P. 1
bazele comunicarii

bazele comunicarii

|Views: 1,058|Likes:
Published by petrudinga

More info:

Published by: petrudinga on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

Ce este comunicarea nonverbala In literatura de specialitate sunt men ionate nu o singura defini ie a comunic rii non verbale ci mai

multe i toate sunt acceptate. Totul depinde din ce perspectiva este abordat procesul de transmitere a semnelor non ligvistice. Comunicarea nonverbala este cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte i care pot fi decodificate, creând în elesuri Aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Importanta comunic rii non verbale a fost demonstrata în 1967 de c tre Albert Mehrabian. In urma unui studiu, acesta a ajuns la concluzia ca numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbala în timp ce 38% este transmis pe cale vocala i 55% prin limbajul corpului. Comunicarea nonverbala opusa comunic rii verbale este conceputa de multa vreme ca limbaj în sens strict. In aceasta viziune toate celelalte forme de comunicare sunt considerate ca secundare (scrisul). Teoriile contemporane ale comunic rii influen ate de discipline atât de diverse ca lingvistica enun rii, psihologie, sociologie, antropologie, asigura ast zi locul cuvenit comunic rii non verbale, bazandu-se pe ipoteze ale canalelor multiple ale comunic rii umane. Comunicarea umana este conceputa ca o enun are eterogena rezultând din combinarea de elemente vocal acustice i vizual În literatura de specialitate comunicarea nonverbal a primit de-a lungul timpului o multitudine de defini ii, majoritatea fiind acceptate. Majoritatea defini iilor comunic rii non verbale vorbesc despre aceast comunicare nonverbal ca despre un cumul de mesaje, mesaje ce nu sunt exprimate prin ajutorul cuvintelor, dar care totu i pot fi decodificate, putând crea în elesuri. Cât de important este comunicarea non-verbal a demonstrat-o Albert Mehrabian, în anul 1967. În urma unui studiu despre comunicarea nonverbal acesta a ajuns la concluzia ca numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbala în timp ce 38% este transmis pe cale vocala i 55% prin limbajul corpului. Caracteristici, comunicarea nonverbal Comunicarea nonverbal este neinten ionat , ea ne tr deaz emo iile sau atitudinea chiar dac nu dorim acest lucru, deci trebuie sa fim con tien i ca mesajele non verbale uneori pot contrazice ceea ce afirmam; - comunicarea nonverbala este alc tuit dintr-un num r de coduri separate pe care trebuie sa înv m sa le folosim. Anumite coduri non verbale sunt universale, fiind în elese la fel în culture diferite; - Abilitatea de comunicare nonverbala creste odat cu vârsta, cu experien a Cei care comunica bine non verbal, st pânesc în aceea i m sur i codurile non verbale i de obicei sunt acei care reu esc mai bine în societate, construiesc rela ii bune cu semenii lor i au un statut social mai bun ; - Mesajele transmise prin comunicarea non verbale ne furnizeaz informa ii despre problemele personale sau de rela ionarea la al i indivizi, despre care am fi jena i sa discutam.

astfel. imagine. tactil i gustativ . Elemente componente în comunicarea nonverbal Limbajul t cerii În comunicarea nonverbal . modul cum este perceput timpul poate fi diferit. etc). cineva care spune o glum zâmbe te în timp ce face acest lucru. ci. cele legate de religie (cruce. dans. etc) care are loc prin intermediul diferitelor forme de exprimare artistica i comunica diferite emo ii artistice . profesorul poate înt ri prin anumite elemente de mimic sau de gestic importan a unei anumite p r i din mesaj din ceea ce transmite.Tipuri de comunicare nonverbala Exist un tip de comunicare nonverbal numit sezonier. în mod deliberat. prezentat de cadrul didactic la propriu. icoane. altar.o alt func ie a comunic rii non verbale este aceea de a regulariza fluxul comunica ional i de a pondera dinamica proprie comunic rii verbalizate . sentimente sau atitudini care ar putea fi blocate prin interven ie verbala.comunicarea nonverbal poate. Un alt tip de comunicare nonverbal este i ceea ce se nume te comunicarea nonverbala estetica (pictura. uniforme. O solu ie pentru situa ia în care nu se tie cum sa se interpreteze t cerea poate fi feedback-ul. ele pot fi completate fericit cu un impact considerabil asupra sporirii motiva iei înv rii . titulatura.comunicarea nonverbal poate s completeze mesajul transmis pe cale verbal . . elevilor . spre exemplu. cineva care anun o veste trist are o mimic în concordan cu aceasta. etc) sau statut social (gradele la ofi eri. care se bazeaz la mesajele recep ionate cu ajutorul sim urilor v zului. . decora iile. . muzica. în al doilea caz. etc) i a simbolurilor specifice. Chiar i în interiorul aceleia i culturi.comunicarea nonverbal are menirea de a o accentua pe cea verbal . un zâmbet care contravine aspectului negativ al mesajului verbalizat poate s instaureze o atmosfer pozitiv i relaxant .aparent paradoxal . Comunicarea nonverbala bazata pe folosirea însemnelor (steaguri. în acest mod. Exemplu: . care s fac .comunicarea nonverbal repet sau reactualizeaz în elesul comunic rii verbale. auzului. dând posibilitatea receptorului comunic rii s identifice în timp real un îndemn aflat în spatele" unei afirma ii.critica mai eficient în urm rirea scopurilor acesteia privind schimb ri comportamentale la nivelul persoanei mustrate. în func ie de societate sau cultura. anumite p r i ale mesajului verbal pot fi nu doar accentuate. mirosului. dezv luirea unor idei. insigne. s contrazic anumite aspecte ale comunic rii verbale .prin t cere (ascultare pasiva) se poate exprima inten ia de continuare a unei expuneri. Limbajul timpului Limbajul timpului este perceput diferit. în timpul orelor. . Mergi la: sumar comunicare nonverbala Principalele func ii în comunicarea non-verbal . atunci când. s ne închipuim acela i material înregistrat i audiat apoi de elevi i. trebuie s efectu m o critic . ca de exemplu.

