Sunteți pe pagina 1din 9

Lista mineralelor cel mai des întâlnite în natură

Elemente native
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Greutatea Duritatea Punct de Apariţii
cristalizare specifică topire/fierbere (o C)
Aur (Au) cubic opac metalic galben de aur, alb-argintiu, roşcat 15 - 19 2,5 - 3 1.064 / 2.600 roci magmatice, sedimentare,
filoane
Argint (Ag) cubic opac metalic alb-argintiu 9 - 12 2,5 – 3 960,5 / 2.170 roci magmatice, sedimentare,
filoane
Cupru (Cu) cubic opac metalic roşu, brun, negru 8-9 2,5 – 3 1.083 / 2.310 roci magmatice, sedimentare,
filoane
Grafit (C) hexagonal opac metalic cenuşiu, negru 2,2 1 roci metamorfice
Diamant (C) cubic transparent adamantin incolor, alb, galben, albăstrui 3,5 10 roci magmatice
Sulf (S) rombic şi transparent adamantin, gras galben, galben-brun 2 1,5 - 2 119,20 / 444,6 roci magmatice şi roci
monoclinic sedimentare

Sulfuri
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivajul Greutatea Duritatea Apariţii
cristalizare specifică
Sulfuri de semimetale
Realgar AsS monoclinic semitransparent - adamantin roşie-portocalie bun 3,5 – 3,7 1,5 - 2 soluţii hidrotermale de joasă
translucid temperatură
Auripigment monoclinic translucid adamantin galben bun 3,4 – 3,5 1,5 - 2 hidrotermal, asociat cu realgar
As2S3
Stibină Sb2S3 rombic opac metalic cenuşiu de plumb perfect 4,6 2 filoane hidrotermale, roci
vulcanice
Bismutină Bi2S3 rombic opac metalic albă perfect 6,8 – 7,2 2 soluţii hidrotermale de
temperatură mijlocie
Molibdenit MoS2 hexagonal opac metalic albăstrui - cenuşiu perfect 4,7 1 – 1,5 filoane hidrotermale şi
pneumatolitice de temperatură
înaltă
Tungstenit WS2 hexagonal opac metalic albăstrui - cenuşiu perfect 8,1 2,5 filoane hidrotermale şi
pneumatolitice de temperatură
înaltă
Cobaltină CoAsS cubic opac metalic alb-argintiu perfect 6,35 5,5 filoane hidrotermale
Sulfuri de metale
Pirită FeS2 cubic opac metalic galben de alamă sau de aur slab 5 6 – 6,5 roci magmatice, sedimentare,
metamorfice
Marcasita FeS2 rombic opac metalic galben cu nuanţe verzui sau slab 4,9 – 5,1 6 – 6,7 filoane hidrotermale, roci
cenuşii sedimentare
Pirotina FeS hexagonal opac metalic galben de bronz cu reflexe brune slab 4,6 4 roci magmatice abissale, filoane
hidrotermale, roci sedimentare
Calcopirită pătratic opac metalic galben de alamă bun 4,2 3,5 - 4 filoane hidrotermale, roci
CuFeS2 (tetragonal) magmatice şi sedimentare
Galenă PbS cubic opac metalic cenuşiu de plumb perfect 7,5 2,5 soluţii hidrotermale de
temperatură joasă, roci
metamorfice şi sedimentare

1
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivajul Greutatea Duritatea Apariţii
cristalizare specifică
Blendă ZnS cubic opac adamantin brun – negru, brun – roşcat, perfect 4 3,5 - 4 soluţii hidrotermale de
galben temperatură joasă, roci
metamorfice şi sedimentare

