Sunteți pe pagina 1din 13

INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE

INTRODUCERE

Institutiile Uniunii Europene:


 Institutiile Uniunii Europene sunt organizate pe principiul reprezentarii intereselor tuturor statelor
membre, actionand fiecare in limitele prerogativelor ce le sunt conferite.
 Cadrul institutional al Uniunii Europene are la baza “triunghiul institutional” format din Consiliul
Uniunii Europene, Parlamentul European si Comisia Europeana.
 Activitatea intitutiilor Uniunii Europene este guvernata de trei principii fundamentale:
 principiul autonomiei de vointa – conform caruia institutiile europene isi pot elabora
regulamente proprii de organizare si functionare; ele au autonomie, dar nu au personalitate
juridica;
 principiul atribuirii de competente – conform caruia institutiile europene actioneaza numai
in limita atributiilor care le sunt conferite in mod expres de Tratate;
 principiul echilibrului institutional – conform caruia competentele institutiilor europene
sunt clar delimitate, dar totodata intre aceste institutii exista o stransa colaborare,
cooperare.

INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE


Institutiile principale
 Parlamentul European;
 Comisia Europeana;
 Consiliul Uniunii Europene;
 Curtea de Justitie a Uniunii Europene;
 Curtea de Conturi.

Organele subsidiare
 organisme financiare – Banca Europeana de Investitii, Banca Centrala Europeana;
 organisme consultative - Comitetul Economic si Social, Comitetul Regiunilor.
 Aceste institutii creaza si dezvolta un cadru legal al Uniunii Europene.
 In ceea ce priveste sistemul de drept al Uniunii Europene, acesta este unul complex, creat in
special in jurul normelor institutiilor europene si jurisprudentei instantelor unionale.

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN:
 Parlamentul European a avut mai multe denumiri, astfel prin Tratatul C.E.C.A. a fost denumit
Adunare Comuna, prin Tratatele instituind CEE, Euroatom, Adunare.
 Rezolutia din 20 martie 1958 reuneste cele trei institutii similare in Adunarea Parlamentara
Europeana, numire ce si-a produs efectele incepand cu anul 1960. Denumirea de Parlament
European a fost stabilita prin rezolutia Adunarii parlamentare din 30 martie 1962.

Pagina 1 din 13
 Parlamentul European se reuneste si delibereaza in mod public, fiind singura institutie comunitara
care are activitati si sedinte publice.
 Deciziile, luarile de pozitie si dezbaterile din cadrul acestuia sunt publicate in Jurnalul Oficial al
Comunitatilor Europene.
 Parlamentul este alcatuit din 750 de membri si un presedinte
 Incompatilitati ale membrilor Parlamentului European. In timpul indeplinirii mandatului acestia
nu pot avea cumulativ si calitatea de:
1. membru al guvernului unui stat;
2. membru al Comisiei Europene;
3. membru al Curtii de Justitie sau grefier;
4. membru al Curtii de Conturi;
5. membru al Comitetului Consultativ C.E.C.A. sau al Comitetului Economic si Social, sau al
EUROATOM;
6. membru al Consiliului de administratie, al Comitetului de directie al B.E.I.;
7. functionar sau agent in activitate in cadrul Comunitatilor europene

 Parlamentul european, din punct de vedere organizatoric, cuprinde


1. Biroul;
2. Conferinta Presedintilor;
3. Comisiile;
4. Grupurile politice parlamentare.

Biroul – Presedintele PE;


- 14 vicepresedinti;
- 6 chestori.

Atributii:
 Estimarea bugetului PE;
 Organizarea administrativ financiara;
 Secretariatul si serviciile acestuia.

Presedintele PE :
Jerzy Buzek – presedintele actual al Parlamentului

Pagina 2 din 13
Conferinta presedintilor - Presedintele PE si presedintii grupurilor politice.

Atributii:
 Organizeaza lucrarile plenului si programarea legislativa;
 Competentele si componenta comisiilor si delegatiilor.

