Sunteți pe pagina 1din 2

RO AWO/D 43105 TABEL CU PROGRAME

E. Selectorul de programe
A. Indicatorul “Ușă deschisă”
Această mașină de spălat este dotată cu F. Butonul “Start/Pauză”
funcţii automate de siguranţă care C G. Indicatorul de succesiune a programului
detectează și diagnostichează defecţiunile
A
într-o fază timpurie și vă permit să D B
reacţionaţi corespunzător, de exemplu: G
B. Indicatorul “Service” H. Butonul “Reset”
H
C. Indicatorul “Robinet de apă închis” E F
D. Indicatorul “Curăţaţi pompa”
Tip de spălare/Note Încăr- Detergenţii și aditivii Opţiuni speciale Viteza de
cătura Pre- Spălare Lichid Clătire Reducere centrifu-
Simbol maximă spălare principală emolient intensivă viteză de gare
Programul centrifugare
spălare
- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectaţi recomandările
producătorului de pe etichetă kg rpm
Bumbac cu prespălare Articole foarte murdare, rezistente la uzură și rezistente la temperatură, din bumbac și
5,0 Da Da ❉ ❉ ❉ 1000
95 °C in (cearșafuri, feţe de masă, lenjerie intimă, cămăși etc.).
95 °C
Bumbac Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, feţe de masă, lenjerie intimă,
5,0 — Da ❉ ❉ ❉ 1000
40 - 60 - 95 °C prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.
40 - 60 - 95 °C
Sintetice cu prespălare Cămăși, bluze, salopete etc. foarte murdare din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă
2,5 Da Da ❉ ❉ ❉ 1000
60 °C (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.
60 °C
Sintetice Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira),
30 - 40 - 60 °C poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac. 2,5 — Da ❉ ❉ ❉ 1000
30 - 40 - 60 °C
Delicate Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze. 1,5 — Da ❉ — ❉ 1000
30 °C 30 °C
Spălare rapidă Articole de exterior puţin murdare din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu
3,0 — Da ❉ — ❉ 1000
30 °C bumbac.
30 °C
Lână Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din
1,0 — Da ❉ — ❉ 1000
Rece - 40 °C lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe.
- 40 °C
Spălare manuală ❉
40 °C
Ţesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta “spălare de mână”. 1,0 — Da — — 400 1)
40 °C
Lenjerie Acest ciclu este potrivit în special pentru tratarea lenjeriei delicate (se recomandă

30 °C utilizarea unei plase pentru rufe). 1,0 — Da — — 400 1)
30 °C
Clătire & centrifugare — Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul “Bumbac”. 5,0 — — ❉ ❉ ❉ 1000
Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la
Centrifugare — programul pentru “Bumbac”. 5,0 — — — — ❉ 1000
Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la
Centrifugare delicată — programul pentru “Lână”. 1,0 — — — — ❉ 1000