Wurtzit ZnS hexagonal opac adamantin brun-negricios slab 3,98 3,5 - 4 împreună cu blenda
Cinabru HgS trigonal opac (hexagonal) adamantin roşu cu reflexe cenuşii perfect 8 2 – 2,5 soluţii hidrotermale de
temperatură joasă, filoane, roci
vulcanice, sedimentare
Argentit (Acantit) cubic (rombic opac metalic cenuşiu - negricios slab 7,2 – 7,4 2 2,3 soluţii hidrotermale de
Ag2S la temperaturi temperatură joasă
joase
formând
acantit Ag2S)
Covelina CuS hexagonal opac semimetalic albastru indigo perfect 4,5 – 4,7 1,5 - 2 soluţii hidrotermale, produse
fumaroliene (rar)
Millerit NiS hexagonal opac metalic gălbui, cenuşiu bun 5,2 – 5,5 3 – 3,5 filoane hidrotermale
Mispichel monoclinic opac metalic cenuşiu, gri cu tente roz 5,9 – 6,2 5,5 – 6 soluţii hidrotermale de
(Arsenopirit) temperatură înaltă
FeAsS
Calcozină Cu2S Rombic opac metalic cenuşiu de plumb cu nuanţe imperfect 5-6 5 roci magmatice, soluţii
albăstrui hidrotermale de joasă
temperatură (rar)
Hauerit MnS2 cubic semiopac - translucid slab metalic cenuşiu brun – brun negricios bun 3,5 3,5 – 4,5 roci sedimentare (evaporite,
cristalizare digenetică)

Cloruri
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Halit (sare gemă) cubic transparent sticlos incolor, alb, cenuşiu, albăstrui, perfect 2,1 2 roci sedimentare – evaporite
NaCl negru
Silvină KCl cubic transparent sticlos alb, roşu, albăstrui, galben perfect 2 2 roci sedimentare – evaporite,
roci vulcanice – depuneri – rar
Calomel HgCl pătratic adamantin gri, alb - gălbui 6,4 – 6,5 1–2
Nantohit CuCl cubic adamantin alb 4,14 2 – 2,5
Solmiac NH4Cl cubic galben 1,5 – 1,6 1–2
Kerargirit AgCl cubic translucid - opac adamantin alb, gri - verzui - 5,3 – 5,6 1,5 - 2 zona de oxidare a zăcămintelor
de argint

Fluoruri
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Fluorina CaF2 cubic transparent sticlos incolor, violet, galben, bleu, roz, perfect 3 4 filoane hidrotermale de
purpuriu temperatură înaltă, roci
magmatice, roci sedimentare
(rar)
Villiaunit NaF tetragonal roşu - carmin 2,8 2
Sellait MgF2 tetragonal sticlos incolor 3 5

2
Ioduri
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Iodargirit AgI hexagonal gras - sticlos cenuşiu, galben ca lămâia 5,7 1 – 1,5 zăcăminte argentifere
Marsit CuI cubic sticlos brun 5,6 2,5
Miersit AgI cubic galben 5,6 – 5,9 2-3

Bromuri
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Bromyrit AgBr cubic galben - măsliniu 5,6 - 8 2

Oxicloruri
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Atacamit rombic translucid sticlos verde, verde - cenuşiu perfect 3,75 3 – 3,5 roci sedimentare
Cu2Cl(OH)3
Lauriconit ortorombic incolor 6,24 2,3
Pb(OH)2PbCl

Cloruri hidratate
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Carnalit KMgCl3 rombic transparent sticlos incolor absent 1,6 2,5 roci sedimentare - evaporite
· 6H2O
Danglasit monoclinic
2KClFeCl2

Oxizi si hidroxizi
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Cuprit Cu2O cubic semitransparent adamantin, metalic roşu cu reflexe albătrui, bun 5,7 – 6,2 3,5 - 4 în zona de oxidare a
cenuşiu de plumb zăcămintelor de cupru
Periclaz MnO cubic transparent sticlos incolor, verde cenuşiu bun 3,7 – 3,9 6 în zonele de contact ale
dolomitelor şi calcarelor
magneziene
Zincit ZnO hexagonal opac adamantin roşu închis bun 5,2 – 5,7 4 – 4,5 metasomatic de contact
Tenorit CuO monoclinic opac metalic cenuşiu de fier, negru bun 6 3,5 în zonele de oxidaţie a
(clinorombic) zăcămintelor de cupru
Litarga PbO tetragonal transparent gras roşu bun 9,14 2 în zonele de oxidaţie a unor
(pătratic) minereuri filoniene
hidrotermale
Corindon Al2O3 romboedric transparent sticlos sau sidefos variată - 3,9 - 4 9 roci magmatice, filoane, roci
(trigonal) metamorfice
Hematit Fe2O3 romboedric opac metalic roşu, brun, negru, cenuşiu - 5,2 – 5,4 5,5 – 6,2 roci magmatice, metamorfice,
(trigonal) sedimentare
Ilmenit FeTiO3 romboedric opac metalic negru - 4,5 - 5 5-6 roci magmatice
(trigonal) semimetalic

