Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA…………………………………………………………………………….

SANTIER………………………………………………………………………………
OBIECTUL…………………………………………………………………………….

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE A NATURII TERENULUI DE FUNDARE

Incheiat astazi ……………...………….20.……


1.Terenul de fundare este alcatuit din:
….......................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................
2.Ca urmare a verificarilor se stabilesc urmatoarele:
a)Se poate trece la executarea urmatoarelor lucrari:
..........................................................................................................................
..................
..........................................................................................................................
..................
b)Adancimea sapaturilor pana la cota ………………….., dupa care se va
intocmi un nou proces-verbal.
c)Masuri suplimentare referitoare la fundatie:
..........................................................................................................................
..................
d)Solicitarea proiectantului pentru emiterea de solutie:
..........................................................................................................................
..................
e)Alte solutii:
..........................................................................................................................
..................

PARTICIPANTI:
Numele Prenumele Semnatura
BENEFICIAR: ……………….. ….……………. ………………..
PROIECTANT: ……………….. ….……………. ………………..
EXECUTANT: ……………….. ….……………. ………………..