P. 1
BIOETICA

BIOETICA

|Views: 209|Likes:
Published by Andreea Deea

More info:

Published by: Andreea Deea on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2015

pdf

text

original

Aspectul bioetic al experimentelor biomedicale asupra omului şi animalelor

Este binecunoscut faptul cã în ştiinţele biomedicale orice idee nu se testeazã imediat pe om. Se incepe cu o fazã de studiu de laborator, apoi experimentarea pe animale şi în cele din urma se ajunge in faza de experiment asupra fiinţei umane. Ultima etapã are loc doar în cazul cînd experimentarea preclinicã este rezonabil sigurã şi cînd cercetarea asupra fiinţei umane prezintã un interes major şi evident, nu comportã riscuri disproporţionale în raport cu importanta cunoaşterii din domeniul de cercetare respectiv.Testãrile noilor metode pedagogice asupra copiilor, studiile referitoare la nocivitatea muncii in faşa monitorului computerului, testul pe scafandri al unor noi compuşi respiratorii, determinarea la cosmonauţi a modificãrilor parametrilor fiziologici in stare de imponderabilitate de asemenea se prezintã drept experimente pe oameni. Experimentarea umanã este tot atat de veche ca si medicina. Medicul este impus sã inoveze, sã încerce ajustãrile terapeutice de fiecare datã cînd starea pacientului sãu depãşeşte cunoştinţele acumulate. Cum fiecare individ reacţioneaza la tratament într-o manierã particularã, atunci fiecare tratament constituie o aventurã care îl imbogãţeşte pe medic cu ceva nou. Astfel, medicina mult timp a rãmas empiricã, devenind experimentalã relativ mai tîrziu. James Lind întreprinde in anul 1747 cercetãri prin a compara metodic sub raport de eficacitate şase remedii propuse pentru scorbut, vitriol, otet, apã de mere,portocale si lãmîie, un preparat magistral propus de un chirurg. Experimentul a avut loc pe mare, la bordul unei corãbii. Subiecţii au fost 12 marinari care sufereau de scorbut. Lind i-a repartizat in 6 grupe a cîte 2, fiecare grupã primind un remediu diferit. Medicul a observat cã marinarii care au primit portocale si lãmîie se simţeau mai bine decat ceilalţi. El a conchis cã portocalele si lãmîele sunt un remediu contra scorbutului. Astfel s-a realizat prima experimentare terapeuticã controlatã asupra subiecţilor umani. în secolul al XVIII-lea variola fãcea ravagii in Europa. O metodã empiricã venitã din China a fost introdusã in Anglia. S-a început prin a fi testaţi, cu autorizţia regelui, 6 deţinuţi ai închisorii Newgate. Puşcarişii au supravieţuit si au fost graţiaţi. în anul 1798 Edward Jenner raporteazã cã in urma observaţiei s-a constatat cã ţãranii care aveau vaccinã nu s-au îmbolnavit atunci cînd li s-a inoculat variolã umanã. El singur a efectuat la 10 persoane o inoculare experimentalã de vaccinã, urmataã de inoculare de variolã. În secolul al XIX-lea medicina devine cu adevarat experimentalã. Bolnavii din spitale încep a fi supuşi tot mai frecvent la încercãri metodice. între anii 1821-1827 Pierre C. A. Luis, medic la Spitalul Charite din Paris, avînd dubii asupra acţiunilor benefice ale emisiei de sînge in pneumonie, repartizeazã in douã grupe bolnavii de pneumonie, amînînd emisia de sînge la una din grupe. El constatã cã în medie bolnavii la care scurgerea de sînge a fost amînatã se simţeau destul de bine. Luis publicã studiul sãu in anul 1835 şi ca urmare este intreruptã utilizarea medicalã a lipitorilor în pneumonii. Cazul talidomidei (1960-1961) a marcat o turnurã decisivã. Talidomida fusese comercializatã la începutul anilor `60 ca hipnotic dupã ce a trecut doar testul pe animale. Mii de copii au fost nascuţi cu focolemie, datoritã consumului de talidomidã de cãtre femeile gravide. Autoritãţile sanitare ale ţarilor industrializate au reacţionat dur, obligînd ca orice substanţã nouã propusã ca medicament pentru tratament uman, înainte de comercializare sã fie testatã la eficacitate si absentã de toxicitate prin efectuarea experimentãrilor metodice asupra fiinţelor umane. În general, medicii realizeazã o distincţie clarã între experimentarea cu “scop terapeutic” si experimentarea cu “scop cognitiv”. în realitate toatã experimentarea ştiinţificã în medicinã are o intenţie cognitivã: scopul ei este de a dobîndi o cunoaştere. Experimentarea “terapeuticã” constituie un test asupra unei persoane umane, a unui procedeu de tratament, de diagnostic care poate fi direct benefic pentru sãnãtatea acestei persoane, în acelaşi timp permite de a avansa cunoaşterea. 1

aceasta pentru cã caracterul legal ale experimentelor asupra voluntarilor era admis sau greu. Ea a subliniat cã nici o activitate umanã nu este lipsitã de pericolul unui sau altui risc şi a amintit cã în cadrul cercetãrilor ştiinţifice. Testele clinice se divizeazã traditional in 4 faze: Prima fazã constã în a efectua primele teste ale unei substanţe pe cîţiva voluntari sãnãtoşi în scopul aprecierii toleranţei sale in funcţie de dozã şi de a verifica proprietãţile sale farmacodinamice. provocate prin administrarea substanţei unui organism viu. A doua fazã se testeazã un grup mic de bolnavi. Unii au afirmat chiar cã “voluntarii sãnãtoşi . Ea are scopul de a demonstra activitatea terapeuticã a medicamentului asupra unui grup larg de pacienţi. Codul de eticã al medicilor prusaci publicatã în anul 1900 stipuleazã cã atunci cînd unui bolnav ii se propune un tratament inovator. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. A 4 a fazã corespunde studiilor epidemiologice si farmacovigilente. cãci perspectiva de a cîstiga bani le intunecã capacitatea de a judeca şi ai face pe aceşti oameni sclavi ai cupiditãţi lor. Ea vizeazã confirmarea eficacitãţii terapeutice a substanţei cu aprecierea interesului faţã de ea si evaluarea raport risc-beneficiu. bolnavul trebuie prevenit cã el va fi supus unui tratament experimental. numãrul subiecţilor necesari pentru efectuarea experimentului.” în Europa cercetãrile asupra fiinţei umane s-au dovedit a fi mai “cruţãtoare”.Experimentarea “cognitivã” este o încercare susceptibilã de a produce avansarea cunoaşterii şi care nu comportã beneficii pentru sãnãtatea subiectelor experimentului. rare si tardive. Aceastã procedurã garanteazã urmatoarele: calitatea eticã şi ştiinţificã a cercetãrilor efectuate asupra fiinţelor umane. care la randul lor se divizeaza în 3 bunuri: 1) Este oare eficace planul experimental? Oare dã el şanse mai multe de a ajunge la o concluzie? 2) Vor servi oare cunoştinţele obţinute viitorilor bolnavi? 3) Cum sã facem ca bolnavii care participã la experimente sã nu fie lezaţi? Conflictul dintre bunuri este şi mai evident atunci cînd voluntarii care acceptã sã participe la experiment sunt sãnãtosi. adoptat de cãtre ONU în anul 1960. A treia fazã constã într-o comparaţie metodicã a noului tratament cu absenţa oricãrei lecuiri sau cu cel mai eficare tratament clasic. Peste tot a fost adoptatã legea conform cãreia nu se admite testarea unui medicament asupra unui copil înainte ca acesta sã fi fost corect testat pe adulţi. Din toate acestea rezultã cã cercetãtorii care efectueazã astãzi experimente asupra fiinţelor umane sunt obligaţi: Sã elaboreze un protocol unde sã fie expus scopul cercetãrii. metoda. cum procedeazã o parte din industria farmaceuticã. apoi ele oferã mijloace de a decela eventualele efecte indezirabile. se impun în acelaşi timp 3 probleme. modul în care le va fi solicitat consimţãmîntul. înainte de a începe orice experiment asupra fiinţelor umane se cere avizul unui comitet de eticã al cercetãrilor despre protocolul in cauzã. adicã modificãrile organice sau funcţionale reproductibile si calculabile. reafirmau urmãtoarele : “este interzis de a supune unui experiment medical sau ştiinţific o persoanã fãrã a avea consiţãmîntul ei liber. exact ca şi în cadrul altor activitãţi. Comisia nationalã americanã pentru protecţia subiecţilor umani contra cercetãrilor biomedicale şi de comportament a analizat acest risc într-un text despre “principiile etice ale cercetãrilor asupra subiecţilor umani”. dar nu este uşor de aculturat relaţia dintre experimentator şi experimentat. La sfarşitul secolului al XX lea se afirmã cã subiectul cercetãrilor trebuie sã colaboreze sau sã fie un partener de cercetare. Dacã aceste studii sunt efectuate la modul serios şi nu în scop promoţional. urmînd o metodologie riguroasã si complexã. este nevoie de a “produce maximum de avantaje şi de a reduce riscurile la minimum”. în Codul de la Norberg in 1947 se stipuleazã ca consimţãmîntul voluntar al subiectului uman este absolut esenţial. Se efectuau cu timiditate doar experimente numite “terapeutice”. obligaţiile subiecţilor. care acceptã sã fie supuşi unor experimente medicale nu sunt remunerati. Atunci cînd se elaboreazã în plan de experimente care vor fi efectuate asupra unor persoane umane. Faptul cã în societãţile liberale nimeni nu este obligat sã participe la 2 .

