P. 1
SYLABUS guvernantei corporatiste

SYLABUS guvernantei corporatiste

|Views: 537|Likes:
Published by Calin Galben

More info:

Published by: Calin Galben on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR SPECIALIZAREA DE MASTERAT: ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL

I.

Informaţii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

a) Informaţii despre curs:

Titlul disciplinei: Principiile guvernanţei corporative Codul: Anul şi semestrul de desfăşurare a cursului: Tipul cursului: Pagina web a cursului: Număr de credite: Locul de desfăşurare: Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Programarea în orar a activităţilor: conform orarului afişat la sediul facultăţii
b) Informaţii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator:

Curs şi seminar: Nume şi titlul ştiinţific: Informaţii de contact: Prof.univ.dr. ILIEŞ LIVIU birou sala 204, etaj 2, e-mail: lilies@econ.ubbcluj.ro, tel. 0264418652 int. 5832 – vă rog să utilizaţi acest număr de telefon între orele 9.00-15.00 Ore de audienţă: Conform cu orarul afişat la sala 204

c) Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite:

Pentru buna desfăşurare a acestui curs, participanţii trebuie să aibă cunoştinţe de bază de management strategic, management comparat, leadership.
d) Descrierea disciplinei:

Obiectivele cursului / disciplinei:
1

Cursul vizează descrierea principalelor probleme legate de guvernanţa corporativă. Scopul acestui curs este evidenţierea intereselor tuturor părţilor implicate în conducerea firmelor. Un alt scop este aducerea la cunoştinţa masteranzilor a modului de conducere corporative din Uniunea Europeană. Un alt punct atins în cadrul acestui curs este reprezentat de organele de conducere de tip participativ ale guvernării corporative. Conţinutul disciplinei: Disciplina se axează pe expunerea următoarelor aspecte: 1. Prezentarea conceptelor legate de guvernanţa corporativă;
2. Prezentarea

intereselor

acţionarilor,

directorilor

executivi,

angajaţilor,

creditorilor, clienţilor, furnizorilor, comunităţii şi autorităţilor, dar şi a modelelor de guvernare corporatistă; 3. Evidenţierea principiilor guvernării corporative în Uniunea Europeană; 4. Prezentarea studiilor de caz referitoare la guvernanţa corporatistă la nivel internaţional. Competenţe dobândite prin absolvirea disciplinei: Formarea de competente specifice stiintei guvernanţei corporative: analiza intereselor tuturor stake-holderilor implicaţi în viaţa firmei, stabilirea unor principii solide privind guvernarea corporative a unei firme, asimilarea unor cunoştinţe utile pentru evaluarea politicilor statului referitoare la guvernarea corporatistă.
e)

Organizarea temelor în cadrul cursului Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs Materiale bibliografice obligatorii Wiley&Sons, New-Jersey, 2005;

f)
g)

1. Green, S., Techniques and Best Practices for Corporate Governance, John

2. Prisecaru, P., Guvernanţa Uniunii Europene, Editura Economică, Bucureşti, 2005,

Mod de accesare: Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor;
3. Newquist, S., Russell, M., Putting Investors First: Real Solutions for Better Corporate

Governance, Bloomberg Publishing, 2003;
4. Tenev, S., Zhang, C., Brefort, L., Corporate Governance and Enterprise Reform in

China Building the Institutions of Modern Markets, The World Bank and the International Finance Corporation, Washington, 2002;

2

h) Materiale şi instrumente necesare pentru curs i) Calendar al cursului

j)

Politica de evaluare şi notare

Evaluarea studenţilor se va efectua conform detalierii de mai jos: Examen scris în sesiunea de examene – 50 % din nota finală; Teste pe parcursul semestrului – 50% din nota finală; k) Elemente de deontologie academică l) Studenţi cu dizabilităţi

m) Strategii de studiu recomandate

3

Celelalte depind de cea dintâi. proprietatea şi acţionarii. Al doilea subcapitol are ca scop evidenţierea evoluţiei guvernării corporatiste la nivel internaţional şi naţional.II. Prezentarea evoluţiei guvernării corporatiste la nivel mondial. Suportul de curs Modul 1: Conceptul de guvernare corporatistă a) Scopul şi obiectivele modulului Scopul acestui modul este familiarizarea cursantului cu conceptul de guvernare corporatistă. responsabilitatea socială corporatistă (RSC). b) Schema logică a modulului Acest modul este compus din două subcapitole: primul subcapitol are ca scop evidenţierea conceptului de guvernare corporatistă – ce înseamnă. cu perceperea grupurilor implicate în acest proces. apoi celelalte grupuri implicate şi afectate direct şi. cum este interpretată aceasta de către mai mulţi autori şi mai multe instituţii. În management sunt întalnite trei sfere de responsabilitate. fiind 4 . ordonate ca nişte cercuri concentrice: în centru. Definirea guvernării corporatiste Guvernanţa corporatistă poate fi definită ca suma modalităţilor prin care furnizorii de resurse financiare ai unei companii se asigură că vor primi beneficiile la care se aşteaptă făcând această investiţie -”The Journal of Finance". societatea. delimităm zonele majore ale eticii în afaceri: guvernarea corporatistă (GC). Guvernarea corporatistă. Ca obiective. acoperind problemele antrenate de raportul dintre proprietate şi management. managementul orientat către grupurile cointeresate (stakeholderi) şi. Shleifer and Vishny. 1997. Astfel. în sfera cea mai largă.1. e vitală funcţionării unei afaceri moderne. respectiv. dar şi a impactului la nivel global a acestui concept – prin prezentarea conflictelor dintre grupurile organizaţionale la nivel internaţional. c) Conţinutul informaţional detaliat 1. se vor atinge următoarele: • • Prezentarea conceptului de guvernare corporatistă.

Apar profesionişti ai administrării companiilor. instrumentele de decizie care reglează raporturile dintre manageri şi acţionari. La baza ei stă separarea netă dintre acţionariat şi administrare. Întrebările puse în acest tip de decizie sunt: Cum decid astfel încât să maximizez profitul acţionarilor? Cum să decid astfel încât să ţin seama de interesele celorlalţi şi să nu încalc drepturile grupurilor afectate? Guvernarea corporatistă se bazeaza pe teoria organizatiei şi pe cheltuielile pe care le implica. Această separare. impusă de nevoia de creştere a eficientei managementului. pot fi enumeraţi astfel: 1. de directorii regionali. de directorii diferitelor departamente funcţionale ale companiei. 5 . Creditori c. de obligaţia managementului de a administra în mod transparent. Simplificând. definim responsabilitatile managerilor fată de aceştia. Angajati b. dar şi pe incercarile de a clarifica relatia dintre diversii participanti la determinarea conducerii şi functionarii corporatiilor. Pornind de la dreptul de proprietate al actionarilor. Alti investitori : a. Furnizori e. oameni plătiţi să conducă o firmă în mod ştiinţific. după caz. a determinat profesionalizarea procesului de conducere. Putem vorbi aici de drepturile acţionarilor de a decide în ceea ce priveşte utilizarea proprietăţii lor. Guvernarea corporatistă este modalitatea modernă de a conduce o afacere. Se poate vorbi. precum finanţe ori marketing. nu putem vorbi de un management sănătos şi de o piaţă funcţională. Responsabilii finaciar etc.strategii opţionale de management. precum şi cheltuielile legate de delegare. dar şi pentru a-şi asuma responsabilităţi. referitor la deciziile luate de directorii executivi ai firmei precum şi la impactul acestor decizii asupra acţionarilor. guvernanţa corporatistă reuneşte principiile. Distingem un sens larg al guvernanţei corporatiste. Clienti d. Conducerea 4. Diversii participanti. fără practici organizaţionale care să asimileze aceste principii.Acţionarii 2. Fără un cadru legislativ care să definească principiile fundamentale ale guvernării corporatiste. de obligaţia managerilor de a trata diferitele grupuri de acţionari în mod echitabil.Consiliul Director 3.

Guvernarea corporatistă reflecta modul în care o societate este condusa şi controlata. cuvintele cheie pentru guvernarea corporatistă sunt "echilibrul şi responsabilizare Mai există o serie de definiţii cum ar fi: Guvernanţa corporativă poate fi definită ca ansamblu relaţiilor unei companii cu acţionarii săi.a.acţionarii şi alte categorii. Prin urmare. În sens restrâns. Guvernanţa corporativă specifică distribuţia drepturilor şi responsabilităţilor dintre diferitele categorii de persoane implicate în companie cum ar fi consiliul de administraţie. Armonizarea acestor interese se asigura prin intermediul sistemului de guvernare corporatistă. Această structură trebuie să încurajeze utilizarea eficientă a resurselor şi responsabilizarea celor care le gestionează. reforma instituţională (investitorii preferă ţările „bine guvernate”) Conform unei definiţii a Băncii Mondiale. între cele comune şi cele individuale. Valoarea firmei se maximizeaza în masura în care managerii reusesc sa identifice şi sa armonizeze conflictele de interese care apar între partenerii sociali ai firmei. şi stabileşte regulile şi procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii. GC acoperă strict deciziile luate la nivelul consiliului de administraţie.directorii.m. în special între actionari şi manageri. cadrul "corporate governance" are scopul de a mentine echilibrul între obiectivele economice şi cele sociale. Guvernarea corporativă este ramura economiei care studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri instituţionale cum ar fi actele constitutive. corporaţiilor şi societăţii. 6 . sau mai pe larg. percepţia investitorilor asupra schimbării şi reformei economice. organigramele şi cadrul legislativ. Global Corporate Governance Forum).de directorii de produs ş. cu societatea pe ansamblu. Această ramură se limitează în cele mai multe cazuri la studii privind modul în care deţinătorii de acţiuni pot să asigure şi să motiveze directorii companiilor astfel încât să primească beneficiile aşteptate de pe urma investiţiilor lor. Scopul "corporate governance" este acela de a aduce cât mai aproape interesele indivizilor. Guvernarea Corporativă (Corporate Governance) este o condiţie pentru: • • • stabilitatea economică. (Sir Adrian Cadbury. În definirea acestui concept se merge pe ideea ca performanta globala a companiei are la baza teoria detinatorilor de interese.d.

tradiţii şi modele comportamentale dezvoltate de fiecare sistem legislativ. scurt în cazul primei situatii sau pe termen lung în cazul celei de-a doua. protectia salariatilor etc). formare profesionala etc). fiecare dintre acestia poate avea interese specifice. în timp ce primii urmaresc marirea dividendelor. transparenţei şi responsabilităţii la nivel de companie. de cele mai multe ori exista cazuri în care caile ce definesc politica firmei sa difere. tehnologii. Deci modificarile care se produc în fizionomia guvernarii corporative au consecinte deloc neglijabile asupra relatiilor industriale. precum si relatia administrator-creditor (investitor institutional. între un fond mutual sau unul de pensii si un actionar majoritar (companie industriala. Dar. convergente catre un anumit scop. In sens restrâns guvernarea corporativa se poate defini drept panoplia de mijloace de natura economica si legislativ – institutionala prin care sunt salvgardate interesele investitorilor. în multe cazuri contradictorii ale tuturor categoriilor de participanti la activitatea economica (stakeholderi). Stricto sensu. In sens larg. guvernarea corporativa se detaseaza ca si concept de baza pentru intarirea functiei de control în relatia actionar-administrator. si de aici rolul deosebit de important al tipurilor de investitii din economia unui stat în orientarea si sustinerea unei guvernari corporative puternice si echilibrate. De exemplu. banca comerciala). este rezultatul unor norme.Guvernanţa corporativă este un set de reguli conform cărora firmele sunt conduse şi controlate. cu scopul de a proteja si a armoniza interesele. pot exista divergente de opinie. Guvernanţa corporativă se referă la promovarea certitudinii. guvernarea corporativa reprezinta ansamblul de norme si mecanisme de control aplicate. Este de la 7 . cât si pe piata fortei de munca. În acest fel guvernarea corporativa se constituie în fapt ca una dintre expresiile regimului drepturilor de proprietate. cel din urma poate dori sa majoreze fondul de investitii pentru a întarii competitivitatea (investitii în cercetare si dezvoltare. respectiv maximizarea profitului si realizarea functiei sociale (vânzarea produsului sau al serviciului la un pret cât mai scazut. In sistemele economice functionale. desfasurata în cadrul firmelor. pentru ca. banca). în functie de tipul strategiei si timpul alocat acesteia. Respectivul regim exista în orice tip de mecanism economic si are în principal rolul de întarire al caracterului specific al mecanismului economic. Iar în functie de anumite circumstante. desi scopul comun sa fie acelasi: maximizarea profitului. Abordarea în sens larg a guvernarii corporative are avantajul ca releva ansamblul efectelor pe care diferitele aranjamente institutionale create pentru apararea cu precadere a intereselor investitorilor le au atât pe piata capitalului. guvernarea corporativa desemneaza „sistemul prin care o companie este condusa si controlata”.

poate fi de asemenea abordata prin intermediul functiei de control al relatiei administrator-actionar si prin analizarea structurii formale birocratice si a culturii de intreprindere. Hawley şi Andrew T. Toate se bazează pe teoria deţinătorilor de interese. Sub alta lumina. Daca organizatiile diferitelor categorii de participanti la activitatea economica îsi propun. Rezulta deci ca gradul de extindere al corporatismului este determinat nu doar de interventia statului pentru reglarea unor aspecte ale vietii economice. în cazul economiei de piata. apararea propriilor interese. ce cuprind costurile de monitorizare. a partenerilor sociali şi politica firmei. Totodata. după cum urmează: 8 . Un alt aspect important îl reprezinta gradul de corporatism al economiei nationale. actionari minoritari sau salariati. iar în România nu poate face exceptie. Williams la cererea OECD/OECD au efectuat o cercetare documentară privind literatura ce a apărut în Statele Unite ale Americii cu privire la guvernanţa corporativă şi au concluzionat că aceasta are la bază patru izvoare teoretice: teoria acţiunii (a celor care investesc). exista uneori tentatia ca administratorul sa intre în divergenta cu actionarul datorita modalitatilor diferite de definire a politicii firme. corporatismul. Totusi. Interpretările date guvernanţei corporative se referă la modalităţi. interventia autoritatii publice se poate manifesta pe multiple planuri tinzând sa avantajeze sau sa protejeze în mod diferit pe creditori. gradul de extindere al corporatismului în cadrul guvernarii corporative si mai ales al relatiilor industriale. constituite pe profesii”. set de reguli. Prin corporatism se întelege acel mod de organizare social în care grupurile functionale si mai putin indivizii exercita puterea si desfasoara tranzactii. ansamblu de relaţii.sine înteles ca în practica nu se va generaliza pornind de la un singur exemplu. ramură a economiei. este „ un sistem care confera un rol dirijat si putere de reglementare unor sindicate unice (patronale sau muncitoresti). Nu mai putin. întarirea controlului prin management în cadrul firmei. conduce la existenta mai multor tipologii ale economiei de piata. În 1961 James P. ci si de intensitatea activitatii confederatiilor sindicale si a organizatiilor patronale. dupa cum este firesc. divergentele totusi fiind limitate prin costurile de agentie. a administraţiei. avându-se în vedere caracteristicile institutionale.ca si concept cu o arie mai restrânsa de abordare. Corporatismul nu este prin el însusi bun sau rau pentru desfasurarea vietii economice. De aceea se poate spune ca intarirea functiei de control în structura guvernarii corporative prezinta un mare interes în tarile occidentale. El poate contribui la cresterea performantei economice numai în masura în care se articuleaza în mod coerent cu celelalte componente ale sistemului institutional. distribuirea drepturilor. costurile de stabilire a unei relatii speciale (bonding costs) si pierderea reziduala.

transparenţei şi responsabilităţii la nivel de companie (J. Vishny. p. acţionarii şi alte categorii. (OECD aprilie 1999. mai pe larg. • Guvernanţa corporativă se referă la promovarea corectitudinii. 1997. Guvernanţa corporativă specifică distribuţia drepturilor şi responsabilităţilor dintre diferitele categorii de persoane implicate în companie cum ar fi: consiliul de administraţie. 21 iunie 1999). Wolfensohn. 2002). cand majoritatea tarilor au adoptat coduri de guvernare corporatistă. Impulsul adoptarii acestor coduri au fost scandalurile financiare legate de falimentul unor companii britanice cotate pe piata de capital. • Guvernanţa corporativă este ramura economiei care studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri instituţionale cum ar fi actele constitutive. care aveau insa caracter optional. 9 . • • Guvernanţa corporativă poate fi definită ca ansamblul relaţiilor unei companii cu acţionarii săi sau. şi stabileşte regulile şi procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii. directorii. 15) • Guvernanţa corporativă este un set de reguli conform cărora firmele sunt conduse şi controlate. tradiţii şi modele comportamentale dezvoltate de fiecare sistem legislativ. este rezultatul unor norme. 1992. criza economica asiatica din 1978 şi retragerea investitorilor din Asia şi Rusia au pus comunitatii de afaceri internationale probleme legate de consecintele pe care le are neincrederea investitorilor în managementul companiilor. Evoluţia guvernanţei corporatiste Conceptul de guvernare a inceput sa se contureze mai clar dupa 1997. Pe de alta parte. organigramele şi cadrul legislativ. Financial Times. 737). cu societatea pe ansamblu.• Guvernanţa corporativă reprezintă modalităţile prin care furnizorii de surse financiare ai unei companii se asigură că vor primi beneficiile la care se aşteaptă făcând această investiţie (Shleifer. preluată din Cadbury Cod. 1. în Uniunea Europeana.2. p. • Această ramură se limitează în cele mai multe cazuri la studii privind modul în care deţinătorii de acţiuni pot să asigure şi să motiveze directorii companiilor astfel încât să primească beneficiile aşteptate de pe urma investiţiilor lor (Mathiesen.

devenind referinta internationala în materie de guvernare corporatistă. a societatilor. WorldCom. Principiile guvernării corporatiste au fost publicate pentru prima oara în 1999. a investitorilor şi a altor pioni care intervin în guvernarea companiei. Acestea au avut ca efect şi mobilizarea atentiei guvernelor. a investitorilor şi chiar a marelui public asupra fragilitatii regimului de guvernare a societatilor şi a necesitatii regandirii acestui sistem. dezvoltarea şi transparenta informatiei/cadrul guvernarii corporative trebuie sa asigure informatii acurate şi în timp util privind corporatia. Acestea formuleaza propuneri practice în atentia autoritatilor bursiere. tretarea echitabila a actionarilor/ structura guvernarii corporative trebuie sa asigure un tratament egal tuturor actionarilor. Regulile şi practicile care reglementeaza relatiile dintre conducerea şi actionarii societatilor comerciale. Noile principii au fost aprobate de guvernele tarilor OECD în aprilie 2004. monitorizarea eficace a mamagementului de catre consiliu şi raspunderea consiuliului fata de actionari şi companie. Adeco şi multe altele au dus la criza de incredere a investitorilor. rolul actionarilor în guvernarea corporatistă/ cadrul guvernarii corporative trebuie sa asigure recunoasterea drepturilor actionarilor stabilite prin lege sau acorduri mutuale şi sa incurajeze coorporarea activa intre corporatie şi actionari pentru crearea de bogatie la locurile de munca. principiile au fost revizuite în 2003. salariati şi creditori sunt o garantie a cresterii economice şi stabilitatii financiare. al raspunderii şi al tratamentului echitabil al actionarilor s-a concretizat în elaborarea Principiilor OECD de Guvernare corporatistă. Aceasta permite intarirea increderii şi integritatii pietei de capital şi a eficientei economice. precum Enron. în cadrul unui vast proces de consultari regionale. Principiile guvernarii corporatiste elaborate de OECD ( Organizatia pentru Cooperare Economica şi Dezvoltare) aduc indicatii specifice. Adaptarea principiilor guvernării corporatiste în sensul asigurarii transparentei. Principiile care stau la baza guvernarii corporatiste.Diferite scandaluri care au avut loc în legatura cu mari companii. de natura sa amelioreze reglementarile juridice. responsabilitatile consiliului de administratie/cadrul guvernarii corporative trebuie sa asigure conducerea strategica a companiei. Parmalat. a autoritatilor de control. 10 . cum ar fi . Ahold.asigurarea bazei pentru un cadru/context eficient al guvernarii corporative. Pentru a tine cont de evolutia intervenita dupa 1999. drepturile şi rolul actionarilor în cadrul companiei/structura guvernarii corporative trebuie sa protejeze şi sa faciliteze exercitarea drepturilor actionarilor.

în final. A existat o perioadă când guvernanţa corporativă era într-o continuă agitaţie sau revoluţie. implementarea unui regim eficace de guvernare corporatistă trebuie să conducă la transparenţa şi eficienţa pieţelor. implementarea acestuia este o preocupare a managerilor companiilor listate la alte Burse. De aceea implementarea codului de guvernanţa corporatistă al OECD i-a preocupat. Deasemenea. respectiv situaţia financiară. un regim de guvernare corporatistă trebuie să protejeze şi să faciliteze exerciţiul drepturilor acţionarilor şi să asigure un tratament echitabil al tuturor acţionarilor. în principii se arată că un regim de guvernare corporatistă trebuie să recunoască drepturile diferitelor părţi participante. investitorii deveneau tot mai pretenţioşi iar managerii companiilor au devenit tot mai conştienţii de problemele cheie cu care se confruntă afacerile lor. Un regim corporatist trebuie să garanteze transparenţa şi diseminarea în timp util a unor informaţii exacte despre toate subiectele semnificative care privesc intreprinderea. să fie compatibilă cu statul de drept şi să definească în mod clar repartiţia responsabilităţilor între instanţele competenţe în materie de supraveghere. Toţi acţionarii trebuie să aibă posibilitatea de a obţine reparaţia efectivă a oricărei violări a drepturilor lor. dar şi a autoritatilor. în ultimii ani. drepturi stabilite prin reglementările în vigoare sau prin acorduri mutuale. În plus. La capitolul referitor la responsabilităţile Consiliului de Administratie se arată ca guvernarea corporatistă trebuie sa asigure conducerea strategică a intreprinderii şi supravegherea efectivă a gestiunii de către Consiliul de Administraţie. inclusiv al acţionarilor minoritari şi străini. pe reprezentantii Bursei de la Bucuresti. La capitolul referitor la rolul diferitelor părţi care iau parte la guvernările corporatiste. precum şi responsabilitatea şi loialitatea Consiliului de Administraţie faţă de societate şi de acţionarii ei. Potrivit principiilor OECD. rezultatele. ceea ce le face mai atractive. În perioada respectivă consiliile exercitau o tot mai multă influenţă. Era o problemă destul de importantă pentru directorii executivi guvernanţa corporativă. Trebuie să încurajeze o cooperare activă între societăţile şi diferitele părţi participante. Astfel că sau desfăşurat mai multe acţiuni care totuşi au avut un rezultat şi anume: s-a ajuns la concluzia că managerii au o mai bună înţelegere a aspectelor reale ale afacerilor în cadrul societăţii lor ca rezultat al accentului pus pe guvernanţă şi că procedurile 11 . la cresterea transparentei societatilor listate. pentru a crea bogăţie şi locuri de muncă şi a asigura perenitatea societăţilor sănătoase din punct de vedere financiar. de reglementare şi de aplicare a dispoziţiilor legale.Principiile guvernanţei corporatiste implica o serie de masuri care duc. acţionariatul şi guvernarea acestei societăţi.

