Sunteți pe pagina 1din 2

Sist.p.

pro- Ore lucrate sistematic peste program


Cond.per.- Ore lucrate în condiţii periculoase

FOAIE COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ


Cond.gr.- Ore lucrate în condiţii grele
APROBAT: VIZAT Cond.iz.- Ore lucrate în condiţii izolate
C.O.- Concediu odihnă O.- Obligaţii
DIRECTOR, MPIS cetăţeneşti B.O.- Boală obişnuită N.- Absenţe
nemotivate Î.- Învoiri
M.-Maternitate

Secţia ____________________ pt. luna ...................................2011


din care:
Număr

Total 1 - 15
Nr.crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE de Total

Sist.p.pro.

Cond.per.
Cond.gr.
Cond.iz.

nelucrate
ore

Total ore
Suplim.
Noapte
marcă lucrate

Prm.
C.O.
B.O.

Prb.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

O.

N.
I.
ŞEF SECŢIE ÎNTOCMIT,