tot atît de uşor poate sã ucidã şi un om”. 3 . Dupã cum afirmã marele filozof şi savant din Grecia anticã Pitagora : “Acel care liniştit şi fãrã scrupule ucide un animal. eutanasia). Astãzi practic 75% din animalele de laborator posibil sã fie înlocuite prin modele biologice. inseminarea artificialã şi fecundarea în vitro au rãsturnat într-un interval de timp foarte scurt conceptele tradiţionale de filiaţie. Naşterea în vitro Embrionii congelaţi. Adversarii vivisecţiilor considerã cã rezultatele experimentelor pe animale sunt relativ nesemnificative. Din aceste considerente se creazã Comitete de bioeticã pe lîngã instituţiile de cercetãri ştiinţifice. informaţionale. Experimentele pe animale se practicã de circa 300 de ani. • mijloacele de susţinere şi menţinere a vieţii (cuprinzând aparatele de dializã şi ventilaţie. actual în cazurile de pericol pentru existenta speciei. existã particularitãţi anatomicofiziologice. Aceste metode sunt umane şi cu mult mai ieftine. presupune o inegalitate între persoanele care acceptã sã se sacrifice. Domeniul “bioeticii” a apãrut ca reacţie faţã de tehnologia modernã: dezvoltarea extraordinarã în ultimii ani a instrumentelor şi procedurilor medicale destinate creãrii şi menţinerii bios-ului – adicã viaţa omeneascã privitã mai ales din punct de vedere fizic sau biologic. inclusiv şi experimentele biomedicale pe fiinţe neumane. Aceastã nouã ştiinţã apãrutã la sfârşitul anilor ”60. Inseminarea artificiala. Bioetica pledeazã pentru protejarea oricãrei fiinţe vii şi lucrul acesta este stringent. acestea fiind nişte organe cu putere legalã de a interzice sau accepta un experiment sau altul. de paternitate si de maturitate: o femeie poate fi fecundata de un barbat anonim sau decedat. motivarea reieşind doar din considerente etice şi umaniste. Organismul animalelor şi cel al omului nu sunt identice. efective si expresive. Cu ajutorul lor putem proteja şi salva o multime de animale. Aşadar.cercetãri. Existã cazuri cînd experimentele dureroase pe animale pot fi şi trebuie substituite prin diferite metode alternative. avortul şi intervenţiile chirurgicale în uter). Congelarea embrionilor. se concentrezã în special asupra trei mari domenii: • începutul vieţii omeneşti (cuprinzând metodele artificiale de procreaţie. transplantul de organe vitale). tratamentele medicamentoase şi genetice. deosebiri ale metabolismului. o femeie care concepe si cea care poartă sarcina pot fi disociate. computeriale. Avortul. nu utilizeazã animale pentru experimente. mama unei femei poate da nastere copilului propriei fiice. Fãrã avizul comitetelor date este imposibil de realizat orice experiment. trebuie sã începem cu modificarea radicalã a mentalitãţi acestuia. participînd la experimente şi cele care aşteaptã ca noile tratamente sã fie testate pe alţii. Deosebirea dintre valoarea vieţii umane şi vieţii animalului este instabilã şi neclarã. Fecundarea in-vitro. retragerea şi oprirea hranei. iar preţul lor este incomparabil cu suferinţele animalelor. Tot mai des se foloseşte experimentul virtual. in general. Aspecte bioetice ale reproducerii umane asistate medical. perioadã relativ scurtã în istoria medicinei. în experimentul virtual se pot reproduce procese fiziologice. • sfârşitul vieţii (controlul durerii la pacienţii cu boli incurabile. care în alte condiţii nu se modeleazã. Bioetica patrunde în toate sferele sociale si încearcã sã reglementeze diferite activitãţi. Anume de datoria întregii comunitãţi control experimentelor biomedicale. Alternative medicinei experimentale pot fi medicina naturopatã şi homeopatã care. dorind o societate fãrã violenţã.