Mesele-rotunde au fost organizate în cooperare cu parteneri locali şi gazde al căror sprijin a fost nepreţuit pentru asigurarea succesului întâlniri. fiind o iniţiativă locală din cadrul Acordului pentru Investiţii în Europa de Sud-Est. Comisia Naţională pentru Valori Mobiliare din România şi Bursa de Valori din Bucureşti au organizat împreună prima masărotundă în septembrie 2001. 2001) arătau că problema guvernanţei corporative a devenit din ce în ce mai importantă în ultimul deceniu. la Bucureşti. împreună cu Agenţia internaţională pentru cooperare din Turcia au organizat cea de-a doua masă-rotundă la Istanbul.de guvernanţă au un impact pozitiv asupra capacităţii organizaţilor de a forma alianţe şi parteneriate. în contextul unei accentuari a raritatii resurselor naturale si a implementarii pe o scara tot mai extinsa a tehnologiilor informationale. Între septembrie 2001 şi martie 2003 au fost organizate patru mese-rotunde cu scopul de a se discuta îmbunătăţirea administrării corporaţiilor în Europa de Sud-Est. În studiul caracteristicilor diferitelor constructii institutionale. ca o cheie a structurii instituţionale a unei economii de piaţă funcţionale. Nestor. Unii analişti (Burgeat. pe măsura creşterii rolului sectorului privat în întreaga lume. Masa-rotundă privind administrarea corporaţiilor în Europa de Sud-Est a fost lansată în primăvara anului 2001. a remunerarii corespunzatoare a diferitelor categorii de participanti la procesul productiv.de calitatea si coerenta functionarii institutiilor. Bursa de Valori din Zagreb a organizat cea de-a treia masă-rotundă la Zagreb în noiembrie 2002. iar crizele financiare de pe pieţele în curs de formare şi îndelungatul proces de tranziţie de la economia etatistă planificată la economia de piaţă din multe ţări au arătat importanţa acestei probleme. Experientele internationale releva faptul ca performantele economice ale diferitelor tari sunt tot mai mult dependente. Centrul OECD pentru dezvoltarea sectorului privat. o importanta aparte revine cercetarii sferei de cuprindere a conceptului de guvernare corporativa. Asigurarea premiselor unei cresteri economice durabile nu se poate realiza fara o continua preocupare pentru sporirea eficientei utilizarii factorilor de productie. Eurasia. Asia. Cea de-a patra masă-rotundă a fost organizată la 12 . America Latină şi Europa de Sud-Est. OECD şi Banca Mondială şi-au combinat eforturile pentru a crea şi sprijini mese-rotunde pe tema administrării corporaţiilor în Rusia. în mai 2002. Respectarea cerintelor mentionate anterior impune generarea si intretinerea unui proces inovational atât înplan tehnologic si al organizarii concrete a diferitelor activitati economice si sociale cât si al functionarii institutiilor.

a conceput şi a publicat un program de îmbunătăţire a guvernanţei corporative în România. reuniunile organizate sub forma meselor rotunde au examinat cele cinci elemente-cheie ale unui cadru puternic de administrare a corporaţiilor: 1) drepturile acţionarilor 2) tratarea echitabilă a acţionarilor 3) rolul părţilor sociale în administrarea corporaţiilor 4) oferirea de informaţii şi transparenţă 5) responsabilitatea Consiliului de Administraţie. Conceptul de „guvernanţă corporativă” s-a dezvoltat ulterior în practica europeană şi internaţională. În 2001 OECD/OECD. iar în anul 2002 România a elaborat un cod. de către Comisia pentru Valori Mobiliare a Federaţiei Bosnia Herzegovina. privind structurarea şi organizarea companiilor şi respectarea principiilor OECD privind armonizarea intereselor între proprietarii. Folosind Principiile OECD ca pe un cadru conceptual. Au fost treptat perfecţionate Principiile OECD/OECD şi s-a constatat extinderea guvernanţei şi asupra reglementărilor legislative şi administrative. inclusiv structurile administraţiei publice („Regulatory Governments” şi „Institutional and Administrative Reform towards UE Structures”). cu sprijinul USAID (United States Agency for International Development). d) e) Sumar Sarcini şi teme ce vor fi notate Bibliografie modul f) 13 .Sarajevo în martie 2003. Fiecare masă-rotundă a elaborat o Carte Albă a administrării corporaţiilor specifică regiunii respective. cu excepţia mesei-rotunde din Eurasia. managementul şi executivul firmelor. perfectibil. care a realizat o lucrare comparativă privind administrarea corporaţiilor în Eurasia.

Se poate observa dependenţa de stilurile şi modelele de management a acestor modele.Modul 2: Modele de guvernare corporatistă a) Scopul şi obiectivele modulului Scopul acestui modul este prezentarea principalelor modele de guvernare corporatistă existente la nivel internaţional. Prezentarea modelelor de guvernare corporatistă. internationalizarea pietelor si activitatilor intreprinderilor fiind un fenomen profund si ireversibil. Desi mult criticat. ceea ce determina companiile. Sistemele de guvernanta corporativa difera mult de la o tara la alta si aceste diferente afecteaza direct atât procesul de dezvoltare al strategiilor globale cât si tipurile de strategii 14 .1. Grupurile de interese legate de activitatea firmei Actorii guvernantei care pot afecta globalizarea sunt considerati a fi angajatii. procesul de globalizare este într-o continua expansiune. echipa de top management. Ca obiective. se vor atinge următoarele: • • • Prezentarea grupurilor de interese referitoare la activitatea firmei. directorii examinand mecanismul prin care contextu guvernantei corporative in care fiecare dintre ei influenteaza deciziile asupra aspectelor cheie ale globalizarii. mai mari sau mai mici. Prezentarea corelaţiilor dintre modelele de guvernare existente şi modelele de management existente. sa adopte masuri in consecinta. b) c) Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Schema logică a modulului d) Conţinutul informaţional detaliat 2. actionarii. Modelele variază în funcţie de raporturile care se stabilesc între grupurile de interese referitoare la activitatea firmei.

în opinia autorului. Yusuke Fukada si Ronald Dore notează: ”Pe plan mondial sunt mai multe curente de capitalism: unul este cel de tip anglo-american care se centrează în jurul Statelor Unite si a Marii Britanie iar altul diferă de cel anglo-american in diferite feluri si se regaseste în cazul Germaniei. Norvegiei. creditor manager. firma-sindicate. − consiliile de administratie care reprezinta organul de conducere a intreprinderii si care aproba strategia companiei. Robert Boyer prezinta patru tipuri de capitalism: capitalismul orientat spre piata (specific pentru Statele Unite). Japoniei etc. firma-guvern. managementul de varf care este responsabil cu transpunerea în practica a deciziilor strategice luate. capitalismul orientat spre companie (specific Japoniei). clasificari care au la baza în principal relatiile dintre proprietar-manager. Prin definitie. Olandei. Cercetatori în domeniul guvernantei corporative comparate au identificat cinci jucători importanti: − angajatii împreuna cu structurile în care acestia actioneaza (sindicate sau blocuri sindicale). − guvernele care impun reguli nationale privind guvernanta corporativa.care pot fi adoptate. juristi si politicieni incearca diverse clasificari ale capitalismului. Daca ar fi sa clasificam aceste curente doar în doua tipuri acestea ar fi : tipul anglo-american si japonezogerman”. capitalismul cu orientare social-democtratica (statele din nordul Europei) si capitalismul dirijat de stat (Franta). Germania este localizata. strategia globala se refera la adoptarea unei strategii extinse dincolo de granitele tarii lucru care ar putea afecta puternic acele parti care au legaturi stranse cu compania din tara de origine. între ultimele două tipuri. 15 . Deciziile de strategie globala reprezintă o piatra de incercare grea pentru eficacitatea sistemelor de guvernanta corporativa care urmaresc maximizarea profitului si a competitivitatii globale cel mai adesea pe seama unora dintre participantii la guvernare. Elvetiei. Economisti. − comitetul director. Rolul si puterea pe care o poate exercita fiecare dintre partile mai sus mentionate depind în mare masura de mediul economic si de sistemul de guvernanta corporativa a tarii din care provin. Suediei. − actionarii care se pot exprima prin intermediul votului garantat de detinerea de actiuni dar care au si posibilitatea de a iesi din firma prin vanzarea actiunilor in cazul in care nu sunt de acord cu decizia luata. Danemarcei.

Este evident că situatiile in care angajatii au o mobilitate redusa si o voce puternica în cadrul companiei se vor implica mai activ in deciziile privind strategia de globalizare.1. Echipa manageriala Diferente transnationale în ceea ce priveste echipa managementului de varf se intalnesc în special in experienta internationala pe care acestia o au precum si în pregatirea profesionala. 16 . 2.2.2.1. De pilda în Franta drepturile sindicale sunt extinse asupra tuturor angajatilor indiferent de afiliere. ca Germania sau Japonia. O putere influenta marita o au lucrătorii mai ales în sistemul de guvernanta corporativa care presupune obligativitatea consultarii angajatilor in luarea deciziilor. Consecinta acestui fapt este că pregatirea profesionala se face în afara companiei.1. Ei doresc să-si pastreze locurile de munca acasa si tind să se opună oricarei tendinte de globalizare. Un exemplu recent privind opozitia salariatilor este cel al firmei germane Volkswagen AG care in ciuda costurilor ridicate pe care le are cu forta de munca a trebuit să ajunga la un compromis cu cartelul sindical IG Metall si sa promita angajatilor ei vest germani securitatea postului până în anul 2011 în schimbul inghetarii salariilor până în 2007 si a unui program mai flexibil de muncă. In al doilea rand este problema organizatiilor sindicale si a puterii pe care acestea o pot exercita diferit de la tara la tară. uniunile sindicale pot avea o influenta mai mare în luarea deciziilor corporatiei decat în SUA sau Marea Britanie unde doar membrii uniunii sindicale beneficiaza de întelegerile colective negociate. legislatia americana permitand usor rezilierea contractului de munca. Tari ca Statele Unite au la dispozite o piata a muncii foarte flexibila cu contracte de muncă de scurta durata. a studiilor absolvite. angajatii avand competente generale si transferabile la un alt loc de munca. În tari cu piete rigide ale fortei de munca. Companiile japoneze sunt caracterizate prin sindicate la nivelul intreprinderii ceea ce conduce la negocieri colective la nivel de companie care de asemenea asigura o pozitie ferma a angajatilor. Angajaţii Poziţia angajaţilor în cadrul economiilor mondiale diferă în funcţie de mai mulţi factori: In primul rând piata fortei de muncă natională este cea care influenteaza flexibilitatea si mobilitatea angajatilor. companiile investesc multi bani în dezvoltarea profesionala a angajatilor ceea ce conduce la o forta de munca specializata cu competente specifice companiei care îi fac mai greu transferabili de la o firma la alta.

In Statele Unite tot mai multe companii au sau au avut directori executivi (CEO) nascuti in afara tarii: Charles Bell de la McDonald’s care este australian. cu o bogata experienta internationalta in combinatie cu o piata muncii deschisa creaza premisele unei deschideri din partea echipei manageriale spre adoptarea unor strategii globale. Pentru angajatii actionari este tipica reactia de blocare a globalizarii. Această atitudine se manifesta chiar si in Statele Unite unde United Airlines ofera unul din rarele exemple de companie publica mare cu actionari 17 . care. Italia si Japonia care se afla la capatul opus. În Franta managerii sunt absolventi ai unei „grandes ecoles” comune cu o pregatire ideologică si provin adesea din pozitii guvernamentale. joacă un rol neutru spre deosebire de activismul investitorilor institutionali americani. majoritatea preferand sa mentina controlul acasa. Japonia este caracterizată print-un procent ridicat de investitori institutionali care nu au deloc o atitudine neutrala ci dimpotriva. Japonia) vor fi mult mai rezervate in a se angaja în strategii globale. ca de pilda fondurile de pensii. Neville Isdell de la Coca Cola care este irlandez. Prezenta unor manageri de nationalitate străina. In Marea Britanie un procent important il reprezinta actionarii institutionali.Managerii din SUA si Marea Britanie tind să aibă o pregatire profesionala cu specializare în finante sau marketing (cel mai des absolvent de universitati cu profil de afaceri) spre deosebire de managerii germani care au mai degraba o educatie în domeniul tehnic. atat ca si creditori cat si ca actionari ai acesteia. La o extrema se afla Statele Unite care are cea mai dispersata structura a actionariatului caracterizata prin neutralitatea ei in ceea ce priveste conducerea si strategiile adoptate de acestea atâta timp cât acestea aduc profit si valoarea actiunilor este ridicata. echipele manageriale dintr-o piata a muncii închisa. de regula aici. din companii cu stranse legaturi guvernamentale (Franta) sau fondate si controlate de familii (Italia. actioneaza ca parte a unei retele sau keiretsu in sprijinirea managementului. Dimpotriva. In Germania bancile sunt cele care joaca un rol important în influentarea politicii companiei. Actionarii Diferentele nationale privind structura actionariatului sunt de asemenea foarte mari . 2. De asemenea mobilitatea managerilor in SUA si Marea Britanie este mult mai mare spre deosebire de Franta si Japonia unde managerii tind să ramana o lunga perioada de timp in cadrul companiei. In ceea ce priveste experienta internationala Statele Unite este tara care are cei mai multi top manageri nascuti în afara tarii spre deosebire de Franta.3.1. E.

Din cei 15 membri ai consiliului doar 7 sunt alesi de catre adunarea generală a actionarilor deoarece 3 sunt reprezentanti ai angajatilor iar ceilalti 5 sunt reprezentanti ai guvernului. in tarile continental europene Franta. ramane la latitudinea companiilor sa-si ia masuri anti-preluare.1. Interventia guvernului ia.4. Consiliul de administratie Compozitia consiliilor de administrtie arata de asemenea contraste puternice între tări. cel mai adesea. In timp ce in Europa si Asia legislatia referitoare la societatile pe actiuni este atributul 18 . Cele mai active borduri sunt considerate cele din Marea Britanie si Statele Unite in mare parte si datorita eforturilor în domeniul îmbunatatirii legislatiei corporative care s-au făcut. companiile japoneze sunt renumite pentru numarul foarte mare de membrii ai consiliului si implicit ineficienta acestora. Germania.Germania reprezintăa un caz special prin numarul mare de reprezentanti ai părtilor interesate (angajati.5. Acestea pot fi compuse din peste 50 de membri intre care foarte putini externi care sa monitorizeze activitatea managerilor si directia strategica a companiei.1. O masura reprezentativa de interventie guvernamentalt in economie o reprezinta reglementarile referitoare la preluare (takeover). 2.majoritari angajatii proprii (55%). Italia si Franta sunt considerate a avea consilii de dimensiuni medii dar tot ineficiente datorita lipsei sau a numarului redus al directorilor nonexecutivi independenti. In contrast. Legislatia in Statele Unite si intr-o mai mica masura Marea Britanie nu prevede in mod special bariere impotriva preluarilor. Guvernul Diferente între tari apar si în functie de gradul de interventie al statului in economie si de protectionismul pe care il aplica pe propriile piete. banci. Spre exemplu. Astfel angajatii acestei companii au reusit să blocheze planurile conducerii de a marii numarul de zboruri de la baza cu costuri mai scazute din Taiwan. forma regulatorilor de piata. Italia si în Japonia interventia guvernului in a ridica bariere puternice de anti-preluare este mare inclusiv prin instituirea asa numitelor „golden shares” care dau autoritatilor guvernamentale dreptul de veto asupra unor decizii strategice. 2. France Telecom înca sufera de interventia guvernului francez. In ciuda faptului ca a fost privatizata în 1997. furnizori) în consiliul supervizor (Aufsichtsrat). France Telecom ofera un exemplu despre cum pot influenta interesele nationale componenta consiliului de administratie.

conducatorii companiilor trebuie sa recunoasca si sa se adapteze la dificultătile pe care procesul de globalizare le presupune. consumatori. lucru care ar conduce la cresterea competitivitatii nationale. armonizarea regulamentelor proprii cu legislatia din Uniunea Europeana in domeniu. sa incerce realizarea unei situatii de echilibru între toate partile implicate. in SUA reglementarile de constituire ale unei corporatii este la nivel de stat federal. Mecanismele guvernarii corporative sunt relevante pentru organizaţiile economice mari. în care apare o separare între proprietate şi administrarea efectiva a afacerii. angajaţi. preluare care desi a fost considerata cea mai mare tranzactie din istoria corporatista a lumii a ingrijorat atat guvernul german. Cel mai recent caz de implicare guvernamentala este cel al firmei Danone. 2. Un alt caz particular este Franta care de asemenea depune eforturi de mentinere a capitalului national in marile firme franceze. Conflictele de interese apar la : proprietarii cu un număr mic de acţiuni. In 2001 planul de fundamentare a unui cod european privind achizitiile prin preluare a fost amanat in urma obiectiilor ridicate de guvernul german. Diferitele obstacole pe care multe dintre tarile europene le ridica in calea preluarilor ostile fac firmelor straine dificila achizitionarea de companii europene. se recomanda. Guvernele au nu numai responsabilitatea ci au in mana si instrumentele politice pentru imbunititirea sistemelor de guvernanta corportativa din tarile lor . manageri. creditori. El a declarat reporterilor ca Danone este unul dintre "stindardele" industriei franceze si ca "orice solutie strategica trebuie să aiba la baza protejarea intereselor grupului". Pe de alta parte.celui mai inalt for legislativ. dar si a industriei tarii. In concluzie. Conflicte de interes între manageri-acţionari-creditori şi modalităţi de soluţionare Corporaţiile guvernamentale se concentrează asupra conflictelor de interese dintre manageri şi proprietari. Societaţile 19 . reprezentantii guvernelor ar trebui sa fie mai deschisi in ceea ce priveste acceptarea capitalului strain si să folosesca acest prilej pentru îmbunatatirea relatiilor la nivel global. a afirmat că guvernul pe care il conduce este ingrijorat de o posibila preluare a grupului Danone de către PepsiCo si a avertizat ca va proteja interesele Frantei in aceasta problema. proprietarii cu mari drepturi de proprietate. precum si intreaga opinie publica de posibilitatea ca si alte companii germane să treaca in „maini straine”.2. Pentru solutionarea situatiilor conflictuale. guvern şi societatea ca întreg.Este de notorietate scandalul iscat cu ocazia preluarii ostile în 2001 de catre compania de telefonie britanica Vodafone a operatorului german Mannesmann. Primul-ministru francez. Dominique de Villepin. de la caz la caz.

ca alternativă de investiţie faţă de sistemul bancar. conducerea corporativă eate relevantă doar sub anumite aspecte. având posibilitatea să le în felul acesta întreprinderea dobândeşte capacitatea de a-şi finanţa rapid şi ieftin dezvoltarea.  promovarea transparenţei. Pentru organizaţiile economice mici. Autorităţilor publice care prin promovarea unor standarde corespunzătoare de Asociaţiilor profesionale şi organismelor non-guvernamentale care au interes în Populaţiei care îşi poate gestiona mai bine economiile. furnizori.  care îşi pot proteja mai bine interesele. clienţi) aflaţi în relaţie cu întreprinderea. cum ar fi relaţiile cu salariaţii. combaterea corupţiei şi a evaziunii fiscale. creditorii. creditori.  guvernare corporativă pot să îmbunătăţească mediul de afaceri şi să stimuleze investiţiile.  mecanismelor de protecţie asigurate în acest cadru. De regula. Pieţelor de capital care nu ar putea să existe şi să funcţioneze normal în lipsa Tertilor (salariaţi. după cum urmează:  Investitorilor care îşi pot supraveghea şi proteja investiţia în condiţii mai bune. Mecanismele guvernării corporative servesc mai multor categorii de “stakeholders”. în care investitorul sau un numar mic de investitori sunt direct implicaţi în conducerea societăţii. Interrelaţiile dintre “stakeholders” la nivelul întreprinderii: Acţionari majoritari Acţionari minoritari Salariaţi Clienţi Întreprindere Consiliul de Administraţie Adunarea Generală a Acţionarilor Furnizori Creditori Comunitate Guvern/Societate civilă 20 . acestea sunt listate pe pieţe organizate de genul burselor de valori.comerciale pe acţiuni reprezinta forma specifica de organizare juridica a acestui tip de aranjament.  plaseze pe piaţa de capital.

Atât managerii. respectiv economia naţională în ansamblul său. prioritate au creditorii. la rândul lor. salariile ar trebui reduse. O reacţie a firmei poate fi ruperea relaţiilor contractuale cu aceştia . ca structură ce reprezintă prin organismele sale interesele de ansamblu ale naţiunii. nu este nici el indiferent faţă de buna funcţionare a întreprinderilor şi de efectul propagat al activităţii acestora asupra funcţionării macrosistemului din care fac parte. Furnizorii. sunt interesate ca întreprinderile să fie suficient de profitabile pentru a putea rambursa creditele şi dobânzile aferente. Băncile. Guvernanţa europeanã şi doctrinele integrãrii. În acest context. 6. Acţionarii doresc o creştere a dividendelor distribuite pentru a-şi recupera rapid investiţia şi pentru a obţine o rentabilitate personală cât mai ridicată. Statul. cheltuielile cu dobânzile şi ratele scadente la credite le plăresc înaintea dividendelor 1 Petre Prisecaru.dar poate genera dificultăţi până la găsirea unor furnizori înlocuitori. în condiţiile depunerii unui efort minim. 5. uneori chiar contradictorii. motiv pentru care această decizie trebuie luată la momentul oportun. avuţia acestora poate fi risipită şi dispare chiar obiectul controlului. Drept urmare. 2.Fiecare dintre “stakeholders” are propriile aspiraţii şi interese. în lipsa unui control rifuros din partea acţionarilor. care se reflectă în decizii greu de armonizat. din câştigul total ce revine acţionarilor şi creditorilor. iar fondurile destinate investiţiilor ar trebui limitate la un nivel care să asigure o creştere a dividendelor. desigur creşterea salariilor şi dobândirea de interese proprii în activitatea desfăşurată şi mai puţin îmbunătăţirea nivelului de viaţă al acţionarilor. cât şi salariaţii au drept obiectiv rămânerea în continuare în funcţie şi. Reforma constituţionalã şi instituţionalã a Uniunii Europene. la rândul lor. 3. În acest context se pot invoca drept exemple o serie de decizii financiare raţionale dintr-un anumit punct de vedere. 2003 21 . astfel:1 1. Proprietarii şi managerii au tendinţa de a-şi asuma un risc ridicat comparativ cu alţi agenţi. dar care gererează ostilitate din alte puncte de vedere. urmăresc încasarea rapidă a contravalorii materiilor prime sau serviciilor prestate şi încasarea unui preţ cât mai ridicat. fenomen explicat având în vedere că. Astfel. Comunitatea locală este şi ea interesată de efectul prosperităţii întreprinderii asupra altor întreprinderi din zonă şi de impactul său asupra pieţei locale a forţei de muncă. O astfel de decizie poate cauza reacţii adverse din partea salariaţilor . Editura Economicã. 4.