Comisiile parlamentare sunt:


- permanente si temporare

Grupuri politice sunt urmatoarele (7):


 grupul Partidului Popular European si al Crestin Democratilor;
 grupul Alinatei Progresiste a Socialistilor si Democratilor;
 grupul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa;
 grupul Verzilor/Alianta Liberala Europeana;
 grupul Confederal al Stangii Unite Europene;
 grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni;
 grupul Europa Libertatii si Democratiei si
+ grupul celor neinscrisi.

Parlamentul European exercita trei functii fundamentale:


1. functia legislativa;
2. functia bugetara;
3. functia de control democratic.

Functia legislativa: Parlamentul isi exercita functia legislativa prin 4 proceduri de decizie diferite, in
functie de propunerea legislativa in cauza:
 procedura de consultare simpla – Parlamentul isi da avizul consultativ;
 procedura de cooperare – Parlamentul poate respinge propunerea legislativa intr-o a doua lectura,
pe care Consiliul nu o va putea respinge decat in unanimitate ;

Pagina 3 din 13
 procedura de codecizie – In cazul in care Consiliul nu a tinut seama de decizia Parlamentului in
adoptare pozitiei comune, Parlamentul poate impiedica adoptarea propunerii;
 procedura de aviz conform – Parlamentul poate accepta sau respinge o propunere, dar nu o poate
modifica

Functia bugetara: Comisia pregateste, anual, un proiect de buget care este supus aprobarii Consiliului.
Parlamentul poate propune sau chiar modifica repartizarea sau sumele alocate in anumite sectiuni ale
bugetului. Forma finala a bugetului Uniunii Europene este adoptata de catre Parlamentul European, de
regula in luna decembrie.

Controlul democratic: este exercitat cu privire la activitatea Comisiei, prin aprobarea numirii membrilor
Comisiei si a presedintelui acesteia, cu posibilitatea de a demite Comisia Europeana.

Pagina 4 din 13
CONSILIUL EUROPEAN
Consiliul European:
 Consiliul European reuneste de doua ori pe an, in lunile iunie si decembrie, sefii de stat sau de
guverne ai statelor membre ale Uniunii Europene si Presedintele Comisiei Europene.
 Acestia sunt asistati de catre ministrii Afacerilor Externe si de cate un membru al Comisiei.
 Intalniri ale sefilor de guvern au avut loc inca incepand cu 1960, dar decizia de a institutionaliza
aceste intalniri a fost luata cu ocazia summit-ului de la Paris din 1974.
 Actul Unic European (1986) este tratatul care oficializeaza institutia Consiliului European.
 Potrivit acestuia, Consiliul European va beneficia de un suport juridic conventional, va fi compus
din sefii de stat si/sau de guvern ai statelor membre ale Comunitatilor europene, asistati de
ministrii afacerilor externe, precum si de presedintele Comisiei, si se va reuni de doua ori pe an.
 Statutul oficial este dobandit de Consiliul European odata cu Tratatul de la Maastricht.
 Consiliul defineste orientarile politice generale, are atributii in ceea ce priveste politica
externa a Uniunii, precum si in ceea ce priveste Uniunea economica si monetara.
 Tratatul de la Lisabona numeste Consiliul European drept institutie a Uniunii.
 Consiliul European are rolul de a defini orientarile politice, economice si sociale generale, in
cadrul acestuia sunt stabilite prioritatile Uniunii, precum si calendarul constructiei
europene, defineste noile sectoare de activitate comunitara.

Consiliul European poate avea initiative:


 in vederea combaterii somajului;
 cresterii competitivitatii;
 promovarii convergentei economiilor statelor membre - centralizarea aspectelor legate de
dezvoltarea economica ducand la vitalizarea Uniunii.

