Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR “ SUCEAVA

Proiectarea calendaristică anuală a activităţii didactice pentru modulul „Gestiune economică”

Clasa a X-a SAM Nr.ore săptămână:2ore


Profesor:Hrapciuc Elena
Modul:Gestiune economică
An şcolar: 2007-2008

Unităţi de Competenţe Conţinuturi tematice Nr de Săptămân Resurse Observaţii


competenţe individuale ore a de
învăţare
U.C. 15 C3 Frontal
Calcule Utilizează Principiile contabile 4ore S1-S2 Individual
economice legislaţia În echipă
simple financiar Evaluarea : definiţie,importanţă 6ore S3-S5 Portofolii
specifice contabilă
aprovizionării Metode de evaluare a stocurilor: 6ore S6-S8
şi distribuţiei CMP,FIFO,LIFO
mărfurilor

Calculaţia de preţuri,costuri şi Frontal


tarife Individual
-definiţie,principii,clasificare 6ore S9-S11 În echipă
Portofolii

-calcul de preţuri şi tarife(cost de Frontal


COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR “ SUCEAVA

producţie,cost de achiziţie, 12ore S12-S17 Individual


preţ cu ridicata,preţ cu În echipă
amănuntul,preţ de import,preţ de Portofolii
export,tarife pentru transport,etc).

-calculul impozitelor şi
taxelor(TVA,impozit pe profit)
6ore S18-S20

U.C.18 C3. Documente specifice activităţii de


Administrarea Completeaz comerţ
ambalajelor şi ă
mărfurilor documente *definiţie,importanţă,clasificare
aferente 4ore S21-S22
gestionării *întocmire,verificare,corectare,
stocurilor păstrare,gestionare 4ore S23-S24 Frontal
Individual
*completarea documentelor În echipă
specifice activităţii de comerţ: Portofolii

-notă de recepţie şi constatare de


diferenţe,
-fişa de magazie,fişa de lucru, S25-S26
bon de predare,transfer- 8ore
restituire,raport de gestiune,lista
de inventariere,etc. S27-S29
COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR “ SUCEAVA