Un conflict potenţial dintre cele două părţi apare în urma unei achiziţii pe datorie ce descrie o situaţie în care echipa managerială: 1. în sens larg. asupra întregii comunităţi de afaceri. nesalariaţi. în urma cumpărării pachetului de acţiuni.) asupra activităţii întreprinderii şi are rolul de a preveni şi evita manifestarea unor conflicte de interese între diferiţii stakeholderi ce pot avea efecte dăunătoare asupra performanţei companiei şi. controlul insiderilor(salariaţii şi managerii întreprinderii) iar. bănci . Conflictul de interes dintre acţionari şi manageri a existat dintotdeauna şi se bazează pe faptul că managerii sunt prea puţin motivaţi pentru distribuirea de dividende acţionarilor. printr-un sistem adecvat de guvernare corporativă ce presupune. după cum o dovedeşte practica firmelor din ţări cu economie de piaţă avansată. pe de altă parte. într-un moment viitor. stat. face o ofertă publică de cumpărare a acţionarilor.  Acordarea de prime managerilor în funcţie de profitul obţinut de societate. dar la un preţ stabilit în prezent. Planurile de stimulare a managerilor iau următoarele forme:  Planul de stimulare managerială prin „acţiunile-performanţă” constă în oferirea de acţiuni managerilor pe baza evaluării performanţei obţinute de companie prin: profit pe acţiune. acţionari. 22 .Prin urmare. în vederea cumpărării acţiunilor care nu sunt în posesia echipei manageriale. Practica a generat apariţia unor mecanisme care să îi silească pe manageri să acţioneze în interesul acţionarilor. 2. al outsiderilor (investitori strategici. 3. preferând reinvestirea profitului net chiar şi în proiecte cu rentabilitate mică pentru a conserva controlul resurselor importante. clienţi etc. intermediari financiari. rata de rentabilitate a activelor. opţiunile dovedindu-se neprofitabile. obţine o linie de credit. după 1970 a căzut în disgraţie. O primă cale de soluţionare a conflictului dintre acţionari şi manageri o reprezintă acordarea de stimulente managerilor în funcţie de performanţele obţinute.  Opţiuni pentru manageri de a achiziţiona acţiuni ale societăţii respective. schimbă statutul companiei dintr-una publică într-una privată. rata de rentabilitate a capitalului propriu. fapt care îi motivează să acţioneze în aşa fel încât să maximizeze preţul acţiunilor firmei pe piaţă. Acest stimulent managerial s-a practicat în anii 1950-1960 dar. armonizarea tuturor acestor interese nu se poate realiza de la sine ci. pe de o parte.

prin concedierea echipei manageriale sau forţarea acesteia să-şi schimbe politica de operare sau să revină asupra unor decizii. Decizia de finaţare prin îndatorare îi motivează pe manageri care. au obligaţia asigurării calităţii activităţii şi obţinerii unor rezultate financiare favorabile. Aceştia sunt pe deplin motivaţi ca întreprinderea în care au investit sume importante să fie rentabilă şi de aceea exercită o presiune asupra managerilor materializată în decizii importante şi cu efect scontat. Un alt mod de soluţionare a neînţelegerilor acţionari-manageri o reprezintă votul prin procură. pot să exercite o influenţă considerabilă asupra operaţiilor unei firme. De obicei. În unele ţări. Preluările de companii prin cumpărarea acţiunilor -o altă cale de rezolvare a divergenţelor – au loc mai ales atunci când capitalul social al firmei este subevaluat datorită unei succesiuni de decizii greşite ale echipei manageriale. Aceste clauze se referă la: a) Politica de finanţare. de talie mare care.Altă modalitate de soluţionare a conflictului dintre manageri şi acţionari constă în puterea de decizie a Consiliului de Administraţie care dispune de prerogative importante în materie de control al managerilor. Editura Luceafãrul. Un alt mecanism de control al managerilor îl constituie „ameninţarea cu concedierea”. constă în alegerea unei structuri financiare particulare. Deţinerea de acţiuni. concretizată în trei tipuri de decizii financiare: 2 Laura Marinaş. 2003 23 . Bucureşti. O ultimă cale posibilă de soluţionare a conflictului dintre acţionari şi manageri. pentru a rambursa datoria şi a evita falimentul. Consiliul de Administraţie are drept de veto şi conservă puterea de revocare a preşedintelui său. dacă doresc. în mâinile unor investitori instituţionali. În practică această operaţiune este dificil de realizat deoarece un singur acţionar nu reuşeşte să adune un număr suficient de voturi de la ceilalţi acţionari pentru a schimba echipa managerială. în urma preluării managerii firmei preluate sunt concediaţi. tot mai mult. iar cei care reuşesc să se menţină îşi pierd autonomia pe care o aveau înainte de preluare. Sistemul de guvernare al Uniunii Europene. se concentrează. 2 Conflictul dintre acţionari şi creditori se rezolvă prin decizia de introducere a unor clauze suplimentare de protecţie în contractul de creditare care armonizează interesele celor două părţi. se constată că într-o asemenea operaţiune se implică un acţionar care deţine un procent scăzut din capital. Prezenţa acţionarilor de referinţă constituie o modalitate mai eficientă de control al managerilor. De obicei.

în cazul falimentului societăţii. e) rambursarea anticipată ce permite creditorilor să solicita rambursarea anticipată a unei părţi sau a totalităţii creanţei înainte de scadenţă. d) politica de producţie şi de investiţie prin care se pot limita fuziunile. „co-determination model”.Creditorii solicită în contract acţionarilor ca. furnizor. Documentele care trebuie furnizate sunt situaţiile financiare şi fiscal auditate de un cabinet specializat şi independent de întreprindere. dacă există un transfer de bogăţie în favoarea acţionarilor. iar în functie de aceste subiecte de drept. modelul codeterminarii si modelul riscului asumat („traditional model”. iar unul între administratori si manageri. utilizarea activelor şi menţinerea unei anumite structuri ale acestora. în baza unui contract de mandat (agentie în common law). întregul risc al firmei se 24 . Modele de guvernare corporatistă In structura guvernarii corporative se regasesc. Modelul traditional (in sistemul nord-american traditional) are la baza doua raporturi juridice si trei nivele: unul se stabileste între actionari si administratori.Se poate recurge la clauze mai sofisticate care pot interzice o nouă emisiune de obligaţiuni. obligaţiunile rambursabile în acţiuni. . managerii dispun de o autoritate derivata din cea a administratorilor. ca urmare a încălcării prevederilor din contract. numit si modelul maximizarii veniturilor actionarilor. cum sunt obligaţiunile convertibile în acţiuni. 2.3.. . În acest model. manager. creditorii vor beneficia în egală măsură prin exercitarea opţiunilor lor şi se rezolvă conflictele între furnizori/aportatorii de capitaluri. În aceasta ultima relatie. datoria să aibă aceeaşi prioritate ca şi celelalte datorii prezente sau viitoare. creditor. salariat.Creanţierii restrâng prin anumite clauze posibilitatea întreprinderii de a oferi în viitor garanţii reale asupra activelor sale care ar putea să diminueze capacitatea de rambursare a datoriilor deja existente. dar prevede posibilitatea indexării lor corespunzător cu nivelul profitului obţinut. sistemul de guvernare corporativa cunoaste trei forme: modelul traditional. dupa cum am mentionat. f) convertibilitatea şi utilizarea titlurilor hibride. dupa caz. b) politica de dividend care nu interzice plata acestora. „stakeholder model”): a. c) publicarea informaţiilor ca o componentă a contractelor de îndatorare. urmatorii constituenti interni : actionar. administrator.

cu furnizori si manageri. al codeterminarii (în sistemul tarilor vest europene) exista trei raporturi juridice si patru nivele: unul se stabileste între actionari cu administratori plus reprezentanti ai salariatilor. care este în acelasi timp solicitantul veniturilor reziduale. care deriva din profitul net. unul între administratori plus reprezentanti ai salariatilor cu administratorii. cu toate ca nu reflecta suficient gradul de exprimare a drepturilor si obligatiilor fiecarei persoane în pastrarea unui echilibru între procesul decizional si nivele în baza caruia se structureaza. Din punct de vedere a controlului activitatii firmei s-a consactrat forma de guvernare prin obiective (finantarea de la distanta). cu clientii. compus din reprezentantii actionarilor si salariati. Rolul consiliului superior se suprapune rolului actionarului în anumite privinte. Actionariatul selecteaza consiliul director al firmei. iar consiliul director alege managementul care se presupune ca ia decizii în scopul maximizarii valorii actiunilor detinute de actionari. cu clienti. Motivatia acestui model se regaseste în necesitatea ca activitatea unei companii sa nu fie afectata de relatiile care se creeaza între toate aceste persoane cu interese si riscuri diferite. datorita imposibilitatii de diversificare a portofoliului de investitii a acestora din urma. c. In acest caz. prin care investitorii nu intervin direct în 25 . In cel de al doilea model. În cazul relatiei dintre actionari si consiliul de administratie propriu-zis se interpune un „consiliu superior”. valoarea actiunilor se fundamenteaza pe valoarea prezenta a proiectiei dividendelor viitoare. cu banci. b. votul bazat pe „one share-equals one vote” (o actiune egal un vot) nemai functionand. iar cel de al treilea între administratori cu managerii. analizeaza obiectivele strategice ale companiei si formuleaza recomandari consiliului de administratie. facand dificil controlul managementului de catre actionari. modelul riscului asumat extinde în fapt sistemul de management participativ. pornind de la premisa ca riscul afacerii pentru actionari este mai mic decât pentru salariati. prin extinderea subiectelor de drept ce se gasesc în modelul codeterminarii: un raport între actionari cu reprezentantii salariatilor. Comparativ cu modelul traditional. Între actionari si administratori nu trebuie sa se interpuna un alt organism. în mod obligatoriu. acest model introduce un sistem de management participativ. precum si un raport între administratori cu reprezentantii salariatilor.concentreaza asupra furnizorului de capital. Obiectivul esential al luarii deciziilor manageriale este de a imbunatatii atat veniturile cât si puterea corporationala a firmei. cu statul sau administratia publica si administratori. Iar comparativ cu modelul codeterminarii. întrucât exercita functia de control. cu banci. In ultimul model de guvernare corporativa („stakeholder model”) exista doua raporturi juridice si patru nivele. cu furnizori. sistemul de luare a deciziilor se bazeaza pe: o actiune înseamna un vot.

Atunci când apar nevoi de finantare externa a activitatii firmei. se vor realize mai mult prin emiterea de actiuni si mai putin prin contractarea de credite bancare. Acest tip de guvernare este caracteristic mai cu seama economiilor anglo-saxone. iar calificarea lucratorilor prezinta 26 . ei solicitând plata unui anumit nivel al dividendelor. Investitorii vor urmarii sa ofere firmelor lor disponibilitatile de numerar în perioadele de boom economic. Totodata se încurajeaza dezvoltarea spiritului antreprenorial. vor fi dezavantajate de aceasta forma de control si finantare. Astfel se acorda managerilor o mai mare libertate de actiune. Tipul de guvernare corporativa (anglo-saxon) prezentat anterior da rezultate foarte bune atunci când este aplicat într-o economie în care serviciile sau unele subramuri industriale. ceea ce evident determina un grad ridicat de instabilitate al activitatii economice. De asemenea. însusirea regulilor jocului unei economii de piata si crearea unei clase mijlocii de dimensiuni consistente. pe de o parte si implicarea unei parti însemnate a populatiei în activitatea pietei de capital. ceea ce are ca efect. De aici decurge înca o serie de avantaje potentiale. fiind reticienti în a le avansa în perioadele de recesiune. starea generala a economiei influenteaza în mod accentuat succesul finantarii. cointeresându-i la cresterea ratei profitului. dintre care se pot aminti: rapida transformare a economisirilor în investitii. presupunand o structura dispersata a actionariatului. apar premisele pentru o mobilitate sporita a factorilor de productie. În acest caz. care se confrunta cu transformari sensibil acute si de o lichidiate redusa în conditiile unei restructurari a activitatii firmelor. Pentru acest motiv. chiar daca acestea nu sunt întotdeauna bine calculate. apare pericolul extinderii peste un nivel acceptabil a activitatilor speculative. asumarea de catre manageri a unor riscuri mai mari. cu un risc mai mare (industria farmaceutica) detin o pondere însemnata în PIB. tarile central si est europene. un sistem institutional în care sunt incorporate elemente fiabile de monitorizare indirecta a activitatii firmelor sub forma unei transparente ridicate si a unui sistem informational bine pus la punct. Organizarea muncii este în mod predominant de tip fordist. în anumite situatii si tendinta firmelor specializate în analiza conjuncturii economice de a pune la dispozitia publicului o cantitate tot mai mare de informatii care nu arareori pot fi contradictorii. Totodata.activitatea firmei. a unei retele bogate de firme de audit. concomitent cu o structura dispersata a proprietatii. existenta unui mediu economic stabil. stabilita prin contract. În acelasi sens actioneaza. Dezavantajele acestui tip de guvernare corporativa constau în principal în viziunea pe termen scurt asupra evolutiei fenomenelor economice.

răspunderea politică. a fost dificilă în condiţiile inexistenţei unei infrastructuri legale. 27 . cerinţele de raportare financiar-contabilă. Controlul intern este considerat o problemă esenţială deoarece managerii care deţin un control excesiv al întreprinderilor pot acţiona în defavoarea acţionarilor. procesul de privatizare a înregistrat forme relativ diferite în ţările Europei Centrale şi de Est.mari diferentieri. Structurile de guvernare ale întreprinderilor din ţările europene în tranziţie au fost influenţate semnificativ de obiectivele procesului de privatizare. stabilirea unor mecanisme corespunzătoare de guvernare corporativă a întreprinderilor privatizate din aceste ţări. atunci când întreprinderile rămân încă în proprietatea statului. Inevitabil. deţinerea unor blocuri substanţiale de acţiuni de către persoane din interior (insider . a unor instituţii de reglementare corespunzătoare. respectiv de viteza. Sisteme de guvernanţă corporativă utilizate de firmele din Europa Centrală şi de Est Spre deosebire de modelul germa bazat pe influenţa internă (insider . ca rezultat al procesului de privatizare şi restructurare desfăşurat în perioada ultimilor 13 ani. au avut probleme privind funcţionarea şi eficientizarea activităţii întreprinderilor. salariaţilor şi a celorlalţi parteneri sociali. precum şi a lipsei cadrului legislativ privind drepturile de proprietate. Aoki analizează cauzele apariţiei acestui model al ţărilor europene în tranziţie. întreprinderile din ţările Europei Centrale şi de Est au un model comun de guvernanţă bazat pe controlul intern. Economistul Aoki (1994) definea modelul bazat pe controlul intern ca o formă de organizare a firmelor rezultată prin acapararea drepturilor de control de către manageri sau salariaţi ale fostelor întreprinderi deţinute de stat în cadrul procesului de privatizare. Deşi nu agreează preluarea modelelor de guvernanţă corporativă a ţărilor dezvoltate. reglementarea legală si eficienţa privatizării. Luând în considerare prioritatea acestor obiective şi condiţiile politice şi economice specifice.i) în caz de privatizare.based model). sau exercitarea intereselor acestora în procesul de adoptare a deciziilor la nivelul întreprinderilor strategice. punând astfel în pericol sănătatea financiară şi performanţa firmelor. De exemplu. ţările care s-au bazat pe fondurile de investiţii în procesul de privatizare. falimentul firmelor etc. precum şi necesitatea eficientizării acestuia prin dezvoltarea pieţelor de capital şi a sistemelor bancare ca modalităţi de influenţă externă sau internă a sistemelor de guvernare corporativă a firmelor din economiile de tranziţie.

care cunosc o varietate de forme. încetinesc procesul de restructurare a producţiei şi a personalului sau chiar conduc firmele către faliment. 3 *** Corporate Governance in Romania OECD Report. satisfacerea intereselor politice sau individuale. 2001 28 . iar procesul de investire este foarte scăzut. de la cele cu un acţionariat foarte dispersat ale cãrui drepturi sunt de obicei neglijate. autonomia decizională şi operaţională a echipei manageriale este ridicată. în care statul este încă acţionar. Performanţa economică nu este obiectivul major al acestor entităţi economice. B. creşterea veniturilor din taxe. Proprietarii sunt de regulã şi manageri. structurile organizatorice şi sistemele informaţionale sunt flexibile. In România există urmãtoarele tipuri de guvernare3 a întreprinderii ca rezultat al procesului A. Deşi există semne că rezultatele economico-financiare ale firmelor privatizate sunt în medie superioare celor ale fostelor întreprinderi de stat. interesele directorilor acestor întreprinderi sunt rareori subordonate intereselor acţionarilor. ceea ce va afecta performanţele pe termen lung ale firmelor respective. sau prin intermediul pieţelor de capital active.Rezultă că sistemele de guvernare corporativă din ţările Europei Centrale şi de Est sunt ineficiente. mijlocii sau mari). salariaţi şi stat. ci mai degrabã extinderea afacerii. Firmele private închise (întreprinderi mici. precum salariaţii şi managerii formează coaliţii în scopul satisfacerii predominante a intereselor lor. În schimb existã numeroase conflicte între asociaţi care denatureazã în procese civile. Companiile privatizate sau deschise. de privatizare: Firmele deţinute de stat . Managerii nu urmãresc cu prioritate maximizarea valorii firmei. fie a managementului. investitorii instituţionali. precum băncile. totuşi restructurarea se realizează în ritm lent. Forţele dominante. menţinerea locurilor de muncã. şi a lipsei controlului din exterior sau interior exercitat de ceilalţi acţionari importanţi.regiile autonome sau societăţile neprivatizate complet. ceea ce determinã obiective contradictorii: maximizarea profitului. ca urmare a concentrării puterii fie în mâna salariaţilor. ale cãror acţiuni nu sunt tranzacţionate pe o piaţã oficialã. În cadrul acestor întreprinderi se manifestã un conflict între management şi acţionarii minoritari sau între acţionarul majoritar şi acţionarii minoritari Ca şi în cazul firmelor private închise. pânã la cele în care acţionarii majoritari au un control puternic asupra întreprinderii. C. În cadrul acestora existã în mod inevitabil un conflict de interese între manageri. deci nu existã un conflict de interese între aceştia.

Astfel. statul reprezentat de APAPS (Autoritatea pentru Privatizare şi Administrare a Proprietãţii de Stat) şi persoane fizice. Turcia. investitorii instituţionali. Transferul profiturilor în afara companiei C. iar pârghiile economico-financiare se utilizează predominant ca instrumente manageriale.6 puncte din 36 maxim posibile. Accesul limitat al acţionarilor minoritari la informaţii. în urma unui studiu realizat de SG Emerging Markets Equity Research în februarie 2000. care asigură premisa îmbunătăţirii performanţelor firmelor în condiţii de perenitate. Întârzierea în acordarea dividendelor F. România. cu un scor total de 20. În condiţiile unui grad ridicat de concentrare a acţionariatului. specifice mai ales economiilor în tranziţie determinând degradarea performanţelor pe termen lung ale companiilor şi chiar falimentul acestora. Comitetul directorilor şi managerii. Consiliul de Administraţie şi acţionarii minoritari. interzicerea de tranzacţii în favoarea acţionarilor interni sau majoritari. Una dintre explicaţiile acestor situaţii este autoritatea excesivă a acţionarilor majoritari şi lipsa unui control şi a unei monitorizări puternice din partea celorlalţi parteneri de afaceri ai întreprinderii. Diluţia averii acţionarilor minoritari B. Egipt. sunt subordonate proprietarului majoritar şi acţionează în scopul satisfacerii intereselor acestuia. Potrivit studiilor instituţiilor internaţionale privind piaţa de capital din România. Printre punctele slabe cele mai importante ale guvernanţei corporative din România relevate de acest studiu sunt cele legate de accesul inegal la informaţie al tuturor acţionarilor. rolul scãzut al 29 . Israel. Ţinând cont de eficienţa sistemului său de guvernare şi calitatea relaţiilor dintre firmã şi partenerii săi sociali. România ocupa locul 7. Principala problemă a societăţii corporatiste din România este însă conflictul de interese între acţionarii majoritari şi acţionarii minoritari care degenerează în divergenţe între management. asociaţiile de salariaţi (PASurile). organele de conducere ale firmei – Consiliul de administraţie. Alocarea abuzivă a profiturilor E. Ungaria. precum şi între acţionarii majoritari şi partenerii de afaceri ai companiei. cele mai importante forme de încălcare a drepturilor acţionarilor constau în: 1 2 3 4 5 6 A. Maroc. Polonia. se poate aprecia că guvernarea corporatistă a întreprinderilor româneşti este deficitară. în cadrul unui eşantion format din 10 ţãri: Grecia. Rusia.dinamice şi eficiente. în concordanţă cu standardele de guvernanţă corporativă. Tactica “scoicii goale“ D. Existã cinci categorii de investitori majoritari care controlează firmele listate la Bursa de Valori Bucureşti şi RASDAQ: investitorii strategici. Cehia.

nerealizarea de investiţii de modernizare. diminuarea ritmului restructurãrii şi a reorganizării sau amânarea falimentului vânzarea abuzivă a activelor firmelor conduse sau aflate în proprietate. menţinere sau dezvoltare a potenţialului preluarea abuzivă a unor ponderi din ce în ce mai mari de capital de către satisfacerea intereselor acţionarilor majoritari prin metode distructive de imposibilitatea utilizării unor programe de remunerare a managerilor în funcţie de mobilitatea excesivă a personalului ca urmare a conflictelor interne şi a lipsei distribuirea cu întârziere sau nedistribuirea de dividende celorlalţi acţionari în adică creşterea salariilor şi a altor indemnizaţii. în sensul imposibilităţii reale a solicitării respectării drepturilor acestora în justiţie. iar pe de altã parte. lipsit de activism în administrarea firmelor. unor firme aflate în dificultate financiară. Rezultă că guvernarea ineficientă a întreprinderilor cotate influenţează nefavorabil rezultatele economico-financiare şi posibilităţile lor de dezvoltare viitoare prin prisma următoarelor pârghii: • • • • • • • • • urmărirea prioritarã a intereselor pe termen scurt ale salariaţilor şi managerilor. unor programe de promovare şi stimulare după criterii de valoare. valoarea reală creată. 30 . scopul acordării de stimulente salariaţilor şi managerilor la sfârşitul anului. scorul de -1 indicând un abuz privind acest aspect al guvernării corporative în România. diminuare şi transfer a averii acţionarilor minoritari. productiv al întreprinderilor. ceea ce a condus la formarea pe de o parte. problema cea mai acută este însă în domeniul executării silite a drepturilor acţionarilor în justiţie. a determinat apariţia unui grup puternic de acţionari majoritari sau semnificativi. Aceste societăţi deschise au o formã de guvernare dominatã de controlul managementului şi al salariaţilor sau al acţionarilor majoritari.Consiliului de administraţie. stabilitatea şi protecţia locurilor de muncă etc. Deşi nu se diferenţiază foarte mult de celelalte ţări analizate. acţionarii majoritari. a unui acţionariat extrem de dispersat. în defavoarea intereselor acţionarilor minoritari şi ale celorlalţi parteneri sociali. accesul la alte mijloace de informare a investitorilor etc. privatizarea în masă sau vânzarea de acţiuni. În concluzie companiile româneşti cotate pe piaţa de capital au rezultat în urma procesului de privatizare prin MEBO (Management Employee Buyout).

procesul de conducere a companiilor. sau a conflictului dintre acţionarii majoritari şi acţionarii minoritari. calităţii acestora şi inexistenţei suficiente a garanţiilor. în scopul eficientizării activităţii firmelor respective. ceea ce menţinerea unei atmosfere tensionate ca urmare a conflictului dintre management determină majorarea volatilităţii şi a riscului investiţiei în titlurile respective. în accesul redus la credite bancare datoritã furnizării defectuoase de informaţii şi a imposibilitatea efectuãrii de achiziţii sau preluãri de către alte firme din domeniu scăderea prestigiului pe piaţă a firmelor cotate etc. şi/sau salariaţi şi acţionarii minoritari. Sistemul de guvernare corporativă a întreprinderilor cotate condiţionează hotărâtor nivelul performanţelor economico-financiare curente. de exemplu a bãncilor. e) f) Sumar Sarcini şi teme ce vor fi notate Bibliografie modul g) 31 .• • restricţionarea tranzacţionării de titluri de valoare pe piaţa de capital. dar şi aşteptările investitorilor privind oportunităţile viitoare de dezvoltare ale acestora. pe de o parte calitatea modului de administrare şi conducere reprezintă o variabilă non-financiară esenţială de apreciere a performanţei globale a companiilor cotate pe piaţa de capital. • • • • imposibilitatea implicării active a altor parteneri sociali. Astfel.

Europene.1. sociale. Organizaţia pentru Cooperare Economică Europeană. Ca obiective. Cadrul desfăşurării guvernării corporatiste în România este direct dependent de principille guvernării corporatiste la nivel european. Se poate vorbi în condiţiile integrării europeane de o convergenţă a acestor condiţii legislative din România la condiţiile guvernării corporatiste din Uniunea Europeană.Modul 3: Guvernanţa corporatistă în România a) Scopul şi obiectivele modulului Scopul acestui modul este prezentarea principalelor condiţii de desfăşurare a guvernanţei corporatiste în România. • b) c) Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Schema logică a modulului d) Conţinutul informaţional detaliat 3. sub numele de Organisation for European Economic Co-operation (OEEC). Organizaţia îşi are originile în anul 1948. Mai târziu calitatea de membru a fost extinsă pentru statele din afara Europei. se vor atinge următoarele: • Prezentarea principiilor de guvernare corporatistă ale OECD. Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică este un forum unic unde guvernele a 30 de democraţii conlucrează pentru a răspunde provocărilor economice. pentru a ajuta la administrarea planului Marshall pentru reconstrucţia Europei după Cel de-al Doilea Război Mondial. Principiile de guvernare corporatistă ale OECD OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) este o organizaţie internaţională a acelor naţiuni dezvoltate care acceptă principiile democraţiei reprezentative şi a economiei de piaţă libere. iar în 1961 s-a reformat luând numele de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Uniunii Prezentarea principiilor de guvernare corporatistă ale României. 32 .