Activitatea Consiliului European se concretizeaza in adoptarea urmatoarelor documente:


 Decizii, pentru problemele cele mai importante;
 Decizii de procedura, cu ajutorul carora se realizeaza declinarea de competenta in favoarea
Consiliului Uniunii Europene sau a altor institutii comunitare;
 Orientari si directive;
 Declaratii.
 Tratatul de la Lisabona contine o modificare importanta – infiintarea unei noi pozitii -
aceea de Presedinte permanent al Consiliului, mandatul acestuia fiind de doi ani si
jumatate.

Consiliul Uniunii Europene

 Consiliul Uniunii Europene poarta acutuala denumire dupa intrarea in vigoarea a Tratatului de la
Maastricht in 1993, inlocuind astfel vechiul “Consiliu al Comunitatilor Europene” care luase fiinta
in 1965 prin Tratatul de la Bruxelles.
 Consiliul este compus din reprezentanti ai statelor membre cu drepturi depline la nivel
ministerial, abilitati sa angajeze prin voturile lor guvernele pe care le reprezinta pentru o perioada
determinata.
Pagina 5 din 13
 Membri Consiliului sunt responsabili din punct de vedere politic in fata Parlamentului statului din
care provin si in fata opiniei publice, aceast lucru asigurand legitimitatea deciziilor luate de catre
Consiliului Uniunii Europene.

Consiliul Uniunii Europene se poate intalni, la nivel de ministri de resort, sub urmatoarele forme:
 Afaceri Generale si Relatii Internationale;
 Afaceri Economice si Financiare(ECOFIN);
 Justitie si Afaceri Interne(JHA);
 Ocupare, Politici Sociale, Sanatate si Protectia Consumatorului;
 Concurenta;
 Transport, Telecomunicatii si Energie;
 Agricultura si Pescuit;
 Mediul Inconjurator;
 Educatie, Tineret si Cultura.
 In indeplinirea atributiilor ce-i revin, Consiliul este asistat de un Secretariat General, condus de un
secretar general, numit de Consiliu cu unanimitate de voturi.
 Secretarul general participa la sesiunile Consiliului, are rolul de a asigura buna functionare a
Secretariatului.

Consiliul Uniunii Europene are sase responsabilitati principale:


 De a elabora legislatia europeana impreuna cu Parlamentul European in principalele domenii de
activitate;
 De a fi coordonator al politicilor statelor membre;
 De a definitiva acordurile internationale incheiate intre Uniunea Europeana si alte tari sau
organizatii internationale;
 De a aproba bugetul Uniunii Europene, impreuna cu Parlamentul European;
 De a dezvolta relatiile externe ale Uniunii Europene, avand ca baza liniile directoare stabilite de
Consiliul European;
 De a coordona cooperarea dintre instantele nationale si fortele de politie in vederea
combaterii criminalitatii.

Comitetul reprezentantilor permanenti ai statelor membre (COREPER) este


compus din reprezentantii permanenti ai statelor membre (ambasadorii pe langa UE). Fiecare stat membru
al Uniunii Europene are, la Bruxelle,s o misiune permanenta condusa de un ambasador.

COREPER are urmatoarele atributii importante:


 asista Consiliul in pregatirea deciziilor sale;
 examineaza toate punctele aflate pe ordinea de zi a lucrarilor Consiliului;
 creeaza comitete si grupuri de lucru.

Consiliul Uniunii Europene adopta mai multe tipuri de acte:


 regulamente,
 decizii,
 directive,
 recomandari,
 avize.

