Sunteți pe pagina 1din 6

Paralelipipedul dreptunghic

baza este un dreptunghi; Ab = ab


a,b,c =dimensiunile paralelipipedului
; Al = Pb ⋅ h = 2( ac + bc )
d = diagonala paralelipipedului
At = 2( ab + bc + ac )
V = abc
D` C`
d 2 = a 2 + b2 + c 2
Baza superioara
Cubul
toate fetele (6) sunt patrate; Ab = l 2
l = muchia cubului;
d = diagonala cubului;
Al = 4l 2B` C`
A`
are 12 muchii. At = 6l 2
V =l3

D` C`
d =l 3

Piramida patrulatera regulata


baza este un patrat; Ab = l 2
l = latura bazei;
A A` B` C C`
h = inaltimea piramidei; P ⋅a b p
Al =
ab = apotema bazei;
ap = apotema piramidei;
B2
At = Al + Ab
ml = muchia laterala;
Ab ⋅ h
fetele sunt triunghiuri isoscele. V =
3
Baza inferioara

D C

Piramida triunghiulara regulata A


baza este un triunghi echilateral;
B 2
C D
l 3
l = latura bazei; Ab =
h = inaltimea piramidei;
4
ab = apotema bazei; Pb ⋅ a p
Al =
ap = apotema piramidei; 2
ml = muchia laterala; At = Al + Ab
fetele sunt triunghiuri isoscele.
Ab ⋅ h
V =
D C
a =h
p
2
3
2
+ ab ;
2

2
ml = AO 2 + h 2
2
2 2 l
ml = a p + 
2

Tetraedul regulat
toate feţele sunt triunghiuri

l2 3
echilaterale; Ab =
 toate muchiile sunt congruente. 4
Pb ⋅ a p 3l 2 3
Al = =
2 4
At = Al + Ab = l 2 3
Ab ⋅ h l 3 2
V= =
3 12

Piramida hexagonala regulata


baza este un hexagon regulat; 3l 2 3
l = latura bazei; Ab = ;
h = inaltimea piramidei;
2
ab = apotema bazei; Pb ⋅ a p
Al = ;
ap = apotema piramidei; 2
ml = muchia laterala; At = Al + Ab
fetele sunt triunghiuri isoscele.
Ab ⋅ h
V =
3
2 2
a p = h 2 + ab ;
2
ml = AO 2 + h 2
2
2 2 l
ml = a p + 
2

Prisma triunghiulara regulata


baza este un triunghi echilateral; l2 3
l = latura bazei; Ab =
4
h = inaltimea prismei
Al = Pb ⋅ h = 3l ⋅ h
At = Al + 2 ⋅ Ab
V = Ab ⋅ h

Prisma patrulatera regulata


baza este un patrat; Ab = l 2
l = latura bazei;
Al = Pb ⋅ h = 4l ⋅ h
h = inaltimea prismei;
d = diagonala prismei At = Al + 2 ⋅ Ab
V = Ab ⋅ h
d 2 = h 2 + 2l 2

Prisma hexagonala regulata


baza este un hexagon regulat; 3l 2 3
l = latura bazei; Ab =
2
h = inaltimea prismei

E`
Al = Pb ⋅ h = 6l ⋅ h

D`
At = Al + 2 ⋅ Ab
V = Ab ⋅ h

Baza superio
Trunchi de piramida triunghiulara regulata
bazele sunt triunghiuri echilaterale; L2 3 l2 3
L = latura bazei mari; AB = ; Ab = ;
4 4
l = latura bazei mici;
h = inaltimea piramidei; ( P + Pb ) ⋅ atr ;
Al = B
aB = apotema bazei mari 2
ab = apotema bazei mici; At = Al + AB + Ab ;
atr = apotema trunchiului;
ml = muchia laterala; V =
h
3
(AB + Ab + AB ⋅ Ab . )
fetele sunt trapeze isoscele.
2
atr = h 2 + ( a B − ab ) 2 ;
2
ml = ( AO − A' O ' ) 2 + h 2 ;
2
2 2  L −l 
ml = atr + 
 2 

Trunchi de piramida patrulatera regulata


bazele sunt patrate; AB =
L2 ; Ab
L = latura bazei mari; (P +P
Al = B b

2
l = latura bazei mici; At =
Al +AB
h = inaltimea piramidei;
aB = apotema bazei mari
V =
h
3
AB ( +
A

ab = apotema bazei mici; 2


atr = h + ( a − a ) ;
2 2
B b
atr = apotema trunchiului;
2
ml = muchia laterala; ml = ( AO − A' O ' ) 2 + h 2 ;
fetele sunt trapeze isoscele. 2
2 2  L −l 
ml = atr + 
 2 

