Sunteți pe pagina 1din 2

Ceccar Filiala Botosani

Test la disciplina audit financiar contabil

1. Enunţul "acele conturi a căror valoare reprezintă o parte importantă din conturile anuale sau
cele care prin natura lor ar putea reprezenta o parte din acestea şi care pot ascunde inexactităţi
semnificative a căror importanţă
relativă e direct legată de regularitatea contabilităţii …" defineşte:
a) conturile de regularizare;
b) conturile semnificative;
c) conturile bifuncţionale
d) conturile de trezorerie.

2. Pentru exprimarea unei opinii responsabile şi independente cu privire la o informaţie


contabilă, aceasta se examinează şi raportează:
a) în bilanţul contabil;
b) la un criteriu de calitate;
c) la un criteriu cantitativ;
d) la un criteriu de relativitate.

3. Situaţiile financiare anuale:


a) trebuie să ofere credibilitate şi poziţia financiară, fluxurile de trezorerie, performanţa financiară şi orice informaţii referitoare la
activitatea desfăşurată;
b) trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii
referitoare la activitatea desfăşurată;
c) trebuie să ofere o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, rezultatelor, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii
referitoare la activitatea desfăşurată;
d) trebuie să ofere o imagine clară a patrimoniului, a rezultatelor şi performanţei financiare, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte
informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

4. Din categoria utilizatorilor informaţiilor contabile fac parte:


a) reprezentanţii autorităţilor locale;
b) acţionarii investitori şi analiştii financiari;
c) analiştii financiari şi salariaţii creditorilor;
d) statul, instituţiile sale şi organizaţiile nonguvernamentale.

5. Testele de control se utilizează pentru:


a) realizarea metodelor inductive;
b) a obţine probe de audit;
c) a formula concluzii şi opinii preliminare;
d) a obţine relevanţa situaţiilor financiare.

6. Informaţia contabilă ca produs al contabilităţii se consemnează în:


a) raportul de gestiune al administratorilor;
b) raportul cenzorilor;
c) raportul explicativ la bilanţul contabil;
d) situaţiile financiare anuale.
7. Procedurile analitice sunt:
a) teste semnificative pentru bilanţul contabil;
b) teste relevante pentru contul de profit şi pierdere;
c) teste pentru obţinerea siguranţei calculelor aritmetice;
d) teste pentru obţinerea probelor de audit.
8. Investigarea şi confirmarea se realizează prin:
a) discuţii directe cu principalii parteneri de afaceri;
b) întrebări adresate personalului din compartimentele de aprovizionare şi desfacere;
c) deplasarea la organele fiscale pentru obţinerea cazierului fiscal;
d) confirmări de la terţi cu informaţii conţinute în înregistrări contabile.
9. În testele de detaliu se cuprinde şi:
a) verificarea conturilor în afara bilanţului;
b) verificarea principiului contabilităţii cu privire la întocmirea contului 121;
c) verificarea principiului contabilităţii cu privire la prevalenţa economicului asupra juridicului;
d) verificarea principiului contabilităţii cu privire la independenţa exerciţiului.
10. Enunţul "circulaţia documentelor şi informaţiilor trebuie să fie suficient de precis elaborată
pentru a exclude neglijenţa, arbitrarul sau fantezia" reprezintă:
a) un element al definirii auditului contabil;
b) un element de bază al sistemului de control al conturilor;
c) un element de bază al sistemului procedurilor de audit contabil;
d) un element de bază al sistemului de control intern.

Răspunsuri
1.b 2.b 3.b 4.b 5.b 6.d 7.d 8.d 9.d 10.d