Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT

LA

ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA A

INTREPRINDERII

PROFESOR : STUDENT:
BALANEL CRISTINA

MIOARA FLORINA PANTEA DAMIAN RAMONA DIANA


ANUL III – GRUPA 1,2

Aceasta societate a fost constituita din initiativa unui asociat, cetatean roman
Denumirea este S.C. CORONIS S.R.L., este persoana juridica romana, are
forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata si are sediul in Arad str
Lacului,nr.3, bl 55, sc B, ap 2.
Activitatea principala este 5346-Comert cu amanuntul cu articole de fierarie,
cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit (inclusiv usi metalice).
Capitalul social subscris varsat este de 700 RON.

1
Societatea isi desfasoara activitatea cu un numar de 27 angajati.

Evidenta contabila este condusa in conformitate cu normele legale in vigoare,


inregistrarile sunt efectuate pe baza documentelor justificative, fiind respectate principiile si
metodele contabilitatii.
Sunt intocmite lunar balante de verificare pentru verificarea inregistrarii
corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale.
Societatea asigura conducerea, evidenta si pastrarea tuturor registrelor
obligatorii, cu respectarea modului de completare, pastrare si arhivare.
Datele prezentate in bilantul contabil anual reflecta realitatea si exactitatea cu
privire la situatia patrimoniului si a contului de profit si pierderi.

Analiza economico financiara a intreprinderii s-a efectuat pe baza bilantului


contabil si a contului de profit si pierdere din data de 31.12.2006.

Pentru inceput, elaboram bilantul financiar, ordonand activele dupa gradul de


lichiditate iar pasivele dupa gradul lor de exigibilitate.
Eliminam din activ cheltuielile inregistrate in avans in suma de 19753 RON
respectiv 84443 RON si scadem aceasi valoare din capitalurile proprii in pasiv. Totodata
scadem din pasiv veniturile inregistrate in avans in suma de 71768 RON, respectiv 81715
RON si le adunam tot in pasiv la valoarea datoriilor pe termen scurt.

S.C. CORONIS S.R.L.

BILANT FINANCIAR
la data de 31.12.2006

Nr. Perioada
Indicatori
Crt 2005 2006
1 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE, din care 104889 141891
a) Imobilizari necorporale 0 0
b) Imobilizari corporale 104889 141891
c) Imobilizari financiare 0 0
2 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE, din care 338036 460776
a) Total stocuri, din care 164527 320963

2
I.de marfuri
II.de materii prime, materiale
III.de produse 0 0
b) Creante 173509 130356
c) Investitii pe termen scurt 0 0
d) Disponibilati banesti 0 9457
3 TOTAL ACTIV 442925 602667
4 CAPITALURI PROPRII 55906 -6116
5 IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG 82486 82021
6 DATORII PE TERMEN SCURT 304533 526762
a) Credite bancare pe termen scurt 0 0
b) Altele 304533 526762
7 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 0 0
8 TOTAL PASIV 442925 602667

ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE BILANTULUI

A. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI

1. RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Active imobilizate nete 104889 141891
2 Total activ 442925 602667
3 Rata activelor (%) 23.68 23.54
4 Valoare maxima acceptata (%) 60 60
5 Indicele de crestere al activelor imobilizate (%) 135.28
6 Indicele de crestere al totalului activ (%) 136.07

3
7 Indicele de crestere a cifrei de afaceri (%) 78.36

In perioada analizata de noi intreprinderea Sc Coronis Srl inregistreaza o usoara scadere de la


23.68% la 23.54%. Scaderea ratei activelor imobilizate este datorata faptului ca activele
imobilizate cresc intr-un ritm mai mic decat activul total (35.28% < 36.07) . Daca se compara
indicele de crestere al cifrei de afaceri cu cel al activelor imobilizate , se observa ca activele
imobilizate cresc intr-un ritm mai mic decat cifra de afaceri (78.36% > 35.28%). In perioada
abordata rata activelor se afla pe un nivel foarte bun in 2005 fiind 23.68% , iar in 2006
scazand putin la 23.54% ambele ramase sub valoarea maxima acceptata de 60% .
2. RATA ACTIVELOR CIRCULANTE

Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Active circulante 338036 460776
2 Total activ 442925 602667
3 Rata activelor circulante (%) 76.32 76.46
4 Valoare minima acceptata (%) 40 40
Indicele de crestere al activelor circulante
5
(%) 136.31
6 Indicele de crestere al totalului activ (%) 136.07

Rata activelor circulante inregistreaza o tendinta de crestere de la 76.32% din 2005 pana la
76.46% inregistrata in anul 2006 .Rata activelor se afla in postura pozitiva deoarece in
ambele perioade se afla peste valoarea minima acceptata de 40%. Cresterea ratei se observa
pentru ca s-a inregistrat o usoara crestere al activului circulant fata de activul total (36.31%
>36.07%) . Dupa comparatia indicelui activului circulant cu indicele de crestere al cifrei de
afaceri (36.31% <78.36% ) se observa ca are loc o scadere a vitezei de rotatie a activelor
circulante de unde rezulta o inrautatire a eficientei utilizarii acestora

3. RATA IMOBILIZARILOR CORPORALE


Nr. Perioada
crt Indicatori
2005 2006
.
1 Imobilizari corporale 104889 141891
2 Active imobilizate nete 104889 141891
3 Rata imobilizarilor corporale (%) 100.00 100.00
4 Valoarea minim acceptata 85.00 85.00
5 Indicele de crestere al imobilizarilor corporale (%) 135.28
6 Indicele de crestere al activelor imobilizate (%) 135.28

4
Pe perioada analizata inregistreaza o stabilitate deoarece in ambii ani rata imobilizarilor
corporale ramane neschimbat de la procentul de 100%. Aceasta rata ajunge la procentajul
maxim datorita valori imobilizarilor corporale ce cuprinde in intregime activele imobilizate ,
astfel se observa ca in intreprinderea analizata nu exista imobilizari necorporale si imobilizari
financiare . Indicele de crestere al imobilizarilor corporale este egal cu indicele de crestere al
activelor imobilizate (35.28% = 35.28%) si acesta observatie dovedeste ca Activele
imobilizate nete sunt alcatuite doar din imobilizari corporale .
Pe perioada respectiva rata inregistreaza valori optime peste valoarea minima acceptata(85%)
.

4. RATA STOCURILOR
Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Stocuri 164527 320963
2 Active circulante 338036 460776
3 Rata stocurilor (%) 48.67 69.66
4 Indicele de crestere al stocurilor (%) 195.08
Indicele de crestere al activelor circulante
5
(%) 136.31
6 Valoarea maxim acceptata 50 50

Rata stocurilor inregistreaza o crestere in anii analizati cu un procentaj de 20.99 de la 48.67%


pana la 69.66% datorita cresterii intr-un ritm mai mare a stocurilor fata de activele circulante
acesta se observa prin compararea indicelor de crestere al acestor active .In 2006 rata
stocurilor ajunge peste valoarea maxima acceptata astfel trebuie abordata o inbunatatire in
vanzari (ex.reducere de preturi , oferte) , pentru a reduce cantitatea stocurilor.

5. RATA CREANTELOR
Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Creante 173509 130356
2 Active circulante 338036 460776
3 Rata creantelor (%) 51.33 28.29
4 Indicele de crestere al creantelor (%) 75.13
5 Indicele de crestere al activelor circulante 136.31

5
(%)

Rata creantelor inregistreaza o scadere (de la 51.33% pana la 28.29%) intre anii analizati .
Se observa o crestere mai mare al creantelor decat cel al activelor circulante(75.13%>36.31)
Daca facem comparative cu indicele de crestere al cifrei de afaceri care este in situatia noastra
de (75.13<78.36%) observam ca apare o inrautatire a situatiei incasarilor datorata cresterii
duratei in zile a unei rotatii a clientilor si poate sa aiba un effect negative asupra lichiditatii
intreprinderii.