Trunchi de piramida hexagonala regulata


bazele sunt hexagoane regulate; 3L2 3
L = latura bazei mari; AB = ;
2
l = latura bazei mici;
h = inaltimea piramidei; 3l 2 3
Ab = ;
aB = apotema bazei mari 2
ab = apotema bazei mici; ( P + Pb ) ⋅ atr ;
atr = apotema trunchiului; Al = B
2
ml = muchia laterala;
fetele sunt trapeze isoscele.
At = Al + AB + Ab ;

V =
h
3
(AB + Ab + AB ⋅ Ab )
2
atr = h 2 + ( a B − ab ) 2 ; Muchie
2
ml = ( AO − A' O ' ) 2 + h 2 ;
2
2 2  L −l 
ml = atr + 
 2 

Baza mica
Sectiuni paralele cu baza intr-o piramida regulata
Daca se duce un plan paralel cu baza, forma A`B` h p a p mlp r
sectiunii este un patrat (sau dupa caz un = = = = =i
triunghi sau un hexagon) de centrul O`. Se AB H a m R
formeaza o piramida mai mica si respectiv
A` 2 V ` 3
un trunchi de piramida.
Piramida mai mica este asemenea cu = i si = i
piramida data.
A V
hp = inaltimea piramidei mici; VO ` A`B` VC ` O `E ` VE `
= = = =
H = inaltimea piramidei mare, VO AB VC OE VE
H = hp + htr;
htr = inaltimea trunchiului de piramida;
ap = apotema piramidei mici;
a = apotema piramidei mari;
a = ap + atr.
atr = apotema trunchiului de piramida;
ab = apotema bazei mici;
aB = apotema bazei mari;
mlp = muchia laterala a piramidei mici;
mltr = muchia laterala a trunchiului de
piramida;
m = muchia laterala a piramidei mari;
m = mlp + mltr.
R = raza cercului circumscris bazei mari;
r = raza cercului circumscris bazei mici;
i = raportul de asemanare.
Prin sectionarea unei prisme cu un plan
paralel cu baza rezulta o figura geometrica
congruenta cu cea a bazei. De exemplu, la o
prisma patrulatera regulata dreapta rezulta
patratul MNPR congruent cu patratul
ABCD.
Cilindrul circular drept
R = raza bazei ( a cilindrului); AB = πR 2 ;
G = generatoarea cilindrului;
Al = 2π ⋅ R ⋅ G;
h = inaltimea cilindrului;
h = G. At = Al + 2 ⋅ AB
V = π ⋅ R2 ⋅ h

Daca se duce un plan paralel cu


baza forma sectiunii este un cerc
de raza R.
Sectiunea axiala a cilindrului
este dreptunghiul ABB`A`.

Conul circular drept


R = raza bazei ( a conului); AB = πR 2
G = generatoarea conului;
Al = π ⋅ R ⋅ G
h = inaltimea conului;
At = Al + AB
π ⋅ R2 ⋅ h
V =
3
G 2 = R2 + h2

Daca se duce un plan paralel cu


baza, forma sectiunii este un cerc hc Gc r
de centrul O`. Se formeaza un con = = =i
mai mic si respectiv un trunchi de H G R
con.
A` 2 V ` 3
Conul mai mic este asemenea cu
conul dat. = i si = i
hc = inaltimea conului mic;
A V
H = inaltimea conului mare, Unde:
H = hc + htr; A = aria (laterala sau totala) a conului
htr = inaltimea trunchiului de con; mare;
Gc = generatoarea conului mic; A` = aria (laterala sau totala) a conului
G = generatoarea conului mare, mic;
G = Gc + Gtr; V = volumul conului mare;
Gtr = generatoarea trunchiului de V` = volumul conului mic.
con; Triunghiul VAB = sectiunea axiala a
R = raza conului mare; conului;
r = raza conului mic; Trapezul ABB`A` = sectiunea axiala
i = raportul de asemanare. a trunchiului de con.
Gtr = htr + ( R − r )
2 2 2

Trunchi de con circular drept


R = raza bazei mari; AB = πR 2 ; Ab = πr 2
r = raza bazei mici;
Al = π ⋅ G ( R + r )
G = generatoarea tr. de con;
h = inaltimea tr. de con; At = Al + AB + Ab
π ⋅h 2
V= (R + r2 + R ⋅ r)
3
G 2 = h 2 + ( R − r)2

Sfera
Sfera este locul geometric al A = 4π ⋅ R 2
tuturor punctelor din spatiu egal
departate fata de un punct fix, O, 4π ⋅ R 3
V =
numit centrul sferei. 3
R = raza sferei