P. 1
40851173-Ghid-de-tricotat

40851173-Ghid-de-tricotat

|Views: 18,824|Likes:
Published by Simona Leafu

More info:

Published by: Simona Leafu on Apr 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2015

pdf

text

original

Ghid de tricotat

Tricotul se lucrează cu un fir neîntrerupt de lînă sau bumbac cu andrele (cîrlige), luînd forme diferite. Atunci cînd se lucrează cu o fîşie dreaptă, tricotul se poate face cu două andrele; cînd vrem să obţinem un obiect de formă circulară vom tricota cu cinci andrele sau cu o andrea circulară. 1. Materialul. Se poate tricota cu lînă, bumbac, mătase sau fire sintetice. Spre deosebire de firul de bumbac, firele din lînă şi din materiale sintetice trebuie depănate uşor (larg) pe degete, nu pe hîrtie, pentru a nu pierde elasticitatea. Firul de bumbac poate fi înfăşurat strîns pe hîrtie. Firul rezultat dintr-un tricotaj deşirat (desfăcut) trebuie spălat înainte de a fi întrebuinţat din nou (vezi punctul 12). Firele de bumbac se spală cu sodă şi eventual se pot fierbe dacă bumbacul este alb. Pentru vopsitul lînii sau al bumbacului se întrebuinţează coloranţi speciali, adaugînd (la fiert) puţină sare şi oţet. Firele sintetice se spală şi se vopsesc după instrucţiuni speciale. Este bine să întrebuinţăm pe cît posibil fire de bună calitate. Chiar dacă sunt mai scumpe, firul de calitate mai bună este mai spornic, mai durabil şi lucrul finit are un aspect mai frumos. 2. Andrelele. Pot fi de metal, de material plastic sau de os; pot fi ascuţite la ambele capete sau numai la un singur capăt. Andrelele ascuţite la ambele capete se întrebuinţează pentru executarea obiectelor circulare, ciorapi, mănuşi etc. Andreaua circulară este formată din două capete ascuţite din metal, de aproximativ 6 – 8 cm lungime, unite între ele cu un arc format dintr-o sîrmă spirală. Această andrea serveşte la executarea obiectelor mari, ca rochii şi fuste, care se lucrează dintr-o singură bucată. Andrelele au diferite numere. Ele trebuie să se potrivească firului cu care lucrăm. Dacă tricotăm un fir de lînă subţire cu andrele groase, se obţine o împletitură rară şi se va întinde, iar dacă întrebuinţăm andrele subţiri la un fir prea gros se obţine o împletitură prea strînsă. Trebuie încercat mai întîi ce andrele se potrivesc firului pe care-l avem. 3. Montarea ochiurilor pe andrele Înseamnă executarea primelor ochiuri cu care începem lucrul. Montarea ochiurilor se face cu două andrele, astfel: se lasă un fir de rezervă de lungimea aproximativ corespunzătoare numărului de ochiuri care sunt de montat. Se înfăşoară apoi firul care vine de la ghem pe degetul arătător stîng, iar firul de rezervă se prinde între degetul mic şi cel inelar şi se face cu el o buclă destul de largă pe degetul mare. Se prinde firul din afară al buclei cu andreaua din mîna dreaptă şi se trage prin buclă firul de pe degetul arătător stîng. Se dă drumul buclei şi se strînge ochiul pe cîrlig. Formăm cu firul de rezervă o nouă buclă pe degetul cel mare şi procedăm în acelaşi fel montînd numărul necesar de ochiuri. De asemenea, putem monta ochiurile pe două andrele, după aceea scoatem o andrea şi lucrăm primul rînd pe faţă, luînd ochiurile din spatele andrelei. Dacă tricotăm ciorapi sau mănuşi, unde elasticitatea rîndului începător este importantă, tricotăm ochiurile pe ambele andrele deodată, lucrînd în punct elastic: 1 pe faţă, 1 pe dos, 2 pe faţă, 2 pe dos.

1

4. Ochiuri. Prin diversitatea modului de a lucra ochiurile pe andrele se formează diferite modele. Dăm mai jos denumirea şi modul de executare. Ochiul pe faţă. Trecem andreaua din mîna dreaptă prin firul din faţă al ochiului şi apucăm firul liber, apoi îl tragem prin ochi formînd astfel un alt ochi care rămîne pe andreaua din mîna dreaptă. Ochiul pe dos. Aşezăm firul liber pe andreaua din mîna stîngă în faţa ochiului pe care îl lucrăm; trecem andreaua din mîna dreaptă prin ochi, prin spatele firului şi apucăm firul liber trăgîndu-l pe dos; formăm astfel un ochi pe dos. Fiecare ochi lucrat pe faţă se vede pe dos pe partea cealaltă a lucrului, iar ochiul lucrat pe dos se vede pe faţă pe partea cealaltă a lucrului. Ochiul crescut. Pentru a creşte în timpul lucrului numărul ochiurilor montate iniţial, montăm la începutul rîndului unul sau atîtea ochiuri cîte avem de crescut sau tricotăm primul ori ultimul ochi de două ori, o dată din faţă şi o dată din spatele andrelei. Pentru creşterea pe parcursul rîndului, ridicăm firul orizontal dintre două ochiuri pe andreaua stîngă şi îl tricotăm luîndu-l din spatele andrelei (firul trebuie sucit pentru a nu rămîne un gol). În sfîrşit, numărul de ochiuri se poate creşte şi prin jeteuri. Ochiul scăzut. Pentru reducerea numărului de ochiuri lucrăm două ochiuri împreună pe faţă sau pe dos, de la dreapta la stînga, sau de la stînga spre dreapta, după model. Dubla scăzătură (din 3 ochiuri obţinem 1 ochi) se execută astfel: ridicăm ochiul 1 nelucrat, lucrăm împreună ochiul 2 şi 3, apoi tragem ochiul 1 peste ochiul rezultat din scăderea ochiului 2 şi 3. Scădere la începutul sau sfîrşitul rîndului: tricotăm două ochiuri împreună pe faţă sau pe dos (după model), adică lucrăm primele sau ultimele două ochiuri deodată. Scădere pe parcursul rîndului: poate fi diferită: a) Spre dreapta: tricotăm două ochiuri pe faţă; b) Spre stînga: ridicăm 1 ochi, tricotăm ochiul următor pe faţă şi-l trecem prin ochiul ridicat; c) Pe dos: tricotăm două ochiuri împreună pe dos. (Dacă nu se aminteşte altceva în text, atunci întrebuinţăm la scăderea unui ochi, scăderea spre dreapta; la scăderea mai multor ochiuri, adică la încheierea unui rînd de ochiuri, întrebuinţăm scăderea spre stînga, dar atunci nu ridicăm un ochi, ci trecem ochiul tricotat prin ochiul lucrat anterior). Ochiul ridicat. Ridicăm pe andreaua din mîna dreaptă ochiul următor de pe andreaua din mîna stîngă fără a-l lucra, trecînd firul liber prin spatele sau prin faţa ochiului, după model. Primul ochi se tricotează în fiecare rînd, luîndu-l din spatele andrelei, ultimul ochi se ridică numai, cu firul aşezat în faţa ochiului. Sau: ridicăm primul ochi, luîndu-l din spatele andrelei, cu firul aşezat în faţa ochiului, iar ultimul ochi îl tricotăm pe faţă sau pe dos, după cum cere modelul. 5. Diferite denumiri de împletituri şi expresii întrebuinţate în cursul cărţii: Punct leneş: toate rîndurile pe faţă. Punct de jerseu: 1 rînd pe faţă, 1 rînd pe dos.
2

Punct de elastic: tricotăm 2 ochiuri pe faţă, 2 ochiuri pe dos, pînă la sfîrşitul rîndului. În rîndurile următoare, tricotăm ochiurile aşa cum se prezintă, adică cele pe faţă le lucrăm pe faţă, iar ochiurile pe dos le lucrăm tot pe dos. Punct semielastic: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos. În rîndul următor ochiurile care apar pe faţă le lucrăm pe faţă, iar ochiurile care apar pe dos le lucrăm pe dos. De notat că ochiurile care în rîndul anterior au fost pe faţă vor apărea acum pe dos şi invers. Punct de orez: rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos, pînă la sfîrşitul rîndului. Rîndul 2 şi cele următoare: ochiul pe faţă se lucrează pe dos, cel pe dos se tricotează pe faţă. Variaţiile punctului de orez sunt: punctul de orez lungit şi punctul de orez mare. Descrierea lor este dată la modelul respectiv. Tricotăm drept: înseamnă că pe această porţiune nu scădem şi nici nu creştem. Se repetă de la *: repetăm motivul sau felul de a tricota de la prima * pînă la ultima *, pînă la sfîrşitul rîndului sau de atîtea ori de cîte ori ne prescrie îndrumarea din text. Ridicăm 1 ochi: împungem în ochiul următor prin spatele andrelei, ca şi cum am vrea să tricotăm un ochi pe dos, şi trecem ochiul fără a-l tricota de pe andreaua stîngă pe cea dreaptă. Firul rămîne în faţa sau în dosul andrelei, după indicaţia din text. Patent: punctul de tricotaj care permite o elasticitate mai mare, de exp. punctul de elastic şi punctul de semielastic. Un ochi trasat: tricotăm ochiul 1 şi ochiul 2 pe faţă; trecem ochiul 1 peste ochiul 2 obţinînd astfel o scădere. Punct de tighel: punctul care imită tighelul din croitorie. Punct de ţesătură: punctul care imită ţesătura obişnuită. Un jeteu: înfăşurăm firul în jurul andrelei, trecîndu-l din faţă spre spate. Acoperit: ochiurile care apar pe faţă le lucrăm pe faţă, iar cele care apar pe dos le lucrăm pe dos (în rîndul precedent au apărut invers). 6. Tricotarea modelelor în mai multe culori (suedeze): Lucrăm în punct de jerseu şi tricotăm atîtea ochiuri dintr-o culoare, cîte se văd pe schemă. Firul neîntrebuinţat îl trecem pe dosul lucrului mai departe, în aşa fel ca să nu strîngă împletitura. La schimbarea culorilor, aşezăm firele în cruce pe dosul lucrului, ca să nu se formeze un gol. Înaintăm de jos în sus şi citim de pe schemă rîndurile pe faţă de la dreapta la stînga, iar cele pe dos de la stînga spre dreapta. 7. Brodatul modelelor colorate. Deseori nu tricotăm modelul colorat, ci îl brodăm pe fondul „în punct de jerseu”. În asemenea cazuri, împunsăturile de ac iau forma ochiurilor pe faţă.

3

8. Împletitura cu model după schemă. Cînd tricotăm un model dintr-o singură culoare, citim schema la fel ca la modelele în culori, înaintînd de jos în sus, citind rîndurile fără soţ de la dreapta spre stînga, cele cu soţ de la stînga spre dreapta. Semnele înseamnă aici ochiuri pe faţă şi pe dos, nu culori. 9. Tricotarea modelelor dantelate. Aceste modele se tricotează de asemenea după schemă. Schema arată unul dintre motive, care se repetă atît în lăţime, cît şi în înălţime. Cifrele din dreapta şi din stînga arată rîndurile. Dacă lucrăm drept (cu două andrele), citim rîndurile fără soţ (pe faţa lucrului) de la dreapta spre stînga, iar cele cu soţ (pe faţa lucrului) de la stînga spre dreapta. Cînd lucrăm în cerc, citim fiecare rînd de la dreapta spre stînga. Schema ne arată cum tricotăm modelul. Eventualele semne (steluţe) indicate pe lîngă numerele rîndurilor, arată în care rînd se schimbă începutul motivului cu care începem rîndul şi sfîrşitul motivului cu care isprăvim rîndul. La modelele dantelate, ca de altfel în general, nu se consideră ochiul cu care începem şi cu care sfîrşim rîndul. În fiecare rînd ridicăm ultimul ochi aşezat în faţă, fără a-l tricota, iar primul ochi îl lucrăm pe faţă, luîndu-l din spatele andrelei. Cînd tricotăm modele dantelate, trebuie să numărăm ochiurile deseori, avînd grijă să nu sporească sau să scadă fără rost. Prescurtările şi explicaţiile semnelor le dăm la sfîrşitul acestui capitol. 10. Butoniera orizontală. Tricotăm de la începutul rîndului atîtea ochiuri cîte prescrie textul. Pe urmă încheiem 4 – 6 ochiuri sau şi mai multe, după mărimea nasturelui. În rîndul următor montăm deasupra ochiurilor scăzute tot atîtea ochiuri cîte am încheiat în rîndul anterior. 11. Butoniera verticală. Acolo unde dorim să facem butoniera împărţim ochiurile, lăsînd o parte pe o andrea de rezervă şi tricotînd partea cealaltă atît de înaltă cît de mare dorim să fie butoniera. Apoi lucrăm cu alt ghem şi partea lăsată şi partea lăsată pe andreaua de rezervă, după aceea luăm iar toate ochiurile pe o andrea şi urmăm cu lucrul după tipar. 12. Pregătirea lînii după desfacerea împletiturii. După ce am deşirat lucrul înfăşurăm lîna în jurul unei scînduri şi o legăm cu un fir de altă culoare sau cu o bucăţică de sfoară, apoi o luăm de pe scîndură şi o legăm încă în 2 – 3 locuri. Spălăm lîna în apă călduţă (lîna nu se spală niciodată în apă fierbinte) cu săpun care să nu conţină sodă. Dacă lîna este aspră (chiar dacă nu este nouă) punem puţin bicarbonat de sodiu în apă, dar numai dacă lîna nu este vopsită. Pentru limpezirea lînii, întrebuinţăm apă de aceeaşi temperatură, în care am turnat puţin oţet. Stoarcem lîna, o atîrnăm şi legăm de partea de jos o greutate, care să o întindă. În felul acesta, lîna va deveni ca nouă. 13. Mărimea. După ce am ales modelul, stabilim mărimea. În primul rînd luăm măsura persoanei. Foarte importante sunt circumferinţa pieptului, lăţimea spatelui, lungimea mînecii şi lărgimea taliei. Aceste măsuri dau „mărimea”. Măsura nu trebuie niciodată luată prea fix. Alegem tipul care corespunde aproximativ măsurilor luate, confruntăm însă fiecare măsură în parte, îndreptînd-o acolo unde nu se potriveşte. Cifrele tiparelor indică centimetri.
4

14. Tiparul. Trebuie să pregătim tipare în mărime naturală. Trecem măsurile date în desenul mic, cu ajutorul unui centimetru şi al unei linii, pe hîrtie de împachetat sau de jurnal. Trecem tot ce se vede în tiparul mic, apoi tăiem după contur diferitele piese ale tiparului din hîrtie. 15. Măsura. Tricotăm mai întîi o bucată de probă. Începem pe 30 – 32 de ochiuri şi tricotăm 5 – 6 cm. Călcăm uşor (fără a întinde bucata tricotată în vreo direcţie), măsurînd cîte ochiuri corespund la 5 cm în lăţime şi cîte rînduri corespund la 5 cm în înălţime. Dacă ştim de exemplu că 15 ochiuri şi 24 rînduri = 5 cm, atunci 30 de ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm. Aceasta este „măsura”. Dacă din împletitura noastră vin mai multe ochiuri la 10 cm decît în descriere, atunci trebuie să începem lucrul nostru proporţional pe mai multe ochiuri. Dacă vin mai puţine ochiuri pe 10 cm, atunci începem lucrul proporţional pe mai puţine ochiuri. Putem calcula exact pe cîte ochiuri să începem, dacă înmulţim numărul centimetrilor de la marginea de jos a tiparului nostru cu numărul ochiurilor „măsurii”, făcînd după aceea împărţirea cu 10. În orice caz, adăugăm 2 ochiuri pentru ochiurile de la începutul şi sfîrşitul rîndurilor. Înălţimea totală înseamnă numărul de centimetri începînd (vertical) de la montajul ochiurilor pînă în punctul considerat. Împletitura trebuie măsurată şi în timpul lucrului. Dacă se spune în text: „măsurat de jos”, să măsurăm mereu de la marginea de jos şi la mijlocul rîndurilor, fără a aşeza lucurul pe masă. 16. Călcatul. După ce am tricotat toate bucăţile, le aşezăm – fiecare în parte – cu faţa în jos pe tiparul corespunzător, le fixăm cu ace de gămălie inoxidabile şi le călcăm – dacă nu s-a dat altă îndrumare – cu o cîrpă udă. În prealabil însă însăilăm cap la cap butonierele, deschizătura buzunarelor şi fenta lăsată pentru fermoar. 17. Montajul. Însăilăm bucăţile călcate, le încercăm şi le îndreptăm dacă este nevoie. Coasem la maşină sau de mînă, avînd grijă să nu încreţim sau să întindem cusăturile. Îmbrăcămintea pentru copii trebuie cusută cu mîna, întrebuinţînd şi pentru cusut firul din care s-a împletit. 18. Susţinerea cusăturilor. Dedesubtul benţilor cu nasturi şi butoniere coasem, dacă avem posibilitatea, benţile înguste de mătase sau panglică, ca să nu se întindă. La cusăturile de la umăr punem pe dinăuntru o bentiţă îngustă. 19. Butonierele. Festonăm de jur împrejurul butonierelor în „punct de butonieră”, cu firul din care am împletit, prinzînd totodată şi bentiţa sau panglica. 20. Păstrarea obiectelor tricotate. În timpul verii să avem grijă de lucrurile noastre tricotate. Ele trebuie să fie curate, deoarece
5

moliile distrug mai cu seamă părţile unsuroase şi pătate. Să aşezăm hîrtie unsă cu terebentină între lucrurile de lînă puse la păstrare, aerisindu-le de mai multe ori în timpul verii. “Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

6

Operaţii de finisare a tricotajelor
1. Călcatul pieselor tricotate După ce au fost lucrate toate piesele unei jachete, pulover etc., ele se calcă cu atenţie pentru a nu le deforma în timpul călcatului. În acest scop se lasă fierul la priză să se încălzească bine şi se aşază pentru călcat, fiecare piesă pe tiparul respectiv după care s-a lucrat. Pentru a nu se deplasa piesa tricotată se prinde de tipar cu ace de gămălie. Se calcă cu o cîrpă udă, cu fierul încins bine. Se presează uşor fără să se apese cu putere pentru a nu deforma împletitura, mai cu seamă atunci cînd aceasta prezintă un model în relief. După ce s-a călcat, piesa se lasă 2 – 3 ore să se usuce, aşa cum este prinsă pe tipar, pentru a se păstra forma corectă. Persoanele care au experienţă în acest gen de lucru de mînă, pot călca piesele şi direct pe masă, fără să mai fie prinse de tipar. În acest caz, se calcă cu mare atenţie răscroiturile şi marginile pentru a nu le întinde. 2. Asamblarea peiselor tricotate După ce au fost călcate şi după ce s-au uscat bine de umezeala imprimată la călcat cu cîrpa udă, piesele se asamblează. Se prind întîi cu ace, apoi se însăilează cu o cusătură rară. Însăilarea se face cu un fir de aţă albă sau, dacă tricotajul este alb, cu un fir de aţă colorat deschis (roz, bleu). Se prind întîi umerii, apoi cusătura de subraţ, şi se face o probă pe corpul persoanei pentru care s-a lucrat. Cusătura de pe umeri, chiar de la însăilat, se face pe partea din faţă, astfel încît umărul părţii din spate să fie susţinut cu 1-2 cm, pentru a se da lărgime şi oarecare rotunjime spatelui. Acest lucrul este necesar îmbrăcării corecte a omoplaţilor şi mişcărilor libere ale corpului. Cusăturile de subraţ se însăilează astfel încît să corespundă lungimile la faţă cu cea de la spate. Dacă totuşi una dintre părţi este ceva mai lungă, atunci diferenţa trebuie lăsată sus, la răscroitura mînecii, nu se lasă la marginea de jos. Plusul apărut la răscroitura mînecii de la cusătura laterală nu se taie în nici un caz, ci se ia în cusătură, cînd se montează mîneca. După ce s-a făcut prima probă şi se constată că nu sînt corecturi de lărgime, se definitivează cusătura de umăr şi cea laterală. Se obişnuieşte ca aceste cusături să se execute manual cu un ac mare şi cu fir de lînă, din care este lucrat şi obiectul tricotat. Se face o cusătură deasă (tighel) care este elastică şi foarte rezistentă. Dacă se trage la maşină, cusătura nu rezistă la purtat, tricotajul fiind foarte elastic, iar cusătura de maşină rigidă. La cusătura de pe umăr se prinde un şiret (extrafor) de o lungime egală cu lungimea umărului de pe tipar, pentru a se menţine dimensiunea umărului în timpul solicitării la purtat.
7

În continuare, se montează gulerul (dacă modelul are guler) şi mîneca, după ce s-a încheiat cusătura. Se montează mîneca întîi în ace cu gămălie. La montarea mînecii trebuie potrivite cele două cusături ale mînecii şi ale subraţului. Cusătura de însăilare a mînecii se face pe partea de interior al corpului tricotajului, nu pe mînecă, deoarece mîneca la partea de sus pe umăr se susţine puţin, pentru a îmbrăca frumos umărul. 3. Montarea gulerului Montarea gulerului se face în felul următor: Se înseamnă întîi jumătatea gulerului, apoi jumătatea răscroiturii gîtului şi se prinde în ace, începînd de la mijloc către capete. Se însăilează şi apoi se probează pe corp. Se fac corecturile dacă sînt necesare şi se definitivează cusăturile aşa cum s-a procedat şi la celelalte cusături. Este bine ca la cusătura de la guler să se prindă un şiret (extrafor) pentru a nu ceda în timpul purtării şi pentru a nu se lărgi cusătura. Extraforul trebuie să fie de aceeaşi culoare cu produsul. Cînd s-au terminat cusăturile, produsul se mai calcă o dată, dar numai la cusături, se calcă pe dos cu cîrpa udă. Dacă unele margini ale cusăturii s-au imprimat şi se cunosc pe faţă, se calcă uşor cu cîrpă udă şi pe faţă. Este bine ca după ce este gata complet produsul tricotat, gata confecţionat şi călcat, să se aşeze întins pe o masă pentru a se relaxa fibrele. După 3 – 4 ore se poate pune într-un sertar, în scrin sau pe un raft în şifonier pentru a se păstra pînă la purtare. Obiectele tricotate (jachete, rochii, pulover etc.) nu se pun pe umeraşe pentru a nu se deforma. 4. Fixarea nasturilor Nasturii se cos pe semnele date în dreptul butonierelor. Darea semnelor pentru nasturi la o jachetă, rochie etc. se face cu ace de gămălie sau cu un fir de aţă. Nasturii se cos rezistent, cu un picioruş pentru a nu forţa marginile din faţă la încheiat. Firul cu care se cos nasturii trebuie să fie de aceeaşi culoare cu obiectul şi cu nasturii. Nasturii constituind şi un ornament pentru obiectul la care se pun, trebuie să fie potriviţi ca formă, culoare şi mărime. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966

8

Cîteva operaţiuni de tricotare
Tricotarea unui obiect include o serie de operaţiuni care, prin ansamblul lor, conduc la realizarea completă a obiectului respectiv. Printre acetea se enumeră: 1. Creşterea şi micşorarea numărului de ochiuri Tricotarea după tipar ca şi tricotarea diferitelor modele necesită creşterea sau micşorarea numărului de ochiuri. Creşterea numărului de ochiuri se poate realiza prin ridicarea firului orizontal dintre 2 ochiuri pe andreaua dreaptă. Se tricotează luîndu-l din spatele andrelei stîngi (Fig. 16). Firul se suceşte ca să nu se formeze un gol. Acest procedeu se foloseşte la tricotarea unor modele.