în etapa de menopauzã şi. altele fac tot posibilul pentru a deveni însãrcinate. vârsta omului se calculeazã din momentul conceperii. ca şi despre identitatea donatorului. Copilul nãscut va fi considerat fiul/fiica legitim/ã al soţiei şi al soţului. pe când cultura occidentalã va considera începutul vieţii din momentul naşterii. sau invers. Entuziasmul oamenilor de ştiinţã contemporani a ajuns pânã la încercarea de a implanta în uterul femeii embrioni ai unor animale. Situaţia se plaseazã şi mai departe când embrionii congelaţi sunt ceruţi spre înfiere de cãtre femei virgine. în caz când situaţia fiziologicã a soţiei nu îi permite sã ducã o sarcinã. Medicul are obligaţia de a pãstra un secret absolut asupra cuplului ce are un copil pe aceastã cale.Conform unei tradiţii orientale antice. Un timp îndelungat medicii recunoşteau viaţa intrauterinã doar dupã primele mişcãri ale fãtului. Acestea sunt colectate de cãtre medicul biotehnician şi amestecate cu sperma soţului sãu. sau a unui pui de cimpanzeu de cãtre o femeie voluntarã poate fi nu doar o ipotezã. sau când fiica va avea posibilitatea de a fi sora copilului sãu? O problemã importantã legatã de implicarea medicului în inseminarea artificialã este cea a confidenţialitãţii. Bãncile Americane de Spermã au înregistrat numeroase cereri de congelare. considerãm. pãstraţi în Bãnci de Embrioni Umani. Motivaţiile şi condiţiile în care a fost colectatã sperma vor înainta un alt şir de probleme de ordin moral. drept regulã generalã. de celibatare. Bioetica clinicã cere acestuia. Jac Mono spunea cã: „În crearea unui copil sunt implicaţi trei: femeia. Se vor lua mãsuri de precauţie ca sã nu se poatã stabili legãtura de filiaţie dintre donator şi copil. iar mii dintre ei aşteaptã şi în ziua de astãzi sentinţa. O problemã gravã de ordin bioetic provoacã şi cerinţele unor femei de a fi fecundate artificial. Este înregistrat faptul cã înainte de plecarea soldaţilor americani în rãzboiul din golf. 4 . Se va cerceta evoluţia psihologicã a copiilor care au fost concepuţi prin înseminare artificialã. Medicul trebuie sã pãstreze datele referitoare la donator pentru ca în anumite situaţii acestea sã poatã fi puse la dispoziţia cuplului. Problema moralã o presupune faptul cã îndelungarea conlgelare a embrionilor poate rãsturna întregul comportament reproductiv uman cu schimbarea legilor ereditãţii. Pentru aceasta trebuie sã se ţinã cont de anumite principii: Necesitatea consimţãmântului ambilor soţi. sã nu dezvãluie nimic din ceea ce a aflat despre pacienţii sãi. este atribuit embrionului chiar din momentul conceperii. nedreptãţi. Se va limita numãrul de graviditãţi de la acelaşi donator. Ce se va întâmpla atunci când Bãncile de Embrioni vor oferi nepoatei un embrion al bunicii ei. bãrbatul şi întâmplarea. Copilul se naşte de la ştiinţã”. Embrionii sunt congelaţi. În timp ce sute de femei merg zilnic sã avorteze. ori la înlocuirea nucleului celulelor donore cu nuclee ale celulelor altor specii. Conform teoriei creştine contemporane. De exemplu. Medicina actualã induce alte cerinţe: femeia. Pe data de 17 decembrie 2004 postul de televiziune Pro-TV deruleazã ştirea zilei: o femeie de 67 de ani din România a nãscut doi gemeni (unul decedat) în urma fertilizãrii artificiale. care sunt trecute de vârsta de patruzeci de ani. Viaţa ne oferã paradoxuri şi uneori. Fecundarea se efectueazã într-o unitate medicalã specialã doar de cãtre medicul genetician şi echipa sa. în Statele Unite existã femei ecologiste care şi-au oferit uterul pentru salvarea unei anumite specii de maimuţe pe cale de dispariþie. de obicei. Posibilitatea naşterii unui copil de cãtre o gorilã. fiind un dar Dumnezeiesc. fiind posibilã o selecţie preventivã a embrionilor dupã sexe (depinde de cererea clientului-pãrinţii). în cursul relaţiei profesionale. sau a donatorului. care nu îşi pot gãsi locul alãturi de un bãrbat. sperma şi medicul. Industria farmaceuticã oferã preparate care sunt în stare sã maturizeze concomitent pânã la zece ovule (în locul celor 1-2 programate de naturã) la o unicã ovulaţie. Problema însufleţirii devine un teren pentru discuţii aprinse şi în cadrul dogmelor religioase. Amestecul obţinut sau embrionii deja formaţi sunt implantaţi în uterul mamei biologice sau a unei mame surogat. sufletul.

presupunând cã acesta va fi fericit sã fie urmaşul unei celebritãţi. dacã copilul din uterul femeii este conceput din ovulul fiicei sale fecundat cu sperma ginerelui. Desigur. Avortul şi consecinţele sale Problema avortului include dimensiuni medicale. Ba chiar s-a mers şi mai departe. sunt consecinţe ale complicaţiilor septice post-partum. Însã. demografice. atunci cine va fi aceasta pentru copilul dat? Mamã sau bunicã? Mamele surogat sunt solicitate mai ales în ţãrile unde este cunoscutã la nivel statal homosexualitatea. Irlanda-5. unde contra-platã. economicã. specific tuturor fiinţelor umane. cu un apendice şi în consecinţã. orice mamã îşi doreşte ca copilul sãu sã fie un Enstein. Acest lucru ni-l cere ideologia ecogeicã.4%. titularã a unui drept absolut asupra propriului sãu corp. juridice. în anul 1994 ne indicã astfel: la 1000 de femei au fost efectuate avorturi: în Polonia-3. Rusia 119. moralã care poate exiba. Germania-8. femei şi bãrbaţi cu cele mai alese calitãţi fizice îşi oferã spre vânzare celulele sexuale.6% iar în România 172. în pofida anumitor realitãţi în elaborarea. în medie. Ei sunt de acord sã cumpere ovulul. un avort artificial. Italia-12. fiind comparat chiar cu o tumoare. aceste cifre nu reflectã realitatea. La etapa actualã de dezvoltare a ştiinţei obstetrico-ginecologice. Din statisticile prezentate mai sus. Din pãcate. de a dispune având ca ţel distrugerea ei”. Spre exemplu. Se interzice orice avort. Viziunea radical-liberalã interpreteazã drepturile omului în mod identic cu drepturile de proprietate. Conform datelor OMS. se poate observa cu uşurinþã cã ţara noastrã ocupã locul I în ceea ce priveşte numãrul avorturilor.Mamele surogat creeazã un areal aparte al discuţiilor bioetice.7%. femeia. poate practica asupra sa însãşi un avort sau sã contacteze un specialist pentru a o scuti de sarcinã. Statistica. care preconizeazã o revoluţie axigenicã (demnã 5 . nici o indicaţie medicalã. Cuplurile de bãrbaţi cer dreptul de a avea un copil în comun pentru a se simţi familii împlinite. numãrul lor fiind mult mai mare. Dreptul de proprietate legitimã este absolut – de altfel. Cu pãrere de rãu. morale. sociale. fetusul este considerat drept un intrus. conservatoare restrictivã şi moderatã. orice individ exercitã un control asupra corpului sãu şi a acţiunilor sale: acest tip de control. nici o ştiinţã. Actualmente. În acest caz. îl constituie proprietatea. Franţa-56. sã încheie un contract cu mama-incubator numai de a avea parte de fericitul sentiment de a fi pãrinte.6%. eugenicã. Atunci survine un haos.4%. care a creat prima Bancã de Spermã Nobel. avortul rãmâne una dintre metodele principale de planificare a familiei. psihologice. fiind sursa unor situaţii şocante în cazuri de determinare a gradelor de rudenie. Adepţii moderaţi ai avortului pornesc de la ipoteza cã statutul moral al fetusului trebuie cel puţin parţial sã fie corelat cu nivelul dezvoltãrii sale.7%. socialã. ea constituie. Abordarea conservatoare – restrictivã este consideratã ca aparţinând bisericii. filosofice etc. chiar şi cu scopul de a salva viaţa femeii însãrcinate. pe Internet s-au creat reţele clandestine. Bioetica contemporanã descerne trei abordãri de bazã: radical-liberalã. sau acorda un titlu juridic valabil pentru a dispune direct şi deliberat de o viaţã umanã inocentã deci. toate celelalte drepturi sunt derivabile din dreptul de proprietate. Consecinţele unei astfel de viziuni raportate la avort sunt extrem de clare: „Nu existã nici om. propagarea şi implementarea unor mijloace anticoncepţionale.6%. Anual. Conform acestei viziuni. atunci când un miliardar american. 60-100 de mii de decese anual. Pe parcursul perioadei reproductive fiecãrei femei de pe glob îi revine. se efectueazã cca 50 de milioane de întreruperi artificiale a sarcinii şi mai mult de 20 de milioane de avorturi sunt ilegale. nici o autoritate umanã. primea spermã de la bãrbaţii care aveau un coeficient de inteligenþã de peste 140. avortul este necesar de combinat cu alte forme şi metode de reglementare a natalitãţii. înainte de toate ocazia unei experienţe dramatice pentru femeia însãrcinatã. în lume. deoarece cele mai multe avorturi rãmân neînregistrate. Teoriile Bisericii Catocile cât şi cele ale Bisericii Ortodoxe afirmã cã viaţa trebuie sã fie respectatã în mod absolut încã din faza concepţiei. afirmã libertanienii.

