Ghid de tricotat

Tricotul se lucrează cu un fir neîntrerupt de lînă sau bumbac cu andrele (cîrlige), luînd forme diferite. Atunci cînd se lucrează cu o fîşie dreaptă, tricotul se poate face cu două andrele; cînd vrem să obţinem un obiect de formă circulară vom tricota cu cinci andrele sau cu o andrea circulară. 1. Materialul. Se poate tricota cu lînă, bumbac, mătase sau fire sintetice. Spre deosebire de firul de bumbac, firele din lînă şi din materiale sintetice trebuie depănate uşor (larg) pe degete, nu pe hîrtie, pentru a nu pierde elasticitatea. Firul de bumbac poate fi înfăşurat strîns pe hîrtie. Firul rezultat dintr-un tricotaj deşirat (desfăcut) trebuie spălat înainte de a fi întrebuinţat din nou (vezi punctul 12). Firele de bumbac se spală cu sodă şi eventual se pot fierbe dacă bumbacul este alb. Pentru vopsitul lînii sau al bumbacului se întrebuinţează coloranţi speciali, adaugînd (la fiert) puţină sare şi oţet. Firele sintetice se spală şi se vopsesc după instrucţiuni speciale. Este bine să întrebuinţăm pe cît posibil fire de bună calitate. Chiar dacă sunt mai scumpe, firul de calitate mai bună este mai spornic, mai durabil şi lucrul finit are un aspect mai frumos. 2. Andrelele. Pot fi de metal, de material plastic sau de os; pot fi ascuţite la ambele capete sau numai la un singur capăt. Andrelele ascuţite la ambele capete se întrebuinţează pentru executarea obiectelor circulare, ciorapi, mănuşi etc. Andreaua circulară este formată din două capete ascuţite din metal, de aproximativ 6 – 8 cm lungime, unite între ele cu un arc format dintr-o sîrmă spirală. Această andrea serveşte la executarea obiectelor mari, ca rochii şi fuste, care se lucrează dintr-o singură bucată. Andrelele au diferite numere. Ele trebuie să se potrivească firului cu care lucrăm. Dacă tricotăm un fir de lînă subţire cu andrele groase, se obţine o împletitură rară şi se va întinde, iar dacă întrebuinţăm andrele subţiri la un fir prea gros se obţine o împletitură prea strînsă. Trebuie încercat mai întîi ce andrele se potrivesc firului pe care-l avem. 3. Montarea ochiurilor pe andrele Înseamnă executarea primelor ochiuri cu care începem lucrul. Montarea ochiurilor se face cu două andrele, astfel: se lasă un fir de rezervă de lungimea aproximativ corespunzătoare numărului de ochiuri care sunt de montat. Se înfăşoară apoi firul care vine de la ghem pe degetul arătător stîng, iar firul de rezervă se prinde între degetul mic şi cel inelar şi se face cu el o buclă destul de largă pe degetul mare. Se prinde firul din afară al buclei cu andreaua din mîna dreaptă şi se trage prin buclă firul de pe degetul arătător stîng. Se dă drumul buclei şi se strînge ochiul pe cîrlig. Formăm cu firul de rezervă o nouă buclă pe degetul cel mare şi procedăm în acelaşi fel montînd numărul necesar de ochiuri. De asemenea, putem monta ochiurile pe două andrele, după aceea scoatem o andrea şi lucrăm primul rînd pe faţă, luînd ochiurile din spatele andrelei. Dacă tricotăm ciorapi sau mănuşi, unde elasticitatea rîndului începător este importantă, tricotăm ochiurile pe ambele andrele deodată, lucrînd în punct elastic: 1 pe faţă, 1 pe dos, 2 pe faţă, 2 pe dos.

1

4. Ochiuri. Prin diversitatea modului de a lucra ochiurile pe andrele se formează diferite modele. Dăm mai jos denumirea şi modul de executare. Ochiul pe faţă. Trecem andreaua din mîna dreaptă prin firul din faţă al ochiului şi apucăm firul liber, apoi îl tragem prin ochi formînd astfel un alt ochi care rămîne pe andreaua din mîna dreaptă. Ochiul pe dos. Aşezăm firul liber pe andreaua din mîna stîngă în faţa ochiului pe care îl lucrăm; trecem andreaua din mîna dreaptă prin ochi, prin spatele firului şi apucăm firul liber trăgîndu-l pe dos; formăm astfel un ochi pe dos. Fiecare ochi lucrat pe faţă se vede pe dos pe partea cealaltă a lucrului, iar ochiul lucrat pe dos se vede pe faţă pe partea cealaltă a lucrului. Ochiul crescut. Pentru a creşte în timpul lucrului numărul ochiurilor montate iniţial, montăm la începutul rîndului unul sau atîtea ochiuri cîte avem de crescut sau tricotăm primul ori ultimul ochi de două ori, o dată din faţă şi o dată din spatele andrelei. Pentru creşterea pe parcursul rîndului, ridicăm firul orizontal dintre două ochiuri pe andreaua stîngă şi îl tricotăm luîndu-l din spatele andrelei (firul trebuie sucit pentru a nu rămîne un gol). În sfîrşit, numărul de ochiuri se poate creşte şi prin jeteuri. Ochiul scăzut. Pentru reducerea numărului de ochiuri lucrăm două ochiuri împreună pe faţă sau pe dos, de la dreapta la stînga, sau de la stînga spre dreapta, după model. Dubla scăzătură (din 3 ochiuri obţinem 1 ochi) se execută astfel: ridicăm ochiul 1 nelucrat, lucrăm împreună ochiul 2 şi 3, apoi tragem ochiul 1 peste ochiul rezultat din scăderea ochiului 2 şi 3. Scădere la începutul sau sfîrşitul rîndului: tricotăm două ochiuri împreună pe faţă sau pe dos (după model), adică lucrăm primele sau ultimele două ochiuri deodată. Scădere pe parcursul rîndului: poate fi diferită: a) Spre dreapta: tricotăm două ochiuri pe faţă; b) Spre stînga: ridicăm 1 ochi, tricotăm ochiul următor pe faţă şi-l trecem prin ochiul ridicat; c) Pe dos: tricotăm două ochiuri împreună pe dos. (Dacă nu se aminteşte altceva în text, atunci întrebuinţăm la scăderea unui ochi, scăderea spre dreapta; la scăderea mai multor ochiuri, adică la încheierea unui rînd de ochiuri, întrebuinţăm scăderea spre stînga, dar atunci nu ridicăm un ochi, ci trecem ochiul tricotat prin ochiul lucrat anterior). Ochiul ridicat. Ridicăm pe andreaua din mîna dreaptă ochiul următor de pe andreaua din mîna stîngă fără a-l lucra, trecînd firul liber prin spatele sau prin faţa ochiului, după model. Primul ochi se tricotează în fiecare rînd, luîndu-l din spatele andrelei, ultimul ochi se ridică numai, cu firul aşezat în faţa ochiului. Sau: ridicăm primul ochi, luîndu-l din spatele andrelei, cu firul aşezat în faţa ochiului, iar ultimul ochi îl tricotăm pe faţă sau pe dos, după cum cere modelul. 5. Diferite denumiri de împletituri şi expresii întrebuinţate în cursul cărţii: Punct leneş: toate rîndurile pe faţă. Punct de jerseu: 1 rînd pe faţă, 1 rînd pe dos.
2

Punct de elastic: tricotăm 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos, pînă la sfîrşitul rîndului. În rîndurile următoare, tricotăm ochiurile aşa cum se prezintă, adică cele pe faţă le lucrăm pe faţă, iar ochiurile pe dos le lucrăm tot pe dos. Punct semielastic: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos. În rîndul următor ochiurile care apar pe faţă le lucrăm pe faţă, iar ochiurile care apar pe dos le lucrăm pe dos. De notat că ochiurile care în rîndul anterior au fost pe faţă vor apărea acum pe dos şi invers. Punct de orez: rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, pînă la sfîrşitul rîndului. Rîndul 2 şi cele următoare: ochiul pe faţă se lucrează pe dos, cel pe dos se tricotează pe faţă. Variaţiile punctului de orez sunt: punctul de orez lungit şi punctul de orez mare. Descrierea lor este dată la modelul respectiv. Tricotăm drept: înseamnă că pe această porţiune nu scădem şi nici nu creştem. Se repetă de la *: repetăm motivul sau felul de a tricota de la prima * pînă la ultima *, pînă la sfîrşitul rîndului sau de atîtea ori de cîte ori ne prescrie îndrumarea din text. Ridicăm 1 ochi: împungem în ochiul următor prin spatele andrelei, ca şi cum am vrea să tricotăm un ochi pe dos, şi trecem ochiul fără a-l tricota de pe andreaua stîngă pe cea dreaptă. Firul rămîne în faţa sau în dosul andrelei, după indicaţia din text. Patent: punctul de tricotaj care permite o elasticitate mai mare, de exp. punctul de elastic şi punctul de semielastic. Un ochi trasat: tricotăm ochiul 1 şi ochiul 2 pe faţă; trecem ochiul 1 peste ochiul 2 obţinînd astfel o scădere. Punct de tighel: punctul care imită tighelul din croitorie. Punct de ţesătură: punctul care imită ţesătura obişnuită. Un jeteu: înfăşurăm firul în jurul andrelei, trecîndu-l din faţă spre spate. Acoperit: ochiurile care apar pe faţă le lucrăm pe faţă, iar cele care apar pe dos le lucrăm pe dos (în rîndul precedent au apărut invers). 6. Tricotarea modelelor în mai multe culori (suedeze): Lucrăm în punct de jerseu şi tricotăm atîtea ochiuri dintr-o culoare, cîte se văd pe schemă. Firul neîntrebuinţat îl trecem pe dosul lucrului mai departe, în aşa fel ca să nu strîngă împletitura. La schimbarea culorilor, aşezăm firele în cruce pe dosul lucrului, ca să nu se formeze un gol. Înaintăm de jos în sus şi citim de pe schemă rîndurile pe faţă de la dreapta la stînga, iar cele pe dos de la stînga spre dreapta. 7. Brodatul modelelor colorate. Deseori nu tricotăm modelul colorat, ci îl brodăm pe fondul „în punct de jerseu”. În asemenea cazuri, împunsăturile de ac iau forma ochiurilor pe faţă.

3

8. Împletitura cu model după schemă. Cînd tricotăm un model dintr-o singură culoare, citim schema la fel ca la modelele în culori, înaintînd de jos în sus, citind rîndurile fără soţ de la dreapta spre stînga, cele cu soţ de la stînga spre dreapta. Semnele înseamnă aici ochiuri pe faţă şi pe dos, nu culori. 9. Tricotarea modelelor dantelate. Aceste modele se tricotează de asemenea după schemă. Schema arată unul dintre motive, care se repetă atît în lăţime, cît şi în înălţime. Cifrele din dreapta şi din stînga arată rîndurile. Dacă lucrăm drept (cu două andrele), citim rîndurile fără soţ (pe faţa lucrului) de la dreapta spre stînga, iar cele cu soţ (pe faţa lucrului) de la stînga spre dreapta. Cînd lucrăm în cerc, citim fiecare rînd de la dreapta spre stînga. Schema ne arată cum tricotăm modelul. Eventualele semne (steluţe) indicate pe lîngă numerele rîndurilor, arată în care rînd se schimbă începutul motivului cu care începem rîndul şi sfîrşitul motivului cu care isprăvim rîndul. La modelele dantelate, ca de altfel în general, nu se consideră ochiul cu care începem şi cu care sfîrşim rîndul. În fiecare rînd ridicăm ultimul ochi aşezat în faţă, fără a-l tricota, iar primul ochi îl lucrăm pe faţă, luîndu-l din spatele andrelei. Cînd tricotăm modele dantelate, trebuie să numărăm ochiurile deseori, avînd grijă să nu sporească sau să scadă fără rost. Prescurtările şi explicaţiile semnelor le dăm la sfîrşitul acestui capitol. 10. Butoniera orizontală. Tricotăm de la începutul rîndului atîtea ochiuri cîte prescrie textul. Pe urmă încheiem 4 – 6 ochiuri sau şi mai multe, după mărimea nasturelui. În rîndul următor montăm deasupra ochiurilor scăzute tot atîtea ochiuri cîte am încheiat în rîndul anterior. 11. Butoniera verticală. Acolo unde dorim să facem butoniera împărţim ochiurile, lăsînd o parte pe o andrea de rezervă şi tricotînd partea cealaltă atît de înaltă cît de mare dorim să fie butoniera. Apoi lucrăm cu alt ghem şi partea lăsată şi partea lăsată pe andreaua de rezervă, după aceea luăm iar toate ochiurile pe o andrea şi urmăm cu lucrul după tipar. 12. Pregătirea lînii după desfacerea împletiturii. După ce am deşirat lucrul înfăşurăm lîna în jurul unei scînduri şi o legăm cu un fir de altă culoare sau cu o bucăţică de sfoară, apoi o luăm de pe scîndură şi o legăm încă în 2 – 3 locuri. Spălăm lîna în apă călduţă (lîna nu se spală niciodată în apă fierbinte) cu săpun care să nu conţină sodă. Dacă lîna este aspră (chiar dacă nu este nouă) punem puţin bicarbonat de sodiu în apă, dar numai dacă lîna nu este vopsită. Pentru limpezirea lînii, întrebuinţăm apă de aceeaşi temperatură, în care am turnat puţin oţet. Stoarcem lîna, o atîrnăm şi legăm de partea de jos o greutate, care să o întindă. În felul acesta, lîna va deveni ca nouă. 13. Mărimea. După ce am ales modelul, stabilim mărimea. În primul rînd luăm măsura persoanei. Foarte importante sunt circumferinţa pieptului, lăţimea spatelui, lungimea mînecii şi lărgimea taliei. Aceste măsuri dau „mărimea”. Măsura nu trebuie niciodată luată prea fix. Alegem tipul care corespunde aproximativ măsurilor luate, confruntăm însă fiecare măsură în parte, îndreptînd-o acolo unde nu se potriveşte. Cifrele tiparelor indică centimetri.
4

14. Tiparul. Trebuie să pregătim tipare în mărime naturală. Trecem măsurile date în desenul mic, cu ajutorul unui centimetru şi al unei linii, pe hîrtie de împachetat sau de jurnal. Trecem tot ce se vede în tiparul mic, apoi tăiem după contur diferitele piese ale tiparului din hîrtie. 15. Măsura. Tricotăm mai întîi o bucată de probă. Începem pe 30 – 32 de ochiuri şi tricotăm 5 – 6 cm. Călcăm uşor (fără a întinde bucata tricotată în vreo direcţie), măsurînd cîte ochiuri corespund la 5 cm în lăţime şi cîte rînduri corespund la 5 cm în înălţime. Dacă ştim de exemplu că 15 ochiuri şi 24 rînduri = 5 cm, atunci 30 de ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm. Aceasta este „măsura”. Dacă din împletitura noastră vin mai multe ochiuri la 10 cm decît în descriere, atunci trebuie să începem lucrul nostru proporţional pe mai multe ochiuri. Dacă vin mai puţine ochiuri pe 10 cm, atunci începem lucrul proporţional pe mai puţine ochiuri. Putem calcula exact pe cîte ochiuri să începem, dacă înmulţim numărul centimetrilor de la marginea de jos a tiparului nostru cu numărul ochiurilor „măsurii”, făcînd după aceea împărţirea cu 10. În orice caz, adăugăm 2 ochiuri pentru ochiurile de la începutul şi sfîrşitul rîndurilor. Înălţimea totală înseamnă numărul de centimetri începînd (vertical) de la montajul ochiurilor pînă în punctul considerat. Împletitura trebuie măsurată şi în timpul lucrului. Dacă se spune în text: „măsurat de jos”, să măsurăm mereu de la marginea de jos şi la mijlocul rîndurilor, fără a aşeza lucurul pe masă. 16. Călcatul. După ce am tricotat toate bucăţile, le aşezăm – fiecare în parte – cu faţa în jos pe tiparul corespunzător, le fixăm cu ace de gămălie inoxidabile şi le călcăm – dacă nu s-a dat altă îndrumare – cu o cîrpă udă. În prealabil însă însăilăm cap la cap butonierele, deschizătura buzunarelor şi fenta lăsată pentru fermoar. 17. Montajul. Însăilăm bucăţile călcate, le încercăm şi le îndreptăm dacă este nevoie. Coasem la maşină sau de mînă, avînd grijă să nu încreţim sau să întindem cusăturile. Îmbrăcămintea pentru copii trebuie cusută cu mîna, întrebuinţînd şi pentru cusut firul din care s-a împletit. 18. Susţinerea cusăturilor. Dedesubtul benţilor cu nasturi şi butoniere coasem, dacă avem posibilitatea, benţile înguste de mătase sau panglică, ca să nu se întindă. La cusăturile de la umăr punem pe dinăuntru o bentiţă îngustă. 19. Butonierele. Festonăm de jur împrejurul butonierelor în „punct de butonieră”, cu firul din care am împletit, prinzînd totodată şi bentiţa sau panglica. 20. Păstrarea obiectelor tricotate. În timpul verii să avem grijă de lucrurile noastre tricotate. Ele trebuie să fie curate, deoarece
5

moliile distrug mai cu seamă părţile unsuroase şi pătate. Să aşezăm hîrtie unsă cu terebentină între lucrurile de lînă puse la păstrare, aerisindu-le de mai multe ori în timpul verii. “Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

6

Operaţii de finisare a tricotajelor
1. Călcatul pieselor tricotate După ce au fost lucrate toate piesele unei jachete, pulover etc., ele se calcă cu atenţie pentru a nu le deforma în timpul călcatului. În acest scop se lasă fierul la priză să se încălzească bine şi se aşază pentru călcat, fiecare piesă pe tiparul respectiv după care s-a lucrat. Pentru a nu se deplasa piesa tricotată se prinde de tipar cu ace de gămălie. Se calcă cu o cîrpă udă, cu fierul încins bine. Se presează uşor fără să se apese cu putere pentru a nu deforma împletitura, mai cu seamă atunci cînd aceasta prezintă un model în relief. După ce s-a călcat, piesa se lasă 2 – 3 ore să se usuce, aşa cum este prinsă pe tipar, pentru a se păstra forma corectă. Persoanele care au experienţă în acest gen de lucru de mînă, pot călca piesele şi direct pe masă, fără să mai fie prinse de tipar. În acest caz, se calcă cu mare atenţie răscroiturile şi marginile pentru a nu le întinde. 2. Asamblarea peiselor tricotate După ce au fost călcate şi după ce s-au uscat bine de umezeala imprimată la călcat cu cîrpa udă, piesele se asamblează. Se prind întîi cu ace, apoi se însăilează cu o cusătură rară. Însăilarea se face cu un fir de aţă albă sau, dacă tricotajul este alb, cu un fir de aţă colorat deschis (roz, bleu). Se prind întîi umerii, apoi cusătura de subraţ, şi se face o probă pe corpul persoanei pentru care s-a lucrat. Cusătura de pe umeri, chiar de la însăilat, se face pe partea din faţă, astfel încît umărul părţii din spate să fie susţinut cu 1-2 cm, pentru a se da lărgime şi oarecare rotunjime spatelui. Acest lucrul este necesar îmbrăcării corecte a omoplaţilor şi mişcărilor libere ale corpului. Cusăturile de subraţ se însăilează astfel încît să corespundă lungimile la faţă cu cea de la spate. Dacă totuşi una dintre părţi este ceva mai lungă, atunci diferenţa trebuie lăsată sus, la răscroitura mînecii, nu se lasă la marginea de jos. Plusul apărut la răscroitura mînecii de la cusătura laterală nu se taie în nici un caz, ci se ia în cusătură, cînd se montează mîneca. După ce s-a făcut prima probă şi se constată că nu sînt corecturi de lărgime, se definitivează cusătura de umăr şi cea laterală. Se obişnuieşte ca aceste cusături să se execute manual cu un ac mare şi cu fir de lînă, din care este lucrat şi obiectul tricotat. Se face o cusătură deasă (tighel) care este elastică şi foarte rezistentă. Dacă se trage la maşină, cusătura nu rezistă la purtat, tricotajul fiind foarte elastic, iar cusătura de maşină rigidă. La cusătura de pe umăr se prinde un şiret (extrafor) de o lungime egală cu lungimea umărului de pe tipar, pentru a se menţine dimensiunea umărului în timpul solicitării la purtat.
7

În continuare, se montează gulerul (dacă modelul are guler) şi mîneca, după ce s-a încheiat cusătura. Se montează mîneca întîi în ace cu gămălie. La montarea mînecii trebuie potrivite cele două cusături ale mînecii şi ale subraţului. Cusătura de însăilare a mînecii se face pe partea de interior al corpului tricotajului, nu pe mînecă, deoarece mîneca la partea de sus pe umăr se susţine puţin, pentru a îmbrăca frumos umărul. 3. Montarea gulerului Montarea gulerului se face în felul următor: Se înseamnă întîi jumătatea gulerului, apoi jumătatea răscroiturii gîtului şi se prinde în ace, începînd de la mijloc către capete. Se însăilează şi apoi se probează pe corp. Se fac corecturile dacă sînt necesare şi se definitivează cusăturile aşa cum s-a procedat şi la celelalte cusături. Este bine ca la cusătura de la guler să se prindă un şiret (extrafor) pentru a nu ceda în timpul purtării şi pentru a nu se lărgi cusătura. Extraforul trebuie să fie de aceeaşi culoare cu produsul. Cînd s-au terminat cusăturile, produsul se mai calcă o dată, dar numai la cusături, se calcă pe dos cu cîrpa udă. Dacă unele margini ale cusăturii s-au imprimat şi se cunosc pe faţă, se calcă uşor cu cîrpă udă şi pe faţă. Este bine ca după ce este gata complet produsul tricotat, gata confecţionat şi călcat, să se aşeze întins pe o masă pentru a se relaxa fibrele. După 3 – 4 ore se poate pune într-un sertar, în scrin sau pe un raft în şifonier pentru a se păstra pînă la purtare. Obiectele tricotate (jachete, rochii, pulover etc.) nu se pun pe umeraşe pentru a nu se deforma. 4. Fixarea nasturilor Nasturii se cos pe semnele date în dreptul butonierelor. Darea semnelor pentru nasturi la o jachetă, rochie etc. se face cu ace de gămălie sau cu un fir de aţă. Nasturii se cos rezistent, cu un picioruş pentru a nu forţa marginile din faţă la încheiat. Firul cu care se cos nasturii trebuie să fie de aceeaşi culoare cu obiectul şi cu nasturii. Nasturii constituind şi un ornament pentru obiectul la care se pun, trebuie să fie potriviţi ca formă, culoare şi mărime. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966

8

Cîteva operaţiuni de tricotare
Tricotarea unui obiect include o serie de operaţiuni care, prin ansamblul lor, conduc la realizarea completă a obiectului respectiv. Printre acetea se enumeră: 1. Creşterea şi micşorarea numărului de ochiuri Tricotarea după tipar ca şi tricotarea diferitelor modele necesită creşterea sau micşorarea numărului de ochiuri. Creşterea numărului de ochiuri se poate realiza prin ridicarea firului orizontal dintre 2 ochiuri pe andreaua dreaptă. Se tricotează luîndu-l din spatele andrelei stîngi (Fig. 16). Firul se suceşte ca să nu se formeze un gol. Acest procedeu se foloseşte la tricotarea unor modele.

- Tricotarea primului şi a ultimului ochi de 2 ori, o dată luat din faţă şi o dată luat din spatele andrelei din mîna stîngă (Fig. 17, a şi b), adică o dată lucrat pe dreapta şi o dată spre stînga. Acest procedeu se foloseşte cînd e necesar să se adauge cîte un singur ochi de fiecare parte, după un anumit număr de rînduri, sau să se adauge ochiuri într-un rînd, la anumite intervale. - Executarea unui jeteu cu andreaua dreaptă se face printr-o mişcare dinspre dreapta spre stînga, pe sub firul cu care se lucrează şi care se trece de la stînga spre dreapta. Apoi se tricotează ochiul următor. - Tricotarea a 3 ochiuri în unul singur, se face astfel: se tricotează la început 1 ochi pe faţă, apoi fără să se scoată de pe andrea, se face un jeteu şi se tricotează din nou 1 ochi pe faţă. Cele 3 ochiuri obţinute se scot de pe andreaua din mîna stîngă (Fig. 18)

9

- Montarea pe andrea a 2 sau mai multe ochiuri din firul cu care se lucrează se vede în Fig. 19. Acest procedeu se foloseşte la lărgirea tricotului cu cîteva ochiuri pe margini, după cerinţele tiparului şi la tricotarea butonierelor şi a tăieturilor pentru buzunare. Micşorarea sau scăderea numărului de ochiuri se realizează prin: - Tricotarea a 2 sau 3 ochiuri împreună, pe faţă sau pe dos, după cum cere lucrul. Pentru aceasta se introduce andreaua de la dreapta spre stînga deodată în 2 sau 3 ochiuri, care se tricotează împreună. - Tricotarea pe faţă a ochiului mărginaş şi a ochiului următor se face împreună şi se scot de pe andreaua stîngă. Ochiul obţinut se trece din nou pe andreaua stîngă şi se tricotează împreună cu ochiul următor. Operaţiunea se repetă după cerinţele tiparului respectiv. Acet procedeu se aplică şi la încheierea ochiurilor. 2. Încheierea ochiurilor După terminarea tricotării este necesar să se încheie ochiurile pentru ca să nu se deşire. În acest scop se tricotează astfel: Se scoate ochiul mărginaş, iar ochiul următor se tricotează pe faţă şi apoi se trece prin ochiul mărginaş. În acest fel pe andreaua din mîna dreaptă rămîne un singur ochi. Se tricotează pe faţă ochiul următor care se trece şi el prin ochiul aflat pe andreaua din dreapta. Operaţiunea se repetă pînă cînd pe andrea rămîne ultimul ochi, prin care se trece firul ce vine de la ghem, apoi firul se scoate de pe andrea, se înnoadă şi se rupe. 3. Marginea dreaptă Ochiurile de pe margine nu se lucrează cînd se tricotează diferite detalii. Aceste ochiuri, numite şi ochiuri mărginaşe, se scot de pe andreaua din mîna stîngă pe andreaua din mîna dreaptă, fără să se tricoteze (Fig. 20). Ultimul ochi din rînd se tricotează întotdeauna pe dos. În acest fel, marginile

10

tricotului sînt drepte. Acest procedeu se foloseşte la marginea jachetelor, a gulerului etc.

Pentru obţinerea unei margini „în bucle” primul ochi se scoate, iar ultimul ochi se tricotează pe faţă. Marginea obţinută nu se lărgeşte uşor şi de aceea este foarte indicată pentru marginile de cusătură (la linia de subraţ, la mîneci etc.). 4. Marginea încheiată Această margine se foloseşte îndeosebi la linia de umăr, care se lucrează în linie înclinată. Pentru obţinerea acestei linii, se procedează astfel: La tricotarea umerilor nu se lucrează toate ochiurile pînă la sfîrşitul rîndurilor, ci se lasă netricotate 3 – 5 ochiuri, după cerinţele tiparului. După aceasta tricotul se întoarce pe dos, lăsînduse şi aici acelaşi număr de ochiuri netricotate. Operaţiunea se repetă de cîte ori o cere tiparul pentru formarea umărului. Cînd umărul este gata, se tricotează încă o dată toate ochiurile, după care se încheie. În felul acesta se obţine o linie armonioasă. Dacă s-a proceda prin încheierea obişnuită a ochiurilor, ar rezulta o linie în formă de scară, fapt care ar duce la neajunsuri în finisarea cusăturii de pe linia de umăr. 5. Tricotarea butonierelor Butonierele se pot face pe linie orizontală sau verticală. Butoniera orizontală se execută la o anumită distanţă de linia de margine a tricotului. În acest scop se tricotează de la începutul marginii atîtea ochiuri cît sînt indicate în model, apoi se încheie 5 – 6 ochiuri, după marginea nasturelui, după care se continuă tricotarea următoarelor ochiuri. La rîndul următor se montează pe andrea deasupra ochiurilor încheiate, un număr corespunzător de ochiuri, iar în continuare se tricotează ochiurile pînă la margine. Acest procedeu se foloseşte şi la executarea buzunarelor. Butoniera verticală: se tricotează locul butonierei între 2 ochiuri acolo unde indică modelul. În locul stabilit se împart ochiurile lăsînd la o parte pe andreaua stîngă, iar altă parte se trec pe o andrea de rezervă. Se tricotează apoi separat ochiurile de pe ambele andrele, folosind alt ghem de lînă pentru ochiurile de pe andreaua de rezervă. După ce s-a tricotat o porţiune înaltă cît dimensiunea necesară lungimii butonierei, se trec toate ochiurile pe o singură andrea şi se continuă lucrul după cerinţele tiparului. Indiferent de poziţia pe care o ocupă butoniera, la sfîrşit ea se
11

Modelele. Ele pot fi în două sau mai multe culori. Modelele colorate pot fi şi brodate pe ochiurile tricotate. Firele neîntrebuinţate se trec pe dosul lucrului mai departe. se introduc ochiurile căptuşelii în dreptul ochiurilor încheiate pentru buzunar şi apoi se continuă lucrul. În acest scop fondul tricotajului se execută cu „punct de jerseu”. în jurul butonierei. Modelele colorate cer o dublă atenţie. ele cerînd atenţie numai la tehnica execuţiei modelului repectiv. Tricotarea modelelor colorate. La tricotarea acestor modele e necesară o atenţie sporită şi un control asupra numărului de ochiuri. după cerinţele modelului. Executarea modelului se începe de la bază spre vîrf sau spre marginea superioară a modelului. Aceste fire se tricotează în alternanţe cu firul culorii de fond. care să susţină şi marginea butonierei. La schimbarea culorilor se încrucişează firele ca să nu se formeze goluri. cît şi la îmbinarea firelor colorate după cerinţele modelului. 6. Tricotarea modelelor dantelate: modelele dantelate se obţin din diverse combinaţii a ochiurilor lucrate pe faţă şi pe dos cu jeteurile făcute după anumite modele. Altfel nu se poate executa modelul în bune condiţiuni. adică atît la tehnica execuţiei modelului. Unele obiecte tricotate. fiind singurul punct care se pretează la executarea modelelor în culori. mai ales articolele de sport şi cele de copii. ca să nu se scadă sau să se sporească ochiurile nejustificat. iar punctul de broderie va urmări forma ochiurilor de pa faţa tricotajului. sau din fire divers colorate. Modelele colorate care se pot tricota sînt modelele pentru „chilim” şi pentru „puncte în cruce”. în aşa fel încît să nu strîngă împletitura. Tricotarea modelelor în culori se face în „punct de jerseu”. pot fi compacte sau dantelate. Aceste modele pot fi executate din fire uni. Modelele uni sînt mai uşor de executat. Pentru rezistenţă se aplică pe dos. efectuat cît mai des. Tricotarea modelelor Tricotarea modelelor din borduri sau din contextul tricotajului se execută după anumite modele alese după modă şi gust.festonează de jur împrejur cu fir de lînă folosind „punctul de butonieră”. prezintă garnituri din modele executate în diverse culori. indiferent dacă sînt uni sau divers colorate. Tricotarea modelelor în culori se face cu fire de diferite culori. În paginile ce urmează se vor prezenta cîteva indicaţii în legătură cu tricotarea modelelor colorate şi a celor dantelate. Apoi separat se începe căptuşeala buzunarului pe un număr de ochiuri echivalent cu deschizătura buzunarului. executînd din fiecare atîtea ochiuri cît cere modelul. După ce se tricotează o porţiune egală cu înălţimea ce urmează s-o prezinte buzunarul. adică într-o singură culoare. Buzunarul: pentru executarea buzunarului se procedează astfel: se încheie ochiurile pe o distanţă egală cu deschizătura ce urmează s-o prezinte buzunarul. o bentiţă pe fir drept. 12 . Aceste desene se copiază pe hîrtie milimetrică sau cu pătrăţele mai mari şi se colorează.

În fiecare rînd. se ridică primul ochi fără a-l tricota şi următorul se tricotează pe faţă luîndu-l din spatele andrelei. la început.În general. 1966. 13 . indiferent dacă sînt compacte sau dantelate. ultimul ochi se lucrează luat pe dos. Ana Popescu. iar la sfîrşitul rîndului. Ed. la numărătoarea ochiurilor nu se include ochiul cu care se începe şi se sfîrşeşte rîndul – adică ochiurile mărginaşe. la toate modelele. Tehnică. “Tricotaje de mînă”.

Cu mîna dreaptă se trec pe sub fir. indiferent de piesa şi modelul ce urmează a se tricota. Montarea ochiurilor pe andrele Se deşiră firul de pe ghem atît cît să dubleze firul cu care trebuie să se monteze ochiurile. Acest calcul variază după grosimea firului de lînă şi a andrelelor cu care se execută tricotajul respectiv. socotind 1 – 2 cm pentru fiecare ochi. Montarea ochiurilor se poate face în două feluri: cu firul dublu. Pentru montarea ochiurilor cu fir dublu se îndoaie firul de lînă dublîndu-l pe distanţa calculată pentru montarea numărului necesar de ochiuri şi se înnoadă uşor capătul liber al firului pe firul ce se deşiră de pe ghem.Diferite puncte de tricotare Tricotajele. Cu vîrful andrelelor se prinde firul de pe degetul mare. de jos în sus între degetul mare şi cel arătător. cuprind diferite operaţiuni de lucru. potrivind cu nodul făcut pe lungimea firului să se aşeze în spatele degetului arătător. două andrele strînse la un loc (Fig. 4). după care se scoate una din andrele şi se trece la tricotarea primului rînd de ochiuri. 2). 3) cu care se trage firul către degetul mare. Capătul liber al firului dublu şi firul de pe ghem se ţin în palmă sub celelalte trei degete (Fig. cînd tricotajul nu prezintă o altă garnitură pe margine. după care bucla se scoate de pe degetul mare şi se strînge formîndu-se primul ochi. 1. sau cu firul simplu. Capătul liber al firului dublu se trece după degetul mare şi cel arătător al mîinii stîngi. Se repetă operaţiunea pînă se completează numărul necesar de ochiuri. apoi se ia firul de pe degetul arătător şi se trage prin bucla care se formează pe degetul mare (Fig. 14 .

formînd astfel primul ochi. iar pentru fiecare cm de lungime a tiparului. 15 . Se calcă împletitura. 5). De exp: în 5 cm2 se află 10 ochiuri puse pe andrea şi 8 ochiuri tricotate pe verticală. 2. se va socoti un rînd şi ceva mai mult de jumătate. se vor monta pe andrea 2 ochiuri. după care se măsoară 5 cm în lungime şi 5 cm în lăţime (adică pe verticală). De aici rezultă că pentru fiecare cm de lăţime a tiparului. Pe sub firul trecut pe degetul mare se întorc andrele dinspre exterior şi se ia bucla desemnată de firul trecut pe după deget. iar firul dinspre ghem se fixează înfăşurîndu-l pe degetul arătător. prinzîndu-l dinspre interiorul mîinii. Operaţia se repetă pînă se montează toate ochiurile necesare (Fig. Stabilirea numărului necesar de ochiuri Pentru stabilirea numărului necesar de ochiuri pe cm2 de tricot se execută o mostră de probă din lînă cu andrelele cu care urmează a se tricota obiectul respectiv. În cadrul acestei măsurători se numără ochiuriule montate şi ochiurile tricotate.După ce se calculează lungimea necesară pentru montarea ochiurilor de la punctul fixat. tricotat pe verticală. firul se trece pe după degetul mare. Numerele obţinute se împart la 5 şi se află numărul ochiurilor pe cm de lungime. În acest caz se va obţine: 10 : 5 = 2 – deci 2 ochiuri pe cm. adică un rînd şi mai mult de jumătate de 1 cm. 8 : 5 = 1.6 – deci un ochi şi ceva. În acest scop se montează 15 – 20 de ochiuri şi se lucrează 6 – 7 cm din modelul stabilit.

Acestea au rolul să menţină marginea dreaptă. Procedeul se repetă pînă la terminarea rîndului. În mîna dreaptă se ţine andreaua liberă cu care se tricotează. tricotarea primului rînd de ochiuri se începe după ce se scoate una din andrelele pe care s-au montat ochiurile. Ochiul tricotat se scoate de pe andreaua din mîna stîngă şi se trece pe andreaua din mîna dreaptă.Ochi pe faţă lucrat pe dreapta (Fig. . Acesta este procedeul obişnuit de tricotare a ochilor pe faţă. cum sînt ciorapii. Pe andreaua din mîna dreaptă se scoate ochiul mărginaş netricotat. Tricotarea ochiurilor se poate face astfel: Ochiuri lucrate pe faţă. Pentru tricotarea ochiurilor se procedează astfel: Andreaua cu ochiurile montate se ia în mîna stîngă.Ochi pe faţă lucrat pe stînga. Aceste ochiuri poartă numele de ochiuri mărginaşe.La montarea ochiurilor pe andrele se vor monta 2 ochiuri în plus. fapt care îngăduie o elasticitate mărită. Ochiuri lucrate pe dos. tricotarea primului rînd se face luînd ochiurile direct de pe ambele andrele pe care au fost montate. Prin acest procedeu ochiurile rămîn la mărimea lor iniţială. în funcţie de cerinţele modelului repectiv. Aceste ochiuri se tricotează introducînd andreaua prin spatele ochiului. Ochiurile pot fi tricotate pe faţă sau pe dos. Pe andreaua din dreapta se scoate apoi ochiul mărginaş fără să fie tricotat. Ochiul mărginaş se trece pe andreaua din mîna dreaptă fără să fie tricotat. . cere o margine cu o elasticitate accentuată. Tricotarea ochiurilor pe dos se face atfel decît ochiurile pe faţă. Dacă se cere o elasticitate redusă. ca şi a rîndurilor următoare. Primul ochi este ochiul imediat următor după ochiul mărginaş. Cu acest procedeu ochiurile se micşorează prin întinderea firului de lînă respectiv. întrucît primul şi ultimul ochi de pe andrea nu se lucrează. este determinat de modelul ales şi de gradul de elasticitate ce trebuie să prezinte linia de margine a lungimii obiectului respectiv. După operaţiunea de montarea a ochiurilor se începe lucrul. de aceea ele nu intră în calculul numărului ochiurilor ce trebuie montate pe andrea. 6). Tricorarea ochiurilor Modul de tricotare a primului rînd de ochiuri. Firul cu care se lucrează se trece pe andreaua din mîna stîngă şi se aşază pe faţa ochiului următor. iar firul de lînă ce vine de la ghem se înfăşoară pe degetul arătător al mîinii stîngi. mănuşile etc. apoi se repetă operaţiunea de tricotarea ochiurilor pe dos. iar modul cum sînt lucrate ochiurile de pe andrea imprimă un anumit aspect modelului ce se execută. Aceste ochiuri se tricotează introducînd andreaua dreaptă prin faţa ochiului. Andreaua din mîna dreaptă se trece prin primul ochi dinspre dreapta spre stînga pe sub firul cu care se lucrează tricotînd ochiul după una din variantele următoare: 16 . Dacă însă tricotajul respectiv. 3. În acest scop se va ţine lucrul în mînă ca şi la tricotarea ochiurilor pe faţă. Ochiurile montate pe andrele se pot tricota în diferite feluri.

Se combină appoi tricotarea ochiului următor. Aceste ochiuri se execută prinzînd firul cu andreaua din mîna dreaptă. se execută între două ochiuri – unul aflat pe andreaua din dreapta şi altul pe andreaua din stînga. Dacă însă e necesar să se păstreze numărul iniţial de ochiuri. După ce se prinde firul se trage şi ochiul format se scoate de pe andreaua din mîna stîngă. .Ochi ridicat. se tricotează împreună două ochiuri înaintera jeteului şi două ochiuri după jeteu. procedînd astfel: Se trece firul în jurul andrelei din dreapta înfăşurîndu-l o singură dată sau de două ori printr-o mişcare pornind de la stînga spre dreapta apucînd firul din faţă spre spate. după cerinţele modelului. În felul acesta se realizează un jeteu simplu sau dublu. Aceste ochiuri se lucrează prinzînd firul cu andreaua dreaptă.. după cerinţele modelului. de sus în jos.Ochi pe dos lucrat pe stînga. Firul de lînă rămîne în faţa sau în spatele andrelei. 7). . .Ochiul pe dos lucrat pe dreapta (Fig. 17 . Prin tricotarea jeteurilor. de jos în sus.Jeteul (Fig. Se ridică un ochi procedînd astfel: se introduce andreaua dreaptă în ochiul următor prin patele andrelei stîngi şi se trece ochiul fără a se tricota de pe andreaua stîngă pe cea dreaptă. Acesta este procedeul obişnuit de tricotarea ochiurilor pe dos. numărul ochiurilor de pe andreaua din mîna dreaptă sporeşte mereu.

Prin îmbinarea ochiurilior divers tricotate. În acest scop se ridică un ochi pe andreaua dreaptă.Rîndul 2 şi celelalte rînduri cu soţ (pe dosul lucrului) se tricotează pe dos. adică: . care permite mularea perfectă pe corp şi împletitura nu se rulează. . 10) cunoscut şi sub numele de „punct de ciorap” se tricotează 1 rînd pe faţă. De remarcat este că un rînd de – punct leneş – care formează rîndul este alcătuit din 2 rînduri tricotate cu ochiurile pe faţă. Punctul leneş (Fig. Se tricotează ochiurile în forma în care apar pe andrea.Rîndul 1 şi celelalte rînduri fără soţ (pe faţa lucrului) se tricotează pe faţă. Acest ochi este scăzut peste cel următor. se tricotează cu toate rîndurile pe faţă. manşetelor. 1 rînd pe dos.Ochi scăzut. se lucrează pe dos. adică atît rîndul 1 cît şi rîndurile următoare. . Punctul de jerseu (Fig.Ochiuri de acoperire. cum sînt cele descrise în continuare. . se lucrează numai cu ochiuri pe faţă. 9) denumit şi punct simplu. 4. Acest ochi se execută tricotînd primul şi al doilea ochi pe faţă şi apoi se trece primul ochi prin ochiul al doilea. întrucît solicită multă atenţie în tricotarea ochiurilor care trebuie să fie egale şi la fel de 18 . marginilor etc. Modelul care se formează este acela de „rips” şi este folosit în tricotarea gulerelor. Modelul obţinut este cel mai simplu model cu faţa netedă. de pe andreaua stîngă.. fapt care are ca rezultat formarea diferitelor puncte de tricotaj. Acest punct asigură tricotajului o elasticitate specială. se tricotează ochiul următor pe faţă şi apoi se trece prin ochiul ridicat. adică ochiurile care apar pe faţă se lucrează pe faţă. de o întreagă gamă de variaţii în modul de a monta şi a lucra ochiurile de pe andrele. după cum s-a arătat. iar cele care apar pe dos. Această operaţiune se repetă într-un rînd de cîte ori o cere modelul.Ochi trasat. Diferite puncte de tricotare Diversitatea modelelor de tricotaje depinde. se pot realiza diferite modele de tricotaje. însă este modelul cel mai greu de executat.

Cea mai neînsemnată greşeală în execuţia lor este vizibilă şi strică aspectul general al tricotului. sau 3 ochiuri pe faţă şi 2 ochiuri pe dos. cu deosebirea că se lucrează cîte 1 ochi pe faţă şi 1 ochi pe dos.Rîndul 2 şi următoarele se tricotează ochiurile aşa cum se prezintă. 3 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Elasticul poate fi tricotat şi alternînd 3 ochiuri pe faţă.Rîndul 2 şi celelalte rînduri cu soţ: 1 ochi pe dos. Punctul de elastic în relief (Fig. . Punctul de jerseu răsucit se tricotează astfel: . iar ochiurile pe dos se lucrează tot pe dos. .Rîndul 1 şi celelalte rînduri fără soţ se lucrează pe faţă (ochiurile se iau din spatele andrelei). 19 . 12) se tricotează ca şi punctul de elastic.Rîndul 1 şi celelalte rînduri fără soţ: 2 ochiuri pe faţă.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă şi 2 ochiuri pe dos. . pînă la sfîrşitul rîndului.1 ochi pe faţă.larg lucrate. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe dos pînă la sfîrşitul rîndului. Ambele feţe ale elasticului şi semielasticului sînt identice. adică ochiurile pe faţă se lucrează pe faţă. Punct de semielastic (Fig. manşetelor etc. Punctul de elastic (Fig. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. Ambele feţe sînt identice. 13) se tricotează astfel: . Punctele de elastic şi semielastic se folosesc pentru tricotarea marginilor. Acest punct se foloseşte la obiectele de sport. gulerelor.Rîndul 2 şi celelalte rînduri cu soţ se lucrează pe dos. 11) se tricotează astfel: .

15) se tricotează astfel: . Punctul de orez alungit (Fig.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă.Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă se lucrează 1 ochi pe faţă. iar deasupra ochiului pe dos se tricotează 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. . . pînă la sfîrşitul rîndului.Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă se tricotează 1 ochi pe dos.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. cel pe dos se lucrează pe faţă.Rîndul 2 şi cele următoare: ochiul pe faţă se lucrează pe dos. 14) se tricotează astfel: . Rîndurile 2 şi 3 se repetă. 1 ochi pe dos pînă la sfîrşitul rîndului. 20 . . iar deasupra ochiului pe dos se tricotează 1 ochi pe dos.Punctul de orez (Fig.

şi se lucrează mai departe modelul respectiv. iar deasupra ochiului pe faţă se ridică 1 ochi.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. luînd bucla de pe degetul mare cu andreaua introdusă din afară spre interior.Al doilea ochi se montează pe andrea. . Punctul pentru bridă se tricotează peste un număr de ochiuri. Aceste 4 rînduri se repetă. “Tricotaje de mînă”. toate ochiurile. se prinde firul de lînă şi se lucrează 1 ochi. se introduce andreaua din mîna dreaptă între ochiurile 6 şi 7. Ed.Rîndul 3: deasupra ochiului ridicat se lucrează 1 ochi pe faţă. 21 . . Aceste 2 ochiuri se repetă şi astfel se obţine o margine frumoasă ce se face mai ales la tricotajele fine. Tehnică.Rîndul 2: pe dos. toate ochiurile. ochi care se trece din nou pe aceeaşi andrea. . Prin acest ochi se scoate apoi primul ochi de pe andreaua stîngă. Dacă brida se face peste 6 ochiuri. alternînd pînă la capăt. Punctul de fantezie este alcătuit din 2 ochiuri şi se lucrează astfel: . 1966. .Punctul de ţesătură se lucrează astfel: .Rîndul 4: pe dos. Ana Popescu. se ridică ochiul următor.Primul ochi se montează pe andrea luînd bucla de pe degetul mare cu andreaua introdusă dinspre interior spre exterior.

Pentru o orientare uşoară şi exactă în desenarea tiparelor se folosesc diferite litere în ordine alfabetică. tiparele se încadrează în diverse figuri geometrice ca unghiuri. Tehnică. Liniile verticale indică. tiparul respectiv se decupează pe liniile de contur.Desenarea tiparelor Tiparele reprezintă diferitele părţi ce alcătuiesc un anumit obiect de îmbrăcăminte. Ca să se poată desena cu uşurinţă.) pentru care decuparea tiparului se face pe hîrtie dublă îndoită pe linia de mijloc a tiparului. în cadrul cărora se folosesc şi unele linii ajutătoare. mîneci. care vor fi fixate cu ace cu gămălie. 22 . pătrate etc. cu care se notează liniile sau diversele puncte. Ed. Pe aceste tipare se vor călca piesele tricotate. dreptunghiuri. 1966. gumă. Ana Popescu. Ele se desenează în general pe jumătate. lungimea tiparului. Pentru desenarea tiparelor e nevoie de hîrtie. Liniile de contur ale tiparului reprezintă liniile pe care se execută cusăturile obiectului respectiv.. Pentru executarea unui obiect tricotat. în general. linie şi panglică metrică. iar liniile orizontale indică lăţimea tiparului. guler etc. “Tricotaje de mînă”. creion. cu deosebirea părţilor care se tricotează întregi (spate.

Măsuri de lăţime. care se iau înconjurînd corpul în divere regiuni (bust.). iar cele de grosime se iau petrecînd panglica metrică din faţă spre spate.Luarea măsurilor Măsurile sînt de trei feluri: a.. în direcţia omoplaţilor. se potriveşte corpul într-o ţinută corectă şi se fixează talia cu un şiret îngust. Pentru luarea măsurilor sînt necesare o panglică metrică (centrimetru) şi un şiret lung de circa un metru. cu excepţia copiilor pînă la 2 ani. care se iau pe linie verticală. talie. b. rochii etc. începînd de la vertebra a 7-a cervicală (nodul cefei) pentru bluze. sau din talie în jos. pentru fuste. pentru care se folosesc măsuri anume stabilite. Măsuri de grosime. aşa cum se va indica la tiparul respectiv. Înainte de a se trece la luarea măsurilor. Măsurile se iau lejere şi se notează întregi. jachete etc. Pentru desenarea tiparelor. 23 . măsurile se folosesc întregi sau pe fracţiuni. şold etc. Măsuri de lungime. Măsurile de lungime se iau în general pe partea din spate a corpului. c. din care nu se foloseşte decît măsura de lăţime a spatelui şi care se ia de la un braţ la altul. Modul de luare a măsurilor este în general acelaşi pentru toate vîrstele.

se ia în mijlocul spatelui din talie şi pînă unde se doreşte a se stabili lungimea respectivă. 1). la 1/3 din lungimea spatelui. 24 . trecînd panglica metrică pe lîngă gît şi coborînd apoi pînă în mijlocul feţei pînă în talie. Lungimea fustei. 3. pînă în talie. Lăţimea spatelui. 2. 4.Măsurile necesare construirii unui tipar sînt în general următoarele (Fig. Lungimea spatelui pînă la talie. se ia de la nodul cefei şi pînă în talie. Lungimea feţei pînă în talie. 1. trecînd cu panglica metrică peste partea cea mai dezvoltată a omoplaţilor. se ia de la un braţ la altul. se ia tot de la nodul cefei.

Grosimea taliei. Aceste măsuri se notează întregi şi ub formă de fracţie. 7. 1966. Măsura aceasta se ia în partea cea mai dezvoltată a abdomenului şi a şoldurilor pentru fuste şi rochii. Această măsură indică la ce distanţă. Din punctul unde s-a încheiat panglica metrică pentru grosimea şoldurilor se măsoară drept în sus distanţa dintre şolduri şi talie. se vor folosi din măsurile enumerate. De exemplu: 80 = grosimea şoldului _____________________________ 15 = distanţa dintre şold şi talie 8. se ia înconjurînd mijlocul corpului pe linia şiretului. adică numărătorul indică grosimea şoldului. 9. această măsură se ia la nivelul unde se stabileşte lungimea bluzei. Această măsură se ia înconjurînd braţul mai jos de cot la nivelul unde s-a stabilit lungimea mînecii. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. faţă de talie. Ed. iar pentru bluze. indicate la tiparul respectiv). Ana Popescu. Măsurile trebuie luate corect întrucît de exactitatea lor depinde reuşita tiparelor. Grosimea şoldurilor. Lungimea mînecii. jachetei şi a puloverului. care indică linia de talie. puloverului sau jachetei. Grosimea braţului se ia înconjurînd braţul pînă peste osul umărului. eliminînd ce nu trebuie sau adăugînd ceea ce lipseşte (diferite măsuri specifice. se ia înconjurînd corpul cu panglica metrică în direcţia bustului.5. Grosimea bustului. iar numitorul arată distanţa dintre şold şi talie. Măsura se ia de la osul umărului şi pînă unde se stabileşte lungimea mînecii. 11. Pentru luarea acestei măsuri se îndoaie în unghi drept spre faţă. numai măsurile tiparului respectiv. Grosimea gîtului se ia înconjurînd gîtul sub bărbie plus 2 cm. Grosimea braţului sub cot se foloseşte la mînecile trei sferturi. 25 . 10. 12. Această măsură se ia înconjurînd încheietura mîinii cu panglica metrică. Grosimea încheieturii mîinii este necesară pentru mînecile lungi. s-a luat măsura de grosime a şoldului pentru fuste şi rochii sau la ce distanţă faţă de talie s-a stabilit lungimea bluzei. Pentru desenarea diferitelor tipare. 6.

5 şi 4 se întrebuinţează la tricotarea îmbrăcămintei sport. rochii etc. mănuşi etc. cu ambele capete ascuţite. . 2.Andrele ascuţite la ambele capete. Ele se folosesc la tricotarea pieselor circulare (căciuli. 3 etc. material plastic sau din metal.Ustensile necesare La tricotarea diferitelor obiecte de îmbrăcăminte se folosesc diverse andrele.Andrelele din lemn. . os. şaluri.Andrele circulare. şosetelor. 2. După grosime. întrucît altfel înnegresc firul de culoare deschisă. rochiile etc. variind ca diametru între 2 şi 10 mm. .). Acestea se folosesc la tricotarea pieselor mari. 2. însă au rezistenţă mică.Andrelele nr. ciorapi. cum sînt bluzele. . andrelele trebuie să fie netede. însă trebuie să fie nichelate. Rezultatul va fi invers.Andrelele nr. croşetă şi ace de canava speciale pentru fire groase de lînă (de lînă. Lungimea diametrului reprezintă numărul categoriei de andrele. . . ca şi de modelul ales.5 se folosesc la tricotaje din fire de grosime mijlocie.).Andrelele din metal sînt rezistente.). mănuşilor. E necesar să se acorde o atenţie deosebită la alegerea mărimii andrelelor. întrucît ele trebuie să se potrivească cu firul cu care se tricotează. care la rîndul lui depinde de felul obiectului care se tricotează.) Andrelele pot fi confecţionate din lemn. lucioase. De aceea se folosesc la tricotarea cu lînă fină a lucrurilor uşoare (bluze. care se va întinde cu uşurinţă. se mînuiesc bine. Indiferent de forma ce o prezintă. Dacă se tricotează un fir subţire cu andrele groase va rezulta o împletitură rară. . 2 se întrebuinţează la tricotarea peiselor din lînă subţire. botoşeilor etc. bluze etc. andrelele se diferenţiază. 3.) . depinde de grosimea firului cu care se tricotează. 3.Andrele ascuţite numai la un capăt. iar capetele să nu fie prea ascuţite ca să nu rupă firul. Acestea se folosesc la tricotarea pieselor drepte (fulare. mătase etc. dacă împletitura se 26 .Andrele pentru ciorapi (5 andrele) se folosesc la tricotarea ciorapilor. bumbac.Andrelele nr. executate tubular dintr-o singură bucată (fuste. şaluri etc. După formă se deosebesc: .5. os şi material plastic sînt uşoare. De exemplu andrele nr. Alegerea andrelelor după grosime.

Pe lîngă andrele.va face cu andrele subţiri la un fir gros. e bine ca înainte de a se începe împletitura. Ana Popescu. Tehnică. se trece la desenarea unui tipar potrivit cu obiectul propus pentru tricotare. În acest scop se iau diverse măsuri direct pe corp. sau din os pentru tricotarea diverselor garnituri şi pentru tras pe dosul împletiturii capetele firelor ce rămîn după tricotare. 1966. 27 . e necesară şi o croşetă din metal nichelat. să se încerce andrele ce se potrivesc la firul cu care se tricotează. Ed. Pentru evitarea acestor neajunsuri. După ce s–a ales modelul. materialul şi ustensilele necesare. “Tricotaje de mînă”. este necesar ca trusa de ustensile să fie completată cu un ac de canava. Pentru asamablarea diverselor piese tricotate ce compun un obiect de îmbrăcăminte.

se deapănă uşor de pe scul pe ghem.În general e bine să se întrebuinţeze material de bună calitate pentru a asigura durabilitate şi un aspect frumos obiectului tricotat. se înfăşoară pe speteaza unui scaun şi se leagă lejer în două locuri. Ed. După ce se usucă. „Perlan alb” sau fulgi de săpun. Tehnică. provenite din deşirarea diverselor obiecte de îmbrăcăminte tricotate. Sculul obţinut se spală în apă călduţă în care s-a pus sodă sau „Alba Lux”. Cînd se pune la uscat se scutură sculul bine de apă şi se atîrnă la un capăt o greutate care să întindă bine firul.Se clăteşte în cîteva ape. . se deşiră şi se înlătură părţile uzate. 28 . mai ales în cazul firelor de lînă. avînd grijă ca ghemul să fie moale. În cazul cînd se folosec materiale vechi. bumbac. iar firele rezistente se înnoadă. fire sintetice etc.Chiar materialul nou. Ana Popescu.Materiale folosite După ce s-a ales modelul. Se pot folosi fire de lînă. se va procura materialul necesar.Se descoase obiectul respectiv. mătase. întrucît ele îşi pierd elasticitatea dacă sînt depănate prea strîns. se procedează astfel: . peste două degete. firul se deapănă lejer în gheme şi apoi se dă în lucru. 1966. “Tricotaje de mînă”. iar în ultima apă se pune oţet. . care se cumpără în scule.

. împletituri complicate şi culori deschise.Pentru persoanele slabe. dimpotrivă.Persoanele cu gîtul lung vor purta. În cazul cînd se folosesc materiale rezultate dintr-un tricotaj deşirat. verde închis. . se va adapta o linie lejeră. ca şi a culorilor. Tehnică. . se recomandă culorile vii cu garnituri bogate şi foarte variate.Alegerea modelelor În alegerea modelelor. Pentru persoanele tinere culorile pot varia după gust şi după culoarea ochilor.Pentru copiii mici sînd indicate culorile alb. bej etc. Pentru bărbaţi se recomandă de asemenea culorile de nuanţe închise. . Cît priveşte modelul de tricotat.Pentru persoanele cu şolduri mari sau cu talie plină. “Tricotaje de mînă”. ţinînd seama de indicaţiile de mai sus. 29 . . scunde sau mijlocii. Culorile vii sînt şi ele indicate uneori. vîrstă şi de conformaţie. vişiniu. Alegerea modelului de tricotat se face înainte de a se pregăti materialul. dar numai atunci cînd se folosesc materiale noi. .Pentru copii mai mari. mai ales pentru costumele sport.Persoanele cu gîtul scurt vor evita gulerele înalte şi vor prefera decolteurile înguste şi lungi. bleu şi roz. indiferent dacă sînt înalte. modelul se va alege după ce se vor cunoaşte posibilităţile ce le oferă materialul respectiv. În general culorile variază şi ele. se va adapta o linie dreaptă. 1966. bleumarin. iar culorile vor fi de nuanţe mai închise. maron. Ed. tabac. Culorile mai deschise vor fi folosite pentru diverse garnituri. gri. cît mai bogate. va fi alcătuit din linii verticale. Pentru persoanele vîrstnice se preferă în general culori ca: negru. a părului sau a tenului. Ana Popescu. trebuie să se ţină seama de sex. iar lungimea bluzelor şi a jachetelor va fi mai jos de talie. numai gulere mari de orice formă.

se lucrează ca şi rîndul 1. pulovere subţiri. . 2 ochiuri pe dos. . Un elastic simplu în forme mai pline pentru seturi. se poate obţine prin formulele: . jachete. 3 ochiuri pe dos.Rîndul 2: adică pe dosul lucrului. gulerelor etc. articole de sport etc. tricotînd ochiurile aşa cum apar ele – pe faţă şi pe dos. ambele feţe sînt la fel.Modele pentru elastic Elasticul sub diverse variante se foloseşte pentru tricotarea bordurii. 30 . Acet gen de elastic se foloseşte la tricotaje fine – bluze. 1. 1 ochi pe faţă.3X2: adică 3 ochiuri pe faţă.2X2: adică 2 ochiuri pe faţă. a manşetelor. .3X1: adică 3 ochiuri pe dos. În formulă se exprimă „elastic 1X1”. 2 ochiuri pe dos.Rîndul 1: un ochi pe faţă lucrat pe dreapta. . Elastic simplu (Fig. bolerouri etc.3X3: adică 3 ochiuri pe faţă. Cele două rînduri se repetă pînă la obţinerea lăţimii indicată de model. La toate variantele elasticului simplu. un ochi pe dos lucrat pe stînga. 21) Acest elastic se lucrează atfel: .

. firul rămîne în dosul lucrului şi 2 ochiuri pe faţă. iar firul rămîne în faţa ochiului. 31 . Tricotarea acestui elastic se face astfel: . jachete. iar firul rămîne în faţa ochiului. 2 ochiuri pe dos. . fuste etc. iar firul trebuie să rămînă obligatoriu în faţa ochiului. .Rîndul 4: 1 ochi pe faţă.Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. 1 ochi nelucrat. iar firul rămîne în faţa lucrului. O altă variantă a elasticului dublu se obţine tricotînd: . sau la ciorapi etc. Acet elastic se obţine tricotînd: .Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 23).Rîndul 2: se lucrează pe dos. . Elasticul dublu (Fig. .Rîndul 2: 1 ochi nelucrat. 1 ochi nelucrat. iar firul rămîne în faţa lucrului. 1 ochi nelucrat.Rîndul 3: se lucrează la fel cu rîndul 1.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă.Rîndul 2: 1 ochi pe dos. Elastic cu o singură faţă (Fig. 3.. 22) Elasticul dublu se tricotează la obiectele care necesită trasarea unui şiret pe linia de talie la bluze.2. De observat este că ochiul nelucrat în primul rînd se lucrează în rîndul următor. Ambele feţe sînt la fel. 2 ochiuri nelucrate.

. . 2 ochiuri pe dos. . Acest elastic se foloseşte la îmbrăcămintea sport. terminînd rîndul cu 1 ochi pe faţă. După această operaţie se tricotează pe dos următoarele 2 ochiuri. fără să i se dea drumul de pe andrea. după care se lucrează tot pe faţă primul ochi din cele 2 luat pe dreapta. Apoi se trec ambele ochiuri pe andreaua din mîna dreaptă. se continuă cu 2 ochiuri pe faţă. 24) Elasticul în relief se realizează tricotînd: . 25) Acest elastic formează o garnitură foarte drăguţă şi originală.Rîndul 2: începe cu 1 ochi pe dos. Se obţine procedînd astfel: . luat pe stînga.Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 32 . Se lucrează întîi al 2-lea ochi din cele 2. la pulovere bărbăteşti etc. 5.Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe dos.4. Elastic cu ochiuri răsucite (Fig.Rîndul 2: 2 ochiuri care se prezintă pe faţă se lucrează tot pe faţă în felul următor.Rîndul 3 şi următoarele se tricotează la fel ca rîndul 2. Elastic în relief (Fig. Alternarea ochiurilor se face pînă la capăt. 2 ochiuri pe dos.

Elastic cu ochiurile încrucişate (Fig. Aceste 8 rînduri se repetă. 27) Acest gen de elastic se obţine procedînd astfel: .Rîndul 2: cele 4 ochiuri încrucişate în rîndul 1 se tricotează pe dos. 33 . . Aceste 2 ochiuri se trec pe andreaua din mîna dreaptă. acest elastic face o garnitură foarte frumoasă. care se tricotează pe faţa lucrului se lucrează astfel: după ochiul mărginaş se face un punct de păşitură pete 6 ochiuri.6. Se procedează la fel şi cu următoarele 2 ochiuri. 26) Tricotarea acestui elastic se face în modul următor: .Rîndul 1 şi următoarele 6 se tricotează 2 ochiuri pe faţă. Se repetă păşitura şi apoi iar se lucrează 2 ochiuri pe faţă şi 2 ochiuri pe dos. Aplicat la un tricotaj simplu lucrat cu punct de jerseu.Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos şi 4 ochiuri încrucişate care se tricotează astfel: se lucrează pe faţă întîi al 2-lea ochi din cele 4. Elasticul tighelit este folosit ca bordură şi diverse garnituri şi chiar ca lucrătură de context la jachete şi pulovere bărbăteşti. Se continuă alternanţa de 2 ochiuri pe dos şi 4 ochiuri încrucişate pînă la capătul rîndului. Elastic tighelit (Fig. 2 ochiuri pe dos. .Rîndul 8. luat pe stînga şi nu se dă drumul de pe andrea pînă nu se lucrează şi primul ochi pe faţă luat pe dreapta. iar cele 2 ochiuri care au fost lucrate pe dos se lucrează pe faţă. după care se lucrează 2 ochiuri pe faţă şi 2 ochiuri pe dos. 7. Această alternanţă se face pînă la sfîrşitul rîndului.

iar ochiul 34 . iar firul de lînă se trece prin spatele ochiului nelucrat. a) Se tricotează: . avînd grijă să se lucreze împreună cu ochiul nelucrat şi jeteul tricotat în rîndul precedent. luate pe dreapta. b) Se tricotează: . un jeteu. 28) Acest gen de elastic se poate tricota în cîteva variante. . iar ochiul nelucrat şi jeteul din rîndul 1 se lucrează împreună pe faţă.Rîndul 3: ochiul care a fost pe dos în rîndul 2 se lucrează aici pe faţă. 1 ochi nelucrat. luat pe dreapta.8. . 1 ochi nelucrat. Elastic ajurat (Fig. 1 ochi pe dos. un jeteu şi 1 ochi nelucrat se ia pe andreaua dn mîna dreaptă. .Rîndul 2: se lucrează ca primul rînd.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. .Rîndul 4: se lucrează la fel cu rîndul 2. iar ochiul rezultat din cele 2 ochiuri luate împreună în rîndul 2 se ia nelucrat pe andreaua din mîna dreaptă. 29) c) Se tricotează: .Rîndul 2: ochiul lucrat pe faţă în rîndul 1 se lucrează aici pe dos. (Fig.Rîndul 1: 1 jeteu. un jeteu. iar firul trecut prin faţa ochiului nelucrat.Rîndul 2: ochiul care a fost lucrat pe dos în rîndul precedent se lucrează aici tot pe dos. .Rîndul 1: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă.

Rîndul 3: la fel cu rîndul 1. . . 1 ochi pe dos. 1 ochi nelucrat. d) Se tricotează: . luat din dreapta (Fig.nelucrat şi cu jeteul din rîndul 1 se lucrează împreună pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. e) Se tricotează: .Rîndul 2: 3 ochiuri pe dos.Rîndul 1: 1 jeteu.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. . 31). 35 .Rîndul 4: la fel cu rîndul 2 (Fig. 30).

Rîndul 4: la fel cu rîndul 2. 9. 32). Prin aspectul lor ele formează o garnitură originală. seturi etc. iar ochiul lucrat pe dos se lucrează tot pe dos (Fig. două pe dos. . apoi se alternează pînă la sfîrşitul rîndului cîte 2 pe faţă. Elastic cu dungi late (Fig. „elasticul cu spinişori” poate forma o garnitură foarte frumoasă la bluze. 10. jachete etc.Rîndul 2: jeteul şi ochiul nelucrat se lucrează împreună luat pe dreapta.Rîndul 2: se lucrează pe dos. 33) Elasticul cu dungi late formează borduri frumoase şi poate constitui şi model de context la pulovere şi articole de sport. Modelele de elastic ajurat se folosesc la bluze.Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. . Se tricotează: . 2 ochiuri pe dos. Elastic cu spinişori Prin aspectul lor deoebit. Aceste 4 rînduri se repetă.. . 2 ochiuri pe faţă şi jeteul se scapă peste aceste ochiuri lucrate pe faţă.Rîndul 3: se începe cu 1 ochi pe dos.Rîndul 1: 1 jeteu.Rîndul 2: se lucrează ochiurile pe faţă şi pe dos. aşa cum se prezintă foecare pe andrea. Alcătuirea dungilor se poate face în diverse feluri: 36 . f) Se tricotează: . .

Modelele de elastic prezentate nu epuizează gama de modele ce se poate prezenta.Rîndul 1: 1 ochi pe dos. Ana Popescu. iar firul rămîne în faţa ochiurilor nelucrate.Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe dos. . Tehnică. Prin diversele combinări ale punctelor de tricotaj se pot obţine modele noi. Ed.Rîndul 2: se lucrează numai pe dos. .Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Se repetă acete 2 rînduri (Fig. 1966.a) Se tricotează: . 2 ochiuri pe dos. Rîndurile se repetă. 37 . 3 ochiuri nelucrate. b) Se tricotează: . 33).

Tehnică. Rîndul 9 – 15: se lucrează cu punct de jerseu. Rîndul 8: se lucrează pe dos. ciorapi. În acest scop se lucrează împreună cu fiecare ochi din rîndul 15. 2 – 4 ochiuri (după mărimea colţişorului care se formează) se lucrează împreună pe faţă. Marginea cu colţuri rotunde ce se obţine se poate tricota la tivit. 38 . şosete etc. mănuşi.Modelul 1 Se tricotează: Rîndul 1 – 6: cu punct de jerseu. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. luat pe dreapta. mîneci. 1966. bluze. Primele 6 rînduri lucrate cu punct de jerseu se îndoaie pe dosul lucrului şi se lucrează împreună cu rîndul 15 care se lucrează pe faţă. Acest tiv se poate încheia şi coase uşor pe dos. botoşei etc. gulere. cîte 1 ochi luat din primul rînd. Ed. Rîndul 7: 1 jeteu. avînd grijă ca ultimul rînd să fie pe dos. orificiile tricotate pentru obţinerea colţurilor se folosesc şi pentru trasat şnururi la mănuşi.

Benzile ajurate pe care le formează acest model creează garnituri frumoase pentru margini de gulere. sau se coase. Acest model se pretează şi pentru formarea unui model. manşete. Ana Popescu. Ed. Rîndurile 6. 8 şi 10: 1 jeteu.Modelul 2 Posted august 11. tricotaje. 9 şi 11: toate ochiurile se lucrează pe dos. Lasă un comentariu Se tricotează: Rîndurile 1 – 5: 6 puncte de jerseu. 2009 by Shortcut in carte. cu firul trecut prin spatele lui. 1966. În acest caz se îndoaie pe dos primele 5 rînduri tricotate cu punct de jerseu şi se lucrează o dată cu rîndul 11. plătcuţe etc. tivuri. 1 ochi ridicat. 39 . 1 ochi lucrat pe faţă şi trecut prin ochiul ridicat. Tehnică. nelucrat. Rîndurile 7. “Tricotaje de mînă”.

3 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 2: 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: la fel ca rîndul 2. 40 . 1966. Tehnică. 3 ochiuri pe dos. Alternanţa se repetă pînă la capătul rîndului. 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 3: 4 ochiuri pe dos. Ed. 1 jeteu. 1 jeteu. Ana Popescu. 4 ochiuri pe dos.Modelul 3 Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe dos. Aceste 4 rînduri se repetă.

Rîndurile 11 şi 12: toate ochiurile pe dos.Modelul 4 – modele borduri Se tricotează: Rîndul 1 – 7: punct de jerseu. Rîndul 10: 2 ochiuri se tricotează împreună. 1 jeteu alternînd astfel pînă la capăt. Ed. Se repetă rîndurile 1 – 7. Tehnică. 41 . Rîndurile 8 şi 9: toate ochiurile pe dos. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. 1966.

1 jeteu. 2 ochiuri se tricotează împreună pe faţă şi se trag prin ochiul scos. 1 ochi se scoate fără să se tricoteze. 7 pe dos. Această alternanţă de ochiuri se repetă pînă la capăt. Se repetă pînă la capăt. 1 ochi se scoate fără să se tricoteze. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. 7 pe faţă. 2 ochiuri se tricotează împreună pe faţă şi se trag prin ochiul care a fost scos. 1 jeteu. 1966. Ed. 1 ochi pe faţă. cu repetare pînă la capăt.Model 5 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. alternînd pînă la capăt. 1 jeteu. Rîndul 2: 2 ochiuri pe faţă. 42 . Ana Popescu. Tehnică. 1 jeteu. 7 pe dos. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 4: 2 ochiuri pe faţă.

Această alternanţă de ochiuri se repetă pînă la capăt. 2 ochiuri se tricotează împreună pe faţă. Ed. 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trage prin acul care nu a fost tricotat. Tehnică. Această alternanţă se repetă pînă la capătul rîndului. 1966. Rîndul 9: se tricotează toate ochiurile pe faţă. 5 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: 2 ochiuri se tricotează împreună pe faţă. Ana Popescu.Modelul 6 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: toate ochiurile se lucrează pe faţă. 1 ochi se scoate. Rîndul 7: 5 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 5 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. Rîndul 5: se tricotează toate ochiurile pe faţă. 1 ochi se scoate fără a se tricota. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ : se lucrează cu toate ochiurile pe dos. Rîndul 10: se tricotează cu ochiurile pe dos. 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trage prin ochiul scos. 43 . Această alternanţă a rîndurilor se repetă.

1 ochi pe faţă. 1 jeteu. Această alternanţă se repetă pînă la capătul rîndului. după care se tricotează pe faţă ochiurile 8 şi 9 de pe andreaua de rezervă. 10 ochiuri pe faţă. 1966. 1 ochi se scoate fără să se tricoteze. Tehnică. 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trage prin ochiul nelucrat. 1 jeteu. ochiurile 4 şi 5 se scot pe o andrea de rezervă şi se lasă pe dosul lucrului. iar ochiurile 10 şi 11 se tricotează pe faţă. Rîndul 5: 3 ochiuri se lucrează pe faţă. Rîndul 3: 2 ochiuri se tricotează împreună pe faţă.Model 7 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 1 ochi se scoate fără să se lucreze. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. Ed. 1 jeteu. 1 jeteu. 44 . 8 ochiuri pe faţă. Cu acest rînd se încheie modelul care apoi se repetă începînd cu rîndul 1. ochiurile 8 şi 9 se scot pe andreaua de rezervă şi se lasă pe faţa lucrului. 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trage prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. ochiurile 6 şi 7 se tricotează pe faţă şi apoi ochiurile 4-5 de pe andreaua de rezervă se tricotează tot pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se tricotează cu ochiuri pe dos. Rîndul 6: toate ochiurile pe dos.

3 ochiuri luate împreună pe dos. 3 ochiuri pe dos.Model 8 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. Alternanţa acestor rînduri se repetă. “Tricotaje de mînă”. se tricotează încă o dată ochiul precedent (ochiul 2) şi se ia pe andreaua stîngă. Rîndul 2: 2 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. apoi se tricotează iar 2 ochiuri pe dos. Rîndul 6: 2 ochiuri pe faţă. Se tricotează în continuare 1 ochi pe dos. Rîndul 4: la fel cu rîndul 2. ochiul 3 pe faţă. 1 ochi pe faţă. 45 . formînd astfel 3 ochiuri din unul singur. fără să fie luat pe andreaua stîngă. 3 ochiuri se lucrează împreună pe dos. Ed. 3 ochiuri pe dos. iar din ochiul următor se formează iar 3 ochiuri. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: la fel cu rîndul 3. Tehnică. 1 jeteu. 3 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. Ana Popescu. 2 ochiuri pe dos. Această alternanţă urmează pînă la sfîrşitul rîndului. 1966.

Alternanţa rîndurilor se repetă. 1966. 3 ochiuri pe dos. apoi se trec pe andreaua stîngă cele 4 ochiuri de pe andreaua de rezervă şi se lucrează pe faţă. se trec pe andreaua din stînga cele 4 ochiuri de pe andreaua de rezervă şi se lucrează pe faţă. Rîndul 9: 4 ochiuri pe faţă se iau pe o andrea de rezervă şi se lasă în faţa lucrului. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 2 – 8: se lucrează aşa cum apar ochiurile pe andrele (pe faţă sau pe dos). 4 ochiuri pe faţă.Model 9 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe dos. 46 . Ed. Rîndul 9: toate ochiurile se lucrează pe dos. 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Tehnică. următoarele 4 ochiuri se trec pe andreaua de rezervă şi se lasă pe dosul lucrului. Ana Popescu. 4 ochiuri pe faţă.

ochiurile de pe andreaua de rezervă se trec pe andreaua stîngă şi se lucrează pe faţă şi în continuare 3 ochiuri pe dos. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează pe dos. Rîndul 14: ca rîndul 2. 6 ochiuri se lucrează pe faţă. 47 . Ana Popescu. Ed. Rîndul 13: 3 ochiuri pe dos.Model 10 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1 şi rîndurile fără soţ: 3 ochiuri pe dos. Tehnică. 3 ochiuri pe dos. 6 ochiuri se iau pe o andrea de rezervă şi se lasă pe faţa lucrului. “Tricotaje de mînă”. Se continuă cu alternanţa rîndurilor. 1966. 12 ochiuri pe faţă.

48 . un fir din alt ghem de aceeaşi culoare sau de culoare diferită. Ana Popescu. Rîndul 6: se tricotează ochiurule numai pe faţă. tot cu ambele fire.Model 11 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1 – 4: punct de jerseu. în aşa fel încît ochiurile lucrate din firul aceluiaşi ghem să fie unul deasupra celuilalt. “Tricotaje de mînă”. Ambele fire se trec prin faţa împletiturii şi se încrucişează în de jos în sus pornind de la cel care execută împletitura. de jos în sus. Tehnică. 1966. Se tricotează alternativ cîte 1 ochi lucrat pe dos cu firul dintr-un ghem şi 1 ochi lucrat pe dos din ghemul adăugat. Rîndul 5: se adaugă la primul fir. iar firele se încrucişează pe faţa împletiturii. Ed.

Această alternanţă de rînduri se repetă. 1 jeteu. Ed. 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri luate împreună pe faţă. Rîndul 3: 4 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe dos. Tehnică.Model 12 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe dos. 49 . 1966. Rîndul 2: 4 ochiuri pe faţă. Această alternanţă de ochiuri se repetă pînă la sfîrşitul rîndului. Rîndul 4: 4 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”.

Ana Popescu. Ed.Model 13 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Rîndurile 2 şi 3 se repetă. pe faţă sau pe dos. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă se tricotează 1 ochi pe dos. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se tricotează ochiurile aşa cum apar pe andrea. deasupra ochiului pe dos se tricotează 1 ochi pe faţă. Tehnică. 1 ochi pe dos. 50 . 1966.

Rîndul 2: ochiurile răsucite se tricotează pe dos. formînd astfel o răsucitură. Se tricotează şi primul ochi şi se scot de pe andrea ambele ochiuri deodată. Ed. 51 . 1966. 1 ochi pe faţă. Alternanţa acestor rînduri se repetă. “Tricotaje de mînă”. Tehnică.Model 14 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: se tricotează al 2-lea ochi de pe andrea înaintea primului ochi fără să fie scos de pe andreaua stîngă. Ana Popescu.

iar ochiurile încrucişate se tricotează pe dos. “Tricotaje de mînă”. În continuare se mai tricotează 1 ochi pe dos. Se tricotează şi primul ochi luat din spate şi apoi se trec ambele ochiuri pe andreaua dreaptă şi apar ca ochiuri încrucişate. Aceste 2 rînduri se repetă.Model 15 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: se împunge andreaua în primul ochi din spate spre faţă. Ed. Această alternanţă se repetă. Rîndul 2: Deasupra ochiului pe dos se tricotează 1 ochi pe faţă. Ana Popescu. fără să fie tricotat. iar firul rămîne pe dosul lucrului şi se tricotează al 2-lea ochi pe faţă fără să fie scoss de pe andrea. 1966. 52 . Tehnică.

o răsucitură din 2 ochiuri. Ana Popescu. Se tricotează şi primul ochi şi se scot ambele ochiuri de pe andreaua dreaptă pe cea stîngă. 1966.Model 16 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. 53 . adică se tricotează al 2-lea ochi pe faţă înaintea primului ochi. Ed. fără să fie scos de pe andrea. Tehnică. iar cele 2 ochiuri răsucite se tricotează pe dos. Aceste 2 rînduri alternează. Se repetă alternanţa de ochiuri. “Tricotaje de mînă”.

Rîndul 2: .Dacă ultimul ochi din primul rînd a fost tricotat pe dos. “Tricotaje de mînă”.Model 17 – Modele borduri Pentru executarea acestui model e necesar să se monteze pe andrea un număr de ochiuri fără soţ. 1966. ultimul ochi va fi pe faţă sau pe dos. se începe rîndul 2 cu 2 ochiuri pe faţă şi se continuă alternînd cu 2 ochiuri pe dos. Ed. Acest model cere o atenţie deosebită la începutul fiecărui rînd.Dacă ultimul ochi din primul rînd a fost tricotat pe faţă. Ana Popescu. . alternînd cu 2 ochiuri pe faţă. Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 54 . Tehnică. 2 ochiuri pe dos. se începe rîndul 2 cu 2 ochiuri pe dos.

Tehnică.Model 18 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă luat din spate. Rîndurile se repetă. Rîndul 3: 1 jeteu. Tehnică. 55 . Ana Popescu. Ed. Ed. ochiul următor se lucrează pe faţă şi se trece prin ochiul ridicat. “Tricotaje de mînă”. 1966. adică 2 ochiuri pe faţă şi 1 ochi pe dos. se ridică pe andreaua dreaptă 1 ochi nelucrat. Ana Popescu. Rîndul 4. “Tricotaje de mînă”. Model 19 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1 şi 2: toate ochiurile se tricotează pe dos. 5 şi 6: se lucrează pe dos. 1966. Rîndul 2: se tricotează aşa cum apar ochiurile pe andrea.

În continuare se tricotează 2 ochiuri pe faţă.Model 20 – Modele borduri Se tricotează: Cîteva rînduri (8 – 10) cu ochiuri pe dos. 5 ochiuri pe dos. Se continuă tricotarea a 5 ochiuri pe dos şi apoi o nouă împletitură a rîndurilor. adică ochiurile pe faţă se tricotează pe faţă. Rîndul 2. Ed. 1966. iar andreaua de rerzevă se trece în faţa lucrului. pe faţă şi pe dos. 2 ochiuri pe dos. Prin această operaţiune se obţine împletirea rîndurilor. apoi începe modelul. 3 şi 4: se tricotează aşa cum apar ochiurile pe andrea. “Tricotaje de mînă”. Aceste 6 rînduri se repetă. Tehnică. 2 ochiuri pe faţă. 56 . Această alternanţă se repetă după nevoie. Rîndul 6: se tricotează ochiurile aşa cum apar pe andrea. iar cele pe dos se tricotează pe dos. apoi se trec de pe andreaua de rezervă pe andreaua stîngă cele 2 ochiuri lucrate pe dos. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă şi 2 ochiuri pe dos se iau pe o andrea de rezervă şi se lasă în spatele andrelei. Ana Popescu. Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. Cele 2 ochiuri pe dos se lucrează pe dos şi în continuare se lucrează pe faţă cele 2 ochiuri aflate pe andreaua de rezervă.

1966. adică 1 ochi pe faţă. Tehnică. Motivul se repetă începînd cu rîndul 1. 57 . Ed. Rîndul 7: 3 ochiuri pe dos. Rîndul 6: 3 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. apoi 3 ochiuri pe dos se tricotează împreună pe faţă. din ochiul următor se fac 3 ochiuri. 1 jeteu şi 1 ochi pe faţă.Model 21 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1 – 5: 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe dos. după care toate 3 ochiurile se scot de pe andrea. fără să se scoată de pe andrea.

În continuare se scot ochiurile 12. 58 . după care se tricotează tot pe faţă ochiurile scoase de pe andreaua de rezervă şi se mai tricotează 3 ochiuri pe dos. 13. Aceste rînduri se repetă. 5. Se tricotează apoi pe faţă ochiurile 4. 14 şi 15 se trec pe o andrea de rezervă şi se lasă pe faţa lucrului. 9. 1966. 5. Ed. 14 şi 15. Rîndul 2 – 6: se tricotează ochiurile aşa cum apar pe andrea. Tehnică. apoi se tricotează pe faţă ochiurile 12. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. 3 ochiuri pe dos. 10 şi 11. 6 şi 7 se scot pe o andrea de rezervă şi se trec pe dosul lucrului şi se tricotează pe faţă ochiurile 8. 16 ochiuri pe dos. 10 ochiuri pe faţă. 13. 6 şi 7 aflate pe andreaua de rezervă. Rîndul 8: 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 7: 3 ochiuri pe dos. ochiurile 4. pe faţă şi pe dos. 3 ochiuri pe faţă.Model 22 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 3 ochiuri pe dos.

Ana Popescu. Tehnică. ciorapilor etc. 1966. Pentru piesele tricotate cu modele dantelate se întrebuinţează fire subţiri şi de bună calitate. “Tricotaje de mînă”. 59 . Modelele compacte se pretează la tricotarea oricărei piese de îmbrăcăminte. pentru ca împletitura să iasă fină şi spumoasă. şalurilor.Modele de context Modele de contextură formează o gamă foarte largă şi se pot realiza prin îmbinarea diverselor puncte de tricotaj obţinînd modele compacte. Ed. ajurate şi dantelate lucrate cu fire într-o singură culoare sau divers colorate. iar cele executate în diverse culori au o largă aplicare la tricotajele sport pentru toate vîrstele şi la articolele pentru copii. Modelele ajurate şi dantelate sînt folosite la tricotarea bluzelor.

Model 1 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: toate ochiurile se lucrează pe faţă. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. de la ochiul 2 se ridică nodul pe andrea în faţa ochiului. Rîndul 4: se lucrează la fel cu rîndul 2. Ed. cu deosebirea că se ridică nodul la ochiul care a fost lucrat pe dos în rîndul 2. Tehnică. Rîndul 3: ca şi toate rîndurile de pe dosul lucrului. 60 . Rîndul 2: 1 ochi pe dos. 1966. formînd astfel 2 ochiuri care se lucrează pe faţă. se lucrează pe faţă. luate pe stînga.

Ed. Aceste rînduri se repetă. 1966. iar cele care au fost lucrate aici se trec pe andrea nelucrate. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri se trec pe andrea nelucrate. 61 .Modelul 2 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. cu firul lăsat în faţa ochiurilor. Tehnică. se va lucra în întregime pe dos. Ana Popescu. Rîndul 3: se lucrează la fel cu rîndul 1. Rîndul 2: ca şi toate rîndurile cu soţ. cu deosebirea că aici se tricotează pe dos cele 2 ochiuri care în rîndul 1 n-au fost lucrate.

“Tricotaje de mînă”. Rîndul 2: 1 ochi nelucrat cu firul lăsat pe faţa lucrului (acesta va fi acelaşi ochi nelucrat şi în rîndul 1). 62 . Ed. 1966.Modelul 3 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. adică ochiul care a fost lucrat pe dos în rîndul precedent. Rîndurile următoare se lucrează la fel ca rîndurile 2. 1 ochi pe faţă. Rîndul 5: se lucrează la fel cu rîndul 1. apoi modelul se repetă începînd cu rîndul 1. 1 ochi nelucrat. cu deosebirea că se inversează modelul astfel: ochiul nelucrat din modelul precedent se lucrează aici pe dos. Tehnică. 3 şi 4 de mai sus. iar ochiul care a fost lucrat pe dos se trece pe andrea nelucrat. aici se lucrează pe dos. iar ochiul care n-a fost lucrat niciodată. Ana Popescu. Rîndul 4: toate ochiurile se lucrează aşa cum se prezintă pe andrea. aici apare pe faţă şi se lucrează tot pe faţă. Rîndul 3: la fel ca rîndul 1. iar firul se lasă pe dosul lucrului.

1966. Rîndul 6: toate ochiurile se lucrează pe dos. şi se trec pe andreaua dreaptă împreună cu ochiul 4 care a fost deja lucrat. Rîndul 4: se lucrează în întregime pe dos. 63 . Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe dos. Rîndul 7: se lucrează toate ochiurile pe faţă. “Tricotaje de mînă”.Modelul 4 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 8 ochiuri pe faţă. Ed. se păşesc 3 ochiuri şi se lucrează ochiul 4. se păşesc 3 ochiuri şi se repetă operaţiunile modelului din rîndul 1. iar în continuare se tricotează 6 ochiuri. Ana Popescu. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 8: toate ochiurile se lucrează pe dos. Tehnică. Această alternanţă se repetă pînă la capătul rîndului. luîndu-l larg pe andreaua dreaptă. apoi se lucrează pe faţă cele 3 ochiuri care au fost păşite. Rîndul 3: se lucrează toate ochiurile pe faţă. fără să fie scos de pe andreaua stîngă.

1966. 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă.Modelul 5 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 6 ochiuri pe faţă. Rîndul 16: se lucrează ca rîndul 2. 1 ochi pe dos. Ana Popescu. 4 ochiuri pe faţă şi 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 7: 2 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. 4 ochiuri pe faţă. 6 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: 4 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. Ed. Rîndul 15: 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. Aceste rînduri se repetă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează aşa cum se prezintă. Rîndul 13: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. Rîndul 3: la fel ca rîndul 1. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 9 şi 11: 2 ochiuri pe dos. Tehnică. 64 .

Modelul 6 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Aceste rînduri se repetă. Rîndul 3: se lucrează ca rîndul 1. iar ochiul lucrat pe faţă în rîndul 1 se ia aici pe andrea nelucrat şi răsucit. este necesar să se lucreze toate ochiurile numai pe dreapta. Ana Popescu. 1966. întorcînd andreaua prin spatele ochiului. 1 ochi nelucrat care se ia răsucit. Observaţie: pentru reuşita acestui model. iar firul rămîne în spatele lucrului. atît pe faţa. cît şi pe dosul lucrului. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează pe dos. dar se inversează modelul. “Tricotaje de mînă”. adică ochiul nelucrat în rîndul 1 se lucrează aici pe faţă. 65 . Ed. Tehnică.

Tehnică. adică 2 ochiuri nelucrate cu firul lăsat pe faţa lucrului. Rîndul 10: se lucrează aşa cum se prezintă. Ana Popescu. 2 ochiuri nelucrate. 2 ochiuri nelucrate. iar firul rămîne în dosul lucrului. Rîndul 8: toate ochiurile se lucrează pe faţă. 4 ochiuri pe dos.Modelul 7 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: toate ochiurile se lucrează pe dos. cu deosebirea că se inversează modelul. Rîndul 5: 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 6: se lucrează la fel ca rîndul 4. Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe faţă. Rîndul 7: toate ochiurile se lucrează pe dos. cu firul lăsat pe dosul lucrului. Rîndul 4: se lucrează ochiurile aşa cum se prezintă pe andrea. Ed. “Tricotaje de mînă”. adică cele 2 ochiuri nelucrate vor fi cele 2 ochiuri din mijlocul grupului de 4 ochiuri pe faţă din modelul precedent. Rîndul 9: se lucrează la fel ca rîndul 1. 1966. Rîndul 3: 4 ochiuri pe faţă. 66 .

Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. ochiul următor se lucrează tot pe faţă. 67 . Ed. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: se lucrează pe faţă. iar ochiul care a fost lucrat pe sub nod se lucrează simplu pe faţă. Ana Popescu. cu deosebirea că se inversează ochiurile. 1966. adică ochiul care a fost lucrat simplu pe faţă în rîndul 2 se lucrează sub nod.Modelul 8 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: se lucrează toate ochiurile pe faţă. dar se împunge andreaua sub nodul ochiului. Tehnică. Rîndul 4: se lucrează la fel ca rîndul 2.

Tehnică. Modelul se repetă pînă la sfîrşitul rîndului. Rîndul 4: se face o păşitură peste 3 ochiuri şi se lucrează pe faţă al 4-lea ochi şi ochiul obţinut se trece în faţa celor 3 ochiuri pe andreaua stîngă. lucrîndu-l pe faţă luat pe dreapta. În continuare se lucrează tot pe faţă cele 3 ochiuri păşite. Ed. tricotînd toate ochiurile pe dos. Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe faţă. Ana Popescu. 1966. iar al 4-lea ochi care a fost deja lucrat se trece pe andreaua dreaptă. Rîndul 3: toate ochiurile se lucrează pe dos.Modelul 9 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: se începe pe dosul lucrului. 68 . “Tricotaje de mînă”.

se lucrează 1 ochi pe faţă. Tehnică. Se lucrează apoi 1 ochi pe faţă. iar ochiul de pe andreaua de rezervă se trece pe andreaua stîngă şi se lucrează pe faţă. “Tricotaje de mînă”. cu deosebirea că firul de la primul ochi luat pe andreaua de rezervă se lasă pe faţa lucrului.Modelul 10 – Modele compacte Acest model se lucrează cu o andrea de rezervă şi se tricotează totdeauna întîi ochiul al 2-lea şi apoi primul. Rîndul 4: se lucrează ca rîndul 2. iar ochiul lăsat pe andreaua de rezervă se pune pe andreaua stîngă şi se lucrează tot pe faţă. Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi se ia pe andreaua de rezervă şi se lasă în spatele lucrului. Rîndul 3: se lucrează la fel ca rîndul 1. ca la rîndul 1. Ed. însă adecvat inversiunii modelului efectuat în rîndul 3. 69 . În continuare se ia 1 ochi pe andreaua de rezervă şi se lasă de această dată pe faţa lucrului. 2 ochiuri nelucrate se iau pe andrea. iar firul rămîne pe faţa lucrului. 1966. şi nu în spate. Rîndul 2: se lucrează 1 ochi pe dos. Ana Popescu. 1 ochi pe dos.

70 . Tehnică. se tricotează ochiul al 2lea pe faţă luat pe dreapta. 1966. Rîndul 2: 1 ochi pe dos. Ed. “Tricotaje de mînă”. luat pe stînga. apoi se trece pe andreaua stîngă ochiul care a fost lăsat pe andreaua de rezervă şi se lucrează pe faţă. Aceste 2 rînduri se repetă. iar ochiul care a fost luat pe andreaua de rezervă se trece pe andreaua stîngă şi se tricotează tot pe dos.Modelul 11 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi se trece pe o andrea de rezervă şi se lasă în faţa lucrului. Ana Popescu. 1 ochi se trece pe andreaua de rezervă şi se lasă pe dosul lucrului.

apoi 2 ochiuri pe faţă. ţinîndu-se seama de inversarea modelului. Tehnică.Modelul 12 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: 2 ochiuri nelucrate şi firul se lasă pe dosul lucrului. iar ochiul următor (care a fost primul) se lucrează tot pe faţă. Rîndul 7: se lucrează la fel ca rîndul 3. şi apoi 2 ochiuri tricotate pe dos. “Tricotaje de mînă”. iar firul se lasă pe faţa lucrului. adică 2 ochiuri nelucrate. ţinîndu-se seama de inversarea modelului. Ana Popescu. Rîndul 3: 2 ochiuri pe faţă. se pune pe andrea şi se lucrează pe faţă. iar firul se lasă pe dosul lucrului. Rîndul 4: se lucrează toate ochiurile pe dos. formînd astfel un punct încrucişat. Rîndul 2: se lucrează aşa cum apar ochiurile pe andrea. Ed. Rîndul 6: se lucrează la fel cu rîndul 2. 71 . adică ochiul din stînga se trece prin ochiul din dreapta. Rîndul 8: toate ochiurile se lucrează pe dos. 2 ochiuri nelucrate se trec pe andreaua stîngă. iar ochiurile care au fost nelucrate se lucrează încrucişat. 1966.

trecîndu-se ochiul din stînga prin ochiul din dreapta.Modelul 13 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe faţă. iar firul se lasă pe spatele lucrului. adică 1 ochi pe faţă. 4 ochiuri pe dos. ţinîndu-se seama de inversarea modelului. “Tricotaje de mînă”. apoi fiecare se lucrează pe faţă şi în continuare se tricotează încă 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri nelucrate. Ana Popescu. cele 2 ochiuri nelucrate din rîndurile anterioare se încrucişează. adică din cele 4 ochiuri pe faţă se ia 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. Rîndul 2: se lucrează ochiurile aşa cum apar pe andrea. iar firul se lasă în spatele lucrului. Rîndul 5: pe acest rînd se schimbă modelul. Aceste 6 rînduri se repetă. 1966. 2 ochiuri nelucrate. 1 ochi pe dos. Rîndul 6: se tricotează la fel ca rîndul 2. 1 ochi pe dos. Ed. 72 . 1 ochi pe faţă. Tehnică. apoi 1 ochi pe faţă. Rîndul 4: se lucrează ca rîndul 2. firul se lasă în faţa lucrului. Rîndul 3: se lucrează la fel ca rîndul 1. 2 ochiuri nelucrate.

Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. 2 ochiuri nelucrate şi firul lăsat în faţa lucrului. Tehnică. firul se lasă în faţa lucrului. 1966. Ed. 73 . Rîndul 4: toate ochiurile se lucrează pe dos. “Tricotaje de mînă”. 4 ochiuri pe faţă.Modelul 14 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: 2 ochiuri nelucrate. Ana Popescu. Rîndurile se repetă.

Rîndul 2: 2 ochiuri se trec pe andreaua de rezervă şi se lasă în dosul lucrului. apoi ochiurile de pe andreaua de rezervă se lucrează tot pe faţă. iar ochiurile de pe andreaua de rezervă se trec pe andreaua stîngă şi se lucrează tot pe dos. 1966. “Tricotaje de mînă”. apoi se lucrează 2 ochiuri pe dos. Tehnică.Modelul 15 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri se trec pe o andrea de rezervă şi se lasă firul în faţa lucrului. 74 . Ed. Ana Popescu. 2 ochiuri se lucrează pe faţă.

Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. adică 1 ochi pe faţă. Ed.Modelul 16 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 1966. Rîndul 2: se lucrează ochiurile aşa cum se prezintă ele pe andrea. Tehnică. iar cele care apar pe faţă se lucrează pe dos. 1 ochi pe dos. 75 . Rîndul 4: toate ochiurile care apar pe dos se lucrează pe faţă.

firul lăsat pe faţa lucrului. Ana Popescu. 1 ochi nelucrat şi firul lăsat în faţa lucrului. 76 . Rîndul 3: 1 ochi nelucrat. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos.Modelul 17 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Rîndul 2 si toate rîndurile cu soţ: se lucrează numai pe dos. 1966. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe faţă. Ed.

Rîndul 3: 1 ochi se ia pe andreaua de rezervă. Se trece 1 ochi pe andreaua de rezervă şi se lasă în faţa lucrului. ochiul de pe andreaua de rezervă se lucrează pe faţă. ochiul de pe andreaua de rezervă se lucrează tot pe faţă. 1966. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. Ed. Ana Popescu. 77 . Rîndul 2: se tricotează în întregime pe dos. iar ochiul de pe andreaua de rezervă se lucrează tot pe faţă. 1 ohi pe faţă. Tehnică.Modelul 18 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi se trece nelucrat pe o andrea de rezervă şi se lasă în spatele lucrului. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe faţă. 1 ochi se trece pe andreaua de rezervă şi firul se lasă pe dosul lucrului. iar firul se lasă în faţa lucrului. iar ochiul de pe andreaua de rezervă se lucrează tot pe faţă.

78 . însă se împunge andreaua pe sub nodul ochiurilor. dar se schimbă modelul astfel: ochiurile care au fost lucrate simplu pe faţă. Rîndul 3: se lucrează toate ochiurile pe faţă. 2 ochiuri tot pe faţă.Modelul 19 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: cu toate ochiurile tricotate pe faţă. Rîndul 2: 2 ochiuri pe faţă. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Ed. Rîndul 4: se lucrează ca rîndul 2. 1966. Ana Popescu. acum se lucrează simplu pe faţă. iar ochiurile care au fost luate sub nod. aici se iau pe sub nod ca în rîndul 2.

Rîndul 2: se lucrează ochiurile aşa cum apar ele pe andrea. Rîndul 3 şi 4: se lucrează toate ochiurile pe faţă. Tehnică. 79 . Aceste 4 rînduri se repetă. Ana Popescu. 1966. Ed. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. adică 1 ochi pe faţă.Modelul 20 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă.

Rîndul 2: 1 ochi se ia nelucrat. Ed. cu deosebirea că aici se ia ochiul din mijlocul celor 3 ochiuri pe faţă din rîndul 1. ochiul care n-a fost lucrat în rîndul 1 nu se lcurează nici în rîndul 2. 1 ochi se ia nelucrat şi se lasă în spatele lucrului. iar ochiul nelucrat din rîndul 1 să fie în mijlocul celor 3 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”.Modelul 21 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă. Tehnică. 1966. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: se lucrează la fel ca rîndul 2. Ana Popescu. Rîndul 3: se lucrează la fel cu rîndul 1. firul se lasă în faţa lucrului. 80 .

Ed. Ana Popescu. 1 ochi pe faţă. 1 ochi scos cu jeteu se scoate iar nelucrat cu un nou jeteu. 1 ochi se scoate fără să se tricoteze. Rîndul 5: 1 ochi scos împreună cu jeteul se scoate din nou nelucrat împrună cu un nou jeteu. Rîndul 6: 1 ochi scos cu 2 jeteuri se scoate din nou cu 1 jeteu. 81 . 1 jeteu. Rîndul 4: 1 jeteu. 1966. 1 ochi scos cu 2 jeteuri se scoate iar nelucrat cu un nou jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Modelul se continuă cu rîndul 2.Modelul 22 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează aici împreună pe faţă. 1 ochi pe dos. 1 ochi se scoate netricotat. Rîndul 7: 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează împreună pe dos. 1 ochi se scoate netricotat.

Ana Popescu. Rîndul 13: 3 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 82 . 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă. 1 noduleţ. 1 noduleţ. Rîndul 11: 1 ochi pe faţă. pînă se obţin 5 ochiuri. 1 noduleţ. Rîndul 9: 1 noduleţ. 2 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 1 noduleţ. 1966. 1 noduleţ. 1 ochi pe faţă. iar noduleţul se tricotează concomitent cu ochiul pe dos. 1 noduleţ. Tehnică. 1 ochi pe faţă. un noduleţ. Rîndul 15: 3 ochiuri pe faţă. strîngîndu-se uşor. 1 noduleţ. 5 ochiuri pe faţă. o dată pe faţă. 1 noduleţ. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă. 1 noduleţ. 1 ochi pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 1 noduleţ. 1 noduleţ. 5 ochiuri pe faţă. 7 ochiuri pe faţă. 1 noduleţ. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 17: 4 ochiuri pe faţă. Urmează 4 ochiuri pe faţă.Modelul 23 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe faţă. 1 noduleţ. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se tricotează toate ochiurile pe dos. Ed. un noduleţ care se execută astfel: dintr-un singur ochi se fac 5 ochiuri fără să se scoată de pe andrea luate o dată pe dos.

7 ochiuri pe faţă.Modelul 24 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 7 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: 6 ochiuri pe faţă. 6 ochiuri pe faţă. 1966. Rîndul 2: se tricotează toate ochiurile pe dos. Ana Popescu. Rîndul 6: se tricotează la fel ca rîndul 2. “Tricotaje de mînă”. 1 noduleţ. 83 . 1 ochi pe faţă. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. Tehnică. Ed. Rîndul 5: se tricotează la fel ca rîndul 1. 1 noduleţ. 1 noduleţ.

Ana Popescu. 1 ochi se scoate netricotat. 1966.Modelul 25 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Rîndul 2: se tricotează împreună pe faţă ochiul scos netricotat în rîndul 1 şi jeteul. Tehnică. apoi se face un nou jeteu. 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. Rîndurile următoare se tricotează la fel ca rîndul 2. Ed. iar ochiul tricotat în rîndul 1 se scoate fără să se tricoteze. 84 .

Rîndul 4: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. Aceste 4 rînduri se repetă. Tehnică.Modelul 26 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: toate ochiurile pe faţă. Ana Popescu. 1966. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. 85 . firul se trece prin faţa andrelelor peste 2 ochiuri care se scot de pe andrea fără să fie lucrate. Ed. “Tricotaje de mînă”.

cu deosebirea că se lucrează pe dos şi nu pe faţă. Rîndul 6: toate ochiurile pe faţă. iar restul de două ochiuri se lucrează împreună tot pe faţă. Această alternanţă se repetă pînă la sfîrşitul rîndului. Ed. 10. Rîndul 3: toate ochiurile pe dos. Ana Popescu. Se tricotează apoi pe faţă primul ochi dintre cele trei. Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 5: toate ochiurile pe dos. 1966.Modelul 27 – Modele compacte Se tricotează: La început cîteva rînduri (după gust) cu punct de jerseu. Tehnică. 86 . 11: toate ochiurile pe dos. Rîndul 4: se lucrează introducînd andreaua dreaptă între ochiurile 3 şi 4 şi se tricotează 1 ochi prelungit fără să fie scos de pe andrea. Aceste rînduri se repetă. ca rîndul 4. Rîndul 7: la fel ca rîndul 4. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 1 şi 2: toate ochiurile pe faţă (punct de jerseu). Rîndul 9.

Rîndul 7: 6 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. Urmează 6 rînduri tricotate cu punct de jerseu. Ed. 2 ochiuri se scot pe o andrea de rezervă şi se înfăşoară de 5 ori cu firul cu care se tricotează formînd noduleţul. Rîndul 8: toate ochiurile pe dos.Modelul 28 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1 – 6: punct de jerseu. apoi se scoate pe andreaua dreaptă. Ana Popescu. 1966. 87 .

Tehnică. 1966. Urmează 1 ochi tricotat pe faţă. Rîndul 3: 3 ochiuri tricotate împreună pe faţă în spatele andrelei fără să se scoată de pe andrea. “Tricotaje de mînă”. 88 . se face 1 jeteu împreună cu care se tricotează încă o dată aceste ochiuri în spatele andrelei. Ana Popescu. iar la sfîrşit se încheie rîndul cu 2 ochiuri. Se repetă modelul. apoi se începe modelul tricotînd 3 ochiuri împreună pe faţă în spatele andrelei şi fără a se scoate aceste ochiuri de pe andrea se face 1 jeteu cu care se tricotează încă o dată ochiurile pe faţă în spatele andrelei.Modelul 29 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: se tricotează la margine 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. În continuare se tricotează 1 ochi pe faţă. Ed. Aceste 4 rînduri se repetă.

Aceste rînduri se repetă. 89 . Rîndul 8: se tricotează în întregime pe dos. Tehnică. Ana Popescu. Se tricotează apoi primul şi al doilea ochi pe faţă. Rîndul 7: 6 ochiuri pe faţă. Ed. se împunge andreala între ochiul al 2-lea şi al 3-lea şi se formează 1 ochi lung pe faţă fără să fie scos de pe andrea. 1966. “Tricotaje de mînă”. Ochiul suplimentar format prin păşitură în rîndul anterior se lucrează împreună cu ochiul de alături.Modelul 30 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1 – 6: se tricotează punct de jerseu.

Rîndul 6: 3 ochiuri pe dos. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. 90 . 3 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă şi apoi trecut prin ochiul nelucrat. se ridică 1 ochi nelucrat. Rîndul 3: 4 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 2: 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. se ridică 1 ochi nelucrat. 1966.Modelul 1 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: toate ochiurile pe faţă. 3 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trece prin ochiul nelucrat. Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. Ed. Tehnică.

1 ochi se scoate netricotat. Tehnică. Ed. 5 ochiuri pe faţă. 91 . 1 jeteu. Rîndul 9: 1 ochi pe dos. De la rîndul 11 modelul se repetă începînd cu rîndul 3. 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 7: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă.Modelul 2 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. 1 ochi se scoate netricotat. 1 ochi se scoate netricotat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 9 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă şi se trece prin ochiul netricotat. Rîndul 5: 1 ochi pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 1966. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. Ana Popescu. 1 jeteu. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă şi se trage prin ochiul netricotat. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă şi se trece prin ochiul netricotat. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos.

Rîndul 11: 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 15: la fel ca rîndul 7. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: toate ochiurile şi jeteul se tricotează pe dos. Rîndul 7: se tricotează la începutul rîndului 6 ochiuri pe faţă. apoi începe modelul: 1 jeteu. Ed.Modelul 3 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 1966. Ana Popescu. Rîndul 20: toate ochiurile pe dos. 1 jeteu. Rîndul 17 şi 19: toate ochiurile pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Tehnică. 2 ochiuri împreună pe faţă. Rîndul 3 şi 5: toate ochiurile pe faţă. 2 ochiuri împreună pe faţă. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. Rîndul 13: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 9: toate ochiurile pe faţă. 92 . “Tricotaje de mînă”.

Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: toate ochiurile pe dos. Rîndul 11: 5 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi scos netricotat.Modelul 4 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 16: toate ochiurile pe dos. 1 ochi se scoate nelucrat. 5 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri luate din faţă împreună şi lucrate pe faţă. 2 ochiuri luate din faţă împreună pe faţă. 1 ochi lucrat pe faţă se trece prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri tricotate pe faţă luate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă şi se trece prin ochiul nelucrat. 1 ochi scos netricotat. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 9: 6 ochiuri pe faţă. Rîndul 13: 4 ochiuri pe faţă. Tehnică. 4 ochiuri pe faţă. 5 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi se scoate netricotat. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă. 7 ochiuri pe faţă. 93 . 7 ochiuri pe faţă. Aceste 16 rînduri se repetă. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă. Rîndul 7: 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri tricotate pe faţă luate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă şi se trece prin ochiul nelucrat. 1 jeteu. Ed. Ana Popescu. 1 jeteu. Rîndul 15: 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 8 ochiuri pe faţă. 1966.

1 ochi scos netricotat. 1 ochi pe faţă şi trecut prin ochiul netricotat. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă şi trecute prin ochiul netricotat. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: toate ochiurile pe dos. Rîndul 5: 3 ochiuri pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi netricotat. 3 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 3 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. Rîndul 11: 3 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 4 ochiuri pe dos. 4 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 1 jeteu. 94 . 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă şi trecut prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. Rîndul 7: 4 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi tricotat pe faţă şi scos prin ochiul netricotat. 1 jeteu. 1 ochi tricotat pe faţă şi trecut prin ochiul netricotat. 1 ochi tricotat pe faţă şi trecut prin ochiul netricotat. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. Rîndul 9: 4 ochiuri pe dos. 1 ochi netricotat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 2 pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi netricotat. 1 ochi scos netricotat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi netricotat. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi netricotat.Modelul 5 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu.

1 ochi netricotat. 1966. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă şi trecut prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 15: 1 ochi pe dos. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. Tehnică. 2 ochiuri pe faţă. 95 . 1 ochi pe dos.Rîndul 13: 2 ochiuri pe dos. 1 ochi lucrat pe faţă şi trecut prin ochiul nelucrat. Ed. 2 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. Rîndul 16: toate ochiurile pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. “Tricotaje de mînă”. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu.

1 ochi netricotat. 1 ochi netricotat. 1 ochi netricotat. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă.Model 6 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. Tehnică. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi netricotat. 2 ochiuri luate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. Ana Popescu. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. “Tricotaje de mînă”. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă şi scoase prin ochiul nelucrat. Aceste 5 rînduri se repetă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat. 1 ochi pe faţă. Ed. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă şi trecut prin ochiul nelucrat. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul netricotat. 1 ochi pe faţă şi trecut prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi netricotat. 1 ochi netricotat. 1966. 1 ochi netricotat. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 96 . 1 jeteu. 1 ochi tricotat pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă.

1 ochi netricotat. 1 ochi netricotat.Model 7 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 1966. 1 jeteu. Ana Popescu. 1 ochi pe faţă şi tras prin ochiul nelucrat. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe dos şi trecut prin ochiul nelucrat. Aceste 2 rînduri se repetă. Tehnică. Ed. 1 jeteu. Rîndul 2: 2 ochiuri pe dos. 97 .

apoi urmează modelul – 1 ochi pe faţă. Se repetă modelul pînă la sfîrşitul rîndului. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. iar jeteurile se lucrează pe dos. 98 . Ed. Ana Popescu. adică pe faţă sau pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1966.Model 8 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: la început de rînd. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri luate împreună pe faţă şi scoase prin ochiul netricotat. Rîndul 2: se lucrează ochiurile aşa cum apar pe andrea.

Ed. Rîndul 2: se lucrează în întregime pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Tehnică. 2 ochiuri pe faţă. 1966. 1 jeteu. 99 . 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă.Model 9 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. Ana Popescu. 1 jeteu.

1 jeteu. Tehnică. Rîndul 4: 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe dos. Ed. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 2: 1 ochi se tricotează împreună cu 1 jeteu pe dos.Model 10 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. 1 ochi nelucrat. Rîndul 6: 1 ochi şi 1 jeteu se lucrează împreună pe dos. Rîndul 5: 1 jeteu. 1 ochi şi 1 jeteu se tricotează împreună pe faţă. 1 ochi nelucrat. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 ochi se tricotează împreună cu 1 jeteu pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat. 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe faţă. iar firul se lasă pe dosul lucrului. 1 ochi nelucrat. 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe dos. 100 . iar firul se trece prin dosul lucrului. 1 ochi şi 1 jeteu se lucrează împreună pe dos. 1 jeteu. Se repetă modelul începînd cu rîndul 3. Rîndul 3: 1 jeteu. 1 ochi netricotat. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. Ana Popescu. 1 ochi nelucrat. iar firul se lasă pe dosul lucrului. 1 ochi nelucrat. 1 jeteu. 1 ochi netricotat. 1966.

iar firul se trece pe faţa lucrului. 101 . iar firul se trece pe faţa lucrului. cu deosebirea că ochiul care a fost nelucrat în rîndul 1. Ana Popescu. Ed. Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe dos. aici se lucrează pe dos. 1 jeteu. apoi se face 1 jeteu şi 1 ochi nelucrat. Tehnică.Model 11 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. 1 ochi nelucrat. 1966. avînd grijă ca jeteul şi ochiul nelucrat să se lucreze împreună. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 4: se lucrează la fel ca rîndul 2. Rîndul 3: se lucrează la fel ca rîndul 1.

unul după altul. Ed. 3 ochiuri pe dos. 102 . fără să fie scoase de pe andrea pînă se fac 6 ochiuri. În felul acesta toate ochiurile se lucrează pe dos. 1 ochi înmulţit de 5 ori. după care se dă drumul ochiului de pe andrea. 1966. Rîndul 8: toate ochiurile pe dos. Rîndul 5: se tricotează la fel ca rîndul 3. Rîndul 2: 6 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. Rîndul 6: se trec peste primul ochi pe faţă următoarele 5 ochiuri. 1 ochi pe dos. Urmează apoi 3 ochiuri pe dos. iar ultimul ochi rămas pe andrea se lcurează pe dos. Tehnică. în ochiul următor se lucrează 6 ochiuri procedînd astfel: se tricotează cîte 1 ochi pe faţă. 3 ochiuri pe dos.Model 12 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 7: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 10: la fel ca rîndul 2. Rîndul 9: se lucrează la fel ca rîndul 1. 2 ochiuri pe faţă). Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă. cu deosebirea că se inversează modelul (1 ochi pe faţă. 6 ochiuri pe dos. “Tricotaje de mînă”. avînd în vedere inversarea făcută. Rîndul 4: 6 ochiuri pe faţă.

Ana Popescu. Ed. Tehnică. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi nelucrat. firul se lasă pe faţa lucrului. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi nelucrat. 1966. Rîndul 2: 1 ochi nelucrat. Rîndul 3: la fel ca rîndul 1. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 6: se tricotează la fel ca rîndul 2.Model 13 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă. firul rămîne pe dosul lucrului. ţinînd seama de inversiunea ochiurilor făcute în rîndul precedent. Rîndul 5: 1 ochi pe faţă. 103 . 1 ochi nelucrat. Rîndul 8: toate ochiurile pe dos. iar firul rămîne pe dosul lucrului. firul rămîne pe dosul lucrului.

Rîndul 2: toate ochiurile pe faţă. 1 jeteu. Ed.Model 14 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. iar jeteurile se iau nelucrate pe andrea. Aceste 6 rînduri se repetă. Ana Popescu. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 1966 104 . Rîndul 3 – 6: toate ochiurile pe faţă.

1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. Ana Popescu. 1 jeteu. 3 ochiuri pe dos. apoi ochiul nelucrat se trece peste ochiul obţinut prin tricotarea celor 2 ochiuri împreună. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat.Model 15 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 1966. 2 ochiuri pe faţă. Ed. 105 .

2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri pe faţă. 106 .Model 16 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. 1 jeteu. luate pe stînga. Ed. 1 jeteu. 1 jeteu. Ana Popescu. Rîndul 4: 5 ochiuri pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. 1966. Rîndul 2: 5 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. Tehnică. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu.

Model 17 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1 şi 3: 2 ochiuri pe dos. Ed. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 2 şi 4: 3 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. Rîndul 6: 1 ochi pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 3 ochiuri pe faţă. 1966. Ana Popescu. Rîndul 5: 2 ochiuri pe dos. iar ultimul din aceste 3 ochiuri se scapă peste celelalte 2 ochiuri pe faţă. 107 .

apoi ochiul nelucrat se scapă peste cel obţinut din tricotarea celor 2 ochiuri lucrate împreună. 1 jeteu. 1966. Rîndul 2: 3 ochiuri pe dos. 108 . 2 ochiuri pe faţă. luate pe dreapta. 1 ochi nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Ed. Rîndul 6: se lucrează la fel cu rîndul 4. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. Rîndul 5: se lucrează la fel cu rîndul 3. 1 jeteu. Ana Popescu. Rîndul 4: se lucrează aşa cum se prezintă. 3 ochiuri pe faţă.Model 18 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. “Tricotaje de mînă”. Tehnică.

109 . 2 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri lucrate împreună pe dos. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. 1966. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. Ed.Model 19 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. Tehnică. 2 ochiuri pe faţă.

Rîndul 4: se lucrează pe dos. Lasă un comentariu Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe faţă. 2009 by Shortcut in carte. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. context. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Ana Popescu.Model 20 – Modele ajurate şi dantelate Posted august 12. dantelate. 1966. apoi se lucrează pe faţă ochiurile de pe andreaua de rezervă. 1 jeteu. tricotaje. “Tricotaje de mînă”. 110 . luate pe dreapta. luate pe stînga. Ed. Tag-uri:ajurate. Tehnică. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 5 ochiuri pe dos. Rîndul 3: 2 ochiuri se trec pe o andrea de rezervă şi se lasă în faţa lucrului. 1 jeteu.

2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe dos. 7 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă luate pe stînga. 2 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe dos. 5 ochiuri pe faţă. 11 ochiuri pe dos. Rîndul 10: 10 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 5 ochiuri pe faţă.Model 21 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. 11 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. luate pe dreapta. Rîndul 7: 2 ochiuri pe dos. Ana Popescu. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe dos. luate pe dreapta. luate pe stînga. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe dos. Rîndul 8: 11 ochiuri pe dos. 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă luate pe stînga. 3 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 11 ochiuri pe dos. 1 jeteu. Rîndul 9: 2 ochiuri pe dos. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 4 ochiuri pe faţă. 1966. 1 jeteu. 10 ochiuri pe dos. 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 3 ochiuri pe faţă. 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 10 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 2: 10 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. Tehnică. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă luate pe dreapta. Rîndul 5: 2 ochiuri pe dos. 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 6: 11 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 111 . 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. Ed. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: 11 ochiuri pe dos. 7 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă luate pe dreapta. 3 ochiuri pe dos. 4 ochiuri pe faţă. luate pe stînga.

luate pe dreapta. Rîndul 12: 3 ochiuri pe dos. Tehnică. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: toate ochiurile care au fost lucrate pe dos în rîndul 4. 112 . Rîndul 7: 3 ochiuri pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 11: 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă.Model 22 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1 şi 3: toate ochiurile pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. 2 ochiuri pe faţă lucrate împreună pe faţă luate pe dreapta. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. Rîndul 9: 4 ochiuri pe dos. aici se lucrează pe faţă. 3 ochiuri pe faţă). 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. Rîndul 6: 3 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. iar jeteul şi ochiul lucrat pe faţă. 1966. Rîndul 14: 3 ochiuri pe dos. Rîndul 10: 3 ochiuri pe dos. 1 jeteu. luate pe dreapta. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. aici se lucrează pe dos (adică ar fi 2 ochiuri pe dos. Rîndul 13: 2 ochiuri pe dos. Ed. Rîndul 8: 3 ochiuri pe dos.

1 ochi pe faţă. 1966. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. Rîndul 3: 1 ochi nelucrat. Tehnică.Model 23 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. Ed. 113 . 1 ochi nelucrat. ochiul nelucrat se trece peste ochiul lucrat pe faţă. 1 ochi pe faţă. ochiul nelucrat se trece peste ochiul lucrat pe faţă. Ana Popescu. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. “Tricotaje de mînă”. 1 jeteu.

1 ochi nelucrat. 1 jeteu.Model 24 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. Tehnică. Ed. 2 ochiuri pe faţă. ochiul nelucrat se trece peste cele 2 ochiuri pe faţă. 114 . “Tricotaje de mînă”. 1966. 1 ochi nelucrat. peste care se trece ochiul nelucrat. Ana Popescu. Rîndul 3: 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. 2 ochiuri pe faţă.

luate pe dreapta. 1 jeteu. Rîndul 5: 1 jeteu. 1 jeteu. luate pe stînga. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. luate pe dreapta. 2 ochiuri pe faţă. 1966. 1 ochi nelucrat. Ana Popescu. luate pe dreapta. 3 ochiuri pe faţă. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Tehnică. luate pe dreapta. 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. luate pe stînga. 1 jeteu. după care ochiul nelucrat se scapă peste cel provenit din cele 2 ochiuri lucrate împreună. 1 ochi pe faţă. 115 . Rîndul 7: 1 jeteu. luate pe stînga. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos.Model 25 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi nelucrat. 1 ochi pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Ed. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă luate pe stînga.

116 . 1 jeteu. Tehnică. luate pe dreapta. Ed. Ana Popescu. luate pe stînga. 1966. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 3. “Tricotaje de mînă”. 5 şi 7: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă.Model 26 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndurile 1. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. 5 ochiuri pe faţă.

Tehnică. pentru ca în felul acesta să se formeze linia modelului. însă atunci cînd se lucrează cele 2 ochiuri împreună pe dos şi jeteurile se merge cu 1 ochi spre stînga.Model 27 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 5. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. Rîndul 11: 1 jeteu. 117 . 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Ed. cu deosebirea că pentru fiecare rînd se merge cu 1 ochi spre dreapta atunci cînd se lucrează cele 2 ochiuri împreună pe dos şi cînd se lucrează şi jeteurile. 2 ochiuri pe faţă. 7 şi 9: se tricotează la fel ca rîndul 1. Ana Popescu. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 3. 2 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. 1966.

Rîndul 7: 2 ochiuri pe faţă (ochiul provenit din cele 2 ochiuri luate pe dreapta şi jeteul din rîndul 5) urmează 1 jeteu. luate pe dreapta. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 13: 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Ana Popescu. 1 jeteu. Ed. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Tehnică. 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. luate pe stînga. luate pe stînga. luate pe stînga. 1 ochi nelucrat. 118 . 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. luate pe dreapta. 1 ochi pe faţă. luate pe stînga. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă.Model 28 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. luate pe dreapta. 5 ochiuri pe faţă. Rîndul 11: 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 15: 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. luate pe dreapta. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă. 1966. 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. luate pe stînga. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. luate pe dreapta. 1 ochi pe faţă. Rîndul 9: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. luate pe stînga.

1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. 1 jeteu. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. apoi se tricotează 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 7: 1 ochi nelucrat. 1 ochi nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. Ed. Ana Popescu. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu.Model 29 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. urmează 1 jeteu. 119 . Rîndul 5: 1 ochi nelucrat. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Tehnică. iar firul se lasă în dosul lucrului. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. 1966. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. urmează 1 ochi pe faţă.

ci i se dă complet drumul de pe andrea – se suspendă – lucrîndu-se mai departe ochiul pe faţă. Rîndul 2: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 6: 1 ochi pe faţă. Toate ochiurile pe dos. Rîndul 5: toate ochiurile pe faţă. Ed. Rîndul 4: toate ochiurile pe faţă. 1 jeteu dublu (se răsuceşte firul de 2 ori pe andrea). Tehnică. 120 . Rîndul 3: toate ochiurile pe dos. Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 7: ochiurile lucrate pe faţă în rîndul precedent se lucrează tot pe faţă. iar jeteul dublu nu se lucrează. “Tricotaje de mînă”.Model 30 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: se începe pe dosul lucrului. 1966. Ana Popescu.

121 . Ed. În executarea acestor modele se foloseşte mai mult punctul de jerseu şi punctul leneş. Ana Popescu.Modele în diverse culori Modelele de tricotaje divers colorate pot fi executate din două sau mai multe culori. Tehnică. 1966. Ele au o largă aplicare la tricotajele sport pentru toate vîrstele. Reuşita lor depinde de îmbinarea armonioasă a culorilor care la rîndul ei este determinată de gustul fiecăruia. “Tricotaje de mînă”.

Ana Popescu.Model 1 – Modele colorate Se tricotează cu fire în două culori. iar firul se trece prin faţa lucrului. ochiul alb se scoate încă o dată fără să se tricoteze. Rîndul se termină cu 1 ochi pe faţă. Ed. Rîndurile 1 – 6: se tricotează numai pe faţă (punct leneş) cu lînă albă. Rîndul 8: se tricotează cu lînă bleu: 3 ochiuri pe faţă. iar firul se trece prin faţa ochiului. “Tricotaje de mînă”. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 10: se începe rîndul cu 1 ochi pe faţă. La sfîrşitul rîndului se tricotează 1 ochi pe faţă. iar firul se lasă în spatele ochiului. 1 ochi alb se scoate fără să fie tricotat. Rîndul 9: se tricotează cu lînă albă: 1 ochi pe faţă la început de rînd. 1966. apoi se începe modelul – 1 ochi bleu se scoate fără să fie tricotat. Rîndul 7: se tricotează cu lînă bleu: 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. Aceste 10 rînduri se repetă. iar firul se trece prin spatele ochiului. apoi urmează modelul – ochiul cu lînă bleu se scoate încă o dată fără să se tricoteze. 122 . alb şi bleu. Tehnică.

Ed. Rîndul 1: se tricotează cu lînă verde. Aceste 6 rînduri se repetă. 1 ochi nelucrat. Ana Popescu. iar firul se trece prin spatele ochiului. Rîndul 6: se lucrează la fel ca rîndul 4. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 3: cu lînă neagră: 3 ochiuri pe faţă.Model 2 – Modele colorate Se tricotează cu fire în două culori: negru şi verde. toate ochiurile pe faţă. Tehnică. 3 ochiuri pe dos. Rîndul 4: cu lînă neagră: ochiul nelucrat se scoate încă o dată fără să se lucreze. 1966. Rîndul 5: se lucrează la fel ca rîndul 3. iar firul se trece prin faţa ochiului. toate ochiurile pe dos. Rîndul 2: se tricotează cu lînă neagră. 123 .

4 ochiuri pe dos. 1966. toate ochiurile pe faţă. Ed. Ana Popescu. iar firul se trece prin spatele ochiurilor. 2 ochiuri se iau nelucrate. Rîndul 8: la fel ca rîndul 2. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 5: se tricotează la fel ca rîndul 3. 124 . Tehnică. Rîndul 4: se tricotează cu galben: 2 ochiuri nelucrate cu firul trecut prin faţa ochiurilor. toate ochiurile pe dos. Rîndul 3: se tricotează cu galben: 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 2: se tricotează cu maron.Model 3 – Modele colorate Se tricotează cu fire în două culori – maron şi galben. Rîndul 1: se tricotează cu maron. Rîndul 7: la fel ca rîndul 1. Rîndul 6: la fel ca rîndul 4.

Rîndul 4: alb. Rîndul 3: alb. Rîndul 7: bleumarin. Toate ochiurile pe faţă.Model 4 – Modele colorate Se tricotează cu fire în două culori – bleumarin şi alb. Toate ochiurile pe dos. Rîndul 2: bleumarin. Ana Popescu. Toate ochiurile pe faţă. Tehnică. ochiul nelucrat se trece din nou pe andrea luat din spatele andrelei. iar firul se trece prin faţa ochiurilor. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe faţă la început de rînd. aici se tricotează pe dos. Rîndul 8: bleumarin. Toate ochiurile pe faţă. Rîndul 6: bleumarin. după care urmează modelul: se ridică 1 ochi nelucrat luat din spatele andrelei. Ochiurile care au fost tricotate pe faţă în rîndul precedent. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. se împunge andreaua în rîndul 2 şi se scoate firul formînd 1 ochi lucrat pe faţă care se trece pe andreaua stîngă şi se tricotează împreună cu ochiul următor pe faţă. Rîndul 1: bleumarin. iar firul se trece prin spatele ochiului. Rîndul 5: bleumarin. luîndu-l din spatele andrelei. Aceste 8 rînduri se repetă. 1966. 125 . Ed. Toate ochiurile pe dos.

3 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. verde. Rîndul 1: alb. Rîndul 9: verde. Se tricotează la fel ca rîndul 2. Se tricotează la fel ca rîndul 3. iar firul se trece prin faţa ochiurilor. Rîndul 8: alb. la început de rînd. iar modelul cu fire în culorile alb. iar firul se trece prin spatele ochiurilor. Rîndul 7: alb.Model 5 – Modele colorate Se tricotează cu fire în culoare ca fond. Se tricotează la fel ca rîndul 2. apoi urmează modelul: 1 ochi nelucrat trecut prin spatele ochiului. Rîndul 11: roşu. Rîndul 2: alb. 126 . Se tricotează la fel ca rîndul 1. Se tricotează la fel ca rîndul 3. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: verde. Rîndul 4: verde. Rîndul 5: roşu. Se tricotează la fel ca rîndul 2. Rîndul 12: roşu. iar cele nelucrate se ridică din nou tot nelucrate. 1 ochi nelucrat luat din spatele andrelei. Se tricotează la fel ca rîndul 1. Se tricotează la fel ca rîndul 2. Rîndul 6: roşu. Ochiurile tricotate se lucrează pe faţă. Rîndul 10: verde. Se tricotează la fel ca rîndul 2. cărămiziu.

se tricotează 2 rînduri cu maron (culoarea de fond).După aceste 12 rînduri. 127 . după care se poate repeta modelul sau se continuă cu culoarea de fond. cu punct de jerseu.

128 . Se tricotează la fel ca rîndul 3. 2 ochiuri pe faţă. Toate ochiurile pe faţă. Toate ochiurile pe faţă. Rîndul 6: alb. Rîndul 8: roşu. Rîndul 5: alb. Toate ochiurile pe dos. 2 ochiuri nelucrate. Rîndul 9: roşu. Rîndul 12: bleumarin. 2 ochiuri nelucrate. Rîndul 7: roşu. Rîndul 11: bleumarin. Se tricotează la fel ca rîndul 4. Toate ochiurile pe dos. Rîndul 4: alb. Toate ochiurile pe faţă. alb şi roşu. Toate ochiurile pe dos. iar firul se trece prin spatele ochiurilor. Rîndul 3: alb. luate din spatele andrelei. 2 ochiuri pe faţă. Se tricotează la fel ca rîndul 4. iar ochiurile nelucrate se ridică din nou nelucrate. Rîndul 1: bleumarin. iar firul se trece prin dosul ochiurilor. Rîndul 10: roşu. Ochiurile tricotate se lucrează pe dos.Model 6 – Modele colorate Se tricotează cu fire în culorile bleumarin. iar firul se trece prin dosul ochiurilor. Rîndul 2: bleumarin.

Rîndul 22: roşu. Rîndul 24: bleumarin.Rîndul 13: bleumarin. Se tricotează la fel ca rîndul 3. Rîndul 16: alb. Rîndul 17: alb. Se tricotează la fel ca rîndul 4. Ana Popescu. Rîndul 18: alb. Rîndul 21: roşu. Rîndul 14: bleumarin. Ed. Toate ochiurile pe dos. Rîndul 19: roşu. Toate ochiurile pe dos. Se tricotează la fel ca rîndul 4. Se lucrează la fel ca rîndul 4. 129 . Toate ochiurile pe faţă. Rîndul 23: bleumarin. Toate ochiurile pe dos. Toate ochiurile pe faţă. Rîndul 20: roşu. Tehnică. 1966. Rîndul 15: alb. Se tricotează la fel ca rîndul 7. Se tricotează la fel ca rîndul 7. Aceste 24 rînduri pot constitui o garnitură sau se pot repeta formînd un model de contextură. Toate ochiurile pe faţă. “Tricotaje de mînă”.

iar firul se trece prin spatele ochiului. 2 ochiuri pe dos. Ochiul nelucrat din rîndul 1 se lucrează aici pe faţă.Model 7 – Modele colorate Se tricotează cu fire în culoare bleumarin pentru fond. iar modelul se lucrează cu fire în culorile: bleumarin. Aceste 4 rînduri se repetă. iar firul se trece prin spatele ochiului. 130 . Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 1: alb. alb şi bleu. Ana Popescu. Ed. 1966. 1 ochi pe faţă la început de rînd. Rîndul 2: alb. Rîndul 3: bleumarin. 1 ochi nelucrat luat din spatele andrelei. Se tricotează la fel ca rîndul 2. apoi urmează modelul: 1 ochi nelucrat luat din spatele andrelei. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: bleumarin.

restul ochiurilor se tricotează cu bleumarin. Tehnică. iar benzile se realizează prin deplasarea (mutarea) ochiurilor colorate de pe ambele laturi ale împletiturii.Model 8 – Modele colorate Se tricotează cu fire bleumarin şi bleu. Această deplasare de ochiuri se face pînă ce numărul de ochiuri ale triunghiului central (bleumarin) se micşorează pînă la 3. 1966. şi anume: Rîndul 1: 1 ochi bleu. Se foloseşte punctul de jerseu şi se montează un număr fără soţ de ochiuri. iar la sfîrşitul rîndului 1 ochi gri. Se dau ca indicii primele tre rînduri. Ed. Ana Popescu. Rîndul 3: 3 ochiuri bleu la început şi la sfîrşit de rînd. restul ochiurilor bleumarin. “Tricotaje de mînă”. 131 . celelalte ochiuri cu bleumarin. Rîndul 2: 2 ochiuri bleu la început şi la sfîrşit de rînd. Atunci se începe banda bleumarin care începe şi se execută la fel cu cea bleu.

faţa. mîneca şi gulerul. iar fiecare tipar se lucrează pe jumătate. Acestea sînt: spatele. Ed. fuste etc.Tricotaje pentru femei Tricotajele pentru femei (bluze – pulover. Se începe cu desenarea tiparelor necesare confecţionării unei bluze – pulover. . Se vor prezenta pe rînd fiecare gen de bluză. un creion bine ascuţit şi o gumă pentru şters. “Tricotaje de mînă”. întrucît acestea servesc ca bază pentru construirea aproape a tuturor celorlalte tipare pentru îmbrăcămintea de femei. Tehnică. Indicaţiunile ce urmează se vor referi la tiparele de bluză – pulover şi fustă. Fiecare obiect este alcătuit din mai multe piese pentru care se vor desena tipare separate. 1966.Să se noteze măsurile luate în partea stîngă a hîrtiei pe care se desenează tiparul. Bluza poate fi mînecă simplă. pentru a le avea la îndemînă în orice moment. 132 . cu mînecă chimono sau cu mînecă raglan.) se execută după tipare construite pe măsuri luate direct pe persoana pentru care se lucrează piesa respectivă. Ana Popescu. Fiecare din părţile componente ale tiparului se desenează pe o coală de hîrtie şi apoi se decupează contururile liniilor desenate. Înainte de a se începe desenarea unui tipar e necesar: . jachete. o linie dreaptă de circa 60 cm lungime.Să se procure obiectele necesare tiparului şi anume: o coală de hîrtie de ambalaj de circa 60/80 cm. o panglică metrică.

Linia de grosime a bustului .reprezintă linia care uneşte spatele cu faţa şi se construieşte astfel: . se construieşte un unghi drept în partea stîngă a hîrtiei. Punctul stabilit se notează cu litera E. Acest unghi constituie cadrul în cuprinsul căruia se desenează tiparul repectiv.se desenează aplicînd din punctul B în sus pe verticală măsura de lungime a subraţului minus 3 cm. Din acest punct se duce spre dreapta o linie orizontală paralelă cu orizontala A. Din punctul B se duce o linie orizontală punctului. Din punctul C se duce spre dreapta o linie orizontală paralelă cu orizontala B. Punctul stabilit se 133 .se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală 1/3 din măsura de lungime a spatelui pînă în talie. unde s-a fixat lungimea bluzei. plus 1 cm şi se notează litera D.Bluză – pulover cu mînecă simplă (cum se face tiparul) Pentru desenarea tiparului. paralelă cu orizontala A. se desenează măsurînd din punctul B pe verticală numărul de centimetri care reprezintă distanţa de la talie pînă în direcţia şoldurilor.se desenează măsurînd din punctul A în jos pe linia verticală măsura de lungime a spatelui pînă în talie plus 1 cm şi se notează litera B. cu laturile nedefinite şi se notează cu litera A. Linia de lăţime a spatelui . Linia de subraţ .Din punctul E pe orizontală se măsoară 1/4 din grosimea bustului minus 1 cm. . Linia de talie . . Din acest punct se duce o linie orizontală paralelă cu liniile precedente.care este şi linia din dreptul şoldurilor.Din punctul C pe orizontală se aplică 1/4 din măsura de grosime a şoldului minus 1 cm şi se notează un punct. Punctul stabilit se notează cu litera C.Din punctul B pe orizontală se măsoară 1/4 din grosimea taliei minus 1 cm şi se notează un punct. Linia de lungime a bluzei .

Pe această linie se măsoară 3 cm de la orizontala A în jos. Acest punct reprezintă lungimea subraţului. cu laturile nedefinite şi se înseamnă cu litera A. lungimea subraţului minus 3 cm. printr-o linie oblică prelungită cu 2 cm spre dreapta în afara liniei punctate. Din punctul C se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala B. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A. Tiparul de faţă. Răscroiala braţului reprezintă linia pe care se aplică mîneca. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală. Pentru desenarea acestui tipar se construieşte un unghi drept în partea dreaptă a hîrtiei. Pentru desenarea acestei linii se măsoară 1 cm de la linia punctului spre dreapta pe orizontală E şi se notează un punct.uneşte cu punctele de pe linia B şi C prin linie plină prelungită cu 3 cm mai sus de orizontala E. Linia de grosime a bustului se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală. Punctul stabilit se notează cu litera D şi din acest punct se duce spre stînga o linie orizontală paralelă cu liniile precedente. măsura de lungime a feţei din care se scade lungimea stabilită pentru răscroiala gîtului la partea din spate. Linia umărului se desenează procedînd astfel: se măsoară din punctele A şi E spre dreapta pe orizontală 1/2 din lăţimea spatelui. Răscroiala gîtului se formează măsurînd 1 cm din punctul A în jos pe verticală şi 1/6 din măsura de grosimea gîtului plus 1 cm din punctul A spre dreapta pe orizontală. ca şi la spate. 2. măsura care reprezintă distanţa dintre talie şi lungimea bluzei. Linia de lungime a bluzei sau linia de şold se desenează măsurînd. Punctele stabilite se unesc între ele printr-o linie uşor rotunjită. unde se notează litera C. Se uneşte apoi punctul de lungime a umărului cu punctul de lungime a subraţului cu o linie rotunjită ce trece prin punctul stabilit pe orizontala E. Punctul stabilit se notează cu litera B şi din acest punct se duce spre stînga o linie orizontală paralelă cu orizontala A. 134 . din punctul C în jos pe verticală. Punctele stabilite se unesc între ele printr-o linie punctată.

de la răscroitura gîtului spre stînga 2 – 4 cm şi se notează un punct. Acest tipar de bluză cu pensa la umăr aşa cum este decris. din punctul de lungime a pensei spre stînga şi se desenează o linie egală cu lungimea umărului din faţă minus distanţa cuprinsă între răscroitura gîtului şi pensă. în tipar cu pensa sub bust. . Punctul stabilit se uneşte cu vîrful pensei printr-o linie oblică care se prelungeşte cu 1 cm mai sus de linia umărului. 135 . .Pe linia B se aplică din punctul B spre stînga 1/4 din măsura de grosime a taliei plus 2 cm şi se notează un punct. Această linie oblică reprezintă linia umărului. Punctul stabilit indică vîrful pensei şi se uneşte cu punctul stabilit pe linia de umăr printr-o linie dreaptă. pe o distanţă de 20-30 cm. care se aplică de la umăr în jos. Pentru desenarea acestei linii se construieşte o linie ajutătoare la 4 cm sub linia orizontală A. în funcţie de dezvoltarea bustului şi se aplică pe linia de umăr de la linia de pensă spre stînga. Aceşti 2 – 4 cm variază în funcţie de conformaţia respectivă. Aceasta este măsura de lungime a pensei. Observaţii. Răscroiala gîtului se desenează măsurînd din punctul A spre stînga 1/6 din grosimea gîtului plus 2 cm şi se înseamnă un punct. Se unesc între ele punctele stabilite printr-o linie rotunjită. este indicat pentru persoane cu bustul dezvoltat. ca apoi să se rotunjească pînă la punctul de lungime a subraţului. Punctul stabilit reprezintă lungimea subraţului. de la răscroitura gîtului spre stînga. Din punctul stabilit se duce o linie verticală paralelă cu verticala A – C.Linia de subraţ se desenează aplicînd măsurile de grosime astfel: . Ca adîncime a pensei se dă 8-12 cm. El poate fi modificat după nevoie şi dorinţă. Tot din punctul A se măsoară în jos pe linia verticală 1/6 din grosimea gîtului plus 3 cm şi se notează un punct. care pe circa 1/3 din lungimea ei este aproape paralelă cu linia oblică a pensei.Pe linia D se măsoară 1/4 din grosimea bustului plus 2 cm. Punctul stabilit se uneşte cu punctele de pe linia B şi C prin linie plină prelungită cu 3 cm deasupra orizontalei D. Se desenează apoi o linie oblică din punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A pînă la întîlnirea liniei punctate ajutătoare pe o lungime egală cu lungimea umărului din spate minus 1 cm. Această linie ajutătoare indică înclinarea umărului.Pe linia C se măsoară din punctul C spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 2 cm şi se notează un punct. Răscroitura braţului se formează unind punctul de lungime al umărului cu punctul de lungime a subraţului printr-o linie. Pensa de pe umăr se desenează măsurînd pe linia de umăr. aşa ca pe tipar. paralelă cu aceasta pe o distanţă oarecare. în funcţie de conformaţia corpului. Pentru completarea liniei de umăr se aşază un echer în unghi drept pe linia oblică a umărului. Linia umărului.

Linia A – B se află chiar pe muchia îndoiturii hîrtiei. Linia răscroiturii de la umăr spre spate se desenează unind din nou punctul A cu E printr-o linie adîncită în direcţia liniei punctate cu 6 cm spre stînga de punctul E şi cu 1. Lungimea cadrului este egală cu lungimea mînecii. Acest tipar de mînecă poate fi folosit şi la mîneca scurtă sau trei sferturi. D. iar lăţimea cadrului este egală cu 1/2 din grosimea braţului.3. variind după model. B. plus răscroitura gîtului de la partea din faţă a tiparului de bluză din totalul căreia se scade 1 cm. cu lungimea pe orizontală care este egală cu răscroitura gîtului de la partea din spate a tiparului. 136 . modificînd lungimile.5 cm sub linia punctată. Răscroitura mînecii (capul mînecii) se desenează unind punctul A cu punctul E prinr-o linie rotunjită. Din punctul E se duce o linie punctată paralelă cu orizontala A – C. B. Linia de subraţ se desenează măsurînd 4 cm din punctul D spre stînga. Punctul stabilit se uneşte cu punctul E printr-o linie plină. Linia de adîncime a răscroiturii mînecii se desenează măsurînd 15 – 20 cm din punctul C în jos pe verticală şi se notează litera E. Această linie reprezintă răscroitura mînecii de la umăr spre faţă. Lăţimea gulerului este de circa 6 – 10 cm. C. C. D. aşa ca pe tipar. plus răscroitura gîtului de la partea din spate a tiparului. 4. Marginea îndoiturii reprezintă mijlocul mînecii. Tiparul de mînecă Desenarea tiparului de mînecă se face pe o coală de hîrtie îndoită în două. Pe această hîrtie se desenează un cadru dreptunghiular care se notează cu literele A. După ce se decupează tiparul se desface îndoitura hîrtiei şi se obţine tiparul întreg al mînecii. Observaţii. Tiparul de guler Se construieşte un cadru dreptunghiular A.

137 . Punctul stabilit se uneşte cu punctul D printr-o linie oblică. Ed. 1966. Colţul din faţă al gulerului se formează prelungind orizontala B cu 3 – 5 cm spre dreapta. Ana Popescu. Punctul însemnat se uneşte cu D printr-o linie uşor rotunjită.Răscroitura gulerului se desenează măsurînd 1 cm din punctul C în sus pe verticala C – A. aşa cum arată desenul. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Dacă modelul indică un guler fără colţ se rotunjeşte marginea gulerului în punctul B.

Prin această operaţie se deschide tăietura de pe linia de subraţ. În acest caz nu se mai desenează pe tipar pensa de pe umăr. după cum am menţionat. Se taie tiparul pe linia punctată. iar răscroitura braţului se 138 .Modificarea tiparului de bluze Tiparul de bluză în forma în care s-a prezentat este indicat. Pentru persoanele cu bustul mai mic. Pentru persoanele cu bustul foarte puţin dezvoltat tiparul de faţă al bluzei poate rămîne fără nici un fel de pensă. iar pensa de pe umăr din direcţia bustului se închide. pentru persoane cu bust mai plin. pornind deschizătura necesară a pensei în direcţia bustului. tiparul se poate modifica astfel: Se poate trece pensa în direcţia bustului pe linia de subraţ procedînd astfel: Se scoate o copie a conturului tiparului de bluză şi pe el se desenează o linie punctată orizontală de la linia de subraţ spre dreapta la 3 – 4 cm sub răscroitura braţului pînă la circa 2 cm de vîrful pensei de pe umăr.

Tricotarea bluzelor după tipare fără pensă este foarte simplă şi uşor de realizat. Ed.desenează unind punctul de lungime a umărului cu punctul de lungime a subraţului cu o linie bine rotunjită în partea dinspre subraţ. adică punctele de grosimea bustului şi punctul de grosimea şoldului se unesc printr-o linie dreaptă. La fel se procedează şi la tiparul de 139 . această linie va fi dreaptă. iar pentru bluzele cu puţină mînecă – gen kimonou – se prelungessc liniile de umăr cu 1 – 2 cm şi se modifică uşor linia de răscroitură a braţului. faţă. Linia de subraţ poate rămîne în forma prezentată pe tiparul de bază. 1966. pentru bluzele cambrate. “Tricotaje de mînă”. iar pentru bluzele lejere. La fel se procedează şi la tiparul de faţă. Pentru bluzele fără mînecă se foloseşte tiparul în forma descrisă. Ana Popescu. Tehnică. aşa ca pe tipar.

după cerinţele tiparului. iar ca lungime rămîne linia de talie. iar elasticul este simplu – 1 ochi pe faţă.Model 1 – Bluze Reprezintă o bluză pentru o persoană cu bustul dezvoltat. 1 ochi pe dos. începînd de la vîrful pensei spre umăr se scad ochiurile treptat. Tehnică. iar decolteul este ascuţit. Modelul contexturii este format din punct de jerseu. “Tricotaje de mînă”. 1966. Ana Popescu. (Elasticul nu se include în lungimea bluzei). Pentru formarea pensei se închide adîncimea pensei pe umăr şi în dreptul acestei linii. Ed. Se tricotează după tiparul de bluză cu pensă la umăr. 140 . Mîneca este trei sferturi.

simplu. Această linie este subliniată de un şiret de culoare contrastantă care. Ed. Tehnică. 1 X 1. 141 . În mijlocul feţei este despicat. formează o garnitură drăguţă. 1966. Mînecile sînt lungi şi au manşete late cu elastic. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. Lungimea bluzei este marcată de linia de şold a tiparului. formînd un decolteu ascuţit.Model 2 – Bluze Această bluză este tricotată cu punct de orez fără bordură. Decolteul urmăreşte linia tiparului cu 2 cm deasupra ei. aplicat în jurul decolteului. după un tipar cu pensa pe linia de umăr.

Model 3 – Bluze Bluza aceasta se lucrează după tiparul cu pensă pe linia de umăr. “Tricotaje de mînă”. 142 . destul de lat. manşetele. În dreptul şoldurilor. gulerul. de o parte şi de alta a plastronului sînt buzunarele. Restul bluzei este tricotat cu punct de orez alungit. bordura tricotului şi a buzunarelor sînt tricotate cu punct de elastic simplu – 1 X 1. Ed. continuat cu un guler drept. 1966. Plastronul. Prezintă un plastron în mijlocul feţei încheiat în nasturi în partea de sus. Tehnică. Ana Popescu.

lucrată cu acelaşi model. “Tricotaje de mînă”. Gulerul este format dintr-o bandă dreaptă. Ed. 1966. cu un decolteu montat cu un guler ce se răsfrînge în jurul gîtului şi se închide în mijlocul spatelui. 143 . cu mîneci lungi. Se tricotează după tiparul cu pensă la subraţ. Tehnică. Ana Popescu. iar modelul contexturii este format din punct de elastic ajurat şi nu prezintă nici un fel de bordură.Model 4 – Bluze Modelul reprezintă o bluză lejeră.

1966. iar bordura de pe linia de lungime. Platca este ajurată. 144 . Tehnică. cu punct de jerseu. de la mînecă şi decolteu este lucrat cu elastic cu ochiuri răsucite. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu.Model 5 – Bluze Această bluziţă fără mîneci este tricotată după tiparul cu pensă la subraţ. Ed.

Model 6 – Bluze
Deşi simplă, această bluză are o notă de o eleganţă deosebită. Se tricotează după tiparul cu pensă

la subraţ, fără mînecă, iar decolteul este lărgit cu circa 2 cm. Pentru contextură este folosit punctul de jerseu, iar marginile bluzei, a mînecilor şi decolteul sînt formate dintr-un elastic cu ochiuri încrucişate. În jurul decolteului prezintă 2 rînduri de ajur care întregesc garnitura. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

145

Model 7 – Bluze

Modelul acestei bluze este format din punct de elastic ajurat fără bordură la marginea bluzei. Se tricotează după un tipar drept fără pensă cu o dechidere în faţă pentru introducerea plastronului. Gulerul cu plastron şi manşetele se tricotează cu punct de elastic cu ochiuri răsucite. Marginea bluzei, a gulerului şi a manşetei sînt tricotate cu fire în nuanţă contrastantă cu fondul, formînd o garnitură discretă. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

146

Model 8 – Bluze

Bluza aceasta se tricotează după tiparul drept, fără pensă, folosind punctul de jerseu. La tiv, la mîneci şi la răscroitura gîtului are cîte o bordură lucrată cu punct de orez şi cîte un rînd de ajur simplu executat astfel: Rîndul 1: (pe faţă) 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, luate din spate. Rîndul 2: (pe dos) toate ochiurile pe dos. Rîndul 3: (pe faţă) 1 ochi pe faţă, 1 jeteu. Rîndul 4: (pe dos) toate ochiurile pe dos. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

147

Model 9 – Bluze

O bluză dantelată şi brodată cu mărgele în jurul gîtului constituie o piesă de îmbrăcăminte de ocazie. Se tricotează după tiparul fără pensă, cu un model de dantelă lucrat astfel: Se montează pe andrele un număr de ochiuri divizibil cu 8. Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri tricotate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul netricotat, 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu. Se repetă pînă la sfîrşitul rîndului unde se adaugă 1 ochi. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: pe dos. Rîndul 3: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd, apoi se începe modelul cu: 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd, iar modelul începe cu 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 1 jeteu, 5 ochiuri pe faţă. Rîndul 7: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, după care urmează modelul: 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri se lucrează împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă modelul şi se sfîrşeşte rîndul cu 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 9: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, apoi modelul începe cu 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă modelul, iar rîndul se sfîrşeşte cu 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună.
148

Rîndul 11: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, apoi începe modelul: 1 jeteu, 5 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă modelul şi se sfîrşeşte rîndul cu 1 jeteu, 6 ochiuri pe faţă. După rîndul al 12-lea se repetă modelul. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

149

Model 10 – Bluze

Modelul acestei bluze simple prezintă platca şi mînecile ajurate, iar restul bluzei este lucrat cu punct de jerseu răsucit. Se lucrează după tiparul simplu fără pensă, sau după tiparul cu pensă la subraţ “pentru persoane mai dezvoltate”. Modelul ajurat se tricotează astfel: Se începe cu un număr de ochiuri divizibil cu 12 plus 1 ochi pentru început şi 1 ochi pentru sfîrşitul fiecărui rînd. Rîndul 1: 1 ochi pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 4 ochiuri pe faţă, 1 ochi netricotat, 2 ochiuri lucrate împreună şi peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 4 ochiuri pe faţă, 1 jeteu. La sfîrşit de rînd se va lucra 1 ochi pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: 1 ochi pe faţă, toate ochiurile pe dos, iar ultimul ochi pe faţă. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună şi peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 3 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă. Se repetă modelul, iar la sfîrşitul rîndului se tricotează 1 ochi pe faţă. Rîndul 5: 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 2 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă la început de rînd, apoi 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 1 ochi pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună şi peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat,
150

1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar la sfîrşit de rînd se tricotează 1 ochi pe faţă. Rîndul 9: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd, apoi 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă. Cu rîndul al 11-lea se repetă modelul. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

151

Model 11 – Bluze

Reprezintă o bluză dreaptă, simplă, lucrată după tiparul fără pensă, sau cu pensă la subraţ pentru persoane mai dezvoltate. În mijlocul feţei prezintă o fentă încheiată cu nasturi. Ca garnitură are bordura şi gulerul ajurat. Restul bluzei este tricotat cu punct de jerseu. Modelul ajurat se tricotează astfel: Se montează un număr de ochiuri divizibil cu 6, plus 1 ochi pentru margine. Rîndul 1: 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 4 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar la sfîrşit de rînd se lucrează 5 ochiuri pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: pe dos. Rîndul 3: 1 ochi la margine de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 5: 2 ochiuri la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 2 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar la sfîrşit de rînd se termină cu 2 ochiuri lucrate împreună şi 1 ochi pe faţă. Rîndul 7: 3 ochiuri la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 4 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul şi se termină rîndul cu 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 9: 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună.
152

Rîndul 11: 1 ochi pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună. După rîndul al 12-lea se repetă modelul. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

153

Model 12 – Bluze

Această bluză este lucrată după tiparul de bluză simplă, fără pensă şi este tricotată cu un model ajurat. Bordura, manşetele şi guleraşul sînt tricotate cu un model de elastic simplu. Modelul ajurat se tricotează astfel: Se montează pe andrele un număr de ochiuri divizibil cu 3. Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă, 1 jeteu. Rîndul 2: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, se lucrează apoi pe faţă împreună jeteul pus şi cu ochiul următor, 2 ochiuri pe dos. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, care apoi se tricotează pe faţă împreună cu ochiul următor, 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 2 şi 3 formează modelul şi ca atare ele se repetă mereu în tricotarea bluzei. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

154

Model 13 – Bluze

Bluziţa aceasta simplă, dar foarte drăguţă se tricotează după tiparul de bluză fără pensă, folosind punctul de orez. Răscroitura mînecilor şi decolteul sînt mărginite cu un şiret tricotat cu o culoare contrastantă, folosind punctul de jerseu. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

155

Ana Popescu. 1966. “Tricotaje de mînă”. 156 . tricotată cu punct de jerseu răsucit. Se lucrează după tiparul de bluză fără pensă sau cu pensă la subraţ. ea capătă o notă de eleganţă şi o încadrează în rîndul pieselor de îmbrăcăminte de ocazie.Model 14 – Bluze Reprezintă o bluză simplă. Prin garnitura formată de şiretul lucios cu care este bordat decolteul şi de mărgelele cu care este presărată bluza. Tehnică. Ed.

1966. .Ajurul este format astfel: 1 jeteu.Bordura bluzei şi a mînecilor este formată de un elastic simplu 2 X 2. .Contextura este tricotată cu punct leneş.Model 15 – Bluze Modelul acestei bluze este format din rîndurile de ajur ce traversează contextura. “Tricotaje de mînă”. Se pot trasa cîteva linii diagonale lucrate cu lînă simplă în diferite culori sau cu lînă de angora. Gulerul este simplu. Ana Popescu. 157 . Se poate aplica un joc de benzi colorate tricotate cu acelaşi punct ca fondul sau se poate alege un alt punct.Gulerul este tricotat cu punct de elastic simplu 1 X 1. Pentru a da o notă unei bluze simple lucrată cu punct de elastic 1 X 1 sau cu punct de jerseu. 2. Se pot broda fundiţe divers colorate. . se poate interveni cu mai multe variante: 1. . 3. Tehnică. Ed. 2 ochiuri lucrate împreună.

6 ochiuri care. Pentru fentă se montează în continuarea andrelei de la partea dreaptă. cu andrele nr. 158 . Cu acelaşi punct de elastic se lucrează marginea de jos a puloverului şi marginea mînecilor. Gulerul lucrat tot din punct de elastic se completează la partea din spate cu o bantă de forma unui trapez a cărei bază mică este prinsă de răscroitura gîtului la spate. O altă caracteristică a acestui pulover este şi fenta care se lucrează cu punct de elastic începînd de la o distanţă de 10 cm mai sus de talie. nu ajung chiar pînă la încheietura mîinii. Se lucrează cu punct de jerseu şi cu andrele nr. cele două oblice laterale se unesc cap la cap cu capetele reverelor. Pentru a începe fenta. dacă firul este mai gros. se prelungeşte în sus pînă la linia de umăr terminîndu-se la umeri în linie dreaptă. aşa cum se vede pe model. împreună cu 6 ochiuri din corpul puloverului. rezultînd o linie oblică peste linia de umăr. La fel se procedează şi cu partea stîngă. deşi sînt lungi. iar elasticul fentei care începe de la circa 10 cm mai sus de talie. 4. 3 sau. se procedează astfel: se numără ochiurile. După cum se vede pe model. în mijloc. Se lucrează din fire mai groase de lînă de culoare bleu marin. iar baza mare formează marginea din afară a gulerului. În cele de mai sus s-a explicat forma gulerului şi a reverelor ca fiind caracteristice acestui model de pulover. bineînţeles după ce s-a terminat de lucrat partea dreaptă.Pulover marinăresc Acest pulover este indicat pentru tinerele de 18 ani. Această prelungire formează reverele puloverului. se împarte pe două andrele în părţi egale. nu se lucrează. se lucrează cu punct de elastic. puloverul are gulerul ridicat puţin pe gît la partea din spate. Mînecile. Partea stîngă se lasă pe o andrea. cînd se ajunge la rîndul de la care trebuie despărţită faţa în două. iar partea dreaptă se lucrează cu a treia andrea.

muştar) care se armonizează bine cu nuanţa puloverului. alb. 1966. după ce s-au călcat toate părţile. Ed. care după ce se scoate andreaua se lasă liber şi se măsoară. capătul de jos al fentei de pe dos. lucrîndu-se o porţiune de 10 – 15 ochiuri. se prinde cu un punct oblic. Acest pulover se poate purta cu o fustă dreaptă.Cînd puloverul este gata. Culoarea fustei sau a pantalonului va fi deschisă (gri. Ana Popescu. o fustă plisată sau cu un pantalon. Acest pulover se poate lucra după tipar care se desenează după explicaţiile date sau numai după măsurile luate pe corp. 159 . “Tricotaje de mînă”. Tehnică. Pentru stabilirea numărului de ochiuri pe centimetru de împletitură se face întîi proba. cînd persoana care lucrează are experienţă în acest gen de lucru de mînă.

Din punctul B se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A. Linia de lungime a bluzei se desenează măsurînd din punctul B în jos pe verticală măsura dintre talie şi şold. măsura de lungime a bluzei pînă în talie plus 1 cm şi se notează litera B. 1. Tiparul de spate Pentru desenarea tiparului se desenează un unghi cu laturile nedefinite drept în partea stîngă a hîrtiei şi se notează cu litera A. Pentru desenarea tiparului de bluză chimono este necesară o măsură suplimentară şi anume: Măsura de lungime a mînecii. Acest gen de bluză poate prezenta o mînecă lungă. dacă mîneca este trei sferturi. Din punctul D se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala B. Din punctul C se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala B. 160 . Linia de grosime a bustului se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală măsura de lungime a spatelui minus 3 cm şi se notează litera D. unde s-a stabilit lungimea bluzei şi se notează litera C. dacă mîneca este lungă. pentru care se construieşte cîte un tipar. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală. sau pînă la încheietura mîinii. trei sferturi sau scurtă şi se compune din două părţi.Bluză chimono cu mînecă lungă Bluzele (puloverele) chimono se tricotează dintr-o singură bucată – corsajul şi mîneca – urmărind tiparul respectiv. spate şi faţă. care se ia de la răscroitura gîtului. trecînd peste umăr şi apoi în lungul braţului pînă sub cot.

pe linia C se măsoară din punctul C spre dreapta 1/4 din grosimea şoldului şi se înseamnă un punct. Punctele stabilite se unesc între ele cu o linie plină prelungită cu 3 cm deasupra orizontalei D. apoi se uneşte cu punctul de pe verticala A printr-o linie uşor adîncită. 161 . Din punctul E se duce spre dreapta o linie paralelă cu prizontala A. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de răscroitură a gîtului situat deasupra orizontalei A. Lina de subraţ a bluzei se desenează aplicînd măsurile de grosime după cum urmează: . aşa ca pe tipar. Pe această linie se aplica măsura de lungime a mînecii începînd de la răscroitura gîtului spre dreapta şi se notează cu litera G.pe linia D se măsoară din punctul D spre dreapta 1/4 din grosimea bustului plus 1 cm şi se înseamnă un punct. . Linia cusăturii de subraţ a mînecii se desenează unind punctul H cu punctul de lungime a subraţului bluzei cu o linie ce se rotunjeşte în dreptul subraţului. . Punctul stabilit reprezintă lungimea subraţului care se controlează aplicînd măsura din talie în sus pe linia de subraţ. Răscroitura gîtului se desenează măsurînd 1 cm din punctul A în jos pe verticală. Linia de lungime a mînecii se desenează aplicînd linia în formă de unghi drept în punctul G şi se desenează o linie egală cu 1/2 din grosimea încheieturii mîinii şi se notează litera H.pe linia B se măsoară din punctul B spre dreapta 1/4 din grosimea taliei şi se notează un punct. iar pe orizontală se măsoară tot din punctul spre dreapta 1/6 din grosimea gîtului plus 1 cm. Linia cusăturii de pe mînecă se desenează astfel: se măsoară din punctul E spre dreapta pe orizontală 1/2 din lăţimea spatelui plus 2 cm şi se notează litera F. cu o linie prelungită. Din punctul F se ridică o linie verticală paralelă cu verticala A pînă la linia de cadru. Punctul stabilit se ridică cu 1 cm mai sus de orizontala A. Pe această linie se măsoară 3 cm de la orizontala A în jos.Linia de lăţime a spatelui se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală 1/3 din lungimea spatelui pînă în talie plus 1 cm şi se notează litera E.

din care se scade lungimea răscroiturii gîtului de la partea din spate şi se notează litera B. lungimea dintre talie şi şold. Tot din punctul A în jos pe verticală se aplică aceeaşi măsură plus 2 cm. lungimea cusăturii mînecii din spate de la răscroitura gîtului pînă la verticala F. Punctul stabilit reprezintă lungimea subraţului. Răscroitura gîtului se desenează măsurînd din punctul A spre dreapta pe orizontala lungimea răscroiturii gîtului din spate plus 1 cm şi se notează un punct. Linia de grosime a bustului se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală lungimea subraţului minus 3 cm şi se notează litera D.2. aşa ca pe tipar. Punctul stabilit se coboară cu 3 cm sub orizontala A şi se notează cu 162 . Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală. .pe linia de talie se aplică din punctul B spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 1 cm şi se notează un punct.pe linia de lungime se aplică din punctul C spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 1 cm şi se notează un punct. Din punctul B se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala A. în partea dreaptă a hîrtiei şi se notează cu litera A. spre dreapta. Linia cusăturii de pe mînecă se desenează procedînd astfel: se măsoară din punctul de răscroitură a gîtului pe orizontala A. Punctul tabilit se uneşte cu punctul de pe orizontala A printr-o linie rotunjită. Din punctul D se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala B. ca şi la partea din spate şi se notează litera C. Pentru desenarea tiparului din faţă se construieşte un unghi drept cu laturile nedefinite. Tiparul din faţă. Linia de subraţ a bluzei se desenează astfel: . lungimea bluzei în faţă.pe linia de bust se aplică din punctul D spre stînga 1/4 din grosimea bustului plus 1 cm şi se notează un punct. . Linia de lungime a feţei se desenează aplicînd din punctul B în jos. Din punctul C se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala B. Punctele stabilite se unesc între ele printr-o linie ce se prelungeşte cu 3 cm mai sus de linia D.

“Tricotaje de mînă”. Pe această linie să măsoară de la răscroitura gîtului spre stînga lungimea mînecii pînă la încheietura mîinii şi se notează litera F. După aceste tipare simple se pot tricota diferite bluze chimono cu mîneca lungă. Ed. 163 . Ana Popescu.litera E. Tehnică. 1966. Se uneşte apoi punctul E cu punctul de răscroitură a gîtului printr-o linie prelungită. Linia de lungime a mînecii se desenează aplicînd linia în unghi drept în punctul F şi se duce o linie egală cu 1/2 din grosimea încheieturii mîinii şi se notează litera G. Linia cusăturii de subraţ a mînecii se desenează unind punctul G cu punctul de lungime a subraţului bluzei printr-o linie care se rotunjeşte în dreptul subraţului.

164 . Restul bluzei este lucrat cu punct de jerseu răsucit. Ea prezintă o platcă tricotată cu punct de elastic cu tighel. 1966. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. Gulerul.Model 1 – Chimono cu mîneca lungă Această bluză chimono cu mînecă lungă este foarte potrivită pentru persoanele tinere. Tehnică. manşetele şi talia prezintă o garnitură din elastic simplu 2X2. Ed.

manşetele şi talia sînt tricotate cu punct de elastic cu o singură faţă.Model 2 – Chimono cu mîneca lungă Prezintă o bluză cu un decolteu mic deschis în faţă cu o fentă încheiată în nasturi. Restul bluzei este tricotat cu punct de jerseu. Garnitura de pe cusătura mînecii este formată de o bordură tricotată cu modelul 14. Ed. Butonierele sînt executate pe verticală. Ana Popescu. 1966. “Tricotaje de mînă”. Fenta care se prelungeşte ca o bentiţă în jurul decolteului. Tehnică. 165 .

“Tricotaje de mînă”. Punctele stabilite (H – spate şi G – faţă) se unesc cu înălţimea subraţului bluzei cu linii care se rotunjessc în direcţia subraţului. Ed. 166 . După tiparele astfel modificate se pot tricota diverse modele de bluze.Bluza chimono cu mîneca trei sferturi Pentru tricotarea acestui gen de bluze se foloseşte tiparul bluzei chimono cu mînecă lungă cu următoarele modificări: Linia de lungime a mînecii se stabileşte aplicînd din punctele de răscroitură a gîtului la spate şi la faţă măsura de lungime a mînecii trei sferturi. Tehnică. Ana Popescu. În punctele stabilite (punctul G – spate şi F – faţă) se aplică linia în formă de unghi drept şi se desenează o linie egală cu 1/2 din grosimea braţului luată în punctul unde s-a stabilit lungimea mînecii trei sferturi. 1966.

Tehnică. cu ochiuri răsucite. Ed. Ana Popescu. bordura manşetelor şi talia sînt tricotate cu punct de elastic. Manşetele sînt suprapuse şi marginile au o bordură. La gît prezintă o fentă care se prelungeşte cu o bentiţă în jurul gîtului. 167 . dar foarte drăguţă. “Tricotaje de mînă”. este lucrată cu punct de ţăsătură.Model 1 – Chimono cu mînecă trei sferturi Această bluză simplă. 1966. În mijlocul feţei fenta se închide cu 3 nasturi. Fenta.

În spate se închide cu fermoar. Restul bluzei este tricotat cu punct de jerseu. Conturul plătcuţei se realizează prin aplicarea acestui elastic pe bluză. prezintă o platcă şi un gulerş din două bucăţi aşezat pe lîngă gît. la mîneci şi talie. 1966.Model 2 – Chimono cu mînecă trei sferturi O bluză deosebit de drăguţă. Drept garnitură. 168 . Plătcuţa este conturată de un elastic simplu 1X1. Ed. care se poate purta în diverse împrejurări. care de altfel întregeşte garnitura la guleraş. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. Tehnică.

care este tricotat cu punct de jerseu.Model 3 – Chimono cu mînecă trei sferturi Modelul acestei bluze este format din dungi tricotate cu punct leneş intercalat în fondul bluzei. 1966. Tehnică. Manşetele şi gulerul pot fi tricotate cu punct de semielastic 1X1. folosind punctul leneş sau chiar acelaşi punct cu fondul. adică punctul de jerseu. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. Aceste dungi pot fi tricotate cu fire de o culoare contrastantă. 169 . Ed.

170 . bentiţa din jurul gîtului şi talia sînt tricotate cu punct de elastic cu ochiuri încrucişat. Manşetele. Ana Popescu. 1966. “Tricotaje de mînă”.Model 4 – Chimono cu mînecă trei sferturi Această bluză simplă. dar cu o notă de eleganţă discretă este tricotată cu punct de ţesătură. Garnitura ce o prezintă pe linia de cusătură a mînecii este formată dintr-o bordură tricotată. Ed. Tehnică.

Această garnitură se poate tricota în contextura bluzei sau separat. Ed. 171 .Model 5 – Chimono cu mînecă trei sferturi Acest model prezintă o bluză gen cazacă. Ana Popescu. cu o garnitură formată de un model romînesc. În mijlocul feţei. Toată bluza. Tehnică. şi apoi aplicate pe bluză. bluza prezintă o fentă mărginită cu modelul romînesc. Culorile cu care este lucrat modelul se aleg după gust. “Tricotaje de mînă”. 1966. cu excepţia manşetelor. este tricotată cu punct de jerseu. Manşetele sînt lucrate cu punct de elastic simplu 2X2.

Linia de cambrură a subraţului se realizează unind între ele punctul de grosime a şoldului cu punctul de grosime a taliei şi acesta cu punctul de grosime a bustului. După ce s-au obţinut aceste tipare se pot tricota diferite bluze cu mînecuţă scurtă.Bluză chimono cu mînecă scurtă Acest gen de bluză se tricotează după tipare construite la fel cu cele de la bluza chimono cu mînecă lungă. Tehnică.5 cm. Ana Popescu. 1966. “Tricotaje de mînă”. Se controlează liniile de umăr (la spate şi la faţă). prelungind linia cu 3 cm. ca să fie egale între ele. aşa ca pe tipare. Linia de răscroitură a braţului se formează unind punctul de lungime a umărului cu punctul de lungime a subraţului printr-o linie rotunjită. se prelungeşte pînă la întîlnirea liniei de subraţ unde se notează litera M. care se modifică în felul următor: Linia de subraţ a bluzei la spate şi la faţă se desenează unind punctul de grosime a şoldului cu punctul de grosime al bustului printr-o linie pînă mai sus de punctul de înălţime al umărului. la spate şi la faţă. Din punctul stabilit se duce o linie uşor pierdută în linia de umăr. Punctul stabilit reprezintă lungimea subraţului. 172 . Ed. Linia de umăr. Din punctul M se coboară cu 1.

Ed. “Tricotaje de mînă”. cu o garnitură formată din rînduri ajurate. Acest ajur se realizează tricotînd acest model ajurat. Marginea bluzei şi bentiţa din jurul decolteului sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1. Ana Popescu. 1966.Model 1 – Chimono cu mînecă scurtă Prezintă o bluză tricotată cu punct de jerseu. 173 . Tehnică.

la alegere. Ed.Model 2 – Chimono cu mînecă scurtă Această bluză tinerească este tricotată din două culori. 1966. a decolteului şi gulerul sînt tricotate cu punct de orez. Se pot folosi. Restul bluzei este tricotat cu punct de jerseu. cît şi la fondul bluzei. Bordura bluzei. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. 174 . şi alte puncte de tricotaj atît la garnitură. Ana Popescu. după gust.

Restul bluzei este lucrat cu punct de jerseu pe dos (dosul tricotajului reprezintă faţa lucrului). Ana Popescu.Model 3 – Chimono cu mînecă scurtă Modelul prezintă o bluză simplă cu un decolteu alungit pe umeri. a bluzei şi manşetele sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1. 175 . Ed. Marginea decolteului. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. 1966.

1966. 176 . În jurul gîtului. Ed. Tehnică. manşetele şi talia sînt lucrate cu elastic cu ochiuri încrucişate. decolteul este mărginit cu o bentiţă ce se înoadă în mijlocul feţei.Model 4 – Chimono cu mînecă scurtă Această bluză uşoară de vară este tricotată cu punct de jerseu şi ajur. Bentiţa din jurul gîtului şi de la fentă. “Tricotaje de mînă”. În mijlocul feţei bluza prezintă o fentă ascunsă sub o bentiţă. Ana Popescu.

Ana Popescu. Această bluză se tricotează cu punct de jerseu. 1966.Model 5 – Chimono cu mînecă scurtă Reprezintă o bluză originală cu o garnitură formată din model romînesc. sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1. Tehnică. Ed. ca şi a bluzei. Decolteul este drept. “Tricotaje de mînă”. Modelul romînesc poate fi lucrat numai cu o singură culoare contrastantă faţă de fond. după dorinţă. Marginea decolteului. 177 . sau poate fi executat cu mai multe culori. din care cauză formează o linie ridicată pe gît şi alungită uşor pe umeri.

178 . “Tricotaje de mînă”. Decolteul este larg şi alungit pe umeri. Tehnică. Ed. 1966. este tricotată cu modelul 1. scurtă pînă în talie. a mînecilor şi talia sînt tricotate cu punct de semielastic 1 X 1. ajurată. Ana Popescu. Marginea decolteului.Model 6 – Chimono cu mînecă scurtă O bluziţă de vară.

iar benzile de ajur ce formează plătcuţa sînt tricotate cu modelul 19. cu o bentiţă în jurul gîtului şi este închisă cu un fermoar în mijlocul spatelui. 1966. Ed. Bentiţa din jurul gîtului este lucrată cu punct de semielastic 1 X 1. 179 . “Tricotaje de mînă”. Bluza este scurtă pînă în talie. Ana Popescu. Tehnică.Model 7 – Chimono cu mînecă scurtă Prezintă o bluză deosebit de frumoasă cu o garnitură formată din platcă ajurată.

“Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. Tehnică. Decolteul este drept şi se realizează după un tipar la care nu se mai desenează răscroitura gîtului la faţă şi spate. 1966. 180 .Model 8 – Chimono cu mînecă scurtă Această bluză prezintă o frumoasă garnitură cu model românesc. Ed. Bluza este tricotată în întregime cu punct de jerseu.

2 ochiuri lucrate împreună. 181 . Ana Popescu. Ed. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: toate ochiurile se lucrează pe dos. Rîndul 7: se lucrează la fel cu rîndul 3.Model 9 – Chimono cu mînecă scurtă Este o bluză tricotată cu un model dantelat. Restul bluzei este tricotat cu următorul model: Se lucrează cu un număr de ochiuri divizibil cu 4. 2 ochiuri pe faţă. apoi se începe modelul – 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. “Tricotaje de mînă”. apoi urmează modelul – 1 jeteu. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd. Manşetele şi bordura bluzei sînt lucrate cu punct de semielastic 1 X 1. avînd grijă să se termine rîndul cu un jeteu şi 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1966. 2 ochiuri pe faţă. Are un decolteu larg. mărginit cu un galon de culoare contrastantă şi se înnoadă în mijlocul feţei. Rîndul 1: 1 jeteu. Aceste 8 rînduri se repetă. Rîndul 8: toate ochiurile pe dos. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă la început de rînd. Se repetă modelul. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Tehnică. oval.

Model 10 – Chimono cu mînecă scurtă O bluză dreaptă. 182 . Tehnică. Bluza este lcurată cu modelul ajurat 9. ajurată. cu decolteul pe gît şi marginile cu o bentiţă lucrată cu punct de semielastic 1 X 1. Ana Popescu. Ed. 1966. “Tricotaje de mînă”.

Model 11 – Chimono cu mînecă scurtă Prezintă o bluză lucrată cu un joc de dungi. Tenică. În faţă dungile merg vertical pînă la nivelul plătcuţei. Ed. “Tricotaje de mînă”. lucrate cu punct de jerseu sau cu punct de semielastic lat. 183 . Decolteul este drept. de unde se lucrează pe orizontală. Este tricotată cu două culori. alungit pe umeri şi se închide în mijlocul spatelui. 1966. Ana Popescu.

treisferturi sau scurte. . Pentru fiecare piesă componentă se construieşte un tipar. spate şi mîneci.Bluză cu mînecă raglan Acest gen de bluze sînt formate dn faţă. Din punctul B se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A. La mîneci se foloseşte aceeaşi măsură de lungime ca la bluza chimono. se pot lucra separat în întregime sau.pe linia de lungime se aplică din punctul C spre dreapta pe orizontală 1/4 din grosimea şoldului şi se înseamnă un punct. indiferent dacă sînt lungi. Tiparul părţii din spate Pentru desenarea tiparului se construieşte în partea stîngă a hîrtiei un unghi drept cu laturile nedefinite şi se notează cu litera A. după ce s-a tricotat pînă la răscroitura braţului. care au fost şi ele tricotate pînă la răscroitura braţului. Linia de lungime a bluzei se desenează din punctul B în jos pe verticală lungimea dintre talie şi şold şi se notează litera C. lungimea bluzei pînă în talie şi se notează litera B. Din punctul C se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala B. Din punctul D se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala B. Linia de grosime a bustului se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală. se poate tricota o dată cu spatele şi faţă.pe linia de talie se aplică din punctul B spre dreapta 1/4 din grosimea taliei şi se înseamnă un punct. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală. lungimea subraţului minus 3 cm şi se notează litera D. Linia de subraţ se desenează procedînd astfel: . 184 . Mînecile.

5 cm şi se notează litera B. aşa ca pe tipar. Tiparul părţii din faţă Se desenează un unghi drept în partea dreaptă a hîrtiei şi se notează cu litera A.pe linia de bust se aplică din punctul D spre dreapta 1/4 din grosimea bustului şi se înseamnă un punct.pe linia de lungime a bluzei se aplică din punctul C spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 1 cm şi se notează un punct. Punctul stabilit reprezintă înălţimea subraţului. Se unesc apoi între ele punctele stabilite printr-o linie ce se prelungeşte cu 1 cm deasupra orizontalei D. Linia de aplicare a mînecii raglan se formează unind punctul E cu punctul de înălţime a subraţului cu o linie uşor rotunjită. Tot din punctul A se măsoară spre dreapta 1/6 din grosimea gîtului minus 3 cm şi se notează litera E.pe linia de talie se aplică din punctul B spre stînga 1/4 din grosimea taliei plus 1 cm şi se înseamnă un punct. Din punctul B se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala A. . Linia de subraţ se desenează aplicînd în prealabil măsurile de grosime astfel: . Din punctul C se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala B.. Răscroitura gîtului se formează măsurînd 1 cm din punctul A în jos pe verticală.pe linia de bust se aplică din punctul D spre stînga 1/4 din grosimea bustului plus 1 cm şi se notează un punct. Răscroitura gîtului se formează măsurînd din punctul A spre stînga pe orizontala 1/6 din grosimea gîtului minus 1. Se unesc între ele punctele stabilite. . Tot din punctul A se măsoară în jos pe verticală 1/6 185 .5 cm şi se notează un punct. Se uneşte punctul E cu punctul de răscroitură de pe verticala A printr-o linie uşor rotunjită. Linia de lungime a bluzei se desenează măsurînd din punctul B în jos pe verticală lungimea dintre talie şi şold şi se notează litera C. Linia desenată se prelungeşte cu 3 cm deasupra liniei de bust. Punctul stabilit reprezintă lungimea subraţului. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea bluzei pînă în talie minus 1.

C. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. însă numai pînă la elasticul sau la bordura ce urmează să se facă bluzei respective. 186 . Această linie reprezintă răscroitura mînecii raglan. După aceste tipare se pot tricota diverse modele de bluză cu mînecă raglan. Se măsoară apoi 4 1/2 cm din punctul A spre dreapta pe orizontală. Observaţii. Pentru desenarea acestei linii se construieşte o linie ajutătoare. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe orizontala A printr-o linie rotunjită. ca şi a celorlalte. pentru mîneca lungă. Punctul stabilit se uneşte cu punctul E printr-o linie plină.din grosimea gîtului. Ed. Tehnică. Punctul însemnat se notează cu litera E. Din acest punct se duce spre stînga o linie punctată paralelă cu orizontala A – C. În acest caz. poate fi şi numai pînă în talie. Lungimea acestei bluze. Lăţimea acestora nu este inclusă în lungimea bluzei pînă în talie. iar lăţimea va fi egală cu 1/2 din grosimea braţului. Punctul stabilit se uneşte cu punctul E printr-o linie uşor rotunjită. Tiparul de mînecă Se desenează un cadru dreptunghiular cu lungimea egală cu măsura de lungime a mînecii raglan (se ia la fel ca la mîneca chimono). Linia de aplicare a mînecii raglan se desenează unind punctul de răscroitură a gîtului după orizontala A cu punctul de lungime a subraţului cu linia uşor rotunjită. 1966. linia de talie va reprezenta lungimea bluzei. aşa ca pe tipar. aplicînd din punctul C în jos pe verticală distanţa A – E de la partea din spate a bluzei. B. Linia de răscroitură a mînecii. Acest cadru se notează cu literele A. sau a grosimii braţului pentru mîneca treisferturi şi pentru mîneca scurtă. D. Linia cusăturii de subraţ a mînecii se desenează măsurînd din punctul B spre dreapta 1/2 din grosimea încheieturii mînecii. aşa ca pe tipar.

ci se lucrează al doilea ochi pe faţă. manşetele şi bordura bluzei se lucrează cu punct de semielastic 1 X 1. Gulerul. Ed. dar nu se scoate ochiul de pe andreaua stîngă. iar ochiul încrucişat se lucrează pe dos. Urmează apoi 1 ochi pe dos. iar firul rămîne pe dosul lucrului. În mijlocul feţei prezintă o fentă închisă cu un şnur înnodat. Acest ochi nu se tricotează. obţinîndu-se astfel 1 ochi încrucişat. ca şi cum s-ar tricota pe dos. “Tricotaje de mînă”. 1966. Ana Popescu. Tehnică.Model 1 – Mînecă raglan Această bluză cu mînecă lungă este tricotată cu modelul următor: Rîndul 1: se introduce andreaua în primul ochi. se trece firul şi prin primul ochi. 187 . Rîndul 2: deasupra ochiului pe dos din rîndul anterior se tricotează 1 ochi pe faţă. După aceasta se dă drumul ambelor ochiuri deodată de pe andrea.

“Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. manşetele şi bentiţa din jurul decolteului sînt lucrate cu punct de semielastic 1 X 1. 188 . Decolteul este ascuţit. 1966.Model 2 – Mînecă raglan Prezintă o bluză lucrată cu lînă angorată şi este tricotată cu punct de jerseu. Bordura bluzei şi a gulerului. mărginit cu o bentiţă şi un guler lucrat cu model românesc. Ed. Tehnică.

Ed. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. 189 . cînd se poate purta cu pantalon sau cu o fustă dintr-un material mai plin.Model 3 – Mînecă raglan Se tricotează din lînă de angora cu punct de elastic 2 X 2. 1966. Tehnică. Decolteul este ascuţit şi este mărginit de o bentiţă lucrată cu punct de semielastic 1 X 1. Această bluză este foarte indicată pentru primăvară şi toamnă.

Model 4 – Mînecă raglan Această bluză simplă. Ed. În acest scop trebuie să se ţină seama de grosimea firului şi de culoarea ce se alege. Restul bluzei este lucrat cu punct de jerseu răsucit. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. cu o deschidere în mijlocul feţei. manşetele şi bentiţa ce mărgineşte decolteul sînt lucrate cu punct de semielastic 1 X 1. Tehnică. 1966. Bluza are un decolteu rotund. 190 . Marginea bluzei. cu mîneca trei-sferturi poate fi purtată în orice împrejurare.

după culoarea de fond şi după culoarea fustelor cu care se îmbracă şi cu care trebuie să se asorteze. 1966. fapt care aduce o notă de variaţie în îmbrăcăminte. Ed. Tehnică. de ceva nou şi chiar elegantă. 191 . ca şi decolteul. Acelaşi galon mărgineşte şi manşetele. Culorile cu care se lucrează galonul variază după gust. întrucît cu o singură fustă se pot purta mai multe feluri de bluze. Drept garnitură are un galon lucrat cu model românesc introdus pe linia mînecii raglan. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. sînt mărginite cu un elastic simplu 2 X 2.Model 5 – Mînecă raglan Această bluză lungă pînă în talie este lucrată cu punct de jerseu. Linia de talie. Bluzele sînt foarte practice.

Fusta în formele enunţate se lucrează din două părţi şi anume – spate şi faţă. Din punctul C se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A. Linia de şold se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea dintre talie şi şold şi se notează litera C. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de grosime a taliei printr-o linie rotunjită. Linia de subraţ se desenează aplicînd în prealabil măsurile de grosime astfel: . .pe linia de lungime se măsoară 1/4 din grosimea şoldului pentru fustele drepte şi 3 – 5 cm pentru fustele evazate.Fuste Fustele tricotate pentru fetiţe ce au depăşit vîrsta de 12 ani şi pentru persoanele adulte nu se execută decît cu o linie dreaptă sau uşor evazată.5 cm din punctul A în jos pe verticală. Linia de lungime a fustei se desenează aplicînd din punctul A în jos pe verticală măsura de lungime a fustei şi se notează litera B. cu pliseu. Tiparul din spate al fustei Pentru desenarea acestui tipar se construieşte un unghi drept cu laturile nedefinite în partea stîngă a hîrtiei şi se notează cu litera A. 192 . .pe linia de şold se măsoară din punctul C spre dreapta 1/4 din grosimea şoldului şi se înseamnă un punct. Din punctul B se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe linia de şold şi apoi cu punctul de pe linia A printr-o linie plină. Linia de talie se desenează măsurînd 1.pe orizontala A se aplică din punctul A spre dreapta 1/4 din grosimea taliei şi se notează cu un punct. În dreptul şoldului această linie se rotunjeşte uşor. Pentru fiecare parte se desenează un tipar.

plus 2 cm şi se notează un punct. Pe linia de şold se aplică din punctul C spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 2 cm şi se notează un punct. Linia de subraţ se desenează aplicînd ca şi la spate măsurile de grosime. 1966. Din punctul B se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala A. Futa cu pliseuri se tricotează dintr-o singură bucată.5 cm din punctul A în jos pe verticală. 193 .Tiparul din faţă al fustei Se desenează un unghi drept în partea dreaptă a hîrtiei şi se notează cu litera A. Tehnică. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe linia de şold şi apoi cu punctul de pe linia A printr-o linie plină rotunjită în dreptul şoldului. la modelul respectiv. Explicaţiile amănunţite se găsesc în text. Din punctul C se duce pre stînga o linie paralelă cu orizontala A. Ed. Pe linia A se aplică punctul A spre stînga 1/4 din grosimea taliei. urmărind linia fustei drepte. Pe linia de lungime se aplică din punctul B spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 2 cm pentru fustele drepte şi plus 5 – 7 cm pentru fustele evazate. Linia de talie se desenează măsurînd 2. “Tricotaje de mînă”. După acesste tipare se tricotează diferite fuste. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de grosime a taliei printr-o linie uşor rotunjită. Linia de lungime se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea fustei şi se notează litera B. Ana Popescu. Linia de şold se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea dintre talie şi şold şi se notează litera C.

Tricotarea începe de la linia de talie şi se urmăreşte linia tiparului. “Tricotaje de mînă”. La lungime se tricotează 2 – 3 cm în plus pentru tiv. Pe cusătura şoldului în partea stîngă din talie în jos se face o fentă ce se închide cu un fermoar. Ana Popescu. Ed. Tehnică. 1966.Model 1 – Fuste Această fustă dreaptă. completată cu o jachetă tricotată la fel. Fusta este tricotată cu punct de jerseu răsucit. 194 . formează un compleu deosebit de elegant.

Model 2 – Fuste
Prezintă o fustă dreaptă completată cu o bluză tricotată la fel, cu punct de jerseu. La lungimea

fustei se va ţine seama că e necesar să se facă un tiv de 2 – 3 cm. În talie se închide cu un fermoar pe cusătura stîngă a şoldului. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

195

Model 3 – Fuste

Acest model prezintă o fustă evazată care, purtată cu o bluză de culoare contrastantă şi cu un bolerou la fel ca fusta, constituie un compleu foarte drăguţ. Fusta şi boleroul sînt tricotate cu punct de orez. În jurul boleroului se tricotează o margine cu punct leneş. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

196

Model 4 – Fuste
Această fustă cu pliseu solei se tricotează circular de la şold în jos, adică faţa şi spatele se lucrează odată. Pentru aceasta se foloseşte andreaua rotundă. La început se lucrează pe două andrele, ca să

se poată forma fenta din talie, întrucît altfel fusta nu se poate îmbrăca. După ce s-a tricotat pînă în dreptul şoldului, unde nu se fixează deschiderea pliseurilor (în dreptul şoldului sau chiar mai sus de şold) se trec ochiurile împletiturii pe o andrea rotundă cu care se continuă lucrul. Numărul pliseurilor se fixează după dorinţă şi se procedează astfel: Numărul general de ochiuri se împarte la numărul pliseurilor şi apoi se fixează cu aţă colorată locul fiecărui pliseu. În dreptul semnelor respective se începe adăugarea treptată a ochiurilor, începînd cu 1 ochi. Pe marginile pliseului se ridică cîte 1 ochi din două în două rînduri. Lucrătura de fond a fustei se poate face cu punct de orez sau cu punct de jerseu simplu sau răsucit. Lucrătura pliseului este executată cu punct de jerseu lucrat pe dos, iar linia din mijlocul pliseului se realizează ridicînd cîte 1 ochi pe dos, din două în două rînduri. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

197

Rochii

Rochiile tricotate sînt foarte plăcute la purtat. De obicei ele au o linie dreaptă. Mîneca poate fi lungă, trei-sferturi sau scurtă simplă, chimono sau raglan. Pentru realizarea unei rochii se vor folosi tiparele de bluză şi fustă. (Se ştie că bluza si fusta unite pe linia de talie formează o rochie.) Întrucît tiparele de bluză lungi pînă la şold cuprind în ele şi partea dintre talie şi şold a fustei (această porţiune a bluzei şi fustei se suprapun coincind toate liniile), urmează doar ca la tiparele de bluză să completăm fusta. În acest scop se va proceda în felul următor.

Tipar pentru rochii La tiparul din spate al bluzei simple chimono sau raglan se fac următoarele completări: Linia de mijloc a spatelui vertical A se prelungeşte pe o distanţă oarecare.

198

Linia de lungime a bluzei, orizontal C, devine linie de şold.

Linia de lungime a rochiei se desenează măsurînd din punctul B în jos pe verticală lungimea fustei, unde se notează litera M. Din punctul M se duce spre dreapta pentru spate şi spre stînga pentru faţă o linie paralelă cu orizontala B. Linia de subraţ se completează măsurînd din punctul M spre dreapta pentru spate şi spre stînga pentru faţă, distanţă de pe linia de şold, linia C, pentru rochiile cu linie dreaptă şi plus 3 – 5 cm pentru rochiile evazate. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de grosime a şoldului de pe linia C, printr-o linie plină. Mîneca şi gulerul se desenează la fel cu tiparele construite pentru bluze. La fel se procedează cu desenarea tiparelor pentr rochiile chimono şi pentru cele cu mîneca raglan.

