebita pe care o are in domeniul cercetarii stiintifice, atat ca laboratoare efervescente, dinamice, generatoare de idei, concepte i tehnologii noi, cat si ca factor de translatie a achizitiilor stiintifice in formarea si practica medicala, si-a propus urmatoarele: - Sustinerea preferentiala si exploatarea maximala, eficienta, interdisciplinara i inter-profesionala, a echipamentelor, dotarilor si experientei umane; - Incurajarea, atragerea si sustinerea participarii studentilor, rezidentilor, doctoranzilor in programe de cercetare si in procesele de translatare a rezultatelor cercetarii în practica medicala; - Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a institutiei, printr-o politica pragmatica, transparenta de investitii bazata pe proiecte clare, bine argumentate; - Dezvoltarea de noi centre de cercetare, bazata pe prioritati nationale si internationale, posibilitati umane si tehnice, in urma unor analize interne obiective.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 10

2.b Descrierea investitiei 2.b.1 Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat Justificarea stiintifica a investitiei Justificarea stiintifica are menirea de a pune in evidenta necesitatea investitiei. Astfel, temele de cercetare au rolul de fi principalele elemente care justifica investitia. Proiectul TARGET se fundamenteaza stiintific pe patru teme de cercetare majore. Aceste teme sunt, in fapt, directii majore de cercetare pe care cercetatorii centrului TARGET doresc sa le abordeze dupa implementarea proiectului. Temele de cercetare sunt legate de structura functionala a centrului de cercetare TARGET. Fiecare tema se va dezvolta in cadrul unui modul. Astfel, in cadrul Centrului TARGET vor exista, din punct de vedere functional patru module (impartite in submodule, iar submodulele sunt impartite in laboratoare si spatii suport - vezi schema de mai jos), fiecare cu destinatii stiintifice specifice. Laboratoare TEME Module Submodule Spatii suport

NOTA!!! In cadrul fiecarei teme de cercetare vor exista (dupa implementarea proiectului) activitati specifice de cercetare pe care, pentru a nu le confunda cu activitatile specifice crearii infrastructurii de CD le vom denumi cercetari . Pentru a putea dezvolta cercetarile propuse prin teme, avem nevoie de o infrastructura de cercetare. Aceasta infrastructura are doua componente de investitie: · Prima componenta a investitiei este data de echipamentele implicate in fluxul de cercetare. Caracteristicile si specificatiile tehnice ale acestor echipamente ne ajuta sa gasim solutia optima cu privire la amplasament (spatiu functional). A doua componenta de investitie este reprezentata de: constructia unei cladiri in locatia B si amenajarea laboratoarelor existente in locatiile A si B, potrivit cu specificatiile tehnice ale echipamentelor. o Constructia va avea caracteristici speciale, dictate de specificatiile tehnice ale echipamentelor de cercetare si de fluxul strict al subiectilor de cercetare. o Amenajarile sunt de doua tipuri. Primul tip, amenajari normale: zugraveli, refacere instalatii termice, electrice, pardoselei. Al doilea tip, amenajari speciale. Aceste amenajari sunt necesare in vederea protejarii vietii cercetatorilor, intrucat in unele laboratoare se vor dezvolta cercetari la nivel de gena si de ADN. Amenajarile speciale sunt reglementate prin standardul SR EN 12128/aprilie 2003, standard privind situatiile de risc si biohazard.
TARGET SF 11

·

Studiu de fezabilitate

NOTA!!! Pentru a pune in evidenta legatura dintre teme- cercetari echipamente-utilitati (necesare pentru functionare), respectiv echipamente-laboratoare-spatii (aferente laboratoarelor) s-a realizat Tabelul cu echipamente pe care il puteti vizualiza la punctul 2.b.3 din studiului de fezabilitate. In continuare prezentam cele patru teme de cercetare, modulele de care apartin aceste teme (cu submodule si laboratoare), cercetarile specifice pe care cercetatorii din Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova doresc sa le dezvolte, precum si fluxurile de cercetare care vor avea loc in cadrul temelor de cercetare.

TEMA I. OBTINEREA UNUI DIAGNOSTIC PRECOCE IN TIMP REAL SI EVALUAREA MARKERILOR PROGNOSTICI PRIN FOLOSIREA DE METODE IMAGISTICE STATE-OF-THE-ART , IN CONCORDANTA CU TEHNICILE MODERNE DE MORFOPATOLOGIE SI BIOLOGIE MOLECULARA
In cadrul proiectului vor fi introduse in premiera in Romania tehnici imagistice complexe, de tipul tomografiei cu emisie de pozitroni in combinatie cu tomografia computerizata (PETCT), respectiv a rezonantei magnetice (MRI), sau de tipul colonoscopiei virtuale MR si colangio-pancreatografiei prin rezonanta magnetica (MRCP). Includerea spectroscopiei prin rezonanta magnetica (MRS) va permite obtinerea de informatii despre metabolitii tisulari specifici unor afectiuni. Dezvoltarea tehnicilor imagistice hibride obtinute prin fuziunea imaginilor mai multor metode diferite va reprezenta o componenta importanta a proiectului. Vor fi explorate tehnici imagistice hibride de tip PET-CT (tomografie cu emisie de pozitroni - tomografie computerizata), EUS-CT (endoscopie ultrasonografica - tomografie computerizata), respectiv EUS-MR (endoscopie ultrasonografica - rezonanta magnetica) , in combinatie cu metode complexe de analiza a imaginilor, bazate pe tehnici de inteligenta artificiala (retele neuronale, calcul evolutiv, etc.), care vor oferi un suport decizional in algoritmii de diagnostic medical. Introducerea in premiera in Romania a unui sistem PET-CT ca gold-standard in imagistica oncologica va permite detectia la nivel molecular a diferitelor forme de cancer, precum si stadializarea si restadializarea postterapeutica, respectiv aprecierea eficientei chimio- sau radioterapiei. Metodele imagistice vor include tehnici endoscopice recent introduse in strainatate care permit vizualizarea tubului digesiv prin tehnici de inalta rezolutie de tipul autofluorescentei endoscopice (AFI), spectroscopiei cu fluorescenta laser (LIFS), cromoendoscopiei cu magnificatie (MCE, NBI), endoscopiei ultrasonografice (EUS) si endomicroscopiei confocale laser (CLE). Pornind de la introducerea acestor tehnici endoscopice de ultima generatie se vor dezvolta multiple teme de cercetare care vizeaza obtinerea diagnosticului anatomopatologic in timp real si caracterizarea moleculara a afectiunilor tubului digestiv, pentru diagnosticul displaziei, metaplaziei si a altor leziuni premaligne, respectiv pentru diagnosticul precoce al leziunilor maligne. Identificarea markerilor prognostici (de exemplu evaluarea neo-angiogenezei) va permite stratificarea grupelor de pacienti, in vederea imbunatatirii procesului decizional si ameliorarii strategiilor terapeutice. Tehnicile endoscopice diagnostice si terapeutice vor fi dezvoltate experimental in cadrul unor proceduri de chirurgie endoscopica transluminala si chirurgie laparoscopica experimentala. Dezvoltarea tehnicilor experimentale de tip N.O.T.E.S. (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) vor permite initierea unor studii prospective si dezvoltarea de tehnici combinate chirurgicale mini-invazive, utile in special pentru scaderea morbiditatii si interventiilor chirurgicale inutile la pacienti oncologici. Acesta tema de cercetare se va dezvolta din punct de vedere functional in cadrul Modului de Imagistica Digestiva.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 12

I. Modulul Imagistica Digestiva
Are un puternic caracter de cercetare, diagnostic si tratament datorita achizitionarii aparaturii diagnostice avansate unicat in Romania, in completarea celei existente. Modulul cuprinde 3 submodule: I.1. Submodul de Radiologie si Imagistica (situat in cladirea Centrului de Imagistica constructie noua) I.2. Submodul de Endoscopie Digestiva I.3. Submodul de Chirurgie Endoscopica I.1. Submodul Radiologie si Imagistica In cadrul acestui submodul vor fi utilizate sisteme imagistice complexe, unicat in Romania, de tipul PET-CT, respectiv MRI 3T, combinate cu sisteme imagistice conventionale, precum cele de radiologie digitala. Tomografia cu emisie de pozitroni (PET) combinata cu tomografia computerizata (CT), sau imagistica de fuziune, este una dintre cele mai moderne metode de obtinere a imaginii functionale in scop medical. Metodele conventionale de creare a imaginii (US, CT, MRI) infatiseaza in primul rand relatiile anatomice ale organelor, morfologia sistemelor organice, in imagini tridimensionale de rezolutie tot mai mare, de calitate tot mai buna. Dezavantajul acestora este ca nu se poate stabili daca procesul patologic este malign sau benign decat daca in structura, dimensiunea sau forma organului in cauza, apar transformari, anomalii. Unicitatea investigatiei PET-CT fata de alte metode de imagistica utilizate in momentul de fata, consta in faptul ca ofera informatii nu numai despre structura anatomica a organelor, dar si despre metabolismul tesuturilor. Dezvoltarea noilor clase de radiofarmaceutice cu substrat metabolic si liganzi de receptori pentru studiul functiilor celulare au extins aplicatiile clinice ale imagistici moleculare PET-CT, oferind informatii diagnostice unice care nu pot fi obtinute prin tehnicile imagistice conventionale CT sau MRI. Prin dezvoltarea noilor radioagenti pozitronici si cu emisie monofotonica incluzand marcarea unor enzime, peptide, medicamente, anticorpi, medicina se afla in pozitia unica de a folosi mecanismele moleculare aflate la baza proceselor fiziopatologice: imagistica apoptozei si a neoangiogenezei a fost transpusa astfel din laboratoarele de cercetare in practica clinica. Imagistica de fuziune PET-CT se aplica pe scara larga in tarile dezvoltate oferind prioritati diagnostice in detectia la nivel molecular a diferitelor forme de cancer, in stadializarea si restadializarea postterapeutica, precum si in apreciera eficientei chimio- sau radioterapiei, fiind unanim acceptata ca gold standard in imagistica oncologica. Imagistica prin rezonanta magnetica (MRI) are un rol din ce in ce mai crescut in evaluarea numeroaselor afectiuni abdominale in special in evaluarea pancresului, sistemului biliar ductal si tubului digestiv. Progresele tehnice recente in ceea ce priveste intensitatea campului magnetic, sistemele de hardware si software au permis achizitia de imagini RM care ofera detalii anatomice excelente si nu prezinta artefacte secundare peristaltismului intestinal sau miscarilor respiratorii. Secventele rapide folosite au redus timpul de achizitie, imbunatatind astfel acceptarea de catre pacient si permitand utilizarea mai eficienta a aparaturii. Noile secvente tridimensionale permit achizitia rapida a imaginilor, reducand inregistrarea deficitara a sectiunilor si artefactele de miscare, in timp ce reconstructia multiplanara este imbunatatita. Potentialul imagisticii prin rezonanta magnetica de a oferi detalii anatomice si functionale este in crestere, si noi tehnici, incluzand imagistica prin difuzie si perfuzie, sunt in evaluare. Alte progrese tehnice vor propulsa imagistica prin rezonanta magnetica spre un nou nivel de utilitate in patologia abdominala. De exemplu, optimizarea secventelor (RARE, FISP, etc.)
Studiu de fezabilitate TARGET SF 13

au condus la implementarea unor colangiopancreatografii prin rezonanta magnetica de inalta calitate (MRCP), care au devenit metode neinvazive importante pentru evaluarea sistemului pancreatico-biliar. Imaginile obtinute in dinamica printr-o combinatie de agenti de contrast administrati intravenos si achizitii tridimensionale, gradient-echo, sau fast breathhold au condus la un diagnostic mult mai precis al afectiunilor vasculare abdominale. Achizitiile 3D breath-hold permit un diagnostic de precizie al tumorilor mici hepatice. Studii recente sugereaza ca MRI poate fi folosit ca metoda imagistica in cazul colonoscopiei virtuale, in locul examenului CT, crescand acuratetea diagnosticului afectiunilor intestinale. Romania este printre putinele tari din Estul Europei in care NU sunt instalate si NU functioneaza echipamente integrate PET-CT si MRI 3T, pacientii din tara noastra fiind privati de aportul benefic al detectiei precoce al diferitelor afectiuni digestive in faza de debut cand tratamentul instituit este eficient, reducandu-se astfel mult costurile de ingrijire si prelungirea vietii. In cadrul Submodulului de Radiologie si Imagistica vor functiona trei laboratoare. Mai jos prezentam laboratoarele si principalele cercetari ce vor fi dezvoltate: I.1.A. Laborator de Imagistica de Fuziune (PET-CT) · Cercetarea a.1: Evaluarea rolului tomografiei prin emisie de pozitroni combinata cu computer tomografia (PET-CT) in diagnosticul la nivel molecular a diferitelor forme de cancer digestiv; · Cercetarea a.2: Evaluarea utilitatii sistemului de fuziune PET-CT in stadializarea si restadializarea pre- si post-terapeutica a afectiunilor maligne digestive; · Cercetarea a.3: Testarea fezabilitatii PET-CT pentru evaluarea apoptozei si neoangiogenezei tumorale, la pacientii cu cancere digestive (cancer esofagian, cancer gastric, cancer pancreatic, etc.); · Cercetarea a.4: Evaluarea comparativa a PET-CT cu imagistica prin rezonanta magnetica (MRI) pentru evaluarea formatiunilor tumorale digestive; I.1.B. Laborator de Imagistica prin Rezonanta Magnetica (MRI) · Cercetarea b.1: Evaluarea rolului imagisticii prin rezonanta magnetica cu intensitate crescuta a campului magnetic (MRI 3T), combinata cu examinari cu substanta de contrast si reconstructii 3D, in detectarea precoce si caracterizarea afectiunilor digestive; · Cercetarea b.2: Evaluarea acuratetei MRI in implementarea unor tehnici imagistice moderne, de tipul MRCP (colangipancreatografie MR), colonoscopiei virtuale, spectroscopiei MR, cu rol in diagnosticul precoce al leziunilor maligne digestive; · Cercetarea b.3: Evaluarea fezabilitatii metodelor hibride EUS MR, PET-MR pentru diagnosticul precoce si cresterea acuratetei stadializarii cancerelor digestive; · Cercetarea b.4: Introducerea unor protocoale multistep de diagnostic al afectiunilor digestive care vor oferi un suport decizional in algoritmii de diagnostic medical; I.1.C Laborator de Radiologie Digitala (DRX) · Cercetarea c.1: Evaluarea utilitatii radiologiei digitale in detectarea si caracterizarea afectiunilor digestive; · Cercetarea c.2: Evaluarea utilitatii radiologiei digitale pentru efectuarea ERCP si ghidajul miniprobelor EUS la nivelul caii biliare si ductului pancreatic; · Cercetarea c.3: Evaluarea utilitatii radiologiei digitale in montarea de stenturi in patologia maligna obstructiva a tubului digestiv; · Cercetarea c.4: Evaluarea comparativa a colangiopancreatografiei endoscopice retrograde (ERCP) cu MRCP in diagnosticul patologiei pancreatico-biliare.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 14

NOTA!!! Temele de cercetare impreuna cu principalele categorii de cercetari justifica nevoia de infrastructura si de echipamente. Vizualizarea legaturii dintre echipamente-utilitati (necesare pentru functionare), echipamente-laboratoare-spatii (aferente laboratoarelor), respectiv cercetari , se poate face la punctul 2.b.3 din studiul de fezabilitate. Cercetarile vor fi identificate cu ajutorul codificarilor existente mai sus. De exemplu, Cercetarea a.1: Evaluarea rolului PET-CT in diagnosticul la nivel molecular a diferitelor forme de cancer digestiv , va putea fi identificata in tabel dupa codificarea: C.a.1 Schema urmatoare prezinta fluxul de cercetare preconizat a avea loc in cadrul Submodulului Radiologie Imagistica precum si legatura acestuia cu celelalte module.

I.2. Submodul Endoscopie Digestiva Submodulul va permite implementarea unor tehnici endoscopice avansate, in completarea celor existente: autofluorescenta endoscopica (AFI), spectroscopie cu fluorescenta laser (LIFS), cromoendoscopie cu magnificatie (MCE) si mod NBI (narrow band imaging), endoscopie ultrasonografica (EUS) diagnostica si terapeutica, inclusiv cu punctie fina aspirativa si tehnici de tipul elastografiei ecoendoscopice, respectiv endomicroscopie confocala laser (CLE). O parte din aparatura necesara acestui submodul a fost recent achizitionata in cadrul unei Platforme Interdisciplinara de Cercetare pentru Tehnologii Imagistice Microendoscopice Avansate (PYRAMID), proiect finantat in cadrul competitiei PNCDI II, programul Capacitati (2007-2009). Aparatura necesara pentru a fi achizitionata in cadrul proiectului Target completeaza astfel infrastructura de cercetare deja existenta, creand premizele unei functionalitati deosebite atat pentru cercetare, cat si pentru diagnostic profesional interdisciplinar. Interdisciplinaritatea acestor tehnici va fi asigurata de efectuarea in imediata vecinatate a tehnicilor conexe endoscopiei (examene histopatologice si imunohistochimice, citologice si imunocitochimice, respectiv examene genomice si proteomice complexe ale biopsiilor
Studiu de fezabilitate TARGET SF 15

prelevate sau esantioanelor obtinute prin punctie fina aspirativa). Se vor evalua posibilitatile de examen histopatologic direct al imaginilor endomicroscopice beneficiind de tehnici avansate de telepatologie. In cadrul Submodulului de Endoscopie Digestiva vor functiona patru laboratoare: I.2.A. Laborator de Autofluorescenta Endoscopica (AFI) · Cercetarea a.1: Evaluarea autofluorescentei endoscopice pentru detectia precoce a leziunilor preneoplazice (displazie joasa sau inalta), respectiv a adenocarcinomului esofagian sau gastric; · Cercetarea a.2: Evaluarea autofluorescentei endoscopice pentru screening-ul colonoscopic al pacientilor cu risc mediu si inalt, pentru detectia precoce a leziunilor preneoplazice (polipi colorectali), respectiv a adenocarcinomului de colon; · Cercetarea a.3: Evaluarea pensei biopsie optice tip LIFS (life induced fluorescence spectroscopy) pentru diagnosticul in timp real al leziunilor preneoplazice si neoplazice esogastrice; I.2.B. Laborator de Cromoendoscopie cu Magnificatie (MCE), inclusiv mod NBI · Cercetarea b.1: Evaluarea cromoendoscopiei cu magnificatie, respectiv a modului NBI pentru screening-ul pacientilor cu esofag Barrett, in vederea diagnosticului precoce al adenocarcinomului esofagian; · Cercetarea b.2: Evaluarea gastroscopiei cu magnificatie, respectiv a modului NBI pentru screening-ul pacientilor cu leziuni preneoplazice gastrice, pentru detectia adenocarcinomului gastric; · Cercetarea b.3: Evaluarea cromoendoscopiei cu magnificatie, respectiv a modului NBI pentru screening-ul colonoscopic al pacientilor cu risc mediu si inalt, pentru detectia precoce a adenocarcinomului de colon; · Cercetarea b.4: Evaluarea acuratetei programelor intensive de training endoscopic supervizat; I.2.C. Laborator de Endoscopie Ultrasonografica (EUS) · Cercetarea c.1: Evaluarea acuratetei ecoendoscopiei (inclusiv examinari cu substanta de contrast si reconstructii 3D pentru evaluarea neoangiogenezei) pentru diagnosticul si stadializarea preoperatorie a pacientilor cu cancere esogastrice; · Cercetarea c.2: Evaluarea acuratetei ecoendoscopiei (inclusiv cu punctie fina aspirativa, examinari cu substanta de contrast, elastografie ecoendoscopica, examinari 3D, etc.) pentru diagnosticul si stadializarea preoperatorie a pacientilor cu cancer pancreatic; · Cercetarea c.3: Evaluarea acuratetei ecoendoscopiei pentru diagnosticul si stadializarea preoperatorie a pacientilor cu cancer bronhopulmonar (inclusiv cu examinari complementare ecobronhoscopice); · Cercetarea c.4: Evaluarea utilitatii metodelor hibrid ecografie tomografie computerizata pentru diagnosticul precoce al cancerului hepatocelular primitiv; · Cercetarea c.5: Evaluarea utilitatii metodelor hibrid ecoendoscopie tomografie computerizata pentru diagnosticul precoce al cancerului pancreatic; · Cercetarea c.6: Evaluarea utilitatii ecoendoscopiei cu punctie fina aspirativa pentru diagnosticul precoce al cancerelor digestive prin tehnici imunocitochimice si moleculare (microarray, real-time PCR); · Cercetarea c.7: Evaluarea comparativa a utilitatii elastografiei EUS cu elastografia ultrasonografica in timp real, pentru evaluarea formatiunilor tumorale hepatice;

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

16

·

Cercetarea c.8: Evaluarea acuratetei programelor intensive de training endoscopic supervizat prin simulatoare dedicate. Dezvoltarea abilitatilor diagnostice ale cercetatorilor prin utilizarea de simulatoare;

I.2.D. Laborator de Endomicroscopie Confocala Laser (CLE) · Cercetarea d.1: Evaluarea utilitatii endomicroscopiei pentru diagnosticul histopatologic in vivo si in timp real la pacientii cu esofag Barrett si adenocarcinom esofagian precoce; · Cercetarea d.2: Evaluarea utilitatii endomicroscopiei pentru diagnosticul histopatologic in vivo si in timp real la pacientii cu leziuni preneoplazice si adenocarcinom gastric precoce; · Cercetarea d.3: Evaluarea utilitatii endomicroscopiei pentru diagnosticul histopatologic in vivo si in timp real la pacientii cu colita ulcerativa si adenocarcinom colorectal precoce; · Cercetarea d.4: Evaluarea utilitatii endomicroscopiei pentru diagnosticul histopatologic in vivo si in timp real la pacientii cu infectie cu Helicobacter pylori; · Cercetarea d.5: Evaluarea utilitatii endomicroscopiei pentru diagnosticul histopatologic in vivo si in timp real la pacientii cu boala celiaca; · Cercetarea d.6: Testarea fezabilitatii endomicroscopiei pentru transmisia la distanta in vivo si in timp real, in vederea consultului histopatologic; · Cercetarea d.7: Testarea fezabilitatii tehnicilor endomicroscopice pentru evaluarea neoangiogenezei tumorale, la pacientii cu cancere digestive (cancer esofagian, cancer gastric, cancer pancreatic); NOTA!!! Temele de cercetare impreuna cu principalele categorii de cercetari justifica nevoia de infrastructura si de echipamente. Vizualizarea legaturii dintre echipamente-utilitati (necesare pentru functionare), echipamente-laboratoare-spatii (aferente laboratoarelor), respectiv cercetari , se poate face la punctul 2.b.3 din studiu de fezabilitate. Cercetarile vor fi identificate cu ajutorul codificarilor existente mai sus. Schema urmatoare prezinta fluxul de cercetare preconizat a avea loc in cadrul Submodulului de Endoscopie Digestiva precum si legatura acestuia cu celelalte module.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

17

I.3. Submodul Chirurgie Endoscopica Submodulul va permite efectuarea de cercetari in scopul dezvoltarii aplicatiilor chirurgiei mini-invazive in diagnosticul precoce al afectiunilor maligne. Chirurgia Endoscopica este o noua ramura chirurgicala care urmareste minimizarea cailor de acces in cavitatea peritoneala, pentru abordarea organelor abdominale. Se evita astfel inciziile largi ale peretelui abdominal care aduc un prejudiciu estetic recunoscut, prelungesc durata de spitalizare si de recuperare postoperatorie a pacientului, prezinta risc de infectie postoperatorie si de eventratie. Primul pas a fost realizat prin Chirurgia Laparoscopica (CL) in care accesul in cavitatea peritoneala sa face prin mici orificii, pana la 2 cm diametru, practicate in peretele abdominal antero-lateral. Un al doilea progres a fost realizat prin Chirurgia Endoscopica (CE) Transluminala prin Orificii Naturale (N.O.T.E.S. Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery). Prin acest tip de abord accesul in cavitatea peritoneala nu se mai face traversand straturile peretelui abdominal ci prin orificiile naturale ale organismului: oral (transgastric), vaginal sau anal (transrectal sau transcolonic). Se anuleaza astfel orice traumatism asupra peretelui abdominal, risc de infectie parietala, de eventratie ulterioara sau orice prejudiciu estetic. Un beneficiu major al chirurgiei endoscopice fata de cea traditionala este scaderea semnificativa a imunodepresiei generale postoperatorii care se pare ca este datorata tocmai minimalizarii agresiunii parietale si peritoneale. Acest avantaj este foarte important la pacientii cu afectiuni maligne unde consecintele unei interventii chirurgicale exploratorii, diagnostice si de stadializare trebuie sa fie minime. Chirurgia Laparoscopica a atins un nivel de dezvoltare apreciabil atat ca tehnologie cat si ca performanta, in timp ce N.O.T.E.S. ul este abia la inceput de drum, insa perspectivele acesteia din urma sunt teoretic nelimitate. Chirurgia Endoscopica permite astfel explorarea vizuala, imagistica (ecografica), prelevarea de material biologic pentru biopsii avand aplicatii directe in diagnosticul precoce si in stadializarea afectiunilor maligne ale tubului digestiv. Submodulul de Chirurgie Endoscopica va avea doua laboratoare, care vor fi conectate din punct de vedere al fluxului de informatii digitale atat intre ele cat si cu laboratoarele din celelalte submodule (Submodul Endoscopie Digestiva, Submodul Radiologie si Imagistica). In imediata vecinatate a submodulului se vor efectua examenele histopatologice si imunohistochimice, citologice si imunocitochimice, respectiv examene genomice si proteomice complexe ale biopsiilor prelevate sau esantioanelor obtinute prin punctie fina aspirativa. I.3.A. Laborator de Chirurgie Experimentala (CEX) · Cercetarea a.1: Evaluarea modificarilor raspunsului imun local (peritoneal) induse de chirurgica laparoscopica; · Cercetarea a.2 Evaluarea modificarilor raspunsului imun sistemic induse de chirurgia laparoscopica; · Cercetarea a.3 Evaluarea influentei chiurgiei laparoscopica asupra biologiei tumorilor maligne peritoneale secundare; · Cercetarea a.4 Evaluarea posibilitatilor de stadializare a cancerelor digestive prin prelevare de biopsii, explorare ecografica;

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

18

I.3.B. Laborator de N.O.T.E.S. · Cercetarea b.1: Evaluarea modificarilor raspunsului imun local si sistemic in N.O.T.E.S.; · Cercetarea b.2 Evaluarea fezabilitatii si sigurantei abordului transgastric in N.O.T.E.S.; · Cercetarea b.3 Evaluarea fezabilitatii si sigurantei abordului transrectal in N.O.T.E.S.; · Cercetarea b.4 Evaluarea metodelor de explorare peritoneala, biopsie, ecografie in scop de diagnostic si de stadializare a cancerelor digestive; · Cercetarea b.5 Evaluarea metodelor de rezectie chirurgicala oncologica a cancerelor digestive in N.O.T.E.S.; NOTA!!! Temele de cercetare impreuna cu principalele categorii de cercetari justifica nevoia de infrastructura si de echipamente. Vizualizarea legaturii dintre echipamente-utilitati (necesare pentru functionare), echipamente-laboratoare-spatii (aferente laboratoarelor), respectiv cercetari , se poate face la punctul 2.b.3 din studiu de fezabilitate . Cercetarile vor fi identificate cu ajutorul codificarilor existente mai sus.

Schema urmatoare prezinta fluxul de cercetare preconizat a avea loc in cadrul Submodulului de Chirurgie Endoscopica precum si legatura acestuia cu celelalte module.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

19

TEMA II. EFECTUAREA DIAGNOSTICULUI ANATOMO-PATOLOGIC PRIN METODE CONVENTIONALE SI MODERNE
Metodele de investigatie conventionale (coloratii uzuale si speciale) permit identificarea primara a proceselor preneoplazice si a celor neoplazice maligne. Tehnicile imunocitochimice (ICC) si imunohistochimice (IHC) permit, intr-o a doua etapa a investigarii, incadrarea corecta a proceselor neoplazice, identificarea unor posibili factori prognostici si a unor posibile tinte terapeutice. Tehnica de hibridizare in situ (ISH) constituie un prim pas in elucidarea la nivel molecular a mecanismelor carcinogenezei prin localizarea la nivel de tesut a celulelor care exprima gene pro-canceroase. Arsenalul modern de investigare si cercetare in Anatomie Patologica include o mare varietate de tehnici dintre care cele mai importante includ: morfometria tisulara si celulara asistata de calculator, microdisectia laser si citologia lichida in monostrat. Metoda microdisectiei laser (LCM), care constituie un pivot important de legatura intre investigatia histopatologica la nivelul Modulului de Patologie si Imunologie, si investigatia la nivel molecular de la nivelul Modulului de Biologie Moleculara si Biochimie, va avea drept scop izolarea de grupuri de celule cu morfologie omogena, specifice tesutului malign. Izolarea de grupuri omogene este un pas esential in vederea stabilirii unor markeri morfologici de diagnostic anatomo-patologic specific. In plus, izolarea acestor celule va furniza materialul biologic necesar in vederea identificarii de markeri moleculari ai celulelor care ulterior vor permite dezvoltarea unor tinte moleculare terapeutice. Pentru diagnosticul rapid este necesar achizitia unui criomicrotom care permite obtinerea de sectiuni subtiri de tesut nativ (nefixat). In acelasi timp, criomicrotomul este indispensabil in vederea furnizarii de material pentru microdisectia laser. Algoritmul de investigare morfologica este completat prin integrarea tehnicilor moderne de evaluare imunologica (flow-citometria sau ELISA). Astfel, citometria in flux si-a demonstrat aplicabilitatea si utilitatea in investigarea afectiunilor digestive prin aprecierea activitatii proliferative tumorale in leziunile colorectale (evaluarea poliploidiei ADN-ului - indexul ADN), prin aprecierea proliferarii celulare in general in cancerele digestive, evaluarea procentuala si in valoare absoluta a populatiilor limfocitare ca indicator al monitorizarii terapeutice in cancerul colorectal sau determinarea antigenului carcino-embrionar (CEA) in biopsia obtinuta dintr-o leziune suspecta. Examinarea imunologica prin metoda ELISA vine sa completeze evaluarea comportamentului populatiilor celulare maligne si a raspunsului sistemelor de aparare ale organismului prin determinarea, la nivel tumoral, a unei largi palete de markeri tumorali, a unor importanti markeri virali si a citokinelor secretate de diferitele subpopulatii limfocitare. Acesta tema de cercetare se va dezvolta in cadrul Modului de Patologie si Imunologie.

