Sunteți pe pagina 1din 2

2.4.

CADRUL LEGISLATIV ACTUAL PRIVIND INTEGRAREA ÎN SOCIETATE A


TINERILOR DIN CENTRELE DE PLASAMENT

Statul român acordă o importanţă deosebită protecţiei copiilor şi tinerilor, fapt garantat prin
Constituţie, care la Articolul 491 – Protecţia copiilor şi a tinerilor, prevede:
 copii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea
drepturilor lor.
 statul acordă alocaţii pentru copii şi pentru ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori
cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege.
În ceea ce priveşte tinerii care părăsesc centrele de plasament şi sunt în dificultate, au fost
adoptate o serie de acte normative care în mod direct sau indirect fac referire la modul în care
statul, prin instituţiile sale poate interveni sau sprijini integrarea socio-profesională. Astfel:2
Legea 272 / 2004
 Copilul beneficiază de protecţia specială prevăzută de prezenta lege, până la dobândirea
capacităţii depline de exerciţiu;
 Tânărul poate beneficia de prelungirea măsurii de protecţie, în cazul în care îşi continuă
studiile până la vârsta de 26 de ani;
 Tânărul care a terminat o formă de învăţământ şi nu se poate reintegra în familia de
origine, poate beneficia la cerere de protecţie specială pe o perioadă de până la 2 ani, cu
scopul realizării inserţiei sale socio-profesionale.
Legea nr. 116 / 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
 Asigurarea pentru persoanele supuse riscului de marginalizare socială şi dreptul garantat
legal la un loc de muncă;
 Reducerea şomajului în rândul tinerilor cu vârste până în 35 de ani, persoane supuse
riscului de marginalizare;
 Tinerii proveniţi din centrele de plasament, din cadrul serviciilor publice specializate şi al
organismelor private autorizate în domeniul protecţiei copilului;
 Tineri singuri cu copii în întreţinere;
 Tineri familişti cu copii în întreţinere;

1
Constituţia României, www.cdep.ro
2
Legislaţie - familie, drepturile - copilului, www.copilul.ro
 Tineri familişti fără copii în întreţinere;
 Tineri familişti care au executat pedepse de libertate.
Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă
Legea nr. 107 / 2004
În vederea stabilirii drepturilor de indemnizaţie de şomaj:
 Absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani şi care într-o
perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit
pregătirii profesionale;
 Absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani,
care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.
Ordonanţă nr. 68 din august 2003 privind serviciile sociale
 Servicii specializate ce au scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor
individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii unei situaţii de nevoie specială;
 Serviciile şi instituţii care le acordă au drept obiectiv:.
 Suport şi asistenţă pentru copii şi familiile în dificultate;
 Găzduirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pe o perioadă
determinată, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 Inserţia socială şi profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a
copilului;
Hotărârea Guvernului nr. 829 privind aprobarea Planului Naţional Antisărăcie şi
Promovare a Incluziunii Sociale

S-ar putea să vă placă și