Acesta cercetează şi schimbările sociale sau modelele comerciale dezvoltate. 33 . adâncindu-şi legatura cu afacerile. Organizaţia oferă un cadru în care guvernele pot să îşi compare experienţele politice.România Unul dintre obiectivele de politică externă în plan multilateral îl reprezintă dezvoltarea şi intensificarea relaţiilor cu OECD în vederea îndeplinirii condiţiilor de admitere a României în grupurile şi structurile de lucru ale organizaţiei. Bazele de date OECD cuprind o arie largă şi diversă. statistică economică şi date sociale. mediul. comerţ şi investiţii. pot conduce la semnarea unor tratate. Trebuie să existe asigurarea că creşterea economică. industria. monitorizează trenduri şi analize şi prognozează dezvoltările economice. OECD a rezolvat o serie de probleme sociale. OECD ajută guvernele în direcţia creşterii prosperităţii şi a luptei împotriva sărăciei prin creştere economică. să identifice practicile bune şi să-şi coordoneze politicile interne şi internaţionale. ocazional. guvernare curată şi efectivă. tehnologia. şi mediul. tehnologie. comerţul. stabilitate economică. uniunile comerciale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile. echitate socială. ocupaţia. De mai mult de 40 de ani. inovaţie.a celor ce ţin de globalizare şi de exploatare a oportunităţilor globalizării. migraţia. Aceasta este un forum. forţa de muncă. securitatea online şi provocările legate de reducerea sărăciei în lumea dezvoltată. Secretariatul culege date. taxele şi alte domenii. economice şi legate de mediu. să caute răspunsuri la problemele comune. sănătatea. cum ar fi conturile naţionale. educaţia. Relaţiile OECD . unde presiunea egală poate acţiona ca un stimulent puternic pentru îmbunătăţirea politicii şi pentru implementarea instrumentelor independente care. Cea mai mare parte a studiilor şi analizelor sunt publicate. Acestea cuprind comerţul şi ajustarea structurală. anteprenoriat şi cooperare în scopul dezvoltării. Negocierile de la OECD în privinţa taxelor şi a preţurilor de transfer au deschis drumul tratatelor bilaterale în jurul lumii. energia. Obiectivul de aderare la OECD este menţionat în Programul de Guvernare pentru perioada 2005 – 2008. OECD face eforturi pentru a înţelege şi a ajuta guvernele să răspundă la noi dezvoltări şi preocupări. agricultura. Alte scopuri includ crearea de locuri de muncă pentru toţi.De-a lungul ultimei decade. OECD este una dintre cele mai mari şi mai de încredere surse de statistică comparată. dezvoltarea socială şi protecţia mediului sunt obţinute împreună. taxele şi impozitele. indicatorii economici. Schimburile de informaţii şi analize dintre guvernele OECD sunt puse la dispoziţie de un secretariat din Paris.

26 – 27 iunie 2006. a seminţelor de legume şi Regimul OECD de aplicare a normelor internaţionale pentru legume şi fructe). a cerealelor. 7. având ca principale coordonate: deschiderea Biroului OECD – Investment Compact la Bucureşti (februarie 2004). 5. În prezent. 10. Comitetul Transporturilor Maritime cu statut de observator. Grupul de Lucru pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii. cu statut de membru. având Declaraţia OECD privind investiţiile internaţionale şi companiile multinaţionale un loc în cadrul "Governing Board" (organismul de coordonare al Centrului). a Declaraţiei Ministeriale referitoare la Cadrul Regional de 34 . 4. 8 – 9 iulie 2004) a Investment Compact. 9. cu statut de membru cu drepturi depline şi. 8. cu statut de observator. a sfeclei de zahăr. adoptarea. Comitetul Turismului. Ultimii ani au reprezentat o perioadă eficientă în dezvoltarea relaţiilor cu OECD.La 28 aprilie 2004 Guvernul României a transmis oficial candidatura României de aderare la OECD. seminţelor furajere. cu statut de observator. co-prezidarea celei de a treia Conferinţe Ministeriale (Viena. (DIICM) Declaration and Decisions on International Investment and Multinational Enterprises (alături de celelalte 38 de ţări semnatare). Centrul de Dezvoltare OECD. 3. cu Schema II a Comitetului pentru Agricultură (Sistemele OECD de certificare a Locală (LEED) al OECD – "Local Economic Employment Development". 2. Comitetul pentru Dreptul Nuclear din cadrul Agenţiei pentru Energia Nucleară. 6. la Reuniunea Ministerială a Investment Compact de la Viena. Există de asemenea o serie de proiecte de colaborare cu alte structuri şi iniţiative ale OECD. statut de observator. cu statut de membru cu drepturi depline. 11. cu statut de observator. Membru cu drepturi depline în cadrul Programului de Dezvoltare Economică Comitetul Oţelului. cu statut de observator. Comitetul pentru Concurenţă cu statut de observator. Grupul de lucru al Comitetului pentru Construcţii Navale. fapt demonstrat prin realizarea cu succes a următoarelor proiecte principale: 1. România participă în cadrul următoarelor structuri de lucru ale OECD: 1. Participarea la programul Investment Compact for South East Europe (IC).

pentru a facilita transferul de informaţii şi dialogul politic bazat pe date concrete. adoptarea. în cadrul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine. Aderarea la Centrul de Dezvoltare OECD (la 30 martie 2004) şi participarea la "Governing Board" . în data de 8 noiembrie 2006. 2. Solidarităţii Sociale şi Familiei a organizat la Bucureşti. Aderarea la DIICM . 4. seminarul „Building Partnerships for Social. Employment and Economic Development”. 3.organismul de coordonare al Centrului. Începând cu 2007. 26-28 aprilie 2006). în conformitate cu statutul 35 . În mai 2005. a proiectului de constituire a Comitetului pentru Investiţii în Europa de Sud-est. atât la nivel naţional cât şi regional. al cărui obiectiv este colaborarea cu parteneri ne-membri – ţări în tranziţie şi ţări în dezvoltare – pe linia definirii şi susţinerii politicilor în domeniul dezvoltării. România contribuie la proiectul DEV pentru realizarea Studiului economic asupra zonei Mării Negre şi a Asiei Centrale (Black Sea Central Asian Economic Outlook – BSECAO). Aderarea la Programul LEED (Local Economic and Employment Development). Declaraţia reprezintă unul din codurile strategice de liberalizare urmărite de organizaţie ca etapă obligatoriu de parcurs pentru examinarea oricărei ţări candidate. este programată a avea loc la Bucureşti cea de-a 50-a sesiune a Comitetului Director al LEED. denumit „Investment Reform Index”. În colaborare cu LEED. pe 16 decembrie 2004 şi implicarea României în domeniile LEED axate pe politici de inovare şi iniţiative locale în sfera dezvoltării economiei şi a forţei de muncă de plan local. la reuniunea Echipei de Proiect a IC de la Paris. s-a deschis oficial Punctul Naţional de Contact . Ministerul Muncii. viitoare membră a OECD. Din martie 2007. 2 aprilie 2007.Investiţii în Europa de Sud-est. lansarea la Bucureşti a Raportului privind reforma politicilor investiţionale în regiune (25 ianuarie 2007). misiunile desfăşurate de IC în România având ca scop evaluarea stadiului reformei investiţionale (26–28 octombrie 2005. România ocupă poziţia de vice-preşedinte al Comitetului Director al DEV.Declaraţia OECD privind Investiţiile Străine şi Companiile Multinaţionale (aprilie 2005). cooperarea în domeniul reformei investiţionale pe baza instrumentului de monitorizare al Investment Compact privind reforma politicilor investiţionale în ţările din Europa de Sud-est. organism înfiinţat în vederea aplicării Ghidului OECD pentru Întreprinderi Multinaţionale. În luna iunie 2007. având ca obiectiv promovarea unei monitorizări şi evaluări sistematice a performanţelor economice în regiunile Asiei Centrale şi Mării Negre. Centrul de Dezvoltare este un organism semi-autonom al OECD.

România a fost admisă ca ţară membră cu drepturi depline în cadrul Comitetului Oţelului al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). 7. a fost prezentat Raportul de progres al României la un an de la aderarea la Declaraţia pentru Investiţii Internaţionale şi Companii Multinaţionale (DIICM) “Follow-up to the 2004 Investment Policy Review of Romania: Progress Report By the Romanian Authorities” . fiind în acest sens singurul centru din Europa de Sud – est. la Comitetul pentru Concurenţă. La reuniunea Consiliului OECD din 27 octombrie 2005. în luna mai 2005 a Centrului Român de Informare şi Dezvoltare OECD. în mod oficial. accesul la documentele şi publicaţiile elaborate şi să devină principala interfaţă între experţii români şi Organizaţie. 8. 5. Inaugurarea oficială. 6. La reuniunea Grupului de Lucru a Comitetului pentru Investiţii din 12-13 aprilie 2006. începând cu decembrie 2005. cu înfiinţarea şi funcţionarea CRID în cadrul Academiei Române şi a Punctului de Informare (PI) al OECD în cadrul MAE. până la sfârşitul anului 2007. În cadrul reuniunii din data de 20 martie 2007. Statutul este acordat pentru o perioadă de doi ani. admiterea României ca observator la Grupul de Lucru pentru IMM-uri din cadrul OECD. Centrul îşi propune să asigure în timp real. Priorităţile recomandate României prin raportul OECD 2006 pentru îmbunătăţirea climatului investiţional sunt:  elaborarea unei Strategii de Promovare a Investiţiilor. corelată cu Strategia Naţională de Export şi Strategia de Politică Industrială     introducerea Analizei de Impact a Reglementărilor realizarea unui sistem de monitorizare a implementării legii achiziţiilor publice creşterea transparenţei şi monitorizarea inspecţiilor fiscale adaptarea strategiei privind educaţia şi formarea profesională la necesităţile viitoare ale pieţei muncii 36 . Consiliul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) a aprobat. Participarea. cu statut de observator.României de ţară aderantă la Declaraţie.

Principiile OECD pentru Guvernanţa Corporativă sunt abordări sintetice. care facilitează comunicarea şi asigură compatibilizarea structurilor instituţionale la nivel naţional şi internaţional. La capitolul referitor la rolul diferitelor părti care iau parte la guvernările corporatiste. efective. de reglementare şi de aplicare a dispoziţiilor legale. respectiv situaţia financiară. rezultatele. drepturi stabilite prin reglementarile în vigoare sau prin acorduri mutuale. precum şi responsabilitatea şi loialitatea CA faţă de societate şi de acţionarii ei. un regim de guvernare corporatistă trebuie să protejeze şi să faciliteze exerciţiul drepturilor acţionarilor şi să asigure un tratament echitabil al tuturor acţionarilor. în principii se arată ca un regim de guvernare corporatistă trebuie să recunoască drepturile diferitelor părţi participante. Principiile OECD-Aspecte generale Potrivit principiilor OECD. Acestea implică 3 planuri de abordare: • Efectele asupra creşterii pieţelor financiare 37 . Toţi acţionarii trebuie să aibă posibilitatea de a obţine reparaţia efectivă a ori-cărei violări a drepturilor lor. La capitolul referitor la responsabilitatile Consiliului de Administraţie se arată ca guvernarea corporatistă trebuie să asigure conducerea strategică a întreprinderii şi supravegherea efectivă a gestiunii de către Consiliul de Administraţie. inclusiv al acţionarilor minoritari şi străini. să fie compatibilă cu statul de drept şi să definească în mod clar repartiţia responsabilităţilor între instantele competente în materie de supreveghere. pentru a crea bogăţie şi locuri de munca şi a asigura perenitatea societăţilor sănătoase din punct de vedere financiar. implementarea unui regim eficace de guvernare corporatistă trebuie să conducă la transparenţă şi eficienţa pieţelor. simple şi directe ale unor experienţe şi practici internaţionale şi naţionale îndelungate. Pentru a menţine atractivitatea firmei. acţionariatul şi guvernarea acestei societăţi. De asemenea. Un regim corporatist trebuie să garanteze transparenţa şi diseminarea în timp util a unor informaţii exacte despre toate subiectele semnificative care privesc întreprinderea. iar transparenţa este o cerinţă fundamentală Principiile OECD cu privire la Guvernanţa Corporativă asigură un „limbaj global”. principiile OECD trebuie incluse în Guvernanţa Corporativă. Trebuie să încurajeze o cooperare activă între societăţile şi diferitele părţi participante. întărirea capacităţii Agenţiei Române pentru Investiţii Străine Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) pentru formarea şi consolidarea mediului de afaceri în România.

corupţia şi concurenţa. cercetarea desfăsurată în tările membre cât şi non-membre OECD a dus la identificarea unor elemente comune aflate la baza unei bune guvernanţe corporative Pentru a coordona acţiunile companiilor în vederea atingerii dezvoltării durabile la nivel global OECD a elaborat. munca şi taxarea. Cu toate că nu există un anumit model pentru o bună guvernanţă coorporativă. 5. 3. Sprijine şi să aplice principii şi practici echitabile de conducere a companiei. interesle consumatorului. în 1976. Încurajeze dezvoltarea comunităţilor locale. Conform “OECD Guidelines” companiile trebuie să: 1. vizănd drepturile omului. socială şi de mediu. 2. siguranţa. 8. Promoveze valorile companiei în rândurile angajaţilor prin programe de training.• • Dialogul politic – suportul Globalizarea – înţelegerea unitară a valorilor Rolul acestor principii este să ofere asistenţă în vederea îmbunătăţirii modului de practicare a guvernării corporative atât pentru ţările membre cât si non-membre în OECD. 4. sănătatea. protecţia mediului înconjurator. Existenţa unui sistem eficient de guvernare corporativă atât în cadrul unei companii cât si al economiei în general oferă încredera necesară pentru funcţionarea corespunzătoare a economiei de piaţă. Nu accepte dispense care nu sunt incluse în cadrul legislativ local privind mediul. Respecte drepturile omului în toate activităţile pe care le desfăşoară. susţinând principiul dezvoltării durabile. Dezvolte şi să aplice sisteme de management eficiente în construirea unei relatţi de încredere cu societăţile în care activează. 6. indiferent de domeniul în care activează. 7. Contribuie la dezvoltarea economică. În anul 2000 a fost publicată varianta revizuită a “Guidelines for Multinational Enterprises”. 38 . Nu discrimineze şi să nu sancţioneze indivizii sau instituţiile care atenţionează echipa de management asupra practicilor incorecte ale companiei. Guvernanarea corporativă este un element cheie în îmbunatăţirea eficienţei si creşterii economice precum şi în sporirea încrederii investitorilor. Aceasta oferă cadrul/contextul prin intermediul careia se stabilesc obiectivele companiei precum şi modalităţile de atingere a acestor obiective. “Guidelines for Multinational Enterprises” – o serie de directive ce trebuie luate în considerare de orice companie.

c. cum sunt: 1. la timp şi pe baza reglementărilor. 6. 10. 3. cu respectarea limitărilor rezonabile. Acţionarul trebuie să aibă posibilitatea să voteze personal sau. 2. Asigurarea metodologiei pentru înregistrarea proprietăţii. 3. Participarea şi votul în adunările generale ale acţionarilor. Acţionarii trebuie să aibă posibilitatea să participe efectiv la vot în adunarea generală a acţionarilor şi să fie informaţi asupra regulamentelor. contract de societate sau documente similare care guvernează firma. Acţionarii au dreptul să participe la. 2. PRINCIPIILE OECD 1. Asigurarea posibilităţilor ca acţionarii să adreseze întrebări către bord şi să fixeze teme (subiecte) pe agenda adunărilor generale. care guvernează adunările acţionarilor: 1. Tranzacţiile extraordinare ce au ca efect vânzarea firmei. 5. precum şi informaţii complete privind problemele asupra cărora urmează să fie luate decizii. b. Alegerea membrilor Bordului de conducere. inclusiv a procedurilor de votare. cu efecte egale pentru ambele tipuri de vot. Informaţii suficiente şi la timp privind: data. 2. Obţinerea informaţiilor relevante privind firma. Autorizarea de acţiuni suplimentare. aşa cum sunt ele prevăzute prin lege şi să verifice respectarea lor: a. 3. Îşi încurajeze partenerii de afaceri să aplice “OECD Guidelines”. Transferul sau înstrăinarea acţiunilor. în absenţă. Cota parte din profiturile firmei. Nu se implice nejustificat în activităţi politice locale.9. şi să fie suficient de bine informaţi asupra deciziilor privind schimbările fundamentale din cadrul firmei. Guvernanţa Corporativă trebuie să asigure cadrul pentru protecţia drepturilor acţionarilor. locul şi agenda adunărilor generale. 39 . Drepturile fundamentale ale acţionarilor includ: 1. 4. în cadrul adunării. Amendamente la statut.

toţi acţionarii trebuie să aibă aceleaşi drepturi de vot. astfel încât investitorii să-şi înţeleagă drepturile şi să poată face recurs. 40 . Tranzacţiile trebuie realizate la preţuri transparente şi în condiţii de concurenţă loială. Voturile pot fi exercitate prin procură generală sau nominală. 1. în maniera convenită cu proprietarul acţiunilor care beneficiază de vot. În cadrul fiecărei categorii. Structurile de capital şi aranjamentele care permit anumitor acţionari să obţină un grad disproporţionat de control faţă de cota sa parte din total acţiuni. Toţi acţionarii din aceeaşi categorie trebuie trataţi egal: 1. Acţionarii. 3. toţi investitorii trebuie să poată obţine informaţii asupra drepturilor de vot cuvenite tuturor categoriilor de acţiuni. Pieţele controlate de firmă trebuie lăsate să funcţioneze într-o manieră eficientă şi transparentă.d. trebuie făcute publice. Toţi acţionarii trebuie să aibă posibilitatea de a obţine compensarea efectivă pentru violarea drepturilor lor (transparenţa / cooperarea în cadrul Guvernanţei Corporative): a. Orice modificare a drepturilor de vot trebuie să facă obiectul votului acţionarilor. f. 2. cum sunt fuziunile şi vânzarea unor cote substanţiale din acţiunile societăţii. Comercializarea în interior şi auto-tranzacţionarea abuzivă trebuie prohibite. trebuie coroborate cu claritate şi dezvăluite. b. 2. inclusiv al celor minoritari sau străini. Procesele şi procedurile pentru adunările generale ale acţionarilor trebuie să permită tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor. Regulile şi procedurile ce guvernează achiziţionarea pachetului de control pe piaţa de capital şi tranzacţiile extraordinare. inclusiv investitorii instituţionali să-şi asume costurile şi beneficiile rezultate din exercitarea drepturilor de vot. Nu vor fi utilizate mecanisme de blocare a înstrăinării (transferului) pentru a proteja managementul de răspundere. 2. e. potrivit categoriei lor de încadrare. care protejează drepturile acţionarilor. Procedurile societăţii nu trebuie să facă dificilă sau costisitoare exercitarea dreptului de vot. Cadrul creat prin Guvernanţa Corporativă trebuie să asigure tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor. înainte de cumpărarea acestora.

Informaţiile trebuie pregătite. Cadrul pentru Guvernanţa Corporativă trebuie să asigure transparenţa. Transparenţa trebuie să includă. 2. Cadrul Guvernanţei Corporative trebuie să asigure ca drepturile acţionarilor majoritari. Acţionariatul majoritar şi drepturile de vot. 4. performanţele.c. b. raportările financiare şi ne-financiare şi auditul. patrimoniul şi conducerea societăţii: a. să fie respectate. Rezultatele activităţii şi cele financiare ale societăţii. Membrii Bordului. protejate de lege. b. aceştia trebuie să aibă posibilitatea să obţină reparaţiile efective pentru violarea drepturilor lor. Membrilor Bordului şi directorilor (managerilor) trebuie să li se ceară să dezvăluie orice interese materiale privind tranzacţiile sau problematica ce afectează societatea. c. Materiale privind factorii de risc previzibili. 3. 4. 6. 7. d. protejate de lege. 3. auditate şi diseminate în conformitate cu cele mai ridicate standarde de calitate privind: contabilitatea. 41 . funcţiile executive cheie şi remuneraţia acestora. Cadrul Guvernanţei Corporative trebuie să permită stimularea performanţei şi mecanismele pentru participarea acţionarilor majoritari. În cazul participării acţionarilor majoritari la procesul de Guvernanţa Corporativă. Cadrul creat pentru Guvernanţa Corporativă trebuie să recunoască drepturile acţionarilor majoritari. Structurile de conducere şi politicile. 5. aşa cum sunt reglementate prin lege şi să încurajeze cooperarea activă dintre societăţi şi acţionarii majoritari pentru a crea bogăţie locuri de muncă şi suportul firmelor consolidate financiar: a. În cazul intereselor acţionarilor majoritari. aceştia trebuie să aibă acces la informaţii relevante. oportunitatea şi acurateţea tuturor materialelor şi documentelor ce privesc situaţia societăţii. inclusiv situaţia financiară. Obiectivele societăţii. Materiale pe problematica privind salariaţii şi alţi acţionari majoritari. dar să nu se limiteze la materialul de informare privind: 1.

Bordul trebuie să trateze în mod corect pe toţi acţionarii. pentru a furniza o garanţie obiectivă şi neutră asupra bilanţurilor financiare care au fost întocmite şi prezentate de societate. 42 . monitorizarea efetivă a managementului de către Bordul de conducere şi răspunderile Bordului faţă de societate şi de acţionari: a. d. 3. înlocuirea personalului executiv cheie şi supravegherea planificării succesiunii de personal. Bordul trebuie să îndeplinească anumite funcţii cheie. a planurilor de acţiuni majore. bugetele anuale şi planurile de afaceri. politicile de risc. în interesul societăţii şi al acţionarilor. Selectarea. În cazurile în care deciziile Bordului de conducere ar putea afecta diferit. Membrii Bordului de conducere trebuie să acţioneze pe bază de informaţii complete. în cadrul managementului. previziunile privind cheltuielile majore de capital. Monitorizarea şi controlul asupra conflictelor de interese potenţiale. stabilirea obiectivelor de performanţă. 2. d. incluzând: 1. Canalele pentru diseminarea informaţiilor trebuie să asigure accesul corect la timp şi în condiţii de eficienţă al utilizatorilor la informaţii relevante. de bună credinţă. achiziţii şi investiţii. a membrilor Bordului şi acţionarilor incluzând utilizarea eronată a activelor corporale şi abuzurile în legătură cu tranzacţiile la care este parte. reglementat. de nominalizări pentru Bord. Anual trebuie realizată o auditare de către un auditor independent. atunci când este necesar. recompensarea. c. 4. b. Bordul trebuie să asigure conformitatea cu legea aplicabilă şi să ia în considerare interesele acţionarilor majoritari. monitorizarea şi. Analiza şi orientarea strategiei societăţii. cu diligenţa necesară şi solicitudine. aplicarea monitorizării şi performanţele societăţii. Cadrul pentru Guvernanţa Corporativă trebuie să asigure orientarea strategică a societăţii.c. 5. diverse grupe de acţionari. Analiza remuneraţiei Bordului şi a personalului executiv cheie şi asigurarea unui proces transparent.