II. Modulul Patologie si Imunologie
Modulul isi propune sa asigure conditiile pentru desfasurarea activitatii de diagnostic histopatologic, citologic si imunologic de inalta performanta prin utilizarea unor tehnici moderne, cum ar fi cele de coloratii speciale, imunohistochimie si imunocitochimie, hibridizare in situ prin tehnicile FISH si CISH, analiza computerizata a imaginilor microscopice, flowcitometrie, chemiluminescenta si ELISA. Arsenalul modern de investigare si cercetare in Anatomie Patologica si Citologie include o mare varietate de tehnici dintre care cele mai importante sunt: tehnica de colorare imunohistochimica ("IHC" pe sectiuni la parafina si pe sectiuni la gheata metoda imunohistochimica rapida pentru diagnostic intraoperator), hibridizarea in situ (fie cu fluorescenta - Fluorescence in Situ Hibridization - FISH, fie cu cromogen -Chromogen
Studiu de fezabilitate TARGET SF 20

in Situ Hibridization - CISH), analiza computerizata a imaginilor microscopice, microdisectia laser si citologia lichida in monostrat. Cu ajutorul acestei mari varietati de metode de investigatie morfologica este posibila parcurgerea unui algoritm de diagnostic morfologic care sa permita: - identificarea primara a proceselor netumorale, preneoplazice si a celor neoplazice maligne - incadrarea corecta a proceselor neoplazice - evaluarea corecta si completa a factorilor implicati in oncogeneza - evaluarea corecta si completa a dezvoltarii tumorale - identificarea si evaluarea factorilor de prognostic - identificarea posibilelor tinte terapeutice eficiente in tratamentul bolii canceroase - evaluarea raspunsului la terapie Obiectivele si activitatile de cercetare majore in cadrul acestui modul vor include: 1. Investigatia factorilor de transcriptie (proteine nucleare necesare transcriptiei anumitor gene, unele dintre ele fiind tisular-specifice). Avantajele fata de markerii clasici citoplasmatici, de membrana nucleara sau din spatiul extracelular constau in gradul de specificitate in general mai inalt si in absenta fenomenului de difuziune. De asemenea, de vreme ce localizarea markerului este nucleara, imunoreactia poate fi combinata cu cromogeni diferiti adresati unor markeri citoplasmatici sau de membrana citoplasmatica. 2. Evaluarea factorilor de prognostic in diverse neoplazii (Ki67, p53, PCNA, bcl2, VEGF). In patologia tumorala digestiva, de exemplu, a fost evidentiata recent asocierea dintre supraexprimarea stathminei (proteina majora implicata in depolimarizarea microtubulilor) si mutatia genei P53, acestea fiind corelate cu progresia tumorala, prognosticul nefavorabil si aparitia recidivelor in carcinoamele cu origine la nivelul tubului digestiv si al glandelor anexe. Alte exemple sunt oferite de supraexpresia bcl-2 care se asociaza cu un prognostic favorabil in carcinoamele colorectale sau de corelarea expresiei VEGF cu progresia tumorala (indicator al recurentelor si metastazelor) in carcinoamele hepatocelulare. 3. Evaluarea repararii ADN si apoptozei, ca functii supresoare ale dezvoltarii tumorale. Este posibil ca formele aberante ale unor gene care controleaza fenomenul apoptotic (cum ar fi BARD1 sau p53), sa nu mai indeplineasca functia genei normale de supresie a dezvoltarii tumorale astfel incit, ele sunt exprimate in exces in celulele canceroase, reprezentind markeri indicatori ai unui prognostic rezervat. 4. Evaluarea angiogenezei care permite tumorilor sa-si rectureze propriul lor suport vascular. Celulele canceroase nu pot forma o masa tumorala mai mare de 1 mm3 deoarece difuziunea oxigenului sau a compusilor nutritivi devine insuficienta in aglomerari celulare cu dimensiuni mai mari decat aceasta. Totusi, semnalele angiogenetice produse de celulele tumorale, ca rezultat al stresului hipoxic si trofic sau ca rezultat al alterarilor oncogenice, conduc la o exprimarea genica aberanta a substantelor care controleaza angiogeneza ceea ce determina, in final, dezvoltrea unui raspuns angiogenetic dezorganizat. Dependenta tumorilor de vascularizatia oferita de celulele endoteliale normale a condus la ipoteza dezvoltarii unor potentiale strategii terapeutice bazate pe inhibitia angiogenezei care ar trebui sa determine distrugerea vascularizatiei tumorale, cu degradarea perfuziei intratumorale fara insa a avea efectele adverse ale chimioterapiei traditionale. 5. Detectarea posibilelor tinte terapeutice in diverse tipuri de tumori maligne. Astfel, receptorul tirozinkinazei, c-erb B2 este un important factor prognostic si o importanta tinta terapeutica, in cancerul mamar si gastric. VEGF constituie de asemenea o tinta terapeutica cu perspective deosebite in tratamentul carcinomului hepatocelular. La fel, detectarea receptorilor ciclooxigenazelor 1 si 2 la pacienti cu polipi colorectali in vederea instituirii terapiei cu AINS previne aparitia malignizarii si evolutia spre carcinomul colorectal.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

21

Algoritmul de investigare morfologica este completat prin integrarea tehnicilor moderne de evalulare imunologica (flow-citometria sau ELISA). Obiectivele si activitatile majore de cercetare din acest submodul includ: (1) Demonstrarea aplicabilitatii si utilitatii flow-citometriei in investigarea afectiunilor digestive prin aprecierea activitatii proliferative tumorale in leziunile colorectale (evaluarea poliploidiei ADN-ului - indexul ADN), prin aprecierea proliferarii celulare in general in cancerele digestive (determinarea antigenului nuclear p105), evaluarea procentuala si in valoare absoluta a populatiilor limfocitare ca indicator al monitorizarii terapeutice. (2) Completarea evaluarii raspunsului imun al pacientilor cu afectiuni digestive prin metoda ELISA care permite aprecierea activitatii subpopulatiilor limfocitare implicate in raspunsul imun umoral si celular prin determinarea in ser a citokinelor secretate de acestea (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-alfa, IL-10, IL-12 etc), respectiv prin determinarea autoanticorpilor cu diferite specificitati. NOTA!!! Datorita conexiunilor si fluxurilor de cercetare care exista intre diferitele laboratoare, cercetarile in cadrul Modulului de Patologie si Imunologie se vor desfasura secvential in cadrul submodulului, si nu in cadrul laboratoarelor cum este cazul Modului de Imagistica Digestiva. Pentru realizarea acestor obiective si activitati de cercetare, in cadrul acestui modul vor functiona doua submodule: II.1. Submodul de Anatomie Patologica II.2. Submodul de Imunologie II.1. Submodulul de Anatomie Patologica Va avea in componenta urmatoarele laboratoare si spatii suport: A. Laboratorul de Histopatologie (HP) B. Laboratorul de Imunohistochimie si Imunocitochimie (L-IHC/ICC) C. Laboratorul de Microdisectie Laser, Hibridizare in situ si Citologie (MdLCIT-HIS) D. Laboratorul de Analiza Computerizata a Imaginii (L-ACI) E. Sala de Telepatologie Telemedicina (TELMED) F. Laborator pregatire material documentar pentru cercetare (PMDF) G. Cabinete de documentare si diagnostic (CDD) H. Secretariat/Server LAN (SS LAN) I. Spatii de depozitare materiale si reactivi NOTA!!! Datorita conexiunilor de cercetare puternice care exista intre laboratorare cercetarile se vor desfasura pe submodul, si nu pe laboratoare cum este cazul Modului de Imagistica Digestiva Submodulul isi propunde sa dezvolte urmatoarele tipuri de cercetari: · Cercetarea p.1: Studiul microscopic pe preparate incluse la parafina si diagnosticul leziunilor nontumorale si tumorale cu ajutorul tehnicilor de colorare uzuale si speciale; · Cercetarea p.2: Studiul microscopic calitativ pe preparate incluse la parafina si diagnosticul leziunilor nontumorale si tumorale cu ajutorul tehnicilor de imunofluorescenta;
Studiu de fezabilitate TARGET SF 22

· · · · · ·

Cercetarea p.3: Studiul microscopic calitativ pe preparate incluse la parafina si diagnosticul leziunilor nontumorale si tumorale cu ajutorul tehnicilor de marcare imunohistochimica; Cercetarea p.4: Studiul microscopic citologic calitativ si diagnosticul leziunilor nontumorale si tumorale cu ajutorul tehnicilor de colorare uzuale si speciale; Cercetarea p.5: Studiul microscopic histologic calitativ si diagnosticul al leziunilor nontumorale si tumorale cu ajutorul tehnicilor de marcare imunohistochimica; Cercetarea p.6: Recoltarea de material celular si tisular tintit pentru studiul si diagnosticul leziunilor nontumorale si tumorale prin tehnicile histopatologice si citologice; Cercetarea p.7: Recoltarea de material celular si tisular pentru studiul si diagnosticul leziunilor nontumorale si tumorale prin tehnici de patologie moleculara; Cercetarea p.8: Studiul morfometric, cantitativ pe preparate incluse la parafina si preparate citologice si diagnosticul leziunilor nontumorale si tumorale cu ajutorul tehnicilor de analiza computerizata a imaginii; NOTA!!! Temele de cercetare impreuna cu principalele categorii de cercetari justifica nevoia de infrastructura si de echipamente. Vizualizarea legaturii dintre echipamente-utilitati (necesare pentru functionare), echipamente-laboratoare-spatii (aferente laboratoarelor), respectiv cercetari , se poate face la punctul 2.b.3 din studiu de fezabilitate . Cercetarile vor fi identificate cu ajutorul codificarilor existente mai sus.

Schema urmatoare prezinta fluxul de cercetare preconizat a avea loc in cadrul Submodulului de Patologie precum si legatura acestuia cu celelalte module.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

23

III.2. Submodulul de Imunologie Va avea in componenta urmatoarele laboratoare: A. Laboratorul de Flowcitometrie (FLWC) B. Laboratorul de investigare (ELISA) C. Cabinetul de documentare, interpretare si prelucrare a datelor (DIP) D. Camera de primire probe (CPP) In cadrul acestor laboratoare se vor dezvolta urmatoarele tipuri de cercetari: · Cercetarea i.1: Identificarea unor markeri caracteristici umorali si celulari ai leziunilor nontumorale si tumorale cu ajutorul citometriei de flux · Cercetarea i.2: Identificarea unor markeri caracteristici umorali ai leziunilor nontumorale si tumorale cu ajutorul tehnicii ELISA NOTA!!! Temele de cercetare impreuna cu principalele categorii de cercetari justifica nevoia de infrastructura si de echipamente. Vizualizarea legaturii dintre echipamente-utilitati (necesare pentru functionare), echipamente-laboratoare-spatii (aferente laboratoarelor), respectiv cercetari , se poate face la punctul 2.b.3 din studiu de fezabilitate . Cercetarile vor fi identificate cu ajutorul codificarilor existente mai sus. Schema urmatoare prezinta fluxul de cercetare preconizat a avea loc in cadrul Submodulului Imunologie precum si legatura acestuia cu celelalte module.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

24

TEMA III. STANDARDIZAREA PROFILELOR GENICE IN PATOLOGIA DIGESTIVA, IDENTIFICAREA SI CARACTERIZAREA UNOR MARKERI DE PROGRESIE MALIGNA SI A TINTELOR TERAPEUTICE PRIN TEHNICI DE BIOLOGIE MOLECULARA SI BIOCHIMIE
Dezvoltarea si evolutia unui proces tumoral malign sunt insotite de modificari complexe ale expresiei genice. Desi genele individuale au fost propuse pentru diagnostic si uneori au fost tinte terapeutice in tratamentul cancerelor, cercetarile din ultimii 5 ani au aratat ca fiecare tip de cancer este caracterizat prin expresia a 200-300 gene. Aceste gene au dus la conceptia curenta de semnatura genetica care este specifica fiecarui tip de cancer. Ne asteptam ca aceste gene sa constituie foarte curand baza diagnosticului molecular care probabil va aduce cu sine si o noua clasificare a cancerelor. In plus, fiecare gena din semnatura genetica poate sa fie prezenta in mai multe forme, numite polimorfisme. Pentru identificarea acestor grupuri de gene si polimorfisme care colectiv confera un risc sporit de cancer se va face prin utilizarea de DNA microarrays (Genomics). Tehnica microarray reprezinta o metoda eficienta si fezabila pentru obtinerea si compararea profilelor expresiei genice intre indivizii sanatosi si indivizi cu leziuni premaligne, precum si la cei depistati cu patologie maligna digestiva. Unele modele ale expresiei genice obtinute se pot constitui in criterii de diagnostic precoce foarte utile in managementul afectiunilor digestive. Analiza activitatii transcriptionale utilizand DNA Arrays este insotita de rezultate fals-pozitive, fiind necesara eliminarea anumitor gene. Acest dezavantaj este inerent tehnicii care are o valoare statistica. Din acest motiv evaluarea chip-urilor pentru DNA necesita si o prelucrare de tip statistic cu soft-uri specializate, prelucrare ce se va face in cadrul Modulului de Telemedicina si Inteligenta Artificiala (Submodulul de Inteligenta Artificiala si Prelucrare Statistica). Validarea si cuantificarea genelor identificate prin Genomics se va face prin real-time PCR (RT-PCR). Desi expresia genica ne ofera o cantitate imensa de informatii privind activitatea transcriptionala a celulei canceroase, nu ne ofera cu certitudine localizarea exacta a celulei care exprima gena respectiva si, in plus, nu ne spune nimic referitor la translatia informatiei genetice in efector (proteine) la nivel celular. Din acest motiv sunt necesare trei platforme cu caracter imagistic si analitic, o platforma de microdisectie laser (LCM) pentru localizarea in tesut a proteinelor asociate cu cancerul, o platforma de identificare a proteinelor relativ abundente prin tehnica MALDI-TOF-MS (Proteomics), iar pentru analiza proteinelor prezente in concentratii extrem de mici se va utiliza microscopia de forta atomica (ATM). Prin tehnica AFM poate fi vizualizat un spectru larg de proteine globulare (precum immunoglobuline, feritina, fosforilaza, fosforilazakinaza, membri ai familiei de citocromi P450) si complexe ale acestora, ceea ce face ca, in cadrul acestui proiect, aceasta metoda, impreuna cu tehnici complementare precum MALDI-TOF-MS, metodele fluorescente (microscopie confocala) sa alcatuiasca bazele unei platforme complete de analiza proteomica in vederea identificarii de biomarkeri pentru patologia tumorala digestiva. Tesutul malign este deosebit de heterogen. Pentru analiza fenotipica si moleculara a celulelor din tesutul canceros este necesara izolarea unor grupuri de celule omogene fenotipic cu ajutorul microdisectiei laser. Cu ajutorul microdisectiei laser vom realiza: - (i) identificarea si cuantificarea unor gene importante in procesul de malignizare prin izolarea de ARN mesager si amplificare prin real time PCR din grupe de celule specifice tesutului malign; - (ii) verificarea localizarii in tesut a ARN mesager specific celulei canceroase prin tehnica de hibridizare in situ (ISH);
Studiu de fezabilitate TARGET SF 25

- (iii) identificarea proteinelor functionale prin tehnica Matrix Assisted Laser/Desorbtion Ionization Time of Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF-MS); - (iv) investigarea dinamicii si topografiei proteinelor identificate prin proteomica la nivel de substructura celulara in stare nativa, fiziologica, poate fi indeplinita si utilizand microscopul AFM care are o rezolutie comparabila cu cel electronic (nm-zeci de nm). Pentru intregirea studiului, vom realiza: - (v) analiza modificarilor structurale si conformationale ale markerilor tumorali prin studii de luminiscenta. AFM este o metoda nedistructiva, modificarile spectroscopice putandu-se constitui in criterii de diagnostic si prognoza utile in managementul afectiunilor digestive. - (vi) Identificarea (fenotipizare) celulelor care exprima proteine specifice celulelor maligne va fi realizata prin microscopie de fluorescenta confocala cu 2 fotoni (Two-photon Laser Scaner Confocal Microscopy). Penetratia acestui microscop poate ajunge si la 1-2 mm. In plus microscopul cu doi fotoni poate fi folosit pentru observatii pe termen lung (saptamani) deci se poate urmari si documenta procesul de malignizare in model animal in vivo. Identificarea acestor markeri celulari si moleculari va constitui baza pentru dezvoltarea unor tinte moleculare terapeutice. Din motive logistice, materialul utilizat pentru microdisectia laser va fi pregatit de un criomicrotom care permite obtinerea de sectiuni subtiri de tesut nativ (nefixat). Criomicrotomul va fi folosit si la Modulul de anatomo-patologie pentru obtinerea unui diagnostic rapid. Alaturi de investigatiile anterioare vor fi introduse metode de citogenetica moleculara. Acestea nu se substituie in totalitate tehnicilor citogenetice clasice, putand insa identifica modificari cromozomiale nedetectabile prin metodele standard (bandare G, T, C, R). Caracterizarea unor remanieri complexe sau a unor cromozomi markeri mai ales in celulele tumorale (neoplasm gastric, hepatic, colo-rectal) este facilitata de introducerea metodei FISH. De asemenea prin intermediul echipamentului ce urmeaza a fi achizitionat se poate realiza procesul de hibridizarea genomica comparativa (CGH=comparative genome hybridization), tehnica derivata din FISH care se utilizeaza pentru punerea in evidenta a dozajului genic. Metoda este folosita in mod particular pentru studiul aberatiilor cromozomiale in tumori solide in care se cariotipeaza foarte greu. Pentru caracterizarea in vitro a tesutului malign se vor utiliza culturi de celule si apoi prelevarea de grupuri celulare sau celule individuale ce urmeaza a fi transferate pentru studiu molecular. Pe modelul culturilor celulare se pot realiza studii vizand activitatea intracelulara, urmarind replicarea si transcriptia ADN, sinteza de proteine, metabolismul celular, moartea celulara (necroza sau apoptoza). Dezvoltarea si stabilizarea unor linii celulare relevante pentru diferite tipuri de tumori este de maxima importanta pentru punerea la punct a unor strategii terapeutice eficiente impotriva cancerului. Acesta tema de cercetare se va dezvolta cu precadere in cadrul Modului de Biologie Moleculara si Biochimie. Activitatea Modulului de Biologie Moleculara si Biochimie are caracter de cercetare fundamentala. Prin achizitionarea aparaturii necesare fiecarui submodul din cadrul Modulului de biologie moleculara si biochimie in completarea celei existente este posibila realizarea cercetarii la un inalt nivel tehnic in vederea depistarii de noi markeri de diagnostic, dar si dezvoltarea unor programe de pregatire specifice in cadrul modulului pentru familiarizarea medicilor rezidenti si a doctoranzilor cu tehnica de varf folosita in cadrul acestor laboratoare, tehnici competitive pe plan international. Tehnicile folosite in cadrul modulului vin in completarea tehnicilor de imagistica si a celor de patologie stabilind caracterul de interdisciplinaritate al cercetarilor realizate in cadrul acestui centru.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 26

Cercetarile dezvoltate se vor axa pe: 1. identificarea unor profile de activitate genetica transcriptionala (Transcriptome) in patologia maligna gastro-intestinala in vederea realizarii unui diagnostic genetic; 2. cuantificarea unor gene specifice celulei canceroase prin hibridizare genomica comparativa; 3. identificarea unor mutatii genetice specifice procesului de malignizare; 4. standardizarea unor teste biochimice de diagnostic precoce; 5. depistarea unor potentiale tinte terapeutice la nivel celular si molecular; 6. determinarea unor markeri proteici (markeri tumorali, citokine, factori de crestere, markeri ai fibrozei, markeri de stres oxidativ) in lichide biologice (ser, plasma) si 7. evaluarea fiabilitatii unor paneluri de markeri genetici si biochimici ca indici de diagnostic neinvaziv in cancerul pancreatic, de colon, hepatic; 8. determinarea unor markeri proteici in extrg54acte tisulare si corelarea acestora cu rezultatele obtinute la analiza lichidelor biologice pentru diagnosticul corect al cancerelor digestive mentionate; 9. dezvoltarea de nanosisteme pentru separarea proteinelor pe baza proprietatilor lor biologice; 10. aplicarea unor detectori moleculari capabili sa masoare molecule individuale sau complexe ale acestora, precum microscopul AFM; 11. caracterizarea fenotipica a celulelor canceroase; 12. coroborarea rezultatelor deteminarilor biochimice cu diagnosticul clinic si imagistic si utilizarea lor ca indici de prognostic si monitorizare a eficacitatii terapiei selectate. Obiectivele acestui modul pot fi atinse cu ajutorul unor tehnologii moleculare noi bazate pe analize globale ale expresiei genice: tehnicile microarray dublate de RealTime PCR, hibridizarea genomica comparativa (CGH=comparative genome hybridization) si secventiere ADN (sistemul optic avansat aflat in curs de achizitie), tehnici de separare si analiza a proteinelor de inalta performanta prin MALDI-TOF-MS si AFM. Prin tehnica AFM (microscop cu forta atomica) poate fi vizualizat un spectru larg de proteine globulare (precum immunoglobuline, feritina, fosforilaza, fosforilazakinaza, membri ai familiei de citocromi P450) si complexe ale acestora, ceea ce face ca, in cadrul acestui proiect, aceasta metoda, impreuna cu tehnici complementare precum MALDI-TOF-MS, metodele fluorescente (microscopie confocala) sau microspectroscopia RAMAN, sa alcatuiasca bazele unei platforme complete de analiza proteomica in vederea identificarii de biomarkeri pentru patologia tumorala digestiva. Activitatea in cadrul Modulului de Biologie Moleculara si Biochimie se va desfasura in vederea cercetarii avand la baza urmatoarele obiective: · imaginarea, crearea si introducerea unor teste de diagnostic molecular in cancerul digestiv prin introducerea unor tehnologii de ultima ora (bazate pe genomics si proteomics) si transferul rezultatelor din laborator catre clinica, in folosul pacientului; · realizarea de studii pentru initierea unei baze de date a proteinelor implicate in cancer, referitor la modificarea proteomului plasmatic si tisular, cu scopul detectarii unor biomarkeri fiabili pentru: un diagnostic precoce in cancerele digestive; prognostic si monitorizarea terapiei; stabilirea tintelor optime de actiune preventiva si terapeutica; · evaluarea fiabilitatii unor paneluri de markeri proteici (markeri tumorali, citokine, factori de crestere, markeri ai fibrozei) ca indici de diagnostic in cancerele digestive si utilizarea lor ca indici de prognostic si monitorizare a eficacitatii terapiei selectate · stabilirea identitatii celulor maligne prin fenotipizare

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

27

Cercetarile se va desfasura in cadrul urmatoarelor submodule: III.1. Submodul de Biologie Moleculara III.2. Submodul de Biochimie III.1. Submodulul de Biologie Moleculara Isi va desfasura activitatea in cadrul urmatoarelor laboratoare spatii suport: A. Laborator de Genomica (LG); B. Laborator de Citogenetica (LCG); C. Laborator de Culturi Celulare (LCC); D. Secretariat - Centru de analiza si documentare (SCAD); E. Spatiu de sterilizare (SS); In cadrul laboratoarelor se vor dezvolta urmatoarele tipuri de cercetari. III.1.A. Laborator de Genomica (LG) · Cercetarea g.1: Detectarea instabilitatii microsatelitice (MSI), a polimorfismelor mononucleotidice (SNP) si a mutatiilor genelor potential implicate in patologia maligna a tubului digestiv; · Cercetarea g.2: Evaluarea starii de metilare si a pierderii starii de heterozigotie (LOH) in tesuturile malignizate; · Cercetarea g.3: Evaluarea simultana a nivelului de activitate pentru sute de gene (microarray) urmata de validarea rezultatelor prin Real-Time qPCR; · Cercetarea g.4: Generarea unor profile ale statusului genetic pentru subiectii sanatosi, cu leziuni premaligne si maligne. Depistarea unor markeri genetici utilizabili in screening-ul cancerelor digestive; III.1.B. Laborator Citogenetica (LCG) · Cercetarea cg.1: Initierea culturilor celulare din limfocite si tumori necesare efectuarii preparatelor cromozomiale; · Cercetarea cg.2: Efectuarea preparatelor cromozomiale si pregatirea lor pentru examinare (bandare, denaturare, hibridizare); · Cercetarea cg.3: Examinarea microscopica si cariotiparea, interpretare rezultate; III.1.C Laborator de Culturi Celulare (LCC) · Cercetarea c.1: Initierea unor culturi primare din celule si tesuturi tumorale prelevate de la pacienti; · Cercetarea c.2: Stabilizarea unor linii celulare care reflecta cu fidelitate caracteristicile celulelor tumorale; · Cercetarea c.3: Testarea in vitro a unor substante cu potential terapeutic; · Cercetarea c.4: Realizarea unor experimente de genomica si proteomica pe celulele din cultura; · Cercetarea c.5: Stocarea pe termen mediu si lung a liniilor celulare;

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

28

NOTA!!! Temele de cercetare impreuna cu principalele categorii de cercetari justifica nevoia de infrastructura si de echipamente. Vizualizarea legaturii dintre echipamente-utilitati (necesare pentru functionare), echipamente-laboratoare-spatii (aferente laboratoarelor), respectiv cercetari , se poate face la punctul 2.b.3 din studiu de fezabilitate . Cercetarile vor fi identificate cu ajutorul codificarilor existente mai sus. Schema urmatoare prezinta fluxul de cercetare preconizat a avea loc in cadrul Submodulului de Biologie Moleculara precum si legatura acestuia cu celelalte module.

III.2. Submodulul de Biochimie va avea urmatoarele laboratoare: A. Laborator pentru analiza MALDI -TOF (MLD) B. Laborator pentru microscopie cu forta atomica (AFM) C. Laborator pentru masuratori luminiscente (LL) D. Laborator pentru microscopie confocala cu doi fotoni (MCF) E. Laborator pentru prelucrare probe (LPP) Acestora li se vor adauga spatiile destinate unui Centru de analiza datelor (CAD), Spatii de depozitare materiale si reactivi (SD) si o sala server (SS). In cadrul acestui submodul se vor desfasura urmatoarele tipuri de cercetari: III.2.A Laborator pentru analiza MALDI-TOF (MLD) · Cercetarea p.1: Obtinerea de spectre de masa SELDI-TOF ale proteinelor plasmatice de la subiecti sanatosi. · Cercetarea p.2: Obtinerea de spectre de masa SELDI-TOF ale proteinelor plasmatice de la subiecti supectati de/diagnosticati cu patologie maligna a tubului digestiv.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 29

III.2.B Laborator pentru microscopie cu forta atomica (AFM) · Cercetarea p.3: Analiza datelor obtinute in conditii diferite pentru a stabili sensibilitatea si specificitatea metodei pentru patologia studiata prin compararea cu alte tipuri de cancer. · Cercetarea p.4: Analiza cluster pentru identificarea profilului proteomic corelat semnelor ce indica risc crescut sau o patologie maligna a tubului digestiv instalata. III.2.C Laborator pentru masuratori luminiscente (LL) · Cercetarea p.5: Caracterizarea modificarilor proprietatilor unor proteine plasmatice asociate specific patologiei maligne a tubului digestiv prin determinari de luminiscenta si chemiluminiscenta. III.2.D Laborator microscopie confocala cu doi fotoni (MCF) · Cercetarea p.6: Investigarea dinamicii si topografiei proteinelor identificate prin proteomica la nivel de substructura celulara in stare nativa. NOTA!!! Temele de cercetare impreuna cu principalele categorii de cercetari justifica nevoia de infrastructura si de echipamente. Vizualizarea legaturii dintre echipamente-utilitati (necesare pentru functionare), echipamente-laboratoare-spatii (aferente laboratoarelor), respectiv cercetari , se poate face la punctul 2.b.3 din studiu de fezabilitate . Cercetarile vor fi identificate cu ajutorul codificarilor existente mai sus. Schema urmatoare prezinta fluxul de cercetare preconizat a avea loc in cadrul Submodulului de Biochimie precum si legatura acestuia cu celelalte module.
Modul Imagistica Digestiva

SUBMODUL BIOCHIMIE Fluxurile activit ilor de Prelucrare, Interpretare

MLD
Modul Telemedicin i Inteligen Artificial

AFM LPP LL

CAD

Modul Patologie Imunologie

MCF

Modul Biologie Moleculara si Biochimie

Unitate Prelucrare Unitate Integrare

Flux unidirec ional prelucrare Flux bidirec ional informa ie

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

30

TEMA IV. UTILIZAREA METODELOR INTEGRATIVE DE TELEMEDICINA PRIN STUDIUL TEHNOLOGIILOR DE INTELIGENTA ARTIFICIALA SI PRELUCRARE STATISTICA.
Acest obiectiv complex va fi realizat prin dezvoltarea de tehnici de telemedicina, bazate pe crearea unor baze de date cu acces public si privat precum si prin utilizarea unor tehnologii moderne de Inteligenta Artificiala (IA) din domeniul Invatarii automate (Machine Learning), pentru crearea de Sisteme Inteligente de diagnostic automat in timp real, in vederea asistarii computerizate a deciziei medicale. Tehnologiile IA vizate sunt: retelele neuronale artificiale, algoritmii evolutivi, masinile cu suport vectorial, algoritmii de clustering, arborii de clasificare si decizie. In plus, utilizarea unor tehnici moderne de analiza multivariata, regresie liniara multipla, analiza supravietuirii si inferenta statistica pentru analiza statistica de profunzime a datelor medicale, vor permite stabilirea relatiilor de baza dintre ele si mai buna lor intelegere in vederea utilizarii tehnologiei informatiei, pentru procesarea lor in vederea obtinerii diagnosticului asistat de computer. Aceasta tema de cercetare se va desfasura in cadrul Modulului de Telemedicina si Inteligenta Artificiala.

IV. Modulul Telemedicina si Inteligenta Artificiala
Modulul de Telemedicina si Inteligenta Artificiala isi propune sa fie puntea de legatura intre toate celelalte module ale proiectului si sa faciliteze conlucrarea si schimbul de informatii atat intre laboratoarele si disciplinele implicate cat si cu lumea larga, prin intermediul Internetului si a altor metode de integrare a informatiei. Modulul este complex si include un Submodul de Telecomunicatii si Baze de date cu acces public si privat precum si un Submodul de Inteligenta Artificiala si Prelucrare Statistica ce va functiona ca o interfata intre aparatura medicala si bazele de date dezvoltate. In principal, fluxul informational este dirijat dinspre sursele de date medicale (inregistrari text, imagini statice si dinamice) catre Modulul Telemedicina si Inteligenta Artificiala in procesul de colectare si stocare a datelor intr-o baza de date globala. Datele obtinute vor fi prelucrate off-line in cadrul Laboratorului de Procesare Video si restocate sub forma unui set de parametri analitici ce vor fi mai departe analizati statistic in cadrul Laboratorului de Prelucrare Statistica, urmand ca in final sa fie analizate in cadrul Laboratorului de Inteligenta Artificiala pentru obtinerea diagnosticului automat si elaborarea concluziilor. Scopul final al activitatii Laboratorului de Inteligenta Artificiala va fi de a crea un flux de prelucrare on-line a informatiei, astfel incat pachetul software integrat, construit pe baza modulelor software corespunzatoare fiecarui sistem inteligent, sa poata furniza diagnosticul automat in timp real imediat ce a fost alimentat cu informatia medicala corespunzatoare.

NOTA!!! Datorita conexiunilor si fluxurilor de cercetare care exista intre diferitele laboratoare, cercetarile in cadrul Modulului de Telemedicina si Inteligenta Artificiala se vor desfasura secvential in cadrul submodulului, si nu in cadrul laboratoarelor cum este cazul Modului de Imagistica Digestiva.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

31

Modulul de Telemedicina si Inteligenta artificiala va fi compus din doua submodule: IV.1. Submodul Telecomunicatii si Baze de Date · Cercetarea t.1: achizitionarea de imagini video de la echipamentele medicale (statice si dinamice) si stocarea lor intr-o mega - baza de date cu acces privat; · Cercetarea t.2: dezvoltarea unor algoritmi avansati si a unor programe de prelucrare automata a fisierelor video pentru identificarea unui set de parametri utilizabili in testele statistice comparative si de semnificatie, respectiv in sistemele inteligente; · Cercetarea t.3: prezentarea rezultatelor si prezentari de caz, precum si stocarea de informatii rezultate din cercetare; IV.2. Submodul Inteligenta Artificiala si Prelucrare Statistica · Cercetarea v.1: interpretarea si clasificarea informatiilor pe baza prelucrarilor statistice specifice si tehnicilor avansate de inteligenta artificiala (masini instruibile); · Cercetarea v.2: proiectarea de sisteme inteligente (neural networks, evolutionary algorithms, classification and decision trees, support vector machines, clustering analysis) si aplicarea sistemelor inteligente in procesarea datelor medicale; · Cercetarea v.3: crearea de pachete software integrate, constituite din modulele software corespunzatoare fiecarui sistem inteligent in prealabil construit, care sa produca diagnosticul automat optim, prin alegerea celui mai performant diagnostic, pe baza competitiei dintre modulele componente; · Cercetarea v.4: dezvoltarea de tehnologii de modelare virtuala (reconstructies tridimensionala si palparea virtuala) si diagnosticare la distanta (telemedicina); NOTA!!! Temele de cercetare impreuna cu principalele categorii de cercetari justifica nevoia de infrastructura si de echipamente. Vizualizarea legaturii dintre echipamente-utilitati (necesare pentru functionare), echipamente-laboratoare-spatii (aferente laboratoarelor), respectiv cercetari , se poate face la punctul 2.b.3 din studiu de fezabilitate . Cercetarile vor fi identificate cu ajutorul codificarilor existente mai sus. Schema urmatoare prezinta fluxul de cercetare preconizat a avea loc in cadrul Submodulului Telemedicina si Inteligenta Artificiala, precum si legatura acestuia cu celelalte module.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

32

Situatia Actuala In concluzie, in momentul de fata, cancerele tractului digestiv reprezinta o cauza majora de morbiditate si mortalitate, cu raspuns incomplet la tratamentul chimioterapic in stadiile avansate si cu prognostic extrem de rezervat. Cu toate acestea, folosirea tehnicilor imagistice moderne in domeniul gastroenterologiei a revolutionat managementul pacientilor cu afectiuni digestive, precum si detectia precoce a cancerelor digestive prin programe de screening ale grupurilor de pacienti cu risc. Dezvoltarea sistemelor imagistice (MRI si PETCT) a crescut acuratetea diagnostica, respectiv stadializarea precisa a cancerelor digestive in vederea optimizarii protocoalelor terapeutice. Endoscopia digestiva a beneficiat in ultimii 2 ani de introducerea unor metode noi de prelucrare a imaginilor, cu cresterea acuratetei diagnostice, prin ameliorarea rezolutiei si imbunatatirea ratei de detectie a modificarilor structurale, dar si prin dezvoltarea de tehnici noi care permit evaluarea vascularizatiei si neoangiogenezei. In mod similar. In momentul de fata, afectiunile sunt definite prin identificarea caracteristicilor morfologice detectate prin endoscopie sau microscopie. Desi acuratetea si precizia diagnosticului pot fi crescute printr-un antrenament mai bun in recunoasterea pattern-ului leziunilor, tinta ar consta in dezvoltarea unor biopsii optice , adica a unor sisteme de recunoastere care pot detecta cancerele in timp real. Mai mult, identificarea de alte caracteristici si markeri prognostici va permite stratificarea precisa a pacientilor. Metodele imagistice de inalta performanta mentionate, determina ameliorarea imaginilor, iar computerizarea progresiva si dezvoltarea metodelor asistate de calculator va creste cu siguranta abilitatile de diagnostiare ale medicilor. Simularea computerizata va deveni un element esential de invatamant si evaluare a competentelor. Integrarea eforturilor de cercetare prin modulele acestui proiect va permite realizarea de sisteme imagistice inteligente cu baze de date de memorie de mari dimensiuni care vor automatiza multe din aspectele tehnicilor diagnostice non-invazive. Mai mult, obtinerea diagnosticului precoce prin tehnici complexe de genomica si proteomica care permit detectarea modificarilor moleculare (de exemplu, la nivelul mutatiilor ADN si expresiilor genetice, respectiv al expresiei proteinelor codificate), va permite schimbarea politicilor de sanatate si al managementului terapeutic, in special pentru pacientii cu cancere digestive. Dezvoltarea recenta de noi sisteme imagistice tinde sa creasca acceptabilitatea si eficienta procedurilor de diagnostic precoce al cancerelor. Volumul si tipul de servicii oferite populatiei de catre sistemul medical depinde de sistemul de rambursare al banilor, ambele fiind evident deficitare in Romania comparativ cu Uniunea Europeana. Mai mult, acest decalaj este si mai accentuat in regiunea Oltenia, care este o regiune defavorizata, cu resurse diminuate si limitate comparativ cu alte regiuni din tara. Din acest motiv, o serie de tehnici recent introduse nu au patruns inca in Romania (PET-CT, MRI 3T, autofluorescenta endoscopica, etc.) si in regiunea Oltenia (endomicroscopie confocala laser, sistem microdisectie laser, platforma microarry, AFM, etc.), ele fiind strict necesare pentru ameliorarea starii de sanatate a populatiei si pentru cresterea capacitatii de cercetare a Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova. Dezvoltarea unui centru de cercetare interdisciplinar de asemena anvergura va permite initierea cercetarii de inalta performanta in regiune, prin obtinerea si coagularea unei mase critice de cercetatori care vor putea dezvolta diverse programe de cercetare-dezvoltare interdisciplinare si transdisciplinare.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