capabil sa exprime o gama larga de st ri. Fata exprima reac ia persoanei în cauza la tot ce se spune: surpriza. legate de timpul biologic. Mi c rile capului au anumite semnifica ii în comunicarea nonverbal Datul din cap înseamna aprobare sau descurajare Expresiile fetei sunt cele mai u or de controlat. sunt plini de energie i ob in cele mai bune rezultate în cursul dimine ii Ceilal i reprezinta opusul acestora i intra în cea de a doua categorie.i este pe plac poate fi considerat ca "pierdere de vreme" iar cu cineva drag poate fi considerat "o ve nicie". sup rare. Postura corpului este definitorie pentru anumite mesaje. Zâmbetul este un gest foarte complex. dezacord. În prima categorie intra cei care sunt matinali. De exemplu în cadrul unui dialog persoanele se privesc în ochi 25-75 % din timpul conversa iei Scopul privirii în ochi este de a recep iona mesajele vizuale suplimentare. pot avea uneori sens simbolic i în acest caz participa la comunicarea nonverbala. M i c rile ochilor au un rol important în cadrul interac iunii sociale. numite i "limbajul corpului". Interpretarea sensului zâmbetului variaz însa de la o cultura la alta fiind în strânsa corela ie cu presupunerile specifice care se fac în leg tur cu rela iile interumane în cadrul acelei culturi. Timpul este v zut ca parte a contextului în care interac ioneaz oamenii. de la pl cere. care sa completeze cuvintele sau sa g seasc în ochii celuilalt un feedback. Fiecare parte a fetei noastre comunica. neîn elegere. expresie care invita la întrebuin area ra ional a timpului. jena. Astfel func ie de acesta unii indivizi sunt "privighetori" iar al i "pas ri de noapte". satisfac ie. Expresia fetei poate fi sincera sau simulata i de aceea uneori este chiar greu de descifrat. Comunicarea de informa ii . Într-o discu ie aplecarea spre interlocutor poate însemna interes. Timpul biologic . cinism. interes. El poate fi folosit i simbolic. aten ie Retragerea corpului. la promisiune. dezam gire.este un concept care poate transmite informa ii referitoare la performanta indivizilor. Umerii l sa i sau capul plecat indica timiditate. Aceste caracteristici individuale. am r ciune. durere. ne pot transmite informa ii legate de performanta indivizilor.30 minute petrecute cu cineva care nu. bucurie. sentiment negativ sau un sentiment de inferioritate. Expresiile fetei trebuiesc corelate cu celelalte mi c ri ale corpului sau cu mesajele verbale. dezinteres. dimpotriva sugereaz respingere. Timpul informa ional . care se coala devreme. o reac ie la cele afirmate. deprimare. capul sus i umerii drep i transmit mul umirea i chiar superioritatea.este interpretat diferit în diverse culturi. Limbajul corpului Mi c rile corpului.Încruci area bratelor la piept semnifica închidere în sine fata de interlocutor sau subiectul discutat. etc. ca în expresia" Timpul înseamna bani".