- Tricotarea primului şi a ultimului ochi de 2 ori, o dată luat din faţă şi o dată luat din spatele andrelei din mîna stîngă (Fig. 17, a şi b), adică o dată lucrat pe dreapta şi o dată spre stînga. Acest procedeu se foloseşte cînd e necesar să se adauge cîte un singur ochi de fiecare parte, după un anumit număr de rînduri, sau să se adauge ochiuri într-un rînd, la anumite intervale. - Executarea unui jeteu cu andreaua dreaptă se face printr-o mişcare dinspre dreapta spre stînga, pe sub firul cu care se lucrează şi care se trece de la stînga spre dreapta. Apoi se tricotează ochiul următor. - Tricotarea a 3 ochiuri în unul singur, se face astfel: se tricotează la început 1 ochi pe faţă, apoi fără să se scoată de pe andrea, se face un jeteu şi se tricotează din nou 1 ochi pe faţă. Cele 3 ochiuri obţinute se scot de pe andreaua din mîna stîngă (Fig. 18)

9

- Montarea pe andrea a 2 sau mai multe ochiuri din firul cu care se lucrează se vede în Fig. 19. Acest procedeu se foloseşte la lărgirea tricotului cu cîteva ochiuri pe margini, după cerinţele tiparului şi la tricotarea butonierelor şi a tăieturilor pentru buzunare. Micşorarea sau scăderea numărului de ochiuri se realizează prin: - Tricotarea a 2 sau 3 ochiuri împreună, pe faţă sau pe dos, după cum cere lucrul. Pentru aceasta se introduce andreaua de la dreapta spre stînga deodată în 2 sau 3 ochiuri, care se tricotează împreună. - Tricotarea pe faţă a ochiului mărginaş şi a ochiului următor se face împreună şi se scot de pe andreaua stîngă. Ochiul obţinut se trece din nou pe andreaua stîngă şi se tricotează împreună cu ochiul următor. Operaţiunea se repetă după cerinţele tiparului respectiv. Acet procedeu se aplică şi la încheierea ochiurilor. 2. Încheierea ochiurilor După terminarea tricotării este necesar să se încheie ochiurile pentru ca să nu se deşire. În acest scop se tricotează astfel: Se scoate ochiul mărginaş, iar ochiul următor se tricotează pe faţă şi apoi se trece prin ochiul mărginaş. În acest fel pe andreaua din mîna dreaptă rămîne un singur ochi. Se tricotează pe faţă ochiul următor care se trece şi el prin ochiul aflat pe andreaua din dreapta. Operaţiunea se repetă pînă cînd pe andrea rămîne ultimul ochi, prin care se trece firul ce vine de la ghem, apoi firul se scoate de pe andrea, se înnoadă şi se rupe. 3. Marginea dreaptă Ochiurile de pe margine nu se lucrează cînd se tricotează diferite detalii. Aceste ochiuri, numite şi ochiuri mărginaşe, se scot de pe andreaua din mîna stîngă pe andreaua din mîna dreaptă, fără să se tricoteze (Fig. 20). Ultimul ochi din rînd se tricotează întotdeauna pe dos. În acest fel, marginile

10

tricotului sînt drepte. Acest procedeu se foloseşte la marginea jachetelor, a gulerului etc.

Pentru obţinerea unei margini „în bucle” primul ochi se scoate, iar ultimul ochi se tricotează pe faţă. Marginea obţinută nu se lărgeşte uşor şi de aceea este foarte indicată pentru marginile de cusătură (la linia de subraţ, la mîneci etc.). 4. Marginea încheiată Această margine se foloseşte îndeosebi la linia de umăr, care se lucrează în linie înclinată. Pentru obţinerea acestei linii, se procedează astfel: La tricotarea umerilor nu se lucrează toate ochiurile pînă la sfîrşitul rîndurilor, ci se lasă netricotate 3 – 5 ochiuri, după cerinţele tiparului. După aceasta tricotul se întoarce pe dos, lăsînduse şi aici acelaşi număr de ochiuri netricotate. Operaţiunea se repetă de cîte ori o cere tiparul pentru formarea umărului. Cînd umărul este gata, se tricotează încă o dată toate ochiurile, după care se încheie. În felul acesta se obţine o linie armonioasă. Dacă s-a proceda prin încheierea obişnuită a ochiurilor, ar rezulta o linie în formă de scară, fapt care ar duce la neajunsuri în finisarea cusăturii de pe linia de umăr. 5. Tricotarea butonierelor Butonierele se pot face pe linie orizontală sau verticală. Butoniera orizontală se execută la o anumită distanţă de linia de margine a tricotului. În acest scop se tricotează de la începutul marginii atîtea ochiuri cît sînt indicate în model, apoi se încheie 5 – 6 ochiuri, după marginea nasturelui, după care se continuă tricotarea următoarelor ochiuri. La rîndul următor se montează pe andrea deasupra ochiurilor încheiate, un număr corespunzător de ochiuri, iar în continuare se tricotează ochiurile pînă la margine. Acest procedeu se foloseşte şi la executarea buzunarelor. Butoniera verticală: se tricotează locul butonierei între 2 ochiuri acolo unde indică modelul. În locul stabilit se împart ochiurile lăsînd la o parte pe andreaua stîngă, iar altă parte se trec pe o andrea de rezervă. Se tricotează apoi separat ochiurile de pe ambele andrele, folosind alt ghem de lînă pentru ochiurile de pe andreaua de rezervă. După ce s-a tricotat o porţiune înaltă cît dimensiunea necesară lungimii butonierei, se trec toate ochiurile pe o singură andrea şi se continuă lucrul după cerinţele tiparului. Indiferent de poziţia pe care o ocupă butoniera, la sfîrşit ea se
11

efectuat cît mai des. adică atît la tehnica execuţiei modelului. Modelele colorate cer o dublă atenţie. Pentru rezistenţă se aplică pe dos. Modelele colorate pot fi şi brodate pe ochiurile tricotate. ele cerînd atenţie numai la tehnica execuţiei modelului repectiv. Apoi separat se începe căptuşeala buzunarului pe un număr de ochiuri echivalent cu deschizătura buzunarului. Executarea modelului se începe de la bază spre vîrf sau spre marginea superioară a modelului. După ce se tricotează o porţiune egală cu înălţimea ce urmează s-o prezinte buzunarul. La tricotarea acestor modele e necesară o atenţie sporită şi un control asupra numărului de ochiuri. Modelele uni sînt mai uşor de executat. În acest scop fondul tricotajului se execută cu „punct de jerseu”. Modelele colorate care se pot tricota sînt modelele pentru „chilim” şi pentru „puncte în cruce”. cît şi la îmbinarea firelor colorate după cerinţele modelului. Tricotarea modelelor dantelate: modelele dantelate se obţin din diverse combinaţii a ochiurilor lucrate pe faţă şi pe dos cu jeteurile făcute după anumite modele. pot fi compacte sau dantelate. se introduc ochiurile căptuşelii în dreptul ochiurilor încheiate pentru buzunar şi apoi se continuă lucrul. în aşa fel încît să nu strîngă împletitura. în jurul butonierei.festonează de jur împrejur cu fir de lînă folosind „punctul de butonieră”. Ele pot fi în două sau mai multe culori. Buzunarul: pentru executarea buzunarului se procedează astfel: se încheie ochiurile pe o distanţă egală cu deschizătura ce urmează s-o prezinte buzunarul. În paginile ce urmează se vor prezenta cîteva indicaţii în legătură cu tricotarea modelelor colorate şi a celor dantelate. adică într-o singură culoare. Tricotarea modelelor Tricotarea modelelor din borduri sau din contextul tricotajului se execută după anumite modele alese după modă şi gust. 6. Tricotarea modelelor în culori se face cu fire de diferite culori. Aceste modele pot fi executate din fire uni. sau din fire divers colorate. Tricotarea modelelor în culori se face în „punct de jerseu”. fiind singurul punct care se pretează la executarea modelelor în culori. Tricotarea modelelor colorate. care să susţină şi marginea butonierei. iar punctul de broderie va urmări forma ochiurilor de pa faţa tricotajului. prezintă garnituri din modele executate în diverse culori. Firele neîntrebuinţate se trec pe dosul lucrului mai departe. Aceste desene se copiază pe hîrtie milimetrică sau cu pătrăţele mai mari şi se colorează. 12 . Altfel nu se poate executa modelul în bune condiţiuni. ca să nu se scadă sau să se sporească ochiurile nejustificat. după cerinţele modelului. Aceste fire se tricotează în alternanţe cu firul culorii de fond. mai ales articolele de sport şi cele de copii. Unele obiecte tricotate. o bentiţă pe fir drept. La schimbarea culorilor se încrucişează firele ca să nu se formeze goluri. indiferent dacă sînt uni sau divers colorate. Modelele. executînd din fiecare atîtea ochiuri cît cere modelul.

Ed. ultimul ochi se lucrează luat pe dos. la început. 13 . “Tricotaje de mînă”. la numărătoarea ochiurilor nu se include ochiul cu care se începe şi se sfîrşeşte rîndul – adică ochiurile mărginaşe. se ridică primul ochi fără a-l tricota şi următorul se tricotează pe faţă luîndu-l din spatele andrelei. iar la sfîrşitul rîndului. În fiecare rînd. Tehnică. la toate modelele. 1966.În general. indiferent dacă sînt compacte sau dantelate. Ana Popescu.

socotind 1 – 2 cm pentru fiecare ochi. apoi se ia firul de pe degetul arătător şi se trage prin bucla care se formează pe degetul mare (Fig. 3) cu care se trage firul către degetul mare. după care se scoate una din andrele şi se trece la tricotarea primului rînd de ochiuri. sau cu firul simplu. 4). Se repetă operaţiunea pînă se completează numărul necesar de ochiuri. Cu mîna dreaptă se trec pe sub fir. Pentru montarea ochiurilor cu fir dublu se îndoaie firul de lînă dublîndu-l pe distanţa calculată pentru montarea numărului necesar de ochiuri şi se înnoadă uşor capătul liber al firului pe firul ce se deşiră de pe ghem.Diferite puncte de tricotare Tricotajele. de jos în sus între degetul mare şi cel arătător. două andrele strînse la un loc (Fig. cuprind diferite operaţiuni de lucru. indiferent de piesa şi modelul ce urmează a se tricota. Capătul liber al firului dublu şi firul de pe ghem se ţin în palmă sub celelalte trei degete (Fig. 14 . potrivind cu nodul făcut pe lungimea firului să se aşeze în spatele degetului arătător. după care bucla se scoate de pe degetul mare şi se strînge formîndu-se primul ochi. 2). Acest calcul variază după grosimea firului de lînă şi a andrelelor cu care se execută tricotajul respectiv. Cu vîrful andrelelor se prinde firul de pe degetul mare. cînd tricotajul nu prezintă o altă garnitură pe margine. Capătul liber al firului dublu se trece după degetul mare şi cel arătător al mîinii stîngi. Montarea ochiurilor se poate face în două feluri: cu firul dublu. 1. Montarea ochiurilor pe andrele Se deşiră firul de pe ghem atît cît să dubleze firul cu care trebuie să se monteze ochiurile.

2. 8 : 5 = 1. 5). adică un rînd şi mai mult de jumătate de 1 cm. Numerele obţinute se împart la 5 şi se află numărul ochiurilor pe cm de lungime. iar pentru fiecare cm de lungime a tiparului. Stabilirea numărului necesar de ochiuri Pentru stabilirea numărului necesar de ochiuri pe cm2 de tricot se execută o mostră de probă din lînă cu andrelele cu care urmează a se tricota obiectul respectiv. formînd astfel primul ochi. după care se măsoară 5 cm în lungime şi 5 cm în lăţime (adică pe verticală). Se calcă împletitura. De exp: în 5 cm2 se află 10 ochiuri puse pe andrea şi 8 ochiuri tricotate pe verticală. prinzîndu-l dinspre interiorul mîinii. Operaţia se repetă pînă se montează toate ochiurile necesare (Fig.6 – deci un ochi şi ceva. iar firul dinspre ghem se fixează înfăşurîndu-l pe degetul arătător. se va socoti un rînd şi ceva mai mult de jumătate. În acest caz se va obţine: 10 : 5 = 2 – deci 2 ochiuri pe cm. De aici rezultă că pentru fiecare cm de lăţime a tiparului.După ce se calculează lungimea necesară pentru montarea ochiurilor de la punctul fixat. tricotat pe verticală. În cadrul acestei măsurători se numără ochiuriule montate şi ochiurile tricotate. În acest scop se montează 15 – 20 de ochiuri şi se lucrează 6 – 7 cm din modelul stabilit. se vor monta pe andrea 2 ochiuri. Pe sub firul trecut pe degetul mare se întorc andrele dinspre exterior şi se ia bucla desemnată de firul trecut pe după deget. 15 . firul se trece pe după degetul mare.

Ochiul tricotat se scoate de pe andreaua din mîna stîngă şi se trece pe andreaua din mîna dreaptă. în funcţie de cerinţele modelului repectiv. Dacă se cere o elasticitate redusă. cere o margine cu o elasticitate accentuată. Acesta este procedeul obişnuit de tricotare a ochilor pe faţă. 6). În mîna dreaptă se ţine andreaua liberă cu care se tricotează. Ochiurile pot fi tricotate pe faţă sau pe dos. Dacă însă tricotajul respectiv.La montarea ochiurilor pe andrele se vor monta 2 ochiuri în plus. Tricorarea ochiurilor Modul de tricotare a primului rînd de ochiuri. 3. Ochiul mărginaş se trece pe andreaua din mîna dreaptă fără să fie tricotat. fapt care îngăduie o elasticitate mărită. Aceste ochiuri poartă numele de ochiuri mărginaşe.Ochi pe faţă lucrat pe stînga. Aceste ochiuri se tricotează introducînd andreaua dreaptă prin faţa ochiului. Pentru tricotarea ochiurilor se procedează astfel: Andreaua cu ochiurile montate se ia în mîna stîngă. apoi se repetă operaţiunea de tricotarea ochiurilor pe dos. ca şi a rîndurilor următoare. Pe andreaua din dreapta se scoate apoi ochiul mărginaş fără să fie tricotat. Ochiuri lucrate pe dos. Cu acest procedeu ochiurile se micşorează prin întinderea firului de lînă respectiv. tricotarea primului rînd de ochiuri se începe după ce se scoate una din andrelele pe care s-au montat ochiurile. . Andreaua din mîna dreaptă se trece prin primul ochi dinspre dreapta spre stînga pe sub firul cu care se lucrează tricotînd ochiul după una din variantele următoare: 16 . Prin acest procedeu ochiurile rămîn la mărimea lor iniţială. Tricotarea ochiurilor se poate face astfel: Ochiuri lucrate pe faţă. Tricotarea ochiurilor pe dos se face atfel decît ochiurile pe faţă. Procedeul se repetă pînă la terminarea rîndului. . tricotarea primului rînd se face luînd ochiurile direct de pe ambele andrele pe care au fost montate. întrucît primul şi ultimul ochi de pe andrea nu se lucrează. În acest scop se va ţine lucrul în mînă ca şi la tricotarea ochiurilor pe faţă. Primul ochi este ochiul imediat următor după ochiul mărginaş. iar modul cum sînt lucrate ochiurile de pe andrea imprimă un anumit aspect modelului ce se execută. Aceste ochiuri se tricotează introducînd andreaua prin spatele ochiului. iar firul de lînă ce vine de la ghem se înfăşoară pe degetul arătător al mîinii stîngi. Pe andreaua din mîna dreaptă se scoate ochiul mărginaş netricotat. Firul cu care se lucrează se trece pe andreaua din mîna stîngă şi se aşază pe faţa ochiului următor. de aceea ele nu intră în calculul numărului ochiurilor ce trebuie montate pe andrea. După operaţiunea de montarea a ochiurilor se începe lucrul.Ochi pe faţă lucrat pe dreapta (Fig. Ochiurile montate pe andrele se pot tricota în diferite feluri. mănuşile etc. cum sînt ciorapii. este determinat de modelul ales şi de gradul de elasticitate ce trebuie să prezinte linia de margine a lungimii obiectului respectiv. Acestea au rolul să menţină marginea dreaptă.

Aceste ochiuri se execută prinzînd firul cu andreaua din mîna dreaptă. . Dacă însă e necesar să se păstreze numărul iniţial de ochiuri. după cerinţele modelului. Prin tricotarea jeteurilor. . după cerinţele modelului. se tricotează împreună două ochiuri înaintera jeteului şi două ochiuri după jeteu. După ce se prinde firul se trage şi ochiul format se scoate de pe andreaua din mîna stîngă. 17 .Ochi ridicat.Ochi pe dos lucrat pe stînga. numărul ochiurilor de pe andreaua din mîna dreaptă sporeşte mereu. Se combină appoi tricotarea ochiului următor. se execută între două ochiuri – unul aflat pe andreaua din dreapta şi altul pe andreaua din stînga. Acesta este procedeul obişnuit de tricotarea ochiurilor pe dos.Ochiul pe dos lucrat pe dreapta (Fig.Jeteul (Fig. . În felul acesta se realizează un jeteu simplu sau dublu. Aceste ochiuri se lucrează prinzînd firul cu andreaua dreaptă.. Se ridică un ochi procedînd astfel: se introduce andreaua dreaptă în ochiul următor prin patele andrelei stîngi şi se trece ochiul fără a se tricota de pe andreaua stîngă pe cea dreaptă. de jos în sus. 7). procedînd astfel: Se trece firul în jurul andrelei din dreapta înfăşurîndu-l o singură dată sau de două ori printr-o mişcare pornind de la stînga spre dreapta apucînd firul din faţă spre spate. Firul de lînă rămîne în faţa sau în spatele andrelei. de sus în jos.

Acest ochi este scăzut peste cel următor. Modelul obţinut este cel mai simplu model cu faţa netedă. Se tricotează ochiurile în forma în care apar pe andrea. cum sînt cele descrise în continuare. care permite mularea perfectă pe corp şi împletitura nu se rulează. se tricotează ochiul următor pe faţă şi apoi se trece prin ochiul ridicat. însă este modelul cel mai greu de executat. 10) cunoscut şi sub numele de „punct de ciorap” se tricotează 1 rînd pe faţă.Rîndul 1 şi celelalte rînduri fără soţ (pe faţa lucrului) se tricotează pe faţă. se lucrează pe dos. Modelul care se formează este acela de „rips” şi este folosit în tricotarea gulerelor. De remarcat este că un rînd de – punct leneş – care formează rîndul este alcătuit din 2 rînduri tricotate cu ochiurile pe faţă. adică atît rîndul 1 cît şi rîndurile următoare. întrucît solicită multă atenţie în tricotarea ochiurilor care trebuie să fie egale şi la fel de 18 . Prin îmbinarea ochiurilior divers tricotate.Ochi scăzut. Punctul leneş (Fig. iar cele care apar pe dos. se tricotează cu toate rîndurile pe faţă. de o întreagă gamă de variaţii în modul de a monta şi a lucra ochiurile de pe andrele. se lucrează numai cu ochiuri pe faţă. Diferite puncte de tricotare Diversitatea modelelor de tricotaje depinde. se pot realiza diferite modele de tricotaje. adică ochiurile care apar pe faţă se lucrează pe faţă. de pe andreaua stîngă. Punctul de jerseu (Fig. adică: .Ochi trasat. . În acest scop se ridică un ochi pe andreaua dreaptă.Rîndul 2 şi celelalte rînduri cu soţ (pe dosul lucrului) se tricotează pe dos.Ochiuri de acoperire. 4. fapt care are ca rezultat formarea diferitelor puncte de tricotaj.. Acest punct asigură tricotajului o elasticitate specială. 9) denumit şi punct simplu. . marginilor etc. . după cum s-a arătat. 1 rînd pe dos. manşetelor. Această operaţiune se repetă într-un rînd de cîte ori o cere modelul. Acest ochi se execută tricotînd primul şi al doilea ochi pe faţă şi apoi se trece primul ochi prin ochiul al doilea.

