Sunteți pe pagina 1din 1

TEST, CLASA A V-A , MULTIMI, PROPOZITII A SI F

NR.1

(2,5p.)1)Aflati valoarea logica a urmatoarelor propozitii:


a) 2  {4,6,12} e) 2 | (5 2010 +1)
b) 2 5 2 4  2 3  2 2  21  2 0 este pp. f) Catul impartirii lui 216 la 2 este 18.
c) (55+ 55 : 55 – 55) 17 g) 0 
d)15 + 2:2 +15=1 h) {[9 ּ 6 – 14 + 8 ּ 3] : 4 + 9}ּ10  250.
(2,5p.)2)Determinati elementele multimilor:
A={a| aa 2} D={x  N|3 x  81 }
B={b|b  N * si b<5} E={y  N| y|18 }
C={c|c  N si 2c-1<1}
(2p.) 3)Fie multimile P={0,2,3} si Q={2,7,9}. Aflati P  Q, P  Q , P \ Q, Q \ P.
(1p.) 4)Aflati multimile X si Y stiind ca sunt indeplinite simultan conditiile:
X  Y={2,3}
X \ Y = { 1,4,5}
Y \ X= { 7,8}
(1p.) 5)Fie multimile A={2 n ;27;5 n }, B={8,3 n ,25}, n  N . Determinati in functie de n cardinalul
multimii A  B.

TEST, CLASA A V-A , MULTIMI, PROPOZITII A SI F


NR.2

(2,5p.)1)Aflati valoarea logica a urmatoarelor propozitii:


a) 3  {5,6,13} e) 2 | (3 2010 +1)
b) 3 3  3  4 este pp.
4 3 2
f) Catul impartirii nr. 515 la 5 este 13.
c) 21+25 : 5 + 41=1 g) {1,2}  N
d) (80+80:80-80) 13  h) [27- (10+7-15:3)ּ2]+28  310
(2,5p.)2)Determinati elementele multimilor:
A={ a| 1a 2} D={x  N | x 3  29 }
B={ b|b  N * sib  3 } E={y  N | y|12}
C={c  N | c  5  5 }
(2p.) 3)Fie multimile S={4,5,7} si T={5,9,10}. Aflati S  T , S  T ,S-T,T-S.
(1p.) 4)Aflati multimile X si Y stiind ca sunt indeplinite simultan conditiile:
X  Y  {3,5}
X \ Y={1,2,4}
Y \ X={0,6}
(1p.) 5)Fie multimile A={2 n ,9,5 n }siB  {4,3 n ,25} , n  N. Determinati in functie de n cardinalul
multimii A  B.