amenin are în timp ce una joasa arata emo ie. De exemplu. frica.pentru a sublinia în elesul cuvintelor. ner bdare. în SUA. chiar i la noi. atent la pozi ia finala). prin mi carea capului de sus în jos spunem "da". încredere. Gestul de ar tare cu degetul este considerat nepoliticos la noi. sus inerea vorbirii . brate. a ilustra forme sau m rimi . etc.Dac aceste semne se folosesc inten ionat.pentru a înt ri sensul cuvintelor sau a le înlocui complet . pentru a spune ceva despre noi. a indica diverse persoane sau obiecte . iar bratele deschise . Este greu sa în elegem sensul acestor mi c ri deoarece unele se fac incon tient i ele pot ilustra doar o stare interioara (frica. acceptare i prietenie. atunci ele constituie comunicare nonverbala. cel al b rba ilor difer de cel al femeilor. ner bdare).sinceritate. Capul sprijinit în palma-plictiseala. O voce stridenta. disperare. solidaritate. comunicarea de emo ii . Mâinile inute la spatesuperioritate sau încercare de autocontrol. grupate sub denumirea de "gestica". frecatul nasului. reprezinta mijloace frecvent folosite în comunicarea nonverbala. comunicarea de informa ii . picioare). dar palma (degetele) pe obraz. Utilizarea gesticula iei excesive este considerata nepoliticoasa în multe tari. în timp ce oamenii din Sri Lanka redau acela i lucru prin mi carea capului de la dreapta la stânga. dimpotriva denota interes extrem. de indicare. exprimarea unei rela ii . jena. ip toare. Chiar i a privi sau nu privi pe cineva are un în eles Interlocutorii care te privesc în ochi în timpul conversa iei sunt considera i mai credibili decât cei care evita contactul vizual sugerând inten ia de a ascunde ceva. Aten ie însa i la diferen ele culturale."copierea" în oglinda a gesticii celeilalte persoane Interpretarea unor gesturi: Strângerea pumnilor denota ostilitate i mânie sau. Modul în care americanii î i încruci eaz picioarele (relaxat. dar gesturile mâinilor au creeat faima de popor pasionat a italienilor. f r nici o re inere) difer de cel al europenilor (controlat. mi c ri largi. Personalitatea se eviden iaz i prin alte mi c ri ca : rosul unghiilor. În l imea i intensitatea vocii exprima atitudinea dorita. . stres Vocea în comunicarea nonverbal Modul în care ne folosim vocea i calit ile vocale are importanta în procesul de comunicarea nonverbal . Gestica în comunicarea nonverbal Alte mi c ri ale par ilor corpului (mâini.Modul în care privim i suntem privi i are leg tur cu nevoile noastre de aprobare. jucatul cu o bijuterie. ascu ita indica mânie. insulta în Thailanda i absolut neutru.Un american va pune picioarele pe masa dac aceasta înseamna o pozi ie comoda sau dac vrea sa demonstreze un control total asupra situa iei Bâ âitul picioarelor denota plictiseala. În acest sens nu vorbim de comunicare nonverbala. acceptare. stres.

cravate. putere. persoana în cauza se retrage pentru a restabili distanta iar în cazul în care acest lucru nu mai este posibil. prieteni. etc).tensiune.5-1. trebuie însa sa ave i o inuta adecvata oric rei situa ii Spa iul personal i teritoriul în comunicarea nonverbal În general oamenilor le place sa aib un spa iu propriu. autoaprecierea.persoana care solicita angajarea. discursurile politicienilor. Îmbr c mintea poate accentua frumuse ea fizica. Spa iul personal poate fi definit ca fiind distanta de la care exista disponibilitatea contactului cu ceilal i În domeniul comunic rii non verbale exista distantele diferite de comunicare func ie de context i de caracterul mesajului transmis. consultant-client. st ri care vor afecta comunicarea. Aspectul fizic în comunicarea nonverbal . gospodina. subordonat. coafura/ freza. atitudinea. ardelean. naturala. poate ap rea tensiune i chiar ostilitate. angajat . reprezinta un simbol cultural (b rba ii întotdeauna poarta pantaloni) sau subliniaz o tradi ie (kilt-ul sco ian sau sari-ul indian). Se afirma ca " haina face pe om" i într-adev r tim ca oamenii bine îmbr ca i dau impresia de succes. oltean. Spa iul împrumuta ceva din personalitatea omului i transmite mesaje non verbale despre ocupant. între 0. sfidarea regulilor sociale pe când o femeie îmbr cata decent confer seriozitate. Felul în care ne îmbr cam ofera i informa ii personale. zona sociala (normala). toate aceste informa ii despre noi în ine la putem oferi prin comportamentul nostru de comunicare. etc) . Volumul vocii ofera indica ii privind personalitatea. siguran a de sine se pot transmite prin intermediul vocii. cât de mic.5 m i mai mult în care comunicarea este formala (cursuri.2-2 m este folosita mai ales la comunicarea interpersonala (colegi de serviciu afla i pe aceia i treapta ierarhica. O femeie îmbr cata provocator poate exprima disponibilitate. prin machiaj. etc) .5 m este folosita în situa ii oficiale (superior. Accentele regionale ne ofera indica ii despre zona geografica de provenien a (moldovean. pe care sa-l aranjeze conform dorin elor proprii. etc. sentimentele vorbitorului. fiind însa total inacceptabila în alte cazuri. ochelari). se va face tot posibilul ca "invadatorul" sa se retrag la distanta cuvenita. Mesaje non verbale sunt transmise i prin intermediul îmbr c mintei i accesoriilor pe care le purtam (bijuterii. 3. Dac o persoana se apropie mai mult decât este potrivit.2 m este pentru discu ii cu caracter personal. educa ie. bani. zona consultativa.Dic ia i accentul vocii exprima gradul de educa ie i statutul social. între 1.Gradul de încredere. edin e. Astfel: zona intima (personala). încredere i are posibilit i mai mari de promovare în pia a muncii sau în func ii de r spundere Nu trebuie sa fi i elegan i în orice situa ie. între 2-3. etc. Nu stânjeni i pe cei cu care discuta i . Atunci când se produce invadarea (violarea) spa iului personal. vânz toarea de lamagazin) zona publica.