Pagina 6 din 13
Pagina 7 din 13
COMISIA EUROPEANA
COMISIA EUROPEANA:
 Comisia Europeana a aparut in 1967, substituind astfel executivele CECO, CEE si Euratom.
 Comisia Europeana are in componenta sa 27 de comisari europeni, cate un reprezentat al fiecarui
stat membru.
 Comisia europeana are sediul la Bruxelles si este considerata organul executiv comunitar.
 Presedintele Comisiei europene este desemnat de catre statele membre, de comun acord, urmand
apoi sa primesca acordul Parlamentului.
 Presedintele desemnat al Comisiei discuta cu reprezentanti ai guvernelor statelor membre si ii
alege pe ceilalti membri ai Comisiei.
 Consiliul Uniunii Europene adopta, cu majoritate calificata, lista cu persoanele nominalizate si o
transmite Parlamentului pentru votul de investitura.
 Parlamentul audiaza fiecare persoana nominalizata, apoi isi exprima opinia prin vot cu privire la
intreaga echipa.
 Daca Parlamentul voteaza noua Comisie, aceasta este formal nominalizata de catre Consiliu prin
vot cu majoritate calificata.
 Comisarii sunt cetateni ai statelor membre, ei nu reprezinta insa aceste state, si nu accepta influenta
vreunui guvern sau organism comunitar sau extracomunitar.
 Mandatul comisarilor europeni poate fi reinnoit.
 Comisarii nu au voie sa exercite nici o alta activitate profesionala, depunand un angajament
solemn pentru a respecta obligatiile revenite prin tratate.
 In cazul in care nu isi respecta obligatiile, comisarii pot fi demisi din oficiu de catre Curtea de
Justitie, la sesizarea Consiliului sau a Comisiei in ansamblul ei.

Comisarii se bucura pe durata mandatului lor de o serie de privilegii si imunitati cum ar fi:
 Imunitate de jurisdictie pentru actele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin ca oficiali ai
Uniunii Europene;
 Scutirea de impozite pe salarii si alte drepturi banesti, acordate in exercitarea atributiilor lor, de
catre organele europene.

Functia de comisar european poate inceta in una din urmatoarele situatii:


 la expirarea mandatului;
 prin demisie voluntara;
 demitere din oficiu;
 in caz de deces;
 printr-o motiune de cenzura a Parlamentului, cand Comisia poate demisiona in bloc.

Atributiile Presedintelui:
 coordoneaza intrega activitate a Comisiei ;
 convoaca si prezideaza sedintele Comisiei;
 stabilieste anumite responsabilitati pentru membri Comisiei;
 ii poate cere unui comisar sa demisioneze – in conformitate cu prevederile Tratatului de la Nisa –
realocand intr-un alt mod responsabilitatile;
 reprezinta Comisia in relatiile cu celelalte institutii.
 In cadrul Comisiei este instituit un sistem de delegare de competenta, in sensul ca fiecare membru
al ei primeste o responsabilitate, in cadrul unui anumit sector de activitate, fiind investit cu
pregatirea lucrarilor Comisiei si cu executarea deciziilor sale.
Pagina 8 din 13
 Fiecare comisar are in subordinea sa servicii aferente numite Directorate Generale (DG).
 Directoratele Generale isi schimba in general denumirea, cu fiecare noua Comisie, insa domeniile
pe care le acopera sunt in mare parte aceleasi – economie, finante, buget, relatii externe, industrie,
concurenta, educatie, culura, agricultura, dezvoltare rurala, transporturi, piata muncii,probleme
sociale, mediu, sanatate si protectia consumatorului, energie, pescuit, piata comuna, comert,
societate informationala, comunicare, politica regionala, control financiar, stiinta, cercetare,
extinderea Uniunii Europene, mass-media, servicii, vama, fiscalitate indirecta.
 Fiecare Directorat General este condus de catre un Director General care raspunde in fata
comisarului insarcinat cu domeniul respectiv, iar coordonarea tuturor Directoratelor este asigurata
de catre Secretarul general.

In structura Comisiei se afla si alte servicii care asigura buna desfasurare a activitatii acesteia:
 Serviciul juridic – furnizeaza asistenta juridica atat Comisiei cat si departamentelor acesteia;
 Biroul Ajutor Umanitar – ofera ajutor in caz de dezastre naturale, conflicte armate din afara
Uniunii ;
 Grupul de Consilieri Politici – este un serviciu intern, care raspunde direct de Presedintele
Comisiei si care ofera sfaturi acestuia precum si comisarilor asupra problemelor ce tin de politica
Uniunii;
 Serviciul Traduceri;
 Serviciul Unit de Interpretari si Conferinte;
 Biroul pentru Publicatii oficiale ale Comunitatilor europene;
 Serviciul de Audit Intern.