Cea mai neînsemnată greşeală în execuţia lor este vizibilă şi strică aspectul general al tricotului.Rîndul 1 şi celelalte rînduri fără soţ: 2 ochiuri pe faţă. iar ochiurile pe dos se lucrează tot pe dos. gulerelor. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului.Rîndul 1 şi celelalte rînduri fără soţ se lucrează pe faţă (ochiurile se iau din spatele andrelei).larg lucrate. Punctul de jerseu răsucit se tricotează astfel: . Punctul de elastic (Fig.Rîndul 2 şi celelalte rînduri cu soţ: 1 ochi pe dos. Punctele de elastic şi semielastic se folosesc pentru tricotarea marginilor.1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos pînă la sfîrşitul rîndului. pînă la sfîrşitul rîndului.Rîndul 2 şi următoarele se tricotează ochiurile aşa cum se prezintă. manşetelor etc. Punctul de elastic în relief (Fig. 3 ochiuri pe dos. Ambele feţe ale elasticului şi semielasticului sînt identice. sau 3 ochiuri pe faţă şi 2 ochiuri pe dos. 11) se tricotează astfel: .Rîndul 2 şi celelalte rînduri cu soţ se lucrează pe dos. 2 ochiuri pe dos. adică ochiurile pe faţă se lucrează pe faţă. . Elasticul poate fi tricotat şi alternînd 3 ochiuri pe faţă.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă şi 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe faţă. . Ambele feţe sînt identice. . 19 . 13) se tricotează astfel: . cu deosebirea că se lucrează cîte 1 ochi pe faţă şi 1 ochi pe dos. Punct de semielastic (Fig. Acest punct se foloseşte la obiectele de sport. 12) se tricotează ca şi punctul de elastic.

cel pe dos se lucrează pe faţă. Rîndurile 2 şi 3 se repetă. 1 ochi pe dos. .Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 15) se tricotează astfel: . iar deasupra ochiului pe dos se tricotează 1 ochi pe dos. iar deasupra ochiului pe dos se tricotează 1 ochi pe faţă.Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă se lucrează 1 ochi pe faţă.Punctul de orez (Fig. . .Rîndul 2 şi cele următoare: ochiul pe faţă se lucrează pe dos. 20 . Punctul de orez alungit (Fig. 14) se tricotează astfel: .Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă se tricotează 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos pînă la sfîrşitul rîndului.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. pînă la sfîrşitul rîndului.

Punctul pentru bridă se tricotează peste un număr de ochiuri. Ed.Rîndul 4: pe dos. şi se lucrează mai departe modelul respectiv. se ridică ochiul următor.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Aceste 2 ochiuri se repetă şi astfel se obţine o margine frumoasă ce se face mai ales la tricotajele fine. Tehnică.Rîndul 3: deasupra ochiului ridicat se lucrează 1 ochi pe faţă. Aceste 4 rînduri se repetă. Prin acest ochi se scoate apoi primul ochi de pe andreaua stîngă. iar deasupra ochiului pe faţă se ridică 1 ochi. ochi care se trece din nou pe aceeaşi andrea. se prinde firul de lînă şi se lucrează 1 ochi. Punctul de fantezie este alcătuit din 2 ochiuri şi se lucrează astfel: .Primul ochi se montează pe andrea luînd bucla de pe degetul mare cu andreaua introdusă dinspre interior spre exterior. toate ochiurile. Ana Popescu. Dacă brida se face peste 6 ochiuri. 21 .Rîndul 2: pe dos. luînd bucla de pe degetul mare cu andreaua introdusă din afară spre interior. alternînd pînă la capăt.Al doilea ochi se montează pe andrea. . toate ochiurile. “Tricotaje de mînă”. . 1966. se introduce andreaua din mîna dreaptă între ochiurile 6 şi 7. .Punctul de ţesătură se lucrează astfel: . .

Ed. Tehnică. cu care se notează liniile sau diversele puncte. Ca să se poată desena cu uşurinţă. pătrate etc. 1966. Liniile de contur ale tiparului reprezintă liniile pe care se execută cusăturile obiectului respectiv. mîneci. linie şi panglică metrică. Ele se desenează în general pe jumătate. gumă. guler etc. în cadrul cărora se folosesc şi unele linii ajutătoare. Pentru executarea unui obiect tricotat. tiparul respectiv se decupează pe liniile de contur.Desenarea tiparelor Tiparele reprezintă diferitele părţi ce alcătuiesc un anumit obiect de îmbrăcăminte. Pentru desenarea tiparelor e nevoie de hîrtie. care vor fi fixate cu ace cu gămălie. lungimea tiparului. creion. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu.. dreptunghiuri. Pentru o orientare uşoară şi exactă în desenarea tiparelor se folosesc diferite litere în ordine alfabetică. Liniile verticale indică. în general.) pentru care decuparea tiparului se face pe hîrtie dublă îndoită pe linia de mijloc a tiparului. 22 . Pe aceste tipare se vor călca piesele tricotate. tiparele se încadrează în diverse figuri geometrice ca unghiuri. iar liniile orizontale indică lăţimea tiparului. cu deosebirea părţilor care se tricotează întregi (spate.

sau din talie în jos. Pentru luarea măsurilor sînt necesare o panglică metrică (centrimetru) şi un şiret lung de circa un metru. c. jachete etc. aşa cum se va indica la tiparul respectiv. rochii etc. Înainte de a se trece la luarea măsurilor. b. Măsuri de lăţime. pentru fuste. Măsurile de lungime se iau în general pe partea din spate a corpului. Pentru desenarea tiparelor. care se iau pe linie verticală. în direcţia omoplaţilor. Măsuri de grosime. măsurile se folosesc întregi sau pe fracţiuni. Măsurile se iau lejere şi se notează întregi.). începînd de la vertebra a 7-a cervicală (nodul cefei) pentru bluze. pentru care se folosesc măsuri anume stabilite. cu excepţia copiilor pînă la 2 ani.. Măsuri de lungime. din care nu se foloseşte decît măsura de lăţime a spatelui şi care se ia de la un braţ la altul. 23 . iar cele de grosime se iau petrecînd panglica metrică din faţă spre spate. şold etc. talie. care se iau înconjurînd corpul în divere regiuni (bust. Modul de luare a măsurilor este în general acelaşi pentru toate vîrstele.Luarea măsurilor Măsurile sînt de trei feluri: a. se potriveşte corpul într-o ţinută corectă şi se fixează talia cu un şiret îngust.

Lungimea feţei pînă în talie. se ia în mijlocul spatelui din talie şi pînă unde se doreşte a se stabili lungimea respectivă. se ia de la nodul cefei şi pînă în talie. la 1/3 din lungimea spatelui. 2. 1). 1. 24 . Lăţimea spatelui. se ia tot de la nodul cefei.Măsurile necesare construirii unui tipar sînt în general următoarele (Fig. trecînd cu panglica metrică peste partea cea mai dezvoltată a omoplaţilor. 3. se ia de la un braţ la altul. Lungimea fustei. 4. Lungimea spatelui pînă la talie. pînă în talie. trecînd panglica metrică pe lîngă gît şi coborînd apoi pînă în mijlocul feţei pînă în talie.

7. Grosimea bustului. Grosimea şoldurilor. iar pentru bluze. Această măsură indică la ce distanţă.5. Măsurile trebuie luate corect întrucît de exactitatea lor depinde reuşita tiparelor. Aceste măsuri se notează întregi şi ub formă de fracţie. Ed. 10. jachetei şi a puloverului. Această măsură se ia înconjurînd braţul mai jos de cot la nivelul unde s-a stabilit lungimea mînecii. Din punctul unde s-a încheiat panglica metrică pentru grosimea şoldurilor se măsoară drept în sus distanţa dintre şolduri şi talie. Pentru desenarea diferitelor tipare. faţă de talie. Pentru luarea acestei măsuri se îndoaie în unghi drept spre faţă. iar numitorul arată distanţa dintre şold şi talie. 1966. Măsura aceasta se ia în partea cea mai dezvoltată a abdomenului şi a şoldurilor pentru fuste şi rochii. De exemplu: 80 = grosimea şoldului _____________________________ 15 = distanţa dintre şold şi talie 8. 9. Grosimea braţului se ia înconjurînd braţul pînă peste osul umărului. Lungimea mînecii. Grosimea încheieturii mîinii este necesară pentru mînecile lungi. se ia înconjurînd corpul cu panglica metrică în direcţia bustului. numai măsurile tiparului respectiv. Măsura se ia de la osul umărului şi pînă unde se stabileşte lungimea mînecii. se vor folosi din măsurile enumerate. s-a luat măsura de grosime a şoldului pentru fuste şi rochii sau la ce distanţă faţă de talie s-a stabilit lungimea bluzei. Ana Popescu. Grosimea taliei. 11. care indică linia de talie. se ia înconjurînd mijlocul corpului pe linia şiretului. puloverului sau jachetei. Grosimea gîtului se ia înconjurînd gîtul sub bărbie plus 2 cm. această măsură se ia la nivelul unde se stabileşte lungimea bluzei. 25 . adică numărătorul indică grosimea şoldului. 6. Tehnică. indicate la tiparul respectiv). 12. Această măsură se ia înconjurînd încheietura mîinii cu panglica metrică. “Tricotaje de mînă”. eliminînd ce nu trebuie sau adăugînd ceea ce lipseşte (diferite măsuri specifice. Grosimea braţului sub cot se foloseşte la mînecile trei sferturi.

bumbac. botoşeilor etc. De exemplu andrele nr. ciorapi. croşetă şi ace de canava speciale pentru fire groase de lînă (de lînă. mănuşilor. 3. 2. andrelele trebuie să fie netede. executate tubular dintr-o singură bucată (fuste. . însă au rezistenţă mică.).Andrelele nr. Acestea se folosesc la tricotarea pieselor drepte (fulare.Ustensile necesare La tricotarea diferitelor obiecte de îmbrăcăminte se folosesc diverse andrele. Ele se folosesc la tricotarea pieselor circulare (căciuli.Andrelele nr.Andrelele din metal sînt rezistente. întrucît altfel înnegresc firul de culoare deschisă.5 şi 4 se întrebuinţează la tricotarea îmbrăcămintei sport. şosetelor.Andrelele din lemn. Alegerea andrelelor după grosime. . cu ambele capete ascuţite. rochiile etc.). însă trebuie să fie nichelate.) Andrelele pot fi confecţionate din lemn. .Andrele pentru ciorapi (5 andrele) se folosesc la tricotarea ciorapilor. os şi material plastic sînt uşoare.Andrele ascuţite numai la un capăt. şaluri.Andrelele nr. care se va întinde cu uşurinţă. os. dacă împletitura se 26 . E necesar să se acorde o atenţie deosebită la alegerea mărimii andrelelor. care la rîndul lui depinde de felul obiectului care se tricotează. material plastic sau din metal. cum sînt bluzele.). rochii etc. După formă se deosebesc: . şaluri etc. întrucît ele trebuie să se potrivească cu firul cu care se tricotează. Lungimea diametrului reprezintă numărul categoriei de andrele. andrelele se diferenţiază. 2. 2 se întrebuinţează la tricotarea peiselor din lînă subţire. După grosime. 3 etc. . . mătase etc. ca şi de modelul ales. mănuşi etc.) .5 se folosesc la tricotaje din fire de grosime mijlocie. Rezultatul va fi invers.Andrele circulare. lucioase.Andrele ascuţite la ambele capete. variind ca diametru între 2 şi 10 mm. Acestea se folosesc la tricotarea pieselor mari. se mînuiesc bine. depinde de grosimea firului cu care se tricotează. iar capetele să nu fie prea ascuţite ca să nu rupă firul. De aceea se folosesc la tricotarea cu lînă fină a lucrurilor uşoare (bluze.5. 3. . bluze etc. Dacă se tricotează un fir subţire cu andrele groase va rezulta o împletitură rară. . 2. Indiferent de forma ce o prezintă.

“Tricotaje de mînă”. Pe lîngă andrele. Ana Popescu.va face cu andrele subţiri la un fir gros. 1966. sau din os pentru tricotarea diverselor garnituri şi pentru tras pe dosul împletiturii capetele firelor ce rămîn după tricotare. se trece la desenarea unui tipar potrivit cu obiectul propus pentru tricotare. să se încerce andrele ce se potrivesc la firul cu care se tricotează. Ed. Tehnică. e necesară şi o croşetă din metal nichelat. materialul şi ustensilele necesare. Pentru evitarea acestor neajunsuri. În acest scop se iau diverse măsuri direct pe corp. Pentru asamablarea diverselor piese tricotate ce compun un obiect de îmbrăcăminte. 27 . este necesar ca trusa de ustensile să fie completată cu un ac de canava. e bine ca înainte de a se începe împletitura. După ce s–a ales modelul.

iar firele rezistente se înnoadă.Se descoase obiectul respectiv. mai ales în cazul firelor de lînă.Se clăteşte în cîteva ape. . se deşiră şi se înlătură părţile uzate.Chiar materialul nou. Ana Popescu. Sculul obţinut se spală în apă călduţă în care s-a pus sodă sau „Alba Lux”. se va procura materialul necesar. avînd grijă ca ghemul să fie moale. În cazul cînd se folosec materiale vechi. 28 . Tehnică. . bumbac. firul se deapănă lejer în gheme şi apoi se dă în lucru. iar în ultima apă se pune oţet. Ed. mătase. provenite din deşirarea diverselor obiecte de îmbrăcăminte tricotate. se procedează astfel: .În general e bine să se întrebuinţeze material de bună calitate pentru a asigura durabilitate şi un aspect frumos obiectului tricotat. care se cumpără în scule. Cînd se pune la uscat se scutură sculul bine de apă şi se atîrnă la un capăt o greutate care să întindă bine firul. fire sintetice etc. Se pot folosi fire de lînă. se deapănă uşor de pe scul pe ghem.Materiale folosite După ce s-a ales modelul. întrucît ele îşi pierd elasticitatea dacă sînt depănate prea strîns. „Perlan alb” sau fulgi de săpun. 1966. După ce se usucă. “Tricotaje de mînă”. se înfăşoară pe speteaza unui scaun şi se leagă lejer în două locuri. peste două degete.

Persoanele cu gîtul scurt vor evita gulerele înalte şi vor prefera decolteurile înguste şi lungi. În cazul cînd se folosesc materiale rezultate dintr-un tricotaj deşirat. . 29 . 1966. cît mai bogate. numai gulere mari de orice formă. iar lungimea bluzelor şi a jachetelor va fi mai jos de talie. vîrstă şi de conformaţie. se recomandă culorile vii cu garnituri bogate şi foarte variate. Ana Popescu. Culorile vii sînt şi ele indicate uneori.Pentru persoanele slabe.Alegerea modelelor În alegerea modelelor. a părului sau a tenului.Pentru copiii mici sînd indicate culorile alb. dimpotrivă. Ed. mai ales pentru costumele sport. Cît priveşte modelul de tricotat. verde închis. ţinînd seama de indicaţiile de mai sus. bej etc. Tehnică. Pentru persoanele tinere culorile pot varia după gust şi după culoarea ochilor. modelul se va alege după ce se vor cunoaşte posibilităţile ce le oferă materialul respectiv. gri. bleu şi roz.Pentru copii mai mari. tabac. iar culorile vor fi de nuanţe mai închise. dar numai atunci cînd se folosesc materiale noi. scunde sau mijlocii. maron. se va adapta o linie lejeră. . . .Pentru persoanele cu şolduri mari sau cu talie plină. ca şi a culorilor. se va adapta o linie dreaptă. “Tricotaje de mînă”. vişiniu. . va fi alcătuit din linii verticale. împletituri complicate şi culori deschise. În general culorile variază şi ele.Persoanele cu gîtul lung vor purta. bleumarin. trebuie să se ţină seama de sex. Culorile mai deschise vor fi folosite pentru diverse garnituri. indiferent dacă sînt înalte. . Pentru persoanele vîrstnice se preferă în general culori ca: negru. Pentru bărbaţi se recomandă de asemenea culorile de nuanţe închise. Alegerea modelului de tricotat se face înainte de a se pregăti materialul.

2 ochiuri pe dos. . Elastic simplu (Fig.Rîndul 1: un ochi pe faţă lucrat pe dreapta.3X1: adică 3 ochiuri pe dos. pulovere subţiri. 1 ochi pe faţă. gulerelor etc. jachete. articole de sport etc. un ochi pe dos lucrat pe stînga. Acet gen de elastic se foloseşte la tricotaje fine – bluze.2X2: adică 2 ochiuri pe faţă. tricotînd ochiurile aşa cum apar ele – pe faţă şi pe dos. Cele două rînduri se repetă pînă la obţinerea lăţimii indicată de model. În formulă se exprimă „elastic 1X1”. ambele feţe sînt la fel.3X3: adică 3 ochiuri pe faţă.Rîndul 2: adică pe dosul lucrului. 3 ochiuri pe dos.Modele pentru elastic Elasticul sub diverse variante se foloseşte pentru tricotarea bordurii. . a manşetelor. Un elastic simplu în forme mai pline pentru seturi. 2 ochiuri pe dos.3X2: adică 3 ochiuri pe faţă. 1. . se lucrează ca şi rîndul 1. 30 . La toate variantele elasticului simplu. bolerouri etc. se poate obţine prin formulele: . . 21) Acest elastic se lucrează atfel: .

Rîndul 2: 1 ochi pe dos. 2 ochiuri nelucrate. . . 31 . . iar firul rămîne în faţa lucrului. Elasticul dublu (Fig.Rîndul 3: se lucrează la fel cu rîndul 1.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. . 23). Acet elastic se obţine tricotînd: ..Rîndul 2: se lucrează pe dos. O altă variantă a elasticului dublu se obţine tricotînd: . Ambele feţe sînt la fel. 1 ochi nelucrat. iar firul rămîne în faţa ochiului. iar firul trebuie să rămînă obligatoriu în faţa ochiului. iar firul rămîne în faţa lucrului. 22) Elasticul dublu se tricotează la obiectele care necesită trasarea unui şiret pe linia de talie la bluze. fuste etc. sau la ciorapi etc. Tricotarea acestui elastic se face astfel: . De observat este că ochiul nelucrat în primul rînd se lucrează în rîndul următor. Elastic cu o singură faţă (Fig. 1 ochi nelucrat.2. 2 ochiuri pe dos. .Rîndul 1: 1 ochi pe faţă.Rîndul 2: 1 ochi nelucrat. jachete.Rîndul 4: 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat. firul rămîne în dosul lucrului şi 2 ochiuri pe faţă. iar firul rămîne în faţa ochiului. 3.Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos.

după care se lucrează tot pe faţă primul ochi din cele 2 luat pe dreapta. 2 ochiuri pe dos.4. . După această operaţie se tricotează pe dos următoarele 2 ochiuri. 2 ochiuri pe dos.Rîndul 2: 2 ochiuri care se prezintă pe faţă se lucrează tot pe faţă în felul următor. fără să i se dea drumul de pe andrea.Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 25) Acest elastic formează o garnitură foarte drăguţă şi originală.Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. se continuă cu 2 ochiuri pe faţă. 24) Elasticul în relief se realizează tricotînd: . Elastic în relief (Fig. . luat pe stînga.Rîndul 3 şi următoarele se tricotează la fel ca rîndul 2. Alternarea ochiurilor se face pînă la capăt. Apoi se trec ambele ochiuri pe andreaua din mîna dreaptă. la pulovere bărbăteşti etc. terminînd rîndul cu 1 ochi pe faţă. 32 . Se lucrează întîi al 2-lea ochi din cele 2. Acest elastic se foloseşte la îmbrăcămintea sport.Rîndul 2: începe cu 1 ochi pe dos. . Se obţine procedînd astfel: . Elastic cu ochiuri răsucite (Fig. 2 ochiuri pe dos. 5.

33 . Elastic cu ochiurile încrucişate (Fig. Se repetă păşitura şi apoi iar se lucrează 2 ochiuri pe faţă şi 2 ochiuri pe dos. acest elastic face o garnitură foarte frumoasă. 7. 2 ochiuri pe dos. Elasticul tighelit este folosit ca bordură şi diverse garnituri şi chiar ca lucrătură de context la jachete şi pulovere bărbăteşti. luat pe stînga şi nu se dă drumul de pe andrea pînă nu se lucrează şi primul ochi pe faţă luat pe dreapta. Se continuă alternanţa de 2 ochiuri pe dos şi 4 ochiuri încrucişate pînă la capătul rîndului. iar cele 2 ochiuri care au fost lucrate pe dos se lucrează pe faţă. Se procedează la fel şi cu următoarele 2 ochiuri. . după care se lucrează 2 ochiuri pe faţă şi 2 ochiuri pe dos. . care se tricotează pe faţa lucrului se lucrează astfel: după ochiul mărginaş se face un punct de păşitură pete 6 ochiuri. Această alternanţă se face pînă la sfîrşitul rîndului. Aplicat la un tricotaj simplu lucrat cu punct de jerseu.Rîndul 2: cele 4 ochiuri încrucişate în rîndul 1 se tricotează pe dos. Aceste 8 rînduri se repetă. 26) Tricotarea acestui elastic se face în modul următor: .Rîndul 1 şi următoarele 6 se tricotează 2 ochiuri pe faţă.6.Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos şi 4 ochiuri încrucişate care se tricotează astfel: se lucrează pe faţă întîi al 2-lea ochi din cele 4. 27) Acest gen de elastic se obţine procedînd astfel: .Rîndul 8. Aceste 2 ochiuri se trec pe andreaua din mîna dreaptă. Elastic tighelit (Fig.

un jeteu şi 1 ochi nelucrat se ia pe andreaua dn mîna dreaptă. . un jeteu. avînd grijă să se lucreze împreună cu ochiul nelucrat şi jeteul tricotat în rîndul precedent.Rîndul 2: ochiul care a fost lucrat pe dos în rîndul precedent se lucrează aici tot pe dos. iar firul trecut prin faţa ochiului nelucrat.Rîndul 1: 1 jeteu.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 29) c) Se tricotează: . iar ochiul 34 .Rîndul 2: ochiul lucrat pe faţă în rîndul 1 se lucrează aici pe dos. . 28) Acest gen de elastic se poate tricota în cîteva variante. luat pe dreapta.Rîndul 4: se lucrează la fel cu rîndul 2. (Fig. 1 ochi nelucrat. un jeteu. iar ochiul rezultat din cele 2 ochiuri luate împreună în rîndul 2 se ia nelucrat pe andreaua din mîna dreaptă. 1 ochi nelucrat. . a) Se tricotează: . iar firul de lînă se trece prin spatele ochiului nelucrat. b) Se tricotează: .Rîndul 2: se lucrează ca primul rînd. Elastic ajurat (Fig. luate pe dreapta. .Rîndul 3: ochiul care a fost pe dos în rîndul 2 se lucrează aici pe faţă.8. 1 ochi pe dos. .Rîndul 1: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. iar ochiul nelucrat şi jeteul din rîndul 1 se lucrează împreună pe faţă.