După aceste tipare se pot tricota diferite rochii.

199

Model 1 – Rochii

Această rochie dreaptă se tricotează cu punct de jerseu răsucit. În jurul decolteului are un guler care se închide cu o fundă. Aceată fundă poate fi confecţionată din material lucios sau mat, uni, ecosez sau cu buline, în tonul rochiei sau de culoare contrastantă. Alegerea ei depinde de împrejurarea în care se îmbracă rochia. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

200

Model 2 – Rochii

Prezintă o rochie simplă, închisă în mijlocul feţei cu nasturi. Decolteul este drept şi alungit pe umeri. Mîneca este scurtă, iar în talie are un cordon închis cu cataramă. Tricotarea acestei rochii se face cu punct de ţesătură. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

201

Jachete
Jachetele sînt foarte potrivite pentru purtat primăvara, toamna şi în zile de vară mai răcoroase. Ele se pot face cu sau fără guler, decoltate, închise sau nu în mijlocul feţei. Tiparele de jachetă se aseamănă întru totul cu tiparele de bluză, cu deosebirea că sînt mai largi şi au o fentă în mijlocul feţei. Tiparul de spate

Tiparele de spate se desenează la fel cu tiparele de bluză la care se fac următoarele modificări: Linia de subraţ se desenează aplicînd pe linia de lungime, din punctul C spre dreapta 1/4 din grosimea şoldurilor plus 1 cm şi se notează un punct. Pe linia de bust se măsoară din punctul D spre dreapta 1/4 din grosimea bustului, plus 1 cm. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe linia de şold printr-o linie simplă. Linia de umăr. Pentru desenarea acestei linii se aplică din punctul A şi D spre dreapta 1/2 din lăţimea spatelui plus 1 cm. Punctele stabilite se unesc între ele printr-o linie verticală punctată. Pe această linie se uneşte cu punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A printr-o linie prelungită cu 2 cm spre dreapta în afara liniei punctate. La tiparele de spate pentru jacheta chimono sau cu mînecă raglan se modifică numai linia de subraţ, aşa cum s-a descris mai sus. Tiparul de faţă

Tiparele de faţă, atît la jacheta simplă, cît şi la cele chimono şi cu mîneca raglan, rămîn la fel cu tiparele de faţă ale bluzelor respective, cu excepţia liniei de subraţ, care se modifică astfel:

202

Linia de subraţ a jachetei se desenează aplicînd măsurile de grosime: pe linia de lungime se aplică din punctul C spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 3 cm şi se notează un punct. Pe linia de bust se aplică din punctul D spre stînga 1/4 din grosimea bustului plu 3 cm. Punctul stabilit se uneşte cu punctul stabilit pe orizontala C printr-o linie plină. Fenta se desenează prelungind linia de lungime cu 3 cm spre dreapta în afara punctului C. Din punctul stabilit se ridică o linie paralelă cu verticala A – C pînă în dreptul răscroiturii gîtului. Punctul însemnat se uneşte cu răscroitura gîtului printr-o linie dreaptă. La jachetele care nu se închid în faţă, sau care se închid cap la cap nu se face fentă. Mîneca şi gulerul se desenează la fel cu cele de la bluză. După tiparele obţinute se tricotează diferite jachete. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

203

Model 1 – Jachete

Jacheta aceasta simplă este decoltată pînă deasupra bustului şi încheiată în faţă cu nasturi. Marginea, decolteul şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic, iar restul jachetei este tricotat cu punct de orez alungit. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

204

Model 2 – Jachete

Acest model prezintă o jachetă cu plastron dantelat. Se lucrează după tiparul de jachetă simplă cu pensa la umăr. Scăzăturile necesare pensei se fac pe linia plastronului. Această linie rămîne dreaptă, iar scăzăturile se fac pe partea laterală (dinspre răscroitura braţului), care este lucrată cu punct de jerseu, care permite efectarea scăzăturilor cu uşurinţă. Jacheta este tricotată cu punct de jerseu, iar plastronul dantelat se lucrează astfel: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu la început de rînd, apoi 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, fără să se tricoteze, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă pînă la capătul rîndului. Se repetă modelul după nevoie, iar rîndul se termină cu 1 jeteu, 1 ochi pe faţă. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă, 9 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar rîndul se termină cu 1 ochi pe faţă. Rîndul 4: 1 ochi pe dos, 1 ochi adăugat, 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, apoi modelul: 7 ochiuri pe dos, 3 ochiuri lucrate împreună pe dos. Modelul se repetă, avînd grijă ca la sfîrşitul rîndului să se termine cu 2 ochiuri lucrate împreună, 1 jeteu, 1 ochi pe dos. Se repetă aceste 4 rînduri. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

205

manşetele. a buzunarelor şi fenta sînt tricotate cu punct de semielastic. iar gulerul. Pe şolduri are buzunare. 196 206 . închisă în mijlocul feţei cu nasturi. Jacheta este tricotată cu punct de elastic cu spinişori. decolteul este mărginit cu un guler lat. Ana Popescu. Ed.Model 3 – Jachete Este o jachetă groasă. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. marginea jachetei.

iar gulerul. Ed. Fondul jachetei este tricotat cu punct de jerseu. terminată cu o manşetă lată. Tehnică. manşetele. Mîneca este raglan. Gulerul este lat. 207 . 1966. “Tricotaje de mînă”. fenta şi gulerul sînt tricotate cu punct de jerseu 2 X 1. Ana Popescu.Model 4 – Jachete Această jachetă dreaptă din lînă obişnuită sau de angora. este închisă în mijlocul feţei.

1 ochi nelucrat. 2 ochiuri pe faţă.Model 5 – Jachete Prezintă o jachetă dantelată. 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 13: toate ochiurile pe dos. iar la sfîrşit de rînd se termină cu 1 ochi pe faţă. 5 ochiuri pe faţă. iar rîndul se termină cu 1 jeteu. Se repetă modelul. 1 jeteu. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 1 ochi nelucrat. 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. iar rîndul se sfîrşeşte cu 1 jeteu. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: toate ochiurile pe dos. deschisă în faţă. Rîndul 11: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd. apoi 1 ochi pe faţă. la început de rînd. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul netricotat. 1 ochi pe faţă. Marginea jachetei. 1 ochi pe faţă. Restul jachetei se tricotează după următorul model: Se lucrează cu un număr de ochiuri divizibil cu 8. 208 . 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 9: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 5: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. Se repetă modelul şi se termină rîndul cu 1 jeteu. Se repetă modelul şi se termină rîndul cu 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 ochi nelucrat. 2 ochiuri pe faţă. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Mînecuţa este scurtă. 6 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 1 jeteu. Se repetă modelul. 2 ochiuri lucrate împreună. a decolteului şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună. 3 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat deasupra scăzăturii. apoi 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 3: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd. 3 ochiuri pe faţă. apoi urmează modelul: 1 jeteu. 3 ochiuri pe faţă.

“Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. Tehnică. 209 . Ed. 1966.

Fenta din mijlocul feţei şi decolteul sînt marginile cu bentiţe lucrate cu punct de semielastic 1X1.Model 6 – Jachete Este o jachetă uşor cambrată în talie. “Tricotaje de mînă”. 1966. 210 . Ed. Este închisă pînă la gît în mijlocul feţei. Fondul jachetei este încrustat cu un model românesc şi este lucrat cu punct de jerseu. Ana Popescu. Are mîneca trei- sferturi. Tehnică.

Marginea jachetei. “Tricotaje de mînă”. Această jachetă este tricotată cu punct de elastic ajurat. Ana Popescu. Ed. cu buzunare şi cu un guler lat. 211 . 1966. cu mînecile treisferturi. a buzunarelor. fenta şi gulerul sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1.Model 7 – Jachete O jachetă simplă. Tehnică. În mijlocul feţei se închide cu nasturi.

iar marginea jachetei.Model 8 – Jachete Reprezintă o jachetă lucrată din lînă de angora. manşetele şi gulerul sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1. fenta. Ed. Ana Popescu. În mijlocul feţei se închide cu nasturi. Are mîneca trei-sferturi şi în jurul decolteului un guler lat. 1966. Jacheta este tricotată cu elastic lat. 212 . “Tricotaje de mînă”. Tehnică.

2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 3: toate ochiurile pe dos. Aceste 3 rînduri formează încrustaţia ajurată. 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. Tehnică.Model 9 – Jachete Această jachetă are mîneca chimono şi decolteul înalt. 1966 213 . Ed. Modelul ajurat se tricotează astfel: Rîndul 1: toate ochiurile pe dos. Ana Popescu. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. În mijlocul feţei se închide cu un fermoar. Toată jacheta este lucrată cu punct de jerseu încrustată cu rînduri de ajur.

Are două buzunare şi este închisă în mijlocul feţei cu un nasture. încheiată în faţă cu 6 nasturi din sidef gri. Elasticul de la mîneci are o lăţime de circa 8 cm. la care se aplică dimensiunile luate pe corpul persoanei pentru care se lucrează. se lucrează 10-15 rînduri. de angora sau de mohair. Restul jachetei este lucrat ca modelul 4. cu punct de jerseu ca şi întreaga jachetă.Model 10 – Jachete Reprezintă o jachetă cu mîneca raglan. iar pe margine are o bordură din punct de elastic. care apar frumos în evidenţă. se scoate andreaua şi se măsoară lăţimea acestei probe. Marginea buzunarelor. se face de asemenea elastic. a feţelor şi din jurul răscroiturii gîtului se lucrează cu punct de semielastic. Numărul 214 . Numărul de ochiuri care se montează la începutul fiecărei părţi este în raport cu grosimea firului de lînă. Gulerul este lucrat dintr-o bandă dreaptă. Model: Această jachetă este lucrată din fire buclate din lînă albă. ca şi la marginea jachetei. Această jachetă se lucrează după tiparele prezentate. Se poate lucra şi din fire de lînă nebuclate. cu mînecă lungă obişnuită. iar cel de la marginea jachetei şi de la fentă de circa 5 cm. Pentru a stabili numărul de ochiuri care se montează pentru fiecare parte. se montează întîi 12 ochiuri. Jacheta este dreaptă. La mîneci jos.

spate. Se împarte numărul de ochiuri care au fost montate la numărul de centimetri care s-au constatat la măsurare şi rezultă numărul de ochiuri care este necesar pentru împletirea unui centimetru. 215 . Ed. O persoană înaltă şi suplă poate purta această jachetă cu o fustă plisată uni. De exemplu. Tehnică. iar o persoană mai plină poate purta jacheta cu o fustă dreaptă uni de culoare mai închisă (gri. dacă cele 12 ochiuri montate au 4 cm. bleumarin). guler). sau în carouri. Această jachetă se poate purta cu o fustă dreaptă sau plisată. Ana Popescu. mîneci. “Tricotaje de mînă”. înseamnă că sînt necesare 3 ochiuri pentru 1 cm. 1966.de centimetri găsiţi ajută la calculul necesar. ca şi pentru fiecare parte (faţă. negru. După acest calcul se poate uşor stabili numărul de ochiuri necesar pentru dimensiunile jachetei. maron.

216 . Linia de lungime a vestei se desenează măsurînd din punctul B în jos pe verticală lungimea din talie şi punctul unde s-a stabilit lungimea vestei (de obicei sînt circa 8 – 10 cm). Pe linia de talie se aplică din punctul B spre dreapta 1/4 din grosimea taliei şi se notează un punct. Pe linia de bust se măsoară 1/4 din grosimea bustului. Această linie poate reprezenta şi linia de lungime a vestelor scurte pînă în talie. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea pînă în talie şi se notează litera B. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe linia de talie şi acesta cu punctul de pe linia de şold cu linii pline. Indiferent de forma şi lungimea ei. Vesta poate avea diverse forme şi poate fi lungă pînă în talie sau pînă spre şolduri. Din punctul B se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A. care a fost luată în dreptul unde s-a stabilit lungimea vestei. spate şi faţă. şi se notează un punct. Pe linia de lungime se măsoară din punctul C spre dreapta 1/4 din grosimea şoldului. Linia de subraţ se desenează aplicînd în prealabil măsurile de grosime. Punctul stabilit se notează cu litera C. Linia de bust se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală lungimea subraţului minus 3 cm şi se notează litera D. vesta se compune din două părţi.Vesta Vesta se poartă peste bluză şi completează drăguţ îmbrăcămintea în zilele mai răcoroase. Din punctul C se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala B. Tiparul din spate Se desenează un unghi drept în partea stîngă a hîrtiei cu laturile nedefinite şi se notează cu litera A. pentru care se construieşte cîte un tipar. Din punctul D se desenează spre dreapta o linie paralelă cu orizontala B.

Se uneşte apoi punctul E cu punctul de răscroitură de pe orizontala A printr-o linie plină. Linia de lungime se desenează măsurînd din punctul B în jos pe verticală măsura stabilită între talie şi punctul de lungime a vestei şi se notează litera C. Pentru desenarea acestei linii se măsoară din punctul A spre dreapta pe orizontală 1/2 din lăţimea spatelui. Din punctul D se duce o linie paralelă cu orizontala B. care formează umărul. aplicînd în prealabil măsurile de grosime. 217 . Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea feţei pînă în talie minus răscroitura gîtului de la partea din spate şi se notează litera B. Din punctul B se desenează o linie paralelă cu prizontala A. minus 3 cm şi se notează litera B.Răscroitura gîtului se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală 1 cm şi se notează un punct. ca şi la partea din spate. Acest punct se stabileşte cu 3 cm sub orizontală şi se notează cu litera E. Tot din punctul A se măsoară spre dreapta pe orizontală 1/6 din grosimea gîtului plus 3 cm. poate rămîne linia de lungime a vestei. Această linie. Răscroitura braţului se desenează unind punctul E cu punctul de înălţime a liniei de subraţ printro linie adîncită în partea de jos spre linia de subraţ. Linia de bust se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală măsura a subraţului pînă în talie. Linia de subraţ se desenează ca şi la spate. Din punctul C se duce o linie paralelă cu orizontala B. Linia de umăr. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe verticala A printr-o linie uşor rotunjită. Tiparul de faţă: Se desenează un unghi drept în partea dreaptă a hîrtiei cu laturile nedefinite şi se notează cu litera A. Pe linia de lungime se aplică din punctul C spre stînga 1/4 din măsura de grosime a şoldului (care a fost luată în direcţia lungimii vestei) plus 2 cm şi se notează un punct.

Pe linia de bust se aplică din punctul D spre stînga 1/4 din grosimea bustului plus 2 cm. care se poate modifica ca formă şi adîncime după dorinţă. atît în faţă. Pentru desenearea acestei linii se măsoară 10 – 15 cm de la linia de subraţ spre dreapta pe orizontala D şi se notează cu un punct care indică vîrful pensei. aşa ca pe tipar. Exemplu: a) Dacă decolteul este pătrat. Linia de pensă. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe linia de talie şi apoi acesta cu punctul de pe linia de şold cu linie plină. întrucît formează o latură a pensei. Această linie poate fi şi dreaptă la o vestă lejeră. Tot pe linia de subraţ se măsoară 3 cm de la orizontala D în jos. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de vîrf al pensei printr-o linie plină.Pe linia de talie se aplică din punctul B spre stînga 1/4 din grosimea taliei plus 2 cm şi se notează un punct. cît şi la spate. Observaţie Linia de subraţ expusă în text reprezintă o linie cambrată în talie. În acest caz. se procedează astfel: din punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A se coboară o linie paralelă cu verticala A în punctul unde se doreşte a se stabili 218 . Punctele stabilite se unesc printr-o linie plină prelungită cu 3 cm deasupra orizontalei D. Răscroitura gîtului se desenează măsurînd din punctul A spre stînga pe orizontală lungimea răscroiturii gîtului de la partea din spate plus 1 cm. Punctul stabilit se uneşte cu punctul D printr-o linie uşor adîncită. care formează a doua latură a pensei. Această linie reprezintă decolteul vestei. se aplică măsurile de grosime numai pe linia de lungime a vestei şi pe linia de bust. Pe această distanţă se întăreşte orizontala D.

Răscroitura braţului se desenează unind punctul E cu punctul de adîncime a subraţului printr-o linie adîncită în partea de jos spre linia de subraţ. sau se poate modifica formînd un colţ rotund sau ascuţit în mijlocul feţei după modă sau după dorinţă. Dacă se închide cu nasturi se face o fentă pentru butoniere şi nasturi. formînd un colţ drept în mijlocul feţei. se procedează astfel: după ce s-a stabilit punctul de răscroitură a gîtului pe orizontala A se stabileşte punctul de adîncime a decolteului pe verticala A măsurînd din punctul A în jos pe verticală măsura ce se stabileşte după dorinţă. orizontala C poate rămîne aşa cum este descrisă în text. Linia de mijloc a feţei este formată de verticala A – C. Se prelungeşte linia decolteului în afara liniei de mijloc a feţei tot cu 5 – 6 cm. Dacă vesta se închide la 2 rînduri de nasturi. Se uneşte apoi punctul E cu punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A printr-o linie plină. Acest punct se stabileşte cu 3 cm sub orizontala A şi se notează cu litera E. Această linie poate rămîne în forma aceasta pentru vestele care se închid cap la cap (margine la margine) cu fermoar sau cu copci. Linia de lungime a feţei. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe orizontala C printr-o linie plină. Din punctul stabilit se ridică o linie paralelă cu verticala A – C pînă în dreptul adîncimii decolteului. b) Dacă decolteul este rotund.adîncimea decolteului. Linia de umăr se desenează aplicînd din punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A spre stînga lungimea umărului din spate. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de răscroitură a gîtului printr-o linie rotunjită. 219 . În acest caz se prelungeşte orizontala C cu 3 cm spre dreapta. se procedează astfel: se prelungeşte orizontala C spre dreapta cu 5 – 6 cm şi se notează un punct. Din punctul stabilit se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A pînă la linia de cadru (verticala A). După acete tipare se pot tricota diferite modele de veste.

cu punct de ţesătură. Are un decolteu ascuţit. Este tricotat dintr-o lînă nu prea subţire. a decolteului şi a feţei sînt tricotate cu punct de semielastic. Se poate folosi punctul de orez care dă un aspect foarte plăcut. Ed. 220 . Ana Popescu. Marginea vestei. 1966. prelungit pînă sub linia de bust. “Tricotaje de mînă”.Model 1 – Veste Reprezintă o vestă închisă cu nasturi în mijlocul feţei. a răscroiturii braţului. Tehnică.

Model 2 – Veste Această vestă are partea din faţă dintr-o singură bucată. Ed. iar fondul vestei este lucrat cu un model care se tricotează astfel: Se montează un număr de ochiuri divizivil cu 3. 1966. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. În mijlocul feţei vesta este rotunjită. Rîndul 6: 1 ochi scos cu 2 jeteuri se scoate din nou cu un nou jeteu. 1 ochi pe faţă etc. Tehnică. cu decolteul mic şi de formă rotundă. 1 jeteu. 1 ochi netricotat. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi netricotat. 1 ochi pe dos etc. Modelul se repetă începînd cu rîndul 3. 1 jeteu. Rîndul 5: 1 ochi scos împreună cu jeteul se scoate şi aici cu 1 jeteu. 1 ochi scos cu 2 jeteuri. 221 . Rîndul 4: 1 jeteu. 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează împreună pe faţă etc. Rîndul 1: 1 ochi pe dos. 1 ochi se scoate nelucrat. Rîndul 7: 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează pe dos. încă 1 ochi cu jeteu. Ana Popescu. 1 ochi scos cu jeteu. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. a răscroiturii mînecilor şi decolteul sînt lucrate cu punct de elastic ajurat. 1 ochi pe faţă etc. Marginea vestei. 1 ochi scos cu 1 jeteu etc.

222 . Ana Popescu. Ed. Marginile vestei.Model 3 – Veste Este o vestă dreaptă. cu un decolteu mic în jurul gîtului. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. a răscroiturii mînecilor şi decolteul prezintă tivurile îndoite. În mijlocul feţei se închide cu nasturi. Fondul vestei este lucrat cu un punct de jerseu răsucit. în formă pătrată. 1966.

1966. Ed. “Tricotaje de mînă”. 223 . Marginile vestei. Ana Popescu. iar marginea vestei prezintă colţuri ascuţite în mijlocul feţei. Restul vestei este lucrat cu punct de orez alungit. Tehnică. a răscroiturii mînecilor şi decolteul sînt lucrate cu punct leneş.Model 4 – Veste Vesta aceasta se închide în faţă cu două rînduri de nasturi.

1 jeteu. 1 ochi pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri punct de orez. Aceste 4 rînduri se repetă. 1 jeteu. 224 . Ana Popescu. 3 ochiuri punct de orez. Ed. 1 ochi pe dos. “Tricotaje de mînă”. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri punct de orez. 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 3 ochiuri pe dos. Modelul vestei în întregime este lucrat astfel: Se montează pe andrele un număr de ochiuri divizibil cu 6. Rîndul 3: 3 ochiuri cu punct de orez (deasupra ochiului apărut pe faţă se lucrează 1 ochi pe dos şi invers). Celelalte ochiuri se tricotează invers de cum au fost lucrate în rîndul 2 (adică cele care au fost lucrate pe faţă în rîndul 2. închisă în mijlocul feţei pînă la gît cu nasturi. iar în jurul decolteului are un guler drept. 3 ochiuri împreună pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 2: jeteurile şi cele 3 ochiuri lucrate împreună se lucrează pe dos. Tehnică. Rîndul 4: 3 ochiuri pe dos. aici se vor lucra pe dos şi invers). 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 1: 1 ochi pe dos.Model 5 – Veste Reprezintă o vestă dreaptă. 1966. 1 ochi pe faţă.

Puloverele se tricotează după tiparele de bluze. “Tricotaje de mînă”. care redau diferite modele româneşti încrustate în contextura diverselor obiecte din garniturile pentru sport. În continuare se vor prezenta diverse modele pentru fiecare componentă a garniturii pentru sport. Ed. mănuşi. cu modele lucrate dintr-o singură culoare sau mai multe culori. ciorapi şi şosete. Ana Popescu. căciuliţă. Aceste garnituri pentru sport sînt compuse din pulover. 1966. 225 . Tehnică.Pulovere Garniturile sport se tricotează din lînă groasă. fular.

2 ochiuri lucrate împreună. tricotate după modelul următor: Se montează pe andrele un număr de ochiuri divizibil cu 24 plus 1. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă la început de rînd. Rîndul 5: 2 ochiuri la început de rînd. Restul puloverului este lucrat cu punct de jerseu încrustat cu romburi ajurate. apoi 1 jeteu. Rîndul 1: 1 jeteu.Model 1 – Pulovere Acest model prezintă un motiv dintr-un singur pulover cu mîneca trei sferturi cu o bentiţă în jurul gîtului şi închis în mijlocul spatelui cu un fermoar. 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 7: 3 ochiuri la început de rînd. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Modelul se repetă. iar rîndul se termină cu 1 jeteu. Se repetă modelul şi se sfîrşeşte rîndul cu 2 ochiuri lucrate împreună şi apoi 1 ochi pe faţă. pînă ce se obţine mărimea ce se doreşte pentru romb. 1 jeteu. apoi modelul: 1 jeteu. Apoi urmează: 226 . iar rîndul se termină cu 5 ochiuri pe faţă şi se repetă modelul. 2 ochiuri lucrate împreună. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. apoi modelul: 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul. 2 ochiuri lucrate împreună. crescînd cu cîte 1 ochi numărul ochiurilor de la început şi sfîrşit de rînd. Modelul se repetă. 4 ochiuri lucrate pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Bentiţa din jurul gîtului şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic.

Ana Popescu.Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună. Ed. apoi urmează 1 jeteu. iar mîneca după tiparul de mînecă trei sferturi. 1 jeteu. Se repetă mpodelul pînă la capăt şi se termină rîndul cu 2 ochiuri lucrate împreună. 227 . Tehnică. Puloverul se tricotează după modelul tiparului de bluză dreaptă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. Se repetă pînă se întregesc romburile începute şi apoi se repetă modelul. 2 ochiuri lucrate împreună. 2 ochiuri lucrate împreună. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1966. 2 ochiuri lucrate împreună. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 2: 1 ochi la început de rînd.

Ajurul este lucrat astfel: Rîndul 1: (pe faţa lucrului) 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. Puloverul se tricotează după tiparul de bluză cu pensă la subraţ. are mînecă lungă terminată cu manşetă. Restul puloverului este tricotat cu punct de jerseu răsucit. Ed. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. 228 . Tehnică. 2 ochiuri lucrate împreună. manşetele şi bentiţa de la guler sînt lucrate cu elastic cu spinişori. iar la gît are o bentiţă simplă şi se închide la spate cu fermoar. Ana Popescu.Model 2 – Pulovere Acest pulover este simplu. Marginea puloverului. 1966. ornat cu 4 rînduri de ajur care formează un plastron.

În jurul gîtului are un guler dublu. Ed. Ana Popescu. 1966. Este tricotat cu punct de elastic ajurat cu 2 ochiuri pe faţă şi 1 ochi pe dos 2X1. gri şi alb. Acest pulover este potrivit pentru orice vîrstă. ridicat pe gît şi se închide cu un fermoar pe umărul stîng.Model 3 – Pulovere Acest motiv este potrivit pentru un pulover tricotat cu fire în 3 culori: negru. Tehnică. Se tricotează după tiparul de bluză fără pensă. 229 . “Tricotaje de mînă”.

Model 4 – Pulovere Puloverul lucrat cu acest motiv se tricotează din 2 culori (2 nuanţe de gri sau albastru. Se închide cu un fermoar pe umăr. Tehnică. Ed. 230 . În jurul gîtului are o bentiţă îngustă tricotată cu punct de elastic simplu 2X2. “Tricotaje de mînă”. sau culori diferite) cu punct de elastic cu dungi late. 1966. Ana Popescu.

Pentru executarea acestui pulover se foloseşte tiparul de bluză cu pensă la subraţ şi tiparul de mînecă scurtă. Restul puloverului este lucrat cu modelul următor: După ce s-au lucrat din talie în sus 6 rînduri cu punct de jerseu. Rîndul 9: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd. 1966. se începe modelul: Rîndul 1: 6 ochiuri pe faţă. 6 ochiuri pe faţă. Ed. Rîndul 2: ochiul suplimentar format în primul rînd se tricotează împerună cu ochiul de alături. se scoate firul. Tehnică. Rîndul 10: ochiul suplimentar format în rîndul anterior se tricotează împreună cu ochiul de alături. se tricotează primul şi al doilea ochi pe faţă (firul scos printre cele 2 ochiuri se lasă suficient de lung ca să se poată aşeza frumos). Garnitura de pe platcă şi de pe mîneci o poate forma după un model românesc. se scoate firul şi se lasă pe andreaua dreaptă. 231 . apoi începe modelul: se împunge andreaua între al doilea şi al treilea ochi. se tricotează ochiul întîi şi al doilea premergător. Urmează 6 rînduri pe faţă lucrate cu punct de jerseu.Model 5 – Pulovere Un pulover cu garnituri formate din motivul românesc este executat cu punct de jerseu. Ana Popescu. se împunge cu andreaua între al doilea şi al treilea ochi următor. “Tricotaje de mînă”.

Ed. Puloverul are în jurul gîtului un guler lat care se răsfrînge şi se închide cu un fermoar în mijlocul spatelui. Tehnică. care se Mînecile şi spatele sînt lucrate cu punct de elastic cu spinişori. “Tricotaje de mînă”. roşu cu negru etc. Tiparul după care se lucrează este cel de bluză dreaptă fără pensă. iar gulerul. Faţa întreagă este încrustată cu motiv românesc.).Model 6 – Pulovere Aceste motive pentru un pulover sînt lucrate în 2 culori (alb cu negru. manşetele şi cordonul din talie sînt lucrate cu punct de semielastic. lucrează cu punct de jerseu. 1966. 232 . Ana Popescu.

ca şi a întregului pulover este punctul de jerseu. tot cu fire negre.Model 7 – Pulovere Puloverul lucrat cu acest motiv are partea din faţă lucrată în benzi colorate încrustate cu motive româneşti. Punctul folosit la executarea modelului. manşetele şi cordonul sînt lucrate în punct de semielastic 1X1. În jurul decolteului are o bentiţă care se ridică pe gît şi se închide în mijlocul feţei. Puloverul este tricotat după tiparul de bluză fără pensă. Tehnică. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. Bentiţa de la guler. cu fire negre. Benzile gri sînt lucrate cu diverse figurine. 1966. Ed. 233 . Benzile albe sînt lucrate cu modelul prezentat.

Model 8 – Pulovere Modelul aceta se lucrează pe un pulover negru cu platcă şi mînecile încrustate cu motivul românesc. “Tricotaje de mînă”. 234 . Gulerul şi manşetele sînt lucrate cu fire albe cu punct leneş. Ed. Ana Popescu. Tehnică. Acest model este lucrat cu fire albe sau o culoare la alegere. 1966. Puloverul este lucrat după tiparul de bluză cu pensă la subraţ. În mijlocul feţei are fentă închisă cu nasturi. cu punct de jerseu. Cordonul din talie este tricotat cu punct de elastic simplu 2X2.

Ana Popescu. lucrat cu punct de jerseu.Model 9 – Pulovere Puloverul lucrat cu acest model are partea din faţă încrustată cu motivul românesc din figură. Manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. 235 . “Tricotaje de mînă”. Decolteul este larg. Tehnică. Ed. ascuţit în mijlocul feţei unde se închide cu o fentă butonată. Tricotarea puloverului se face după tiparul de bluză simplă fără pensă şi cu decolteu ascuţit. 1966.

Bentiţa din jurul gîtului. 236 . Ana Popescu. este tricotat cu punct de jerseu. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 1966. manşetele şi cordonul sînt lucrate cu punct de elastic simplu 2X2. Restul puloverului. inclusiv faţa. În jurul gîtului are o bentiţă care se închide în mijlocul feţei. Ed. Puloverul este lucrat după tiparul de bluză simplă fără pensă.Model 10 – Pulovere Puloverul lucrat cu acest model are partea din faţă lucrată cu romburi din motivul prezentat.

Ana Popescu. se poate lucra cu o plătcuţă formată din motivul românesc din figură. Este lucrat în întregime cu punct de jerseu. 1966. manşetele şi cordonul. care sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1.Model 11 – Pulovere Un pulover foarte potrivit pentru călătorie. exceptînd bentiţa din jurul gîtului. Tehnică. Ed. “Tricotaje de mînă”. ce se prelungeşte pe mîneci şi care dă o notă originală puloverului. 237 . Se foloseşte tiparul de bluză simplă cu pensă la subraţ.

Manşetele. Ana Popescu. Puloverul se tricotează după tiparul de bluză simplă. Tehnică. Este lucrat pe fond negru. fără pensă. “Tricotaje de mînă”. încrustat cu o combinaţie de motive româneşti. Se încheie cu fermoar pe linia de umăr. Ed. cordonul şi gulerul care se răsfrînge în jurul gîtului sînt lucrate cu punct de elastic simplu 2X2.Model 12 – Pulovere Puloverul lucrat cu acest model este potrivit pentru persoane tinere. 238 . care în ansamblu dau un aspect frumos. 1966.

Manşetele şi cordonul din talie sînt foarte late şi sînt tricotate cu punct de elastic simplu 2X2. Se tricotează după tiparul de bluză simplă cu pensă la subraţ. se răsfrînge în jurul gîtului şi se închide cu fermoar pe linia de umăr. Tehnică. Restul puloverului este lucrat cu punct de jerseu.Model 13 – Pulovere Acest model se lucrează pe un pulover alb. “Tricotaje de mînă”. 1966. cu motive româneşti executate cu fire de culoare neagră sau altă culoare contrastantă. 239 . Gulerul este înalt. Ed. Ana Popescu.

Faţa este lucrată din 2 culori cu motive româneşti. “Tricotaje de mînă”. Punctul folosit este punctul de jerseu. Ana Popescu. Pe fondul negru motivele sînt executate cu fire albe şi invers pe partea cu fondul alb.Model 14 – Pulovere Un pulover deosebit de original. 240 . mînecile şi cordonul sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. Bentiţa din jurul gîtului. Tehnică. spatele. 1966. se poate lucra cu modelul din figură. Ed.

cu faţa lucrată pe fond alb. Restul puloverului se tricotează cu punct de jerseu. Ana Popescu. cu punct de jerseu. 1966. În mijlocul feţei are o fentă ce se închide cu nasturi. Motivele româneşti sînt tricotate cu fire negre. În jurul gîtului are o bentiţă care. 241 . împreună cu manşetele. Tehnică. Ed. se lucrează cu punct de semielastic 1X1.Model 15 – Pulovere Acest model se lucrează pe un pulover negru. Motivele încrustate sînt prezentate în figură. “Tricotaje de mînă”.

ca de obicei. aşa cum se vede şi din executarea motivului. cordonul şi gulerul se tricotează separat. ci se începe de pe linia de subraţ. Puloverul se lucrează după tiparul de bluză simplă. Tehnică. Tricotarea lor se începe de pe linia de subraţ a mînecii şi nu de la manşetă. 1966.Model 16 – Pulovere Cu acest model se lucrează un pulover pentru munte. Fondul este alb încrustat cu dungi negre verticale. Ed. se face cîte o cută deoparte şi de alta a umărului. fără pensă. Pentru garnitura din faţă şi de pe mîneci se foloseşte modelul prezentat. Particularitatea acestui pulover constă în faptul că tricotarea nu se începe în mod obişnuit. Aceasta se face din motivul menţionat mai sus. ca să se poată obţine liniile drepte pe orizontală şi linii crestate pe verticală. Gulerul şi manşetele sînt late şi se răsfrîng. Împreună cu cordonul. ele sînt tricotate cu fire negre cu punct de semielastic 1X1. Ana Popescu. de la talie în sus. 242 . la montat. “Tricotaje de mînă”. De observat este faptul că pe mîneci. Manşetele.

“Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. Pe piept şi pe mîneci prezintă o garnitură formată din motivul românesc din figură. Tehnică.Model 17 – Pulovere Acest model este frumos pentru un pulover lucrat cu punct de elastic cu relief care se mulează perfect pe corp. Gulerul. 1966. manşetele şi cordonul sînt lucrate cu punct de semielastic. Ed. 243 . Pentru tricotarea acetei plătcuţe se foloseşte punctul de jerseu şi fire de culoare contrastantă. care conturează o platcă prelungită peste mîneci.

Tehnică. 1 ochi pe dos. Ed. 1 ochi pe dos. fără cambrură în talie şi fără pensă. “Tricotaje de mînă”. Gulerul şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic. Se lucrează după tiparul de bluză dreaptă. semipătrat şi mărginit cu un guler lat. Rîndul 2: se lucrează aşa cum cad ochiurile pe andrea. Mîneca este trei sferturi. Decolteul este lung. Restul puloverului se lucrează astfel: Rîndul 1: 1 ochi nelucrat.Model 18 – Pulovere Reprezintă un pulover larg şi lung pînă peste şolduri. 1966. Ana Popescu. 244 . Repetînd aceste rînduri se obţine aspectul unui semielastic cu ochiuri mari pe faţă. adică 1 ochi pe faţă.

care alternează cu un grup de 6 ochiuri fără torsade. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 13: se fac torsadele la grupurile cu 6 ochiuri fără torsade. apoi tot pe faţă se tricotează cele 3 ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă. alternînd rîndurile. Rîndul 15: aşa cum apare pe dos. 2 ochiuri pe dos. 245 . 6 ochiuri pe dos. Urmează 2 ochiuri pe dos. iar pe faţa lucrului torsade la cîte un grup de 6 ochiuri. Restul puloverului se lucrează astfel: Rîndul 1: 6 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. cu guler înalt. Rîndul 9 şi 11: 6 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul. încheiat în mijlocul spatelui. răsfrînt. Aceste 15 rînduri se repetă. 2 ochiuri pe dos.Model 19 – Pulovere Un pulover din lînă groasă. Rîndul 7: în primul grup de 6 ochiuri pe faţă se trec primele 3 ochiuri pe o andrea de rezervă. 6 ochiuri pe dos. 6 ochiuri pe faţă. Rîndul 3 şi 5: 6 ochiuri pe faţă. aşa cum se arată. aşa cum apar pe andrele. procedînd la fel cu rîndul 7. 2 ochiuri pe dos. se lasă în faţa lucrului. Gulerul. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se tricotează ochiurile aşa cum apar pe andrea. Pe faţă apare un joc de torsade. se tricotează pe faţă următoarele 3 ochiuri. manşetele şi marginea gulerului sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1.

iar restul jachetei se tricotează cu punct de jerseu răsucit. Ana Popescu. Ed. bentiţa de la guler şi manşetele sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1. Marginea jachetei. Aceeaşi garnitură se prezintă şi pe buzunar. iar umerii au epoleţi. închisă cu nasturi în mijlocul feţei pînă la gît. împletiţi din şiret tricotat. Se lucrează după tiparul de jachetă dreaptă cu pensă la subraţ. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. În jurul gîtului are o bentiţă dublă. 246 . 1966.Model 1 – Jachete sport Această jachetă uni.

1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. Se închide cu nasturi în mijlocul feţei. Tehnică. Se repetă modelul începînd cu rîndul 5. 3 ochiuri trase. 1966. Ed. 1 ochi pe dos. Rîndul 5: 1 ochi pe dos. Marginea jachetei. fenta şi manşetele se lucrează cu punct de semielastic. Ana Popescu. 1 ochi pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: 1 jeteu. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. 1 ochi pe faţă. Restul jachetei se lucrează astfel: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă şi se trag toate cele 3 ochiuri realizate prin jeteu. 1 ochi pe dos. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. Rîndul 7: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos.Model 2 – Jachete sport O jachetă tinerească cu guler lat. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. 247 . Rîndul 11 şi 13: 1 ochi pe dos. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. Rîndul 9: 1 ochi pe dos. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. 3 ochiuri trase. 1 ochi pe dos se scoate fără să se lucreze. 1 ochi pe dos. mărginit cu franjuri grupate. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. care se lucrează astfel: 1 jeteu.

Manşetele sînt răsfrînte. iar firul care a fost în faţa ochiului se aşează înapoi. 1 ochi nelucrat. iar ultimul ochi trebuie să fie pe dos. iar firul care a fost în faţa ochiului ridicat se aşează pe urmă în dosul lucrului. cu guler şal. 1 ochi ridicat. închisă în mijlocul feţei. Rîndul 3: 1 ochi nelucrat. luat din spate. Se repetă. procedînd astfel: Rîndul 1: (se începe pe dosul lucrului) 1 ochi pe faţă. Rîndul 2: (pe faţa lucrului) 1 ochi pe dos. Restul jachetei se lucrează astfel: Rîndul 1: toate ochiurile pe faţă. 1 ochi pe dos. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. luat din spate. iar ultimul ochi trebuie să se lcureze pe faţă. 1966. Tehnică. în dosul lucrului. Ana Popescu.Model 3 – Jachete sport O jachetă dreaptă. 1 ochi pe dos. se lucrează pe faţă. Se repetă. 248 . Ed. “Tricotaje de mînă”. Gulerul şi manşetele se lucrează cu punct de elastic reiat. Rîndul 4: 1 ochi pe faţă. ochiul următor se ridică din rîndul precedent.

fenta. 1 jeteu. 1966. 1 jeteu. Tehnică. Rîndul 5: 1 ochi scos împreună cu jeteul. 1 ochi pe faţă. Ed. Marginea jachetei. În loc de guler. 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează împreună cu acestea pe faţă. 1 ochi se scoate nelucrat. Rîndul 7: 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează pe dos. are o bentiţă în jurul gîtului. 1 ochi scos cu 2 jeteuri. 1 ochi nelucrat. benţile de la gît şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic.Model 4 – Jachete sport Este o jachetă uşor cambrată în talie. 1 ochi pe dos. se scoate din nou cu 1 jeteu. Ana Popescu. închisă în mijlocul feţei pînă la gît. se mai scoate din nou cu 1 nou jeteu. Rîndul 4: 1 jeteu. Modelul se repetă de la rîndul 2. astfel: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. Rîndul 6: 1 ochi scos cu 2 jeteuri se scoate din nou cu 1 nou jeteu. se scoate din nou cu 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. 1 ochi scos cu jeteu. 249 . 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. Mînecile au manşetă lată. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Restul jachetei se lucrează cu punct de plasă.

“Tricotaje de mînă”. În faţă şi pe mîneci prezintă o garnitură din nervuri în relief cu 2 dungi brodate cu fire de culori contrastante (combinaţia culorilor se face în funcţie de gust). Tehnică. 1966. fenta. Nervurile se lucrează cu modelul următor: Rîndul 1 şi toate rîndurile fără soţ: (pe dosul lucrului) se tricotează 3 ochiuri pe dos. Ed. depăşind talia şi are mînecile raglan.Model 5 – Jachete sport Această jachetă se tricotează cu fire groase. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: (pe faţa lucrului) din cele 3 ochiuri se trasează mai întîi ochiul al treilea peste celelalte două ochiuri şi se lucrează pe faţă. apoi se lucrează pe faţă ochiul întîi. Linia este dreaptă. În faţă are un decolteu ascuţit şi se închide cu nasturi în mijlocul feţei. 250 . manşetele şi marginea de jos a jachetei sînt lucrate cu punct leneş. Benţile din jurul decolteului. Restul jachetei este lucrat cu punct de jerseu pe dos. Ana Popescu. apoi se trasează ochiul al doilea peste ochiul întîi şi se lucrează pe faţă.

lucrînd împreună cîte 2 ochiuri. Se tricotează o bandă lată de 10 – 12 cm simplă sau încrustată cu un model. Aceasta este foarte simplu de executat. 6 sau 8 grupe şi din dreptul lor se începe să se scadă. P. “Tricotaje de mînă”. Ed. apoi se împart ochiurile în 4. Ana Popescu. pentru că de la început puteţi verifia forma căciulii. Se montează pe andrele un număr de ochiuri corespunzător cu perimetrul capului. 251 . unde se întăresc.S. 1966.Model 1 – Căciuli sport Căciuliţa gen fes este cea mai potrivită pentru sport. E mai simplu. Eu am lucrat modele de căciuli cu andrele circulare şi au ieşit foarte frumoase. Tehnică. Ultimele ochiuri se trec cu ajutorul unui ac pe dosul lucrului.

Se scade la cele 2 margini. După ce s-a tricotat o bandă lată de 12 – 14 cm. se începe să se scadă în cerc. în 8 locuri. Cele 2 urechiuşe se prind la marginile căciuliţei. În jurul cercului cu scăzături se poate face un cerculeţ simplu sau umplut cu vată sau fire groase de lînă. După 20 rînduri. se lucrează astfel: Se montează 21 ochiuri şi se lucrează tot cu punct leneş. lucrînd împreună cîte 2 ochiuri. de fiecare dată deasupra scăderii din rîndul precedent. 252 . sau părţile laterale. care se mai numeşte şi “căciuliţa cu urechiuşe”. Pentru tricotarea acestei căciuliţe se montează un număr de ochiuri corespunzător cu perimetrul capului. tricotînd o dată cîte 2 ochiuri. Acest cerculeţ îi dă o formă frumoasă căciuliţei. Urechiuşele. cu punct leneş. Se lucrează pe rotund. fără valuri. avînd grijă ca partea de sus (fundul căciuliţei) să fie neted. se începe să se scadă din 10 în 10 rînduri. după ce s-au tricotat primele 4 ochiuri. Această scăzătură se face la început de rînd. Ultimele ochiuri se trec cu ajutorul unui ac pe dosul lucrului şi se întăresc.Model 2 – Căciuli sport O altă căciuliţă practică este căciuliţa olandeză. pe 3 andrele. În felul acesta marginile rămîn drepte şi frumoase.

Model 3 – Căciuli sport Un ansamblu deosebit de drăguţ format dintr-un pulover sport şi căciuliţă tricotată cu lînă albă de angora. Puloverul are mîneca raglan şi un guler lat. Gulerul. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. Căciuliţa are forma unui fes drept şi legat în vîrful capului cu un şnur cu ciucure. ca şi puloverul. Acest ansamblu este completat cu mănuşi din blană de iepure gri. 1966. Pentru tricotarea acestei căciuliţe se foloseşte firul dublu şi se montează un număr de ochiuri corespunzător cu perimetrul capului şi se lucrează drept cu punct de elastic în relief. 253 . Tehnică. marginea puloverului şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. Ed. Restul puloverului este lucrat cu punct de elastic în relief.

se aşează firul înapoi. Punctul cel mai indicat pentru tricotarea fularelor este punctul leneş. iar dungile cu punct leneş. 254 . se aşează firul în faţa ochiului următor. Această alternanţă se repetă pe tot fularul sau numai la capetele fularului. Se montează pe andrea un număr de ochiuri corespunzător lăţimii fixată şi se lucrează fondul cu punct de elastic dublu.Fulare Fularele se înscriu în accesoriile îmbrăcămintei pentru sport. se tricotează ochiul. din culoarea de fond cu punct de elastic. de asta depinde dacă elasticul arată lucrat pe faţă sau pe dos. care se mulează bine. Fular cu dungi simple Acest fular este încrustat cu dungi transversale de culoare contrastantă. cu modele etc. Elasticul dublu se lucrează astfel: Se tricotează 1 ochi. Ochiurile se pot tricota pe faţă sau pe dos. apoi se tricotează cîte 2 rînduri din culorile dungilor cu punct leneş.. iar dimensiunile sînt cam de 20 X 80 cm. Se tricotează circa 7 cm. Ele pot fi uni. în dungi.

Mănuşile sînt cu un singur deget şi sînt lucrate din lînă neagră cu dungi albe.Fular şi căciuliţă Un ansamblu foarte drăguţ. Atît fularul. manşetele şi gulerul sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. cît şi la fular. Ambele piese sînt lucrate cu fire bucle de nuanţe gri şi alb şi sînt tricotate cu punct leneş. dau o notă originală acestor piese. Marginile puloverului. Capetele fularului au franjuri lungi. 255 . Fularul cu model românesc Acest fular. care împreună cu puloverul şi mănuşile constituie un ansamblu foarte fin se lucrează cu lînă albastră pe fondul alb. căciuliţa cu dungi diagonale şi fularul cu dungi transversale. Modul de încrustare a dungilor atît la căciuliţă. cît şi puloverul sînt lucrate cu punct de jerseu.

Degetul al doilea. Se lucrează drept cît este lungimea celor 2 falange. Se lucrează 9 ochiuri pe cîrlig. sau făcute cu 5 degete. Se lucrează restul ochiurilor şi se scot 3 ochiuri din ochiurile adăugate la degetul inelar. ca şi fularele completează îmbăcămintea sport. Tehnică. după care se începe tricotarea degetului mare. Ele pot fi drepte numai cu un singur deget. “Tricotaje de mînă”. se scot 5 ochiuri noi din ochiurile adăugate la degetul al doilea pentru intervalul dintre degetul mijlociu şi cel arătător. 1966. Ana Popescu. Se lucrează cît este lungimea celor două falange. Se lucrează 7 ochiuri de pe andrea. Urmează un rînd cu 2 scăzături şi se face vîrful degetului cu 4 scăzături la fiecare rînd. Se pot lucra simplu. iar vîrful se execută ca la degetul mare. cu model uni sau cu modele colorate. Se împart toate cele 24 ochiuri pe 3 andrele şi se închid pentru a se lucra degetul. de o parte şi de alta a degetului. făcîndu-se 2 scăzături la cîte 3 rînduri. Mănuşi cu 5 degete Pentru tricotarea unei mănuşi pentru o măsură obişnuită se montează circa 100 ochiuri pe 4 andrele. Se continuă încă 10 – 12 cm cu punct de jerseu (ochiuri pe faţă). Ed. 6 ochiuri de pe andrea şi se scot ochiuri noi din cele 4 ochiuri adăugate la degetul al treilea. se adaugă 4 ochiuri noi. Degetul al cincilea. 256 . scoţîndu-se ochiuri noi din cele 12 ochiuri adăugate pentru deget şi se continuă. Se lucrează cu punct semielastic cam 5 – 7 cm după cît de lată se stabileşte manşeta mănuşii. se iau 7 ochiuri de pe andrea pentru partea degetului dinspre podul palmei.Mănuşi Mănuşile. Se lucrează drept. pînă în dreptul unde trebuie să se înceapă degetul (se măsoară lungimea pe mînă). cît este lungimea celor 2 falange. lucrînd pe faţă. Scăzăturile pentru toate degetele se încep în dreptul falangei a treia. Se lucrează drept cît este lungimea celor 2 falange. Se lucrează în continuare 8 ochiuri pe andrea. Se fac 3 scăzături şi se repetă de 3 ori la fel. se adaugă în continuare 5 ochiuri noi (aceste ochiuri dau lărgimea între degete şi închid degetul). Se reia lucrul de unde s-a întrerupt degetul mare. Se lucrează 12 ochiuri de pe andrea şi în continuare se mai adaugă încă 12 ochiuri noi. se iau 9 ochiuri numărate de la capătul andrelei vecine cu cea dintîi. Degetul al treilea. Se lucrează cu punct de jerseu (ochiuri pe faţă) măsurîndu-se cît este de mare prima falangă a degetului mare şi apoi se încep scăzăturile. se adaugă 3 ochiuri noi pentru intervalul dintre degetul inelar şi cel mic. Degetul al patrulea. Degetul mare.

Ana Popescu. 257 . Manşetele mănuşilor sînt tricotate cu elastic lat . “Tricotaje de mînă”. 1966. Restul mănuşilor este tricotat cu punct de jerseu.Model 1 – Mănuşi Acest model prezintă o pereche de mănuşi cu motiv românesc. Ed. Tehnică. 1 ochi pe dos (3X1).3 ochiuri pe faţă.

iar pe verso un cerb. iar restul mănuşii cu punct de jerseu. Manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic.Model 2 – Mănuşi Prezintă o pereche de mănuşi cu model ce reprezintă animale. 258 . “Tricotaje de mînă”. 1966. Tehnică. Ana Popescu. Pe partea dinspre palmă e un căţeluş. Ed.

Pe faţă (spre palmă) prezintă nişte dungi întretăiate de puncte albe. Scăzăturile se fac din dreptul ultimei falange a degetelor. fără manşete. iar restul mănuşii este lucrat cu punct de jerseu. 196 259 . “Tricotaje de mînă”. Tehnică.Model 3 – Mănuşi Aceste mănuşi sînt drepte. Restul mănuşii este lucrat cu punct de jerseu şi este încrustat cu model românesc. Ed. În locul celorlalte 4 degete se continuă drept. Manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. Ana Popescu. Marginea este foarte îngustă şi lucrată cu punct de orez. cu deosebire că are numai degetul cel mare. Mănuşa cu un deget se lucrează la fel ca mănuşa cu 5 degete. iar pe spate au un model lat.

Ana Popescu. iar pe cealaltă parte are 3 motive mari de bordură. 260 . Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Pe o parte modelul este aşezat în formă de şah. 1966. iar restul mănuşii este lucrat cu punct de ciorap.Model 4 – Mănuşi Aceste mănuşi cu 1 deget au manşetele lucrate din lînă albă cu punct de semielastic 1X1. Ed. cu fondul negru şi modelul cu fire albe.

“Tricotaje de mînă”. 261 . Modelul a are manşeta lucrată cu punct de semielastic. Modelul b are manşeta lucrată cu acelaşi punct.Model 5 – Mănuşi Prezintă două modele de mănuşi cu un deget. însă prezintă o garnitură formată dintr-o dungă albă la marginea manşetei şi alta la mijlocul ei. celelalte au ca model figurine de oameni. Ana Popescu. 1966. Tehnică. din culoarea de fond a mănuşii. Ed. Unele au ca model figurine de animale.

1966. Tehnică. pe deget şi pe mănuşi. Fiecare parte reprezintă un model şi sînt tricotate cu punct de jerseu. Marginea mănuşii este lucrată cu punct leneş.Model 6 – Mănuşi Aceste mănuşi cu un deget sînt foarte frumoase. Ed. dacă prezintă o combinaţie de modele pe manşete. Ana Popescu. 262 . “Tricotaje de mînă”.

Modelul este foarte simplu. Mănuşa este lucrată cu punct de jerseu şi manşeta cu punct de semielastic. deoarece se lcurează cu punct simplu. Capişonul reprezintă un dreptunghi lucrat cu lînă neagră. iar pe trei laturi (2 mici şi 1 mare) o garnitură albă. cu care se leagă capişonul sub bărbie. Ele se lucrează cu un punct de semielastic 1X1. Gulerul şi manşetele sînt late şi se răsfrîng. iar cordonul ete destul de lat. Partea dinspre palmă şi deget. capişon şi mănuşi. Mănuşile sînt cu un deget şi brodate pe partea din afară. 1966. 263 . ca şi manşeta sînt lucrate cu lînă neagră.Model 7 – Mănuşi Un ansablu format din fular. “Tricotaje de mînă”. Puloverul are fondul alb şi are faţa şi mînecile în întregime brodate cu modele româneşti. Ed. Tehnică. lucrat în două culori. iar restul se lucrează cu punct de jerseu. Ana Popescu. La capetele dreptunghiului la circa 10 – 12 cm de la margine se fac cîteva anouri prin care se trasează un şnur. Pentru obţinerea capişonului se îndoaie dreptunghiul în două pe lăţime şi se încheie pe latura mare care a fost fără model. alb şi negru.

fără manşetă sau 810 cm pentru un ciorap cu manşetă. procedînd astfel: se fac 3 scăzături cu 3 rînduri drepte între ele. Numărul ochiurilor variază după grosimea firului şi după lungimea ciorapului. continuînd apoi mai departe cam 2 cm. Pentru ciorap se lucrează drept. fără a înmulţi numărul de ochiuri şi se lucrează pînă la capăt. Pentru a începe călcîiul se înşiră pe aţă ochiurile de la cele 2 andrele ce vin în dreptul scăzăturilor şi se fixează de ciorap la ambele capete. Se lucrează apoi ochiurile de pe celelalte două andrele. apoi se începe călcîiul. Se continuă astfel pînă rămîn 4 ochiuri pe andrea. iar restul fără nici un rînd. socotite cîte 2 la fiecare rînd. Se fac 8 rînduri cu 16 scăzături. Se trec toate ochiurile pe 2 andrele şi se încheie călcîiul. pînă unde gamba piciorului începe să se subţieze. 3 scăzături cu cîte 1 rînd între ele. cîte una pe o andrea. Se încep apoi scăzăturile. care cuprind scăzăturile de la ciorap. Se începe cu partea de sus. după model. Se continuă lucrul pentru talpă. sau un alt model care să formeze manşeta şosetei. cu punct de elastic 2X2. tricotîndu-se 3-4 cm pentru un ciorap trei sferturi. apoi se încep scăzăturile. drept între ele. Numărul scăzăturilor variază după grosimea şi forma piciorului. la distanţă de 4 ochiuri între scăzături. se apucă firul dintre ochiuri. Ochiurile se pun pe 4 andrele şi cu cea de a cincea andrea se lucrează. iar cînd se ajunge în dreptul ochiurilor înşirate pe aţă. Se lucrează pe 5 andrele. 264 . 3 scăzături cu 2 rînduri drepte între ele. Se poate continua cu punct de elastic sau cu punct de jerseu. se mai lucrează cîţiva cm în linie dreaptă. cunoscuţi şi sub numele de şosete. mereu aceleaşi.Ciorapi Ciorapii pentru sport se fac trei sferturi sau scurţi. Ele se fac la 2 andrele opuse. Pentru a începe talpa se deşiră aţa cu grijă şi se înşiră ochiurile pe cele 4 cîrlige. măsurînd după picior. Aceste scăzături se fac numai la 2 din cele 4 cîrlige. măsurînd pe picior. După ce s-au făcut scăzăturile necesare.

procedînd astfel: se încep scăzăturile (2 ochiuri lucrate împreună). Rîndul 2: se întoarce lcurul. Ed. care va forma călcîiul. pînă mai rămîn 8 ochiuri. Aceste ochiuri nu se mai lucrează. Se încep apoi scăzăturile pentru vîrf. terminîndu-se cu scăzătura deasupra celei precedente. Tehnică. 3 rînduri drepte. apoi 1 rînd cu scăzătură. Urmează apoi scăzăturile la fiecare rînd. În acest scop se scade cîte 1 ochi la fiecare rînd de pe marginea fîşiei drepte care serveşte drept călcîi. Se procedează astfel: Rîndul 1: se lucrează toate ochiurile de pe prima andrea. Pentru determinarea călcîiului şi continuarea tălpii e nevoie să se adauge ochiurile şi anume: pe cele 2 andrele cu care s-a lucrat călcîiul e necesar să se afle numărul de ochiuri iniţial.Călcîiul se mai poate tricota şi după altă variantă. procedînd astfel: Cu cele 2 andrele. 2 ochiuri drepte. ci servessc numai pentru scăzături. Se continuă apoi lucrul cu 4 andrele formîndu-se talpa. Se întoarce lucrul şi se continuă astfel pînă se scad toate ochiurile lăsate la marginea andrelelor nelucrate şi care au servit. lăsînd pe andrea 11 ochiuri nelucrate. Dacă se presupune că pe andrea au fost 18 ochiuri. o scăzătură şi se termină toate ochiurile de pe andrea. se face iar o scăzătură. repetat de 3 ori. Rîndul 3: se întoarce lucrul şi se lucrează ochiurile. În felul acesta se completează numărul necesar de ochiuri. la care înainte de a se termina ultimele 2 ochiuri. terminînd cu o scăzătură. 4 rînduri drepte. apoi 1 rînd cu scăzături. lăsînd 12 ochiuri pe andrea nelucrate. Scăzăturile pentru vîrful ciorapului se încep în aceeaşi direcţie cu călcîiul. Scăzăturile sînt cuprinse între 4 ochiuri drepte şi se continuă astfel: 1 rînd cu scăzătură. numai pentru scăzături. Se începe cu ochiurile de pe andreaua următoare. cu care se încheie ciorapul. repetat de 3 ori. “Tricotaje de mînă”. Pentru a se forma rotunjimea călcîiului se procedează astfel: de la marginea fiecăreia din cele 2 andrele se numără cîte 12 ochiuri (numărul variază după grosimea firelor). după cum s-a arătat. rămîn 6 ochiuri pe fiecare andrea. iar de pe andreaua a doua se lucrează atîta pînă rămîn 12 ochiuri pînă la margine. care cuprind scăzăturile de la gambă se lcurează o bucată dreaptă. Se lucrează cît se cere măsurînd pe picior pînă în dreptul degetului mic. după ce s-au terminat scăzăturile. Vîrful. Ana Popescu. repetat de 3 ori. 265 . Cele 2 andrele următoare se lucrează la fel. Lungimea aceste fîşii se calculează astfel: se adună numărul ochiurilor de pe amîndouă cîrligele şi se împarte la 3. se trece la a doua andrea şi se încheie cu o scăzătură. 2 rînduri drepte. Rezultatul obţinut indică numărul rîndurilor ce vor forma fîşia de la călcîi. se lucrează ochiurile toate de pe andrea. 1966.

Ed. 1966. sau cu manşetă care se răsfrînge. După tricotarea manşetei. Ele pot fi cu marginea simplă. Cînd se ajunge în dreptul călcîiului se procedează întocmai ca la ciorapi. talpa şi vîrful se lucrează la fel. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. care variază între 10-12 cm.Şosete Şosetele sînt ciorapi scurţi. cu punct de elastic. uni sau încrustată cu dungi sau modele colorate. Modul de executare se aseamănă cu cel al ciorapului. sau cu modele în relief. punct leneş sau cu diverse modele în culori. Tricotarea şosetelor începe de la manşete. 266 . care pot fi lucrate cu punct de elastic. De asemenea. Tricotarea ciorapilor şi a şosetelior se poate face şi cu modele ajurate. Aceasta se poate tricota fie cu punct de jerseu. punct de orez. se începe şoseta prorpiu-zisă. pînă mai sus de gleznă.

La sfîrşitul cele de a treia andrea se scad penultimele 2 ochiuri. La începutul andrelei nr. iar în al doilea se lucrează încă un ochi (se înmulţeşte). 267 . La începutul primei andrele se lucrează 1 ochi drept. Această alternanţă de ochiuri înmulţite şi scăzute dă linia diagonală a ochiurilor care formează fondul. iar următoarele 2 ochiuri se scad. Ed. iar ultimul ochi se lucrează drept. Ana Popescu. 1966. 4 se lucrează primul ochi drept. Tehnică. iar ultimul se lucrează drept. La sfîrşitul celei de a patra andrea se lucrează 2 ochiuri în penultimul ochi.Model 1 – Ciorapi Reprezintă o pereche de ciorapi trei sferturi. lucraţi cu punct de ciorapi în diagonală. iar în următorul ochi se lucrează 2 ochiuri. La începutul andrelei următoare (nr. La sfîrşitul andrelei nr. 2 se tricotează 2 ochiuri în penultimul ochi. 2) se tricotează un ochi drept şi se scad următoarele. “Tricotaje de mînă”. În partea de sus ciorapii au o margine tricotată cu punct de semielastic 1X1. iar gamba prezintă 4 dungi drepte lucrate tot cu punct de jerseu drept. iar ultimul ochi se tricotează drept. Călcîiul este tricotat cu punct de orez. iar ultimul se lucrează drept. Acet model se realizează astfel: După ce s-a tricotat elasticul se încep benzile drepte procedînd astfel: Se alege o andrea şi se notează cu 1. 3 se lucrează drept primul ochi. iar ochiurile drepte formează dungile de pe ciorap. La sfîrşitul ei se scad penultimele ochiuri. La începutul andrelei nr.

Călcîiul şi talpa ciorapului sînt lucrate cu punct de jerseu.Model 2 – Ciorapi Aceşti ciorapi trei sferturi pentru sport sînt lucraţi cu modelul arătat. Modelul românesc este lucrat cu fire contrastante cu fondul. lucrat în partea din faţă a ciorapului. Ana Popescu. 1966. Modelul românesc se continuă pînă în punctul unde încep scăzăturile pentru vîrf. Partea de sus a ciorapilor are o bordură cu colţuri lucrate. cu punct de jerseu. 268 . Ed. “Tricotaje de mînă”. restul ciorapului pînă la călcîi este lucrat cu punct de elastic răsucit. Tehnică.

2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. Marginea de sus este îngustă şi lucrată cu punct de semielastic 1X1. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 1 ochi nelucrat. 1 jeteu. 269 . 6 ochiuri pe faţă. în felul următor: Se pune pe cele 4 andrele un număr de ochiuri divizibil cu 8 şi se împart egal. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri lucrate împreună. 2 ochiuri lucrate împreună. iar rîndul se sfîrşeşte cu 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 2 ochi pe faţă. 5 ochiuri pe faţă.Model 3 – Ciorapi Aceşti ciorapi pentru schi sînt tricotaţi cu model ajurat. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 1 jeteu. Rîndul 2: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd (la prima andrea de la care s-a început modelul). 1 jeteu. Se repetă modelul. avînd grijă să se termine rîndul cu 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 ochi nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 5: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Se repetă şi se sfîrşeşte rîndul cu 1 jeteu. apoi se începe modelul: 1 jeteu. Se sfîrşeşte rîndul 1 jeteu. urmează apoi modelul: 2 ochiuri pe faţă. apoi începe modelul: 1 jeteu. Sînt lungi pînă deasupra genunchilor. Rîndul 4: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 1966. Tehnică. 5 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd. 1 ochi nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 ochi nelucrat. Ed. Restul ciorapilor e lucrat cu ajur. 1 jeteu. apoi modelul: 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. Se repetă modelul. iar pete ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. Se continuă modelul. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 6: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă la început de rînd. iar rîndurile se termină cu 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. Se repetă modelul şi se termină rîndul cu 1 jeteu. apoi modelul: 1 ochi pe faţă. Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Se repetă modelul. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. Aceste 6 rînduri se repetă. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat.

Restul se lucrează cu punct de jerseu. 1966. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 8: cu lînă neagră. Toate piesele se lucrează cu 5 andrele. Rîndul 1 şi 3: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 4: cu lînă albă. Rîndul 6: toate ochiurile pe faţă cu lînă neagră. Se repetă. Ana Popescu. 1 ochi nelucrat. Ed. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos cu lînă albă. lăsînd firul prin spatele ochiului. Rîndul 7: toate ochiurile pe dos cu lînă neagră. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi nelucrat. 270 . şosete şi mănuşi lucrate cu aceeaşi garnitură formată din 2 culori contrastante (alb şi negru). culoare. Aceste 8 rînduri se repetă. Tehnică. lînă albă. lăsînd firul în spatele ochiului. Rîndul 5: toate ochiurile pe dos cu lînă neagră.Model 4 – Ciorapi Prezintă un ansamblu format din căciuliţă. “Tricotaje de mînă”.

Se iau pe o andrea cele 12 ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă. Ed. Se lucrează cu punct de orez. iar cu celelalte 3 andrele se ridică 32 de ochiuri de pe marginile celor 2 fîşii cusute. Se începe lucrul cu 5 andrele. împreună. În jurul tălpii are un burleu care mărgineşte frumos papucul. Se împart cele 36 ochiuri în 3 grupe de cîte 12 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. Talpa se face din postav.Model 1 – Papuci Reprezintă un papuc cu manşetă şi montat pe talpă. Cu a treia grupă de 12 ochiuri se lucrează tot 30 de rînduri şi se încheie ochiurile. Pe marginea papucului se ridică circa 90-95 ochiuri. 37 se montează pe andrele 18 ochiuri. Se încheie ochiurile la marginea elasticului. executînd din 4 în 4 rînduri cîte o creştere. Se cos cele 2 fîşii de 30 ochiuri. iar manşeta cu punct de elastic 2X2 şi se lucrează pe 2 andrele. A doua grupă de 12 ochiuri se trece pe o andrea de rezervă. Se coase împrejur cu un fir de aţă solid. Se încheie larg ultimul rînd. după nevoie. Se tricotează rotund şi se creşte cîte 1 ochi la 10 ochiuri. Tehnică. Se tricotează cu punct de orez 46 rînduri. ca să se ajungă la numărul de 48 ochiuri. 1966. Cu cele 48 ochiuri se tricotează 15-20 rînduri cu punct de elastic 2X2. mari. Pentru o persoană care poartă încălţăminte nr. fetru sau o piele mai subţire. şi se lucrează cu punct de orez 3-4 rînduri. după lungimea piciorului. Ana Popescu. 271 . Cu primele 12 ochiuri se lucrează 30 rînduri şi se încheie rîndurile. Se tricotează 2 rînduri. Această bentiţă formează un buret care ascunde montajul tălpii. în urma căreia se vor obţine 36 ochiuri pe andrea.

formînd o mică manşetă. Se montează pe 4 andrele un număr de ochiuri corespunzător măsurii gleznei piciorului. Tehnică. Ed. Aceşti papuci se pot încălţa şi peste ciorapi în bocanci pentru sport. Tot papucul. “Tricotaje de mînă”. După această manşetă se face călcîiul scurt şi apoi se lucrează laba piciorului întreagă. o dungă albă şi apoi iar o dungă neagră. 272 . 1966. Vîrful prezintă un colţ pe faţă şi se lucrează cu lînă neagră. Se lucrează rotund. cu model pe partea de deasupra. în afară de manşetă. Se lucrează o bentiţă cu punct leneş formată dintr-o dungă neagră. se lucrează cu punct de jerseu. Ana Popescu. Se lucrează apoi cîteva rînduri cu punct de semielastic din fire negre şi albe obţinîndu-se dungi verticale. cu 5 andrele.Model 2 – Papuci Aceşti papuci se lucrează cu talpă cu tot şi apoi sînt montate tălpi de postav sau fetru.

ca şi la faţă. iar în mijlocul spatelui. iar celelalte ochiuri. de o parte şi de alta a ochiului din mijloc.Costum de baie Costumul de baie este alcătuit din chiloţi şi sutien. Cu rîndul următor se lucrează drept. Se lucrează astfel pînă se realizează o margine de 20 cm (aceasta este marginea de pe şold). pînă cînd clinul devine rombic. Se încheie pe şolduri. Se termină spatele cu un elastic dublu. Chiloţii sînt formaţi din 2 părţi. Partea din faţă se lucrează astfel: Se montează pe andrele un număr de ochiuri corespunzător măsurii de grosime a taliei. Cu acest număr de ochiuri se lucrează un elastic dublu pe lăţime de 4-5 cm. Spatele: se tricotează elasticul pentru picior de o parte şi alta a clinului unde se fac şi scăzăturile. se lucrează cu punct de semielastic 1X1. în dreptul acestui punct. care este tricotat pe jumătate. Se lucrează astfel circa 5 cm. apoi înmulţim cîte 1 ochi la dreapta şi la stînga ochiului din mijloc. 273 . unde se formează un clin triunghiular. În rîndul următor se montează la dreapta şi la stînga clinului tot atîtea ochiuri cîte s-au încheiat şi se începe tricotarea părţii din spate. Întreg costumul este tricotat cu punct de jerseu şi este brodat cu un motiv marin. Se încheie apoi ochiurile elasticului ce formează piciorul de o parte şi de alta a clinului. Se împarte apoi în 2 numărul ochiurilor de pe andrea şi. faţă şi spate. de o parte şi de alta a ochiului din mijloc se face cîte o scăzătură pe faţa lucrului. de o parte şi de alta a unui ochi se sfîrşeşte cîte 1 ochi la rîndurile lucrate pe faţă. iar bentiţa piciorului s-a terminat. cîte 1 ochi pe faţă. Se continuă lucrul pînă devine la fel cu faţa. În această direcţie înmulţirea ochiurilor pe linia de mijloc începe chiar în ochiul din mijloc.

deasupra liniei piciorului. apoi se montează în continuare încă 50-60 ochiuri şi apoi se lucrează 4 rînduri cu punct de jerseu. Colţul format prin scăzătura de 3 ochiuri indică locul unde se prind beretele formate dintr-un şnur. iar cordonul sutienului se înnoadă în mijlocul spatelui. Rîndul 1: se tricotează 44 ochiuri pe faţă. Tehnică. Marginile cordonului se tivesc cu punct ascuns. 3 ochiuri tricotate împreună. Partea a doua se lucrează la fel şi apoi se unesc între ele pe linia celor 13 rînduri cu ochiuri adăugate. mutînd primul şi al doilea ochi astfel ca cel de al doilea ochi să fie deasupra. 1 rînd pe dos şi apoi iar 4 rînduri cu punct de jerseu pentru tivirea cordonului. se scad 3 ochiuri deasupra celor scăzute în rîndul precedent. Pe partea stîngă a sutienului se face aceeaşi broderie ca la chilot. Ana Popescu. 1966. Rîndurile lucrate pe dosul lucrului: toate ochiurile se lucrează pe dos. În talie se introduce sub elastic un şnur care se înnoadă în mijlocul feţei. Sutienul este format din 2 părţi identice ale feţei şi cordonul. În felul acesta s-a lucrat o parte a feţei sutienului. cîte 26 ochiuri de o parte şi de alta a scăzăturii cu 3 ochiuri. Ed. iar la sfîrşitul rîndului se face o scăzătură lucrînd 2 ochiuri împreună. se scad cele 3 ochiuri deasupra celor precedente şi se termină rîndul cu o scăzătură (2 ochiuri lucrate împreună). Pentru tricotarea cordonului se montează pe andrea circa 50-60 ochiuri şi în continuare se scot ochiuri pe faţă din marginea de jos a sutienului. După tricotarea celor 6 cm rămîn pe andrea 52 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. astfel ca cel de al doilea ochi să fie deasupra. 274 . 13 rînduri lucrate pe faţă: se sporeşte 1 ochi la fiecare început de rînd. Pentru tricotarea unei părţi se montează circa 135 ochiuri de lînă subţire.Pe partea dreaptă a feţei. Aceste ochiuri se trec pe 2 andrele şi se încheie împreună începînd de la margine şi terminînd la scăzătură. se face o broderie. pentru o persoană care are grosimea bustului 90-94 cm. După cele 13 rînduri se lucrează 6 cm începînd rîndul pe faţă cu marginea dreaptă (nu se mai sporeşte). mutînd primul şi al doilea ochi.

275 .

şi anume: Mărimea I: pînă la 3 luni. 276 . şi un guleraş rotund. şi se construieşte după măsuri fixe.Copii – Pieptăraşe Pieptăraşul pentru copii sub 1 an are mînecuţă. Mărimea II: de la 3 la 7 luni. Măsurile sînt stabilite pentru 3 vîrste. repectiv 3 mărimi. care poate fi cu sau fără manşetă. Mărimea III: de la 7 la 12 luni. Tiparul acestui pieptăraş se aseamănă în linii generale cu tiparul de cămăşuţă al noului născut.

Din punctul F ducem spre dreapta o linie orizontală. punctul C cu punctul D. Construim deci. lungimea pieptăraşului. Înainte de a trece la desenarea tiparului. 277 . Prin desenarea liniei verticale E s-a despărţit cadrul dreptunghiular A B C D în 2 părţi. pe linia verticală. Ca să desenăm acest tipar. pe liniile orizontale. A doua linie ajutătoare. Aceasta este linia verticală care separă tiparul părţii din faţă de cel din spate şi care reprezintă linia de subraţ. plus 1 cm. care este mai mare. punctată. în interiorul căruia vom desena tiparul de pieptăraş. Partea din stînga. pe o distanţă oarecare. pe linia verticală. Se dă acest plus de 1 cm la jumătate din lărgimea pieptăraşului. Unim apoi. vom desena liniile ajutătoare. stabilite pentru cele 3 mărimi sînt: Tiparul de pieptăraş.5 cm. în cm. printr-o linie verticală. în partea stîngă a hîrtiei. măsurînd din punctul A în jos. Desenarea cadrului. al cărui vîrf îl însemnăm cu litera A. un unghi drept cu laturile nedefinite. Această linie o construim. Linia de lungime a pieptăraşului o stabilim măsurînd din punctul A în jos. Punctul stabilit îl însemnăm cu litera F. care ne vor ajuta la desenarea tiparului de pieptăraş. întrucît partea din spate este mai largă decît partea din faţă cu 1 cm. formînd astfel un cadru dreptunghiular. este destinată părţii din spate. pînă la linia verticală C. 1/2 din distanţa A – C. măsurînd din punctul A spre dreapta. unde însemnăm punctul stabiliti cu litera B. iar partea din dreapta este rezervată părţii din faţă a tiparului de pieptăraş. Prima linie ajutătoare. pînă la linia orizontală B. pe linia orizontală. iar punctul stabilit pe linia orizontală B îl însemnăm cu litera D. lărgimea pieptăraşului minus 2 cm. Punctul stabilit pe linia orizontală A îl însemnăm cu litera E. Punctul stabilit pe linia orizontală A îl însemnăm cu litera C. Desenăm această linie. 1/10 din distanţa A – B plus 0. Din punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală.Măsurile. Aceasta este linia orizontală care va indica înclinarea liniei de umăr. ne folosim de un cadru. Linia de lărgime a pieptăraşului o stabilim măsurînd din punctul A şi B spre dreapta. Punctul de întretăiere a liniei orizontale F cu linia verticală E îl însemnăm cu litera G. punctată. Din acest punct ducem o linie verticală.

pe verticală. pînă la linia verticală C. care indică adîncimea răscroiturii braţului. Această linie o măsurăm.5 cm din punctul G spre stînga. Punctul de întîlnire al liniei orizontale H cu linia verticală E îl însemnăm cu litera I. Linia de umăr la partea din spate. Locul stabilit îl însemnăm cu litera H. măsurăm 1.A treia linie ajutătoare. cu punctul I. pe verticală. Ca să desenăm această linie. Linia de răscroitură a gîtului la partea din spate. 1/2 din distanţa A – B. punctată. 278 . pe linia orizontală. Acest punct va indica adîncimea răscroiturii gîtului în partea din spate. Din punctul H ducem spre dreapta o linie orizontală. cu punctul A1. printr-o linie uşor adîncită. măsurînd din punctul A în jos. 1. Aceasta o desenăm măsurînd din punctul A în jos. Aceasta o formăm unind printr-o linie oblică punctul A2 de pe linia orizontală cu punctul G.5 cm şi însemnăm locul cu litera A2. plus 0. După ce am desenat liniile ajutătoare trecem la desenarea tiparelor. pe linia de umăr. care va constitui şi punctul de plecare a liniei de răcroitură a braţului. şi însemnăm un punct. Linia de răscroitură a braţului la partea din spate. formînd astfel linia de răscroitură a gîtului. 1/5 din distanţa A – E. punctată. Acest punct îl unim. Unim apoi acest punct peintr-o linie oblică. Aceasta este linia orizontală care va indica punctul de adîncime al răscroiturii braţului. Tot din punctul A măsurăm spre dreapta.5 cm şi însemnăm locul cu litera A1.

unim printr-o linie curbă punctul de răscroitură a braţului. Această linie trebuie să fie adîncită în partea ei inferioară.Ca să formăm linia de răscroitură a braţului. cuprinsă între punctul A1 şi punctul B. adîncită spre dreapta în partea ei inferioară. Din acest punct ducem o linie oblică punctată pînă în punctul I. pe linia de umăr. de pe linia de umăr cu punctul I. Linia de răscroitură a gîtului la partea din faţă. 279 . Aceasta o formăm unind printr-o linie oblică punctul C2 cu punctul G. O desenăm procedînd ca şi la partea din spate. în jos. pe linia verticală şi însemnăm locul cu un punct pe care-l notăm cu litera F1.5 cm faţă de linia oblică punctată. Linia de umăr din partea din faţă. cu circa 1. Linia de mijloc a spatelui este reprezentată de linia verticală A – B. Aceasta o desenăm aplicînd din punctul C spre stînga pe linia orizontală. Unim apoi din nou aceste puncte (punctul de răscroitură al mînecii de pe linia umărului cu punctul I) printr-o linie curbă. Locul stabilit îl însemnăm cu litera C1. Acest punct indică adîncimea răscroiturii gîtului pe linia orizontală A. Unim apoi acest punct. printr-o linie curbă.5 cm spre stînga faţă de linia oblică punctată. cu punctul C1. Linia de răscroitură a braţului în partea din faţă. cu circa 1. 1/5 din distanţa A – E plus 1 cm. adică măsurăm circa 1. şi însemnăm locul cu un punct.5 cm din punctul G spre dreapta. Ca să stabilim adîncimea răscroiturii gîtului pe linia verticală măsurăm 1 cm de la linia orizontală E.

aşa ca pe tipar. Desenarea cadrului. Din punctul B ducem spre dreapta o linie orizontală. măsura de lungime a mînecuţei şi însemnăm locul cu litera B. pe linia verticală. Linia de răscroitură a mînecii. Decupăm apoi tiparul pe liniile lui de contur. Linia de mijloc a mînecuţei este formată de linia A – B. Tiparul de mînecuţă. unde se poate termina în linie dreaptă sau rotunjită. atît linia de răscroitură a gîtului. spre dreapta. În felul acesta am format un cadru dreptunghiular. cu o linie oblică. Unim apoi. cu laturile nedefinite. printr-o linie verticală. în interiorul căruia vom desena tiparul mînecuţei. Aceasta o desenăm prelungind cu 3-5 cm spre dreapta. Măsurăm 2. pînă la linia orizontala B. Unim apoi între ele punctele de prelungire. aplicăm din punctul A în jos. Linia de lungime a pieptăraşului o formează linia orizontală B – D.5 cm din punctul D spre stînga. Din punctul C coborîm o linie verticală. pe linia orizontală. rotunjită cu 1. 280 . Pentru desenarea tiparului de mînecuţă construim în partea stîngă a hîrtiei un unghi drept. Linia cusăturii de subraţ. printr-o linie curbă. plus prelungirea din mijlocul feţei. printr-o linie oblică punctată şi.5 cm deasupra liniei punctate. paralelă cu linia orizontală A. pe linia orizontală şi însemnăm punctul stabilit cu litera C. Formăm această linie măsurînd din punctul stabilit şi notăm cu litera E. şi însemnăm un punct. Tot din punctul A aplicăm măsura de lărgime a mînecuţei. Punctul de întîlnire a liniei verticale C cu linia orizontală B îl însemnăm cu litera D.Linia de mijloc a feţei. Acet unghi îl însemnăm cu litera A. Unim apoi acest punct cu punctul A. Ca să desenăm linia de lungime a mînecuţei. În acest fel am desenat linia de răscroitură a mînecii. acest punct cu punctul E. apoi. cît şi linia orizontală D.

2 treimi din distanţa A – F. Prima linie ajutătoare. construim. un unghi drrept în partea stîngă a hîrtiei. pe care îl notăm cu litera D1. 1/2 din distanţa A – F şi însemnăm locul cu un punct. iar punctul de pe linia orizontală B îl însemnăm cu litera D. Unim apoi acest punct cu punctul E printr-o linie oblică punctată. Desenăm această linie măsurînd din punctul C în jos. adică jumătate din distanţa A – C şi punctul aflat îl însemnăm cu litera E. Linia de lăţime a guleraşului o stabilim aplicînd din punctele A şi B spre dreapta măsura de lăţime a guleraşului. pe linia verticală. A treia linie ajutătoare. vom construi cîteva cîteva linii ajutătoare. ca şi la celelalte tipare. Punctul de întretăiere a liniei orizontale F cu linia verticală E îl desenăm cu litera G. Din punctul B ducem spre dreapta o linie orizontală. construind astfel cadrul în interiorul căruia vom desena tiparul de guleraş. pe direcţie verticală.Tiparul de guleraş. de care ne vom folosi în desenarea tiparului. pe verticală. Desenarea cadrului. Linia de răscroitură a gîtului. măsura de lungime a gulerului. Ca să formăm această linie măsurăm din punctul D în sus. Înainte de a trece la desenarea tiparului. Aceasta împarte cadrul în 2 părţi egale. A doua linie ajutătoare. Această linie o construim măsurînd din punctul A în jos. pe direcţie orizontală. Din punctul F ducem spre dreapta o linie orizontală punctată. pe linia verticală. Aceasta va indica linia de mijloc a gulerului. Aceasta desparte cadrul în 2 părţi egale. 281 . pe care îl însemnăm cu litera A. pînă la linia orizontală B. Linia de lungime a guleraşului o stabilim aplicînd din punctul A în jos. Pentru desenarea tiparului de guleraş. iar punctul fix îl însemnăm cu litera B. După construirea liniilor ajutătoare desenăm liniile de contur ale tiparului. pînă la linia verticală C. Punctul aflat îl însemnăm cu litera H. pe verticală. Desenăm această linie măsurînd din punctul A pre dreapta 1/2. Din punctul E coborîm o linie verticală punctată. paralelă cu linia orizontală A. 1/2 din distanţa A – B şi însemnăm locul cu litera F. Unim apoi punctul C cu D printr-o linie verticală. Punctul stabilit pe linia orizontală A îl însemnăm cu litera C.

printr-o linie plină. iar restul se lucrează simplu. cu linia orizontală B. Linia exterioară de rotunjire. În felul acesta am desenat linia de răscroitură a gîtului. Tehnică. Pentru mîneca raglan se procedează ca şi la bluza pentru femei. Ana Popescu. începînd de la subraţ se lucrează odată cu mîneca. În jurul gîtului se poate aplica un guler drept sau rotund. după ce se pleacă din punctul E. “Tricotaje de mînă”. lăţimea guleraşului în acest punct. Punctul E1 indică mijlocul spatelui şi. sau se pot face anouri prin care se trasează o panglică sau un şnur. Această linie urmăreşte linia de răscroitură a gîtului trecînd. ca apoi să se rotunjească spre mijlocul feţei. Unele pieptăraşe se pot face cu plătcuţe lucrate cu punct de elastic sau cu mînecuţă raglan. printr-o linie curbă.5 cm pentru fiecare mărime. Observaţii. unim punctul E1 din mijlocul spatelui cu punctul D1 din mijlocul feţei.Acest punct va indica adîncimea răscroiturii gîtului în mijlocul feţei. urmînd ca pentru următoarele mărimi să se adauge cîte un plus de 0. sau se poate continua în linie dreaptă. cu punctul D1 din mijlocul feţei. 1966. cu punct leneş sau cu alt model de bordură. Ed. totodată. formînd un colţ drept în mijlocul feţei. Ca să formăm linia de răscroitură a gîtului. lăţimea guleraşului din spate. prin punctul F. Modul de tricotare a pieptăraşului Se montează pe andrele un număr de ochiuri corespunzător cu lărgimea totală a pieptăraşului. în mijlocul spatelui este potrivită pentru Mărimea I. Mînecile pot avea sau nu manşete cu bordură sau cu elastic. apoi prin punctul de întîlnire a liniei verticale E. Se face sau nu o bordură pe margine şi în mijlocul feţei. ajurat sau cu diferite modele. Măsura de 4 cm la lăţimea guleraşlului. Întărim apoi. Aceasta o desenăm unind printr-o linie uşor rotunjită punctul E din mijlocul spatelui. Din punctul E măsurăm 4 cm pe linia oblică punctată şi însemnăm locul cu litera E1. care să treacă prin punctul G. 282 . formînd un colţ rotund.

Construim în partea stîngă a hîrtiei un unghi drept cu laturile nedefinite. în cm. se lucrează după dimensiuni stabilite pentru 3 mărimi. stabilite pentru cele 3 măsuri: Mărimea I (pînă la 3 luni): lungimea – 13 cm. Tiparul părţii laterale. Căciuliţa. pe linia 283 . Mărimea III (de la 7 la 12 luni): lungimea – 15 cm. Se poate face din mai multe părţi. aşa cum este de exemplu căciuliţa olandeză. Căciuliţa cu bandă la mijloc Această căciuliţă se compune din 3 bucăţi: o bandă în mijlocul capului şi 2 părţi laterale.Copii – Căciuliţă cu bandă Căciuliţa se poate confecţiona în diverse feluri. Ea acoperă bine capul. Ea se mai poate lucra dintr-o singură bucată. pe care-l însemnăm cu litera A. Desenarea cadrului. Aplicăm apoi din punctul A în jos. lăţimea – 13 cm. lăţimea – 12 cm. cum este căciuliţa cu bandă dreaptă şi fundul rotund. Pentru căciuliţa cu bandă vom folosi următoarele măsuri. fapt pentru care se recomandă în special pentru copiii pînă la 6 luni. lăţimea – 11 cm. Mărimea II (de la 3 la 7 luni): lungimea – 14 cm. ca şi celelalte obiecte ce fac parte din trusoul noului născut.

punctul aflat îl însemnăm cu litera C. apoi se îndreaptă uşor şerpuită spre punctul D1. Pe această linie se prinde banda din mijlocul capului. Aceste 2 linii ajutătoare împart cadrul în 4 părţi egale. Măsurăm apoi din punctul D spre stînga. A treia linie ajutătoare. Acest punct arată porţiunea dinspre ceafă a părţii laterale a căciuliţei. Aceasta o desenăm unind printr-o linie oblică punctată. Locul de întîlnire a liniei verticale C cu linia orizontală B îl însemnăm cu litera D. Cu aceasta am terminat de desenat liniile ajutătoare şi începem desenarea tiparului. A doua linie ajutătoare. unde se termină linia. 1/2 din distanţa A – C şi însemnăm locul cu litera E. pleacă o linie care se pierde în linia orizontală A. pe linie verticală. Linia de rotunjire de deasupra capului. punctul F cu punctul de întîlnire a liniei verticale E cu linia orizontală B.5 cm deasupra liniei oblice ajutătoare şi se pierde uşor pe linia verticală C. iar locul stabilit îl însemnăm cu litera B. 1/3 din distanţa A – E1 şi punem un punct. pe linia orizontală. pe linia orizontală. Această linie o deenăm astfel: măsurăm 0. în afara liniei de cadru. Din punctul C ducem în jos o linie verticală. pînă la linia verticală C. Această linie desparte cadrul în 2 părţi egale. punctul E de întîlnire a liniei orizontale F cu linia verticală C. 1/2 din distanţa A – B şi punem un punct. Din punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală. măsurăm din punctul A spre dreapta. 284 .verticală. Unim apoi printr-o linie curbă. măsurînd din punctul A în jos. În spaţiul dintre aceste ultime puncte. Această linie constituie şi un mijloc de orientare la croit. în direcţie orizontală. pînă în dreptul punctului E. A patra linie ajutătoare.5 cm din punctul A în jos. Din punctul E coborîm o linie verticală punctată. linia bombează cu 2. Din acest punct ducem o linie orizontală punctată. pe care-l coborîm cu 0. pînă la linia orizontală B. Tot din punctul A spre dreapta. punctul A1 cu punctul D1. În felul acesta am format cadrul în interiorul căruia vom desena tiparul. pe verticală. pe care-l însemnăm cu litera F. Apoi. Desenăm această linie. Ca să desenăm tiparul este necesar să construim întîi liniile ajutătoare. reprezentînd direcţia firului drept de lungime a materialului. aplicăm măsura de lăţime a căciuliţei. Prima linie ajutătoare.5 cm sub linia de cadru.5 cm spre stînga. pe linia orizontală. iar din acest punct ieşim cu 0. iar de aici coboară spre punctul de întîlnire a liniei orizontale F. Această linie o desenăm unind printr-o linie oblică punctată. Acest punct indică porţiunea dinspre frunte a părţii laterale a căciuliţei. pe care-l însemnăm cu litera D1. în direcţie verticală. şi însemnăm locul cu litera A1. Pentru desenarea acestei linii. şi punem un punct. Această linie desparte cadrul în 2 părţi egale. pînă la linia orizontală B. măsura de lungime a căciuliţei. cu linia verticală C. din punctul A1.

pînă la linia orizontală B. 285 . Tot din punctul A spre dreapta. iar punctul de întîlnire a acestor linii îl însemnăm cu litera D. În punctul unde bombează linia curbă cu 1. Măsurile după care se lucrează tiparul de bandă sînt următoarele: Măsura de lungime a benzii este egală cu lungimea liniei de rotunjime de deasupra capului de la partea laterală. Din punctul A în jos. în felul următor: unim printr-o linie uşor oblică punctul A1 cu punctul F.5 cm Desenarea cadrului. măsurăm lungimea bentiţei şi însemnăm locul cu litera B. Din punctul C coborîm o linie verticală. şi apoi trece prin punctul de întîlnire a liniei verticale E cu linia orizontală B. pe linia orizontală. pe linia verticală. Prin închiderea dreptunghiului formăm cadrul în care vom desena tiparul de bandă.Linia dinspre faţă a părţii laterale.5 cm se înseamnă un punct. pe care-l însemnăm cu litera A. Măsura de lăţime a bentiţei se fixează astfel: Mărimea I = 3. care indică locul unde se va prinde şiretul ce leagă căciuliţa sub bărbie.5 cm spre stînga acestei linii. Ca să construim tiparul de bandă formăm în partea stîngă a hîrtiei un unghi drept. Unim din nou 2 punctele A1 şi D1. Linia curbă bombează cam la jumătatea liniei oblice ajutătoare cu 1. Din punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală. măsurăm lăţimea bentiţei şi însemnăm locul cu litera C. iar pe acesta îl unim printr-o linie curbă cu punctul D1. cu laturile nedefinite. Tiparul benzii din mijlocul capului.5 cm Mărimea II = 4 cm Mărimea III = 4.

Aceasta o desenăm măsurînd din punctul B spre dreapta. scoţînd ochiuri de jur împrejur. pe verticală. Linia aceasta constituie marginea dinspre frunte a benzii. Decupăm apoi tiparele pe liniile lor de contur. aşa ca pe tipar. se sporeşte într-o parte cu 5 ochiuri şi apoi la fiecare rînd pe faţă se sporeşte într-o parte şi alta după cum cere linia tiparului care porneşte din punctul D1. Ed. Ca să putem desena tiparul. printr-o linie uşor rotunjită. uşor pierdută în linia de cadru. În partea din spate se fac cîteva anouri în elastic prin care se trasează o panglică sau un şnur cu care se leagă sub bărbie. măsurînd din punctul A în jos. iar locul stabilit îl însemnăm cu litera E.Linia ajutătoare. Pe această linie se ataşează părţile laterale cu linia lor de rotunjime de deasupra capului. construim o linie ajutătoare. plus 1 cm şi însemnăm locul cu un punct. 1/3 din distanţa A – C şi însemnăm locul cu un punct. Cînd se ajunge în punctul A1 se începe încheierea ochiurilor pînă în punctul E. Linia marginii dinspre ceafă. 1/2 din distanţa A – B. Se tricotează apoi rotund un elastic pe marginea căciuliţei. După ce se tricotează bentiţa şi cele 2 părţi laterale. pe linia orizontală. se unesc cu punct cusut pe muchie. Unim printr-o linie curbă punctul de lăţime al marginii din frunte cu punctul de lăţime al marginii dinsre ceafă. Din punctul E ducem o linie orizontală pînă la linia verticală C. 1966. Tehnică. pe care îl coborîm cu 0. pregătindu-le astfel pentru lucru. Linia curbă trece prin punctul E. Aceasta o desenăm măsurînd din punctul A spre dreapta. Distanţa cuprinsă între acest punct şi punctul D reprezintă linia marginii dinspre ceafă a benzii. la fiecare rînd pe faţă. 1/3 din distanţa B – D. Acest punct îl unim cu punctul C. 286 . “Tricotaje de mînă”. Linia laterală a benzii. Bentiţa se lucrează începînd de la linia B – D. Linia marginii dinspre frunte. pe linia orizontală. Modul de tricotare a căciuliţei cu bandă Pentru tricotarea părţilor laterale se montează pe andrele 5 ochiuri şi apoi. Ana Popescu.5 cm sub linia orizontală A. Linia de mijloc a benzii este formată de linia verticală C – D.