Comisia Europeana are patru arii principale de competenta (atributii):


 initiativa legislativa – formuleaza propuneri catre Parlament si Consiliul Uniunii Europene;
 asigura aplicarea tratatelor in acord cu legislatia Uniunii – «gardianul Tratatelor» (impreuna cu
Curtea de Justitie);
 coordoneaza si implementeaza politicile Uniunii si bugetul acesteia;
 reprezinta Uniunea Europeana pe plan international si la negocierea acordurilor dintre
Uniunea Europeana si alte tari.
 Comisia detine dreptul de initiativa in elaborarea actelor din cadrul politicilor comunitare si
exercita puterile conferite de Consiliu. Tratatul de la Lisabona confera drept de initiativa
legislativa si cetatenilor Uniunii Europene.
 Comisia europeana are, de asemenea, competenta decizionala si de executare, putand formula
recomandari si avize in cadrul politicilor comunitare si al cooperarii in domeniul Justitiei si al
afacerilor interne. Avand calitatea de organ executiv al Uniunii Europene.
 Comisia europeana are atributii de control si de impunere a respectarii legislatiei comunitare.
 Comisia europeana este considerata “gardianul tratatelor”, asigurandu-se ca prevederile
Tratatelor si masurile luate de celelate institutii sa fie aplicate.
 In cazul in care Comisia constata ca un stat membru nu si-a indeplinit obligatiile ce-i revin, in
conformitate cu tratatele, Comisia poate emite un aviz motivat, iar in cazul in care statul respectiv
nu isi onoreaza obligatia, Comisia sesizeaza Curtea de Justitie a Uniunii Europene.
 Comisia are responsabilitatea de a implementa si coordona politicile, contribuind hotarator la
pregatirea si conturarea masurilor luate de Consiliu si de Parlament;
 Gestioneaza bugetul anual al Uniunii Europene si al Fondurilor Structurale.
 Limbile principale de lucru ale Comisiei sunt engleza, franceza si germana.
 Comisia Europeana are Reprezentante in toate statele membre ale Uniunii Europene si Delegatii
in statele candidate si in statele terte.

Pagina 9 din 13
CURTEA EUROPEANA DE CONTURI
ISTORIC
 Curtea de Conturi a fost creata prin Tratatul de la Bruxelles din 22 iulie 1975, dar a inceput sa
lucreze efectiv din octombrie 1977.
 Curtea de Conturi a inlocuit doua organisme deja existente la nivelul Comunitatilor, Biroul de
Audit al Comunitatilor Europene – infiintat prin Tratatele de la Roma, si Biroul de Auditare
Financiara al Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului

ROLUL:
 Rolul Curtii a fost confirmat si consolidat incepand cu 1 mai 1999, odata cu intrarea in vigoare a
Tratatului de la Amsterdam, aceasta devenind responsabila de efectuarea auditului
managementului financiar, avand un rol important in lupta impotriva fraudei, precum si
posibilitatea de a recurge la Curtea de Justitie pentru a-si apara prerogativele vizavi de celelalte
institutii ale Uniunii Europene.

OLAF:
 Pe langa Curtea Europeana de Conturi mai exista un organism care protejeaza interesele
financiare ale Uniunii, Oficiul European de Lupta contra Fraudei (OLAF) – care este o structura a
Comisiei Europene, si pentru coordonarea careia este responsabil comisarul pentru buget.

COMPONENTA:
 Curtea de Conturi are un numar de 27 de membri, cate un reprezentant din fiecare stat membru,
alesi de catre Consiliul Uniunii Europene prin vot in unanimitate, in urma consultarii
Parlamentului European.
 Mandatul membrilor este de 6 ani, cu posibilitatea de reinnoire.