3
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Arsenolit As2O3 cubic transparent sticlos incolor sau galben bun 3,88 1,5 în zona de oxidaţie a
mineralizaţiilor hidrotermale
Magnetit Fe3O4 cubic opac metalic negru bun 5,16 – 5,18 5,5 - 6 roci magmatice
Minium Pb3O4 - transparent gras roşu, brun-roşcat - 8,9 2,5 apare pe galenă asociat cu
ceruzitul
Hausmannit tetragonal translucid semimetalic negru-brun perfect 4,7 – 4,8 5,5 filoane hidrotermale
Mn3O4 (pătratic)
Cuarţ SiO2 hexagonal (α) transparent sticlos incolor, divers colorat absent 2,65 7 toate tipurile de roci
trigonal (β)
Rutil TiO2 tetragonal opac metalic roşu, galben, brun perfect 4,2 – 4,3 6 roci eruptive, filoane
(pătratic) translucid hidrotermale
Brookit TiO2 rombic semitransparent metalic galben, roşu, brun slab 4 5,5 - 6 roci magmatice, pegmatite,
(ortorombic) adamantin filoane
Piroluzit MnO2 tetragonal opac semimetalic negru, cenuşiu perfect 5 6 – 6,5 filoane hidrotermale, zona de
(pătratic) oxidaţie a zăcămintelor de
mangan
Casiterit SnO2 tetragonal semi-transparent adamantin gălbui, roşcat, galben, alb slab 6,8 – 7,1 7 filoane termale
(pătratic) translucid
Uraninit UO2 sau cubic opac submetalic negru - 10,6 5-6 pegmatite şi filoane
UO3 (teseral) hidrotermale
Pehblenda UO2 amorf opac mat negru de smoală - 6 – 7,2 3 – 3,2 pegmatite granitice, filoane
hidrotermale
Telurit FeO2 rombic opac adamantin gălbui perfect 5,9 2 în zona de oxidaţie a
(ortorombic) minereurilor de telururi
auroargintifere
Cromit FeCr2O4 cubic opac metalic negru - 4,5 – 4,8 5,5 roci magmatice ultrabazice
(teseral)
Spinel MgAl2O4 cubic transparent sticlos incolor, roşu, albastru slab 3,5 7,5 - 8 roci metamorfice de contact
(teseral)
Crisoberil rombic transparent sticlos, gras verde slab 3,75 8,5 pegmatite granitice, şisturi
BeAl2O4 (ortorombic) micacee, marmure
Goethit FeO · OH rombic opac mătăsos brun închis, negru, galben perfect 3,8 – 4,3 5 – 5,5 în zona de alterare a
(ortorombic) minereurilor de fier
Limonit Fe2O3 · amorf translucid sticlos, mat gălbui-brun - 3,5 5 – 5,5 în zona de oxidare a
nH2O semiopac zăcămintelor de sulfuri şi fier
Manganit MnO monoclinic opac semimetalic cenuşiu, negru de oţel perfect 4,3 – 4,5 4 mineral hidrotermal
(OH) (clinorombic)
Psilomelan monoclinic opac semimetalic negru - 4,71 5-6 roci sedimentare manganoase
BaMn2+Mn84+O16( (clinorombic)
OH)4
Brucit Mg(OH)2 romboedric transparent sidefos incolor, verde, albastru perfect 2,4 2,5 roci metamorfice, magmatice,
(trigonal) calcare dolomitice
Böhmit rombic transparent sticlos, sidefos alb, incolor bun 3,01 – 3,06 3,5 - 4 apare în bauxite
AlO·OH (ortorombic)
Diaspor AlO·OH rombic transparent sticlos, sidefos alb, cenuşiu, incolor perfect 3,3 – 3,5 6,5 - 7 apare în bauxite
(ortorombic)
Gibbsit Al(OH)3 monoclinic transparent sticlos, perlat alb, cenuşiu-verzui perfect 2,4 2,5 – 3,5 bauxite, pătura de alterare
(clinorombic)