în cm. Pentru desenarea tiparului folosim diferite măsuri. şi anume: 287 . iar fundul căciuliţei poate avea formă rotundă sau dreptunghiulară. stabilite pentru cele 3 mărimi.Copii – Căciuliţă cu fund Este formată din 2 părţi: o parte din faţă şi o parte care formează fundul căciuliţei. Partea din faţă are forma dreptunghiulară.

din primul punct şi stabilim punctul în direcţia mijlocului pensei. Distanţa cuprinsă între aceste puncte reprezintă adîncimea pensei. măsurăm 4 – 5 cm în sus. 288 . Cadrul desenat îl însemnăm cu literele A B C D.5 cm în continuare pe linia de lungime şi însemnăm locul cu al doilea punct. Aceasta este uşor rotunjită şi o desenăm măsurînd 1 cm pe linia dinspre spate. Ca să formăm pensa de pe linia de lungime a căciuliţei măsurăm 5 cm din punctul B spre dreapta. Din acet punct ridicăm o linie uşor şerpuită. Din acest punct măsurăm 1. Forma dreptunghiulară a părţii de fund a căciuliţei o obţinem desenînd un cadru dreptunghiular. Desenarea cadrului. Partea de fund a căciuliţei poate avea formă rotundă sau dreptunghiulară. Ca să stabilim vîrful pensei.Tiparul părţii din faţă. Pensa. cu liniile de lungime şi lăţime egale cu măsurile de lungime şi lăţime ale părţii de fund.5 cm ce se dă ca adîncime pensei şi măsura de 4 – 5 cm ce reprezintă lungimea pensei. ce se pierde în linia verticală C. apoi punctul stabilit îl unim prin linii uşor oblice cu punctele de pensă de pe linia de lungime. Linia orizontală A – C reprezintă linia de mijloc a acestui tipar. în raport cu mărimea în care se încadrează vîrsta copilului. pe linia orizontală. variază între aceste limite. Desenarea cadrului. iar locul stabilit îl însemnăm cu un punct. Tiparul de fund al căciuliţei. pe care-l însemnăm cu literele A B C D. Forma dreptunghiulară a tiparului. Din acest punct ducem o linie uşor pierdută în linia orizontală B. Linia din spate.5 – 2. pe linia de lungime şi punem un punct. iar lăţimea cadrului este egală cu măsura de lăţime a părţii din faţă. Pentru desenarea acestui tipar construim în partea stîngă a hîrtiei un cadru dreptunghiular. Linia verticală A – B reprezintă linia dinspre faţă.5 – 2. unde însemnăm locul cu un punct. Lungimea acestui cadru este egală cu măsura de lungime. Linia de lungime a părţii din faţă. Pe această linie montăm fundul căciuliţei. Linia verticală A – B reprezintă linia de mijloc a părţii de fund. Măsurăm 2 cm din punctul D spre stînga. Măsura de 1. de la linia orizontală B în sus.

dacă măsura de lăţime este de 4. Linia de mijloc a părţii de fund este formată de linia verticală A – B.Linia exterioară a părţii de fund.5 cm. pe linia verticală. De exemplu. pierdută în linia verticală C – D. Linia exterioară a părţii de fund se ataşează la linia dinspre spate a părţii din faţă. Aceasta o desenăm măsurînd din punctul A în jos. formînd astfel căciuliţa. O construim unind punctele D şi E printr-o linie oblică punctată. iar lungimea cadrului va fi egală cu măsura de lăţime înmulţită cu 2. Din acest punct ridicăm o linie şerpuită. Desenarea cadrului. 1/2 din distanţa A – B unde punem un punct. Linia exterioară a părţii de fund. Punctele stabilite le unim între ele printr-o linie rotundă. Lăţimea acestui cadru va fi egală cu măsura de lăţime a părţii de fund. Aceasta este formată de linia orizontală A – C şi linia verticală C – D. pe care-l însemnăm cu litera E. Aceasta este formată de linia orizontală B pînă la linia şerpuită. Dreptunghiul îl însemnăm cu literele A B C D. aşa ca pe tipar. Linia de lungime a părţii de fund. Din punctul E ducem spre stînga o linie orizontală punctată. Porţiunea liniei exterioare de o parte şi de alta a punctului A reprezintă partea din 289 . lungimea va fi egală cu 9 cm. Forma rotundă a părţii de fund o desenăm în cuprinsul unui cadru dreptunghiular. Linia exterioară de formă rotundă o desenăm aplicînd distanţa A – E pe toate liniile ajutătoare începînd din punctul E. Acestei linii îi putem face următoarea modificare: pe linia orizontală D măsurăm 2 cm din punctul D spre stînga şi însemnăm locul cu un punct. În direcţia colţului C linia exterioară poate rămîne cu colţ sau o putem rotunji. Această linie o formăm unind punctele C şi E printr-o linie oblică punctată. Apoi desenăm liniile ajutătoare. După desenarea liniilor ajutătoare trecem la construirea tiparului. Această linie formează partea dinspre ceafă a căciuliţei. Prima linie ajutătoare. Forma rotundă a tiparului. A treia linie ajutătoare. A doua linie ajutătoare.

Tehnică. În dreptul pensei se va spori cîte 1 ochi la 2 – 3 rînduri lucrate pe faţă. Cînd se ajunge cu lucrul în partea opusă se scade cîte 1 ochi. După ce s-au montat părţile căciuliţei. pregătindu-le pentru lucru. Dacă se stabilesc 8 puncte pentru scăzături se lucrează cîte 2 ochiuri deodată. pentru care se montează 8 – 10 ochiuri. 290 . în care se fac cîteva anouri. în spate. Pe această linie se aşează partea de fund. sporind apoi la începutul fiecărui rînd lucrat pe faţă.creştetul capului. Se împart apoi ochiurile în 4 sau 8 şi se fac scăzăturile cuvenite în direcţiile stabilite. Ana Popescu. se ridică 1 rînd de ochiuri şi se lucrează 4-5 rînduri de elastic. Modul de tricotare Acest gen de căciuliţă se începe a tricota din punctul B. începînd de la vîrful pensei spre bază în ordinea în care s-a sporit la pensa anterioară lucrată. mutînd primul şi al doilea ochi în aşa fel ca ochiul al doilea să cadă deasupra. iar porţiunea dintr-o parte şi alta a punctului B reprezintă partea din direcţia cefei. pe care se montează un număr de ochiuri corespunzător circumferinţei fundului căciuliţei. Se lucrează pe tiparul cu pensele închise. 1966. “Tricotaje de mînă”. Decupăm tiparele pe liniile de contur. Ed. Pentru tricotarea părţii de fund a căciuliţei se procedează astfel: Pentru forma dreptunghiulară se începe tricotarea de la latura B-A. Dacă se stabilesc numai 4 puncte pentru scăzături se lucrează cîte 3 ochiuri deodată. urmînd linia tiparului. de la partea dinspre faţă a căciuliţei. Pentru forma rotundă se lucrează rotund cu 5 andrele. Linia B – A reprezintă marginea din faţă a căciuliţei şi pe ea se face o bordură cu model. Prin anouri se trasează o panglică sau un şnur pentru legat căciuliţa sub bărbie.

291 . Dimensiunile după care se construieşte tiparul pentru copii de 1-2 ani sînt următoarele: Lungimea: 18 cm Lăţimea: 15 cm Pentru copii între 2 şi 7 ani se vor mări dimenssiunile cu cîte 1 cm pentru fiecare an.Copii – Căciuliţă olandeză Căciuliţa olandeză este formată dintr-o singură bucată de formă dreptunghiulară şi cu colţurile dinspre faţă uşor răsfrînte spre spate. Această căciuliţă este indicată pentru fetiţele în vîrstă de 1 – 7 ani.

ca atunci cînd se răsfrîng colţurile care formează urechiurile să se vadă frumos. Linia căciuliţei dinspre faţă. Ed. Colţul căciuliţei. “Tricotaje de mînă”. sau cu 2 feţe. 292 . Modul de tricotare Acest gen de căciuliţă este foarte simplu şi uşor de tricotat. Tehnică. Aceasta este formată de linia verticală A – B. Tiparul acestui gen de căciuliţă este foarte simplu. Linia de lungime este formată de linia orizontală B – D. Este formată de linia orizontală A – C.Tiparul căciuliţei olandeze. Este reprezentată de linia verticală C – D. Ana Popescu. În partea din spate se fac 2 cute şi cîteva anouri pentru trasat panglica sau şnurul cu care se leagă căciuliţa sub bărbie. Colţul care se răsfrînge este format din unghiul B. Linia cusăturii din spate. Dreptunghiul îl însemnăm cu literele A B C D. De remarcat este faptul că pentru bordura marginilor dinspre faţă şi lungime e necesar să se aleagă un model care să fie pe ambele feţe la fel. el reducîndu-se la un dreptunghi cu lungimea şi lăţimea egale cu măsurile de lungime şi lăţime ale căciuliţei. După ce am însemnat pe tipar ceea ce reprezintă fiecare linie decupăm tiparul. Linia de mijloc a căciuliţei. 1966.

cloş etc. 293 . cute. Modelele cele mai potrivite pentru vîrste între 1 şi 7 ani şi mai ales pînă la 5 ani sînt cele care prezintă lărgimea de la nivelul plătcuţei. cute. Pe plătcuţă şi pe fustiţă se poate aplica o broderie uşoară cu motive româneşti. la care se pot face variate garnituri şi tăieturi. Rochiţa este largă şi poate fi cu creţuri. iar gulerul este rotund. cloş etc. Pentru desenarea tiparului rochiţei cu platcă putem folosi măsuri stabilite şi măsuri luate direct pe corp. cerculeţe. Lărgimea poate fi făcută sub formă de creţuri. Tiparul rochiţei îl putem desena după măsuri fixe sau după măsuri luate direct pe corp. Plătcuţa rochiţei poate fi dreaptă sau de diferite forme. În mijlocul feţei sau al spatelui prezintă o fentă. clini. clini.Copii – Rochiţe Rochiţa constituie îmbrăcămintea de zi cu zi a fetiţelor.

294 . Rochiţa creaţă cu plătcuţă Această rochiţă creaţă şi cu plătcuţă reprezintă modelul cel mai drăguţ şi mai practic pentru fetiţe. mai ales pînă la vîrsta de 4 ani. cu excepţia măsurii de grosime a bustului. lungă = 22 cm Grosimea braţului = 20 cm Grosimea pumnului = 12 cm Măsurile stabilite dinainte se folosesc mai mult pînă la vîrsta de 3 ani. Cifrele date mai sus sînt valabile pentru vîrsta de 1 an. la care aplicăm un plus de cîte 4 cm. urmînd ca pentru următorii ani să se adauge cîte un plus de 2 cm la fiecare măsură pentru fiecare an.Măsurile sînt următoarele: Lungimea rochiţei = 35 cm Lăţimea spatelui = 20 cm Grosimea bustului = 56 cm Grosimea gîtului = 20 cm Lungimea mînecii: scurtă = 12 cm.

Pe plătcuţă şi pe rochiţă e o garnitură formată din broderie românească. faţă. mîneci. 295 . strînsă cu o manşetă. manşete şi guler.Modelul de faţă prezintă o plătcuţă dreaptă şi cu fentă în mijlocul spatelui. iar în faţă se înnoadă cu un şireţel. Desenăm în partea stîngă a hîrtiei. Tiparul de rochiţă se compune din spate. cam la 20 cm de la margine. Guleraşul este format din 2 bucăţi. Mînecuţa este scurtă. un unghi drept pe care îl însemnăm cu litera A. Tiparul din spate.

Tiparul spatelui cuprinde plătcuţa şi corpul rochiţei. A doua linie ajutătoare este linia de lăţime a spatelui. Linia aceasta o desenăm măsurînd din punctul A în jos. Din punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală. Din punctul D ridicăm o linie verticală punctată. Unim acest punct cu punctul de pe verticală A. pe verticală. Din punctul C ducem spre dreapta o linie orizontală. 296 . Plătcuţa. Punctul E indică înclinarea umărului. Măsurăm 1 cm din punctul A în jos. pe orizontală. Linia de umăr. care indică lungimea umărului. Răscroitura gîtului. pe orizontală. Tot din punctul A măsurăm spre dreapta. pînă la linia de cadru. prelungită cu 1 cm în afara liniei verticale punctate. şi punem un punct. care marchează şi lungimea plătcuţei. Pe această linie coborîm cu 3 cm sub linia de cadru şi punem un punct pe care-l însemnăm cu litera E. paralelă cu prizontala A.Prima linie ajutătoare este linia de lungime a rochiţei pe care o desenăm aplicînd din punctul A în jos pe verticală măsura de lungime a rochiţei şi însemnăm locul cu litera B. 1/2 din măsura de lăţime plus 1 cm. 1/6 din măsura de grosime a gîtului şi înemnăm un punct. Ca să formăm această linie aplicăm din punctul C spre dreapta. Locul stabilit îl însemnăm cu litera E1. pe verticală. Unim acest punct cu punctul de răscroitură al gîtului de pe orizontala A. printr-o linie uşor şerpuită. formînd linia de răscroitură a gîtului. printr-o linie oblică. paralelă cu orizontala A. Locul stabilit îl însemnăm cu litera D. 1/3 din măsura de grosime a gîtului plus 2 cm şi însemnăm locul cu litera C.

şi punem un punct. Spaţiul cuprins între linia de mijloc a corpului rochiţei şi linia verticală 297 . cu cîte o linie uşor rotunjită. Unim acest punct printr-o linie şerpuită cu punctul D. Forma de colţ pe care o obţinem măsurînd 3 cm din punctul C în jos. Linia de lungime a plătcuţei. Unim acest punct cu punctul C şi cu punctul D. Prelungim liniile orizontale B şi C spre stînga. Corpul rochiţei. minus 1 cm şi punem un punct pe care-l coborîm cu 3 cm sub linia C. cu 1/4 – 1/2 din măsura de lăţime a spatelui şi însemnăm cîte un punct. 1/4 din lăţimea spatelui. formînd astfel colţul plătcuţei. pînă la tiv. Corpul rochiţei reprezintă porţiunea de la plătcuţă în jos. formînd linia de lărgime a rochiţei care reprezintă şi linia de mijloc a spatelui la corpul rochiţei. Forma rotundă o formăm unind punctul E1 cu punctul C. Această parte a rochiţei este largă şi se susţine pe plătcuţă. Aceasta este formată de linia orizontală C – D. dîndu-i diferite forme. Linia de mijloc a spatelui o formează linia verticală A – C. Forma cu 2 colţuri o desenăm măsurînd din punctul C spre dreapta. Această linie poate fi modificată. pentru forma dreaptă. Aceasta este formată de linia orizontală C – D pentru forma dreaptă. Linia de lungime a plătcuţei poate fi şi alta decît cea descrisă. printr-o linie rotunjită. pe verticală. Linia de lărgime a creţurilor. pe orizontală.Răscroitura braţului. Unim apoi punctele de prelungire între ele printr-o linie verticală.

Linia de sus a corpului rochiţei o formează linia orizontală C – D. Din punctul stabilit ducem spre stînga o linie uşor pierdută în linia de lungime a rochiţei. Linia de rotunjime a rochiţei. Răscroitura braţului. cam la 20 cm de la marginea hîrtiei. Unim acest punct printr-o linie oblică. paralelă cu orizontala A. 298 . pe care-l însemnăm cu litera A. un unghi drept. Punctul F indică adîncimea răscroiturii braţului. linia corpului rochiţei urcă pînă la nivelul umărului. Punctul stabilit îl însemnăm cu litera C. măsura de lungime a rochiţei plus 2 cm. în afara liniei de cadru. De exemplu. 1/4 din măsura de grosime a bustului. cu punctul F. Această linie poate fi modificată. pe linia verticală. Prelungim apoi linia orizontală B cu 5 cm spre dreapta. care indică totodată şi lungimea plătcuţei. urmărind conturul liniei de lungime a plătcuţei. Din punctul B desenăm spre stînga o linie orizontală. Măsurăm 1 cm pe linia de sibraţ. Desenăm în partea dreaptă. plus 1 cm şi însemnăm litera F. Unim punctul D cu punctul F printr-o linie bine adîncită. Măsura variază între limitele date. în funcţie de lărgimea pe care dorim s-o dăm rochiţei. Locul stabilit îl însemnăm cu litera B. pe linia verticală. În acest scop măsurăm din punctele B şi C spre dreapta. Linia aceata o desenăm măsurînd din punctul A în jos. Linia de subraţ. A doua linie ajutătoare este linia de lăţime a feţei. aplicînd din punctul A în jos. în cazul plătcuţei rotunde. Tiparul de faţă. 1/3 din măsura de grosime a gîtului plus 3 cm. după linia de contur a plătcuţei. şi punem un punct pe care-l însemnăm cu litera G. Plătcuţa. Desenăm această linie aplicînd întîi măsura de grosime a bustului. de la punctul G în sus. Unim apoi aceste puncte între ele.C – B reprezintă lărgimea necesară creţurilor. pe liniile orizontale. printr-o linie verticală punctată. plus 1 cm şi notăm cîte 1 punct. Din punctul C ducem spre stînga o linie orizontală paralelă cu orizontala A. Prima linie ajutătoare este linia de lungime a rochiţei pe care o desenăm. Pe această linie coborîm de la linia orizontală C cu 1/6 din măsura de grosime a gîtului.

Unim punctul E cu punctul F printr-o linie adîncită. în afara liniei de cadru. Răscroitura braţului. măsurăm 1 cm de la punctul E în jos pe linia de răscroitură a braţului şi însemnăm un punct. Linia de sus a corpului rochiţei o formează linia orizontală C. lungimea umărului din spate minus 0. Măsurăm 1 cm pe linia de subraţ de la punctul G în sus. printr-o linie oblică. 1/6 din măsura de grosime a gîtului plus 0. Linia de lărgime pentru creţuri. în linie oblică. Punctul D indică lungimea umărului. Prelungim apoi linia orizontală B spre stînga liniei verticale punctate cu 7 cm şi însemnăm litera G. Aplicăm apoi. Linia de umăr. Unim apoi aceste puncte între ele. aplicăm din punctul C spre stînga. plus 2 cm.5 cm. la 3 cm sub linia orizontală A. Unim apoi punctul G printr-o linie oblică cu punctul F. Linia de rotunjime a rochiţei. Unim aceste puncte între ele printr-o linie verticală punctată. printr-o linie rotunjită. formînd linia de răscroitură a braţului la plătcuţă. Linia de mijloc a plătcuţei o formează linia verticală A – C. dîndu-i diferite forme ca şi la partea din spate a plătcuţei. începînd de la linia de răscroitură a gîtului de pe orizontala A spre stînga pînă la întîlnirea liniei orizontale ajutătoare. Prelungim liniile orizontale B şi C spre dreapta. pe orizontală. rotunjind astfel linia de sus a corpului rochiţei. Unim acest punct cu punctul de răscroitură al gîtului. unde se rotunjeşte uşor. Această linie indică înclinarea umărului la partea din faţă a plătcuţei. Ca să desenăm această linie este necear să aplicăm întîi măsura de grosime a bustului. de la răscroitura gîtului spre stînga. pe orizontală. Răscroitura braţului. Acest punct marchează adîncimea răsscroiturii braţului. şi punem cîte un punct. 1/4 din măsura de grosime a bustului plus 3 cm. Ducem apoi din acest punct o linie pierdută în orizontala B. 1/6 din grosimea gîtului plus 1. Tot din punctul A măsurăm în jos. În acest scop. Ducem din acest punct spre dreapta o linie uşor peridută în orizontala C. Punctul stabilit îl unim cu punctul de răscroitură al gîtului de pe linia de orizontală A. Această linie reprezintă şi linia de mijloc a feţei. plus 2 cm. Linia de lungime a plătcuţei o formează linia orizontală E – C. printr-o linie verticală. formînd linia de răscroitură a gîtului. pe liniile orizontale.5 cm şi însemnăm un punct. Locul aflat îl însemnăm cu litera D. pe verticală. Linia de subraţ. cu 1/4 – 1/2 din măsura de lăţime a spatelui. În acest scop aplicăm din punctele B şi C spre stînga.5 cm. Unim apoi punctul D cu punctul E peintr-o linie uşor rotunjită. unde punem un punct. şi punem un punct pe care-l însemnăm cu litera E. formînd astfel linia de subraţ. Măsurăm din punctul A spre stînga.Răscroitura gîtului. 299 . cuprinsă între mijlocul feţei şi punctul E. unde punem cîte un punct. 1/2 din măsura de lăţime a spatelui. Această linie o putem modifica. Pe această linie coborîm de la orizontala C în jos cu 1/6 din măsura de grosime a gîtului plus 2 cm şi însemnăm un punct pe care-l notăm cu litera F. Construim o linie ajutătoare punctată. Ca să desenăm această linie. Corpul rochiţei. Acest punct indică lăţimea feţei.

formînd linia dinpre faţă a răscroiturii mînecii. desenăm o linie ajutătoare. unde punem un punct. Dreptunghiul îl însemnăm cu literele A B C D. Însemnăm locul cu litera E. Linia din spate a răscroiturii mînecii o desenăm unind din nou punctul A cu E. Răscroitura mînecii. Pentru desenarea tiparului. 300 . plus 2 cm. plus 2 cm. pînă la linia de cadru. Unim apoi acest punct printr-o linie oblică cu punctul E. în partea ei de jos. aşa ca pe tipar. Linia ajutătoare. pe verticală. Măsurăm 2 cm din punctul D spre stînga pe linia orizontală. 1/2 din distanţa cuprinsă între punctele A şi C. Unim punctul E cu E. Din punctul E ducem spre stînga o linie orizontală. Tiparul de mînecuţă îl încadrăm într-un dreptunghi. Cusătura de subraţ. avînd lungimea egală cu măsura de lungime a mînecii şi lăţimea egală cu jumătate din grosimea braţului. printr-o linie adîncită.Tiparul de mînecuţă scurtă. printr-o linie bombată în partea de sus a ei. măsurînd din punctul C în jos. cu 1 cm sub linia de cadru.

Împărţim apoi în 2 linia verticală C – D şi punem un punct.5 cm pe linia cusăturii de subraţ. La mînecuţa scurtă manşeta este fără colţ. Linia de mijloc a gulerului o formează linia din mijlocul spatelui plătcuţei. de la orizontala B în sus. tăiem 301 . Pentru desenarea tiparului de guler rotund procedăm în felul următor: Unim pe linia de umăr plătcuţa din faţă cu cea din spate şi le conturăm pe hîrtie. Tiparul de guler. formînd o nouă linie de mijloc a tiparului de mînecă. pînă la mijlocul feţei. În acest scop. În acest scop. pe linia exterioară a gulerului şi punem un punct. precum şi liniile de mijloc din spate şi din faţă. Modificăm apoi liniile de răscroitură ale mînecii. În cazul cînd fenta se face în mijlocul spatelui. paralelă cu linia de răscroitură a gulerului. formînd colţul manşetei. Măsurăm 1. Linia exterioară a gulerului. Acest guleraş dintr-o singură bucată este indicat pentru rochiţele cu fentă la mijlocul feţei. urmărind răscroitura gîtului. Marginea exterioară a gulerului poate fi dreaptă sau cu diverse colţuri. Unim acest punct prin linii oblice cu punctele de pe liniile orizontale C şi D. pentru mîneca lungă. prelungim linia verticală a cadrului în sus de punctul A cu 4 – 6 cm şi însemnăm locul cu litera A1. Dreptunghiul îl însemnăm cu literele A B C D. Pentru obţinerea unui tipar de mînecuţă creaţă. modificînd măsura de lungime.Linia de lungime a mînecii. Din punctul stabilit ducem o linie şerpuită. uşor pierdută în linia de cadru. avînd lungimea egală cu 1/2 din măsura de grosime a pumnului. Odată cu aceasta se modifică şi răscroitura mînecii ca să poată forma buful. Pentru obţinerea unui tipar de mînecuţă lungă. Forma colţului poate fi şi dreaptă. unde însemnăm un punct. în loc de rotundă. pe liniile orizontale şi notăm cîte un punct. bufantă. Măsurăm din punctele C şi D cîte 1 cm spre stînga. În acest caz unim punctele amintite printr-o linie oblică. unind între ele punctele A1 şi E. Unim acest punct cu punctul de răscroitură a gulerului din mijlocul feţei printr-o linie rotunjită. Tiparul de manşetă este reprezentat de un dreptunghi. Măsurăm de la răscroitura gîtului 4 – 5 cm pe linia de mijloc a spatelui. prelungind liniile de cadru E şi B cu 4 – 6 cm spre stînga. Tiparul de manşetă. Lăţimea cadrului este de 2 cm. Scoatem apoi tiparele şi desenăm guleruşl în cadrul acestui contur. facem un guleraş din două bucăţi. formînd colţul gulerului. Manşeta o folosim pentru strîns lărgimea mînecuţei în parta de jos. procedăm la fel ca la mînecuţa scurtă. Colţul gulerului. Linia de mijloc a manşetei o reprezintă linia verticală A – B. Unim acest punct cu punctul de răscroitură a gulerului şi punem un punct. la care adăugăm un plus de 3 – 4 cm pentru mînecuţa scurtă. Măsurăm 2 cm din mijlocul feţei spre stînga. Manşeta cu colţ se aplică numai la mînecuţa lungă. Din acest punct ducem o linie rotunjită. lărgim mînecuţa. Răscroitura gulerului o formează linia de contur a răscroiturii gîtului cuprinsă între semnul de mijloc al spatelui şi cel al feţei. Colţul manşetei.

de unde se încheie. 302 . sau cu borduri. După desenare decupăm tiparul pe liniile de contur. scăzături în cuprinsul rochiţei. dacă modelul îngăduie.gulerul pe linia din mijlocul spatelui. Dacă se doreşte ca linia de subraţ să fie dreaptă. Gulerul se lucrează după tipar. dacă este desfăcut şi în faţă şi spate. urmărind linia tiparului. Marginea plătcuţei poate fi simplă. formîndu-i un colţ aasemănător cu cel din faţă. Dacă este dintr-o singură bucată. dantelate sau compacte. Mînecile pot fi cu manşete. Lucrul se începe de la tiv spre plătcuţă pentru corpul rochiţei. sau li se pot face o margine lucrată cu punct de elastic care înlocuieşte manşeta la o mînecuţă mai puţin largă. dînd forma de clini. începînd din mijlocul feţei sau al spatelui. Modul de tricotare a rochiţei. se începe din mijlocul feţei. Plătcuţa se execută în funcţie de forma ei. începînd cu partea cea mai lungă de pe tiparul respectiv (colţurile). Aici fantezia are cîmp larg de acţiune. Tricotarea rochiţei pentru fetiţe cuprinde o gamă întreagă de modele ajurate. atunci se pot face.

Unele modele de rochiţă prezintă în loc de plătcuţă 2 bretele simple sau înnodate pe umăr.

În acest caz, corpul rochiţei îl montăm pe o bentiţă de aceeaşi lăţime a bretelelor. Pe dosul acestei bentiţe se aplică bretelele. Acest gen de rochiţe sînt indicate pentru vară. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

303

Copii – Pantalonaş chilot
Pantalonaşul – chilot poate fi purtat de copii începînd de la vîrsta de 7 luni şi pînă la vîrsta de 6 – 7 ani.

Pantalonaşul se poartă numai cu un elastic în talie. Acest pantalonaş, cu unele adaosuri, poate fi folosit şi ca şpilhozen, aşa cum vom vedea mai departe. Pentru desenarea tiparului pantalonaşuluichilot folosim măsuri stabilite. Pentru copii de 7-8 luni pînă la 1 an vom folosi următoarele măsuri: Lungimea = 22 cm Lăţimea = 56 cm Lungimea cordonului = 50 cm Pentru copiii de peste 1 an, vom adăuga fiecărei măsuri cîte 2 cm pentru fiecare an. Tiparul de pantalonaş-chilot Desenarea cadrului. Ca să desenăm tiparul acestui pantalonaş, desenăm mai întîi un dreptunghi, avînd lungimea egală cu măsura de lungime a pantalonaşului, iar lăţimea egală cu 1/4 din lărgimea pantalonaşului. Dreptunghiul îl însemnăm cu literele A B C D.
304

Răscroitura piciorului. Măsurăm din punctul B spre dreapta, pe linia orizontală, 1/2 din distanţa B – D minus 3 cm, unde punem un punct, pe care-l însemnăm cu litera E şi care indică adîncimea răscroiturii piciorului pe linia de fund a pantalonului. Din punctul D măsurăm în sus, pe linia verticală, 1/3 din distanţa C – D, plus 1 cm şi însemnăm locul cu litera F. Punctul F indică adîncimea răscroiturii piciorului pe linia de şold a pantalonului. Unim întîi printr-o linie curbă punctele E şi F. Linia curbă este adîncită cu 2,5 cm faţă de linia oblică punctată. Linia de talie este reprezentată pe tipar de orizontala A – C. Acest tipar reprezintă faţa şi spatele pantalonului. Modul de tricotare a pantalonaşului-chilot. Tricotarea pantalonaşului începe de la linia de talie a feţei. Se montează pe andrele un număr de ochiuri corespunzător măsurii ce o prezintă tiparul per linia de talie. Se tricotează 2 cm cu punct de elastic dublu, dacă se trasează un elastic prin el, sau se fac 3 rînduri cu punct de semielastic 1X1, apoi un rînd de găurele tricotînd un jeteu, 2 ochiuri tricotate împreună pe dos. Se repetă acest model. Se continuă apoi cu punct de semielastic încă cîteva rînduri pînă se ajunge la o lăţime de 2,5 cm. După această bentiţă se începe tricotarea propriu-zisă a pantalonaşului cu punct de jerseu, sau cu alt punct, la alegere. După ce s-a tricotat o porţiune egală cu lungimea liniei de şold, se creşte 1 ochi în mijlocul rîndului. Se înseamnă acest ochi şi în rîndurile următoare se creşte la fiecare rînd lucrat pe faţă cîte 1 ochi, la dreapta şi la stînga ochiului din mijloc, pînă ce lăţimea clinului corespunde cu tiparul. De menţionat este că ochiurile clinului se lucrează cu punct de jerseu. Se continuă tricotarea pentru partea din spate, care începe cu clinul care se formează prin scăzăturile ce se fac pe o parte şi pe alta a clinului, iar pentru piciorul pantalonaşului se adaugă ochiuri sau se sporeşte într-o parte şi alta a clinului după cerinţele tiparului.
305

Se continuă tricotarea cu scăzături pînă la terminarea clinului, apoi se lucrează în linie dreaptă pînă în talie, unde se face o bentiţă cu elastic sau cu găurele, ca la faţa pantalonaşului. Se unesc apoi cele două părţi pe linia de şold cusute pe muchie sau cu cusătură descălcată pe dos. În talie se introduce un elastic dacă marginea este dublă, sau un şiret dacă marginea are găurele. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

306

Copii – Pantalonaş şpilhozen
Spilhozenul este un pantalonaş cu plătcuţă şi bretele în faţă, iar în spate cu elastic. El se poartă atît de fetiţe, cît şi de băieţi, de la vîrsta de 7-8 luni, pînă la peste 7 ani.

Pentru pantalon se foloseşte tiparul de pantalon-chilot. Modul de tricotare Tricotarea spilhozenului se face la fel cu pantalonul chilot. Bentiţele sînt fîşii de lăţimi variabile între 3-5 cm. Plătcuţa este un dreptunghi de circa 6 x 10 cm. Pe ea se pot face diverse figurine sau modele româneşti. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.
307

Copii – Pantalonaş scurt pentru băieţi
Pantalonaşul scurt este purtat de băieţi, începînd de la vîrsta de 2 ani şi pînă la 7-8 ani.

Pentru desenarea tiparului de pantalonaş putem folosi măsuri gata stabilite sau luate direct pe corp. Măsurile stabilite pentru băieţi în etate de 3 ani sînt următoarele: Lungime = 22 cm Grosimea şoldurilor = 62 cm Aceste măsuri cresc în raport cu vîrsta copiilor, după cum urmează: Lungimea creşte cu cîte 2 cm pentru fiecare an. Grosimea şoldurilor creşte cu cîte 4 cm pentru fiecare an. Tiparul de faţă a pantalonaşului scurt Desenarea cadrului. Pentru desenarea acestui tipar construim un unghi drept cu laturile nedefinite în partea stîngă a hîrtiei şi-l însemnăm cu litera A. Din punctul A în jos, pe linia verticală, aplicăm măsura de lungime a pantalonilor şi însemnăm punctul cu litera B. Din punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală. Aplicăm apoi, pe liniile orizontale, din punctele A şi B spre dreapta, 1/3 din măsura de grosime a şoldurilor şi punem cîte un punct. Însemnăm punctul de pe linia orizontală A cu litera C şi cel de pe linia orizontală B cu litera D. Unim printr-o linie verticală punctul C cu D, formînd un cadru dreptunghiular, în interiorul căruia vom desena tiparul de faţă şi spate al pantalonului scurt.

308

Linia de răscroitură a piciorului. Aceasta o formăm măsurînd din punctul B în sus, pe linia verticală, 1/4 din distanţa B-D. Locul aflat îl însemnăm cu litera E. Acest punct indică adîncimea răscroiturii piciorului. Măsurăm apoi din punctul D spre stînga, pe linia orizontală, 1/4 din distanţa B-D minus 1 cm şi punem un punct pe care-l însemnăm cu litera F, care indică lărgimea răscroiturii piciorului. Unim, apoi, printr-o linie uşor adîncită, punctele E şi F, formînd astfel linia de răscroitură a piciorului. Cusătura interioară a piciorului. Aceasta o formăm măsurînd din punctul D în sus, pe verticală, 1/4 din distanţa B-D, minus 1 cm. Locul aflat îl însemnăm cu litera G. Acest punct marchează înălţimea cusăturii piciorului. Unim apoi acest punct printr-o linie oblică cu punctul F, formînd astfel linia de cusătură a piciorului. Linia de mijloc a feţei. Aceasta o construim măsurînd din punctul C spre stînga 1/10 din măsura de grosime a şoldurilor, minus 1 cm. Locul stabilit îl însemnăm cu litera H. Acest punct indică mijlocul feţei. Unim apoi punctul H cu punctul G printr-o linie adîncită în partea de jos, aşa ca pe tipar, construind astfel linia de mijloc a feţei. Linia de talie o formează linia orizontală, din punctul A pînă la punctul H.

309

Tiparul de spate al pantalonaşului scurt. Partea din spate prezintă linii comune cu faţa, cu excepţia liniilor de talie şi mijloc, pe care trebuie să le desenăm. Linia de mijloc a spatelui o formăm măsurînd din punctul C spre stînga, pe linia orizontală, 1/2 din distanţa cuprinsă între punctul C şi punctul H. Locul aflat îl însemnăm cu un punct, pe care-l însemnăm cu litera I. Punctul I indică mijlocul spatelui. Unim apoi acest punct printr-o linie oblică, cu punctul G, formînd astfel linia de mijloc a spatelui. Linia de talie o reprezintă linia A-I. Modul de tricotare. Tricotarea pantalonaşului scurt se face începînd cu linia de talie, care poate rămîne dreaptă ca în model, sau se poate începe cu o margine lucrată cu punct de semielastic pe o lăţime de 2-3 cm. Se urmăreşte linia tiparului pentru fiecare parte separat, sau se poate tricota într-o singură bucată, o parte de faţă şi de spate unite pe linia A-E. Pe linia de talie se fac butoniere, dacă pantalonaşul se prinde de bluziţă, făcînd un costumaş, sau i se pun bretele şi se poate purta cu orice bluză sau pulovăr. Pentru tricotare se pot folosi diverse puncte: punct de jerseu, punct leneş, punct de ţesătură, punct de jerseu răsucit şi altele, după gustul fiecăruia. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

310

Cardigan clasic – Model nr. 1
Cine preferă îmbrăcămintea simplă, care nu este supusă capriciilor modei, îşi va pregăti cu siguranţă acest cardigan fin, cu linii clasice, uşor de purtat. Nota modernă o primeşte de la decolteul fără guler sau bantă, de la mîneca şapte-optimi şi marginile feţelor, dublate cu acelaşi material.

Furnituri: circa 350 g lînă, andrele nr. 2 şi 2 1/2, opt nasturi. Mărimea: circumferinţa pieptului circa 95 – 96 cm. Lărgimea cardiganului încheiat circa 104 cm, lungimea la mijlocul spatelui 57 cm. Model: I. Marginea de jos şi manşetele se lucrează în „punct de elastic” 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos. II. Restul: „punct de jerseu răsucit”. (Atît la modelul I, cît şi la modelul II ochiurile tricotate pe faţă se iau din spatele andrelei).

311

Măsura: 32 ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm din modelul II. Spatele: Începem cu 150 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm 7 cm cu modelul I. Continuăm cu andrele nr. 2 ½ şi modelul II. Creştem la ambele margini ale lucrului, la cîte 4 cm, de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 162 ochiuri. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 32 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri , X de 6 ori cîte 1 ochi, pr urmă tricotăm 2 rînduri fără scăderi. Repetăm încă o dată de la X. Mai scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Rămîn 124 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm, măsuraţi vertical, creştem aici şi începînd de la cîte 1 ½ cm, la ambele margini, de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 136 ochiuri. Umărul: La 51 cm măsuraţi de jos scădem, la începutul rîndurilor următoare, de 24 ori cîte 3 ochiuri şi de 10 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 44 ochiuri la mijloc. Încheiem. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 86 ochiuri pe andrele nr. 2. Tricotăm 7 cm cu modelul I. La 2 cm de jos formăm prima butonieră. Tricotăm 5 ochiuri de la marginea dreaptă şi din 4 ochiuri facem butoniera. Următoarea butonieră o formăm la 7 cm în ultimele 2 rînduri ale elasticului. După a doua butonieră continuăm cu andrele nr. 2 ½ , adăugînd în rîndul întîi, la marginea dreaptă, 12 ochiuri. Vor fi 98 ochiuri. În rîndurile pe faţă tricotăm, începînd de aici, aceste 12 ochiuri pe faţă, ridicăm 1 ochi, luîndu-l din spatele andrelei şi continuăm pe faţă pînă la sfîrşitul rîndului. În felul acesta tricotăm toată faţa. În această dublură a marginii feţei formăm încă 6 perechi de butoniere, la distanţa de 6 ½ cm una de alta; tricotăm de la margine 4 ochiuri, din 4 ochiuri facem o butonieră, tricotăm 4 ochiuri, ridicăm 1 ochi, tricotăm 4 ochiuri, din 4 ochiuri facem o butonieră şi sfîrşim rîndul. La marginea stîngă creştem la cîte 2 cm, de 10 ori cîte 1 ochi. Vor fi 108 ochiuri. La 29 cm măsuraţi de jos lucrăm, în locul pensei de la piept, cu rînduri prescurtate: pe faţa lucrului tricotăm de la începutul rîndului 66 ochiuri, restul rămîne pe andreaua stîngă, întoarcem şi tricotăm pe dos
312

tot aceste 66 ochiuri. Rîndul următor: 73 ochiuri pe faţă, întoarcem, tricotăm tot aceste 73 ochiuri pe dos. Rîndul următor: 80 ochiuri pe faţă, întoarcem şi tricotăm 80 ochiuri pe dos. Continuăm în felul acesta, tricotînd tot la două rînduri cu cîte 7 ochiuri mai mult pînă ce tricotăm iar cu toate ochiurile rîndului. Răscroiala mînecii: Cînd marginea laterală are aceeaşi înălţime ca şi aceea a spatelui pînă la răscroiala mînecii, scădem la marginea exterioară la cîte două rînduri 7 ochiuri, o dată 3 ochiuri, de trei ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. Rămîn 85 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm, măsuraţi vertical, creştem aici şi începînd de aici la cîte 1 cm, de 9 ori cîte 1 ochi. Răscroiala gîtului: Între timp, cînd marginea interioară este de 41 cm de la adăugarea ochiurilor, încheiem la începutul rîndului următor 25 ochiuri. Scădem apoi la cîte 2 rînduri, la începutul lor, o dată 4 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 5 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. Urmăm drept înainte. Umărul: Cînd faţa este de 50 cm de la marginea de jos, scădem la marginea exterioară, la cîte 2 rînduri, de 7 ori cîte 4 ochiuri, apoi cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Partea stîngă a feţei: Se lucrează inversat şi fără butoniere. De reţinut: Deoarece am format sub răscroiala mînecii un unghi de 2 ½ cm prin rîndurile prescurtate, vom avea începînd de aici, 2 măsuri diferite. Marginea laterală este mai scurtă, cea interioară mai lungă, respectiv mai înaltă. Mîneca: Începem cu 78 ochiuri pe andrele nr. 2. Tricotăm 5 cm cu modelul nr. I. Continuăm cu andrele nr. 2 ½ cu modelul II. Creştem la ambele margini ale lucrului, la cîte 6 rînduri, de 23 ori cîte 1 ochi. Vor fi 124 ochiuri. Cînd mîneca are 35 cm de la marginea de jos – sau altă măsură necesară antebraţului – scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 12 ori cîte 2 ochiuri. * de 10 ori cîte 1 ochi, apoi urmează 2 rînduri fără scădere. Repetăm încă o dată de la *. Scădem mai departe: de 18 ori cîte 1 ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri, şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 18 ochiuri. Încheiem. Călcăm bucăţile tricotate, le montăm. Îndoim marginea inferioară a feţelor de-a lungul ochiurilor ridicate şi tivim. Butonierele prinse duble le festonăm. Pe 3 ochiuri începem o bantă lucrată în bie. Creştem la începutul rîndurilor lucrate pe faţă cîte 1 ochi, la începutul celor lucrate pe dos cîte 2 ochiuri, pînă avem 15 ochiuri. Începînd de aici creştem mai departe cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe faţă, iar la începutul celor tricotate pe dos, scădem cîte 1 ochi. În felul acesta cele 15 ochiuri de pe andrea nu se înmulţesc, dar nici nu scad. Cînd banta este cu circa 10 cm mai scurtă decît înconjurul gîtului pînă la îndoitura tivului, scădem la începutul rîndurilor tricotate pe faţă cîte 2 ochiuri, iar la începutul celor pe dos cîte 1 ochi, pînă rămîn 3 ochiuri. Încheiem. Călcăm banta fără a o întinde, o coasem, culcată cu faţa pe
313

“Tricotaje de mînă”. Coasem nasturii. O răsfrîngem şi o tivim cu puncte invizibile. Tehnică. dar numai de la un tiv al feţei pînă la celălalt tiv. 1959 314 . Ed.faţa cardiganului în jurul răscroielii gîtului. Cornelia Both şi Martha Recht.

Jachetă pepit – Model nr. Jacheta are mîneci şapte-optimi. 7 nasturi. Tivurile de jos se tricotează în „punct de jerseu”. 2 ½ . 315 . fără guler. Restul pepit. II. Furnituri: Circa 280 g lînă de culoare deschisă şi circa 320 g lînă de culoare închisă. lungimea la mijlocul spatelui. după schema alăturată. dar se poate confecţiona şi cu mîneci lungi. Combinaţiile de culori negru-alb. 2 Această jachetă elegantă se tricotează într-un model pepit „Pied-de-poule”. bleumarin-alb. circa 15 cm mătase subţire pentru dublura gulerului. care se lucrează la fel ca punctul suedez. 60 cm (circumferinţa pieptului 96 – 98 cm). Mărimea: Lărgimea jachetei încheiată circa 104 cm. bordo-ivoriu. Model: I. brun-bej dau impresia unei ţesături. andrele nr.

creştem la ambele margini. în locul pensei de la piept. la începutul lor. Vom avea 117 ochiuri. tricotăm 10 ochiuri şi din 7 ochiuri facem o a doua butonieră. Vor fi 162 de ochiuri. de 8 ori cîte 1 ochi. la începutul rîndurilor următoare. cu rînduri prescurtate (avem 116 ochiuri pe andrea). cîte 4 ochiuri pînă se epuizează toate ochiurile. de 2 ori cîte 7 ochiuri. pînă ce răscroiala mînecii are pe verticală 10 cm. Facem în total 7 perechi de butoniere. Tricotăm 3 cm cu modelul I. restul rămîne 316 . de 3 ori cîte 1 ochi. Marginea dreaptă o continuăm înainte şi la 3 cm de la adăugarea ochiurilor formăm prima pereche de butoniere: tricotăm 4 ochiuri de la margine. cît şi pe dosul lucrului cîte 1 rînd de ochiuri pe dos şi totodată adăugăm la marginea dreaptă (cea interioară) 32 ochiuri.Măsura: 35 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm. La marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri. Rămîn 146 ochiuri. Spatele: Începem cu 162 ochiuri de culoare închisă. După 3 cm tricotăm atît pe faţă. Aici. Între timp. din 7 ochiuri facem o butonieră. Între timp. Rămîn 156 ochiuri. De aici creştem la cîte 2 cm. Scădem la ambele margini ale lucrului. şi începînd de aici. continuăm apoi cu modelul II după schema dată (ochiul care începe şi cel care sfîrşeşte rîndul nu se includ în model). În rîndul următor tricotăm pe faţa lucrului 66 ochiuri. la 37 cm măsuraţi de la marginea de jos. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 78 de ochiuri. cu lînă de culoare închisă. de 10 ori cîte 1 ochi. Umărul şi răscroiala gîtului: La 58 cm măsuraţi de jos scădem la ambele margini. încheiem 16 ochiuri în mijlocul rîndului. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu modelul II. Celelalte perechi de butoniere sunt la 7 ½ cm una de alta. mereu la cîte 5 cm. Apoi creştem la cîte 2 cm de 10 ori cîte 1 ochi. la 63 cm. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 40 cm de la marginea de jos. de 10 ori cîte 4 ochiuri şi de 11 ori cîte 3 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare. Vor fi 176 ochiuri. Vor fi 110 ochiuri. Continuăm drept înainte. Rămîn 107 ochiuri. la cîte 1 cm. Urmează pe faţa şi dosul lucrului cîte 1 rînd de ochiuri pe dos. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi terminăm cele 2 bucăţi separat. La marginea stîngă (cea exterioară) scădem la cîte 5 cm de 3 ori cîte 1 ochi. lucrăm.

de 4 ori cîte 4 ochiuri. Vor fi 134 ochiuri. În următorul rînd tricotăm 86 ochiuri. de 20 ori cîte 1 ochi. cînd răscroiala mînecii are. de 14 ori cîte 1 ochi.pe andreaua stîngă. creştem aici şi. Încheiem. începînd de aici. Mîneca: Începem cu 94 ochiuri din culoarea mai închisă. De reţinut: Deoarece am format sub răscroiala mînecii un unghi de circa 2 ½ cm prin rîndurile prescrutate. Întoarcem. de 2 ori cîte 3 ochiuri.a. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Butonierele le festonăm prinse cîte 2. Întoarcem. Creştem la ambele margini. Răscroiala mînecii: Cînd faţa are 40 cm de la marginea de jos. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele 2 linii ale umărului. la cîte 2 rînduri. revenim asupra acestor 76 ochiuri. Întoarcem. coasem o mică cheutoare. de 2 ori cîte 4 ochiuri. Încheiem. de 2 ori cîte 5 ochiuri.d. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri. tricotăm tot aceste 66 ochiuri pe dos. de 2 ori cîte 3 ochiuri.m. de 2 ori cîte 2 ochiuri. Cele trei margini drepte ale gulerului le îndoim cîte 1 cm şi căptuşim gulerul cu mătase. Coasem nasturii. Întoarcem şi tricotăm 80 ochiuri ş. tricotăm 70 ochiuri. de 5 ori cîte 5 ochiuri şi 4 ochiuri pînă se termină toate ochiurile.d. la circa 4 cm de la marginea interioară a feţelor. scădem la marginea exterioară. o dată 9 ochiuri. pe urmă lucrăm cu rînduri prescurtate. de 5 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Apoi tricotăm atît pe faţă. Feţele le îndoim în afară pe o lărgime de 4 ½ cm. tricotăm 60 ochiuri. pe urmă continuăm cu modelul II.a. Rămîn 93 ochiuri. cît şi pe dosul lucrului. ca să nu se răsfrîngă colţul feţei. Tivurile de jos le îndoim şi le coasem cu puncte invizibile. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Tot la 2 rînduri tricotăm cu 10 ochiuri mai mult pînă ce în sfîrşit lucrăm iar cu toate ochiurile rîndului. pe verticală. Cînd răscroiala mînecii are. la cîte 2 cm. Umărul: Între timp. Rămîn 20 ochiuri. vom avea începînd de aici 2 măsuri diferite. încheiem la începutul rîndului următor 31 ochiuri. lucrînd în cele din urmă cu toate ochiurile rîndului. Aşezăm gulerul cu rîndul cu care l-am încheiat în răscroiala gîtului. Răscroiala gîtului: Între timp. sau altă măsură necesară antebraţului. scădem la marginea exterioară. 17 cm. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Cînd mîneca are 41 cm de la marginea de jos. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. cîte 1 rînd de ochiuri pe dos. le coasem sus şi jos. cînd marginea interioară (cea din dreapta) are 52 cm de la adăugarea ochiurilor. Tricotăm 10 cm drept înainte. restul rămîne pe andreaua stîngă. În fiecare rînd tricotăm cu 10 ochiuri mai mult. Tricotăm pe faţa lucrului 104 ochiuri. Gulerul: Începem cu 148 ochiuri cu modelul II. întoarcem ş. respectiv mai înaltă. o dată 3 ochiuri. cea interioară mai lungă. pe urmă la cîte 2 rînduri. cea plină arată umărul real obţinut de 8 ½ cm. întoarcem. Această margine urmează drept înainte. Cea punctată arată înălţimea scăzută (aici 6 cm). În rîndul următor tricotăm 76 ochiuri. Marginea laterală va fi mai scurtă. de 10 ori cîte 1 ochi. Călcăm puternic părţile tricotate cu ajutorul unei cîrpe ude şi le montăm. la cîte 2 rînduri. de 10 ori cîte 1 ochi la marginea exterioară. iar sub guler un nasture mic. o dată 3 ochiuri. pe verticală 7 cm.m. La partea de sus a părţii cu butoniere. le răsfrîngem şi le tivim. 317 .

Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje de mînă”. 1959 318 . Tehnică. Ed.

jacheta fiind încheiată la nasturi. Model: I. Banta de la butoniere. formată din două bucăţi. 3 şi 6 nasturi. garnitura mînecilor şi a buzunarelor „punct de orez lungit”. Marginea de jos şi manşetele se lucrează în „punct de elastic”. nasturi şi gît. lărgimea. II. Furnituri: Circa 600 g lînă de grosime mijlocie. Mărimea: Circumfeinţa pieptului circa 94 – 96 cm. O bantă lată înconjoară feţele. Gaica. 3 Această jachetă frumoasă şi practică are două buzunare mari care par aplicate.Jachetă raglan – Model nr. sunt lucrate împreună cu feţele. andrele nr. este aşezată mai jos de linia taliei. În realitate. lungimea jachetei la mijlocul spatelui circa 70 cm. 319 . circa 108 cm.

*tricotăm 2 rînduri fără scăderi. 2 ochiuri pe dos. Restul jachetei se tricotează în „punct de jerseu”. III. încheiem 14 ochiuri la mijloc. Tricotăm drept. de 2 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 2 ochiuri. La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 1 ochi. Măsura: 28 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul III. Continuăm cu modelul III şi tricotăm drept 14 cm măsuraţi de la marginea de jos. 1 ochi pe dos. La marginea exterioară continuăm scăderile conform explicaţiilor date. pentru a forma garnitura buzunarului. cu modelul II pe distanţa de 4 cm. la marginea dinspre gît scădem la cîte 2 rînduri. La începutul rîndurilor următoare scădem de 54 ori cîte 1 ochi. la începutul lor. Vom avea 142 ochiuri. Repetăm încă de 14 ori de la*. Spatele: Începem cu 130 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. Răscroiala mînecii raglan: La 38 cm măsuraţi de jos scădem la începutul celor 2 rînduri următoare cîte 6 ochiuri.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 14 pe faţă. luăm una dintre părţi pe o andrea de rezervă şi încheiem fiecare bucată separat. Între timp. la distanţe de 4 cm. dar tricotăm cîte 2 ochiuri pe dos la ambele margini ale buzunarului. Rîndurile 2 şi 3 se repetă. ochiul care încheie rîndul. Începînd de aici tricotăm cele 41 ochiuri dintre cele cîte 2 ochiuri pe dos. deasupra ochiului pe dos. Aici. pînă ce lucrul nostru are 12 cm de la marginea de jos. de 6 ori cîte 1 ochi. pînă se termină toate ochiurile. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. Continuăm cu modelul III. 11 ochiuri pe faţă. 2 pe dos. Pe rîndurile de pe dosul lucrului tricotăm ochiuri pe faţă deasupra celor tricotate pe faţă şi ochiuri pe dos deasupra ochiurilor pe dos. 320 . tricotăm 1 ochi pe dos. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe faţă. la 65 cm măsuraţi de la marginea de jos. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe dos. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 72 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. iar deasupra ochiului pe dos tricotăm 1 ochi pe faţă. şi începînd de aici creştem la ambele margini. Pe faţa lucrului vom avea următoarea împărţire a ochiurilor: ochiul începător. 41 pe faţă.

Vor fi 121 de ochiuri. Gaica: (două bucăţi) Începem cu 15 ochiuri şi tricotăm 24 cm. să înconjoare marginile interioare ale jachetei. în afară de cele 25 ochiuri din mijloc. Tricotăm 8 cm cu modelul I. pînă se termină toate ochiurile. Partea stîngă a feţei: Se lucrează inversat. cîte 5 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Mîneca dreaptă: Începem cu 69 ochiuri. Această margine mai scurtă vine în faţa jachetei.Cînd buzunarul are 16 cm de la marginea de jos. Între timp. apoi tot la al 2-lea rînd lucrat pe faţă. la începutul lui. Banta va fi atît de lungă încît. Continuăm faţa. adică la cîte 4 cm de 6 ori cîte 1 ochi. Banta: Începem cu 27 ochiuri cu modelul II. scădem la începutul rîndului. Continuăm cu modelul III. La începutul celor 2 rînduri din urmă scădem cîte 1 ochi (41 ochiuri). de 27 ori cîte 1 ochi. scădem 6 ochiuri la începutul rîndului următor lucrat pe dos. la fel ca la spate. 321 . încheiem 41 ochiuri şi continuăm pe faţă pînă la sfîrşitul rîndului. Începînd de aici scădem la această margine. tricotăm rîndul următor pe faţa lucrului astfel: tricotăm 14 ochiuri pe faţă. tot pe dos. pe urmă scădem raglanul la fel ca la spate. tricotăm pe urmă şi restul de 14 ochiuri. apoi mereu la al doilea rînd lucrat pe dos. la cîte 4 rînduri. Lăsăm lucrul de o parte. (Dacă întrebuinţăm nasturi mai mici. Răscroiala mînecii raglan şi răscroiala gîtului: La aceeaşi înălţime ca la spate. Pe andrele separate montăm 43 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 13 cm cu modelul III. scădem la începutul rîndurilor lucrate pe faţă pentru răscroiala gîtului: la 38 cm de la marginea de jos şi începînd de aici mereu la al 4-lea rînd lucrat pe faţă. Vor fi 78 ochiuri. de 15 ori cîte 1 ochi şi începînd de aici. de 26 ori cîte 1 ochi. la începutul fiecărui rînd lucrat pe dos. la marginea dreaptă însă numai pînă la 69 cm măsuraţi de la marginea de jos. la 38 cm măsuraţi de la marginea de jos. Repetăm de la * pînă se termină toate ochiurile. Pe urmă scădem la începutul rîndurilor următoare *de 2 ori cîte 1 ochi şi de 2 ori cîte 2 ochiuri. tricotăm 10 ochiuri de la margine şi facem butoniera din 7 ochiuri). În acelaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii. La 3 cm de la început şi începînd de aici la cîte 8 cm. la începutul lor. Tricotăm 9 ochiuri de la margine şi din 9 ochiuri facem butoniera. Sfîrşim cu 1 rînd de ochiuri pe faţă şi lăsăm lucrul la o parte. Mîneca stîngă se tricotează inversat. Lucrăm drept pînă ce mîneca are 40 cm de la marginea de jos. puţin întinsă. formăm butonierele în număr de 5. Creştem la ambele margini. La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 6 ochiuri. la cîte 2 rînduri. Începînd de aici tricotăm tot rîndul în „punct de jerseu”. pe care le lucrăm pînă la sfîrşit în „punct de orez prelungit”. scădem de 6 ori cîte 1 ochi. de 10 ori cîte 1 ochi şi de aici la începutul fiecărui rînd lucrat pe faţă. creştem marginea exterioară (cea din stînga) începînd de la 14 cm. cîte 1 ochi. Tricotăm pe dos ochiurile de la începutul rîndului şi continuăm pe aceeaşi andrea ochiurile căptuşelii buzunarului.

Coasem banta de marginea interioară a feţelor. Aşezăm cele două părţi ale găicii în cusăturile laterale ale jachetei. Cornelia Both şi Martha Recht. ascunse. lăsînd găicii puţin joc liber. coasem nasturii. 1959 322 . întinzînd-o puţin. Suprapunem colţurile şi le prindem cu un nasture. “Tricotaje de mînă”. Tehnică.Călcăm părţile tricotate şi le montăm. Ed. Festonăm butonierele. Mîneca vine cu partea mai scurtă în faţă. (îl încreţim uşor) de mînecă – cele trei margini libere ale căptuşelii buzunarului le coasem cu puncte mici. Coasem raglanul feţelor. ceva mai jos de linia taliei. susţinîndu-l puţin spre sub braţ.

Rîndul 9: 2 ochiuri pe faţă.Cardigan cu guler – Model nr. Abia după ce am tricotat toate trei ochiurile dăm drumul de pe andreaua stîngă. cît şi la guler. Banta de elastic. Rîndul 3: *1 ochi pe dos. atît în faţă. 323 . Furnituri: Circa 650 g de lînă de grosime mijlocie. *1 ochi pe dos. 3 ochiuri pe faţă. *1 ochi pe dos. lucrată într-o singură bucată. Model: I. 3 ochiuri pe faţă. din cele 3 ochiuri pe faţă. Modelul cardiganului: rîndul 1: *3 ochiuri pe faţă. Banta este lucrată în colţ. luîndu-l din faţa andrelei. Repetăm de la *. 2) şi 8 nasturi. *1 ochi pe dos. Repetăm de la *. Benţile se tricotează în „punct de elastic”. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe faţă. apoi primul ochi şi în sfîrşit al doilea ochi (ca la rîndul 5). Repetăm de la *. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: *1 ochi pe dos. Repetăm de la*. După al 12-lea rînd urmează din nou rîndul întîi. 2 şi 3 (avem nevoie de 6 – 8 andrele lungi nr. 4 Cardiganul prezentat aici are un guler mare răsfrînt şi un interesant motiv în „cruciuliţe”. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă. Repetăm de la *. Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi circa 104 cm. Repetăm de la *. andrele nr. II. apoi primul şi pe urmă al doilea ochi. tricotăm întîi al treilea ochi pe faţă luîndu-l din faţa andrelei. Mărimea: Circumferinţa pieptului: 96 – 98 cm. Din cele 3 ochiuri pe faţă tricotăm întîi al treilea ochi pe faţă. deasupra ochiului pe dos tricotăm 1 ochi pe dos. lungimea la mijlocul spatelui circa 63 cm. 1 ochi pe dos. îl susţine puţin în partea de jos. Rîndul 11: 2 ochiuri pe faţă. formînd un uşor bluzeu.

3. de 14 ori cîte 6 ochiuri. o dată 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 324 . scădem cîte 1 ochi (42 ochiuri). Rămîn 38 ochiuri la mijloc. tricotăm cele 21 ochiuri rămase. la începutul lor. apoi scădem la cîte 2 rînduri. Vom avea din nou 82 de ochiuri pe andrea. luăm 42 ochiuri pe o andrea de rezervă. Răscroiala mînecii: La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 9 ochiuri şi în rîndurile care urmează încă de 12 ori cîte 1 ochi. Aici şi începînd de aici creştem la cîte 3 cm. Vom avea 122 ochiuri. o dată 3 ochiuri. Încheiem. 10 ochiuri. Tricotăm drept 36 cm cu modelul I. însă acum cu modelul cardiganului (atenţie la continuitatea modelului!) şi sfîrşim cu restul de 19 ochiuri. Tricotăm 21 ochiuri de la marginea stîngă. lucrăm în continuare cu ochiurile căptuşelii buzunarului.Măsura: 30 ochiuri şi 36 rînduri = 10 cm din modelul I. Răscroiala mînecii: La 36 cm măsuraţi de la marginea de jos. 3. pe ambele margini ale lucrului. Umărul: Cînd spatele are 56 cm de la marginea de jos. Continuăm faşa. la marginea stîngă. scădem la începutul rîndurilor. de 3 ori cîte 1 ochi. Lăsăm lucrul de o parte. Spatele: Începem cu 146 ochiuri. Rămîn 116 ochiuri. cu andrele nr. (Ochiurile buzunarului rămîn mai departe pe andreaua de rezervă). Partea dreaptă a feţei: Începem cu 82 ochiuri. Sfîrşim cu 1 rînd pe faţă şi lăsăm lucrul de o parte. scădem în rîndul următor. La începutul celor 2 rînduri din urmă. Montăm pe alte andrele 44 ochiuri pentru căpuşeala buzunarului şi tricotăm 11 cm în „punct de jerseu”. pe andrele nr. Lucrăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii este de 12 cm măsuraţi vertical. Buzunarul: în rîndul următor tricotăm 19 ochiuri pe faţa lucrului. Tricotăm drept 11 cm cu modelul I.

colţul să vină la marginea feţei. o dată 3 ochiuri. la ambele margini. Rămîn 19 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. sucindu-l. Cînd răscroiala mînecii are 14 cm. are 51 cm de la marginea de jos. La colţul gulerului putem creşte mai mult cu 1 – 2 ochiuri. de 5 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 112 ochiuri. în total 220 ochiuri. 3 cu modelul I. o dată la 3 rînduri. Aburim uşor părţile tricotate. ca să se aşeze frumos. creştem la marginea stîngă 1 ochi şi începînd de aici. Partea stîngă a feţei: se lucrează inversat. Încheiem. Pe altă andrea ridicăm la marginea interioară şi în continuare. iar la marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri de 5 ori cîte 2 ochiuri şi cîte 1 ochi pînă se termină toate ochiurile. pe a patra andrea ochiurile celeilalte margini înguste a gulerului şi în continuare la partea inferioară a feţei din stînga. Continuăm această margine drept înainte. Încheiem. Gulerul se aşează cu rîndul începător în răscroiala gîtului. Creştem la cîte 6 rînduri. fără a apăsa cu fierul. Pe a cincea andrea 96 ochiuri la marginea de jos a feţei din stînga. Banta: Ridicăm la marginea de jos a spatelui. Pe a treia andrea ridicăm 100 ochiuri la marginea de jos a gulerului. scădem la începutul rîndului următor 4 ochiuri. o dată 3 ochiuri. încheiem la mijloc 30 ochiuri. 3 cu modelul I. La jumătatea lăţimii formăm la 1 ½ cm de la marginea de jos şi începînd de aici la cîte 7 ½ cm. ca la spate. 152 ochiuri pe o andrea nr. de 21 ori cîte 1 ochi. o dată 2 ochiuri. Le montăm. luăm o parte din ochiuri pe o andrea de rezervă şi lucrăm cele două părţi separat. 2. Acum lucrăm cu 6 andrele lungi. cea din dreapta. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este cu 1 cm mai înaltă decît a spatelui. corespunzătoare mărimii 325 . Cînd mîneca are 43 cm de la marginea de jos (sau altă măsură necesară antebraţului) scădem la începutul celor 2 rînduri următoare 3. La colţuri creştem în fiecare rînd cîte 1 ochi la sfîrşitul andrelelor. Tricotăm 3 ½ cm cu modelul II. Continuăm cu andrele nr. Între timp. Începînd de aici scădem la începutul fiecărui rînd de 36 ori cîte 1 ochi. pentru a menţine elasticitatea modelului. Mîneca stîngă: Începem cu 70 ochiuri pe andrele nr. Ridicăm la marginea de jos a feţei din dreapta 86 ochiuri. Creşterile le facem. adică de 18 ori de ambele părţi. Tricotăm 3 cm cu modelul II. Rămîn 62 ochiuri. respectiv 10 ochiuri. Răscroiala gîtului: Cînd marginea interioară. încă cîte 1 ochi. de la cusătură laterală la cusătură laterală. la cîte 3 cm. Urmează încă 4 rînduri fără scăderi. la marginea îngustă a gulerului. La marginea exterioară continuăm cu scăderile ca pînă acum. de 38 ori cîte 1 ochi. Tricotăm drept înainte. formăm umărul scăzînd cîte 6 ochiuri de la marginea exterioară. 2. tot pe aceeaşi andrea. cînd gulerul are 5 cm. Lucrînd rîndurile dusîntors tricotăm 3 ½ cm cu modelul I. 8 butoniere orizontale. Pe urmă scădem la cîte 2 ochiuri. Gulerul: Începem cu 102 ochiuri pe andrele nr. deci din nou 220 ochiuri. de unde îl tricotăm luîndu-l din spatele andrelei. urmînd a scădea la începutul rîndurilor următoare: o dată 2 ochiuri. ridicînd firul orizontal dintre două ochiuri pe andreaua stîngă. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Tricotăm drept 4 rînduri.ochi.

2. Tricotăm 3 cm cu modelul II. Cornelia Both şi Martha Recht. 1959 326 . lucrînd cu 8 andrele. Butonierele orizontale apar verticale pe cardiganul finit. putem împărţi ochiurile. Ed.nasturilor. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. Banta buzunarelor: Trecem ochiurile buzunarelor lăsate pe andreaua de rezervă pe o andrea nr. Vom avea 46 ochiuri. Încheiem. Împărţim în distaţe egale şi creştem 4 ochiuri. Dacă ne vine greu să lucrăm cu 220 ochiuri pe o andrea.

de ambele părţi cu un contur îngust bordo. Gulerul în bie se tricotează în „punct de jerseu”. lungimea în mijlocul spatelui. Gulerul de ermit. Modelul interior este lucrat cu verde închis bordo. puţin evazat. Descrierea este dată în text. Mărimea: Lărgimea cardiganului închis la fermoar de circa 107 cm. tricotat în bie. Model: I. 3. 5 Frumuseţea acestui model constă în dungile gen „Biedermeier”. Furnituri: Circa 300 g lînă verde închis. Cardiganul are mîneci şapte-optimi. Se tricotează în lung. 55 ½ cm (circumferinţa pieptului circa 96 – 98 cm). 327 . deschise jos. este verde. Cea mai mare parte a cardiganului se tricotează alternînd 12 rînduri verde închis în „punct de jerseu” cu 11 rînduri. un fermoar care se poate deschide complet. andrele nr. Dungile uni se lucrează în verde închis. 150 g lînă ivoriu şi 100 g lînă bordo. fără guler. cu modelul suedez pe care-l lucrăm după schema dată.Cardigan cu fermoar – Model nr. II. fondul dungilor de culoare deschisă este ivoriu.

Cînd avem 11 cm de la începutul lucrului. Continuăm şi scădem încă de 2 ori cîte 1 ochi. de 3 ori cîte 30 de ochiuri. la începutul rîndurilor pe faţă. Vor fi 186 de ochiuri (atenţie la continuitatea modelului!). de 2 ori cîte 3 ochiuri. în locul celor 12 rînduri verde închis. Între timp. urmează un rînd pe faţă în care nu scădem. la cîte 2 rînduri. La marginea dreaptă creştem pentru răscroiala gîtului. Repetăm de 4 ori de la *. Rămîn 187 ochiuri. tricotăm 135 328 . Cu alte andrele începem 6 ochiuri. la marginea dreaptă creştem la începutul rîndurilor pe faţă de 5 ori cîte 1 ochi şi mereu la cîte 2 rînduri. Urmează 12 rînduri tot în culoare verde. scădem de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 9 ori cîte 1 ochi. după schema dată. Lăsăm lucrul de o parte. de 9 ori cîte 1 ochi. apoi continuăm cu dunga cu model suedez. La 5 cm măsuraţi de jos adăugăm. pe urmă o dată 26 ochiuri. la marginea stîngă adăugăm. Acest mic triunghi se adaugă în continuare la marginea dreaptă a lucrului lăsat. de 5 ori cîte 2 ochiuri. După 2 ½ cm în „punct de jerseu” tricotăm pe faţa lucrului 1 rînd de ochiuri pe dos. Continuăm la marginea stîngă drept înainte. Vom avea 200 ochiuri pe andrea şi 18 cm de la punctul de plecare. de 3 ori cîte 1 ochi şi la începutul celor pe dos de 3 ori cîte 7 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri. mereu la începutul rîndurilor pe faţă. numai 8 rînduri. scădem pentru umăr *la începutul fiecărui rînd pe faţă de 4 ori cîte 1 ochi. cu 162 ochiuri. În felul acesta vom avea exact la mijlocul spatelui o dungă uni. în culoare verde închis. Însemnăm cu un fir de altă culoare şi începînd de aici tricotăm spatele în sens opus. Vor fi 200 ochiuri. Marginea stîngă urmează drept înainte. Tricotăm la marginea dreaptă 2 cm drept înainte. pe dosul lucrului. Creştem la marginea dreaptă. Partea dreaptă a feţei: Începem la marginea interioară. pînă avem 26 cm măsuraţi de la punctul de plecare şi 6 rînduri din dunga uni. Vor fi 156 ochiuri. Aici va fi linia de mijloc a spatelui. Vor fi 120 de ochiuri. La începutul următoarelor rînduri pe faţă. Vor fi 30 de ochiuri. 9 ochiuri şi urmăm această margine drept înainte. pe faţă. la marginea stîngă. în „punct de jerseu”.Măsura: 32 ochiuri şi 36 rînduri = 10 cm din modelul I. de 3 ori cîte 3 ochiuri. la 23 cm de la început. la cîte 2 rînduri. la marginea dreaptă creştem pentru răscroiala mînecii. Acum continuăm drept înainte. o dată 4 ochiuri şi o dată 6 ochiuri. Spatele: Începem în partea dreaptă cu 30 ochiuri la prima dungă tricotăm.

apoi creştem la începutul rîndurilor pe faţă de 20 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Gulerul se coase în răscroiala gîtului. puţin evazat. La marginea celor două feţe şi în continuare în gulerul îndoit. pînă avem 28 cm de la începutul lucrului. pînă ce încheiem cu 12 ochiuri. La începutul rîndurilor următoare tricotate pe dos. Cînd marginea mai lungă este de 48 cm. cu 12 ochiuri. La începutul rîndurilor pe faţă scădem o dată 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 2 ochiuri. însă scădem şi cîte 2 ochiuri la începutul rîndurilor tricotate pe dos. Partea stîngă a feţei. pînă se termină toate ochiurile. tivul mînecilor şi al celor două feţe se îndoaie cu 2 ½ cm şi se prinde cu puncte invizibile. Tivul de jos. la începutul rîndurilor pe dos scădem de 4 ori cîte 4 ochiuri şi cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. pînă se termină toate ochiurile. Părţile tricotate se calcă apăsat cu fierul şi se montează. Începînd de aici creştem mai departe cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe dos. se tricotează în sens opus. Însemnăm acest loc şi începînd de aici tricotăm în sens opus. la începutul celor pe faţă tricotăm 2 cm drept înainte. scădem mai departe cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe faţă. astfel cele 46 ochiuri de pe andrea nu se vor înmulţi. dar nici nu vor scădea. la începutul celor tricotate pe dos cîte 1 ochi. La începutul rîndurilor pe faţă scădem după indicaţiile date. dar la începutul celor tricotate pe faţă scădem cîte 1 ochi. măsuraţi vertical. Vor fi 187 ochiuri. 329 . Tricotăm drept înainte pînă ce avem 19 cm de la punctul de plecare. Tricotăm în bie în „punct de jerseu”. şi se răsfrînge în afară. La începutul rîndurilor pe faţă creştem cîte 2 ochiuri. Cele 135 ochiuri le luăm pe o andrea de rezervă şi sfîrşim mai întîi bucata mai mică. pînă avem 46 ochiuri.ochiuri pe dos şi încheiem 20 ochiuri. Continuăm lucrul cu cele 135 ochiuri. La începutul rîndurilor tricotate pe dos creştem de 10 ori cîte 13 ochiuri. scădem în aceeaşi măsură în care am crescut pînă acum. Gulerul: Începem cu 1 ochi. aşezăm fermoarul. încheiem cîte 30 ochiuri. Rămîn 120 ochiuri. Aici va fi linia de mijloc a mînecii. Tricotăm drept înainte. Mîneca: Începem la punctul însemnat cu „A” pe tipar. în culoare verde închis.

330 .

răsucită în două. 250 g lînă albă şi 250 g de culoarea scorţişoarei. Se poate executa şi cu mîneci lungi. nasturii lipsesc. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 – 100 cm. Restul se lucrează astfel: tricotăm un rînd de bază. Mîneca trei sferturi se termină cu manşete mari. Urmează 1 ochi pe faţă. II. pe dosul lucrului. Partea de jos a feţelor. * introducem andreaua sub ochiul următor. răsfrînte.Jachetă Kuli – Model nr. circa 250 g brelu. Rîndul 2: (alb) pe faţă. linia gîtului originală. adică cu un rînd mai jos. 3. Umerii sunt rotunjiţi. Furnituri: Lînă mijlocie sau subţire. introducem andreaua sub ochiul următor. dînd impresia ţesăturii „tweed”. Repetăm de la *. adică cu un rînd mai jos. lărgimea jachetei 116 cm. acestea se suprapun. lungimea la mijlocul spatelui 69 cm. Tivul spatelui în „punct de jerseu”. răsfrîntă. Model: I. Rîndul 3: (brun) ochiul începător. în culoare bleu. Andrele nr. formează 2 buzunare mari. Urmează rîndul 1: (alb) pe faţa lucrului: ochiul începător * 1 ochi pe faţă. dînd abia acum drumul ochiului de deasupra de pe andreaua stîngă. 6 Originală şi elegantă. Repetăm de la *. această jachetă se lucrează în 3 culori. scoatem firul şi îl tricotăm pe faţă. Rîndul 4: (brun) pe faţă. Dacă alegem bine culorile. Rîndul 5: (bleu) ca 331 . dînd abia acum drumul ochiului de deasupra de pe andreaua stîngă. scoatem firul şi îl tricotăm pe faşţă.

împărţim ochiurile în două. În următorul rînd pe dos scădem de 10 ori mereu al 11-lea ochi. scădem la începutul rîndurilor următoare de 14 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 2 ochiuri. la începutul rîndului. Rîndul 9: (brun) ca rîndul 1. Vom avea 114 ochiuri. creştem la cîte 2 cm. Măsura: 21 ochiuri şi 52 rînduri = 10 cm din modelul II. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 65 ochiuri cu firul bleu. pe urmă mai tricotăm 1 rînd pe faţă pentru baza modelului. Încheiem. Rămîn la mijloc 34 ochiuri. începînd de aici la fiecare 1 cm. Cînd răscroiala mînecii are 12 cm. 332 . La 8 cm măsuraţi de la marginea tivului şi începînd de aici la cîte 10 cm creştem la ambele margini. la ambele margini. la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 2 ochiuri * de 2 ori cîte 1 ochi. pe urmă tricotăm 3 rînduri fără scăderi. luînd ochiurile de la spatele andrelei. Revenim asupra rîndului începător. începînd şi sfîrşind cu 1 rînd pe faţă. Aceste 12 rînduri se repetă. urmează 2 rînduri fără scăderi. Continuăm cu modelul II. baza modelului. sfîrşind cu un rînd pe faţă. Urmează 1 rînd pe faţă. la începutul lor. Tricotăm drept înainte. Vom avea 80 de ochiuri pe andrea. şi de aici mereu la cîte 2 rînduri. Rîndul 6: (bleu) ca rîndul 2. mai tricotăm. Aici va fi marginea tivului îndoit. Aici. Încheiem. la 69 cm măsuraţi de la marginea de jos. pînă ce răscroiala mînecii are pe verticală 11 cm. scădem la marginea exterioară. Rămîn 106 ochiuri. Marginea dreaptă (cea interioară) urmează drept. Rîndul 11: (bleu) ca rîndul 3. şi începînd de aici. Umărul: Cînd spatele are 64 cm de la marginea tivului. Repetăm de 3 ori de la *. de 9 ori cîte 1 ochi. iar acolo unde a fost faţa lucrului să fie acum dosul. Tricotăm 4 cm în „punct de jerseu”.rîndul 1. de 5 ori cîte 1 ochi. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 43 cm de la marginea tivului. Cele 27 ochiuri urmează drept înainte pînă ce marginea interioară are 77 cm de la adăugarea ochiurilor şi 30 cm de la împărţire. La începutul rîndului următor scădem 1 ochi. Tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Repetăm de 3 ori de la *. Spatele: Începem cu 116 ochiuri în culoare bleu. scădem la începutul celor 2 rînduri următoare cîte 4 ochiuri. La marginea stîngă creştem la căte 9 cm de 4 ori cîte 1 ochi. apoi continuăm cu modelul II cu firul alb. Rîndul 7: (alb) ca rîndul 3. trecem restul pe o andrea de rezervă şi începînd de aici tricotăm cele două bucăţi separat. de 2 ori cîte 2 ochiuri *. Rămîn 90 ochiuri. continuînd această margine drept înainte pînă la sfîrşit. Urmăm drept înainte. De aici încolo continuăm cu modelul II în aşa fel. Rîndul 8: (alb) ca rîndul 2. După ce am tricotat 22 cm sfîrşind cu modelul bleu (cînd şi pe dosul lucrului am tricotat rîndul de faţă în culoare bleu). Răscroiala mînecii: Cînd faţa are 65 cm de la marginea de jos. 3 rînduri în „punct de jerseu”. creştem aici şi. ca acolo unde a fost dosul lucrului să fie acum faţa. Rîndul 12: (bleu) ca rîndul 2. Rîndul 10: (brun) ca rîndul 2. Vor fi 100 ochiuri. La marginea interioară tricotăm 27 ochiuri. la marginea stîngă scădem la 8 şi 15 cm cîte 1 ochi (63 ochiuri). Între timp. tot în culoarea bleu. 4 ochiuri. de 4 ori cîte 1 ochi. În acelaşi timp adăugăm la marginea dreaptă 13 ochiuri.

împreună cu manşeta de 8 cm. Întoarcem buzunarul de 22 cm pe faţă. Încheiem. de 11 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 8 cm. Creştem la ambele margini. tivîndu-l ½ cm. La marginea exterioară formăm răscroiala mînecii ca la spate. scădem la începutul celor 2 rînduri următoare cîte 4 ochiuri. începînd şi sfîrşind pe faţa lucrului cu cîte un rînd tricotate pe faţă. de ambele margini. Scădem. la cîte 2 ½ cm. la începutul lor. pe lăţime de 6 cm. pe dosul lucrului. Rămîn 34 ochiuri. 333 . ca acolo unde a fost dosul lucrului să fie acum faţa. la marginea interioară scădem la cîte 6 rînduri. Cele două margini înguste ale benzii de la gît le bordisim şi le fixăm la ceafă. După ce am tricotat lungimea necesară antebraţului (circa 45 cm) continuăm după indicaţiile date. Pensa în formă de „V” o tragem. Scădem apoi din nou la începutul fiecărui rînd de 4 ori cîte 1 ochi. Începînd de aici continuăm în aşa fel. Îndoim tivul feţelor şi în continuare banda de la gît. Cînd mîneca are 40 cm de la marginea de jos. pentru mîneca trei sferturi. un rînd de ochiuri pe faţă. şi le coasem pe dinăuntru cu puncte invizibile. pe dosul lucrului. la cîte 2 ½ cm. Vor fi 90 de ochiuri. Mîneca lungă: Începem cu 58 ochiuri cu modelul II. de 16 ori cîte 1 ochi. Vor fi 90 de ochiuri. Repetăm de 12 ori de la *. îl însăilăm la cusătura laterală. sau altă lungime necesară antebraţului. de 10 ori cîte 1 ochi. Creştem la ambele margini. urmează 3 rînduri în „punct de jerseu” cu firul bleu. Mîneca trei sferturi: Începem cu 74 ochiuri în culoare bleu. 4 şi 6 cm cîte 1 ochi. iar la marginea interioară îl coasem de faţă. la maşină. scădem de 2 ori cîte 1 ochi. *tricotăm 2 rînduri fără scăderi. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este tot atît de înaltă ca şi aceea a spatelui. la 2. Rămîn 68 de ochiuri. scădem la marginea exterioară de 7 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri.Continuăm cu ochiurile lăsate pe andreaua de rezervă. pînă se termină toate ochiurile. pe urmă la începutul fiecărui rînd de 4 ori cîte 2 ochiuri. După rîndul începător tricotăm. pe urmă continuăm cu modelul II în culoare albă. Călcăm părţile tricotate. de 16 ori cîte 1 ochi.

lungimea 56 cm. Se poate îmbrăca în dimineţile mai răcoroase de vară peste o bluză subţire sau chiar şi fără bluză. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 92 cm. închisă în faţă cu 5 nasturi. această jachetă este foarte tinerească. 5 nasturi. Furnituri: Circa 400 g lînă roşie. andrele nr.Jachetă cu mînecă scurtă – Model nr. 2 ½ . 7 Lucrată din lînă roşie cu mîneci scurte. 334 .

de 2 ori cîte 6 ochiuri. pe care îl îndoim pe dos şi-l coasem cu puncte invizibile de corsaj. În total am crescut 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să formăm linia umărului scăzînd pentru fiecare umăr. 335 . Cu ultimele 30 de ochiuri rămase la mijlocul spatelui tricotăm în continuare în „punct de jerseu” 2 cm în înălţime. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). Vor fi 100 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 54 cm. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 6 cm. restul cu modelul I. Răscroiala mînecii: Avem 130 ochiuri cu care începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare. urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. Spatele: Montăm 120 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. Măsurile întrebuinţate în text vor fi considerate de la terminarea tivului adică de la rîndul de ochiuri pe dos.Model: Banta cu butoniere se tricotează în „punct leneş”. formînd astfel tivul răscroielii gîtului de la spate. Continuăm cu modelul I o bucată de 34 cm înălţime. de 5 ori cîte 7 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm 3 cm înălţime în „punct de jerseu”. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. la începutul rîndurilor.

Mîneca: Montăm 80 de ochiuri şi tricotăm drept 3 cm în „punct de jerseu”. Umărul şi răscroiala gîtului: De aici începem răscroiala gîtului scăzînd la începutul rîndurilor. La marginea interioară a feţei.Partea dreaptă a feţei: Montăm 70 de ochiuri pe andrele nr. de 40 ori cîte 1 ochi. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu” un tiv de 3 cm înălţime. începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor care urmează o dată 6 ochiuri. Partea stîngă a feţei se lucrează la fel. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Avem 90 de ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri. formînd cîte o butonieră din 2 ochiuri la distanţă de 12 cm între ele. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. Continuăm 34 cm înălţime cu modelul I astfel: primele 10 ochiuri de la marginea interioară a feţei le tricotăm drept în „punct leneş”. continuăm drept în „punct leneş” pînă la răscroiala gîtului iar pe linia subraţului. pe această linie. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 5 cm (de 6 ori). Încheiem jacheta la maşină. În total am scăzut 15 ochiuri. Continuăm cu modelul I. inversat. iar restul ochiurilor le lucrăm cu modelul I. Au rămas 61 de ochiuri cu care continuăm a tricota drept pînă la înălţimea totală de 52 cm. iar ultimele 10 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. La răscroiala din faţă a gîtului coasem pe dos un tiv dintr-o ţesătură de mătase roşie sau dintr-o bentiţă tricotată în „punct de jerseu”. de 4 ori cîte 2 ochiuri. formînd tivul mînecii la fel ca pentru spate. Pe linia umărului scădem de 5 ori cîte 7 ochiuri. la fel ca la spate. de 4 ori cîte 1 ochi şi în continuare tricotăm drept. din aceeaşi lînă ca şi jacheta. o dată 16 ochiuri. Călcăm aburit. îndoim pe dos tivurile şi le coasem cu puncte invizibile de corsaj. 336 . de 3 ori cîte 2 ochiuri. de 2 ori cîte 4 ochiuri. dar inversat şi fără butoniere. tricotăm 5 cm în înălţime crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. Executăm mîneca următoare la fel. pe bentiţa cu butoniere.

Tehnică. Ed. Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje de mînă”. 1959 337 .

Manşetele. Spatele: Montăm 140 ochiuri şi tricotăm 3 cm în înălţime în „punct de jerseu”. încheiată la două rînduri de nasturi avînd în faţă o garnitură şi două găici laterale. Model: I. Acesta formează tivul spatelui pe care îl îndoim pe dosul jachetei 338 . 2 ½ .Jachetă cu guler şal – Model nr. andrele nr. II. garnitura feţelor şi găicile se tricotează în „punct leneş”. Furnituri: Circa 650 g lînă. 14 nasturi. Măsura: 27 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. Restul în „punct de jerseu”. 8 Jachetă gen sport. urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). lungimea 70 cm. Se poate tricota din lînă gri sau culoare naturală (nevopsită) pentru a se potrivi la orice fustă sau chiar la pantalon.

Restul de 55 ochiuri tricotăm în „punct de jerseu”. formînd cîte o pereche de butoniere (din cîte 2 ochiuri) la distanţă de 10 cm între ele. Pe linia interioară a feţei vom lucra drept pînă la înălţimea totală de 52 cm. În rîndul următor creştem 25 ochiuri. Rămîn 13 ochiuri cu care încheiem mîneca într-un singur rînd. începem să formăm răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie o dată 7 ochiuri. începem să formăm răscroiala gîtului scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd pe această linie. de 4 ori cîte 3 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri. vertical. Mîneca: Montăm 50 ochiuri şi tricotăm drept în „punct leneş” o manşetă de 6 cm înălţime. şi la distanţă de 20 ochiuri între ele orizontal. la înălţimea totală de 52 cm. scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 7 ochiuri. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 38 ochiuri (cîte 19 ochiuri la o margine). apoi continuăm drept. de 2 ori cîte 6 ochiuri. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Între timp. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Partea dreaptă a feţei: Montăm 85 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul la fel ca la spate. Continuăm drept 41 cm înălţime tricotînd astfel: primele 30 ochiuri de la marginea interioară a feţei le tricotăm în „punct leneş”. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie de 7 ori cîte 5 ochiuri. Umărul: Începem să formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 14 ori cîte 5 ochiuri. p dată din spate. Prima pereche de butoniere o formăm la înălţimea de 2 cm de la marginea de jos a feţei. 339 . Măsurile întrebuinţate în text sunt considerate începînd de la terminarea tivului. Avem 75 ochiuri. adică de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos (neglijăm tivul).prinzîndu-l cu puncte invizibile de corsaj. Continuăm a tricota drept în „punct de jerseu” 41 cm în înălţime. de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 2 ori cîte 5 ochiuri. la marginea interioară a feţei. Rămîn 102 ochiuri cu care lucrăm drept 22 cm în înălţime. În total am scăzut 70 ochiuri (cîte 35 ochiuri pe un umăr). Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel. Cele 32 ochiuri rămase la mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd. În total scădem 38 ochiuri (cîte 19 ochiuri la o margine). Avem 113 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri. Tricotăm mîneca următoare la fel. Răscroiala mînecii: Pe linia subraţului. Continuăm 38 cm înălţime în „punct de jerseu”. adică tot al 2-lea ochi îl lucrăm dublat astfel: o dată îl lucrăm din faţă. Răscroiala mînecii: Începem să formăm răscroiala mînecii. inversat şi fără butoniere. de 40 ori cîte 1 ochi. pînă cînd terminăm de scăzut 30 ochiuri. În total am scăzut 20 ochiuri şi mai rămîn 65 ochiuri cu care tricotăm drept 22 cm înălţime. la înălţimea totală de 41 cm.

Ticotăm a doua gaică la fel şi le coasem pe jachetă. gulerul şal. 1959 340 . În rîndul al 12-lea formăm la marginea crescută o butonieră din 2 ochiuri. în rîndurile prescurtate. Coasem 12 nasturi pe banta din faţă şi 2 nasturi pe găici la spate. “Tricotaje de mînă”. la distanţă de 3 ochiuri de la margine. Cornelia Both şi Martha Recth. Gaica: Montăm 30 ochiuri şi tricotăm 12 rînduri în „punct leneş”. Continuăm. Tehnică. crescînd la una din margini cîte 1 ochi la fiecare rînd. la aceeaşi margine unde anterior am crescut. încă 12 rînduri scăzînd cîte 1 ochi la fiecare rînd.Călcăm aburit părţile tricotate în „punct de jerseu” şi încheiem jacheta la maşină. Împrejurul răscroielii gîtului ridicăm pe andrele ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în „punct leneş”. La marginea opusă lucrăm drept. Ed.

urmează 1 ochi pe dos. andrele nr. brodată cu un motiv discret în buline galbene. Tricotăm restul cu modelul următor: rîndul 1 (pe faţa lucrului): *28 ochiuri pe faţă. Rîndul 2: acoperit. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. 200 g lînă galbenă. Repetăm de la *. Ea poate fi purtată în orice împrejurare. 341 . Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II. Model: I. 2 ochiuri lucrate pe faţă încrucişat astfel: lucrăm mai întîi ochiul 2 apoi ochiul 1 şi le scoatem de pe andrea amîndouă deodată.Jachetă cu motiv brodat – Model nr. 2 ½. dublura reverelor şi tivul marginii de jos a jachetei se tricotează în „punct de jerseu”. 1 ochi pe dos. Furnituri: Circa 500 g lînă maron. II. avînd manşetele şi feţele dublate cu galben. Rîndul 3: la fel ca 1. Manşetele. 9 O elegantă jachetă din lînă de culoare maron.

Toate măsurile întrebuinţate în text sunt considerate de la terminarea tivului. Începem răscroiala mînecii scăzînd pe această linie. La marginea exterioară (pe linia subraţului) scădem 38 ochiuri într-un singur rînd şi continuăm apoi a scădea. la începutul rîndurilor. Umărul şi răscroiala gîtului: La 22 cm înălţime de la începutul răscroielii mînecii începem să formăm linia umărului. La 55 cm înălţime totală scădem pe linia răscroielii gîtului. scăzînd o dată 11 ochiuri şi de 26 de ori cîte 2 ochiuri. Tricotăm drept 6 cm şi începem să creştem la fiecare margine. În total am scăzut 4 ochiuri şi au mai rămas 86 ochiuri cu care tricotăm drept 4 cm în înălţime. însă inversat. În total am scăzut 126 ochiuri (cîte 63 ochiuri pe un umăr). Umărul: La 22 cm înălţime de la începutul răscroielii mînecii începem să formăm linia umerilor.Spatele: Montăm 150 ochiuri de lînă maron pe andrele nr. de mînecă. 1 ochi de la faţa mînecii. tricotînd în acelaşi timp împreună. pe care îl vom îndoi pe dos cosîndu-l cu puncte invizibile. în „punct de jerseu”. Continuăm cu lînă maron şi cu modelul II. În total am scăzut 8 ochiuri (cîte 4 ochiuri la o margine). 2 ½ şi tricotăm drept 41 rînduri în „punct de jerseu”. 4 cm în înălţime. cu ochiul corespunzător ridicat din rîndul de montaj (începutul manşetei). pînă cînd au rămas 31 ochiuri. Tricotăm încă 2 cm în înălţime în „punct de jerseu” cu cele 32 ochiuri rămase pe andrea la mijlocul spatelui şi încheind. Apoi începem să creştem pe linia răscroielii mînecii cîte 1 ochi la 2 cm (de 8 ori). La marginea interioară a feţei tricotăm drept. cîte 1 ochi (total 43 ori). scăzînd la începutul rîndurilor care urmează o dată 11 ochiuri şi de 26 ori cîte 2 ochiuri. Partea sîngă a feţei: se tricotează la fel. Tricotăm drept 4 cm în înălţime şi începem să creştem la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm (de 8 ori). adică de la rîndul de ochiuri pe dos. la fiecare margine a lucrului. cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. Continuăm drept 29 cm în înălţime cu modelul II. La înălţimea totală de 53 cm scădem. de 18 ori cîte 1 ochi. tot la al 4-lea rînd. Avem 94 ochiuri. Mîneca: Montăm 80 ochiuri de lînă galbenă pe andrele nr. Dublura feţei: Montăm 90 ochiuri de lînă galbenă şi tricotăm 7 cm în înălţime în „punct de jerseu”. Executăm a doua parte a dublurii la fel. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare. tot pe aceeaşi linie. Urmează apoi 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. Avem 158 ochiuri. În total am crescut 16 ochiuri (cîte 8 ochiuri la o margine). la marginea interioară a feţei. după indicaţiile noastre date pentru răscroiala gîtului. Partea dreaptă a feţei: Montăm 90 ochiuri din lînă maron şi tricotăm drept 29 cm în înălţime cu modelul II. În rîndul 32 cu lînă maron. fixăm tivul manşetei. însă inversat. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. 2 ½ şi tricotăm drept. La înălţimea de 31 cm de la tiv. iar cele 13 ochiuri rămase pe andrea le scădem într-un singur rînd. o dată 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. rotunjim mîneca. scăzînd la fiecare margine (la 2 rînduri) 342 .

Tricotăm la fel cealaltă mînecă. Călcăm aburit.cîte 11 ochiuri (total de 10 ori). coasem pe faţă cu maşina dublurile feţelor. Rămîn 13 ochiuri pe care le scădem într-un singur rînd. Broderia: La intervalul de 10 cm între ele brodăm bulinele cu lînă galbenă. Îndoim manşetele la 6 cm înălţime şi le pontăm pe mîneci. 343 . călcăm din nou şi tivim cu puncte invizibile marginile. Încheiem totul la maşină. întoarcem pe dos.

“Tricotaje de mînă”. Ed. 1959 344 . Cornelia Both şi Martha Recht. Tehnică.

6 nasturi. în acest sscop. 345 . 2 ½ şi 3. andrele nr. Răscroiala gîtului este dublată cu acelaşi material. lungimea mînecii 42 cm. Spatele: Montăm 156 ochiuri pe andrele nr. Garniturile de patent se lucrează în „punct de semielastic”. lungimea cardiganului 65 cm. 10 Garnitura de patent atît de frecvent întîlnită în modelele noastre îşi găseşte o nouă variantă la acest cardigan. Model: I. 1 ½ . încheiat în 6 nasturi îmbrăcaţi în aceeaşi lînă cu care tricotăm. Furnituri: 500 g lînă. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. cu mînecile trei sferturi. Măsura: 31 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II.Cardigan – Model nr. prin răsfrîngerea feţelor şi spatelui care. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 3 cm în înălţime. se vor executa cu 2 cm mai lungi. Restul în „punct de jerseu”. II.

Avem 79 ochiuri. cu andrele nr. Umărul: Avem 124 ochiuri cu care lucrăm drept 18 cm în înălţime şi începem să formăm linia umărului. o îndoim pe dos. în „punct de semielastic”. 2 ½ şi tricotăm drept. în total 17 ochiuri scăzute. cu excepţia primelor 10 ochiuri de la marginea interioară a feţei care formează bordura pentru butoniere. Avem 86 ochiuri. acest rînd formează linia pe care se îndoieşte pe dos marginea (tivul) de 3 cm tricotată pînă aici. Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel. scăzînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm. şi care se lucrează în „punct de semielastic”.Urmează un rînd de ochiuri pe faţă. 1. 3 şi încheiem larg într-un singur rînd. pentru a forma linia cambrată a taliei şi din nou continuăm cu andrele nr. Din nou formăm o butonieră. 43 ochiuri încheiate (formînd buzunarul). Lucrăm 2 cm drept. urmează 10 ochiuri pe faţă. 3. 1 ½ . Creştem cîte 1 ochi la 3 cm la fiecare margine a lucrului. 1. pe dosul lucrului. în total 14 ochiuri. o dată 4. apoi din nou cu andrele nr. Porţiunea de 2 cm rezultată din tricotarea prelungită a feţei. 2 ½ . tricotăm în rîndul următor 10 ochiuri în „punct de semielastic”. Urmează 2 cm drept pe andrele cu nr. la distanşa de 10 cm între ele. 4. urmează 10 ochiuri lucrate pe dos. Umărul: La marginea exterioară începem să formăm linia umărului. tricotînd 21 cm în înălţime. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare. Partea dreaptă a feţei: Montăm 83 ochiuri pe andrele nr. 1 ½ . lucrate pe dosul lucrului. Tricotăm 4 cm în înălţime scăzînd cîte 1 ochi la 1 cm pe linia subraţului. 1 ochiuri în total scădem la ambele margini 34 ochiuri. pe andrele nr. Pe această bordură avem grijă să formăm butonierele. 2 ½ lucrăm 21 cm. pe faţa lucrului. astfel: 5. În rîndul următor scădem larg 29 de ochiuri la marginea interioară a lucrului. La mijloc au rămas 44 ochiuri cu care mai tricotăm 1 cm în înălţime. o dată 5 ochiuri. La marginea interioară. o bucată de 3 cm înălţime. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare. la fiecare margine. Continuăm în „punct de jerseu” 17 cm în înălţime. scăzînd de 5 ori cîte 8 ochiuri la începutul fiecărui rînd. iar ultimele 10 ochiuri le lucrăm în „punct de semielastic”. 2. 3. continuăm la fel încă 10 cm. Avem 158 ochiuri. Avem 69 de ochiuri. la începutul rîndurilor. 20 ochiuri pe faţă. Continuăm să lucrăm de aici înainte în „punct de jerseu”. dublînd astfel marginea răscroielii gîtului. însă inversat şi fără butoniere. Formăm o butonieră la marginea interioară a lucrului. avem 144 ochiuri. 346 . crescînd cîte 1 ochi la 3 cm. În total scădem 12 ochiuri. 2 şi de 3 ori cîte 1 ochi. Cele 43 de ochiuri adăugate la formarea buzunarului le ridicăm pe o andrea şi tricotăm în „punct de jerseu” o bucată de 13 cm. Tricotăm drept 18 cm. În rîndul următor (pe dosul lucrului) tricotăm astfel: 20 ochiuri pe dos. scăzînd la fiecare margine de 5 ori cîte 8 ochiuri. montăm pe andrea 43 ochiuri. care va forma căptuşeala buzunarului. pe dosul lucrului.