6. RATA DISPONIBILITATILOR BANESTI

Nr. Perioada
crt Indicatori
2005 2006
.
1 Disponibilitati banesti 0 9457
2 Active circulante 338036 460776
3 Rata disponibilitatilor banesti (%) 0.00 2.05
4 Indicele de crestere al disponibilitatilor banesti (%) 0
5 Indicele de crestere al activelor circulante (%) 136.31
6 Valoarea optima 10 10

Rata disponiobilitailor banesti inregistreaza o valoare de 0% in anul 2005 si creste cu un


procentaj de 2.05% in urmatorul an .Pe perioada analizata rata ramane sub valoarea
optima(10%) acesta reflectand folosirea eficienta a disponibilitatilor banesti .In aceasta
intreprindere indicele de crestere al disponoibilitatilor banesti este de 0 iar comparative cu
indicele de crestere al activelor circulante (36.31%) se observa o crestere al activului circulant
,rezulta folosirea eficienta a disponibilitatilor banesti.

B. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI

6
1. RATA STABILITATII FINANCIARE (RATA CAPITALULUI
PERMANENT)
Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Capital permanent 138392 75905
2 Total pasiv 442925 602667
3 Rata stabilitatii financiare (%) 31.25 12.59
4 Valoare minima acceptata (%) 50 50
5 Indicele de crestere al capitalului permanent (%) 54.85
6 Indicele de crestere al totalului pasivului (%) 136.07

Rata stabilitatii financiare (Rata capitalului permanent ) inregistreaza o scadere de la


31.25% la 12.59% datorita unui ritm de crestere mai mare al capitalului permanent decat cel
al totalului pasivului (54.85%> 36.07%) .Pe perioada analizata se observa o nestabilitate
financiara din cauza inrautatire ratei care ajunge mult sub valoarea minima acceptata(de
50%).
2. RATA AUTONOMIEI FINANCIARE
a) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE GLOBALE (RATA
CAPITALULUI PROPRIU)
Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Capital propriu 55906 -6116
2 Total pasiv 442925 602667
3 Rata autonomiei financiare globale (%) 12.62 -1.01
4 Valoare minima acceptata (%) 33 33
5 Indicele de crestere aL capitalului propriu (%) -10.94
6 Indicele de crestere al totalului pasivului (%) 136.07

Rata autonomiei financiare globale arata cat din patrimonial intreprinderii este finantat din
resurse proprii (capital propriu) .Pe perioada analizata se observa o scadere enorma a ratei
autonomiei financiare globale(de la 12.62% pana la -1.01%) datorat unui scadere enorma a
capitalului propriu fata de totalul pasivului (-10.94%<36.07%), astfel apare o inrautatire
alarmanta al autonopmiei financiare al firmei Sc Coronis Srl rata ajungand cu 34.01% sub
valoarea minima acceptata.

7
b) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN

Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Capital propriu 55906 -6116
2 Capital permanent 138392 75905
3 Rata autonomiei financiare la termen (%) 40.40 -8.06
4 Valoare minima acceptata (%) 50 50
5 Indicele de crestere aL capitalului propriu (%) -10.94
6 Indicele de crestere al capitalului permanent (%) 54.85

Rata autonomiei financiare la termen(calculat ca raport intre capital propriu si capital


permanent )
Inregistreaza o scadere enorma de la 40.40% pana la -8.06% datorita cresterii capitalului
propriu intr-un ritm mult mai scazut decat capitalul permanent(-10.94%<54.85%).situatia este
alarmanta deoarece rata autonomiei financiare este cu un procentaj de 60.94% sub valoarea
minima acceptata.

c) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN

Nr. Perioada
crt Indicatori
2005 2006
.
1 Capital propriu 55906 -6116
2 Imprumuturi pe termen lung 82486 82021
3 Rata autonomiei financiare la termen (%) 67.78 -7.46
4 Valoare minima acceptata (%) 100 100
5 Indicele de crestere aL capitalului propriu (%) -10.94
Indicele de crestere al imprumuturilor pe termen lung
6
(%) 0.00

Rata autonomiei financiare la termen (calculat ca raport intre c apital propriu si datorii pe
termen lung)
Inregistreaza o puternica tendinta de scadere de la 67.78% pana la -7.46% datorita faptului
caci capitalul propriu creste intr-un ritm mult mai mic decat datoriile pe termen lung (-
10.94%<0%) .