De asemenea. lumina i culoarea Aceste elemente ale mediului. verde. distanta necesara este aceea a strângerii mâinii. înclinarea capului înlocuie te datul mâinii ca salut. La japonezi. de la sentimente calde: iubire. Culorile afecteaz comunicarea sub urm torul aspect: culorile calde (galben. precum i varietatea excesiva de culoare. Copierea stilului in comunicarea nonverbala Oamenii îi accepta. simpatie. pân la agresiune fizica. repede sau rar în stilul partenerului de discu ie . statut. inhiba i distrag aten ia i comunicarea.apropiindu-va de ei mai mult decât trebuie. Atingerea în comunicarea nonverbal Atingerea sau contactul fizic este unul dintre cele mai vechi coduri ale comunic rii non verbale. în timp ce culorile reci (albastru. monotonia . Vorbi i tare sau încet. rela ie i cultura. temperatura poate influenta pozitiv sau negativ buna comunicare. Unii oameni evita orice atingere. Gradul de atingere difer de la o cultura la alta. Ea exprima emo ii sau sentimente diferite. portocaliu. Încerca i în cazul în care ei zâmbesc sa zâmbi i iar dac sunt sobrii sa fi i i voi la rândul vostru. gri) inhiba comunicarea. De obicei când sunte i în picioare.For a i tipul de atingere depinde în mare m sur de vârsta. în mod incon tient cu mai multa u urin a pe aceia cu care se aseam n Studia i cu foarte multa discre ie partenerii de discu ie i afla i-le stilul . natural sau ambiant influen eaz modul în care oamenii comunica f r a constitui însa coduri non-verbale. Iluminarea corespunz toare a unui spa iu contribuie la o buna ascultare iar anumite culori au efect stimulativ asupra aten iei Lumina i culoarea pot determina anumite st ri i dispozi ii fizice. încurajare. ro u) stimuleaz comunicarea. în timp ce la eschimo i acest salut se exprima cu o lovitura u oara pe um r Temperatura.

COMUNICAREA NONVERBAL .

38% paralimbaj (în principal intona ia i inflexiunile vocii). sau involuntar. creând în elesuri. voluntar. o încruntare.dac st m cu fa a sau cu spatele c tre interlocutor. prinderea umerilor.distan a la care st m fa de interlocutor. 2005 . Weiner au fost primii care au studiat limbajele neverbale si au constatat c propor ia în care folosim limbajul verbal i limbajele neverbale este. Consultant Asocia ia de Comunicare Ethos Chiribuc D. y pozi ia corpului. y contactul vizual. y orientarea. y gesturi. 55% alte elemente de limbaj neverbal (în principal expresia fe ei. gesturile i postura corpului). 1 2 MihalceaI. în picioare sau a eza i. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. y contactul corporal. noi trimitem în exterior mesaje i prin intermediul altor mijloace. cât i intervalul de timp în care îl privim.modul în care st m. înlocui. Evident.1 A. p. Curs An III. în picioare sau a eza i. noi totu i comunic m ceva.Comunicarea nonverbal este cumulul de mesaje. Mehrabian si M. 14. . Dar. Aceste semnale pot repeta.pentru a indica aprobarea/dezaprobarea sau pentru a încuraja interlocutorul s continue. Chiar atunci când nu scriem sau vorbim. pentru a înt ri mesajul verbal. noi putem utiliza imagini pentru a ne comunica mesajul.un zâmbet.o b taie u oar pe spate. y mi c ri ale corpului. y aspectul exterior.înf i area fizic sau alegerea vestimenta iei.mi carea mîinilor i a corpului pentru a explica sau accentua mesajul verbal.dac privim interlocutorul sau nu. contrazice. . când vorbim. în comunicarea oral . urmatoarea 7% cuvinte. restul fiind neverbal.2 De cîte ori comunic m. uneori neinten ionat. care nu sunt exprimate prin cuvinte i care pot fi decodificate. mai important. Sociologia Comunic rii. comunic m de asemenea prin y expresia fe ei. y proximitatea. Doar 7% din comunicare are loc prin intermediul cuvintelor. fie pentru a înlocui cuvintele sau.