în „punct de semielastic”. tricotăm drept. Avem 122 ochiuri. în continuare.Mîneca: Montăm 84 de ochiuri pe andrele nr. 8 ochiuri. Mîneca următoare se lucrează la fel. Călcăm părţile tricotate în „punct de jerseu” şi încheiem la maşină. pînă cînd rămîn 22 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. 347 . crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. În total creştem 38 ochiuri. însă inversat. iar la începutul rîndului următor (pe dosul lucrului). o bucată de 6 cm înălţime. Continuăm a scădea la începutul rîndurilor următoare de 66 ori cîte 1 ochi şi. Începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul primul rînd 5 ochiuri. 2 ½. cîte 2 ochiuri. continuăm 19 cm în „punct de jerseu”. Coasem de mînă pe dosul cardiganului dublura buzunarelor şi reverul răscroielii gîtului.

348 .

3 ochiuri ridicate nelucrate. Repetăm de la *. cu firul trecut prin faţa lor * 3 ochiuri pe faţă. Rîndurile cu soţ (pe dosul lucrului) toate ochiurile pe dos. În felul acesta modelul va fi mereu împins spre dreapta cu 1 ochi. 3 ochiuri ridicate nelucrate. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. cu firul trecut prin faţa lor.Jachetă scurtă cu mînecă trei sferturi – Model nr. 1 nasture. urmează 1 349 . 3 ochiuri ridicate nelucrate cu firul trecut prin faţa lor. Repetăm de la *. clapele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă. Spatele: Montăm 152 ochiuri pe andrele nr. Măsură: 32 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. este lucrată într-un punct original. care dă tricotajului un aspect de stofă. 2 şi 2 ½. Model: I. lungimea jachetei 53 cm. andrele nr. Restul. II. Manşetele. 2 şi tricotăm în „punct de jerseu” 3 cm în înălţime. cu modelul următor: rîndul 1 (pe faţa lucrului): * 3 ochiuri pe faţă. Necesită o lînă de calitate bună şi o lucrătură foarte egală. 11 Această jachetă scurtă din lînă verde cu două clape false în faţă. Furnituri: Circa 400 g lînă verde.

total 90 ochiuri (cîte 45 ochiuri pe un umăr). avînd grijă ca la marginea interioară a feţei să lucrăm tivul după indicaţiile anterioare (9 ochiuri în „punct de jerseu”. o dată 8 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Continuăm pe andrele nr. Formăm astfel tivul spatelui pe care la sfîrşit îl îndoim pe dosul jachetei prinzîndu-l cu puncte invizibile. În total creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine). scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie. Răscroiala gîtului: Aici începem răscroiala gîtului. Avem 100 ochiuri cu care tricotăm drept 29 cm în înălţime. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. începem să formăm linia umerilor. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Acestea vor forma tivul marginii interioare a feţei pe care le vom tricota astfel pînă la sfîrşit. scădem 8 ochiuri în rîndul întîi. În continuarea acestor 10 ochiuri crescute vom tricota cu modelul II. scăzînd la începutul rîndurilor de 5 ori cîte 9 ochiuri. 1 ochi pe dos. 2 ½ cu modelul II. 1 ochi pe dos). Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate de la rîndul de ochiuri pe dos. Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel. o dată 20 ochiuri. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 10 ori cîte 9 ochiuri. Mîneca: Montăm 100 ochiuri pe andrele 2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 3 cm înălţime. pe această linie. Răscroiala mînecii: Cînd am terminat o bucată de 29 cm înălţime. adică de la terminarea tivului.rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Continuăm a tricota drept pe andrele nr. În total am scăzut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la margine). Continuăm 24 cm în înălţime cu modelul II. Continuăm drept. 350 . Avem 124 ochiuri şi începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor astfel: la marginea (mînecii) care se va aplica la partea din faţă a jachetei. cele 90 ochiuri din montaj. Umărul: La înălţimea totală de 50 cm. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 20 cm. 2 ½ astfel: la marginea interioară a feţei creştem 10 ochiuri în rîndul întîi şi tricotăm primele 9 ochiuri în „punct de jerseu”. Partea dreaptă a feţei: Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. iar la marginea opusă. scăzînd la începutul rîndurilor. 2 şi tricotăm tivul la fel ca la spate. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Umărul: La înălţimea totală de 50 cm începem să formăm linia umărului. Avem 128 ochiuri cu care tricotăm drept înainte. 3 ochiuri. începem să formăm răscroiala mînecii. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. inversat. Rămîn la mijlocul spatelui 38 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. În total am scăzut 18 ochiuri şi au mai rămas 82 ochiuri cu care tricotăm drept pînă cînd avem o înălţime totală de 48 cm. scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri.

Clapele: Tricotăm două clape de 4 cm înălţime. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Gulerul: Tricotăm pe 150 ochiuri. 1959 351 . un guler de 4 cm înălţime. Tricotăm mîneca următoare la fel. la înălţimea de 2 cm de la montaj şi la distanţă de 5 ochiuri de la margine. Coasem gulerul suprapus peste răscroiala gîtului. Ed. pe cîte 30 ochiuri. o butonieră din 6 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri. în punct de semielastic şi le coasem pe cele două părţi ale feţei. Coasem invizibil tivurile pe dosul jachetei. dar inversat.Continuăm scăzînd egal la ambele margini astfel: de 10 ori cîte 2 ochiuri. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. formînd la capătul drept. în „punct de semielastic”. iar ultimele 23 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Cornelia Both şi Martha Recht. de 4 ori cîte 3 ochiuri.

Modelul este cu dublă faţă. se obţine o jachetă frumoasă şi călduroasă potrivită pentru vreme răcoroasă. 1 ochi ridicat nelucrat. Repetăm de la *. andrele nr. 5 nasturi.Jachetă călduroasă – Model nr. Rîndul 3: repetăm de la rîndul 1. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 100 cm. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ½ şi 3. iar jeteul şi ochiul ridicat nelucrat (în rîndul anterior) să se lucreze acum împreună pe faţă (scăzut). Furnituri: Circa 900 g lînă gri. Rîndul 2: se execută întocmai ca rîndul 1 avînd grijă ca ochiul rezultat din scăderea în rîndul precedent a 2 ochiuri să fie acum ridicat nelucrat cu firul în spate. II. 12 Confecţionată din lînă gri. cu un punct de tricotaj deosebit. 352 . Model: I. lungimea 68 cm. luate din spate (scăzut). Tivurile se tricotează în „punct de jerseu”. Rîndul 1: * 1 jeteu. cu firul în spate. adică este la fel pe ambele părţi ale tricotajului. Restul cu următorul model: pentru executarea acestui model se montează un număr de ochiuri divizibil cu 3. Măsura: 29 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul II.

Spatele: Montăm 150 ochiuri pe andrele nr. În total am crescut 12 ochiuri (cîte 6 ochiuri la o margine). la fiecare margine. Am crescut în total 12 ochiuri (cîte 6 ochiuri la o margine). În total am crescut 7 ochiuri. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 42 cm începem răscroiala mînecii. urmează o butonieră formată din 3 ochiuri şi în continuare lucrăm restul ochiurilor cu modelul II. scădem într-un singur rînd cele 10 ochiuri care formau tivul. după terminarea tivului de jos. Următoarele 3 ochiuri (din montaj) le lucrăm cu modelul II. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 42 cm. o dată 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. lucrăm astfel: la marginea interioară a feţei lucrăm drept. În total formăm 4 perechi de butoniere. Rămîn 80 ochiuri. scăzînd la începutul rîndurilor de 12 ori cîte 8 ochiuri. Avem 162 ochiuri. formînd astfel tivul. pe această linie. Avem 106 ochiuri. la începutul rîndurilor. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Partea dreaptă a feţei: Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. Umărul: Avem 87 ochiuri şi începem să formăm linia umărului. pe care le încheiem într-un singur rînd. 1 ochi pe dos. vom continua lucrul pe două andrele nr. Umărul: Începem să formăm linia umerilor. Avem 132 de ochiuri cu care tricotăm în continuare drept. Urmează 37 cm în înălţime crescînd pe linia subraţului. cu modelul II. deci de la terminarea tivului (se neglijează tivul). În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). Aşadar în rîndul întîi. De aici începem să creştem la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. Începînd de la 20 cm înălţime totală (neglijînd tivul) vom forma cîte o pereche de butoniere pe tiv şi pe montaj la distanţă de 8 cm între ele astfel: la marginea interioară a lucrului tricotăm primele 3 ochiuri (din tiv) pe faţă. 3. În total am scăzut 96 ochiuri şi au mai rămas 48 ochiuri la mijlocul spatelui. scăzînd la începutul rîndurilor. 2 ½ şi tricotăm tivul la fel ca la spate. urmează o butonieră formată din 3 ochiuri. Continuăm lucrul drept 5 cm înălţime pe andrele nr. scăzînd la începutul rîndurilor. Cînd lucrul are 57 cm înălţime totală. Tricotăm astfel 5 cm în înălţime drept. urmează (pe faţa lucrului) 1 rînd de ochiuri lucrate pe dos. începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare atsfel: de 2 ori cîte 9 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 5 cm în înălţime. pînă la înălţimea totală de 58 cm. 3. Continuăm pe andrele nr. Această bantă va forma tivul feţei. o dată 9 ochiuri. 3 cu modelul II astfel: la marginea interioară a lucrului adăugăm pe andrea 10 ochiuri cu care vom tricota drept (începînd din acest punct şi pînă la înălţimea de 48 cm) o bantă formată din 9 ochiuri. iar pe linia răscroielii mînecii începem să creştem cîte 1 ochi la 1 cm (de 7 ori). apoi 37 cm crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 6 cm. Restul ochiurilor îl tricotăm cu modelul II. În total am scăzut 16 ochiuri şi au mai rămas 90 ochiuri cu care tricotăm în continuare drept. la marginea 353 . cîte 1 ochi la 6 cm. din nou tricotăm 3 ochiuri pe faţă. La înălţimea totală de 48 cm. cu modelul II. iar al 10-lea ochi îl lucrăm pe dos (pe faţa lucrului). Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la acest rînd de ochiuri lucrate pe dos. Formăm 4 butoniere în punctele corespunzătoare butonierelor de pe corsaj. în „punct de jerseu”. cu 100 ochiuri (10 ochiuri tivul şi 90 ochiuri montajul). Avem 144 ochiuri.

3 cu modelul II. După dorinţă putem căptuşi jacheta cu o ţesătură de mătase. scădem 3 ochiuri la începutul rîndului următor. Au mai rămas 39 de ochiuri pe care le încheiem întrun singur rînd. scăzînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. 2 rînduri drept. apoi încă 40 cm. În continuare scădem de 24 ori cîte 1 ochi. Avem 124 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd astfel: la marginea care vin în faţa jachetei scădem în rîndul întîi 9 ochiuri. 354 . tricotînd 4 cm înălţime drept. de 4 ori cîte 1 ochi. Continuăm lucrul pe andrele nr. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 4 ochiuri şi încheiem ultimele 22 ochiuri într-un singur rînd. Călcăm foarte uşor toate părţile tricotate şi le încheiem la maşină. Festonăm fiecare butonieră de pe montaj. împreună cu butoniera corespunzătoare de la tiv. după explicaţiile date pentru spate. iar la marginea opusă. apoi de 2 ori cîte 1 ochi.exterioară a lucrului. însă inversat şi fără butoniere. Coasem gulerul cap în cap de reverele feţelor. În total am crescut 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la o margine). crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Gulerul: (partea din spate) Montăm 90 ochiuri pe andrele şi tricotăm cu modelul II o bucată de 10 cm înălţime. urmează 2 rînduri drepte (fără scăderi). Îndoim tivurile şi le coasem în punct invizibil pe dosul jachetei. Mîneca: Montăm 84 ochiuri pe andrele nr. Scădem de 4 ori cîte 2 ochiuri. 2 rînduri drept. de 6 ori cîte 8 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu” un tiv de 4 cm înălţime. Repetăm încă de 10 ori de la *. În total am scăzut 20 ochiuri şi au mai rămas 70 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. de 2 ori cîte 1 ochi. Partea stîngă a feţei: lucrăm la fel. 2 rînduri drept. 2 rînduri drept. Scădem de * 2 ori cîte 1 ochi.

Jachetă fantezie – Model nr. Repetăm de la *. Rîndul 27: toate ochiurile pe dos. Rîndul 24: * 8 ochiuri pe dos. Rîndul 15: 23 ochiuri în „punct de jerseu”. partea superioară a mînecii şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. lungimea 55 cm. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. 8 ochiuri pe faţă. Rîndul 26: 4 ochiuri pe faţă. Model: I. Rîndul 13: toate ochiurile pe dos. Rîndul 10 (pe faţa lucrului) * 8 ochiuri pe faşă. Se poate lucra din lînă galbenă sau de culoare pastel. Rîndul 29: repetăm de la rîndul 1. Restul cu modelul următor: tricotăm 9 rînduri în „punct de jerseu”. 8 ochiuri pe faţă. andrele nr. Rîndul 11: toate ochiurile pe dos. Rîndul 14: la fel cu rîndul 10. 2 şi 2 ½. 8 ochiuri pe dos. * 8 ochiuri pe dos. 8 ochiuri pe faţă. Rîndul 12: 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 28: la fel cu rîndul 26. 6 nasturi. Rîndul 25: toate ochiurile pe dos. Repetăm de la *. această jachetă este indicată pentru orice ocazie şi anotimp. Clapele. 355 . Furnituri: Circa 500 g lînă galbenă. II. Măsura: 30 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul II. 13 Elegantă şi cu o linie nouă. Repetăm de la *. Repetăm de la *. * 8 ochiuri pe dos.

ca şi la spate. cu următoarele 2 ochiuri (5 şi 6) formăm butoniera. Umărul şi răscroiala gîtului: Din acest punct începem să scădem concomitent pe linia umărului de 7 ori cîte 6 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. cu modelul II. În total am crescut 12 ochiuri (cîte 6 ochiuri la o margine). în „punct de jerseu”. 2 şi tricotăm un tiv de 3 cm înălţime. În total am crescut 12 ochiuri şi avem 83 ochiuri. Umărul: Avem 126 ochiuri şi începem să formăm linia umerilor. formăm o butonieră şi încheiem. 356 . cu următoarele 2 ochiuri formăm butoniera şi în continuare tricotăm cu modelul II restul de ochiuri. 2 ½ cu modelul II. Continuăm pe andrele nr. Avem 86 de ochiuri. iar restul ochiurilor pînă la sfîrşitul rîndurilor. continuăm 4 ochiuri (din tiv) în „punct de jerseu”. 2 ½ astfel: la marginea interioară a feţei creştem 11 ochiuri în rîndul întîi. Răscroiala mînecii: Lucrăm o bucată de 15 cm înălţime. avînd grijă ca în punctele corespunzătoare butonierelor corsajului să formăm cîte o butonieră pe tiv. Tricotăm primele 10 ochiuri în „punct de jerseu” şi 1 ochi pe dos (pe faţa lucrului). Tricotăm încă 6 cm în înălţime crescînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm. iar la răscroiala gîtului tricotăm astfel: la marginea interioară a lucrului tricotăm 21 de ochiuri şi le lăsăm pe o andrea de rezervă. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate ca începînd de la acest rînd de ochiuri pe dos (neglijînd tivul). Avem 71 ochiuri cu care tricotăm încă 6 cm în înălţime. la începutul rîndurilor pe această linie. de 7 ori cîte 6 ochiuri. Această parte va forma tivul feţei pe care îl vom executa astfel pînă la sfîrşit. Răscroiala mînecii: Avem 132 ochiuri şi începem răscroiala mînecii astfel: luăm o bucată de 15 cm înălţime scăzînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. crescînd cîte 2 ochiuri la 1 cm. 4 ochiuri în „punct de jerseu” (din corsaj). Vom tricota în felul acesta (avem 81 de ochiuri) o bucată de 30 cm înălţime. Au rămas la mijlocul spatelui 42 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. urmează 1 ochi pe dos. Restul de 20 ochiuri le scădem astfel: la începutul fiecărui rînd pe această linie scădem cîte 3 ochiuri (de 6 ori) şi o dată 2 ochiuri. Această bucată va forma tivul spatelui. Urmează pe faţa lucrului 1 rînd de ochiuri pe dos. scăzînd la fiecare umăr. scăzînd pe această linie cîte 1 ochi la 1 cm. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). o bucată de 30 cm înălţime. Tricotăm încă 3 cm în înălţime cu cele 21 de ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă. Continuăm pe andrele nr. Avem 102 ochiuri. 2 şi tricotăm drept. În continuarea acestor 11 ochiuri vom tricota următoarele 10 ochiuri (din corsaj) tot în „punct de jerseu”. Distanţa dintre butoniere pe linie orizontală este următoarea: lucrăm în „punct de jerseu” primele 4 ochiuri de la marginea tivului. Prima butonieră o vom forma la 2 cm distanţă de la marginea de jos. În total am scăzut 15 ochiuri. În total am crescut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine). crescînd cîte 1 ochi la 5 cm (de 6 ori) la fiecare margine a lucrului. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 6 cm (de 5 ori). iar la marginea interioară a feţei vom forma cîte o butonieră la 8 cm distanţă între ele.Spatele: Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. o bucată de 3 cm înălţime.

2 şi executăm un tiv de 3 cm după explicaţiile date pentru spate. de 4 cm înălţime şi le coasem de corsaj. 2 ½ cu modelul II. şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. Călcăm aburit şi încheiem prin cusături de mînă. Mîneca: Montăm 80 de ochiuri pe andrele nr. În total am scăzut 30 ochiuri şi au mai rămas 74 ochiuri cu care continuăm să tricotăm 3 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Tricotăm apoi 24 cm înălţime pe andrele nr. Cornelia Both şi Martha Recht. cosîndu-l la cele două capete de marginea benţilor cu butoniere şi a reverelor lor. Avem 104 ochiuri şi începem să scădem astfel: tricotăm o bucată de 15 cm înălţime scăzînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. Executăm mîneca următoare la fel. La răscroiala gîtului ridicăm pe andrea ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 3 cm înălţime. “Tricotaje de mînă”. Clapele le tricotăm în „punct de semielastic” din 45 ochiuri. Festonăm butonierele de la tiv şi de la corsaj împreună. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Ed. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. Tehnică. Îndoim tivurile şi le coasem în punct invizibil pe dosul jachetei.Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel. 1959 357 . inversat şi fără butoniere. În total creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine).

Marginea de jos a bluzei şi decolteul se tricotează în „punct leneş”. Restul în felul următor: modelul este format din 30 rînduri. 7. 358 . Spatele: montăm 100 ochiuri cu lînă galbenă pe andrele nr. II. 3. 3. 50 g lînă neagră. Urmează 18 rînduri în „punct de jerseu” alternînd 2 rînduri verzi cu 2 rînduri galbene. acest complet se lucrează pe fond galben. astfel: Rîndul 1. 8 cu lînă galbenă în „punct de jerseu”. Măsura: 27 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Model: I. 14 Cu un colorit plăcut armonizat. Începem cu 2 rînduri verzi şi terminăm tot cu 2 rînduri verzi. apoi aplicăm o dată modelul II. 2 ½ aplicînd încă o dată modelul II. 4 se tricotează cu lînă neagră în „punct leneş” toate rîndurile (dus şi întors) se lucrează pe faţă. lungimea 52 cm. Rîndul 5. 29. tricotăm drept 6 rînduri în „punct leneş”. Bluza Furnituri: Circa 150 g lînă galbenă. Continuăm pe andrele nr. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. 6. cu dungi verzi şi benzi negre. toate rîndurile pe faţă. andrele nr. 30 cu lînă galbenă în „punct de jerseu”. 28. Rîndul 27.Complet de bluză în dungi cu mînecă chimono şi jachetă cu mînecă lungă – Model nr. 2 ½ şi 3. 100 g lînă verde. 2.

5 nasturi. 20 g lînă neagră. Jacheta Furnituri: Circa 460 g lînă galbenă. Faţa: Se lucrează la fel ca spatele. 4 rînduri galben. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare. 20 g lînă verde. în „punct de jerseu”. În total am crescut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). tricotînd 20 cm în înălţime. S-au format 108 ochiuri. de 10 ori cîte 6 ochiuri. Umărul: scădem la începutul rîndurilor care urmează. Creştem în continuare la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 la o margine). crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 4 cm. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. Au rămas 90 ochiuri cu care tricotăm 18 cm drept. Aplicăm o dată modelul II şi terminăm bordura cu 6 rînduri în „punct leneş” cu lînă neagră. 3. Continuăm drept cu lînă galbenă. de 2 ori cîte 6 ochiuri. 3 şi tricotăm drept 6 rînduri în „punct leneş”. în „punct de jerseu”. Încheiem faţa tricotînd în „punct leneş” 4 rînduri negru. 20 cm în înălţime. andrele nr. apoi 6 rînduri în „punct leneş”cu lînă neagră. scăzînd la fiecare margine pentru a forma linia umerilor cîte 3 ochiuri la 1 cm. în total am scăzut 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr) şi au mai rămas la mijloc 30 ochiuri pe care le încheiem întrun singur rînd. În total am crescut 8 ochiuri (cîte 4 ochiuri la o margine). La marginile mînecilor formăm un tiv îndoind pe dos 1 cm din mînecuţă. Scădem toate ochiurile într-un singur rînd. Avem 128 ochiuri cu care tricotăm 10 cm în înălţime. Spatele: Montăm 120 ochiuri din lînă galbenă pe andrele nr. lungimea 52 cm. 3 şi tricotăm 6 rînduri cu lînă galbenă în „punct leneş”. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie de 5 ori cîte 6 359 . Urmează modelul II. Continuăm drept cu lînă galbenă. În total am scăzut 60 ochiuri (cîte 30 la fiecare umăr). Am scăzut 15 ochiuri şi au mai rămas 45 ochiuri cu care tricotăm drept 18 cm în înălţime. Călcăm şi încheiem la maşină. 3 (repetînd mereu modelul II) o bucată de 16 cm în înălţime.Avem 15 cm înălţime totală şi începînd de aici tricotăm din nou cu andrelele nr. Continuăm lucrul cu 10 cm în înălţime (repetînd mereu modelul II). Partea dreaptă a feţei: Montăm 60 ochiuri pe andrele nr. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor pe această linie o dată 6 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi.

în „punct leneş”. Între timp la marginea interioară a feţei. 3 şi tricotăm 6 rînduri cu lînă galbenă. Coasem 5 nasturi. la înălţimea totală de 37 cm. lucrată însă în „punct de semielastic”. La 2 cm înălţime după montarea celor 10 ochiuri. 1959 360 . Călcăm aburit părţile tricotate şi încheiem la maşină. Tehnică. Aplicăm o dată modelul II şi încheiem bordura mînecii cu 6 rînduri din lînă neagră. vom aplica coloratura modelului II. Ed. de 50 ori cîte 1 ochi. de 2 ori cîte 4 ochiuri.ochiuri. Avem 86 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. Cornelia Both şi Martha Recht. Partea stîngă a feţei: Se tricotează la fel. iar ultimele 8 ochiuri le scădem într-un singur rînd. Continuăm cu lînă galbenă în „punct jerseu” 30 cm înălţime. în „punct leneş”. Banta: Montăm 10 ochiuri de lînă galbenă şi tricotăm în „punct de semielastic” o bandă de 125 cm lungime. prin cusături de mînă pe dosul jachetei. la distanţa de 7 cm între ele. “Tricotaje de mînă”. scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 5 ochiuri. În total am crescut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). fără a călca. Tricotăm mîneca următoare la fel. de 2 ori cîte 2 ochiuri. formăm o butonieră din 2 ochiuri şi tricotăm în continuare formînd încă 4 butoniere (în total 5). de 2 ori cîte 3 ochiuri. La cele două capete ale benţii. Prindem banda cap în cap cu marginile feţelor. Mîneca: Montăm 56 ochiuri pe andrele nr. însă inversat. începem să formăm răscroiala gîtului. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie cîte 1 ochi la 1 cm.

II. 20 g lînă galbenă. Model: I. 20 g bleumarin. andrele nr. 20 g lînă verde. Modelul norvegian. gulerul şi bordura feţelor se tricotează în „punct de semielastic”. Furnituri: Circa 450 g lînă albă. 20 g lînă maron. 15 Acest model de pulover este frumos şi tineresc. 361 . acestea pot fi însă modificate după gust şi posibilităţi. III. manşetele. 50 g lînă roşie. Restul în punct de jerseu. lungimea 62 cm. 2 ½ şi 1 ½ .Pulover cu model norvegian – Model nr. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Elasticul. Fiecare model poartă indicaţiile de culori. după schemă. 6 nasturi.

în „punct de semielastic”. 2 ½ şi tricotăm drept. Spatele: Montăm 135 ochiuri din lînă roşie. pe andrele nr. adică tot la al 9-lea 362 .Măsura: 31 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. 6 cm înălţime. Continuăm cu lînă bleumarin 1 rînd pe faţă crescînd 15 ochiuri.

continuăm drept cu lînă albă în „punct de jerseu”. Partea dreaptă a feţei: Montăm 67 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. cu andrele nr. Apoi aplicăm „modelul norvegian”. împărţind astfel lucrul în 2 părţi. Continuăm cu lînă albă în „punct de jerseu” avînd grijă ca în rîndul întîi. după terminarea modelului norvegian. Cînd lucrul are înălţimea totală de 18 cm. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Mîneca: Montăm 70 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. Rîndul următor (pe dosul lucrului) îl lucrăm tot pe faţă. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. urmează în „punct leneş”. 2 ½. scăzînd la începutul rîndurilor. 2 1/2. Urmează în „punct leneş” 2 rînduri cu lînă bleumarin. La înălţimea totală dde 18 cm. pentru răscroiala gîtului. de 4 ori cîte 3 ochiuri. adică să dublăm tot al 4-lea ochi. tricotăm 2 cm înălţime pe andrele nr. Avem 74 ochiuri cu care continuăm lucrul astfel: în „punct leneş” 2 rînduri cu lînă roşie. la marginea interioară a feţei lucrăm drept. Avem 102 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri. 2 rînduri cu lînă maron. tricotăm 2 cm în înălţime pe andrele nr. apoi continuăm drept pe această linie. Vor fi 150 ochiuri. Avem 114 ochiuri cu care lucrăm drept încă 19 cm înălţime. Pe linia umărului scădem de 9 ori cîte 4 ochiuri. Avem 56 ochiuri cu care lucrăm drept 16 cm în înălţime. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi în continuare lucrăm drept. avînd grijă ca în rîndul întîi să creştem 7 ochiuri. 2 rînduri cu lînă maron. 2 rînduri cu lînă roşie. În acest punct. de 4 ori cîte 3 ochiuri. să creştem 17 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm înălţime. inversat. 2 rînduri cu lînă roşie şi 2 rînduri cu lînă maron. o dată 4 ochiuri. în „punct de jerseu”. Urmează modelul norvegian şi apoi continuăm drept cu lînă albă. scăzînd astfel: la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. 1 ½ apoi continuăm drept pe andrele nr. 6 cm înălţime. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu lînă bleumarin 2 rînduri în „punct leneş”. iar pentru umăr scădem de 6 ori cîte 6 ochiuri. În total am scăzut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la fiecare margine). de 2 ori cîte 2 363 . însă inverssat. pe faţa lucrului. o dată din spate. o dată din faţă. Partea stîngă a feţei: Se execută la fel. Răscroiala mînecii: În acest punct începem răscroiala mînecii scăzînd astfel o dată 6 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. 1 ½ pentru a cambra talia şi apoi continuăm tot drept. orientîndu-ne după schema dată. În total creştem 15 ochiuri. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 37 cm. 2 ½ şi tricotăm drept. După ce am executat modelul norvegian. pînă la înălţimea totală de 37 cm. în „punct de semielastic”. Avem 87 de ochiuri cu care continuăm să tricotăm 15 cm în înălţime. Lucrăm partea următoare la fel.ochi îl lucrăm de 2 ori. începem să formăm răscroiala mînecii. scădem la mijlocul spatelui 22 ochiuri întrun singur rînd. Umărul şi răscroiala gîtului: Tricotăm prima parte scăzînd la începutul rîndurilor. Aplicăm „modelul norvegian” orientîndu-ne după diagramă. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri. Umărul şi răscroiala gîtului: Aici începem să fomăm răscroiala gîtului şi linia umărului. de 2 ori cîte 3 ochiuri. adică dublăm tot al 10-lea ochi.

de 6 ori cîte 2 ochiuri. Cornelia Both şi Martha Recht.ochiuri. de 20 ori cîte 1 ochi. avînd grijă ca pe una din benzi să formăm cîte o butonieră la distanţă de 11 cm între ele. de 2 ori cîte 6 ochiuri. ridicăm pe andrea ochiurile corespunzătoare şi tricotăm cu lînă roşie. 1959 364 . Ed. Pe părţile albe brodăm picouri cu lînă roşie. un guleraş de 3 cm înălţime. Urmează 5 rînduri albe şi montăm la maşină. Mîneca stîngă se lucrează la fel. Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Împrejurul răscroielii gîtului. 2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” două benzi de 64 cm lungime. printr-o cusătură în punct invizibil pe dosul lucrului. după schema dată. avînd grijă ca la gît să le unim cu guleraşul. iar restul de 26 ochiuri le scădem într-un singur rînd. Tehnică. astfel: cîte 1 ochi roşu la distanţă de 3 ochiuri albe între ele. în „punct de semielastic”. Coasem de mînă benţile care bordează feţele. Coasem 6 nasturi. Montăm 12 ochiuri de lînă roşie pe andrele nr. Călcăm aburit şi montăm la maşină. “Tricotaje de mînă”.

lungimea bluzei 54 cm. putem adopta minunatele noastre motive româneşti acetei elegante bluze albe. în loc de punctul norvegian. În indicaţiile din text vom neglija tivul. Model: I. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 94 cm. 20 g lînă albastră. gen iie. 20 g lînă roşie. deci toate măsurile pe care le vom întrebuinţa sînt considerate ca începînd de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos. Furnituri: Circa 500 g lînă. 20 g lînă galbenă. cosîndu-l în punct invizibil de bluză. 2 ½ şi tricotăm drept 3 cm înălţime în „punct de jerseu”. 1 fermoar şi andrele nr. Manşetele se lucrează în „punct de semielastic”. 2 ½. 16 La răscroiala gîtului şi la cele două fente. Restul în „punct de jerseu” aplicînd modelul II (după schemă). II. 365 . urmează un rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Această bantă de 3 cm înălţime va forma tivul spatelui pe care îl vom îndoi pe dos. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II Spatele: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr.Bluză cu model românesc – Model nr.

continuăm cu lînă albă în „punct de jerseu” 20 cm înălţime. Tricotăm la fel partea următoare. de 2 ori cîte 4 ochiuri. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2 cm. de 2 ori cîte 4 ochiuri. La înălţimea totală de 51 cm scădem la mijlocul spatelui 30 ochiuri într-un singur rînd. La înălţimea totală de 14 cm. Modelul este format din 11 ochiuri. în total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2 cm la fiecare margine a lucrului. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. apoi continuăm drept.Tricotăm drept în „punct de jerseu” 14 cm înălţime avînd grijă ca primele şi ultimele 12 ochiuri ale rîndurilor să le tricotăm cu modelul II. avînd grijă ca primele şi ultimele 12 ochiuri ale rîndurilor să le lucrăm cu modelul II. împărţind astfel lucrul în două părţi. scădem de 6 ori cîte 7 ochiuri. cu lînă albă. iar pe linia umărului. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 34 cm începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. Faţa: Montăm 136 ochiuri pe andrele nr. Avem 150 ochiuri. Avem 156 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm tivul la fel ca la spate. La înălţimea totală de 14 cm terminăm modelul II şi continuăm numai cu lînă albă 20 cm în „punct de jerseu”. În total am scăzut 28 ochiuri (cîte 14 ochiuri la o margine). însă inversat. începem răscroiala mînecii. Lucrăm prima parte scăzînd la răscroiala gîtului de 2 ori cîte 2 ochiuri. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 34 cm. scăzînd la începutul rîndurilor ce urmează de 2 ori cîte 8 ochiuri. orientîndu-ne după schemă. Avem 122 ochiuri cu care tricotăm drept 17 cm. Continuăm drept. iar 1 ochi îl lăsăm pentru margine. 366 . la fiecare margine a lucrului. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. în „punct de jerseu” 14 cm în înălţime. în total am crescut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine).

2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm înălţime. de 20 ori cîte 1 ochi. de 2 ori cîte 3 ochiuri. cîte 62 ochiuri de fiecare parte. adică tot la al 5-lea ochi îl lucrăm dublat. de 2 ori cîte 6 ochiuri. o dată îl lucrăm din faţă. le ridicăm pe o andrea de rezervă şi în continuare scădem restul ochiurilor la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 2 ochiuri şi în continuare drept. Avem 124 ochiuri cu care continuăm drept 3 cm în înălţime. Formăm linia umărului scăzînd de 6 ori cîte 7 ochiuri la începutul rîndurilor pe această linie. Aici împărţim lucrul în două părţi. În total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). Umărul şi răscroiala gîtului: Începem şi scădem concomitent răscroiala gîtului şi linia umărului astfel: primele 12 ochiuri cu modelul II. Tricotăm prima parte 10 cm drept. Continuăm 20 cm înălţime în „punct de jerseu”. iar restul de 28 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Vom proceda la fel ridicînd pe andrea ochiurile corespunzătoare de la cele 2 fente (pe şolduri) şi vom tricota cu lînă albă cîte un tiv pe care îl coasem în punct invizibil pe dosul bluzei. însă inversat. Coasem fermoarul cu mîna. de 6 ori cîte 2 ochiuri. continuăm cu lînă albă în „punct de jerseu” un tiv (de înălţimea gulerului) pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct invizibil. tricotînd un guler (cu modelul II). În continuarea ochiurilor cu modelul II lăsate pe andrelele de rezervă. Avem 104 ochiuri cu care vom forma ovalul mînecii. de 2 ori cîte 5 ochiuri. ridicăm ochiurile corespunzătoare de la răscroiala gîtului. o dată din spate. Mîneca: Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. scăzînd la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri. În rîndul următor creştem 14 ochiuri. Avem 84 ochiuri.În total am scăzut 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la fiecare margine). crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Călcăm aburit părţile tricotate şi le încheiem la maşină. 367 . După ce am executat un model din motivul românesc (modelul II). avînd grijă ca la marginea interioară a feţei să lucrăm 12 ochiuri cu modelul II şi 1 ochi marginea). Mîneca stîngă se execută la fel. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea la fel.

2 (de ciorapi). 5 andrele nr. iar toate culorile din aceeaşi lînă. necesită foarte puţin material şi se execută uşor. Totuşi se poate executa şi din alte nuanţe. 20 g roşie. După acelaşi procedeu lucrăm încă 9 benţi. 6 rînduri bleumarin. Deci în total 10 benţi bleumarin. 15 g verde. 5 g albă. 17 Această bluză de un efect vesel şi tineresc se lucrează din resturi de lînă aflate în orice casă. Restul în „punct de jerseu”. Combinaţia de culori prezentată aici este verificată de noi. bentiţa de la gît şi de la mîneci se tricotează în „punct elastic”. II. Model: I. 2 rînduri bleumarin. Furnituri: Circa 100 g lînă foarte subţire bleumarin. 4 rînduri roşu. 6 rînduri roşu. 2 rînduri portocaliu. respectînd bineînţeles armonia culorilor. Montăm apoi 16 ochiuri şi tricotăm benţile colorate tot în „punct de jerseu” după următoarea ordine: *6 rînduri portocaliu. 6 rînduri verde. Condiţia esenţială este ca lîna să fie subţire şi foarte regulat toarsă. 2 rînduri bleumarin.Bluză chimono cu benţi colorate – Model nr. Încheiem scăzînd toate ochiurile într-un singur rînd. 4 rînduri roşu. Benţile multicolore se vor armoniza cu un fond corespunzător de culoare neapărat închisă (maron. 20 g galbenă – portocalie. Montăm 28 ochiuri de lînă bleumarin şi tricotăm drept în „punct de jerseu” o bantă uniformă de 40 cm înălţime. negru. Faţa şi spatele: Se lucrează la fel. 2 368 . Măsura: 42 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm din modelul II. 2 rînduri alb. Patentul din talie. bleumarin).

le tivim (surfilăm) cu lînă bleumarin în „punct de feston rar” şi le descălcăm. avînd grijă să lăsăm rezerve la toate răscroielile. Încheiem apoi toate ochiurile într-un singur rînd. Încheiem bluza la maşină pe linia umărului şi a subraţului. de la cusăturile de maşină. Executăm aceeaşi bentiţă la partea din spate. În talie ridicăm 120 ochiuri din lînă bleumarin pe andrele nr. La cele două capete ale bentiţei de la spate coasem 2 nasturi mici bleumarin. formînd atfel o mică mînecă chimono. La răscroiala gîtului. 1959 369 . în „punct de elastic”. Tehnică. cu un fir de lînă bleumarin. margine de margine. După ce am executat toate benţile bleumarin şi multicolore le călcăm aburit. Cornelia Both şi Martha Recht. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. o bentiţă de 2 cm înălţime şi încheiem toate ochiurile într-un singur rînd. Tricotăm astfel drept o bantă uniformă de 40 cm înălţime. La sfîrşit coasem cele două benţi colorate de cîte 18 cm la cele două margini ale lucrului (la înălţime de 20 cm de la marginea de jos a lucrului. în „punct de elastic”. Aşezăm pe un tipar de croitorie (chimono) faţa şi spatele şi croim cu foarfeca răscroiala gîtului şi linia umărului. ridicăm pe andrea 56 ochiuri (la partea din faţă) şi tricotăm cu lînă bleumarin. adică la începutul răscroielii mînecii). după ce am îndoit pe dosul lucrului 1 cm din răscroială. o bentiţă de 1 ½ cm înălţime. Din benţile colorate de la mînecuţă ridicăm pe 5 andrele de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi tricotăm cu lînă bleumarin. alternînd o bantă bleumarin şi una colorată. 2 rînduri portocaliu. apoi le coasem pe dosul lucrului. 6 rînduri roşu. Călcăm apoi din nou pe dos tricotajul obţinut. Rezervele de 1 cm rămase pe dos. După ce am cusut 5 benţi bleumarin alternînd cu 4 benţi colorate de cîte 40 cm lungime fiecare şi 2 benţi colorate aplicate la cele două margini (de cîte 18 cm lungime) formînd faţa bluzei. Executăm acelaşi patent şi la partea din spate şi coasem elasticul la cele două margini. Pe fiecare umăr lăsăm cîte o deschizătură de 4 cm. Coasem la fel pentru spatele bluzei. 6 rînduri verde. Repetăm de la * pînă la*. iar la bentiţa din faţă formăm cîte o cheutoare. Ed.rînduri bleumarin. 2 şi tricotăm în „punct de elastic” un patent de 12 cm înălţime. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd. de cel puţin 1 cm. Executăm în total 8 benţi multicolore lungi de 40 cm fiecare şi 4 benţi de cîte 18 cm lungime. “Tricotaje de mînă”. 2 rînduri bleumarin *.

5 andrele pentru ciorapi. andrele nr.Jachetă chimono cu benţi ajurate – Model nr. „Punct de jerseu”. De la 370 . 3 ½ şi tricotăm 8 rînduri cu modelul ajurat I (adică executăm o singură dată modelul I după schemă). 3 ½. După schema dată. 18 Posted iulie 1. Se tricotează cu firul dublat (lucrăm cu 2 fire). Se poate lucra din „lînă industrială” pusă în vînzare în magazine. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Lasă un comentariu Călduroasă şi elegantă. Recomandăm culoarea galbenă. urmează 14 rînduri în „punct de jerseu”. II. Furnituri: Circa 600 g lînă. această jachetă înlocuieşte canadiana de stofă în zilele răcoroase. tricotaje. 2009 by Shortcut in carte. apoi pentru a treia oară modelul I. Spatele: Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. tricotăm din nou modelul I. Model: I. Continuăm 14 rînduri în „punct de jerseu”.

Avem 51 ochiuri. în următoarele 14 rînduri (în „punct de jerseu”) vom creşte cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd de dus şi întors. După ce am lucrat 3 benţi cu modelul I. repetăm de 4 ori de la * scăzînd astfel: (începînd din primul rînd cu 200 ochiuri) la începutul şi la sfîrşitul fiecărui rînd scădem cîte un ochi exceptînd tot al 5-lea rînd la care nu scădem deloc.începutul lucrului şi pînă în acest punct vom lucra drept. deci în total 7 ochiuri. Avem 90 ochiuri. pe faţa lucrului. în următoarele 14 rînduri lucrate în „punct de jerseu” vom creşte cîte 1 ohi la începutul fiecărui rînd. După ce am executat 3 benzi cu modelul I. Răscroiala gîtului: La înălţimea totală de 55 cm. Partea stîngă a feţei se lucrează la el. 371 . Repetăm încă de 4 ori de la * . Scădem totodată cîte 1 ochi pe linia A – B. scăzînd cîte 1 ochi la începutul şi la sfîrşitul fiecărui rînd pe linia A – B. şi pentru a treia oară modelul I. Încheiem ochiurile rămase. la fiecare margine a lucrului. scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. Continuăm lucrul pentru mîneca următoare la fel. Ridicăm pe andrea pe faţa lucrului. din nou urmează 14 rînduri în „punct de jerseu”. la marginea exterioară a lucrului. Avem 106 ochiuri cu care continuăm lucrul astfel: * 8 rînduri cu modelul I. şi cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd A – C. exceptînd tot al 5-lea rînd în care nu scădem deloc. apoi 14 rînduri în „punct de jerseu”. În rîndul următor creştem dintr-o dată. la începutul şi la sfîrşitul fiecărui rînd. La marginea interioară a lucrului. repetăm pentru a doua oară modelul I. terminînd astfel toate ochiurile. În rîndul următor creştem la marginea exterioară a feţei 55 ochiuri. într-un singur rînd. urmează 14 rînduri în „punct de jerseu”. La marginea interioară lucrăm drept. pînă cînd am epuizat astfel toate ochiurile. cîte 55 ochiuri. Cînd au rămas 56 ochiuri pe andrea. încheiem. ultimele 36 ochiuri din cele 200 ochiuri şi tricotăm în jos 14 rînduri în „punct de jerseu” şi model I. scădem căte 1 ochi numai la începutul rîndurilor. Partea dreaptă a feţei: Montăm 44 ochiuri şi tricotăm drept 8 rînduri cu modelul I. iar pe linia A – C. Ridicăm pe andrea. Continuăm 14 rînduri în „punct de jerseu”. vom forma cîte o butonieră la mijlocul fiecărei benţi lucrate în „punct de jerseu”. Avem 200 ochiuri cu care continuăm lucrul astfel: * 8 rînduri cu modelul I. însă inversat. apoi modelul I. În total creştem 14 ochiuri. ultimele 36 ochiuri din cele 106 ochiuri şi tricotăm 14 rînduri în „punct de jerseu”. începem să scădem răscroiala gîtului astfel: de 5 ori cîte 1 ochi şi de 4 ori cîte 2 ochiuri. inversat.

Cornelia Both şi Martha Recht. formînd manşetele.Călcăm uşor aburit şi încheiem la maşină. La extremitatea de jos a mînecilor ridicăm 36 ochiuri pe 4 andrele groase de ciorapi şi tricotăm în „punct de semielastic”. le descălcăm bine. Rezervele jachetei (rămse pe dos) după ce am montat toate părţile. Tehnică. Tivim pe dos marginile feţei cu o bentiţă lată de 3 cm. Ed. în „punct leneş”. “Tricotaje de mînă”. 1959 372 . 6 cm în înălţime.

Model: I. spre dos. Rîndul 4: (brun) pe dos. * aşezăm în faţa ochiurilor şi ridicăm cele 2 ochiuri următoare. firul este în faţa ochiurilor. II. mîneci şapte-optimi. 19 Modelul în care se tricotează această jachetă imită stofa. Repetăm de la *. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Rîndul 3: (brun) 1 ochi pe faţă. * ridicăm 2 ochiuri. Rîndul 6: (verde) pe dos. Furnituri: Circa 320 g lînă brună şi 260 g lînă verde. Rîndul 7: (brun) 3 ochiuri pe faţă. lucrăm 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Atenţiune: firul să fie mereu pe faţa lucrului. Urmează 2 ochiuri pe faţă. în 2 culori: tricotăm pentru început 1 rînd pe faţă şi un rînd pe dos cu firul brun. *ridicăm 2 ochiuri. Urmează: rîndul 1: (verde) 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 4 nasturi. cu model „tweed”. Aceste rînduri se repetă. luîndu-le din spatele andrelei. Se confecţionează în două culori. Buzunare tăiate. 373 . Rîndul 8 (brun) pe dos. andrele nr. în faţa celor 2 ochiuri ridicate. 3. Aşezăm firul înapoi. luîndu-le din spatele andrelei. ca în rîndul precedent. Repetăm de la *.Jachetă Tweed – Model nr. Tivurile interioare se tricotează în „punct de jerseu”. Tivurile interioare se tricotează în culoarea mai închisă. Rîndul 5 (verde) * ridicăm 2 ochiuri ca în rîndul precedent. Rîndul 2: (verde) pe dos. spre dos. de grosime mijlocie. Repetăm de la *. Aşezăm firul înapoi. ca şi cum le-am tricota pe dos. Restul. Repetăm de la * .

la ambele margini. Continuăm cu modelul II. de 3 ori cîte 1 ochi. dar la marginea dreaptă tricotăm 14 ochiuri şi mai departe în culoare brună. la începutul rîndurilor următoare de 10 ori cîte 5 ochiuri şi de 10 ori cîte 4 ochiuri. urmează. în total 4 perechi. formăm la marginea interioară prima pereche de butoniere: tricotăm 4 ochiuri de la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. La marginea exterioară scădem şi creştem la fel ca la spate. un rînd de ochiuri pe dos. Tricotăm drept pînă ce răscroiala mînecii. Tricotăm cele 4 ochiuri următoare în culoare brună. La 17 cm măsuraţi de la tiv. la ambele margini. Rămîn 124 ochiuri. Vom avea 130 ochiuri. Rămîn 40 ochiuri la mijloc. La marginea dreaptă (marginea interioară) adăugăm 26 ochiuri. este de 14 cm. (Cînd începem să lucrăm cu firul verde. pe urmă un rînd de ochiuri pe dos. şi începînd de aici. mereu la distanţa de cîte 8 ½ cm. cu modelul I. Rămîn 136 ochiuri. Aici. pe faţa lucrului. de 10 ori cîte 1 ochi. Între timp. Începînd de aici creştem la cîte 2 cm. Răscroiala mînecii: La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 9 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 72 ochiuri cu lînă brună. se formează la fel. Vor fi 156 ochiuri. Vor fi 98 ochiuri. Aici va fi marginea tivului îndoit.Măsura: 32 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Tricotăm 4 cm drept. Şi din acesta lucrăm drept 4 cm. Aici. la 9 ½ cm măsuraţi de la marginea tivului facem buzunarul. Tricotăm un tiv de 4 cm cu modelul I. însemnăm linia taliei. pe faţa lucrului. de 6 ori cîte 1 ochi. îl aşezăm în cruce peste cel brun. pînă la răscroiala mînecii. Încheiem. măsurată vertical. iar din cele 6 ochiuri următoare. scădem la cîte 2 ¼ cm. Spatele: Începem cu 148 ochiuri cu firul brun. Butonierele următoare. cît şi 4 ochiuri din împletitura tweed. Umărul: La 57 cm măsuraţi de la marginea tivului scădem. la marginea interioară 43 ochiuri pe o andrea de rezervă. La 8 ½ cm măsuraţi de la tiv. a doua butonieră. creştem la cîte 2 cm. Începînd cu rîndul următor continuăm cu modelul II. ca la spate. şi începînd de aici. pe urmă de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi. exact deasupra primei perechi. Luăm. tricotăm 39 ochiuri pentru 374 . de ambele margini. şi îl strîngem ca să nu se formeze goluri).

la acelaşi nivel cu spatele. Tricotăm 9 ½ cm în „punct de jerseu”. scădem la începutul rîndului următor 10 ochiuri. pînă ce răscroiala mînecii măsoară. de 21 ori cîte 1 ochi. la începutul lor. Mîneca dreaptă: Se lucrează inversat. le răsfrîngem din nou. 375 . Rămîn 17 ochiuri. de 36 ori cîte 1 ochi. Urmăm drept. cele două margini înguste le coasem. Călcăm părţile tricotate. le montăm. Începem pe andrele separat 41 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. Îndoim tivurile feţelor. (Răscroiala mai adîncă vine în faţă). pe urmă încheiem. de 3 ori cîte 1 ochi. la ambele margini.buzunar. scădem la cîte 1 ½ cm de 16 ori cîte 1 ochi. scădem la începutul rîndului următor 3 ochiuri. în linie dreaptă. la începutul rîndurilor. Răscroiala gîtului: Aici. şi lăsăm la o parte. iar la începutul rîndului al doilea 10 ochiuri. Sfîrşim cu 1 rînd pe faţă. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. La începutul rîndurilor ce urmează scădem de 10 ori cîte 2 ochiuri. Continuăm faţa. Coasem nasturii la locul lor. lucrate pe faţa lucrului. pe faţa lucrului şi încă 2 ½ cm în „punct de jerseu”. Mîneca stîngă: Începem cu 84 ochiuri cu firul brun. Aici. cu firul brun. şi începînd de aici. Îndoim tivurile pe linia ochiurilor lucrate pe dos şi le coasem cu puncte invizibile. Rămîn 78 ochiuri. de 14 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Benzile buzunarelor le răsfrîngem în afară. Cînd mîneca măsoară 35 cm de la marginea tivului îndoit. festonăm butonierele suprapuse. iar pe urmă. iar restul ochiurilor rămîne pe altă andrea de rezervă. Tricotăm un rînd de ochiuri pe dos. pe urmă restul de 43 ochiuri de pe a doua andrea de rezervă. Tricotăm ochiurile marginii exterioare lăsate pe andreaua de rezervă şi în continuare cele ale căptuşelii buzunarului. cît şi banda prelungită a gîtului se cos cu puncte invizibile. Continuăm cu modelul tweed (atenţie la continuitatea modelului). creştem la cîte 1 cm de 9 ori cîte 1 ochi. de 5 ori cîte 5 ochiuri şi de 5 ori cîte 4 ochiuri. la cîte 2 rînduri. Marginea interioară urmează drept pînă la 35 cm măsuraţi de la marginea tivului. Continuăm cu firul brun. scădem la marginea exterioară. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este cu 1 cm mai înaltă decît aceea a spatelui. Scăderile se fac pe lîngă banda de 14 ochiuri în culoare brună. Vor fi 120 ochiuri. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 1 ochi: rămîn 39 ochiuri. şi începînd de aici. Tricotăm cu modelul I şi scădem la cîte 1 cm. Cu restul ochiurilor continuăm la marginea interioară încă 6 cm. Încheiem. Lucrăm mai departe numai cu ochiurile buzunarului şi tricotăm 2 ½ cm. Răscroiala mînecii: La marginea exterioară. După 4 cm urmează un rînd de ochiuri pe dos. sau altă măsură necesară antebraţului. Lăsăm lucrul de o parte. 12 cm. Partea stîngă a feţei: Se lucrează inversat şi fără butoniere. Încheiem. la ambele margini. Continuăm cu modelul II şi creştem la cîte 1 ½ cm. Atît căptuşeala buzunarelor. le călcăm şi le fixăm.

376 .

Rîndul 4: pe faţă. Benţile pentru nasturi şi butoniere şi garnitura se lucrează astfel: rîndul 1: *1 ochi pe faţă. Vor fi 164 ochiuri. În partea de sus se repetă garnitura cardiganului. Măsura: 30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. şi începînd de aici. Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi. 63 cm. un rînd de ochiuri pe faţă. Restul cardiganului „punct de jerseu”. continuăm în „punct de jerseu”. lungimea. În locul ultimului rînd de dos. la mijlocul spatelui. andrele nr. fără elastic în partea de jos. II. Aici. Spatele: Începem cu 146 ochiuri. cu mînecuţa scurtă. 20 Acest cardigan este completat cu un pulover lung. 2 ½ . tricotăm 4 cm în „punct de jerseu”. Aceste 4 rînduri se repetă.Complet cu cardigan şi pulover – Model nr. După garnitura de 6 cm. Tricotăm 6 cm cu modelul I. ridicăm 1 ochi. de 9 ori cîte 1 ochi. circa 112 cm. creştem la cîte 3 ½ cm. Rîndul 2: * ridicăm 1 ochi ca în rîndul precedent (acelaşi ochi) firul este în faţa ochiului ridicat. Urmează 1 ochi pe dos. Furnituri: Circa 550 g lînă. tricotăm pe dosul lucrului. la ambele margini. o croşetă. Model: I. firul este în faţa ochiului ridicat. Repetăm de la * . 7 nasturi. 377 . Rîndul 3: ca rîndul 1. Urmează iar 5 cm din garnitură. Mărimea: Circumferinţa pieptului 98 – 100 cm. Repetăm de la * . Aşezăm firul înapoi. luîndu-l din spatele andrelei. cu care lucrăm pînă la sfîrşit. La 15 cm măsuraţi de la marginea de jos.

tricotăm 20 ochiuri pînă la sfîrşit cu modelul I. Tricotăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii. La începutul rîndului tricotăm 20 ochiuri cu modelul I. ridicăm 1 ochi şi tricotăm cele 54 ochiuri. Rămîn 122 ochiuri. continuăm scăderile pentru umăr. Buzunarul: La 15 cm măsuraţi de jos. la fiecare cm. pe faţa lucrului. Celelalte butoniere vin la cîte 8 ¼ cm una de alta. tricotînd la cîte 2 rînduri cu cîte 7 ochiuri mai mult. iar la sfîrşitul rîndului. După 4 cm în “punct de jerseu” tricotăm încă 5 cm de garnitură. 55 ochiuri de la margine. pe urmă la cîte 2 rînduri. scădem la începutul rîndurilor de 24 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Tricotăm. ridicăm 1 ochi şi tricotăm cele 61 ochiuri. 17 ochiuri pe altă andrea de rezervă. măsurată vertical. Lăsăm la o parte. încheiem şi lăsăm lucrul de o parte. revenim ş. La marginea dreaptă formăm prima butonieră la 1 ½ cm de la marginea de jos. la cîte 2 rînduri la începutul lor. măsuraţi vertical. după ce garnitura este gata. Între timp: la 63 cm măsuraţi de jos încheiem 14 ochiuri la mijloc. Marginea din dreapta. la marginea interioară. cea interioară. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. pînă sfîrşim cu toate ochiurile. tricotăm rînduri prescurtate pentru a forma „pensa de la piept”. Revenim. de 2 ori cîte 6 ochiuri. În ultimul rînd scădem primul şi ultimul ochi.d. la fiecare 1 cm.Răscroiala mînecii: La 38 cm de jos scădem. Umărul şi răscroiala gîtului: La 5 ½ cm măsuraţi de la marginea de jos. la marginea interioară însă. lucrăm cu modelul I. 378 . 17 ochiuri în „punct de jerseu” şi tricotăm în continuare ochiurile căptuşelii buzunarului. tot în continuare tricotăm şi restul de ochiuri. Tricotăm 7 ochiuri de la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. Răscroiala mînecii: La începutul rîndului următor scădem 6 ochiuri la marginea exterioară. Cu cele 37 ochiuri de la mijloc tricotăm 2 ½ cm în „punct de jerseu”. La marginea exterioară. restul în „punct de jerseu”. creştem la ambele margini. de 12 ori cîte 1 ochi. În rîndul următor tricotăm 62 ochiuri. 20 de ochiuri la marginea interioară cu modelul I. la marginea stîngă la 6 cm şi începînd de aici creştem cîte 3 ½ cm de 9 ori cîte 1 ochi. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm.a. creştem aici. celelalte ochiuri rămîn pe andreaua stîngă. Pe alte andrele începem 39 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 9 cm în „punct de jerseu”. În rîndul următor tricotăm 69 ochiuri. o dată 4 ochiuri. Pe urmă. Continuăm. pînă se termină toate ochiurile. începînd de la margine. Rămîn 74 ochiuri. Vom avea 134 ochiuri pe andrea. şi începînd de aici. urmează drept înainte. Continuăm faţa. de 2 ori cîte 3 ochiuri. La 35 cm măsuraţi de la marginea de jos. revenim. Continuăm pînă ce marginea exterioară este egală cu aceea a spatelui pînă la răscroiala mînecii (38 cm şi 97 ochiuri). Partea dreaptă a feţei: Începem cu 88 ochiuri. la începutul rîndurilor următoare. pînă lucrăm din nou cu toate ochiurile de pe andrea. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi încheiem cele două bucăţi separat. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 16 ori cîte 1 ochi. scădem. tricotăm 4 cm în “punct de jerseu”.m. Urmăm după descrierea anterioară. luăm în următorul rînd. Facem în total 7 butoniere. pe faţa lucrului. După 6 cm de la garnitură. o dată 3 ochiuri. de 8 ori cîte 1 ochi. este de 12 cm. 37 ochiuri pe o andrea de rezervă. Aici. şi începînd de aici.

la începutul lor. Călcăm bucăţile tricotate. Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri tricotate pe dos. mereu cîte 2 rînduri. Linia laterală este mai scurtă. de 4 ori cîte 3 ochiuri. iar cea plină înălţimea umărului de 8 ½ cm obţinută cu adevărat. avem. 2 ½ . începînd de aici. Festonăm butonierele. Rămîn 18 ochiuri. andrele nr. circa 2 ½ cm în formă de unghi. le montăm. la ambele margini de 18 ori cîte 1 ochi. 379 . de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. * tricotăm 3 rînduri fără scăderi. creştem la cîte 2 cm. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este de 17 ½ cm. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile şi le tricotăm 2 cm în „punct de jerseu”. Încheiem fără a strînge. de 6 ori cîte 1 ochi. Mai tricotăm 3 cm drept înainte. Repetăm de 3 ori de la * . Linia punctată reprezintă înălţimea real scăzută (de exemplu 6 cm).Răscroiala gîtului: Între timp. marginea interioară este mai lungă. la 53 cm măsuraţi de jos. Tivul mînecilor îl îndoim înăuntru şi îl coasem cu puncte ascunse. Răsfrîngem banda spre interior şi o fixăm cu puncte invizibile. Aici. coasem nasturii. de 4 ori cîte 4 ochiuri şi 3 ochiuri pînă se termină toate. Mîneca: Începem cu 86 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul II. de 12 ori cîte 2 ochiuri. Înconjurăm marginile feţelor şi marginea de jos cu 2 rînduri de picioruşe mici. La marginea aceasta nu mai scădem nici un ochi. scădem de 2 ori cîte 7 ochiuri. De reţinut: Deoarece am crescut lateral sub răscroiala mînecii. respectiv mai înaltă. încheiem la începutul rîndului următor 20 ochiuri şi la cîte 2 rînduri. tricotăm 2 rînduri fără scăderi. de 6 ori cîte 1 ochi. lărgimea puloverului 104 cm. scădem 1 ochi. Vor fi 122 ochiuri. La 43 cm măsuraţi de la marginea de jos. Întoarcem clapele buzunarelor spre interior şi le fixăm la fel cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor. de 3 ori cîte 2 ochiuri. Am semnalat aceasta pe tipar prin linia dublată a umărului. PULOVERUL Furnituri: Circa 350 g lînă. măsuraţi vertical. prin rînduri prescurtate. Încheiem. scădem la marginea exterioară. şi începînd de aici. Acest rînd va fi marginea tivului îndoit. scădem de 18 ori cîte 1 ochi. două măsuri diferite. Mărimea: Circumferinţa pieptului 98 – 100 cm.

Restul „punct de jerseu”. Revenim. pînă se epuizează toate ochiurile. şi tricotăm 83 ochiuri pe dos. la începutul lor. la 60 cm de la marginea de jos. Revenim ş. de 9 ori cîte 1 ochi. Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri tricotate pe dos. tricotăm 6 cm cu modelul I. Măsura: 30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. Scădem umărul mai departe. Spatele: Începem cu 134 ochiuri. şi începînd de aici. la ambele margini. apoi continuăm încă 4 cm drept înainte. Revenim. de 2 ori cîte 3 ochiuri. şi tricotăm 99 ochiuri pe dos. ridicăm 1 ochi. Revenim. Vom avea 134 ochiuri. cîte 5 ochiuri pînă se sfîrşesc toate ochiurile. ridicăm 1 ochi. Tricotăm 4 cm cu modelul II. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. pînă lucrăm din nou cu toate ochiurile. Aici şi începînd de aici creştem la fiecare cm. Vom avea 152 ochiuri. Tricotăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii. Începînd de aici vom avea două măsuri diferite. măsurată vertical. şi tricotăm 91 ochiuri pe faţă. Răscroiala mînecii: La începutul celor 2 rînduri următoare scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri. Aici. la ambele margini. La 33 cm măsuraţi de jos.a. Vor fi 164 ochiuri. Rămîn 118 ochiuri. la ambele margini. Între timp la 39 cm măsuraţi în mijloc de la marginea de jos (la 1 cm de la începutul răscroielii mînecii). Răscroiala gîtului: Între timp. ridicăm 1 ochi. scădem. la 49 cm măsuraţi de jos. pe faţa lucrului tricotăm 124 ochiuri. Între timp.m. (Vezi observaţia „de reţinut” din descrierea cardiganului.Model: I. cea exterioară cu circa 2 cm mai scurtă. La 4 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. scădem la începutul rîndurilor următoare de 34 ori cîte 2 ochiuri şi cîte 1 ochi. La 8 cm şi începînd de aici la cîte 2 ½ cm creştem. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi. de 8 ori cîte 1 ochi. încheiem la mijloc 20 ochiuri. Continuăm drept înainte.d. tricotăm în locul pensei de la piept. este de 9 ½ cm. creştem la ambele margini. la cîte 2 rînduri. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri. Garnitura de la partea de sus identică cu modelul I al cardiganului. la cîte 3 cm. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. rînduri prescurtate. pînă ce spatele măsoară 36 cm de la linia de jos. Rămîn 122 ochiuri. iar la marginea de lîngă gît. Marginea interioară va fi cu circa 2 cm mai înaltă. Umărul: La 53 ½ cm măsuraţi de la marginea de jos. II. Continuăm în felul acesta şi tricotăm fiecare rînd cu cîte 8 ochiuri mai mult. continuăm cu modelul II pînă la sfîrşit. Faţa: Începem cu 140 ochiuri cu modelul II. de 12 ori cîte 1 ochi.) Lucrăm drept înainte pînă ce marginea exterioară este egală cu aceea a spatelui pînă la răscroiala mînecii (36 cm). pe urmă 4 cm cu „punct de jerseu” şi iar cu modelul I pînă la 380 .

Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. pînă la sfîrşit. 1959 381 . la ambele margini. Cînd mîneca măsoară 11 cm de la marginea de jos. încheiem 20 ochiuri la mijlocul lucrului. Ed. Repetăm de 2 ori de la * . urmează 2 rînduri fără scăderi. de 7 ori cîte 1 ochi. Încheiem. Pe urmă scădem de 18 ori cîte 1 ochi. scădem la cîte 2 rînduri. Scădem la începutul şi sfîrşitul celui de-al 4-lea şi al 8-lea rînd cîte 1 ochi. scădem la începutul rîndurilor următoare. de 8 ori cîte 2 ochiuri. de 7 ori cîte 1 ochi. Rămîn 92 ochiuri pe andrea. Cornelia Both şi Martha Recht. La 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Vor fi 106 ochiuri. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. la 58 cm măsuraţi în mijloc de la marginea de jos. Mîneca: Începem cu 96 ochiuri cu modelul II. Scădem mai departe umărul după indicaţiile date. la începutul rîndului. cîte 3 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Vor fi 136 ochiuri. * de 6 ori cîte 1 ochi. iar de la marginea interioară de lîngă gît. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. măsuraţi vertical. măsuraţi vertical. pînă se epuizează toate ochiurile. de 2 ori cîte 3 ochiuri. la ambele margini. Rămîn 18 ochiuri.sfîrşit. Răscroiala gîtului: Între timp. Continuăm şi creştem la cîte 4 rînduri. Tehnică. creştem aici şi începînd de aici. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este de 16 ½ cm. “Tricotaje de mînă”.

III. cu o garnitură orginală. Spatele: Montăm 120 ochiuri şi tricotăm 3 cm în înălţime în „punct de jerseu”. Se tricotează dintr-o lînă de calitate bună. Măsura: 28 ochiuri şi 41 rînduri = 10 cm din modelul III.Set de bluză şi cardigan – Model nr. Manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. 2 ½. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. Urmează un rînd de ochiuri pe dos (lucrat pe faţa lucrului). 1 fermoar. Restul în „punct de jerseu”. II. andrele nr. 382 . Această bandă va forma tivul spatelui pe care îl îndoim pe dosul bluzei şi îl coasem invizibil de corsaj. BLUZA Furnituri: Circa 250 g lînă. 21 Acest set de bluză şi cardigan se execută cu un mic guleraş gen „ofiţer”. Clapele se tricotează cu modelul descris la cardigan. Model: I. în culoare pastel. Punctul de jerseu trebuie să fie lucrat strîns şi foarte uniform.

însă inversat. Aici împărţim lucrul pe două andrele. de 6 ori cîte 2 ochiuri. În total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). scădem. cu deosebirea că avem 4 ochiuri mai mult şi nu formăm fenta de la spate. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Avem 110 ochiuri cu care continuăm a tricota drept pînă la înălţimea totală de 35 cm. Mînecile: Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. la începutul rîndurilor. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 8 ochiuri. Tricotăm drept 5 cm în înălţime în „punct de jerseu”. formînd linia umărului. iar ultimele 20 ochiuri rămase la mijlocul andrelei le scădem într-un singur rînd. Avem 140 ochiuri. cîte 55 ochiuri pe o andrea. Umărul şi răscroiala gîtului: Din acest punct începem să scădem în acelaşi timp linia umerilor şi răscroiala gîtului astfel: la marginea exterioară scădem. adică de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos (neglijăm tivul). Lucrăm mai departe prima parte cu 55 ochiuri tricotînd drept la ambele margini pînă la înălţimea totală de 45 cm. Avem 90 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. de 5 ori cîte 7 ochiuri. Executăm mîneca următoare la fel. Continuăm la fel lucrul pe andreaua următoare. Continuăm în “punct de jerseu” 5 cm în înălţime. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. Faţa: Se lucrează în acelaşi fel ca spatele. de 5 ori cîte 4 ochiuri. de 2 ori cîte 6 ochiuri. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). la începutul rînurilor. coasem tivurile. încheiem la maşină şi coasem fermoarul la spate. de 40 ori cîte 1 ochi. 2 ½ şi tricotăm în “punct de semielastic” o manşetă de 3 cm înălţime. În total am crescut 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). scăzînd la începutul rîndurilor următoare. urmează 20 cm în înălţime crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Călcăm aburit.Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la terminarea tivului. În jurul răscroielii gîtului ridicăm ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în “punct de semielastic” o bentiţă 383 . iar la răscroiala gîtului.

Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 7 ochiuri crescute (adică montăm 7 ochiuri pe andrea). 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. restul cu modelul III în „punct de jerseu”. 1 ochi pe faţă. Modelul II: Rîndul 1 (pe dosul lucrului): 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 384 . 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. Rîndul 5: 1 ochi pe dos.de 2 cm înălţime. 1 ochi pe faţă. lungimea 62 cm. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă de la dreapta spre stînga. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. Montăm cîte 13 ochiuri şi tricotăm două benzi de 10 cm lungime. Model: Bordura feţelor şi manşetele se tricotează cu modelul II. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. Rîndul 4: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. 6 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd. 1 ochi pe faţă. CARDIGANUL Furnituri: Circa 550 g lînă. 2 ochiuri pe faţă. 2 ½. formînd clapele. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună de la stînga spre dreapta. 8 ochiuri pe dos. andrele nr. 1 ochi pe dos. scăzînd pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. cu modelul II. 1 ochi pe faţă. 4 ochiuri pe faţă.

2 ochiuri pe dos.Rîndul 6: 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. În total am scăzut 20 ochiuri şi au rămas 58 ochiuri cu care tricotăm 19 cm înălţime. 1 ochi pe os. În total am scăzut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la o margine). Umărul şi răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor pe această linie. 1 ochi pe faţă. O dată cu scăderea umărului formăm şi răscroiala gîtului. Continuăm drept. 1 ochi pe dos. Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. Continuăm 40 cm înălţime. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă de la dreapta spre stînga. 2 ochiuri pe dos. Avem 120 ochiuri cu care tricotăm drept 19 cm în înălţime. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos. Umărul: Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 14 ori cîte 5 ochiuri. 1 ochi pe faţă. de 4 ori cîte 3 ochiuri. de 7 ori cîte 5 ochiuri. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. o dată 5 ochiuri. 1 ochi pe faţă. pe această linie. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. iar restul de 50 ochiuri rămase la mijlocul spatelui le scădem într-un singur rînd. adică de la rîndul de ochiuri pe dos (neglijînd tivul). Măsurile întrebuinţate în text sunt considerate ca începînd de la terminarea tivului. 2 ochiuri pe faţă. de 3 ori cîte 4 ochiuri şi de 3 ori cîte 2 ochiuri. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă de la dreapta spre stînga. în „punct de jerseu” 40 cm în înălţime. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Rîndul 7: 1 ochi pe dos. Rîndul 9: 1 ochi pe dos. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor pe această linie o dată 6 ochiuri. Spatele: Montăm 156 ochiuri pe andrele nr. Rîndul 8: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. de 2 ori cîte 3 ochiuri. scăzînd la începutul rîndurilor. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 3 cm înălţime. 385 . 1 ochi pe faţă. Partea dreaptă a feţei: Montăm 78 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul la fel ca la spate. În total am scăzut 70 ochiuri (cîte 35 ochiuri la un umăr). 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. de la dreapta spre stînga. 2 ochiuri lucrate împreună de la stînga spre dreapta. Rîndul 10: 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. de la stînga spre dreapta. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. Rîndul 11: repetăm de la rîndul 1. 1 ochi pe dos. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri. 1 ochi pe faţă. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi.

Ed. Încheiem şi coasem benzile cap în cap cu marginile feţelor şi mînecilor. Executăm cealaltă mînecă la fel. 1959 386 . La el tricotăm două manşete pentru mîneci. În total am crescut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine).Partea stîngă a feţei: Se lucrează la fel. de 2 ori cîte 5 ochiuri. scăzînd la începutul rîndurilor următoare. Vă reamintim regula generală că primul ochi din fiecare rînd se ia nelucrat. de 50 ori cîte 1 ochi. de 14 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. Tehnică. Garnitură: Montăm 11 ochiuri pe andrele nr. coasem pe dos tivurile şi încheiem la maşină. 2 ½ şi tricotăm cu modelul II o bandă de lungimea corespunzătoare marginilor feţelor şi răscroielii gîtului (după ce cardiganul a fost călcat şi încheiat). Aceste garnituri nu se calcă. Avem 100 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. dar inversat. Cornelia Both şi Martha Recht. Mîneca: Montăm 80 ochiuri pe andrele şi tricotăm 20 cm înălţime în „punct de jerseu”. Călcăm aburit.

Model: I. 387 .Taior şi fustă – Model nr. Mărimea: Lărgimea jachetei închisă la nasturi circa 106 cm. Tivurile de jos se lucrează în „punct de jerseu”. 22 Se tricotează în două culori într-un model tweed. lungimea la mijlocul spatelui. un fermoar. andrele nr. 64 cm. Furnituri: Circa 550 g lînă de culoare deschisă şi 600 g lînă de culoare închisă. fără banda de la gît. rejansă. Fusta este dreaptă şi strîmtă. Lungimea fustei 70 cm. patru nasturi mai mari şi 6 nasturi mai mici. 2 şi 2 ½. jacheta gen „sac” are o garnitură de benzi uni.

Continuăm să scădem pentru umăr după indicaţiile de mai sus. Răscroiala mînecii: Cînd spatele măsoară 39 cm de la tiv. Rîndul 1: (închis) * 2 ochiuri pe faţă. Tricotăm 5 ochiuri de la începutul rîndului şi cu 7 ochiuri facem butoniera. III. vin la cîte 10 cm una de alta. iar la marginea interioară. În locul ultimului rînd pe dos. de 14 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. dar la 5 cm măsuraţi de la tiv formăm aici prima butonieră. Pregătim o bucată de 26 ochiuri pentru a învăţa modelul. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă (marginea tivului) şi continuăm pe andrele nr. 11 cm. scădem la începutul rîndurilor următoare. spre dosul lucrului. spre dos. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 16 ori cîte 1 ochi. 1 ochi pe dos. 2 ½. cu firul de culoare închisă. La marginea stîngă (cea exterioară) creştem la 9 cm de la tiv şi începînd de aici la cîte 3 cm. Restul butonierelor. Aşezăm firul înapoi. Vor fi 186 ochiuri. 2. 388 . la ambele margini. de 3 ori cîte 4 ochiuri şi de 3 ori cîte 3 ochiuri pînă se epuizează toate ochiurile. de 10 ori cîte 1 ochi. Restul se tricotează astfel: numărul ochiurilor trebuie să fie divizibil cu 4. aşezăm firul înapoi. şi începînd de aici. creştem la cîte 4 ½ cm. pe andrele nr. Repetăm de la * . cu andrele nr. şi începînd de aici. tricotăm un rînd pe faţă. Descrierea benzilor de la feţele şi buzunarele jachetei este dată în text. scădem la cîte 2 rînduri. de 2 ori cîte 9 ochiuri. Între timp. Repetăm aceste 4 rînduri. ca rîndul 2. Rîndul 2: (închis) * 1 ochi pe dos. Tricotăm 3 cm cu modelul I. pînă la sfîrşit.II. Continuăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii are. 2 cu firul de culoare închisă. firul este în faţa ochiului ridicat. Continuăm cu modelul III. Rîndul 3: (deschis). la gît. pe verticală. În locul ultimului rînd pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Măsura: 34 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm din modelul III. Rămîn 144 ochiuri. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucaţi separat. Aici. ridicăm 1 ochi. ridicăm 1 ochi. creştem la cîte 2 cm. ca rîndul 1. Repetăm de la * . la ambele margini. de 4 ori cîte 1 ochi. Umărul şi răscroiala mînecii: La 58 cm de la tiv scădem. la 64 cm de la tiv încheiem la mijlocul rîndului 14 ochiuri. Marginea dreaptă (cea interioară) continuă drept înainte. Rîndul 4: (deschis). în total 4. Tricotăm 3 cm cu modelul I. 2 ½ cu modelul III. JACHETA Spatele: Începem cu 172 ochiuri. Tricotăm 9 cm de la tiv drept înainte: aici. de 7 ori cîte 1 ochi. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 90 ochiuri pe andrele nr. Vor fi 152 ochiuri. plus 2 ochiuri pentru începutul şi sfîrşitul rîndului. firul este în faţa ochiului ridicat. Vot fi 100 ochiuri. la începutul rîndurilor următoare.

Repetăm încă de 2 ori de la * . scădem la începutul rîndurilor următoare. de 26 ori cîte 1 ochi. Rămîn 26 ochiuri. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 1 ochi. ridicăm ochiurile pe mai multe andrele lungi şi lucrînd rîndurile dusîntors tricotăm 6 cm în „punct de jerseu”. După ce am încheiat banda. La marginile interioare ale feţelor şi în continuare la gît. 2 ½. Tricotăm 2 rînduri fără scăderi. o dată 3 ochiuri. Călcăm bucăţile tricotate şi le montăm. creştem aici. de 10 ori cîte 2 ochiuri. 389 . mereu cîte 1 ochi pînă la sfîrşit. Răscroiala mînecii şi a gîtului: Cînd marginea interioară este de 39 cm măsuraţi de jos. * urmează 2 rînduri fără scăderi. formăm umărul. Lăsăm de o parte. o dată 10 ochiuri. luînd dosul lucrului drept faţă. Continuăm faţa: pe dosul lucrului tricotăm ochiurile rămase la sfîrşitul andrelei. pe urmă în locul ochiurilor buzunarului tricotăm ochiurile căptuşelii şi sfîrşim cu cele 28 ochiuri rămase pe andrea. Încheiem. 2. pe urmă scădem de 6 ori cîte 1 ochi. scăzînd ochiurile ca la spate. o dată 4 ochiuri. Ochiurile buzunarului le luăm pe andreaua de rezervă şi tricotăm cu firul de culoare închisă 4 cm în „punct de jerseu”. Între timp. măsuraţi vertical. Cele două margini înguste le prindem cu puncte invizibile de faţă. scădem aici. şi începînd de aici la cîte 1 cm. cu modelul III. coasem nasturii mari pe feţe şi cîte 3 nasturi mici pe mîneci. scădem la marginea exterioară. şi începînd de aici la cîte 1 cm. Cînd mîneca este de 41 cm de la tiv. Festonăm butonierele. următoarele 48 ochiuri le trecem pe o andrea de rezervă. în culoare închisă. de 9 ori cîte 1 ochi. Vor fi 134 ochiuri. La el prindem şi cele trei margini libere ale căptuşelii buzunarului. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. o rulăm spre interior şi o coasem. cu andrele nr. luînd dosul lucrului drept faţă. mereu la cîte 2 rînduri. pe urmă scădem de 16 ori cîte 1 ochi. Lăsăm lucrul de o parte. Mîneca dreaptă: Se tricotează invers. pe urmă continuăm cu andrele nr. (Atenţie la continuitatea modelului!) Ochiurile buzunarului rămîn mai departe pe andreaua de rezervă. pe urmă tricotăm restul ochiurilor de pe andrea. Ridicăm ochiuri îndeajuns pentru ca feţele să nu se încreţească. şi aici mereu la cîte 2 cm. măsuraţi vertical. o dată 10 ochiuri. la 12 cm de la tiv. Încheiem. Îndoim tivurile de jos şi le fixăm cu puncte invizibile. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este de 19 cm. tricotăm următorul rînd pe faţa lucrului astfel: tricotăm 28 ochiuri de la margine. sau altă măsură necesară antebraţului. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. creştem la ambele margini de 20 ori cîte 1 ochi.Buzunarul: Între timp. Cu alte andrele începem 50 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 9 cm cu modelul III. la 39 cm de la tiv. Tricotăm un tiv la fel ca la primele bucăţi. Sucim bucata tricotată în formă de rulou şi o prindem de interiorul feţei. Continuăm după instrucţiunile date. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Mîneca stîngă: Începem cu 94 ochiuri. La 3 cm de la tiv.

Continuăm cu andrele nr. luînd pe o singură andrea cele 166 ochiuri rămase. La marginea de sus a cutei îndoite de la spate. 2 ½ cu modelul III. pe urmă continuăm lucrul. Rămîn 122 ochiuri. Din lînă de culoare închisă tricotăm 3 cm cu modelul I. Tricotăm drept înainte pînă avem 45 cm de la tiv. 390 . Tivul de jos îl îndoim şi îl prindem cu puncte invizibile.FUSTA Faţa fustei: Începem cu 166 ochiuri pe andrele nr. schimbăm lungimea părţii tricotate drept). 2 ½. pe urmă călcăm atît faţa cît şi spatelui fustei şi o montăm. încheiem (dacă voim o fustă mai lungă sau mai scurtă. Cînd fusta măsoară 70 cm de la tiv. Tricotăm tivul de 3 cm şi continuăm cu modelul III pe andrele nr. şi începînd de aici. coasem o fîşie de mătase lată de 11 cm. 2 cu lînă de culoare închisă. 2. la începutul şi sfîrşitul lor. pe care o prindem de rejansă şi care va susţine cuta fustei. În locul ultimului rînd pe dos tricotăm 1 rînd de ochiuri pe faţă. La 45 cm de la tiv continuăm ca la faţa fustei. pe urmă la cîte 4 rînduri de 15 ori cîte 1 ochi. Aici. pe andrele nr. scădem la cîte 8 rînduri. de 7 ori cîte 1 ochi (152 ochiuri). Fixăm partea de sus a fustei de rejansă şi în cusătura din stînga aşezăm fermoarul. Îndoim bucata scăzută de la spate şi o însăilăm. La 26 cm de la tiv încheiem 74 ochiuri la mijlocul rîndului. Spatele fustei: Începem cu 240 ochiuri.

Ed.“Tricotaje de mînă”. 1959 391 . Cornelia Both şi Martha Recht. Tehnică.

apoi ochiul 3 lucrat pe faţă (luat din faţă) şi lăsăm ambele ochiuri de pe andrea ş. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: se lucrează la fel cu rîndul 1. 392 .d. Pentru executarea acestui model avem nevoie de un număr de ochiuri divizibil cu 2. grosimea peste şolduri 108 cm. andrele nr. lungimea fustei 72 cm. Rîndul 1 (pe faţa lucrului): ochiul al 2-lea se lucrează pe faţă luat din dos.a.Costum taior cu mînecă trei sferturi – Model nr. 2 ½. Model: I.m. Măsura: 34 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul I. rejansă. fermoar. 23 Furnituri: Circa 400 g lînă. apoi lucrăm ochiul 1 pe faţă luat din faţă şi lăsăm pe faţă ochiul 4 (luat din dos). Mărimea: Grosimea taliei 72 cm. avînd grijă ca la fiecare rînd să deplasăm modelul cu un ochi spre stînga. Rîndul 2: (pe dosul lucrului) şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează pe dos.

Pentru a evita deformarea fustei. Continuăm a tricota drept 52 cm. coasem rejansa şi montăm fermoarul în partea stîngă a fustei. urmează 1 rînd de ochiuri lucrate pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul fustei. Am scăzut în total 40 ochiuri şi au mai rămas 120 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. respectiv de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos. dublăm partea superioară (din talie şi pînă dedesubtul liniei şoldurilor) cu o căptuşeală dintr-o ţesătură de mătase. Montăm 160 ochiuri pe andrele nr. Executăm partea a doua la fel.Tricotăm fusta din două bucăţi identice. la fiecare margine a lucrului. I şi din acest punct începem să scădem pentru a forma linia şoldurilor astfel: tricotăm 20 cm în înălţime scăzînd 1 ochi la 1 cm. Călcăm aburit şi coasem tivul prin cusături în punct invizibil pe dosul fustei. 2 ½ şi tricotăm o bucată de 5 cm înălţime în „punct de jerseu”. Măsurile întrebuinţate în text vor fi considerate încpînd de la terminarea tivului. Încheiem fusta prin cusături invizibile pe dosul lucrului. 393 . în înălţime cu modelul nr.

respectiv de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos. andrele nr.TAIORUL Furnituri: Aproximativ 450 g lînă. lungimea 63 cm. Continuăm a tricota 6 cm în înălţime cu modelul nr. Tivurile se lucrează în „punct de jerseu”. Model: II. I şi începem să scădem pentru 394 . urmează un rînd de ochiuri lucrate pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. I după descrierea dată la fustă. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu” o bucată de 3 cm înălţime. 1 nasture. Mărimea: Grosimea bustului aproximativ 100 cm. Spatele: Montăm 160 ochiuri pe andrele nr. restul îl vom tricota cu modelul nr. Măsurile întrebuinţate în text vor fi considerate de la terminaerea tivului. 2 şi 2 ½.

a forma linia şoldurilor astfel: tricotăm o bucată de 10 cm înălţime scăzînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 1 cm. 2 ½ o bucată de 20 cm înălţime crescînd pe linia subraţului la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Avem 160 ochiuri şi o înălţime totală de 39 cm. În total am cresscut 20 ochiuri. 2. cu andrele nr. Urmează 3 cm în înălţime drept. Răscroiala mînecii: 395 . Avem 140 ochiuri şi 16 cm înălţime totală. pentru a marca linia taliei şi continuăm a tricota din nou cu andrele nr. În total am scăzut 20 ochiuri.

scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. Avem 124 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. Continuăm a tricota 34 cm în înălţime cu modelul nr. Am scăzut în total 32 ochiuri şi au mai rămas 128 ochiuri cu care continuăm să tricotăm drept. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Începînd din acest punct creştem la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm (de 5 ori). Executăm mîneca următoare la fel. Avem 76 ochiuri cu care tricotăm drept 3 cm în înălţime cu andrele nr. Avem 66 ochiuri. 2. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Ed.Scădem la începutul primelor 2 rînduri cîte 8 ochiuri. pentru a forma răscroiala rotunjită a reverului vom scădea la începutul rîndurilor. pe linia A – B. După ce am călcat aburit faţa. Cornelia Both şi Matha Recht. 2 avînd grijă ca la jumătatea acestei benţi care marchează linia taliei. continuăm a tricota drept 7 cm în înălţime. tricotată cu andrele nr. În total am scăzut 16 ochiuri. scădem cîte 1 ochi la 3 cm. I. Începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie 8. pe care îl îndoim pe dosul lucrului şi îl coasem în punct invizibil. Avem 138 ochiuri. 7 cm înălţime. Avem grijă ca în dreptul butonierei de pe corsaj să formăm butoniera corespunzătoare pe tiv. La înălţimea totală de 59 cm. Avem 82 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm un tiv de 3 cm înălţime. şi pînă la punctul C şi tricotăm în „punct de jerseu” un tiv de 5 cm înălţime. Mîneca: Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. Au rămas 46 ochiuri la mijlocul spatelui cu care continuăm să tricotăm drept în „punct de jerseu”. Din acest punct începem să creştem pe linia răscroielii mînecii. iar la marginea inerioară a feţei (pe linia B – C) scădem cîte 1 ochi la 5 cm. respectiv la 1 ½ cm înălţime. de 6 ori cîte 3 ochiuri. Executăm partea stîngă la fel. iar pe linia B – C. vom ridica pe andrele ochiurile corespunzătoare. 2 şi de 3 ori cîte 1 ochi. Avem 64 ochiuri. Continuăm cu andrele nr. să formăm o butonieră din 4 ochiuri la 2 cm distanţă de la marginea interioară a feţei. începem să formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 4 ori cîte 8 ochiuri şi de 10 ori cîte 6 ochiuri. iar pe linia şoldurilor scădem cîte 1 ochi la 1 cm. cîte 1 ochi la 2 cm. Rămîn 26 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. Continuăm cu modelul I astfel: la marginea exterioară a feţei tricotăm drept 6 cm în înălţime drept. Partea dreaptă a feţei: Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. apoi în continuare scădem de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 2 ori cîte 4 ochiuri. 3. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” un tiv de 3 cm. de 10 ori cîte 2 ochiuri. la el ca şi pentru spate. de 40 ori cîte 1 ochi. dar inversat şi fără butonieră. 2 ½ tricotînd 20 cm în înălţime astfel: pe linia subraţului creştem cîte 1 ochi la 2 cm. începînd de la terminarea tivului de jos. 1959 396 . Tehnică. În total am crescut 34 ochiuri (cîte 17 ochiuri la fiecare margine). În total am scăzut 10 ochiuri. la fel ca şi pentru spate. 3 cm în înălţime pentru a forma tivul spatelui şi încheiem. iar la marginea interioară a feţei. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie de 2 ori cîte 8 ochiuri şi de 5 ori cîte 6 ochiuri. Pe linia răscroileii mînecii.

Tivul de jos al fustei. Lungimea fustei 68 cm. care formează cute necălcate. 2 ½ şi 3. banta pentru butoniere şi nasturi. 24 Rochie tinerească. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 90 – 92 cm. andrele nr. Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Corsajul este ajustat şi are mîneci raglan trei sferturi. 5 nasturi. tricotăm 1 ochi pe dos. circa 80 cm panglică lată de 4 cm pentru dublura cordonului. deasupra celui pe dos tricotăm 1 ochi pe faţă. fermoar. Furnituri: Circa 600 g lînă. cît şi banta de la gît. Model: I. Banta lată a butonierelor şi nasturilor se lucrează în continuare cu banta care înconjoară decolteul. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. deasupra celui pe dos. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe dos. 397 . Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe faţă. compusă din 12 clini. tivul mînecilor şi cordonul se lucrează în „punct de orez”.Rochie largă – Model nr. 1 ochi pe dos. o cataramă. cu fusta largă. rejansă. Rîndurile 2 şi 3 se repetă. o croşetă.

Restul se lucrează în felul următor: Rîndul 1: (pe faţa lucrului) pe dos.II. Rîndul 2: pe faţă. 398 .

3 ochiuri se tricotează împreună pe dos. Rîndul 11: 3 ochiuri pe dos. Tricotăm 4 cm drept înainte. Repetăm de la * . Repetăm de la * . sau altă măsură necesară. (Atenţie la scăderi! Cele 3 ochiuri ale bobiţei se consideră drept un singur ochi. 7 ochiuri pe dos. ca în rîndul 3. Cînd clinul măsoară 68 cm de la marginea de jos. Rîndul 9: pe dos. Spatele corsajului: Începem cu 113 ochiuri pe andrele nr. cu modelul II. Rîndul 8: * 7 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * . Repetăm de la * . Rîndul 4: * 7 ochiuri pe faţă. Rămîn 41 ochiuri. de 20 ori cîte 1 ochi. Repetăm de la * . Rîndul 14 ca rîndul 12. * următorul ochi se tricotează de 3 ori. * 3 ochiuri pe faţă. scădem la cîte 2 ½ cm. Repetăm de la * . pe urmă pe dos şi iar pe faţă şi abia acum dăm drumul ochiului de pe andreaua stîngă. 3 ochiuri pe dos. Rîndul 13: 3 ochiuri pe dos. Aici. pe urmă continuăm cu modelul II. la ambele margini. tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă. Aici. şi începînd de aici. Repoetăm de la * . Rîndul 10: pe faţă. Rîndul 15 ca rîndul 13.) Măsura: 30 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Rîndul 12: * 7 ochiuri pe faţă. pe dos. Urmează 7 ochiui pe dos. 3. Clinul fustei: (De 12 ori) Începem cu 81 ochiuri pe andrele nr. Urmează 7 ochiuri pe dos.Rîndul 3: 7 ochiuri pe dos. şi 399 . Rîndul 7: ca rîndul 5. Rîndul 16: * 7 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe dos. schimbăm măsurile părţii de jos lucrată drept). iar pe faţă. * ochiul următor se tricotează de 3 ori: o dată pe faţă. 3. În locul ultimului rînd din model. Rîndul 5: 7 ochiuri pe dos. Tricotăm 10 cm cu modelul I drept înainte. Repetăm de la * . încheiem (dacă dorim fusta mai lungă sau mai scurtă. Continuăm drept încă 5 cm. Aceste 16 rînduri dau modelul. Rîndul 6: ca rîndul 4. 7 ochiuri pe dos. 3 ochiuri se tricotează împreună pe dos. * 3 ochiuri pe faţă. pe faţă.

9 ochiuri. scădem la cîte 2 rînduri de 6 ori cîte 1 ochi. 3. Repetăm încă de 3 ori de la * . de 12 ori cîte 1 ochi. Începînd de aici creştem mereu la cîte 4 rînduri. Aburim părţile tricotate. 39 ochiuri de la mîneca stîngă. pe urmă scădem de 12 ori cîte 1 ochi. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. Repetăm de 3 ori de la * . creştem la ambele margini. de 12 ori cîte 1 ochi. 31 ochiuri de pe partea stîngă a gîtului şi 14 ochiuri de pe andreaua de rezervă a feţei stîngi (233 ochiuri). În al treilea rînd al modelului tricotăm după ochiul începător şi înaintea ochiului care încheie rîndul. Tricotînd rîndurile dus-întors. lucrăm 3 cm cu modelul I. în locul celor 7 ochiuri pe dos. Vor fi 137 ochiuri. scădem la marginea exterioară. * cele 2 ochiuri următoare le lucrăm împreună. Pe acestea le trecem pe o andrea de rezervă. pe urmă scădem la începutul fiecărui rînd de 12 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 5 ochiuri de la margine şi din 4 ochiuri facem butoniera. Răscroiala gîtului: Între timp. începînd de la 4 cm. 3 şi modelul II. Sfîrşim rîndul. Montăm părţile raglanului. încheiem la mijloc 29 ochiuri. la gît. La marginea dreaptă (cea interioară) tricotăm 14 ochiuri cu modelul I pînă la sfîrşit. la 5 cm măsuraţi de jos şi pe urmă mereu la cîte 6 cm. Răscroiala mînecii raglan: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 9 ochiuri * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. În rîndul următor. pînă avem 21 cm de jos. la cîte 1 cm.începînd de aici. pe urmă continuăm cu andrele nr. ridicăm în continuare 31 ochiuri de la partea dreaptă a gîtului. 65 ochiuri din răscroiala pentru gît a spatelui. Repetăm de la * . tricotăm apoi 6 ochiuri. 39 ochiuri de la mîneca dreaptă. pînă se termină toate ochiurile. pe urmă scădem la cîte 2 rînduri de 2 ori cîte 3 ochiuri. Răscroiala mînecii raglan: La aceeaşi înălţime cu spatele. tricotăm 18 ochiuri de la margine. La marginea exterioară scădem mai departe cîte 1 ochi. de 8 ori cîte 2 ochiuri şi cîte 1 ochi pînă se epuizează toate ochiurile. Cînd mîneca măsoară 31 cm de jos. cîte 9 ochiuri. Repetăm de 3 ori de la * . Rămîn 39 ochiuri. sau altă măsură necesară antebraţului. Între timp. (Banta de la marginea de jos a mînecilor nu se abureşte). 2 ½ în felul următor: luăm 14 ochiuri de pe andreaua de rezervă de la faţa dreaptă a corsajului. Aici formăm a 5-a butonieră în aceeaşi linie cu primele patru. Tricotăm 5 cm cu modelul I. formăm 4 butoniere la marginea interioară. Răscroiala gîtului: Între timp. Vor fi 105 ochiuri. La marginea stîngă creştem. Mîneca: Începem cu 69 ochiuri pe andrele nr. În rîndul 400 . la 32 cm măsuraţi de jos. Continuăm drept înainte. cînd marginea interioară este de 26 cm. Partea dreaptă a corsajului: Începem cu 65 ochiuri pe andrele nr. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. numai 5 ochiuri pe dos. Continuăm 6 cm drept înainte. la începutul şi la sfîrşitul lor. scădem la începutul celor 2 rînduri următoare. Ridicăm ochiurile în jurul decolteului pe andrele nr. 2 ½. Vor fi 77 ochiuri. la marginea interioară. în rîndul următor. de 17 ori cîte 1 ochi. scădem cîte 4 ochiuri la cîte 2 rînduri. * urmează 2 rînduri fără scăderi. luăm cele 14 ochiuri în „punct de orez lungit” pe o andrea de rezervă (preferabil pe un ac mare de siguranţă).

Cornelia Both şi Martha Recht. acum însă tricotăm numaă cîte 5 ochiuri după cele lucrate împreună. Coasem nasturii. Ed. “Tricotaje de mînă”. În cusătura din stînga aşezăm un fermoar. Înconjurăm decolteul cu rînduri de picioruşe scurte. Încheiem. Căptuşim cordonul cu panglică. în acest caz îl începem numai pe 12 ochiuri şi-l facem lung de 150 cm. Scădem iar de 25 ori. Putem însă să şi legăm cordonul cu o fundă. Coasem şi părţile laterale ale corsajului. 1959 401 . Acest cordon nu trebuie căptuşit.următor repetăm scăderile. pe urmă îl împreunăm cu fusta. Coasem o cataramă cumpărată de gata. Feţele corsajului trebuie să se petreacă de 4 cm. Tricotăm cu 6 cm mai mult decît măsura taliei. Împreunăm clinurile fustei. Rămîn 183 ochiuri. călcăm pe vîrf cusăturile interioare şi coasem fusta pe rejansă. Tehnică. Cordonul: Începem cu 14 ochiuri pe andrele nr. aşezînd cutele. 2 ½.