8
3) RATA INDATORARII
a) RATA INDATORARII GLOBALE (RATA DATORIILOR
GLOBALE)
Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Datorii totale 387019 608783
2 Total pasiv 442925 602667
3 Rata indatorarii globale (%) 87.38 101.01
4 Valoare maxima acceptata (%) 66 66
5 Indicele de crestere aL datoriilor totale (%) 157.30
6 Indicele de crestere al totalului pasivului (%) 136.07

Rata indatoririi globale a crescut de la 87.38% la 101.01% datorita unei ritm de crestere
mai mare a datoriilor totale fata de pasivul total (57.30%>36.07%).
Tendinta de crestere a acestei rate este un semnal de alarma pentru intreprindere in ceea ce
priveste riscul de neplata a datoriilor .

b ) RATA INDATORARII LA TERMEN

Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Datorii pe termen lung 82486 82021
2 Capital permanent 138392 75905
3 Rata indatorarii globale (%) 59.60 108.06
4 Valoare maxima acceptata (%) 50 50
5 Indicele de crestere al datoriilor pe termen lung (%) 99.44
6 Indicele de crestere al capitalului permanent (%) 54.85

Rata indatoririi la termen (calculata ca raport intre datoriile pe termen lung si capital
permanent ) inregistreaza o puternica crestere de la 59.60% pana la 108.06% datorita cresterii
inprumuturilor pe termen lung intr-un ritm munlt mai mare decat cel al capitalului permanent
(99.44%>54.85%).Nivelul in 2006 este cu mult mai mare decat nivelul maximului acceptat de
50% ceea ce arata un grad de indatorare periculos de mare pentru intreprinderea respectiva .

c) RATA INDATORARII LA TERMEN

9
Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Datorii pe termen lung 82486 82021
2 Capital propriu 55906 -6116
3 Rata indatorarii la termen (%) 147.54 -1,341.09
4 Valoare maxima acceptata (%) 100 100
5 Indicele de crestere al datoriilor pe termen lung (%) 99.44
6 Indicele de crestere al capitalurilor proprii (%) -10.94

Rata indatoririi la termen (calculate ca raport intre datorii pe termen lung sii capitalul
propriu ) ,se inregistreaza o scadere foarte mare de la 47.54% la -1.34% .Datorita scaderii
enorme al capitalului propriu comparative cu datoriile pe termen lung. In 2006 rata indatoririi
este negativ reprezentand un semnal de alarma pentru intreprindere.

C. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

1. ANALIZA FONDULUI DE RULMENT


Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Capital permanent 138392 75905
2 Active imobilizate 104889 141891
3 Fond de rulment (R1-R2) 33503 -65986
4 Active circulante 338036 460776
5 Datorii pe termen scurt 304533 526762
6 Fond de rulment (R4-R5) 33503 -65986

a) FONDUL DE RULMENT PROPRIU

Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Capital propriu 55906 -6116
2 Active imobilizate nete 104889 141891
3 Fond de rulment propriu (R1-R2) -48983 -148007
4 Indicele de crestere a capitalului propriu -10.94
5 Indicele de crestere a activelor imobilizate 135.28

2. ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT


Indicatori Perioada

1
Nr.
2005 2006
crt.
1 Stocuri 164527 320963
2 Creante 173509 130356
3 Active curente (R1 + R2) 338036 451319
4 Pasive curente 304533 526762
5 Indicele de crestere a activelor curente 133.51
6 Indicele de crestere a pasivelor curente 172.97
7 Necesarul de fond de rulment 33503 -75443

3) ANALIZA TREZORERIEI NETE


Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Fondul de rulment 33503 -65986
2 Necesarul de fond de rulment 33503 -75443
3 Trezoreria neta 0 9457.00