33

Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei Necesitatea Obiectivele propuse in cadrul Centrului de Cercetare si Tratament sunt in conformitate cu obiectivele generale ale programelor de cercetare din Romania pentru ca ele permit dezvoltarea cercetarilor fundamentale aplicate pentru prevenirea unui grup de boli cu impact major, dezvoltarea cunostintelor in domeniul stiintelor medicale fundamentale, folosirea retelei de informatica medicala cu administrarea optima a informatiilor incluse intr-o retea academica si implementarea tehnicilor moderne de telemedicina care sa permita eradicarea diferentelor fata de nivelul serviciilor medicale europene. Este de asteptat ca prin implementarea acestui proiect sa se dezvolte teme de cercetare ale caror rezultate sa conduca in primul rand la obtinerea unui diagnostic precoce in patologia maligna ceea ce ar avea influenta directa asupra sanatatii populatiei Regiunii Oltenia, in special, si a populatiei Romaniei, in general. O crestere a calitatii vietii (sanatatii populatiei) va avea implicatii si asupra mediului economic din Romania. Proiectul este relevant deoarece pune bazele si pentru crearea unui centru de excelenta in gastroenterologie ca suport pentru dezvoltarea infrastructurii de CD a UMF Craiova prin dotarea cu cele mai moderne echipamente, instrumente, software, care sa contribuie la dezvoltarea infrastructurii C-D existente. Prin dezvoltarea infrastructurii unui centru de excelen va exista posibilitatea de dezvoltare a parteneriatului international in C-D (in special in plan european) si dezvoltarea de domenii tehnologice cu potential economic de interes pentru Romania prin dotarea si modernizarea laboratoarelor existente. Crearea unei noi infrastructuri de cercetare care sa integreze cele patru module fundamentale descrise (Modul de Imagistica, Modul de Patologie si Imunologie, Modul de Biologie Moleculara si Biochimie, Modul Telemedicina si Inteligenta Artificiala) se incadreaza in domeniul major de interventie va permite cresterea capacitatii si a eficientei activitatii de C-D a UMF Craiova. Oportunitatea: · Posibilitatea participarii la programe de cercetare europene In urma implementarii proiectului TARGET, Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova va avea posibilitatea, datorita infrastructurii de cercetare, sa dezvolte proiecte in parteneriate cu alte institutii si institute de CD din Europa, ca de exemplu actualul Programul Cadru 7, unde UMF Craiova poate aplica cu proiecte de CD pentru Programul CooperareDomeniul Sanatate. In trecut au existat proiecte internationale ale UMF Craiova, care, datorita infrastructurii insuficiente, au fost respinse de catre evaluatorii internationali: 1. Proiectul Evaluarea Mini-invaziva a Angiogenezei Tumorale a fost evaluat in cadrul Programului Cadru 7- Idei, Call ERC-2007- StG, obtinand un punctaj de 6.5 dintr-un total de 10. Principalul motiv pentru care nu s-a obtinut finantarea a fost acela al insuficientei resurselor (resursa infrastructura si umana). Desi, proiectul a fost considerat foarte interesant de catre evaluatori, cu un impact practic important, nu a fost finantat; 2. Cercetatorii Centrului de Cercetare in Gastroenterologie si Hepatologie ai UMF Craiova, au incercat sa aplice, intr-un consortiu, pentru Programul Cadru 7 - Parteneriate, cu proiectul EUROPHYSIOME- EU_GIOME . Cu toate acestea, consortiul nu a putut fi realizat datorita insuficientei resurselor si echipamentelor (in special datorita lipsei unor dotari cum ar fi endomicroscopia confocala laser si autofluorescenta endoscopica). Se doreste ca, prin realizarea infrastructurii Centrului TARGET, proiecte de viitor sa nu mai fie respinse datorita infrastructurii insuficiente.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 34

· Posibilitatea finantarii prin POS-CCE, Axa prioritara II: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Domeniul major de interventie 2.2- investitii in infrastructura de CDI, Operatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii de CD existente si crearea de noi infrastructuri de CD. Programul Operativ Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, prin Domeniul major de interventie 2.2- Operatiunea 2.2.1 este singurul Program Operational Sectorial care finanteaza crearea de infrastructuri de CD pentru institutii care dezvolta activitati de CD. Desigur, putem spune ca exista programe fie nationale (Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare II: Programul Capacitati si Parteneriate), fie internationale (Programul Cadru 7: Cooperare si Capacitati) care finanteaza intr-o anumita masura dezvoltarea infrastructurii de CD-I a institutiilor de CD (achizitia de echipamente de CD), dar nici unul nu finanteaza crearea de infrastructuri (constructia de cladiri destinate CD). In aceste conditii consideram ca este oportun ca Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova sa aplice pentru obtinerea de finantari din Fonduri Structurale in vederea dezvoltarii infrastructurii de CD. · Unicitatea infrastructurii face ca cercetari de genul celor la punctul 2.b.1 Justificarea stiintifica a proiectului sa fie posibile: o Detectarea modificarilor moleculare (la nivelul mutatiilor ADN si expresiilor genice, respectiv al expresiilor proteinelor modificate; o Realizarea de sisteme imagistice integrate; o Initerea de programe de screening si detectie precoce cu urmatoarele posibile consecinte: scaderea mortalitatii si morbiditatii induse de cancerele digestive; o Utilizarea de tehnici endoscopice ultramoderne: autoflorescenta endoscopica, spectroscopia cu fluorescenta laser, cromoendoscopia cu magnificatie-inclusiv in mod NBI, tomografia cu coerenta optica si endomicroscopia confocala laser; o Caracterizarea in situ a tesutului malign prin utilizarea de tehnici de microscopie cu doi fotoni; o Utilizarea tehnologiilor informatice din domeniul sistemelor inteligente (retele neuronale artificiale, algoritmi evolutivi, masinile cu suport vectorial, algoritmii de cluster, arborii de clasificare si decizie) tehnici incipiente la nivel mondial; o Identificarea rapida a prezentei sau absentel riscului de boala, respectiv a leziunilor preneoplazice si neoplazice (cancer precoce in situ sau cancer avansat invaziv). · Crearea infrastructurii poate duce la urmatoarele rezultate: o identificare precoce a cancerelor digestive cu rezultat direct asupra morbiditatii si mortalitatii; o identificarea rapida a prezentei sau absentei riscului de boala; o Integrarea în programul european de cercetare i îmbun ta irea poten ialului de cercetare în interiorul proiectului va fi asigurat de colaborarea constant între participan ii la proiect i alte departamente de gastroenterologie, imagistic medical i informatic medical : Laboratory of Endoscopy and Department of Gastroenterology and Hepatology, University Hospital Aarhus, Denmark; Laboratory of Gastrointestinal Endoscopy and Department of Surgical Endoscopy, Gentofte University Hospital, Copenhagen, Denmark; University Group for Healthcare Modelling, University of Westminster, London, United Kingdom; o Integrarea laboratorului de ecoendoscopie i microendoscopie în re eaua de formare a Societ ii Europene de Endoscopie Digestiv (ESGE) va permite formarea de speciali ti români i str ini în cadrul centrului de cercetare, respectiv
TARGET SF 35

Studiu de fezabilitate

formarea de speciali ti români în centre de prestigiu din Europa sub egida NEEG i ESGE. Men ion m ca Laboratorul de Ecoendoscopie al UMF Craiova dispune de aparatur performant , inclusiv prin câ tigarea a dou granturi CEEX în 2006 pe baza c rora se va achizi iona aparatur performant de elastografie ecoendoscopic , unic în România pân în momentul actual. Activitatea Laboratorului de Ecoendoscopie se poate reflecta deja prin crearea unui CD i a unui website interactiv i dinamic de ecoendoscopie liniar , www.EUSAtlas.ro care are deja utilizatori înregistra i din România i str in tate (SUA, Franta, Olanda, Danemarca, Suedia, Germania, Ungaria, Mexic, Taiwan, Thailanda, Vietnam, India, China, Venezuela, Egipt, etc.), cu peste 18000 de vizite individuale, contribuind astfel în permanen la diseminarea rezultatelor cercet rilor personale i la cre terea prestigiului clinicii, respectiv centrului. CD-ul i website-ul au fost premiate cu Marele Premiu Gheorghe Badea, premiul anual al Societ ii Române de Ultrasonografie în Medicin i Biologie, decernat la al II-lea Congres Na ional de Ultrasonografie, Cluj Napoca, 28-29 mai 2005. Mai mult extinderea site-ului cu imagini i filme ale unor tehnici noi de elastografie endoscopic sau endomicroscopie ar permite cre terea popularit ii i disemin rii prin aceast activitate; o r spândirea larg a informa iei prin articole care vor fi publicate in extenso în reviste indexate ISI i/sau Medline, prin lucr rile care vor fi prezentate la congresele na ionale i interna ionale, respectiv prin realizarea materialelor de educa ie medical continu (CD-uri, DVD-uri, site-uri web). Avand in vedere directiile strategice ale Programului Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice ce sunt in concordanta cu liniile directoare propuse de Comisia Europeana, este necesar si oportun sa se implementeze acest proiect deoarece fondurile de investitii alocate acestui domeniu de cercetare au fost insuficiente, iar sursele proprii au lipsit cu desavarsire. Scenariul tehnico-economic selectat Se propune implementarea proiectului TARGET cu urmatoarele componente: - Constructie cladire Departamentul de Imagistica Se doreste realizarea unei constructi in Locatia B (B-dul 1 Mai, nr. 66, Craiova) cu caracteristicile S+P+3E, cu Hmax 14,50 m (fata de cota terenului), cu suprafata construita de 445 mp si cu suprafata desfasurata construita de 2250 mp. Constructia va avea un sitem structural din BA, cadre din BA, grinzi si plansee din BA, si sistem de acoperire cu terasa termoizolanta si hidroizolanta. Constructia va avea bransamente la : - sistemul de alimentare cu apa; - sistemul de canalizare, ape uzate si menajere; - sistemul de canalizare, ape pluviale; - sistemul de energie electrica/telefonie/internet - sistemul de alimentare cu gaze; NOTA!!! Informatii referitoare la cladire puteti gasi la punctul 2.b.3.- Constructie cladire in Locatia B - Realizarea de amenajari pt locatiile existente A si B Se doreste realizarea a doua tipuri de amenajari: § amenajari speciale, pentru camere albe, (in Locatia A, Str. Petru Rares, nr. 2, Craiova) reglementate prin standardul SR EN 12128/ aprilie 2003, standard referitor
Studiu de fezabilitate TARGET SF 36

§

la nivelurile de siguranta ale laboratoarelor microbiologice, zone de risc, situatii si cerinte de siguranta. Aceste amenajari vor fi realizate pentru laboratoarele Submodulului de Biologie Moleculara (SS, SR, SC, LCC, LCG, LG, CR) si pentru laboratoarele Submodulului de Biochimie (MLD, LPP, SD, MCF ). amenajari normale aceste amenajari (zugraveli, inlocuire instalatii electrice si termice, inlociure parchet, sisteme izolatii, usi si geamuri) sunt necesare in vederea asigurarii unui mediu optim atat pentru desfasurarea cercetarilor cat si pentru functionarea optima a aparaturii de cercetare. Amenajarile vor fi realizate in Locatiile A si B ale proiectului. NOTA!!! Informatii referitoare la amenajari puteti gasi la punctul 2.b.3.Amenajarea spatiilor din Locatia A si Locatia B

- Achizitia de echipamente si mobilier Se doresc achiziti de echipamente pentru realizarea de activitati de cercetare-dezvoltare. Multe dintre aceste echipamente au caracterul state of the art si sunt unicate in Romania. Se vor achizitiona si echipamente IT, necesare realizarii cercetarilor integrate (Echipamente Modul Telemedicia si Inteligenta Artificiala). Atat Constructia din Locatia B precum si constructiile existente din Locatiile A si B vor fi dotate cu mobilier special medical si cu mobilier normal. NOTA!!! Informatii referitoare la echipamente de CD, echipamente IT si mobilier puteti gasi la punctul 2.b.3.- Dotarea cu echipamente de CD ; Dotarea cu hardware si software ; - Dotarea cu mobilier

2.b.2

Scenarii tehnico-economice :

Scenariile tehnico-economice propuse: Pentru cresterea capacitatii de CD a UMF Craiova putem caracteriza urmatoarele scenarii: Scenariul 1: Inchirierea unor laboratoare dotate complet in care cercetatorii UMF Craiova sa poata dezvolta temele de cercetare care stau la baza justificarii stiintifice a proiectului TARGET OPERABILITATEA SCENARIULUI O trecere in revista a ultimelor date de piata la inceputul anului 2008 a aratat ca aproximativ 350-400 sisteme MRI de 3T sunt disponibile in lume, 25% dinte acestea fiind folosite in cercetare. De asemenea, distributia sistemelor cyclotron in toata Europa, si astfel cresterea aprovizionarii cu radioizotopi, a determinat dezvoltarea sistemelor PET/CT. In timp ce Germania, dispune de 94 de sisteme PET si PET/CT, Marea Britanie si Franta au adoptat aceste tehnici mai tardiv. In Romania niciuna dintre aceste tehnici nu este momentan disponibila. Sistemele de autoflorescenta endoscopica si endosmicroscopie confocala laser reprezinta o noutate de ultima ora in domeniul gastroenterologiei. In acest moment in Romania nu exista nici un sistem achizitionat pentru autofluorescenta endoscopica si doar un sistem functional pentru endomicroscopie confocala laser. In Europa exista doar 10 sisteme de autofluorescenta in clinicile de referinta si aproximativ 20 de sisteme pentru endosmicroscopie.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 37

Tehnicile si aparatele strict necesare pentru stabilirea unui diagnostic precoce, care vizeaza patologia (imunohistochimie si imunocitochimie, hibridizarea in situ, microdisectie laser, microscopia laser cu doi fotoni) si biologia moleculara (real-time PCR, microarray cu densitate mare, CGH, etc.), respectiv biochimia (MALDI-TOF-MS, AFM, etc.), nu sunt foarte raspandite sau lipsesc din Romania, in special din regiunea Oltenia. Trebuie mentionat ca tehnicile de microdisectie laser si microscopie confocala laser sunt tehnici de ultima ora ele reprezentind o noutate absoluta in tara noastra. INCOMPATIBILITATEA SCENARIULUI: a) Alternativa desfasurarii cercetarilor in laboratoare similare din centre de cercetare din strainatate nu este viabila deoarece in momentul de fata NU exista centre de cercetare care sa abordeze integrat teme precum cele propuse. b) Multi cercetatori nu sunt dispusi sa se deplaseze in strainatate pentru a dezvolta aceste cercetari c) Costurile deplasarilor ar fi imense, Univeritatea de Medicina si Farmacie din Craiova neavand posibilitatea sutenii financiare a unui astfel de tip de scenariu. Scenariul 2: Realizarea infrastructurii de cercetare etapizat, cu ajutorul finantarilor interne si internationale. OPERABILITATEA SCENARIULUI Plecad de la premisa ca Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova poate participa la programele nationale de cercetare PNCDI2: capacitati si parteneriate, precum si la programele internationale de cercetare, FP7: capacitati si cooperare, estimam ca, aplicand cu proiecte mai mici (din punct de vedere valoric) pentru fiecare dintre aceste programe, si obtinand finantari maxime, se poate crea infrastructura similara celei propuse prin proiectul TARGET in aproximativ sase ani si noua luni: o PNCDI2: - Programul Capacitati- se estimeaza obtinerea unei finantari cu valoare maxima, adica 2.000.000 RON - Programul Parteneriate- se estimeaza castigarea a cel putin trei proiecte de cercetare cu valoarea maxima de 600.000 RON, deci o valoare totala de 1.800.000 RON o FP 7: - Programul Capacitati- se estimeaza obtinerea unei finantari de aproximativ 3.600.000 RON - Programul Cooperare- se estimeaza obtinerea unei finantari de aproximativ 1.260.000 RON Calculand, putem ajunge la realizarea infrastructurii propuse etapizat: cu un total de 8.660.000 RON/an putem ajunge la investitia maxima propusa de proiectul de fata aproximativ 60.000.000 RON- in sase ani si noua luni. INCOMPATIBILITATEA SCENARIULUI: a) Nici unul din aceste Programe (fie national sau international) nu finanteaza constructia de infrastructuri de cercetare; b) Nici unul din aceste programe nu finanteaza achizitia de echipamente cu valori mai mari de 2.000.000 RON (aproximativ 540.000 Euro) c) Perioada de timp necesara realizarii infrastructurii este prea mare (sase ani si noua luni). Exista posibilitatea ca cercetarile propuse sa nu mai fie de actualitate.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

38

Scenariul 3: Dezvoltarea infrastructurii Centrului de Cercetare TARGET. Crearea infrastructurii presupune constructia unei cladiri cu specificatii constructive speciale, realizarea de amenajari normale si speciale pentru spatiile care vor gazdui modulele de cercetare componente ale infrastructurii TARGET, achizitia de echipamente de cercetare. Din punct de vedere tehnic acest scenariu presupune investitia in: · constructia unei cladiri cu urmatoarele caracteristici:S+P+3E, Hmax 14.50 m (fata de cota terenului), suprafata construita de 445 mp, suprafata construita desfasurata de 2250 mp NOTA!!! Informatii referitoare la cladire puteti gasi la punctul 2.b.3.- Constructie cladire (DEPARTAMENT DE IMAGISTICA) in Locatia B · realizarea de amenajari speciale si amenajari normale pentru locatiile A si B - se propune realizarea de amenajari normale si amenajari speciale reglemantate prin standardul SR EN 12 128/2003 NOTA!!! Informatii referitoare la amenajari puteti gasi la punctul 2.b.3.Amenajarea spatiilor din Locatia A si Locatia B · achizitia de echipamente de CD si mobilier- se propune achizitia de echipamente de CD necesare dezvotarii cercetarilor precum si achizitia de mobilier de specialitate. NOTA!!! Informatii referitoare la echipamente de CD, echipamente IT si mobilier puteti gasi la punctul 2.b.3.- Dotarea cu echiamente de CD ; - Dotarea cu hardware si software ; - Dotarea cu mobilier Scenariul recomandat de c tre elaborator Scenariul 3: Dezvoltarea infrastructurii Centrului de Cercetare TARGET. Scenariul recomandat de laborator presupune constructia unei cladiri noi care sa corespunda caracteristicilor echipamentelor de cercetare (Locatia B), realizarea de amenajari speciale (pentru camera alba) in laboratoare din Locatia A si realizarea de amenajari normale pentru laboratoarele din Locatia A si B. Se propune achizitia de echipamente de CD , IT si mobilier de specialitate necesare dotarii constructiei noi din Locatia B, precum si pentru dotarea laboratoarelor de cercetare existente in Locatiile A si B. Informatii despre constructie(memoriu constructie), despre echipamente si despre mobilier vetiti putea gasi la punctul 2.b.3- unde am detaliat urmatoarele: - pentru constructie - memoriu tehnic - pentru echipamente caracteristicile minime de functionare, utilitatile necesare pentru buna functionare a echipamentelor, spatiile fizice destinate amplasarii echipamentelor si utilizare echipamentelor in fluxul de cercetare. Avantajele scenariului recomandat · perioada in care putem realiza infrastructura nu va depasi 3 ani, fata de Scenariul doi in care perioada de realizarea a unei infrastructuri similare poate dura, daca caluclele raman constante, sase ani si noua luni;
TARGET SF 39

Studiu de fezabilitate

· · · · · ·

se poate realiza intreaga infrastructura in conditiile finantarii proiectului prin POS-CCE, Axa 2, Domeniul 2, Operatiunea 1, intr-o perioada de maxim trei ani; dezvoltarea integrata a temelor de cercetare propuse; crearea de noi locuri de munca in Regiunea defavorizata socio-economic Oltenia; realizarea unei infrastructuri cu echipamente state of the art , multe din ele unicate in Romania si chiar in partea Central Sud-Estica a Europei; posibilitatea dezvoltarii unor cercetari in parteneriat cu centre de cercetare din strainatate; posibilitatea ca dupa implementarea proiectului si dezvoltarea cercetarilor sa se obtina rezultate cu impact direct asupra cresterii sanatatii populatiei si deci asupra calitatii vietii oamenilor
Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz

2.b.3

Descrierea constructiva · Constructie cladire in locatia B (Departament de Imagistica) I

I. GENERALIT

I.1 OBIECTUL PROIECTULUI Prezenta documenta ie, întocmit în conformitate cu prevederile Legii 453/2001, cuprinde piesele scrise si desenate pentru faza de proiectare S.F. si se refer la realizarea lucrarilor de construire a DEPARTAMENTULUI DE IMAGISTICA. Potrivit P100/92, imobilul se încadreaz în clasa II de importan . Categoria de importan a construc iei este C. I.2 DATE DE TEM Conform temei de proiectare, documenta ia se refer la proiectarea integrala a cladirii. Func iunea imobilului este de pavilion de laboratoare pentru activitatea de cercetare. - Regim de construc ie: Constructie individual . - Sistem constructiv: - sistem constructiv: cadre din BA i plan ee din BA; - sistem acoperire: învelitoare teras termoizolat i hidroizolat . I.3 DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL Parcela, este situat în Craiova, Bvd. 1 Mai, nr. 66-68. - regim juridic: proprietate a UMF Craiova I.4 ACCESE I CIRCULA II - accesul auto pe parcel : direct din strad . - accesul pietonal: direct din strada - circula ie sta ionar : rezolvat în cadrul parcelei (locuri de parcare pe parcela). I.5 REGIM DE I N L IME Cl direa existent se încadreaz în regimul de în l ime al zonei, fiind o construc ie: S + P + 3E cu inaltime maxima la corni : Hmax = 14.50m (fata de cota terenului) II.DESCRIERE A SOLU IILOR DE ARHIT ECTUR II.1 ORGANIZARE FUNC IONAL Schema func ional major cuprinde: - spa ii destinate activit ilor de cercetare (laboratoare), - spa ii destinate administratiei cladirii. II.2 SUPRAFE ELE CONSTRUC IEI SC = 445 mp
Studiu de fezabilitate TARGET SF 40

SCD = 2250 mp II.3 ADAPOST PROTECTIE CIVILA Conform ordinului ministrului administratiei locale si internelor nr. 602 / 02 decembrie 2003, pentru constructia propusa nu este necesara prevederea unui adapost de protectie civila. II.4 SISTEM STRUCTURAL - sistem constructiv: funda ii din B.A., cadre din B.A., grinzi i plan ee din BA; - sistem acoperire: teras termoizolat i hidroizolat II.5 ÎNCHIDERI I COMPARTIMENT RI II.5.1 Închideri - Fa ad cortin pe structur de aluminiu - inchideri opace cu placaje pe structur ventilat II.5.2 Compartiment ri compartiment rile interioare sunt realizate din pere i cu rol nestructural din zid rie de 12,5 25 cm i pere i desp r itori u ori din gips-carton cu tratament acustic 15cm. II.6 FINISAJE EXTERIOARE I INTERIOARE II.6.1 Finisaje exterioare Soclu: tencuiala decorative i placaje cu piatr natural ; Pere i: tencuial hidrofug tip Baumit, perete cortin pe structur de aluminiu i placaje pe structur ventilat ; Tâmpl rii: u i si ferestre din aluminiu cu geam PVC, prev zute cu ruperea pun ii termice; Învelitoare: teras termoizolat i hidroizolat . II.6.2 Finisaje interioare Pardoseli: mochet de trafic intens pentru birouri, pl ci ceramice sau piatr natural pentru holuri, grupuri sanitare i sc ri. Pardoseala din PVC antistatic si antibacterii in laboratoare. Pere i: vopsitorie lavabil ; placaj de faian pân la inaltimea plafonului pentru grupurile sanitare. Tavane: zugr veal lavabil pe placaje de gips carton si plafon fals casetat. Tâmpl rii: tâmpl rie lemn (u i pl ci celulare / lemn masiv - furniruite), tâmpl rie din aluminiu cu geam PVC. II.7 INSTALA II AFERENTE CONSTRUC IEI Construc ia este prev zuta cu instala ii electrice, sanitare, canalizare, gaze bran ate la re elele edilitare. Înc lzirea spa iilor interioare ale construc iei se va asigura prin central termic proprie. Centrala termic este amplasat la nivelul subsolului i beneficiaz de suprafa de explozie conform P-118/1999. Instala ii: - alimentare cu apa - bransament; - canalizare ape uzate menajere - bransament; - canalizare ape pluviale - bransament; - energie electric / telefonie: - bransament; - alimentare cu gaze - bransament. II.8 AMENAJ RI EXTERIOARE Amenaj rile exterioare sunt dup cum urmeaz : - spa ii libere: gazon i arbori, - spa ii destinate circula iilor auto: plac de beton armat, - spa ii destinate circula iilor pietonale: trotuare de beton, - spa ii destinate colect rii gunoiului menajer i a reziduurilor rezultate din fluxurile tehnologice: platform betonat , pubele etc. - împrejmuiri: se vor folosi cele existente. III. ORGANIZARE DE ANTIER Organizarea de antier se va face în sistemul fluxuri în lan tehnologice fiind urm toarea:
Studiu de fezabilitate TARGET

- desf

urarea fluxurilor
SF 41

- lucr ri de constructie a infrastructurii, - lucr ri de constructie a suprastructurii, - lucr ri de montare a fa adelor cortin , - lucr ri de executie hidroizola iilor. - lucr ri de executie a compartimentarilor interioare, - lucr ri de tâmpl rie i finisaje, De eurile rezultate din lucr rile de construc ii vor fi transportate la cea mai apropiat groap de împrumut indicat de autorit i (cu acordul scris al acestora). Întreaga organizare de antier se va desf ura pe parcel , nefiind necesare alte suprafe e de teren (ale vecinilor sau din domeniul public). CONDI II MINIMALE PENTRU ASIGURAREA CALIT II

IV. ASIGURAREA CERIN ELOR DE CALITATE CONF. LEGII NR. 10/1995 IV.1 LISTA MINIMAL DE CONTROL IV.1.1 CLASIFICAREA REGIMULUI JURIDIC (TEREN, CONSTRUC II EXISTENTE) - teren: proprietate A UMF CRAIOVA IV.1.2 INVESTITOR, BENEFICIAR DE INVESTI II (UTILIZATOR), DESTINA IE - investitor: UMF CRAIOVA. - destina ie: CENTRU DE CERC ETARE SI IMAGISTICA IV.1.3. REGIM TEHNIC IV.1.3.a. Accese, circula ie (auto), asigurare parcaje proprii si pentru vizitatori - accese auto i pietonale sunt realizate prin racordarea la trama stradal existent în zon - parcajele proprii i pentru vizitatori sunt rezolvate în cadrul parcelei. IV.1.3.b. Aliniere, retrageri, în l ime (num r de etaje) - sunt respectate aliniamentele prevazute in certificatul de urbanism. IV.1.3.c. Asigurare utilit i (electrice, apa, canalizare, telefon etc.) - imobilul va beneficia de toate utilit ile prin racordare la re elele tehnico-edilitare existente în zon . IV.1.3.d. Expresivitate integrat ansamblului - întregul ansamblu se încadreaz în caracterul vecin t ilor, IV.1.3.e. Influen a construc iei asupra mediului (natural si amenajat) - nu sunt necesare interven ii majore asupra cadrului natural sau amenajat, - însorire / umbrire: sunt respectate prevederile Regulament Local de Urbanism. IV.1.3.f. M suri pentru protec ia fa de noxele exterioare - nu exist noxe exterioare: construc ia nu are fuctiuni poluante. IV.1.3.g. Climat radiativ - nu exist emana ii radioactive, câmpuri electrice, magnetice etc. IV.1.4 Modific ri in flora, fauna - nu sunt necesare defri ri, degaj ri agen i biologici, IV.1.5 Modific ri in sol si subsol (calitatea solului, pante ) - solul nu face parte din clasa de fertilitate I sau II, în plus, este situat în intravilan si a fost scos definitiv din circuitul agricol, - panta terenului natural este amenajat pentru evacuarea apelor pluviale spre re eaua de canalizare existent in cadrul parcelei. IV.1.6 Mod de colectare, evacuare - de euri solide: pubele + serviciul de salubritate orasenesc, - de euri lichide: la re eaua de canalizare de care dispune zona. Prin proiect se asigur cerin ele de calitate prev zute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea construc iilor. In execu ie se vor respecta solu iile cuprinse în proiect precum i legisla ia i prescrip iile tehnice în vigoare care reglementeaz execu ia lucr rilor de construc ii-montaj.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 42

IV.2 CERIN A SIGURAN A ÎN EXPLOATARE IV.2.1. Siguran a utilizatorilor Documenta ia prevede pardoseli (conf. normativ C37), în l imi de siguran (conf. STAS 6131) i în l imi utile (conf. Norme Generale de Protec ia Muncii 1996). IV.2.1.a. Circula ia exterioar pavele din beton prefabricat cu stria ii. IV.2.1.b. Circula ia interioar orizontal pardoselile prev zute sunt antiderapante i antifoc. IV.2.1.c. Circula ia interioar vertical - scara în dou rampe conf. 2h + l = 62÷64, pant aproximativ 57%, l ime ramp 1,20m, - balustrad 90cm, - suprafa a de c lcat: treptele sunt prev zute cu stria ii. IV.2.1.d. Siguran a cu privire la agresiuni provenite din instala ii - instala ia electric : în întregime sub tencuial , prize i întrerup toare ST; în înc perile umede m suri suplimentare. IV.2.1.e. Siguran a cu privire la lucr rile de între inere - pardoseli antiderapante (a se vedea finisaje interioare). IV.2.2. Siguran a construc iei Se prevede ²Urm rirea curent în timp a construc iei², conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 i Normativ P130-88. Rezisten a i stabilitate - asigurate de structura (cadre din B.A.), - organizarea spa ial este subordonat tramei structurale. Cerin a Siguran a la foc Protec ia fa de vecin t i:- distan a fa de cl diri: min. 10,00m Protec ia împotriva propag rii incendiului:- sunt asigurate c i de evacuare i salvare: l ime minim circula ie orizontal 1.50m, u i evacuare 1.00m etc. Acces echipaje interven ie: - ma inile de pompieri pot interveni pe re eaua stradal existent cât i din incint , IV.3 Cerin a Igiena i s n tatea oamenilor, refacerea i protec ia mediului IV.3.1. Posibilit i de men inere a igienei - finisajele interioare sunt lavabile, - evacuarea apelor uzate c tre re eaua de canalizare propus , - evacuarea de eurilor menajere: în afara imobilului în pubele dispuse în cadrul unei platforme gospod re ti. IV.3.2. Igiena i s n tatea oamenilor Sunt asigurate toate condi iile de microclimat: temperatur , umiditate, iluminat natural i artificial, ventila ie natural i mecanic . Condi ii de iluminat, ventilare - iluminarea spa iilor: pentru toate înc perile sunt asigurate condi iile necesare de iluminare natural (norma de min. 2h/zi la solsti iul de iarn este mai mult decât satisf cut ) ( i ventilare); orientarea spa iilor respect RGU. - ventilarea spa iilor: pentru toate înc perile sunt asigurate condi iile necesare de ventilare natural ; volumul de aer luat în calcul: 2m3 aer / or 1persoan . IV.3.3. Refacerea i protec ia mediului Nu exist surse de poluare: ap , aer, sol. Nu sunt degajate noxe. Microclimatul local se va îmbun t i prin plantarea de arbori, arbu ti i gazon pe terenurile neocupate de construc ie. IV.4 CERIN A PROTEC IA TERMIC , HIDROFUG I ECONOMIA DE ENERGIE IV.4.1. Izolarea termic Condi ii climatice: - temperatur iarna: -15°
Studiu de fezabilitate TARGET SF 43

- temperatur vara: +25° Solu iile constructive i materialele prev zute asigur izolarea termic . Pun i termice: evitate (placare cu polistiren extrudat 5cm). IV.4.2. Izolarea hidrofug Este asigurat de învelitoare i închideri (garantate de constructor). IV.5 CERIN A PROTEC IA LA ZGOMOT IV.5.1. M suri de protec ie acustic fa de zgomotul din exteriorul cl dirii IV.5.1.a Orientarea spa iilor - spa iile destinate activitatilor de cercetare sunt orientate spre partea insorita, Asigurarea schimbului de aer în condi iile izol rii fa de zgomotul din exterior: - schimbul de aer în condi iile izol rii fa de zgomotul din exterior este asigurat prin intermediul golurilor (tâmpl rii). IV.5.1.b. M suri de protec ie acustic în interiorul cl dirii - pere ii de compartimentare între func iuni similare pe acela i etaj: zidarie caramida si gips carton + vat mineral + gips carton = 15cm. IV.5.1.c. Spa ii propuse pentru insonorizare - spa iile propuse pentru insonorizare: spa iile de birouri i s lile de edin e i protocol, - organizarea spa ial asigur condi ii optime pentru izolarea spa iilor protejate, - spa ii protejate : nivel sonorizare luat în calcul max. 35Db. Alc tuirile constructive existente sunt corespunz toare destina iei construc iei. Activit ile desf urate în exploatare nu impun m suri speciale de fonoizolare a închiderilor sau compartiment rilor. V. OBSERVA II La proiectarea elementelor de închidere s-au respectat prevederile normativului P118/1999. Lucr rile necesar a fi executate i tehnologiile propuse sunt uzuale pentru orice antreprenor, motiv pentru care nu s-au prev zut prin proiect masuri speciale care s necesite cheltuieli suplimentare. Constructorul, prin serviciul sau persona împuternicit cu protec ia muncii, va asigura personalului de execu ie condi iile necesare evit rii accidentelor de munca sau îmboln virilor profesionale. Se vor respecta normele de protec ie a muncii specifice locului de munca i opera iei ce o executa la un moment dat muncitorii respectivi, precum i Regulamentul privind protec ia muncii în construc ii aprobat de MLPAT cu Ordinul 9/N/15.03.1993 conform Buletinului Construc iilor nr. 5/1993. Se vor respecta prevederile Legii nr. 90 din iulie 1996. Men ion m c materialele puse în oper vor trebui sa aib caracteristicile prev zute in standardele în vigoare, pentru care ofertantul va prezenta agrementele tehnice emise de MLPAT-INCERC. Controlul calit ii lucr rilor se va efectua în conformitate cu programul de control pe faze determinate. VI. M SURI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR Documenta ia a fost întocmit în conformitate cu normele PSI in vigoare. Cl direa se încadreaz în gradul de rezisten la foc conform Normativului P118/1999. Se vor respecta urm toarele norme: Norme tehnice de proiectare i realizare a construc iilor privind protec ia la ac iunea focului, Indicativ P 118 / 1999, Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor aprobate de MI nr. 381/1994, Ordinul nr. 225 al MI pentru aprobarea procedurilor de eliberare a avizului i a autoriza iei de prevenire i stingere a incendiilor,
Studiu de fezabilitate TARGET SF 44

Norme tehnice privind ignifugarea materialelor i produselor combustibile din lemn i textile utilizate în construc ii Indicativ C 58 / 1996, aprobat cu Ordinul MLPAT nr.24/N VII. M SURI DE PROTEC IE A MUNCII În timpul execut rii lucr rilor se vor respecta prevederile cuprinse în normativele aflate în vigoare: Legea protec iei muncii nr. 90/1996, Norme generale de protec ia muncii 1996, NDPM 1968, NSPM 1969, NRPM 1975, NPM 1980 .a., Regulamentul privind protec ia muncii în construc ii MLPAT 9/N/1993. Pentru asigurarea protec iei muncii în timpul exploat rii, se vor prevedea balustrade de protec ie împotriva c derii in gol, conf. STAS 6131/73. Aceste instruc iuni nefiind limitate, constructorul la execu ie i beneficiarul în exploatare vor lua m suri suplimentare de protec ie a muncitorilor de câte ori va fi necesar, astfel încât s se evite producerea de accidente. Este obligatorie respectarea Legii 10/1996 privind asigurarea durabilit ii, siguran ei în exploatare, func ionalitate i calitate a construc iei. Memoriul constructiei il puteti vizualiza in Anexa 7. · Amenajarea spatiilor in locatia A si locatia B

Ø Amenajari speciale Pentru Submodulul de Biologie Moleculara, care isi propune sa dezvolte cercetari la nivel de gena si ADN sunt necesare realizarea de amenajari speciale (camera curata), conform Standardului SR EN 12128/aprilie 2003, standard referitor la nivelurile de siguranta ale laboratoarelor microbiologice, zone de risc, situatii si cerinte de siguranta, amenajari menite sa asigure atat protectia vietii cercetatorilor, cat si mediul optim de lucru din punct de vedere al dezvoltarii cercetarilor. Tabelul urmator prezinta principalele operatiuni de amenajare si caracteristicile echipamentelor de amenajare. Amenajari speciale I. Demolare infrastructura existenta II. Reamenajare infrastructura existenta si dotarea cu: a. Echipament pentru asigurarea parametrilor de aclimatizare Nr. Caracteristici Echipament Crt 1. - Structura panouri autoportante, cu suprafata lipsa; - debit de aer tratat: D=2, 7.000m³/h, presiune disponibila Centrala modulara de dP=500Pa; tratare aer- CTA - capacitate de incalzire Qinc=30Kw pentru agent primar T=65/55ºC; - capacitate de racire Qrac=16,30Kw 2. Ventilator dublu aspirant 650m³/h; presiune disponibila dP=200 pentru evacuare si reciclare aer D=2 3. Filtru HEPA, c lasa de eficienta H13; 610x610x150 mm; Filtre absolute 650x305x150 mm 4. Dispozitiv de introducere Anemostat cu refulare aer pe 4 directii, inclusive sistem aer din aluminiu individual de regenerare anodizat -450x450 mm 5 Dispozitiv aspiratie si Prefiltru grosier G4, inclusiv sistem individual de
Studiu de fezabilitate TARGET SF 45

reciclare aer 6 Umidificator aer b. Linoleum 1 Antistatic 2 Bacteriostatic 3 Fungicid

Amenajari speciale regenerare 300x600 mm Aferent Centrala modulata de tratare aer- CTA; asigurarea nivelului de umiditate impus la nivelul camerei M=5,00kg/h; rampa de distributie abur oe tubulatura Particule de 5µm/ft³: 650-100.000; 65-10.000

Astfel vor avea nevoie de amenajari speciale pentru camera alba laboratoarele notate in Schema spatiilor Submodulului de Biologie Moleculara (vizualizarea releveelor o puteti face la punctul urmator Dotarea cu echipamente de CD ) cu SS, SR, SC, LCG, LCC, LG, CR, si in Schema spatiilor Submodulului de Biochimie, cu MLD, LPP, SD, MCF. Ø Amenajari normale In cadrul amenajarilor normale se vor realiza zugraveli, inlocuirea pardoselii, a geamurilor si usilor, inlocuirea instalatiilor electrice si termice.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

46

·

Dotarea cu echipamente de CD

In tabelele de mai jos (coloana intai) sunt prezentate echipamentele celor patru module ale centrului de cercetare TARGET cu sumodule si laboratoare. In coloana a doua sunt prezentate caracteristicile minime de functionare pe care trebuie sa le indeplineasca echipamentele. Aceste caracteristici corespund cel mai bine nevoii de cercetare. Coloana a treia prezinta utilitatile necesare pentru functionarea echipamentelor. Coloana patru prezinta legatura dintre echipamentele si spatiile functionale unde vor fi amplasate. De precizat este faptul ca, dupa fiecare tabel vom plasa releveele spatiilor functionale. A cincea coloana prezinta legatura dintre echipamente si implicarea lor in cercetari. Pentru a vizualiza tipurile de cercetari in care sunt implicate echipamentele va rugam sa vizualizati punctul 2.b.1 (justificarea stiintifica) al studiului de fezabilitate. S-a dorit, prin realizarea acestui tabel, demonstrarea nevoii de cercetare prin corelarea dintre cercetari (notate mai jos cu Cercetarea n ), echipamentele necesare pentru cercetare, utilitatile necesare pentru ca echipamentele sa poata functiona, precum si spatiile functionale destinate echipamentelor. Am definit ca si utilitate elementele de care un echipament/sistem de echipamente are nevoie pentru a functiona (ex.: numar de oameni, tipul de energie electrica, gaze naturale, internet, softuri si programe speciale, etc).