Rîndul 3: (alb) ochiul începător. iar pentru fetiţe. ridicăm 1 ochi luîndu-l din spatele andrelei (firul este în spatele andrelei). Mărimea: Lărgimea hăinuţei încheiată la nasturi circa 76 cm. Furnituri: Circa 120 g lînă albă. * ridicăm 1 ochi. tivurile şi partea de sus a bonetei se lucrează în „punct leneş”. urmează 1 ochi pe faţă. şi 5 nasturi. * 1 ochi pe faţă. mijlocie. Model: I. Rîndul 2: (bleu) pe faţă. II. Repetăm de la * . baza. 30 cm (pentru copii de 1 an). roz cu alb. Restul se lucrează astfel: tricotăm un rînd pe faţă.Hăinuţă şi boneţică de copil mic – Model nr. Rîndul 1: (bleu) pe faţa lucrului: ochiul începător. 402 . şi circa 100 g lînă colorată. Repetăm aceste 4 rînduri. Pentru băietaşi o tricotăm într-un model pepit în bleu cu alb. Repetăm de la * . 2 ½ şi 3. ca rîndul întîi. andrele nr. 60 Prima îmbrăcăminte importantă a copilului. Rîndul 4: (alb) pe faţă. lungimea la mijlocul spatelui. Gulerul. fără guler.

Spatele: Începem cu 80 ochiuri. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. 3. Încheiem. cu modelul II. 3. Tricotăm 14 cm cu modelul II. 2 ½ cu lînă albă. Rămîn 66 ochiuri. Tricotăm 14 cm cu modelul II. 3. Răscroiala mînecii: La începutul rîndului următor scădem la marginea stîngă (exterioară) 3 ochiuri. Partea stîngă a feţei se tricotează în sens opus. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 44 ochiuri pe andrele nr. scăzînd la marginea exterioară cîte 3 ochiuri. Apoi urmăm drept înainte. Rămîn 35 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare de 14 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 2 ochiuri. de 6 403 . Umărul: Între timp. formăm umărul. cînd lucrul are 25 cm de la marginea de jos. Mîneca: Începem cu 46 ochiuri pe andrele nr. pe andrele nr. Creştem mereu la cîte 2 ¼ cm. Răscroiala gîtului: La 23 cm măsuraţi de la marginea de jos scădem la marginea interioară.Măsura: 28 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm. pe urmă la cîte 2 rînduri de 6 ori cîte 1 ochi. la cîte 2 rînduri. cu modelul II. lucrat cu andrele nr. Continuăm cu andrele nr. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Rămîn 20 ochiuri la mijloc. Umărul: Cînd spatele este de 25 cm de la marginea de jos. la ambele margini ale mînecii. şi tricotăm 2 cm cu modelul I. Marginea interioară urmează drept înainte. 3.

ridicăm şi ochiurile din răscroiala gîtului la cîte 1 cm de la marginea feţelor şi tricotăm 3 cm drept înainte.) Începem cu 7 ochiuri. Cînd gulerul este gata. pe care le coasem de clape. le asamblăm. 2 ½. cu modelul II. în lăţime de 2 ochiuri şi continuăm cu lucrul în cerc. împărţite la distanţe egale (în partea stîngă pentru băieţi. pe o a treia andrea ridicăm 64 ochiuri de la marginea dreaptă. Tricotăm 7 cm. îl introducem într-un ac de brodat şi strîngînd ochiurile pe dosul lucrului. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. Desfacem firele cu îngrijire şi le înfăşurăm strîns cu un fir de lînă. facem 5 butoniere orizontale. scoatem cartonul şi tundem pamponul cu foarfeca. intrînd cu vîrful foarfecii între cele două rotocoale de carton. Apoi tăiem firele. cu ochiuri pe faţă. Între timp. două pampoane mai mici. Scădem în ultimele 2 rînduri cîte 1 ochi. După ce l-am întărit bine. la lăţimea de 1 cm. Rămîn 12 ochiuri. rotunjim colţurile cu ajutorul unui fier de călcat nu prea încins. pînă rămîn 16 ochiuri. pe urmă continuăm cu andrele nr. 3. Urmează încă 2 cm. pe andrele nr. Repetăm încă de 2 ori de la * . Pregătim două şnururi de cîte 25 cm. pînă vor fi 17 ochiuri. La mijloc facem 2 găuri rotunde. Încheiem. dîndu-i o formă frumoasă rotundă. pe urmă împărţim ochiurile pe 4 andrele (cîte 24 ochiuri pe andrea). Călcăm părţile tricotate. Coasem pe doul lucrului cele două margini înguste ale bucăţii cu model. Gulerul: După ce am tricotat bordurile. îl întărim. Clapele pentru urechi: (2 buc. Vor fi 58 ochiuri. Pentru vîrf facem un pampon mare. Mai scădem de 6 ori cîte 2 ochiuri. La marginea interioară ridicăm 64 ochiuri. pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. cu lînă albă. 404 . Scădem la începutul şi la mijlocul fiecărei andrele. cu lînă albă şi tricotăm 12 cm cu modelul I. La 17 cm de la marginea de jos. Tricotăm rîndurile dus – întors. Creştem la începutul fiecărui rînd cîte 1 ochi. Răsfrîngem bordura cu model. începînd de la colţul de jos. cîte 1 ochi la 2 rînduri. Prindem cele 2 rotocoale şi le surfilăm des cu firul de lînă. scădem la începutul rîndurilor următoare: de 2 ori cîte 3 ochiuri. iar pentru capătul şnururilor. tricotînd în fiecare al 3-lea şi 4-lea ochi împreună pe faţă. de 2 ori cîte 2 ochiuri.ori cîte 1 ochi. 2 ½. Pe altă andrea ridicăm 164 ochiuri de la marginea de jos. Boneţica: Începem cu 98 ochiuri pe andrele nr. coasem clapele de ambele părţi. Pamponul se face astfel: tăiem din carton tare 2 rotocoale atît de mari cît dorim să fie pamponul (adică ceva mai mari). facem o bordură de 2 cm cu modelul I în culoare albă. de circa 1 ½ cm diametru. de 12 ori cîte 1 ochi. 2 ½. La întîlnirea andrelelor creştem în fiecare rînd cîăte 1 ochi pentru ca să se aşeze frumos colţurile. Tricotăm în „punct leneş”. În sfîrşit. Rupem firul. începînd de la gît. La 8 cm de jos încheiem. pe andrele nr. în partea dreaptă pentru fetiţe). pînă se umple mijlocul găurit. cu modelul I. deci în 8 locuri.

Ed. fiind hăinuţă pentru fetiţă. 1959 P. dar am mai schimbat culorile pentru un model variat. Tehnică. Boneţica nu am făcut-o pentru că.“Tricotaje de mînă”. E uşor de lucrat.S. Cornelia Both şi Martha Recht. vezi poza. Eu am tricotat hăinuţa. am preferat să croşetez o pălăriuţă. Spor! 405 .

lungimea 105 cm măsuraţi la mijlocul spatelui (se potriveşte unei persoane cu circumferinţa pieptului de 94 – 96 cm). 25 Rochie închisă cu nasturi pînă jos. Repetăm de la * . 2 şi 2 ½. tricotată cu model în puncte colorate şi cu bordură uni. Bordura feţelor şi mînecilor „punct de jerseu” luînd dosul lucrului drept faţă. Mîneci trei-sferturi şi cordon de piele. Rîndul 3: (F) pe faţă. III. Model: I. Tipar drept. Furnituri: Circa 660 g lînă în culoarea de fond (F) şi circa 200 g într-o culoare contrastantă (C). 4 andrele nr. circa 30 cm mătase subţire pentru dublura feţelor. Rîndul 4: (F) pe dos.Rochie dreaptă – Model nr. II. 2 de împletit ciorapi. 406 . Rîndul 5: (C) * ridicăm 4 ochiuri. 7 nasturi. Tivul de jos se tricotează în „punct de jerseu”. firul rămîne în spatele andrelei. luîndu-le din spatele andrelei. Andrele nr. urmează 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 2: (F) pe dos. cordon de piele. Mărimea: Lărgimea rochiei închisă la nasturi 108 cm. Restul se tricotează astfel: Rîndul 1: (F) pe faţă.

Vor fi 95 ochiuri. La 30 cm măsuraţi de jos. Tricotăm drept înainte pînă avem 30 cm măsuraţi de jos. Sfîrşind cu un rînd de ochiuri pe dos. scoatem firul prin ambele ochiuri şi dăm drumul celor două ochiuri de pe ambele andrele din stînga). dar firul rămîne în faţa andrelelor (tot pe dosul lucrului). Rîndul 12: (C) ca rîndul 6. Cu alte andrele începem 120 ochiuri pentru partea stîngă a fustei şi tricotăm 5 cm în „punct de jerseu”. Tricotăm pe faţa lucrului. ridicăm 4 ochiuri ca în rîndul 5. firul rămîne în spatele andrelei. Continuăm partea din dreapta. pe urmă tricotăm din nou cu modelul III pînă la sfîrşitul andrelei. pe urmă continuăm cu modelul III. * 2 ochiuri pe faţă. pe urmă în primul ochi de pe andreaua din spate. 7 ochiuri. Începem cu 82 ochiuri pe andrele nr. Tricotăm 5 cm cu modelul I.Rîndul 6: (C) cele 2 ochiuri tricotate se lucrează pe faţă. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. Împungem în primul ochi de pe andreaua din faţă. sfîrşim rîndul şi lăsăm lucrul de o parte. Tricotăm întîi partea din dreapta. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. Rîndul 11: (C) ridicăm 1 ochi. 55 ochiuri. Rîndul 7: (F) pe faţă. Acest al 89-lea ochi se ridică şi mai departe în rîndurile fără soţ. scădem la începutul rîndurilor lucrate pe dos. 407 . Rîndul 10: (F) pe dos. 2 ½. În continuare tricotăm restul ochiurilor de pe andreaua din stînga. În locul ultimului rînd pe dos. În acest rînd adăugăm la marginea dreaptă 13 ochiuri. În locul ultimului rînd pe dos. ochiurile ridicate se ridică din nou. Aceste 12 rînduri se repetă. Rîndul 8: (F) pe dos. în cele cu soţ se tricotează. Măsura: 32 ochiuri şi 58 rînduri = 10 cm din modelul III. Spatele: Începem partea de jos a fustei pe două bucăţi. restul de 33 ochiuri se tricotează deodată cu primele 33 ochiuri ale părţii din stînga (aşezăm cele două andrele una lîngă alta. ridicăm 1 ochi. lăsăm lucrul de o parte. Repetăm de la * . Rîndul 9: (F) pe faţă. În rîndul următor fără soţ tricotăm 88 ochiuri cu modelul III.

cîte 1 ochi la fiecare 1 cm. Întoarcem. La 14 cm de la tiv formăm prima butonieră. pînă se epuizează toate ochiurile. în locul pensei de la piept. Răscroiala gîtului: Între timp. În locul ultimului rînd pe dos. iar la marginea de lîngă gît scădem la cîte 2 rînduri. 408 . Răscroiala gîtului: Între timp. pînă cînd lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului. Continuăm cu modelul III drept înainte. sfîrşim rîndul. Umărul: La 102 cm măsuraţi de la tiv. 2 ½. Întoarcem. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm măsuraţi vertical. În rîndul următor tricotăm atîtea ochiuri încît să rămînă 35 ochiuri pe andreaua stîngă. scădem aici. Tricotăm 5 cm cu modelul I. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 7 ochiuri. creştem aici. cîte 3 ochiuri. Tricotăm 6 ochiuri de la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. Continuăm drept înainte pînă ce lucrul măsoară 88 cm de jos. la 105 cm măsuraţi de la tiv. în ambele laturi. şi începînd de aici la cîte 2 cm. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 20 ori cîte 1 ochi. încheiem la mijloc 10 ochiuri.d.m. vor fi la 11 cm una de alta. cînd marginea interioară măsoară 85 cm de jos.a. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. de 6 ori cîte 4 ochiuri şi de 12 ori cîte 3 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 98 ochiuri pe andrele nr.Vot fi 175 ochiuri. ridicăm 1 ochi. şi începînd de aici. Continuăm în felul acesta. Vor fi 142 ochiuri. Restul butonierelor. pînă la sfîrşit. ridicăm 1 ochi. Scădem umărul după indicaţiile de mai sus. lucrăm. continuăm rîndul pînă la sfîrşit. cu rînduri prescurtate: pe faţa lucrului tricotăm la începutul rîndului atîtea ochiuri încît să rămînă 40 ochiuri pe andreaua stîngă. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim fiecare bucată separat. În rîndul următor tricotăm atîtea ochiuri încît să rămînă 30 ochiuri pe andreaua stîngă ş. la ambele margini. tricotînd în fiecare rînd cu 5 ochiuri mai mult. scădem la începutul rîndurilor următoare. La 80 cm de la tiv. 7 în total. de 5 ori cîte 1 ochi. Rămîn 132 ochiuri.

Încheiem. de circa 8 cm lăţime. pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Cînd mîneca are 42 cm. cea interioară mai lungă. 409 . la cîte 2 rînduri. sau altă măsură necesară antebraţului. Repetăm de 4 ori de la * . cam de 2 cm şi o tivim. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele două linii ale umărului. mereu la începutul şi la sfîrşitul rîndului al 10-lea. pe urmă scădem la cîte 2 rînduri o dată 3 ochiuri. În spate îndoim partea din dreapta a fustei pe lîngă rîndul de ochiuri ridicate. le montăm. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. În jurul mînecilor tricotăm o bantă asemănătoare. le dublăm cu mătase subţire. de 2 ori cîte 3 ochiuri. 2 ½. Mai departe. şi în jurul gîtului. Tricotăm cu modelul III. Cea punctată arată înălţimea scăzută (aici 5 cm). Călcăm părţile tricotate. şi de 8 ori cîte 1 ochi. respectiv mai înaltă. Părţile cu butoniere şi nasturi ale feţelor. Coasem nasturii. scădem la marginea exterioară. Marginea laterală este mai scurtă. pe patru andrele de împletit ciorapi. Rămîn 16 ochiuri. ridicăm ochiurile pe mai multe andrele lungi nr. Îndoim tivul de jos şi-l fixăm cu puncte invizibile. Festonăm butonierele. dar în cerc. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. de 3 ori cîte 2 ochiuri. de 6 ori cîte 2 ochiuri. creştem aici. Cuta de 10 cm o fixăm pe o porţiune de 7 – 8 cm printru-un tighel tras la maşină. De reţinut: Deoarece am format sub răscroiala mînecii un ic de circa 3 cm prin rîndurile prescurtate. de 3 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Banta: La marginile interioare ale feţelor. şi începînd de aici la cîte 1 cm. de 6 ori cîte 1 ochi. măsuraţi vertical. 2 şi tricotînd rîndurile dus – întors cu culoarea contrastantă. Mîneca: Începem cu 78 ochiuri pe andrele nr. prinzînd şi căptuşeala de mătase. Vor fi 124 ochiuri. Îndoim banta în jumătate şi o fixăm în interior cu puncte invizibile. măsuraţi vertical. încheiem la începutul rîndului următor 9 ochiuri. de 23 ori cîte 1 ochi. tricotăm 5 cm în „punct de jerseu”. cea plină arată umărul de 8 cm realmente obţinut. Cînd răscroiala mînecii este de 11 cm. vom avea începînd de aici două măsuri diferite. luînd dosul lucrului drept faţă. Încheiem. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este de 17 cm. Creştem la ambele margini. de 8 ori cîte 1 ochi. scădem de 20 ori cîte 1 ochi şi de 14 ori cîte 2 ochiuri.Răscroiala mînecii: Cînd marginea exterioară este de 88 cm de la tiv.

“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. 1959 410 . Ed. Tehnică.

Încpînd de aici tricotăm tot spatele. Măsura: 32 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm cu modelul II. nu la larginea lucrului. Benţile de la marginea de jos. 2 pentru împletit ciorapi. II. Model: I. Lărgimea puloverului circa 106 cm. lungimea 52 cm. creştem. În continuare creştem la fel. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 – 98 cm. în „punct de jerseu”. măsuraţi în mijlocul spatelui. mereu deasupra primelor creşteri. însă la cele două margini tricotăm mai departe cîte 14 ochiuri cu modelul I. pînă la sfîrşit. fără banda de la gît. Marginea de jos şi mîneca lungă sînt înconjurate de o bandă în „punct de orez”. a gîtului. Între timp. 2 andrele nr. Restul se lucrează în „punct de jerseu”. evazată. de 9 ori cîte 1 ochi. la 4 cm măsuraţi de jos şi de aici la cîte 3 cm. de la mîneci şi gît se tricotează în „punct de orez”.Pulover – Model nr. pînă la 12 cm de la marginea de jos. Furnituri: Circa 420 g lînă. la ambele margini. 411 . interesantă. 26 Banta dublă. Spatele: Începem cu 150 ochiuri cu modelul I şi tricotăm 4 cm. Continuăm cu modelul II. 2 ½ şi 4 andrele nr. Vor fi 168 ochiuri (creşterile le efectuăm înăuntrul benzii de 14 ochiuri tricotată în „punc de orez”). forma lărguţă şi lungă dau acestui frumos pulover o linie nouă. Puloverul are fente laterale.

rîndurile prescurtate: pe faţa lucrului tricotăm 129 ochiuri pe faţă. Vor fi 174 ochiuri. Răscroiala gîtului: Între timp. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm fiecare bucată separat. încheiem 16 ochiuri la mijlocul rîndului.m. scădem. tricotăm 98 ochiuri pe dos ş. tricotăm în locul pensei de la piept. tricotăm 91 ochiuri pe faţă. Cînd răscroiala mînecii este de 11 cm. tricotînd în fecare rînd cu cîte 7 ochiuri mai mult pînă ce. de 9 ori cîte 1 ochi. Faţa: Începem cu 156 ochiuri.Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 32 cm de la marginea de jos. la 4 cm şi de aici la cîte 3 cm. cînd lucrul are la mijloc 42 cm de la marginea de jos. Cînd răscroiala mînecii este de 8 cm.a. după ultimul rînd prescurtat (154 ochiuri pe dos). tricotăm 84 ochiuri pe dos. Creştem la ambele margini ale lucrului. creştem aici. creştem aici şi începînd de aici la fiecare 1 cm. lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului. la cîte 2 rînduri. restul rămîn pe andreaua stîngă. Continuăm. la 52 cm măsuraţi de jos. Rămîn 130 ochiuri. La 29 cm măsuraţi de jos. Întoarcem. şi începînd de aici la fiecare 1 cm. la fel ca la spate. Rămîn 130 ochiuri. pînă se epuizează toate ochiurile. lîngă gît. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 16 ori cîte 1 ochi. scădem la 412 . de 6 ori cîte 1 ochi. la ambele margini ale lucrului. măsuraţi vertical. Umărul: La 50 cm măsuraţi de jos. Scădem la marginea interioară. Întoarcem. scădem la începutul rîndurilor următoare. măsuraţi vertical. Vor fi 142 ochiuri. de 9 ori cîte 1 ochi. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 14 ori cîte 1 ochi. înăuntrul benţii în „punct de orez”. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. luăm jumătatea ochiurilor pe o andrea de rezervă şi tricotăm fiecare bucată separat. Răscroiala gîtului: Între timp.d. cîte 3 ochiuri. Întoarcem. Răscroiala mînecii: Cînd marginea exterioară are 32 cm de jos. Tricotăm jos şi în părţi banda în „punct de orez” la fel ca la spate. de 2 ori cîte 8 ochiuri. La marginea interioară. la începutul rîndurilor următoare. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi apoi cîte 2 ochiuri pînă la sfîrşit.

la începutul rîndurilor. o îndoim spre interior şi o coasem cu puncte acunse. cîte 3 ochiuri pînă se epuizează toate ochiurile. Cînd banta este de 10 cm o încheiem. Încheiem. începînd de aici. cînd răscroiala mînecii este de 17 cm. Lucrăm 4 cm înainte cu modelul I. un ic de circa 2 ½ cm. tricotăm însă 13 ochiuri la mihjloc pe o ditanţă de încă 8 cm. vom avea. Montăm spatele cu faţa. Rămîn 25 ochiuri. 413 . de 10 ori cîte 1 ochi. lăsînd deschisă în părţi cîte o fentă de 10 cm. pe lîngă cele 2 ochiuri pe faţă. de 4 ori cîte 2 ochiuri. măsuraţi vertical. Umărul: Între timp. respectiv mai înalt.cîte 2 rînduri. sau altă măsură necesară antebraţului. lucrăm 2 ochiuri mereu pe faţă. Tricotăm 2 rînduri fără scăderi şi pe urmă mai scădem de 10 ori cîte 1 ochi. la mijloc însă. Tivim marginile acestor fente. scădem de 10 ori cîte 1 ochi. pe urmă continuăm în „punct de jerseu”. în „punct de orez”. de 14 ori cîte 1 ochi. o dată 1 ochi. la întîlnirea celor 2 andrele. prin rînduri prescurtate. Pe tipar am semnalat această diferenţă prin cele două linii ale umărului. iar cea plină arată înălţimea de 7 ½ cm realmente obţinută. La marginile exterioare creştem la cîte 2 cm de 19 ori cîte 1 ochi. creştem în aceeaşi măsură în care am scăzut. Linia punctată arată înălţimea scăzută. astfel încît să avem 67 ochiuri la spate şi cîte 56 ochiuri în ambele părţi. în cazul de faţă 5 cm. mereu la cîte 2 rînduri. Urmează să scădem la începutul fiecărui rînd de 2 ori cîte 3 ochiuri. Călcăm banta dublă care stă puţin depărtată de gît. Tricotăm cu modelul I. De reţinut: Deoarece am format din răscroiala mînecii. scădem la începutul celor două rînduri următoare cîte 8 ochiuri. Urmează 2 rînduri fără scăderi. Din răscroiala gîtului ridicăm 179 ochiuri pe 3 andrele de împletit ciorapi. iar la mijloc puloverul este mai lung. Cînd mîneca are 40 cm de la marginea de jos. la cîte 2 rînduri. Vor fi 123 ochiuri. apoi scădem de 16 ori cîte 1 ochi. Marginile laterale sînt mai scurte. la începutul lor. lîngă aceste 2 ochiuri tricotate pe faţă. îndoindu-le pe o lăţime de 1 – 2 cm. 2 măsuri diferite. Cînd banta este de 5 cm. de 8 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. Călcăm părţile tricotate. Pentru a obţine colţul ascuţit. de 10 ori cîte 2 ochiuri şi apoi cîte 1 ochi pînă la sfîrşit. Mîneca: Începem cu 85 ochiuri. scădem la marginea exterioară.

1959 414 . Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed.“Tricotaje de mînă”.

Repetăm de la *. Repetăm de la *. Restul. lungimea la mijlocul spatelui 60 cm (circumerinţa pieptului 90 – 94 cm). Deasupra celor 4 ochiuri pe faţă din rîndul precedent vin 4 ochiuri tricotate pe dos. Mărimea: Lărgimea puloverului circa 103 cm. Furnituri: Circa 270 g lînă mai închisă (Î) şi circa 230 g lînă mai deschisă (D). gri închis – gri deschis. Rîndul 5: (D) 2 ochiuri pe faţă. firul rămîne în spatele andrelei. II. Mînecile sînd şapte-optimi. galben – alb.Pulover cu linii diagonale – Model nr. albastru închis – bleu. Repetăm de la * . tot pe dosul lucrului. 415 . Combinaţii de culori frumoase şi moderne sînt: bej – alb. una mai închisă. diagonal: Rîndul 1 (D) *4 ochiuri pe faţă. 3. 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: (Î) * ridicăm 2 ochiuri. fermoar. ca în rîndul 1. Model: I. dar acum firul este în faţa ochiurilor. 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 7: (Î) ca rîndul 1. cealaltă mai deschisă. * ridicăm 2 ochiuri ca în rîndul 1. andrele nr. brun – ivoriu. 27 Acest pulover se tricotează în întregime cu linii diagonale în 2 culori. Tivurile se tricotează în “punct de jerseu”. luîndu-le din spatele andrelei. buzunarele tăiate iar gulerul se lucrează cu acelaşi model diagonal. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: (în culoarea rîndului precedent): cele 2 ochiuri ridicate în rîndul premergător se ridică din nou. pe dosul lucrului. ridicăm 2 ochiuri.

creştem aici. împărţim ochiurile în două. Rîndul 11: (Î) ca rîndul 5. de 2 ori cîte 2 ochiuri. de 6 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu modelul II. la cîte 6 ochiuri. de 22 ori cîte 1 ochi. Între timp. Spatele: Începem cu 134 ochiuri în culoarea închisă. Repetăm încă de 2 ori de la * . la gît. Răscroiala mînecii: Cînd spatele măsoară 40 cm de la marginea de jos. şi mai scădem de 2 ori cîte 1 ochi.Rîndul 9: (D) ca rîndul 3. Umărul: După 6 cm de la îmărţirea ochiurilor formăm umărul. pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. la 52 cm măsuraţi de la marginea de jos. Lăsăm jumătate din ochiuri pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. Măsura: 34 ochiuri şi 52 rînduri = 10 cm din modelul II. de 2 ori cîte 1 ochi. încă un rînd de ochiuri pe dos. cînd avem 11 cm de la împărţirea ochiurilor. Tricotăm 3 cm drept înainte. scădem la începutul rîndurilor următoare. la cîte 5 ½ cm. Faţa: Începem cu 141 ochiuri în culoarea mai închisă. pe urmă cîte 416 . cu modelul I. Creştem la ambele margini ale lucrului. de 10 ori cîte 1 ochi. scăzînd la cîte 2 rînduri. la cîte 2 rînduri. La marginea exterioară creştem la cîte 1 cm ca mai sus. Între timp. Vor fi 168 ochiuri. În acest în urmă rînd creştem mereu. o dată 7 ochiuri. măsuraţi vertical. Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. pînă se epuizează toate ochiurile. (Din “punct de jerseu” 29 ochiuri = 10 cm). * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. scădem la marginea interioară. apoi. şi începînd de aici la cîte 1 cm. de 2 ori cîte 5 ochiuri. de 10 ori cîte 3 ochiuri şi de 11 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 138 ochiuri. la ambele margini. După rîndul al 12-lea repetăm de la rîndul întîi. Cînd răscroiala mînecii este de 8 cm. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. la marginea stîngă lucrăm drept înainte. Tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”. Vor fi 156 ochiuri. pe dosul lucrului.

tricotăm 104 ochiuri ş. luăm pe faţa lucrului.a. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele două linii ale umărului. linia de mijloc mai lungă. Urmează un rînd de ochiuri pe dos atît pe faţa. de 23 ori cîte 1 ochi. de 2 ori cîte 8 ochiuri. din mijloc. la ambele margini. Cînd răscroiala mînecii este de 7 cm. Cînd mîneca măsoară 44 cm de la marginea de jos. tricotăm ochiurile căptuşelii buzunarelor (ochiurile buzunarelor rămîn mai departe pe andrelele de rezervă). de 4 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri.m. o dată 3 ochiuri. mărimea laterală este mai scurtă. Apoi continuăm faţa şi în locul ochiurilor lăsate pe andrelele de rezervă. Pe faţa lucrului. Mîneca: Începem cu 78 ochiuri în culoarea mai închisă. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 3 ochiuri. creştem la cîte 9 rînduri. scădem la marginea exterioară. respectiv mai înaltă. scădem la începutul rîndurilor următoare.d. Restul (48 ochiuri) rămîn pe andreaua stîngă. sau altă măsură necesară antebraţului. La fiecare întoarcere tricotăm cu 8 ochiuri mai mult. cît şi pe dosul lucrului. Tricotăm 12 cm cu modelul II sfîrşind cu acelaşi rînd de model cu faţa. cîte 48 ochiuri pe cîte o andrea de rezervă. Lăsăm lucrul de o parte. la 15 cm măsuraţi de la marginea de jos. Lăsăm deoparte. Buzunarele: Între timp. Întoarcem şi tricotăm 96 ochiuri. 417 . de 4 ori cîte 3 ochiuri. Continuăm cu modelul II. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. de 22 ori cîte 1 ochi. Rămîn 22 ochiuri. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi continuăm cele două bucăţi separat. pînă se epuizează toate ochiurile. pînă ce lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului. la începutul rîndurilor următoare. şi începînd de aici la fiecare 1 cm. de ambele părţi ale celor 42 ochiuri. Rămîn 138 ochiuri. la cîte 2 rînduri. Vor fi 134 ochiuri. În ultimul rînd creştem mereu la cîte 6 ochiuri de 12 ori cîte 1 ochi. scădem. creştem aici. de 10 ori cîte 1 ochi. tricotăm la începutul rîndului 136 ochiuri. În ultimul rînd creştem mereu la cîte 6 ochiuri. cea plină arată umărul de 8 cm. Vor fi 164 ochiuri. Încheiem. încheiem 20 ochiuri în mijlocul rîndului. de 2 ori cîte 8 ochiuri. de 34 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”. măsuraţi vertical. Pe alte andrele lucrăm o bucată la fel şi lăsăm şi pe aceasta deoparte. Această margine continuă drept înainte. Tricotăm 3 cm drept înainte. Vor fi 90 ochiuri. Răscroiala mînecii: Cînd marginea laterală măsoară 40 cm de la marginea de jos (la mijloc circa 42 cm). cu rînduri prescurtate. Umărul: Cînd faţa măsoară lateral 57 cm de la marginea de jos. Tricotăm 88 ochiuri. Răscroiala gîtului: Între timp. Întoarcem. Linia punctată arată înălţimea scăzută (aici 6 cm). de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 18 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu modelul în diagonală. Pe alte andrele începem 48 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. cît şi pe dosul lucrului. realmente obţinut. Cînd faţa are 37 cm de la marginea de jos. la cîte 3 ¼ cm. La marginea interioară scădem. Vor fi 184 ochiuri. vom avea începînd de aici două măsuri diferite. De reţinut: Deoarece am format sub răscroiala mînecii un ic de 2 cm prin rîndurile prescurtate. Întoarcem. la cîte 2 rînduri. Aici şi începînd de aici.1 rînd de ochiuri pe dos atît pe faţa. Creştem la ambele margini. de 10 ori cîte 1 ochi. lucrăm în dreptul penselor de la piept. la 57 cm măsuraţi de la marginea de jos. de 10 ori cîte 2 ochiuri.

Încheiem. Călcăm părţile tricotate. 418 . rîndul de ochiuri tricotate pe dos. Întindem puţin marginea de jos a gulerului cu fierul de călcat. Cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor le prindem cu puncte invizibile. Apoi vom prinde bentiţa pe dosul lucrului în aşa fel. Tricotăm 2 cm în „punct de jerseu”. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. de 20 ori cîte 1 ochi. cu dosul pe faţa puloverului. Cu acestea tricotăm 2 cm. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 1959. în răscroiala gîtului. Ochiurile buzunarelor lăsate pe andrelele de rezervă le tricotăm în culoarea mai închisă. În fenta de la spate şi în jumătatea lăţimii gîtului aşezăm fermoarul. la cîte 6 ochiuri. pe faţa lucrului. Vor fi 144 ochiuri. Marginea o îndoim şi o coasem cu împunsături largi. încît la marginea buzunarelor să se vadă o linie îngustă. pe urmă mai tricotăm şi pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Scădem de 6 ori mereu la al 7-lea ochi. Rămîn 42 ochiuri. Aşezăm gulerul cu rîndul cu care l-am încheiat. Continuăm cu modelul II şi tricotăm drept 10 cm. pentru ca să se aşeze frumos.Gulerul: Începem cu 124 ochiuri în culoarea mai închisă. pe urmă îl răsfrîngem în afară. Îndoim tivul de jos în lungul rîndului tricotat pe dos şi îl fixăm cu puncte invizibile. în care creştem mereu. Aici urmează. le montăm.

alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. Se poate tricota din lînă.Pulover sport cu mîneca scurtă – Model nr. 28 Pulover drept. 1 ochi pe dos. fără elastic. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. gen cămaşă. din bumbac. lungimea la mijlocul spatelui 60 cm (circumerinţa pieptului 94 – 95 cm). Rîndul 3: ca rîndul 1. 1 ochi pe faţă. Mărimea: Lărgimea puloverului circa 100 cm. 419 . însă inversat: 1 ochi pe dos. pentru bărbaţi. Aceste 4 rînduri se repetă. Tivul de jos şi marginile mînecilor sînt dublate. Restul se lucrează astfel: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Tivurile se tricotează în „punct de jerseu”. Rîndul 4: pe dos. Furnituri: Circa 400 g fir mijlociu. II. andrele nr. 2 ½. Model: I. Rîndul 2: pe dos. sau pentru vară.

şi începînd de aici la cîte 1 ½ cm creştem. încheiem la mijloc 18 ochiuri. la 60 cm de la marginea tivului. Tricotăm 4 cm cu modelul I. luăm o parte pe altă andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. În locul ultimului rînd pe dos tricotăm 1 rînd pe faţă (marginea tivului). (Atenţie la continuitatea modelului!) Începînd de aici tricotăm marginea bucăţii de 31 ochiuri drept înainte. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Vor fi 128 ochiuri. pînă ce răscroiala mînecii este de 11 cm. Aici. Răscroiala gîtului: Cînd avem 15 cm de la adăugarea ochiurilor. Tricotăm drept înainte pînă avem 38 cm măsuraţi de la marginea tivului. La 43 cm de la marginea tivului tricotăm atîtea ochiuri ca să avem jumătate din ochiuri plus 9 ochiuri pe andreaua dreaptă. Urmează încă 4 cm cu modelul I. Răscroiala gîtului: Între timp. Tricotăm drept înainte. de 9 ori cîte 5 ochiuri.Măsura: 30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. La umăr scădem în continuare cîte 5 ochiuri. tricotăm în continuare ochiurile părţii din stînga. Rămîn 116 ochiuri. Continuăm cu modelul II. Faţa: Începem cu 152 ochiuri şi se creşte la fel. Tricotăm întîi partea dinspre răscroiala 420 . încheiem la mijloc 14 ochiuri. lîngă gît. Spatele: Începem cu 152 ochiuri. măsuraţi vertical. la ambele margini de 6 ori cîte 1 ochi. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor pe faţă scădem de 2 ori cîte 8 ochiuri. iar în rîndul următor. la ambele margini. scădem la cîte 2 rînduri cîte 3 ochiuri. pînă se epuizează toate ochiurile. Umărul: Cînd spatele este de 58 cm de la marginea tivului scădem la începutul rîndurilor următoare. la marginea interioară. Începem cu alte andrele 31 ochiuri. Restul ochiurilor îl lăsăm deoparte pe o andrea de rezervă şi lucrăm întîi partea stîngă a feţei. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat.

însă în sens opus. tricotăm un rînd pe faţă (marginea tivului). Scădem răscroiala mînecii şi umărul la fel ca la spate. La începutul rîndurilor următoare scădem de 4 ori cîte 7 ochiuri şi de 4 ori cîte 8 ochiuri. în locul rîndului de ochiuri pe dos. la cîte 1 cm. de 8 ori cîte 2 ochiuri. Luăm ochiurile părţii din dreapta de pe andreaua de rezervă. Tivim partea de sus a buzunarului. Tricotăm drept înainte. de 2 ori cîte 8 ochiuri. Îl coasem în răscroiala gîtului. Vor fi 118 ochiuri. Montăm puloverul şi aşezăm şi mînecile. de 4 ori cîte 3 ochiuri. măsurat de la marginea tivului. de 5 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Încheiem. pe urmă încheiem cu cele 5 ochiuri rămase. Călcăm bucăţile tricotate. iar cele 2 margini înguste la coasem. Această margine urmează drept înainte. pînă ce buzunarul are 11 cm la mijloc. Îndoim tivul de jos şi cel al mînecilor şi le prindem cu puncte invizibile. Buzunarul: Începem cu 27 ochiuri cu modelul II. 421 . Tricotăm drept înainte pînă ce gulerul este de 16 cm la mijloc. Rămîn 20 ochiuri. Scădem la ambele margini. Repetăm de 2 ori de la * . o dată 3 ochiuri. Încheiem. îndoim cele 3 margini şi-l coasem pe partea stîngă a feţei. Cînd mîneca este de 16 cm de la marginea tivului. La 4 cm. Încheiem.mînecii. În interior ridicăm din partea stîngă 18 ochiuri şi începem cu alte andrele 31 ochiuri. la care adăugăm în continuare ochiurile feţei drepte. sau altă măsură necesară antebraţului. Mîneca: Începem cu 104 ochiuri în „punct de jerseu”. la cîte 1 ½ cm. Creştem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 8 ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. Creştem la începutul rîndurilor următoare de 8 ori cîte 1 ochi. la începutul rîndurilor următoare. la cîte 2 rînduri. de 20 ori cîte 1 ochi. La marginea interioară scădem însă. la începutul rîndurilor. Gulerul: Începem cu 67 ochiuri cu modelul II. de 3 ori cîte 1 ochi. Tricotăm partea dreaptă a feţei la fel cu cea stîngă. Vor fi 127 ochiuri. de 10 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu modelul II. Vor fi 35 ochiuri. Aici urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. scădem. de 8 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 67 ochiuri. Îndoim gulerul cu faţa spre interior. Pe urmă îl răsfrăngem şi îl călcăm. * de 4 ori cîte 1 ochi. urmează 2 rînduri fără scăderi. pe urmă mai tricotăm 4 cm cu modelul I. Rămîn 98 ochiuri. Creştem în ambele laturi. Îndoim 10 cm dublura reverelor feţei şi o tivim. Scădem mai departe. La cealaltă bucată tricotăm marginea exterioară drept înainte pînă măsoară 23 cm. Mica margine de sus o prindem în cusătura umărului. îngrijind la revere ca marginile să fie în aceeaşi linie. pe urmă mai tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”.

Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje dde mînă”. Tehnică. Ed. 1959 422 .

Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm un ochi pe faţă. deasupra ochiului pe dos. Lărgimea puloverului circa 103 cm. 1 ochi pe dos. circa 55 cm.Pulover cu guler – Model nr. II. deasupra celui pe dos tricotăm 1 ochi pe faţă. panglică. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. 29 Pulover drept. lungimea măsurată la mijlocul spatelui. tricotăm un ochi pe dos. Măsura: 32 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. 423 . Furnituri: Circa 450 g lînă. Cea mai mare parte a puloverului este tricotată în dungi alternante de „punct de orez lungit” şi „punct de jerseu”. Model: I. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe dos. la fel şi modelul gulerului. Punctul de orez lungit se lucrează astfel: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Rîndurile 2 şi 3 se repetă. cu nasturi ascunşi şi guler mare. Tivurile se lucrează în „punct de jerseu”. andrele nr. 4 nasturi. 2 ½ . Împărţirea ochiurilor este dată în text. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 92 – 94 cm.

urmează 5 ochiuri pe faţă şi ochiul care încheie rîndul. scădem de 3 ori cîte 3 ochiuri şi apoi cîte 2 ochiuri. şi începînd de aici la cîte 5 cm creştem la ambele margini. La 6 cm măsuraţi de la marginea de jos şi începînd de aici la cîte 4 cm. de ambele margini. 8 ochiuri în „punct de jerseu”. După 3 cm. de 8 ori cîte 1 ochi. Vor fi 165 ochiuri. încheind cîte 2 ochiuri. ochiuri pe dos. tricotăm fiecare bucată separat. Lucrăm 3 cm drept înainte. scădem. Repetăm încă de 2 ori de la *. Ochiurile se împart astfel: ochiul începător. de 6 ori cîte 1 ochi. 5 ochiuri pe faţă. încheiem la mijloc 15 ochiuri şi luînd una dintre părţi pe o andrea de rezervă. creştem aici. Împărţirea ochiurilor: ochiul începător. Răscroiala gîtului: Între timp. 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. restul rămîn pe andreaua stîngă. Continuăm cu modelul II. iar cu restul de 87 ochiuri continuăm partea dreaptă a feţei. urmează 2 rînduri fără scăderi. Faţa: Începem cu 155 ochiuri cu modelul I. În rîndurile fără soţ tricotăm deasupra ochiurilor pe faţă. de 2 ori cîte 2 ochiuri. 7 ochiuri în „punct de jerseu”. 8 ochiuri în „punct de jerseu”. Umărul: La 53 cm măsuraţi de la marginea de jos. avem însă grijă la continuitatea modelului la scăderi şi creşteri. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm.Spatele: Începem cu 149 ochiuri cu modelul I. În rîndul următor tricotăm 54 ochiuri. Între timp. Scădem în continuare umărul. Menţinem această împărţire a ochiurilor pînă la terminarea feţei. pe faţa lucrului. urmează ochiul care încheie rîndul. Repetăm de la * pînă rămîn 18 ochiuri: 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Pe faţa lucrului tricotăm 45 ochiuri de la începutul rîndului. cu rînduri prescurtate. 9 ochiuri în „punct de orez lungit” * 7 ochiuri pe faţă. luăm la începutul rîndului pe faţă 74 ochiuri pe o andrea de rezervă. lucrăm. Marginea interioară urmează drept înainte. * 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. Vom avea 141 ochiuri pe andrea. La marginea exterioară creştem după indicaţiile date. la 58 cm măsuraţi de la marginea de jos. La 32 cm de la marginea de jos. în locul pensei de la piept. la începutul rîndurilor următoare de 24 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 2 ochiuri. la marginea interioară. Aici. de 2 ori cîte 7 ochiuri. Repetăm încă de 7 ori de la *. pe lîngă gît. la 19 cm de la marginea de jos. Această împărţire a ochiurilor o menţinem pînă la terminarea spatelui. măsuraţi vertical. Răscroiala mînecii: La 35 cm măsuraţi de jos. întoarcem şi tricotăm tot 424 . şi începînd de aici la fiecare cm. scădem. tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. * de 4 ori cîte 1 ochi. Rămîn 129 ochiuri. un rînd de ochiuri pe dos. După 3 cm tricotăm. creştem la ambele margini. de 6 ori cîte 1 ochi. la începutul rîndurilor următoare. Continuăm cu modelul II. întoarcem şi tricotăm tot aceste 45 ochiuri. pînă se epuizează toate ochiurile.

Rămîn 71 ochiuri. o dată 1 ochi. întoarcem şi tricotăm 38 ochiuri.a. După 3 cm tricotăm. linia de mijloc mai lungă. şi începînd de aici la fiecare 1 cm. cea plină arată umărul de 8 cm realmente obţinut. la 32 cm de la împărţirea ochiurilor. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele două linii ale umărului. Tricotăm pe faţa lucrului. 425 . Tricotăm 3 cm în „punct de orez lungit”. Întoarcem. de 2 ori cîte 2 ochiuri. Cea punctată arată înălţimea scăzută (aici 6 cm). 8 ochiuri în „punct de jerseu”.m. pe faţa lucrului. la începutul lor. de 10 ori cîte 1 ochi. la cîte 8 rînduri. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. ochiul care încheie rîndul. şi începînd de aici creştem. Urmează: 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. la începutul lor. încheiem la marginea exterioară. * tricotăm 3 rînduri fără scăderi.d. de 20 ori cîte 1 ochi. De reţinut: Deoarece sub răscroiala mînecii am format un ic de circa 2 cm prin rîndurile prescurtate. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Această margine continuă drept înainte. lucrăm cu rînduri prescurtate. Răscroiala gîtului: La 2 cm deasupra butonierei. Continuăm în „punct de jerseu”. la cîte 2 rînduri. Repetăm încă o dată de la *. Aici. tricotăm 76 ochiuri. scădem la marginea exterioară. respectiv cu ochiul care încheie rîndul) în „punct de orez lungit”. Vor fi 127 ochiuri. Tricotăm 3 cm drept înainte. 13 ochiuri şi tricotăm partea stîngă a feţei inversat şi fără butoniere. Continuăm cu modelul II cu următoarea împărţire a ochiurilor. Continuăm în felul acesta. Mîneca: Începem cu 91 ochiuri cu modelul I. 8 ochiuri în „punct de jerseu”. însă la ambele margini tricotăm 11 ochiuri (împreună cu ochiul începător. de 18 ori cîte 1 ochi. ridicăm la marginea interioară. La ochiurile lăsate pe andreaua de rezervă. * 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Încheiem. Rămîn 23 ochiuri. Cînd mîneca are 40 cm de jos. cînd marginea interioară măsoară 30 cm de la împărţirea ochiurilor. întoarcem ş. tricotînd în fiecare rînd ci 9 ochiuri mai mult. Răscroiala mînecii: Cînd marginea exterioară este tot atît de înaltă ca spatele pînă la răscroiala mînecii (marginea interioară este. pînă lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului (90 ochiuri). o dată 4 ochiuri. vom avea începînd de aici 2 măsuri diferite.aceste 54 ochiuri. pe urmă scădem de 2 ori cîte 1 ochi. scădem la începutul rîndului următor 10 ochiuri. pe dinăuntrul lucrului. măsuraţi vertical. la cîte 2 rînduri. Cînd răscroiala mînecii are pe verticală 7 cm. Între timp. Ochiul începător. respectiv mai înaltă. 7 ochiuri în „punct de jerseu”. un rînd de ochiuri pe dos. de 7 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri. de 8 ori cîte 2 ochiuri. pînă se epuizează toate ochiurile. În rîndul următor tricotăm 63 ochiuri. Marginea laterală este mai scurtă. la începutul şi sfîrşitul lor. din cauza rîndurilor prescurtate. formăm aici o butonieră: tricotăm 4 ochiuri de la margine şi cu 5 ochiuri facem butoniera. Întoarcem. Gulerul: Începem cu 152 ochiuri. o dată 3 ochiuri. de 4 ori cîte 3 ochiuri. La 12 cm măsuraţi de la marginea de jos. o dată 7 ochiuri. 95 ochiuri. sau altă măsură necesară antebraţului. cu circa 2 cm mai înaltă). creştem aici. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. restul rămîn pe andreaua stîngă. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este de 17 cm. Repetăm încă de 3 ori de la *. scădem în rîndurile următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri. tricotăm 57 ochiuri. de 10 ori cîte 1 ochi. pe urmă la cîte 2 rînduri.

aşezîndu-l pînă la marginea fentei. Coasem nasturii. Îndoim tivurile şi le coasem cu puncte invizibile. 1959. Cea de sus o festonăm împreună cu butoniera tricotată. cu 2 rînduri de picioruşe scurte croşetate. la celelalte festonăm numai panglica. “Tricotaje de mînă”. Încheiem. pînă lucrăm în sfîrşit cu 152 ochiuri. 426 . Gulerul îl coasem cu rîndul cu care l-am încheiat în răscroiala gîtului. Călcăm bucăţile tricotate şi le montăm. în care tăiem 4 butoniere. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. Tehnică. Înconjurăm fenta feţei şi în continuare gulerul. La fenta din faţă coasem pentru nasturii ascunşi o panglică ripsată de aceeaşi culoare.La fiecare întoarcere tricotăm cu 19 ochiuri mai mult. rotunjind puţin colţurile gulerului.

427 . Continuăm cu andrele nr. Restul se tricotează în „punct de jerseu”. cu „modelul norvegian” după diagramă. 20 g lînă roşie. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Vor fi 130 ochiuri. Gulerul şi manşetele se tricotează în „punct de elastic” 2 ochiuri pe faţă. Furnituri: Circa 400 g lînă albă. Model: I. Gaica. 30 Acest pulover sport. andrele nr. formînd tivul spatelui. cu o gaică la spate în model norvegian. urmează 2 cm tricotaţi cu andrele nr. 2 ochiuri pe dos.Pulover sport cu model norvegian – Model nr. 3 o bucată de 20 cm înălţime. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 3 cm în înălţime. Spatele: Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi din nou continuăm pe andrele nr. din lînă albă. Se poate purta şi fără gaică. 20 g lînă neagră. II. 3 şi tricotăm drept 16 cm în înălţime. 2 ½ şi 3 şi 5 andrele groase de ciorapi. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la acest rînd de ochiuri pe dos (se neglijează tivul). În total creştem 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). lungimea 61 cm. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 4 cm. III. se distinge prin simplitatea lui. urmează un rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului).

scădem la mijlocul feţei 10 ochiuri. şi pe dos cele lucrate pe dos. Avem 100 ochiuri cu care tricotăm drept 16 cm. scăzînd la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 6 ochiuri. Umărul: Începem să formăm linia umerilor. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd (larg) scăzînd pe faţă ochiurile care au fost lucrate pe faţă. inversat. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Avem 98 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Au mai rămas 14 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. tricotăm în „punct de elastic” un guler de 4 cm înălţime. 428 . În total am scăzut 64 ochiuri pe amîndoi umerii şi au mai rămas la mijlocul spatelui 36 ochiuri pe care le lăsăm pe o andrea de rezervă. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). 3 în „punct de jerseu” 36 cm înălţime. la partea din faţă. Faţa: Montăm 124 ochiuri şi tricotăm la fel ca la spate. de 4 ori cîte 5 ochiuri. Mîneca: Montăm 62 ochiuri pe andrele nr.Răcroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 3 ori cîte 5 ochiuri. cînd începem să formăm linia umărului. scăzînd la începutul rîndurilor. La înălţimea totală de 54 cm. la fiecare margine. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Astfel am împărţit lucrul pe două andrele: cîte 47 ochiuri pe o andrea. o dată 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm în „punct de elastic” o manşetă de 6 cm înălţime. Continuăm pe andrele nr. Continuăm pe prima andrea atfel: la marginea exterioară a lucrului tricotăm drept pînă la înălţimea de 58 cm. de 2 ori cîte 3 ochiuri. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. avînd grijă ca pe tot parcursul lucrului să avem 4 ochiuri în plus faţă de spate. scăzînd ca şi la partea din spate. de 40 ori cîte 1 ochi. ridicăm pe andrele de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi în continuare cu cele 36 ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă la spate. iar la marginea interioară a lucrului scădem pentru răscroiala gîtului de 5 ori cîte 3 ochiuri. În total am crescut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la o margine). Împrejurul răscroielii gîtului.

Tehnică. 2 rînduri cu lînă albă şi încheiem cu 4 rînduri din lînă neagră. o dublăm cu o ţesătură de stofă. “Tricotaje de mînă”. După terminarea modelului norvegian. Ed. Începînd din rîndul al 14-lea scădem la începutul fiecărui rînd cîte 1 ochi. Cornelia Both şi Martha Recth. de 12 ori. În rîndul al 13-lea nu creştem. 1959 429 . Coasem gaica de pulover la cele două capete. Călcăm aburit şi pentru ca gaica să nu se întindă. 3 şi tricotăm în „punct leneş” 4 rînduri cu lînă neagră. 2 rînduri cu lînă albă şi din nou 2 rînduri cu lînă neagră. tricotăm din 2 rînduri în „punct leneş” cu lînă neagră.Gaica: Montăm 125 ochiuri pe andrele nr. În continuare tricotăm modelul norvegian crescînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd.

II. cele 3 ochiuri pe care anterior le-am lăsat pe andreaua de rezervă în faţa lucruluim le lăsăm acum în spate. lungimea puloverului 61 cm. Rîndul 4: * ochiurile ridicate nelucrate pe o andrea de rezervă şi lăsate în faţa lucrului. Model: I. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 97 cm. andrele nr. Apoi repetăm de la rîndul 1. 31 Modelul de pulover sport în două culori necesită mai mult material şi o atenţie mai încordată. însă inversat. Rîndul 5. 3 ochiuri cu lînă maron. 2 nasturi. Furnituri: Circa 350 g lînă verde. Rîndul 2: toate ochiurile pe faţă. 2 şi 3. 330 g lînă maron. 430 . următoarele 3 ochiuri lucrate pe faţă. Restul cu modelul următor: (tivul se tricotează în „punct de semielastic”). Manşetele şi clapele se tricotează în „punct leneş”. 6 şi 7: la fel ca rîndurile 1.Pulover sport în două culori – Model nr. 2 ½. Se obţine însă un pulover frumos şi călduros. apoi cele 3 ochiuri de pe andreaua de rezervă lucrate tot pe faţă. Repetăm de la * . Rîndul 8: se lucrează ca şi rîndul 4. Rîndul 1 şi 3: (pe dosul lucrului) toate ochiurile pe dos alternînd 3 ochiuri cu lînă verde.

adică începînd de la rîndul de ochiuri pe dos. vom 431 . cîte 1 ochi la 1 cm. Tricotăm drept cu andrele nr. Avem 152 ochiuri şi 16 cm înălţime totală. Avem 162 ochiuri cu care tricotăm drept în continuare pînă la înălţimea totală de 51 cm. În acest punct împărţim ochiurile pe 2 andrele. La înălţimea totală de 61 cm. Continuăm lucrul pe prima andrea astfel: la marginea exterioară lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 58 cm. Umărul: Scădem la începutul rîndurilor pe linia umărului de 5 ori cîte 9 ochiuri. la fel ca şi la prima parte. Măsura: 42 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul I. În total am scăzut 16 ochiuri (cîte 8 ochiuri la o margine). cîte 81 ochiuri pe o andrea. avînd grijă ca primele 5 ochiuri începînd de la lăţimea de 51 cm să le lucrăm în „punct leneş”. scădem toate cele 36 ochiuri într-un singur rînd. Spatele: Montăm 168 ochiuri cu lînă verde pe andrele şi tricotăm drept în „punct de semielastic” un tiv de 3 cm înălţime. avînd grijă ca alternativ să încrucişăm într-un rînd ochiurile maron peste cele verzi. cele verzi peste cele maron. Continuăm lucrul pe andreaua următoare. iar la marginea interioară a lucrului tricotăm drept. 2 ½ şi cu modelul II. cu deosebire că la începutul primului rînd. Urmează 4 cm înălţime scăzînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm. În lungul acestui rînd vom îndoi tivul spatelui pe care îl vom coaase invizibil de spate. Tricotăm încă 22 cm în înălţime crescînd la fiecare margine. iar în rîndul următor. În total am scăzut 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la o margine). de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). În total am crescut 44 ochiuri (cîte 22 ochiuri la o margine).Modelul va fi executat cu 3 ochiuri din lînă verde şi 3 ochiuri dîn lînă maron. alternînd 3 ochiuri cu lînă maron şi 3 ochiuri cu lînă verde. Măsurile întrebuinţate în text se vor considera neglijînd tivul. la marginea interioară. o bucată de 12 cm înălţime. formînd 2 butoniere la distanţă de 4 cm între ele. Vor fi 194 ochiuri.

Cornelia Both şi Martha Recht. Acestea formează dosul bentiţei (fenta). o dată din spate. cu deosebire că pe tot parcursul lucrului vom avea 6 ochiuri în plus. de 4 ori cîte 6 ochiuri. Faţa: Montăm 174 ochiuri şi o lucrăm întocmai ca şi spatele.adăuga 5 ochiuri pe care le tricotăm în „punct leneş”. de 2 ori cîte 8 ochiuri. pe această linie. scăzînd la începutul rîndurilor. de 50 ori cîte 1 ochi. scăzînd la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 8 ochiuri. iar la răscroiala gîtului. Tehnică. cu modelul II crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Coasem nasturii pe fenta din spate. Mîneca: Montăm 66 ochiuri de lînă verde şi tricotăm drept în „punct leneş” o manşetă de 3 cm înălţime. iar împrejurul răscroielii gîtului îndoim pe dos 1 ½ cm din tricotaj şi formăm un tiv pe care îl coasem în punct invizibil pe dos. iar ultimele 16 ochiuri le scădem într-un singur rînd. Avem 148 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. de 5 ori cîte 9 ochiuri. cu mîna. Umărul şi răscroiala gîtului: La înălţimea totală de 58 cm scădem 12 ochiuri la mijlocul feţei şi continuăm separat prima parte astfel: la marginea exterioară a lucrului formăm linia umărului. de 2 ori cîte 2 ochiuri. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea la fel. “Tricotaje de mînă”. În total reştem 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri la o margine). încheiem la maşină. 1959 432 . Călcăm aburit. Avem 88 ochiuri cu care continuăm lucrul 30 cm în înălţime. dublînd tot al 3-lea ochi astfel: o dată îl lucrăm din faţă. însă fără butoniere. ci vom lucra în continuare. scădem de 4 ori cîte 7 ochiuri şi o dată 5 ochiuri. Ed. În ultimul rînd al manşetei creştem 22 ochiuri. însă inversat. iar la înălţimea de 51 cm nu vom mai împărţi lucrul în 2 părţi.

Pulover sport cu dungi din model – Model nr. 32
Simplu şi elegant, acest pulover se execută din lînă albă. Furnituri: Circa 500 g lînă albă, andrele nr. 2 şi 2½.

Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea puloverului 63 cm. Model: I. Manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. Restul în „punct de jerseu pe dos” şi modelul II. Pe intervalul despărţitor dintre două benţi executate cu modelul II vom tricota două benţi în „punct de jerseu pe dos”. Rîndul 1: (pe faţa lucrului) 3 ochiuri pe dos * ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 5 pe faţă, ochiul 4 pe faţă, 8 ochiuri pe faţă, ochiul 14 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare în spatele lucrului, ochiul 15 pe faţă, ochiul 14 pe faţă, 8 ochiuri pe dos *, ochiul 24 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 25 pe faţă, ochiul 24 pe faţă, 4 ochiuri pe dos. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 2: 3 ochiuri pe faţă * ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 5 pe dos, ochiul 4 pe faţă, ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 7 pe faţă, ochiul 6 pe dos, 6 ochiuri pe faţă, ochiul 14 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 15 pe dos, ochiul 14 pe faţă, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 17 pe faţă, ochiul 16 pe dos, 6 ochiuri pe faţă * ochiul 24 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 25 pe dos, ochiul 24 pe faţă, ochiul 26 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 27 pe faţă, ochiul 26 pe dos, 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * pînă la *.
433

Rîndul 3: 1 ochi pe dos * ridicăm ochiul 2 nelucrat pe o andrea ajutătoare şi-l lăsăm în spatele lucrului, ochiul 3 pe faţă, ochiul 2 pe dos, 2 ochiuri pe dos, ridicăm ochiul 6 pe o andrea ajutătoare şi-l lăsăm în faţa lucrului, ochiul 7 pe dos, ochiul 6 pe faţă, 4 ochiuri pe dos, ochiul 12 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 13 pe faţă, ochiul 12 pe dos, 2 ochiuri pe dos, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 17 pe dos, ochiul 16 pe faţă, 4 ochiuri pe dos * ochiul 22 ridicat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 23 pe faţă, ochiul 22 pe dos, 2 ochiuri pe dos, ochiul 26 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 27 pe dos, ochiul 26 pe faţă, 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 4: 1 ochi pe faţă * ochiul 2 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 3 pe dos, ochiul 2 pe faţă, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 9 pe faţă, ochiul 8 pe dos, 2 ochiuri pe faţă, ochiul 12 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat nelucrat în faţa lucrului, ochiul 13 pe dos, ochiul 12 pe faţă, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 19 pe faţă, ochiul 18 pe dos, 2 ochiuri pe faţă * ochiul 22 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 23 pe dos, ochiul 22 pe faţă, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 28 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 29 pe faţă, ochiul 28 pe dos. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 5: 1 ochi pe faţă, 6 ochiuri pe dos, * ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 11 pe faţă, ochiul 10 pe dos, 6 ochiuri pe dos, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 19 pe dos, ochiul 18 pe faţă, ochiul 20 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 21 pe faţă, ochiul 20 pe dos, 6 ochiuri pe dos * ochiul 28 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 29 pe dos, ochiul 28 pe faţă. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 6: 1 ochi pe dos, 8 ochiuri pe faţă * ochiul 10 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 11 pe dos, ochiul 10 pe dos, 8 ochiuri pe faţă, ochiul 20 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 21 pe dos, ochiul 20 pe dos, 8 ochiuri pe faţă * . Repetăm de la * pînă la * . Rîndul 7: 7 ochiuri pe dos * ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 9 pe faţă, ochiul 8 pe dos, ochiul 10 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 11 pe dos, ochiul 10 pe faţă, 6 ochiuri pe dos, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 19 pe faţă, ochiul 18 pe dos, ochiul 20 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 21 pe dos, ochiul 20 pe faţă, 6 ochiuri pe dos * ochiul 28 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 29 pe faţă, ochiul 28 pe dos. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 8: 1 ochi pe faţă * ochiul 2 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 3 pe faţă, ochiul 2 pe dos, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 9 pe dos, ochiul 8 pe faţă, 2 ochiuri pe faţă, ochiul 12 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 13 pe faţă, ochiul 12 pe dos, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 19 pe dos, ochiul 18 pe faţă, 2 ochiuri pe faţă * ochiul 22 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 23 pe faţă, ochiul 22 pe dos, 4 ochiuri pe faţă, ochiul

434

28 ridicat nelucrat şi lăsat pe o andrea ajutătoare în faţa lucrului, ochiul 29 pe dos, ochiul 28 pe

faţă. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 9: 1 ochi pe dos, ochiul 2 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 3 pe dos, ochiul 2 pe faţă, 2 ochiuri pe dos * ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 7 pe faţă, ochiul 6 pe dos, 4 ochiuri pe dos, ochiul 12 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 13 pe dos, ochiul 12 pe faţă, 2 ochiuri pe dos, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 17 pe faţă, ochiul 16 pe dos, 4 ochiuri pe dos, ochiul 22 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 23 pe dos, ochiul 22 pe faţă, 2 ochiuri pe dos * ochiul 26 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 27 pe faţă, ochiul 26 pe dos, 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 10: 3 ochiuri pe faţă * ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 5 pe faţă, ochiul 4 pe dos, ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 7 pe dos, ochiul 6 pe faţă, 6 ochiuri pe faţă, ochiul 14 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 15 pe faţă, ochiul 14 pe dos, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 17 pe dos, ochiul 16 pe faţă, 6 ochiuri pe faţă * ochiul 24 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 25 pe faţă, ochiul 24 pe dos, ochiul 26 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 27 pe dos, ochiul 26 pe faţă, 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 11: se repetă de la rîndul 1. Măsura: 30 ochiuri şi 43 rînduri din modelul II. Spatele: Montăm 140 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi lucrăm drept 1 cm înălţime în “punct leneş”, apoi continuăm tot drept 15 cm înălţime cu modelul II. Aici, în punctul care marchează talia, vom tricota 2 cm cu andrele nr. 2, apoi continuăm cu andrele nr. 2 ½, crescînd la începutul rîndurilor, la fiecare margine, cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine). Avem 162 ochiuri. Răscroiala mînecii: Începem scăzînd în rîndurile următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la o margine). Avem 130 ochiuri cu care tricotăm drept în continuare pînă la înălţimea totală de 60 cm.

435

Umărul: Începem să formăm linia umerilor, scăzînd pe fiecare umăr de 6 ori cîte 8 ochiuri. În total am scăzut 96 ochiuri (cîte 48 ochiuri pe un umăr). Rămîn la mijlocul spatelui 34 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. Faţa: Montăm 146 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi lucrăm la fel ca la partea din spate, cu deosebire că aici vom avea 6 ochiuri în plus pe andrea. La înălţimea totală de 56 cm, scădem în mijlocul feţei 32 ochiuri într-un singur rînd şi astfel împărţim lucrul pe 2 andrele, cîte 52 ochiuri pe o andrea. Continuăm lucrul pe prima andrea astfel: la marginea exterioară a lucrului tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 60 cm. Umărul şi răscroiala gîtului: Aici începem să formăm linia umărului, scăzînd la începutul rîndurilor de 6 ori cîte 8 ochiuri. Pe linia răscroielii gîtului, scădem la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 2 ochiuri şi continuăm drept. Continuăm lucrul pe andreaua următoare. Mîneca Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, o manşetă de 6 cm înălţime. Tricotăm în continuare 40 cm înălţime cu andrele nr. 2 ½ şi cu modelul II cu benţile despărţitoare, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la o margine). Avem 116 ochiuri şi începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte 4 ochiuri şi ultimele 12 ochiuri rămase la mijloc le încheiem într-un singur rînd. Tricotăm la fel cealaltă mînecă. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Ridicăm pe 4 andrele de ciorapi nr. 2 ochiurile corespunzătoare împrejurul răscroileii gîtului şi tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 8 cm înălţime. Încheiem pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă.

436

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

437

Pulover sport cu mînecă deosebită – Model nr. 33
Pulover sport din lînă gri, cu linia mînecilor deosebită, foarte practic şi călduros pentru sporturile de iarnă. Furnituri: Circa 500 g lînă gri, andrele nr. 2 şi 3 şi 5 andrele de ciorapi.

Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 94 cm. Lungimea 64 cm. Model: I. Întregul pulover se tricotează în „punct leneş”. II. Garnitura de la marginea de jos se tricotează în „punct semielastic”. Măsura: 26 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul I. Spatele: Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 3 şi tricotăm drept 1 cm înălţime în „punct leneş”. Urmează o bantă de 2 cm înălţime în „punct semielastic”, din nou 1 cm în „punct leneş” şi tricotăm a doua bantă de 2 cm în „punct de semielastic”. Tricotăm în continuare drept în „punct leneş” pînă la înălţimea totală de 12 cm. Aici vom tricota 2 cm înălţime cu andrele nr. 2 pentru a cambra linia taliei, apoi continuăm drept cu andrele nr. 3 pînă la înălţimea totală de 34 cm. Răscroiala mînecii: Începem astfel: tricotăm 12 cm înălţime scăzînd la fiecare margine a lucrului cîte 2 ochiuri la 1 cm. În total am scăzut 48 ochiuri (cîte 24 ochiuri la o margine). Tricotăm din nou 12 cm înălţime, crescînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm. Revenim astfel la totalul de 120 ochiuri. Avem o înălţime totală de 58 cm.
438

Umărul: Începem să formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor, pe fiecare umăr, de 11 ori cîte 4 ochiuri. În total am scăzut 88 ochiuri (cîte 44 ochiuri pe un umăr) şi au mai rămas la mijlocul spatelui 32 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. Faţa: O tricotăm la fel ca spatele. La înălţimea totală de 60 cm începem răscroiala gîtului astfel: scădem la mijlocul feţei 10 ochiuri într-un singur rînd împărţind asstfel lucrul în două părţi, cîte 55 ochiuri pe o andrea. Continuăm pe prima andrea scăzînd linia umerilor la fel ca la spate, iar pe linia răscroileii gîtului, scădem cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. Tricotăm cealaltă parte la fel, însă inversat.

Mîneca: Montăm 60 ochiuri pe andrele nr. 3 şi tricotăm 40 cm în „punct leneş”, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am scăzut 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la po margine). Avem 100 ochiuri cu care tricotăm 12 cm în înălţime, scăzînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm. Restul de 52 ochiuri rămase la mijloc le încheiem într-un singur rînd. Călcăm foarte uşor aburit şi încheiem prin cusături de mînă. Împrejurul răscroielii gîtului, ridicăm pe 4 andrele groase de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi tricotăm drept un guler de 12 cm înălţime, pe care apoi îl răsfrîngem în afară.

439

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

440

Pulover cu guler montant şi mînecă trei sferturi – Model nr. 34
Executat în verde pastel sau în roşu – ciclamen, acest elegant model de pulover poate fi purtat în orice ocazii.

Furnituri: Circa 600 g lînă de bună calitate, 4 nasturi, andrele nr. 2 ½. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm, lungimea puloverului 61 cm. Model: I. Manşetele, gulerul şi bentiţele cu butoniere le tricotăm în „punct de semielastic”, pentru ca să obţinem un elastic deosebit şi frumos, ochiul pe faţă îl vom lucra întotdeauna luat de la spate (răsucit). II. Restul puloverului îl vom tricota în „punct de jerseu”. Măsura: 27 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Spatele: Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept 3 cm în „punct de jerseu”. Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Acesta va forma linia pe care îndoim tivul spatelui pe dos, cosîndu-l în punct invizibil. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la terminarea tivului, adică de la rîndul de ochiuri pe dos (neglijăm tivul). Continuăm drept în „punct de jerseu” 18 cm în înălţime; la următorii 20 cm în înălţime, creştem la începutul rîndurilor, cîte 1 ochi la 4 cm (de 10 ori). Vor fi 130 ochiuri.

441

Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la fiecare margine). Avem 100 ochiuri cu care lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 58 cm. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 14 ori cîte 5 ochiuri, în total 70 ochiuri scăzute (cîte 35 ochiuri pe un umăr). Restul de 30 ochiuri rămase la

mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd. Faţa: Montăm 130 ochiuri şi tricotăm la fel ca la spate pînă la înălţimea totală de 10 cm (avem cu 10 ochiuri mai mult decît la spate). Aici împărţim ochiurile pe 2 andrele astfel: pe prima andrea (pe dosul lucrului) luăm 73 ochiuri, iar restul de 57 ochiuri le lăsăm pe o andrea de rezervă. Tricotăm cu cele 73 ochiuri de pe prima andrea astfel: primele 16 ochiuri de la marginea interioară a feţei le tricotăm în „punct de semielastic „ răsucit, iar restul ochiurilor în „punct de jerseu”. La marginea interioară a lucrului vom tricota drept în „punct de semilelastic” pînă la 61 cm înălţime totală, formînd 4 butoniere (din cîte 2 ochiuri) la distanţa de 10 cm între ele (prima butonieră o vom forma la înălţimea de 4 cm de la începutul bentiţei). La marginea exterioară a feţei (pe linia subraţului şi răscroiala mînecii) vom lucra întocmai ca şi la spate. Umărul: Cînd am ajuns la linia umărului, scădem de 7 ori cîte 5 ochiuri, lăsînd pe o andrea de rezervă 28 ochiuri pentru guler. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea (partea stîngă a feţei) crescînd în rîndul întîi 16 ochiuri la marginea interioară a feţei. Aceste 16 ochiuri le vom tricota drept, în „punct de semilelastic răsucit”, pînă la înălţimea totală de 61 cm, formînd aceeaşi bentiţă ca la partea dreaptă a feţei, însă fără butoniere. Tricotăm în continuare la fel ca şi la partea dreaptă, însă inversat. Mîneca: Montăm 100 ochiuri pe andrele şi tricotăm în „punct de semielastic răsucit” o manşetă de 6 cm înălţime. În ultimul rînd scădem 10 ochiuri, adică la fiecare 10 ochiuri lucrăm 2 ochiuri împreună. Avem 90 ochiuri cu care continuăm 24 cm în înălţime în „punct de jerseu”, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine). Avem 114 ochiuri. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori
442

cîte 6 ochiuri, de 48 ori cîte 1 ochi, de 14 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, iar ultimele 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Executăm mîneca următoare la fel. Călcăm uşor aburit toate părţile tricotate, exceptînd bentiţa şi încheiem la maşină. Coasem nasturii şi îndoim manşeta. Luăm cele 28 ochiuri lăsate pe prima andrea de rezervă de la partea dreaptă a feţei, ridicăm în continuare pe aceeaşi andrea ochiurile de la răscroiala gîtului (din spate) şi în continuare lucrăm următoarele 28 ochiuri rămase pe andreaua de rezervă de la partea stîngă a feţei. Tricotăm cu aceste ochiuri în „punct de semielastic răsucit”, un guler de 6 cm înălţime. Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

443

Model: I. formînd benzi (clapele) de 3 cm înălţime fiecare şi încheiem.Pulover cazacă cu mîneca trei sferturi – Model nr. Pe două andrele de rezervă montăm cîte 35 ochiuri şi lucrăm separat pe fiecare. următoarele 35 ochiuri le luăm pe altă andrea de rezervă şi în sfîrşit tricotăm ultimele 10 ochiuri. 35 Această cazacă largă în talie. cu mînecile trei sferturi. Mărimea: Circumferinţa pieptului 96 cm. Restul se lucrează în „punct de jerseu”. În rîndul următor formăm buzunarele astfel: tricotăm 10 ochiuri în „punct de jerseu”. are o linie nouă. apoi lucrăm în continuare 40 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm 2 cm în „punct leneş”. după ce am tricotat primele 10 ochiuri de la marginea feţei. datorită guleraşului ridicat care înconjoară gîtul şi se prelungeşte în faţă printr-o bantă încheiată în 6 nasturi. din nou lucrăm ochiurile de pe a doua 444 . apoi lucrăm în continuare 40 ochiuri. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. Pe dosul lucrului. manşetele şi marginea de jos a puloverului se tricotează în „punct leneş”. formînd astfel dublura buzunarelor. II. Faţa: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. lungimea mînecilor 42 cm. Furnituri: Circa 500 g lînă gri. gulerul. 2 ½ şi 6 nasturi. le tricotăm în „punct leneş”. Clapele. andrele nr. clapele buzunarelor. Bentiţele cu butoniere. apoi continuăm drept 8 cm în „punct de jerseu”. lungimea puloverului 62 cm. următoarele 35 ochiuri le luăm pe o andrea de rezervă. două bucăţi în „punct de jerseu” de aproximativ 8 cm fiecare. respectiv ochiurile de pe cele două andrele de rezervă. continuăm lucrînd cele 35 ochiuri de pe prima andrea de rezervă.

scădem în rîndul întîi 8 ochiuri. La capătul gulerului formăm o butonieră. Încheiem linia umărului astfel: la marginea interioară (la gît) lucrăm drept. le încheiem într-un singur rînd. iar la marginea exterioară scădem la începutul fiecărui rînd cîte 8 ochiuri de 4 ori. Apoi scădem egal la ambele margini astfel: de 50 ori cîte 1 ochi. orientîndu-ne după tipar. Mîneca următoare se lucrează la fel inversat. Rîndul următor (pe dos) în locul ochiului scăzut. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. iar la marginea opusă. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor astfel: la marginea mînecii care se va aplica la partea din faţă a puloverului. cît lungimea circumferinţei gîtului. Continuăm lucrul încă 10 cm. în timp ce la marginea exterioară a feţei lucrăm drept. iar răscroiala gîtului va fi mai puţin pronunţată decît la faţă. care formează reverul bentiţei. însă inversat. Mîneca: Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. În total creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). iar la marginea interioară a feţei creştem 4 ochiuri în rîndul întîi şi continuăm drept (pe această linie) avînd grijă ca aceste 4 ochiuri adăugate şu următoarele 4 ochiuri din corsaj (total 8 ochiuri) să le lucrăm în continuare în „punct leneş”. crescînd cîte 1 ochi la 3 cm. împărţim lucrul pe două andrele şi tricotăm pe prima andrea cu 68 ochiuri astfel: pe linia subraţului creştem 1 ochi la 4 cm. 3 ochiuri. apoi de 3 ori cîte 3 ochiuri. La distanţă de 6 cm între ele facem cîte o butonieră astfel: primele 3 ochiuri de la marginea bentiţei le lucrăm pe faţă. apoi lucrăm restul ochiurilor. lăsînd un plus de aproximativ 2 cm. formăm un ochi adăugat (jeteu) şi lucrăm în continuare restul ochiurilor. gulerul şi 6 nasturi gri de sidef. în total scădem 17 ochiuri. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. de 4 ori cîte 3 ochiuri. în „punct leneş”.andrea de rezervă (35 ochiuri) şi în sfîrşit lucrăm ultimele 10 ochiuri. Pe cealaltă andrea continuăm partea dreaptă a feţei. de 14 ori cîte 2 ochiuri. vor fi 114 ochiuri. 445 . continuăm în „punct de jerseu” 24 cm înălţime. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. lucrînd la fel. Umărul şi răscroiala gîtului: Continuăm 14 cm drept şi începem răscroiala gîtului scăzînd astfel: în rîndul întîi 9 ochiuri. Încheiem. La 20 cm de la marginea de jos a feţei. Coasem pe dos în punct invizibil clapele. Guleraşul: Lucrăm pe 8 ochiuri. Spatele: Se lucrează la fel ca şi faţa fără a mai forma buzunarele şi fenta de la gît. iar ultimele 13 ochiuri rămase pe andrea. 2 ½ şi tricotăm 3 cm în înălţime în „punct leneş”. Călcăm aburit şi montăm la maşină. al 4-lea şi al 5-lea ochi le lucrăm împreună (scăzut). Avem 136 ochiuri. dublura buzunarelor. Răcroiala mînecii: Începem scăzînd de 3 ori cîte 3 ochiuri. Tricotăm astfel 17 cm.

“Tricotaje de mînă”. 1959 446 . Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. Tehnică.

Se pot întrebuinţa resturi de lînă pe care le avem în casă. Spatele şi mînecile se lucrează în „punct de jerseu”.) III. 50 g galbenă. în „punct leneş”. lungimea 56 cm. IV. Elasticul din talie şi manşetele se lucrează în „punct de semielastic” (1 ochi pe faţă.Pulover cu model norvegian – Model nr. cu model norvegian (după schema dată). Furnituri: Circa 300 g lînă maron. pe un fond de culoare închisă sau gri. Andrele nr. 1 ochi pe dos. Combinaţiile de culori pot varia după gust. Model: I. Măsura: 26 ochiuri şi 36 rînduri = 10 cm din modelul I. 447 . Mărimea: Circumferinţa pieptului 98 cm. Feţele se lucrează în „punct de jerseu” în linie diagonală. cîteva fire de lînă albă. Banda care bordează feţele. II. trebuie să fie însă plăcut armonizate. 50 g roşie. 36 Acest pulover tineresc are un colorit viu şi plăcut. 50 g lînă verde. gri. lungimea mînecii 58 cm. albastră. neagră. 2 ½ şi 3.

la fiecare margine a lucrului. tricotînd 18 cm înălţime în „punct de jerseu”. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi (la fiecare margine a lucrului). Am scăzut în total 24 ochiuri. deci în total creştem 18 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm o bucată de de 12 cm înălţime în „punct de emielastic”. Avem 94 ochiuri şi continuăm drept încă 20 cm înălţime. 3. crescînd un ochi la 2 cm. Răscroiala mînecii: Începem astfel: scădem la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 3 ochiuri. Vor fi 118 ochiuri. Împărţim lucrul pe două andrele şi tricotăm pe prima andrea cu 47 ochiuri. 448 .Spatele: Montăm 100 ochiuri cu lînă maron pe andrele nr. Continuăm lucrul pe andrele nr.

iar pe linia F – A. 5 rînduri model norvegian nr. 4 rînduri galbene. iar pe linia răscroielii mînecii începem să creştem vertiginos cîte 4. 5. 18 rînduri colorate (în „punct leneş”) astfel: 2 rînduri maron. confruntînd mereu lucrul cu tiparul. alternăm 1 ochi verde şu 1 ochi maron. Partea stîngă a feţei: Se lucrează la fel. 4 rînduri verde. 3 modelul norvegian în diagonală (pe bie). scăzînd cîte 8. 3 şi tricotăm în „punct de jerseu” 26 rînduri. 2 verde. roşu. Răscroiala mînecii: Începem. crescînd cîte 1 ochi tot la începutul celui de-al 4-lea rînd pe linia răscroileii mînecii. 2 roşu. vom creşte constant cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. 2 galben. 4 ochiuri într-un singur rînd. Aici am terminat de scăzut pentru răscroiala mînecii şi începem să scădem linia umărului astfel: la sfîrşitul fiecărui rînd pe faţa lucrului scădem cîte 1 ochi. Acest ochi îl vom scădea întotdeauna foarte larg. 3. 1 rînd (următorul). 6 sau 8 ochiuri la începutul rîndurilor. 2 verde. 2. crescînd numai cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd.Răscroiala gîtului: Cădem astfel: în rîndul întîi 4 ochiuri. maron. 2 albastru. 2 alb. Încheiem. Încheiem. după tiparul mărit. Încheiem. 4 rînduri verde. 2 albe. albastru. 4 rînduri cu model norvegian nr. De la începutul lucrului şi pînă în acest punct. Continuăm cu 12 rînduri colorate în „punct leneş”. 14 rînduri colorate (în „punct leneş”) astfel: 2 rînduri gri. crescînd cîte un ochi la începutul fiecărui rînd pe linia F – A şi cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd pe linia F – B. Începem să lucrăm pe andrele nr. 1 rînd. 3 rînduri galben. Aici am terminat de scăzut linia umărului şi începem în jos răscroiala gîtului. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea tricotînd în acelaşi fel. inversat. Umărul: Între timp formăm linia umărului scăzînd cîte 6 ochiuri la începutul fiecărui rînd (de 4 ori). pe linia F – A. La marginea exterioară a lucrului (la răscroiala mînecii) tricotăm drept. Partea dreaptă a feţei: Montăm 46 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. 1. inversat. 2 maron. Urmează 6 rînduri maron în „punct de jerseu” 3 rînduri cu modelul norvegian nr. Urmează 4 rînduri roşu. 2 tricotăm drept. 4 rînduri roşu în „punct de jersseu”. Continuăm cu 4 rînduri galbene. 2 roşu. alternînd cu 1 ochi maron. crescînd pe linia F – B cîte 2 ochiuri la începutul şi sfîrşitul fiecărui rînd. 2 galben. urmînd astfel pînă la linia umărului (punctul D). alb. iar la răscroiala subraţului punctul B şi pînă la terminarea modelului niorvegian nr. 2 gri. 2 bleumarin. Urmează 1 rînd: 1 ochi galben. Continuăm 5 rînduri cu modelul norvegian nr. 2 ½ şi tricotăm 12 cm în înălţime în „punct de semielastic”. continuăm în „punct de jerseu” 8 rînduri maron. De aici începem să scădem linia taliei (punctul A) cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd pe faţa lucrului formînd astfel linia marginii interioare a feţei (A – C). Avem 77 ochiuri. 4. lucrînd drept pe linia curbă B – D astfel: 5 rînduri maron în „punct de jerseu”. 449 . Avem 67 ochiuri. cîte 2 rînduri din fiecare culoare: verde. Vor fi în total 58 ochiuri. 6. crescînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd dus şi întors. în următoarele rînduri de de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. Montăm 2 ochiuri de lînă gri pe o andrea nr. 7 rînduri model norvegian nr. Începînd de aici continuăm în felul următor: pe linia A – C continuăm să scădem invariabil cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. galben. alternăm invers roşu cu maron şi maron cu verde. 2 albastru. Confruntăm neîncetat cu tiparul. 2 maron. 4 rînduri verzi.

cu feţele în modelul norvegian.Mîneca: Montăm 60 ochiuri de lînă maron pe andrele nr. formînd pentru partea dreaptă a feţei 5 butoniere. Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht. Continuăm lucrul pe andrele nr. de 30 ori cîte 1 ochi. Bentiţa o lucrăm pe 10 ochiuri în „punct leneş”. Avem 94 cohiuri. Încheiem. şi se confruntă tot timpul lucrul cu tiparul. 4. 3 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. 1959 450 . la distanţă de 8 cm. 2 ½. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la fiecare astfel: 5. Pentru executarea feţelor este necesar un tipar mărit executat după măsura dorită. urmează de 8 ori cîte 2 ochiuri. de 4 ori cîte 3 ochiuri. 34 cm înălţime. Călcăm aburit şi încheiem totul la maşină după ce mai întîi am încheiat patentul din faţă. tricotînd în „punct de semielastic” o manşetă de 8 cm înălţime. crescînd cîte 1 ochi la 2 cm la fiecare margine a lucrului. 3 în „punct de jerseu”. Ed. prin cusături de mînă pe dosul lucrului.

creştem la începutul fiecărui rînd cîte 1 ochi (de 13 ori). scădem 88 ochiuri într-un singur rînd. În rîndul următor. negru cu gri etc. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 94 cm. Restul în „punct de jerseu” vertical. adică în loc să creştem acum scădem. la fel ca pentru mîneca stîngă la începutul lucrului.Bluză în dungi – Model nr. alternînd 2 rînduri de culoare mov cu 2 rînduri de culoare ciclamen. pentru a forma mîneca dreaptă. andrele nr. 451 . apoi în continuare scădem. Măsura: 31 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. adică pe linia mînecii (tot pe faţa lucrului). 37 Modelul în dungi verticale prezintă avantajul de a marca o linie sveltă a taliei. Se poate executa din două nuanţe de mov sau alte culori armonizate: roşu cu bleumarin. adică pe linia umărului (pe faţa lucrului). Vor fi în total 42 ochiuri. Model: I. 2 ½ şi 5 andrele de ciorapi. II. fenta din faţă şi clapa se tricotează în „punct leneş”. La marginea dreaptă (pe faţa lucrului) creştem 88 ochiuri într-un singur rînd şi continuăm drept cu aceste 130 ochiuri o bucată e 44 cm înălţime. 4 nasturi. 150 g lînă mov închis. lungimea bluzei 44 cm. Manşetele. 2 ½ şi tricotăm p bucată de 6 cm înălţime (26 rînduri) astfel: la marginea stîngă. iar la marginea dreaptă. Furnituri: 150 g lînă ciclamen. Rămîn 3 ochiuri pe care le încheiem. pe faţa lucrului. creştem cîte 2 ochiuri la începutul fiecărui rînd (de 13 ori). Spatele: Montăm 3 ochiuri pe andrele nr.

la ultimul rînd 65 ochiuri în „punct leneş” alăturăm andreaua de rezervă cu 65 ochiuri şi tricotăm în continuare toate ochiurile în „punct de jerseu”. Pe o altă andrea montăm 65 ochiuri de lînă ciclamen şi tricotăm drept îm „punct leneş” 3 cm în înălţime. Clapa: Montăm 26 ochiuri de lînă ciclamen pe andrele nr. în „punct leneş”. La marginea de jos a bluzei şi la decolteu coasem la maşină. formînd linia subraţului. După ce am tricotat astfel 3 cm în înălţime.Faţa: Tricotăm întocmai ca şi partea din spate. încheiem într-un singur rînd cele 65 ochiuri lucrate în „punct leneş”. După ce am executat această bantă de 3 cm înălţime. Coasem dosul fentei la capătul superior de corsaj. formînd un tiv pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct invizibil. le vom tricota în „punct leneş” cu lînă ciclamen. Din acest punct tricotăm drept 11 cm în înălţime. lucrată în „punct de jerseu”. iar faţa o începem de la mîneca dreaptă). coasem 4 nasturi şi clapa. pe faţa lucruluim o bentiţă de 2 cm înălţime. la fel ca la spate. apoi încheiem într-un singur rînd 88 ochiuri. iar restul de 65 ochiuri le lăsăm pe o andrea de rezervă. restul de 65 ochiuri le vom tricota obişnuit în „punct de jerseu”. 2 ½ şi tricotăm drept. Începînd cu rîndul următor vom tricota următorii 3 cm astfel: 65 ochiuri. inversat (adică spatele l-am început de la mîneca stîngă. iar în continuare. şi scădem restul de ochiuri pentru mînecă. formînd pe această bantă 4 butoniere la ditanţă de 15 ochiuri între ele. De la rîndul în care am crescut 88 ochiuri (adică de la primul rînd cu 130 ochiuri) tricotăm drept 30 cm în înălţime. începînd de la marginea de jos a feţei. 452 . 4 cm în înălţime. Manşetele: Ridicăm pe 4 andrele de ciorapi ochiurile corespunzătoare de jur împrejurul mînecuţelor şi tricotăm cu lînă ciclamen cîte o manşetă de 2 cm înălţime.

Tehnică. 1959 453 . Ed. Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje de mînă”.

5 nasturi. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la terminarea tivului. urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). 454 . adică de la rîndul de ochiuri pe dos (neglijăm tivul). Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. Furnituri: Circa 300 g lînă mai subţire. andrele nr. II. Măsura: 33 ochiuri şi 47 rînduri = 10 cm din modelul II. Spatele: Montăm 140 ochiuri şi tricotăm 2 cm în înălţime în „punct de jerseu”.Bluză chimono – Model nr. cu o deschizătură originală în faţă şi cu o garnitură formată din două clape false pe corsaj. 38 Bluză chimono din lînă verde muştar. Restul în „punct de jerseu”. 2. Model: I. Clapele şi fenta se tricotează în „punct leneş”. Formăm astfel tivul spatelui pe care îl îndoim pe dosul bluzei cosîndu-l în punct invizibil de corsaj.

Partea stîngă a feţei: Tricotăm la fel. Avem 160 ochiuri. tricotăm drept 2 cm. La marginea mînecilor îndoim pe dos un tiv de 2 cm din montaj. Călcăm aburit. Avem 85 ochiuri pe care le lăsăm pe o andrea de rezervă. În continuare tricotăm 20 cm în înălţime în „punct de jerseu” astfel: la marginea interioară a feţei lucrăm (de la început şi pînă la înălţimea totală de 20 cm) primele 10 ochiuri în „punct leneş”. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Începînd de aici tricotăm la fel cu spatele. În rîndul următor creştem cîte 10 ochiuri la fiecare margine. formînd cîte o butonieră din 2 ochiuri la 4 cm distanţă între ele. În total creştem 10 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Montăm 75 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul feţei la fel ca şi pentru spate. rămîn pe andrea 48 ochiuri cu care mai tricotăm drept un tiv de 2 cm înălţime şi încheiem. formînd astfel tivul răscroielii gîtului de la spate şi încheiem. La terminaţia liniei următoare lăsăm cîte o deschizătură de 3 cm la fiecare parte. În total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). 455 . Umărul: Începem să formăm linia umerilor. însă inversat şi fără butoniere. unim lucrul pe o singură andrea suprapunînd banta cu butoniere peste banta fără butoniere şi continuăm a tricota în „punct de jerseu” la fel ca şi la partea din spate. Avem 198 ochiuri. iar la marginea exterioară a feţei (pe linia subraţului) creştem cîte 1 ochi la 2 cm. După ce am terminat de scăzut linia umerirlor.Tricotăm în continuare 20 cm în „punct de jerseu”. scăzînd la începutul fiecărui rînd (dus şi întors) cîte 3 ochiuri. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. coasem în punct invizibil pe dosul bluzei tivurile şi încheiem la maşină. Cînd au mai rămas 48 ochiuri la mijlocul spatelui. Cînd ambele părţi au o înălţime totală de 20 cm. pe care o vom încheia cu cîte 1 nasture şi o cheotoare (bridă). avînd grijă ca în rîndul întîi (cînd unim cele două părţi) să tricotăm împreună (lucrînd cîte 2 ochiuri deodată) ochiurile corespunzătoare celor două benţi în „punct leneş”. Lucrăm 180 ochiuri încă 18 cm în înălţime.

Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. Tehnică. 1959 456 . “Tricotaje de mînă”.Pe cîte 30 ochiuri tricotăm în „punct leneş” 2 clape şi le coasem pe corsaj.

alt picioruş lung (cruciuliţă). drept bază. lugimea măsurată la mijlocul spatelui 56 cm. Rîndul 2: (închis) începem în acelaşi loc * un picioruş lung în cruciuliţă. Furnituri: Circa 130 g fir de culoare mai închisă şi tot atîta fir de culoare mai deschisă. cirumferinţa pieptului 90 – 92 cm. croşetată din fir subţire de bumbac. Aceste două rînduri dau modelul. O croşetă. Repetăm de la * . * Croşetăm deasupra celui de al doilea picioruş în culoare închisă un pcioruş lung. Rîndul 1: (deschis) începem din acelaşi loc cu rîndul precedent. Model: Croşetăm un şir de ochiuri de lanţ din culoarea mai închisă şi pe el un rînd de picioruşe lungi. Mărimea: Lungimea puloverului circa 96 cm. cît de înalt este picioruşul.Bluză cu platcă – Model nr. 39 Bluză de vară în două culori. Repetăm de la * pînă la sfîrşitul rîndului. 457 . luat dublu. un picioruş lung în golul dintre două grupe de picioruşe încrucişate. pe urmă deasupra primului picioruş în culoare închisă. La începutul rîndurilor noi creştem atîttea ochiuri din lanţ.

încheiem la mijloc 86 picioruşe. Începînd de aici croşetăm la marginea stîngă în fiecare rînd. Răscroiala gîtului: Între timp. Continuăm drept înainte pînă ce avem 18 cm. pînă ce marginea stîngă este de 42 cm. de 6 ori. După ce am atin lăţimea de 32 cm (122 picioruşe) croşetăm 46 cm drept înainte. Înspre partea de jos a bluzei facem picioruşe din ce în ce mai scurte. începînd de la punctul însemnat cu B. Continuăm drept înainte pe o distanţă de 18 cm. La ambele margini adăugăm şi aici cîte 7 picioruşe. ca la început. de 46 cm. Adăugăm la ambele margini cîte 7 picioruşe şi croşetăm atîtea picioruşe deasupra părţii de jos. 458 . începînd cu 1 rînd de picioruşe în culoare închisă. cu 30 picioruşe mai puţin şi tot aşa facem picioruşele succesive mai joase. Între timp. la 24 cm de la începutul părţii de sus. care se prinde pe marginea de sus. Vor fi în total 194 picioruşe într-un rînd. pentru decolteu. picioruşe mai joase. După ce am croşetat partea de jos. Spatele: Croşetăm întîi partea de jos a bucăţii (I). lucrăm partea de sus (II). prinse de partea de sus a primei bucăţi. pe urmă scădem. Începem cu 32 picioruşe şi lucrăm conform tiparului. cîte 9 picioruşe mai puţin. pe urmă formăm umerii la fel ca la spate. cînd partea a II-a este de 22 cm. începînd la punctul A şi continuînd în direcţia săgeţii. pînă avem 122 picioruşe (34 cm). La sfîrşitul rîndurilor facem şi aici. formînd decolteul după tipar. încît să avem 180 de picioruşe într-un rînd. a părţii de jos. La marginea stîngă adăugăm la fiecare rînd cîte 30 picioruşe. Confecţionăm un tipar de mărime naturală. la fel ca la partea de jos. ca la spate. La terminarea primei părţi începem partea a II-a printr-un rînd de picioruşe de culoare închisă.Măsura: 36 picioruşe şi 15 rînduri = 10 cm. Faţa: Se lucrează la fel ca spatele. pe urmă formăm umerii: la ambele margini ale lucrului croşetăm în fiecare rînd. încheiem cele 72 picioruşe din mijloc. Continuăm la ambele margini drept înainte.

Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recth. Bluza nu are închizătoare. Îndoim spre interior 2 cm din marginea de jos şi o fixăm cu puncte invizibile. Ed. 1959 459 . “Tricotaje de mînă”.După ce am croşetat cele două bucăţi. le fixăm cu ace de gămălie pe tipar şi le călcăm apăsat printr-o cîrpă udă. Marginea mînecilor o îndoim de 1 cm şi o tivim. La fel şi marginea decolteului.