Rîndul 1: 1 jeteu. . d) Se tricotează: . . .Rîndul 4: la fel cu rîndul 2 (Fig. e) Se tricotează: . 35 .Rîndul 2: 3 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă.Rîndul 3: la fel cu rîndul 1. luat din dreapta (Fig. 30). 1 ochi nelucrat. 1 ochi pe dos. 31).Rîndul 1: 1 ochi pe faţă.nelucrat şi cu jeteul din rîndul 1 se lucrează împreună pe dos. 1 ochi pe dos.

Rîndul 4: la fel cu rîndul 2. iar ochiul lucrat pe dos se lucrează tot pe dos (Fig.Rîndul 2: se lucrează ochiurile pe faţă şi pe dos. 10. seturi etc. Elastic cu dungi late (Fig.Rîndul 2: jeteul şi ochiul nelucrat se lucrează împreună luat pe dreapta. jachete etc. f) Se tricotează: . Modelele de elastic ajurat se folosesc la bluze. Aceste 4 rînduri se repetă. . . Alcătuirea dungilor se poate face în diverse feluri: 36 .Rîndul 1: 1 jeteu. Prin aspectul lor ele formează o garnitură originală. 33) Elasticul cu dungi late formează borduri frumoase şi poate constitui şi model de context la pulovere şi articole de sport. 2 ochiuri pe dos.Rîndul 3: se începe cu 1 ochi pe dos. „elasticul cu spinişori” poate forma o garnitură foarte frumoasă la bluze. două pe dos. aşa cum se prezintă foecare pe andrea.Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. apoi se alternează pînă la sfîrşitul rîndului cîte 2 pe faţă. Elastic cu spinişori Prin aspectul lor deoebit. Se tricotează: . .Rîndul 2: se lucrează pe dos. 2 ochiuri pe faţă şi jeteul se scapă peste aceste ochiuri lucrate pe faţă. . 9. 32)..

Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Rîndurile se repetă. Tehnică. b) Se tricotează: . 1966. Ed. Se repetă acete 2 rînduri (Fig. 37 . Ana Popescu. 3 ochiuri nelucrate. iar firul rămîne în faţa ochiurilor nelucrate.Rîndul 1: 1 ochi pe dos.Rîndul 2: se lucrează numai pe dos. 2 ochiuri pe dos. . Prin diversele combinări ale punctelor de tricotaj se pot obţine modele noi. 33). Modelele de elastic prezentate nu epuizează gama de modele ce se poate prezenta.a) Se tricotează: . “Tricotaje de mînă”.Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe dos. .

Acest tiv se poate încheia şi coase uşor pe dos. luat pe dreapta. Rîndul 9 – 15: se lucrează cu punct de jerseu. 1966. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 7: 1 jeteu. Ed. gulere. Primele 6 rînduri lucrate cu punct de jerseu se îndoaie pe dosul lucrului şi se lucrează împreună cu rîndul 15 care se lucrează pe faţă. avînd grijă ca ultimul rînd să fie pe dos. Rîndul 8: se lucrează pe dos. botoşei etc. mîneci. 2 – 4 ochiuri (după mărimea colţişorului care se formează) se lucrează împreună pe faţă. Ana Popescu. În acest scop se lucrează împreună cu fiecare ochi din rîndul 15. ciorapi. Tehnică. cîte 1 ochi luat din primul rînd. mănuşi. Marginea cu colţuri rotunde ce se obţine se poate tricota la tivit. bluze.Modelul 1 Se tricotează: Rîndul 1 – 6: cu punct de jerseu. şosete etc. orificiile tricotate pentru obţinerea colţurilor se folosesc şi pentru trasat şnururi la mănuşi. 38 .

Rîndurile 6. sau se coase.Modelul 2 Posted august 11. plătcuţe etc. Benzile ajurate pe care le formează acest model creează garnituri frumoase pentru margini de gulere. 1 ochi ridicat. În acest caz se îndoaie pe dos primele 5 rînduri tricotate cu punct de jerseu şi se lucrează o dată cu rîndul 11. 2009 by Shortcut in carte. tricotaje. Lasă un comentariu Se tricotează: Rîndurile 1 – 5: 6 puncte de jerseu. 1 ochi lucrat pe faţă şi trecut prin ochiul ridicat. manşete. tivuri. 39 . 8 şi 10: 1 jeteu. 9 şi 11: toate ochiurile se lucrează pe dos. Ed. 1966. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. cu firul trecut prin spatele lui. Rîndurile 7. Acest model se pretează şi pentru formarea unui model. nelucrat. Ana Popescu.

Tehnică. Ana Popescu. Rîndul 4: la fel ca rîndul 2. 4 ochiuri pe dos. 40 . Alternanţa se repetă pînă la capătul rîndului. 3 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Aceste 4 rînduri se repetă. 1966. Rîndul 3: 4 ochiuri pe dos. 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu.Modelul 3 Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe dos. Ed. Rîndul 2: 4 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 3 ochiuri pe dos.

Modelul 4 – modele borduri Se tricotează: Rîndul 1 – 7: punct de jerseu. 1 jeteu alternînd astfel pînă la capăt. Tehnică. 41 . Rîndurile 11 şi 12: toate ochiurile pe dos. 1966. Rîndurile 8 şi 9: toate ochiurile pe dos. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. Se repetă rîndurile 1 – 7. Rîndul 10: 2 ochiuri se tricotează împreună. Ed.

2 ochiuri se tricotează împreună pe faţă şi se trag prin ochiul scos. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 4: 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi se scoate fără să se tricoteze. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. alternînd pînă la capăt. 1966. Ana Popescu. 1 ochi pe faţă. 7 pe dos. 1 jeteu. 42 . 1 jeteu. 7 pe faţă.Model 5 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. Rîndul 2: 2 ochiuri pe faţă. Această alternanţă de ochiuri se repetă pînă la capăt. 1 jeteu. 1 ochi se scoate fără să se tricoteze. 1 jeteu. Tehnică. Se repetă pînă la capăt. 7 pe dos. Ed. 2 ochiuri se tricotează împreună pe faţă şi se trag prin ochiul care a fost scos. cu repetare pînă la capăt.

“Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe faţă. 5 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: 2 ochiuri se tricotează împreună pe faţă. Tehnică. Această alternanţă a rîndurilor se repetă. Această alternanţă de ochiuri se repetă pînă la capăt. 1 jeteu. 1966. Această alternanţă se repetă pînă la capătul rîndului. Rîndul 7: 5 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 5 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trage prin ochiul scos. 43 .Modelul 6 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: toate ochiurile se lucrează pe faţă. 1 jeteu. Ed. 1 ochi se scoate. Rîndul 10: se tricotează cu ochiurile pe dos. 1 jeteu. Rîndul 5: se tricotează toate ochiurile pe faţă. 1 ochi se scoate fără a se tricota. Ana Popescu. 2 ochiuri se tricotează împreună pe faţă. Rîndul 9: se tricotează toate ochiurile pe faţă. 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trage prin acul care nu a fost tricotat. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ : se lucrează cu toate ochiurile pe dos.

iar ochiurile 10 şi 11 se tricotează pe faţă. Tehnică. 44 . Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se tricotează cu ochiuri pe dos.Model 7 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: 2 ochiuri se tricotează împreună pe faţă. după care se tricotează pe faţă ochiurile 8 şi 9 de pe andreaua de rezervă. Rîndul 5: 3 ochiuri se lucrează pe faţă. 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trage prin ochiul nelucrat. Rîndul 6: toate ochiurile pe dos. 8 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. Ana Popescu. 10 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. ochiurile 4 şi 5 se scot pe o andrea de rezervă şi se lasă pe dosul lucrului. 1 jeteu. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. ochiurile 6 şi 7 se tricotează pe faţă şi apoi ochiurile 4-5 de pe andreaua de rezervă se tricotează tot pe faţă. Cu acest rînd se încheie modelul care apoi se repetă începînd cu rîndul 1. 1 ochi se scoate fără să se tricoteze. Această alternanţă se repetă pînă la capătul rîndului. ochiurile 8 şi 9 se scot pe andreaua de rezervă şi se lasă pe faţa lucrului. 1 ochi se scoate fără să se lucreze. 1966. Ed. 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trage prin ochiul nelucrat.

2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Alternanţa acestor rînduri se repetă.Model 8 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. Tehnică. Ed. Rîndul 5: la fel cu rîndul 3. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe dos. formînd astfel 3 ochiuri din unul singur. 1 ochi pe faţă. 45 . Se tricotează în continuare 1 ochi pe dos. Această alternanţă urmează pînă la sfîrşitul rîndului. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 6: 2 ochiuri pe faţă. se tricotează încă o dată ochiul precedent (ochiul 2) şi se ia pe andreaua stîngă. Rîndul 2: 2 ochiuri pe faţă. fără să fie luat pe andreaua stîngă. apoi se tricotează iar 2 ochiuri pe dos. Rîndul 4: la fel cu rîndul 2. Ana Popescu. 3 ochiuri luate împreună pe dos. 1 ochi pe dos. 3 ochiuri se lucrează împreună pe dos. ochiul 3 pe faţă. 1966. 1 ochi pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. iar din ochiul următor se formează iar 3 ochiuri. 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu.

Rîndul 9: 4 ochiuri pe faţă se iau pe o andrea de rezervă şi se lasă în faţa lucrului. Alternanţa rîndurilor se repetă. apoi se trec pe andreaua stîngă cele 4 ochiuri de pe andreaua de rezervă şi se lucrează pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 9: toate ochiurile se lucrează pe dos. 4 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe dos. 46 .Model 9 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe faţă. 1966. se trec pe andreaua din stînga cele 4 ochiuri de pe andreaua de rezervă şi se lucrează pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 2 – 8: se lucrează aşa cum apar ochiurile pe andrele (pe faţă sau pe dos). Tehnică. 3 ochiuri pe dos. 4 ochiuri pe faţă. următoarele 4 ochiuri se trec pe andreaua de rezervă şi se lasă pe dosul lucrului. 4 ochiuri pe faţă. Ed. Ana Popescu.

Rîndul 14: ca rîndul 2. Ed. 47 . 1966. 6 ochiuri se lucrează pe faţă. 3 ochiuri pe dos. “Tricotaje de mînă”. 6 ochiuri se iau pe o andrea de rezervă şi se lasă pe faţa lucrului. Tehnică. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează pe dos. Ana Popescu. 12 ochiuri pe faţă.Model 10 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1 şi rîndurile fără soţ: 3 ochiuri pe dos. Se continuă cu alternanţa rîndurilor. Rîndul 13: 3 ochiuri pe dos. ochiurile de pe andreaua de rezervă se trec pe andreaua stîngă şi se lucrează pe faţă şi în continuare 3 ochiuri pe dos.

Ambele fire se trec prin faţa împletiturii şi se încrucişează în de jos în sus pornind de la cel care execută împletitura. 48 .Model 11 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1 – 4: punct de jerseu. Rîndul 6: se tricotează ochiurule numai pe faţă. în aşa fel încît ochiurile lucrate din firul aceluiaşi ghem să fie unul deasupra celuilalt. iar firele se încrucişează pe faţa împletiturii. Tehnică. 1966. Se tricotează alternativ cîte 1 ochi lucrat pe dos cu firul dintr-un ghem şi 1 ochi lucrat pe dos din ghemul adăugat. de jos în sus. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 5: se adaugă la primul fir. Ed. Ana Popescu. un fir din alt ghem de aceeaşi culoare sau de culoare diferită. tot cu ambele fire.

Ana Popescu. 1 jeteu. Această alternanţă de rînduri se repetă. 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri luate împreună pe faţă. Această alternanţă de ochiuri se repetă pînă la sfîrşitul rîndului. Tehnică. Rîndul 2: 4 ochiuri pe faţă.Model 12 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 49 . 1 jeteu. Rîndul 3: 4 ochiuri pe dos. Ed. 1966. Rîndul 4: 4 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. 3 ochiuri pe dos.

Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se tricotează ochiurile aşa cum apar pe andrea. Tehnică. pe faţă sau pe dos.Model 13 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 1966. “Tricotaje de mînă”. Rîndurile 2 şi 3 se repetă. 1 ochi pe dos. 50 . deasupra ochiului pe dos se tricotează 1 ochi pe faţă. Ed. Ana Popescu. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă se tricotează 1 ochi pe dos.

Rîndul 2: ochiurile răsucite se tricotează pe dos. 51 .Model 14 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: se tricotează al 2-lea ochi de pe andrea înaintea primului ochi fără să fie scos de pe andreaua stîngă. Alternanţa acestor rînduri se repetă. Se tricotează şi primul ochi şi se scot de pe andrea ambele ochiuri deodată. Ana Popescu. formînd astfel o răsucitură. Tehnică. 1966. Ed. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe faţă.

Această alternanţă se repetă. 1966. Ed. fără să fie tricotat. Se tricotează şi primul ochi luat din spate şi apoi se trec ambele ochiuri pe andreaua dreaptă şi apar ca ochiuri încrucişate. 52 . iar ochiurile încrucişate se tricotează pe dos. Aceste 2 rînduri se repetă. Ana Popescu. În continuare se mai tricotează 1 ochi pe dos. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. Rîndul 2: Deasupra ochiului pe dos se tricotează 1 ochi pe faţă.Model 15 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: se împunge andreaua în primul ochi din spate spre faţă. iar firul rămîne pe dosul lucrului şi se tricotează al 2-lea ochi pe faţă fără să fie scoss de pe andrea.

Model 16 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. Ed. Se tricotează şi primul ochi şi se scot ambele ochiuri de pe andreaua dreaptă pe cea stîngă. o răsucitură din 2 ochiuri. Ana Popescu. Se repetă alternanţa de ochiuri. 53 . 1966. fără să fie scos de pe andrea. iar cele 2 ochiuri răsucite se tricotează pe dos. “Tricotaje de mînă”. adică se tricotează al 2-lea ochi pe faţă înaintea primului ochi. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. Tehnică. Aceste 2 rînduri alternează.

Tehnică.Dacă ultimul ochi din primul rînd a fost tricotat pe faţă. 1966. Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. Acest model cere o atenţie deosebită la începutul fiecărui rînd.Dacă ultimul ochi din primul rînd a fost tricotat pe dos. se începe rîndul 2 cu 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe dos. ultimul ochi va fi pe faţă sau pe dos. se începe rîndul 2 cu 2 ochiuri pe faţă şi se continuă alternînd cu 2 ochiuri pe dos. Ana Popescu. Ed. Rîndul 2: . . alternînd cu 2 ochiuri pe faţă.Model 17 – Modele borduri Pentru executarea acestui model e necesar să se monteze pe andrea un număr de ochiuri fără soţ. 54 . “Tricotaje de mînă”.

Rîndul 2: se tricotează aşa cum apar ochiurile pe andrea. Ed. “Tricotaje de mînă”. Ed. 1 ochi pe faţă luat din spate. Tehnică. 55 . Rîndurile se repetă. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 4. Model 19 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1 şi 2: toate ochiurile se tricotează pe dos. se ridică pe andreaua dreaptă 1 ochi nelucrat.Model 18 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. 1966. Tehnică. Ana Popescu. adică 2 ochiuri pe faţă şi 1 ochi pe dos. ochiul următor se lucrează pe faţă şi se trece prin ochiul ridicat. Rîndul 3: 1 jeteu. 5 şi 6: se lucrează pe dos. Ana Popescu. 1966.

2 ochiuri pe faţă. Prin această operaţiune se obţine împletirea rîndurilor. Această alternanţă se repetă după nevoie. Cele 2 ochiuri pe dos se lucrează pe dos şi în continuare se lucrează pe faţă cele 2 ochiuri aflate pe andreaua de rezervă. În continuare se tricotează 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 6: se tricotează ochiurile aşa cum apar pe andrea. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă şi 2 ochiuri pe dos se iau pe o andrea de rezervă şi se lasă în spatele andrelei. Se continuă tricotarea a 5 ochiuri pe dos şi apoi o nouă împletitură a rîndurilor. 5 ochiuri pe dos. iar cele pe dos se tricotează pe dos. 3 şi 4: se tricotează aşa cum apar ochiurile pe andrea. Aceste 6 rînduri se repetă. apoi începe modelul. Rîndul 2. iar andreaua de rerzevă se trece în faţa lucrului. Tehnică. 56 . “Tricotaje de mînă”. apoi se trec de pe andreaua de rezervă pe andreaua stîngă cele 2 ochiuri lucrate pe dos.Model 20 – Modele borduri Se tricotează: Cîteva rînduri (8 – 10) cu ochiuri pe dos. pe faţă şi pe dos. 2 ochiuri pe dos. adică ochiurile pe faţă se tricotează pe faţă. Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 1966. Ed. Ana Popescu.

Ana Popescu. adică 1 ochi pe faţă. 3 ochiuri pe dos. “Tricotaje de mînă”. apoi 3 ochiuri pe dos se tricotează împreună pe faţă. 57 . fără să se scoată de pe andrea. 1 jeteu şi 1 ochi pe faţă.Model 21 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1 – 5: 3 ochiuri pe faţă. 1966. Rîndul 7: 3 ochiuri pe dos. Motivul se repetă începînd cu rîndul 1. Ed. după care toate 3 ochiurile se scot de pe andrea. Tehnică. Rîndul 6: 3 ochiuri pe faţă. din ochiul următor se fac 3 ochiuri.

În continuare se scot ochiurile 12. 3 ochiuri pe dos. 9. ochiurile 4. 58 . Tehnică. 1966. Rîndul 8: 3 ochiuri pe faţă. apoi se tricotează pe faţă ochiurile 12. 13. Ana Popescu. pe faţă şi pe dos. 13. Rîndul 2 – 6: se tricotează ochiurile aşa cum apar pe andrea. 3 ochiuri pe faţă. 10 ochiuri pe faţă. 14 şi 15 se trec pe o andrea de rezervă şi se lasă pe faţa lucrului. 5. 6 şi 7 se scot pe o andrea de rezervă şi se trec pe dosul lucrului şi se tricotează pe faţă ochiurile 8. 6 şi 7 aflate pe andreaua de rezervă. Aceste rînduri se repetă. Rîndul 7: 3 ochiuri pe dos. 14 şi 15. “Tricotaje de mînă”. Se tricotează apoi pe faţă ochiurile 4.Model 22 – Modele borduri Se tricotează: Rîndul 1: 3 ochiuri pe dos. 16 ochiuri pe dos. 10 şi 11. Ed. după care se tricotează tot pe faţă ochiurile scoase de pe andreaua de rezervă şi se mai tricotează 3 ochiuri pe dos. 5.

1966. ciorapilor etc. “Tricotaje de mînă”. pentru ca împletitura să iasă fină şi spumoasă. iar cele executate în diverse culori au o largă aplicare la tricotajele sport pentru toate vîrstele şi la articolele pentru copii. ajurate şi dantelate lucrate cu fire într-o singură culoare sau divers colorate. Tehnică. Ana Popescu. şalurilor. 59 . Modelele ajurate şi dantelate sînt folosite la tricotarea bluzelor. Ed. Pentru piesele tricotate cu modele dantelate se întrebuinţează fire subţiri şi de bună calitate. Modelele compacte se pretează la tricotarea oricărei piese de îmbrăcăminte.Modele de context Modele de contextură formează o gamă foarte largă şi se pot realiza prin îmbinarea diverselor puncte de tricotaj obţinînd modele compacte.

cu deosebirea că se ridică nodul la ochiul care a fost lucrat pe dos în rîndul 2. Rîndul 2: 1 ochi pe dos. de la ochiul 2 se ridică nodul pe andrea în faţa ochiului. Ed. luate pe stînga. Ana Popescu. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 3: ca şi toate rîndurile de pe dosul lucrului. formînd astfel 2 ochiuri care se lucrează pe faţă.Model 1 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: toate ochiurile se lucrează pe faţă. 60 . 1966. Rîndul 4: se lucrează la fel cu rîndul 2. se lucrează pe faţă.