.3 Al i autori (R. este foarte important .i exprima ideile sau sentimentele care. ar fi r mas ascunse. a ezare. este înc rcat cuprofunde semnifica ii comunicative.y aspectele nonverbale ale vorbirii. Ed. Pease.A. t cerea se dovede a fi un puternic instrument de comunicare. Când suntem stingheri i ne tiind r spunsul la o întrebare. 2 i 3. A. Trebuie s subliniem c metacomunicarea. tiin & Tehnic . M.scrisul de mân . organizare. Ansamblul elementelor non-verbale ale comunic rii este uneori denumit metacomunicare (cuvântul grecesc meta înseamn dincolo sau în plus ). Încurajând r spunsurile. Birdwhistell. departe de a fi lips de comunicare.Aceast t cere e deosebit de t cerea omului plictisit sau de t cerea meditativului. care înso e te orice mesaj. T cerea se leag de ascultare i de recep ionarea corect a mesajelor.varia ii ale în l imii sunetelor. inând seama i de ponderea pe care o are t cerea în acest tip de interac iuni. Limbajul t cerii T cerea. noi comunic m implicit ceva. acurate e i aspectul vizual general. de t cerea impus prin reducerea la t cere sau de t cerea prevez toare. prin care putem ob ine un profit intelectual i social maxim din fiecare interac iune comunica ional . 1995 . y aspectele non-verbale ale scrisului. studiile privind activit ile pe care le desf oar de-a lungul unei zile membrii gulerelor albe (mediile intelectuale) americane arat c apte minute din 3 Stanton N. putem stimula comunicarea creând interlocutorului posibilittea de a. Bucure ti. calitatea i tonul vocii (denumite uneori paralimbaj ). limbajul spa iului i limbajul corpului (ultimul inglobînd majoritatea indicilor aminti i înainte). Metacomunicarea este deci ceva în plus fa de comunicare i trebuie s fim totdeauna con tien i de existen a sa. Astfel. p. Folosind-o cu pricepere. altfel. t ria lor i rapiditatea vorbirii. Dinu) vorbesc despre limbajul t cerii. Comunicare.

Activit ile cu profil de comunicare sunt distribuite astfel: 9% scris 39% transmit 30% vorbit 16% citit 61% recep ioneaz 45% ascult Acest propor ie poate fi diferit la alte segmente de popula ie a c ror ocupa ie implic într-o m sur mai mic scrisul sau cititul. Exist pericolul ca. fie individul s se gândesc la altceva în timpul ascult rii. disciplin nou . Dar ponderea ascult rii se men ine prioritar i în aceste cazuri. Stanton. interpretarea i integrarea informa iei primite în modele de cunoa tere proprii. îl . ascultarea. spa iul din jurul trupului s u. Limbajul spa iului Acesta face obiectul de studiu al proxemicii. aflându-se în fruntea manifest rilor noastre comunica ionale. fiind o condi ie esen ial a recept rii corecte a mesajului. 1995). Ea reprezint o verig extrem de important a lan ului comunica ional. cel pu in sub aspect cantitativ. fie s se gândeasc la propriul s u r spuns. Ea studiaz propriet ile educa ionale ale spa iului. el nu reprezint decât un simplu zgomot de fond. neglijând ascultarea eficient . Dac mesajul nu este recep ionat corect.i revendica un spa iu al s u. Ideea de la care se porne te este c orice individ are tendin a de a. fundat de Eduard Hall în anii '60 ai secolului nostru.zece ace tia sunt angaja i într-o form de comunicare (N. precum i modalit ile de folosire optim a acestor propriet i. ci presupune în elegerea. pe care-l marcheaz imaginar. Ascultarea nu e un proces pasiv.

