Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

CAPITOLUL I.
Bugetul local.Concept.Structurǎ.Funcţii şi rol................................................3
1.1.Bugetul local.Concept....................................................................................3-5
1.2.Venituri............................................................................................................6
1.3.Cheltuieli..........................................................................................................6
1.4.Competenţe şi responsabilitati în cadrul procesului bugetar local...................7
1.5.Prezentare Primǎria Paşcani.............................................................................9-10
1.5.1.Obiect de activitate.Misiune.Viziune.Strategie........................................9-10
1.5.2.Politica referitoare la calitatea instituţiei Primǎriei Paşcani...................11-12
1.5.3.Organizarea internǎ-organigrama............................................................12-13
1.5.4.Funcţionalitatea......................................................................................13-15
1.5.5.Organizarea evidenţei...........................................................................16-19

CAPITOLUL II
2.1.Autonomia localǎ-principiu asezat la baza autoritǎţii colectivitǎţilor locale.
2.2.Descentralizarea.................................................................................................20-22
2.2.1.Descentralizarea financiarặ................................................................................23
2.2.2.Descentralizarea patrimonialặ............................................................................24
2.2.3.Principiile descentralizǎrii..................................................................................25-26
2.2.4. Regulile procesului de descentralizare...............................................................26-27
2.2.5.Cadrul international al procesului de descentralizare..........................................27-29
2.2.6.Dezvoltarea regionalǎ în România.......................................................................29-31

CAPITOLUL III
Procesul bugetar la nivelul colectivitaţilor locale şi implicaţiile sale asupra autonomiei
locale
3.1.Comptenţe şi responsabilitǎţi în cadrul procesului bugetar.....................................33
3.2.Principiile procesului bugetar...................................................................................34-36
3.3.Reguli bugetare..................................................................................................36
3.4.Etapele procesului bugetar.................................................................................37-63
3.5.Trezoreria.Funcţii şi rol.....................................................................................63-64

CAPITOLUL IV
Veniturile bugetelor locale-factor de influenţǎ asupra autonomiei locale
4.1.Veniturile proprii ce se prevǎd şi încaseazǎ prin bugetele judeţelor...................66
4.2.Competenţe în stabilirea impozitelor şi taxelor locale.........................................67-68
4.3.Indicatorii privind nivelul veniturilor publice.......................................................69-7-
4.4.Indicatorii privind structura veniturilor publice.....................................................71
4.5.Conţinutul,structura şi calculul veniturilor la bugetele publice locale
în municipiul Paşcani ....................................................................................................74-75
4.6.Fundamentarea impozitlor si taxelor locale pe anul 2007 în cazul persoanelor fiice şi
juridice............................................................................................................................75-82

CAPITOLUL V
Cheltuielile bugetelor locale şi rolul lor în întǎrirea autonomiei locale
5.1.Fundamentarea cheltuielilor la bugetul municipiului Paşcani............................75-92

CONCLUZII ŞI PROPUNERI