“Tricotaje de mînă”. 1966. Ana Popescu. Rîndul 3: se lucrează la fel cu rîndul 1. Tehnică. iar cele care au fost lucrate aici se trec pe andrea nelucrate. cu deosebirea că aici se tricotează pe dos cele 2 ochiuri care în rîndul 1 n-au fost lucrate. se va lucra în întregime pe dos.Modelul 2 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. 61 . cu firul lăsat în faţa ochiurilor. 2 ochiuri se trec pe andrea nelucrate. Rîndul 2: ca şi toate rîndurile cu soţ. Ed. Aceste rînduri se repetă.

1966. Ed. iar ochiul care n-a fost lucrat niciodată. Rîndurile următoare se lucrează la fel ca rîndurile 2. Rîndul 5: se lucrează la fel cu rîndul 1. adică ochiul care a fost lucrat pe dos în rîndul precedent. Rîndul 2: 1 ochi nelucrat cu firul lăsat pe faţa lucrului (acesta va fi acelaşi ochi nelucrat şi în rîndul 1). 1 ochi nelucrat. “Tricotaje de mînă”. iar firul se lasă pe dosul lucrului. iar ochiul care a fost lucrat pe dos se trece pe andrea nelucrat. Rîndul 3: la fel ca rîndul 1. cu deosebirea că se inversează modelul astfel: ochiul nelucrat din modelul precedent se lucrează aici pe dos. aici apare pe faţă şi se lucrează tot pe faţă. Ana Popescu.Modelul 3 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. 3 şi 4 de mai sus. Rîndul 4: toate ochiurile se lucrează aşa cum se prezintă pe andrea. Tehnică. apoi modelul se repetă începînd cu rîndul 1. 1 ochi pe faţă. aici se lucrează pe dos. 62 .

Rîndul 6: toate ochiurile se lucrează pe dos. 63 . Ana Popescu. Rîndul 8: toate ochiurile se lucrează pe dos. se păşesc 3 ochiuri şi se lucrează ochiul 4. 1966. Rîndul 7: se lucrează toate ochiurile pe faţă. fără să fie scos de pe andreaua stîngă. “Tricotaje de mînă”. Această alternanţă se repetă pînă la capătul rîndului. Rîndul 4: se lucrează în întregime pe dos. Tehnică. iar în continuare se tricotează 6 ochiuri. apoi se lucrează pe faţă cele 3 ochiuri care au fost păşite. Rîndul 3: se lucrează toate ochiurile pe faţă.Modelul 4 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 8 ochiuri pe faţă. luîndu-l larg pe andreaua dreaptă. se păşesc 3 ochiuri şi se repetă operaţiunile modelului din rîndul 1. Ed. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe dos. şi se trec pe andreaua dreaptă împreună cu ochiul 4 care a fost deja lucrat.

Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează aşa cum se prezintă. 64 . Rîndul 9 şi 11: 2 ochiuri pe dos.Modelul 5 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 6 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. Ed. “Tricotaje de mînă”. 4 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. 1966. 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: 4 ochiuri pe faţă. Aceste rînduri se repetă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. Rîndul 15: 1 ochi pe dos. Rîndul 13: 1 ochi pe dos. Rîndul 16: se lucrează ca rîndul 2. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Tehnică. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 4 ochiuri pe faţă şi 1 ochi pe dos. Rîndul 3: la fel ca rîndul 1. Ana Popescu. 6 ochiuri pe faţă. Rîndul 7: 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos.

este necesar să se lucreze toate ochiurile numai pe dreapta. Tehnică. Ed. 1 ochi nelucrat care se ia răsucit. dar se inversează modelul. 65 . întorcînd andreaua prin spatele ochiului. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează pe dos. iar firul rămîne în spatele lucrului. “Tricotaje de mînă”. iar ochiul lucrat pe faţă în rîndul 1 se ia aici pe andrea nelucrat şi răsucit. Rîndul 3: se lucrează ca rîndul 1. Aceste rînduri se repetă. Observaţie: pentru reuşita acestui model. Ana Popescu. 1966. adică ochiul nelucrat în rîndul 1 se lucrează aici pe faţă.Modelul 6 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. cît şi pe dosul lucrului. atît pe faţa.

4 ochiuri pe dos. cu deosebirea că se inversează modelul. 2 ochiuri nelucrate. iar firul rămîne în dosul lucrului. cu firul lăsat pe dosul lucrului. Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe faţă. Rîndul 9: se lucrează la fel ca rîndul 1. Rîndul 5: 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 8: toate ochiurile se lucrează pe faţă.Modelul 7 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: toate ochiurile se lucrează pe dos. Ed. Rîndul 10: se lucrează aşa cum se prezintă. Rîndul 4: se lucrează ochiurile aşa cum se prezintă pe andrea. Ana Popescu. 1966. Rîndul 7: toate ochiurile se lucrează pe dos. Rîndul 6: se lucrează la fel ca rîndul 4. adică cele 2 ochiuri nelucrate vor fi cele 2 ochiuri din mijlocul grupului de 4 ochiuri pe faţă din modelul precedent. “Tricotaje de mînă”. adică 2 ochiuri nelucrate cu firul lăsat pe faţa lucrului. 66 . Rîndul 3: 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri nelucrate. Tehnică.

Rîndul 4: se lucrează la fel ca rîndul 2. Tehnică. iar ochiul care a fost lucrat pe sub nod se lucrează simplu pe faţă. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: se lucrează pe faţă. ochiul următor se lucrează tot pe faţă. adică ochiul care a fost lucrat simplu pe faţă în rîndul 2 se lucrează sub nod.Modelul 8 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: se lucrează toate ochiurile pe faţă. 1966. “Tricotaje de mînă”. 67 . Ed. cu deosebirea că se inversează ochiurile. Ana Popescu. dar se împunge andreaua sub nodul ochiului. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă.

Tehnică. Modelul se repetă pînă la sfîrşitul rîndului. Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe faţă. În continuare se lucrează tot pe faţă cele 3 ochiuri păşite. Rîndul 4: se face o păşitură peste 3 ochiuri şi se lucrează pe faţă al 4-lea ochi şi ochiul obţinut se trece în faţa celor 3 ochiuri pe andreaua stîngă. 1966. iar al 4-lea ochi care a fost deja lucrat se trece pe andreaua dreaptă. lucrîndu-l pe faţă luat pe dreapta. 68 . “Tricotaje de mînă”. tricotînd toate ochiurile pe dos. Rîndul 3: toate ochiurile se lucrează pe dos. Ed. Ana Popescu.Modelul 9 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: se începe pe dosul lucrului.

Rîndul 2: se lucrează 1 ochi pe dos. Se lucrează apoi 1 ochi pe faţă. însă adecvat inversiunii modelului efectuat în rîndul 3. se lucrează 1 ochi pe faţă. Rîndul 4: se lucrează ca rîndul 2. iar firul rămîne pe faţa lucrului. Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi se ia pe andreaua de rezervă şi se lasă în spatele lucrului. 1 ochi pe dos. Tehnică. În continuare se ia 1 ochi pe andreaua de rezervă şi se lasă de această dată pe faţa lucrului. Rîndul 3: se lucrează la fel ca rîndul 1. 69 . 1966. ca la rîndul 1. cu deosebirea că firul de la primul ochi luat pe andreaua de rezervă se lasă pe faţa lucrului. iar ochiul de pe andreaua de rezervă se trece pe andreaua stîngă şi se lucrează pe faţă.Modelul 10 – Modele compacte Acest model se lucrează cu o andrea de rezervă şi se tricotează totdeauna întîi ochiul al 2-lea şi apoi primul. Ana Popescu. 2 ochiuri nelucrate se iau pe andrea. Ed. “Tricotaje de mînă”. şi nu în spate. iar ochiul lăsat pe andreaua de rezervă se pune pe andreaua stîngă şi se lucrează tot pe faţă.

luat pe stînga. Rîndul 2: 1 ochi pe dos. iar ochiul care a fost luat pe andreaua de rezervă se trece pe andreaua stîngă şi se tricotează tot pe dos. “Tricotaje de mînă”. 70 . apoi se trece pe andreaua stîngă ochiul care a fost lăsat pe andreaua de rezervă şi se lucrează pe faţă. Ed. 1966. Ana Popescu. se tricotează ochiul al 2lea pe faţă luat pe dreapta. Aceste 2 rînduri se repetă.Modelul 11 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi se trece pe o andrea de rezervă şi se lasă în faţa lucrului. Tehnică. 1 ochi se trece pe andreaua de rezervă şi se lasă pe dosul lucrului.

Rîndul 8: toate ochiurile se lucrează pe dos. 2 ochiuri nelucrate se trec pe andreaua stîngă. adică ochiul din stînga se trece prin ochiul din dreapta. 71 . Ana Popescu. Rîndul 7: se lucrează la fel ca rîndul 3. 1966. şi apoi 2 ochiuri tricotate pe dos. Tehnică. Rîndul 6: se lucrează la fel cu rîndul 2. ţinîndu-se seama de inversarea modelului. se pune pe andrea şi se lucrează pe faţă. iar ochiurile care au fost nelucrate se lucrează încrucişat. “Tricotaje de mînă”. apoi 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 2: se lucrează aşa cum apar ochiurile pe andrea. ţinîndu-se seama de inversarea modelului. Rîndul 5: 2 ochiuri nelucrate şi firul se lasă pe dosul lucrului. iar ochiul următor (care a fost primul) se lucrează tot pe faţă. iar firul se lasă pe faţa lucrului. Rîndul 4: se lucrează toate ochiurile pe dos. Ed. iar firul se lasă pe dosul lucrului. adică 2 ochiuri nelucrate. formînd astfel un punct încrucişat.Modelul 12 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă.

Rîndul 6: se tricotează la fel ca rîndul 2. Rîndul 2: se lucrează ochiurile aşa cum apar pe andrea. apoi fiecare se lucrează pe faţă şi în continuare se tricotează încă 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri nelucrate. Rîndul 5: pe acest rînd se schimbă modelul. iar firul se lasă pe spatele lucrului. Ana Popescu. Rîndul 3: se lucrează la fel ca rîndul 1. adică din cele 4 ochiuri pe faţă se ia 1 ochi pe dos. Ed. 72 . Rîndul 4: se lucrează ca rîndul 2. “Tricotaje de mînă”. adică 1 ochi pe faţă. cele 2 ochiuri nelucrate din rîndurile anterioare se încrucişează. firul se lasă în faţa lucrului. 1 ochi pe dos. Tehnică. 1 ochi pe faţă. Aceste 6 rînduri se repetă. 1 ochi pe dos. ţinîndu-se seama de inversarea modelului. trecîndu-se ochiul din stînga prin ochiul din dreapta.Modelul 13 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri nelucrate. apoi 1 ochi pe faţă. iar firul se lasă în spatele lucrului. 1966. 4 ochiuri pe dos. 2 ochiuri nelucrate.

73 . Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. firul se lasă în faţa lucrului. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. Rîndul 3: 2 ochiuri nelucrate. 1966. 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: toate ochiurile se lucrează pe dos. Tehnică. Ed. 2 ochiuri nelucrate şi firul lăsat în faţa lucrului.Modelul 14 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe faţă. Rîndurile se repetă.

1966. 2 ochiuri se lucrează pe faţă.Modelul 15 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri se trec pe o andrea de rezervă şi se lasă firul în faţa lucrului. Ed. “Tricotaje de mînă”. apoi ochiurile de pe andreaua de rezervă se lucrează tot pe faţă. iar ochiurile de pe andreaua de rezervă se trec pe andreaua stîngă şi se lucrează tot pe dos. Tehnică. apoi se lucrează 2 ochiuri pe dos. Ana Popescu. Rîndul 2: 2 ochiuri se trec pe andreaua de rezervă şi se lasă în dosul lucrului. 74 .

iar cele care apar pe faţă se lucrează pe dos. 1966. 1 ochi pe dos. Tehnică. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. 75 . Ed.Modelul 16 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. adică 1 ochi pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 2: se lucrează ochiurile aşa cum se prezintă ele pe andrea. Ana Popescu. Rîndul 4: toate ochiurile care apar pe dos se lucrează pe faţă.

Ed. 1 ochi pe faţă. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. Ana Popescu. firul lăsat pe faţa lucrului. Rîndul 2 si toate rîndurile cu soţ: se lucrează numai pe dos. Rîndul 3: 1 ochi nelucrat.Modelul 17 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat şi firul lăsat în faţa lucrului. “Tricotaje de mînă”. 76 . Tehnică. 1966.

iar ochiul de pe andreaua de rezervă se lucrează tot pe faţă. 1966. Se trece 1 ochi pe andreaua de rezervă şi se lasă în faţa lucrului. iar firul se lasă în faţa lucrului. ochiul de pe andreaua de rezervă se lucrează tot pe faţă. 1 ochi se trece pe andreaua de rezervă şi firul se lasă pe dosul lucrului. 1 ohi pe faţă. Ana Popescu. 1 ochi pe faţă. 77 . Rîndul 3: 1 ochi se ia pe andreaua de rezervă. 1 ochi pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 2: se tricotează în întregime pe dos. Ed. iar ochiul de pe andreaua de rezervă se lucrează tot pe faţă.Modelul 18 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi se trece nelucrat pe o andrea de rezervă şi se lasă în spatele lucrului. 1 ochi pe faţă. ochiul de pe andreaua de rezervă se lucrează pe faţă. Tehnică.

Modelul 19 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: cu toate ochiurile tricotate pe faţă. iar ochiurile care au fost luate sub nod. Rîndul 2: 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: se lucrează ca rîndul 2. 78 . Rîndul 3: se lucrează toate ochiurile pe faţă. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 1966. dar se schimbă modelul astfel: ochiurile care au fost lucrate simplu pe faţă. 2 ochiuri tot pe faţă. Ana Popescu. însă se împunge andreaua pe sub nodul ochiurilor. acum se lucrează simplu pe faţă. aici se iau pe sub nod ca în rîndul 2. Ed.

1966. Rîndul 2: se lucrează ochiurile aşa cum apar ele pe andrea. Ed. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe dos. adică 1 ochi pe faţă. Tehnică. Ana Popescu. Aceste 4 rînduri se repetă. 79 . 1 ochi pe dos. Rîndul 3 şi 4: se lucrează toate ochiurile pe faţă.Modelul 20 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă.

1966. ochiul care n-a fost lucrat în rîndul 1 nu se lcurează nici în rîndul 2. cu deosebirea că aici se ia ochiul din mijlocul celor 3 ochiuri pe faţă din rîndul 1. Rîndul 2: 1 ochi se ia nelucrat. 1 ochi se ia nelucrat şi se lasă în spatele lucrului. 80 . 3 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. Ed. Rîndul 3: se lucrează la fel cu rîndul 1. firul se lasă în faţa lucrului. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 4: se lucrează la fel ca rîndul 2. iar ochiul nelucrat din rîndul 1 să fie în mijlocul celor 3 ochiuri pe faţă.Modelul 21 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă.

Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează aici împreună pe faţă. Rîndul 4: 1 jeteu. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. Rîndul 7: 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează împreună pe dos. 1 ochi se scoate netricotat. Ed. 1 ochi scos cu 2 jeteuri se scoate iar nelucrat cu un nou jeteu. Tehnică. 1 jeteu. Rîndul 5: 1 ochi scos împreună cu jeteul se scoate din nou nelucrat împrună cu un nou jeteu. 1 jeteu. 1966. 81 . Rîndul 6: 1 ochi scos cu 2 jeteuri se scoate din nou cu 1 jeteu. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. Modelul se continuă cu rîndul 2. 1 ochi se scoate fără să se tricoteze. 1 ochi scos cu jeteu se scoate iar nelucrat cu un nou jeteu.Modelul 22 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. 1 ochi se scoate netricotat. 1 ochi pe faţă.

1 ochi pe faţă. strîngîndu-se uşor. 4 ochiuri pe faţă. 5 ochiuri pe faţă. 1 noduleţ. iar noduleţul se tricotează concomitent cu ochiul pe dos. 1 noduleţ. 1 noduleţ. 1 noduleţ. un noduleţ. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 noduleţ. Tehnică. 82 . “Tricotaje de mînă”. 1 noduleţ. Rîndul 13: 3 ochiuri pe faţă. 1966. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 1 noduleţ. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se tricotează toate ochiurile pe dos. 1 noduleţ. Rîndul 11: 1 ochi pe faţă. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă. Rîndul 15: 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 17: 4 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă.Modelul 23 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 7 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 noduleţ. 1 noduleţ. Ed. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă. un noduleţ care se execută astfel: dintr-un singur ochi se fac 5 ochiuri fără să se scoată de pe andrea luate o dată pe dos. 1 noduleţ. Urmează 4 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 noduleţ. pînă se obţin 5 ochiuri. Rîndul 9: 1 noduleţ. Ana Popescu. o dată pe faţă. 1 noduleţ. 5 ochiuri pe faţă.

7 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. 6 ochiuri pe faţă. 83 . 1 noduleţ. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. Tehnică. 1 ochi pe faţă. 1 noduleţ.Modelul 24 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 7 ochiuri pe faţă. Rîndul 6: se tricotează la fel ca rîndul 2. Rîndul 5: se tricotează la fel ca rîndul 1. Rîndul 3: 6 ochiuri pe faţă. Rîndul 2: se tricotează toate ochiurile pe dos. 1 noduleţ. 1966. Ed.

Ana Popescu. 84 . 1 jeteu. iar ochiul tricotat în rîndul 1 se scoate fără să se tricoteze. 1966.Modelul 25 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Rîndurile următoare se tricotează la fel ca rîndul 2. Rîndul 2: se tricotează împreună pe faţă ochiul scos netricotat în rîndul 1 şi jeteul. apoi se face un nou jeteu. Ed. 1 ochi se scoate netricotat. Tehnică.

1966. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. Ana Popescu. Rîndul 4: toate ochiurile pe faţă. firul se trece prin faţa andrelelor peste 2 ochiuri care se scot de pe andrea fără să fie lucrate. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. Tehnică.Modelul 26 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: toate ochiurile pe faţă. Aceste 4 rînduri se repetă. Ed. 85 . “Tricotaje de mînă”.

Ed. 86 . ca rîndul 4. 11: toate ochiurile pe dos. Rîndul 3: toate ochiurile pe dos. Ana Popescu. Rîndul 6: toate ochiurile pe faţă.Modelul 27 – Modele compacte Se tricotează: La început cîteva rînduri (după gust) cu punct de jerseu. iar restul de două ochiuri se lucrează împreună tot pe faţă. Se tricotează apoi pe faţă primul ochi dintre cele trei. 10. Rîndul 7: la fel ca rîndul 4. Rîndul 9. Această alternanţă se repetă pînă la sfîrşitul rîndului. Rîndul 5: toate ochiurile pe dos. cu deosebirea că se lucrează pe dos şi nu pe faţă. 1966. Rîndul 4: se lucrează introducînd andreaua dreaptă între ochiurile 3 şi 4 şi se tricotează 1 ochi prelungit fără să fie scos de pe andrea. Tehnică. Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 1 şi 2: toate ochiurile pe faţă (punct de jerseu). Aceste rînduri se repetă.

“Tricotaje de mînă”. 1966. 87 . Rîndul 7: 6 ochiuri pe faţă. Tehnică. Urmează 6 rînduri tricotate cu punct de jerseu. Ed. 2 ochiuri se scot pe o andrea de rezervă şi se înfăşoară de 5 ori cu firul cu care se tricotează formînd noduleţul. Ana Popescu. apoi se scoate pe andreaua dreaptă. Rîndul 8: toate ochiurile pe dos.Modelul 28 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1 – 6: punct de jerseu.

Modelul 29 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1: se tricotează la margine 2 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. 1966. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. Tehnică. Aceste 4 rînduri se repetă. apoi se începe modelul tricotînd 3 ochiuri împreună pe faţă în spatele andrelei şi fără a se scoate aceste ochiuri de pe andrea se face 1 jeteu cu care se tricotează încă o dată ochiurile pe faţă în spatele andrelei. Urmează 1 ochi tricotat pe faţă. Ed. În continuare se tricotează 1 ochi pe faţă. se face 1 jeteu împreună cu care se tricotează încă o dată aceste ochiuri în spatele andrelei. Se repetă modelul. Rîndul 3: 3 ochiuri tricotate împreună pe faţă în spatele andrelei fără să se scoată de pe andrea. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. iar la sfîrşit se încheie rîndul cu 2 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. 88 .

Ana Popescu. Ed. 1966. 89 . Se tricotează apoi primul şi al doilea ochi pe faţă.Modelul 30 – Modele compacte Se tricotează: Rîndul 1 – 6: se tricotează punct de jerseu. Aceste rînduri se repetă. Tehnică. se împunge andreala între ochiul al 2-lea şi al 3-lea şi se formează 1 ochi lung pe faţă fără să fie scos de pe andrea. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 7: 6 ochiuri pe faţă. Rîndul 8: se tricotează în întregime pe dos. Ochiul suplimentar format prin păşitură în rîndul anterior se lucrează împreună cu ochiul de alături.

Modelul 1 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: toate ochiurile pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă. 3 ochiuri pe dos. se ridică 1 ochi nelucrat. 1 jeteu. Rîndul 2: 3 ochiuri pe faţă. Tehnică. 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă şi apoi trecut prin ochiul nelucrat. Ana Popescu. Rîndul 6: 3 ochiuri pe dos. Rîndul 5: toate ochiurile pe faţă. “Tricotaje de mînă”. se ridică 1 ochi nelucrat. Rîndul 3: 4 ochiuri pe faţă. Ed. 90 . Rîndul 4: 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi se tricotează pe faţă şi se trece prin ochiul nelucrat. Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă. 1966.