7. Bordul trebuie să ia în considerare desemnarea unui număr suficient de membri ne-executivi ai săi. membrii bordului trebuie să aibă acces la informaţii cu acurateţe. practici de afaceri si angajamente voluntare rezultate din istoria şi tradiţiile specifice ale unei ţări. de management: 1. cu scopul organizării unui FORUM universal (global) privind „Guvernanţa Corporativă” (Corporate Governance). incluzând auditul independent şi sistemele adecvate de control. 2. Acest cadru al guvernării corporative elemente legislative. OECD a stabilit o colaborare cu Grupul de institutii al Băncii Mondiale. în principal. în mod deosebit sistemele de monitorizare a riscului. Exemple de astfel de responsabilităţi cheie sunt raportările financiare. Examinarea procesului de deschidere (transparenţă) şi a comunicaţiilor e. independent. f. relevante şi prompte. este necesară o fundaţie legală corespunzătoare în baza căreiea să-şi coordoneze relaţiile toţi participanţii pe pe piaţă. Cadrul guvernării corporative trebuie sa promoveze pieţe eficiente şi transparente. 6. Pentru promovarea unei Conduceri corporative de calitate în cadrul ţărilor cu economie în tranziţie. nominalizarea personalului executiv şi remunerarea membrilor Bordului.5. Pentru îndeplinirea responsabilităţilor lor.Pentru a asigura un cadru eficace al guvernantei corporative. Asigurarea integrităţii sistemelor de raportare financiară şi contabilă a societăţii. Monitorizarea eficacităţii practicilor de conducere în cadrul cărora operează şi efectuarea modificărilor necesare. Bordul trebuie să fie capabil să exercite o judecată obiectivă asupra afacerilor societăţii. capabili să exercite un raţionament independent faţă de sarcinile la car. sa fie în conformitate cu legislaţia în vigoare si să articuleze clar modul de distribuiere a responsabilităţilor între persoanele cu au autoritate pentru indeplinirea sarcinilor intr-o manieră obiectivă şi profesională. Membrii Bordului trebuie să aloce timp suficient responsabilităţilor ce le revin.e există un potenţial pentru conflict de interese. controlul financiar şi avizul juridic. Ţările care doresc implementarea acestor Principii trebuie să-şi monitorizeze cadrul propriu al guvernării corporative având ca obiectiv menţinerea şi consolidarea contribuţiei lor 43 .

Noua paradigmă a industrializării pune accentul pe dezvoltarea companiilor mici şi mijlocii. Distribuirea responsabilităţilor între autorităţile dintr-o juristicţie trebuie să fie clar specificate pentru a asigura servirea interesului public. procesul integrativ. integrităţii pieţei precum şi stimulii pe care îi creează pentru participanţii pe piaţă şi proporţia de pieţe transparente şi eficiente. din cauza metodelor de privatizare care au permis un acces foarte mare al managerilor şi al salariaţilor la capitalul societăţii. mai ales prin procesarea produselor.O altă definire a convergenţei este cea legată de creşterea similitudinilor şi performanţelor economice ale economiilor regionale şi naţionale în cadrul unui spaţiu dat. Deseori. Procesul de 44 . Dezvoltarea guveranţei corporative trebuie realizată luând în considerare impactul său asupra performanţei economice. pe tehnologiile de vârf şi pe creştere economică. 3.2. Regulamentele legale care afectează practicile guvernării corporative trebuie sa fie în conformitate cu legea. Legislaţia din România în faţa principiilor de guvernanţă corporativă În România. convergenţa e privită ca o precondiţie a integrării. Ea se realizează în principal prin aplicarea unor politici structurale în scopul obţinerii unor parametri de creştere economică accentuată în regiunile periferice (denumite aşa nu ca localizare geografică ci prin prisma dotării cu factori şi a performanţelor economice în utilizarea acestora) care au parcurs o perioadă de declin economic sau nu au reuşit să atingă performanţele economice ale zonei din care fac parte. strategiile acestuia şi crearea de instituţii funcţionale comune sunt mult mai uşor de atins. acţionarii externi nu vor să se implice în finanţarea proiectelor de investiţii deoarece mijloacele de control sunt ineficiente. Se pune problema dacă industrializarea va permite ţărilor periferice atingerea performanţelor economice ale ţărilor dezvoltate.la integritatea pieţei. având drept unităţi de bază firmele mixte de producţie şi de servicii. transparente şi aplicabile. deoarece atâta vreme cât structurile de creare şi implementare a politicilor converg. iar agricultura este considerată drept un stimulent al creşterii. Principiile guvernării corporatiste din România Conceptul de convergenţă Convergenţa reprezintă un proces dinamic la baza căruia se află aplicarea unor politici socio-economice menite să diminueze disparităţile dintre regiuni şi ţări într-un spaţiu dat.

Ministerul Justiţiei a supus recent dezbaterii publice un set de modificări legislative în scopul adaptării Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 la principiile OECD/OECD privind guvernarea corporativă şi la normele comunitare în materie. cumulul de mandate. Prin actul constitutiv vor putea fi stabilite criterii adiţionale de eligibilitate a administratorilor referitoare la profesionalismul şi independenţa acestora. precum şi noi reglementări în materia conflictului de interese. tranzacţii cu părţi implicate. tratamentul echitabil al acţionarilor. punctual. Proiectul prevede criterii mai transparente de stabilire a remuneraţiei administratorilor. În documentul de poziţie al Ministerului Justiţiei cu privire la aceste modificări sunt arătate. Consiliul de Administraţie şi acţionarii minoritari. Principalele etaloane ale acestei reforme sunt principiile în materie elaborate de OECD/OECD în 2004. Pe de altă parte. conflictul de interese dintre acţionarii majoritari şi cei minoritari este inevitabil. modificările ce se au în vedere în materia statutului administratorilor şi a structurii Consiliului de Administraţie şi cele în materia drepturilor acţionarilor. Aplicarea principiilor guvernării corporative este de natură să aplaneze astfel de conflicte. rolul membrilor care iau parte la guvernarea corporativă. regândirea sistemului de garanţii ce trebuie constituite de către administratori. imperative. conflictul îşi are sursa în încălcarea drepturilor acţionarilor minoritari şi diminuarea averii acestora de către acţionarii majoritari. modificările au în vedere prevederi clare cu privire la durata mandatului administratorilor numiţi prin actul constitutiv şi al celor desemnaţi ulterior. privatizarea a dus la formarea unui grup puternic de acţionari majoritari sau semnificativi. în lipsa unei guvernări eficiente. între management. în principal cu privire la clauza de neconcurenţă. în 45 . responsabilitatea Consiliului de Administraţie. Conflictul dintre acţionarii majoritari şi cei minoritari degenerează de obicei în alte conflicte. Pe lângă acestea. transparenţa şi difuzarea informaţiilor. precum şi între acţionarii majoritari şi partenerii de afaceri ai companiei. În ceea ce priveşte statutul administratorilor. sunt luate în considerare legislaţia modernă în materia societăţilor comerciale. precum şi o serie de norme comunitare (în special recomandări ale Comisiei Europene). În aceste societăţi. referitoare la drepturile acţionarilor. Aceasta înseamnă trasarea unor reguli clare. Principiile guvernării corporative impun introducerea unor obligaţii de loialitate a administratorilor faţă de societate (exercitarea mandatului cu bună-credinţă şi diligenţă. De cele mai multe ori.privatizare a dus la formarea unui acţionariat neimplicat în activitatea firmei şi fără mijloace eficiente de control. ca şi reforme care au avut loc recent în statele occidentale şi în cele est-europene.

modernizarea normelor existente. În acest scop. Consolidarea drepturilor acţionarilor minoritari este un alt punct important vizat prin modificări. pe de-o parte. noi termene de convocare. introducerea unor noi prevederi în Legea nr. În compensaţie. votul în absenţă. unele prevederi au fost aspru criticate. Deşi opinia majoritară cu privire la Proiectul de lege este una pozitivă. se are în vedere. În acest scop. de a supraveghea controlul intern şi extern (prin cenzori şi auditori) şi clarificarea rolului preşedintelui consiliului: coordonator al consiliului. reforma dreptului de cesionare a acţiunilor şi de retragere din societate. Modificările au în vedere şi instituirea unei reguli cu privire la înlăturarea „valului corporativ“. în numele societăţii. Distincţia dintre funcţiile executive şi nonexecutive ale administratorilor. în măsura în care au acţionat cu bună-credinţă. votul electronic). Amendamentele au în vedere consolidarea poziţiei membrilor nonexecutivi ai consiliului prin acordarea unor drepturi specifice: de a adresa întrebări. Uniunea Naţională a Patronatului Român (UNPR) a 46 . De exemplu. iar. modificările propuse vizează protecţia şi facilitarea exercitării drepturilor acţionarilor. administratorii sau acţionarii majoritari să răspundă pentru datoriile societăţii. Potrivit acestui principiu. Principalele propuneri privesc asigurarea unui tratament echitabil al tuturor acţionarilor şi crearea condiţiilor pentru ca acţionarii să participe la adunările generale (îmbunătăţirea sistemului de notificare. precum şi asigurarea unui tratament echitabil al acestora. în anumite cazuri. În organizarea funcţiei executive se are în vedere clarificarea rolului directorului general şi a raporturilor dintre actualii „directori executivi“ şi consiliu. principiul judecăţii de afaceri („business judgment rule“) trebuie luat în considerare. împotriva administratorilor pentru acoperirea pierderilor. prin care acţionarii depun plângere.interesul prioritar al societăţii). dreptul de participare la adunările generale al deţinătorilor de acţiuni cu dividend prioritar fără drept de vot. delegarea funcţiei executive către un comitet executiv sau unor membri determinaţi ai Consiliului de Administraţie sunt directive care fac parte din principiile guvernării corporative şi care urmează să fie implementate şi în legislaţia noastră. atunci când introducerea unei acţiuni directe a fost omisă. director general sau ambele? În privinţa drepturilor acţionarilor. pe de altă parte. publicarea propunerilor acţionarilor. administratorii. clar determinate. nu sunt răspunzători personal pentru o decizie de afaceri care se poate dovedi ulterior greşită. ceea ce ar permite ca. dreptul general al acţionarilor minoritari de a adăuga puncte pe ordinea de zi. 31/1990. se aduc amendamente în vederea facilitării convocării adunării generale la solicitarea acţionarilor minoritari şi modernizării regulilor cu privire la acţiunile „derivate“.

participarea membrilor cu drept de vot va trebui încurajată şi nu redusă. Dacă Proiectul va fi aprobat în această variantă. Recomandarea OECD/OECD privind crearea unui institut pentru formarea managerilor în spiritul respectării codului de transparenţă a fost pusă în practică în iulie 2003. cerinţa prezentă de cvorum redus. propunerea în speţă va acţiona împotriva interesului societăţii în situaţii extraordinare. Astfel. Conform UNPR. Încercările Proiectului de lege de a reglementa adunările acţionarilor a atras de asemenea critici din partea reprezentanţilor UNPR. iar aceştia sunt importanţi pentru dezvoltarea pieţei româneşti de capital.afirmat în presă că reducerea cvorumului cerut pentru adunarea acţionarilor va constitui o relaxare injustă a formalităţilor societăţii. va lipsi de conţinut în primul rând organizarea unei adunări a acţionarilor. în care sunt listate companiile cele mai transparente din piaţă. Având în vedere că o serie de investitori instituţionali străini urmăresc să includă în portofoliu companii ce îndeplinesc criterii le de guvernanţă corporativă. care au atacat prelungirea perioadei pentru a convoca Adunarea (de la 15 zile la 30). Legea societăţilor comerciale sau Legea pieţei de capital. principii ale Guvernanţei Corporative au început să se regăsească şi în legislaţia românească. această măsură va crea dezechilibre luând în considerare propunerea de impozitare cu 16 %. autorităţile Bursei s-au preocupat în ultimii ani de implementarea acestui cod. ci cu majoritate simplă. cum sunt examinate de Proiectul de lege. La recomandarea OECD/OECD. şi anume Electroaparataj Bucureşti. în 2001. doar o singură societate figurează la această categorie. Codul Fiscal. Proiectul de lege va permite unui număr mic de acţionari deţinând 20% să aibă cvorum în Adunarea Acţionarilor. astfel cum prevede legea actuală. vor trebui luate cu majoritatea absolută de voturi a acţionarilor prezenţi. Din păcate. decizii majore. când a luat fiinţă Institutul de Guvernanţă Corporativă al BVB – cu scopul de a schimba cultura managerială în concordanţă cu normele internaţionale privind guvernanţa corporativă prin creşterea standardelor profesionale a managerilor. în opinia UNPR noile reglementări privind dividendele vor cauza o fiscalitate mai mare decât în 2004. BVB a înfiinţat. Potrivit reprezentanţilor Consiliului naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (CNIPMMR). Legea privatizării. Codul Guvernanţei Corporative şi categoria Plus. o adunare a acţionarilor „trebuie să stabilească politica şi să supravegheze activităţile adoptate de societate”. în 2001. pentru a asigura un management efectiv al societăţii. împreună cu adoptarea hotărârilor nu cu majoritate absolută. Dacă Proiectul va fi aprobat. În opinia UNPR. când probleme urgente vor trebui dezbătute şi aprobate de acţionari. în acte normative precum Legea falimentului. 47 . UNPR este de asemenea împotriva reducerii perioadei de plată a dividendelor de la 8 la 6 luni.

OECD/OECD apreciază că aceasta trebuie să prevadă delimitarea exactă a responsabilităţilor între organismele de control intern şi 48 . Pentru Bursa de Valori Bucureşti recomandările se referă la începerea activităţii Institutului de Guvernanţă Corporativă şi modificarea Codului de Guvernanţă Corporativă. precum şi numirea în cadrul companiilor mari a unor directori independenţi. Alte recomandări se referă la faptul că numai AGA poate decide majorarea capitalului social. plata dividendelor în termen de 60 de zile. De asemenea. Organizaţia consideră că Legea societăţilor comerciale ar trebui să prevadă excluderea conducerii executive din consiliul de administraţie şi separarea funcţiei de preşedinte de cea de director executiv.Institutul va organiza cursuri privind piaţa de capital. sunt alte recomandări ale organizaţiei. nu şi Consiliul de Administraţie. Agenţia pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) ar trebui să facă publice contractele de privatizare pentru companiile listate. Institutul va fi administrat de către membri ai comitetului BVB şi ai Rasdaq. De asemenea. includerea în raportul anual a structurii consolidate a acţionarilor care deţin mai mult de 5% din capitalul social. Recomandările OECD/OECD la nivel instituţional se concretizează în crearea unui Comitet pentru dezvoltarea pieţei de capital şi controlul de către Camera Auditorilor Financiari a activităţii auditorilor. În sarcina Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare revin elaborarea regulamentelor pentru aplicarea legii privind piaţa de capital şi asigurarea implementării acestora. condiţiile impuse pentru listarea la categoria „Plus“ fiind prea restrictive pentru piaţa de capital din România. doar pentru companiile listate. OECD/OECD apreciază că recomandările de guvernanţă corporativă au fost parţial implementate în România în perioada 2001-2004 şi recomandă instituţiilor pieţei de capital să coopereze pentru elaborarea legislaţiei şi preluarea practicilor internaţionale. OECD/OECD apreciază că încheierea unui contract între companii şi directori ar duce la creşterea asumării responsabilităţii de către aceştia. elaborat în 2001. într-o primă fază. Referitor la legea societăţilor comerciale. instruirea personalului în domeniul guvernanţei corporative şi îmbunătăţirea conţinutului paginii de internet a instituţiei. organizaţia recomandă ca în campania de atragere a companiilor pentru listarea pe acest segment să se dea prioritate companiilor mari şi foarte mari şi sugerează însuşirea conceptelor de guvernanţă corporativă de către managerii companiilor listate la categoria I a BVB şi Rasdaq. Elaborarea de către Institutul de Guvernanţă Corporativă al BVB a unui cod al membrilor consiliului de administraţie. potrivit unui raport al instituţiei. în următorii doi-trei ani.

Speram insa sa se implice si Guvernul. Planul nu a fost deocamdata concretizat. ca va infiinta si un institut care sa scoleasca administratorii in domeniu. inseamna ca lucrurile nu trebuie schimbate. atata timp cat actionarii nu se plang cu glas tare de managementul societatii. singura companie de la categoria Plus. De ce sa te complici cu reguli de guvernanta corporativa cand se gasesc investitori care sa-ti cumpere actiunile!? Societatile sunt departe de a avea un management care sa tina cont de interesele tuturor actionarilor. inca de anul trecut. desi institutul trebuia sa funtioneze incepand de anul acesta. printre altele. Oficialii Bursei nu mai vor sa-si asume singuri rolul de “educatori” si asteapta implicarea statului. respectarea drepturilor actionarilor. emitentii de la Bursa merg pe sintagma “merge si asa”. mai ales ca autoritatile au tot interesul ca societatile din cadrul Fondului Proprietatea sa fie conduse dupa reguli de guvernanta 49 . anul acesta. Majoritatea companiilor considera complicata adoptarea regulilor de guvernanta corporativa. tratamentul echitabil al tuturor actionarilor. iar în cadrul lor se pot identifica anumite elemente comune. “Institutul de guvernanta corporativa va functiona. Este motivul pentru care Bursa de Valori a realizat un cod de management modern. Societatile nu sunt obligate sa aplice sistemul amintit pentru a se lista la bursa. clarificarea atribuţiilor auditorilor financiari şi detalii cu privire la obligaţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie. probabil. Dintr-un motiv sau altul. guvernanta corporativa presupune un sistem de control bine pus la punct. In viziunea administratorilor. Nu in ultimul rand. Experienta le-a aratat acestora ca pot fi indeajuns de atractivi pentru investitorii de pe piata de capital. o necesitate. totusi. apreciem că guvernanţa corporativă este un element de convergenţă atât în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană cât şi în cel de integrare în economia globală ce se prefigurează a se dezvolta în acest secol. Schimbarile ar viza. companiile nu considera o prioritate trecerea la categoria Plus. precum si o comunicare suficienta si transparenta.extern. Aplicarea acestuia constituie. Principiile de guvernanta corporativa sunt ignorate de emitentii mai mici si aplicate cu inconsecventa de cei mari. Pornindu-se de la concluzia că diferitele coduri şi modele practice de guvernare prezintă flexibilitate. Ideea unei administrari cu un grad ridicat de transparenta nu prea incanta administratorii societatilor. deoarece presupune modificarea actului constitutiv al societatii. desi este vehiculata in mediul bursier de mai bine de doi ani. Justitia incearca sa forteze modernizarea afacerilor Chiar si cand e vorba de propriul management. unde ajung doar emitentii care si-au insusit aceste principii. Institutia a anuntat. fara sa urmeze neaparat exemplul Electroaparataj. legea pietei de capital fiind realizata dupa Directive ale Uniunii Europene care fac referire la o buna guvernanta corporativa.

conflictul de interese dintre acţionarii majoritari şi cei minoritari este inevitabil. tratamentul echitabil al acţionarilor. privatizarea a dus la formarea unui grup puternic de acţionari majoritari sau semnificativi. acţionarii externi nu vor să se implice în finanţarea proiectelor de investiţii deoarece mijloacele de control sunt ineficiente. Principalele etaloane ale acestei reforme sunt principiile în materie elaborate de OECD in 2004. Aplicarea principiilor guvernării corporatiste este de natură să aplaneze astfel de conflicte. din cauza metodelor de privatizare care au permis un acces foarte mare al managerilor şi al salariaţilor la capitalul societăţii. precum şi între acţionarii majoritari şi partenerii de afaceri ai companiei. precum şi o serie de norme comunitare (in special recomandari ale Comisiei Europene). imperative. Pe de altă parte. Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice un set de modificări legislative în scopul adaptării Legii societăţilor comerciale 31/1990 la principiile OECD privind guvernarea corporatistă şi la normele comunitare în materie. Conflictul dintre acţionarii majoritari şi cei minoritari degenerează de obicei în alte conflicte. Stere Farmache. punctual. referitoare la drepturile acţionarilor. responsabilitatea Consiliului de Administraţie. De cele mai multe ori. Implementarea principiilor OECD în România În România. modificările ce se au în vedere în materia 50 . BCR se afla printre putinele companii (daca nu chiar singura) care se va lista la Bursa si care si-a eficientizat deja managementul.corporativa”. între management. rolul diferitelor părţi care iau parte la guvernarea corporatistă. transparenţa şi difuzarea informaţiilor. În aceste societăţi. Pe lânga acestea. în lipsa unei guvernări eficiente. Consiliul de Administratie şi acţionarii minoritari. Ministerul Justiţiei a propus reformarea legislaţiei societăţilor comerciale în scopul implementării principiilor guvernării corporatiste ale Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD). În documentul de poziţie al Ministerului Justiţiei cu privire la aceste modificări sunt arătate. Aceasta înseamnă trasarea unor reguli clare. afirma directorul general al BVB. ca şi reforme care au avut loc recent în statele occidentale si în cele est-europene. erau luate în considerare legislaţia modernă în materia societăţilor comerciale. Procesul de privatizare a dus la formarea unui acţionariat neimplicat în activitatea firmei şi fără mijloace eficiente de control. conflictul îşi are sursa în încălcarea drepturilor acţionarilor minoritari şi diminuarea averii acestora de către acţionarii majoritari. Adoptarea acestor principii era prevăzută şi în planul de acţiuni pentru dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri în România pe perioada 20052006.

statutului administratorilor şi a structurii Consiliului de Administraţie şi cele în materia drepturilor acţionarilor. e) f) Sumar Sarcini şi teme ce vor fi notate Bibliografie modul g) 51 .