moartea clinică permite noilor metode de reanimare să susţină viaţa unor bolnavi gravi (de exemplu: susţinerea sistemului cardio-vascular.elementele vieţii”. Aceasta este precedată de moartea clinică în care. Criogenia.5-2%. fiind ţinuţi în viaţă fără a avea speranţa de a-şi recăpăta conştiinţa vreodată. să încetinească procesul îmbătrânirii şi să deplaseze momentul morţii la maximum. omul este recunoscut ca mort indiferent de semnele vitale vizibile (contracţii cardiace. De aceea bolnavului i se atribuie dreptul la informare. Cine s-ar putea plânge că se află într-o stare în care se află toată lumea? Temeiul dreptaţii este doar egalitatea. Pentru un biolog. Agonia reprezintă etapa de luptă şi încercare. cu implicaţii morale profunde. EUTANASIA Se ştie că tot ceea ce există pe Pământ este destinat pieririi. există .medic”: . procese metabolice etc. Cine nu vrea să moară înseamnă că nu a vrut să trăiască. întrebari legate de autonomia persoanei şi dreptul la o moarte demnă. Este zadarnic să căutăm pricina naturii. în faţa unei medicini din ce în ce mai agresive. psihologia. încă din antichitate.). tot aşa după bătrâneţe vine şi moartea. sociologia. adicã în familie doar un copil şi deci. decât şi-a pus sieşi.de noi). înainte de a fi o problemă .Problema nemuririi din viziunea antropologiei. care nu a avut cazuri nereuşite. când moartea devine dificilă si dureroasă atât fizic cât şi psihic pentru victimă şi apropiaţii ei? Se poate afirma că acesta este momentul în care se pun problemele de factură etică. până nu demult.” Bioetica studiază caracterul raportului dintre viaţă şi moarte. Fiind un proces reversibil. Din punct de vedere al reanimatologilor procesul muririi are patru etape care implică diverse conflicte etice: agonia. din punct de vedere biologic. la integritatea persoanei şi la refuzul durerii. depopularea anualã cu 1. Problema dreptului la moarte prin prisma bioeticii. în acord cu natura. religia etc. Feuerbach .. moartea era considerată . Cum după tinereţe vine bătrâneţea. pacientul devine un obiect în mâinile medicilor. că fiecare început are şi un sfârşit. deoarece populaţia Terrei nu este gata sã accepte aşa ceva. Ca urmare apar întrebări cu privire la calitatea vieţii.) În acest caz se descompune unica identitate biologică şi socială care formează personalitatea fiecărui om.. trecerea în nefiinţă fiind singuratică şi depersonalizată.) De asemenea. căci ea vă va trata definitiv.) a căror salvare părea. Dar acest fenomen necesitã o altfel de reglementare. susţinută prin metode extraordinare şi foarte costisitoare... Trecut în cea de-a doua etapa a morţii. din perspectiva diverselor ramuri ale cunoaşterii umane: medicina. Pacientul are dreptul la libertate.de moarte” este o problemă de viaţă. Dar ce se întâmpla atunci când apare suferinţa. filozofia. moartea clinică. În primul rând apare o schimbare fundamentală a definiţiei morţii datorită dezvoltarii tehnologiilor medicale performante capabile să prelungească viaţa umană (de exemplu stimulatorul cardiac sau rinichiul artificial etc. marele filozof antic. De aceea. moartea este un proces fiziologic. scria: . Eutanasia. fără mister şi mult mai uşor de înţeles decat viaţa. şi anume moartea creierului. Internat în secţiile clinice. reglarea proceselor metabolice etc.Ea este cel mai bun medic pe pământ. Trecând peste aspectele positive a tehnicilor de reanimare contemporană. capabilă să prelungească boala atunci când nu mai poate să o vindece. 6 .Cel care se teme de moarte este tot atât de nesocotit ca şi cel care se teme de bătrâneţe. societatea îşi îndreaptă atenţia spre un alt aspect mult mai important şi anume: statutul psihologic al persoanei muribunde. Moartea este o necesitate egală pentru toţi şi-i neînduplecată. Seneca. În acest contex apare categoria de eutanasie care. momentul de ireversibilitate sau moartea creierului şi moartea biologică. care nu ne-a pus alte legi.”( L. Puteţi să fiţi bolnavi de cea mai grea boală.. Procesul morţii a atras mereu atenţia oamenilor. Astfel pacienţii se confruntă cu o situaţie inedită. Căci viaţa ni s-a dat sub rezerva morţii şi către aceasta cu toţii ne îndreptăm. biologia. întreţinerea respiratorie şi ventriculară. imposibilă.

În sens mai larg.. Toate referinţele permanente în privinţa legalizării s-au făcut şi se fac numai la această categorie de eutanasie. la Nisa. atunci când bolnavul aflat în stadiu terminal este competent. acordul subiectului neputând fi obţinut datorită stării lui mintale sau fizice. adica pentru a-i grăbi moartea. Se întâlneşte în cazurile de fetuşi. în cazurile pacienţilor cu boli mintale severe sau care datorită unor boli sau unor accidente nu sunt autonomi (au pierdut capacitatea de a acţiona în mod responsabil). a bolnavilor inconştienţi. fie pentru că nu a fost întrebată... Cazurile în care pentru întreruperea vieţii. a consimţământului şi a capacităţii de integrare a acestuia în sfera socialului. filozofi. deontologiei medicale şi dreptului. sunt asimilate eutanasiei non-voluntare. În prezent. fiind conştient că nu mai există nici un fel de soluţie terapeutică..pasivă (letting die. • După criteriul acţiunii medicului se disting două tipuri de eutanasie: . ajuns intr-o stare preletală.Ea este îndreptaţită moral prin motivarea că moartea individului duce la scăderea costurilor sociale. Cu toate acestea apar întrebari inevitabile la care încă se mai caută un raspuns: . mai precis. dar şi a nivelului de informare asupra realităţii diagnosticului şi prognosticului bolii sale.moarte uşoară” prin suprimarea durerii. nou-născuţi plurimalformaţi. Practic. Pentru a clasifica eutanasia se iau în considerare două criterii esenţiale: criteriul voinţei personale a bolnavului şi criteriul acţiunii medicului. jurnalişti. nu este consultat asupra gestului aducător de moarte sau a declarat anterior că nu doreşte să i se practice eutanasie. . fără însă ca înainte de boală sau accident să fi menţionat dacă într-o asemenea situaţie ar dori sau nu eutanasia. teologi. lăsarea în mila „lui Dumnezeu”) apare când moartea este produsă în mod deliberat prin neinstituirea sau întreruperea unor măsuri obişnuite de 7 . eutanasia ajunge temă actuală de discuţii la nivel de stat. sterilizarea. eutanasia aparţine cu precadere domeniului eticii sociale.Cine are dreptul de a decide ce trebuie făcut ?” sau . • După criteriul voinţei bolnavului. aşa cum a fost abordată în dezbaterile din Europa apuseană.Cine are dreptul de a autoriza o asemenea procedură ?” şi.involuntară. în al doilea rând. În sens mai restrans. Acest tip de eutanasie presupune intervenţia unei persoane (care nu este în mod necesar medical curant) în producerea morţii prin utilizarea unui mijloc tanatogen (supradozări medicamentoase. in zilele de 20-23 septembrie 1984 . insulină sau clorură de potasiu). cu tendinţe tot mai insistente de a fi legalizată.voluntară. jurişti. eutanasia poate fi: . Eutanasia poate fi considerată o acţiune îndreptată spre binele şi interesul pacientului. În discuţii aprinse sunt implicaţi medici. unui bolnav incurabil. atât morala religioasă cât şi cea creştină îşi au un punct de vedere specific.activă (mercy killing = omorul din milă) apare când moartea este produsă în mod deliberat şi activ. eutanasia implică şi alte fenomene şi practici antisociale. fără să sufere de o depresie tratabilă. Savantul englez Francis Bacon va susţine eutanasia şi va recomanda crearea unei ramuri aparte în medicină. inhalare de monoxid de carbon sau anestezice. acest lucru se face de dragul persoanei căreia i se ia viaţa. În înţelesul larg. dar nu şi l-a dat. psihologi etc.Deşi. deşi are capacitatea de a decide.Este oare o binefacere de a reţine moartea naturală sau invers – de a o accelera ?”. fie că a fost întrebată dar s-a abţinut să şi-l dea fiindcă dorea în continuare să trăiască. de către medic. pentru a-i curma suferinţele. mercy dying =lăsarea să moară. genocidul. sinuciderea (prin intermediar) etc. atunci când se pune capăt vieţii unui bolnav care nu poate alege el însuşi între a trăi şi a muri. Mai întâi. .non-voluntară. a celor aflaţi în stare vegetativă persistentă. având consimţământul subiectului sau al membrilor de familie. având discernământ neafectat de boală. Eutanasia se deosebeşte de celelalte acte prin care se ia viaţa cuiva prin două trasaturi importante. . antiumane şi amorale. ca: avortul (provocat). ce ar propune metode speciale pentru a uşura moartea bolnavului. mai ales .injecţii intravenoase cu aer. s-ar putea defini ca o . eutanasia semnifică administrarea unor medicamente. solicită în mod repetat medicului curant scurtarea suferinţelor din cauza durerilor insuportabile şi/sau a pierderii demnităţii. consimţământul este acordat de familie sau este obţinut printr-o hotărâre judecătorească. eutanasia presupune a lua în mod deliberat viaţa cuiva. atunci când pacientul. prin mijloace pozitive. persoana ar fi fost în măsură să-şi dea sau să se abţină să-şi dea consimţământul. în ultimul congres organizat de „Federaţia Modială a Asociaţiilor pentru dreptul de a muri demn”.