Rîndul 11: repetăm de la rîndul 1. 460 . iar 8 cm înălţime în „punct de semielastic”.Bluză dantelată cu platcă – Model nr. Rîndul 9: * 4 ochiuri se vor tricota de 13 ori. se obţine acest model. 3. Rîndul 2 (pe dosul lucrului) acoperit. 3 ochiuri pe faţă * repetăm de la *. lungimea bluzei 57 cm. 7 nasturi. o bluză frumoasă şi elegantă. 40 Confecţionat dintr-o lînă de calitate bună. pe faţă. Rîndul 2. 4 ochiuri pe faţă. II. 4 ochiuri pe faţă. Furnituri: Circa 300 g lînă. 8: * 3 ochiuri pe dos. 5. manşetele şi bordura feţelor se tricotează în „punct de semielastic”. * repetăm de la *. 7 (pe faţa lucrului): toate ochiurile pe faţă. cu modelul următor: Rîndul 1. de culoare galbenă. 2 ochiuri pe dos. Elasticul din talie. Restul. Rîndul 10: 3 ochiuri pe dos. 6. 1 ½ şi 2. andrele nr. Modelul II: Placa se tricotează astfel: 12 cm înălţime cu modelul ce urmează: Rîndul 1 (pe faţa lucrului) 1 ochi pe faţă. 4. dus şi întors. Model: I. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 100 cm.

o bucată de 21 cm înălţime. În total am crescut 14 ochiuri (cîte 7 ochiuri la o margine). crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 3 cm (de 7 ori). Avem 83 ochiuri. Partea stîngă a feţei: O executăm la fel. Mîneca: Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. În total am scăzut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la o margine) şi au mai rămas 124 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 39 cm. o dată 10 ochiuri. Continuăm cu andrele nr. Lăsăm pe o andrea de rezervă aceste 65 ochiuri. 2 şi modelul II o bucată de 21 cm înălţime. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează astfel: de 2 ori cîte 10 ochiuri. Avem 160 ochiuri. iar la marginea interioară a feţei lucrăm drept. 1 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm 461 . de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi.Măsura: 40 ochiuri şi 52 rînduri = 10 cm din modelul II. în „punct de semielastic”. însă inversat şi fără butoniere. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm. În total am scăzut 18 ochiuri şi au mai rămas 65 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 39 cm. şi lăsăm pe o andrea de rezervă aceste 124 ochiuri. 1 ½ şi tricotăm drept. 1 ½ şi tricotăm drept. avînd grijă ca primele 10 ochiuri să le tricotăm în „punct de semielastic” pînă la sfîrşitul lucrului. o bucată de 8 cm înălţime. 2 şi cu modelul II. Răscroiala mînecii: Scădem la îmceputul rîndurilor pe această linie. Continuăm cu andrele nr. formînd o butonieră din 2 ochiuri la înălţimea de 1 cm de la montajul ochiurilor şi la distanţă de 3 ochiuri de la marginea interioară a feţei. formînd la distanţe de 6 cm cîte o butonieră. 8 cm în înălţime. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Partea dreaptă a feţei: Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. în „punct de semielastic”. Spatele: Montăm 146 ochiuri pe andrele nr.

în total 318 ochiuri şi tricotăm 12 cm în înălţime cu andrele nr. 462 . crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Tricotăm în continuare scăzînd cîte 2 ochiuri la începutul fiecărui rînd. pe un şiret. formînd în continuare la partea dreaptă a feţei butonierele. 1959. În total am crescut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la fiecare margine). 2 (pe faţa lucrului). 124 ochiuri de la spate. o coasem invizibil pe dos. formînd un tiv pe care îl coasem pe dos în punct invizibil. Încheiem mîneca. Acest tricotaj nu se calcă. Cînd au mai rămas la mijlocul mînecii 32 ochiuri le lăsăm pe o andrea ajutătoare. 1 ochi pe faţă. 2 şi modelul II. coasem nasturii şi la răscroiala gîtului îndoim înăuntru 2 cm din tricotaj. îl lucrăm tot pe faţă. Executăm mîneca următoare la fel. Încheiem la maşină. Cornelia Both şi Martha Recht. Din acest punct (avem o înălţime totală de 51 cm) continuăm pe andrele nr. Avem 102 ochiuri. Ed. Pentru ca platca să nu fie prea largă. Continuăm cu andrele nr. 1 ½ o bucată de 8 cm înălţime. 2 ochiuri pe dos. 32 ochiuri dde la mîneca dreaptă. Astfel am obţinut un tricotaj în „punct de semielastic” cu care tricotăm drept încă 8 cm înălţime. la distanţa de 3 – 4 cm în jos de la răscroiala gîtului.înălţime. astfel: ochiul lucrat pînă aici (pe faţa lucrului) pe faţă. Luăm pe o singură andrea toate ochiurile lăsate pe andrelele ajutătoare şi anume: 65 ochiuri de la partea dreaptă a feţei. “Tricotaje de mînă”. o bucată de 22 cm înălţime. iar cele 2 ochiuri lucrate pînă aici pe dos (tot pe faţa lucrului) le lucrăm împreună pe dos. Tehnică. 32 ochiuri de la mîneca stîngă şi 65 ochiuri de la partea stîngă a feţei.

manşetele. Încheiem într-un singur rînd. 2 ½. benzile diagonale de pe mîneci şi răscroiala gîtului se tricotează în „punct de semielastic”. 3 cm în înălţime. 10 cm în înălţime. cîte 68 ochiuri pe o andrea. vom tricota drept în „punct de semielastic” 2 cm în înălţime. Marginea de jos a bluzei. Continuăm drept. 41 Model de bluză elegant şi comod. 2 ½ şi 2. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. II. şi tricotăm fiecare parte separat. scăzînd la ambele margini cîte 1 ochi.Bluză cu mînecă raglan – Model nr. cu deosebirea că la înălţimea totală de 45 cm. muştar sau negru. în “punct de semielastic”. 2. în „punct de jerseu”. 2 ½ şi tricotăm drept. la începutul rîndurilor 1 şi 2. urmează din nou 2 rînduri cu scăzături şi 1 rînd fără scăzături şi continuăm astfel pînă cînd lucrul are 48 cm înălţime totală. Restul în „punct de jerseu”. Se tricotează din lînă foarte fină. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurule lucrate pe dos. albastru-peruzea. Furnituri: 400 g lînă. Cu restul de ochiuri. crescînd la ambele margini cîte 1 ochi la 4 rînduri. Urmează 2 cm în înălţime tricotaţi drept cu andrele nr. andrele nr. în rîndul al 3-lea nu scădem deloc. Model: I. La marginea interioară 463 . împărţim lucrul pe două andrele. apoi reluăm lucrul pe andrele nr. Cînd lucrul măsoară 34 cm înălţime totală. începem să formăm linia raglan a mînecii. Spatele: Montăm 136 ochiuri pe andrele nr. Faţa: Se lucrează la fel ca spatele.

scădem la începutul fiecărui rînd cîte 2 ochiuri pînă la epuizarea lor. Continuăm lucrul scăzînd la ambele margini cîte 1 ochi la 6 rînduri. tricotăm prima bandă de 3 cm înălţime. Ridicăm pe andrea ochiurile de la marginea inerioară a mînecii şi tricotăm o manşetă de 5 cm înălţime. făcînd la mijlocul fiecărui rînd. în „punct de semielastic”. pe faţa lucrului. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. tricotăm următoarele 2 ochiuri împreună pe faţă şi trasăm ochiul ridicat peste ochiul rezultat din scăderea celor 2 ochiuri. Tricotăm în continuare în „punct de jerseu”. o dublă scăzătură astfel: ridicăm 1 ochi nelucrat. Cînd lucrul are 10 cm înălţime totală. Încheiem într-un singur rînd. Rîndul pe dos îl lucrăm fără scăzături. 464 . pe care apoi îl vom îndoi pe dos şi îl vom coase în punct invizibil. acet model se începe de la umăr şi linia raglan şi se tricotează în jos. Cînd lucrul are 50 cm înălţime (măsurată pe linia dublei scăzături).a feţei. în „punct de semielastic”. sfîrşind la manşetă. Montăm 203 ochiuri pe andrele nr. unde formăm fenta. continuăm 2 cm în „punct de jerseu” şi executăm a 2-a bandă de 3 cm în „punct de semielastic”. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu”. Mîneca: Spre deosebire de felul obişnuit al tricotării mînecii. vom creşte cîte 5 ochiuri (la fiecare parte) formînd reversul fentei.

Ed.“Tricotaje de mînă”. Tehnică. 1959 465 . Cornelia Both şi Martha Recht.

III. Model: I. Pentru ca tricotajul să fie mai rar şi deci mai subţire. Rîndul 4: se lucrează ca şi rîndul 2. 3). repetăm de la * .Bluză de vară decoltată cu mînecuţă bufantă – Model nr. 1 ochi pe faţă). vom lucra cu andrele mai groase (nr. iar următoarele 3 ochiuri (obţinute în rîndul anterior prin înmulţirea unui singur ochi) le lucrăm împreună pe dos. Centura din talie şi benzile de la mînecuţă se lucrează în „punct de semielastic”. Spatele şi faţa se tricotează cu model dantelat. II. din rîndul următor lucrăm 3 ochiuri şi anume: 1 ochi pe faţă. Repetăm de la rîndul 1. cu firul subţire şi foarte regulat tors. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. 42 Pentru confecţionarea acestei bluze se întrebuinţează lînă sau bumbac. lucrăm împreună 3 ochiuri (1 ochi pe faţă. 466 . 2 şi 3. însă inversat astfel: din cele 3 ochiuri lucrate în rîndul 2. anrele nr. lungimea bluzei 54 cm. 1 ochi pe faţă. Spatele şi faţa se lucrează în continuare şi se cos numai pe linia subraţului. Rîndul 1: toate ochiurile lucrate pe dos. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. o croşetă şi 5 andrele subţiri de ciorapi. Rîndul 3: toate ochiurile pe dos. orientîndu-ne după schema alăturată. Furnituri: 150 g lînă sau bumbac. Rîndul 2: * 3 ochiuri lucrate împreună pe dos.

Împărţim lucrul pe două andrele. La mînecuţe ridicăm ochiurile pe 4 andrele de ciorapi şi tricotăm 2 cm înălţime în „punct de semielastic”. formînd cîte o buclă la două picioruşe.Măsura: 24 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul I. scădem întîi 12 ochiuri. o bucată de 22 cm înălţime. adocă în loc să scădem. 467 . de fiecare parte a lucrului. Avem 146 ochiuri. numit „ploicică”. Cînd lucrul are 34 cm de la marginea de jos. Această bucată va fi în aparenţă mult mai lată decît centura (deşi are acelaşi număr de ochiuri). cele două linii ale subraţului. creştem. şi îl legăm cu funduliţă. o dată 5 ochiuri. iar la răscroiala decolteului. Lucrăm apoi drept 22 cm. De jur împrejurul decolteului croşetăm un rînd de picioruşe scurte. Faţa: Montăm 110 ochiuri pe andrele nr. apoi la începutul rîndurilor următoare o dată 6 ochiuri. o dată 4 ochiuri. însă inversat. variind mărimea decolteului. o dată 3 ochiuri şi în continuare cîte 2 ochiuri pînă cînd rămîn pe andrea 35 ochiuri. jumătate le lăsăm pe andreaua de rezervă. urmează 12 cm pentru centură şi încheiem toate ochiurile într-un singur rînd lucrat mai larg. Continuăm lucrul la fel pe cealaltă andrea de rezervă. iar cu cealaltă jumătate (73 ochiuri) continuăm astfel: pe linia B – C creştem în continuare cîte 1 ochi la 1 cm (pe tot parcursul liniei B – C creştem la fel). apoi un rînd de picioruşe lungi mai rare. pe o singură andrea şi continuăm să lucrăm 16 cm. Călcăm aburit părţile dantelate şi încheiem cu o cusătură în punct invizibil pe dosul lucrului. cu andrele nr. 2 şi tricotăm în „punct de semielastic” o bucată de 12 cm înălţime. Trasăm prin al doilea rînd de picioruşe un şiret croşetat în ochiuri simple. scăzînd la amîndouă marginile cîte 1 ochi la 1 cm. mai larg sau mai strîns. din cauza specificului acestei dantele şi pentru motivul că întrebuinţăm andrele mai groase. Tricotăm în felul acesta 16 cm înălţime. unim ochiurile de pe cele două andrele. Cu acestea lucrăm drept 1 cm şi începem să repetăm felul în care am lucrat pînă acum. De aici continuăm să tricotăm drept. din acelaşi material cu bluza. începem să formăm mînecuţele bufante astfel: creştem la începutul şi la sfîrşitul primului rînd cîte 2 ochiuri şi apoi în continuare cîte 1 ochi la 1 cm. cu modelul dantelat I. după dorinţă. iar cînd am terminat răscroiala decolteului din spate. 3.

468 . Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje de mînă”. 1959. Ed.

lungimea bluzei 52 cm. Avem 146 ochiuri. lucrînd în tot al 15-lea ochi dublat astfel: o dată îl lucrăm din faţă şi o dată din spate. 469 . 2 şi 2½ . Elasticul din talie. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. lungimea mînecii 41 cm. 43 Această bluză din lînă roşie. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Furnituri: Circa 350 g lînă roşie.Bluză decoltată cu mîneca trei sferturi – Model nr. se poate îmbrăca fie cu o bluză de culoare asortată sau ecosez. andrele nr. în „punct de jerseu” şi creştem în rîndul I. 2½. Avem 136 ochiuri cu care tricotăm 10 cm în înălţime. 8 ochiuri. pe faţa lucrului. fie fără bluză. Restul în „punct de jerseu”. bentiţa de la decolteu şi manşetele se tricotează în „punct de semielastic”. II. Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II. Model: I. Spatele: Montăm 128 ochiuri pe andrele nr. Continuăm pe andrele nr. În total creştem 10 ochiuri. degajînd decolteul şi avînd răscroiala mînecii pronunţată.

Rămîn 106 ochiuri cu care continuăm să tricotăm drept 70 rînduri. 2. pe faţa lucrului. În total am crescut 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la fiecare margine). cîte 1 ochi la 2 cm. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Pe linia răscroielii mînecii lucrăm drept. cîte 4. 4. Am împărţit astfel lucrul în două părţi. 470 . 2 ½ în „punct de jerseu” şi creştem în rîndul întîi 8 ochiuri. 3. pe linia decolteului. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. pînă terminăm toate ochiurile. cîte 5. Continuăm să tricotăm 66 rînduri drept. Mîneca: Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. Tricotăm 26 rînduri scăzînd cîte 3 ochiuri la începutul fiecărui rînd. încheiem 28 ochiuri (scădem) de la mijlocul feţei. 1. scăzînd la începutul rîndurilor următoare.Răcroiala mînecii: Începem astfel: scădem la începutul rîndurilor. În total creştem 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). 3. deci cîte 21 ochiuri la fiecare margine. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Continuăm cealaltă parte (39 ochiuri) scăzînd în acelaşi fel. 1. pînă cînd am epuizat astfel toate ochiurile. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare. 3. 2. Avem 104 ochiuri. Cele 39 de ochiuri de pe andreaua cealaltă le lucrăm la fel. dublînd tot al 16-lea ochi (pe faţa lucrului). 3. În total scădem 42 ochiuri. Continuăm 20 cm înălţime pe andrele nr. 3. Lucrăm prima parte (39 ochiuri) astfel: tricotăm 26 rînduri scăzînd cîte 3 ochiuri la începutul fiecărui rînd pe linia decolteului. Contunăm să lucrăm prima parte (39 ochiuri). 2. 2 ½ în „punct de jerseu”. de 2 ori cîte 6 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri. la fiecare margine. 4. 2 şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 4 cm înălţime. de 48 ori cîte 1 ochi. În rîndul următor. iar ultimele 22 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. la fiecare margine. Continuăm pe andrele nr. 2. însă inversat. însă inversat. 1 ochiuri în total 46 ochiuri (cîte 23 ochiuri scăzute la o margine). de 2 ori cîte 4 ochiuri. 1 ochiuri. Continuăm 10 cm în înălţime în „punct de jerseu” crescînd la începutul rîndurilor. În rîndul al 67-lea (pe faţa lucrului) scădem 26 ochiuri de la mijlocul spatelui împărţind astfel lucrul în două părţi. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Faţa: Montăm 134 ochiuri pe andrele nr. Avem 152 ochiuri. la fiecare margine a lucrului. Avem 110 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii.

ridicăm pe andrele ochiurile corespunzătoare de jur împrejurul decolteului şi tricotăm 15 rînduri în „punct de semielastic”. 471 .După ce bluza este montată. 1959. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. Încheiem într-un singur rînd. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. Ed.

2 şi 5 nasturi. 44 Această bluză se tricotează în lung. Se ia dosul lucrului drept faţă. Pentru aceasta. în „punct de jerseu”. Tricotăm din nou 10 rînduri în „punct de jerseu”. 472 . Rîndul 11: (C) (pe faţa lucrului) pe dos (lăsăm firul să atîrne şi continuăm în culoarea de fond cu al doilea ghem. Bluza se poate purta deasupra sau înăuntrul fustei. pregătim două gheme din lînă în culoare de fond.Bluză gen cămaşă (şemizetă) – Model nr. Model: Bluza se tricotează în întregime în „punct de jerseu” lucrat în dungi. Andrele nr. dintr-un fir de lînă moale şi subţire. Furnituri: Circa 270 g lînă în culoare de fond (F) şi circa 40 g lînă în culoare contrastantă (C). luînd dosul lucrului drept faţă. Cu unul din gheme tricotăm 10 rînduri în „punct de jerseu”. Mărimea: Circumferinţa pieptului 94 – 96 cm. Rîndul 22: (C) (pe dosul lucrului) pe faţă. şapte-optimi. începînd cu un rînd de ochiuri pe dos şi sfîrşind cu un rînd de ochiuri pe faţă. Aceste 22 rînduri se repetă. dar de data aceasta începem cu un rînd pe faţă şi sfîrşim cu un rînd de ochiuri pe dos. Mîneca largă. cu dungi înguste. lungimea la mijlocul spatelui 56 cm. care se închide cu un nasture. Măsura: 34 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm. este prinsă într-o manşetă dublă. lungimea bluzei încheiată la nasturi circa 106 cm.

Vom avea 181 ochiuri pe andrea. la fel cu cel de la spatele bluzei (12 rînduri şi 30 ochiuri). La marginea stîngă creştem. La marginea stîngă creştem la cîte 3 rînduri. Cu alte andrele începem 2 ochiuri. de 17 ori cîte 1 ochi (răscroiala gîtului). Rămîn 201 ochiuri. de 5 ori cîte 16 ochiuri. La marginea stîngă continuăm drept înainte (răscroiala mînecii). cu 16 ochiuri în culoarea de fond. ca la spate. Tricotăm 2 rînduri. la cîte 2 rînduri. Vor fi 202 ochiuri şi lucrul va fi de 21 cm măsuraţi pe verticală. pe 19 ochiuri. mereu la începutul celui de al doilea rînd. de 4 ori cîte 19 ochiuri şi o dată 22 ochiuri. Aici va fi mijlocul spatelui. de 5 ori cîte 4 ochiuri şi o dată 5 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri. La marginea stîngă creştem la cîte 2 rînduri. iar la marginea stîngă creştem în acelaşi timp la cîte 4 rînduri. La marginea stîngă (răscroiala mînecii) continuăm drept înainte. la cîte 2 rînduri. Începînd de aici lucrăm în sens opus. Rămîn 185 ochiuri. la începutul lor. Începînd de aici continuăm marginea dreaptă (marginea de jos) drept înainte. de 3 ori cîte 1 ochi. Vor fi 205 ochiuri. la punctul însemnat cu B. şi o dată 21 ochiuri. de 18 ori cîte 1 ochi şi la cîte 4 rînduri de 6 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 2 rînduri. la marginea dreaptă adăugăm la cîte 2 rînduri. Vor fi 117 ochiuri. de 8 ori cîte 1 ochi. Tricotăm un mic triunghi. Vor fi 151 ochiuri. Cînd lucrul are 19 cm de la punctul de plecare.Spatele: Începem la marginea stîngă în punctul însemnat cu „A”. La marginea dreaptă continuăm drept înainte pînă la sfîrşit. Partea dreaptă a feţei: Începem tot la o margine. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi o dată 20 ochiuri. Scădem în aceeaşi măsură în care am crescut pînă acum şi creştem în aceeaşi măsură în care am scăzut pînă acuma. la marginea dreaptă creştem la cîte 2 rînduri. Continuăm drept înainte pînă ce lucrul are 28 cm de la punctul de plecare (dacă este nevioie. scădem la marginea stîngă. Continuăm şi creştem la marginea stîngă (umăr) la cîte 3 rînduri. la cîte 4 rînduri de 4 ori cîte 1 ochi. Vor fi 178 ochiuri. Lăsăm lucrul de o parte. Ultimul rînd trebuie să fie în culoarea contrastantă. Luăm ochiurile acestui triunghi şi ochiurile bucăţii lăsate de o parte. Începînd de aici scăpdem la marginea stîngă. în aşa fel încît să vină la marginea stîngă pentru completarea răscroielii mînecii (atenţie la continuitatea moelului!). de 24 ori cîte 1 ochi (umărul). Din acest moment tricotăm drept înainte pînă avem 25 cm de la punctul de plecare. de 8 ori cîte 2 ochiuri şi o dată 7 ochiuri. mai tricotăm 1-2 rînduri astfel încît 473 . Lăsăm această bucată de o parte. Vor fi 148 ochiuri. pe o singură andrea. Vor fi 117 ochiuri. Pe urmă luăm ochiurile pe o singură andrea. la începutul lor. Cu alte andrele începem 2 ochiuri şi creştem la marginea dreaptă. Formăm astfel un mic triunghi de 12 rînduri şi 30 ochiuri.

pe urmă creştem la cîte 2 rînduri. pe care le începem din nou în rîndul următor. Urmăm drept înainte. Între timp. Însemnăm rîndul cu un fir colorat. Formăm 3 butoniere orizontale astfel: * tricotăm 17 ochiuri din cele 102 ochiuri de pe andrea. Vor fi 168 ochiuri. pe urmă creştem răscroiala gîtului în aceeaşi măsură în care am scăzut-o. de 4 ori cîte 1 ochi. Pe urmă continuăm şi aici drept înainte pînă avem 7 cm. de 10 ori cîte 1 ochi şi la cîte 4 rînduri. În rîndul următor luăm 83 ochiuri pe o andrea de rezervă şi lucrăm numai cu restul de 102 ochiuri. La marginea stîngă tricotăm 10 rînduri drept înainte. încheiem. încheiem la marginea dreaptă 24 ochiuri. Vor fi 158 ochiuri. Aceasta va fi marginea feţei cu butoniere. Cînd avem 9 cm de la marginea feţei. de 28 ori cîte 1 ochi. Mai tricotăm încă 2 cm drept înainte de la rîndul cu butoniere (să avem 30 cm de la punctul de plecare). Mîneca dreaptă: Începem cu 116 ochiuri. la marginea dreaptă creştem.ultimul rînd să fie în culoare contrastantă sau să fie al cincilea rînd în culoarea de fond). de 10 ori cîte 1 ochi. La marginea dreaptă urmează 7½ cm drept înainte iar la marginea stîngă creştem la cîte 4 rînduri. încheiem 7 ochiuri. În rîndul următor creştem cîte 7 ochiuri deasupra celor încheiate în rîndul anterior. la cite 6 rînduri. Mai tricotăm 2 cm drept înainte (mijlocul feţei) aici luăm pe aceeaşi andrea ochiurile lăsate pe andreaua de rezervă şi continuăm în sens opus partea stîngă a feţei. de la semn. 474 . Această margine urmează drept înainte. Începînd de aici tricotăm dublura. la cîte 4 rînduri. la începutul lor. de 14 ori cîte 1 ochi. la cîte 2 rînduri. în sens opus şi fără butoniere. Începem pe 119 ochiuri şi tricotăm o bucată la fel. Repetăm încă de 2 ori de la *. Urmează şi această margine drept înainte. Cînd lucrul are 12 cm de la rîndul începător. pînă avem 39 cm de la rîndul începător (117 ochiuri). Încheiem. Tricotăm restul de 30 ochiuri. După 2 cm formăm deasuăpra primelor 3 butoniere încă 3 butoniere. Începînd de aici scădem la marginea stîngă. la 19½ cm de la rîndul începător scădem la marginea dreaptă. Vor fi 119 ochiuri. de 31 ori cîte 1 ochi şi de 3 ori cîte 2 ochiuri.

475 .

Cînd gulerul este de 10 cm (56 rînduri). În rîndul următor formăm o butonieră. Îndoim gulerul pe rîndul însemnat. la începutul şi la sfîrşitul lor. însemnăm rîndul şi începînd de aici scădem la cite 6 rînduri. Cînd manşeta are 14 cm. Ed. încheiem. Cornelia Both şi Martha Recht. Tricotăm 19 rînduri drept înainte. de 8 ori cîte 1 ochi. Marginile feţelor le îndoim 9 cm. le montăm. Îndoim marginea de jos 3 cm şi tivim. “Tricotaje de mînă”. 476 . Creştem la cite 7 rînduri. Butonierele manşetelor le prindem de asemenea cîte două şi le festonăm. Călcăm părţile tricotate. Coasem nasturii. Încreţim mîneca jos şi o prindem în manşeta îndoită. la începutul şi la sfîrşitul lor. încheiem. Vor fi 137 ochiuri. Prindem butonierele cîte două şi le festonăm. partea mai îngustă va fi dublura şi o aşezăm în răscroiala gîtului. Rămîn 121 ochiuri. Gulerul: Începem cu 121 ochiuri.stîngă: Se tricotează în sens opus. tricotăm 5 ochiuri de la margine şi din 5 ochiuri facem butoniera. Manşetele: Începem cu 90 ochiuri. Tehnică. de 8 ori cîte 1 ochi. Prindem cu cîteva puncte marginea de 2 cm a feţei cu butoniere şi a feţei opuse. A doua butonieră vine la 7 cm exact deasupra primei butoniere. În tiv introducem panglică îngustă sau mătase subţire ca să nu se întindă la purtat. 1959. Cînd avem 52 rînduri de la semn.

andrele nr. 45 Această bluză de un colorit vessel şi plăcut convine tuturor fetelor tinere. 20 g lînă neagră. Am scăzut în total 70 ochiuri şi au mai rămas 68 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. II. În total am crescut 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). 2 şi tricotăm drept 5 cm. cu andrele nr. elasticul din talie şi decolteul se tricotează în „punct de semielastic”. Furnituri: Circa 200 g lînă bej. 2 şi 2½. Introducem apoi modelul norvegian pe care îl repetăm de 4 ori (continuînd a scădea la fel) şi terminăm (tot scăzînd) cu 11 rînduri cu lînă roşie. Model: I. în înălţime. Se lucrează din lînă bej. 477 .Bluză cu mînecă raglan pentru fetiţă de 15 ani – Model nr. în „punct de semielastic”. în „punct de semielastic”. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Continuăm 18 cm în înălţime în „punct de jerseu”. Măsura: 30 ochiuri şi 43 rînduri = 10 cm din modelul II. 2½. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. Spatele: Montăm 120 ochiuri din lînă bej pe andrele nr. Avem 138 ochiuri cu care continuăm să tricotăm scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd dus şi întors (de 15 ori). 50 g lînă roşie. cu dungi roşii şi pătrăţele negre. Restul în „punct de jerseu” şi cu un model norvegian adecvat. Manşetele. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 88 cm.

2 şi tricotăm o manşetă de 5 cm înălţime. Continuăm pe andrele nr. Tehnică. la fiecare margine. Cornelia Both şi Martha Recht. în „punct de semielastic”. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. 1959. Avem 106 ochiuri cu care începem să formăm linia raglan a mînecii. crescînd la începutul rîndurilor următoare cîte 1 ochi la 2 cm. 2½ în „punct de jerseu” şi tricotăm 26 cm în înălţime. Ultimele 36 ochiuri. rămase la mijlocul andrelei. 478 . cu lînă roşie. Introducem modelul norvegian pe care îl repetăm de 4 ori (scăzînd la el în continuare) şi terminăm mîneca tricotînd ultimele 11 rînduri în „punct de semielastic” (scăzînd mereu). “Tricotaje de mînă”.Faţa: Lucrăm la fel ca şi spatele. le încheiem într-un singur rînd. scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd (de 15 ori). Ed. Mîneca: Montăm 80 ochiuri din lînă bej pe andrele nr. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos.

2½ şi 3 şi 7 nasturi. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. în „punct de jerseu”. 10 g lînă galbenă. 50 g lînă roşie. tricotăm cu lînă albă. pe andrele nr.Bluză cu model norvegian – Model nr. crescînd mereu cîte 1 ochi la 2 cm. andrele nr. 20 g lînă neagră. 46 O bluză originală şi puţin costisitoare care se poate confecţiona cu cîteva resturi de lînă. După terminarea modelului norvegian. Elasticul din talie şi manşetele se tricotează în „punct de semielastic”. Măsura: 25 ochiuri şi 37 rînduri = 10 cm din modelul II. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează. 3 şi modelul norvegian de pe schemă. lungimea bluzei 44 cm. Furnituri: Circa 200 g lînă albă. Am scăzut în total 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). Se cere răbdare şi atenţie. În total creştem 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). 479 . Avem 94 ochiuri cu care lucrăm drept 15 cm în înălţime. 2½ şi tricotăm drept 6 cm în înălţime în „punct de semielastic”. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. pînă la înălţimea totală de 24 cm. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. II. de 2 ori cîte 6 ochiuri. Spatele: Montăm 100 ochiuri din lînă roşie. Avem 118 ochiuri. Model: I. Continuăm cu andrele nr. Restul în „punct de jerseu” şi cu modelul norvegian de pe schemă.

iar cele 34 ochiuri rămase pe andrea la mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd. în „punct de semielastic”.Umărul: De aici începem să formăm linia umărului scăzînd de 5 ori cîte 6 ochiuri pe fiecare umăr. 480 . formînd o butonieră (din 2 ochiuri) la 3 cm înălţime totală şi la distanţa de 3 ochiuri de la marginea interioară a feţei. Partea dreaptă a feţei: Montăm 58 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept. 6 cm în înălţime.

Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 24 cm scădem la începutul rîndurilor. 2. Continuăm cu lînă albă în „punct de jerseu”. de 4 ori cîte 2 ochiuri. Ele se execută pe linie orizontală. Avem 86 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. 3 din corsaj) lucrate pe faţă. o dată 4 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. 8 lucrate pe faţă. de 2 ori cîte 3 ochiuri. după terminarea elasticului din talie. îndoim pe dos şi tivim. o dată 6 ochiuri. În total am crescut 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). Răscroiala gîtului o tivim cu o lizieră albă sau roşie. din ochiurile 12 şi 13 formăm o butonieră şi în continuare tricotăm pe faţă restul ochiurilor. Mîneca: Montăm 76 ochiuri din lînă albă pe andrele nr. Butonierele de pe corsaj vor corespunde cu butonierele de pe banda tivului. urmează ochiurile 9. însă inversat şi fără butoniere. de 2 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să scădem concomitent răscroiala gîtului şi linia umărului astfel: pe linia răscroielii gîtului scădem la începutul rîndurilor o dată 16 ochiuri. 3 de la marginea tivului se lucrează pe faţă. 7. creştem 8 ochiuri (la marginea interioară a feţei) pe care le vom tricota în „punct de jerseu”. iar ultimele 18 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. 10 rînduri crescînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. în felul următor: pe linia subraţului creştem 1 ochi la cîte 2 cm de 9 ori (începînd de la terminarea elasticului şi pînă la răscroiala mînecii). astfel: ochiurile 1. din ochiurile 4 şi 5 formăm o butonieră: ochiurile 6. După executarea elasticului din talie. de aproximativ 2 cm înălţime astfel: coasem liziera la maşină pe faţa lucrului. Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 4 ochiuri. Partea stîngă a feţei: Lucrăm în acelaşi el. de 46 ori cîte 1 ochi. 10. 2. lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 41 cm. încheiem la maşină. alternînd culorile corespunzătoare modelului norvegioan şi apoi în continuare cu lînă albă. Pe această bantă de 8 ochiuri (care va forma tivul feţei) vom deschide cîte o butonieră în aceleaşi rînduri cu butonierele de pe corsaj. 3 aplicînd modelul norvegian. continuăm lucrul cu 66 ochiuri şi cu andrele nr. 2 cm în înălţime. Îndoim tivul feţei şi coasem în punct invizibil cu mîna. începînd de aici şi pînă la răscroiala gîtului. Călcăm aburit. pe faţa lucrului. pe această linie. tricotată în „punct de jerseu”. 2½ şi tricotăm drept. iar pe linia umărului scădem de 5 ori cîte 6 ochiuri. urmează 2 rînduri cu lînă roşie şi continuăm cu andrele nr. 11 (respectiv 1. iar la marginea interioară a feţei. 3 şi lînă albă în „punct de jerseu”. în „punct de semielastic”. 481 . Festonăm împreună butonierele suprapuse ale corsajului şi tivul şi coasem 7 nasturi. avînd grijă să formăm 6 butoniere (din 2 ochiuri) la distanţă (vertical) de 6 cm între ele. pe dosul corsajului. În total am scăzut 15 ochiuri şi au mai rămas 60 de ochiuri cu care lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 41 cm.În rîndul următor.

“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. Tehnică. Ed. 1959. 482 .

50 g lînă albastră. Furnituri: Circa 250 g lînă albă. cîteva fire din lînă roşie şi galbenă. 1½ şi 2 şi 5 andrele de ciorapi. Marginea de jos a bluzei şi decolteul se tricotează în „punct leneş”. Mărimrea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. 47 Arta noastră populară este şi de data aceasta un fericit izvor de inspiraţie pentru acest model de bluză din lînă albă cu o garnitură în motive romîneşti. andrele nr. Model: I. 483 . II.Bluză cu model romînesc şi mînecă scurtă – Model nr. Urmează „modelul romînesc” după schemă.

şi tricotăm. Avem 134 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. 1½. Restul vom tricota în „punct de jerseu”. urmează „modelul romînesc”. cu andrele nr. Din nou urmează în „punct leneş” 4 rînduri cu lînă albă şi 4 rînduri cu lînă albastră. Avem 194 ochiuri cu care tricotăm drept 5 cm în înălţime. 2 o bucată de 20 cm înălţime. 2 şi tricotăm în „punct leneş” 4 rînduri cu lînă albă şi 4 rînduri cu lînă albastră. 4 cm în înălţime. Continuăm în „punct de jerseu”. un tiv de 2 cm în înălţime. aplicăm modelul romînesc. În continuare tricotăm cu andrele nr. pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct invizibil de mînă. Urmează 10 cm în înălţime. Faţa: Executăm partea din faţă la fel. În total am scăzut 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri la o margine). Spatele: Montăm 168 ochiuri cu lînă albastră. 2 şi 2 cm cu andrele nr. În jurul mînecilor ridicăm ochiurile corespunzătoare pe 4 andrele de ciorapi. Ridicăm pe o andrea toate ochiurile de la o margine la alta a răscroielii superioare a spatelui şi tricotăm în „punct leneş” 2 rînduri cu lînă albastră. scăzînd la fiecare margine a lucrului cîte 3 ochiuri la 1 cm. Călcăm aburit şi încheiem prin cusături de mînă. În total am crescut 26 ochiuri (cite 13 ochiuri la o margine). Măsura: 42 ochiuri şi 54 rînduri * 10 cm din modelul III. în “punct de jerseu”. cu lînă albă. şi din nou „punct leneş” format din 2 rînduri lînă albă şi 2 rînduri lînă albastră. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1½ cm. Încheiem toate rîndurile într-un singur rînd. 484 . pe andrele nr.III.

“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. 1959. Tehnică. 485 .

Spatele: Montăm 100 ochiuri din lînă neagră pe andrele nr. II. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor ce urmează. galbenă. Furnituri: Circa 300 g lînă neagră. 3 în „punct de jerseu” 18 cm înălţime. andrele nr. Spatele. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori 486 . 2½ şi tricotăm drept. Manşetele şi patentul din talie în „punct de semielastic”. lungimea mînecii 46 cm. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. 2½ şi 3. faţa şi mînecile se tricotează în „punct de jerseu”. Bentiţa care bordează feţele şi răscroiala gîtului se lucrează în „punct leneş”. toate rîndurile pe faţă. 6 cm în înălţime. Avem 118 ochiuri. Model: I. aplicînd de jur împrejurul feţelor o bandă brodată în culori vii. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Măsura: 22 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul I. verde şi albastră.Bolero cu broderie – Model nr. 48 Acest bolero cu mîneca trei sferturi se confecţionează din lînă neagră. Continuăm pe andrele nr. cîteva fire de lînă roşie. III. de 2 ori cîte 6 ochiuri. În total creştem 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). lungimea boleroului 44 cm. în „punct de semielastic”.

Continuăm cu andrele nr. Brodăm pe bentiţă cu fire de lînă în culori vii. 3. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi încheiem ultimele 13 ochiuri într-un singur rînd. În total creştem 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine). scădem o dată 5 ochiuri. în „punct de jerseu”. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd de 6 ori cîte 5 ochiuri pe fiecare umăr. o dată 5 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. încheiem la maşină şi coasem de mînă bentiţa. Avem 59 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Montăm 50 ochiuri pe andrele nr. În continuare scădem la începutul următoarelor rînduri de 40 ori cîte 1 ochi. pe dosul lucrului. în „punct de semielastic”. inversat. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să scădem concomitent linia umărului şi răscroiala gîtului astfel: pe linia umărului scădem la începutul fiecărui rînd. 26 cm în înălţime. Am scăzut în total 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). o manşetă de 4 cm înălţime. iar la răscroiala gîtului. Avem 96 ochiuri. de 10 ori cîte 2 ochiuri. de 6 ori cîte 5 ochiuri. Partea stîngă a feţei: Lucrăm la fel. Avem 94 ochiuri cu care lucrăm 15 cm în înălţime. Continuăm în „punct de jerseu” 18 cm înălţime. Călcăm aburit părţile tricotate în „punct de jerseu”. Tricotăm în „punct leneş”. pe dosul lucrului. o bentiţă corespunzătoare cu lungimea măsurată de jur împrejurul feţelor şi răscroielii gîtului. 2½ şi tricotăm drept. 8 ochiuri. Rămîn 34 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd. 487 . crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. în „punct de ssemielastic” . diferite flori după schemă. inversat. La înălţimea totală de 30 cm.cîte 1 ochi. Am scăzut în total 16 ochiuri şi au mai rămas 43 ochiuri cu care tricotăm drept 15 cm în înălţime. 2½ şi tricotăm drept. pe faţa lucrului. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi în continuare cîte 1 ochi pînă la terminarea lor. 6 cm în înălţime. pe 8 ochiuri. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor pe această linie. o dată 6 ochiuri. Executăm a doua mînecă la fel. iar la marginea interioară a feţei lucrăm drept. iar la începutul rîndului următor. Mîneca: Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. începem să formăm ovalul mînecii scăzînd astfel: la începutul primului rînd. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2 cm (de 9 ori). 3 ochiuri.

488 . Tehnică.“Tricotaje de mînă”. Ed. 1959. Cornelia Both şi Martha Recht.

1 rînd verde.Hăinuţă cu model scoţian – Model nr. lungimea la mijlocul spatelui. Liniile colorate alternează în felul următor: 4 rînduri ecru. 1 rînd ecru. andrele nr. un fermoar care se poate deschide complet. 1 rînd ecru. apoi pe dosul lucrului. Fondul feţelor este ecru cu linii verzi-vitriol şi cărămiziu. 2 rînduri pe dos. 1 rînd teracotă. 1 rînd ecru. 1 rînd verde. 42 cm (pentru copii de 7 – 8 ani). 489 . trebuie să rupem firul la sfîrşitul rîndului. tricotînd liniile orizontale deodată cu feţele. Întrucît cele mai multe din linii sînt numai de 1 rînd. 1 rînd verde. tivul interior brun. spatele şi mînecile sînt tricotate cu lînă brună. fără bantă. Mărimea: Lărgimea hăinuţei încheiată 95 cm. Model: Hăinuţa întreagă se tricotează în „punct de jerseu”. pe faţa lucrului cu culori diferite. 50 g verde şi 30 g teracotă. 1 rînd teracotă. 1 rînd teracotă. sau să lucrăm cu andrele ascuţite la ambele capete. uni. 1 rînd ecru. un ac de brodat. 4 rînduri ecru. În acest din urmă caz tricotăm 2 rînduri pe faţă. 49 Feţele hăinuţei se tricotează cu model scoţian. tot cu culori diferite. Furnituri: Circa 200 g lînă brună. 2½. unul după altul. 50 g ecru. La feţe lucrăm modelul scoţian după schema dată. Liniile verticale se brodează ulterior în punct suedez. Benţile sînt verzi. Aceste 20 rînduri se repetă.

de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 5 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare. la cîte 6 cm. Tricotăm drept înainte. de 6 ori cîte 1 ochi. Aici. scădem aici. Vor fi 104 ochiuri. Rămîn 98 ochiuri.Bineînţeles că numai atunci cînd în conformitate cu modelul urmează numai cîte 1 rînd într-o culoare. pînă ce răscroiala mînecii este de 10 cm. de 2 ori cîte 4 ochiuri. Creştem la ambele margini. măsuraţi vertical. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. Răscroiala mînecii: Cînd avem 28 cm măsuraţi de jos. Continuăm cu liniile colorate. pînă la 28 cm de la marginea de jos. apoi cîte 3 ochiuri. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucaţi separat. de 18 ori cîte 1 ochi. încheiem la mijlocul rîndului 10 ochiuri. pînă se termină toate ochiurile. Vor fi 122 ochiuri. măsuraţi vertical. o dată 3 ochiuri. 490 . Răscroiala mînecii şi a gîtului: La marginea interioară scădem aici. şi de aici la cîte 1 cm. o dată 4 ochiuri. şi de aici la cîte 2 cm creştem la ambele margini de 3 ori cîte 1 ochi. Faţa: Începem cu 62 ochiuri în culoare brună. La marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri. de 3 ori cîte 1 ochi. la ambele margini. scădem la începutul rîndurilor următoare. Spatele: Începem cu 116 ochiuri cu lînă brună. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. La marginea exterioară scădem la cîte 2 rînduri: o dată 6 ochiuri. Măsura: 30 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. şi de aici la fiecare 1 cm. Umărul şi răscroiala gîtului: Cînd spatele are 44 cm de la marginea de jos. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrurlui un rînd de ochiuri pe dos şi continuăm în „punct de jerseu”. la 45 cm de la marginea de jos. Între timp. Lucrăm drept înainte.

pe urmă continuăm tot în culoare verde şi tricotăm încă 3 cm. Faţa cealaltă: Se tricotează în sens opus. de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 5 ochiuri. Brodăm pe cele două feţe liniile verticale după schema dată. la cîte 2 rînduri. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Cînd mîneca este de 33 cm măsuraţi de la marginea de jos. Îndoim tivul de jos şi îl prindem pe dinăuntru cu puncte invizibile. 491 . Continuăm în culoare brună pînă la sfîrşit. de 4 ori cîte 3 ochiuri. În faţă aşezăm fermoarul. la începutul şi la sfîrşitul celui de-al 7-lea rînd. 1959. scădem la marginea exterioară. La mijlocul spatelui coasem cele două benţi cu puncte invizibile. Creştem mereu. 3 cm în „punct de jerseu”. Călcăm părţile tricotate şi le asamblăm. Cornelia Both şi Martha Recht. Tricotăm o bantă la fel pentru cealaltă faţă. Încheiem. “Tricoate de mînă”. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Încheiem. cu lînă verde. de 6 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. de 2 ori cîte 6 ochiuri. Tehnică.Umărul: Cînd faţa este de 44 cm de la marginea de jos. La marginea interioară a feţei ridicăm circa 150 ochiuri pînă la jumătatea răscroielii gîtului de la spate şi tricotăm. Vor fi 98 ochiuri. Le îndoim în lungul rîndului de ochiuri pe dos şi le tivim. scădem la începutul rîndurilor următoare. Rămîn 18 ochiuri. Îndoim şi la mîneci tivul de 3 cm. în „punct de jerseu”. de 15 ori cîte 1 ochi. Ed. Mîneca: Începem cu 68 ochiuri cu firul verde. pe urmă mai împletim 3 cm. În locul ultimul rînd pe dos tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă.

50 Acest model frumos se lucrează din lînă cu fir subţire în 3 nuanţe de albastru. Pentru o mai bună orientare vom nota astfel nuanţele de lînă întrebuinţate aici: I nuanţa mai închisă. din nou 2 rînduri cu lînă albă şi în sfîrşit 6 cm cu nuanţa II. încă 10 cm înălţime. 492 . o bucată de 7 cm în înălţime. Restul în „punct de jerseu”. 2½ şi 2. Manşetele. Model: I. 2 şi tricotăm drept. la fiecare margine a lucrului. 7 nasturi albi de sidef. elasticul din talie. cîte 1 ochi la 4 cm. cu lînă de nuanţa I. II. andrele nr. Avem 130 ochiuri. Continuăm pe andrele nr. avînd grijă ca pe linia subraţului să continuăm a creşte. bentiţa de la gît şi bordura feţelor se lucrează în „punct de semielastic”. Urmează 2 rînduri cu lînă albă. 2½ în „punct de jerseu”. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 4 cm. Spatele: Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. tot cu nuanţa I. Am crescut în total 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). Furnituri: Circa 330 g lînă în 3 nuanţe de albastru (cîte 110 g din fiecare nuanţă). Măsura: 32 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. în „punct de semielastic”. II nuanţa mijlocie. III nuanţa cea mai deschisă (albastrul cerului). Mărimea: Lungimea puloverului 45 cm. 30 g lînă albă. 3 cm cu nuanţa I.Bluză pentru fetiţă de 12 ani – Model nr.

2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Rămîn 36 ochiuri la mijloc pe care le lăsăm pe o andrea de rezervă. pînă la înălţimea totală de 31 cm. în „punct de jerseu”. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi încheiem. Am crescut în total 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). la fiecare margine a lucrului. În total am scăzut 72 ochiuri (cîte 36 ochiuri pe un umăr). din nou 2 rînduri cu lînă albă. la începutul rîndurilor. pînă cînd lucrul are o înălţime totală de 43 cm. Vom avea grijă ca după ce am executat o bucată de 10 cm cu lînă de nuanţa II. cu nuanţa II. În total am scăzut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine). încă 10 cm în înălţime. Avem 76 ochiuri cu care tricotăm în continuare astfel: 2 rînduri cu lînă albă. Continuăm să lucrăm 10 cm în înălţime cu andrele nr. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem răscroiala gîtului scăzînd la marginea interioară a lucrului. 2. însă inversat şi fără butoniere. 6 cm cu nuanţa II. o dată 10 ochiuri. apoi 3 cm cu nuanţa I. La marginea interioară tricotăm drept. În total am scăzut 20 ochiuri. Pe această bordură vom tricota butoniere din 2 ochiuri. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. Mîneca: Montăm 66 ochiuri din lînă de nuanţa I. pe andrele nr. din nou 2 rînduri cu lînă albă şi iar 6 cm cu nuanţa II. avînd grijă ca primele 8 ochiuri să le lucrăm în „punct de semielastic” pentru a forma bordura feţei. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 4 cm. de 6 ori cîte 6 ochiuri. formînd o butonieră la 1 cm înălţime de la marginea de jos a lucrului. în sfîrşit. Partea stîngă a feţei: Se lucrează la fel. Avem 108 ochiuri. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd la fiecare margine a lucrului. 2½. Urmează 2 rînduri cu lînă albă. scăzînd astfel: la începutul primelor 2 rînduri. Partea dreaptă a feţei: Montăm 68 ochiuri din lînă de nuanţa I pe andrele nr. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. o ată 3 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. începem să formăm răscroiala mînecii scăzînd astfel: o dată 5 ochiuri. din nou 2 rînduri cu lînă albă şi în sfîrşit continuăm drept cu nuanţa III. crescînd invariabil cîte 1 ochi la 1 cm. De aici lucrăm 2 rînduri cu lînă albă. la începutul primului rînd. în „punct de semielastic”. cu aceeaşi nuanţă. 2½ în „punct de jerseu”. 3 ochiuri. cîte 4 ochiuri şi în continuare de 2 ori cîte 3 ochiuri. Continuăm pe andrele nr. cu aceeaşi nuanţă (I). cîte 5 ochiuri şi în continuare de 48 ori cîte 1 ochi. apoi 4 ochiuri. Tricotăm drept (în „punct de jerseu” cu nuanţa II) pînă cînd avem o înălţime totală de 31 cm. deci avem 73 ochiuri. 3 cm cu nuanţa I. continuăm drept cu nuanţa III. din nou 2 rînduri cu lînă albă şi. Avem 37 ochiuri cu care vom forma linia umărului. la distanţă de 6 cm între ele. 3 cm cu nuanţa II. scăzînd de 5 ori cîte 6 ochiuri şi o dată 7 ochiuri. să 493 . apoi 3 cm înălţime cu nuanţa II. şi tricotăm drept în „punct de semielastic” o manşetă de 6 cm înălţime. Am crecut în total 5 ochiuri. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Aici lucrăm 2 rînduri cu lînă albă. pînă la înălţimea totală de 40 cm. scăzînd la începutul următoarelor 2 rînduri. începem răscroiala mînecii. 2 şi tricotăm drept 7 cm în înălţime. Am scăzut în total 16 ochiuri şi au mai rămas 57 ochiuri cu care continuăm drept. avînd grijă ca pe linia subraţului să continuăm a creşte cîte 1 ochi la 4 cm.Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 27 cm. Avem 96 ochiuri cu care vom forma ovalul mînecii. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 27 cm.

formînd o butonieră la un capăt. 1959 494 . În continuarea celor 36 ochiuri rămase pe andreaua de rezervă la mijlocul spatelui. apoi 3 cm cu nuanţa II. o bentiţă de 4 cm înălţime.intercalăm 2 rînduri de lînă albă. Cornelia Both şi Martha Recht. “Tricotaje de mînă”. Încheiem bentiţa într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. Tehnică. Ed. din nou 2 rînduri albe şi apoi să continuăm pînă la sfîrşit cu nuanţa III. în „punct de semielastic”. Călcăm aburit părţile tricotate în „punct de jerseu” şi încheiem prin cusături de mînă. ridicăm pe andrea ochiurile corespunzătoare pe linia răscroielii gîtului şi tricotăm drept.

Furnituri: Circa 200 g lînă albastru deschis. Model: I. lungimea bluzei 38 cm. Rîndul 5: toate ochiurile pe dos. Se poate purta fie cu o fustă bleumarin. Restul bluzei în „punct de jerseu”. cîteva fire din lînă roşie. roşie şi albastru închis. Rîndul 3: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 7: toate ochiurile pe dos. 5 nasturi de sidef. albă şi bleumarin. 495 . Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă. Mînecile şi plastronul se tricotează cu modelul descris mai jos. fie cu una cadrilată în două nuanţe de albastru. cu o broderie discretă din lînă albă. Elasticul din talie. andrele nr. 2 şi 2½. Rîndul 9: toate ochiurile pe dos. Rîndul 1: (pe faţa lucrului) toate ochiurile pe faţă. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de elastic”.Bluză pentru fetiţă de 8 ani Din lînă de culoarea cerului deschis. II. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 70 cm. această bluză cu o notă veselă şi copilărească este foarte potrivită pentru fetiţe. Rîndul 2: (pe dosul lucrului) toate ochiurile pe dos. III. Rîndul 6: toate ochiurile pe faţă. Modelul: II.

Partea dreaptă a feţei: Montăm 48 ochiuri pe andrele nr. Avem 70 ochiuri cu care continuăm drept încă 12 cm înălţime. la încheiem într-un singur rînd. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd cîte 5 ochiuri la începutul fiecărui rînd pe această linie. pe linia subraţului. o dată 3 ochiuri. Avem 90 ochiuri. la distanţă de 4 ochiuri de la marginea interioară a feţei. Restul ochiurilor le lucrăm în „punct de jerseu” crescsînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 3 cm. în „punct de elastic”. pe dosul lucrului. Rîndul 11: repetăm de la rîndul 1. Măsura: 24 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul III. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 21 cm începem răscroiala mînecii. astfel: o dată 4 ochiuri. începînd de la terminarea elasticului din talie şi pînă la răscroiala gîtului. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Din acest punct (avem 9 cm înălţime totală) creştem la ambele părţi. 2 şi tricotăm drept o bucată de 6 cm înălţime. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 24 cm scădem la începutul fiecărui rînd astfel: de 2 ori cîte 4 ochiuri. Tricotăm drept în felul următor: primele 24 ochiuri de la marginea interioară a feţei le lucrăm cu modelul II. cîte 1 ochi la 3 cm (de 5 ori). În total creştem 10 ochiuri. 2 şi tricotăm drept. În total am scăzut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la fiecare margine). apoi schimbăm lucrul pe andrele nr. Continuăm pe andrele nr. în „punct de jerseu” o bucată de 3 cm în înălţime. 2½ lucrînd drept. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 496 . o bucată de 3 cm înălţime. 2½.Rîndul 10: toate ochiurile pe faţă. în „punct de elastic”. Avem 53 ochiuri. la mijlocul spatelui. formînd o butonieră din 2 ochiuri. Spatele: Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. Cînd au rămas 20 ochiuri pe andrea. În total creştem 5 ochiuri (primul ochi îl creştem în rîndul întîi după terminarea elasticului). scăzînd la începutul fiecărui rînd. avînd grijă să formăm cîte o butonieră la 6 cm distanţă între ele. Continuăm la fel încă 3 cm în înălţime.

scăzînd la începutul fiecărui rînd. scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd.ochi. de 4 ori cîte 2 ochiuri. cu care continuăm drept 10 cm în înălţime. 2 şi tricotăm drept. Continuăm cu modelul II formînd ovalul mînecii astfel: scădem la începutul următoarelor 2 rînduri cîte 5 ochiuri. 2½. la începutul fiecărui rînd. exceptînd părţile lucrate în „punct de elastic”. pe faţa lucrului. pe dosul lucrului. În total creştem 12 ochiuri. însă inversat şi fără butoniere. Partea stîngă a feţei: O lucrăm la fel. Umărul şi răscroiala gîtului: Scădem ăpentru răscroiala gîtului. Din acest punct începem să formăm linia umărului. Călcăm aburit totul. Continuăm pe andrele nr. Încheiem la maşină. de 3 ori cîte 3 ochiuri şi încheiem. Continuăm încă 4 cm în înălţime. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 1 cm. o bucată de 6 cm în înălţime. 497 . cîte 5 ochiuri şi încheiem. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Mîneca: Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. cu modelul II. în „punct de elastic” 2 cm în înălţime. astfel: o dată 5 ochiuri. în total 13 ochiuri. Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. iar în continuare de 42 ori cîte 1 ochi. brodăm marginile plastronului şi coasem nasturii. În total am scăzut 15 ochiuri şi au mai rămas 38 ochiuri. Gulerul: Montăm 100 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept în „punct de elastic” 6 cm în înălţime. Avem 82 ochiuri.

Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht. 498 . 1959. Ed.“Tricotaje de mînă”.

Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 74 cm. IV. 20 g lînă verde. Marginea feţelor se lucrează în „punct leneş”. lungimea puloverului 45 cm. Elasticul din talie. maron. Furnituri: Circa 300 g lînă galbenă.Pulover cu motive în culori pentru fetiţă de 12 ani – Model nr. spatele şi feţele în „punct de jerseu”. andrele nr. cum şi peste orice rochiţă de vară. Bordura feţelor şi a mînecilor cu „modelul norvegian”. 499 . 52 Acest pulover se lucrează din lînă galbenă. formată din 3 culori plăcut armonizate: roşu. cu feţele şi mînecile bordate de o garnitură veselă. Se poate purta tot atît de bine cu o fustă verde. după schema dată. Mînecile. Model: I. 8 nasturi galbeni. maron sau cadrilată. verde. III. 20 g lînă roşie. 20 g lînă maron. 2 şi 2½. manşetele şi bentiţa din jurul gîtului se lucrează în „punct de semielastic”. II.

pe andrele nr. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. 2 ochiuri în „punct de jerseu”. 2½. 8 cm în înălţime. în “punct de jerseu”. să introducem „modelul norvegian”. 18 cm în înălţime. Pentru 500 . Umărul: Începem să formăm linia umerilor scăzînd de 12 ori cîte 5 ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr). în „punct leneş”. în „punct de jerseu”. 2 şi tricotăm drept 8 cm astfel: primele 8 ochiuri de la marginea interioară a lucrului. în „punct de semielastic”. pe care le încheiem într-un singur rînd. 2½. vom forma 8 butoniere. Continuăm pe andrele nr. Pe bentiţa lucrată în „punct leneş” şi care se va executa în continuare de la începutul şi pînă la sfîrşitul feţei. 2 şi tricotăm drept. la distanţă de 5 cm între ele. pe care îl vom începe la o distanţă de 10 ochiuri de la marginea interioară a feţei în felul următor: 8 ochiuri în „punct leneş”. în „punct de semielastic”. Au mai rămas pe andrea 26 ochiuri la mijlocul spatelui. 6 ochiuri cu „model norvegian” şi în continuare restul ochiurilor în „punct de jerseu”. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2 cm. scăzînd astfel: de 2 ori cîte 5 ochiuri. În total am scăzut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine) şi au mai rămas 86 ochiuri. iar restul ochiurilor. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. 18 cm în înălţime. cu care tricotăm 14 cm în înălţime. avem grijă ca începînd din primul rînd după terminarea elasticului din talie.Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul III. Spatele: Montăm 90 ochiuri cu lînă galbenă. Tricotăm în continuare cu andrele nr. Avem 108 ochiuri. În total creştem 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). Răscroiala mînecii: Din acest punct începem să formăm răscroiala mînecii. Partea dreaptă a feţei: Montăm 54 ochiuri de lînă galbenă pe andrele nr.

Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 26 cm începem răscroiala mînecii scăzînd astfel: 5 ochiuri. Tricotăm în continuare. scădem de 4 ori cîte 3 ochiuri. în „punct leneş”. şi pe faţă ochiurile tricotate pe faţă. În total creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). încheiem şi unim printr-o cusătură de mînă cu bentiţa de la gît. Avem 30 ochiuri. 501 . 2½ în „punct de jerseu”. 4 rînduri cu lînă galbenă. 4 ochiuri. de 5 ori cîte 6 ochiuri. iar ultimele 16 ochiuri le scădem într-un singur rînd. o manşetă de 6 cm în înălţime. Rămîn 48 ochiuri cu care continuăm drept 14 cm în înălţime. în „punct de semielastic”. Partea stîngă a feţei: Lucrăm la fel. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Avem 63 ochiuri. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. Mîneca: Montăm 74 ochiuri pe andrele nr. crescînd invariabil la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. însă inversat şi fără butoniere. în total 15 ochiuri scăzute. Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie. Avem 98 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecilor. iar cînd au rămas pe andrea 28 ochiuri. cele 8 ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă. Continuăm cu andrele nr. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. În continuare săcădem tot la al 2-lea rînd cîte 1 ochi. Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile tricotate pe dos. formăm ultima butonieră. După ce am călcat aburit toate părţile tricotate în „punct leneş” şi am încheiat puloverul la maşină. ridicăm pe andrele ochiurile de la răscroiala gîtului şi tricotăm drept în „punct de semielastic” o bentiţă de 3 cm înălţime. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să scădem răscroiala gîtului astfel: ridicăm primele 8 ochiuri în „punct leneş” pe o andrea de rezervă şi în continuare scădem de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi.orientare asupra punctelor şi culorilor din modelul norvegian ne vom conduce după schemă. 2 şi tricotăm drept. la începutul rîndurilor pe această linie. urmează „modelul norvegian” şi în continuare 21 cm în înălţime cu lînă galbenă.

1959.“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. 502 . Ed. Tehnică.

II. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 68 cm. Spatele: Montăm 100 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. 40 g lînă roşie. pentru o fetiţă în primul an de şcoală. 53 Bluză originală cu motiv abecedar. Spatele. Măsura: 31 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul I. 2½ şi tricotăm drept astfel: în „punct leneş”. III.Bluză cu mînecă lungă pentru fetiţă de 7 ani – Model nr. IV. Furnituri: Circa 260 g lînă albă. 2½ şi 2. faţa şi mînecile se tricotează în „punct de jerseu”. Model: I. Banda cu litere se lucrează cu model norvegian. 6 rînduri cu lînă roşie şi 2 rînduri cu lînă albă. Manşetele şi gulerul în „punct de elastic”. urmează 2 rînduri în „punct de jerseu” cu lînă roşie şi 503 . Bordura de jos în „punct leneş”. andrele nr. lungimea bluzei 40 cm. orientîndu-ne după schemă.

În total creştem 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la fiecare margine a lucrului). în „punct de jerseu”. de 12 ori cîte 5 ochiuri. în „punct de elastic”. Avem 110 ochiuri. În total scădem 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la fiecare margine) şi rămîn 88 ochiuri cu care tricotăm drept. se continuă cu 2 rînduri în „punct de jerseu” cu lînă roşie. formînd astfel manşeta mînecii. continuăm lucrul pe prima andrea scăzînd răscroiala gîtului astfel: o dată 3 ochiuri. cu lînă albă. însă inversat. în „punct de jerseu” cu lînă albă. 5 cm în înălţime. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 4 ochiuri. Continuăm cu andrele nr. în „punct de jerseu”. În total am scăzut 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr). împărţim lucrul pe 2 andrele. 504 . Umărul: Formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor. 17 cm în înălţime. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi.10 rînduri cu „model norvegian”. Scădem linia umărului la fel ca la spate. şi tricotăm o bucată de 26 cm înălţime. 2 şi tricotăm drept. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. cîte 44 ochiuri pe o andrea. Avem 86 ochiuri. În total creştem 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). În continuare lucrăm cu lînă albă. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. 15 cm în înălţime. Rămîn 28 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel. 2½. Faţa: Se execută la fel ca şi spatele cu singura deosebire că la înălţimea totală de 36 cm. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 3 cm. Mîneca: Montăm 60 ochiuri de lînă roşie pe andrele nr.

Călcăm aburit. lăsînd o deschizătură pe umărul stîng pe care coasem 2 nasturi şi 2 cheotori. 505 . încheiem prin cusături de mînă. un guler de 4 cm înălţime. scădem cîte 3 ochiuri la începutul fiecărui rînd (de 4 ori) şi ultimele 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Gulerul: Montăm 80 ochiuri cu lînă roşie pe andrele nr. Împrejurul răscroielii gîtului coasem gulerul. cîte 1 ochi. în „punct de elastic”. scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. 2 şi tricotăm drept. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. iar cînd au rămas pe andrea 26 ochiuri. tot la al 3-lea rînd.Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri. În continuare scădem. Încheiem într-un singur rînd.

Tehnică. 1959. 506 . Ed.“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht.

Pulover de dantelă pentru fetiţe – Model nr. Elasticul de jos. Mărimea: Lărgimea puloverului circa 64 cm. În culoare deschisă. Primul motiv al modelului este de 8 ochiuri şi 12 rînduri. un fermoar. 2½. După rîndul al 12-lea începem iar cu rîndul întîi. andrele de împletit ciorapi nr. Furnituri: Circa 100 g lînă sau bumbac (bumbacul subţire se lucrează în două). de la manşetă şi gît. andrele nr. se lucrează în „punct de elastic”. 507 . 2. III. Platca se lucrează în „punct de jerseu”. lungimea la mijlocul spatelui 36 cm (pentru fetiţele de 6 – 7 ani). după schema dată. Restul se tricotează într-un model de dantelă. în care se schimbă motivele de la începutul şi sfîrşitul rîndului. este cît se poate de potrivit pentru lunile de vară. Model: I. 5 şi 11 al modelului. 54 Acest pulover se poate tricota din lînă sau bumbac. II. Atenţie la rîndul 3.

continuăm cu modelul III după schema dată. crescînd mereu. ochiul care încheie rîndul. Rămîn 84 ochiuri. 508 . ochiul care încheie rîndul. după al 17-lea ochi. Tricotăm un rînd pe faţă şi aici scădem mereu al 4-lea ochi. 2. după ochiul începător şi înaintea celui care încheie rîndul.Măsura: 26 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm cu moddelul III. Tricotăm 11 cm drept înainte. la începutul celor 2 rînduri următoare adăugăm cîte 11 ochiuri (mîneca). Faţă şi spate: Puloverul se tricotează din 2 bucăţi similare. 1 ochi pe dos. mereu al treilea şi al patrulea ochi. tricotăm cîte 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. de 7 ori cîte 1 ochi. 1 ochi pe faţă. spatele şi faţa sînt la fel. 2½. 60 ochiuri pe faţă. În rîndul următor fără soţ: ochiul începător. 1 ochi pe faţă. După un rînd de ochiuri pe dos. şi de aici în fiecare rînd cu soţ. Începem cu 110 ochiuri. tricotăm la cîte 2 rînduri. Mai departe. În rîndurile fără soţ. lucrăm în „punct de jerseu”). în dungi de 1 ochi pe faţă. 60 ochiuri pe faţă. Continuăm cu andrele nr. La începutul rîndurilor următoare creştem de 16 ori cîte 1 ochi (pînă la realizarea numărului de ochiuri pentru a forma un motiv întreg. În rîndul următor fără soţ: ochiul începător. Tricotăm 8 cm drept înainte. Însemnăm ochiul din mijloc cu un fir colorat. Vor fi 129 ochiuri. tricotăm pe faţă ochiurile cre apar pe faţă şi pe dos ochiurile ce apar tricotate pe dos. Rîndul următor se tricotează pînă la sfîrşit pe faţă. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. cu modelul I şi tricotăm 6 cm. 58 ochiuri pe faţă. pe andrele nr. 11 ochiuri în dungi. În rîndul următor tricotăm cîte 1 ochi pe dos înaintea şi după ochiul de mijloc. în rîndurile cu soţ tricotăm aceste ochiuri pe dos. În următorul rînd. 1 ochi pe dos pentru ca să formăm garnitura triunghiulară. Tricotăm un rînd de ochiuri pe dos. Vot fi 122 ochiuri. cu 4 ochiuri mi mult la mijloc. 1 ochi pe dos. 58 ochiuri pe faţă. adică tricotăm împreună pe faţă.

După ce am tricotat cele 2 bucăţi. La marginea de jos a mînecilor ridicăm circa 84 ochiuri pe 3 andrele de împletit ciorapi şi tricotăm în cerc 3 cm cu modelul I. Coasem cele două bucăţi. Cusătura umărului stîng o lăsăm deschisă pe o distanţă de 10 cm. încheiem fără a strînge. aici aşezăm un fermoar. le prindem cu ace cu gămălie de tipar şi le călcăm cu o cîrpă udă. scădem la începutul rîndurilor următoare de 18 ori cîte 5 ochiuri. Rămîn 39 ochiuri la mijloc.Umărul: Cînd marginea exterioară a mînecii este de 11 cm. Banta de elastic de la marginea de jos nu se calcă. Încheiem toate ochiurile pe faţă. 509 . Răsfrîngem manşetele.

55 Această bluză albă. 10 g lînă roşie.Bluză pentru fetiţe de 5 ani – Model nr. se poate confecţiona atît din lînă. II. cît şi din bumbac. Mărimea: Pentru fetiţe de 5 ani. Măsura: 30 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul II. manşetele şi linia gulerului se tricotează în „punct de semielastic”. Restul cu modelul II. Elasticul din talie. andrele nr. 2 şi 2½. 510 . frumoasă şi uşor de executat. avînd la guleraş şi la manşete o bentiţă roşie sau albastră. Model: I. Furnituri: Circa 230 g lînă albă.

511 .

2 şi tricotăm 3½ cm în înălţime. de 10 ori cîte 1 ochi. iar 34 ochiuri rămase la mijlocul spatelui le scădem într-un singur rînd. Mîneca: Montăm 56 ochiuri pe andrele nr. Aici scădem la fiecare margine. o dată 3 ochiuri. Continuăm drept cu 90 de ochiuri pînă la înălţimea totală de 17 cm. adică lucrăm dublat tot al 3-lea ochi. Am scăzut în total 68 ochiuri (cîte 34 ochiuri la fiecare margine). o dată din faţă. 2 şi tricotăm în “punct de semielastic”. de 8 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. din nou 2 rînduri cu lînă albă. Restul de 8 ochiuri le scădem într-un singur rînd. Continuăm pe andrele nr. la 2 rînduri. 2 rînduri cu lînă albă. Răscroiala mînecii: Începem scăzînd la fiecare margine. plus 2 ochiuri crescute la cele două margini ale mînecii. o dată 3 ochiuri.Montăm 78 ochiuri de lînă albă pe andrele nr. scădem de 3 ori cîte 7 ochiuri şi astfel am terminat toate ochiurile. însă inversat. împărţim ochiurile pe 2 andrele şi continuăm drept pe prima andrea cu 36 de ochiuri. La înălţimea totală de 21 cm. scădem la fiecare margine (pentru a forma ovalul mînecii) la 2 rînduri o dată 2 ochiuri. 4 rînduri cu lînă roşie. şi creştem 12 ochiuri în rîndul întîi. creştem în rîndul întîi 20 ochiuri. Avem 76 ochiuri cu care continuăm a tricota drept cu modelul II. Tricotăm drept 9 cm în înălţime cu aceste 38 ochiuri. În total am scăzut 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). iar pe linia umărului. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel. în “punct de semielastic”. Umărul: La înălţimea totală de 30 cm. de 2 ori cîte 7 ochiuri. lucrînd dublat tot al 6-lea ochi. Avem 72 ochiuri. 2½ cu modelul II. În continuare. apoi continuăm drept cu 76 ochiuri. adăugînd în rîndul întîi 2 ochiuri la marginea interioară a lucrului (pentru tiv). o dată din spate. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să formăm răscroiala gîtului scăzînd la 2 rînduri. la 2 rînduri. o dată 3 ochiuri. La înălţimea totală de 5 cm. fără a mai forma fenta. Spatele: Tricotăm la fel ca şi partea din faţă pînă la punctul unde începe răscroiala mînecii. scădem pe fiecare linie a umărului de 3 ori cîte 7 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. 2½ şi modelul II. o dată 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. cu andrele nr. 512 .

513 . 13 ochiuri. apoi lăsăm ochiurile pe andrea.Gulerul: Montăm 70 ochiuri din lînă albă. Pe prima latură de 4 cm ridicăm. încheiem bluza prin cusături de mînă. şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. 2 şi tricotăm drept în “punct de semielastic” 4 cm în înălţime. 1 rînd cu lînă albă şi încheiem scăzînd pe faţă. cu lînă roşie. cele 70 de ochiuri lăsate pe andrea. Cu acelaşi fir de lînă roşie ridicăm în continuare următoarele 13 ochiuri de pe a 2-a latură de 4 cm. pe andrele nr. în continuare tricotăm tot cu lînă roşie în “punct de semielastic”. Tricotăm 2 rînduri cu lînă roşie. iar la gît coasem două şirete roşii terminate cu doi ciucuri. Călcăm aburit.

2 rînduri în culoarea constrastantă. Garnitura de benţi se tricotează tot în „punct de jerseu”. Banta de la gît este puţin evazată.Jachetă pentru fetiţă. 3 nasturi mai mari şi 5 nasturi mai mici. 56 Jachetă cu garnitură în dungi în două culori. lungimea la mijlocul spatelui. fără banta de la gît. cu garnitură în dungi – Model nr. 2½. Rîndul 3: un ochi pe faţă. Restul jachetei se lucrează astfel: Rîndul 1: pe faţă. Mărimea: Lărgimea jachetei încheiate la nasturi circa 94 cm. 53 cm (pentru fete de 12 – 13 ani). Rîndul 4: pe dos. III. Andrele nr. 514 . II. Buzunarele tăiate au aceeaşi garnitură de dungi în două culori. Furnituri: Circa 450 g lînă în culoare de fond şi circa 20 g într-o culoare contrastantă. unul pe dos. Măsura: 28 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm cu modelul I şi II. Tivurile interioare se tricotează în „punct de jerseu”. Rîndul 2: pe faţă. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. compusă din două bucăţi. Model: I. 28 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm cu modelul III. însă în dungi: 2 rînduri în culoarea de fond. Rîndul 6: ca rîndul 3. Aceste 6 rînduri se repetă. Rîndul 5: pe dos.

Totodată tricotăm pe faţa lucrului.Spatele: Începem cu 120 ochiuri şi cu modelul I. de 4 ori cîte 1 ochi. şi de aici la cîte 2 cm. Vor fi 92 ochiuri. 515 . tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos (marginea tivului). la 10 cm de la tiv. Continuăm cu modelul III. Aici. scădem mereu la cîte 2 rînduri (la începutul rîndurilor) cîte 5 ochiuri. Umărul: Cînd spatele este de 52 cm de la marginea de jos. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 114 ochiuri. creştem la ambele margini. un rînd de ochiuri pe dos. de 6 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu modelul III. Răscroiala gîtului: Între timp. măsuraţi de la marginea tivului. de 2 ori cîte 5 ochiuri. de 5 ori cîte 1 ochi. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 35 cm de la marginea de jos. Tricotăm drept înainte. la 54½ cm de jos. scădem la începutul rîndurilor următoare de 6 ori cîte 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. În rîndul următor adăugăm la marginea dreaptă (cea interioară) 29 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 57 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. măsuraţi vertical. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. scădem la începutul rîndurilor următoare. Lăsăm de o parte. Rămîn 106 ochiuri. Vor fi 130 ochiuri. Vor fi 86 ochiuri. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 2 ochiuri. pe urmă încă un rînd de ochiuri pe dos. Rămîn 35 ochiuri. apoi tricotăm restul ochiurilor de pe andrea. la gît. Urmează şi pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Lăsăm de o parte. la ambele margini ale lucrului. la marginea stîngă creştem la cîte 5 cm. Marginea dreaptă continuă drept înainte. Scădem mai departe pentru umăr iar la marginea interoară. Creştem la cîte 6 cm. încheiem la mijlocul rîndului 12 ochiuri. Sfîrşim cu un rînd pe faţă. Buzunarul: Între timp. pe dosul lucrului. tricotăm pe faţa lucrului 39 ochiuri. pînă se termină toate ochiurile. Cu alte andrele începem 39 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 7 cm în „punct de jerseu”. După 3 cm. încheiem 35 ochiuri. pînă ce răscroiala mînecii este de 9 cm.

de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Asamblăm jacheta. o dată 6 ochiuri. mereu la cîte 2 rînduri. cînd marginea interioară este de 44 cm de la adăugarea ochiurilor. Tricotăm cu modelul II. formăm prima pereche de butoniere. ca să nu se întindă. mereu la cîte 2 rînduri. în locul ochiurilor încheiate ale buzunarului. în lăţime de 5 cm. 516 . vin la cîte 12 cm una de alta. Continuăm cu modelul III. cîte un rînd de ochiuri pe dos. Banta stă puţin evazată la gît. o călcăm şi o aşezăm în răscroiala gîtului. Cînd mîneca are 37 cm de la tiv. Încheiem. Urmează atît pe faţa. Următoarele perechi de butoniere. şi de aici la cîte 2 cm. La 4 cm lăţime încheiem. în total trei. scădem la marginea exterioară. cît şi celelalte perechi de butoniere. de 8 ori cîte 1 ochi. le răsfrîngem şi le călcăm. Urmăm şi scădem de 14 ori cîte 1 ochi. pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. cît şi pe dosul lucrului. scădem în 6 locuri. Marginea exterioară (respectiv marginea interioară a feţei) urmează drept înainte. pînă se termină toate ochiurile. Continuăm cu ochiurile rămase şi scădem şi aici. tricotăm 11 ochiuri. şi din 5 ochiuri facem o butonieră. Îndoim în afară. scădem din nou în 6 locuri cîte 1 ochi. Festonăm cele 2 butoniere prinse împreună. Între timp. Răscroiala mînecii: La 35 cm de la marginea de jos scădem la marginea exterioară. mereu la începutul celui de-al doilea rînd. Rămîn 14 ochiuri. cîte un ochi şi formăm la marginea dreaptă o butonieră: scădem 5 ochiuri de la margine şi din 5 ochiuri facem butoniera. tricotăm ochiurile căptuşelii buzunarului. de 3 ori cîte 3 ochiuri. de 6 ori cîte 4 ochiuri şi apoi 3 ochiuri. pe urmă tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. creştem la ambele margini de 14 ori cîte 1 ochi. pe urmă scădem la începutul fiecărui rînd de 8 ori cîte 1 ochi. Creştem la începutul fiecărui rînd. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 9 ori cîte 1 ochi. la aceeaşi înălţime cu spatele. cîte 3 ochiuri la începutul rîndurilor. Din acestea încheiem 7 ochiuri şi continuăm cu cele 11 ochiuri rămase. (Atenţie la continuitatea modelului!) Cînd marginea interioară este de 12 cm de la adăugarea ochiurilor. Urmăm drept înainte. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. Călcăm părţile tricotate. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Mîneca: Începem cu 64 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. Tricotăm 4 ochiuri de la margine. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile de la un tiv al feţelor pînă la celălalt. Repetăm încă de 3 ori de la * . scădem la începutul rîndurilor următoare: de 2 ori cîte 5 ochiuri. Rămîn 77 ochiuri. creştem de 3 ori cîte 1 ochi. mereu la începutul rîndului al doilea. la 2 cm lăţime. Vor fi 92 ochiuri. La cele două margini creştem şi scădem şi de data aceasta de 8 ori cîte 1 ochi iar la 2 cm formăm o butonieră corespunzătoare primei butoniere. pe urmă răsfrîngem banta. Cînd banta este lată de 4 cm. tivurile interioare ale celor două feţe. apoi din 5 ochiuri facem a doua butonieră şi sfîrşim rîndul. la începutul rîndurilor. Aici. le coasem sus şi jos. atîtea ochiuri încît să rămînă 18 ochiuri pe andreaua stîngă. tricotăm în rîndul următor.Continuăm faţa şi. La 3 cm măsuraţi de la tiv şi de aici la cîte 2½ cm. de 14 ori cîte 1 ochi. Îndoim banta în afară. şi continuăm cu modelul în două culori. Putem aşeza bentiţa între cele două straturi. de 2 ori cîte 2 ochiuri. pînă se termină toate ochiurile. coasem cele două vîrfuri ascuţite. de 2 ori cîte 3 ochiuri. La gît scădem. pe dosul lucrului. Răscroiala gîtului: Între timp. împărţite simetric. Tricotăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii are pe verticală 11 cm. Umărul: Între timp.

După 8 rînduri scădem în aceeaşi măsură în care am crescut. Încheiem. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi o dată un ochi. Începem bucata mai mică cu 16 ochiuri. Coasem nasturii. Ed. coasem vîrful ascuţit şi marginea îngustă. Banta mai lungă o începem cu 24 ochiuri şi creştem la una din margini. Coasem cîte 1 nasture drept garnitură pe aceste benţi. “Tricotaje de mînă”. pe urmă continuăm cu modelul în două culori. Tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. pe urmă tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos şi apoi tricotăm alte 16 rînduri. După 16 rînduri încheiem. la cîte 2 rînduri. la fel şi pe mîneci. Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht. pe urmă le răsfrîngem. 517 .Banta buzunarelor: Se tricotează în cîte două bucăţi. ca să obţinem vîrful ascuţit. A doua bantă a buzunarului o tricotăm în sens opus. Tricotăm 16 rînduri cu modelul II. 1959. crescînd din nou şi scăzînd la una din margini. Îndoim tivul de jos şi îl prindem cu puncte invizibile. le călcăm şi le coasem de buzunare în felul arătat în desen. Îndoim benţile în afară. pînă avem 16 rînduri.

În locul ultimului rînd pe dos. * ridicăm 1 ochi ca în rîndul precedent (acelaşi ochi). 3. Aşezăm firul înapoi. spre dos. fără guler. Spatele: Începem cu 130 ochiuri. ridicăm 1 ochi. * 1 ochi pe faţă. luîndu-l din spatele andrelei. lungimea în mijlocul spatelui 46 cm (pentru fetiţe de 5-6 ani). Rîndul 4: (închis) pe faţă. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. Aceste 4 rînduri dau modelul. 4 nasturi. firul este în faţa ochiului ridicat. Model: I. Modelul este potrivit pentru întrebuinţarea a două resturi de lînă. Aşezăm firul înapoi. Mărimea: Lărgimea jachetei circa 83 cm. firul este în faţa ochiului ridicat. ajunge mai jos de şolduri. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Furnituri: Circa 220 g lînă de culoare mai închisă şi circa 200 g lînă mai deschisă.Jachetă fără guler pentru fetiţe – Model nr. 57 Această jachetă este mai lungă. Repetăm de la * . Rîndul 2: (deschis) pe faţa lucrului. Tivul de jos se lucrează în „punct de jerseu”. pe andrele nr. Măsura: 28 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm cu modelul II. cu firul de culoare mai închisă. 3 şi 2½. la bază. Repetăm de la * . II. Rîndul 3: (închis) ca rîndul 1. La gît este montantă. aşa încît fusta se vede numai puţin. Andrele nr. Continuăm cu 518 . Urmează: Rîndul 1: (deschis) pe dosul lucrului. Restul se lucrează astfel: tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă în culoare mai închisă. 1 ochi pe dos.

drept înainte şi la cîte 10 cm formăm cîte o pereche de butoniere (în total 4 perechi). creştem aici. şi de aici la cîte 1 cm. pe urmă la cîte 2 rînduri. încheiem la mijlocul rîndului 10 ochiuri. din 5 ochiuri facem o butonieră. creştem aici. de 8 ori cîte 1 ochi. Rămîn 78 ochiuri. 3. şi de aici la cîte 2½ cm. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 3 ochiuri. Tricotăm 3 ochiuri de la margine. de 3 ori cîte 1 ochi. tricotăm 8 ochiuri şi iar facem o butonieră din 5 ochiuri. Scădem la umăr conform indicaţiilor: la marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri. Rămîn 96 ochiuri. pe urmă tricotăm. pe urmă de 12 ori cîte 1 ochi. cînd lucrul este de 46 cm de la tiv. la ambele margini. măsuraţi vertical. scădem la începutul rîndului 20 ochiuri. Răscroiala gîtului: Între timp. pe urmă la cîte 2 rînduri. Continuăm drept înainte. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. un rînd de ochiuri pe faţă şi totodată adăugăm la marginea dreaptă (cea interioară) 24 ochiuri.modelul II. 519 . pe andrele nr. Între timp. Rămîn 114 ochiuri. măsuraţi vertical. La marginea dreaptă lucrăm. de 8 ori cîte 1 ochi. Rămîn 64 ochiuri. Răcroiala mînecii: La începutul rîndului următor. cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Umărul şi răscroiala gîtului: Cînd spatele este de 45 cm de la tiv. pe urmă scădem aici. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 62 ochiuri cu firul de culoare mai închisă. scădem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 5 ochiuri şi de 6 ori cîte 4 ochiuri. Tricotăm 7 cm drept înainte. o dată 3 ochiuri. Vor fi 86 ochiuri. Continuăm cu modelul II. La marginea stîngă (cea exterioară) scădem la 7 cm de la tiv şi de aici la cîte 2½ cm. Vor fi 102 ochiuri. scădem la marginea exterioară 6 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. în locul ultimului rînd pe dosul lucrului. de ambele margini. Această margine urmează drept înainte. cînd marginea interioară este de 42 cm de la adăugarea ochiurilor. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. de 5 ori cîte 1 ochi. şi începînd de aici la ambele margini ale lucrului. la începutul rîndurilor. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm.

dar numai de la tivul îndoit al uneia din feţe. Întoarcem lucrul şi continuăm lucrînd pe faţă acolo pînă unde acum a fost dosul lucrului. Încheiem. Călcăm părţile tricotate. de 16 ori cîte 1 ochi. Sfîrşim banta fără a o strînge. Buzunarul: (2 bucăţi) Începem cu 30 de ochiuri şi tricotăm cu andrele nr. de 4 ori cîte 2 ochiuri. Partea stîngă a feţei: Se lucrează în sens opus şi fără butoniere. Tivim buzunarele în lăţime de 2 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. Creştem la 3 cm şi de aici mereu la începutul şi sfîrşitul rîndului al 8-lea. Încheiem. Repetăm încă de 2 ori de la * . Îl coasem sus şi jos. de 14 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu modelul II. îl răsfrîngem şi îl călcăm încă o dată. Mai departe scădem de 8 ori cîte 1 ochi şi de 6 ori cîte 2 ochiuri. pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. 1959. Vor fi 86 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Mîneca: Începem cu 58 ochiuri şi tricotăm un tiv la fel ca la spate şi faţă. Călcăm toată jacheta din nou. Cînd mîneca are 28 cm de la tiv. Tricotăm încă 3½ cm. 520 . 8½ cm. Tehnică. scădem la marginea exterioară de 2 ori cîte 5 ochiuri şi apoi cîte 4 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. Cornelia Both şi Martha Recht. scădem la începutul rîndurilor următoare. Îndoim în afară tivul de 4 cm al feţelor. Tricotăm cu lînă mai închisă 2 cm în “punct de jerseu”. pînă la tivul îndoit al celeilalte. pe urmă o îndoim înspre interior şi o coasem. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile. de 2 ori cîte 5 ochiuri. 3 cu modelul II.Umărul: Cînd faţa este de 45 cm de la tiv. Coasem nasturii. Asamblăm jacheta. răsfrîngem partea de sus şi le fixăm pe cele două feţe. Ed. Prindem butonierele două cîte două împreună şi le festonăm. Rămîn 14 ochiuri.

Cîteva fire de bumbac roşu. 8: Se lucrează acoperit. verde şi galben. 12. Rîndul 9: * 1 ochi pe dos. galben. 7 (pe faţa lucrului): * 1 ochi pe dos. 4. Furnituri: Circa 250 g lînă sau bumbac cu firul de grosime mijlocie. 17: la fel ca 1. Repetăm de la * . spatele şi mînecile se tricotează cu modelul următor: Rîndul 1. 7. 521 . adică 1 ochi pe faţă. 5. o croşetă. împodobită cu o broderie în floricele din culori vii: roşu. 11 ochiuri pe dos. 8. andrele nr. 4. un nasture. 13. Rîndul 2. din ochiul următor formăm cu ajutorul unei croşete 6 ochiuri pe care apoi le lucrăm dintr-odată tot cu croşeta. 5 ochiuri pe faţă. Rîndul 11. urmează 5 ochiuri pe faţă. 2½. 5.Jachetă pentru fetiţă de 4 ani – Model nr. 16. Manşetele şi bentiţa care bordează jacheţica se tricotează în „punct leneş”. Faţa. 6. verde. 6. Mărimea: Lungimea jachetei 34 cm. de culoare albă. 15. II. din lînă sau bumbac. 11 ochiuri pe faţă. 14. 18: la fel ca 2. 3. repetăm de la * . se poate purta peste orice rochiţă. 58 Această jachetă albă. formînd 1 singur ochi. Rîndul 10. 3. Model: I.

Continuăm drept cu modelul II încă 13 cm în înălţime şi începem să formăm linia umărului. Spatele: Montăm 100 ochiuri pe andrele nr. Continuăm drept. urmează 1 ochi pe faţă. Răscroiala gîtului: Din acest punct începem răscroiala gîtului. formînd un singur ochi. Avem 76 ochiuri. 2½ şi tricotăm drept 17 cm în înălţime cu modelul II. cu acelaşi model. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. La marginea interioară a feţei lucrăm drept de la început şi pînă la răscroiala gîtului. Repetăm de la rîndul 1. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul următoarelor 2 rînduri cîte 3 ochiuri. 9 cm în înălţime. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 10 ori cîte 5 ochiuri. din următorul ochi pe faţă formăm cu croşeta 6 ochiuri pe care le lucrăm apoi tot cu croşeta dintr-odată formînd 1 singur ochi. Repetăm de la * . 1 ochi pe faţă.Rîndul 19: * 1 ochi pe dos. din următorul ochi pe faţă formăm cu croşeta 6 ochiuri pe care le lucrăm apoi tot cu croşeta dintr-odată. Începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 4 ochiuri. scăzînd la începutul primului rînd (pe faţa lucrului) 6 ochiuri. urmează 7 ochiuri pe faţă. Am scăzut în total 50 ochiuri pe amîndoi umerii. apoi în continuare scădem de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. 522 . 2½ şi tricotăm drept 17 cm în înălţime cu modelul II. Partea dreaptă a feţei: Montăm 50 ochiuri pe andrele nr. În total am scăzut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). În total am scăzut 12 ochiuri pe această linie. Am scăzut în total 13 ochiuri şi mai rămîn pe andrea 25 ochiuri. urmează de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Rămîn 26 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd. Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II. Avem 38 ochiuri. Rîndul 20: acoperit.

Încheiem la maşină. Continuăm 23 cm în înălţime cu modelul II. o bentiţă lungă de aproximativ 1. crescînd cîte 1 ochi la 3 cm. iar pe partea dreaptă formăm o cheotoare. Încheiem. Bentiţa: Montăm 8 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept în „punct leneş”. de 2 ori cîte 2 ochiuri. scăzînd la începutul rîndurilor. astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri. 523 . Avem 76 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. Călcăm uşor părţile tricotate. de 2 ori cîte 2 ochiuri.20 m.Umărul: Cu aceste 25 ochiuri începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor. la fiecare margine a lucrului. pe această linie. de 5 ori cîte 5 ochiuri. iar restul de 16 ochiuri le scădem într-un singur rînd. iar bentiţa o coasem cu mîna de jur-împrejurul marginilor. în total 16 ochiuri (cîte 8 ochiuri la fiecare margine). La gît coasem un nasture pe partea stîngă a feţei. avînd grijă să nu se preseze „picourile”. 2½ şi tricotăm drept 3 cm în înălţime în „punct leneş”. de 40 ori cîte 1 ochi. Mîneca: Montăm 60 ochiuri pe andrele nr.

524 .

şi trecem. Urmează 2 ochiuri pe dos. Aceste 8 rînduri se repetă. Repetăm de la * . 2½.Rochiţă – şorţ pentru fetiţe – Model nr. un nasture. Rîndurile 5. pe timp mai răcoros cu bluză sau cu un mic pulover. Pe urmă tricotăm 2 ochiuri pe faţă. scoatem firul. aceste 6 ochiuri prin ochiul cel nou. Corsajul „cuib de viespe”: tricotăm 3 rînduri începînd pe dosul lucrului cu 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă). 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: (pe faţa lucrului) după ochiul de la margine * introducem andreaua între ochiul al şaselea şi al şaptelea (după 2 ochiuri pe faţă. dar îl lucrăm inversat. 525 . adică cuprindem ultimele 2 ochiuri pe faţă din primul grup. Furnituri: Circa 120 g fir de lînă sau bumbac. 2 ochiuri pe dos. tricotîndu-le de la * pînă la * ca în rîndul 4. Model: I. îl aşezăm în faţa ochiurilor pe andreaua stîngă şi îl tricotăm pe faţă ca şi cînd ar fi un ochi nou. Mărimea: Pentru fetiţe de 1½ – 2 ani. andrele nr. 2. 6 şi 7: ca rîndurile 1. 2 ochiuri pe dos. 59 Se poate tricota din fir de lînă sau de bumbac. cu ajutorul andrelei din stînga. cele 2 ochiuri pe dos care urmează şi primele 2 ochiuri pe faţă din grupul următor. fără a-l strînge. II. Rîndul 8: este la fel cu rîndul 4. 3. Fusta se tricotează în „punct de jerseu” cu dungi în „punct leneş”. elastic. 2 ochiuri pe dos. Vara se poate purta fără bluză.

42 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. 49 ochiuri pe faţă. 48 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. Al 2-lea rînd cu scăderi se lucrează astfel: * 49 ochiuri. 1 scădere pe dos. 46 ochiuri pe faţă.Măsura: 34 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm în „punct de jerseu”. 1 scădere pe dos. Al 8-lea rînd cu scăderi: 46 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. o scădere pe dos. 48 ochiuri pe faţă. Continuăm în „punct de jerseu”. 49 ochiuri pe faţă. 526 . 1 scădere pe dos. pe urmă tricotăm 2 ochiuri împreună pe dos. 44 ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm din modelul II. Al 9-lea rînd cu scăderi: 46 ochiuri pe faţă. Începem cu 206. 1 scădere pe dos. 44 ochiuri pe faţă. 44 ochiuri pe faţă. 47 ochiuri pe faţă. pe urmă continuăm 6 cm în „punct de jerseu”. 46 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * încă de 2 ori. tricotăm 2 ochiuri împreună pe dos. Al 7-lea rînd cu scăderi: 47 ochiuri pe faţă. 48 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. 46 ochiuri pe faţă. 43 ochiuri pe faţă. 47 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. Cînd avem 15 cm măsuraţi de la marginea de jos. 1 scădere pe dos. Urmează iar 12 rînduri în „punct leneş”. 42 ochiuri pe faţă. tricotăm în următorul rînd * 50 ochiuri. o scădere pe dos. 43 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. urmează 50 ochiuri pe faţă. Repetăm încă de 2 ori de la * . 48 ochiuri pe faţă. Fusta se lucrează din două bucăţi la fel. Al 6-lea rînd cu scăderi: 47 ochiuri pe faţă. o scădere pe dos. o scădere pe dos. 47 ochiuri pe faţă. Urmează 50 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. o scădere pe dos. Al 4-lea rînd cu scăderi: 48 ochiuri pe faţă. 45 ochiuri pe faţă. tricotăm 2 ochiuri împreună pe dos (adică o scădere pe dos). 1 scădere pe dos. 47 ochiuri pe faţă. Al 5-lea rînd cu scăderi: 48 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. 45 ochiuri pe faţă. Al 3-lea rînd cu scăderi: 49 ochiuri pe faţă. Aceste 3 scăderi le repetăm mereu la cîte 8 rînduri (în total de 10 ori). 1 scădere pe dos. Tricotăm 12 rînduri în „punct leneş”.

După ce am tricotat 6 cm drept înainte. Lucrăm drept înainte. Marginile le înconjurăm cu 2 rînduri pe picioruşe croşetate. 46 ochiuri pe faţă. Rămîn 176 ochiuri. Cornelia Both şi Martha Recht. aşezăm un elastic. Rămîn 136 ochiuri. Închidem aici cu un nasture şi o cheotoare. 527 . Cînd fusta este de 29½ cm măsuraţi de la marginea de jos. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bretele separat. În linia taliei pe dos. prins într-un rînd de cruciuliţe duble. Ed. scăzînd cîte 6 ochiuri. pînă ce marginea exterioară este de 13 cm. formăm umărul. încheiem la mijlocul rîndului 70 ochiuri. 41 ochiuri pe faţă. 41 ochiuri pe faţă. Călcăm cele două bucăţi tricotate şi le asamblăm. Începînd de la marginea exterioară. Tehnică. Cu cele 106 ochiuri rămase tricotăm cu modelul II. 1959. 1 scădere pe dos. “Tricotaje de mînă”. scădem în rîndul următor ochiul al 10lea şi începînd de aici mereu al 4-lea ochi. Lăsăm deschisă cusătura din partea stîngă pe o porţiune de 5 cm. în total de 40 ori.Al 10-lea rînd cu scăderi: 45 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. La începutul celor 2 rînduri următoare încheiem cîte 15 ochiuri. 1 scădere pe dos.

Hăinuţa este închisă cu un fermoar care se poate deschide complet. Restul se tricotează astfel: Rîndul 1: (pe dosul lucrului) pe dos. 40 g lînă bleumarin şi 20 g lînă roşie. 528 . Rîndul 6: pe faţă. Rîndul 3: pe dos. Mărimea: Pentru copii de 4 – 5 ani. 61 Costumaşul compus din trei piese are o garnitură suedeză. Furnituri: Circa 550 g lînă albă de grosime mijlocie. 2½ şi 3. Model: I. Gulerul şi manşetele hăinuţei. Ochiurile pe faţă se iau din spatele andrelei. III. fermoar şi elastic. tricotăm întîi al 2-lea ochi pe faţă. andrele nr. Rîndul 2: pe faţă. II. Rîndul 4: * 6 ochiuri pe faţă. dar nu-i dăm drumul de pe andreaua stîngă. Repetăm de la * . Tivurile interioare ale hăinuţei se lucrează în „punct de jerseu”. Garnitura suedeză o tricotăm după schema dată.Costum de iarnă şi căciuliţă – Model nr. IV. tricotăm şi ochiul premergător pe faţă şi acum dăm drumul ambelor ochiuri deodată. Rîndul 5: pe dos. elasticul de la glezna pantalonaşului şi banta căciuliţei se tricotează în „punct de elastic”. Rîndul 7: pe dos.