I Modul Imagistica
I.1 Submodul Radiologie-Imagistica I. MODUL IMAGISTICA DIGESTIVA
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

1. Sistem PET-CT cu combinarea tomografiei prin emisie de pozitroni cu tomografia computerizata

2. Sistem cyclotron

I.1 SUBMODUL DE RADIOLOGIE - IMAGISTICA A. LABORATOR DE IMAGISTICA DE FUZIUNE (PET-CT) - energie electrica a) Sistem PET cu detector (220 V) multi-LSO, dimensiunea - apa potabla cristalelor 4.0 x 4.0 mm, - evacuare PET-CT reziduuri biologice diametrul gantry 70 cm, FOV axial 21,6 cm, posibilitati de si radioactive achizitie si reconstructie 3D - sistem conditionare aer b) Sistem CT multislice (6 slice- energie electrica uri), diametrul gantry 70 cm, (220 V) adaptive array detector, tub Rx - apa potabla PET-CT de 130 kV, 345 mA, FOV extins - evacuare la 70 cm, prelucrare 3D a reziduuri imaginilor, soft colonoscopie - sistem virtuala conditionare aer - energie electrica (220 V) Accelerator automat ionic - apa potabla negativ optimizat pentru - evacuare productia radionuclizilor PET-CT reziduuri emitatori de pozitroni, cyclotron radioactive cu autoprotectie - sistem conditionare aer

C a.1, C a.2, C a.3, C a.4

C a.1, C a.2, C a.3

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

47

I. MODUL IMAGISTICA DIGESTIVA
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Imprimare prin fototermografie, rezolutie 320 dpi, rezolutie scala gri 12 bits (4096), rezolutie scala culori 16,7 milioane, dimensiune maxima de printare 24 x 30 cm, capacitate de printare 100 foi/ora, compatibilitate DICOM si cu sistem PET-CT Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

3. Imprimanta color pentru filme

- energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer

PET-CT

C a.1, C a.2

B. LABORATOR IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA (MRI) Camp magnetic 3T, magnet superconductibil inchis-lung (198 cm), diametrul gantry 70 - energie electrica cm, 102 elemente de antena (220 V) integrate cu 18 canale de RF - apa potabla 1. Sistem rezonanta independente, F OV pana la 181 - evacuare MRI magnetica cm, puterea campului magnetic reziduuri 45 mT/m, achizitie paralela a - sistem imaginilor, scanare corporeala conditionare aer totala (total imaging matrix), soft colonoscopie virtuala, soft MRCP, soft analiza vasculara Rezolutie 325 dpi, rezolutie scala gri: 4096, dual scan, - energie electrica 2. Imprimanta cu capacitate de printare 70 (220 V) tiparire uscata filme/ora, dimensiune filme MRI - sistem pentru filme 35x43 cm, 28x35 cm, 35x35 conditionare aer cm, interfata DICOM integrata, compatibilitate cu sistemul RM Sistem compatibil cu camp magnetic 3T, injectare programata multifaza, rata de 3. Injector automat - energie electrica injectare 0.01-10 ml/s, suport de substanta de (220 V) MRI dual pentru seringi, set seringi contrast 65 ml /115 ml (substanta de contrast/ ser fiziologic), optiune prevenire ocluzie vasculara (KVO) C. LABORATOR DE RADIOLOGIE DIGITALA (DRX) Generator 65-100kW, tub anod rotativ dual focus cu capacitate crescuta de incarcare si stocare termica pentru leziuni focale - energie electrica mici, voltaj tub 40-150kV, timp (220 V) de expunere 1 ms, inclinarea - apa potabla mesei +90°/-17°, ansamblu - evacuare telescopic de tuburi cu rotatie reziduuri ±90°/-180°, sistem digital de - sistem stocare imagini (2000 imagini), conditionare aer achizitie in timp real si postprocesare a imaginii, conectare DICOM la statia de prelucrare a imaginii Rezolutie 325 dpi, rezolutie - energie electrica scala gri: 4096, dual scan, (220 V)

C b.1, C b.2, C b.3, C b.4

C b.1, C b.2

C b.1

1. Sistem radiologie digitala cu doua posturi scopie/grafie

DRX

C c.1, C c.2, C c.3, C c.4

2. Imprimanta cu tiparire uscata
Studiu de fezabilitate

DRX

C c.1, C c.2
SF 48

TARGET

I. MODUL IMAGISTICA DIGESTIVA
Echipament/aparatura/ sistem aparate pentru filme Parametri tehnici minimi de functionare capacitate de printare 70 filme/ora, dimensiune filme 35x43 cm, 28x35 cm, 35x35 cm, interfata DICOM integrata, compatibilitate cu sistemul RM Utilitati necesare - sistem conditionare aer Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

Schema cu amplasarea fizica a echipamentelor o puteti gasi in Anexa 8 I.2. Submodul de Endoscopie Digestiva I. MODUL IMAGISTICA DIGESTIVA
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

I.2 SUBMODUL ENDOSCOPIE DIGESTIVA A. LABORATOR AUTOFLORESCENTA ENDOSCOPIA (AFI)
1. Gastroscop + colonoscop cu autofluorescenta; posibilitati de autofluorescenta si magnificatie (AFI, NBI, HDTV), compatibilitate cu sistemul de endoscopie cu autofluorescenta aflat in dotare consola sistem, cu laser, componente electronice de receptie a semnalului fluorescent emis, calculator pentru analiza semnalului tisular + forceps biopsie cu fibra optica incorporata, cu posibilitati de utilizare prin canalul de biopsie al endoscopului image & video recording, DICOM + HL7 format, statistics, browser based application - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer

AFI

C a.1, C a.2

2. Sistem pensa biopsie optica tip LIFS (life induced fluorescence)

AFI

C a.3

3. Software si hardware integrativ al imaginilor medicale tip Endobase

AFI

C1, C2, C3

B. LABORATOR DE CROMOENDOSCOPIE CU MAGNIFICATIE (MCE)
1. Sistem videoendoscopic de inalta rezolutie (HDTV) cu posibilitati NBI mod de lucru NBI si HDTV; gastroscop si colonoscop cu magnificatie 1.5x, compatibil NBI (narrow band imaging) si cu sistemul de pozitionare magnetica - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer

MCE

C b.1, C b.2, C b.3

2. Sistem de coagulare in plasma argon; 3. Sistem de pozitionare magnetica 3D a colonoscopului
Studiu de fezabilitate

compatibilitate cu sistemele de endoscopie digestiva superioara si inferioara

MCE

C b.1, C b.2, C b.3

Unitate centrala pentru detectarea pozitiei colonoscopului, compatibilitate cu colonoscopul sistemului NBI;
TARGET

MCE

C b.3, C b.4
SF 49

I. MODUL IMAGISTICA DIGESTIVA
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare posibilitate de vizualizare a pozitiei colonoscopului in timp real 4. Software si hardware integrativ al imaginilor medicale tip Endobase image & video recording, DICOM + HL7 format, statistics, browser based application - energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer C1, C2, C3, C4 Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

MCE

C. LABORATOR DE ENDOSCOPIE compatibilitate cu sistemul de ecografie specializat cu 1. Sistem de posibilitati de substanta de videoecoendoscop ie contrast; ecoendoscopie radiala radiala si liniara, cu 360 grade; ecoendoscopie posibilitati de liniara terapeutica, cu prototip ecoendoscopie cu de ecoendoscop cu posibilitati substanta de de examinare cu substanta de contrast; contrast (contrast-enhanced harmonic EUS) 2. Sistem de ecografie specializat cu posibilitati de substanta de contrast; 3. Ecoendoscop radial si liniar cu posibilitati de elastografie, compatibilitate cu sistemul de videoecoendoscopie radiala si liniara specializat; real-time 3D; contrast harmonic echo + eflow; extended field of view. compatibil cu sistemul de elastografie ecoendoscopica din dotare, ecoendoscop radial 360 grade, ecoendoscop liniar terapeutic cu posibilitati de elastografie si substanta de contrast real-time 3D imaging, advanced 4D ultrasound imaging technology, 2D and Spectral ultrasound technology, B/W and color panoramic imaging, Touch Elasticity imaging, contrast pulse sequencing technology, direct ultrasound research interface, full suite of array transducers, Hanafy Lens transducer technology GI Mentor II, simulator pt. investigatiile endoscopice gastro-intestinale, ERCP si ecoendoscopie image & video recording, DICOM + HL7 format, statistics, browser based application

ULTRASONOGRAFICA (EUS) - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer

EUS

C c.1, C c.2, C c.3, C c.4, C c.5, C c.6

EUS

C c.1, C c.2, C c.3, C c.4, C c.5, C c.6

EUS

C c.1, C c.2, C c.3

4. Sistem de ecografie specializat cu posibilitati de elastografie si imagine panoramica

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri - sistem conditionare aer

EUS

C c.4, C c.7

5. Simulator examinari endoscopice si ecoendoscopice 6. Software si hardware integrativ al imaginilor medicale tip Endobase

- energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer

EUS

C c.8

EUS

C c.1, C c.2, C c.3, C c.4, C c.5

D. LABORATOR ENDOMICROSCOPIE CONFOCALA LASER (CLE) 1. Sistem dedicat de endomicroscopie confocala in - energie electrica CLE endomicroscopie vivo cu magnificatie x1000, cu (220 V)
Studiu de fezabilitate TARGET

C d.1, C d.2, C d.3, C d.4,
SF 50

I. MODUL IMAGISTICA DIGESTIVA
Echipament/aparatura/ sistem aparate (videoprocesor digital HD + gastroscop + colonoscop), in completarea sistemului actual 2. Sistem miniprobe endomicroscopice compatibile cu gastroscop, colonoscop si enteroscop 3. Software integrativ al imaginilor medicale tip Endobase Parametri tehnici minimi de functionare identificarea structurilor tisulare observate prin histologie conventionala Utilitati necesare - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare C d.5, C d.6

laser scanning unit (488 nm), micro si miniprobe (300 µm 2.8 mm), lungime variabila (26m), software de prelucare a imaginilor (Cellvizio GI) image & video recording, DICOM + HL7 format, statistics, browser based application

CLE

C1, C2, C3, C4, C5, C6

CLE

C d.1, C d.2, C d.3, C d.4, C d.5

Mai jos, reprezentat cu rosu in releveu, sunt pozitionate locatiile aferente laboratoarelor si spatiilor suport aferente Submodulului de Endoscopie Digestiva

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

51

Spatiile Submodulului de Endoscopie Digestiva contin: AFI = Laborator de Autofluorescenta Endoscopica (suprafata 30 mp) MCE = Laborator de Cromoendoscopie cu Magnificatie (suprafata 45 mp) CLE = Laborator de Endomicroscopie Confocala Laser (suprafata 30 mp) EUS = Laborator de Endoscopie Ultrasonografica (suprafata 30 mp) MON AFI MCE = Sala monitorizare AFI si MCE (suprafata 34 mp) MON CLE EUS = Sala monitorizare CLE si EUS (suprafata 34 mp) SS = Sala de sterilizare (suprafata 6 mp) SA = Sala asteptare (suprafata 21 mp) SEDIU = Sediu Centru de Cercetare Gastroenterologie si Hepatologie (suprafata 63 mp) TMED = Sala de imagistica - telemedicina (suprafata 21 mp) DBSLAN = Sa la server baza de date + LAN (suprafata 16 mp) ARHIVA = Arhiva materiale multimedia (suprafata 10 mp) DEPOZIT = Depozit materiale modul imagistica (suprafata 7 mp) MAGAZIE = Magazie modul imagistica (suprafata 7 mp) SECR = Sec retariat (suprafata 43 mp) WC = grup sanitar (suprafata 26 mp) Holuri (suprafata 40 mp) I.3. Submodul de Chirurgie Endoscopica I.MODUL IMAG ISTICA
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

1. Lampa scialitica

2. Aparat de anestezie

I.3 SUBMODUL DE CHIRURGIE ENDOSCOPICA A. LABORATOR CHIRURGIE EXPERIMENTALA (CEX) - energie electrica Lampa 150.000 lux, 1 singur spot (220 V) - sistem luminos, fixare in tavan conditionare aer - energie electrica (220 V) Aparat de anestezie cu circuit - sistem inchis conditionare aer - oxigen Monitor puls, tensiune - energie electrica (220 V)

CEX

C a.1, C a.2, C a.3, C a.4, C a.5 C a.1, C a.2, C a.3, C a.4, C a.5 C a.1, C a.2, C a.3, C a.4, C a.5 C a.1, C a.2, C a.3, C a.4, C a.5

CEX

3. Monitor

CEX

4. Pulsoximetru

Aparat pentru monitorizarea oxigenului arterial Monitor TV Camera video high-definition Sursa de lumina rece Insuflator automat cu reglarea presiunii automata Unitate de electrocauterizare: coagulare mono si bipolara Unitate de irigatie-aspiratie Laparoscop 0 grade Laparoscop 30 grade
TARGET

- energie electrica (220 V)

CEX

5. Coloana video laparoscopi e

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V)

CEX

C a.1, C a.2, C a.3, C a.4, C a.5

6. Trusa de interventii
Studiu de fezabilitate

CEX

C a.1, C a.2, C a.3,
SF 52

I.MODUL IMAG ISTICA
Echipament/aparatura/ sistem aparate laparoscopi ce Parametri tehnici minimi de functionare Tija aspirator Carlig de disectie Foarfeca monopolara tip Metzenbaum Foarfeca bipolara tip metzenbaum Foarfeca cioc de papagal Pense atraumati ce fenestrate 24 mm Pense atraumati ce dinti 24 mm Pense de disectie 24 mm Pensa bipolara de coagulare Utilitati necesare - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare C a.4, C a.5

7. Sistem de sigilare vasculara

Sistem de sigilare vasculara

8. Coagulator cu plasma-argon

Coagulator cu plasma -argon

9. Morselator

Morselator cu ultrasunete

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer

CEX

C a.1, C a.2, C a.3, C a.4, C a.5

CEX

C a.1, C a.2, C a.3, C a.4, C a.5

CEX

1. Lampa scialitica

2. Aparat de anestezie

B. LABORATOR NOTES - energie electrica Lampa 150.000 lux, 1 singur spot (220 V) luminos, fixare in tavan - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) Aparat de anestezie cu circuit - apa potabla inchis - sistem conditionare aer Monitor puls, tensiune - energie electrica (220 V)

NOTES

C b.1, C b.2, C b.3, C b.4, C b.5 C b.1, C b.2, C b.3, C b.4, C b.5 C b.1, C b.2, C b.3, C b.4, C b.5 C b.1, C b.2, C b.3, C b.4, C b.5 C b.1, C b.2, C b.3, C b.4, C b.5
SF 53

NOTES

3. Monitor

NOTES

4. Pulsoximetru

Aparat pentru monitorizarea oxigenului arterial Monitor TV Camera video high-definition Sursa de lumina rece Insuflator automat cu reglarea presiunii automata Unitate de electrocauterizare:
TARGET

- energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem

NOTES

5. Coloana video laparoscopi e

NOTES

Studiu de fezabilitate

I.MODUL IMAG ISTICA
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare coagulare mono si bipolara Unitate de irigatie-aspiratie Turn complet endoscopie, cu aspirator, sursa de lumina, procesor video, gastroscop terepeutic cu un canal si dublu canal, duodenoscop terapeutic si colonoscop terapeutic Utilitati necesare conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

6. Sistem videoendosco pic

NOTES

C b.1, C b.2, C b.3, C b.4, C b.5

7. Sistem de coagulare in plasma argon; 8. Software si hardware integrativ al imaginilor medicale tip Endobase

compatibilitate cu sistemele de endoscopie digestiva superioara si inferioara

NOTES

C b.1, C b.2, C b.3, C b.4, C b.5

image & video recording, DICOM + HL7 format, statistics, browser based application

NOTES

C b.1, C b.2, C b.3, C b.4, C b.5

Mai jos, reprezentat cu violet in releveu, sunt pozitionate locatiile aferente laboratoarelor si spatiilor suport aferente Submodulului de Chirurgie Endoscopica

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

54

Spatiile Submodulului de Chirurgie Endoscopica contin: PA = receptie, pregatire animal (suprafata 27 mp) BPS = biopsii (suprafata 8 mp) DS = dezinfectie, spalare instrumentar (suprafata 17 mp) SS = sterilizare (suprafata 17 mp) V = vestiar (suprafata 17 mp) CP = camera personal (suprafata 35 mp) WC = grup sanitar (suprafata 17 mp) NOTES (suprafata 35 mp) S = spalator (suprafata 17 mp) CEX = Laborator de chirurgie experimentala (suprafata 35 mp) MAGAZIE (suprafata 17 mp) HOL (suprafata 88 mp) TB. EL = tablou electric = (suprafata 7 mp)

II Modul de patologi e si imunologie
II.1 Submodul patologie
II. MODUL PATOLOGIE SI IMUNOLOGIE Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

1. Microtom rotativ (Echipament pentru sectionarea fragmentelor de tesuturi si a concentratelor celulare din fluide incluse in blocuri de parafina)

2. Criotom rotativ (Echipament pentru sectionarea tesuturi lor extemporanee sau a celor neprocesate si neparafinate)

II.1 SUBMODUL PATOLOGIE A. LABORATOR HISTOPATOLOGIE (HP) Domeniu de sectionare 0,5-60 µm; - energie Cursa mai mare de 100 µm la electrica (220 V) retractia port piesei; - apa potabla - Posibilitate de orientare a piesei pe - evacuare cele 3 axe; reziduuri 2 trepte la avansul de degrosare; biologice Menghina clasica si Mengina pentru - sistem prindere rapida a casetelor de conditionare aer biopsie Domeniul de taiere: 0 - 60 µm Racire pina la 40ºC in pasi de 1ºC Sistem pt. racire rapida la -60ºC Statii multiple de congelare Sistem de sterilizare complet automat, continind 1 container pentru mediul de sterilizare (formalina), 1 container pentru - energie reziduuri, o pompa si 2 injectoare electrica (220 V) Orientarea port-piesei pe axele X,Y - apa potabla 15º min. si pe Z 360º - evacuare Cursa verticala port-piesa min. 55 reziduuri mm biologice Avans orizontal port-piesa min. 40 - sistem mm conditionare aer Taiere cu cutit si lame microtom Unghi de inclinare reglabil 0 30º Sistem anti-roluire, protectia operatorului contra taisului Avansul / retractia motorizate, cu 2 viteze Mecanismul de microtom sa permita miscarea de retractie/cursa.

HP

C p.1, C p.2, C p.3, C p.4

HP

C p.1, C p.2, C p.3

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

55

II. MODUL PATOLOGIE SI IMUNOLOGIE Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Mecanismul amplasat in afara camerei de lucru Iluminare cu lampa fluorescenta Panoul de vizitare protejat contra condensului Sistemul de racire amplasat in piciorul criomicrotomului Dezghetare automata la intervale prestabilite sau la comanda B. LABORATOR IMUNOHISTOCHIMIE SI IMUNOCITOCHIMIE - energie 1. Autostainer pentru electrica (220 V) imunohistochimie - apa potabla Caracteristici similare cu ale (Echipament automat - evacuare autostainerului pentru coloratii IHCICC pentru colorarea reziduuri uzuale preparatelor histobiologice patologice prin tehnica - sistem de imunohistochimie) conditionare aer C. LABORATOR DE ANALIZA COMPUTERIZATA A IMAGINII a) Microscop erect pentru examinari in contrast normal prin transmisie si in epi-fluorescenta Obiective universale plan apocromate, cu corectie infinita 2x, 4x/0.16, 10x/0.40, 20x/0.75, 40x/0,95 si 100x/1.40, Camp vizual min. 22 mm, 1. Sistem de Cap trinocular cu tija de dirijare a - energie microscopie fasciculului luminos, electrica (220 V) cu sursa clasica si Condensor cu lentila frontala si - apa potabla sursa UV apertura reglabila, - evacuare ACI pentru examinare, reziduuri Filtre pentru conversia la lumina achizitie si prelucrare biologice naturala si densitate neutra incluse, a imaginilor - sistem Iluminare cu halogen 100W si histopatologice pentru epifluorescenta cu lampa conditionare aer HBO 100W, Condensor epi-fluorescenta cu turela filtre automata, ecran de protectie UV, Diafragme de camp si apertura reglabile Seturi de filtre pentru excitatii albastra, verde si UV b) Sistem de achizitie - energie Camera foto/video digitala color cu electrica (220 V) ACI rezolutie min. 5 Mpxl - sistem Placa de conversie a semnalului conditionare aer c) Modul de prelucrare: Calculator Pentium 4, in - energie configuratie actualizata electrica (220 V) Software de preluare si analiza a ACI - sistem imaginii si control al camerei digitale, conditionare aer cu functii de morfometrie pentru analiza automata Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

C p.3, C p.6

C p.1, C p.2, C p.3, C p.4, C p.5, C p.6, C p.9

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

56

II. MODUL PATOLOGIE SI IMUNOLOGIE Echipament/aparatura/ sistem aparate 2. Sistem de Microdisectie Laser (Echipament pentru selectarea tintita de material tisular si celular de examinat; prin tehnicile Microarray si patologie moleculara) Parametri tehnici minimi de functionare a) Microscop inversat motorizat, Obiective cu corectie infinita si corectie de planitate 4x, 10x, 20x si 40x, Masa cu deplasare automata, Sistem de focalizare automat Oculare 10x cu camp larg min. 22 mm Sistem epi-fluorescenta b) Modul de disectie cu raza laser UV-A 355 nm, rata de impuls la nivel picosecunda, Taiere precisa si rapida, repetitie min. 5 KHz, Diametru raza <1µm, Energie laser < 1 µJoule pentru protectia termica a tesutului, Sistem de colectare cu protectie ridicata impotriva contaminarii ariei microdisecate prin tehnologie capac adeziv , Pozitionare/ridicare/coborare motorizata a colectorului, controlata prin software, Presiunea de contact a capacului reglabila, Posibilitatea de izolare a portiunilor de tesut cu diametre de pana la 1 mm intr-o singura etapa, Posibilitatea de taiere a oricarei forme perimetrale de tesut si indiferent de tipul de coloratie, Creion de marcare a traseului de taiere pe ecran tactil (monitor min. 20 cu functii tactile, care permite operarea software-ului pentru microdisectie in mod tactil), Camera video digitala de ultra inalta sensibilitate, transmisie prin tehnologie FireWire, CCD min. 1/1.8 , tehnologie super HAD, scanare progresiva rezolutie min. 3,2 Mpxl, functia binning pentru cresterea nr. de cadre /sec, balansul de alb automat si manual, setari pentru aplicatiile in fluorescenta, controlabila prin software-ul de microdisectie, calculator Pentium 4 in configuratie actualizata. c) Modul de control digital Calculator Pentium 4, in configuratie actualizata Software de microdisectie dedicat d) Masa antivibratii pentru amortizarea dinamica a vibratiilor Utilitati necesare - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

ACI

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer

C p.7, C p.8, C p.9 ACI

- energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V)

ACI

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

57

Mai jos, reprezentat cu cyan in releveu, sunt pozitionate locatiile aferente laboratoarelor si spatiilor suport aferente Submodulului de Patologie

Spatiile Submodulului de Patologie contin: PMDF = Laborator pregatire material documentar pentru formare (suprafata 35 mp) TMED = Sala de telepatologie - telemedicina (suprafata 55 mp) ACI = Laborator de analiza computerizata a imaginii (suprafata 27 mp) WC = grup sanitar (suprafata 17 mp) TB.EL = tablou electric (suprafata 7 mp) DMR = Depozit materiale si reactivi (suprafata 21 mp) CITHIS = Laborator de Microdisectie Laser, Hibridizare in situ si Citologie (suprafata 47 mp) HIS = Laborator de Hibridizare in situ (suprafata 12 mp) IHCICC = Laborator de imunohistochimie si imunocitochimie (suprafata 10 mp) HP = Laborator de histopatologie (suprafata 35 mp) CDDA = Cabinete de documentare si diagnostic - CDD (suprafata 17 mp) CDDB = Cabinete de documentare si diagnostic - CDD (suprafata 17 mp) SSLAN = Secretariat/server LAN (suprafata 17 mp)

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

58

II.1 Submodul Imunologie MODUL PATOLOGIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

II.2 SUBMODUL IMUNOLOGIE a) Laborator Flowcitometrie
3 lasere solid-state cuplate cu sistem de fibra optica, care sa analizeze minim 10 parametri 10 detectori 6 parametri/laser 1: lumina imprastiata la unghi mic (FSC forward scatter), lumina imprastiata la unghi mare (SSC side scatter) si 4 fluorescente; 2 parametri/laser2; 2 parametri /laser 3, in total 8 detectori pentru emisia fluorescenta la diferite lungimi de unda din spectrul vizibil (albastru, violet si rosu) procesarea semnalelor (pana la 70000 evenimente /sec) si achizitia datelor este 100% digitala compensare matrice 100% inter- si intra- laser compensare automata pre si post achizitie date soft de analiza ce permite aplicatii din cercetare, aplicatii pe ciclu celular/ADN soft pentru analiza (achizitie / analiza ) automata pe 6 culori in aceeasi proba /tub (fluorocromi )

1. Analizor automat de citometrie de flux

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer

FLWC

C i.1

b) Laborator Investigare ELISA
Analize calitative si cantitative Capacitate de lucru: 4 placi simultan /12 parametri/placa Pina la 96 de probe on line cu incadrare continua -walk away pentru tuburi cu diametre intre 11 si 12,5 mm si intre 50 si 100 mm lungime; Pina la 50 pozitii pentru tuburi cu diametre de 16 mm si 100 mm lungime Lucreaza din tuburi primare si secundare Cititor CCD de cod de bare Pozitii dedicate de reactivi si de standarde si controale Dilutii si predilutii de probe si reactivi

1. Linie ELISA automata (Echipament automat de identificare a unor structuri moleculare cu ajutorul reactiilor imunoenzimatice)

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer

ELISA

C i.2

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

59

MODUL PATOLOGIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Senzori de detectie nivel probe si reactivi Senzor de cheag de singe Alarma pentru waste si solutii de spalare Program de control de calitate CE MARK Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

Mai jos, reprezentat bleumarin in releveu, sunt pozitionate locatiile aferente laboratoarelor si spatiilor suport aferente Submodulului de Imunologie

Spatiile Submodulului de Imunologie contin: ELISA = Laborator Elisa (suprafata 35 mp) DIP = Documentare, interpretare si prelucrare date (suprafata 17 mp) FLWC = Laborator flowcitometrie (suprafata 13 mp) CPP = Camera de primire inregistrare probe (suprafata 13 mp) WC = grup sanitar (suprafata 35 mp) TB.EL = tablou electric (suprafata 7 mp)
Studiu de fezabilitate TARGET SF 60

III Modul de biologie moleculara si biochimie
III.1 Submodul Biologie Moleculara III. MODUL BIOLOGIE MOLECULARA SI BIOCHIMIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

1. Sistem automat de pipetare cuplat cu Real- time PCR termocicler (minim 4 canale)

2. Sistem complet de pregatire si analiza a microarray-urilor cu densitate mare

III.1 SUBMODUL DE BIOLOGIE MOLECULARA A.1 LABORATOR DE GENOMICA (LG) Sistemul cuprinde: - energie - Real-time PCR termocicler cu electrica (220 V) termobloc (minim 4 canale), PC si - apa potabla software dedicat; - evacuare - Platforma automata de pi petare cu reziduuri protocoale si aplicatii setabile biologice (sistem deschis). Precizie in - sistem pipetare de la 1 µl la 1000 µl; conditionare aer - energie electrica (220 V) Sistemul cuprinde: - apa potabla - Scanner dedicat chip-urilor, - evacuare - Statie de spalare si colorare a reziduuri chip-urilor genice, biologice - Incubator pentru hibridizare; - sistem - Statie de lucru cu soft de operare; conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer

LG

C g.1, C g.2, C g.3, C g.4

LG

C g.1, C g.2

3. Sistem microfluidic automat de analiza a acizilor nucleici

Sistemul cuprinde: - Statie de pregatire a chip-urilor; - Sistem dedicat de vortexare; - Sistem de analiza a chip-urilor;

LG

C g.1, C g.2, C g.3, C g.4, C g.5

4. Hota cu flux laminar vertical, portabila, clasa III Biohazard,

Protectie probe si operator; mecanism deplasare ferestre in plan vertical si pivotare; panou frontal cu manusi; sistem de siguranta pentru viteza fluxului de aer, pozitia ferestrei si schimbarea filtrelor; etansare completa in timpul procesului de dezinfectie; afisaj LCD; filtru purificare a aerului; Concentrator cu pompa de vid, cu rotor pentru tuburi de 1.5 si 0.2ml.