1966.Modelul 2 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi pe dos. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe faţă şi se trece prin ochiul netricotat. Rîndul 5: 1 ochi pe dos. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 7: 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 ochi se scoate netricotat. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: 1 ochi pe faţă. Ed. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. 1 ochi se scoate netricotat. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă şi se trece prin ochiul netricotat. 2 ochiuri pe faţă. 5 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. 1 ochi se scoate netricotat. 1 ochi pe dos. Tehnică. 1 ochi pe faţă. Rîndul 9: 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. De la rîndul 11 modelul se repetă începînd cu rîndul 3. 1 ochi pe faţă. 91 . 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă şi se trage prin ochiul netricotat. 9 ochiuri pe dos. Ana Popescu. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. 1 jeteu.

Ed. apoi începe modelul: 1 jeteu. 2 ochiuri împreună pe faţă. 2 ochiuri împreună pe faţă. Rîndul 15: la fel ca rîndul 7. Tehnică. 1 jeteu. Rîndul 7: se tricotează la începutul rîndului 6 ochiuri pe faţă.Modelul 3 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. Rîndul 9: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 3 şi 5: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: toate ochiurile şi jeteul se tricotează pe dos. Rîndul 17 şi 19: toate ochiurile pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 92 . 1966. Rîndul 11: 2 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. Rîndul 20: toate ochiurile pe dos. Rîndul 13: toate ochiurile pe faţă. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă.

1 jeteu. Rîndul 7: 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 2 ochiuri tricotate pe faţă luate împreună pe faţă. Ed. 1 jeteu. Rîndul 9: 6 ochiuri pe faţă. Rîndul 15: 3 ochiuri pe faţă. 93 . 2 ochiuri luate din faţă împreună pe faţă. Tehnică. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 7 ochiuri pe faţă. Aceste 16 rînduri se repetă. Rîndul 11: 5 ochiuri pe faţă. 4 ochiuri pe faţă. 1 ochi lucrat pe faţă se trece prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri tricotate pe faţă luate împreună pe faţă. Rîndul 13: 4 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. 1 ochi se scoate nelucrat. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: toate ochiurile pe dos. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe faţă şi se trece prin ochiul nelucrat. 7 ochiuri pe faţă. 1 ochi scos netricotat. 8 ochiuri pe faţă.Modelul 4 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 5 ochiuri pe faţă. 1 ochi scos netricotat. 2 ochiuri luate din faţă împreună şi lucrate pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă şi se trece prin ochiul nelucrat. 1966. 1 ochi se scoate netricotat. 5 ochiuri pe faţă. Rîndul 16: toate ochiurile pe dos.

1 ochi netricotat. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 11: 3 ochiuri pe dos. 1 ochi scos netricotat. 1 ochi pe faţă şi trecut prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. Rîndul 9: 4 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi tricotat pe faţă şi scos prin ochiul netricotat. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. 94 . 1 jeteu. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi tricotat pe faţă şi trecut prin ochiul netricotat. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. 1 ochi tricotat pe faţă şi trecut prin ochiul netricotat. 1 ochi pe faţă şi trecut prin ochiul netricotat. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 4 ochiuri pe dos. 2 pe faţă. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 4 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 7: 4 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă şi trecute prin ochiul netricotat. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: toate ochiurile pe dos. 1 ochi netricotat. 1 jeteu.Modelul 5 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri tricotate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi scos netricotat. 3 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 1 jeteu. Rîndul 5: 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe faţă.

2 ochiuri pe dos. Tehnică. Ed. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă.Rîndul 13: 2 ochiuri pe dos. Ana Popescu. 2 ochiuri pe faţă. 95 . 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi lucrat pe faţă şi trecut prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 15: 1 ochi pe dos. 1 ochi netricotat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 16: toate ochiurile pe dos. 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. 1966. 1 ochi pe faţă şi trecut prin ochiul nelucrat. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 jeteu.

1 ochi pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Aceste 5 rînduri se repetă. 1 ochi pe faţă şi trecut prin ochiul nelucrat. 1 ochi tricotat pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. 1 ochi nelucrat. 1 ochi pe faţă. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul netricotat. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă. 1 ochi netricotat. Ana Popescu.Model 6 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 96 . 1 jeteu. 1 jeteu. 1966. 1 ochi netricotat. Ed. 1 ochi pe faţă. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă şi scoase prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 ochi netricotat. 1 jeteu. Tehnică. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri luate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. 1 jeteu. 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă şi trecut prin ochiul nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. 1 ochi netricotat. 1 ochi netricotat. 1 ochi pe faţă şi scos prin ochiul nelucrat. 1 ochi netricotat. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă.

1 ochi pe faţă şi tras prin ochiul nelucrat. Ana Popescu. 1966. Tehnică. 97 . 1 jeteu. 1 ochi netricotat. 1 ochi netricotat. Rîndul 2: 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos şi trecut prin ochiul nelucrat. Ed.Model 7 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. Aceste 2 rînduri se repetă. “Tricotaje de mînă”.

adică pe faţă sau pe dos. apoi urmează modelul – 1 ochi pe faţă. iar jeteurile se lucrează pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1966. 1 ochi netricotat. Rîndul 2: se lucrează ochiurile aşa cum apar pe andrea. 1 jeteu. Ana Popescu. 1 ochi pe faţă. 98 . 2 ochiuri pe dos. Se repetă modelul pînă la sfîrşitul rîndului. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri luate împreună pe faţă şi scoase prin ochiul netricotat. Tehnică. Ed.Model 8 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: la început de rînd.

Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri pe faţă. Tehnică.Model 9 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 99 . Ed. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 jeteu. 1966. 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 2: se lucrează în întregime pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă.

Rîndul 6: 1 ochi şi 1 jeteu se lucrează împreună pe dos. 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat. 1 ochi şi 1 jeteu se tricotează împreună pe faţă. 1 ochi nelucrat. 1 ochi pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. iar firul se lasă pe dosul lucrului. 1 jeteu.Model 10 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. 1 ochi nelucrat. Rîndul 5: 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. 100 . 1 jeteu. 1 ochi netricotat. 1 ochi se tricotează împreună cu 1 jeteu pe dos. 1 ochi şi 1 jeteu se lucrează împreună pe dos. 1 jeteu. iar firul se lasă pe dosul lucrului. 1 ochi nelucrat. 1 ochi netricotat. iar firul se trece prin dosul lucrului. 1 ochi netricotat. 1966. Rîndul 4: 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe dos. 1 jeteu. 1 ochi şi 1 jeteu tricotate împreună pe faţă. 1 ochi nelucrat. Ana Popescu. Ed. Rîndul 3: 1 jeteu. Se repetă modelul începînd cu rîndul 3. Rîndul 2: 1 ochi se tricotează împreună cu 1 jeteu pe dos. 1 ochi nelucrat.

Tehnică. 1966. iar firul se trece pe faţa lucrului. 101 . 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. Ana Popescu. avînd grijă ca jeteul şi ochiul nelucrat să se lucreze împreună. Rîndul 4: se lucrează la fel ca rîndul 2. Rîndul 2: toate ochiurile se lucrează pe dos. Ed. apoi se face 1 jeteu şi 1 ochi nelucrat.Model 11 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. Rîndul 3: se lucrează la fel ca rîndul 1. aici se lucrează pe dos. cu deosebirea că ochiul care a fost nelucrat în rîndul 1. iar firul se trece pe faţa lucrului. “Tricotaje de mînă”.

iar ultimul ochi rămas pe andrea se lcurează pe dos. Rîndul 9: se lucrează la fel ca rîndul 1. 1966. 102 . 1 ochi înmulţit de 5 ori. “Tricotaje de mînă”. În felul acesta toate ochiurile se lucrează pe dos. Tehnică. 3 ochiuri pe dos. Rîndul 2: 6 ochiuri pe faţă.Model 12 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă. fără să fie scoase de pe andrea pînă se fac 6 ochiuri. unul după altul. Rîndul 6: se trec peste primul ochi pe faţă următoarele 5 ochiuri. cu deosebirea că se inversează modelul (1 ochi pe faţă. Ed. 2 ochiuri pe faţă). Rîndul 5: se tricotează la fel ca rîndul 3. după care se dă drumul ochiului de pe andrea. 1 ochi pe dos. Rîndul 7: toate ochiurile pe faţă. 6 ochiuri pe dos. Rîndul 4: 6 ochiuri pe faţă. în ochiul următor se lucrează 6 ochiuri procedînd astfel: se tricotează cîte 1 ochi pe faţă. 3 ochiuri pe dos. Ana Popescu. avînd în vedere inversarea făcută. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă. Urmează apoi 3 ochiuri pe dos. Rîndul 10: la fel ca rîndul 2. Rîndul 8: toate ochiurile pe dos.

1 ochi nelucrat. 1966. Rîndul 3: la fel ca rîndul 1. Rîndul 8: toate ochiurile pe dos. Rîndul 2: 1 ochi nelucrat. ţinînd seama de inversiunea ochiurilor făcute în rîndul precedent. Tehnică. Rîndul 5: 1 ochi pe faţă. Ed. 2 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. firul rămîne pe dosul lucrului. firul se lasă pe faţa lucrului. 1 ochi nelucrat. firul rămîne pe dosul lucrului. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 6: se tricotează la fel ca rîndul 2. 103 . iar firul rămîne pe dosul lucrului. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi nelucrat.Model 13 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă.

Tehnică. 1966 104 . Rîndul 3 – 6: toate ochiurile pe faţă. Ana Popescu. 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”.Model 14 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. Rîndul 2: toate ochiurile pe faţă. iar jeteurile se iau nelucrate pe andrea. Aceste 6 rînduri se repetă. Ed.

1 ochi nelucrat. 1966. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă. 105 . Ed. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. Tehnică. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: 1 ochi pe faţă. apoi ochiul nelucrat se trece peste ochiul obţinut prin tricotarea celor 2 ochiuri împreună.Model 15 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 1 ochi pe dos. 3 ochiuri pe dos. 1 jeteu.

Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. 1 jeteu. Ana Popescu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1966. Rîndul 2: 5 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. Rîndul 4: 5 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă.Model 16 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. Ed. 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă. luate pe stînga. 106 . “Tricotaje de mînă”. Tehnică. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă.

Model 17 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1 şi 3: 2 ochiuri pe dos. 1966. Rîndul 5: 2 ochiuri pe dos. Rîndul 6: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 107 . iar ultimul din aceste 3 ochiuri se scapă peste celelalte 2 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 2 şi 4: 3 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Ed. Tehnică. 3 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă.

1966. 108 . 1 ochi nelucrat. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. Rîndul 4: se lucrează aşa cum se prezintă. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 2: 3 ochiuri pe dos. apoi ochiul nelucrat se scapă peste cel obţinut din tricotarea celor 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 6: se lucrează la fel cu rîndul 4. Ed.Model 18 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. 1 jeteu. Tehnică. 2 ochiuri pe faţă. luate pe dreapta. Rîndul 5: se lucrează la fel cu rîndul 3.

“Tricotaje de mînă”. 3 ochiuri lucrate împreună pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Tehnică.Model 19 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 109 . 2 ochiuri pe faţă. Ana Popescu. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. Ed. 1966.

luate pe dreapta. 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: 2 ochiuri se trec pe o andrea de rezervă şi se lasă în faţa lucrului. Tehnică. tricotaje. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Tag-uri:ajurate. 1966. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Ed. 1 jeteu. apoi se lucrează pe faţă ochiurile de pe andreaua de rezervă. Rîndul 4: se lucrează pe dos. luate pe stînga. dantelate. context. 5 ochiuri pe dos. “Tricotaje de mînă”.Model 20 – Modele ajurate şi dantelate Posted august 12. 2009 by Shortcut in carte. 1 jeteu. Ana Popescu. 110 . Lasă un comentariu Se tricotează: Rîndul 1: 4 ochiuri pe faţă.

4 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 3 ochiuri pe dos. 4 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 11 ochiuri pe dos. luate pe stînga. luate pe dreapta. 10 ochiuri pe dos. 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. 10 ochiuri pe dos. Rîndul 6: 11 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos. Rîndul 4: 11 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 4 ochiuri pe faţă. Tehnică. 2 ochiuri pe dos. Rîndul 2: 10 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 5 ochiuri pe faţă. 7 ochiuri pe faţă.Model 21 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă luate pe dreapta. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă luate pe stînga. 5 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: 2 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 8: 11 ochiuri pe dos. 1 jeteu. luate pe stînga. 111 . Ed. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă luate pe dreapta. Ana Popescu. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 9: 2 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 1966. 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă luate pe stînga. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe dos. 7 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 11 ochiuri pe dos. Rîndul 10: 10 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. luate pe dreapta. 11 ochiuri pe dos. Rîndul 7: 2 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 3 ochiuri pe dos.

Rîndul 9: 4 ochiuri pe dos. Rîndul 5: toate ochiurile care au fost lucrate pe dos în rîndul 4. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă lucrate împreună pe faţă luate pe dreapta. 1 jeteu. Tehnică. Ed. luate pe dreapta. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. iar jeteul şi ochiul lucrat pe faţă. aici se lucrează pe dos (adică ar fi 2 ochiuri pe dos. Rîndul 12: 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. Rîndul 11: 3 ochiuri pe dos. Rîndul 6: 3 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 1966. luate pe dreapta. Rîndul 13: 2 ochiuri pe dos. aici se lucrează pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 10: 3 ochiuri pe dos. Rîndul 14: 3 ochiuri pe dos. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 112 . 2 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 7: 3 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 8: 3 ochiuri pe dos. Ana Popescu. 3 ochiuri pe faţă). Rîndul 4: 3 ochiuri pe dos.Model 22 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1 şi 3: toate ochiurile pe faţă.

Ed. 1 ochi nelucrat. ochiul nelucrat se trece peste ochiul lucrat pe faţă. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. Tehnică. 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: 1 ochi nelucrat. 1 jeteu.Model 23 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 1966. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. 1 ochi pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. ochiul nelucrat se trece peste ochiul lucrat pe faţă. 113 .

Tehnică. Ed. peste care se trece ochiul nelucrat. 114 . Rîndul 3: 2 ochiuri pe faţă. 1966. Ana Popescu. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. 1 ochi nelucrat. “Tricotaje de mînă”.Model 24 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. ochiul nelucrat se trece peste cele 2 ochiuri pe faţă. 1 jeteu.

luate pe dreapta. Tehnică. Rîndul 5: 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă luate pe stînga. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1966. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Ana Popescu. 1 ochi nelucrat. Rîndul 7: 1 jeteu. după care ochiul nelucrat se scapă peste cel provenit din cele 2 ochiuri lucrate împreună. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi nelucrat. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu.Model 25 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. luate pe stînga. 1 jeteu. luate pe dreapta. luate pe stînga. luate pe dreapta. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 115 . luate pe dreapta. Ed. Rîndul 3: 1 jeteu. luate pe stînga. 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu.

116 . 5 ochiuri pe faţă. Tehnică. luate pe stînga. 1 ochi pe faţă. luate pe dreapta. 1 jeteu. Ana Popescu. 1966. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. 1 jeteu. 5 şi 7: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă.Model 26 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndurile 1. Ed. 3. “Tricotaje de mînă”.

117 . Ana Popescu. Rîndul 3. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1966. 2 ochiuri pe faţă. Ed. Rîndul 11: 1 jeteu. 7 şi 9: se tricotează la fel ca rîndul 1. pentru ca în felul acesta să se formeze linia modelului. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. cu deosebirea că pentru fiecare rînd se merge cu 1 ochi spre dreapta atunci cînd se lucrează cele 2 ochiuri împreună pe dos şi cînd se lucrează şi jeteurile. “Tricotaje de mînă”. 5. însă atunci cînd se lucrează cele 2 ochiuri împreună pe dos şi jeteurile se merge cu 1 ochi spre stînga. Tehnică. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. 2 ochiuri pe faţă.Model 27 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos.

luate pe stînga. Rîndul 11: 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. luate pe stînga. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. Ana Popescu. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. luate pe stînga. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă. luate pe stînga. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 13: 1 ochi pe faţă. Ed. 2 ochiuri lucrate împreună. 5 ochiuri pe faţă. 1 jeteu.Model 28 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 ochi pe faţă. luate pe dreapta. 118 . 1 jeteu. luate pe dreapta. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă. luate pe dreapta. 1966. 1 jeteu. luate pe dreapta. 1 jeteu. Rîndul 7: 2 ochiuri pe faţă (ochiul provenit din cele 2 ochiuri luate pe dreapta şi jeteul din rîndul 5) urmează 1 jeteu. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. Rîndul 9: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. luate pe dreapta. “Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Rîndul 15: 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1 jeteu. Tehnică. luate pe stînga. 1 jeteu. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. luate pe stînga. 2 ochiuri pe faţă.

iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 1 ochi nelucrat. Rîndul 7: 1 ochi nelucrat. 1 jeteu. Ana Popescu. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. 1 ochi pe faţă. Tehnică. 119 . 1 jeteu. apoi se tricotează 2 ochiuri pe faţă. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. 1 jeteu. iar firul se lasă în dosul lucrului. 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat. 1 jeteu. “Tricotaje de mînă”. Ed. 1 ochi pe faţă. 1966.Model 29 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. urmează 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună pe dos. urmează 1 ochi pe faţă. Rîndul 5: 1 ochi nelucrat.

Rîndul 6: 1 ochi pe faţă. Rîndul 2: toate ochiurile pe faţă.Model 30 – Modele ajurate şi dantelate Se tricotează: Rîndul 1: se începe pe dosul lucrului. Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă. ci i se dă complet drumul de pe andrea – se suspendă – lucrîndu-se mai departe ochiul pe faţă. 1966. 1 jeteu dublu (se răsuceşte firul de 2 ori pe andrea). iar jeteul dublu nu se lucrează. Toate ochiurile pe dos. Rîndul 4: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 5: toate ochiurile pe faţă. Rîndul 3: toate ochiurile pe dos. Ed. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. 120 . Rîndul 7: ochiurile lucrate pe faţă în rîndul precedent se lucrează tot pe faţă.

Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. Ed. 1966. Tehnică. 121 .Modele în diverse culori Modelele de tricotaje divers colorate pot fi executate din două sau mai multe culori. În executarea acestor modele se foloseşte mai mult punctul de jerseu şi punctul leneş. Ele au o largă aplicare la tricotajele sport pentru toate vîrstele. Reuşita lor depinde de îmbinarea armonioasă a culorilor care la rîndul ei este determinată de gustul fiecăruia.

ochiul alb se scoate încă o dată fără să se tricoteze. La sfîrşitul rîndului se tricotează 1 ochi pe faţă. iar firul se trece prin faţa lucrului. alb şi bleu. Rîndurile 1 – 6: se tricotează numai pe faţă (punct leneş) cu lînă albă. iar firul se lasă în spatele ochiului. iar firul se trece prin spatele ochiului. 122 . Rîndul 8: se tricotează cu lînă bleu: 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 10: se începe rîndul cu 1 ochi pe faţă. 1 ochi alb se scoate fără să fie tricotat. Rîndul 7: se tricotează cu lînă bleu: 3 ochiuri pe faţă. 1966. Ed. iar firul se trece prin faţa ochiului. apoi urmează modelul – ochiul cu lînă bleu se scoate încă o dată fără să se tricoteze.Model 1 – Modele colorate Se tricotează cu fire în două culori. Rîndul 9: se tricotează cu lînă albă: 1 ochi pe faţă la început de rînd. Tehnică. Ana Popescu. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul se termină cu 1 ochi pe faţă. Aceste 10 rînduri se repetă. apoi se începe modelul – 1 ochi bleu se scoate fără să fie tricotat. “Tricotaje de mînă”.

Rîndul 2: se tricotează cu lînă neagră. Aceste 6 rînduri se repetă.Model 2 – Modele colorate Se tricotează cu fire în două culori: negru şi verde. Tehnică. Ed. Rîndul 1: se tricotează cu lînă verde. toate ochiurile pe dos. toate ochiurile pe faţă. 123 . Rîndul 5: se lucrează la fel ca rîndul 3. 3 ochiuri pe dos. “Tricotaje de mînă”. iar firul se trece prin faţa ochiului. Ana Popescu. 1966. Rîndul 4: cu lînă neagră: ochiul nelucrat se scoate încă o dată fără să se lucreze. Rîndul 6: se lucrează la fel ca rîndul 4. Rîndul 3: cu lînă neagră: 3 ochiuri pe faţă. iar firul se trece prin spatele ochiului. 1 ochi nelucrat.

Ana Popescu. 124 . Ed. toate ochiurile pe faţă.Model 3 – Modele colorate Se tricotează cu fire în două culori – maron şi galben. 1966. Rîndul 4: se tricotează cu galben: 2 ochiuri nelucrate cu firul trecut prin faţa ochiurilor. Rîndul 2: se tricotează cu maron. Rîndul 8: la fel ca rîndul 2. Rîndul 1: se tricotează cu maron. 4 ochiuri pe dos. Rîndul 3: se tricotează cu galben: 4 ochiuri pe faţă. iar firul se trece prin spatele ochiurilor. Rîndul 5: se tricotează la fel ca rîndul 3. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 6: la fel ca rîndul 4. Tehnică. 2 ochiuri se iau nelucrate. Rîndul 7: la fel ca rîndul 1. toate ochiurile pe dos.

