Sunteți pe pagina 1din 3

I. 45.

Etapa canaliculară în dezvoltarea aparatului


respirator.
1. Neurocraniul la mamifere. 46. Etapa sacilor terminali în dezvoltarea
2. Desmocraniul. aparatului respirator.
3. Condrocraniul. 47. Etapa alveolară în dezvoltarea aparatului
4. Condrocraniul – segment cordal. respirator.
5. Condrocraniul – segment precordal. 48. Malformaţii şi anomalii în dezvoltarea
6. Fontanelele. aparatului respirator.
7. Dezvoltarea hipofizei. 49. Apariţia tubului cardiac şi evoluţia sa.
8. Regiunea branhială – generalităţi. 50. Regiunile tubului cardiac primitiv şi evoluţia
9. Arcul I branhial. lor.
10. Arcul II branhial. 51. Septarea atriului primitiv şi a canalului
11. Arcul III branhial. atrioventricular.
12. Arcurile IV şi V branhiale. 52. Septarea ventriculului primitiv.
13. Pungi branhiale ectodermale. 53. Malformaţii şi anomalii în dezvoltarea
14. Pungi branhiale endodermale. aparatului cardiovascular.
15. Dezvoltarea limbii. 54. Formarea arcurilor arteriale aortice.
16. Dezvoltarea feţei – faza piscină. 55. Evoluţia arcului arterial III.
17. Dezvoltarea feţei – faza amfibiană. 56. Evoluţia arcului arterial IV.
18. Dezvoltarea palatului. 57. Evoluţia arcului arterial VI.
19. Dezvoltarea cavităţii nazale. 58. Anomalii în evoluţia arcurilor arteriale.
20. Anomalii în dezvoltarea feţei. 59. Ţesutul nodal.
21. Caractere generale ale dinţilor. 60. Structura arborelui bronşic.
22. Structura generală a dinţilor. 61. Inervaţia cordului.
23. Periodonţiu. 62. Inervaţia plămînilor.
24. Articularea şi ocluzia dinţilor.
25. Dinţi deciduali, dinţi definitivi. II.
26. Anomalii în dezvoltarea dinţilor.
27. Articulaţia temporo-mandibulară. 1. Exobaza.
28. Biomecanica articulaţiei temporo- 2. Palatul dur.
mandibulare. 3. Endobaza – fosa anterioară a craniului.
29. Structura funcţională a muşchiului maseter. 4. Endobaza – fosa mijlocie a craniului.
30. Structura funcţională a muşchiului 5. Endobaza – fosa posterioară a craniului.
pterigoidian medial. 6. Stînca temporalului.
31. Structura funcţională a muşchiului temporal. 7. Mandibula.
32. Forţe de masticaţie. 8. Fosa infratemporală.
33. Cartilajele laringelui. 9. Fosa pterigopalatină.
34. Muşchii laringelui. 10. Mandibula.
35. Cavitatea laringelui. 11. Cavitatea nazală – pereţi osoşi.
36. Vascularizaţia laringelui. 12. Cavitatea nazală – sinusuri paranazale.
37. Inervaţia laringelui. 13. Orbita - pereţi osoşi.
38. Nazofaringele. 14. Orbita – comunicările orbitei.
39. Bucofaringele şi laringofaringele. 15. Muşchii mimicii – caractere generale, grupe.
40. Raporturile faringelui. 16. Muşchii masticatori – muşchiul maseter.
41. Vascularizaţia şi inervaţia faringelui. 17. Muşchii masticatori – muşchiul pterigoidian
42. Dezvoltarea laringelui. medial.
43. Apariţia şi evoluţia mugurilor pulmonari. 18. Muşchii masticatori – muşchiul pterigoidian
44. Etapa pseudoglandulară în dezvoltarea lateral.
aparatului respirator. 19. Muşchii masticatori – muşchiul temporal.
20. Muşchiul sternocleidomastoidian.
21. Muşchii scaleni. 63. Cavitatea bucală.
22. Muşchii suprahioidieni. 64. Glanda parotidă.
23. Muşchii infrahioidieni. 65. Glanda submandibulară şi sublinguală.
24. Fascia cervicală – lama superficială. 66. Esofagul cervical.
25. Fascia cervicală – lama pretraheală. 67. Traheea în regiunea cervicală.
26. Fascia cervicală – lama prevertebrală. 68. Glanda tiroidă – alcătuire, raporturi.