Susţinătorii eutanasiei aduc patru argumente pentru a justifica aceste practici: 1.. dreptul de a accepta eutanasia chiar în situaţiile în care pacientul şi-o doreşte ? Şi în acelaşi timp. La cererea sa expresă. chiar dacă argumentul compasiunii ca şi cel al dreptului de a muri demn sunt destul de puternice are oare medicul. boli incurabile care produc o degradare fizică şi psihică neacceptată de pacient. de către medic. va fi folosită eutanasia drept soluţie de curăţare a societăţii (aşa cum s-a mai 8 . fiecare pesoană este conştientă ca va muri cândva. Cu toate că promotorii eutanasiei consideră că viaţa nu mai are nici o valoare atunci când este degradată până la vitalitate fiind lipsită de formă umană. în care oricum moartea naturală va surveni curând. dar cunoaşterea datei şi orei exacte a acestui moment nu va pune în pericol integritatea psihică a pacientului. Celebrul psiholog suferea de mult timp de un carcinom recurent al palatului moale pentru care suportase deja peste 20 de intervenţii chirurgicale. deci. Aceasta are la bază teoria utilitaristă cunoscută sub numele de darwinism social. Într-adevăr costul îngrijirii acestor pacienţi poate fi foarte mare. nu trebuie uitat nici cazul în care ar putea apărea o eroare de diagnostic comisă de incompetenţa şi profesionalismul redus al unor medici. Ea presupune grăbirea morţii unei persoane. neexistând nici o posibilitate ca boala sa să fie vindecată sau măcar ameliorată. argumentele lor pot fi dezminţite prin câteva contraargumente. Rudele pot profita de starea bolnavului şi pot influenţa eutanasia unei persone muribunde din cauza succesiunii. sănătoşi atât fizic cât şi psihic. De asemenea. depresie sau disperare ? Apare astfel întrebarea: Dacă medicii ar putea elibera bolnavul de durere şi-ar mai dori acesta să moară ? Desigur. Dezbaterile asupra eutanasiei s-au centrat în jurul a două tipuri de argumente . De exemplu. fenomen destul de răspândit astăzi. prin: îndepărtarea echipamentului de susţinere a vieţii. întreruperea oricărui tratament intensiv. b) doar Dumnezeu poate decide dacă un om este sau nu pe moarte deoarece există întotdeauna şansa unei vindecari miraculoase a unui bolnav pe care medicii l-au declarat ca fiind pe moarte. teorie populară în Germania Nazistă. Acest argument este privit ca parte a dreptului de autonomie. persoanelor cu stare vegetativă persistentă – indivizi cu leziuni cerebrale importante. prin care pacientul are dreptul de a lua hotărâri în legătură cu orice aspect al tratamentului. Procedurile de acest gen sunt aplicate în cazul: bolnavilor incurabili aflaţi în stadii terminale. gestul apare ca un act de compasiune pentru persoana a cărei viaţă a devenit de nesuportat. Protagonistul acestui caz este părintele psihanalizei. iar Freud suferea dureri insuportabile.. dar dacă.nutriţie sau tratament. provocându-i nelinişte şi disperare? De asemenea. Cazul Sigmund Freud este unul dintre primele cazuri de eutanasie relatate. întreruperea administrării de apă şi hrană.Argumentul necesităţii economice are în vedere costurile ridicate pentru îngrijirea medicală şi socială a celor care ar putea fi candidaţi pentru eutanasie. sub acest pretext. în lipsa aplicării sau întreruperea unui tratament care ar putea prelungi viaţa. astfel. testamentului sau se poate recurge la eutanasie în scopul de a obţine organe pentru transplant. Max Schur i-a administrat o injecţie letală cu morfină pentru a-i curma. în folosul îmbunătăţirii serviciilor medicale pentru populaţie. de confort.Argumentul progresului social potrivit căruia societatea ar avea obligaţia de a-i elimina din cadrul ei pe cei care nu fac faţă din punct de vedere fizic şi mintal. are dreptul pacientul să îşi hotărască clipa şi momentul morţii ? Dar ce se întâmplă în cazul în care cererea pentru eutanasie este făcută sub influenţa unei reacţii la durere. iar motivaţiile susţin că legalizarea şi trecerea la efectuarea eutanasiei ar putea permite ca o parte din sume să fie redistribuite în alte sectoare. Freud era însoţit de prietenul şi medicul său curant Max Schur. acordarea doar a unor îngrijiri minime. mai ales în ţările subdezvoltate economic.contra” eutanasiei din punct de vedere moral. Sigmund Freud. În astfel de situaţii. suferinţele. care se află într-o comă din care nu-şi vor mai reveni niciodată. Din anumite puncte de vedere este normal ca o societate să îşi dorească numai indivizi . apare pericolul unei politici eugenice. Aflat în exil în Marea Britanie. Sau nu trebuie exclus şi pericolul unei intenţii premeditate criminale. 4.Argumentul dreptului de a muri conform căruia pacientul are dreptul să ceară finalul chinurilor şi clamarea suferinţei.pro” şi . Eutanasia pasivă constă.. 3. din perspectivă bioetică: a) omul trebuie scutit de suferinţe inutile.normali”. 2.Argumentul compasiunii în faţa unei suferinţe majore. Cu toate acestea neoplasmul recidivase.