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice

LG

C g.1, C g.2, C g.3, C g.4, C g.5

5. Concentrator acizi ADN, ARN, proteine

- energie electrica (220 V)

LG

C g.1, C g.2, C g.3, C g.4, C g.5

1.Echipament complet pentru FISH, MFISH, CGH si examinare in epifluorescenta

B. LABORATOR CITOGENETICA (LCG) -microscop motorizat de baza cu - energie masa XY, revolver cu 6 pozitii, electrica (220 V) trinocular cu trei cai, oculare, - apa potabla condensor si iluminare 30 W, - evacuare fluorescenta cu turela rotativa cu 6 reziduuri pozitii, iluminare 130 W cu durata de biologice viata 2000 ore, tr ansmisie prin fibra - sistem optica si filtre fluorescenta, obiective conditionare aer

LCG

C cg.1

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

61

III. MODUL BIOLOGIE MOLECULARA SI BIOCHIMIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare speciale de fluorescenta X10 si X100 si obiective plan-achromate X4, 20, 40, camera video digitala specializata 2 Mpx; cu racire, unitate de control cu ecran cu posibilitatea de cuplare direct la ecran si transmitere a imaginilor in retea, adaptor C-mount, software FISH, MFISH si CGH, calculator (PIV, 3,5GHz, 2GRAM, 200 GB), monitor TFT (LCD19 inch), imprimanta laser color. 2. Sistem de denaturare si hibridizare automata a lamelor - efectuarea automata a operat iilor de denaturare si hibridizare pentru efectuarea lamelor necesare tehnicii FISH, mentine temperatura uniforma a lamelor,operare pana la 12 lame, programare timp de procesare control al temperaturii -microscop trinocular cu masa ergonomica, obiective plan acromate, iluminare cu LED, port DSC,camera video digitala 2MPx, unitate de control, soft cariotipare, calculator - sistem automat de pretratament, bandare G, spalarea de rutina a lamelor, special pentru pretratamentul probelor din tumori solide; include PC computer, UPS, VP 200 software si VP 2000 procesor -protectie probe; mec anism deplasare ferestre in plan vertical si pivotare; sistem de siguranta pentru viteza fluxului de aer, pozitia ferestrei si schimbarea filtrelor; etansare completa in timpul procesului de dezinfectie; afisaj LCD; filtru purificare a aerului. Domeniul de temperaturi de lucru de la 7°C deasupra temperaturii camerei, pana la 60°C, cu o acuratete de 0.3°C la 37°C; interfata seriala de comunicare; dispozitiv de siguranta termica; sistem de autodiagnosticare cu alarmare; sistem de control pentru temperatura;rafturi perforate realizate din otel inoxidabil; usa interioara cu inchidere etansa Viteza maxima: 5.000 rpm, Afisaj digital: RPM SI TIMP(min, sec.) - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

LCG

C cg.2

3. Sistem de cariotipare auto mata

LCG

C cg.3

4. Sistem procesare automata a lamelor

LCG

C cg.1, C cg.2

5. Hota microbiologica, clasa II de siguranta

- energie electrica (220 V)

LCG

C cg.1, C cg.2

6.Termostat culturi celulare

- energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer

LCG

C cg.1, C cg.2

7.Centrifuga
Studiu de fezabilitate

- energie electrica (220 V) - sistem

LCG

C cg.2
SF 62

TARGET

III. MODUL BIOLOGIE MOLECULARA SI BIOCHIMIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Domeniul de viteze de agitare 0... 1500 rpm,Viteza de incalzire 7°C/min.; Temperatura maxima 340°C; Acuratetea temperaturii fara sensor extern 10°C; Sensor de temperatura extern ETS-D 4 fuzzy; Acuratetea controlului temperaturii folosind sensorul extern 1°C Reglaj independent la fiecare post; Reglaj al temperaturii la fiecare post; Otel-inox; Termoregulator bimetalic gradat in °C; Posturi (variante):4; Domeniu de emperature°C:Amb.+120; Gradul de precizie °C:± 1,5; Putere de incalzire W: 1600 Utilitati necesare conditionare aer 8. Agitator magnetic cu incalzire si control de temperatura Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

- energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer

LCG

C cg.1, C cg.2

9. Baie de apa termostatata

- energie electrica (220 V) - apa potabla - sistem conditionare aer

LCG

C cg.1, C cg.2

C. LABORATOR CULTURI CELULARE (LCC) 1. Incubator cu CO2 Lampa UV; pereti interiori,rafturi din aliaj de otel-inox-crom; sistem de circulatie a aerului asistat de calculator; senzor CO2; protectie probe si opreator; mecanism deplasare ferestre in plan vertical si pivotare; sistem de siguranta pentru viteza fluxului de aer, pozitia ferestrei si schimbarea filtrelor; etansare completa in timpul procesului de dezinfectie; afisaj LCD; filtru purificare a aerului; sa indeplineasca conditiile metodelor de lucru impuse in laboratoarele de culturi celulare;microprocesor si display cu afisaj digital; dispozitiv ergonomic la inchidere si deschidere; sistem anticondens; motor de inductie; programarea vitezei de rotatie cu increment de 10 rot/min; programarea fortei centrifuge cu increment de 10 RCF; incinta de centrifugare din otel inoxidabil; 9 nivele de preselectie de accelerare/intrerupere; protec tie a motorului si a camerei de centrifugare la supraincalzire; recunoastere automata a rotorul ui si reglare automata a vitezei maxime de lucru impuse de acesta. echipare cu microprocesor si display electronic; blocare automata a capacului; camera de centrifugare din otel-inox; viteza de rotatie sa poata fi programata cu increment de 10 rot/min; viteza maxima/RCF: - energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer C c.1, C c.2, C c.3, C c.4

LCC

2. Hota microbiologica, clasa II de siguranta

- energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer

LCC

C c.1, C c.2, C c.3, C c.4

3. Centrifuga cu racire cu motor interschimbabil

- energie electrica (220 V) - apa potabla - sistem conditionare aer

LCC

C c.1, C c.2, C c.3, C c.4

4. Microcentrifuga de laborator

- energie electrica (220 V) - apa potabla - sistem conditionare aer

LCC

C c.3, C c.4

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

63

III. MODUL BIOLOGIE MOLECULARA SI BIOCHIMIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare 1800 rpm/23. 907; capacitate 6*50 ml; programare timp functionare 1....99 min (functionare continua), pulsuri (cicluri scurte) 5. Microscop inversat cu fluorescenta pentru culturi,cu camera foto conectata la PC trebuie sa permita observarea evolutiei culturilor de celule, modiicarile aparute flacoanele de cultura (numarul sau morfologia celulelor); camera digitala care sa permita datelor in computer si analiza calibrare interna, control al timpului si ajustabil, in cazul schimbarii temperaturii cu mai mult de 3ºC; determinare densitatii lichidelor si fluidelor; afisare directa a densitatii calculate - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

LCC

C c.1, C c.2, C c.3, C c.4

6. Balanta analitica

LCC

C c.1, C c.2, C c.3, C c.4

III.2 Submodul Biochimie
Sistem de focalizare izoelectrica compus din: sursa de putere (10000 V, 2.4 mA); platforma care sa se poata adapta unui numar de pana la 24 stripuri de 7 cm sau 12 de 11, 17, 24 cm care sa aiba un control o precis in intervalul 10-25 C cu sistem Peltier; tavi de rehidratare si echilibrare care sa poata include pana la 12 stripuri; cuva de focalizare isoelectrica cu electrozi de platina inglobati, care sa asigure integritatea probelor; colectarea datelor via RS-232 serial port; interfata care sa permita programarea metodei si sa furnizeze informatii continue asupra procesului de migrare; IPG strips cu gradient de pH in diferite variante (3 6, 5 8, 7 10), marcate pentru identificarea rapida a polaritatii si intervalului de pH sistem de electroforeza verticala compact care sa permita analiza simultana a 12 geluri; dotat cu sistem de racire, pompa de recirculare a tamponului;electrozi tip placa care sa creeze un camp electric uniform; capacitate de adaptare la dimensiuni variate ale gelului (18,3x19,3 cm, 18,5x20 cm, 20x20,5 cm, 25x20,5 cm) si grosime variata (1-3 mm); placi spatiatoare; accesoriu de stabilizare a gelurilor in timpul incarcarii;sursa putere adecvata (250 V, 3 A, 300 W): scanner cu rezolutie ridicata pentru
TARGET

1. Sistem pentru electroforeza bidimensionala

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer

MLD

C p.1, C p.2, C p.3, C p.4

Studiu de fezabilitate

SF

64

III. MODUL BIOLOGIE MOLECULARA SI BIOCHIMIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare evaluarea cantitativa a spoturilor si soft adecvat pentru analiza proteinelor identificate. - sursa de ioni microScout extractie prin puls ionic (PIE ); tinta exact un sfert dintr-o microplaca; 96 tipuri de tinte spot pentru diferite aplicatii; laser cu azot cu rata variabila repetitiva pana la 20 Hz; - analizor TOF: configuratie de inalta rezolutie; optiune MS/MS cu auto PSD (automated post-source decay) incluzand dispozitiv de selectie a ionilor; design modular; WhisperMode pentru reducerea zgomotului; software adecvat pentru analiza datelor Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

2. Sistem pentru spectrometrie tip MALDI -TOF-MS

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer

MLD

C p.1, C p.2, C p.3, C p.4

3.Sistem de omogenizare a probelor

sistem de sonicare; sistem de omogenizare cu azot lichid

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer

MLD

C p.1, C p.2, C p.3, C p.4

4. Spectrometru de luminiscenta

5. Sistem de detectie cu chemiluminiscenta pentru Western blot

6. Microscop AFM

analiza spectrelor de luminiscenta, excitatie, fosforescenta, detectie cu fotomultiplicator; corectie automata a spectrelor; posibilitati de analiza in lumina polarizata; de masurare a bioluminiscentei; control al temperaturii; posibilitatea de modificare a parametrilor masuratorii: gate, delay; flowcytometry; software de achizitie a datelor +calculator pentru comanda si control Pentru chemiluminiscenta: imagini 2D; detectie CCD, control al temperaturii detectorului; filtru UV; Functionare in timp real, software de prelucrare si analiza a imaginilor sistem dual de excitatie si emisie pentru detectarea proteinelor de interes prin Western blot; lungimi de unda de emisie:488 si 560 nm; realizare de imagini 2D; detectie CCD; control al temperaturii detectorului; filtru UV; functionare in timp real, transiluminator, EPIiluminator; software adecvat de prelucrare si analiza a imaginilor microscop de forta atomica, modular, moduri de operare: contact si true non-contact Atomic Force Microscopy, LFM (contact), mod de

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer

RL

C p.5

- energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare

MCF

C p.1, C p.2, C p.3, C p.4

AFM

C p.6

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

65

III. MODUL BIOLOGIE MOLECULARA SI BIOCHIMIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare lucru AFM -SPM pentru probe lichide, lateral force microscopy, mod rezonant, semicontact si noncontact AFM) Phase Imaging Modulatie de forta vâscoelasticitate EFM Electrostatic Force Microscopy, Adhesion Force Imaging, soft care asigura vizualizare 3D si analiza micrografiei AFM, cuplaj cu microscop optic, vizualizare XY > 90 microni, sistem de incalzire al probei, sistem de izolare a vibratiilor, calculator pentru control, Zgomot Z:<0,03 nm RMS banda 1000 Hz, Zgomot XY:<0,01 nm RMS banda 200 H z; cuplat la un microscop optic inversat 7. Frigider - 80°C 2 usi, no-frost, anti-bacteria, temp o 20 C +4°C 0-300g, afisaj digital cu cristale lichide, calibrare interna, interfata RS 232 C; incinta de cantarire din sticla cu usi laterale glisante, rezolutie 0.1 mg, precizie 0.1 mg Utilitati necesare reziduuri biologice - sistem conditionare aer Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

- energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem conditionare aer - energie electrica (220 V) - apa potabla - evacuare reziduuri biologice - sistem

SD

C p.1, C p.2, C p.3, C p.4, C p.5 C p.1, C p.2, C p.3, C p.4, C p.5

8. Balanta analitica

LPP

9. Autoclav

pentru sterilizare umeda; capacitate 40L; temperatua de lucru: 120°C; presiunea de lucru: 1,2-2 atm

CAD

C p.1, C p.2, C p.3, C p.4, C p.5

10. Baie d e apa termostatata

domeniu de operare: 30-100°C; capacitate: 20L; acuratetea controlului temperaturii folosind sensorul extern 1°C

CAD

C p.1, C p.2, C p.3, C p.4, C p.5

11. Etuva

pentru sterilizare uscata; capacitate 120L; temperatura de lucru: 40300°C; timp de lucru programabil

CAD

C p.1, C p.2, C p.3, C p.4, C p.5

12. Microscop laser cu doi fotoni (Two-photon laser scanning microscopy)
Studiu de fezabilitate

pentru analiza longitudinala a dinamicii markerilor genetici si proteici; permite analiza unei probe mici fara afectarea regiunilor adiacente; excitare cu laser cu safir; domeniu spectral: 720-920 nm; sistem de detectie: multi-

MCF

C p.6

TARGET

SF

66

III. MODUL BIOLOGIE MOLECULARA SI BIOCHIMIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare fotomultiplicator; sistem de sectionare optica in axele X-Ycu reconstructie tridimensionala a structurilot celulare; software pentru deconvolution Utilitati necesare conditionare aer Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

c3.1 Submodul Biologie Moleculara (reprezentat cu verde deschis)

Spatiile Submodulului de Biologie Moleculara contin: SS = spatiu sterilizare (suprafata 15 mp) SR = spatiu recoltare (suprafata 12 mp) SV = spatiu vestiar (suprafata 12 mp) SC = spatiu crioconservare (suprafata 16 mp) SCAD = s patiu secretariat analiza si documentare (suprafata 24 mp) LCG = laborator citogenetica (suprafata 68 mp) LCG1 = spatiu prelucrare probe (suprafata 16 mp) LCG2 = spatiu cariotipare standard (suprafata 17 mp) LCG3 = spatiu FISH (suprafata 12 mp) LCG4 = spatiu CGH (suprafata 12 mp) Hol = (suprafata 11 mp) LCC = laborator culturi celulare (suprafata 52 mp) LCC1 = spatiu prelucrare probe (suprafata 17 mp) LCC2 = spatiu incubare (suprafata 12 mp) LCC3 = spatiu microscopie (suprafata 12 mp) Hol = (suprafata 11 mp) LG = laborator genomica (suprafata 79 mp) LG1D = spatiu pre-amplificare ADN (suprafata 6 mp) LG2D = spatiu amplificare ADN (suprafata 8 mp) LG3 = spatiu post PCR (suprafata 28 mp) LG1R = spatiu pre-amplificare ARN (suprafata 6 mp) LG2R = spatiu amplificare ARN (suprafata 9 mp) CR = camera reactivi (suprafata 5 mp) Hol = (suprafata 17 mp)
Studiu de fezabilitate TARGET SF 67

III.2 Submodul de Biochimie (reprezentat cu verde inchis)

Spatiile Submodulului de Biochimie contin: MCF = Laborator pentru microscopie confocala cu doi fotoni (suprafata 51 mp) SS = Sala Server (suprafata 17 mp) CAD = Centru de analiza datelor (suprafata 30 mp) MLD = Laborator pentru analiza MALDI-TOF (suprafata 50 mp) SD = Spatiu depozitare (suprafata 25 mp) LPP = Laboratoare prelucrare probe (suprafata 65 mp) Holuri (suprafata 53 mp) AFM = Laborator pentru microscopie cu forta atomica (suprafata 35 mp) LL = Laborator masuratori de luminiscenta (suprafata 50 mp)
Studiu de fezabilitate TARGET SF 68

·

Dotarea cu hardware si software

Tabelul urmator prezinta echipamentele IT necesare dotarii Modulelor TARGET. Prima coloana prezinta tipul de echipament hard/soft, a doua coloana prezinta caracteristicile minime de functionare ale echipamnetelor hard/soft, iar a treia coloana prezinta legatura cu tipurile de cercetari in care sunt utilizate echipamentele. NOTA!!! Pentru a vizualiza tipurile de cercetari in care sunt utilizate echipamentele IT va rugam vizualizati punctul 2.b.1 justificarea stiintifica a investitiei , identificarea facandu-se dupa codificare

I. MODUL IMAGISTICA DIGESTIVA MODUL IMAGISTICA DIGESTIVA
Echipament/aparatura/ sistem aparate 1. Server PC x 1 2. Statii de lucru PC x2 3. Monitor x 3 4. UPS x 2 5. Imprimanta x 2 6. Imprimanta multifunctionala x 1 7. Scanner x 1 8. Switch/router x 1 9. Wireless gateway x1 10. Echipament video-conferinta x 2 11. Monitor/tuner x 2 12. Swich audio/video x 1 13. DVD x 2 14. Notebook x 2 Parametri tehnici minimi de functionare P4 quad-core 2.6 GHz, 4Gb RAM, 2xHDD 500 Gb, DVD Writer, placa captura video, Windows preinstalat P4 quad-core 2.6 GHz, 2Gb RAM, 2xHDD 250 Gb, DVD Writer, Windows preinstalat LCD; diagonala 20 2500 VA laser color A4 600dpi laser A4, printer/scanner/copiator/fax inalta rezolutie A3 2400 dpi 24bit 1000Mbps layer 3 cu management 4 UTP 100Mbps, wireless, USB hub, HDD 500Gb, print server, port SATA Terminal, camera incorporata cu zoom, conectivitate LAN/ISDN, intrari video multiple, dual-stream LCD; diagonala 37 , 16:9 PIP/POP, intrari RGB/Composite/Svideo/DVI, prindere perete composite; video; RGB recorder PAL VHS/HDD/DVD/card Procesor Core 2 Duo 1.8GHz, 2GB, 250GB SATA, 128MB VRAM, monitor WXGA TFT, DVD-RW/CD-RW (Multiburner), Modem, Wi reless 11a/b/g, Bluetooth, placa retea 10/100/1000, Camera, Microfon, 3xUSB, Windows preinstalat 400MHz, 64Mb, IrDA, USB, serial, Mini SD, display 3 64k color, camera 1.3Mpi x, GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth, wireless, Windows Mobile preinstalat Program aplicatii office Editare imagini 3D Editare imagini Editare imagini video Protectie PC, firewall Program Implicarea in cercetare C t.1, C t.2, C t.3, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.2, C t.3, C v.1 C t.2, C t.3, C v.1 C t.1 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.2, C v.1

15. PDA x 2 16. MS Office x 9 17. Corel Draw x 1 18. Adobe Photoshop x 1 19. Adobe Premiere x1 20. Antivirus x 9 21. Windows x 9 buc

C t.1, C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

69

II. MODUL PATOLOGIE SI IMUNOLOGIE MODUL PATOLOGIE SI IMUNOLOGIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate 1. Server PC x 1 2. Statii de lucru x 2 3. Monitor x 3 4. UPS x 2 5. Imprimanta x 2 6. Imprimanta multifunctionala x 1 7. Scanner x 1 8. Switch/router x 1 9. Wireless gateway x1 10. Echipament video-conferinta x 1 11. Monitor/tuner x 1 12. Swich audio/video x 1 13. Notebook x 2 Parametri tehnici minimi de functionare P4 quad-core 2.6 GHz, 4Gb RAM, 2xHDD 500 Gb, DVD Writer, placa captura video, Windows preinstalat P4 quad-core 2.6 GHz, 2Gb RAM, 2xHDD 250 Gb, DVD Writer, Windows preinstalat LCD; diagonala 20 2500 VA laser color A4 600dpi laser A4, printer/scanner/copiator/fax inalta rezolutie A3 2400 dpi 24bit 1000Mbps layer 3 cu management 4 UTP 100Mbps, wireless, USB hub, HDD 500Gb, print server, port SATA Terminal, camera incorporata cu zoom, conectivitate LAN/ISDN, intrari video multiple, dual-stream LCD; diagonala 37 , 16:9 PIP/POP, intrari RGB/Composite/Svideo/DVI, prindere perete composite; video; RGB Procesor Core 2 Duo 1.8GHz, 2GB, 250GB SATA, 128MB VRAM, monitor WXGA TFT, DVD-RW/CD-RW (Multiburner), Modem, Wi reless 11a/b/g, Bluetooth, placa retea 10/100/1000, Camera, Microfon, 3xUSB, Windows preinstalat 400MHz, 64Mb, IrDA, USB, serial, Mini SD, display 3 64k color, camera 1.3Mpi x, GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth, wireless, Windows Mobile preinstalat Program aplicatii office Editare imagini 3D Editare imagini Editare imagini video Protectie PC, firewall Sistem de operare Implicarea in cercetare C t.1, C t.2, C t.3, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.2, C t.3, C v.1 C t.2, C t.3, C v.1 C t.1 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.2, C v.1

14. PDA x 2 15. MS Office x 9 16. Corel Draw x 1 17. Adobe Photoshop x 1 18. Adobe Premiere x1 19. Antivirus x 9 20. Windows x 9

C t.1, C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

70

III. MODUL BIOLOGIE MOLECULARA SI BIOCHIMIE MODUL BIOLOGIE MOLECULAR A SI BIOCHIMIE
Echipament/aparatura/ sistem aparate 1. Server PC x 1 2. Statii de lucru x 2 3. Monitor x 3 4. UPS x 2 5. Imprimanta x 2 6. Imprimanta multifunctionala x 1 7. Scanner x 1 8. Switch/router x 1 9. Wireless gateway x1 10. Echipamen t video-conferinta x 1 11. Monitor/tuner x 1 12. Swich audio/video x 1 13. Notebook x 2 Parametri tehnici minimi de functionare P4 quad-core 2.6 GHz, 4Gb RAM, 2xHDD 500 Gb, DVD Writer, placa captura video, Windows preinstalat P4 quad-core 2.6 GHz, 2Gb RAM, 2xHDD 250 Gb, DVD Writer, Windows preinstalat LCD; diagonala 20 2500 VA laser color A4 600dpi laser A4, printer/scanner/copiator/fax inalta rezolutie A3 2400 dpi 24bit 1000Mbps layer 3 cu management 4 UTP 100Mbps, wireless, USB hub, HDD 500Gb, print server, port SATA Terminal, camera incorporata cu zoom, conectivitate LAN/ISDN, intrari video multiple, dual-stream LCD; diagonala 37 , 16:9 PIP/POP, intrari RGB/Composite/Svideo/DVI, prindere perete composite; video; RGB Procesor Core 2 Duo 1.8GHz, 2GB, 250GB SATA, 128MB VRAM, monitor WXGA TFT, DVD-RW/CD-RW (Multiburner), Modem, Wireless 11a/b/g, Bluetooth, placa retea 10/100/1000, Camera, Microfon, 3xUSB, Windows preinstalat 400MHz, 64Mb, IrDA, USB, serial, Mini SD, display 3 64k color, camera 1.3Mpi x, GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth, wireless, Windows Mobile preinstalat Program aplicatii office Editare imagini 3D Editare imagini Editare imagini video Protectie PC, firewall Sistem de operare Implicarea in cercetare C t.1, C t.2, C t.3, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.2, C t.3, C v.1 C t.2, C t.3, C v.1 C t.1 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.2, C v.1

14. PDA x 2 15. MS Office x 9 16. Corel Draw x 1 17. Adobe Photoshop x 1 18. Adobe Premiere x1 19. Antivirus x 9 20. Windows x 9

C t.1, C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

71

IV Modul de Telemedicina si Inteligenta Artificiala
4.1 Submodul Telecomunicatii si Baze de Date IV. MODUL TELEMEDICINA SI INTELIGENTA ARTIFICIALA
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Server; stocare date; configuratie back-up cu baterie de stocare de masa 2xP4 3GHz, 8Gb RAM, 4x500Gb HDD, DVD-writer 2xP4 3GHz, 8Gb RAM, 4x500Gb HDD, DVD-writer, placa real-time video streaming 2xP4 3GHz, 8Gb RAM, 4x500Gb HDD, DVD-writer, placa real-time video streaming LCD; diagonala 22 3000 VA laser color A4 600dpi laser A3, printer/scanner/copiator/ fax imprimanta/copiator/scanner A0 color 1000Mbps layer 3 cu management 4 UTP 100Mbps, wireless, USB hub, HDD 500Gb, print server, port SATA profesional, dedicat Server, camera incorporata cu zoom, conectivitate LAN/ISDN, intrari video multiple, dualstream LCD; diagonala 37 , 16:9 PIP/POP, intrari RGB/Composite/S-video/DVI, prindere perete composite; video; RGB XGA/WXGA minim 1024x768 minim 3000 ore, distanta 12m conectivitate IP, senzor miscare, color pe timpul noptii, montare perete recorder PAL VHS/HDD/DVD/card Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

4.1.SUBMODUL TELECOMUNICATII SI BAZE DE DATE
1. DB server x 2 - energie electrica (220 V) SGBD C t.1, C t.2, C t.3, C v.1, C v.4

2. Server web/ftp/mail/servicii de internet x 1 3. Router/g ateway x 1 4. Monitor x 4 5. UPS x 2 6. Imprimanta x 1 7. Imprimanta multifunctionala x 1 8. Sistem integrat de proiectare x 1 9. Switch/router x 1 10. Wireless gateway x1 11. Router x 1 12. Echipament video-conferinta x 1

- energie electrica (220 V)

TCOM

C t.1, C t.3

- energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V)

TCOM SGBD, TCOM SGBD, TCOM SGBD SGBD

C t.1, C t.3 C t.1, C t.2, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.2, C t.3, C v.1 C t.2, C t.3, C v.1 C t.1, C t.2, C t.3, C v.1, C v.2, C v.3, C v.4 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3

SGBD

SGBD SC TCOM

SC

C t.1, C t.3

13. Monitor/tuner x 1 14. Swich audio/video x 1 15. Video-proiector x 1 16. Camera video x 2 17. DVD x 1
Studiu de fezabilitate TARGET

- energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V)

SC

C t.1, C t.3

SC SC SGBD, TCOM SC

C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3 C t.1, C t.3
SF 72

IV. MODUL TELEMEDICINA SI INTELIGENTA ARTIFICIALA
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare Procesor Core 2 Duo 1.8GHz, 2GB, 250GB SATA, 128MB VRAM, monitor WXGA TFT, DVD-RW/CD-RW (Multiburner), Modem, Wireless 11a/b/g, Bluetooth, placa retea 10/100/1000, Camera, Microfon, 3xUSB, Windows preinstalat 42U, cu ventilatie/racire 400MHz, 64Mb, IrDA, USB, serial, Mini SD, display 3 64k color, camera 1.3MPix, GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth, wireless wireless IEEE 802.11g 56Mbps omnidirectional 500m canal cablu, cabluri UTP, prize duble UTP, mufe UTP, cleste sertizare, tester cablu UTP, media convertor 40kVA/32kW, trifazat, mentinere 25 min Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

18. Notebook x 1

- energie electrica (220 V)

SGBD

C t.1, C t.2, C v.1

19. Rack x 1

- energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V)

TCOM

C t.1, C t.2, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.1, C t.2, C v.1 C t.1 C t.1, C t.2, C v.1, , C v.2, , C v.3, , C v.4 C t.1, C t.2, C v.1, , C v.2, , C v.3, , C v.4

20. PDA x 1

SGBD

21. Accesss point x 2 22. Infrastructura

SC, TCOM

TCOM

23. UPS x 1

- energie electrica (220 V)

UPS

24. UPS x 1

30kVA/24kW, trifazat, mentinere 25 min Centrala IP, 4 trunchiuri analogice, 2 ISDN, minim 100 telefoane IP, minim 100 extensii analogice, optional linie T1/E1 Program aplicatii office Editare imagini 3D Editare imagini Editare imagini video Protectie PC, firewall Server Server

- energie electrica (220 V)

UPS

25. Centrala telefonica x 1 26. MS Office x 5 27. Corel Draw x 1 28. Adobe Photoshop x 1 29. Adobe Premiere x1 30. Antivirus for server x 4 31. Windows 2003 server x 4 32. SQL server x 4

- energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V)

TCOM

SGBD SGBD SGBD SGBD SGBD SGBD SGBD

C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1 C t.2, C v.1

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

73

Mai jos, reprezentat galben in releveu, sunt pozitionate locatiile laboratoarelor si spatiilor suport aferente Submodulului de Patologie

aferente

Spatiile Submodulului de Telecomunicatii si Baze de Date contin: TCOM = Centrul gestiune comunicatii (suprafata 35 mp) UPS = surse alimentare neintreruptibila (suprafata 39 mp) DEPOZIT (suprafata 6 mp) HOL = (suprafata 5 mp) SGBD = Sala gestiune baze de date (suprafata 174 mp) SC = Sala comandã teleconferinte (suprafata 36 mp) ARHIVA = Arhiva materiale multimedia (suprafata 36 mp)
Studiu de fezabilitate TARGET SF 74

4.2 Submodul Procesare Video si Prelucrare Statistica IV. MODUL TELEMEDICINA SI INTELIGENTA ARTIFICIALA
Echipament/aparatura/ sistem aparate Parametri tehnici minimi de functionare P4 quad-core 2.6 GHz, 4Gb RAM, 2xHDD 500 Gb, DVD Writer, placa captura video, Windows preinstalat P4 quad-core 2.6 GHz, 2Gb RAM, 2xHDD 250 Gb, DVD Writer, Windows preinstalat LCD; diagonala 20 Utilitati necesare Spatiul destinat infrastructurii Implicarea in cercetare

4.2 SUBMODUL PROCESARE VIDEO SI PRELUCRARE STATISTICA
1. Server PC x 1 - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) IA/VR C t.2, C t.3, C v.1, C v.2, C v.3, C v.4 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3, C v.4 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3, C v.4 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3, C v.4 C t.2, C t.3, C v.1, C v.2, C v.3, C v.4 C t.2, C t.3, C v.1, C v.2, C v.3, C v.4 C t.1, C t.2, C v.1, C v.2, C v.3, C v.4 C t.2, C t.3, C v.1, C v.2, C v.3

2. Statii de lucru x 6 3. Monitor x 7 4. UPS x 2 5. Imprimanta x 1 6. Imprimanta multifunctionala x 1 7. Scanner 3D x 1 8. Wireless gateway x1

IA/VR

IA/VR

2500 VA

IA/VR

laser color A4 600dpi laser A4, printer/scanner/copiator/fax multilaser color 3D scanner, 200dpi, field size 13.5 x10.1 4 UTP 100Mbps, wireless, USB hub, HDD 500Gb, print server, port SATA Procesor Core 2 Duo 1.8GHz, 2GB, 250GB SATA, 128MB VRAM, monitor WXGA TFT, DVD-RW/CD-RW (Multiburner), Modem, Wireless 11a/b/g, Bluetooth, placa retea 10/100/1000, Camera, Microfon, 3xUSB, Windows preinstalat 400MHz, 64Mb, IrDA, USB, serial, Mini SD, display 3 64k color, camera 1.3Mpix, GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth, wireless, Windows Mobile preinstalat Drivere pentru Windows XP si SDK pentru dezvoltare Program aplicatii office Editare imagini 3D Editare imagini Editare imagini video Protectie PC, firewall Programare web

IA/VR

IA/VR

IA/VR

IA/VR

9. Notebook x 2

- energie electrica (220 V)

IA/VR

C t.2, C v.1, C v.2, C v.3, C v.4

10. PDA x 2

- energie electrica (220 V)

IA/VR

C t.2, C v.1, C v.2, C v.3

11. Drivere + SDK kit x1 12. MS Office x 9 13. Corel Draw x 1 14. Adobe Photoshop x 1 15. Adobe Premiere x1 16. Antivirus x 9 17. Microsoft C++ x 1
Studiu de fezabilitate

- energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V)

IA/VR IA/VR IA/VR IA/VR IA/VR IA/VR IA/VR

C v.4 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3
SF 75

TARGET

IV. MODUL TELEMEDICINA SI INTELIGENTA ARTIFICIALA
Echipament/aparatura/ sistem aparate 18. SPSS x 1 19. Program Statistica x 1 20. Visual Studio x 1 Parametri tehnici minimi de functionare Program analiza corelatii statistice Program analiza date dezvoltare de aplicatii missioncritical, multi-tier, smart client, Web, mobile sau bazate pe Microsoft Office Utilitati necesare - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) - energie electrica (220 V) Spatiul destinat infrastructurii IA/VR IA/VR Implicarea in cercetare C t.2, C v.1, C v.2, C v.3 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3 C t.2, C v.1, C v.2, C v.3

IA/VR

Spatiile Submodulului Procesare Video si Prelucrare Statistica contin: IA/VR = Laborator inteligenta artificiala / realitate virtuala (suprafata 35 mp)

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

76

· Dotarea cu mobilier Este necesara achizitionarea de mobilier special pentru modulele Centrului de Cercetare TARGET. Astfel s-a realizat tabelele de mai jos in care sunt trecute tipurile de mobilier si caracteristicile lor.
Caracteristici H=inaltime, W=latime, D=adincime I.MODUL IMAGISTICA DIGESTIVA I.1. SUBMODUL RADIOLOGIE SI IMAGISTICA (CONSTRUCTIE NOUA) SUBSOL Intretinere Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc ) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Corpuri biblioteca cu usi si rafturi (2 buc) Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Depozit uleiuri Dulapuri metalice cu rafturi (2 buc) H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm PARTER Intretinere Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc ) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Corpuri biblioteca cu usi si rafturi (2 buc) Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Asteptare pacienti Scaune (40 buc) Scaune plastic Inregistrare pacienti Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar (2 buc) Cu cotiere Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sti cla (2 buc) Scaun ergonomic (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Camera asteptare pacienti activi Scaune (10 buc) Scaune plastic Camera asteptare pacienti inactivi Scaune (10 buc) Scaune plastic Camera medicului de serviciu Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sticla Scaun ergonomic (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Labor Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun ergonomic Scaune de plastic cu suport textil Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sticla Analiza rezultatelor PET Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sti cla (2 buc) Depozit izotopi Dulapuri metalice cu rafturi (4 buc) H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Necesar mobilier
Studiu de fezabilitate TARGET SF 77

Intretinere Corpuri biblioteca cu usi si rafturi (2 buc) Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Camera de comanda PET Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar (4 buc) Piele, cu cotiere Pregatire Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare (2 Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm buc) Scaun mobil, rotativ cu spatar (2 buc) Piele, cu cotiere Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sticla (2 buc) ETAJ 1 Intretinere Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc ) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Corpuri biblioteca cu usi si rafturi (2 buc) Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Birou fizician Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sti cla (2 buc) Birou tehnician Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sti cla (2 buc) Depozit livrari Dulapuri superpozabile cu usi si sertare (6 Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea buc) inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Controlul calitatii Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Intretinere, deservire tehnica, depozit gaz Dulapuri superpozabile cu usi si sertare (2 Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea buc) inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou Scaun birou piele Camera de comand a ciclotron Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar (4 buc) Piele, cu cotiere Productie, laborator clasa C Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc ) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Scaun mobil, rotativ cu spatar (2 buc) Piele, cu cotiere Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sti cla (2 buc) Productie, laborator clasa B Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc ) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Scaun mobil, rotativ cu spatar (2 buc) Piele, cu cotiere Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sti cla (2 buc)

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

78

ETAJ 2 Intretinere Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc ) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Corpuri biblioteca cu usi si rafturi (2 buc) Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Camera medicului de serviciu Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sticla Scaun ergonomic (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Inregistrare pacienti Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar (2 buc) Cu cotiere Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sti cla (2 buc) Scaun ergonomic (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Asteptare pacienti Scaune (40 buc) Scaune plastic Camera medicului de serviciu Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sticla Scaun ergonomic (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Asteptare pacienti Scaune (30 buc) Scaune plastic Camera de comanda Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar (4 buc) Piele, cu cotiere ETAJ 3 Intretinere Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc ) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Corpuri biblioteca cu usi si rafturi (2 buc) Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Garderoba femei Dulapuri tip vestiar cu usi (2 buc) Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Garderoba barbati Dulapuri tip vestiar cu usi (2 buc) Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Bucatarie Masa (2 buc) H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun (8 buc) Scaun Dulap cu usi si rafturi H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Camera de seminar, biblioteca Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sti cla (4 buc) Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare (2 Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm buc) Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (4 buc) Scaun birou piele Scaun ergonomic (4 buc) Scaune de plastic cu suport textil
Studiu de fezabilitate TARGET SF 79

Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou cu noptiera cu 3 sertare Scaun birou (2 buc) Dulapuri tip vestiar cu usi Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi transparente de sticla Scaun ergonomic (2 buc) Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou cu noptiera cu 3 sertare Scaun birou (2 buc) Dulapuri tip vestiar cu usi Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi transparente de sticla Scaun ergonomic (2 buc) Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou cu noptiera cu 3 sertare Scaun birou (2 buc) Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi transparente de sti cla (2 buc) Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou cu noptiera cu 3 sertare Scaun birou (2 buc) Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi transparente de sti cla (2 buc) Dulapuri superpozabile cu usi si sertare (8 buc) Dulap cu u i glisante din sticl temperat patru rafturi Superpozabil cu u i glisante din sticl temperat i un raft Rack vertical cu ventilatie Birou de lucru i

Camera medici 1 Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou piele Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Scaune de plastic cu suport textil Camera medici 2 Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou piele Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Scaune de plastic cu suport textil Birou fizician Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou piele Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Birou fizician-LTG Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou piele Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Arhiva Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Server L 120 cm/l 45 cm/H 200 cm L 120 cm/l 45 cm/H 74 cm Rack 19 42U L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm

Tabelul urmator prezinta caracteristicile minime pe care trebuie sa le aiba mobilierul special pentru dotarea laboratoarelor Submodulului de Imagistica Digestiva: I Mobilier Modul Imagistica Digestiva I.2 Submodul Endoscopie Digestiva (constructie existenta)
Necesar mobilier Caracteristici: D =adincime, W=latime, H=inaltime Laborator de Autofluorescenta Endoscopica (AFI) Canapea examinare Canapea mobila pe orizontala si verticala, cu actionare endoscopica electrica, cu stativ pentru perfuzii Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Scaun birou Modul pentru medicatie de urgenta cu usi din sticla transparenta. Scaune de examinare pentru medici si asistente (3 buc) Dulapuri superpozabile cu usi
Studiu de fezabilitate TARGET

Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou piele Dulap cu usi usi glisante din sticla temperata: H 185 cm/ W 75 cm/ D 35 cm Scaune rotative, cu inaltime reglabila, H 60 cm Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm
SF 80

I Mobilier Modul Imagistica Digestiva I.2 Submodul Endoscopie Digestiva (constructie existenta)
Necesar mobilier Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi transparente de sticla Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap endoscopie Caracteristici: D =adincime, W=latime, H=inaltime Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm

Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Dulap cu structura metalica H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm, cu aerisire speciala, suport pentru 4 endoscoape Sistem de prindere turn endoscopie Sistem de prindere pentru turn endoscopie, cu fixare in plafon (ceiling mounting system) Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Laborator de Cromoendoscopie cu Magnificatie (MCE) Canapea examinare Canapea mobila pe orizontala si verticala, cu actionare endoscopica electrica, cu stativ pentru perfuzii Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou Scaun birou piele Modul pentru medicatie de urgenta cu usi Dulap cu usi usi glisante din sticla temperata: H 185 cm/ din sticla transparenta. W 75 cm/ D 35 cm Scaune de examinare pentru medici si Scaune rotative, cu inaltime reglabila, H 60 cm asistente Dulapuri superpozabile cu usi Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sticla Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Dulap endoscopie Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm, cu aerisire speciala, suport pentru 4 endoscoape Sistem de prindere turn endoscopie Sistem de prindere pentru turn endoscopie, cu fixare in plafon (ceiling mounting system) Jaluzele 1.5x2.5 Sala Monitorizare postprocedurala Autofluorescenta Endoscopica si Cromoendoscopie cu Magnificatie (MON AFI MCE) Canapele pentru pacienti in sala de Paturi mobile prevazute cu aparatori laterale si stativ monitorizare (3 buc) Fotolii pentru sala de asteptare Fotolii simple de piele Canapele pentru sala de asteptare Canapele cu 3 locuri din piele Scaune simple (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Usa PVC (2 buc) H 200 cm, W150 Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Modul anestezie aparat anestezie + monitor functii vitale + butelii O2 Sala de Sterilizare (SS) Jaluzele 1.5x2.5 Masina de spalat endoscoape 1.5x0.4 (masina automata, c u 2 endoscoape) (2 bucati) Sistem de dezinfectie endoscoape + Sistem de curatire ultrasonic controlat prin accesorii microprocesor (ciclu de curatare 1-30 minute) Instalatie de ventilatie Ventilare aer 20 mc/min Laborator de Endoscopie Ultrasonografica (EUS) Canapea examinare Canapea mobila pe orizontala si verticala, cu actionare Endoscopica electrica, cu stativ pentru perfuzii Modul pt medicatie de urgenta cu usi din sticla Dulap cu usi glisante din sticla temperata: H 185 cm/ W 75 transparenta. cm/ D 35 cm Scaune de examinare pentru medici si Scaune rotative, cu inaltime reglabila, H 60 cm asistente (3 buc) Corp masca chiuveta Dulap cu 4 usi H 70 cm / W 160 cm / D 35 cm, cu polita depozitare Dulapuri superpozabile cu usi si sertare Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Dulap endoscopie Dulap cu structura metalica H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm, cu aerisire speciala, suport pentru 4 endoscoape
Studiu de fezabilitate TARGET SF 81

I Mobilier Modul Imagistica Digestiva I.2 Submodul Endoscopie Digestiva (constructie existenta)
Caracteristici: D =adincime, W=latime, H=inaltime Sistem de prindere pentru turn endoscopie, cu fixare in plafon (ceiling mounting system) Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Laborator de Endomicroscopie Confocala Laser (CLE) Canapea examinare Canapea mobila pe orizontala si verticala, cu actionare endoscopica electrica, cu stativ pentru perfuzii Modul pt medicatie de urgenta cu usi din Dulap cu usi glisante din sticla temperata: H 185 cm/ W sticla transparenta. 75 cm/ D 35 cm Scaune de examinare pentru medici si Scaune rotative, cu inaltime reglabila, H 60 cm asistente (3 buc) Corp masca chiuveta Dulap cu 4 usi H 70 cm / W 160 cm / D 35 cm, cu polita depozitare Dulapuri superpozabile cu usi si sertare Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Dulap endoscopie Dulap cu structura metalica H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm, cu aerisire speciala, suport pentru 4 endoscoape Sistem de prindere turn endoscopie Sistem de prindere pentru turn endoscopie, cu fixare in plafon (ceiling mounting system) Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Sala Monitorizare postprocedurala Endoscopie Ultrasonografi ca si Endomicroscopie Confocala Laser (MON EUS CLE) Canapele pentru pacienti in sala de Paturi mobile prevazute cu aparatori laterale si stativ monitorizare (2 buc) Fotolii pentru sala de asteptare Fotolii simple de piele Canapele pentru sala de asteptare Canapele cu 3 locuri din piele Scaune simple (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Usa PVC (2 buc) H 200 cm, W150 Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Modul anestezie aparat anestezie + monitor functii vitale + butelii O2 Sala asteptare Scaune (20 buc) Scaune de plastic Usa PVC H 200 cm, W150 Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Secretariat Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou Scaun birou piele Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sticla Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Canapea pentru se diu Canapea cu 3 locuri din piele Masuta Masuta diverse Usa PVC (2 buc) H 200 cm/W120 Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Sediu TARGET Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou Scaun birou piele Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sticla Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Canapea pentru se diu Canapea cu 3 locuri din piele Masuta Masuta diverse Masa conferinta Masa ovala 12 locuri Scaune conferinta (12 buc) Scaune de piele Usa PVC (3 buc) H 200 cm/W120 Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Sala server Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm
Studiu de fezabilitate TARGET SF 82

Necesar mobilier Sistem de prindere turn endoscopie

I Mobilier Modul Imagistica Digestiva I.2 Submodul Endoscopie Digestiva (constructie existenta)
Necesar mobilier Birou cu noptiera cu 3 sertare Scaun birou (2) Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi transparente de sticla (6 buc) Dulapuri superpozabile cu usi (2 buc) Caracteristici: D =adincime, W=latime, H=inaltime Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou piele Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm

Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Rack vertical cu ventilatie Rack 19 42U Scaun ergonomic (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Usa PVC H 200 cm/W120 Jaluzele 1.5x2.5 Sala Telemedicina Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Canapea Canapea cu 3 locuri din piele Masuta Masuta diverse Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sticla (6 buc) Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Scaune simple (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Corp masca chiuveta Dulap cu 4 usi H 70 cm / W 160 cm / D 35 cm, cu polita depozitare Usa PVC H 200 cm/W120 Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Spatiu arhivare Dulapuri superpozabile cu usi (6 buc) Dulap cu usi temperate de st icla in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Usa PVC H 200 cm/W120 Jaluzele 1.5x2.5 Depozit imagistica Dulapuri superpozabile cu usi (8 buc) Dulap cu usi temperate de st icla in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Usa PVC H 200 cm/W120 Jaluzele 1.5x2.5 Hol acces Usa PVC H 200 cm/W120 Grup sanitar Instalatie de ventilatie (2 buc) Ventilare aer 20 mc/min Usa PVC H 200 cm/W120 Tablou electric + centrala telefonica Usa PVC (2 buc) H 200 cm/W120 Dulapuri superpozabile cu usi si sertare Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm

Tabelul urmator prezinta caracteristicile minime pe care trebuie sa le aiba mobilierul special pentru dotarea laboratoarelor Submodulului de Chirurgie Endoscopica: I Mobilier Modul Imagistica Digestiva I.3 Submodul Chirurgie Endoscopica
Caracteristici: D=adincime, W=latime, H =inaltime Laborator de Chirurgie Laparoscopica - speciala pentru uz veterinar, permite asezarea si fixarea Masa de operatie de uz veterinar animalului de experienta (porc 40-50kg) in decubit dorsal - permite pozitionarea in ruliu dreapta stanga, inclinare Trendelenburg / antiTrendelenburg Modul pentru medicatie de urgeta cu usi Dulap cu usi glisante din sticla temperata: H 185 cm/ W 75 cm/ D
Studiu de fezabilitate TARGET SF 83

Necesar mobilier

I Mobilier Modul Imagistica Digestiva I.3 Submodul Chirurgie Endoscopica
Necesar mobilier din sticla transparenta. Dulapuri superpozabile cu usi Troliu cu etajere metalice si roti cu dispozitiv de autoblocare Jaluzele (2 buc) Masuta instrumentar Masa instrumentar Caracteristici: D=adincime, W=latime, H =inaltime 35 cm Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Troliu 1,80m/60cm/30cm cu 5 etajere pentru dispunerea componentelor turnului de video laparoscopie 0,5/1m Masuta instrumentar reglabila pe inaltime 150/60/30 Masa de instrumetar pe roti autoblocante 90/90/60 Laborator de N.O.T.E.S. - speciala pentru uz veterinar, permite asezarea si fixarea animalului de experienta (porc 40-50kg) in decubit dorsal - permite pozitionarea in ruliu dreapta stanga, inclinare Trendelenburg / antiTrendelenburg Dulap cu usi usi glisante din sticla temperata: H 185 cm/ W 75 cm/ D 35 cm Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Troliu 1,80/60/30cm cu 5 etajere pentru dispunerea componentelor turnului de video laparoscopie Dulap cu structura metalica H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm, cu aerisire speciala, suport pentru 4 endoscoape 100/180 Masuta instrumentar reglabila pe inaltime 150/60/30 Masa de instrumetar pe roti autoblocante 90/90/60 Camera pentru personal Canapea extensibila de trei locuri Masa de tip conferinta dreptunghiulara sau ovala cu lungimea de 2-3 m si latimea de 1 m Scaunde de birou cu spatar reglabil si cu inaltimea ajustabila Birou de calculator cu 1 sertar culisabil pentru tastatura Etajera cu 3 sertare pentru biroul de calculator Dulap de biblioteca cu rafturi, sertare, casete 200/400/30 cm Dulap de bucatarie cu blat la inaltimea de 90 cm, sertare in portiunea inferioara si casete cu usi in portiunea superioara 2/3/0,3 m 100/180 Cuier perete 6 suporturi Sterilizator Etajera metalica 90/90/60 cm pe roti cu dispozitiv de autoblocare Aparat de sterilizare cu caldura umeda Aparat de sterilizare cu caldura uscata Aparat de sigilare pungi Aparat de sterilizare cu ultrasunete Aparat de sterilizare cu oxid de etilena Uscator maini cu jet de aer cald Dispenser servetele de hartie Oglinda baie 50/30 cm Cabina de dus de colt cu sticla mata 180/90 Cuier perete 2 suporturi 90/90 cm Dulap 200/400/60 cm cu multiple casete, sertare, rafturi Grup sanitar Scaune de toaleta cu evacuare laterala Suport hartie igienica cu fixare in perete Suport sapun cu fixare in perete Chiuveta cu fixare in perete
SF 84

Masa de operatie de uz veterinar

Modul pentru medicatie de urgenta cu usi din sticla transparenta Dulapuri superpozabile cu usi Troliu cu etajere metalice si roti cu dispozitiv de autoblocare Dulap endoscopie Jaluzele (2 buc) Masuta instrumentar Masa instrumentar Canapea extensibila Masa conferinta Scaune de birou Birou de calculator Etajera Dulap de biblioteca Dulap de bucatarie Jaluzele (2 buc) Cuier Etajera metalica mobila Autoclav Pupinel Aparat de sigilat pungi Sterilizator ultrasunete Sterilizator oxid de etilena Uscator maini Dispenser Oglinda baie Cabina de dus Cuier perete Cada de dus Dulap cu rafturi si sertare Scaune de toaleta Suport hartie igienica Suport sapun Chiuveta
Studiu de fezabilitate TARGET

I Mobilier Modul Imagistica Digestiva I.3 Submodul Chirurgie Endoscopica
Necesar mobilier Masca Chiuveta Etajera Uscator maini Dispenser Oglinda baie Cabina de dus Cada de dus Cuier perete Lavoar chirurgical Chiuveta metalica Masa metalica Masa metalica Frigider Dulap cu usa Caracteristici: D=adincime, W=latime, H =inaltime Masca chiuveta 90/50/30 cm Etajera Uscator maini cu jet de aer cald Dispenser servetele de hartie Oglinda baie 50/30 cm cabina de dus de colt cu sticla mata 180/90 Cada de dus poliacrilat 90/90 cm Cuier perete 2 suporturi Lavoar Lavoar chirurgical metalic cu adancimea de 50 de cm 2 unitati de spalare cu apa calda si rece Camera pentru prelucrare instrumentar Chiuveta metalica cu adancimea de 50 cm apa calda si rece Masuta metalica 90/90/60 cu raft Camera prelu crare biopsii Masuta metalica 90/90/60 cu raft Frigider 150/80/70 Vestiar person al Dulap cu usa 220/90/60 cm si incuietoare rafturi inferior si suport umeras

Tabelul urmator prezinta caracteristicile minime pe care trebuie sa le aiba mobilierul special pentru Modulul de Patologie si Imunologie: II Mobilier Modul de Patologie si Imunologie
Caracteristici L=lungime, l=latime, H=inaltime Histopatologie Dulap inalt cu vitrina L 120 cm/l 52 cm/H 19,2 cm Dulap produse chimice Polipropilen rezistent la acizi L 90 cm/l 52 cm/H 72 cm Kit Extractie Kit de accesorii pentru relizarea ventilatiei incintei dulapului Chiuveta speciala de laborator Material Inox, adinca L 70 cm/l 50 cm/H 66 cm Dulap Suspendat cu doua usi L 60 cm/ l 36 cm/H 63 Dulap Suspendat cu doua usi L 90 cm/ l 36 cm/H 63 Dulap Suspendat cu doua usi L 45 cm/ l 36 cm/H 63 Dulap Suspendat cu doua usi sticla L 120 cm/ l 36 cm/H 63 Dulap Suspendat cu doua usi sticla L 90 cm/ l 36 cm/H 63 Scaun mobil, rotativ cu spatar Poliuretan, suport pentru picioare Inaltime ajustabila 56-82 cm Jaluzele 1.5x2.5 Imunohistochimie si Imunocitochimie Banc de lucru cu suprafata de ceramica L 240 cm/ l 75/H 90 cm Dulap inalt cu vitrina L 90 cm/l 52 cm/H 19,2 cm Chiuveta speciala de laborator Material Inox, adinca L 70 cm/l 50 cm/H 66 cm Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Poliuretan, suport pent ru picioare Inaltime ajustabila 56-82 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Jaluzele 1.5x2.5 Citologie si Hibridizare Banc de lucru cu suprafata de ceramica L 240 cm/ l 75/H 90 cm Banc de lucru cu suprafata de ceramica: L 120 cm/ l 75/H 90 cm
Studiu de fezabilitate TARGET SF 85

Necesar mobilier

II Mobilier Modul de Patologie si Imunologie
Caracteristici L=lungime, l=latime, H=inaltime L 120 cm/ l 36 cm/H 63 L 120 cm/l 52 cm/H 19,2 cm Kit de accesorii pentru relizarea ventilatiei incintei dulapului L 90 cm/l 52 cm/H 19,2 cm L 120 cm/l 52 cm/H 19,2 cm Material Inox, adinca L 70 cm/l 50 cm/H 66 cm Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Poliuretan, suport pent ru picioare Inaltime ajustabila 56-82 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Jaluzele 1.5x2.5 Analiza Computerizata a Imaginii Birou de lucru L 180 cm/ l 75 cm /H 75 cm Coltar Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Dulap metalic cu usi glisante din sticla L 180 cm/l 45 cm/H 200 cm temperata si patru rafturi Superpozabil metalic cu usi glisante din sticla L 180 cm/l 45 cm/H 74 cm temperata si un raft Dulap metalic cu usi glisante din sticla L 150 cm/l 45 cm/H 200 cm temperata si patru rafturi Superpozabil metalic cu usi glisante din sticla L 150 cm/l 45 cm/H 74 cm temperata si un raft Jaluzele 1.5x2.5 Sala de Telepatologie- Telemedicina Dulap metalic cu usi glisante din sticla L 120 cm/l 45 cm/H 200 cm temperata si patru rafturi Superpozabil metalic cu usi glisante din sticla L 120 cm/l 45 cm/H 74 cm temperata si un raft Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Jaluzele 1.5x2.5 Laborator Pregatire Material Documentar pentru Formare Dulap metalic cu usi glisante din sticla L 180 cm/l 45 cm/H 200 cm temperata si patru rafturi Dulap metalic cu usi glisante si patru rafturi L 180 cm/l 45 cm/H 200 cm Dulap metalic cu usi glisante din sticla L 150 cm/l 45 cm/H 200 cm temperata si patru rafturi Birou de lucru L 240 cm/ l 75 cm /H 75 cm Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Jaluzele 1.5x2.5 Cabinete de Documentare si Diagnostic Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Histoteca de mare capacitate L 102,3 cm/ l 72,5 cm /H 145 cm Jaluzele 1.5x2.5 Secretariat/Server LAN Dulap metalic cu usi glisante din sticla L 120 cm/l 45 cm/H 200 cm temperata si patru rafturi Superpozabil metalic cu usi glisante din sticla L 120 cm/l 45 cm/H 74 cm temperata si un raft Dulap metalic cu usi glisante si patru rafturi L 120 cm/l 45 cm/H 200 cm Superpozabil metalic cu usi glisante si un raft L 120 cm/l 45 cm/H 74 cm Rack vertical cu ventilatie Rack 19 42U Corp masca chiuveta Dulap cu 4 usi H 70 cm / W 160 cm / D 35 cm, cu polita depozitare
Studiu de fezabilitate TARGET SF 86

Necesar mobilier Dulap Suspendat cu doua usi sticla Dulap metalic pentru depozitare reactivi Kit Extractie Dulap inalt cu vitrina Dulap inalt cu vitrina Chiuveta speciala de laborator

II Mobilier Modul de Patologie si Imunologie
Caracteristici L=lungime, l=latime, H=inaltime L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Piele, cu cotiere 1.5x2.5 Depozit Materiale Reactivi Dulap metalic pentru depozitare reactivi L 90 cm/l 52 cm/H 19,2 cm Kit Extractie Kit de accesorii pentru realizarea ventilatiei incintei dulapului Jaluzele 1.5x2.5 Camera de Primire-Inregistrare Probe Banc de lucru cu suprafata de ceramica L 240 cm/ l 75/H 90 cm Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Jaluzele 1.5x2.5 Laborator Flowcitometrie Banc de lucru cu suprafata de ceramica L 150 cm/ l 75/H 90 cm Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Poliuretan, suport pent ru picioare Inaltime ajustabila 56-82 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Jaluzele 1.5x2.5 Cabinet de Documentare, Interpretare si Prelucrare a Datelor Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Dulap metalic cu usi glisante si patru rafturi L 120 cm/l 45 cm/H 200 cm Superpozabil metalic cu usi glisante si un raft L 120 cm/l 45 cm/H 74 cm Dulap metalic cu usi glisante din sticla L 120 cm/l 45 cm/H 200 cm temperata si patru rafturi Superpozabil metalic cu usi glisante din sticla L 120 cm/l 45 cm/H 74 cm temperata si un raft Jaluzele 1.5x2.5 Laborator ELISA Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Poliuretan, suport pent ru picioare Inaltime ajustabila 56-82 cm Necesar mobilier Birou de lucru Scaun mobil, rotativ cu spatar Jaluzele

Tabelul urmator prezinta caracteristicile minime pe care trebuie sa le aiba mobilierul special pentru dotarea laboratoarelor Submodulului de Biologie Moleculara: III Mobilier Modul Biologie Moleculara si Biochimie III.1 Submodul Biologie Moleculara
Caracteristici D=adincime, W=latime, H=inaltime Submodul culturi celulare Suprafata de lucru, blat ceramic Modular (Lxl) 1200x700 (A0214) Suprafata de lucru, blat PAL cu suprafata (Lxl) 1200x700 HPL-R (A0202) Corpuri sub blat, 1 loc, 4 sertare postament (LxlxH) 600x550x660 mm HPL (C0103+C0103) Corpuri sub blat, postament HPL, 1 loc, usa, (LxlxH) 600x550x660 mm polita (C0001+C0101) Masa balanta, PAL, placa de granit si (LxlxH) 900x700x900 mm amortizoare de cauciuc (L0001) Birou simplu din Pal, cu patru sertare (B0021) 1200x700x750 mm Scaune profesionale de laborator normal (T0011) Masa de laborator fixa (N0001) 1200x700x37mm Corp suspendat, PAL, 2 usi si polita (S0021) (LxlxH) 600x300x700 mm
Studiu de fezabilitate TARGET SF 87

Necesar mobilier

III Mobilier Modul Biologie Moleculara si Biochimie III.1 Submodul Biologie Moleculara
Necesar mobilier Caracteristici D=adincime, W=latime, H=inaltime Corp suspendat, PAL, 4 usi sticla si polita (LxlxH) 1200x300x700 mm (S0012) Corp mobil cu rotire, 2 locuri, usi HPL (E0002) 1200x550x690 Corp dulap PAL, cu usi de sticla in partea de (LxlxH) 800x370x2000 mm sus, usi de PAL in partea de jos (D0041) Dulap vestiar Dimensiuni (D0002) (LxlxH) 400x500x2000 mm Chiuveta dubla ceramica cu baterie dubla (LxlxH) 880x485x322 mm (K0012) Jaluzele 1.5x2.5 Submodul citogenetica Suprafata de lucru, blat ceramic modular (Lxl) 1200x700 (A0214) Suprafata de lucru, blat PAL cu suprafata (Lxl) 1200x700 HPL-R (A0202) Corpuri sub blat, 1 loc, 4 sertare postament (LxlxH) 600x550x660 mm HPL (C0103+C0103) Corpuri sub blat, postament HPL, (LxlxH) 600x550x660 mm 1 loc, usa, polita(C0001+C0101) Masa balanta, PAL, placa de granit si (LxlxH) 900x700x900 mm amortizoare de cauciuc (L0001) Scaune profesional de laborator normal (T0011) Masa de laborator fixa (N0001) 1200x700x37mm Corp suspendat, PAL, 2 usi si polita (S0021) (LxlxH) 600x300x700 mm Corp suspendat, PAL, 4 usi sticla si polita (LxlxH) 1200x300x700 mm (S0012) Corp dulap PAL, cu usi de sticla in partea de (LxlxH) 800x370x2000 mm sus, usi de PAL in partea de jos (D0041) Jaluzele 1.5x2.5 Submodul de genomica Scaun profesional de laborator, reglaj multiplu (T0021) Masa de laborator, fixa (N0001) 1200x700x900mm (L xlxH) Corp modular cu sertare si usi (M002) 1800x700x900 Chiuveta dubla, ceramica (K0011) Birou simplu de pal, cu patru sertare (B0021) 1200x700x750 Masa balanta, PAL, placa de granit si 900x700x900 amortizoare de cauciuc (L0001) Dulap vestiar din PAL (D0002) 400x500x2000 Corp dulap din PAL, usi, sertar cu sina 800x370x2000 (D0081) Corp dulap din PAL, usi de sticla, rama de 800x370x2000 aluminiu, doua sertare cu sina (D0051) Corp suspendat, PAL, 4 usi si polita (S0012) 1200x300x700 Corp mobil cu rotire, 2 locuri, usi HPL (E0002) 1200x550x690 Corp mobil cu rotire, 1 loc, usi HPL (E0003), 600x550x690 sertare HPL (E 0023) Corp pentru blat postament HPL 1 loc, usa, 600x550x660 polita (C0001 + C0101) Corp pt blat 1 loc, 4 sertare, postament HPL 600x550x660 (C003+C0103) Blat HPL-R (pentru chimie, foarte rezistent 1800x700 chimic) alb (A0302) Blat ceramic modular alb (A0314) 1800x700 Jaluzele 1.5x2.5
Studiu de fezabilitate TARGET SF 88

III Mobilier Modul Biologie Moleculara si Biochimie III.1 Submodul Biologie Moleculara
Caracteristici D=adincime, W=latime, H=inaltime Submodul de proteomica Scaun profesional de laborator, reglaj multiplu (T0021) Masa de laborator, fixa (N0001) 1200x700x900 Masa de mijloc cu gaze si prize si cu chiuveta 1800x700 in capat (M0001) capetele 1400x700 Chiuveta dreptunghiulara ceramica (K0002) Birou simplu de PAL, cu patru sertare (B0021) 1200x700x750 Masa balanta, PAL, placa de granit si 900x700x900 amortizoare de cauciuc (L0001) Dulap vestiar din PAL (D0002) 400x500x2000 Corp dulap din PAL usi (D0011) 800x350x2000 Corp dulap din PAL, usi de sticla, rama de aluminiu (sus), doua sertare cu sina jos 800x370x2000 (D0051) Corp suspendat, PAL, 4 usi si polita (S0022) 1200x300x700 Corp mobil cu rotile, 2 locuri, usi HPL (E0022) 1200x550x690 Corp mobil cu rotile, 1 loc, usi HPL (E0003), 600x550x690 sertare HPL (E 0023) Corp pentru blat postament HPL 1 loc, usa, 600x550x660 polita (C0001 + C0101) Corp pt blat 1 loc, 4 sertare, postament HPL 600x550x660 (C003+C0103) Blat HPL-R (pentru chimie, foarte rezistent 1800x700 chimic) alb (A0302) Blat ceramic modular alb 3 locuri (A0314) 1800x700 Jaluzele 1.5x2.5 Necesar mobilier

III Mobilier Modul Biologie Moleculara si Biochimie III.2 Submodul Biochimie
Necesar mobilier Caracteristici L=lungime, l=latime, H=inaltime Laborator Proteomica (prelucrare probe) Dulap înalt cu vitrin L 120 cm/l 52 cm/H 19,2 cm Dulap produse chimice Polipropilen rezistent la acizi L 90 cm/l 52 cm/H 72 cm Chiuvet special de laborator Material Inox, adinca L 70 cm/l 50 cm/H 66 cm Scaun profesional de laborator, reglaj multiplu (T0021) Masa de laborator, fixa (N0001) 1200x700x900 Masa de mijloc cu gaze si prize si cu chiuveta 1800x700 in capat (M0001) capetele 1400x700 Chiuveta dreptunghiulara ceramica (K0002) Birou simplu de PAL, cu patru sertare (B0021) 1200x700x750 Masa balanta, PAL, placa de granit si 900x700x900 amortizoare de cauciuc (L0001) Dulap vestiar din PAL (D0002) 400x500x2000 Corp dulap din PAL usi (D0011) 800x350x2000 Corp dulap din PAL, usi de sticla, rama de aluminiu (sus), doua sertare cu sina jos 800x370x2000 (D0051) Corp suspendat, PAL, 4 usi si polita (S0022) 1200x300x700 Corp mobil cu rotile, 2 locuri, usi (E0022) 1200x550x690 Corp mobil cu rotile, 1 loc, usi HPL (E0003), 600x550x690 sertare HPL (E0023) Corp pentru blat postament HPL 1 loc, usa, 600x550x660
Studiu de fezabilitate TARGET SF 89

III Mobilier Modul Biologie Moleculara si Biochimie III.2 Submodul Biochimie
Necesar mobilier Caracteristici L=lungime, l=latime, H=inaltime polita (C0001 + C0101) Corp pt blat 1 loc, 4 sertare, postament HPL 600x550x660 (C003+C0103) Blat HPL-R (pentru chimie, foarte rezistent 1800x700 chimic) alb (A0302) Blat ceramic modular alb 3 locuri (A0314) 1800x700 Jaluzele 1.5x2.5 Secretariat / Server LAN Dulap metalic cu u i glisante din sticl L 120 cm/l 45 cm/H 200 cm temperat i patru rafturi Superpozabil metalic cu u i glisante din sticl L 120 cm/l 45 cm/H 74 cm temperat i un raft Dulap metalic cu u i glisante i patru rafturi L 120 cm/l 45 cm/H 200 cm Superpozabil metalic cu u i glisante i un raft L 120 cm/l 45 cm/H 74 cm Rack vertical cu ventilatie Rack 19 42U Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Jaluzele 1.5x2.5 Depozit Materiale Reactivi Dulap metalic pentru depozitare reactivi L 90 cm/l 52 cm/H 19,2 cm Dulap metalic pentru depozitare reactivi L 90 cm/l 52 cm/H 19,2 cm Kit Extractie Kit de accesorii pentru relizarea ventilatiei incintei dulapului Jaluzele 1.5x2.5 Laborator Microscopie Con focala cu doi fotoni Masa optica L 200 cm/ l 100/H 90 cm Banc de lucru cu suprafata de ceramica: L 150 cm/ l 75/H 90 cm Birou de lucru L 150 cm/ l 75 cm /H 75 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Poliuretan, suport pentru picioare Inaltime ajustabila 56-82 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Jaluzele 1.5x2.5 Laborator pentru analiza MALDI-TOF Dulap înalt cu vitrin L 120 cm/l 52 cm/H 19,2 cm Dulap produse chimice Polipropilen rezistent la acizi L 90 cm/l 52 cm/H 72 cm Chiuvet special de laborator Material Inox, adinca L 70 cm/l 50 cm/H 66 cm Dulap Suspendat cu doua usi x 3 L 60 cm/ l 36 cm/H 63 Dulap Suspendat cu doua usi sticl x2 L 120 cm/ l 36 cm/H 63 Banc de lucru cu suprafata de ceramica L 240 cm/ l 75/H 90 cm Laborator de Luminiscen ta Birou de lucru L 180 cm/ l 75 cm /H 75 cm Coltar Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Dulap metalic cu u i glisante din sticl L 180 cm/l 45 cm/H 200 cm temperat i patru rafturi Superpozabil metalic cu u i glisante din sticl L 180 cm/l 45 cm/H 74 cm temperat i un raft Dulap metalic cu u i glisante din sticl L 150 cm/l 45 cm/H 200 cm temperat i patru rafturi Superpozabil metalic cu u i glisante din sticl L 150 cm/l 45 cm/H 74 cm temperat i un raft Jaluzele 1.5x2.5 Laborator de Microscopie cu Forta Atomica Birou de lucru L 180 cm/ l 75 cm /H 75 cm Coltar Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere
Studiu de fezabilitate TARGET SF 90

III Mobilier Modul Biologie Moleculara si Biochimie III.2 Submodul Biochimie
Necesar mobilier Dulap metalic cu u i glisante din sticl temperat i patru rafturi Superpozabil metalic cu u i glisante din sticl temperat i un raft Dulap metalic cu u i glisante din sticl temperat i patru rafturi Superpozabil metalic cu u i glisante din sticl temperat i un raft Jaluzele Caracteristici L=lungime, l=latime, H=inaltime L 180 cm/l 45 cm/H 200 cm L 180 cm/l 45 cm/H 74 cm L 150 cm/l 45 cm/H 200 cm L 150 cm/l 45 cm/H 74 cm 1.5x2.5

Tabelul urmator prezinta caracteristicile minime pe care trebuie sa le aiba mobilierul special al Modulului de Telemedicina si Inteligenta Artificiala:
Caracteristici H=inaltime, W=latime, D=adincime Sala serverelor TCOM Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou cu noptiera cu 3 sertare (3 buc) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Scaun mobil, rotativ cu spatar (2 buc) Piele, cu cotiere Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sti cla (2 buc) Dulapuri superpozabile cu usi si sertare (6 Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea buc) inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Rack vertical cu ventilatie Rack 19 42U Scaun ergonomic (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Dulapuri tip vestiar cu usi Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Instalatie de ventilatie Ventilare aer 20 mc/min Usa PVC (2 buc) H 200/W120 Sistem de alarma si supraveghere Supraveghere, securitate baza de date Incuietoare cu cod/cartela Securitate retea electrica si comunicatii Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Sala UPS Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun mobil, rotativ cu spatar Piele, cu cotiere Dulapuri superpozabile cu usi si sertare (2 Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea buc) inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Usa PVC H 200/W120 Instalatie de ventilatie Ventilare aer 60 mc/min Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5 Depozit Dulapuri superpozabile cu usi si sertare (4 Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea buc) inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Usa PVC H 200/W120 Instalatie de ventilatie Ventilare aer 20 mc/min Hol Usa PVC H 200/W120 Sala gestiune baza de date (SGDB) Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare (2 Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm buc) Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc ) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Scaun mobil, rotativ cu spatar (2 buc) Piele, cu cotiere Dulap metalic cu usi glisante din sticla L 180 cm/l 45 cm/H 200 cm temperata si patru rafturi (12 buc)
Studiu de fezabilitate TARGET SF 91

Necesar mobilier

Necesar mobilier Superpozabil metalic cu usi glisante din sticla temperata si un raft (12 buc) Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi transparente de sti cla (2 buc) Dulapuri superpozabile cu usi si sertare (4 buc) Dulapuri tip vestiar cu usi Corp masca chiuveta Sistem de alarma si supraveghere Incuietoare cu cod/cartela Usa PVC (3 buc) Instalatie de ventilatie Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare (2 buc) Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc ) Scaun birou (4 buc) Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi transparente de sti cla (2 buc) Scaun ergonomic (2 buc) Canapea Masuta Usa PVC

Caracteristici H=inaltime, W=latime, D=adincime L 180 cm/l 45 cm/H 74 cm Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm

Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Dulap H 200 cm / W 105 cm / D = 35 cm Dulap cu 4 usi H 70 cm / W 160 cm / D 35 cm, cu polita depozitare Supraveghere, securitate baza de date Securitate baza de date H 200/W120 Ventilare aer 20 mc/min Sala comanda SC Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou piele Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm Scaune de plastic cu suport textil Canapea cu 3 locuri din piele Masuta diverse H 200/W120

Arhiva Birou cu noptiera cu 3 sertare Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou Scaun birou piele Dulapuri superpozabile cu usi si sertare (8 Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea buc) inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Usa PVC H 200/W120 Usa metalica de exterior H 200/W120 Submodul Inteligenta Artificiala si Prelucrare Statistica Birou calculator cu noptiera cu 3 sertare (2 Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm buc) Birou cu noptiera cu 3 sertare (2 buc ) Birou simplu H 75 cm / W 160 cm / D 80 cm Scaun birou (2 buc) Scaun birou piele Scaun ergonomic (2 buc) Scaune de plastic cu suport textil Corpuri biblioteca cu usi si rafturi, cu usi Corp biblioteca H 185 cm / W 75 cm / D 35 cm transparente de sticla Dulapuri superpozabile cu usi si sertare Dulap cu usi in partea superioara si sertare in partea inferioara: H 220 cm/ W 75 cm / D 35 cm Usa PVC H 200/W120 Jaluzele (2 buc) 1.5x2.5

Crearea infrastructurii Centrului de Cercetare TARGET, achizitionarea echipamentelor si aparaturii pentru laboratoarele propuse in acest proiect, vor putea determina initierea temelor de cercetare propuse pentru a fi studiate. Rezultatele activitatii de cercetare pot contribui in mod cert la diminuarea unor pierderi de natura financiara, materiala, dar mai ales umane. Totodata rezulatele cercetarii pot duce la o crestere a calitatii sanatatii populatiei. Percepute ca modalitati de sporire a randamentului in numeroase activitati practice, ele vor putea fi valorificate. Prin astfel de rezultate susceptibile sa contribuie la cresterea sanatatii populatiei, proiectul, prin temele de cercetare pe care si le propune, raspunde cerintei obiectivului de baza al Programului Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice Sistemul educational din Romania este si el un mare beneficiar al acestui proiect, intrucat tinerii studenti, masteranzi si doctoranzi din domeniu isi pot desavarsi studiile in cadrul
Studiu de fezabilitate TARGET SF 92

Centrului de Cercetare TARGET. In urma implicarii tinerilor in cercetare putem preconiza o crestere a gradului de pregatire si cunoastere, din partea tinerilor, in domeniul patologiei digestive maligne. Mediul social este cel mai mare beneficiar, populatia din Zona Defavorizata Oltenia, putand avea acces la un servicii de diagnostic si tratament in conditii decente si cu o eficacitate maxima.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

93

2.c
2.c.1

Date tehnice ale investitiei
Zona si amplasamentul

LOCATIA A Cladirea Veche a UMF Craiova, Str Petru Rares, Nr 2-4, Craiova LOCATIA B Cladirea Noua a UMF Craiova, B-dul 1 Mai, Nr 66-68, Craiova
2.c.2 Statutul juridi c al terenului

200349

200638

Terenul se afla in proprietare Universitatii de Medicina si Farmacie Craiova, potrivit Ordinului Ministrului Educatiei Nr.3388/10.03.2008
2.c.3 Situatia ocuparilor definitive de teren

Ordin MECT Nr. 3388/10.03.2008 privind atestarea dreptului de proprietate
2.c.4 Studii de teren

Am atasat in Anexa 9 studiile de teren
2.c.5 Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii si variantele constructive de realizare a investitiei

Varianta constructiva:
Varianta constructiva alternativa, fata de cea prezentata in memoriul de arhitectura, poate fi urmatoarea:

1. SISTEM STRUCTURAL
- sistem constructiv: funda ii din B.A., stalpi si grinzi metalice, plan ee din tabla cutata si B.A., circulatia verticala va fi in intregima realizata din diafragme din B.A.; - sistem acoperire: teras termoizolat i hidroizolat

2. ÎNCHIDERI I COMPARTIMENT RI
2.1. Închideri - fa ad cortin pe structur de aluminiu - inchideri opace din panouri termo si hidroizolatoare, si placaje pe structur ventilat 2.2. Compartiment ri - compartiment rile interioare sunt realizate din pere i desp r itori u ori, nestructurali, din gips-carton cu tratament acustic 15cm.