27. Artera carotidă comună – origine, raporturi. 69. Glanda tiroidă – vascularizaţie, inervaţie.
28. Artera carotidă internă în regiunile gîtului. 70. Regiunea temporală.
29. Artera carotidă externă – traiect, raporturi. 71. Trigonul submandibular.
30. Artera tiroidiană superioară. 72. Trigonul carotic.
31. Artera linguală. 73. Regiunea parotidiană.
32. Artera facială. 74. Spaţiul laterofaringian.
33. Artera maxilară.
34. Artera occipitală. III.
35. Artera temporală superficială.
36. Artera subclavie – origine, traiect, raporturi. 1. Traheea.
37. Artera vertrebală. 2. Bronhii principale.
38. Trunchi tirocervical. 3. Pediculii pulmonari.
39. Trunchi costocervical. 4. Plămînul drept – raporturi, proiecţii.
40. Artera toracică internă. 5. Plămînul stîng – raporturi, proiecţii.
41. Vena jugulară internă. 6. Plămînul drept – lobi, segmente.
42. Vena jugulară externă. 7. Plămînul stîng – lobi, segmente.
43. Ganglionii limfatici ai capului şi gîtului. 8. Domul pleural.
44. Nervul trigemen – origine, raporturi, ramuri. 9. Hilul pulmonar drept şi stîng.
45. Nervul oftalmic – origine, raporturi, ramuri. 10. Faţa mediastinală a plămînului drept.
46. Nervul maxilar – origine, raporturi, ramuri. 11. Faţa mediastinală a plămînului stîng.
47. Nervul mandibular – origine, raporturi, 12. Trunchi pulmonar.
ramuri. 13. Artera pulmonară dreaptă.
48. Nervul facial – origine, traiect. 14. Artera pulmonară stîngă.
49. Nervul facial – ramuri. 15. Venele pulmonare.
50. Nervul glossofaringian – origine, traiect, 16. Vascularizaţia nutritivă a plămînului şi
raporturi. limfaticele plămînului.
51. Nervul glossofaringian – ramuri. 17. Pleura parietală şi viscerală – alcătuire,
52. Nervul vag în regiunea capului şi a gîtului – proiecţii.
origine, traiect, raporturi. 18. Mediastin – delimitare, împărţire.
53. Nervul vag în regiunea capului şi a gîtului – 19. Mediastin superior.
ramuri. 20. Mediastin anterior.
54. Nervul accesor. 21. Mediastin mijlociu.
55. Nervul hipoglos – origine, traiect, raporturi. 22. Mediastin posterior.
56. Nervul hipoglos – ramuri. 23. Raporturile cordului.
57. Nervul frenic în regiunea gîtului. 24. Configuraţia externă a cordului.
58. Plexul cervical. 25. Atriul drept.
59. Lanţul simpatic cervical – alcătuire, 26. Atriul stîng.
raporturi. 27. Ventriculul stîng.
60. Lanţul simpatic cervical – ganglionul 28. Ventriculul drept.
simpatic cervical superior şi mijlociu. 29. Scheletul fibros al inimii.
61. Lanţul simpatic cervical – ganglionul 30. Aparatul valvular al inimii.
simpatic cervical inferior. 31. Artera coronară dreaptă.
62. Limba – structrură generală, vascularizaţie, 32. Artera coronară stîngă.
inervaţie. 33. Venele inimii, sinusul coronar.
34. Pericardul fibros şi seros.
35. Sinusurile pericardului.
36. Proiecţia pericardului şi a inimii.
37. Proiecţia orificiilor cordului şi focare de
auscultaţie.
38. Aorta toracică – traiect, raporturi.
39. Aorta ascendentă.
40. Crosa aortei.
41. Aorta descendentă toracică.
42. Vena cavă superioară.
43. Venele brahiocefalice.
44. Sistemul venelor azygos.
45. Canalul toracic şi ductul limfatic drept.
46. Ganglionii limfatici parietali şi viscerali în
torace.
47. Lanţul simpatic toracal.
48. Nervul vag în torace.
49. Nervul frenic în torace.
50. Esofagul toracic – raporturi.
51. Esofagul toracic – vascularizaţie, inervaţie.

S-ar putea să vă placă și