adică a fost îngheţat pentru prima dată un om. Ea ne-a fost dată de Dumnezeu şi nu avem dreptul de a o întrerupe. ţesuturile capătă un aspect sticlos şi par a suferi mai puţine „stricăciuni”. eventual. CRIOGENIA Criogenia este o procedură de mumificare care constă într-o baie de azot lichid. Studiile în domeniu se dezvoltă progresiv. De aceea ei tind să înlociască tactica medicala aplicată bolnavilor muribunzi cu un ajutor paliativ (medicament sau tratament care ameliorează sau care înlătură simptomele unei boli pentru un timp scurt. povara materială.Toate aceste întrebări sunt extreme de dificile. Viaţa este cerească. Prima asociaţie ştiinţifică ce s-a dedicat studiului acestei discipline a fost înfiinţata în anul 1963 în SUA de către profesorul Robert Ettinger. nu trebuie să fie ucis şi nu are dreptul să se sinucidă. nimeni şi niciodată. punându-se la dispoziţia cercetătorilor. dar infuzat în prealabil cu substanţe protectoare care împiedică formarea cristalelor de gheaţă. la scurt timp de la înfiinţarea asociaţiei. Parţial şi datorită educaţiei spiritual creştine care nu este de acord cu nici o formă de eutanasie.000 de dolari. de bolile care i-au adus moartea. de minus 196°C. în perioada nazistă )? Pe de altă parte. Finalul drumului vieţii trebuie sfârşit în pace şi împăcare. A fost înfiinţată în 1972 de soţii Fred şi Linda Chamberlain. vor agrava în societate conflicte mult mai severe de ordin moral şi spiritual. cadavrele sunt băgate într-un fel de saci de dormit de 9 . vor putea fi înviaţi în momentul în care ştiinţa va fi suficient de avansată pentru a-i reanima. părintele criogeniei.întâmplat. de exemplu. societatea nu este pregatită să accepte cu uşurinţă această moarte asistată medical. Astfel conservate. având scopul declarat de a promova şi de a încuraja cercetări în domeniul criobiologiei. pentru 120. Un rol aparte poate fi atribuit şi aspectului deontologic al actului eutanasic. Se schimbă radical rolul medicului în luptă cu patologia. Medicul are ca scop păstrarea vieţii şi nu distrugerea ei şi de aceea el nu poate pune în practică eutanasia. în folosul sănătăţii. În momentul de faţă. congelează trupul "clientului" imediat după moarte. Acesta a fost americanul James Benford care bolnav de cancer. Mai mult chiar. criogenia se bucură de o largă mediatizare. în care întreg materialul biologic este menţinut la temperaturi foarte joase. Fundaţia pentru Prelungirea Vieţii "Alcor". Ce se va întâmpla cu ceilalţi în acest caz? Dar cu societatea când nu va mai putea să îi întreţină pe toţi? Este adevarat că susţinerea vieţii unui muribund necesită tehnologii complicate si costisitoare (argumentul progresului social şi al necesitaţii economice) dar viaţa umană şi fericirea personală nu pot fi reduse doar la termenii impersonali ai banilor. În acest context. în mod inevitabil. poate avea efect demoralizant şi atroce asupra societăţii. „Crionauţii” cred că dacă trupul le va fi conservat la temperaturi joase imediat după moarte. ba din contră. Procesul de înghetare s-a desfăşurat pe parcursul mai multor zile. iar societatea le va simţi. s-a dedicat ştiinţei. O dată ajunse la "Alcor". În ultimul timp. în nici o situaţie nu poate să ucidă. Cine va efectua această procedură ? În condiţiile în care se ştie că medicina a fost. Cu toate acestea adepţii criogeniei nu-şi pierd speranţa. a avut loc prima aplicaţie experimentală. Bătrâneţea şi boala trebuie acceptate în viaţa societaţii printr-o atitudine demnă şi adecvată. fără sperenţa unei vieţi prea lungi. astfel încât în multe ţari au apărut firme ce-şi oferă serviciile de congelare doritorilor. fie ea activă sau pasivă. promiţându-i că îl va readuce la viaţă dacă ştiinţa va avansa suficient pentru a-l reanima şi pentru a-l vindeca. al căror raspuns este încă necunoscut. are 31 de ani de activitate şi 656 de membri. despre ce fel de medicină se poate vorbi prin prisma eutanasiei legalizate? Nu trebuie exclus faptul că eutanasia. de la apariţia sa. sub numele de Societatea pentru Hipotermie în Stare Solidă. ştiinţă care studiază comportamentul materiei vii la temperaturi scăzute. care poartă numele unei stele din Carul Mare. asisenţa medicală din întreaga lume încearcă să demonstreze că eutanasia poate fi evitată. numărul bolnavilor va creşte mereu. În anul 1967. Ideea de a fi congelat după moarte şi reînviat dupa ani nu este acreditată de specialiştii în domeniu deşi practica congelarii celulelor şi organismelor umane şi animale în scopul refolosirii lor este curentă şi viabilă. Refugiul şi ignoranţa nu vor face ca problema să dispară. Este şi cazul Fundaţiei pentru Prelungirea Vieţii "Alcor" din Arizona. SUA care. fără să suprime cauza bolii).

