Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

Agenţia Naţională de Administrare


Fiscală
CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI
CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT 150
A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Cod de identificare fiscală


Denumire
Adresa

B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ DREPTUL DE UTILIZARE A


SERVICIULUI DEPUNERE DECLARAŢII ON-LINE, PE BAZA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT

CNP/NIF
Nume, Prenume
Adresa e-mail
Număr Certificat Digital
Autoritate de Certificare Emitentă

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Data: Semnătura şi ştampila

Nume, Prenume:

Funcţia:

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:

Număr de operator de date cu caracter personal - 1067

S-ar putea să vă placă și