La marginea exterioară creştem la cîte 8 cm. Între timp. de 3 ori cîte 1 ochi. La 3 cm măsuraţi de la tiv. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 26 cm de la tiv. Rămîn 82 ochiuri. * tricotăm întîi al 2-lea ochi pe faţă. la cîte 4 cm. După ce am terminat garnitura. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Vor fi în total 61 ochiuri. creştem aici şi începînd de aici. Repetăm de la * .Rîndul 8: 2 ochiuri pe faţă. 529 . Vor fi 88 ochiuri. tricotăm şi ochiul premergător şi acum dăm drumul ambelor ochiuri deodată. 2½ . Partea dreaptă a feţei: Începem cu 52 ochiuri pe andrele nr. Tricotăm 3 cm cu modelul II. la cîte 2 cm. Măsura: 27 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm cu modelul IV. Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos (marginea tivului). pe andrele nr. 3. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. la ambele margini. începem modelul suedez. de 3 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu modelul IV şi cu andrele nr. În rîndurile pe faţă nu tricotăm al 7-lea ochi. adăugăm la marginea dreaptă (cea interioară) 6 ochiuri. 2½. la 6 cm de la tiv. Hăinuţa Spatele: Începem cu 94 ochiuri. la cîte 2 rînduri. scădem la începutul rîndurilor următoare. la 6 cm de la tiv. dar numai după ce am tricotat 6 ochiuri şi am ridicat al 7-lea ochi al tivului. la marginea exterioară. măsuraţi vertical. 3. Încheiem. Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Între timp. creştem aici şi de aici la cîte 2 cm. de 5 ori cîte 1 ochi. cu andrele nr. tricotăm din nou cu modelul IV. de 12 ori cîte 5 ochiuri. îl ridicăm numai. începem garnitura lată suedeză. Rămîn 50 ochiuri. Vor fi 104 ochiuri. dar nu-i dăm drumul de pe andreaua stîngă. măsuraţi vertical. de 3 ori cîte 1 ochi. Creştem la ambele margini ale lucrului. Aceste 6 ochiuri le tricotăm în „punct de jerseu” în culoarea de fond pînă la răscroiala gîtului (tiv interior). Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. Umărul: Cînd avem 41 cm măsuraţi de la tiv. Tricotăm 3 cm cu modelul II. o dată 5 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Aceste 8 rînduri dau modelul. scădem la începutul rîndurilor următoare. Rămîn 28 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. Continuăm cu modelul IV. Răscroiala mînecii: La aceeaşi înălţime ca la spate scădem la marginea exterioară.

cu modelul I. 3. 2½. scădem la începutul rîndurilor următoare. Cînd mîneca are 28 cm de jos. aşezăm fermoarul în aşa fel. cînd marginea interioară este de 35 cm de la adăugarea ochiurilor. La feţe îndoim de asemenea tivul pe linia ochiurilor ridicate şi-l coasem cu puncte invizibile. Rămîn 12 ochiuri. Vor fi 78 ochiuri. pe dos cele tricotate pe dos. începem modelul suedez. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Mîneca: Începem cu 52 ochiuri pe andrele nr. De-a lungul feţelor şi în continuare în jumătatea lăţimii gulerului. 530 . Între timp. de 13 ori cîte 1 ochi. Călcăm părţile tricotate. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. la începutul lor o dată 13 ochiuri. scăzînd cîte 5 ochiuri. la 2 cm de la elastic. Din răscroiala gîtului ridicăm circa 110 ochiuri pe andrele nr. Încheiem. Îndoim înăuntru tivul de jos şi-l coasem. Această margine urmează drept înainte. încît să nu fie vizibil cînd este închis. Umărul: Se scade la aceeaşi înălţime şi în acelaşi fel ca la spate.Răscroiala gîtului: Între timp. le montăm. de 6 ori cîte 2 ochiuri. 2½ şi tricotăm 9 cm cu modelul I. cu modelul IV. de 16 ori cîte 1 ochi şi de 14 ori cîte 2 ochiuri. Încheiem pe faţă ochiurile tricotate pe faţă. Continuăm cu andrele nr. apoi continuăm cu modelul IV. Creştem la cîte 6 rînduri la începutul şi la sfîrşitul lor. scădem la cîte 2 rînduri.

În rîndul următor tricotăm 56 ochiuri ş. pe faţa lucrului. tricotăm pe dos tot aceste 82 ochiuri. La marginea stîngă creştem la cîte 7 rînduri. Tricotăm 6 cm cu modelul I. la cîte 2 cm. de 11 ori cîte 1 ochi. cu 126 ochiuri pe andrele nr. din nou cu rîndul întreg. 3. Mai tricotăm 2 cm în „punct de jerseu” şi încheiem. Între timp. Începem la marginea de jos cu 72 ochiuri. Continuăm şi tricotăm la cîte 2 rînduri cu 13 ochiuri mai puţin. La marginea dreaptă creştem la cîte 8 rînduri de 13 ori cîte 1 ochi. continuăm cu modelul suedez pe andrele nr. după schema „b”. În rîndul următor. Partea a doua se tricotează în sens opus. Marginea dreaptă urmează de la 33 cm măsuraţi de la elastic. pe urmă la cîte 7 rînduri de 3 ori cîte 1 ochi. La marginea stîngă scădem începînd de la 30 cm de la marginea de jos. După ce am terminat garnitura. drept înainte. tricotăm 82 ochiuri. continuăm cu rînduri prescurtate pentru a obţine înălţimea de la spate.Pantalonaşul Se tricotează în două bucăţi. 3. Călcăm cele 2 bucăţi tricotate. introducînd în acest tiv elastic îngust. Întoarcem. În rîndul următor tricotăm 69 ochiuri. pînă ce lucrăm după ultimul rînd prescurtat.m. întoarcem şi tricotăm tot aceste 69 ochiuri. După 4 rînduri în „punct leneş”. Rămîn 93 ochiuri. pe andrele nr. 2½. de 16 ori cîte 1 ochi. pe urmă executăm şi cusăturile din faţă şi din spate.d. întoarcem lucrul (acolo unde a fost pînă acum faţa va fi de acum înainte dosul lucrului) şi continuăm în „punct de 531 . restul rămîne pe andreaua stîngă. Împreunăm cusăturile piciorului pînă la 36 cm măsuraţi de la marginea de jos. Cînd pantalonaşul este de 59 m măsuraţi de la marginea de jos. 17 ochiuri. 2½.a. Căciuliţa Începem cu bordura răsfrîntă. Îndoim 2 cm partea de sus şi coasem cu puncte de tighel. Continuăm cu modelul IV pe andrele nr. la 4 cm deasupra elasticului începem modelul suedez îngust.

pe dos. pînă ce întoarcem după ultimul rînd prescurtat şi tricotăm. Cornelia Both şi Martha Recht. Rîndul 2: pe dos. O coasem de o parte a căciuliţei. întoarcem ş.d. Continuăm în felul acesta tricotînd la fiecare revenire cu 5 ochiuri mai puţin. Încheiem. tricotăm 110 ochiuri pe dos. Rîndul 4: pe faţă. Tehnică. 532 . “Tricotaje de mînă”. Garnitura în model suedez şi partea tricotată în „punct de jerseu” se calcă. lucrăm cu rînduri prescurtate: tricotăm 118 ochiuri pe faţă. La sfîrşitul benţii facem o cheotoare mică. Repetăm de la * pînă ce această bordură măsoară 11 cm. În rîndul următor tricotăm 95 ochiuri pe faţă. rîndul întreg. Pe partea opusă a căciuliţei coasem un nasture. Rîndul 3: pe dos.jerseu”. Începem o bantă îngustă pe 12 ochiuri şi lucrăm 120 cm în „punct de elastic”. 1959. Ed.a.m. * Următorul rînd 1: pe faţă. întoarcem. Executăm o cusătură la spate şi răsfrîngem garnitura din faţa căciuliţei. După 3 cm tricotaţi drept înainte.

* 2 ochiuri pe dos.Cardigan bărbătesc cu linii diagonale – Model nr. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. lungimea în mijlocul spatelui. Rîndul 5: * 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta. Repetăm de la * . După rîndul al 8-lea repetăm de la rîndul 1. restul pe faţă. Marginea de jos şi manşetele în „punct de elastic”. Model: I. 60 cm (măsură mare). 2 ochiuri pe dos. cît şi pe stradă. Banta pentru butoniere şi nasturi. Restul se tricotează astfel: a) Modelul aplecat spre dreapta: Rîndul 1: * 2 ochiuri pe dos. andrele nr. fără banta de la gît. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: ochiul ridicat în rîndul precedent se tricotează pe dos. luîndu-l din spatele andrelei. Furnituri: Circa 800 g lînă. 533 . Mărimea: Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi circa 120 cm. Repetăm de la *. Repetăm de la *. fără a-l tricota. II. 5 nasturi. cît şi cea de la buzunare. ridicăm al doilea ochi următor pe andreaua dreaptă. 62 O bantă simplă înconjoară modelul în linii diagonale. 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta. 2½ şi 3. Repetăm de la *. în „punct de jerseu”. 2 ochiuri pe dos. * 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta. pe urmă tricotăm pe faţă ochiul premergător şi dăm drumul ambelor ochiuri de pe andreaua stîngă). Rîndul 7: Ridicăm 1 ochi. Cardiganul se poate purta atît la sport. 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta (pe faţa lucrului. III.

Măsura: 30 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul III. Repetăm de la *. 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la *. cîte 3 ochiuri pînă la sfîrşit. Rîndul 7: Ridicăm 1 ochi. creştem aici. 534 . de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Repetăm de la *. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. * 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la *. După rîndul al optulea urmează iar primul rînd. Spatele şi mînecile. cu modelul III. (De primul şi ultimul ochi nu se ţine seama în model).b) Modelul aplecat spre stînga: Rîndul 1: * 1 ochi încrucişat. în dosul ochiurilor. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. de 6 ori cîte 1 ochi. Rîndul 5: * 2 ochiuri pe dos. Vor fi 152 ochiuri. tricotat cu andrele nr. Continuăm cu andrele nr. 1 ochi încrucişat aplecat spre stînga. Umărul: La 64 cm măsuraţi de la marginea de jos scădem la începutul rîndurilor următoare. Rămîn 140 ochiuri. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Tricotăm 6 cm cu modelul I. 3. ochiul premergător se ridică. de 8 ori cîte 1 ochi. 2½. 1 ochi încrucişat aplecat spre stînga. la ambele margini ale spatelui. Spatele: Începem cu 154 ochiuri pe andrele nr. fără a-l tricota). Vor fi 170 ochiuri. după schema dată. 2 ochiuri pe dos. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: ochiul ridicat în rîndul precedent se tricotează pe dos. Creştem la ambele margini ale lucrului. La creşteri şi mai apoi la scăderi se va observa continuitatea modelului. restul pe faţă. şi începînd de aici la cîte 2 cm. aplecat spre stînga (al doilea ochi următor se tricotează pe faţă. luîndu-l din faţa andrelei. luîndu-l din spatele andrelei. * 1 ochi încrucişat aplecat înspre stînga. 3 şi tot 30 ochiuri = 10 cm din modelul II. scădem la începutul rîndurilor următoare. 2½. se lucrează după schema dată. măsuraţi vertical. la cîte 4 cm. tricotat cu andrele nr. Răscroiala mînecii: Cînd spatele măsoară 42 cm de la marginea de jos. la care liniile se întîlnesc la mijloc.

Partea dreaptă a feţei se tricotează în sens opus. la marginea din dreapta creştem la cîte 5 cm. de 6 ori cîte 1 ochi. de 4 ori cîte 2 ochiuri. Buzunarul de jos: La 15 cm măsuraţi de la marginea de jos. de 7 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri. cîte 1 ochi pînă la sfîrşit. 2½. pe andrele nr. la cîte 2 rînduri. 7 cm pentru căptuşeala buzunarului. Tricotăm 31 ochiuri începînd de la marginea interioară. Începînd cu 33 ochiuri. La marginea exterioară continuăm scăderile de cîte 3 ochiuri pentru umăr. tricotăm 10 ochiuri de la începutul rîndului. de 9 ori cîte 1 ochi la marginea exterioară. măsuraţi vertical. cu modelul III după schema dată. la începutul şi la sfîrşitul lor. pe urmă scădem la cîte 2 rînduri de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi.Răscroiala gîtului: Între timp. şi începînd de aici la cîte 1 cm. scădem la cîte 2 rînduri mereu cîte 4 ochiuri. Umărul: La 64 cm de la marginea de jos. 3. La începutul celor 2 rînduri din urmă scădem cîte un ochi şi continuăm în acelaşi fel ca la buzunarul de jos. luăm 40 de ochiuri pe o andrea de rezervă şi sfîrşim andreaua tricotînd restul de 31 ochiuri. Cînd mîneca este de 47 cm sau altă măsură necesară antebraţului. Ochiurile buzunarului rămîn şi mai departe pe andreaua de rerzervă. de 32 ori 535 . La începutul celor 2 rînduri din urmă scădem cîte 1 ochi. luăm 31 ochiuri pe o andrea de rerzervă. la 69 cm măsuraţi de la marginea de jos. încheiem la mijloc 14 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 12 cm. Continuăm cu andrele nr. la 47 cm de la marginea de jos. de 2 ori cîte 7 ochiuri. creştem aici. Tricotăm 6 cm cu modelul I. Lăsăm lucrul de o parte. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Tricotăm 9 cm în „punct de jerseu”. în continuare lucrăm cu ochiurile căptuşelii buzunarului. Vor fi 92 ochiuri. după modelul III_b) şi fără buzunarul de sus. Răscroiala mînecii: La 42 cm măsuraţi de la marginea de jos. de 20 ori cîte 1 ochi şi la cîte 5 rînduri. cu modelul III_a). pe urmă tricotăm şi celelalte ochiuri. Mîneca: Începem cu 74 ochiuri. 3. şi începînd de aici la fiecare 1 cm. Cu alte andrele începem 42 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. scădem aici. pe urmă tricotăm şi restul ochiurilor. Răscroiala gîtului: Cînd marginea interioară este de 40 cm de la marginea de jos. de 8 ori cîte 3 ochiuri. la marginea interioară. Buzunarul de sus: Între timp. pînă se termină toate ochiurile. pînă se termină toate ochiurile. scădem de la marginea exterioară. Continuăm faţa după indicaţiile date. de 8 ori cîte 1 ochi. la gît. scădem la începutul rîndului următor 7 ochiuri. Marginea stîngă (cea interioară) urmează drept înainte. scădem la începutul rîndurilor următoare. Tricotăm 6 cm cu modelul I. Continuăm faţa. Partea stîngă a feţei: Începem cu 86 ochiuri pe andrele nr. Creştem la cîte 6 rînduri. tricotăm cu alte andrele. la începutul şi la sfîrşitul lor. Continuăm cu andrele nr. Vor fi 130 ochiuri. şi terminăm cu un rînd de ochiuri pe faţă (lăsăm lucrul la o parte). pe marginea exterioară. tricotăm pe faţa lucrului 16 ochiuri de la începutul rîndului. 2½.

Banta care înconjoară feţele şi gîtul o îndoim de-a lungul rîndului de ochiuri pe dos. ridicăm ochiurile pe andrele nr. Cornelia Both şi Martha Recht. “Tricotaje de mînă”. La marginea din dreapta ridicăm 213 ochiuri. Ridicăm ochiurile buzunarelor pe andrele nr. Nu călcăm părţile tricotate. o tivim şi o călcăm. Ed. le răsfrîngem. Festonăm butonierele prinzîndu-le două cîte două împreună.a. Prima la 2 cm de la marginea de jos a cardiganului. 2½. le aburim numai uşor. Urmează un rînd de ochiuri pe dos. La jumătatea lăţimii formăm şi aici 5 butoniere deasupra butonierelor din rîndul precedent. 1959.m. la spate 54 ochiuri. La marginea interioară a feţelor şi în continuare în jurul gîtului. Aici urmează. Aici formăm în faţa din stînga 5 butoniere orizontale. Montăm cardiganul. Tricotăm 2 cm cu modelul II. Fixăm de asemenea cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor. Din 5 ochiuri facem butoniera. iar 5 ochiuri pentru butonieră ş. Coasem nasturii. iar la marginea din stînga din nou 213 ochiuri. coasem cele două margini înguste. de 8 ori cîte 2 ochiuri. Încheiem.cîte 1 ochi. După rîndul cu butoniere tricotăm încă 2 cm în „punct de jerseu”. le călcăm şi le fixăm de feţele cardiganului. Rămîn 16 ochiuri. un rînd de ochiuri tricotate pe dos. pe faţa lucrului. Încheiem. 2½ şi tricotăm 3 cm cu modelul II. pe urmă mai tricotăm 3 cm. tricotăm 22 ochiuri. 536 . tricotrat pe faţa lucrului şi încă 4 cm în „punct de jerseu”. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. Tehnică.d. Îndoim în afară benzile buzunarelor.

Furnituri: Circa 700 g lînă. foarte plăcut de purtat atît la lucru. 3. este lucrată o dată cu feţele. se tricotează după schema dată. cît şi la sporturi. diagonală. 537 . andrele nr. Mărimea: Lărgimea cardiganului încheiat circa 126 cm.Cardigan bărbătesc cu fermoar – Model nr. 63 Cardigan larg. Elasticul de la marginea de jos şi manşetele se lucrează în „punct de elastic”. Model: I. Cea mai mare parte a cardiganului se tricotează în „punct de jerseu”. fermoar care se poate deschide complet. II. lungimea la mijlocul spatelui 71 cm (mărime mijlocie). Banta de garnitură în model diagonal. Garnitura lată. III.

Spatele: Începem cu 170 ochiuri cu modelul I. Tricotăm 7 cm. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri. 4 ochiuri pe faţă. care se lucrează după schema a. încheiem la la mijlocul rîndului 8 ochiuri. de 5 ori cîte 1 ochi. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. pe urmă lucrăm în locul „punctului de elastic” în „punct de jerseu” (banta diagonală se lucrează şi mai departe după schema dată). Partea dreaptă a feţei: Începem cu 96 ochiuri. lîngă ceafă. scădem la cîte 2 rînduri. scădem la începutul rîndurilor următoare. la ambele margini. 538 . măsuraţi vertical. Rămîn 142 ochiuri. Cele 4 ochiuri pe faţă de la începutul rîndului le tricotăm pînă la sfîrşit mereu pe dos în rîndurile cu soţ (tiv). iar la marginea interioară. Urmăm în „punct de elastic” pe care îl începem şi îl sfîrşim cu 2 ochiuri pe faţă. la ambele margini ale lucrului. apoi ochiul care închide rîndul. de 16 ori cîte 3 ochiuri. Continuăm drept înainte în „punct de jerseu” pînă avem 33 cm. La marginea exterioară scădem în continuare cîte 3 ochiuri. la 66 cm de la marginea de jos. Cînd răscroiala mînecii este de 12 cm. creştem aici şi de aici la cîte 2 cm. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Răscroiala gîtului: Între timp. 16 ochiuri cu modelul diagonal aplecat spre stînga. Tricotăm 7 cm cu această împărţire.Măsura: 28 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm cu modelul II. Umărul: Cînd spatele este de 62 cm de la marginea de jos. Continuăm drept înainte. cîte 3 ochiuri. pînă se termină toate ochiurile. împărţim ochiurile pe faţa lucrului astfel: ochiul de la margine. Vor fi 152 ochiuri.

Mîneca: Începem cu 86 ochiuri. 40 ochiuri. de 12 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 2 ochiuri. respectiv încheierea rîndurilor). lăsînd restul de 20 ochiuri pe altă andrea de rezervă. Cu acestea continuăm banta de garnitură (la marginea dinspre umăr am lăsat un ochi pentru începerea. iar banta de garnitură. pe urmă la începutul rîndurilor următoare pe dos. 6 ochiuri. Rămîn 26 ochiuri. pe dosul lucrului. 6 ochiuri pe dos. Continuăm faţa. Creştem la ambele margini ale lucrului. Continuăm cu modelul II. 539 . După 4 rînduri de model. Repetăm de la * pînă ce marginea interioarăm mai scurtă. 5 ochiuri pe faţă. cîte 1 ochi. Între timp. ridicăm 1 ochi. Pe alte andrele montăm 40 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. În rîndul următor. de 19 ori. 2 ochiuri pe faţă. de 30 ori cîte 1 ochi. pe faţa lucrului. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Lăsăm faţa de o parte. Cînd mîneca are 53 cm de la marginile de jos. pînă ce răscroiala mînecii este de 11 cm. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. tricotăm 2 rînduri prescurtate pentru a obţine rotunjirea benţii astfel: * tricotăm 3 rînduri din modelul diagonal.Buzunarul: La 15 cm de la marginea de jos tricotăm. Tricotăm drept înainte pînă avem 40 cm de la marginea de jos. Aici şi de aici la cîte 1½ cm. în locul ochiurilor buzunarului tricotăm cu ochiurile căptuşelii. La cele 36 de ochiuri adăugăm în ambele părţi cîte un ochi şi tricotăm 3 cm cu aceste 38 ochiuri. 2 ochiuri pe dos. Continuăm drept. Tricotăm 8 cm în „punct de jerseu”. Urmează al patrulea rînd al modelului. Tricotăm 12 cm cu modelul I. tricotăm: ochiul de la margine. Sfîrşim cu un rînd de ochiuri pe faţă şi lăsăm de o parte. Vor fi 124 ochiuri. întoarcem. le luăm pe o andrea de rezervă şi lucrăm cu cele 36 ochiuri următoare. Răscroiala mînecii şi a gîtului: La marginea exterioară scădem. la cîte 2 cm. Încheiem. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. sau altă măsură necesară antebraţului (nu socotim manşeta răsfrîntă). Rămîn 22 ochiuri. la începutul rîndului. În următorul rînd lucrat pe dos. creştem de 8 ori cîte 1 ochi. este de 7 cm. de 8 ori cîte 2 ochiuri. după schema b. Încheiem. la începutul rîndurilor pe dos. apoi sfîrşim rîndul. cu modelul aplecat spre dreapta. de 10 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. ochiul care încheie rîndul. Încheiem. Umărul: Cînd faţa este de 62 cm de la marginea de jos. În locul ultimului rînd tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă pe urmă mai tricotăm 3 cm. în aceaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii şi începînd de aici la cîte 2 cm. Partea stîngă a feţei: Se tricotează în sens opus. scădem la marginea exterioară de 16 ori cîte 1 ochi pentru răscroiala gîtului. la începutul următorului rînd pe dos. tricotăm la începutul rîndului cele 20 ochiuri de pe andreaua de rezervă. La începutul ultimelor două rînduri scădem cîte 2 ochiuri. scădem la marginea exterioară.

dar numai pe cele împletite în „punct de jerseu”. Tricotăm 2 benţi. liberă. răsfrîngem şi prindem de faţă.Marginea de sus. Tehnică. Coasem cele trei margini libere ale căptuşelii buzunarelor. Tivul de 5 ochiuri în „punct de jerseu” de la margine se îndoaie şi se coase de interiorul feţelor cu puncte invizibile. în lăţime de un ochi. Ed. coasem. Însăilăm deschizătura buzunarului. atît de lungi cît fermoarul. “Tricotaje de mînă”. Banta de garnitură se abureşte uşor de tot. Fixăm fermoarul astfel. cu care acoperim benţile de bumbac ale acestuia. cele două margini înguste. încît să acopere spatele cu 1 cm. a buzunarului o îndoim în afară. încît să nu se vadă cînd este încheiat. Asamblăm. 1959. Cele două margini înguste ale benţii se cos împreună şi se aşează în răscroiala de la ceafă în aşa fel. începînd fiecare pe cîte 8 ochiuri. 540 . Cornelia Both şi Martha Recht. pe urmă călcăm bucăţile tricotate.

peste tot este foarte util şi plăcut de purtat. 64 Pe stradă. Spatele: Începem cu 164 ochiuri cu modelul I şi tricotăm 3 cm. tricotăm un 541 . Mărimea: Lărgimea vestonului încheiat la nasturi circa 118 cm. Model: I. Tivurile interioare se lucrează în „punct de jerseu”. Furnituri: Circa 700 g lînă de grosime mijlocie. În locul ultimului rînd pe dos. ridicăm ochiul următor. deasupra ochiului ridicat tricotăm 1 ochi pe faţă. Măsura: 30 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm din modelul II. Aceste 4 rînduri se repetă. deasupra ochiului pe faţă ridicăm 1 ochi. Repetăm de la *. 2½ şi 5 nasturi. andrele nr. Restul se lucrează în „punct de ţesătură” (tissu): Rîndul 1: * 1 ochi pe faţă. se lucrează însă inversat.Veston tricotat – Model nr. firul este în faţa ochiului ridicat. Rîndul 3: la fel ca rîndul 1. „Punctul de ţesătură” în care este lucrat nu se întinde şi nu se deformează. Rîndul 2: pe dos. II. acasă sau la lucru. lungimea la mijlocul spatelui 70 cm (circumferinţa pieptului 100 – 104 cm). Rîndul 4: pe dos. sau lînă subţire luată în două.

de 22 ori cîte 3 ochiuri şi de 18 ori cîte 2 ochiuri. Tricotăm 6 ochiuri de la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. Rămîn 134 ochiuri. lîngă gît. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. drept înainte. încheiem la mijloc 12 ochiuri. la 73 cm de la marginea de jos. Tricotăm 9 cm cu modelul II. lăsăm la o 542 . scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri. Partea stîngă a feţei: Începem cu 82 ochiuri. creştem de 6 ori cîte 1 ochi. la cîte 3½ cm. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 46 cm. La marginea interioară. Încheiem.rînd de ochiuri pe faţă. pe urmă continuăm cu modelul II. luăm pe faţa lucrului 22 ochiuri pe o andrea de rezervă. Marginea dreaptă (cea exterioară) urmează. Răscroiala gîtului: Între timp. Umărul: La 67 cm de la marginea de jos scădem. la 12 cm de la tiv. tricotăm 39 ochiuri şi trecem restul de 34 ochiuri pe altă andrea de rezervă. Lăsăm la o parte. Cu alte andrele începem 43 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. la cîte 6 cm. pînă la 20 cm. şi începînd de aici. Continuăm cu modelul II. scădem mereu la cîte 2 rînduri. Rămîn 39 ochiuri. Vor fi 146 ochiuri. Lucrăm cu cele 39 ochiuri. Prima la 6 cm de la adăugarea ochiurilor. şi începînd de aici la cîte 2 cm. celelalte la cîte 9 cm una de alta. măsuraţi vertical. În locul ultimului rînd pe dos. la începutul rîndurilor următoare. de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 101 ochiuri. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Vor fi 176 ochiuri. La marginea interioară lucrăm drept înainte şi facem 5 butoniere. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă şi totodată adăugăm la marginea stîngă 13 ochiuri. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 2 ochiuri. tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”. şi de 14 ori cîte 1 ochi. de 6 ori cîte 1 ochi. Buzunarul de jos: Între timp. Vor fi 95 ochiuri. creştem aici. la ambele margini. cîte 4 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Sfîrşind cu un rînd cu soţ. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Creştem la ambele margini. Aici. Tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă. pe urmă începînd pe faţa lucrului cu un rînd de ochiuri pe faţă.

la fel ca la buzunarul de jos. tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă. Creştem la cîte 2½ cm. iar restul ochiurilor le trecem pe altă andrea de rezervă. Cu alte andrele începem 35 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 7 cm cu modelul II. Încheiem. Coasem nasturii. facem un mic colţ. Continuăm cu modelul II. Încheiem. Răscroiala gîtului: În acelaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii şi începînd de aici la fiecare 1 cm. Coasem tivul de jos şi cel de la mîneci. Însăilăm deschizăturile buzunarelor şi călcăm bucăţile tricotate. de 8 ori cîte 1 ochi. de 12 ori cîte 2 ochiuri. 543 . la 51 cm de la marginea de jos. dar aici formăm 5 butoniere verticale. la începutul rîndurilor. Ridicăm ochiurile de la partea dreaptă a feţei. În locul ultimului rînd pe dos tricotăm 1 rînd de ochiuri pe faţă. sau altă măsură necesară antebraţului. la marginea exterioară. la cîte 2 rînduri. scădem la marginea exterioară. Mîneca dreaptă: Începem cu 92 ochiuri. pe urmă. Continuăm faţa şi tricotăm în locul buzunarului ochiurile căptuşelii (Atenţie la continuitatea modelului!). pe urmă tricotăm cele 31 ochiuri ale căptuşelii în locul celor ale buzunarului. Festonăm butonierele prinzînd şi dublura. Continuăm şi scădem de 26 ori cîte 1 ochi. le asamblăm. scădem la marginea interioară cîte un ochi pînă la sfîrşit. se îndoaie şi se cos. Lăsăm la o parte. Vor fi 128 ochiuri. o dată 10 ochiuri. Umărul: Cînd faţa are 67 cm de la marginea de jos. Tricotăm 4 cm cu modelul I. luăm începutul la rîndului 11 ochiuri pe o andrea de rezervă. Rămîn 20 ochiuri. Repetăm de 3 ori de la *. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Coasem cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor. la ambele margini ale lucrului de 18 ori cîte 1 ochi. Cînd mîneca are 47 cm de la tiv. cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. pe urmă 2½ cm în „punct de jerseu”. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 2 ochiuri. Tricotăm un tiv la fel şi la partea stîngă a feţei. măsuraţi vertical. de 4 ori cîte 3 ochiuri. tricotăm 31 ochiuri. scădem la începutul următoarelor rînduri: o dată 9 ochiuri. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Mîneca stîngă: Se tricotează în sens opus. Cu cele 31 ochiuri. de 8 ori cîte 2 ochiuri.parte. La începutul răscroielii gîtului. Călcăm tivurile şi le prindem pe dinăuntrul vestonului cu puncte invizibile. creştem aici şi începînd de aici la cîte 6 rînduri. de 3 ori cîte 3 ochiuri. Buzunarul de sus: Între timp. Răscroiala mînecii: La 46 cm de la marginea de jos scădem la marginea exterioară. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. corespunzătoare celor 5 butoniere ale feţei. Cînd răscroiala mînecii este de 11 cm. de 4 ori cîte 1 ochi. Partea dreaptă a feţei: Se tricotează în sens opus şi fără butoniere. pe urmă scădem de 2 ori cîte 1 ochi. Cele 4 mici tivuri ale buzunarelor se calcă separat. de 2 ori cîte 3 ochiuri. pînă la mijlocul răscroielii gîtului din spate. la începutul rîndului următor.

544 .

III. II.Pulover bărbătesc cu model norvegian – Model nr. Restul în „punct de jerseu” şi modelul norvegian. lungimea la mijlocul spatelui 59 cm. andrele nr. 50 g lînă neagră. 65 Acest pulover sport se poate face din lînă galbenă. pînă la înălţimea totală de 36 cm. La marginea de jos are o garnitură cu model norvegian. 545 . Manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. Spatele: Montăm 150 ochiuri din lînă galbenă. pe andrele nr. Mărimea: Lărgimea peste piept aproximativ 100 cm. Continuăm drept cu modelul norvegian. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul III. 2½ şi 5 andrele de ciorapi. Furnituri: Circa 600 g lînă galbenă. în „punct leneş”. Fondul se poate înlocui cu alb sau cu orice culoare deschisă. Model: I. 2½ şi tricotăm drept 1½ cm. 50 g lînă portocalie. apoi din nou cu lînă galbenă în „punct de jerseu”. cu firul mai plin. Bordura de jos a puloverului se tricotează în „punct leneş”. după schema dată.

de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. 2½ şi tricotăm o manşetă de 8 cm înălţime.Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Mîneca: Montăm 78 ochiuri din lînă galbenă pe andrele nr. În total am scăzut 14 ochiuri şi au mai rămas 42 ochiuri cu care continuăm drept pe această linie. Am scăzut în total 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine). La înălţimea totală de 52 cm. În total am crescut 40 ochiuri. În continuare tricotăm 40 cm în înălţime în „punct de jerseu”. avînd grijă ca tot timpul să avem 2 ochiuri în plus faţă de montajul spatelui. scădem la mijlocul feţei 40 ochiuri într-un singur rînd şi astfel am împărţit lucrul în două părţi. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. cîte 56 ochiuri la fiecare parte. Umărul: La înălţimea totală de 56 cm. de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 8 ori cîte 7 ochiuri. de 2 ori cîte 6 ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. Continuăm lucrul cu partea următoare în acelaşi fel. Avem 118 ochiuri cu care 546 . în „punct de semielastic”. În total am scăzut 86 ochiuri (cîte 43 ochiuri la fiecare umăr) şi au mai rămas 38 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd. Faţa: Montăm 152 ochiuri de lînă galbenă şi lucrăm la fel ca la spate. Umărul: Formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 3 ochiuri. Avem 124 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 56 cm. Răscroiala gîtului: Lucrăm prima parte scăzînd la începutul rîndurilor pe linia răscroielii gîtului: o dată 4 ochiuri. începem să formăm linia umărului scăzînd o dată 2 ochiuri. însă inversat.

de 48 ori cîte 1 ochi. la partea dreaptă a feţei. de 4 ori cîte 4 ochiuri. Tehnică. Deasupra modelului norvegian.începem să formăm ovalul mînecii. 1959. Călcăm aburit toate părţile tricotate în „punct de jerseu” şi model norvegian şi încheiem la maşină. Ed. scăzînd la începutul următoarelor rînduri astfel: de 2 ori cîte 8 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. Împrejurul răscroielii gîtului ridicăm pe 4 andrele nr. Cornelia Both şi Martha Recht. Încheiem într-un singur rînd. coasem o clapă falsă tricotată din 30 ochiuri de lînă galbenă. 547 . scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. 2½ de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 4 cm înălţime. în „punct de semielastic” şi bordată cu negru. de 12 ori cîte 2 ochiuri. iar restul de 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd.

4 nasturi. 2 ochiuri pe dos. 548 . apoi primul şi lăsăm ambele ochiuri deodată de pe andrea. Furnituri: Circa 600 g lînă albă. apoi primul şi lăsăm ambele ochiuri deodată de pe andrea. Rîndul 2: (pe dosul lucrului) acoperit. se poate tricota din lînă albă sau orice altă culoare deschisă. următoarele 2 ochiuri le lucrăm pe faţă astfel: lucrăm mai întîi ochiul al 2lea. Elasticul de jos. Mărimea: Lărgimea peste piept aproximativ 100 cm. 2½ şi tricotăm drept. Repetăm de la *. 2½. Bentiţa în „punct leneş”. lungimea puloverului 65 cm. cu un punct simplu şi discret. manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. în „punct de semielastic”. Restul cu modelul următor: Rîndul 1: (pe faţa lucrului) * 4 ochiuri pe faţă. următoarele 2 ochiuri le lucrăm pe faţă astfel: lucrăm mai întîi ochiul al 2-lea. În continuare tricotăm cu modelul III o bucată de 32 cm în înălţime. III. 10 cm în înălţime. închis în faţă cu 4 nasturi. II. Spatele: Montăm 140 ochiuri pe andrele nr. Model: I. Rîndul 3: repetăm de la rîndul 1. 66 Acest pulover bărbătesc. 2 ochiuri pe dos.Pulover sport bărbătesc – Model nr. andrele nr. 1 ochi pe dos. Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul III.

împărţim lucrul în 2 părţi: pe prima andrea (partea stîngă a feţei) vom lucra cu 76 ochiuri. La marginea interioară a feţei. inversat. În total am scăzut 84 ochiuri (cîte 42 ochiuri pe un umăr).Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 7 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri. o dată 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. începem să formăm răscroiala gîtului scăzînd. În total am scăzut 10 ochiuri. Lucrăm mai întîi pe prima andrea cu 76 ochiuri astfel: la marginea interioară a feţei vom lucra drept pînă la înălţimea totală de 60 cm. la înălţimea totală de 60 cm. Avem 66 ochiuri cu care lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 62 cm. cu singura deosebire că în rîndul întîi vom creşte 8 ochiuri (la marginea interioară a lucrului) pe care le lucrăm în „punct leneş” fără a forma butoniere. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. iar pe andreaua a doua (de rezervă) vor rămîne 68 ochiuri. o dată 8 ochiuri. În continuarea acestor 8 ochiuri lucrăm restul de 68 ochiuri cu modelul III. avînd grijă ca primele 8 ochiuri să le tricotăm în „punct leneş” şi să formăm pe această linie 4 butoniere la distanţă de 5 cm între ele (prima butonieră o formăm la distanţă de 2 cm de la începutul acestei bentiţe în „punct leneş”). Partea dreaptă a feţei o executăm la fel. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd pentru fiecare umăr de 6 ori cîte 7 ochiuri. Faţa: Montăm 144 ochiuri pe anrele nr. Umărul şi răscroiala gîtului: La această înălţime începem să formăm linia umărului scăzînd de 6 ori cîte 7 ochiuri. Au mai rămas la mijlocul spatelui 26 ochiuri pe care le scădem într-un singur rînd. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine) şi au mai rămas 110 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 62 cm. începem să scădem astfel: o dată 6 ochiuri. În continuare lucrăm drept. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 42 cm. avînd în permaneţă 4 ochiuri în plus. la începutul rîndurilor pe această linie. La înălţimea totală de 42 cm. 549 . o dată 5 ochiuri. 2½ (deci cu 4 ochiuri mai mult decît la spate) şi tricotăm pînă la răscroiala mînecii întocmai ca şi spatele.

astfel: o dată îl lucrăm din spate. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. de 16 ori cîte 1 ochi. 550 . Călcăm aburit şi încheiem la maşină. crescînd la ambele margini cîte 1 ochi la 2 1/2cm. o dată din faţă. Coasem de mînă gulerul. În rîndul următor creştem 10 ochiuri. Avem 102 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd tot la al 2-lea rînd. în „punct de semielastic”. dublînd tot al 6-lea ochi. capătul fentei pe dos şi nasturii. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd. Am crescut în total 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la fiecare margine). de 6 ori cîte 4 ochiuri şi încheiem ultimele 18 ochiuri într-un singur rînd. de 2 ori cîte 7 ochiuri.Mîneca: Montăm 60 ochiuri şi tricotăm drept. de 10 ori cîte 3 ochiuri. o manşetă de 8 cm înălţime. Gulerul: Montăm 120 ochiuri şi tricotăm în „punct de semielastic” 10 cm în înălţime. Avem 70 ochiuri cu care continuăm a tricota 40 cm înălţime cu modelul III.

551 . 2½. 20 g lînă verde. Rîndul 3: Repetăm de la rîndul 1. lucrăm ochiul 3 pe faţă ş. Model: I. III.a.m. adică ochiul care în rîndul precedent a fost ridicat şi ochiul pe faţă. Plastronul se lucrează în „punct leneş” toate rîndurile pe faţă. II. Manşetele şi elasticul de jos se tricotează în „punct de semielastic”. 67 Acest pulover din lînă maron se lucrează într-un punct original şi foarte uşor de executat. Măsura: 25 ochiuri şi 37 rînduri = 10 cm din modelul III. Rîndul 2: (pe dosul lucrului) lucrăm tot cîte 2 ochiuri împreună pe dos. Restul cu următorul model: Rîndul 1: (pe faţa lucrului) introducem andreaua între ochiul 1 şi 2 şi ridicăm 1 ochi pe faţă. Se poate îmbrăca la sport şi la lucru. introducem andreaua între ochiul 2 şi 3 şi ridicăm 1 ochi pe faţă. lucrăm ochiul 2 pe faţă. lucrăm ochiul 1 pe faţă. Furnituri: Circa 650 g lînă maron. andrele nr.Pulover bărbătesc cu guler şal şi plastron – Model nr. introducem andreaua între ochiul 3 şi 4 şi ridicăm 1 ochi pe faţă. lungimea puloverului 65 cm.d. Mărimea: Lărgimea peste piept circa 96 cm.

în „punct de semielastic”. urmează 2 cm cu lînă verde şi din nou 3 cm cu lînă maron. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor. Răscroiala plastronului: La înălţimea totală de 47 cm. scăzînd după indicaţiile date pentru spate. În total am scăzut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine) şi au mai rămas 96 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 62 cm. Avem 60 ochiuri cu care continuăm să tricotăm 40 552 . începem să formăm răscroiala plastronului încheind într-un singur rînd 58 ochiuri de la mijlocul feţei. În rîndul următor creştem 10 ochiuri. pentru fiecare umăr: o dată 3 ochiuri şi de 3 ori cîte 6 ochiuri. În total am scăzut 42 ochiuri (cîte 21 ochiuri pe fiecare umăr). 3 cm în înălţime. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Mîneca: Montăm 50 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. Încheiem într-un singur rînd cele 54 ochiuri rămase la mijlocul spatelui. în „punct de semielastic”. Răscroiala mînecii: Cînd lucrul măsoară o înălţime totală de 41 cm. o dată îl lucrăm din spate.Spatele: Montăm 110 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept. dublînd tot al 5-lea ochi. Faţa: Montăm 114 ochiuri (cu 4 ochiuri mai mult decît la spate) şi executăm lucrătura întocmai ca şi la spate. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi. Tricotăm partea a doua la fel. avînd grijă de a menţine permanent acest plus de 4 ochiuri. urmează 2 cm cu lînă verde şi din nou 3 cm cu lînă maron. o dată din faţă. Astfel am împărţit lucrul în două părţi. În rîndul următor creştem 10 ochiuri adică tot al 11-lea ochi îl lucrăm dublat. Umărul: În acest punct începem să formăm linia umărului. începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare. 2½ şi tricotăm drept. Avem 120 ochiuri cu care vom tricota drept 33 cm în înălţime cu modelul III. inversat. Prima parte o tricotăm drept la ambele margini pînă la înălţimea de 62 cm. 3 cm în înălţime.

Ed. Avem 92 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. Tehnică. crescînd la ambele margini cîte 1 ochi la 2½ cm. “Tricotaje de mînă”. 2½ şi tricotăm drept. în „punct leneş”. Petrecem plastronul parte peste parte şi îl coasem cap în cap cu marginile răscroielii. iar ultimele 8 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. încheind toate ochiurile într-un singur rînd. Cornelia Both şi Martha Recht. Călcăm aburit foarte uşor pe dosul lucrului şi încheiem prin cusături de mînă. o bucată de 60 cm înălţime. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. 1959. 553 . de 6 ori cîte 4 ochiuri. Am crescut în total 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la o margine).cm în înălţime cu modelul III. Răsfrîngem plastronul pentru a forma un mic guler şal. Plastronul: Montăm 58 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. de 16 ori cîte 1 ochi. de 10 ori cîte 3 ochiuri.

trasate vertical. 6 (pe dosul lucrului): acoperit. * repetăm de la *. Rîndul 9: repetăm de la rîndul 1. 20 g lînă galbenă. cît şi la sporturile de iarnă. 20 g lînă verde. 2½ şi 5 andrele de ciorapi. 68 Pulover maron cu garnitură din fire de lînă verde şi galbenă. 2 ochiuri împreună pe dos. Restul cu modelul următor: Rîndul 1. 5 (pe faţa lucrului): * 15 ochiuri pe faţă. Rîndul 2. Furnituri: Circa 600 g lînă maron. Elasticul din talie şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. 1 ochi pe dos.Pulover bărbătesc cu garnitură din fire colorate – Model nr. 554 . Măsura: 30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. Model: I. 1 jeteu. * repetăm de la *. Se poatre îmbrăca atît la lucru. lungimea puloverului 59 cm. II. Rîndul 8: acoperit. 4. andrele nr. Mărimea: Lărgimea peste piept circa 100 cm. 3. 3 ochiuri pe dos. Rîndul 7: * 15 ochiuri pe faţă.

de 2 ori cîte 6 ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. Umărul: Aici începem să formăm linia umărului scăzînd. În total am scăzut 86 ochiuri (cîte 43 ochiuri pe un umăr). de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. începem să formăm linia umărului scăzînd: o dată 2 ochiuri. În continuare tricotăm 40 cm în înălţime cu modelul II. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. de 2 ori cîte 3 ochiuri. pe care o vom începe la 52 cm înălţime totală. În acest punct scădem 14 ochiuri într-un singur rînd la mijlocul feţei. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. Restul de 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Continuăm la fel lucrul pe andreaua următoare. de 48 ori cîte 1 ochi. Am scăzut în total 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine). în „punct de semielastic”. Continuăm cu modelul II drept pînă la înălţimea totală de 36 cm. În total am crescut 40 ochiuri. Am împărţit astfel lucrul în două părţi (a 56 ochiuri). pe linia răscroielii gîtului: o dată 4 ochiuri. Faţa: Montăm 152 ochiuri şi tricotăm la fel ca pentru la spate (avînd tot timpul 4 ochiuri în plus faţă de partea din spate) pînă la răscroiala gîtului. Rămîn 42 ochiuri cu care continuăm drept pe această linie. însă inversat. de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 8 ori cîte 7 ochiuri. Mîneca: Montăm 78 ochiuri pe andrele nr. Avem 118 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor rumătoare: de 2 ori cîte 8 ochiuri. 2½ şi lucrăm o manşetă de 8 cm înălţime. la începutul rîndurilor următoare. Avem 122 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 56 cm.Spatele: Montăm 148 ochiuri şi tricotăm drept 8 cm în înălţime în „punct de semielastic”. La înălţimea totală de 56 cm. de 12 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 4 ochiuri. În total am scăzut 14 ochiuri. Răscroiala mînecii: În acest punct începem răscroiala mînecii. Lucrăm prima parte scăzînd la începutul rîndurilor. 555 . de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Rămîn 36 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem acum într-un singur rînd.

şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. Ed. Cornelia Both şi Martha Recht. Călcăm din nou şi încheiem la maşină. trasăm prin jeteuri cîte 1 şiret răsucit din 4 fire lînă galbenă şi 4 fire de lînă verde. Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. Pe linia răscroielii gîtului ridicăm ochiurile corespunzătoare pe 4 andrele groase de ciorapi şi tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 8 cm înălţime.După ce am călcat aburit părţile tricotate cu modelul II. 1959. 556 .

andrele nr. Mărimea: Lărgimea peste piept circa 106 cm. cît şi altor cerinţe. Furnituri: Circa 800 g lînă. 2 1/2 şi 3. 69 Acest pulover simplu şi călduros. tricotat din lînă albă cu firul potrivit de gros. Model: 557 .Pulover sport bărbătesc călduros – Model nr. corespunde atît sporturilor de iarnă. 5 andrele de ciorapi.

În ultimul rînd creştem 20 ochiuri. pe această linie. adică tot al 7-lea ochi îl lucrăm dublat: o dată din faţă. Restul vom tricota cu modelul din schemă. În total am scăzut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). Lucrăm în continuare drept cu andrele nr. o dată din spate. Avem 130 ochiuri. Astfel am împărţit lucrul pe două andrele. 2½ şi tricotăm 8 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Avem 150 ochiuri. începem răscroiala gîtului. pînă la înălţimea totală de 39 cm. elasticul din talie şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. Manşetele. Avem 32 ochiuri. La înălţimea de 23 cm de la începutul răscroielii mînecii formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor. 3 şi modelul din schemă. 2 ochiuri şi apoi de 3 ori cîte 1 ochi. pe linia răscroielii gîtului. Continuăm la fel lucrul cu cele 50 ochiuri de pe andreaua următoare. Măsura: 28 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. 558 . cîte 50 ochiuri pe fiecare andrea. de 3 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 7 ochiuri. scăzînd la începutul fiecărui rînd. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoatre scădem la fiecare margine a lucrului: 3. de 6 ori cîte 3 ochiuri. scăzînd la mijlocul spatelui 30 ochiuri într-un singur rînd. plus cîte 1 ochi la fiecare margine. 2. Continuăm cu 50 ochiuri pe prima andrea. Spatele: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr.I. II. Umărul şi răscroiala gîtului: La înălţimea de 22 cm de la începutul răscroielii mînecilor.

Continuăm lucrul la fel pe andreaua următoare. scăzînd de 3 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 7 ochiuri. pe 5 andrele groase de ciorapi. la începutul rîndurilor următoare. de 10 ori cîte 1 ochi. 559 . De jur împrejurul răscroielii gîtului ridicăm. creştem la fiecare margine a lucrului.Faţa: Tricotăm la fel ca la spate. în continuare. 120 ochiuri şi tricotăm 16 cm în „punct de semielastic”. începem răscroiala gîtului. scăzînd 26 ochiuri la mijlocul feţei. Încheiem întrun singur rînd luînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. scăzînd pe linia răscroielii gîtului. Avem 98 ochiuri. 2½ şi tricotăm drept 7 cm în „punct de semielastic”. cu singura deosebire că la 18 cm înălţime de la începutul răscroielii mînecii. Continuăm 38 cm cu andrele nr. formăm linia umărului. După dorinţă. Rămîn 22 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. La înălţimea totală de 46 cm. În ultimul rînd creştem 10 ochiuri (tot la al 6-lea ochi îl lucrăm dublat). iar la înălţimea de 23 cm de la începutul răscroielii mînecii. Mîneca: Montăm 62 ochiuri pe andrele nr. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 4 ochiuri. de 7 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. la începutul rîndurilor. de 50 ori cîte 1 ochi. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm (de 13 ori). Lucrăm fiecare parte separat. 3 şi modelul II. însă inversat. şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. îndoim gulerul înăuntru sau în afară. Călcăm aburit şi încheiem prin cusătură de mînă. astfel încît să obţinem 118 ochiuri în total. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoarelor două rînduri cîte 9 ochiuri şi. Am împărţit astfel lucrul în două părţi.

Furnituri: Circa 300 g lînă. 70 Aplicînd într-o altă variantă modelul cunoscut sub denumirea de „şarpe” sau „torsadă”. lungimea vestei 63 cm. 2 ochiuri pe dos. Totul se lucrează în „punct de jerseu”. 2 şi 2½. Mărimea: Lărgimea peste piept aproximativ 98 cm. Rîndul 1: (pe faţa lucrului) 2 ochiuri pe dos. Model: I. Repetăm o dată de la *. Rîndul 4: acoperit. Rîndul 5: repetăm de la rîndul 1. Rîndul 2: acoperit. *8 ochiuri pe faţă. II. în „punct de elastic” şi în „punct leneş”. lucrăm pe faţă ochiurile următoare (3 şi 4). se poate obţine o vestă frumoasă şi practică. * 2 ochiuri ridicate nelucrate şi lăsate în faţa lucrului pe o andrea de rezervă. ochiuri pe dos. următoarele 2 ochiuri (5 şi 6) le ridicăm pe o andrea şi le lăsăm în spatele lucrului. Repetăm o dată de la *. andrele nr. Mijlocul feţei se lucrează cu modelul următor: Pentru executarea acestui model sînt necesare 22 ochiuri. apoi tot pe faţă cele 2 ochiuri de pe andreaua de rezervă. Lucrăm pe faţă următoarele 2 ochiuri (7 şi şi apoi lucrăm pe faţă ochiurile (5 şi 6) lăsate pe andreaua de rezervă. 560 .Vestă bărbătească cu garnitură – Model nr. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos.

Spatele: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. în total 80 ochiuri scăzute pe ambii umeri. 1 ochiuri la începutul rîndurilor. pe această linie. scădem la fiecare margine astfel: 4. scăzînd cîte 1 ochi la 1 cm astfel: la marginea interioară a feţei lucrăm 11 ochiuri cu modelul II. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor. Avem 146 ochiuri. 3. avînd grijă ca primele 10 şi ultimele 10 ochiuri de pe andrea să le lucrăm în „punct leneş”. Începînd din rîndulal 11-lea scădem la fiecare margine a lucrului astfel: 4. 1 ochiuri. Începînd din rîndul al 11-lea. în punct de jerseu”. în „punct de jerseu”. în „punct de jerseu”. În următoarele 10 rînduri vom lucra astfel: primele şi ultimele 23 ochiuri de pe andrea le vom lucra în „punct leneş”. Continuăm pe andrele nr. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de elastic”. cîte 60 ochiuri pe o andrea. Avem 120 ochiuri cu care continuăm să tricotăm drept 25 cm. Continuăm lucrul pe prima andrea tricotînd 20 cm în înălţime în „punct de jerseu” şi jumătate din modelul II (11 ochiuri). la marginea exterioară a lucrului tricotăm mereu 10 ochiuri în „punct leneş”. iar restul spatelui (100 ochiuri). iar următoarele 2 ochiuri în „punct de jerseu” le lucrăm împreună pe faţă. 2½ o bucată de 23 cm înălţime. de 20 ori cîte 4 ochiuri. avînd la mijloc 22 ochiuri cu modelul II. În total am scăzut 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la fiecare margine). crescînd la fiecare margine. În total am scăzut 26 ochiuri.Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul I. 2. Continuăm lucrul pe andrele nr. 3. în „punct de jerseu” şi modelul II. Avem 120 ochiuri cu care continuăm lucrul drept. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm (de 8 ori). cîte 1 ochi la 3 cm (de 8 ori). avînd grijă ca primele şi ultimele 10 ochiuri de pe andrea să le lucrăm în „punct leneş”. Faţa: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. 2. iar restul de 100 ochiuri de la mijlocul rîndului le vom lucra în „punct de jerseu”. scăzînd astfel 1 ochi. la începutul rîndurilor. În următoarele 10 rînduri vom lucra astfel: primele şi ultimele 23 ochiuri de pe andrea (total 46 ochiuri) le vom lucra în „punct leneş”. urmează 22 ochiuri cu modelul II şi în continuare 54 ochiuri în „punct de jerseu”. Rămîn la mijlocul spatelui 40 ochiuri pe care le scădem într-un singur rînd. astfel: lucrăm 54 ochiuri în „punct de jerseu”. o bucată de 23 cm în înălţime. În total creştem 16 ochiuri. În total creştem 16 ochiuri. Avem 120 ochiuri pe care le împărţim pe 2 andrele. avînd grijă ca la mijlocul feţei să introducem în lucru modelul II. 2½ în „punct de jerseu”. 5 cm în înălţime. 3. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de elastic”. Avem 146 ochiuri. 561 .

pe această linie. la începutul rîndului. Ed. Cornelia Both şi Martha Recht. însă inversat. o bucată de lungimea corespunzătoare răscroielii gîtului şi încheiem scăzînd cîte 1 ochi la fiecare rînd (pe aceeaşi parte pe care iniţial am crescut) pînă cînd terminăm ochiurile. cap în cap cu răscroiala gîtului. Călcăm aburit.Începem a forma linia umărului. crescînd cîte 1 ochi numai întro parte pînă cînd avem 10 ochiuri. Bentiţa de la gît: Montăm pe o andrea de ciorapi 1 ochi şi tricotăm în „punct leneş”. iar bentiţa din jurul gîtului o coasem invizibil cu mîna. Tricotăm cu aceste 10 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. în „punct leneş”. Continuăm la el lucrul pe andreaua următoare. Tehnică. scăzînd de 10 ori cîte 4 ochiuri. 1959. 562 . încheiem la maşină.

următoarele 2 ochiuri se tricotează împreună pe dos. o dată luîndu-l din faţă. o dată din spatele andrelei. 2½ şi 3.Vestă cu mîneci. Furnituri: Circa 500 g lînă de grosime mijlocie. Măsura: 26 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Model: I. Restul se tricotează astfel: Rîndul 1: 6 ochiuri pe faţă. 71 Această vestă este frumoasă şi practică. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Mărimea: Lungimea vestei încheiată la nasturi circa 106 cm. 3 cu modelul II (ochiul 563 . Andrele nr. Ochiul tricotat de 2 ori se socoteşte drept 1 ochi la numărătoare. Spatele: Începem cu 127 ochiuri pe andrele nr. lungimea la mijlocul spatelui 60 cm (circumferinţa pieptului 96 – 98 cm). şi 4 nasturi. Rîndul 2: 6 ochiuri pe dos. II. Aceste 2 rînduri se repetă. * următorul ochi se tricotează pe faţă de 2 ori. Continuăm cu andrele nr. Urmează 6 ochiuri pe faţă. Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos. sau subţire luată în două. atît pe faţa. Repetăm de la *. 2½. cît şi pe dosul lucrului. cu un model în dungi şi buzunare tăiate. încheiată la două rînduri de nasturi – Model nr. Tivurile interioare se lucrează în „punct de jerseu”.

luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. 564 . la începutul rîndurilor. atît pe faţa. luăm 34 ochiuri pe o andrea de rezervă şi tricotăm restul de 42 ochiuri. Vor fi 137 ochiuri. A doua pereche de butoniere vine la 11 cm deasupra primei perechi. Tricotăm la ambele margini. 3. Tricotăm 3 cm cu modelul I. tricotăm ochiurile căptuşelii. Lăsăm lucrul de o parte. de 5 ori cîte 1 ochi. creştem aici. pînă se termină toate ochiurile. la 63 cm măsuraţi de la marginea de jos. scădem la cîte 2 rînduri. Pe alte andrele începem 36 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. la cîte 6 cm. scădem la începutul rîndurilor următoare de 6 ori cîte 4 ochiuri şi cîte 3 ochiuri. tricotăm la începutul rîndului 14 ochiuri. Creştem la ambele margini ale lucrului. Tricotăm 9 cm. de 5 ori cîte 1 ochi. Rămîn 105 ochiuri. în aceeaşi împărţire cu ochiurile buzunarului de pe andreaua de rezervă. 2½. Răscroiala gîtului: Între timp. pînă la 19 cm. Răscroiala mînecii: La 38 cm măsuraţi de la marginea de jos scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. şi începînd de aici la ambele margini. Ochiurile buzunarului rămîn mai departe pe andreaua de rezervă. Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 1 ochi. la gît. La marginea interioară. şi lăsăm de o parte. măsuraţi vertical. din 5 ochiuri facem a doua butonieră. la cîte 2 cm. După ochiul care începe rîndul. Buzunarul: La 10 cm de la tiv. Partea stîngă a feţei: Începem cu 90 ochiuri pe andrele nr. Continuăm cu andrele nr. Umărul: Cînd spatele are 59 cm de la marginea de jos. Sfîrşim cu un rînd fără soţ. pe faţa lucrului. Cînd răscroiala mînecii ete de 11 cm. cîte 3 ochiuri pînă la sfîrşit. cît şi pe dosul lucrului. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. La 4 cm de la tiv formăm prima pereche de butoniere. Continuăm faţa şi în locul ochiurilor buzunarului lăsate pe andreaua de rezervă. tricotăm cu modelul II. cu modelul II. Tricotăm 6 ochiuri de la începutul rîndului. din 5 ochiuri facem o butonieră. drept înainte. tricotăm 21 ochiuri. Vor fi 115 ochiuri.începător şi cel care sfîrşeşte rîndul nu intră în model). încheiem la mijlocul rîndului 11 ochiuri.

scădem la marginea exterioară. tricotăm şi aici 2 cm de tiv. la cîte 2 rînduri. Ridicăm şi la partea stîngă a feţei ochiurile în acelaşi fel. Tricotăm un tiv la fel şi la buzunare. Cînd mîneca are 48 cm de la marginea de jos. Rămîn 21 ochiuri. de 34 ori cîte 1 ochi. de 7 ori cîte 1 ochi. scădem în rîndurile următoare. La marginea de jos a răscroielii gîtului facem un mic colţ în tiv. pe urmă. şi începînd de aici mereu la cîte 4 rînduri. Umărul: La 59 măsuraţi de jos scădem la marginea exterioară. 2½ şi anume: de la tivul îndoit pînă la mijlocul răscroielii gîtului circa 180 ochiuri. cîte 4 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. creştem. Călcăm bucăţile tricotate şi le montăm. la începutul rîndului următor 8 ochiuri. Festonăm butonierele. Îndoim tivurile de jos şi le coasem pe dinăuntru. Împreunăm cele două şuviţe cu o cusătură la mijlocul spatelui şi le coasem pe dinăuntru. de 18 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 2 cm cu modelul I. Fixăm cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor. o dată 7 ochiuri. 2½. la cîte 2 rînduri. Tricotăm în „punct de elastic” un tiv la fel ca la spatele şi la faţa vestei. la 20 cm măsuraţi de la marginea de jos. de 10 ori cîte cîte 2 ochiuri. Încheiem. Mîneca dreaptă: Începem 75 ochiuri pe andrele nr. Vor fi 111 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. Încheiem. Partea dreaptă a feţei: Se lucrează invers şi fără butoniere. scădem aici. de 25 ori cîte 1 ochi şi mereu la cîte 6 rînduri. la cîte 2½ cm. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. de 14 ori cîte 1 ochi. şi începînd de aici la cîte 1½ cm. aici. o dată 3 ochiuri. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Răscroiala mînecii: La 38 cm măsuraţi de la marginea de jos. Continuăm cu modelul II cu andrele nr. 3. Creştem la ambele laturi ale mînecii.Răscroiala gîtului: Cînd marginea interioară are 19 cm de la marginea de jos. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. Între timp creştem la marginea dreaptă (cea exterioară). coasem nasturii. la începutul rîndurilor. La marginea interioară a feţei drepte ridicăm ochiurile pe andrele nr. şi începînd de aici la cîte 6 cm de 3 ori cîte 1 ochi. măsuraţi vertical. 565 .

Tehnică. 1959.“Tricotaje de mînă”. Cornelia Bith şi Martha Recht. Ed. 566 .

* 1 ochi pe faţă.Vestă bărbătească petrecută – Model nr. Rîndul 3: ca rîndul 1. II. În faţă are două părţi încrucişate una peste alta. 7 ochiuri pe dos. Repetăm de la *. 2 şi 2½. Repetăm de la *. Rîndul 9 şi 11: la fel ca rîndul 1 şi 3. * 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 13 şi 15: 9 ochiuri pe dos. III. lungimea vestei 62 cm. cu următorul model: Rîndul 1 (pe faţa lucrului): 4 ochiuri pe dos * 1 ochi pe faţă. Repetăm de la *. Model: I. 3 nasturi. Benţile de la răscroiala mînecilor şi banta care bordează feţele se lucrează în „punct leneş”. 72 Practică şi elegantă. Rîndul 17 şi 19: 8 ochiuri pe dos. Rîndul 2 şi toate rîndurile pe dosul lucrului: se lucrează acoperit. această vestă se lucrează din lînă maron. 567 . 9 ochiuri pe dos. Mărimea: Lărgimea peste piept 100 cm. 9 ochiuri pe dos. 7 ochiuri pe dos. * 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 5 şi 7: 3 ochiuri pe dos. Spatele şi faţa se lucrează la fel. Repetăm de la *. Furnituri: Circa 300 g lînă de grosime mijlocie. Centura din talie se lucrează în „punct de elastic”. andrele nr.

Umărul: Începem să scădem linia umărului astfel: de 6 ori cîte 6 ochiuri şi încheiem. Avem 146 ochiuri. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. crescînd cîte 1 ochi la 3 cm pe linia subraţului. Avem 106 ochiuri cu care continuăm drept încă 22 cm în înălţime. Pe această linie (a subraţului) vom creşte mereu cîte 1 ochi la 3 cm. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm (de 8 ori). cu modelul III. Partea dreaptă a feţei: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. vom scădea cîte 1 ochi la 0. Total creştem 16 ochiuri. Am scăzut în total 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la o margine). Continuăm lucrul pe prima andrea scăzînd la marginea interioară a lucrului. 2 şi tricotăm în „punct de elastic”. 2½ o bucată de 24 cm înălţime. Repetăm de la rîndul 1. pe diagonala A – B. Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul III.Rîndul 21 şi 23: se lucrează la fel ca rîndul 13 şi 15. Continuăm cu andrele nr. începînd de la terminarea elasticului şi pînă la răscroiala mînecii.65 m (începînd din punctul A). Răscroiala mînecii: Începem să scădem astfel: în rîndul 1 scădem cîte 12 ochiuri la fiecare margine. Continuăm pe andrele nr. cîte 53 ochiuri pe o andrea. o bantă de 10 cm înălţime. La marginea interioară a feţei. însă inversat. o bantă de 10 cm înălţime. Spatele: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. 2 şi lucrăm în „punct de elastic”. 568 . Împărţim apoi ochiurile pe două andrele. 2½ cu modelul III şi tricotăm 8 cm în înălţime. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel. iar în rîndurile următoare scădem de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi.

cap în cap cu marginea răscroielii. În total scădem 20 ochiuri. Benţile de la răscroiala mînecii: Montăm 10 ochiuri pe andrele de ciorapi şi lucrăm în „punct leneş” două beţi de lungimea răscroielii mînecilor. cap în cap cu bordura vestei. Coasem banta prin cusături de mînă de jur-împrejurul acestei linii. Partea dreaptă a feţei se va prinde de elasticul din talie pe dedesubt cu o cheotoare. Le încheiem şi le coasem de mînă. în „punct lenş”. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Umărul: Formăm linia umărului scăzînd cîte 8 ochiuri la începutul fiecărui rînd pe dosul lucrului. inversat.65 cm). formăm 3 butoniere la distanţă de 3 cm între ele. apoi de două ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Continuăm apoi drept pe această linie încă 24 cm (pe diagonala A – B continuăm a scădea mereu cîte 1 ochi la 0. Banta din faţă: O lucrăm tot pe 10 ochiuri. începem să scădem răscroiala mînecii astfel: în rîndul întîi scădem 12 ochiuri. la marginea exterioară. în lungimea pe care o măsoară vesta de jur-îmrejurul feţelor şi răscroielii gîtului. 569 . Partea stîngă a feţei o executăm la fel.Răscroiala mînecii: La înălţimea de 24 cm de la terminarea elasticului. cu singura deosebire că începînd din al doilea rînd al elasticului şi pînă în punctul A.

8. Rîndul 3. lucrată din lînă galbenă. Punctul întrebuinţat aici şi cunoscut de noi sub denumirea de „fluturaş”. 6 nasturi. cît şi pentru băieţi. După aceea. * apoi ochiul al 8-lea îl ridicăm pe dedesubtul celor 5 fire trasate şi îl aducem prin faţa lor strîngîndu-le în mănunchi. Rîndul 1 (pe dosul lucrului): toate ochiurile pe dos. 4. îi dă un aer vesel şi copilăresc. 5 ochiuri ridicate nelucrate cu firul trecut prin faţă. Repetăm de la *. mutînd fluturaşii cu 5 ochiuri spre stînga. 11: se lucrează toate ochiurile pe dos.Jachetă pentru băiat de 7 ani – Model nr. 73 Această jachetă încheiată la două rînduri de nasturi. Furnituri: Circa 400 g lînă galbenă. 10: * 5 ochiuri pe faţă. 9 ochiuri pe faţă *. Rîndul 13: repetăm de la rîndul 1. Repertăm de la *. II. Clapele buzunarelor şi banta care bordează marginile jachetei se tricotează în „punct leneş”. cu marginile bordate de o garnitură maron. andrele nr. 6. Rîndul 2. 30 g lînă maron. Mărimea: Lungimea jachetei 44 cm. 570 . 5. Restul jachetei îl tricotăm cu modelul următor: executarea acetui model cunoscut sub denumirea de „fluturaş” necesită un număr de ochiuri divizibil cu 5. chiar şi cele care înd rîndul precedent au fost ridicate. Model: I. se potriveşte atît pentru fetiţe. 7. Rîndul 12: 7 ochiuri pe faţă. 2½. plus cîte 1 ochi la fiecare margine. lucrăm acest al 8-lea ochi pe faţă. 9.

Pe o andrea de rezervă montăm 20 ochiuri din lînă galbenă şi lucrăm. scăzînd pentru fiecare umăr de 5 ori cîte 6 ochiuri. În total vom forma 3 perechi de butoniere la înălţime de 11 cm între ele (vertical). vom forma buzunarul astfel: lucrăm primele 30 ochiuri (pe faţa lucrului). Cînd lucrul are 8 cm înălţime totală.Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II. următoarele 2 ochiuri le scădem formînd prima butonieră. ridicăm următoarele 20 ochiuri pe o andrea de rezervă şi le lăsăm în faţa lucrului. în „punct leneş” 3 cm în înălţime. de 2 ori cîte 7 ochiuri. tricotăm în continuare 10 ochiuri şi formăm a 2-a butonieră din 2 ochiuri. Am scăzut în total 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la fiecare margine) şi au mai rămas 94 ochiuri cu care lucrăm drept. apoi lucrăm ultimele 18 ochiuri de pe andrea. Pe altă andrea lucrăm altă bucată de 5 cm înălţime. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 26 cm începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare. în total 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr). în „punct de jerseu”. În rîndul următor (de întors) în locul celor 2 ochiuri scăzute pentru fiecare butonieră. vom monta pe andrea alte 2 ochiuri (4 ochiuri pentru ambele butoniere) şi continuăm lucrul. Acestea vor forma căptuşeala buzunarelor. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Lăsăm ochiurile pe andrea fără a le încheia. Umărul: La înălţimea totală de 42 cm începem să formăm linia umărului. Continuăm cu lînă galbenă şi modelul II încă 1 cm înălţime şi formăm 2 butoniere în acelaşi rînd astfel: tricotăm 2 ochiuri. în continuarea primelor 30 ochiuri lucrate adăugăm una din andrelele de rezervă cu 20 ochiuri lucrate anterior (bucata pentru căptuşeala buzunarelor) şi le lucrăm şi pe acestea în continuarea primelor 30 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Montăm 68 ochiuri de lînă maron şi tricotăm drept 3 cm în înălţime în „punct leneş”. o bucată de 5 cm înălţime. În continuare tricotăm drept 23 cm în înălţime cu lînă galbenă şi modelul II. iar cele 34 ochiuri rămase la mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd. Continuăm lucrul drept pînă la înălţimea de 8 cm. 571 . Spatele: Montăm 120 ochiuri de lînă maron şi tricotăm drept.

Mîneca: Montăm 64 ochiuri cu lînă maron şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm înălţime. În total am crescut 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine). pe care o coasem de mînă împrejurul feţelor şi gîtului. Executăm la fel partea stîngă a feţei. “Tricotaje de mînă”. scăzînd de 5 ori cîte 6 ochiuri. cele 20 ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 26 cm începem răscroiala mînecii. Ed. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. 572 . în „punct leneş”. pînă la înălţimea de 42 cm. Restul de 8 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Tehnică. Avem 90 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. de 2 ori cîte 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 5 ochiuri. În total am scăzut 82 ochiuri (cîte 41 ochiuri la fiecare margine). inversat şi fără butoniere. iar la marginea interioară a feţei vom scădea. În total am scăzut 13 ochiuri şi au mai rămas 55 ochiuri cu care vom tricota drept pe această linie.Continuăm drept cu modelul II. Pe 8 ochiuri din lînă maron tricotăm în „punct leneş” o bentiţă de circa 90 cm. Clapa buzunarului: Lucrăm drept 2 cm în înălţime. Coasem 6 nasturi. Continuăm cu lînă galbenă şi modelul II şi tricotăm 26 cm în înălţime. coasem căptuşeala buzunarelor şi clapele şi încheiem la maşină. formînd clapa buzunarului. Cornelia Both şi Martha Recht. o dată 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. (concomitent cu începutul răscroielii mînecii) cîte 1 ochi la 3 rînduri (de 25 ori). cu lînă maron. 1959. o dată 7 ochiuri. Umărul: Începem să formăm linia umărului. Călcăm aburit. de 42 ori cîte 1 ochi. scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie.

Elasticul din talie şi manşetele se tricotează în „punct de elastic”. ridicăm 1 ochi. Repetăm de la *. Restul se lucrează astfel: Rîndul 1 (închis): * 2 ochiuri pe faţă. urmează 2 ochiuri pe faţă. 40 cm (pentru copii de 9 – 10 ani). Model: I. uni. II. Mărimea: Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi circa 82 cm. Furnituri: Circa 220 g lînă de culoare închisă şi circa 150 g lînă de culoare deschisă. 2½ şi 5 nasturi. andrele nr. * ridicăm 1 ochi ca în rîndul întîi. cu benţi late. Benţile pentru nasturi şi butoniere.Cardigan pentru băiat – Model nr. Rîndul 3 (deschis): 1 ochi pe faţă. fără bantă. Repetăm de la *. deasupra celor 2 ochiuri pe faţă din rîndul precedent. Rîndul 2 (închis): * ochiul ridicat în rîndul precedent se tricotează pe faţă. firul este în dosul andrelei. III. lungimea la mijlocul spatelui. Repetăm de la *. tricotăm 2 ochiuri pe dos. 74 Acest cardigan frumos şi practic se tricotează într-un model pepit. luîndu-l din spatele andrelei. 573 . precum şi marginea buzunarului se lucrează în „punct de jerseu”.

Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul III. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. la cîte 2 rînduri. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. Umărul: Între timp. Vor fi 104 ochiuri. Aceste 4 rînduri se repetă. 10 cm. măsuraţi vertical. creştem aici. Spatele: Începem cu 122 ochiuri în culoarea închisă. Continuăm cu modelul III şi tricotăm 20 cm cu acesta. şi de aici la fiecare 1 cm. Răscroiala mînecii: La începutul rîndului următor scădem la marginea exterioară 7 ochiuri şi la cîte 2 rînduri. creştem de 6 ori cîte 1 ochi. Această margine continuă drept înainte. la ambele margini. La marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 2 ochiuri. Aici.Rîndul 4 (dechis): ca rîndul 2. cu lînă de culoare închisă. Tricotăm 5 cm cu modelul I. Faţa: Începem cu 60 ochiuri. pînă ce răscroiala mînecii măsoară. 574 . Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 12 ori cîte 1 ochi. şi de aici la cîte 2 cm. Rămîn 98 ochiuri. cîte 4 ochiuri. Răscroiala gîtului: Cînd spatele este de 40 cm măsuraţi de la marginea de jos. încheiem la mijlocul rîndului 8 ochiuri. vertical. pînă se termină toate ochiurile. de 3 ori cîte 1 ochi. la 41 cm măsuraţi de la marginea de jos. Continuăm cu modelul III şi tricotăm 20 cm cu el. Continuăm drept înainte. scădem la marginea exterioară. de 6 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 5 cm cu modelul I.

Încheiem. Îndoim banta şi prindem în ea cele două feţe şi răscroiala gîtului. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. tricotăm 4 ochiuri şi din 6 ochiuri facem o butonieră. Vor fi 92 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare: de 2 ori cîte 6 ochiuri. ca banta să ajungă. de 6 ori cîte 2 ochiuri. din următorul rînd pe faţă tricotăm 10 ochiuri. formăm umărul. Continuăm această margine drept înainte. la colţul de jos al celeilalte feţe. cu lînă de culoare închisă. vin la distanţă de 5½ cm una de alta. luîndu-l din spatele andrelei. Buzunarul: Începem cu 28 ochiuri cu modelul III şi tricotăm 7 cm. Umărul: Cînd lucrul are 41 cm de la marginea de jos. În următorul rînd pe faţă tricotăm 15 ochiuri. întoarcem şi tricotăm pe faţă aceleaşi 10 ochiuri. de 15 ori cîte 1 ochi. 575 . ci îl ridicăm. atît. Mîneca: Începem cu 62 ochiuri. tricotăm tot aceste 10 ochiuri pe dos. întoarcem. Încheiem. scăzînd cîte 4 ochiuri. De-a lungul acestor ochiuri ridicate vom îndoi banta. Cînd banta este atît de lungă încît ajunge de la marginea de jos a feţii pînă la umăr. Călcăm părţile tricotate. Ochiul al 16-lea (cel din mijloc) nu-l tricotăm pe faţa lucrului. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. În următorul rînd pe dos lucrăm cu toate ochiurile (am tricotat cîte 2 rînduri prescurtate. sfîrşim rîndul. Tricotăm 6 cm cu modelul I. de 34 ori cîte 1 ochi. Repetăm încă de 5 ori de la * pe urmă tricotăm drept înainte. La 3 cm de la marginea de jos formăm prima pereche de butoniere. ridicăm 1 ochi. tricotăm 4 ochiuri. Banta: Începem 31 ochiuri şi tricotăm în „punct de jerseu”. Continuăm cu lînă de culoare închisă. cu lînă de culoare închisă. şi de aici la cîte 3 rînduri. în total 5. * tricotăm 8 rînduri drept înainte. pe urmă mai tricotăm 3 cm. în acelaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii. după montarea cardiganului. le montăm. ridicăm 1 ochi. începem şi răscroiala gîtului: scădem la marginea interioară. de 24 ori cîte 1 ochi. În următorul rînd pe dos tricotăm 10 ochiuri. Tricotăm 5 ochiuri de la margine. cu modelul II. din 6 ochiuri facem o butonieră. Buzunarul îl tivim în lăţime de 2 ochiuri şi îl coasem de faţa stîngă. tricotăm 4 ochiuri şi din 6 ochiuri facem a doua butonieră apoi tricotăm 5 ochiuri. pentru a obţine la spate rptunjirea benţii). Rămîn 16 ochiuri. restul rămîne pe andreaua stîngă. Celelalte perechi de butoniere. Cînd mîneca este de 34 cm măsuraţi de la marginea de jos.Răscroiala gîtului: Între timp. pe urmă continuăm cu modelul III şi creştem mereu la începutul şi la sfîrşitul rîndului al optulea.

Ed.“Tricotaje de mînă”. Tehnică. 1959. Cornelia Both şi Martha Recht. 576 .

Faţa este tricotată întrun model suedez şi se închide cu un fermoar care se poate deschide complet. 2. 75 Hăinuţa dreaptă şi largă este potrivită atît pentru băieţi. 20 – 30 g lînă albastru deschis.Hăinuţă închisă cu fermoar – Model nr. de 6 ori cîte 1 ochi. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă (marginea tivului). la cîte 4 cm. andrele nr. Creştem la ambele margini. În locul ultimul rînd pe dos. 45 cm (pentru copii de 5 – 6 ani). 2 şi 2½. Continuăm cu andrele nr. III. Feţele se lucrează într-un model suedez după schema dată. Model: I. cît şi pentru fetiţe. un fermoar care se poate deschide complet. Vor fi 128 ochiuri. 577 . Restul se tricotează în „punct de jerseu”. II. Tricotăm 3 cm în culoare brună. 32 ochiuri = 10 cm cu modelul II. fără guler. Furnituri: Circa 400 g lînă brună. lungimea la mijlocul spatelui. tot în „punct de jerseu”. bordo şi galbenă. 2½. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm cu modelul III. Mărimea: Lărgimea hăinuţei circa 82 cm. Spatele: Începem cu 116 ochiuri pe andrele nr. în „punct de jerseu”. Gulerul şi manşetele se lucrează în „punct de elastic”.

Răscroiala gîtului: Între timp. Tricotăm la marginea interioară drept înainte. 578 . şi de aici la cîte 2 cm. de 2 ori cîte 5 ochiuri şi 6 ochiuri. 6 ochiuri. de 6 ori cîte 1 ochi. Tricotăm drept înainte. Rămîn 53 ochiuri. Umărul: Cînd spatele are 43 cm de la tiv. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi continuăm cele două bucăţi separat. Urmăm această margine drept înainte. cînd marginea interioară este de 44 cm de la marginea de jos. pe urmă continuăm cu modelul suedez. şi de aici la cîte 2 cm. la ambele margini ale lucrului. o dată 6 ochiuri. La marginea interioară. Tricotăm cu modelul III. În locul ultimului rînd pe dos. măsuraţi vertical. de 3 ori cîte 1 ochi. Umărul: Cînd faţa are 43 cm de la tiv.Răscroiala mînecii: Cînd avem 28 cm de la marginea de jos. Vor fi 110 ochiuri. Răscroiala mînecii: După ce am tricotat 28 cm de la tiv. cîte 6 ochiuri. la cîte 2 rînduri. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Aici. încheiem la mijlocul rîndului 12 ochiuri. Rămîn 104 ochiuri. pînă se termină toate ochiurile. creştem aici. creştem la marginea exterioară. scădem la marginea exterioară. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. la 45 cm de la tiv. de 3 ori cîte 1 ochi. scădem la cîte 2 rînduri. 2 cu lînă brună. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 5 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Rînduirea dungilor cu modelul suedez este arătată de numerotarea schemei. Răscroiala gîtului: Între timp. Faţa: Începem cu 63 ochiuri pe andrele nr. Vor fi 69 ochiuri. pînă se termină toate ochiurile. scădem la marginea exterioară. scădem la cîte 2 rînduri. în rîndul următor. la cea exterioară creştem la cîte 4 cm. scădem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 10 ori cîte 5 ochiuri. pe urmă mai scădem la cîte 2 rînduri de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. pînă ce răscroiala mînecii este de 9 cm măsuraţi vertical. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. lîngă gît.

Îndoim feţele în lăţime de 2 cm şi coasem fermoarul. 2. de 8 ori cîte 2 ochiuri. cu modelul III. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 15 ori cîte 1 ochi. începînd pe 5 ochiuri. Rămîn 16 ochiuri. de 2 ori cîte 6 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare. Călcăm puternic părţile tricotate şi le asamblăm. Vor fi 92 ochiuri. în culoare brună. de 34 ori cîte 1 ochi. 2 şi tricotăm 8 cm cu modelul I. 2½. Cu aceste benţi acoperim panglica de bumbac a fermoarului. şi pe dos cele tricotate pe dos. atît de lungi cît marginea interioară a feţelor. Încheiem. Continuăm cu andrele nr. 579 . Mîneca: Începem cu 62 ochiuri. la ambele margini ale lucrului. Tricotăm. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile pe andrele nr. pe andrele nr.Cealaltă parte a feţei: Se tricotează în sens opus. în „punct de jerseu”. Cînd mîneca are 30 cm de la marginea de jos. Creştem la cîte 1½ cm. Încheiem pe faţă ochiurile tricotate pe faţă. cu lînă brună. 2 benţi în culoare brună. Tricotăm 6 cm cu modelul I.

580 .“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. Tehnică. 1959.

Măsura: 38 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. Rîndul 2: 2 ochiuri pe dos. II. 1 ochi pe faţă. Repetăm de la *. andrele nr. 581 . * 3 ochiuri pe dos. cu următorul model: Rîndul 1: * 3 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă *. 2½. Restul. Mărimea: Pentru băiat de 8 – 9 ani. Vom avea grijă ca întotdeauna în rîndurile de întors ochiul care în rîndul anterior a fost lucrat pe faţă. Linia întrebuinţată poate fi gri sau bleumarin. să fie lucrat pe dos şi anume la mijlocul celor 3 ochiuri lucrate pe dos. Modelul este identic pe ambele părţi ale lucrului. Necesită mai multe ochiuri decît alte modele. Repetăm de la *. Platca din faţă se lucrează în „punct de jerseu”. Model: I.Pulover pentru băiat de 8 ani Acest original pulover pentru băiat de 8 – 9 ani este foarte uşor de executat. Furnituri: Circa 300 g lînă gri. 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: Repetăm de la rîndul 1.

şi tricotăm în acelaşi fel. Restul de 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. de 3 ori cîte 8 ochiuri şi o dată 10 ochiuri. Am format astfel tivul răscroielii gîtului pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct invizibil. Continuăm lucrul pe prima andrea cu 70 ochiuri în „punct de jerseu” astfel: pe linia răscroielii mînecii tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 42 cm. Am scăzut în total 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la fiecare margine) şi au mai rămas 100 ochiuri cu care tricotăm în continuare pînă la înălţimea totală de 42 cm. scădem cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe faţă cîte 1 ochi la sfîrşitul rîndurilor pe dos. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 6 ori cîte 8 ochiuri şi de 2 ori cîte 10 ochiuri. de 40 ori cîte 1 ochi. Faţa: O lucrăm la fel ca şi spatele pînă la înălţimea totală de 36 cm. Avem 98 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. iar pe o andrea de rezervă lăsăm 30 ochiuri. iar pe linia răscroielii gîtului. astfel: pe prima andrea luăm 70 ochiuri. ridicînd 40 ochiuri pe dosul lucrului (sub platca din faţă). 2½ şi tricotăm 33 cm în înălţime cu modelul II. scăzînd la începutul rîndurilor ce urmează de 2 ori cîte 8 ochiuri. Umărul: De aici începem să formăm linia umărului. cresscînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm. Continuăm lucrul pe andreaua următoare. Mîneca: Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. însă inversat. de 2 ori cîte 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 5 ochiuri. cu modelul II. În total am crescut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine). Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 7 ochiuri. 582 . cu care tricotăm mai departe 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) şi apoi continuăm 2 cm în înălţime în „punct de jerseu”. scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie. cînd începem să formăm linia umărului. Aici împărţim lucrul în două părţi.Spatele: Montăm 132 ochiuri pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept 27 cm înălţime. În total am scăzut 68 ochiuri (cîte 34 ochiuri la un umăr) şi au mai rămas 32 ochiuri la mijlocul spatelui.

1959. pe fir drept.Călcăm aburit platca lucrată în „punct de jerseu” şi încheiem prin cusături de mînă. 583 . de aceeaşi culoare ca puloverul. La marginea interioară a plătcii aplicăm pe dos un tiv din ţesătura de lînă sau mătase. Ed. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht.

Elasticul din talie. Măsura: 32 ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm cu modelul II. Răscroiala mînecii raglan: Cînd spatele este de 28 cm de la marginea de jos. Vor fi 130 ochiuri. şi 4 andrele de împletit ciorapi. Elasticul din talie. andrele nr. Furnituri: Circa 320 g lînă în culoarea de fond şi circa 50 g lînă într-o culoare contrstantă. Model: I. 77 Scăderile vizibile ale mînecilor raglan formează garnitura acestui pulover. fără elasticul de la gît. II. Mărimea: Lărgimea puloverului circa 82 cm. tricotăm următoarele rînduri astfel: 584 . de 47 cm (pentru copii de 6 – 7 ani). lungimea la mijloul spatelui. 2 şi 2½ . de la gît şi manşete în „punct de elastic”. Continuăm în culoarea de bază. Descrierea scăderilor la mîneca raglan este dată în text. 2. cu modelul II. cu mînecă raglan – Model nr.Pulover pentru băiat. Restul se tricotează în „punct de jerseu”. cu andrele nr. cu lînă în culoarea contrastantă. Cele două buzunare sînt înguste. Creştem la ambele margini. 2½. Tricotăm 5 cm cu modelul I. Spatele: Începem cu 116 ochiuri pe andrele nr. la cîte 3 cm. de la manşete şi de la gît se tricotează într-o culoare contrastantă. de 7 ori cîte 1 ochi. tăiate.

Buzunarul: Între timp. pe urmă tricotăm al treilea ochi pe faţă. pe andrele nr. Faţa: Începem cu 124 ochiuri. 1 ochi lungit tricotat din 3 ochiuri. Creştem la ambele margini. 1 scădere spre dreapta. 2 ochiuri pe dos. Rîndul 3: ochiul începător. continuăm rîndul pe faţă. pînă rămîn 6 ochiuri pe andreaua stîngă. modelul II. 1 ochi pe faţă. Rîndul 4: pe dos. tot din spatele andrelei şi abia acum primul ochi pe faţă. Încheiem. 15 ochiuri pe faţă. Urmează o scădere spre dreapta. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim întîi bucata din dreapta. la 6 cm de la elasticul din talie. 1 ochi pe faţă. pe urmă al doilea şi abia acum dăm drumul deodată celor trei ochiuri de pe andreaua stîngă (ochi lungit aplecat spre dreapta). apoi tricotăm primul ochi. mereu la cîte 3½ cm. o scădere spre stînga. Următorul rînd se tricotează astfel: ochiul de la margine. 1 ochi pe faţă şi ochiul care încheie rîndul. Elasticul din talie se lucrează la fel ca la spate. 4 ochiuri pe faţă. Rămîn 38 ochiuri. la fel ca înainte. o scădere spre stînga. Tricotăm următoarele 38 ochiuri şi le trecem pe altă andrea de rezervă. Rîndul 2: pe dos. 1 ochi pe faţă. şi ochiul care încheie rîndul. 2 ochiuri pe dos. Lucrăm cu cele 29 ochiuri următoare. luat din faţa andrelei. tricotăm în următorul rînd. acestea le luăm pe o andrea de rezervă. Continuăm în culoarea de fond. La marginea exterioară nu mai scădem. 2 ochiuri pe dos. Dăm drumul deodată celor 3 ochiuri de pe andreaua stîngă (ochi lungit aplecat spre stînga). dar nu-i dăm drumul de pe andreaua stîngă. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. Tricotăm 4 rînduri pe faţă în culoarea contrastantă. 2½. de 6 ori cîte 1 ochi. pe faţa lucrului. Repetăm aceste 4 rînduri încă de 22 ori. 1 ochi pe faţă. La marginea interioară scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri. încheiem următoarele 14 ochiuri. luîndu-l din spatele andrelei (nu-i dăm drumul de pe andreaua stîngă) apoi următorul ochi pe faţă.Rîndul 1: ochiurl începător. tricotăm al doilea ochi pe faţă. Cu cele 29 ochiuri următoare tricotăm din nou 4 rînduri în culoarea 585 . Vor fi 136 ochiuri. Continuăm rîndul pe faţă pînă rămîn 9 ochiuri pe andreaua stîngă.

Încheiem. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile pe 3 andrele nr. Lăsăm de o parte. Mai tricotăm încă o bucată la fel. Împreunăm şi cusăturile laterale şi cele ale antebraţului. scădem. 586 . La marginea exterioară continuăm cu garnitura de scăderi. 2. sfîrşind cu un rînd de faţă. Călcăm bucăţile tricotate. Vor fi 104 ochiuri. pînă rămîn 12 ochiuri la mijloc. pînă se termină toate ochiurile. La începutul celor două rînduri următoare scădem cîte 2 ochiuri. Răscroiala gîtului: Între timp. scădem partea de sus a raglanului după indicaţiile date pentru raglanul din spate. Cînd mîneca este de 34 cm de la marginea de jos. împărţim ochiurile în două. în culoarea contrastantă. prinzînd o dată una din margini. scădem raglanul la fel ca la spate. Continuăm cu andrele nr. aşezînd marginile cu rîndurile ochiurilor de lanţ una lîngă cealaltă. scădem la cîte 2 rînduri cîte 1 ochi. Lăsăm lucrul de o parte. astfel că ne rămîn 29 ochiuri. Coasem cu aceeaşi lînă. la 35 cm măsuraţi de la marginea de jos. de 19 ori cîte 1 ochi. Încheiem pe faţă ochiurile tricotate pe faţă. Răscroiala mînecii raglan: Cînd faţa ete de 28 cm măsuraţi de la marginea de jos. Asamblăm cusăturile raglanului. Mîneca: Începem cu 66 ochiuri pe andrele nr.contrastantă. tricotăm ochiurile căptuşelii. În faţă. Continuăm faţa şi în locul ochiurilor buzunarelor. în culoarea contrastantă. bineînţeles acum în culoarea de fond. Continuăm cu cele 15 ochiuri rămase după al doilea buzunar. la marginea interioară. începînd cu al nouălea rînd după împărţirea ochiurilor. o dată cealaltă margine. Luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Încheiem. lîngă gît. pentru a obţine unghiul colţului. Cu alte andrele începem în culoarea contrastantă 33 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. Prindem marginile înguste ale benţilor buzunarelor şi cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor. Creştem la ambele margini la cîte 1½ cm. 2 de împletit ciorapi şi tricotăm 2½ cm cu modelul I. în „punct de jerseu”. Tricotăm 5 cm cu modelul I. 2½ în culoarea de fond. la cîte 3 rînduri 1 ochi. Tricotăm 6 cm în „punct de jerseu”. şi pe dos cele tricotate pe dos. la întîlnirea celor două andrele.

1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. apoi se lucrează pe faţă ochiul ridicat pe prima andrea ajutătoare. 1 ochi pe faţă. Rîndul 12: acoperit. cu modelul următor: Rîndul 1. 587 . 7. 1 ochi pe faţă. Rîndul 11: 2 ochiuri pe dos. Model: I. 10 (pe dosul lucrului): acoperit. Tricotată în „punct de jerseu”.Vestă care se poartă peste bluză sau peste rochie – Model nr. se lucrează tot în „punct de jerseu”. 5. ochiul următor se lucrează pe faţă. Furnituri: Circa 200 g lînă. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 94 cm. 4. 78 Această vestă se lucrează cu lînă roşie sau gri şi se încheie la două rînduri de nasturi. 2½. 1 ochi pe dos. Banta. andrele nr. 2½. 1 ochi pe faţă. urmează cele 3 ochiuri lăsate pe andreaua ajutătoare din spate şi care se lucrează astfel: 1 ochi pe dos. Rîndul 2. Marginea interioară a feţelor în „punct leneş”. iar cele două părţi din faţă care sînt identice. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. Spatele se lucrează în „punct de jerseu”. 8. 2 nasturi. II. 6. andrele nr. 9 (pe faţa lucrului): 2 ochiuri pe dos. III. 1 ochi ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului. Se armonizează plăcut cu orice fel de bluză din material ecosez sau cu buline. are feţele bordate cu un model simplu şi original. şi care a fost lăsat în faţa lucrului 2 ochiuri pe dos. 3. următoarele 3 ochiuri se ridică nelucrate pe o andrea ajutătoare şi se lasă în spatele lucrului.

la distanţă de 12 cm între ele (orizontal). 2½ şi tricotăm drept 12 rînduri în „punct de jerseu”. Umărul şi răscroiala gîtului: Continuăm cu 47 ochiuri pe prima andrea. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. de 3 ori cîte 3 ochiuri. Tricotăm drept 20 cm în înălţime. Avem 118 ochiuri. Tricotăm în continuare 18 cm în înălţime. În rîndul următor (pe faţa lucrului) vom tricota toate ochiurile pe dos. de la butonieră pînă la umăr. Continuăm 18 cm în înălţime în „punct de jerseu”. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 3 ochiuri. vom scădea la distanţă de 20 ochiuri de la marginea bordurii înspre interiorul lucrului. iar restul ochiurilor în „punct de jerseu”. pe această linie. Urmează 3 cm drept. de 7 ori cîte 2 ochiuri. adică vom lucra ochiul 20 şi 21 împreună. însă inversat. cu care vom continua pînă la linia umărului. 588 . Pe linia care formează bordura feţei. Acest fel de a scădea va continua invariabil. Această bantă va forma tivul spatelui. Încheiem. Spatele: Montăm 100 ochiuri pe andrele nr. pe linia bordurii. crescînd cîte 1 ochi la 2 cm pe linia subraţului (în total am crescut 9 ochiuri). crescînd cîte 1 ochi la 2 cm. cîte 4 ochiuri de 4 ori. astfel: primele 10 ochiuri (pe faţa lucrului) se lucrează în „punct leneş”. scăzînd răscroiala gîtului astfel: de 2 ori cîte 4 ochiuri. cîte 1 ochi la 1 cm. În total creştem 18 ochiuri. Continuăm lucrul la fel pe andreaua următoare.Rîndul 13: repetăm de la rîndul 1. Începem linia umărului scăzînd la începutul fiecărui rînd. la fiecare margine a lucrului. După terminarea tivului începem cu modelul III. Tricotăm astfel drept 3 cm şi formăm 2 butoniere. Măsura: 27 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul I. urmează 9 ochiuri cu modelul III. Partea dreaptă a feţei: Montăm 66 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul la fel ca la spate. Măsurile indicate în text pentru înălţimea lucrului vor fi considerate de la sfîrşitul tivului (neglijăm tivul). Împărţim lucrul în mod egal pe 2 andrele.

589 . Continuăm să tricotăm 10 cm în înălţime cu cele 19 ochiuri de pe andreaua de rezervă şi încheiem. avînd grijă ca la marginea interioară să continuăm a scădea invariabil. scăzînd de 3 ori cîte 3 ochiuri. Se poate face lizieră şi din aceeaşi lînă cu vesta. însă inversat şi fără butoniere. o lizieră roşie sau neagră. Continuăm drept pe această linie 22 cm în înălţime. iar la o vestă gri. întoarcem bentiţa pe dosul vestei şi o tivim cu puncte invizibile. din lînă subţire de o culoare asortată şi o vom coase la maşină pe faţa vestei. Formăm astfel o lizieră de ½ cm în jurul răscroielii mînecilor. Descălcăm. Umărul: Lăsăm pe o andrea de rezervă cele 19 ochiuri de la bordură şi încheiem restul ochiurilor formînd linia umărului. Pentru bordura răscroielii mînecilor vom tricota. în „punct de jerseu”.Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 21 cm vom începe răscroiala mînecii. La o vestă roşie se potriveşte o lizieră neagră. Partea stîngă a feţei: Se lucrează la fel. o bentiţă lată de 3 cm. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Călcăm aburit şi încheiem la maşină.

Tehnică. 590 . Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje de mînă”. Ed. 1959.