Presedintele Curtii de Conturi:


 Presedintele Curtii de Conturi este ales din randul membrilor acesteia pentru o perioada de 3 ani,
cu posibilitatea reinnoirii mandatului si el are rolul de a reprezenta Curtea de Conturi pe plan
extern, precum si de a asigura buna functionare a activitatilor Curtii.

Atributiile Curtii de Conturi


Curtea de Conturi este competenta sa verifice:
 conturile totalitatii veniturilor si cheltuielilor Uniunii;
 executia bugetului Uniunii Europene, alaturi de Parlamentul European si de Consiliu;

Curtea de Conturi isi exercita controlul pe domenii si asupra institutiilor si statelor membre:
 Curtea verifica financiar institutiile Uniunii Europene, agentiile, fundatiile, institutele si a altor
organisme care apartin de Uniune, avand un dublu scop, de a imbunatati gestionarea resurselor
financiare si de a informa cetatenii Uniunii Europene cu privire la utilizarea fondurilor
publice de catre autoritatile cu responsabilitati de gestiune.

Curtea de Conturi:
 Curtea de Conturi intocmeste un Raport anual dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar, raport
care este transmis celorlate institutii si publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

Pagina 10 din 13
 Curtea de Conturi, in cazul in care auditorii descopera nereguli, anunta organismele comunitare
competente spre a lua masurile necesare, ea neavand prerogative jurisdictionale.

CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE


ISTORIC
 Curtea de Justitie a Uniunii Europene a fost instituita in urma Tratatului de la Paris (1952) si este
principala institutie care asigura functia jurisdictionala in cadrul Uniunii Europene, si care
vegheaza la respectarea dreptului unional.
 Actul Unic European (1987) a creat inca o institutie situata pe langa Curtea de Justitie, Tribunalul
Uniunii Europene – cu scopul de a consolida garantiile judiciare acordate persoanelor fizice prin
instaurarea unui al doilea nivel al autoritatii judiciare.

Componenta:
 Curtea de Justitie are in componenta 27 de judecatori – cate unul pentru fiecare stat membru si 8
avocati generali, numiti de statele membre de comun acord.
 Atat judecatorii cat si avocatii generali sunt numiti pe o perioada de 6 ani; la fiecare 3 ani se
produce o reinnoire partiala a acestora.

Mod de lucru:
 Curtea Europeana de Justitie isi desfasoara activitatea in sedinte plenare, dar datorita volumului
mare de cauze s-a prevazut posibilitatea crearii unor camere compuse din 3 sau 5 judecatori;
 Curtea poate delibera valabil numai in prezenta unui numar impar de judecatori.

Competenta jurisdictionala
 Cea mai importanta competenta jurisdictionala o reprezinta controlul legalitatii actelor institutiilor
comunitare, care se poate realiza pe calea:
 1. recursului in anulare;
 2. recursului in carenta;
 3. recursul in interpretare;
 4. recursurile in plina jurisdictie.

Recursul in anulare
 Recursul in anulare consta in posibiliatea deschisa statelor, institutiilor comunitare si persoanelor
fizice sau juridice de a ataca in fata Curtii un act obligatoriu si de a obtine, in anumite conditii,
desfiintarea acestuia. Recursul in anulare desfiinteaza, nu modifica un act.

Recursul in carenta
 Recursul in carenta consta in posibilitatea deschisa statelor, a institutiilor comunitare, a
persoanelor juridice sau fizice, in situatii limitate, de a ataca refuzul institutiilor comunitare de a
decide in anumite situatii in care acestea au obligatia de a lua o anumita masura.

Recursul in interpretare
 Recursul in interpretare (intrebarile preliminare) – in conformitate cu prevederile Tratatelor
institutive, acestea prevad posibilitatea Curtii de a realiza o activitate de interpretare, cu titlu
incidental, prealabil, in afara unui litigiu propriu-zis dedus judecatii in fata instantei
nationale.
Pagina 11 din 13
Recursurile in plina jurisdictie
 Recursurile in plina jurisdictie – acestea dau posibilitatea instantei sa aprecieze toate
elementele de fapt si de drept ale cauzei deduse in fata sa, modificand acea hotarare a
institutiei europene ce a fost pusa in discutie, in sensul de a stabili o alta solutie obligatorie
pentru parti.