4
Carbonati romboedrici
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Calcit CaCO3 romboedric transparent sticlos-perlat alb, roz, gri, galben perfect 2,7 3 roci sedimentare, magmatice
(trigonal)
Dolomit romboedric transparent sticlos- sidefos alb, gălbui, roz perfect 2,85 – 2,95 3,5 – 4 roci sedimentare
CaMg(CO3)2 (trigonal) translucid
Ankerit romboedric transparent sticlos alb-cenuşiu bun 2,9 – 3,1 5,5 roci metamorfice, sedimentare
CaFe(CO3)2 (trigonal) translucid
Magnezit MgCO3 romboedric translucid sticlos alb-gălbui perfect 2,9 – 3,1 4 – 4,5 scoarţa de alterare, filoane
(trigonal) transparent hidrotermale
Siderit FeCO3 romboedric transparent sticlos galben-brun perfect 3,7 – 3,9 3,5 – 4,5 roci sedimentare
(trigonal) translucid
Rodocrozit romboedric translucid sticlos roz- trandafiriu perfect 3,3 – 3,7 4 skarne, filoane hidrotermale
MnCO3 (trigonal) perlat
Ceruzit PbCO3 romboedric translucid sidefos incolor, alb, cenuşiu bun 6,55 3 – 3,5 în zona de oxidare a
(trigonal) zăcămintelor de Pb
Smithsonit romboedric translucid sticlos alb-gălbui, cenuşiu perfect 4,3 – 4,5 5,5 roci sedimentare
ZnCO3 (trigonal) gras

Carbonati rombici
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Aragonit CaCO3 rombic transparent sticlos incolor, alb, gălbui perfect 2,95 3,5 – 4 roci sedimentare
(ortorombic) translucid
Witherit BaCO3 rombic transparent sticlos alb, gri bun 4,28 – 4,29 3 – 3,7 şisturi cristaline, calcare
(ortorombic) translucid gras
Ceruzit PbCO3 rombic transparent adamantin incolor, alb-cenuşiu, roz bun 6,5 3 – 3,5 în zona de oxidare a sulfurilor
(ortorombic) translucid de Pb

Carbonati hidratati
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Malachit monoclinic translucid sticlos-satinat verde bun 3,9 - 4 3,5 - 4 în zona de oxidaţie a
Cu2(CO3)(OH)2 (clinorombic) semiopac minereurilor de Cu
Azurit monoclinic transparent sticlos-adamantin albastru bun 3,7 – 3,8 3,5 - 4 în zona de oxidaţie a
Cu3(CO3)2(OH)2 (clinorombic) translucid minereurilor de Cu

Sulfati
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Sulfaţi anhidri
Anhidrit CaSO4 rombic transparent sticlos alb, albastru deschis bun 3 3,5 depozite sedimentare evaporitice
(ortorombic)
Baritină BaSO4 rombic transparent sticlos incolor, alb, galben perfect 4,5 3 roci sedimentare
(ortorombic) translucid
Celestină SrSO4 rombic transparent sticlos-perlat incolor, alb-lăptos, albastru-pal perfect 3,95 3 – 3,5 roci sedimentare
(ortorombic) translucid
Glauberit monoclinic transparent sticlos-unsuros incolor, alb, gălbui, cenuşiu bun 2,84 2,5 - 3 depozite sedimentare evaporitice

5
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Sulfaţi anhidri
Na2Ca(SO4)2 (clinorombic)

Sulfaţi hidrataţi
Gips CaSO4·2H2O monoclinic transparent sticlos- satinat alb, cenuşiu, gălbui, roz perfect 2-3 2 depozite sedimentare evaporitice
(clinorombic)

Mirabilit Na2SO4 monoclinic transparent sticlos incolor, alb, gălbui perfect 1,48 1,5 - 2 depozite evaporitice
· 10 H2O (clinorombic)

Epsomite MgSO4 rombic transparent sticlos incolor, alb perfect 1,65 – 1,68 2 – 2,5 depozite evaporitice şi izvoare
· 7H2O (ortorombic) translucid sulfuroase bogate în magneziu

Nitrati
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Nitronatrit trigonal transparent sticlos incolor, alb, cenuşiu perfect zone deşetrice
NaNO3 (romboedric)
Nitrokalit KNO3 rombic transparent sticlos incolor, alb, cenuşiu perfect zone deşetrice
(ortoeombic)

Fosfati
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Apatit hexagonal transparent răşinos incolor, alb, verzui, galben slab 3,1 – 3,2 5 roci magmatice, sedimentare
Ca5(PO4)3(F, Cl,
OH)
Turcoaza triclinic translucid de ceară, de albastru bun 2,6 – 2,8 5-6 zone aride prin alterarea rocilor
CuAl2(PO4)4(OH) porţelan bogate în apatit
8 · 4H2O