2. Fiecare tip de rela ie presupune o distan caracteristic între indivizi. în rela iile de serviciu. Interlocutorii î i pot strânge mâna. spa iul este în rela ie direct cu rangul individului: pe m sur ce avanseaz în func ie. copii. so ia) le este permis accesul în ea. siguran . altele în sufragerie sau altele în dormitor.consider drept spa iul s u personal. Deosebim astfel: 1. . Î i creaz un spa iu-tampon de o anumit marime. În limbaj curent se spune: îl ine la distan sau prieten apropiat . Distan a personal ne protejeaz fa de atingerea celorlal i i asigur comunicarea verbal optim . intimitate. ca o prelungire a propriului s u trup. s-a bucurat de cea mai mare aten ie din partea cercet torilor. reverie. Doar celor apropia i emo ional (îndr gosti i. Zona personal e cuprins între 46 cm i 1. act care se face de regul pe un ³teren neutru´ încheietura mâinii aflându-se la limita zonei intime a interlocutorilor. care are importante func ii psihosociale: de protec ie. Unele persoane sunt primite doar în vestibul. ³bula de aer´ ce-l înconjoar pe om. ilustrând faptul c rela iile interumane se pot exprima spa ial. Zona intim . form sau grad de permeabilitate. De exemplu. de exemplu. stânjeneal i chiar st ri conflictuale. modul în care folosim spa iul de comunicare are determina ii culturale i sociale specifice. fa de factorul po tal. Înc lcarea acestui spa iu lezeaz profund individul. cresc dimensiunile biroului s u. altele în buc t rie. accesul persoanelor str ine este extrem de selectiv. odihn .22 m. Acest spa iu poate fi înp r it în patru zone distincte. În plan mai general. Pentru persoanele str ine sau neagreate p str m un spa iu mai mare în jurul nostru. Este zona cea mai important pentru om i cea mai ap rat . Fiecare individ tinde s men in o distan între el i celelalte persoane sau lucruri. pentru persoanele apropiate sau iubite reducem acest spa iu pân la anulare. rela ii fa de necunoscu i (fa de vânz tor. în func ie de tipul de rela ii pe care acestea le au cu propriatarul. În lumea afacerilor. impersonale cu cineva. Spa iul personal. orice înc lcare generând stress i blocaje de comunicare. so ul. 3. Zona social desemneaz spa iul personal pe care-l men inem atunci cînd intr m în rela ii oficiale. fiecare zon fiind împ r it la rândul ei în dou subzone: un apropiat i alta îndep rtat . p rin i. În privin a spa iului familial (al casei de locuit). ce se întinde de la suprafa a corpului pân la o distan de 46 cm. creând disconfort.

Situa iile de aglomera ie din autobuz. Cu cât aglomera ia e mai mare. statusul social i disponibilit ile de vorbire ale unei persoane si numarul de gesturi utilizate de ea pentru a transmite un mesaj. biroul. reguli care prev d: 1. Când între cele dou mesaje exist dicordan . oamenii au tendin a s se bizuie pe mesajul non-verbal întrucât este. mai sincer. 5.4 Modalitatea non-verbal a comunic rii este frecvent întrebuin at în procesele de insruire. peste 3. în care comunicarea i-a pierdut aproape în totalitate caracterul interpersonal. s creezi impresia c e ti cufundat în citirea lor. mai pu in supus controlului con tient. Astfel de pesoan utilizez în principal limbajul verbal (bogat i diversificat).de noul angajat). S p strezi o expesie de ³juc tor de pocher´. 6. cum ar fi de exemplu.126 4 . catedra. 4. 2. Exist corela ii între mesajul verbal i cel non-verbal transmis de individ. e distan a corespunz toare atunci când ne adres m unui grup mare de oameni. cu atât î i po i permite mai pu ine mi c ri ale trupului. Allan Pease (1993) aminte te cîteva reguli pe care oamenii le aplic în astfel de situa ii. art dramatic . f r s afi ezi vreo emo ie. când zonele intime ne sunt invadate de necunoscu i. Distan a prin care evit m contactul corporal este men inut prin amplasarea unor bariere. a unor obiecte-tampon între interlocutori. rela ii din care elemenrul de intimitate este înl turat total. înv mânt. Zona public . între comandant i trup . 4. Trebuie s evi i ca privirea ta s se întâlneasc cu privirile altora. lift. cu atât reu e te mai bine s comunuce mai bine prin cuvinte i fraze. Oamenii adopt în astfel de situa ii un comportament impersonal. ghi eul. vorbind sau mi cându-se cât mai pu in cu putin . Nu ai voie s vorbe ti cu nimeni. Cecet rile efectuate în domeniul comunic rii au eviden iat existen a unei leg turi directe între nivelul de preg tire. în timp ce persoanele mai pu in instruite se bazeaz într-o mai mare m sur pe gesturi i cuvinte.60 m. 3. la cinema. nici chiar cu cei pe care îi cuno ti.5 p. În lift s urm re ti cifrele care indic etajele. Dac ai o carte sau un ziar. de regul . scaunul amplasat la câ iva metri distan . ne creaz iritate i stânjeneal . i în medicin . Cu cât o persoan este mai instruit i se afl mai sus pe scara ierarhiei sociale. Este totodat distan a care se men ine (în s lile de tribunal) între politicieni i ziari ti la conferin ele de pres .