Gary Marks lansează conceptul de guvernantă multinivel. Guvernarea Uniunii Europene Contextul guvernării Uniunii Europene Descrisă de unii autori drept o construcţie particulară. Comunitatea Europeană se caracterizează printr-o formă unică. J. Leibfried. problemele esenţiale pentru guvernanta comunitară: a) legitimitatea democratică a procesului politic comunitar. revoluţionară de guvernantă. la care şi-au adus o contribuţie notabilă şi autori ca Grande. sistem de guvernare în formă de (tip) reţea (Ansell 2000).Modul 4: Studii de caz referitoare la guvernarea corporatistă a) Scopul şi obiectivele modulului Scopul acestui modul este prezentarea unor studii de caz referitoare la guvernarea corporatistă la nivel mondial. 4. se vor atinge următoarele: • • Prezentarea studiului de caz de guvernanţă a Uniunii Europene. am putea spune înrudite cu cel al sistemului de guvernare multinivel. anume guvernarea Uniunii Europene. Scharpf. Prezentarea studiului de caz a unei bănci. în pofida unor mici nuanţări inerente. Peterson. toate abordările respective subliniază faptul că arhitectura instituţională şi procesul de elaborare a politicilor în UE sunt caracterizate de două dimensiuni: a) dimensiunea politică. Pierson. cât şi un caz de guvernare corporatistă a unei bănci. Unul dintre ele este cel al guvernantei tip reţea folosit de Borzei în 1997. Peters. Jachtenfuchs. cu variantele de stat-reţea (Castells 1998). Scharpf aprecia în 1999 că acest concept relevă. UE fiind dominată de un mod neierarhic de luare a deciziilor (de politică). în contrast cu teoria neofuncţionalistă şi cu cea a interguvernamenta-lismului liberal. s-au folosit şi alte concepte. sui generis. Benz. în 1993. Kohler-Koch. Ca obiective. Pentru a analiza mai detaliat rolul instituţiilor în sistemul de guvernare comunitar. Pierre. Eberlein. Hooghe. tipologie reţea a guvernantei (Kohler-Koch 1999). originală. care necesită utilizarea unor concepte noi. J Weiler. capabile să definească complexitatea şi particularităţile acestui nou sistem de guvernare.1. Heritier. b) distribuirea puterii şi capacitatea de rezolvare a problemelor de către factorii de decizie (policy makers) comunitari. iar actorii de la nivelurile 52 .

inferioare . Actorii guvernamentali cu o poziţie centrală în păienjenişul conexiunilor mterorganizaţionale vor asigura o conducere (leadership) adecvată în alcătuirea şi ghidarea acestor echipe de proiect. în pofida unor deosebiri.naţional şi subnaţional -constituie o parte integrantă a procesului de decizie la nivel supranaţional. au. Conceptual. ci ele joacă un rol deosebit de activ prin stabilirea de reguli şi norme. dar şi privind eficacitatea. Deşi aceste trăsături ale guvernantei tip reţea se întâlnesc şi la nivel naţional. instituţionalismul se poate aplica foarte bine studiului instituţiilor europene şi procesului de integrare europeană (Bulmer. Chris Ansell consideră că un sistem de guvernare tip reţea este o structură în care atât organizarea statală. b) dimensiunea socială. ONG-uri -joacă un rol proeminent în elaborarea politicilor publice. Aceste echipe de proiect ar depăşi limitele de ordin organizaţional şi graniţele dintre interesul public şi cel privat. interdependenţa între actori şi instituţii. şi opinii comune privind sistemul de guvernare comunitar şi aspectele procesului politic comunitar. ele sunt esenţiale pentru relevarea specificului guvernantei comunitare. Taylor).lobby-işti. dintre care cel mai important ar fi neglijarea variabilelor de ordin instituţional. ONG-urile şi sindicatele (ultimele făcând parte şi din aşanumiţii parteneri sociali). totuşi. unde nu sunt ierarhii ideale şi unde grupurile de interese sunt un factor important în procesul de elaborare a politicilor. participarea la luarea deciziei se extinde dincolo de birocraţii îndreptăţiţi s-o facă. cum sunt. economice. prin alocarea de resurse şi exercitarea unei anumite autorităţi. opiniile sunt destul de divergente. în funcţie de politicile comunitare luate în discuţie. în cazul UE. ca şi cei ai sistemului de guvernare multinivel. Olson. Conceptul guvernantei tip reţea aplicat UE are şi unele minusuri. grupuri de interese. Jactenfuchs. puterea de decizie şi responsabilitatea de ordin democratic3. Pierson. în privinţa importanţei rolului lor. Kerremans. Totuşi. cu solide argumente pro şi contra. Rolul instituţiilor în procesul de elaborare şi implementare a politicilor a fost relevat de promotorii insti-îuţionalismului în cadrul ştiinţelor politice. în special legate de fragmentarea şi descentralizarea puterii. Hali. sociale (March. cât şi cea societală sunt dezagregate vertical şi orizontal (ca în pluralism). în logica acestui tip de guvernantă stă reunirea unor actori diferiţi în jurul unor proiecte specifice. trebuie precizat că actori de genul lobby-iştilor şi grupurilor de interese nu pot fi asimilaţi cu uşurinţă aşa-numitei societăţi civile. orientate către soluţii instituţionale. dar conexate prin schimb cooperativ (ca în corporatism). Partizanii conceptului de guvernare tip reţea. prin structurarea oportunităţilor pentru acţiunea politică. care consideră că instituţiile nu sunt doar locuri unde-şi desfăşoară activitatea actorii politici. iar actorii privaţi . Pollack). de exemplu. iar aspectele instituţionale au fost bine evidenţiate de teoreticienii sistemului de guvernare multinivel. Un sistem de guvernare tip reţea 53 .

putem distinge două fenomene majore. interguvernamentalismu-lui liberal (Moravcsik). Agregarea intereselor naţionale prin adoptarea de reglementări comunitare este mai dificil de realizat pe baza unor decizii luate prin consens sau în unanimitate la nivel european. Curtea de Justiţie a UE a introdus principii esenţiale pentru mediul economic. care încearcă să explice repartizarea competenţelor şi interacţiunea între nivelurile guvernantei. Kohler Koch consideră că au fost afectate rolul statului. Caracterul pregnant regulator al guvernantei comunitare a afectat sistemul juridic din statele membre şi a conferit un caracter juridic semnificativ managementului economic. dar a creat şi o 54 . regulile comportamentale. în privinţa rolului jucat de statele naţionale (comunitare). Adepţii neoinstituţionalismului au luat în considerare nu numai rolul instituţiilor comunitare. Totuşi. Transformarea intereselor naţionale. pentru a se obţine armonizarea lor şi convergenţa cu interesul comunitar. care s-a modificat substanţial sub influenţa integrării regionale.şi micro-. Al doilea fenomen este legat de reforma unor politici comune din ultimii 15 ani.sau multinivel trebuie analizat prin prisma funcţionării sale eficiente. a responsabilităţii democratice a instituţiilor sau actorilor implicaţi. nivelul de acţiune. care a consacrat aplicarea principiului subsidiarităţii şi un anumit grad de descentralizare a deciziei şi de eficientizare a politicilor respective. în opinia lui Tanya Borzei şi Thomas Risse5. ci şi rolul statelor naţionale. a evoluţiilor managementului economic (mai ales pe linia activităţii regulatorii) şi a impunerii noului management public (pentru perfecţionarea activităţilor administrative). Primul este cel al transferului de prerogative ale suveranităţii sau de competenţe de la nivel naţional la nivel supranaţional (aşa-numita integrare pozitivă) care. a globalizării. analiza unor aspecte de ordin politic şi juridic. structura interacţiunii. implică agregarea şi/sau transformarea intereselor naţionale ale statelor membre. Subsidiaritatea este conceptul care sprijină poate cel mai bine teoria sistemului de guvernare multinivel. teza fuziunii (Wessels). B. Sistemul de consultări şi dezbateri în cadrul comitetelor de pe lângă instituţiile comunitare contribuie la acest proces de transformare a intereselor naţionale. investigarea elaborării politicilor şi administrării acestora. a complexităţii şi diferenţierii sale. a celor care au puterea de decizie şi a beneficiarilor politicilor. Studiul guvernantei comunitare implică analize la nivel macro. conduce la creşterea interdependenţelor între ţările membre şi se realizează prin influenţa determinantă a nivelului supranaţional6. Simon Bulmer a acceptat ideea că în explicarea ecuaţiei sistemului de guvernare sau guvernantei comunitare în afara conceptelor de reţea şi multinivel şi-au adus contribuţia concepte sau teorii de genul neoinstituţionalismului.

Guvernanta supranaţională a găsit soluţii comune prin intermediul parteneriatului multinivel şi prin rolul ei moderator. mai precis cu jurisprudenţă creată de Curtea Europeană de Justiţie. cum sunt teoriile macro. în viziunea lui Joseph Weiler. totuşi neoinstituţionalismul asigură o punte de legătură între cercetările efectuate. de marile linii directoare de acţiune. Sigur că guvernanta sau sistemul de guvernare comunitar a avut un caracter dinamic. În primul caz. care a clarificat unele aspecte juridice şi a facilitat activitatea de reglementare şi de elaborare a politicilor de către Comisia Europeană. conferit atât de schimbările negociate politic. Dacă o metodologie comună a acestor teorii n-a putut fi identificată pentru a se realiza o analiză corectă. efecte notabile asupra guvernantei comunitare şi au consolidat în timp constituţionalizarea UE. de programele de acţiune în domeniul mediului şi socialului. nivelul comunitar nu poate funcţiona fără această repartizare a puterii 55 . toate putând fi considerate instrumente specifice ale guvernantei. neoinstituţionalismul care evidenţiază schimbările instituţionale. în 2004. Diverse teorii au tangenţă cu acest caracter sistemic al guvernantei. Evoluţia pe o pantă continuu ascendentă a politicii comunitare constituie o trăsătură notabilă a guvernantei comunitare şi poate fi ilustrată de programele pe termen mediu. a problemelor investigate şi pentru a se asigura succesul cercetărilor la diferite niveluri. Evidenţierea caracterului supranaţional al guvernantei comunitare ridică chestiunea împărţirii puterii între principalii actori atât la nivel vertical. iar în acest cadru găsim un spectru larg de reglementări şi proceduri instituţionale corespunzătoare unor anumite politici.jurisprudenţă bogată şi a rezolvat dispute importante între instituţiile comunitare sau între acestea şi ţările membre. Prevederile tratatelor şi dezvoltarea dreptului comunitar au avut. cât şi de evoluţia jurisprudenţei comunitare. Instituţiile asigură un cadru sistemic guvernantei comunitare. Procesul dinamic de elaborare a politicilor comunitare s-a împletit strâns cu dezvoltarea dreptului comunitar. chiar dacă empirică. abordarea pe baza conceptului de reţea pentru analiza politicii la nivel mezzo (Peterson). cu mici modificări. însă un cadru constituţional bine structurat şi având la bază o legitimitate democratică solidă a fost propus doar de Convenţia Europeană în 2003 şi a fost validat de Conferinţa Interguvemamentală. cum sunt cele cadru. Simon Bulmer a analizat schimbările în structura guvernantei comunitare prin prisma a trei parametri care relevă tipul schimbării: a) incrementale sau de etape b) negociate politic sau juridice c) afectând tot sistemul sau doar anumite părţi. de metoda deschisă de coordonare. cât şi la nivel orizontal.care tratează schirhbările majore in dinamica procesului de integrare (neofuncţionalismul şi interguvernamentalismul).

principiul subsidiarităţii. ci şi diverse alte forţe politice. De aceea se poate afirma că procesul de elaborare a politicilor este influenţat de reţele orientate spre politici sau probleme care au atât o existenţă neoficială. toate aceste dezvoltări punându-şi amprenta asupra structurii guvernantei comunitare. La nivel orizontal. ci şi fazei prelegislative. cum ar fi caracterul ei politic şi juridic. Dacă Comisia a promovat interesele generale ale Comunităţii. UE se bazează în mare măsură pe guvernele naţionale (ministere şi agenţii) pentru a transpune şi implementa politicile şi dreptul comunitar (sau aşa-numitul acquis comunitar). deşi unii autori au rezerve serioase în acest caz. în chestiuni de luare a deciziilor. în plus. unde de multe ori mass-media a recurs la manipulări şi mistificări grosolane. Partidele politice. Tratatul de la Maastricht. dar este valabilă şi pentru faza de execuţie a politicii care implică diverse ipostaze ale comi-tologiei. încadrarea structurilor guvernantei la nivelul politicilor în 56 . termen folosit pentru a reliefa rolul şi importanţa tuturor comitetelor asociate instituţiilor comunitare. şi societatea civilă s-au preocupat intens de chestiuni de ordin constituţional. grupurile de interese s-au organizat foarte bine la nivel comunitar şi şi-au promovat interesele împreună cu guvernele naţionale în cadrul dezbaterilor organizate de instituţiile comunitare. în ce măsură nivelul subnaţional este implicat în conceperea şi implementarea politicii structurale. împărţirea puterii între UE şi guvernele naţionale este vizibilă în cazul Consiliului European. în principal Consiliului UE şi Comisiei Europene. Consiliului de Miniştri şi puzderiei de comitete interguvernamentale din cadrul celor trei piloni. iar Tratatul de la Amsterdam. ceea ce fundamentează temeinic teoria guvernantei multinivel.la alte niveluri. rămâne de analizat. Instituţiile comunitare sunt asociate cu valori şi norme care au evoluat treptat în decursul timpului prin acumularea de experienţă şi care sunt influenţate prin schimbări sau decizii de ordin politic. organizate la nivel comunitar. Dar şi nivelul subnaţional intervine în acest proces complex. Programul pieţei unice a ranforsat valorile neoliberale. cetăţenia europeană şi integrarea flexibilă sau diferenţiată (cooperarea întărită). Ea este caracteristică nu doar fazei legislative (procesului de elaborare a politicilor). împărţirea puterii nu implică doar instituţiile. în care au loc consultări neoficiale între funcţionarii civili naţionali şi experţii Comisiei. Consiliul şi Parlamentul au susţinut interese specifice şi de multe ori contradictorii. cât şi la nivel comunitar. Există anumite dimensiuni ale guvernantei comunitare pe care orice teorie sau doctrină serioasă trebuie să le releve. atât la nivel naţional. cum sunt grupurile de interese şi societatea civilă. diferitele tipuri de schimbări specifice acestui sistem. de exemplu. care privesc aspecte regulatorii ale integrării pieţelor. cât şi una instituţionalizată.

guvernele şi parlamentele naţionale la nivel naţional (statelor membre). care au subestimat rolul unor actori şi au supraevaluat rolul altora. Hooghe şi Grande). în cazul specific al UE. Chris Ansell consideră că guvernanta multinivel este focalizată pe întrepătrunderea unor reţele suprapuse care acţionează simultan în sfere funcţionale multiple şi la scări geografice multiple11. Conceptul de guvernantă multinivel a fost introdus relativ recent în strânsă legătură cu teoria institutionalistă şi pentru a contracara minusurile teoriei neofuncţio-naliste şi îndeosebi ale celei interguvemamentaliste. actorii şi decidenţii majori sunt instituţiile comunitare şi statele membre. UE se deosebeşte de alte organizaţii internaţionale de tip instituţional nu prin diferenţierea internă sau prin faptul că este un sistem multinivel. autorităţile regionale şi locale la nivel subnaţional. depăşind jurisdicţiile formale. Diferenţierea instituţională se regăseşte în organizaţii ierarhice. Toate aceste dimensiuni sunt abordate de către neoinstitu-ţionalism. Comisia Europeană este preocupată de analiza guvernantei comunitare şi a modalităţilor de perfecţionare a sa. dimensiunea normativă a guvernantei7. Totuşi. Puterea politică este distribuită peste diverse niveluri teritoriale şi peste diverse sfere funcţionale de luare a deciziei. Gary Marks şi Edgar Grande au evidenţiat trei trăsături principale ale guvernantei multinivel: 57 . Comisia consideră că guvernanta multinivel sau multistratifi-cată înseamnă coexistenţa şi impletirea câtorva niveluri de guvernantă. dar şi actori ca grupurile de interese şi societatea civilă. cât şi orizontal. care au rolul şi influenţa cea mai mare în cadrul guvernantei europene. Guvernarea multinivel a Uniunii Europene Conceptul de guvernantă multinivel îşi trage seva din analiza cadrului instituţional al elaborării politicilor comunitare şi a procesului politic comunitar şi pleacă de la prezumţia că sistemul de guvernare comunitar are un grad înalt de diferenţiere şi integrare atât vertical. dar nu orice sistem multinivel este neapărat ierarhic. Evitând cu grijă abordările de tip doctrinar şi exprimarea preferinţei pentru vreuna dintre teoriile fundamentale ale integrării europene. instituţii şi sfere de luare a deciziei. fiind constituită dintr-un mare număr de actori juridic independenţi şi funcţional interdependenţi.cadrul unei structuri sistemice mai cuprinzătoare. Ea a definit într-o comunicare recentă guvernanta europeană drept un set de principii şi instrumente pentru procesul de luare a deciziei pe fondul existenţei unor straturi multiple de actori şi decidenţi în cadrul UE: instituţiile europene la nivel supranaţional (comunitar). ci pentru că reprezintă un tip distinctiv de sistem multinivel cu trei caracteristici principale (Marks.

actorii şi instituţiile supranaţionale şi naţionale formează un sistem integrat de luare a deciziei. O coordonare a politicilor naţionale se face la nivel supranaţional prin metoda deschisă de coordonare şi marile linii directoare. în timp ce grupurile de interese. Kohler-Koch vede sistemul comunitar ca unul nemajoritar. Raporturile între diferitele niveluri şi/sau domenii sunt caracterizate printr-un grad înalt de interdependenţă instituţională şi funcţională. proces care se bazează pe negocieri între actorii principali şi pe principiul consensului şi al votului nemajoritar. b) caracterul neierarhic al procesului de luare a deciziilor. ceea ce înseamnă că actorii şi domeniile nu sunt ierarhizate ca în cazul relaţiilor sau organizaţiilor interguvernamentale tradiţionale. bazat pe negocieri cuprinzătoare. În opinia lui Scharp. iar acestea din urmă şi regiunile din cadrul lor nu sunt subordonate instituţiilor supranaţionale. exclusiv naţionale. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor. partajate în comun.a) arhitectură instituţională neierahizată. Peters şi Pierre consideră că actorii regionali şi locali (nivelul subnaţional) pot ocoli nivelul naţional pentru a-şi promova interesele la nivel supranaţional. unde regăsim şi subsidiaritatea. Această interdependenţă între UE. la un acord pe baza consensului. în deciziile sau domeniile de importanţă majoră se ajunge. întrebarea firească este dacă şi nivelul subnaţional are un rol important în procesul decizional la nivel comunitar. b) principiul repartizării competenţelor. Andrew 58 . alţi actori recurg la o activitate intensă de lobby la nivel european. societatea civilă. ceea ce înseamnă că actorii naţionali sunt omniprezenţi în negocierea şi luarea deciziilor la nivel comunitar. de regulă. cât şi a actorilor economici şi sociali. ci doar mediatori în arbitrarea unor interese concurente şi catalizatorii proiectării politicilor comune. caracterul ierarhic ar afecta legitimitatea deciziilor şi ar ridica sensibil costul implementării lor. însă actorii naţionali şi cei subnaţionali au şi un rol decisiv în implementarea deciziilor (politicilor) luate la nivel supranaţional. există deci o interacţiune puternică între diferitele niveluri de guvernantă în procesul de luare a deciziei. care are la bază şi două principii structurale esenţiale ale dreptului comunitar: a) principiul cooperării între UE şi statele membre. statele membre şi regiunile din cadrul lor reprezintă o strânsă cuplare instituţională între instituţiile supranaţionale şi cele naţionale. Indiferent că sunt implicate competenţe exclusiv comunitare. cu implicarea atât a instituţiilor comunitare. având un rol consultativ prin cele două instituţii specifice. Edgar Grande apreciază că instituţiile supranaţionale nu sunt superioare ierarhic statelor membre. în cazul unei aranjament instituţional integrat. B. guvernele naţionale şi executivul UE (Comisia) nereprezentând culmea ierarhică în luarea deciziilor. nemaivorbind de politicile comune. unde autoritatea nivelului supranaţional pe lina elaborării şi supravegherii implementării lor este evidentă.

Pentru că interacţiunile între diferitele niveluri ale guvernantei (multinivel) nu sunt disciplinate de norme constituţionale ar exista o puternică concurenţă pentru competenţe. pe de o parte. ci una variabilă în timp şi în funcţie de domeniile de politică împlicate13. În analiza guvernantei multinivel sau multistratificate J. nici nu vor fi fixate precis. competenţele de luare a deciziei sunt împărţite între actori situaţi la diverse niveluri teritoriale (Marks şi Hooghe). caracteristică UE şi accentuată de valurile succesive de lărgire. sistemul mutinivel al UE bazându-se pe negociere. Peterson face o distincţie clară între tipurile de decizii luate. Peters.Moravcsik conexează caracterul neierarhic cu rolul major al guvernelor naţionale în procesul de luare a deciziei la nivel supranaţional (vezi importanţa Consiliului European şi a Consiliului de Miniştri). Edgar Grande afirmă că guvernanta multinivel ar avea un caracter dinamic datorită faptului că funcţiile şi competenţele la diferite niveluri nu au fost şi. Pierre). care conferă dinamism guvernantei (Grande. Trebuie totuşi precizat că tratatul constituţional redactat de Convenţia Europeană în perioada martie 2002-iulie 2003 şi finalizat 59 . dar realitatea a demonstrat că această procedură este deosebit de eficientă şi necesară pentru progresul mai rapid al integrării şi pentru asigurarea operativităţii luării deciziilor în domenii extrem de importante de politică sectorială. unde autoritatea statelor membre ar fi una limitată sau îngrădită. probabil. c) Dispersia dinamică a autorităţii. şi cele curente. însă mai puţin pentru deciziile legate de procesul de elaborare a politicilor comune. social. iar pe baza prevederilor tratatului. a fost dată ca exemplu funcţionarea pieţei interne. Impunerea votului cu majoritate calificată în Consiliul de Miniştri şi chiar în Consiliul European ridică chestiunea caracterului consensual al luării deciziilor. care se menţine în domeniile de mare importanţă şi mai ales pentru Consiliul European. pe de altă parte. iar ultimele mai mult Consiliul de Miniştri şi Parlamentul European. cultural. Votul cu majoritate calificată suplimentează acest caracter consensual şi facilitează luarea mai rapidă a deciziilor printr-o majoritate reprezentativă şi relevantă. Abordări doctrinare de tipul neofuncţionalismului şi interguvernamentalismului sunt utile pentru explicarea deciziilor istorice majore în cadrul UE. instituţiile comunitare au armonizat legislaţia statelor membre pentru stabilirea şi funcţionarea pieţei unice. Primele implică mai mult Consiliul European. Maynitz. între cele constituţionale şi strategice. iar Beate Ko&Jsers-Roch nu vede guvernanta europeană drept o structură stabilă. Desigur că eterogenitatea de ordin economic. în care competenţa şi calificarea determină rezultatele şi nu puterea ierarhică. Pentru a ilustra această concurenţă pentru competenţe. ar fi trebuit să constituie o barieră în calea extinderii votului cu majoritate calificată.

divizată între autorităţi aflate la diferite niveluri. Lindberg. al transferurilor către şi dinspre alte jurisdicţii. iar măsurarea precisă a rolului fiscal al unei jurisdicţii se poate face prin intermediul nivelului veniturilor şi cheltuielilor fiscale (înainte şi după transferuri). iar conflictele de ordin instituţional legate de distribuirea competenţelor sunt permanente şi acute. Într-un sistem de guvernare multinivel puterea exercitată asupra resurselor. diverşi autori fac trimitere la dinamica sistemelor politice federale. Deutsch. care provine din coexistenţa şi interacţiunea diferitelor niveluri ale guvernantei. într-o guvernantă multinivel de tip federal. sarcini şi resurse între diferitele niveluri ale guvernantei comunitare. Polack au analizat alocarea autorităţii în domeniul politicilor şi îndeosebi rolul autorităţilor comunitare şi cel al autorităţilor naţionale. sistemul centralizat al partidelor politice influenţează luarea deciziei la diferite niveluri şi conferă guvernantei un caracter mai 60 . relaţiile şi interacţiunile între diferitele niveluri ale guvernantei sunt mult mai variabile şi mai flexibile. în cazul UE. au focalizat pe numărul de jurisdicţii asupra persoanelor fizice pe un anumit teritoriu. Totuşi. Autori ca Marks. autoritatea constituţională. prin caracterul obligatoriu sau discreţionar. în opinia lui David Elazar. este extrem de importantă. îndeosebi fiscale. este. condiţionat sau necondiţionat. de independenţă relativă. Maynitz a apreciat că suprapunerea de jurisdicţii şi puterile partajate au condus la această concurenţă acerbă pentru competenţe. Hooghe. prin influenţa jurisdicţiei asupra definirii bazei de impozitare sau impunerii de impozite. puterea fiscală. interacţiunile între diferitele niveluri sunt disciplinate de norme constituţionale. deşi există tratate şi jurisdicţii. Pentru a înţelege mai bine complexitatea şi natura luării deciziei într-o guvernantă multinivel. cu caracter oficial sau neoficial. trebuie analizată interacţiunea sau raporturile dintre diferitele jurisdicţii. de dependenţă reciprocă sau asimetrică. Pentru a înţelege mai bine dispersia dinamică a autorităţii sau caracterul dinamic al guvernantei. investigând alocarea jurisdicţională a autorităţii. Scheingold. relaţiile de putere oficiale şi neoficiale între jurisdicţii. Numărul de jurisdicţii nu este relevant în privinţa alocării competenţelor în materie de politici. Gary Marks şi Liesbet Hooghe. or. care poate schimba reglementările oficiale privind puterile în materie de luare a deciziilor. Schmitter. care pot fi de ordin ierarhic. în cazul guvernantei federale. Dispersia dinamică a autorităţii a fost analizată în corelaţie cu aranjamentele jurisdicţionale. Un analist al federalismului de talia lui William Riker a sesizat destul de corect că.de Conferinţa Interguvernamentală în 2004 încearcă o delimitare mai precisă a competenţelor între nivelul comunitar şi cel naţional.