6
Silicati
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
SUBCLASA NEZOSILICAŢI
Forsterit rombic transparent sticlos incolor, cenuşiu deschis slab 3,2 7 skarne, corneene
Mg2SiO4 (ortorombic)
Fayalit rombic transparent sticlos, galben închis, verde slab 4 - 4,3 6 - 6,5 roci efuzive
Fe2SiO4 (ortorombic) adamantin
Pirop cubic transparent adamantin roşu, negru - 3,5 7 şisturi cristaline, granitoide
Mg3Al2(SiO4)3 (teseral)
Almandin cubic transparent sticlos cafeniu, roşu - 4 7,5 şisturi cristaline, corneene
Fe3Al2(SiO4)3 (teseral)
Grosular cubic transparent, sticlos brun, roşu, verde, - 3,5 7 skarne
Ca3Al2(SiO4)3 (teseral) translucid galben
Andradit cubic translucid sticlos brun, negru - 3,8 6,5 - 7 skarne
Ca3Fe2(SiO4)3 (teseral)
Zircon pătratic transparent adamantin, incolor, galben, roşu imperfect 3,9 - 4,7 7,5 roci magmatice, gnaise
ZrSiO4 (tetragonal) sticlos
Topaz rombic transparent sticlos incolor, galben perfect 3,5 8 pegmatite, corneene
Al2(OH, F)2SiO4 (ortorombic)
Disten triclinic transparent sticlos, sidefos albastru, alb perfect 3,5 4-5 şisturi cristaline cu grad înalt
de metamorfism
Al2O(SiO4)

rombic transparent sticlos incolor, galben, roz bun 3,15 7 şisturi cristaline
Andaluzit
(ortorombic)
Sillimanit rombic transparent sticlos cenuşiu, brun deschis perfect 3,2 7 şisturi cristaline cu grad înalt
(ortorombic) de metamorfism
Sfen (titanitul) monoclinic transparent adamantin, gras galben brun, cenuşiu imperfect 3,3 - 3,5 5-6 roci magmatice intrusive
CaTiSiO5 (clinorombic) bazice, amfibolite
Staurolit rombic transparent sticlos roşu, brun, negru bun 3,6 7 - 7,5 şisturi cristaline cu grad înalt
FeAl4(SiO4)2O2(OH) (ortorombic) de metamorfism
SUBCLASA SOROSILICAŢI
Epidot monoclinic transparent sticlos verde gălbui, cenuşiu perfect 3,3 6,5 şisturi cristaline cu grad slab
Ca2FeAl2(Si2O7)(O, OH) (clinorombic) de metamorfism
Melilit pătratic transparent sticlos incolor, gălbui, verzui roci efuzive tinere foarte
(Ca, Na)2(Mg, Fe, Al)( Si2O7) (tetragonal) bazice
Vezuvian pătratic transparent sticlos, gras galben, cenuşiu imperfect 3,3 6,5 skarne
Ca10(Mg, Fe)2Al4(OH)4(SiO4)5(Si2O7)2 (tetragonal)
Hemimorfit rombic transparent sticlos, sidefos alb, galben, brun perfect 3,3 5 zona de oxidaţie a
Zn4(Si2O7)(OH)2·H2O) (ortorombic) zăcămintelor de Pb şi Zn
SUBCLASA CICLOSILICAŢI
Turmalină romboedric transparent sticlos neagră imperfect 3 7 - 7,5 roci magmatice intrusive
(Na, Ca)(Mg, Fe, Mn)3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4 (trigonal) acide, filoane
Beril hexagonal transparent sticlos verde imperfect 2,7 7,5 - 8 filoane pegmatitice
Al2Be3(Si6O18) (trigonal)
Cordierit rombic transparent sticlos incolor, albastru, violet slab 2,6 7 şisturi cristaline cu grad
Mg2Al3(AlSi5O18) (ortorombic) mediu de metamorfism
Wollastonit triclinic transparent sticlos alb, cenuşiu, roşu sticlos perfect 2,8 4 - 4,5 skarne, filoane hidrotermale
Ca3(Si3O9)