CONCLUZII:
Pe perioada analizata Fondul de rulment inregistreaza o scadere ajuns la valori negative in
anul 2006 acesta reprezentand o inbunatatire a situatiei .Aceasta situatie este datorata unui
ritm de crestere mai mare a capitalului permanent decat al activelor imobilizate
(54.85%>35.28%).Din pacate resursele proprii au trecut printr-o scadere enorma datorata
creditelor pe termen lung .Creditele pe termen lung va avea ca effect pentru perioadele
urmatoare o crestere a cheltuielile cu dobanzile.
Fondul de rulment propriu este negative si inregistreaza o inrautatire datorita cresterii
capitalului propriu intr-un ritm mult mai mic de cea a activelor imobilizate(-10.94%
<35.28%) .Aceasta situatie se explica cresterea nivelului imobilizate corporale prin apelare la
credite pe termen lung si nu pe seama resurselor proprii .Necesarul de fond de rulment se afla
in scadere datorita cresterii mai mare al pasivelor curente decat al activelor
curente(72.97%>33.51%).
Trezoreria se afla intr-o tendinta de crestere datorita lipsei creditelor pe termen scurt si
cresterii pasivelor curente adica a datoriilor fata de furnizori .Cresterea datorata fata de

1
furnizori se afla in situatia in care nu se poate negocia de termenele de plata acestea fiind
fixate ,fapt ce poate inrautatii relatiile intreprinderii cu partenerii sai.

D. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT


1. ANALIZA LICHIDITATI
a) LICHIDITATEA GENERALA

Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Active circulante 338036 460776
2 Pasive circulante 304533 526762
3 Lichiditate generala (R1/R2) 1.11 0.87
4 Indicele de crestere a activelor circulante 136.31
5 Indicele de crestere a pasivelor circulante 172.97
6 Valoarea minima acceptata 1 1
7 Valoarea maxima acceptata 2 2
8 Indicele de crestere a lichiditatii generale 0.79

b) LICHIDITATEA REDUSA
Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Active circulante - Stocuri 173509 130356
2 Datorii pe termen scurt 304533 526762
3 Lichiditatea redusa (R1/R2) 0.57 0.25
4 Indicele de crestere a activelor circulante - Stocuri 75.13
5 Indicele de crestere a datoriilor pe termen scurt 172.97
6 Valoarea minima acceptata 0.6 0.6
7 Valoarea maxima acceptata 1 1
8 Indicele de crestere a lichiditatii reduse 0.43

c) LICHIDITATEA IMEDIATA
Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Disponibilitati banesti 0 9457
2 Datorii pe termen scurt 304533 526762
3 Lichiditatea imediata (R1/R2) 0.00 0.02
4 Indicele de crestere a disponibilitatilor #DIV/0!
5 Indicele de crestere a datoriilor pe termen scurt 172.97
6 Valoarea minima acceptata 0.2 0.2

1
7 Valoarea maxima acceptata 0.3 0.3
8 Indicele de crestere a lichiditatii immediate #DIV/0!

C O N C L U Z I I:
Pe perioada analizata lichiditatea generala se afla intr-o scadere de la 1.11% la 0.87%
,scaderea fiind atat de mare incat se ajunge sub nivelul minim acceptat .Aceasta tendinta de
scadere s-a inregistrat faptului ca activele circulante au crescut intr-un ritm mai mic decat
datoriile pe termen scurt (36.31%<72.97%).Lichiditatea generala a ajuns la valori mai mici
decat nivelul minim acceptat asta dovedind ca firma nu are o capacitate de plata a creditelor
pe termen scurt.Si lichiditatea redusa inregistreaza o tendinta de scadere in ambii ani ramase
sub valoarea minima acceptata. Aceasta inrautatire s-a datorat scaderii mai mare al activelor
circulante-stocuri in comparatie cu datoriile pe termen scurt (75.13%<172.97%).Lichiditatea
imediata se afla in primul an sub valoarea minima acceptata iar in al doilea an creste si
ajunge valoarea minima acceptata.Deoarece in 2005 se afla sub valoarea minima acceptata
rezulta ca intrprinderea nu are suficiente disponibilitati pentru a-si acoperi datoriile pe termen
scurt ,iar in 2006 ajunge la nivelul in care dispune de banii datoratii creditorilor pe termen
scurt.