cum sunt globalizarea şi integrarea regională. cât şi Comunităţii Europene. 61 . Robert Keohane şi Joseph Nye nu vedeau înlocuirea statului naţional ca instrument esenţial al guvernantei naţionale. Guvernanta comunitară este un sistem multinivel cu particularităţi distincte în care autoritatea în materie de decizie şi/sau politică specifică este dispersată sau împărţită pe cele trei niveluri teritoriale: comunitar. a doua politică în ierarhia politicilor comunitare. jurisdicţii care se evidenţiază a fi permanente sau stabile şi cu sarcini multiple. iar disoluţia sa pe continentul european este greu de anticipat într-un viitor previzibil. naţional şi subnaţional dar şi pe un spectru larg de actori (publici şi privaţi). Se naşte întrebarea firească: care ar fi eficienţa şi influenţa acestui nivel? Dacă guvernanta mul-tinivel înseamnă împărţirea autorităţii şi influenţei între câteva niveluri. ci doar acompanierea sa de alţi actori semnificativi ai acestei guvernante. este specific atât statelor federale. dispersia autorităţii peste jurisdicţii multiple este mai eficientă şi normativ superioară monopolului statului naţional centralizat. În condiţiile integrării europene şi regionalizării se ridică chestiunea rolului (autorităţii) statului naţional în luarea deciziei. Francis McGowan15 vede rolul statului naţional în cadrul guvernantei multinivel ca fiind estompat de o coaliţie de forţe subnaţionale şi supranaţionale şi trage concluzia logică că statul nu mai este singura verigă de legătură între politicile interne şi cele internaţionale. mai ales în domeniul politicilor economice şi sociale. Deşi fenomene majore. în cazul UE partidele politice sunt mai influente la nivel naţional decât la nivel supranaţional. diminuează autoritatea statului naţional.centralizat decât apare în mod oficial. Un anumit transfer al autorităţii acestuia la nivel supranaţional (comunitar) şi subnaţional este evident. comunitară şi globală. acesta continuă să joace un rol-cheie în guvernanta naţională. Conceptul de guvernantă multinivel ar fi menit să aducă nivelul subnaţional în ecuaţia puterii politice din UE sau a sistemului de guvernare. dar rolul autorităţilor guvernamentale naţionale se menţine deosebit de important în cadrul Comunităţii Europene prin prisma intergu-vernamentalismului reprezentat de Consiliul European şi Consiliul de Miniştri. Într-o guvernantă multinivel de tip federal sau comunitar. importanţa şi influenţa nivelului subnaţional sau regional este extrem de vizibilă în cadrul politicii de dezvoltare regională. Tipul de guvernantă multinivel. dar sistemul nu este comparabil cu cel din SUA sau Canada. în care dispersia autorităţii este limitată la un anumit număr de jurisdicţii nesuprapuse pentru un număr limitat de niveluri. comunitare şi globale. ce rol au nivelul subnaţional şi cel supranaţional în raport cu nivelul naţional? Oricum. grupurile politice din Parlamentul European exercită o anumită tutelă politică asupra partidelor din ţările membre.

cum sunt abordarea relaţional strategică. abordarea centrată pe stat (interguvernamentalism şi supranaţionalism). cât şi privind gama largă de actori sociali implicaţi într-un anumit domeniu (de politică). atât în ceea ce priveşte diversele instituţii cu competenţe oficiale. organizaţii. Primul model este bazat pe negocierea politicilor. ea nu-1 consideră pe acesta un subiect politic unitar şi nici un instrument pasiv. pe un mod reglementator al guvernantei. statul ar fi un ansamblu de instituţii. cele trei caracteristici ale guvernantei multinivel a UE au unele consecinţe importante asupra sistemului de guvernare. O altă consecinţă ar fi creşterea importanţei efectelor interacţiunii între diferite niveluri şi domenii de luare a deciziei. un punct de cotitură în transformarea statalităţii în Europa. pe rolul central al instituţiilor comunitare şi pe atribuţiile sau puterile semnificative ale nivelului subnaţional. fără îndoială. ci reprezentând mai degrabă o relaţie socială complexă. Se observă şi o creştere sensibilă a numărului de opţiuni strategice pentru actorii implicaţi prin oferirea mai multor oportunităţi pentru organizarea şi mobilizarea „coaliţiilor de susţinere". forţe sociale şi activităţi organizate în scopul adoptării unor hotărâri colective obligatorii pentru o anumită colectivitate politică. pe rolul central al instituţiilor comunitare şi pe căutarea compatibilităţii cu regimurile multilaterale.În viziunea lui Edgar Grande. abordarea centrată pe guvernantă (guvernantă multinivel sau sistem de guvernare tip reţea). rezultând din diferenţierea puterii de luare a deciziei. Metoda relaţional strategică subliniază interdependenţa materială a aparatului de stat şi a 62 . Abordarea relaţional strategică vizează structura şi strategia la diverse paliere ale vieţii sociale şi. Pentru a reconsidera rolul statului în cadrul acestui tip particular de guvernantă şi de controversată entitate politică s-au folosit unele abordări sau teorii. celălalt spre exterior. pe un mod redistributiv al guvernantei. prin oferirea unor canale suplimentare pentru participarea politică şi prin oferirea de noi jocuri strategice. care pot fi şi negative şi pozitive. Al doilea model care are tangenţă cu guvernanta globală s-ar baza pe negocierea politicilor. O chestiune importantă este cea a legitimităţii democratice pe fondul lipsei de deschidere şi transparenţă a sistemelor de negociere şi al deficienţelor structurale în procesul de control democratic al luării deciziilor. ar exista două modele ale guvernantei multinivel. Astfel ar exista o cerinţă imperioasă pentru coordonarea politicilor. fiind aplicată statului. În opinia lui Francis McGowan. în această viziune. De asemenea. UE se bazează pe o guvernantă multinivel şi reprezintă. unul orientat spre interior. se constată o redistribuire parţială a puterii în cadrul organizaţiilor implicate în favoarea actorilor care acţionează la interfaţa dintre nivelurile şi domeniile de luare a deciziei.

ci şi din punctul de vedere al capacităţilor sale strategice. state. în raporturile sale cu alte sisteme instituţionale şi funcţionale. Exercitarea puterilor statului depinde de echilibrul de forţe relaţionat cu aparatul de stat şi selectivitatea sa strategică. asociaţii. Circulaţia puterii se realizează prin intermediul unor relaţii sociale mai largi şi mai complexe în cadrul statului şi dincolo de el. Legat de această abordare a fost introdus conceptul de selectivitate strategică. arhitecturii instituţionale şi formelor organizatorice specifice. Statul trebuie examinat deci într-un cadru politic mai larg. tipologie care are efecte asupra procesului politic şi eficienţei puterii statului. Primul ar fi acela că în condiţiile suprana-ţionalismului în ascensiune statele naţionale încearcă să-şi promoveze propriile interese. reţele. Concluzia de ordin metodologic ar fi că puterea statului trebuie analizată nu numai în termenii structurii sale de bază. cu societatea civilă. ci în termenii cuplării structurale şi evoluţiei acompaniatoare cu o gamă largă de instituţii şi practici sociale. Această abordare ar fi 63 . Abordarea centrată pe stat pleacă de la statul naţional suveran ca punct de referinţă şi examinează UE în două moduri. Constituţionalizarea şi centralizarea puterii statului dau posibilitatea atribuirii de responsabilităţi oficiale unor organisme şi oficialităţi.practicilor statului cu alte aranjamente (sisteme) instituţionale şi practici sociale. Abordarea relaţional strategică nu examinează statul în izolare. ca atare prevalează relaţiile interguvemamentale şi nu se întrevede o nouă formă statală. Ea este identificată cu un mod specific de coordonare: autoorganizarea bazată pe dialog continuu şi împărţirea resurselor între actori independenţi pentru a dezvolta proiecte comune reciproc avantajoase şi a rezolva contradicţiile şi dilemele inevitabil apărute. capacităţi a căror eficacitate depinde de legăturile cu forţele şi puterile existente şi operaţionale dincolo de frontierele oficiale16. ca o variabilă independentă. parteneriate. alianţe. diferenţiat asupra abilităţii diferitelor forţe politice de a-şi promova interesele şi strategiile în contexte spaţiotemporale specifice prin controlul sau accesul la anumite capacităţi ale statului. Guvernanta este văzută ca un fenomen general care implică mai mult chestiuni de coordonare strategică decât probleme specifice de stat şi ea se referă la mecanisme şi strategii de coordonare adoptate în contextul unor interdependenţe reciproce complexe între actori. organizaţii şi sisteme funcţionale autonome. carteluri. Lumea contemporană este divizată în diferite tipuri de state şi societăţi. Guvernanta este prezentă în toate domeniile sociale şi ea cuprinde o gamă largă de mecanisme şi strategii. care se referă la modul în care statul ca ansamblu social are un impact specific. aceasta contează acolo unde puterea statului suferă transformări majore şi îşi pierde unele atribuţii ierarhice şi constituţionale. incluzând pieţe.

în cazul relaţiilor internaţionale tradiţionale. Pentru interguvernamentalişti. Dacă acest superstat ar îmbrăca o formă federală. Autori ca Pinder. guvernanta multinivel poate fi asociată cu trăsăturile distinctive ale aranjamentelor instituţionale inter guvernamentale stabilite de statele naţionale şi/sau ale strategiilor de guvernantă specifice promovate de ele în decursul timpului. un mare buget centralizat. în schimb. Taylor. deşi în cazul UE se vehiculează tot mai mult conceptul de neofederalism care implică unele nuanţări faţă de federalismul clasic dezvoltat începând cu secolul XIX. care implică redistribuirea teritorială a puterii politice. Supranaţionaliştii văd. Weiler consideră că realocarea puterilor de decizie oficiale conduce la o formă mai mult sau mai puţin complexă de guvernantă multinivel sub autoritatea generală a unui superstat supranaţional. Andrew Moravcsik crede că integrarea regională măreşte puterea şi autoritatea statelor naţionale. ele nu abandonează suveranităţile şi au un mandat constituţional consistent în contrast cu puterile limitate ale UE. precum şi transformarea statelor respective în unităţi administrative subordonate noului stat. un proces de tranziţie în care statele naţionale militează pentru formarea statului supranaţional. raporturile între nivelurile guvernantei ar putea fi analizate prin prisma teoriilor federaliste. Dată fiind complexitatea puterii statului în astfel de circumstanţe. un sistem fiscal şi financiar european. iar prin unirea suveranităţilor se promovează interesele comune. statele naţionale continuă să joace rolul dominant. incomplet realizat şi statele naţionale existente. Federaliştii susţin că UE are toate aceste 64 . un sistem monetar european. care ar culmina până la urmă cu o formă statală supranaţională. Interacţiunile dintre ele iau forma relaţiilor internaţionale orientate spre promovarea intereselor naţionale.caracteristică interguvernamentalismului liberal (Andrew Moravcsik). o poliţie europeană. o politică europeană externă şi de securitate axată pe interesele de ansamblu ale Europei. Apariţia statului supranaţional (superstatului) pe calea lărgirii teritoriale a Comunităţii Europene presupune un acord între statele naţionale independente pe linia cedării suveranităţii lor şi transferului către o autoritate mai înaltă. ar reflecta relaţii între un superstat (sau stat supranaţional) emergent. ar fi adecvată definirea existenţei acestei guvernante multinivel sub cupola guvernantelor naţionale. în timp ce nivelul UE are importanţa sa nodală în exerciţiul total al puterii statale. o constituţie europeană explicită. Emergenţa unui superstat european ar însemna o armată europeană. Un alt mod de examinare îl reprezintă constatarea translatării formei tradiţionale a statului de la nivel naţional la nivel supranaţional. Dezvoltarea guvernantei multinivel ar reprezenta un efect temporar al tranziţiei către glisarea suveranităţii. statele naţionale rămân actorii-cheie ai spaţiului politic european.

trăsături, unele în mod sigur, iar interguvernamentaliştii (liberali), că de lipsesc în mare măsură. Adevărul este că UE are o politică externă şi de securitate comună pe baze interguvemamentale, o constituţie în curs de ratificare, un sistem monetar bazat pe o monedă unică, dar îi lipsesc celelalte trăsături menţionate pentru a putea spune cu temei că avem de-a face cu un stat supranaţional sau un nou tip de stat federal. Interguvernamentaliştii susţin că UE este o arenă unde statele naţionale suverane concurează între ele pentru a influenţa politicile comunitare, politica UE şi regimurile politice. Ambele tabere fetişizează trăsăturile juridice şi constituţionale oficiale şi ignoră capacităţile defacto ale statului de a guverna şi modalităţile de exercitare a puterii statului. Este greu de găsit un model statal adecvat pentru a analiza construcţia statală a UE, în nici un caz nu poate fi vorba de statul liberal idealizat din secolul XIX, ci mai curând ar putea fi statul de la sfârşitul secolului XX, bazat pe concurenţă, reglementare, bunăstare, coeziune socială. Din punctul de vedere al democraţiei politice, sistemul de guvernare al UE nu poate fi comparat nici cu statul liberal, nici cu cel intervenţionist, nici măcar cu statul postbelic al bunăstării inspirat de ideile lui Keynes. Statul de la sfârşitul secolului XX este unul autoritar, cu executiv puternic, democraţie bazată pe parlament şi pe referendumuri, partide politice de masă cu autoritate şi influenţă pe scena politică. Deficitul democratic, dacă există un astfel de defcit în UE, poate fi legat de forma contemporană a statalităţii, deficitele la diferite paliere potenţându-se reciproc, ceea ce conduce la ideea că încercările de a dezvolta forme mai democratice de reprezentare şi de sporire a răspunderii democratice sunt destul de dificile şi presupun o înţelegere diferită a naturii şi fezabilităţii democraţiei. Chestiunea distincţiei între stat şi societate este importantă, graniţa dintre cele două ţine de sfera socialului, se circumscrie sistemului politic şi este supusă schimbării. Schimbările din UE pot fi interpretate şi ca mutaţii în reorganizarea şi reorientarea statalităţii contemporane, dar trebuie analizate organizarea mai largă a sistemului politic şi modul în care schimbările în graniţele teritoriale contribuie la reorganizarea mai generală a puterii statului. UE n-ar fi o formă fixă de statalitate, ci una flexibilă, legată de un cadru instituţional specific şi de un nou echilibru de forţe între principalii actori politici. Abordarea centrată pe guvernantă pune accentul pe tendinţa de destatalizare a politicilor (sau de dezierarhizare a statului) decât pe cea de deznaţionalizare a statalităţii şi ea subliniază rolul sporit al autoorganizării în rezolvarea problemelor complexe care implică o gamă largă de parteneri sau acţionari în cadrul statului şi din afara sa. In contrast cu caracterul ierarhic al starului, cu activităţile sale clar definite şi delimitate teritorial, cu cordoonarea sa

65

imperativă, guvernanta se bazează pe autoorganizare (reţele, negocieri, coordonare) şi pe managementul interdependenţelor funcţionale. Pe baza acestei abordări, UE este percepută ca având o guvernantă implicând o pluralitate de state şi de actori nestatali la diferite niveluri care încearcă să-şi coordoneze activităţile în jurul unei game largi de probleme funcţionale. întrebarea ar fi cum reuşesc actorii statali şi nestatali să-şi organizeze interesele lor comune pe câteva niveluri teritoriale sau pe o gamă de domenii funcţionale. Cele două dimensiuni - verticală şi orizontală - ale guvernantei multinivel sunt evidente. Actorii statali cooperează ca parteneri de negocieri întro reţea complexă, prin gruparea autorităţii lor suverane şi a altor capacităţi distincte pentru a atinge în colectiv ţeluri şi obiective în numele reţelei. Suveranitatea statelor este asimilată unei resurse nu neapărat dominantă, ci mai mult simbolică şi/sau materială. Din perspectiva guvernantei multinivel, suveranitatea este mai bine interpretată ca o serie de capacităţi statale specifice (legislative, fiscale, coercitive) decât drept o trăsătură definitorie a statului. Implicarea statului naţional devine mai puţin ierarhică, mai puţin centralizată şi mai puţin îndrumătoare. Şi alţi acţionari sau grupuri de interese contribuie cu alte resurse simbolice şi/sau materiale (fonduri, capacităţi organizaţionale, informaţii, expertiză, legitimitate) pentru a realiza în colectiv ţelurile şi obiectivele convenite. în contrast cu ierarhia clară a puterilor teritoriale ale statului naţional (suveran), guvernanta multinivel implică ierarhii mai puţin clare şi interdependenţă complexă. UE funcţionează mai puţin ca un aparat statal supranaţional, ci mai mult ca un punct nodal într-un păienjeniş de operaţiuni ale guvernantei menite să orchestreze politica economică şi socială în cadrul şi pe multe paliere de acţiune cu participarea unei game largi de actori oficiali, cvasioficiali, privaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile. În privinţa caracterizării sistemului politic al „statului" european, ar fi trei abordări importante conexate în special la conceptul de reţea, menţionat deja în subcapitolul 2.1. Corelate cu chestiunea sistemului politic sunt însă problema eşecurilor guvernantei multinivel şi răspunsul unor actori la acestea prin angajarea în diferite forme de metaguvernanţă (Bob Jessop). în acest context se ridică chestiunea compatibilităţii sau incompatibilităţii relative a regimurilor diferite de guvernantă implicate pentru unitatea proiectului european şi pentru statalitatea europeană. Procesul de coordonare generală a interdependentelor complexe a suferit unele schimbări importante, ceea ce s-a reflectat în disputele privind dinamica procesului integrării europene şi a formării statului european; problematica aceasta a fost chiar pe agenda UE îndeosebi legată de etapele integrării şi s-a reflectat prin recurgerea crescândă la parteneriate, comitologie, dialog social, mobilizarea ONG-urilor şi mişcărilor
66

sociale. Strategia de la Lisabona cu pledoaria pentru extinderea Metodei Deschise de Coordonare şi Cartea Albă a Guvernantei Europene sunt ultimele etape în căutarea unor mecanisme adecvate ale metaguvernanţei. În ce măsură un sistem de guvernare tip reţea rămâne ancorat în termenii teritorialităţii? Philippe Schmitter a analizat acest aspect, identificând patru scenarii posibile pentru apariţia sistemului european de guvernare (Europolity), bazate pe două dimensiuni ale formării regimului politic: a) o formă de organizare teritorială de tip esenţial westfalian faţă deforma neomedievală; b) reprezentarea funcţională eterogenă şi flexibilă faţă de una pregnant ordonată şi i tabilă. Scenariile cele mai interesante şi mai plauzibile implică flexibilitatea din a doua dimensiune, ele fiind condominium - sistem statal neomedieval cu caracter flexibil al reprezentării funcţionale şi elaborării politicilor - şi consortium - o Europă a patriilor, interguvernamentală cu reprezentare funcţională şi elaborare a politicilor de tip policentric şi flexibil. Un statde tip westfalian la nivel european (forma clasică a statului naţional) ar echivala cu un superstat supranaţional european, iar o confederaţie ar ( chivala cu un aranjament teritorial de tip neomedieval, ambele scenarii de integrare politică nu sunt însă plauzibile în opinia lui Philippe Schmitter. Concluzia pe care o trage Bob Jessop este că studiul guvernantei multinivel nu trebuie să ignore problema organizării statale şi că chestiunile metaguvernanţei multinivel au dobândit o importanţă deosebită atât din punct de vedere practic, cât şi teoretic. O altă concluzie trasă este de fapt o întrebare: actorii politici din UE pot fi limitaţi teritorial la statele membre şi funcţional la in.erese şi mişcări organizate din spaţiul politic controlat de UE şi statele membre? Este evident pentru oricine că evoluţia guvernantei comunitare este strâns conexată cu evoluţia statului capitalist contemporan şi a guvernantei sale, fiind vorba de procese care se împletesc şi se influenţează reciproc. Totuşi, complexitatea celor două procese ridică gradul de dificultate a analizei lor indiferent de metodologia adoptată. Pe fondul acestei interdependenţe, Jessop a identificat trei tendinţe sau fenomene caracteristice evoluţiei statelor naţionale comunitare carte sunt strâns legate de dezvoltarea economiei capitaliste europene. Prima ar fi deznaţionalizarea statalităţii teritoriale prin transferarea puterilor de decizie şi reglementare? către nivelul supranaţional şi descentralizarea autorităţii în favoarea nivelurilor teritoriale subordonate, cu efectul unei proliferări instituţionale în luarea deciziei, creşterii complexităţii legăturilor între actori şi al unei mari varietăţi de relaţii transnaţionale. A doua ar fi destatalizarea sistemului politic, care implică translaţia de la guvernare clasică la guvernantă la diverse paliere teritoriale şi pentru variatele domenii funcţionale, rolul central al aparatului de stat se atenuează în favoarea parteneriatului
67

care înseamnă proliferarea formelor de coordonare şi a diferitelor forme de autoorgan şiare. dezvoltării guvernantei locale. unul inspirat de Keynes. Statul naţional este tot mai implicat în modelarea regimurilor interna onale şi în modul în care acestea sunt implementate. Politicile interne sunt influenţate sensibil de regimurile internaţionale consolidate. factori şi procese extrateritoriale şi transnaţionale au impact asupra acţiunii statelor. S-au dezvoltat reţele globale de politică publică şi s-au armonizat regimurile politicilor în nulte domenii. Se remarcă deci un rol sporit al guvernelor în meiaguvernanţă. şi nu numai el. Poate cel mai important rol al statului naţional ar fi implicarea lui în metaguvernantă. asigurarea prosperităţii tuturor cetăţenilor. Redefinirea rolului statului naţional este necesară prin prisma nivelurilor diferite de organizare economică şi pcjitică şi a interacţiunii lor complexe. cât şi de modificarea echilibrului de forţe datorat globalizării. condiţiile de acţiune ale statului suferă modificări substanţiale. statul naţional rămâne actorul politic cheie şi rolul său depinde atât de matricea instituţională în schimbare. Politicile economice şi sociale pun accentul tot mai mult pe competitivitatea la nivel internaţional. a statului naţional şi a societăţii 68 . promovarea consumului colectiv ca motor al creşterii economice bazate pe producţia de masă. Acest tip de stat s-ar apropia de statul naţional keynesian al bunăstării sociale. dar şi cuplate structural prin diverse forme de interdependentă reciprocă. Guvernanta implică arta complexă de a dirija agenţii. Până când organizarea politică transnaţională nu dobândeşte puteri guvernamentale şi legitimitate democratică populară. deşi spest lucru pare foarte greu de realizat. altul de Schumpeter. alte organizaţii publice şi organizaţii neguvernamentale. dar şi actori străini. adică în coordonarea diferitelor forme de guvernantă şi asigurarea unei minine coerenţe între ele. instituţii şi sisteme autonome operaţional. Date fiind constrângerile şi consecinţele transnaţionalismului. A treia tendinţă ar fi internaţionalizarea regimurilor politice. În anii '50 şi 60. statul a avut un rol important în politica macroeconomică. Bob Jessop. în promovarea iniţiativei private şi crearea de locuri de muncă. Statul keynesian s-a caracterizat prin faptul că politicile economice şi sociale au fost aplicate în matricea istorică specifică a economiei naţionale. în asigurarea reproducerii forţei de muncă şi în politica socială. care a avut ca obiective combaterea şomajului şi angajarea forţei de muncă prin politici axate pe latura cererii (demandside policies) şi prin dezvoltarea puternică a infrastructurilor. consideră că în perioada postbelică statul capitalist european a evoluat pe baza a două modele.între organizaţiile guvernamentale. influenţează proiectarea politicilor şi implementarea lor. îndeosebi instituţii şi firme transnaţionale. ani de avânt economic. în combaterea eşecurilor pieţei. regionalizării.

angajării acesteia şi concurenţei internaţionale (cu accent pe reducerea continuă a costului forţei de muncă şi creşterea productivităţii). social. la început integrarea vesteuropeană a fost menită să promoveze reconstrucţia postbelică şi să integreze Europa de Vest în circuitul politic şi economic al capitalismului producţiei de masă (de tip american). politic. cu intervenţii pe latura ofertei (supply-side policies) şi cu obiectivul competitivităţii globale. Modelul de integrare al lui Jean Monnet urmărea crearea unei statalităţi keynesiene de tip corporatist la nivel european care să asigure condiţii proprice dezvoltării capitalismului producţiei de masă pentru statele membre. conflictul dominant a fost între supranaţionalişti şi interguvernamentalişti. statul keynesian a fost înlocuit de regimul postnaţional schumpeterian al ocupării sociale. dezvoltarea economiei flexibile. liberală. dar strategiile (divergente) de dezvoltare şi de răspuns la crizele economice au produs o stagnare a integrării europene. Statul naţional teritorial a fost responsabil cu dezvoltarea şi ghidarea politicilor keynesiene de bunăstare socială. cu momente de criză acută. actorii regionali şi locali acţionând ca ştafete pentru aceste politici. Ziltener a detaliat fazele dezvoltării sistemului de guvernare european (Europolity). Statul a încercat să găsească parteneri pentru activităţile ino-vative. iar proiectul pieţei unice ar fi o încercare eşuată de restaurare a modelului keynesian bazat pe supranaţionalism. Trecerea la modelul schumpeterian este asociată cu schimbarea în linia dominantă de conflict în jurul formelor adecvate de guvernantă multinivel 69 .respective. Sistemul de guvernare european este coincident cu deznaţionalizarea statului. destatalizarea politicii şi internaţionalizarea regimurilor politice. de aici şi un anumit grad de protecţionism economic. Încă de la începutul procesului de integrare. cultural şi acest stat postnaţional este asociat trecerii de la guvernarea clasică la guvernantă şi apoi la metaguvernanţă. instituţiile statului la diferite niveluri suplimentau şi corectau forţele pieţei într-o economie mixtă în care creşterea economică era asociată integrării sociale. A urmat apoi proiectul pieţei unice şi dezvoltarea unor noi moduri de coordonare economică şi politică care au condus la noul model de tip schumpeterian de integrare şi coordonare axat pe promovarea competitivităţii structurale a UE într-o economie mondială globalizată bazată pe cunoaştere. deşi nu i se poate nega o puternică componentă liberală. După perioada de criză 1973-1983. Teritoriul naţional nu mai este aşa de important din punct de vedere economic. subordonând politica socială cerinţelor privind flexibilitatea forţei de muncă. potenţarea cunoştinţelor antreprenoriale. iar regimurile internaţionale de după cel de-al Doilea Război Mondial au urmărit restaurarea stabilităţii economice şi relansarea creşterii economice a statelor naţionale. în statul keynesian. care promovează inovaţia şi flexibilitatea permanentă în tipul de economie deschisă.