Tehnică. Aceste 8 rînduri se repetă. Toate ochiurile pe dos. “Tricotaje de mînă”. luîndu-l din spatele andrelei. Rîndul 7: bleumarin. 1966. se împunge andreaua în rîndul 2 şi se scoate firul formînd 1 ochi lucrat pe faţă care se trece pe andreaua stîngă şi se tricotează împreună cu ochiul următor pe faţă. Ochiurile care au fost tricotate pe faţă în rîndul precedent. Rîndul 2: bleumarin. iar firul se trece prin spatele ochiului. 125 . Toate ochiurile pe dos. Rîndul 6: bleumarin. Ana Popescu. 3 ochiuri pe faţă. Ed. Toate ochiurile pe faţă. Toate ochiurile pe faţă. Rîndul 5: bleumarin. 1 ochi pe faţă la început de rînd. Rîndul 8: bleumarin. Toate ochiurile pe faţă. Rîndul 3: alb.Model 4 – Modele colorate Se tricotează cu fire în două culori – bleumarin şi alb. aici se tricotează pe dos. ochiul nelucrat se trece din nou pe andrea luat din spatele andrelei. Rîndul 4: alb. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 1: bleumarin. după care urmează modelul: se ridică 1 ochi nelucrat luat din spatele andrelei. iar firul se trece prin faţa ochiurilor.

Rîndul 11: roşu.Model 5 – Modele colorate Se tricotează cu fire în culoare ca fond. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 2: alb. Se tricotează la fel ca rîndul 3. Rîndul 10: verde. Rîndul 9: verde. Se tricotează la fel ca rîndul 2. 1 ochi pe faţă. cărămiziu. Se tricotează la fel ca rîndul 3. Rîndul 12: roşu. Rîndul 6: roşu. Se tricotează la fel ca rîndul 1. iar firul se trece prin spatele ochiurilor. Rîndul 8: alb. Rîndul 7: alb. Ochiurile tricotate se lucrează pe faţă. la început de rînd. iar cele nelucrate se ridică din nou tot nelucrate. iar firul se trece prin faţa ochiurilor. verde. Rîndul 5: roşu. Se tricotează la fel ca rîndul 2. 1 ochi nelucrat luat din spatele andrelei. Rîndul 1: alb. Se tricotează la fel ca rîndul 2. Rîndul 4: verde. 3 ochiuri pe faţă. Se tricotează la fel ca rîndul 2. 126 . Rîndul 3: verde. Se tricotează la fel ca rîndul 1. Se tricotează la fel ca rîndul 2. iar modelul cu fire în culorile alb. apoi urmează modelul: 1 ochi nelucrat trecut prin spatele ochiului.

cu punct de jerseu. se tricotează 2 rînduri cu maron (culoarea de fond). 127 . după care se poate repeta modelul sau se continuă cu culoarea de fond.După aceste 12 rînduri.

2 ochiuri pe faţă. luate din spatele andrelei. Rîndul 4: alb. Toate ochiurile pe faţă. iar firul se trece prin dosul ochiurilor. Rîndul 6: alb. iar ochiurile nelucrate se ridică din nou nelucrate. Rîndul 3: alb. Rîndul 7: roşu. Se tricotează la fel ca rîndul 4. Toate ochiurile pe dos. Rîndul 8: roşu. Se tricotează la fel ca rîndul 3. 2 ochiuri nelucrate.Model 6 – Modele colorate Se tricotează cu fire în culorile bleumarin. Toate ochiurile pe dos. Rîndul 9: roşu. iar firul se trece prin spatele ochiurilor. Toate ochiurile pe dos. 2 ochiuri pe faţă. Toate ochiurile pe faţă. Ochiurile tricotate se lucrează pe dos. Toate ochiurile pe faţă. alb şi roşu. 128 . Rîndul 11: bleumarin. Se tricotează la fel ca rîndul 4. iar firul se trece prin dosul ochiurilor. Rîndul 2: bleumarin. Rîndul 12: bleumarin. Rîndul 1: bleumarin. Rîndul 10: roşu. 2 ochiuri nelucrate. Rîndul 5: alb.

Ana Popescu. Se tricotează la fel ca rîndul 7. Rîndul 14: bleumarin. Se tricotează la fel ca rîndul 4. Toate ochiurile pe faţă. Rîndul 24: bleumarin. Aceste 24 rînduri pot constitui o garnitură sau se pot repeta formînd un model de contextură. “Tricotaje de mînă”. Ed. Rîndul 19: roşu. Rîndul 23: bleumarin. Rîndul 15: alb. Rîndul 22: roşu. Rîndul 20: roşu. Rîndul 21: roşu. Rîndul 16: alb. 129 . 1966.Rîndul 13: bleumarin. Toate ochiurile pe faţă. Se tricotează la fel ca rîndul 7. Toate ochiurile pe dos. Toate ochiurile pe dos. Tehnică. Toate ochiurile pe dos. Toate ochiurile pe faţă. Se tricotează la fel ca rîndul 4. Rîndul 18: alb. Se lucrează la fel ca rîndul 4. Se tricotează la fel ca rîndul 3. Rîndul 17: alb.

“Tricotaje de mînă”. 2 ochiuri pe faţă. iar firul se trece prin spatele ochiului. alb şi bleu. 1 ochi pe faţă la început de rînd. Tehnică. 1 ochi nelucrat luat din spatele andrelei. Aceste 4 rînduri se repetă. iar firul se trece prin spatele ochiului. 2 ochiuri pe dos. apoi urmează modelul: 1 ochi nelucrat luat din spatele andrelei. Se tricotează la fel ca rîndul 2. Ana Popescu. Rîndul 4: bleumarin. 1966. Rîndul 3: bleumarin. Rîndul 2: alb. Rîndul 1: alb. Ed. Ochiul nelucrat din rîndul 1 se lucrează aici pe faţă. iar modelul se lucrează cu fire în culorile: bleumarin. 2 ochiuri pe faţă.Model 7 – Modele colorate Se tricotează cu fire în culoare bleumarin pentru fond. 130 .

1966. Se foloseşte punctul de jerseu şi se montează un număr fără soţ de ochiuri. restul ochiurilor bleumarin. “Tricotaje de mînă”.Model 8 – Modele colorate Se tricotează cu fire bleumarin şi bleu. Se dau ca indicii primele tre rînduri. celelalte ochiuri cu bleumarin. iar benzile se realizează prin deplasarea (mutarea) ochiurilor colorate de pe ambele laturi ale împletiturii. Atunci se începe banda bleumarin care începe şi se execută la fel cu cea bleu. iar la sfîrşitul rîndului 1 ochi gri. Ed. şi anume: Rîndul 1: 1 ochi bleu. Această deplasare de ochiuri se face pînă ce numărul de ochiuri ale triunghiului central (bleumarin) se micşorează pînă la 3. Ana Popescu. Rîndul 2: 2 ochiuri bleu la început şi la sfîrşit de rînd. 131 . Tehnică. Rîndul 3: 3 ochiuri bleu la început şi la sfîrşit de rînd. restul ochiurilor se tricotează cu bleumarin.

jachete.Tricotaje pentru femei Tricotajele pentru femei (bluze – pulover. Se începe cu desenarea tiparelor necesare confecţionării unei bluze – pulover. pentru a le avea la îndemînă în orice moment. fuste etc. o linie dreaptă de circa 60 cm lungime. . Acestea sînt: spatele. iar fiecare tipar se lucrează pe jumătate. faţa. un creion bine ascuţit şi o gumă pentru şters. Ed.) se execută după tipare construite pe măsuri luate direct pe persoana pentru care se lucrează piesa respectivă. întrucît acestea servesc ca bază pentru construirea aproape a tuturor celorlalte tipare pentru îmbrăcămintea de femei.Să se noteze măsurile luate în partea stîngă a hîrtiei pe care se desenează tiparul. 132 .Să se procure obiectele necesare tiparului şi anume: o coală de hîrtie de ambalaj de circa 60/80 cm. Ana Popescu. Tehnică. Fiecare din părţile componente ale tiparului se desenează pe o coală de hîrtie şi apoi se decupează contururile liniilor desenate. Se vor prezenta pe rînd fiecare gen de bluză. Înainte de a se începe desenarea unui tipar e necesar: . mîneca şi gulerul. o panglică metrică. “Tricotaje de mînă”. cu mînecă chimono sau cu mînecă raglan. Indicaţiunile ce urmează se vor referi la tiparele de bluză – pulover şi fustă. 1966. Bluza poate fi mînecă simplă. Fiecare obiect este alcătuit din mai multe piese pentru care se vor desena tipare separate.

unde s-a fixat lungimea bluzei.Din punctul E pe orizontală se măsoară 1/4 din grosimea bustului minus 1 cm. . Linia de talie . Linia de grosime a bustului . Punctul stabilit se notează cu litera E.se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală 1/3 din măsura de lungime a spatelui pînă în talie. Din acest punct se duce o linie orizontală paralelă cu liniile precedente. Punctul stabilit se 133 . Acest unghi constituie cadrul în cuprinsul căruia se desenează tiparul repectiv. Din acest punct se duce spre dreapta o linie orizontală paralelă cu orizontala A. Linia de lăţime a spatelui . cu laturile nedefinite şi se notează cu litera A.Din punctul B pe orizontală se măsoară 1/4 din grosimea taliei minus 1 cm şi se notează un punct.Bluză – pulover cu mînecă simplă (cum se face tiparul) Pentru desenarea tiparului. plus 1 cm şi se notează litera D. Linia de lungime a bluzei . . paralelă cu orizontala A.Din punctul C pe orizontală se aplică 1/4 din măsura de grosime a şoldului minus 1 cm şi se notează un punct. Linia de subraţ .care este şi linia din dreptul şoldurilor. Punctul stabilit se notează cu litera C.se desenează măsurînd din punctul A în jos pe linia verticală măsura de lungime a spatelui pînă în talie plus 1 cm şi se notează litera B.se desenează aplicînd din punctul B în sus pe verticală măsura de lungime a subraţului minus 3 cm. se desenează măsurînd din punctul B pe verticală numărul de centimetri care reprezintă distanţa de la talie pînă în direcţia şoldurilor.reprezintă linia care uneşte spatele cu faţa şi se construieşte astfel: . se construieşte un unghi drept în partea stîngă a hîrtiei. Din punctul C se duce spre dreapta o linie orizontală paralelă cu orizontala B. Din punctul B se duce o linie orizontală punctului.

Acest punct reprezintă lungimea subraţului. Punctul stabilit se notează cu litera B şi din acest punct se duce spre stînga o linie orizontală paralelă cu orizontala A. Răscroiala braţului reprezintă linia pe care se aplică mîneca. cu laturile nedefinite şi se înseamnă cu litera A. 134 . Punctul stabilit se notează cu litera D şi din acest punct se duce spre stînga o linie orizontală paralelă cu liniile precedente. Linia de grosime a bustului se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală. ca şi la spate. Linia de lungime a bluzei sau linia de şold se desenează măsurînd. Tiparul de faţă. Punctele stabilite se unesc între ele printr-o linie uşor rotunjită. Linia umărului se desenează procedînd astfel: se măsoară din punctele A şi E spre dreapta pe orizontală 1/2 din lăţimea spatelui. Răscroiala gîtului se formează măsurînd 1 cm din punctul A în jos pe verticală şi 1/6 din măsura de grosimea gîtului plus 1 cm din punctul A spre dreapta pe orizontală. printr-o linie oblică prelungită cu 2 cm spre dreapta în afara liniei punctate. Se uneşte apoi punctul de lungime a umărului cu punctul de lungime a subraţului cu o linie rotunjită ce trece prin punctul stabilit pe orizontala E. din punctul C în jos pe verticală. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A. Din punctul C se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala B. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală. Punctele stabilite se unesc între ele printr-o linie punctată. Pentru desenarea acestui tipar se construieşte un unghi drept în partea dreaptă a hîrtiei. lungimea subraţului minus 3 cm. unde se notează litera C. măsura de lungime a feţei din care se scade lungimea stabilită pentru răscroiala gîtului la partea din spate. Pe această linie se măsoară 3 cm de la orizontala A în jos.uneşte cu punctele de pe linia B şi C prin linie plină prelungită cu 3 cm mai sus de orizontala E. măsura care reprezintă distanţa dintre talie şi lungimea bluzei. Pentru desenarea acestei linii se măsoară 1 cm de la linia punctului spre dreapta pe orizontală E şi se notează un punct. 2.

El poate fi modificat după nevoie şi dorinţă. Punctul stabilit se uneşte cu punctele de pe linia B şi C prin linie plină prelungită cu 3 cm deasupra orizontalei D. 135 . Tot din punctul A se măsoară în jos pe linia verticală 1/6 din grosimea gîtului plus 3 cm şi se notează un punct.Pe linia D se măsoară 1/4 din grosimea bustului plus 2 cm. Linia umărului. în tipar cu pensa sub bust.Linia de subraţ se desenează aplicînd măsurile de grosime astfel: . ca apoi să se rotunjească pînă la punctul de lungime a subraţului. Pensa de pe umăr se desenează măsurînd pe linia de umăr. aşa ca pe tipar. Punctul stabilit se uneşte cu vîrful pensei printr-o linie oblică care se prelungeşte cu 1 cm mai sus de linia umărului. pe o distanţă de 20-30 cm. Această linie oblică reprezintă linia umărului. Se desenează apoi o linie oblică din punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A pînă la întîlnirea liniei punctate ajutătoare pe o lungime egală cu lungimea umărului din spate minus 1 cm. în funcţie de conformaţia corpului. Se unesc între ele punctele stabilite printr-o linie rotunjită. Răscroiala gîtului se desenează măsurînd din punctul A spre stînga 1/6 din grosimea gîtului plus 2 cm şi se înseamnă un punct. Această linie ajutătoare indică înclinarea umărului. care se aplică de la umăr în jos. Acest tipar de bluză cu pensa la umăr aşa cum este decris. din punctul de lungime a pensei spre stînga şi se desenează o linie egală cu lungimea umărului din faţă minus distanţa cuprinsă între răscroitura gîtului şi pensă. Aceşti 2 – 4 cm variază în funcţie de conformaţia respectivă. . Din punctul stabilit se duce o linie verticală paralelă cu verticala A – C. în funcţie de dezvoltarea bustului şi se aplică pe linia de umăr de la linia de pensă spre stînga. care pe circa 1/3 din lungimea ei este aproape paralelă cu linia oblică a pensei. Răscroitura braţului se formează unind punctul de lungime al umărului cu punctul de lungime a subraţului printr-o linie. paralelă cu aceasta pe o distanţă oarecare. de la răscroitura gîtului spre stînga. . Pentru desenarea acestei linii se construieşte o linie ajutătoare la 4 cm sub linia orizontală A.Pe linia C se măsoară din punctul C spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 2 cm şi se notează un punct. Punctul stabilit reprezintă lungimea subraţului. este indicat pentru persoane cu bustul dezvoltat. Pentru completarea liniei de umăr se aşază un echer în unghi drept pe linia oblică a umărului. Aceasta este măsura de lungime a pensei. Observaţii.Pe linia B se aplică din punctul B spre stînga 1/4 din măsura de grosime a taliei plus 2 cm şi se notează un punct. Ca adîncime a pensei se dă 8-12 cm. Punctul stabilit indică vîrful pensei şi se uneşte cu punctul stabilit pe linia de umăr printr-o linie dreaptă. de la răscroitura gîtului spre stînga 2 – 4 cm şi se notează un punct.

D. plus răscroitura gîtului de la partea din faţă a tiparului de bluză din totalul căreia se scade 1 cm. Această linie reprezintă răscroitura mînecii de la umăr spre faţă. Tiparul de mînecă Desenarea tiparului de mînecă se face pe o coală de hîrtie îndoită în două. D. B. 4. Linia A – B se află chiar pe muchia îndoiturii hîrtiei. Observaţii. Linia răscroiturii de la umăr spre spate se desenează unind din nou punctul A cu E printr-o linie adîncită în direcţia liniei punctate cu 6 cm spre stînga de punctul E şi cu 1. Lăţimea gulerului este de circa 6 – 10 cm. Linia de adîncime a răscroiturii mînecii se desenează măsurînd 15 – 20 cm din punctul C în jos pe verticală şi se notează litera E.3. Din punctul E se duce o linie punctată paralelă cu orizontala A – C. 136 . iar lăţimea cadrului este egală cu 1/2 din grosimea braţului. C. C. aşa ca pe tipar. Răscroitura mînecii (capul mînecii) se desenează unind punctul A cu punctul E prinr-o linie rotunjită. După ce se decupează tiparul se desface îndoitura hîrtiei şi se obţine tiparul întreg al mînecii. Tiparul de guler Se construieşte un cadru dreptunghiular A. cu lungimea pe orizontală care este egală cu răscroitura gîtului de la partea din spate a tiparului. variind după model. Pe această hîrtie se desenează un cadru dreptunghiular care se notează cu literele A. modificînd lungimile. B. Marginea îndoiturii reprezintă mijlocul mînecii.5 cm sub linia punctată. plus răscroitura gîtului de la partea din spate a tiparului. Acest tipar de mînecă poate fi folosit şi la mîneca scurtă sau trei sferturi. Linia de subraţ se desenează măsurînd 4 cm din punctul D spre stînga. Lungimea cadrului este egală cu lungimea mînecii. Punctul stabilit se uneşte cu punctul E printr-o linie plină.

Tehnică. 137 . Ana Popescu. Ed. Punctul stabilit se uneşte cu punctul D printr-o linie oblică. aşa cum arată desenul. Dacă modelul indică un guler fără colţ se rotunjeşte marginea gulerului în punctul B. Punctul însemnat se uneşte cu D printr-o linie uşor rotunjită. 1966. Colţul din faţă al gulerului se formează prelungind orizontala B cu 3 – 5 cm spre dreapta. “Tricotaje de mînă”.Răscroitura gulerului se desenează măsurînd 1 cm din punctul C în sus pe verticala C – A.

pentru persoane cu bust mai plin. Pentru persoanele cu bustul foarte puţin dezvoltat tiparul de faţă al bluzei poate rămîne fără nici un fel de pensă. după cum am menţionat. iar pensa de pe umăr din direcţia bustului se închide. pornind deschizătura necesară a pensei în direcţia bustului. Prin această operaţie se deschide tăietura de pe linia de subraţ. În acest caz nu se mai desenează pe tipar pensa de pe umăr. Pentru persoanele cu bustul mai mic. tiparul se poate modifica astfel: Se poate trece pensa în direcţia bustului pe linia de subraţ procedînd astfel: Se scoate o copie a conturului tiparului de bluză şi pe el se desenează o linie punctată orizontală de la linia de subraţ spre dreapta la 3 – 4 cm sub răscroitura braţului pînă la circa 2 cm de vîrful pensei de pe umăr. Se taie tiparul pe linia punctată.Modificarea tiparului de bluze Tiparul de bluză în forma în care s-a prezentat este indicat. iar răscroitura braţului se 138 .

“Tricotaje de mînă”. adică punctele de grosimea bustului şi punctul de grosimea şoldului se unesc printr-o linie dreaptă. Ed. Tricotarea bluzelor după tipare fără pensă este foarte simplă şi uşor de realizat. aşa ca pe tipar. faţă. 1966. această linie va fi dreaptă. La fel se procedează şi la tiparul de 139 .desenează unind punctul de lungime a umărului cu punctul de lungime a subraţului cu o linie bine rotunjită în partea dinspre subraţ. Linia de subraţ poate rămîne în forma prezentată pe tiparul de bază. Ana Popescu. iar pentru bluzele lejere. iar pentru bluzele cu puţină mînecă – gen kimonou – se prelungessc liniile de umăr cu 1 – 2 cm şi se modifică uşor linia de răscroitură a braţului. Pentru bluzele fără mînecă se foloseşte tiparul în forma descrisă. La fel se procedează şi la tiparul de faţă. pentru bluzele cambrate. Tehnică.

după cerinţele tiparului. Tehnică. Mîneca este trei sferturi. Se tricotează după tiparul de bluză cu pensă la umăr. 1966. 140 . iar ca lungime rămîne linia de talie. începînd de la vîrful pensei spre umăr se scad ochiurile treptat. “Tricotaje de mînă”. iar decolteul este ascuţit. 1 ochi pe dos. Modelul contexturii este format din punct de jerseu. Ed. iar elasticul este simplu – 1 ochi pe faţă. Ana Popescu. Pentru formarea pensei se închide adîncimea pensei pe umăr şi în dreptul acestei linii. (Elasticul nu se include în lungimea bluzei).Model 1 – Bluze Reprezintă o bluză pentru o persoană cu bustul dezvoltat.

1966. Mînecile sînt lungi şi au manşete late cu elastic. Ana Popescu. simplu. Ed. după un tipar cu pensa pe linia de umăr. Această linie este subliniată de un şiret de culoare contrastantă care. Decolteul urmăreşte linia tiparului cu 2 cm deasupra ei. Tehnică.Model 2 – Bluze Această bluză este tricotată cu punct de orez fără bordură. “Tricotaje de mînă”. 141 . În mijlocul feţei este despicat. formează o garnitură drăguţă. aplicat în jurul decolteului. formînd un decolteu ascuţit. 1 X 1. Lungimea bluzei este marcată de linia de şold a tiparului.

În dreptul şoldurilor. Ed. Prezintă un plastron în mijlocul feţei încheiat în nasturi în partea de sus. Tehnică. continuat cu un guler drept.Model 3 – Bluze Bluza aceasta se lucrează după tiparul cu pensă pe linia de umăr. 142 . Ana Popescu. gulerul. 1966. manşetele. de o parte şi de alta a plastronului sînt buzunarele. bordura tricotului şi a buzunarelor sînt tricotate cu punct de elastic simplu – 1 X 1. Plastronul. destul de lat. Restul bluzei este tricotat cu punct de orez alungit. “Tricotaje de mînă”.

cu mîneci lungi. Ed.Model 4 – Bluze Modelul reprezintă o bluză lejeră. 1966. Se tricotează după tiparul cu pensă la subraţ. cu un decolteu montat cu un guler ce se răsfrînge în jurul gîtului şi se închide în mijlocul spatelui. 143 . iar modelul contexturii este format din punct de elastic ajurat şi nu prezintă nici un fel de bordură. Ana Popescu. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. lucrată cu acelaşi model. Gulerul este format dintr-o bandă dreaptă.

de la mînecă şi decolteu este lucrat cu elastic cu ochiuri răsucite. Platca este ajurată. Tehnică. cu punct de jerseu. Ana Popescu. iar bordura de pe linia de lungime. 144 . 1966. “Tricotaje de mînă”.Model 5 – Bluze Această bluziţă fără mîneci este tricotată după tiparul cu pensă la subraţ. Ed.