3. FINISAJE EXTERIOARE

I INTERIOARE

3.1. Finisaje exterioare Soclu: tencuiala decorative i placaje cu piatr natural ; Pere i: perete cortin pe structur de aluminiu i placaje pe structur ventilat ; Tâmpl rii: u i si ferestre din aluminiu cu geam PVC, prev zute cu ruperea pun ii termice; Învelitoare: teras termoizolat i hidroizolat . 3.2. Finisaje interioare Pardoseli: - mochet de trafic intens pentru birouri,
Studiu de fezabilitate TARGET SF 94

- pl ci ceramice sau piatr natural pentru holuri, grupuri sanitare i sc ri. - Pardoseala din PVC antistatic si antibacterii in laboratoare. Pere i: - vopsitorie lavabil ; - placaj de faian pân la inaltimea plafonului pentru grupurile sanitare. Tavane: - zugr veal lavabil pe placaje de gips carton si plafon fals casetat. Tâmpl rii: - tâmpl rie lemn (u i pl ci celulare / lemn masiv - furniruite), - tâmpl rie din aluminiu cu geam PVC. Acesta varianta constructiva are avantajul unui timp de executie mai rapid, decat cea prezentata in memoriu, dar are si o serie de dezavantaje: - cost ridicat de executie datorita datorita problemelor de satisfacere a urmatoarelor cerintelor de calitate conf. legii nr. 10/1995: - in exploatare - protec ia termic , hidrofug i economia de energie - protectia la zgomot - masurile de protectia muncii, pe perioada desfasurarii constructiei, mai dificil de realizat; - lucrari speciale pentru satisfacerea masurilor de protectie contra incendiilor; - solutii de executare a fundatiilor si structurii portante a cladirii, complexe si implicit mai costisitoare, pentru a raspunde in siguranta regimului seismic din Romania; Avand in vedere toate acestea sugeram adoptarea solutiei constructive prezentate in memoriul de arhitectura.

Varianata tehnologica Pentru analiza de optiuni au fost luate in considerare acele aparate/sisteme de aparate care NU sunt UNICAT, deci cele care pot face obiectul unei analize de optiuni. In cazul de fata, selectia variantelor tehnologice optime se poate face doar pentru cateva echipamente/sisteme de echipamente, restul fiind unicate pe piata. In cazul aparaturii/sistem de aparate care nu este unicat, pentru alegerea alternativelor optime, s-au avut in vedere stabilirea unor parametri tehnici minimi de functionare, avantajele pe care le prezinta aparatura/sistemul de aparatura, gradul de interes pe care ii reprezinta parametrii pentru cercetatori, precum si costul estimativ al aparaturii/sistemului de aparate. In final fiecare aparat/sistem de aparate a primit un anumit punctaj. Aparatul/sistemul de aparate care a avut cel mai mare punctaj a fost ales ca fiind cel optim pentru dotarea infrastructurii TARGET.

Urmatoarele echipamente vor face obiectul unei analize de optiuni: - Sistem combinat PET-CT, sistem propus spre achizitionare in cadrul Modulului de Imagistica Digestiva - Sistem rezonanta magnetica 3T, sistem propus spre achizitionare in cadrul Modulului de Imagistica Digestiva - Completare sistem autofluorescenta (AFI) + magnificatie (MCE) + mod NBI , sistem propus spre achizitionare in cadrul Modulului de Imagistica Digestiva - Laser induced fluorescent spectroscopy (LIFS) , aparat propus spre achizitionare in cadrul Modulului de Imagistica Digestiva - Completare sistem dedicat endomicroscopie confocala laser (CLE) , sistem propus spre achizitionare in cadrul Modulului de Imagistica Digestiva
Studiu de fezabilitate TARGET SF 95

- Sistem miniprobe endomicroscopice confocale laser,

sistem propus spre

achizitionare in cadrul Modulului de Imagistica Digestiva
- Sistem dedicat evaluarii expresiei genice prin tehnologia microarray, sistem propus

spre achizitionare in cadrul Modulului Biologie Moleculara si Biochimie
- Sistem dedicat evaluarii expresiei genice prin tehnologia qReal-time PCR, sistem

propus spre achizitionare in cadrul Modulului Biologie Moleculara si Biochimie - Microscop de forta Atomica AFM, aparat propus spre achizitionare in cadrul Modulului Biologie Moleculara si Biochimie - Sistem microscopie fluorescenta confocala cu doi fotoni, sistem propus spre achizitionare in cadrul Modulului Biologie Moleculara si Biochimie
Tabelele urmatoare prezinta analiza facuta in vederea alegerii variantei optime de echipament/sistem de echipamente care sa corespunda cel mai bine nevoii de cercetare. In realizarea analizei s-au avut in vedere criteriile tehnice, criteriile economice, impactul asupra mediului si conformitatea cu cerintele legale. In definirea caracteristicilor tenice(parametri minimi de functionare) s-a avut in vedere acele caracteristici minime de functionare pe care trebuie sa le indeplineasca un echipament/sistem de echipamente pentru a corespunde nevoilor de cercetare. Astfel au primit punctajul cel mai mare (cinci) acele echipamente care au avut caracteristicile tehnice definite de cercetatori. Pentru definirea caracteristicilor economice s-au avut in vedere acele caracteristici care au influenta semnificativa asupra deciziei de investitie. Astfel, au primit punctaje mari acele caracteristici relevante pentru cercetatori. Impactul asupra mediului am dorit sa stim daca echipamentul/sistemul de echipamente are un impact nefavorabil asupra mediului si daca el influenteaza puternic mediu. Echipamentele/sistemele de echipamente care au impact puternic negativ asupra mediului au primit punctaje slabe. Conformitatea cu cerintele legale- au primit punctaj maxim acele echipamente/sisteme de echipamente care sunt omologate sau sunt realizate in conformitate cu standardele din domeniile pentu care au fost realizate.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

96

TABEL ANALIZA OPTIUNILOR OPTIME Sistem Combinat PET-CT Varianta 1 pct Varianta 2 pct Varianta 3 pct Pct max pondere

Sistem combinat Sistem conventional PET-CT PET 1. Criterii tehnice (parametri minimi de functionare) a. CT (numar DA (6) 3 NU 0 achizitii/ rotatie) b. PET (tipul cristalelor, DA (LSO; 4.0 DA (GSO; 4.0 dimensiunea x 4.0 m; 21,6 x 6.0 mm; 18 3 2 cristalelor, FOV cm) cm) axial) c. Diametrul gantry70 cm 0 85 cm 1 ului DA 1 DA 1 d. Achizitie 3D e. Soft colonoscopie DA 2 NU 0 virtuala 2. Criterii economice a. Costuri de investitie b. Costuri de operare c. Pret d. Provenienta e. Observatii

Sistem conventional CT multislice DA (6) 3 3 30%

NU

0

3

30%

70 cm DA DA

0 1 2

1 1 2

10% 10% 20%

DA DA Mare UE NU

2 2 1 2 2

DA DA Mare UE NU

2 2 1 2 2

DA DA Mediu UE NU

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

3. Impactul asupra mediului DA/NU DA 4.Conformitatea cu cerintele legale Standarde, norme, DA (omologat) legi, HG, OG, OM

5

DA

5

DA

5

5

100%

5

DA (omologat)

5 23

DA (omologat)

5 26

5 30

100%

Punctaj total 28 Punctaj: 1=f.slab, 2=slab, 3=acceptabil, 4=bun, 5=f.bun

Dintre cele trei variante, varianta 1 este cea optima, obtinand un punctaj maxim de 28 de puncte, in timp ce variantele 2 si 3 au obtinut 23, respectiv 26 puncte.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

97

TABEL ANALIZA OPTIUNILOR OPTIME Sistem rezonant a magnetica 3T Varianta 1 pct Varianta 2 pct Varianta 3 pct Pct max pondere

Sistem rezonanta Sistem rezonanta magnetica 3T magnetica 1.5T 1. Criterii tehnice (parametri minimi de functionare) Foarte mare a. Camp magnetic 4 Mare (1.5T) (3T) b. Configuratie Inchis - lung Inchis scurt 0 gantry-ului (>1.5 m) (<1.5 m) c. Diametrul gantry70 cm 1 60 cm ului d. Scanare DA (TIM) 2 DA (TIM) corporeala totala e. Soft colonoscopie DA 2 DA virtuala 2. Criterii economice a. Costuri de DA investitie b. Costuri de DA operare c. Pret Mare d. Provenienta UE e. Observatii NU 3. Impactul asupra mediului a. Da/NU NU 4.Conformitatea cu cerintele legale Standarde, norme, legi, HG, OG, OM, DA (omologat) etc

Sistem rezonanta magnetica 1.2T (open) 2 0 0 2 2 Mediu (1.2T) Deschis Deschis NU NU 1 1 1 0 0 4 1 1 2 2 40% 10% 10% 20% 20%

2 2 1 2 2

DA DA Mare UE NU

2 2 1 2 2

DA DA Mediu UE NU

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

5

NU

5

NU

5

5

100%

5

DA (omologat)

5

DA (omologat)

5

5

100%

28 Punctaj total Punctaj: 1=f.slab, 2=slab, 3=acceptabil, 4=bun, 5=f.bun

25

23

30

Dintre cele trei variante, varianta 1 este cea optima, obtinand un punctaj maxim de 28 de puncte, in timp ce variantele 2 si 3 au obtinut 25, respectiv 23 puncte.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

98

TABEL ANALIZA OPTIUNILOR OPTIME Sistem autofluo rescenta (AFI) + magnificatie (MCE) + mod NBI Varianta 1 pct Varianta 2 pct Pct max Pondere

Sistem autofluorescenta (AFI) + magnificatie (MCE) + mod NBI 1. Criterii tehnice (parametri minimi de functionare) Mare 2 a. Rezolutie b. Vizualizare DA (MCE, 1.5x) 2 structura c. Vizualizare DA (NBI) 1 vascularizatie d. Diagnostic in timp DA (MCE, NBI) 3 real Sistem independent 2 e. Observatii 2. Criterii economice a. Costuri de investitie b. Costuri de operare c. Pret d. Provenienta e. Observatii

Endoscopie cu lumina alba (white-light endoscopy) Mare Partial NU NU Sistem independent 2 1 0 0 2 2 2 1 3 2 20% 20% 10% 30% 20%

NU NU Mare UE NU

2 2 1 2 2

NU NU Mediu UE NU

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

3. Impactul asupra mediului a. Da/NU NU 4.Conformitatea cu cerintele legale Standarde, norme, legi, HG, OG, OM, DA (omologat) etc

5

NU

5

5

100%

5

DA (omologat)

5

5

100%

29 Punctaj total Punctaj: 1=f.slab, 2=slab, 3=acceptabil, 4=bun, 5=f.bun

25

30

Dintre cele doua variante, varianta 1 este cea optima, obtinand un punctaj maxim de 29 in timp ce varianta 2 a obtinut 25 puncte, fiind in plus o metoda conventionala cu utilitate clinica, dar fara utilitate deosebita in cercetare.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

99

TABEL ANALIZA OPTIUNILOR OPTIME Sistem Laser induced fluorescent spectroscopy (LIFS) Varianta 1 pct Varianta 2 pct Pct max Pondere

Laser induced fluorescent spectroscopy (LIFS) 1. Criterii tehnice (parametri minimi de functionare) Mica a. Rezolutie 1 b. Vizualizare NU structura 2 c. Vizualizare NU vascularizatie 1 d. Diagnostic in timp DA real 3 Sistem independent e. Observatii 2 2. Criterii economice a. Costuri de NU investitie b. Costuri de NU operare Mare c. Pret UE d. Provenienta NU e. Observatii 3. Impactul asupra mediului a. Da/NU NU 4.Conformitatea cu cerintele legale Standarde, norme, legi, HG, OG, OM, DA (omologat) etc

Endoscopie cu lumina alba (white-light endoscopy) Mare Partial NU NU Sistem independent 2 1 0 0 2 2 2 1 3 2 20% 20% 10% 30% 20%

2 2 1 2 2

NU NU Mediu UE NU

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

5

NU

5

5

100%

5

DA (omologat)

5

5

100%

Punctaj total 28 Punctaj: 1=f.slab, 2=slab, 3=acceptabil, 4=bun, 5=f.bun

25

30

Dintre cele doua variante, varianta 1 este cea optima, obtinand un punctaj maxim de 28 in timp ce varianta 2 a obtinut 25 puncte, fiind in plus o metoda conventionala cu utilitate clinica, dar fara utilitate deosebita in cercetare.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 100

TABEL ANALIZA OPTIUNILOR OPTIME Sistem endomicroscopie confocala laser Varianta 1 pct Varianta 2 pct Pct max Pondere

Sistem dedicat Endoscopie cu lumina alba endomicroscopie confocala (white-light endoscopy) laser 1. Criterii tehnice (parametri minimi de functionare) Foarte mare Mare 2 a. Rezolutie 2 b. Vizualizare DA (1000x) Partial 1 structura 2 c. Vizualizare DA (fluoresceina) NU 0 vascularizatie 1 d. Diagnostic in DA NU 0 timp real 3 Sistem independent Sistem independent 2 e. Observatii 2 2. Criterii economice a. Costuri de NU investitie b. Costuri de NU operare Mare c. Pret UE d. Provenienta NU e. Observatii 3. Impactul asupra mediului a. Da/NU NU 4.Conformitatea cu cerintele legale Standarde, norme, legi, HG, OG, OM, DA (omologat) etc

2 2 1 3 2

20% 20% 10% 30% 20%

2 2 1 2 2

NU NU Mediu UE NU

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

5

NU

5

5

100%

DA (omologat) 5

5

5

100%

Punctaj total 29 Punctaj: 1=f.slab, 2=slab, 3=acceptabil, 4=bun, 5=f.bun

25

30

Dintre cele doua variante, varianta 1 este cea optima, obtinand un punctaj maxim de 29 in timp ce varianta 2 a obtinut 25 puncte, fiind in plus o metoda conventionala cu utilitate clinica, dar fara utilitate deosebita in cercetare.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 101

TABEL ANALIZA OPTIUNILOR OPTIME Sistem Laser ind uced fluorescent spectroscopy (LIFS) Varianta 1 pct Varianta 2 pct Pct max Pondere

Sistem miniprobe Endoscopie cu lumina alba endomicroscopice confocale (white-light endoscopy) laser 1. Criterii tehnice (parametri minimi de functionare) Foarte mare 2 Mare 2 a. Rezolutie b. Vizualizare DA (800x) 2 Partial 1 structura c. Vizualizare DA 1 NU 0 vascularizatie d. Diagnostic in DA 3 NU 0 timp real Sistem independent 2 Sistem independent 2 e. Observatii 2. Criterii econo mice a. Costuri de NU investitie b. Costuri de NU operare Mare c. Pret UE d. Provenienta NU e. Observatii 3. Impactul asupra med iului a. Da/NU NU 4.Conformitatea cu cerintele legale Standarde, norme, legi, HG, DA (omologat) OG, OM, etc

2 2 1 3 2

20% 20% 10% 30% 20%

2 2 1 2 2

NU NU Mediu UE NU

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

5

NU

5

5

100%

5

DA (omologat)

5

5

100%

29 Punctaj total Punctaj: 1=f.slab, 2=slab, 3=acceptabil, 4=bun, 5=f.bun

25

30

Dintre cele doua variante, varianta 1 este cea optima, obtinand un punctaj maxim de 29 in timp ce varianta 2 a obtinut 25 puncte, fiind in plus o metoda conventionala cu utilitate clinica, dar fara utilitate deosebita in cercetare.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 102

TABEL ANALIZA OPTIUNILOR OPTIME Sistem dedi cat evaluarii expresiei genice prin tehnologia microarray Varianta 1 pct Varianta 2 pct Pct max Pondere

Sistem dedicat evaluarii Sistem dedicat evaluarii expresiei genice prin tehnoexpresiei genice prin logia microarray tehnologia macroarray 1. Criterii tehnice (parametri minimi de functionare) a. Numar gene Foarte mare 2 Mare 1 analizate simultan b. Utilitate in screening-ul si validarea expresiei genice c. Specificitate d. Evaluare in timp real e. Observatii Foarte mare 2 mare 1

2

20%

2 2 2 2

20% 20% 20% 20%

Da DA NU

1 2 2

DA NU NU

1 0 2

2. Criterii economice a. Costuri de NU investitie b. Costuri de NU operare Mare c. Pret UE d. Provenienta NU e. Observatii 3. Impactul asupra mediului a. Da/NU NU 4.Conformitatea cu cerintele legale Standarde, norme, legi, HG, OG, OM, DA (omologat) etc

2 2 1 2 2

NU NU Relativ mic UE NU

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

5

NU

5

5

100%

5

DA (omologat)

5

5

100%

28 Punctaj total Punctaj: 1=f.slab, 2=slab, 3=acceptabil, 4=bun, 5=f.bun

25

30

Dintre cele doua variante, varianta 1 este cea optima, obtinand un punctaj maxim de 28 in timp ce varianta 2 a obtinut 25 puncte.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 103

TABEL ANALIZA OPTIUNILOR OPTIME Sistem dedi cat evaluarii expresiei genice prin tehnologia qReal-time PCR Varianta1 pct Varianta 2 pct Pct max Pondere

Sistem dedicat evaluarii Sistem dedicat evaluarii expresiei genice prin expresiei genice prin tehnologia qReal-time PCR tehnologia macroarray 1. Criterii tehnice (parametri minimi de functionare) a. Numar gene Mare 1 Mare analizate simultan b. Utilitate in screening-ul si Foarte mar e 2 mare validarea expresiei genice c. Specificitate Da 2 DA d. Evaluare in timp DA 2 NU real e. Observatii NU 2 NU 2. Criterii economice a. Costuri de NU investitie b. Costuri de NU operare Mare c. Pret UE d. Provenienta NU e. Observatii 3. Impactul asupra mediului NU a. Da/NU 4.Conformitatea cu cerintele legale Standarde, norme, legi, HG, OG, OM, DA (omologat) etc

1

2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

1 1 0 2

2 2 1 2 2

NU NU Relativ mic UE NU

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

5

NU

5

5

100%

5

DA (omologat)

5

5

100%

28 Punctaj total Punctaj: 1=f.slab, 2=slab, 3=acceptabil, 4=bun, 5=f.bun

25

30

Dintre cele doua variante, varianta 1 este cea optima, obtinand un punctaj maxim de 28 in timp ce varianta 2 a obtinut 25 puncte.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 104

TABEL ANALIZA OPTIUNILOR OPTIME Microscop de forta Atomica AFM Varianta 1 pct Varianta 2 pct Varianta 3 pct Pct max pondere

Microscop de forta Microscop electronic Atomica AFM SEM 1. Criterii tehnice (parametri minimi de functionare) Mare (nm-zeci Mare (nm-zeci 2.5 2.5 a. Rezolutie de nm) de nm) b. Vizualizare DA, proteine 2.5 DA, proteine 2.5 structura c. Pregatirea DA, normala 2 Da, speciala 0 probelor d. Masuratori de DA 1 NU 0 vascoelasticitate Sistem Sistem 2 2 e. Observatii independent independent 2. Criterii economice a. Costuri de investitie b. Costuri de operare c. Pret d. Provenienta e. Observatii

2.5 2.5 2 1 2

25% 25% 20% 10% 20%

NU DA Mare UE NU

2 1 1 2 2

NU DA Foarte mar e UE NU

2 1 0 2 2

2 2 2 2 2

20% 20% 20% 20% 20%

3. Impactul asupra mediului NU a. Da/NU 4.Conformitatea cu cerintele legale Standarde, norme, legi, HG, OG, OM, DA (omologat) etc

5

NU

5

5

100%

5

DA (omologat)

5

5

100%

28 Punctaj total Punctaj: 1=f.slab, 2=slab, 3=acceptabil, 4=bun, 5=f.bun

24

30

Dintre cele doua variante, varianta 1 este cea optima, obtinand un punctaj maxim de 38 de puncte, in timp ce varianta 2 a obtinut numai 34 puncte.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 105

TABEL ANALIZA OPTIUNILOR OPTIME Sistem microscopi e fluorescenta confocala cu doi fotoni Varianta 1 pct Varianta 2 pct Varianta 3 pct Pct max pondere

Sistem microscopie Sistem microscopie fluorescenta cu fluorescenta lampa de mercur confocala cu laser 1. Criterii tehnice (parametri minimi de functionare) mica 0 mare 2 a. Rezolutie DA 0 Partial 1 b. Lezarea structurii c. Penetratie Partial 1 Partial 1 structura d. Imagine 3D in timp NU 0 DA 3 real 2. Criterii economice a. Costuri de investitie b. Costuri de operare c. Pret d. Provenienta

Sistem microscopie fluorescenta confocala cu doi fotoni mare NU DA DA 2 3 3 2 2 3 3 2 20% 30% 30% 20%

NU NU Mic UE

2 2 1 2

NU DA Mediu UE

2 2 1 2

NU DA Mare UE

2 2 2 2

2 2 2 2

20% 20% 20% 20%

3. Impactul asupra mediului NU a. Da/NU 4.Conformitatea cu cerintele legale Standarde, norme, legi, HG, OG, OM, DA (omologat) etc

5

NU

5

NU

5

5

100%

5

DA (omologat)

5

DA (omologat)

5

5

100%

18 Punctaj total Punctaj: 1=f.slab, 2=slab, 3=acceptabil, 4=bun, 5=f.bun

24

28

28

Dintre cele trei variante, varianta 3 este cea optima, obtinand un punctaj maxim de 28 de puncte, in timp ce variantele 1 si 2 au obtinut numai 18, respectiv 24 de puncte.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 106

2.c.6

Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum

Necesarul de utilit i pentru varianta propus promov rii; Utilitatile vor fi asigurate de catre furnizorii locali de utilitati, dupa cum urmeaza: · energia electrica este asigurata de reteaua locala, gestionata de Electrica; se poate face alimentarea din doua surse: 1. de la Spitalul Judetean (aproximativ 50 m distanta). 2. de la UMF (distanta de 200 m) · apa si canalizarea sunt asigurate de la reteaua locala de distributie si colectare (50 m distanta) · alimentarea cu gaze se va face de la reteaua locala de distributie, Distrigaz (distanta de 20 m) · incalzirea se va realiza cu ajutorul punctului termic al UMF (distanta de 50 m) · conexiunea la internet se va realiza prin cablu optic (distanta de 50 m)

2.c.7

Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Intrucat prin Certificatul de Urbanism nu se solicita Acord de Mediu, iar Legea 111/1996 (r2) stipuleaza ca Avizele speciale se obtin numai dupa implementarea proiectului, consideram ca pentru proiectul de fata aceasta evaluare se va raliza doar daca autoritatile o vor cere.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 107

2.d Durata de realizare si et apele principale; graficul de realizare a invest itiei
Graficul activitatilor
Nr. Crt. A1 A1.1 Denumire activitate Activitati administrative ale proiectului Managementul proiectului Pregatirea si aprobarea DL pentru selectarea unui consultant in vederea pregatirii DL-urilor si consultanta pentru management de proiect pe perioada implementarii proiectului Selectarea unui consultant pentru pregatirea DL pentru achizitiile de servicii/bunuri/lucrari si consultanta pentru management de proiect pe perioada implementarii proiectului Pregatirea si aprobarea DL pentru crearea la "Cheie" a Modulului IMAGISTICA Pregatirea si aprobarea DL pentru achizitia de echipamente si mobilier Pregatirea si aprobarea DL pentru servicii de amenajare Pregatirea si aprobarea DL pentru servicii de publicitate Selectarea unui auditor financiar Realizarea auditului financiar 36 # # # # # # # # # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33% 33% 33% Nr luni Anul 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Anul 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Anul 3 30 31 32 33 34 35 36 Alocare buget An 3 An 1 An 2

A1.2

1 # 100% 0% 0%

A1.3

3 # 1 1 1 1 1 1 # # # # # # 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A1.8 A1.9

2 2.a 2.a1 2.a2 2.a3 2.b 2.b1 2.b2 2.b3 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Crearea infrastructurii Centrului TARGET Constructie cladire Imagistica la "Cheie" Derularea procedurii de licitatie pentru proiect la "cheie" a cladirii de Imagistica Constructia, amenajarea si dotarea la "cheie" a Cladirii de Imagistica Receptia finala a cladirii de Imagistica la "Cheie" Amenajare spatii existente Derularea procedurii de licitatie de lucrari si selectarea executantului lucrarilor Executia lucrarilor de amenajare Receptia lucrarilor Dotarea Modulelor TARGET Derularea procedurii de licitatie de bunuri si selectarea furnizorului / furnizorilor de bunuri Livrarea echipamentelor si mobilierului Instalare, testare si receptie Instruire personal in vederea utilizarii infrastructurii noi Intarirea capacitatii administrative Achizitia de bunuri pentru intarirea capacitatii administrative Derularea procedurii de licitatie de bunuri si selectarea furnizorului/furnizorilor de bunuri Livrarea bunurilor Instalare testare si receptie TARGET 4 12 1 0 4 11 5.5 5.5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% # # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 8% 0% 0% 92% 100% 0% 0% 0% 4 21 1 # # # # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 14% 0% 57% 0% 29%

4 4.a 4.a1 4.a2 4.a3

0 0 2 4 0.4

#

# # # # # # # # # SF

100% 100% 100%

0% 0% 0%

0% 0% 0% 108

Studiu de fezabilitate

Graficul activitatilor
Nr. Crt. 4.a4 Denumire activitate Instruire personal in vederea utilizarii infrastructurii noi Nr luni 0.4 0 4.b 4.b1 4.b2 4.b3 4.b4 4.b5 Publicitate Selectarea furnizorului de servicii de publicitate Realizarea si aplicarea de insemne pe echipamentele achizitionate Realizarea de spoturi audio-video Realizarea de postere si brosuri Distribuirea posterelor si brosurilor 0 0.5 2 3 3 2.7 # # # # # # # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # 1 1 100% 0% 100% 100% 15% 0% 0% 0% 0% 44% 0% 100% 0% 0% 41% Anul 1 1 2 3 4 5 # 6 # 7 # 8 # 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Anul 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Anul 3 30 31 32 33 34 35 36 An 1 Alocare buget An 3 An 2 0% 0%

100%

Legenda:

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant Activitatea se desfasoara conform cu nevoile/oportunitatile in perioada indicata

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

109

3 COSTUL ESTIMATIV AL INVESTI IEI
3.a Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totala a investitiei pentru proiectul propus TARGET Centru de Cercetare si Tratament in Gastroenterologie Bazat pe Metode Imagistice si Studii Moleculare este de 70.331,13 Mii RON inclusiv TVA si cuprinde costuri pentru constructia unei cladiri noi destinate Departamentului de Imagistica, amenajarea unor spatii existente, precum si pentru imbunatatirea infrastructurii de cercetare-dezvoltare prin dotarea cu echipamente a centrului. Costul total al obiectului de investitii propus este prezentat conform noii structuri a devizului general, dupa cum urmeaza:
DEVIZUL GENERAL conform HG nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizarii "TARGET - Centru de Cercetare si Tratament in Gastroenterologie Bazat pe Metode Imagistice si Studii Moleculare" in mii Lei/mii Euro

Nr.crt. 1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2

Valoare (fara TVA) Mii lei Mii euro 3 4

curs TVA Mii lei 5

3.6 Lei/Euro Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii euro 6 7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 1.2 1.3 Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala TOTAL CAPITOL 1 2 2.1 84.60 84.60 23.50 23.50 16.07 16.07 100.67 100.67 27.97 27.97

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 36.00 36.00 10.00 10.00 6.84 6.84 42.84 42.84 11.90 11.9

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Studii teren Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistenta tehnica TOTAL CAPITOL 3 7.56 166.53 460.59 12.86 1,102.94 13.22 1,763.71 2.10 46.26 127.94 3.57 306.37 3.67 489.92 1.44 31.64 87.51 2.44 25.76 2.51 151.31 9.00 198.17 548.10 15.30 1,128.71 15.73 1,915.01 2.50 55.05 152.25 4.25 313.53 4.37 531.95

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 4.2 Constructii si instalatii Montaj utilaje tehnologice
TARGET

15,810.24

4,391.73

3,003.94

18,814.18

5,226.16 15.71
SF 110

Studiu de fezabilitate

DEVIZUL GENERAL conform HG nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizarii "TARGET - Centru de Cercetare si Tratament in Gastroenterologie Bazat pe Metode Imagistice si Studii Moleculare" in mii Lei/mii Euro

Nr.crt. 1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli Organizare de santier Lucrari de constructii Cheltuieli conexe organizarii de santier Comisioane, cote, taxe, costul creditului Comisioane, cote, taxe legale Cota aferenta ISC ((0.7%+0.1%) x (C+M)) Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5% x (C+M)) Taxe acorduri, avize si autorizatia de construire (1% x (C+M)) Costul creditului (0.1% x (1.2+1.3+2+3+4+5. 1+5.2.1)) Cheltuieli diverse si neprevazute (max.10% x (1.2+1.3+2+3+4)) TOTAL CAPITOL 5

Valoare (fara TVA) Mii lei Mii euro 3 4 47.52 13.20 36,422.28 32.40 1,898.46 227.70 54,438.60 10,117.30 9.00 527.35 63.25 15,121.83

curs TVA Mii lei 5 9.03 6,920.23 6.16 360.71 43.26 10,343.33

3.6 Lei/Euro Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii euro 6 7 56.55 43,342.51 38.56 2,259.17 270.96 64,781.93 12,039.59 10.71 627.55 75.27 17,994.98

4.3 4.4 4.5 4.6

5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5,2,2 5.3

455.57 373.81 81.76 212.58 212.58 130.82 81.76 2,252.92 2,921.06

126.55 103.84 22.71 59.05 59.05 36.34 22.71 625.81 811.41 -

86.56 71.02 15.53 0.00 0.00

542.13 444.83 97.30 212.58 212.58 130.82 81.76 2,680.97 3,435.68

150.59 123.56 27.03 59.05 59.05 36.34 22.71 744.71 954.35

428.05 514.61

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologi ce si teste si predare la beneficiar 6.1 6.2 Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 29.41 16.81 46.22 8.17 4.67 12.84 5.59 3.19 8.78 35.00 20.00 55.00 9.72 5.56 15.28

TOTAL GENERAL Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) SC INTERGROUP ENGINEERING SRL Economist, Ana Vasile

59,290.18

16,469.50

11,040.95

70,331.13

19,536.43

16,352.17

4,542.27

3,106.91

19,459.08

5,405.30

Capitolele de cheltuieli componente ale devizului general precum si devizele pe obiect sunt prezentate detaliat in Anexa 1.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 111

3.b Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a invest itiei
Pentru a descrie valoarea totala a investitiei pe categorii de activitati ce compun proiectul propus, s-a realizat un tabel care cuprinde esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei, dupa cum se poate observa mai jos:
Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei TOTAL COST fara TVA

Nr. crt.