Statul este unul dintre participanţi într-un sistem pluralistic. metaguvernanţa multinivel poate fi văzută ca o instanţă supranaţională majoră în raport cu o gamă largă de probleme complexe şi înrudite. Guvernele naţionale joacă un rol major în toate aspectele metaguvernanţei. Aceasta este asociată cu proliferarea reţelelor în domeniul vechilor şi noilor politici la nivel european. s-au căutat soluţii adecvate şi de aceea UE a dezvoltat Strategia de la Lisabona ca un instrument de racordare la cerinţele acesteia. sociale angrenate în consultarea multinivel. formularea politicilor şi implementarea lor. implicând conferinţe interguvernamentale şi dezbateri de ordin constituţional. care trebuie să joace un rol important şi complex în sistemul emergent. Cartea Albă a Guvernantei Europene. promovarea învăţării reciproce. Consiliile de Miniştri specializate asigură coordonarea unor politici specifice şi utilizarea eficientă a reţelelor respective implicate. implicându-se în reproiectarea pieţelor. Pentru UE. hipercom-plex şi oarecum haotic al guvernantei sau metaguvernanţei globale. Consiliile de Miniştri specializate şi Comisia Europeană. Consiliul European este reţeaua politică de metaguvernanţă a primilor miniştri care decide asupra dezvoltării politicii generale implicând obiective economice şi sociale. publicată de Comisia Europeană în iulie 2001. Continuităţile şi discontinuităţile în dezvoltarea UE sunt legate de transformarea structurală şi reorientarea strategică a statalităţii într-o lume unde există o guvernantă globală. întrucât amploarea problemelor depăşeşte spaţiul UE. monitorizarea progresului. de modele de guvernantă economică şi politică. schimbul celor mai bune practici. în asigurarea condiţiilor pentru autoorganizare. economice. Comisia Europeană deţine un rol-cheie în metaguvernanţă prin organizarea reţelelor paralele de putere. precum şi dezbaterile pe tema tratatului constituţional au pus în discuţie viitorul guvernantei europene şi ajungerea la o formă de compromis a meta-guvernanţei multinivel pe fondul trecerii la forma post-naţională a statalităţii. de asemenea jucând un rol-cheie pe plan interguvernamental şi de monitorizare.şi de sistem de guvernare de tip reţea. asigurarea de expertiză şi recomandări privind dezvoltarea de etaloane. în schimbarea constituţională şi rereglementarea juridică a formelor şi obiectivelor organizaţionale. Există o divizare sinergică a metaguvernanţei între Consiliul European. parteneriate. asigurarea continuităţii şi coerenţei activităţii preşedinţiilor Consiliului. 70 . Dezvoltarea metaguvernanţei multinivel este un proces de reflecţie. unde există o gamă de reţele. cât şi cu extinderea gamei de forţe politice. iar Consiliul Afacerilor Generale este actorul principal în metaguvernanţă care coordonează celelalte Consilii şi activitatea lor împreună cu preşedinţia Consiliului.

1. culturali. fie interguvernamentale. funcţional. cât şi implementarea reglementărilor specifice. Mediul de reglementare se concretizează într-o filozofie generală şi principii care ghidează atât conţinutul. aceasta implică o schimbare în selectivităţile strategice ale modurilor de guvernantă şi metagu-vernanţă din UE. o multitudine de actori (politici. 71 . economici. transnaţional). naţional. multifaţat (teritorial. reformă structurală şi piaţă internă. Deşi constituit pe structurile anterioare ale interguvernamentalismu-lui liberal şi ale efectului de antrenare neofuncţionalist. cum este cel federal/constituţional.Scott şi Trubek apreciază că au fost dezvoltate noi metode ale guvernantei multinivel într-un sistem complex al metaguvernanţei. aplicate la alte politici importante aflate tradiţional sub competenţa autorităţilor naţionale şi subnaţionale: învăţământ. reţea) şi de metaguvernanţă vor continua experimentele. Autorităţi de reglementare: Stabilirea unui cadru pentru guvernanţa corporatistă Un cadru de reglementare cuprinde mai mult decât reglementări destinate îndeplinirii unor obiective specifice. instituţionali şi extrainstituţionali). Din perspectiva abordării relaţional strategice. fie supranaţionale. modern şi post-modern). Telo şi Schmitter întrevăd pentru UE un nou sistem de legitimitate democratică şi guvernantă: multinivel (internaţional. În general. solicitând noi forme de coordonare strategică şi noi forme de (meta)guver-nanţă pe o gamă largă de politici. cercetare şi protecţie socială. Actori – cheie în guvernanţa corporatistã în domeniul bancar 4. sociali. în opinia celor doi. improvizaţiile şi adaptările.2. cei ce reglementează pot prefera o abordare cu orientare de piaţă pentru îndeplinirea sarcinilor lor. ceea ce implică şi schimbări suplimentare în selectivităţile strategice ale statelor naţionale şi nivelurile subordonate de guvernantă. supranaţional. acest sistem complex de guvernantă este mult mai plauzibil pentru exprimarea statalităţii UE decât un model politic clasic. Această alegere este determiată de multe ori de bazele filozofice ale economiei ca întreg. procesul de integrare are particularităţile sale şi se evidenţiază deja un recul al formelor mai ierarhice de coordonare. Pe fondul structurii evolutive a metaguvernanţei multinivel în UE şi al eşecurilor tipice ale tuturor formelor majore de guvernantă (piaţă. ierarhie. inovare tehnologică şi societate informaţională.

Atunci când întocmeşte reglementări. Cu o abordare orientată spre piaţă. Responsabilul cu emiterea reglementărilor şi entitatea reglementată trebuie să se pună de acord asupra obiectivelor comune pentru a se asigura de existenţa unui proces eficient. ar trebui să li se permită să opereze cât mai liber posibil. şi furnizează (conformitatea) asigurări privind guvernaţa corporatistă. pentru a evita emiterea unor reglementări insuficiente sau 72 . sunt capabile să gestioneze riscurile financiare aferente şi.A. autoritatea responsabilă trebuie să ia în considerare opiniile participanţilor pe piaţă. cred că pieţele. rolul celui ce face reglementările se concentrează pe facilitarea îmbunătăţirii managementului riscului.O abordare prescriptivă limitează. Tabelul oferă informaţii cu privire la responsabilităţile actorilor-cheie implicaţi în guvernanţa băncii şi în managementul riscului: Actori cheie Responsabilităţi managementul riscului Sistemic Autorităţi legislative şi de Optimizare reglementare Supraveghetori bancari Instituţional Acţionari Consiliul Director Conducerea executivă Desemnarea actorilor-cheie Stabilirea politicilor Implementarea politicilor Indirectă Critică Critică Indirectă Indirectă Critică Critică Monitorizare Indirectă (monitorizare) Indirectă pentru Importanţa La nivelul politicilor La operaţional Critică Nu se abordează nivel (implementarea) Comitetul de audit/ auditul Testează conformitatea cu Indirectă intern politicile C. de obicei. de aceea. aria de aplicabilitate a activităţilor instituţiilor financiare şi deseori are ca rezultat încercări de promulgare a reglementărilor pentru toate riscurile cunoscute de cei ce fac reglementările. funcţionează eficient. prin definiţie. Auditorii externi Consumatori Beneficiari externi/public control Evaluare opiniei Acţionează responsabil Nu se abordează şi sistemele exprimare de a Indirectă(evaluare) Indirectă În contrast. cei ce fac reglementările bancare conform abordării reglementării orientate spre piaţă.

disiparea substanţiala a activelor. sau chiar corupţia. Elemenele cheie ale guvernaţei corporatiste într-o bancă Guvernanţa corporatistă se referă la maniera în care este guvernată activitatea băncii.4 Având în vedere că autorităţile de reglementare sunt cel mai bine poziţionate pentru a acţiona în interesul deponenţilor.care nu sunt practice. uneori chiar ca rezultat al unor legi nefavorabile. metoda tipică a fost inlocuirea managerilor şi directorilor responsabili. Alţi factori includ natura foarte tehnică a maşinaţiunilor financiare şi influenţa politică negativă. reglementarea din majoritatea ţărilor importante combină ambele abordări. în identificarea problemelor într-un stadiu incipient. apar şi situaţii în care autorităţile de reglementare eşuează. La nivelul sistemului.2. inclusiv stabilirea obiectivelor corporaţiei şi a profilului riscului băncii. şi acolo unde sunt implicate fraude. având in vedere profiturile sau pierderile foarte mari implicate. Dezvoltările care au avut loc începând cu 1980 au fost martore ale unei întoarceri către abordarea orientată spre piaţă. ascunderea registrelor si înregistrărilor. alinierea activităţilor corporatiste şi a comportamentelor la ipoteza că managentul va opera într-o manieră sigură şi solidă. De exemplu. În practică. ele ar trebui să menţină un cadru legal flexibil si să se mişte decisiv atunci când sunt identificate probleme bancare. urmărirea penală. cadrul legal din SUA stabileşte câteva baze de înterventie pentru autorităţile de reglementare. conducând operaţiunile de zi cu zi în cadrul unui profil de risc stabilit. 4. De asemenea frauda poate aparea şi la instituţii supravegheate de multiple autoritaţi de reglementare. eforturile organelor de reglementare se concentrează în mod normal pe menţinerea încrederii publicului în sectorul bancar şi pe crearea unor pieţe echitabile pentru instituţiile financiare si pentru furnizorii de servicii financiare. Acestea cuprind capitalizarea critică sau pierderi suficient de mari pentru a epuiza capitalul. condiţii instabile şi nesigure. Reforma constituţionalã şi instituţionalã a Uniunii Europene. în timp ce 4 Petre Prisecaru. Din nefericire. amendarea acestora. utilizarea greşită a poziţiei manageriale şi încălcarea legii. 2003 73 . Editura Economicã. active insuficiente sau incapacitatea de satisfacere a obligaţiilor. Guvernanţa europeanã şi doctrinele integrãrii. Odata ce s-a ajuns la un consens că exista o problemă care nu poate fi rezolvată eficient de conducerea băncii.2.

Prin alegerea consiliului de supraveghere şi prin aprobarea consiliului de administraţie.2. adecvat şi siteme eficiente utilizate pentru asigurarea conformităţii. inclusiv plăţile si compensările este in joc. conducerii şi angajaţilor.protejează interesele deponenţilor şi ale altor beneficiari. pentru că intreaga funcţie de intermediere din economie.3 Acţionarii: Numirea persoanelor potrivite insărcinate cu politicile Actionarii joaca un rol cheie în promovarea guvernanţei corporatiste. Transparenţa şi informaţiile potrivite care circulă atât la nivel intern. a comitetului de audit şi auditorilor externi. adoptării deciziilor şi alte responsabilităţi care sunt potrivite pentru profilul de risc al băncii. În abordarea modernă a reglementării bancare. sisteme adecvate de Valori corporatiste. orientate spre piaţă. Guvernanţa corporatistă este definită de un set de relaţii între managementul băncii. cu verificările şi soldurile necesare. promovări şi 4. f) către public. Băncile sunt diferite de alte companii prin aceea că responsabilitaţile managementului şi consiliului de admnistraţie nu sunt numai faţă de acţionari. 2001 74 . dar si faţă de deponenţi. acţionarii şi alţi beneficiari. Deponenţii sunt diferiţi de creditorii comerciali obişnuiti. oferite Consiliului de Administraţie. acţionarii pot determina modul de conducere al unei bănci. control intern şi proiectarea funcţională a proceselor. coduri de conduită şi alte standarde de comportament contribuţia individuală şi interesul general. OECD Report. autoritatea O funcţie puternică de gestionare a riscului finaciar. Acest fapt este reflectat prin 5 Corporate Governance in Romania. care oferă capital suplimentar faţă de capitalul propietarilor. importanţa acordată responsabilităţii fiduciare a acţionarilor a crescut semnificativ. cât şi Stimulentele financiare şi manageriale pentru bună conduită. Elemenele cheie ale unei guvernaţe corporatiste solide într-o bancă includ: a) b) c) d) O strategie corporatistă foarte bine articulată. Consiliul acesteia. faţă de care să se poată evalua Stabilirea şi asigurarea aplicării unor responsabilităţi clare. Acestea includ monitorizarea specială a expunerilor la risc ale unei bănci acolo unde se aşteaptă să apară conflicte de interese.5 e) penalizări. Organele de reglementare bancare recunosc importanţa acţionarilor. inclussiv compensaţii.

ai cărui membri să fie experimentaţi si calificaţi pentru a stabili politici şi obiective solide pentru bancă. Statutul corporatist al băncii cât si alte documente de infiinţare şi hotărârile corporatiste trebuie sa fie analizate pentru a determina natura exactă a relaţiei dintre acţionari şi bancă. de către sectorul cooperatist şi de catre management şi angajaţi. Trebuie 75 să supravegheze afacerile bancii şi poziţia financiara a acesteia. să menţina o capitalizare rezonabilă si să prevină practicile de auto-servire între ei. În mod normal. Determinarea structurii de propietate şi de control al unei bănci şi situaţia capitalului său sunt elemente cheie pentru evaluarea bancară. cu o structura dispersată a acţionariatului. O atenţie specială trebuie acordată oricărei situaţii în care mai mult de 50% din voturile acţionarilor şi administratorilor sunt necesare pentru a aproba o moţiune. . se aşteaptă ca ei sa selecteze un consiliu de administraţie competent. Astfel. supravegherea eficientă devine critică. în care toti acţionarii care deţin mai mult de doua procente din capitalul unei bănci trebuie sa fie identificaţi nominal. În timp ce fondatorii unei bănci treubuie sa îndeplinească anumite standarde. neavând altă variantă decât sa-şi vânda acţiunile în cazul în care nu le place cum este condusă banca. cat şi în întreaga bancă. Probabilitatea ca o bancă să se angajeze in practici imprudente este mai mare dacă este deţinută de către stat decât dacă este deţinută de către sectorul privat. pe măsură ce o bancă devine mai mare şi acţiunile au propietari din ce in ce mai diverşi. Măsurile care pot fi luate înpotriva acţionarilor care eşuează în îndeplinirea responsabilităţilor de a numi persoane potrivite pentru procesul de guvernanţă corporativă au devenit mai largi. Procesul de evaluare. Acest proces trebuie să includă o analiză a registrului propietarilor. În aceste cazuri. acţionarii s-ar putea să nu fie capabili să-şi exercite funcţia de supraveghere în cazul unor bănci foarte mari. Alte informaţii valoroase se referă la cei mai improtanţi acţionari şi pe cei ce îi controlează.mai multe moduri inclusiv prin cerinţe mai stringente pentru obţinerea licenţelor bancare si standarde pe care fondatorii băncii şi acţionarii mai importanţi trebuie să le indeplinească pentru a fi consideraţi potriviţi. şi trebuie să precizeze orice drepturi speciale sau scutiri ataşate acţiunilor. consiliul de administraţie trebuie sa fie capabil sa adopte o strategie de afaceri potrivite pentru banca. acţionariatul poate deveni atât de difuz. Acţionarii ar trebui sa joace un rol cheie în supravegherea afacerilor unei bănci. o analiză a acţionariatului trebuie să încludă şi o evaluare a procentului de acţiuni deţinute direct sau indirect de către stat. încât acţionarii individuali să ajungă sa nu mai aiba nici o putere în ceea ce priveşte managementul băncii. De asemenea. În realitate.

furt. înregistrări false. dar nu pot renunţa la răspundere în cazul unor politici şi practici imprudente şi instabile privind procesul de creditare. pe care acţionarii îl au în ceea ce priveşte banca. comisioane şi cadouri pentru procurarea de credite. Nivelul de implicare directă. de asemenea. alocă drepturi de vot acţionarilor individuali sau claselor de acţionari disproporţionate faţă de numarul acţiunilor deţinute. 76 . achiziţii şi vânzări de la şi către membrii consiliului de administraţie. În termeni practici. luate în considerare. există legi şi reglementări care guvernează alegerea. ca şi cerinţele de prezentare pentru cei din afară interesaţi de afacere. dinpotrivă.2. a numărului de acţionari care sunt prezenţi în mod normal şi a procentului din totalul acţiunilor pe care aceştia îl reprezintă. 4. acest lucru poate fi concluzionat prin analizarea aspectelor selectate. răspunderea şi demiterea membrilor consiliului şi a ofiţerilor. consiliului de administraţie. penalizări pentru contribuţii politice şi alte asemenea probleme. Un alt element esenţial este acela dacă acţionarii îşi exercită eficient responsabilităţile fiduciare şi dacă au avantaje de pe urma faptului că sunt acţionari ai băncii. de obicei. sau orice altă activitate bancară. Consiliul răspunde în faţa deponenţilor şi acţionarilor cu privire la apărarea intereselor acestora. informaţie. delapidare. din partea autorităţilor de reglementare. eficienţă şi experienţă. numărul necesar. inclusiv a frecvenţei adunărilor acţionarilor. Membrii consiliului delegă. prin intermediul unei administrări a instituţiei bazată pe lege. investiţiile. aplicare voit greşită. în cazul în care există. Un Consiliu de Administraţie atrage un interes semnificativ.4 Consiliul de Administraţie: Responsabilitatea finală pentru activitatea băncii Conform majorităţii legilor bancare. responsabilitatea finală revine. având în vedere că o abordare bazată pe risc a supravegherii bancare întăreşte responsablităţile fiduciare ale consiliului de administraţie şi caută să se asigure că directorii sunt calificaţi şi capabili să îndeplinească în mod eficient asemenea responsabilităţi. calificarea. De obicei. protecţia împotriva fraudelor interne. Alte legi şi reglementări se ocupă de restricţii. ca şi dacă exista sau nu opţiuni de achiziţionare de capital suplimentar. în mod normal. conducerea de zi cu zi a activităţilor băncii ofiţerilor şi angajaţilor. prohibiţii. consiliul de supraveghere(administratorii) şi consiliul de conducere(conducerea executivă) ar trebui.luată in considerare existenţa unor prevederi care limitează drepturile de vot sau care.

Consiliul controlează conducerea băncii şi determină modul în care vor evolua afacerile acesteia. cât şi conducerea executivă trebuie să adere la standarde etice înalte şi să fie gata şi capabili să acţioneze în interesul băncii. operaţiunilor sale care devin mai complexe şi modificării ţelurilor acesteia. Este esenţial ca acest consiliu să încurajeze discuţiile deschise şi. cunoştinţele. consiliul stabileşte tonul şi direcţia de acţiune. şi experienţa care să le permită să îşi ducă sarcinile la capăt în mod eficient. având în vedere că aceste conflicte indică faptul că sunt luate în considerare ambele feţe ale monedei. chiar mai important. Un director general puternic şi un consiliu slab reprezintă cea mai bună reţetă pentru dezastru. testând şi probând recomandările înainte de a le aproba şi se asigură că există sisteme şi moduri de control adecvate pentru a identifica şi rezolva problemele. Studiile relevă că aproape 60% din băncile care au falimentat aveau membri ai consiliului de administraţie care. independent şi implicat activ în afacerile băncii. Consiliul monitorizează operaţiunile băncii şi se asigură de faptul că managementul acesteia poate face faţă noilor cerinţe apărute odată cu dezvoltarea băncii. În momentele bune. dar rămâne responsabil cu asigurarea că aceste operaţiuni sunt efectuate în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare şi sunt consecvente cu practicile bancare solide şi sigure. ori nu aveau cunoştinţele necesare din domeniul bancar. 77 . să aibă o bună toleranţă la conflicte. Un consiliu cu un preşedinte neexecutiv puternic are mai multe şanse să fie capabil să ofere idei obiective faţă de un consiliu de administraţie care să fie puternic şi experimentat.Alcătuirea consiliului de administraţie este crucială. ( oficialul însărcinat cu controlul monedei din SUA. aptitudinile. Atât administratorii băncii. supraveghează şi sprijină eforturile managementului. Consiliul angajează conducerea băncii şi stabileşte politicile sub care aceasta va opera. ei trebuie să aibă. 1987) Responsabilităţile Consiliului de Administraţie. Deşi administratorii băncii nu vor neapărat experţi în domeniul bancar. ori erau neinformaţi şi pasivi în ceea ce priveşte supravegherea activităţilor băncii. Rolul consiliului de Administraţie Consiliul de Administraţie al oricărei instituţii financiare deţine răspunderea finală pentru protecţia consumatorului şi pentru gestionarea riscurilor financiare ale instituţiei respective. Consiliul poate delega operaţiunile de zi cu zi ale managementului. Un consiliu de administraţie trebuie să fie puternic. Consiliul de administraţie al unei bănci este responsabilul final pentru conducerea activităţii băncii.

New-Jersey. 2002.Worth Heinemann..PORTER. Newquist. S. 2005. Guvernanţa Uniunii Europene. L.. Tenev. OAKLAND. Total quality management.. Bloomberg Publishing. b) c) Glosar Alte informaţii relevante pentru curs Scurtă biografie a titularului de curs d) ŞEF CATEDRĂ TITULAR DE DISCIPLINĂ 78 .. S. M. S.b) c) d) Scurtă recapitulare a conceptelor prezentate anterior Schema logică a modulului Conţinutul informaţional detaliat Sumar Sarcini şi teme ce vor fi notate Bibliografie modul e) f) g) III.. Washington. P. 6.cnvm. 5. Bucureşti. Editura Economică. Bibliografia completă a cursului http://www. Corporate Governance and Enterprise Reform in China Building the Institutions of Modern Markets. LESLIE. Prisecaru. . 3. 2003. Oxford: Butter . 1998. Putting Investors First: Real Solutions for Better Corporate Governance. Mod de accesare: Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Techniques and Best Practices for Corporate Governance. 2005. Anexe a) 1. C.. 4. Brefort. John Wiley&Sons. Russell.. JOHN S. Zhang.pdf. 2. The World Bank and the International Finance Corporation. Green.md/act%20norm/CGC.

79 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->