Sunteți pe pagina 1din 5

 Doamne femeia...


Diac. Cristian Alexandru

 
Doa  -  -- 
-  -   ne  
fe 
me 
- 
- - 
- 
ia - 


ce - 
ea 
ce - - 
că - - 
zu - -
se 
 - 
în  pă


ca 
te -  - -  
mul - - - - 
te  
sim 
ţind - 
- - 
sim


ţind 
-  -  dum
 
ne 
ze 
i 
- - 
- 
rea -  
- - 
Ta 


lu 
ând 
-   du- 
rân  - 
ia 
- -
- lă - 
- - - 
de-


mi 
ro 
no -  - - 
si - 
-  - 
ţă.  
Şi 
tân 
gu 
in

- 
-   - -  
tân  
 in - - du- 
- gu  se  -  
Ţi-a
a 
dus


-  - - 
- - -
Ţi -  
- 
- 
- e
- 
mir,  
mai 
na in -
- - 
- -  
te -  
de
 gro - 
în -  pa --  
re - 
- 
zi -

- 
- -  Vai! - - - 
când:   - 
- 
- 
vai 
mi -  
- -


- - -
e  
vai 
mi  -  --
e - - 
-  
-  


noap -  
- - 
- te
îmi 
es 
te -  
mi --  pof  - 
e  - 
- 

-  -   -  
ta -  -  
des - - -  
frâ -  - 
nă  - 
-  -


rii 
-  -  
şi 
în 
tu 
ne - -  ca  - 
-  -  - - 
tă 


şi 
- - 
fă  de  
ră  - 
lu - 
- 
nă  pof - -
-   -


- 
- 

- ta -
-  
- 
- 
 ca-
pă  - -  
pă 
ca - 
tu - 
lui

 
Pri 
meş  -  
- - 
- 
- - 
te 
iz 
voa 
- 
re -


le  
la 
- cri 
mi 
 me 
lor  -  - 
-  
- -  
- 
-  -

le  
Cel -
ce 
- 
scoţi - -  
-  
cu 
no 
rii 
a 
-

- 
- 
- 
pă 
din -  - - 
ma -  - 
- 
-  
re. 

Plea  - 
 - 
- 
- 
plea - 
că  - 
- - -  
-  
Te  
-  
spre


sus 
pi - 
nu 
ri  - - - 
- 
 i 
le  - - 
nii - 
-

-  
mii - 
- 
me  - 
-  -  Cel - 
le   - - - 
- Cel


ce  
ai -  
ple
cat 
-  -  
ce  
- 
- 
-  ri 
ru   - -

- 
- -  
le - 
- 
- - -  cu  
-   ne-
- 
spu  
- -


sa 
ple- 
- 
- 
că 
ciu - - - 
ne  
ca 
să 
să - 
rut -


- 
să - - 
să -  
- -
rut - 
- 
- - -
- 
prea 
cu


ra  - 
- 
te 
le 
Ta 
- - 
le 
pi 
cioa - - 
- 
-
-  
re -  
- - 
-  
şi 
să 
le 
şterg
pre - 
e - 
- 
le - 


ia 
-  - 
- 
răşi -  
- 
- 
cu 
pă - 
- - - 
rul 
-

-  
ca 
- 
- 
pu -  
- lui 
-  -
meu.  că  
Al  - 
ror
-  -


- su -  
- - 
net  
a u 
zin 
- 
- 
 E 
du-l  - -


va -  
- în 
-  -
rai,   fri  - 
de  - - 
-  - 
-  - 


de 
fri 
- --
- -  
- - 
că  -  
de  -  
fri -  - 
- -

- -  că  
-   s-a 
- 
- as 
-  -  
cuns   ci 
- 
- 
-


- 
ne 
- 
- 
ci 
-  - 
- 
ne 
- - 
-  
-  
va -

- - - - 


- 
- 
- 
- va 
cer 
ca 
- - -  
- -


-  
-  
mul - 
ţi - - - 
-  
mea 
- 
pă 
ca -  - - 
- - - 
-  
te   
lor me - --
- - 
le -  - -
-  
şi

a 
dân  -  - 
- - 
- - - 
cu - 
ri le - 
- 
- 


ju 
de 
că 
- 
- - - ţi
lor 
Ta - - - 
le.   
De 
su 
fle

- te 
- 
Mân
tu  - - i - 
- 
to -  
- ru 
-  - 
le

 
Iz 
bă 
vi 
to - - 
rul - 
- 
-  
Iz bă
- 
- vi


- 
- 
to - 
 meu 
- rul  -  
-  
Să 
nu - 
- 
 trecicu
mă 


- ve 
de 
- - - 
rea - - - 
-   mi  
pe  - 
-

- -  
ne - 
- 
roa 
ba 
-  Cel  
Ta -   ce - - 
ai 
-


-  
ne 
mă - - 
su 
ra -  
tă
mi - -
lă - -
- - 
- 
-

- 
- 
- 