E. ANALIZA SOLVABILITATII INTREPRINDERII


1. SOLVABILITATEA PATRIMONIALA LA TERMEN

Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Activ total 442925 602667
2 Datorii totale 387019 608783
3 Solvabilitatea patrimoniului (R1/R2) 1.14 0.99
4 Indicele de crestere al activului total 136.07
5 Indicele de crestere al datoriilor totale 157.30
6 Indicele de crestere al solvabilitatii patrimoniului 86.50
7 Valoarea minima acceptata 1.66 1.66

Pe perioada analizata se observa o scadere foarte mare a solvabilitatii patrimoniului (1.14% la


0.99%),ambele valori ramase sub valoarea minima acceptata(1.66%).fapt ce arata ca firma se
afla in mai mare pericol in anul 2006 decat din ani precedenti de a nu putea acoperii datoriile
pe seama activelor in caz de faliment.

F. ANALIZA RENTABILITATII PRIN METODA RATELOR

1
1. RATA PROFITABILITATII COMERCIALE

Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Rezultatul brut al exercitiului 91702 3706
2 Cifra de afaceri 1015175 795480
3 Rata profitabilitatii comerciale 9.03 0.47
4 Indicele de crestere a rezultatului brut al exercitiului 4.04
5 Indicele de crestere a cifrei de afaceri 78.36
6 Indicele de crestere a ratei profitabilitatii comerciale 5.16
7 Valoarea recomandata 15 15

2. RATA MARJEI NETE

Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Rezultat net 76473 2668
2 Cifra de afaceri 1015175 795480
3 Rata marjei nete 7.53 0.34
4 Indicele de crestere al rezultatului net 3.49
5 Indicele de crestere al cifrei de afaceri 78.36
6 Indicele de crestere a ratei marjei nete 4.45

3. RATA RENTABILITATII ECONOMICE

Nr. Perioada
Indicatori
crt. 2005 2006
1 Rezultatul brut al exercitiului 91702 3706
2 Capitaluri investite 138392 75905
3 Rata rentabilitatii economice 66.26 4.88
4 Indicele de crestere al rezultatului brut al exercitiului 4.04

1
5 Indicele de crestere al capitalului investit 54.85
6 Indicele de crestere a ratei rentabilitatii economice 7.37
7 Rata medie a dobanzii 7.5 7.5

CONCLUZII:
Pe perioada de raportare rata profitabilitaii comerciale are valori sub sau in 2006 chiar mult
sub valoarea recomandata de 15% observandu-se o inrautatire in 2006. Aceasta tendinta de
scadere rezulta din faptul ca se observa scadere al rezultatului brut fata de cifra de
afaceri(4.04%<78.36%)
Pentru a creste profitabilitatea comerciala Sc Coronis Srl ar trebui sa sporeasca vanzarile ,sa-
si schimbe structura vanzarilor sa-si accelereze viteza de rotatie sis a-si optimize cheltuielile.
Rata marjei nete inregistreaza la fel o scadere enorma (de la 7.53% la 0.34%) ceea ce arata o
scadere al eficientei valorificarii produselor societatii .situatia a aparut datorata scaderii cu
ritm mai mare al rezultatului net decat cifra de afaceri inregistrat. Indicatorii arata ca in 2005
la 100lei Cifra de afaceri s-au obtinut 7.53 lei profit net , iar in 2006 aceasi valori obtin doar
0.34 lei profit net .
Rata rentabilitatii economice a inregistrat la fel o scadere foarte mare de la 66.26% pana la
4.88%.Datorita cresterii in ritm mult mai mult al capitalului investit decat al rezultatului brut
al exercitiului (4.04%<54.85%).In primul an se observa o rentabilitate economica foarte buna
deoarece rata rentabilitatii economice are un procentaj enorm (66.26%) cu 58.76% mai mare
decat rata medie a dobanzii (7.5%) .In urmatorul an rata rentabilitatii economice scade la
valoarea de 4.88% ajunsese sub valoarea medie fapt doveditor pentru lipsa rentabilitatii
economice.