Sunteți pe pagina 1din 1

METODE CU VALEN ŢE CREATOARE:

Brainstormingul;
Metoda ,,ciorchinelui”;
Turul galeriei;
Metoda Phillips 6/6 sau 6-3-6;
Dezbaterea panel;
,,Debate”;
Jocul de rol.
METODE CU VALEN ŢE ACTIVIZATOARE:
Metoda cadranelor;
Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;
Mozaicul;
Discuţia;
Reţeaua de discuţie;
Cubul;
Organizatorii grafici;
Problematizarea;
Studiul de caz.

METODA CUBULUI

 Este o metodă folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect, a unei
situaţii
din mai multe perspective.
ETAPE:
√ 1.Se realizează un cub pe ale cărei feţe se notează: descrie, compară, analizează, asociază,
aplică, argumentează.
√ 2.Se anunţă tema/subiectul pus în discuţie;
√ 3.Se împarte grupul în şase subgrupuri, fiecare subgrup rezolvând una dintre
cerinţele înscrise
pe feţele cubului;
√ 4.Se comunică forma finală a scrierii, în intregului grup (se pot afişa/nota pe caiet)

Tema propusa-Copilaria si visurile copiilor;

Prima grupa are de descries: vacanta ideala/a visurilor mele;


A doua grupa au de comparat:doua parcuri de joaca;
A treia grupa au de analizat:mijloacele de transport folosite;
A parta echipa asociaza:ceea ce viseaza,visurile lor cu realitaea;
A cincea echipa au de aplicat:sa realizeze un plan de proiect prin care sa realizeze parcul
viselor lor;
A sasea echipa au de argumentat:de ce vor sa schimbe odata cu realizarea proiectului
parcului.
Timpul de lucru va fi de 20 de minute.Fiecare grup va prezenta,print-un reprezentant,ceea
ce au avut de pregatit din tema propusa.