Denumire activitate Activitati administrative ale proiectului Managementul proiectului Pregatirea si aprobarea DL pentru selectarea unui consultant in vederea pregatirii DL-urilor si consultanta pentru management de proiect pe perioada implementarii proiectului Selectarea unui consultant pentru pregatirea DL pentru achizitiile de servicii/bunuri/lucrar i si consultanta pentru management de proiect pe perioada implementarii proiectului Pregatirea si aprobarea DL pentru crearea la "Cheie" a Modulului IMAGISTICA Pregatirea si aprobarea DL pentru achizitia de echipamente si mobilier Pregatirea si aprobarea DL pentru servicii de amenajare Pregatirea si aprobarea DL pentru servicii de publicitate Selectarea unui auditor financiar Realizarea auditului financiar Constructie cladire Imagistica la "Cheie" Derularea procedurii de licitatie pentru proiect la "cheie" a cladirii de Imagistica Constructia, amenajarea si dotarea la "cheie" a Cladirii de Imagistica Receptia finala a cladirii de Imagistica la "Cheie"

UM / Nr.lu ni Mii RON Mii RON

Anul 1 1 28.1 3 26.8 7 2 29.9 5 26.8 7 3 29.9 5 26.8 7 4 29.9 5 26.8 7 5 26.8 7 26.8 7 6 26.8 7 26.8 7

Mii RON/luna 7 26.8 7 26.8 7 8 26.8 7 26.8 7 9 26.8 7 26.8 7 10 26.8 7 26.8 7 11 26.8 7 26.8 7 12 26.8 7 26.8 7 13 26.8 7 26.8 7 14 26.8 7 26.8 7 15 26.8 7 26.8 7 16 26.8 7 26.8 7

Anul 2 17 26.8 7 26.8 7 18 26.8 7 26.8 7

Mii RON/luna 19 26.8 7 26.8 7 20 26.8 7 26.8 7 21 26.8 7 26.8 7 22 26.8 7 26.8 7 23 26.8 7 26.8 7 24 26.8 7 26.8 7 25 26.8 7 26.8 7 26 26.8 7 26.8 7 27 26.8 7 26.8 7 28 26.8 7 26.8 7

Anul 3 29 26.8 7 26.8 7 30 26.8 7 26.8 7

Mii RON/luna 31 26.8 7 26.8 7 32 26.8 7 26.8 7 33 26.8 7 26.8 7 34 26.8 7 26.8 7 35 26.8 7 26.8 7 36 38.9 7 26.8 7

1

989.96 967.35

1.1

Mii RON

1.2

1.26

1.26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mii RON

1.3

9.24 Mii RON 0 Mii RON 0 Mii RON 0 Mii RON 0 Mii RON Mii RON 0 12.10

0

3.08

3.08

3.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7 1.8 1.9

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 12.1 01

2.a

Mii RON Mii RON

15,740. 66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.22

1.22

1.22

1.22

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.a1

4.87 Mii RON

0

0

0

0

0

1.22

1.22

1.22

1.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.a2

15,735. 79 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

749. 32

0

0

0

0

0

0

2.a3

Mii RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.b

Amenajare spatii existente Derularea procedurii de licitatie de lucrari si selectarea executantului

Mii RON Mii RON

1,513.2 0

0

0

0

0

0

0

0

0.53

0.53

0.53

0.53

125. 93

125. 93

125. 93

125. 93

125. 93

125. 93

125. 93

125. 93

125. 93

125. 93

125. 93

125. 93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.b1

2.10

0

0

0

0

0

0

0

0.53

0.53

0.53

0.53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

112

lucrarilor

2.b2 2.b3

Executia lucrarilor de amenajare Receptia lucrarilor

Mii RON Mii RON

1,511.1 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

125. 93 0

125. 93 0

125. 93 0

125. 93 0

125. 93 0

125. 93 0

125. 93 0

125. 93 0

125. 93 0

125. 93 0

125. 93 0

125. 93 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3

Dotarea Modulelor TARGET Derularea procedurii de licitatie de bunuri si selectarea furnizorului / furnizorilor de bunuri Livrarea echipamentelor si mobilierului Instalare, testare si receptie Instruire personal in vederea utilizarii infrastructurii noi Achizitia de bunuri pentru intarirea capacitatii administrative Derularea procedurii de licitatie de bunuri si selectarea furnizorului/furnizoril or de bunuri Livrarea bunurilor Instalare testare si receptie Instruire personal in vederea utilizarii infrastructurii noi

Mii RON

38,472. 85

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.42

0.42

0.42

0.42

3497 .38

3497 .38

3497 .38

3497 .38

3497 .38

3497 .38

3497 .38

3497 .38

3497 .38

3497 .38

3497 .38

0.00

Mii RON 1.68 Mii RON Mii RON Mii RON 38,437. 56 11.76 21.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 0.42 0.42 0.42 0 3,49 4.32 1.07 0 3,49 4.32 1.07 0 3,49 4.32 1.07 0 3,49 4.32 1.07 0 3,49 4.32 1.07 0 3,49 4.32 1.07 0 3,49 4.32 1.07 0 3,49 4.32 1.07 0 3,49 4.32 1.07 0 3,49 4.32 1.07 0 3,49 4.32 1.07 0

3.1

3.2 3.3

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.99

1.99

1.99

1.99

1.99

1.99

1.99

1.99

1.99

1.99

1.99

0

Mii RON 222.67 Mii RON 1.26 Mii RON Mii RON Mii RON 208.80 5.04 7.56 0 0 0 0 0 0 0.63 0 0 0.63 0 0 0 0 0.63 0.63

4

55.3 5

55.3 5

55.3 5

55.3 5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1 4.2 4.3

0 52.2 1.26

0 52.2 1.26

0 52.2 1.26

0 52.2 1.26

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.4

0

0

0 1.68 07

0

1.89

1.89 30.9 61

1.89 30.9 61

1.89 30.9 61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Publicitate Selectarea furnizorului de servicii de publicitate Realizarea si aplicarea de insemne pe echipamentele achizitionate Realizarea de spoturi audio-video Realizarea de postere si brosuri

Mii RON Mii RON

97.93

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.68

1.68

-

0

5.1

1.68 Mii RON 3.36 Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON 82.80 10.08 2,252.9 2 59,290. 18

0

0

1.68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2 5.3 5.4

0 0 0 62.5 8 90.7 1

0 0 0 62.5 8 92.5 3

0 0 0 62.5 8 94.8 4

0 0 0 62.5 8 93.1 6

0 0 0 62.5 8 144. 80

0 27.6 3.36 62.5 8 176. 98

0 27.6 3.36 62.5 8 176. 98

0 27.6 3.36 62.5 8 177. 51

0 0 0 62.5 8 91.2 0

0 0 0 62.5 8 839. 30

0 0 0 62.5 8 839. 30

0 0 0 62.5 8 964. 70

0 0 0 62.5 8 964. 70

0 0 0 62.5 8 964. 70

0 0 0 62.5 8 964. 70

0 0 0 62.5 8 964. 70

0 0 0 62.5 8 964. 70

0 0 0 62.5 8 964. 70

0 0 0 62.5 8 964. 70

0 0 0 62.5 8 964. 70

0 0 0 62.5 8 965. 12

0 0 0 62.5 8 965. 12

0 0 0 62.5 8 965. 12

0 0 0 62.5 8 839. 20

0 0 0 62.5 8 4336 .15

0 0 0 62.5 8 4336 .15

0 0 0 62.5 8 4336 .15

0 0 0 62.5 8 4336 .15

0 0 0 62.5 8 4336 .15

0 0 0 62.5 8 4336 .15

0 0 0 62.5 8 3586 .83

0 0 0 62.5 8 3586 .83

1.68 0 0 62.5 8 3588 .51

1.68 0 0 62.5 8 3588 .51

0 0 0 62.5 8 3586 .83

0 0 0 62.5 8 101. 55

Diverse si neprevazute TOTAL fara TVA

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

113

In continuare, in tabelele alaturate sunt prezentate componentel e majore ale investitiei:
Costul component elor majore ale investitiei fara TVA Constructie TARGET Amenajare module Echipamente noi Dotari Total UM Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Anul 1 2,042.73 125.93 190.80 2,359.46 Anul 2 8,170.93 1,385.18 9,556.11 Anul 3 4,085.47 36,502.20 1,935.36 42,523.03 TOTAL 14,299.14 1,511.10 36,502.20 2,126.16 54,438.60

Costul component elor majore ale investitiei fara TVA Constructie TARGET Amenajare module Echipamente noi Dotari Total

UM Mii EURO/an Mii EURO/an Mii EURO/an Mii EURO/an Mii EURO/an

Anul 1 567.43 34.98 53.00 655.41

Anul 2 2,269.70 384.77 2,654.47

Anul 3 1,134.85 10,139.50 537.60 11,811.95

TOTAL 3,971.98 419.75 10,139.50 590.60 15,121.83

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 114

4 ANALIZA COST BENEFICIU
4.a Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
Costul total cu investitia pentru proiectul de investitii TARGET- CENTRU DE CERCETARE SI

TRATAMENT IN GASTROENTEROLOGIE BAZAT PE METODE IMAGISTICE SI STUDII MOLECULARE cuprinde cheltuieli aferente real izarii unei constructii, realizarii de amenajari si
achizitionarii de echipamente necesare infrastructurii de cercetare-dezvoltare. Activitatea de construire si dotare la cheie a Cladirii de Imagistica se va desfasura pe parcursul a 21 luni calendaristice si amenajarea spatiilor existente se va realiza pe parcursul a 12 luni calendaristice.

In continuare, sunt prezentate in tabelul alaturat principalele elemente ale costurilor de capital aferente investitiei:
Componentele de capital Valoare Mii RON fara TVA 14,299 1,511 36,502 1,386.36 227.70 321.30 190.80 54,438.60 Valoare Mii EURO fara TVA 3,971.98 419.75 10,139.50 385.10 63.25 89.25 53.00 15,121.83

Constructie Cladirea Cnerului de Imagistica Amenajare module Achizitie echipamente Achizitie sisteme de calcul Achizitie aplicatii software Achizitie mobilier Achizitie dotari intarirea capacitatii administrative TOTAL

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilitatii proiectului de investitii este necesara previzionarea evolutiei intrarilor si iesirilor aferente acestuia pe termen mediu si lung. Astfel, avand in vedere natura proiectului de infrastructura s-a considerat un orizont de timp pentru perioada de analiza de 15 ani. In ceea ce priveste perioada de referinta, anul 2007 este considerat anul de referinta al proiectului, iar analiza economico - financiara are ca punct de referinta anul 2007.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 115

4.b Analiza optiunilor
In cadrul acestui subcapitol se va realiza o analiza a optiunilor posibile pentru prezentul obiect de investitii si se va concluziona prin precizarea alternativei selectate. TARGET- CENTRU DE CERCETARE SI TRATAMENT IN GASTROENTEROLOGIE BAZAT PE METODE IMAGISTICE SI STUDII MOLECULARE s-au luat Pentru proiectul de investitii in considerare trei alternative: 1. alternativa zero (varianta fara investitie) 2. alternativa medie (varianta cu investitie medie) 3. alternativa maxima (varianta cu investitie maxima) In scopul indeplinirii obiectivului proiectului propus, alternativa zero sau varianta fara investitie reprezinta acea optiune in care se utilizeaza spatiile si dotarile existente ale Unievrsitatii de Medicina si Farmacie din Craiova, nu se realizeaza nici o investitie de tipul reinnoirii, imbunatatirii sau crearii de spatii pentru cercetare sau achizitionarii de echipamente noi. Actuala retea seismica are o vechime de 20 ani, avand in componenta echipamente care sunt depasite din punct de vedere fizic si moral. In consecinta, sistemul seismic national nu mai este competitiv cu alte retele seismice si nu se poate utiliza pentru implementarea obiectivului proiectului. Alternativa medie sau varianta cu investitie medie presupune imbunatatirea partiala a echipamentelor si infrastructurii prin reparatii ale echipamentelor sau achizitionarea anumitor echipamente, precum si amenajari provizorii ale spatiilor dedicate cercetarii-dezvoltarii. Nici aceasta optiune nu asigura indeplinirea obiectivului proiectului de investitii deoarece infrastructura care se va imbunatati partial nu poate sa dezvolte temele de cercetare propuse. Alternativa maxima sau varianta cu investitie maxima propune constructia unei cladirii de imagistica, amenajarea spatiilor de cercetare precum si achizitionarea unei infrastructuri care nu exista la nivel national. Aceasta optiune propune un sistem integrat precum infrastructura TARGET care sa asigure obtinerea rezultatelor dorite prin implementarea proiectului de investitii. In concluzie, varianta selectata in urma analizarii alternativelor este cea cu investitie maxima.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 116

4.c

Analiza financiara

Analiza financiara pentru proiectul de investitii propus a fost intocmita in baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii (Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA) si a Documentului Cadru nr.4 pentru Guidance on the Methodology for Carrying out Cost Benefit Analysis . Analiza financiara are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului pentru a determina indicatorii de performanta financiara precum: fluxul cumulat, rata interna de rentabilitate a investitiei sau a capitalului si valoarea neta actualizata corespunzatoare. Avand in vedere ca proiectul propus nu aduce venituri directe cuantificabile, o analiza financiara este utila doar pentru evaluarea fluxurilor de numerar. Pe de alta parte termeni financiari ca rentabilitate, rata cost-beneficiu, valoare neta actualizata sunt inaplicabili pentru proiecte de infrastructura de cercetare. Astfel, analiza financiara realizata pentru proiectul de fata este alcatuita dintr-o serie de tabele care furnizeaza informatii cu privire la detalierea datelor financiare ale investitiei de capital pe categorii de activitati, la costurile si veniturile aferente perioadei de exploatare, la sursele de finantare, la analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiara a proiectului. Costuri de exploatare Cheltuielile de exploatare au fost fundamentate pe baza costurilor efectuate de institutie in ultimii ani, acestea fiind estimate pe intreaga perioada de anal iza de 15 ani. Costurile de exploatare reprezinta cheltuieli anuale cu materialele folosite in procesul de cercetare, costurile salariale ale personalului implicat in activitatea de cercetare, cheltuielile administrative precum si cheltuielile aferente intretinerii si reparatiilor infrastructurii de C/D. De asemenea, costurile de exploatare includ si cheltuielile cu activitatea de baza a institutului, precum si cheltuieli aferente activitatilor auxiliare. Cheltuielile salariale cuprind costurile corespunzatoare salariilor brute ale angajatilor si alte cheltuieli cu personalul (tichete de masa, tichete cadou, ajutoare materiale, prime de 8 Martie, Paste, Craciun, concedii odihna etc.). Cheltuielile salariale au avut la baza plafoanele salariale pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate incepand cu luna mai 2007 din fonduri bugetare alocate Planului National II, asa cum au fost ele stabilite in cadrul anexei 3 din cadrul HG nr.475 din data de 23 mai 2007. Costurile administrative sunt detaliate in costuri pentru utilitati (energie, apa, telefon etc.). In calculul fiecarei categorii de cheltuieli s-a luat in considerare evolutia preturilor pe intreaga perioada estimata conform prognozei evolutiei PIB-ului facuta de Comisia Nationala de Prognoza pentru urmatorii 10 ani, previzionandu-se o crestere anuala de 5%. Evolutia costurilor este prezentata in Anexa 2. Venituri de exploatare Rezultatele activitatii de cercetare desfasurate folosind infrastructura nou creata prin acest proiect, vor genera venituri pe termen mediu si lung prin participarea in proiecte de dezvoltare de noi teme de cercetare, venituri care vor constitui resurse financiare pentru derularea si dezvoltarea altor activitati de cercetare. Valoarea proiectelor si serviciilor atrase in urma implementarii TARGET a fost estimata in functie de participarea atat la proiecte nationale cat si internationale utilizand noua infrastructura creata pentru abordarea unor noi probleme legate de patologia digestiva maligna.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 117

De mentionat este faptul ca beneficiile obtinute din participarea la proiecte nationale si internationale reprezinta surse de venit pentru care s-a previzionat o crestere anuala de 5%. Prin implementarea obiectului de investitii TARGET se vor obtine si venituri din activitati economice si anume se vor incheia contracte cu spitale si banci prin care se vor pune in aplicare rezultatele proiectului. Veniturile astfel obtinute vor fi folosite in dezvoltarea activitatilor in domeniul patologiei digestive maligne. Evolutia veniturilor este prezentata in Anexa 2.

4.d Analiza economica
Conform HG nr.28/2008 intrata in vigoare incepand cu data de 23 februarie 2008, analiza economica este obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore. Definirea investitiei publice majore prezentata in HG nr.28/2008 descrie termenul ca fiind acea investitie publica al carei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii. In concluzie, drept urmare celor mentionate anterior, pentru proiectul propus nu este necesar a se elabora o analiza economica.

4.e

Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabileasca cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificari ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatarii sale viitoare si se concretizeaza in variatii ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara si economica a proiectului RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat). Acesti indicatori nu se pot calcula pentru proiectul de fata, intrucat domeniul cercetarii nu este un domeniu care aduce venituri certe masurabile, iar sursele de finantare atrase au menirea de a sustine activitatea de cercetare si nu de a aduce profit. Drept urmare celor spuse mai sus, nu este cazul a se realiza o analiza de senzitivitate.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 118

4.f

Analiza de risc

In cadrul acestui capitol au fost prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derularii implementarii proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora. Riscurile de tip financar si tehnic asupra proiectului sunt prezentate in matricea alaturata: Crt Tip risc Descriere Costurile de investitie vor fi mai mari decat bugetul alocat Costurile de operare ulterioare nu vor putea fi sustinute Specificatiile tehnice indicate vor corespunde unor echipamente uzate moral in momentul derularii achizitiei Masuri de reducere Monitorizarea continua a preturilor de piata Ajustarea investitiei Atragerea de fonduri complementare Identificarea de noi surse de finantare / parteneri Monitorizarea continua a progresului tehnologic Modificarea specificatiilor minime Elaborarea specificatiilor tehnice si documentelor de licitatie va urmari compatibilitatea tuturor echipamentelor incluse in proiect Evaluare

1

Financiar

Redus

2

Financiar

Redus

3

Tehnic

Redus

4

Tehnic

Echipamentele achizitionate sunt incompatibile

Redus

In cadrul licitatiilor organizate in vederea achizitiei echipamentelor pot fi identificate urmatoarele riscuri: Ø Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita numarului redus de oferte conforme primite lucru ce va influenta in mod negativ planul de actiune al proiectului; Ø Nerespectarea termenelor stabilite pentru predarea echipamentelor - din cauza unor motive ce depind sau nu de executant. Riscuri interne: Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in planul de actiune al proiectului: a) Erori in instalarea echipamentelor achizitionate; b) Slaba planificare a activitatilor din partea echipei de management a proiectului; c) Dificultati in instruirea personalului specializat in utilizarea noilor echipamente. Riscuri interne in faza de livrare: d) Etapizarea eronata a perioadei de livrare; e) Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare f) Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea proiectului si furnizorii de echipamente. Administrarea riscurilor interne ale proiectului: a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a instalarii noilor echipamente; c) Managerul de proiect se va ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu partile implicate in realizarea proiectului; d) Se va urmari respectarea specificatiilor tehnice referitoare la echipamentele achizitionate.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 119

e) Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute; f) Se va solicita furnizorilor echipamentelor instruirea personalului responsabil cu utilizarea acestora. Riscul contractual In scopul reducerii riscului contractual se vor institui reguli stricte pentru a asigura capacitatea de livrare la timp de catre furnizori. Astfel, se vor incheia contracte cat mai exacte cu furnizorii.

5 SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI
Finantarea pentru valoarea asistentei publice nerambursabile aferenta proiectului se va face 100% prin programul POS-CCE/CDI si anume : 76,7% contributie comunitara 23,3% contributie publica nationala (bugetul de stat).

Surse de finantare Costul total cu investitia (inclusiv TVA) Costuri eligibile Finantare buget program POS-CCE/CDI Costuri neeligibile Contributie beneficiar Costuri neeligibile aferente TVA Contributie de la bugetul ordonatorului principal de credite in coordonarea/subord onarea careia se afla beneficiarul Mii RON Mii RON % Mii RON % Mii RON % 70,331.13 59,290.18 100% (76,7%+23,3%) 0 100% 11,040.95 100%

Conform Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Publice pentru CercetareDezvoltare existente si Crearea de noi Infrastructuri, taxa pe valoarea adaugata va fi suportata din fonduri publice prin bugetele ordonatorilor principali de credite in coordonarea/ subordonarea carora se afla beneficiarul. Avand in vedere natura proiectului si perspectiva de a se obtine venituri din prestari de servicii de cercetare catre terti, pentru proiecte generatoare de venituri din astfel de activitati se impune calcularea deficitului de finantare . Astfel, conform metodologiei de calcul a ratei de interventie, impusa de Working Document 4 pentru Guidance on the Methodology for Carrying out Cost Benefit Analysis , a fost calculata rata cofinantarii proiectului propus. Intrucat veniturile anuale obtinute de la terti nu sunt in masura sa acopere cheltuielile anuale de operare ale centrului ce va fi amenajat si dotat cu echipamente, beneficiul net actualizat pe 15 ani este negativ ceea ce duce la o rata de co-finantare de 100%. Modul de calcul al asistentei nerambursabile in cazul proiectului generator de venit TARGET este prezentat in Anexa 3.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 120

6 ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
6.a Numar de locuri de munca create in faza de executie In faza de executie vor fi create cinci locuri de munca, cele aferente echipei e management a proiectului 6.b Numar de locuri de munca create in faza de operare
Necesarul de locuri de munca estimat dupa implementarea proiectului este de 49, dupa cum urmeaza: - Modul Imagistica digestiva: Submodul A: PET-CT: 2+2 medici (2 / tura, adica 1 imagistica si 1 medicina nucleara); 2 operatori, 1 fizician; 1 chimist; 2 asistenti medicali RM: 2 medici (1 / tura); 2 operatori; 1 asistent medical; 1 fizician Rx digital: 1 medic; 1 asistent SubModul B: 3 medici, 1 operator, 6 asistenti SubModul C: 2 medici, 1 operator, 1 laborant animale, 2 asistenti - Modul Patologie si Imunologie: 2 medici; 1 operator; 2 asistenti - Modul Biologie moleculara si biochimie: 3 medici; 1 biochimist; 1 operator; 2 asistenti - Modul Telemedicina si Inteligenta Artificiala: 2 ingineri IT; 1 tehnician

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 121

7

PRINCIP ALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM ICI AI INVEST ITIEI

In cadrul acestui capitol se vor detalia indicatori tehnico-economici ai investitiei precum: valoarea totala a investitiei esalonata pe luni si ani de realizare a proiectului, durata de realizare a proiectului exprimata in luni, capacitati prezentate in unitati fizice si valorice si alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz. Valoarea totala a investitiei Valoarea totala a investitiei esalonata pe luni de realizare a proiectului se prezinta in tabelul urmator:
Esalonarea investitiei pe ani
Nr.crt. Etape in realizarea investitiei UM / Nr.luni Mii RON COST TOTAL inclusiv TVA 994.25 967.35 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 Anul 1 / Mii RON/luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Anul 2 / Mii RON/luna 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Anul 3 / Mii RON/luna 30 31 32 33 34 35 36 COST TOTAL inclusiv TVA Mii EURO 276.18 268.71

1 Activitati administrative ale proiectului

1.1 Managementul proiectului Mii RON Selectarea unui consultant in vederea pregatirii DL-urilor si consultanta pe perioada 1.2 implementarii proiectului Mii RON 1.3 Pregatirea documentatiilor de licitatie 1.4 Auditul financiar Mii RON Mii RON

1.50 11.00 14.40

1.50 0 0

0 3.67 0

0 3.67 0

0 3.67 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 14.4

0.42 3.06 4.00

2 Organizarea procedurilor de achizitie publica Mii RON Mii RON 3 Etapa de constructii 3.3 Investitia de baza 3,3,1 3,3,2 3,3,3 3,3,3 3,3,4 3,3,5 3,3,6 Constructie TARGET Amenajare Module Montaj echipamente Echipamente noi Dotari Active necorporale Dotari privind intarirea capacitatii administrative Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON

13.80 66,451.16 66,451.16 18,685.20 1,798.21 56.55 43,381.07 2,032.12 270.96 227.05 135.95 2,680.97 55.00 70,331.13 19,459.08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.47 0 102.84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.47 0 105.01

2.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.47 0

0.75

0

1.45

1.45 56.763 0 0 0 0 0 0 56.76 33.99 74.47 3.75 197.29

2.08 56.763 0 0 0 0 0 0 56.76 33.99 74.47 3.75 197.92

2.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.47 0 103.42

0.63 889.77 889.77 0 0 0 0 0 0 0 74.47 0 991.74

0.63

0

0

0 1,039.62 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 1,140.96

0 1,039.62 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 1,140.96

0 1,039.62 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 1,140.96

0 1,039.62 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 1,140.96

0 1,039.62 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 1,140.96

0

0

0.5

0.5

0.5

0.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.47 0

3.83 18,458.65 18,458.65 5,190.33 499.50 15.71 12,050.30 564.48 75.27 63.07 37.76 744.71 15.28 19,536.43 5,405.30

0 56.763 56.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.76 33.99 74.47 3.75

889.77 1,039.62 1,039.62 889.77 0 0 0 0 0 0 0 74.47 0 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0

1,039.62 1,039.62 1,039.62 1,039.62 1,039.62 889.77 5,048.02 5,048.02 5,048.02 5,048.02 5,048.02 5,048.02 4,158.25 4,158.25 4,158.25 4,158.25 4,158.25 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 889.77 889.77 149.85 0 0 0 0 0 0 74.47 0 0 0 0 0 0 0 74.47 0 889.77 0 5.14 184.74 24.63 0 0 74.47 3.64 889.77 0 5.14 184.74 24.63 0 0 74.47 3.64 889.77 0 5.14 184.74 24.63 0 0 74.47 3.64 889.77 0 5.14 184.74 24.63 0 0 74.47 3.64 889.77 0 5.14 184.74 24.63 0 0 74.47 3.64 889.77 0 5.14 184.74 24.63 0 0 74.47 3.64 0 0 5.14 184.74 24.63 0 0 74.47 3.64 0 0 5.14 184.74 24.63 0 0 74.47 3.64 0 0 5.14 184.74 24.63 0 2 74.47 3.64 0 0 5.14 184.74 24.63 0 2 74.47 3.64 0 0 5.14 184.74 24.63 0 0 74.47 3.64

0 3,943.73 3,943.73 3,943.73 3,943.73 3,943.73 3,943.73 3,943.73 3,943.73 3,943.73 3,943.73 3,943.73

0 56.76 0 29.99 74.47 0 74.47 3.75

4 Publicitate proiect 5 Diverse si neprevazute 6 Darea in exploatare TOTAL GENERAL inclusiv TVA Din care C+M:

107.76 105.76 191.84 197.29

991.74 1,140.96 1,140.96

1,140.96 1,140.96 1,141.46 1,141.46 1,141.46 991.61 5,153.00 5,153.00 5,153.00 5,153.00 5,153.00 5,153.00 4,263.22 4,263.22 4,265.22 4,265.22 4,263.22 115.74

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF

122

Esalonarea investitiei Esalonarea investitiei totale pe ani de realizare a obiectului de investitii este prezentata in tabelul de mai jos:
Nr.crt. Etape in realizarea investitiei UM / an Anul 1 Anul 2 Anul 3 COST TOTAL inclusiv TVA 994.25 322.45 322.45 322.45 967.35

1 1.1

Activitati administrative ale proiectului Managementul proiectului Selectarea unui consultant in vederea pregatirii DL-urilor si consultanta pe perioada implementarii proiectului Pregatirea documentatiilor de licitatie Auditul financiar

Mii RON Mii RON/an

1.2 1.3 1.4

Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an

1.50 11.00 0

0 0 0 14.40

0 0

1.50 11.00 14.40 13.80

2 3 3.3 3,3,1 3,3,2 3,3,3 3,3,4 3,3,5 3,3,6 3.4 4 5 6

Organizarea procedurilor de achizitie publica Etapa de constructii Investitia de baza Constructie TARGET Amenajare Module Montaj echipamente Echipamente noi Dotari Active necorporale Dotari privind intarirea capacitatii administrative Publicitate proiect Diverse si neprevazute Darea in exploatare

Mii RON/an Mii RON Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an Mii RON/an

11.80

2.00

-

13.80 66,451.16

3,046.22 2,669.31 149.85 0 0 0 0 227.05 131.952 893.66 15

12,325.61 10,677.26 1,648.36 0 0 0 0 0 0 893.66 0

51,079.32 5,338.63 0 56.55 43,381.07 2,032.12 270.96 4.00 893.66 40.00

66,451.16 18,685.20 1,798.21 56.55 43,381.07 2,032.12 270.96 227.05 135.95 2,680.97 55.00

TOTAL GENERAL inclusiv TVA Din care C+M:

Mii RON Mii RON

4,433.58

13,543.72

52,353.83

70,331.13 19,459.08

Durata de realizare Durata de realizare a proiectului de investitii TARGET Centru de Cercetare si Tratament in Gastroenterologie Bazat pe Metode Imagistice si Studii Moleculare este de 36 luni. Durata activitatilor majore ale proiectului este descrisa alaturat: § constructia la cheie a Cladirii de Imagistica se va desfasura pe parcursul a 21 luni calendaristice; § amenajarea spatiilor existente se va realiza pe parcursul a 12 luni calendaristice; § achizitionarea echipamentelor pentru proiect se va realiza pe parcursul a 11 luni calendaristice. Capacitati (in unitati fizice si valorice) Capacitatile in unitati valorice reprezinta acele beneficii socio-economice asteptate, efectul multiplicator, iar capacitatile in unitati fizice sunt reprezentate de indicatorii fizici de infrastructura. In cazul proiectului evaluat se vor prezenta atat indicatori calitativi, cat si cantitativi care se incadreaza in definitiile mentionate mai sus.
Studiu de fezabilitate TARGET SF 123

Nr.Crt
1 2 3 4 5

Capacitati in unitati valorice
Instruirea si lucrul in comun cu studenti, doctoranzi si tineri cercetatori pentru specializarea acestora in activitatile de C/D in sectorul patologiei maligne digestive va duce la dezvoltarea resurselor umane angrenate in acest sector. Ameliorarea starii de sanatate a popul atiei prin crearea unor programe de educatie in vederea diminuarii riscului de aparitie a bolilor aparatului digestiv. Crearea Centrului TARGET va permite realizarea unor progrese semnificative care ar putea avea drept consecinta scaderea morbiditatii si mortalitatii. Centrul TARGET va da posibilitatea efectuarii unor examinari endoscopice prin infrastructura nou creata, populatia va beneficia astfel de asistenta medicala de inalta performanta in domeniul gastroenterologiei. Se vor utiliza aparaturi care vor avea drept rezultat o suferinta mai mica asupra pacientului, precum si dezvoltarea de noi metode de de interventie.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 124

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfâr itul perioadei de implementare

Indicatori de realizare Constructie noua Constructii amenajate Laboratoare nou create Laboratore si spatii suport amenajate cu amenajari normale Laboratoare si spatii suport cu amenajari speciale (camera curata) Echipamente CD în valoare de peste 100.000 euro achizi ionate pe proiect (num r) Total echipamente achizitionate, inclusiv IT 0 0 0 0 1 2 15 19

0

11

0 0

15 314

Indicatori de rezultat Locuri de munca create în CD datorit proiectului (num r) Locuri de munca men inute în CD datorit proiectului (num r) Numar de tineri implicati in cercetare Numar de femei implicate in cercetare Teme de cercetare abordate Proiecte interna ionale în care va fi implicat infrastructura (num r)
Regiuni defavorizate afectate de implementarea proiectului Impact transnational (regional) Numar de cercetatori atrasi din strainate Posibilitatea de a initia politici publice in domeniul sanatatii

0

20

0 0 0 0 0

20 15 8 4 2

0 0 0 0

1 da 3 1

Alti indicatori specifici o Amenajare speciala (camera curata)- Se vor realiza amenajari speciale (camera curata) pe o suprafata de 438mp (Laboratoare si spatii suport din cadrul Modulului de Biologie Moleculara si Biochimie)
Studiu de fezabilitate TARGET SF 125

8 AVIZE

I ACORDURI

8.a Avizul beneficiarului de investi ie privind necesitatea si oportunitatea investitiei Avizul beneficiarului cu privire la necesitate si oportunitatea investitiei il puteti vizualiza in Anexa 4. 8.b Certificatul de urbanism Il puteti vizualiza in Anexa 5. 8.c Avize de principiu privind asigurarea utilit iilor (energie termic i electric , gaz metan, ap -canal, telecomunica ii etc) In Anexa 6, fisele cu numerele de intrare pentru avize specifice, solicitate in cadrul Certificatului de Urbanism. 8.d Acordul de mediu Nu este solicitat prin Certificatul de Urbanism. 8.e Alte avize i acorduri de principiu specifice Potrivit Legii 111/1996 (r2) , Art. 8 , Alin. (7) Autorizarea unei faze de realizare sau de func ionare a oric rei instala ii nucleare ori radiologice se poate face numai dac fazele anterioare au primit toate tipurile de autoriza ii necesare; respectiv Alin. (8). În în elesul prevederilor alin. (7), fazele de autorizare a instala iilor nucleare sau radiologice sunt, dup caz, urm toarele: a) proiectarea; b) amplasarea; c) producerea; d) construc ia i/sau montajul; e) punerea în func iune; f) func ionarea de prob ; g) exploatarea; h) repararea i/sau între inerea; i) modificarea; j) conservarea; k) dezafectarea. In aceste conditii, obtinerea avizelor speciale se va face numai dupa realizarea infrastructurii.

Studiu de fezabilitate

TARGET

SF 126