Tribunalul de Prima Instanta


 Tribunalul Uniunii Europene are in componenta sa 27 de judecatori, numiti pentru un
mandat de sase ani care poate fi reinnoit.
 Tribunalul nu are avocati generali permanenti, sarcina aceastora, poate fi indeplinita in
circumstante exceptionale de catre un judecator.

Competenta
Tribunalul are competente sa se pronunte in urmatoarele cazuri:
 Actiuni vizand recuperarea daunelor cauzate de institutiile Comunitatilor sau de catre
angajatii acestora;
 Recursurile formulate impotriva unei institutii a Comunitatilor de catre persoane fizice, care
se refera la anumite reguli de concurenta;
 Recursurile formulate impotriva Comisiei de catre intreprinderi si care se refera la acte
individuale;
 Actiuni a caror solutionare este exclusiv de compententa Tribunalului de Prima Instanta.

MEDIATORUL EUROPEAN

 Institutia Ombudsman-ului European sau Mediatorului European a fost infiintata prin Tratatul de
la Maastricht in 1992.
 Mandatul Mediatorului European se intinde pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de a fi reinnoit.
 Mediatorul este investit in functie de catre Parlamentul European, el putand fi demis doar de
Curtea de Justitie, la cererea Parlamentului, in cazul in care nu-si mai indeplineste atributiile
ce-i revin, sau in cazul in care a savarsit anumite fapte care-i sunt interzise prin natura functiei.
 Rolul principal al Mediatorului European este acela de a primi reclamatii cu privire la incalcarea
drepturilor cetatenilor UE si la proasta administrare a activitatii institutiilor sau organismelor
europene, de la orice persoana fizica sau juridica care isi are resedinta sau sediul in unul din statele
membre ale Uniunii Europene.
 Mediatorul European nu poate investiga plangeri impotriva autoritatilor nationale, regionale sau
locale, chiar daca plangerile contin elemente legate de Uniunea Europeana.
 Mediatorul nu constituie un organ de apel pentru deciziile luate de tribunale sau de mediatorii
nationali; totodata, nu are atributii in a investiga plangeri impotriva unor activitati sau persoane
private.

Controlorul European pentru Protectia Datelor


Pagina 12 din 13
Istoric
 Controlorul European pentru Protectia Datelor (C.E.P.D.) este o institutie noua in cadrul Uniunii
Europene, infiintata in 2001 si care are sediul la Bruxelles.
 Aceasta institutie reprezinta o autoritate independenta de monitorizare a proceselor de prelucrare a
datelor cu caracter personal de catre institutiile Uniunii.

Componenta
 Conducerea acestei institutii este reprezentata de catre Controlorul European pentru Protectia
Datelor si de catre adjunctul acestuia.
 Acestia sunt numiti in functie de catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, pentru
un mandat de 5 ani, dintre peroanele aflate pe o lista intocmita de Comisia Europeana.

Atributii
 Atributiile acestora se refera la supravegherea si asigurarea protectiei drepturilor si a libertatilor
fundamentale ale persoanelor fizice cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre
o institutie sau de catre un organism european.
 Controlorul este de asemenea responsabil pentru coordonarea sistemului Eurodac – mecanism de
identificare, prin comparare de amprente digitale, a refugiatilor care solicita azil sau a persoanelor
care au trecut ilegal frontiera externa a Uniunii Europene
 Controlorul este coordonatorul unei retele de ofiteri pentru protectia datelor care isi desfasoara
activitatea in institutii ale Uniunii Europene, si care asigura implementarea normelor referitoare la
protectia datelor cu caracter personal.

Pagina 13 din 13