7
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
SUBCLASA INOSILICAŢI
Grupa piroxeni monoclinici
Diopsid monoclinic transparent sidefos cenuşiu, verde bun 3,2 6 - 6,5 roci magmatice intrusive
CaMg(Si2O6) (clinorombic) bazice
Hedenbergit monoclinic transparent sticlos verde, negru bun 3,5 5,5 - 6 skarne, corneene
CaFe(Si2O6) (clinorombic)
Augit monoclinic transparent sticlos negru, verzui bun 3,2 - 3,5 5,5 - 6 roci magmatice efuzive şi
(Ca, Mg, Fe, Ti, Al)2[(Al, Si)2O6] (clinorombic) intruzive bazice
Spodumen monoclinic transparent sticlos, sidefos alb, cenuşiu, verzui bun 3,1 6,5 - 7 pegmatite
LiAl(Si2O6) (clinorombic)
Jadeit monoclinic transparent sticlos verde-albăstrui bun 3,2 6,5 roci magmatice alcaline
NaAl(Si2O6) (clinorombic)
Egirin (acmit) monoclinic transparent sticlos negru verzui bun 3,6 6 roci magmatice intruzive
NaFe(Si2O6) (clinorombic) alcaline
Grupa piroxeni rombici
Enstatit rombic transparent sticlos incolor bun 3,1 - 3,3 5,5 serpentinite, corneene, skarne
Mg2(Si2O6) (ortorombic)
Hipersten rombic verde, brun-negru bun 3,3 - 3,5 5,5 roci magmatice efuzive şi
(Fe, Mg)2(Si2O6) (ortorombic) intruzive
Grupa amfiboli monoclinici
Tremolit monoclinic semitransparent, sidefos, alb, gri, verzui perfect 2,9 - 3,1 5-6 dolomite şi calcare cristaline
Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 (clinorombic) translucid mătăsos
Actinot monoclinic transparent sticlos verde perfect 3 - 3,4 5-6 şisturi cristaline, skarne,
Ca2(Mg, Fe)5(Si4O11)2(OH)2 (clinorombic) corneene
Hornblendă monoclinic transparent sticlos verde bun 3,1 - 3,3 5,5 - 6 roci magmatice efuzive şi
Ca2Na(Mg, Fe)4(Al, Fe)(Si3AlO11)2(OH)2 (clinorombic) intruzive, şisturi cristaline
Riebeckit monoclinic transparent sticlos albastru, negru bun 3 - 3,4 5 roci magmatice intruzive
Na2Fe4(Si4O11)2(OH)2 (clinorombic) alcaline
Glaucofan monoclinic transparent sticlos verde-albăstrui bun 3 - 3,3 6 şisturi cristaline cu grad slab
Na2Mg3Al2(Si4O11)2(OH)2 (clinorombic) de metamorfism

Grupa amfiboli rombici


Antofilit rombic transparent sidefos, sticlos alb-cenuşiu perfect 2,9 - 3,2 5,5 formaţiuni metamorfice şi
(Mg, Fe)2(Si4O11)(OH)2 (ortorombic) metasomatice de contact
SUBCLASA FILOSILICAŢI
Grupa micelor
Muscovit monoclinic transparent sticlos, sidefos incolor perfect 2,7 - 3,1 2-3 şisturi cristaline, pegmatite
KAl2(AlSi3O10)(OH)2 (clinorombic)
Biotit monoclinic transparent sticlos, brun, negru, roşcat, perfect 2,7 - 3,3 3 şisturi cristaline, pegmatite
K(Mg, Fe)3(AlSi3O10)(OH)2 (clinorombic) semimetalic verzui
Grupa cloritelor
Clinoclor monoclinic transparent sidefos verde-măsliniu perfect 2,6 - 2,7 2 - 2,5 şisturi cristaline cu grad slab
(Mg, Fe)10Al2(Al, Si)8O20(OH)16 (clinorombic) de metamorfism

Pennin monoclinic transparent sidefos, sticlos verde, negru bun 2,6 - 2,8 2 - 2,5 roci magmatice şi
Mg10Al2(Al, Si)8O20(OH)16 (clinorombic) metamorfice
Chamosit monoclinic transparent sticlos verde pal perfect 3 - 3,5 3 în zăcăminte sedimentare de
Fe4Al(AlSi3O10)(OH)6·4H2O (clinorombic) fier
Grupa serpentinei
Serpentin ? sticlos, gras verde, alb, gălbui roci ultrabazice