Deocamdată. previn formarea gheţii. este "Alcor". din punct de vedere psihic. să presupunem. mulţi se întreaba: salvare de la ce anume? De la procesul natural al morţii? Sunt oamenii în măsură să decidă cât mai au de trăit ? Şi oare aceste fundaţii au dreptul de a da oamneilor speranţe. în numele ştiinţei. iar conţinutul acestora . Poliţia din Los Angeles investighează moartea unui oficial "Alcor". Hugh Hixon. Şi totuşi.lână şi apoi introduse. în viitor. că părţi ale corpului nu vor suferi daune ireparabile în urma dezgheţării. cu capul în jos. procesele neurodegenerative ireversibile se instaleaza în aproximativ patru ore de la decesul clinic. care deocamdată sunt false. specialiştii îşi pun speranţele în nanotehnologie care va corecta deteriorările ţesuturilor. clienţii pot opta pentru conservarea întregului corp sau doar a capului. care răcesc corpul şi. structura celulară se deteriorează ireversibil . va fi posibilă "cresterea" unui nou trup.Ce se va întâmpla cu o persoană care. în acelaşi timp. Fundaţia Alcor a fost implicată în diferite scandaluri. De asemenea. care sunt întiparite fizic în creier. De aceea. dacă va fi posibil.se elimină prin fisurile provocate în timpul îngheţării. o lume străină în care nu va cunoaşte pe nimeni? Va fi capabilă acea persoană să accepte. oamenii de ştiinţă fac cercetări pentru a reuşi să depaşească mulţimea de probleme care le stau în cale. Cea mai mare problemă este supravieţuirea unui organism viu în urma decongelării. o schimbare atât de radicală? Toti pacientii si neuropacientii (care speră ca atunci când se vor trezi se va face fără probleme un transplant de cap) au avut o convingere greu de estimat din punct de vedere ştiinţific: îsi vor păstra memoria peste o sută de ani? Reflexele dobândite. 10 . deşi "Alcor" susţine că a fost eutanasie. va avea un efect demoralizant şi atroce asupra societăţii. zaharuri şi altele . De fapt chiar s-a observat. chiar dacă serviciile prestate sunt destul de costisitoare având în vedere că totul se petrece la nivel ipotetic. Astăzi se mai pune problema banilor alocaţi acestor cercetări. în urma unui experiment ce a avut ca subiect un câine. s-ar trezi într-o lume complet diferită de cea în care a trăit cândva. în cilindrii de oţel umpluţi cu azot lichid. Dar „neajunsurile” creierului se instaleaza la numai 4-6 minute de la încetarea bătăilor inimii. În cadrul fundaţiei Alcor există deja 58 de cadavre umane. Însă cea mai mare parte a cercetătorilor ramân sceptici. Fiscul îşi pune deja problema ce fel de organizaţie non-profit. având în vedere că e puţin probabil ca miliardele de neuroni ai creierului uman se vor organiza într-o ordine corectă astfel încât reîntoarcerea la viaţă cu ajutorul nanotehnologiei să se producă fără pericol. adică nimeni nu le poate garanta că vor primi ceva în schimb. Detectivii nu exclud că ar fi vorba de omucidere. Doar presupunerea că readucerea la viaţă a persoanelor criogenizate va fi posibilă peste câţiva ani dă naştere la o serie de întrebari. înscrişi pe lista de aşteptare. săruri. Cât de repede trebuie să intre în crioconservare un defunct care vrea să se trezească întreg la minte? Vor fi ca nişte nou-nascuţi. forţaţi să o ia de la capăt. o maşinarie îi înlocuieşte sângele cu o soluţie ce conţine o înaltă concentraţie de substanţe chimice. Un membru "Alcor". O primă piedică a „crionauţilor” este că. Dar mult mai ciudat decât procesul în sine este faptul că aceste fundaţii de criogenizare îşi au deja o mulţime de adepţi prin rândul oamneilor.prin congelare. depuse în containerele de oţel şi alţi 656 de membrii. temperamentul şi caracterul vor fi aceleaşi? Nu cumva perioada prelungită de pauză le va altera profund personalitatea (în cazul când revenirea la viată va fi posibilă)? Din punct de vedere cerebral. să înveţe totul de la început ?De asemenea. O altă poblemă cu care se confruntă adepţii criogeniei este reprezentată de păstrarea identitaţii unei persoane. Acest proces. nici un specialist nu poate garanta că pacienţii se vor recupera integral. criogenia a evoluat către un proces denumit vitrificare.De aceea. Pentru a vitrifica un organism. de vreme ce banii curg şi nici un fel de cercetare ştiinţifică serioasă nu a fost făcută în cele trei decenii de existenţă. denumite crioprotectori. ce este criogenia? În contextul în care până acum nu a fost înviată nici o fiinţă umană criogenizată iar succesul nu este garantat ne întrebăm dacă criogenia este un mod de a stoarce bani de la bogătaşi excentrici sau pur şi simplu o cale de salvare? Şi dacă ne referim la a doua variantă. că un efect secundar al procesului de criogenizare constă în pierderea refelexelor. sub presupunerea că. scutită de taxe. Au ele dreptul să facă aceste experimente pe corpul uman? Deocamdată criogenia pare a fi privită ca un subiect desprins din cărţile SF. pereţii celulelor se fracturează. la temperaturi scăzute. a gândurilor şi a amintirilor acestora. al cărui nume nu a fost dat publicităţii. pentru a evita formarea gheţii.apă. la -196°C. supoziţii şi repercusiuni morale.

Celulele stem. religioase. în scopul cercetării? Aceasta este problema pe care filosofii moderni o au de rezolvat. Dar cum nimic nu este perfect.spune că a văzut cum presupusei victime. dar cu siguranţă este nevoie de ea. Astăzi ne întrebam: Reprezintă criogenizarea un progres ştiinţific sau o eroare a societăţii? Care sunt limitele etice ale unei astfel de tehnici? Până unde poate merge omul în punerea ei în practică? Ştiinţa avansează tot mai mult în zilele noastre şi odată cu ea se nasc noi întrebari şi noi probleme legate de etică şi morală. De asemenea. deşi documentele arată că oficialii fundaţiei au finanţat cu 100. prin posibila descoperire a tratamentelor diferitelor afecţiuni. Această capacitate unică face ca celulele stem să fie ţinta a numeroase cercetări. "Alcor" neagă cu vehemenţă că s-ar fi implicat în clonarea umană. punctul de plecare a numeroase tehnologii. opinii care variază în funcţie de statutul embrionului uman în diferitele culturi şi confesiuni. Revenind la beneficii. bioetică şi viitor Ce sunt celulele stem? Celulele stem sunt acele celule care au abilitatea de a se transforma în cursul dezvoltării în mai mult de un singur tip de celule. în acest moment incurabile. dar şi o problemă bioetică majoră prin implicaţiile ştiinţifice. În plus. Ca exemple ar fi proliferarea necontrolată a celulelor transplantate sau transmiterea agenţilor infecţioşi. În plus. cercetarea în domeniul celulelor stem embrionare ar putea revoluţiona multe ramuri ale medicinii. Unul din beneficiile importante ar fi evitarea riscului incompatibilităţii de organ. prin prepararea celulelor stem din „embrioni” creaţi prin transfer nuclear (transferul unui nucleu din celulele proprii ale pacientului într-un ovul al cărui nucleu a fost extras în prealabil). Fred Chamberlain. Deci: cum şi cu ce drept să folosim embrionii. Cu alte cuvinte. care era bolnavă de SIDA. tot actele arată că fondatorul "Alcor". a lui Williams. "celule pentru viaţă"). dezbateri. Scandalul a căpătat amploare după ce pe Internet au apărut fotografii macabre din timpul decapitării. în 1998. a ţinut pagina întâi a ziarelor americane după ce s-a constatat că el nu-şi dăduse acordul scris pentru suspendare crionică (congelarea întregului corp). Cells4Life (în traducere. care au acest potenţial extraordinar de a se transforma într-un OM UNIC. Posibilele aplicaţii ale cercetării pe celule stem embrionare Numeroşi oameni de ştiinţă au afirmat că beneficiile pe care le-ar putea aduce cercetarea în domeniul celulelor stem pentru viitorul umanităţii sunt extrem de importante. organizaţia BioTransport. fiecare persoană este unică. În acelaşi timp. Pentru cercetarea pe embrioni umani stau ca argumente în primul rând incredibilele beneficii pe care le-ar putea aduce aceasta în tratamentul tuturor afecţiunilor pe care le-am descris mai sus. Bioetica si problema celulelor stem. testamentul său din 1996 arată că îşi dorea să fie incinerat. i s-a administrat o substanţă paralizantă care i-a grăbit moartea. a folosit banii de la BioTransport pentru a înfiinţa o altă firmă. filosofice. Acest procedeu a fost numit de unii cercetători „clonare terapeutică”. cu o daltă şi un ciocan. o contribuţie majoră în această dezbatere o aduc opiniile diferitelor religii. etice pe care le are utilizarea lor asupra omului şi asupra viitorului. în cazul persoanelor care au suferit un transplant. Clonarea. Unele 11 . există şi anumite riscuri ale acestei noi tehnologii. Filosofii şi clerul Fiecare fiinţă. care ar urma "să ofere posibilitatea stocării la rece a probelor ADN cu posibilitatea clonării viitoare".000 de dolari. al cărui trup se află într-un container "Alcor" din 2002. nu este sigur dacă este etică această cercetare. Cazul jucătorului de baseball Ted Williams. care avea acest scop.