antropologie. inlocui. In aceasta viziune toate celelalte forme de comunicare sunt considerate ca secundare (scrisul). contrazice. acesta a ajuns la concluzia ca numai 5% din mesaj este transmis prin comunicare verbala in timp ce 38% este transmis pe cale vocala si 55% prin limbajul corpului. .) a consacrat unul dintre cele douasprezece volume ale compendiului Institutio oratoria . intr-un fel saui altul o mare importanta" (A . Totul depinde din ce perspectiva este abordat procesul de transmitere a semnelor nonligvistice. In acest sens primul professor de retorica publica din Roma Marcus Fabius Quintilianus (c. Graf. care nu sunt exprimate prin cuvinte si care pot fi decodificate. " In traditia vestica. Acest volum "ne ofera informatii detaliate despre limbajul trupului folosit de orator in conceptia romanilor " (F. Teoriile contemporane ale comunicarii influentate de discipline atat de diverse ca lingvistica enuntarii. gesturilor li s-au acordat.COMUNICAREA NONVERBALA In literatura de specialitate sunt mentionate nu o singura definitie a comunicarii nonverbale ci mai multe si toate sunt acceptate. In urma unui studiu.Importanta comunicarii nonverbale a fost demonstrata in 1967 de catre Albert Mehrabian. Comunicarea nonverbala este cumulul de mesaje. din Roma. 2001. psihologie.1). A) STUDIUL COMIUNICARII NONVERBALE: SCURT ISTORIC Ca si in cazul psihosociologiei . creand intelesuri. Kendon si C. sociologie. preocuparile de cunoastere a modului cum comunicam fara a ne sluji de cuvinte au o indelungata preistorie si o foarte scurta istorie. atat in scrierile din Grecia si mai tarziu.96 e. asigura astazi locul cuvenit comunicarii nonverbale. MUuller.Formarea vorbitorului in public pronuntiei . Aceste semnale pot repeta. Preistoria domeniului de studio al comunicarii nonverbale acopera perioada din Antichitate pana spre sfarsitul secolului al XIX-lea. in cele mai vechi incercari de abordare sistematica a actiunilor expressive. bazandu-se pe ipoteze ale canalelor multiple ale comunicarii umane. 35 . Comunicarea nonverbala opusa comunicarii verbale este conceputa de multa vreme ca limbaj in sens strict. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte.n.vocii si gesturilor. Comunicarea umana este conceputa ca o enuntare eterogena rezultand din combinarea de elemente vocal acustice si vizuale.