8
Numele Sistem de Transparenţa Luciul Culoarea Clivaj Greutate Duritate Apariţii
cristalizare specifică
Mg6(Si4O10)(OH)8
Grupa mineralelor argiloase
Illit monoclinic transparent mat alb perfect 2,6 - 2,9 1-2 argile, scoarţa de alterare,
KAl4(Al, Si7O20)(OH)4 (clinorombic) soluri
Vermiculit monoclinic transparent sticlos, brun, galben, verzui perfect 2,3 1,5 skarne
(Mg, Ca)(Mg, Fe, Al)6[(Al, Si)8O20](OH)4·8H2O (clinorombic) semimetalic
Montorillonit monoclinic transparent mat alb, cenuşiu, albăstrui perfect 2 - 2,7 1-2 scoarţa de alterare, soluri
(Ca, Na)(Al, Mg)[(Al, Si)8O20](OH)4·nH2O (clinorombic)
Beidellit monoclinic transparent mat incolor, alb, galben bun 2,6 1,5 scoarţa de alterare arocilor
(Ca, Na)Al4[(Al, Si)8O20](OH)4·nH2O (clinorombic) bazice, soluri
Caolinit monoclinic translucid perlat alb, gălbui, roz, roşcat bun 2,5 - 2,6 2 - 2,5 roci eruptive, metamorfice,
Al4Si4O10(OH)8 (clinorombic) sedimentare
Talc monoclinic transparent sticlos, sidefos alb, galben, verde perfect 2,5 - 2,8 1 şisturi cristaline de epizonă
Mg3Al4O10(OH)2 (clinorombic) deschis
Pirofilit monoclinic semitransparent sticlos, sidefos, alb-gălbui, verde pal perfect 2,7 - 2,8 1-2 roci metamorfice şi
Mg3Al4O10(OH)2 (clinorombic) gras magmatice
Glauconit monoclinic transparent mat verde închis perfect 2,4 - 2,9 2 tipic mediului sedimentar
(K, Na, Ca)2(Fe, Al, Mg)4[(Al, (clinorombic) marin
Si)8O20](OH)4·4H2O
Palygorskit monoclinic transparent sticlos alb, gălbui, cenuşiu bun 2,1 - 2,3 2 - 2,5 roci magneziene alterate
(Mg, Al)2(Si4O10)(OH)2·2H2O (clinorombic)
Allofan amorf transparent sticlos incolor, galben-verzui - 1,9 3 argile
Al2O3SiO2·nH2O
SUBCLASA TECTOSILICAŢI
Grupa feldspaţi
Ortoză monoclinic transparent sticlos incolor, alb, roz, roşu bun 2,5 6 roci magmatice intruzive şi
K(AlSi3O8) (clinorombic) efuzive, şisturi cristaline
Sanidină monoclinic transparent sticlos incolor perfect 2,5 6 roci magmatice efuzive,
K(AlSi3O8) (clinorombic) corneene
Microclin triclinic transparent sticlos alb, roz, verde bun 2,5 6 - 6,5 granitoide, gnaise
K(AlSi3O8)
Albit triclinic transparent, sticlos incolor, alb perfect 2,6 6 - 6,5 roci plutonice acide, roci
Na(AlSi3O8) translucid metamorfice
Anortit triclinic transparent sticlos alb, gălbui, verzui perfect 2,7 5,5 -6 roci magmatice intruzive şi
Ca(Al2Si2O8) extrusive bazice
Grupa feldspatoizi
Leucit cubic transparent sticlos alb, gălbui, cenuşiu slab 2,5 5,5 - 6 roci magmatice intruzive şi
K(AlSi2O6) (teseral) extrusive alcaline
Nefelin hexagonal transparent sticlos incolor, alb, cenuşiu slab 2,5 - 2,6 5,5 - 6 roci magmatice intruzive şi
KNa3(AlSiO4)4 (trigonal) extrusive alcaline
Sodalit cubic transparent sticlos incolor, albastru bun 2,1 - 2,3 5,5 - 6 roci magmatice intruzive
Cl2Na8(AlSiO4)6 (teseral) alcaline
Grupa zeoliţi
Natrolit rombic transparent sticlos alb, verde, galben bun 2,2 5 roci magmatice efuzive
Na2(Al2Si3O10)·2H2O (ortorombic)
Grupa scapolitului
Scapolit pătratic transparent, sticlos incolor, cenuşiu, roşcat slab 2,5 - 2,7 5 - 6,5 roci magmatice extrusive
(Na, Ca)4(AlSi3O8)3(Cl, SO4, CO3) (tetragonal) translucid

S-ar putea să vă placă și