deci embrionul este considerat fiinţă umană şi i se conferă toate drepturile. un avantaj extraordinar dacă ne gândim la riscul de rejecţie în caz de grefă. cu multe variante. statutul uman este stabilit dupa dobândirea treptată a anumitor calităţi. 6/2007). o copie fizică perfectă şi el/ea va avea propria sa personalitate individuală. O altă problemă este aceea că embrionul. De asemenea. ambele echipe au injectat gene care codifică patru factori de transcripţie. Din punctul de vedere al creştinilor protestanţi. în timp ce altele consideră inacceptabilă folosirea embrionului uman în astfel de scopuri. teoretic. Astfel este posibilă producerea de celule stem embrionare care să conţină informaţia genetică a pacientului. echipa de cercetători americani. Odată ce au fost prelevate celulele fibroblaste. Viaţa fiecărui embrion este sacră şi în concluzie nu este permisă sub nici o formă utilizarea embrionilor supranumerari în scopuri terapeutice. Cercetătorii de la cele două universităţi implicate în acest studiu – Universitatea Kyoto şi Universitatea Wisconsin-Madison . a folosit celule din prepuţul unui nou-născut. Grija principală a bioeticienilor este aceea de a stabili statutul embrionului uman. Iudaismul susţine că statutul de om nu este prezent în momentul fertilizării. 12 . care este unică. clonarea umană. este finalul. Este embrionul fiinţă umană în deplinătatea drepturilor sau nu. care realizează modificarea genetică prin rearanjarea ADN-ului unor celule adulte cu scopul creării de celule stem embrionare. Papa Ioan Paul al II-lea spunea că „cercetarea pe celule stem embrionare este în aceeaşi categorie cu avortul. indiferent de statutul său. fapt ce ar putea înlesni utilizarea embrionilor care nu prezintă potenţial de implantare şi deci de viaţă. Cea mai categorică opinie contra folosirii embrionilor în scopuri terapeutice sau pentru cercetare o are Biserica Romano-catolică. aspecte şi excepţii.consideră posibilă utilizarea embrionului în scopuri terapeutice sau de cercetare. permite oamenilor de ştiinţă să creeze o copie genetică a unui individ uman. condusă de James Thomson. argumente. De ambele părţi s-a utilizat un retrovirus care a permis introducerea genelor selecţionate în interiorul celulelor cutanate. ambele echipe de cercetători au încercat reprogramarea celulelor deja total diferenţiate. decât atunci când parinţii îsi exprimă dorinţa de a avea copil. vârsta la care embrionul „capătă suflet” este de 40 de zile de la fertilizare. Această opoziţie se datorează percepţiei că omul îsi capătă statutul de fiinţă umană în momentul fertilizării. Clona nu va fi. deci în perioada de dinainte de atingerea vârstei de 40 de zile ar putea fi acceptată folosirea embrionului în scopuri terapeutice sau în cercetare. totuşi. Concluzie Cel mai dificil moment într-o dezbatere de acest gen. are potenţialul de a deveni o fiinţă umană.au utilizat celule recoltate din pielea umană. În continuare. amprente proprii la degetele de la mâini şi picioare. calităţi care ar putea să nu fie prezente la embrionul timpuriu. Clonarea Umană Deşi până în prezent nu există cazuri confirmate de clonare a fiinţelor umane. momentul concluziilor. Cum putem să folosim celulele stem embrionare fără a vătăma în nici un fel acest potenţial? Salvarea de ultimă oră de la această dificilă dezbatere etică pare a fi o noua tehnică numită reprogramare directă (detalii găsiţi în Ştiinţa şi tehnica nr. Diferenţa este că în timp ce echipa japoneză a lui Shinya Yamanaka de la Universitatea din Kyoto a recoltat celule cutanate de pe faţa unei femei în vârstă de 36 de ani. În religia islamică. embrionul în afara pântecelui mamei nu are statut de fiinţă. diferite de cele ale persoanei din care a fost clonată. inclusiv dreptul la viaţă. fapt care ar permite cercetarea pe embrioni şi folosirea lor terapeutică. ci se dobândeşte după o perioadă de dezvoltare post-implantare. eutanasia sau orice altă formă de atac asupra unei vieţi nevinovate”. de la ce vârstă? Sunt întrebări la care raspunsul se lasă aşteptat şi compromisul pare greu de găsit. şi dacă da.

guvernul britanic şi tribunalele englezeşti au aprobat crearea de embrioni clonaţi şi utilizarea lor în scopuri de cercetare cu distrugerea embrionului. în timp ce clonarea terapeutică înseamnă crearea de embrioni în scopul de a-i distruge şi a le folosi celulele. în asemenea circumstanţe. chiar şi dacă ar deveni sigură. deoarece clonarea reproductivă cel puţin prevede ca embrionii clonaţi să trăiască. Asemenea cercetări creează viaţă cu scopul de a o distruge şi. Acest unic părinte ar putea fi chiar sora sau fratele său biologic. POATE FI REALIZATĂ CLONAREA UMANĂ? Cercetările recente sugerează că este imposibilă crearea de embrioni clonaţi care să se dezvolte sau care ar putea fi sursă de celule stem (tulpinare) funcţionale. ar fi imposibil ca oamenii de ştiinţă să creeze şi să utilizeze embrioni clonaţi în modul în care ei doresc să-i folosească. identitatea şi bunăstarea fiecărui om creat în acest mod. deoarece ambele reproduc indivizi umani. Societatea pentru Protecţia Copiilor Nenăscuţi de la Londra consideră că resursele ar trebui direcţionate spre cercetarea celulelor stem de adult. Aceste alternative nu numai că evită problemele etice inerente în utilizarea embrionilor umani. Prin urmare.Mulţi oameni de ştiinţă sunt împotriva clonării reproductive din cauză că nu este sigură. nu respectă dreptul la viaţă al embrionului uman. Cu toate acestea. oamenii de ştiinţă încearcă să creeze un embrion clonat. Singura diferenţă constă în modul de abordare a individului clonat. în final. Statele care au semnat Convenţia internaţională privind drepturile omului şi biomedicina aderă automat şi la Protocolul adiţional din 12 ianuarie 1998. Orice tip de clonare umană nu numai că pune în pericol sănătatea şi bunăstarea umană. distrus. 13 . Totuşi. care este folosit apoi în cercetare şi. ci este total neetică. embrionul este plasat în uterul mamei şi-şi poate continua dezvoltarea. nu ca o fiinţă umană cu demnitate şi drepturi umane fundamentale inerente. o mamă surogat. si ambii aceştia din urmă vor avea aceiaşi părinţi genetici. CLONAREA UMANĂ: ETICĂ SAU NU? Clonarea umană încalcă demnitatea şi respectul faţă de fiecare persoană umană deoarece ea subminează drepturile sale. Oricine doreşte să realizeze clonare umană trebuie să facă o cerere la Autoritatea pentru Fertilizare şi Embriologie Umană (AFEU) pentru obţinerea de licenţă. privind aplicarea biologiei şi a medicinii ce interzice clonarea fiinţei umane. este tratat ca o resursă materială. clonarea reproductivă nu ar putea fi considerată niciodată etică. dându-i-se posibilitatea de a se naşte. ci s-au încununat de succes până în prezent. În aşa-zisa clonare terapeutică. Clonarea reproductivă şterge şi complică relaţiile umane şi parentalitatea pentru copilul creat care ar putea avea doar un părinte în mod legal (persoana din care a fost creat/creată). de asemenea. Clonarea umană în scopuri aşa-zis terapeutice este total neetică. ESTE CLONAREA UMANĂ LEGALĂ? În Uniunea Europeană este interzis ca un embrion uman clonat să fie transferat în uterul unei femei. Embrionul uman. Mulţi oameni care se opun clonării consideră clonarea terapeutică chiar mai inacceptabilă decât cea reproductivă. Dacă ar deveni sigură. În clonarea reproductivă. unii cercetători consideră că ar fi o tehnică acceptabilă de folosit pentru a ajuta cuplurile infertile.CARE ESTE DIFERENŢA DINTRE AŞA-ZISA CLONARE TERAPEUTICĂ ŞI CLONAREA REPRODUCTIVĂ? Ambele tipuri de clonare sunt reproductive. precum şi a celor placentare şi din cordonul ombilical. Clona poate avea. Totuşi. opozanţii clonării susţin că Autorităţii de Fertilizare şi Embriologie Umană nu i s-a atribuit vreodată autoritatea de a reglementa clonarea umană. prin urmare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->