Evacuare — Se evacuează doar apa fără centrifugare. — — — — — — —


❉: opţional / da : dozaj necesar
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
1)
Pentru o protecţie sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 400 rpm la acest program.
5019 301 10284
DATE DESPRE CONSUM PORNIRE PROGRAM TERMINAREA PROGRAMULUI
Temperatura Încărcătura Apa Energia Durata aproximativă Deschideţi robinetul și apăsaţi butonul “Start/ • Toate luminile indicatoare ale secvenţei
Programul a programului Pauză” . Lumina indicatoare de lângă programului sunt stinse și indicatorul “Ușa
(°C) (kg) (l) (kWh) (ore : minute)* butonul “Start/Pauză” se aprinde. deschisă” se aprinde.
Bumbac 95 5,0 49** 1,90 2:00 Indicatorul secvenţei programului indică faza 1. Rotiţi butonul selector de programe pe
Bumbac*** 60 5,0 44 0,85 2:20 programului curent, trecând de la stânga la poziţia “Oprit/O”.
Bumbac 40 5,0 44 0,60 2:00 dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/
2. Închideţi robinetul de apă.
Sintetice 60 2,5 50** 0,70 1:30 Evacuare.
Sintetice 40 2,5 45 0,55 1:15 3. Deschideţi ușa și descărcaţi mașina.
În momentul în care faza programului este
Delicate 30 1,5 50 0,50 0:45 terminată, indicatorul respectiv se stinge. 4. Lăsaţi ușa întredeschisă pentru a permite
Spălare rapidă 30 3,0 40 0,40 0:30 tamburului să se usuce.
Lână 40 1,0 55 0,60 0:45 INDICATORUL “UȘĂ DESCHISĂ”
SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU
Spălare manuală 40 1,0 45 0,60 0:40 OPŢIUNILOR DUPĂ PORNIREA
Înainte de începere și după terminarea unui
Lenjerie 30 1,0 45 0,50 0:40 PROGRAMULUI
program, lampa se aprinde și indică faptul că
Datele de consum au fost măsurate în condiţii specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456.
Valorile de consum din fiecare locuinţă pot varia faţă de valorile date în tabel în funcţie de presiunea și ușa poate fi deschisă. Atâta timp cât un 1. Apăsaţi butonul “Start/Pauză” pentru a
temperatura debitului de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.
* Afișajul cu timpul rămas poate diferi de valorile date în tabel, pentru că depinde de condiţiile de utilizare de program de spălare funcţionează, ușa rămâne întrerupe programul. Indicatorul clipește.
acasă. blocată și nu trebuie forţată sub nici o formă. În
** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puţină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, 2. Selectaţi noul program (cu temperatura),
înainte ca pompa să evacueze apa afară. cazul în care trebuie deschisă urgent pe durata toate opţiunile și o altă viteză de
*** Program de referinţă pentru coloana energie.
unui program în desfășurare, consultaţi centrifugare dacă doriţi.
ADĂUGAŢI DETERGENŢII, ÎNCHIDEŢI Butonul “Clătire intensivă” “Anularea (Resetarea) unui program în
3. Apăsaţi butonul “Start/Pauză” din nou.
UȘA, SELECTAŢI PROGRAMUL desfășurare înainte de terminare”.
• Mai multă apă și un timp mai lung de clătire Noul program continuă din același punct în
Adăugaţi detergentul după cum este indicat în este adăugat. INDICATORII ROȘII care programul precedent a fost întrerupt.
pagina faţă și în instrucţiunile de utilizare. • Această opţiune este potrivită în special Nu adăugaţi detergent pentru acest program.
Închideţi ușa și rotiţi butonul selector de pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru “Service”
ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM
programe la programul și temperatura dorite. spălarea lenjeriei nou născuţilor și pentru a Aprinderea indicatorului “Service” poate fi ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE
Lumina indicatoare de lângă butonul “Start/ ajuta persoanele care suferă de alergii. cauzată de o defecţiune a unei componente
Pauză” clipește.
electrice. Vă rugăm consultaţi “Ghidul de Butonul “Reset” anulează un program
SELECTAŢI ORICE OPŢIUNE DORITĂ Butonul “Reducere viteză centrifugare”
detectare a defecţiunilor” din Instrucţiunile de înainte de terminare.
• Reduce viteza maximă prefixată automată de utilizare; dacă defecţiunea persistă, contactaţi
Apăsaţi butonul (butoanele) oricărei opţiuni • Apăsaţi butonul “Reset” timp de cel
centrifugare pentru a trata rufele mai delicat. Service-ul autorizat.
dorite - indicatorul respectiv se aprinde. puţin 3 secunde. Apa existentă este
În situaţia în care combinaţia de program și evacuată înainte ca ușa să poată fi
“Robinetul de apă închis”
opţiuni suplimentare nu este posibilă, luminile deschisă.
indicatoare se sting automat. Combinaţiile cu Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este
opţiuni neadecvate vor fi anulate automat. alimentat cu insuficientă apă. Deschideţi
robinetul; dacă indicatorul încă mai este aprins,
consultaţi “Ghidul de detectare a defecţiunilor”
din Instrucţiunile de utilizare.

“Curăţaţi pompa”
Apa murdară nu este evacuată. Verificaţi dacă
furtunul de evacuare este îndoit sau dacă filtrul
trebuie curăţat; în cazul din urmă consultaţi
Instrucţiunile de utilizare (“Scoaterea filtrului”).
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10284