In secolele urmatoare. nu in conditiile 'artificiale" ale laboratorului experimental o urmarirea modului in care unele semnale interactioneaza cu alte semnale. dupa fetei si a craniului. Caracterizand perioda contemporana. Primele studii care au in titlu sintagma "comunicare nonverbala' au aparut la jumataea secolului trecut. De remarcat este faptul ca in conceptia celor doi autori cinci din cele sapte sisteme implicate in comunicarea umana sunt de natura nonverbala. Patterson. Knapp. Streeck si M. Archer. J. Kretschmer) despre fondatori intre anii 1950 si 1980 (j. in ultimele doua. in sensul cresterii ponderii dtudiilor bazate pe observatia comunicarii nonverbale in conditiile "naturale".1991/2000. trei decenii. Frank) iar despre cercetatorii de azi ai domeniului. scrierile despre posibilitatile cunoasterii oamenilor dupa constitutia lor corporala. Ekman. Efron. M. In cadrul istoriei stiintei despre comunicarea nonverbala se poate vorbi de precursori pana la jumatatea secolului XX (Ch Darwin. 1992). Mark L. Davitz.l. Knapp (1990.) si centrarea pe cercetarea contributiei acestor miscari combinante la transmitera anumitor mesaje o schimbarea strategiei de cercetare. ochii etc. ca si dupa expresiile faciale se inmultesc.lea se inregistreaza o renastere a interesului pentru studiul gesturilor. R.K. 42) In primele decenii ale secolului XVII. 1984. 1993. Akert si M. Knapp. E. 51). Constanzo. Jurgen Ruesch si Weldon Kees au fost cei dintai care au inclus termenul de "comunicare nonverbala" in titlul unei carti (Nonverbal Comunication: Notes on the Visual Perceprtion of Human Relations. B) STRUCTURA COMUNICARII NONVERBALE .l. L. M. Cei doi autori au aratat ca in comunicare umana sunt implicate sapte sisteme diferite: 1) prezenta fizica si imbracamintea 2) gesturile sau miscarile voluntare 3) actiunile intamplatoare 4) urmele actiunilor 5) sunetele vocale 6) cuvintele rostite 7) cuvintele scrise (apud M. 1956). R. 1984. 1983.L.L Knapp.53-54) destinge cateva tendinte ale studiilor privind comunicarea nonverbala: o renuntarea la studiul separate al miscarilor diferitelor parti ale corpului (membrele supwerioare. In perioada contemporana dupa 1980 si pana azi au aparut numeroase lucrari teoretice si de cercetare empirica (D. fata. 1990. p. D.

De exemplu. pipait. Pe baza semnelor si canalelor de transmitere s lor s-au propuis multiple clasificari ale comportamentelor noinverbale si ale comunicarii nonverbale. si atingeriule cutanate. miscarile ochilor. expresiile faciale. postura. dupa modalitatile senzoriale implicate in receptareaa semnalelor. Kess: o limbajul semnelor incluzand gesturile o limbajul actiunilor incluzand miscarile corpului implicate in diferite activitati o limbajul obiectelor care incorporeaza dispunerea intentionata sau neintentionata a obiectelor in spatiu in vederea utilizarii lor O alta clasificare o datoram lui R. Harrison care i9mparte comunicarea nonverbala in patru categorii: o coduri de executare associate miscarilor corpului. atingerile corporale si proxemitatea) 5) cum afecteaza mediul inconjurator interactiunile umane si cum afecteaza acestea. miros). propusa de J. care prin combinare dau o anumita structura. mediul inconjurator (dispunerea spatiala a mobilei. privirea. P.a. in principal. In comunicarea nonverbala se folosesc seturi de semen. aceste semen sunt stimuli senzoriali care impresioneaza simturile omului (vaz. semnalele vizuale pot fi associate semnalelor olfactive. auz. postura. modelelor si scopurilor specifice implicate. expresiilor faciale. prezenta altor oameni. atingerii si activitatilor vocale o coduri spatio . In literature de specialitate se aminteste gruparea comunicarii nonverbale in trei categorii. Mark L. privirii.d) . coduri. timbrul si volumul vocii. aspectul fizic. temperature.temporale referitoare la mesajele rezultate din combinarea utilizarii spatiului si timpului o coduri artefac utilizate in mesajele primate de la obiecte o coduri mediatoare referitoare la efectele speciale rezultate din interpunerea intre emitator si receptor De exemplu Dale G. proxemica. zgomotele s. la randul lor. Ruesch si W. Clasificarea comunicarii nonverbale poate fi facuta . Lethers a identificat urmatoarele canale de comunicare nonverbala: expresiile faciale.m. precum intonatia. Knapp considera ca domeniul comunicarii nonverbale include urmatoarele fapte: 1) cum privim 2)cum auzim (tonul vocii) 3) cum mirosim 4) cum ne miscam individual sau in conjunctie cu altii (gesturile. De fapt.Analiza structurii comunicarii nonverbale impune luarea in considerare a codurilor. factorii suprasegmentali.

chiar daca se recunoaste ca oamenii transmit semnale simultan prin mai multe canale. fapt pentru care este necesara abordarea integrate a comunicarii nonverbale . Studiul privirii poarta denumirea de "OCULEZICA". expresiile faciale si privirea. "KINEZICA" asa .Activitatile vocale alcatuiesc "PARALIMBAJUL".numitul limbaj corporal include miscarile corpului. Aspectul fizic artefactele si semnalele olfactive sunt considerate. categorii separate ale comunicarii nonverbale si sunt studiate ca atare. Studiul perceptiei si al modului de utilizare a spatiului poarta denumirea de "PROXEMICA". iar studiul perceptiei si al modului de utilizare a timpului este denumit "CRONEMICA".Cei mai multi cercetatori accepta o clasificare rezultata din combinarea codurilor si mediilor de transmitere a mesajelor. de asemenea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->