Model 6 – Bluze
Deşi simplă, această bluză are o notă de o eleganţă deosebită. Se tricotează după tiparul cu pensă

la subraţ, fără mînecă, iar decolteul este lărgit cu circa 2 cm. Pentru contextură este folosit punctul de jerseu, iar marginile bluzei, a mînecilor şi decolteul sînt formate dintr-un elastic cu ochiuri încrucişate. În jurul decolteului prezintă 2 rînduri de ajur care întregesc garnitura. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

145

Model 7 – Bluze

Modelul acestei bluze este format din punct de elastic ajurat fără bordură la marginea bluzei. Se tricotează după un tipar drept fără pensă cu o dechidere în faţă pentru introducerea plastronului. Gulerul cu plastron şi manşetele se tricotează cu punct de elastic cu ochiuri răsucite. Marginea bluzei, a gulerului şi a manşetei sînt tricotate cu fire în nuanţă contrastantă cu fondul, formînd o garnitură discretă. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

146

Model 8 – Bluze

Bluza aceasta se tricotează după tiparul drept, fără pensă, folosind punctul de jerseu. La tiv, la mîneci şi la răscroitura gîtului are cîte o bordură lucrată cu punct de orez şi cîte un rînd de ajur simplu executat astfel: Rîndul 1: (pe faţă) 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, luate din spate. Rîndul 2: (pe dos) toate ochiurile pe dos. Rîndul 3: (pe faţă) 1 ochi pe faţă, 1 jeteu. Rîndul 4: (pe dos) toate ochiurile pe dos. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

147

Model 9 – Bluze

O bluză dantelată şi brodată cu mărgele în jurul gîtului constituie o piesă de îmbrăcăminte de ocazie. Se tricotează după tiparul fără pensă, cu un model de dantelă lucrat astfel: Se montează pe andrele un număr de ochiuri divizibil cu 8. Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri tricotate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul netricotat, 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu. Se repetă pînă la sfîrşitul rîndului unde se adaugă 1 ochi. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: pe dos. Rîndul 3: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd, apoi se începe modelul cu: 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd, iar modelul începe cu 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 1 jeteu, 5 ochiuri pe faţă. Rîndul 7: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, după care urmează modelul: 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri se lucrează împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă modelul şi se sfîrşeşte rîndul cu 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 9: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, apoi modelul începe cu 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă modelul, iar rîndul se sfîrşeşte cu 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună.
148

Rîndul 11: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, apoi începe modelul: 1 jeteu, 5 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Se repetă modelul şi se sfîrşeşte rîndul cu 1 jeteu, 6 ochiuri pe faţă. După rîndul al 12-lea se repetă modelul. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

149

Model 10 – Bluze

Modelul acestei bluze simple prezintă platca şi mînecile ajurate, iar restul bluzei este lucrat cu punct de jerseu răsucit. Se lucrează după tiparul simplu fără pensă, sau după tiparul cu pensă la subraţ “pentru persoane mai dezvoltate”. Modelul ajurat se tricotează astfel: Se începe cu un număr de ochiuri divizibil cu 12 plus 1 ochi pentru început şi 1 ochi pentru sfîrşitul fiecărui rînd. Rîndul 1: 1 ochi pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 4 ochiuri pe faţă, 1 ochi netricotat, 2 ochiuri lucrate împreună şi peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 4 ochiuri pe faţă, 1 jeteu. La sfîrşit de rînd se va lucra 1 ochi pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: 1 ochi pe faţă, toate ochiurile pe dos, iar ultimul ochi pe faţă. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună şi peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 3 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă. Se repetă modelul, iar la sfîrşitul rîndului se tricotează 1 ochi pe faţă. Rîndul 5: 1 ochi pe faţă, 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 2 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă la început de rînd, apoi 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 2 ochiuri pe faţă, 1 ochi nelucrat, 1 ochi pe faţă, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună şi peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat,
150

1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 3 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar la sfîrşit de rînd se tricotează 1 ochi pe faţă. Rîndul 9: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd, apoi 1 jeteu, 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă. Cu rîndul al 11-lea se repetă modelul. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

151

Model 11 – Bluze

Reprezintă o bluză dreaptă, simplă, lucrată după tiparul fără pensă, sau cu pensă la subraţ pentru persoane mai dezvoltate. În mijlocul feţei prezintă o fentă încheiată cu nasturi. Ca garnitură are bordura şi gulerul ajurat. Restul bluzei este tricotat cu punct de jerseu. Modelul ajurat se tricotează astfel: Se montează un număr de ochiuri divizibil cu 6, plus 1 ochi pentru margine. Rîndul 1: 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 4 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar la sfîrşit de rînd se lucrează 5 ochiuri pe faţă. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: pe dos. Rîndul 3: 1 ochi la margine de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 5: 2 ochiuri la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 2 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar la sfîrşit de rînd se termină cu 2 ochiuri lucrate împreună şi 1 ochi pe faţă. Rîndul 7: 3 ochiuri la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 4 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul şi se termină rîndul cu 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 9: 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună.
152

Rîndul 11: 1 ochi pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună, 2 ochiuri pe faţă, 1 jeteu, 2 ochiuri lucrate împreună. După rîndul al 12-lea se repetă modelul. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

153

Model 12 – Bluze

Această bluză este lucrată după tiparul de bluză simplă, fără pensă şi este tricotată cu un model ajurat. Bordura, manşetele şi guleraşul sînt tricotate cu un model de elastic simplu. Modelul ajurat se tricotează astfel: Se montează pe andrele un număr de ochiuri divizibil cu 3. Rîndul 1: 3 ochiuri pe faţă, 1 jeteu. Rîndul 2: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, se lucrează apoi pe faţă împreună jeteul pus şi cu ochiul următor, 2 ochiuri pe dos. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 1 jeteu, care apoi se tricotează pe faţă împreună cu ochiul următor, 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 2 şi 3 formează modelul şi ca atare ele se repetă mereu în tricotarea bluzei. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

154

Model 13 – Bluze

Bluziţa aceasta simplă, dar foarte drăguţă se tricotează după tiparul de bluză fără pensă, folosind punctul de orez. Răscroitura mînecilor şi decolteul sînt mărginite cu un şiret tricotat cu o culoare contrastantă, folosind punctul de jerseu. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

155

1966. Prin garnitura formată de şiretul lucios cu care este bordat decolteul şi de mărgelele cu care este presărată bluza. ea capătă o notă de eleganţă şi o încadrează în rîndul pieselor de îmbrăcăminte de ocazie. “Tricotaje de mînă”. 156 . Ana Popescu. Se lucrează după tiparul de bluză fără pensă sau cu pensă la subraţ. Tehnică. Ed.Model 14 – Bluze Reprezintă o bluză simplă. tricotată cu punct de jerseu răsucit.

157 . Tehnică. Ed. Ana Popescu. .Bordura bluzei şi a mînecilor este formată de un elastic simplu 2 X 2. se poate interveni cu mai multe variante: 1. . Pentru a da o notă unei bluze simple lucrată cu punct de elastic 1 X 1 sau cu punct de jerseu. . 3. 2 ochiuri lucrate împreună. “Tricotaje de mînă”. Se poate aplica un joc de benzi colorate tricotate cu acelaşi punct ca fondul sau se poate alege un alt punct. Se pot broda fundiţe divers colorate.Gulerul este tricotat cu punct de elastic simplu 1 X 1. . 2.Ajurul este format astfel: 1 jeteu. Gulerul este simplu. Se pot trasa cîteva linii diagonale lucrate cu lînă simplă în diferite culori sau cu lînă de angora.Contextura este tricotată cu punct leneş. 1966.Model 15 – Bluze Modelul acestei bluze este format din rîndurile de ajur ce traversează contextura.

Mînecile. cînd se ajunge la rîndul de la care trebuie despărţită faţa în două. 6 ochiuri care. nu ajung chiar pînă la încheietura mîinii. În cele de mai sus s-a explicat forma gulerului şi a reverelor ca fiind caracteristice acestui model de pulover. se lucrează cu punct de elastic. iar partea dreaptă se lucrează cu a treia andrea. Se lucrează cu punct de jerseu şi cu andrele nr. cu andrele nr. Cu acelaşi punct de elastic se lucrează marginea de jos a puloverului şi marginea mînecilor. bineînţeles după ce s-a terminat de lucrat partea dreaptă. Această prelungire formează reverele puloverului. puloverul are gulerul ridicat puţin pe gît la partea din spate. 4. Pentru fentă se montează în continuarea andrelei de la partea dreaptă. aşa cum se vede pe model. se prelungeşte în sus pînă la linia de umăr terminîndu-se la umeri în linie dreaptă. iar elasticul fentei care începe de la circa 10 cm mai sus de talie. rezultînd o linie oblică peste linia de umăr. Pentru a începe fenta. Partea stîngă se lasă pe o andrea. dacă firul este mai gros. Gulerul lucrat tot din punct de elastic se completează la partea din spate cu o bantă de forma unui trapez a cărei bază mică este prinsă de răscroitura gîtului la spate. în mijloc. La fel se procedează şi cu partea stîngă. cele două oblice laterale se unesc cap la cap cu capetele reverelor. După cum se vede pe model. O altă caracteristică a acestui pulover este şi fenta care se lucrează cu punct de elastic începînd de la o distanţă de 10 cm mai sus de talie.Pulover marinăresc Acest pulover este indicat pentru tinerele de 18 ani. 158 . nu se lucrează. 3 sau. deşi sînt lungi. se împarte pe două andrele în părţi egale. împreună cu 6 ochiuri din corpul puloverului. iar baza mare formează marginea din afară a gulerului. se procedează astfel: se numără ochiurile. Se lucrează din fire mai groase de lînă de culoare bleu marin.

după ce s-au călcat toate părţile. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. alb. capătul de jos al fentei de pe dos. Acest pulover se poate purta cu o fustă dreaptă. se prinde cu un punct oblic. Pentru stabilirea numărului de ochiuri pe centimetru de împletitură se face întîi proba. 1966. care după ce se scoate andreaua se lasă liber şi se măsoară. 159 . Ed. o fustă plisată sau cu un pantalon. Tehnică. lucrîndu-se o porţiune de 10 – 15 ochiuri.Cînd puloverul este gata. muştar) care se armonizează bine cu nuanţa puloverului. Acest pulover se poate lucra după tipar care se desenează după explicaţiile date sau numai după măsurile luate pe corp. Culoarea fustei sau a pantalonului va fi deschisă (gri. cînd persoana care lucrează are experienţă în acest gen de lucru de mînă.

Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală. 160 . Din punctul B se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A. Acest gen de bluză poate prezenta o mînecă lungă. trecînd peste umăr şi apoi în lungul braţului pînă sub cot. sau pînă la încheietura mîinii. Linia de lungime a bluzei se desenează măsurînd din punctul B în jos pe verticală măsura dintre talie şi şold. măsura de lungime a bluzei pînă în talie plus 1 cm şi se notează litera B. trei sferturi sau scurtă şi se compune din două părţi. care se ia de la răscroitura gîtului.Bluză chimono cu mînecă lungă Bluzele (puloverele) chimono se tricotează dintr-o singură bucată – corsajul şi mîneca – urmărind tiparul respectiv. dacă mîneca este trei sferturi. 1. Din punctul C se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala B. spate şi faţă. Tiparul de spate Pentru desenarea tiparului se desenează un unghi cu laturile nedefinite drept în partea stîngă a hîrtiei şi se notează cu litera A. unde s-a stabilit lungimea bluzei şi se notează litera C. Pentru desenarea tiparului de bluză chimono este necesară o măsură suplimentară şi anume: Măsura de lungime a mînecii. Linia de grosime a bustului se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală măsura de lungime a spatelui minus 3 cm şi se notează litera D. dacă mîneca este lungă. pentru care se construieşte cîte un tipar. Din punctul D se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala B.

Din punctul F se ridică o linie verticală paralelă cu verticala A pînă la linia de cadru. 161 .Linia de lăţime a spatelui se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală 1/3 din lungimea spatelui pînă în talie plus 1 cm şi se notează litera E. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de răscroitură a gîtului situat deasupra orizontalei A. Pe această linie se aplica măsura de lungime a mînecii începînd de la răscroitura gîtului spre dreapta şi se notează cu litera G. apoi se uneşte cu punctul de pe verticala A printr-o linie uşor adîncită. Linia cusăturii de subraţ a mînecii se desenează unind punctul H cu punctul de lungime a subraţului bluzei cu o linie ce se rotunjeşte în dreptul subraţului. . aşa ca pe tipar. Răscroitura gîtului se desenează măsurînd 1 cm din punctul A în jos pe verticală. Pe această linie se măsoară 3 cm de la orizontala A în jos.pe linia B se măsoară din punctul B spre dreapta 1/4 din grosimea taliei şi se notează un punct. .pe linia D se măsoară din punctul D spre dreapta 1/4 din grosimea bustului plus 1 cm şi se înseamnă un punct. Linia cusăturii de pe mînecă se desenează astfel: se măsoară din punctul E spre dreapta pe orizontală 1/2 din lăţimea spatelui plus 2 cm şi se notează litera F. Lina de subraţ a bluzei se desenează aplicînd măsurile de grosime după cum urmează: . iar pe orizontală se măsoară tot din punctul spre dreapta 1/6 din grosimea gîtului plus 1 cm. Din punctul E se duce spre dreapta o linie paralelă cu prizontala A. Punctul stabilit reprezintă lungimea subraţului care se controlează aplicînd măsura din talie în sus pe linia de subraţ. Punctul stabilit se ridică cu 1 cm mai sus de orizontala A.pe linia C se măsoară din punctul C spre dreapta 1/4 din grosimea şoldului şi se înseamnă un punct. Punctele stabilite se unesc între ele cu o linie plină prelungită cu 3 cm deasupra orizontalei D. cu o linie prelungită. Linia de lungime a mînecii se desenează aplicînd linia în formă de unghi drept în punctul G şi se desenează o linie egală cu 1/2 din grosimea încheieturii mîinii şi se notează litera H.

Din punctul C se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala B. spre dreapta. lungimea dintre talie şi şold. Punctul stabilit se coboară cu 3 cm sub orizontala A şi se notează cu 162 . aşa ca pe tipar. ca şi la partea din spate şi se notează litera C.pe linia de bust se aplică din punctul D spre stînga 1/4 din grosimea bustului plus 1 cm şi se notează un punct.2. Punctele stabilite se unesc între ele printr-o linie ce se prelungeşte cu 3 cm mai sus de linia D. în partea dreaptă a hîrtiei şi se notează cu litera A. . Tot din punctul A în jos pe verticală se aplică aceeaşi măsură plus 2 cm. Pentru desenarea tiparului din faţă se construieşte un unghi drept cu laturile nedefinite. Linia de lungime a feţei se desenează aplicînd din punctul B în jos. Punctul tabilit se uneşte cu punctul de pe orizontala A printr-o linie rotunjită.pe linia de talie se aplică din punctul B spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 1 cm şi se notează un punct.pe linia de lungime se aplică din punctul C spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 1 cm şi se notează un punct. . Din punctul B se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala A. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală. Răscroitura gîtului se desenează măsurînd din punctul A spre dreapta pe orizontala lungimea răscroiturii gîtului din spate plus 1 cm şi se notează un punct. Tiparul din faţă. Linia cusăturii de pe mînecă se desenează procedînd astfel: se măsoară din punctul de răscroitură a gîtului pe orizontala A. din care se scade lungimea răscroiturii gîtului de la partea din spate şi se notează litera B. Linia de grosime a bustului se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală lungimea subraţului minus 3 cm şi se notează litera D. Punctul stabilit reprezintă lungimea subraţului. lungimea cusăturii mînecii din spate de la răscroitura gîtului pînă la verticala F. Linia de subraţ a bluzei se desenează astfel: . lungimea bluzei în faţă. Din punctul D se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala B.

“Tricotaje de mînă”. Linia de lungime a mînecii se desenează aplicînd linia în unghi drept în punctul F şi se duce o linie egală cu 1/2 din grosimea încheieturii mîinii şi se notează litera G. După aceste tipare simple se pot tricota diferite bluze chimono cu mîneca lungă. Linia cusăturii de subraţ a mînecii se desenează unind punctul G cu punctul de lungime a subraţului bluzei printr-o linie care se rotunjeşte în dreptul subraţului. Se uneşte apoi punctul E cu punctul de răscroitură a gîtului printr-o linie prelungită. Tehnică. Ana Popescu. Pe această linie să măsoară de la răscroitura gîtului spre stînga lungimea mînecii pînă la încheietura mîinii şi se notează litera F. 163 . 1966.litera E. Ed.

Restul bluzei este lucrat cu punct de jerseu răsucit. Ana Popescu. 1966.Model 1 – Chimono cu mîneca lungă Această bluză chimono cu mînecă lungă este foarte potrivită pentru persoanele tinere. 164 . Gulerul. Ea prezintă o platcă tricotată cu punct de elastic cu tighel. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Ed. manşetele şi talia prezintă o garnitură din elastic simplu 2X2.

Ana Popescu. Ed. Garnitura de pe cusătura mînecii este formată de o bordură tricotată cu modelul 14. Butonierele sînt executate pe verticală. Fenta care se prelungeşte ca o bentiţă în jurul decolteului. Restul bluzei este tricotat cu punct de jerseu.Model 2 – Chimono cu mîneca lungă Prezintă o bluză cu un decolteu mic deschis în faţă cu o fentă încheiată în nasturi. 1966. “Tricotaje de mînă”. 165 . manşetele şi talia sînt tricotate cu punct de elastic cu o singură faţă. Tehnică.

Bluza chimono cu mîneca trei sferturi Pentru tricotarea acestui gen de bluze se foloseşte tiparul bluzei chimono cu mînecă lungă cu următoarele modificări: Linia de lungime a mînecii se stabileşte aplicînd din punctele de răscroitură a gîtului la spate şi la faţă măsura de lungime a mînecii trei sferturi. “Tricotaje de mînă”. În punctele stabilite (punctul G – spate şi F – faţă) se aplică linia în formă de unghi drept şi se desenează o linie egală cu 1/2 din grosimea braţului luată în punctul unde s-a stabilit lungimea mînecii trei sferturi. Ed. După tiparele astfel modificate se pot tricota diverse modele de bluze. Ana Popescu. Punctele stabilite (H – spate şi G – faţă) se unesc cu înălţimea subraţului bluzei cu linii care se rotunjessc în direcţia subraţului. 166 . 1966. Tehnică.

cu ochiuri răsucite. Fenta. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. Ed. Ana Popescu. dar foarte drăguţă. 1966. Manşetele sînt suprapuse şi marginile au o bordură. 167 . La gît prezintă o fentă care se prelungeşte cu o bentiţă în jurul gîtului.Model 1 – Chimono cu mînecă trei sferturi Această bluză simplă. bordura manşetelor şi talia sînt tricotate cu punct de elastic. În mijlocul feţei fenta se închide cu 3 nasturi. este lucrată cu punct de ţăsătură.

prezintă o platcă şi un gulerş din două bucăţi aşezat pe lîngă gît. 1966. care se poate purta în diverse împrejurări. Ed. la mîneci şi talie.Model 2 – Chimono cu mînecă trei sferturi O bluză deosebit de drăguţă. Plătcuţa este conturată de un elastic simplu 1X1. Ana Popescu. Tehnică. Restul bluzei este tricotat cu punct de jerseu. Drept garnitură. Conturul plătcuţei se realizează prin aplicarea acestui elastic pe bluză. “Tricotaje de mînă”. care de altfel întregeşte garnitura la guleraş. În spate se închide cu fermoar. 168 .

Manşetele şi gulerul pot fi tricotate cu punct de semielastic 1X1. Ana Popescu. 1966. 169 .Model 3 – Chimono cu mînecă trei sferturi Modelul acestei bluze este format din dungi tricotate cu punct leneş intercalat în fondul bluzei. Ed. adică punctul de jerseu. Aceste dungi pot fi tricotate cu fire de o culoare contrastantă. “Tricotaje de mînă”. care este tricotat cu punct de jerseu. Tehnică. folosind punctul leneş sau chiar acelaşi punct cu fondul.

dar cu o notă de eleganţă discretă este tricotată cu punct de ţesătură. 1966. bentiţa din jurul gîtului şi talia sînt tricotate cu punct de elastic cu ochiuri încrucişat. “Tricotaje de mînă”. Manşetele.Model 4 – Chimono cu mînecă trei sferturi Această bluză simplă. Ed. Garnitura ce o prezintă pe linia de cusătură a mînecii este formată dintr-o bordură tricotată. Tehnică. Ana Popescu. 170 .

Ed. bluza prezintă o fentă mărginită cu modelul romînesc. Această garnitură se poate tricota în contextura bluzei sau separat. 1966. Culorile cu care este lucrat modelul se aleg după gust. cu o garnitură formată de un model romînesc. Tehnică. Ana Popescu. 171 . şi apoi aplicate pe bluză. cu excepţia manşetelor. “Tricotaje de mînă”. este tricotată cu punct de jerseu. Manşetele sînt lucrate cu punct de elastic simplu 2X2. Toată bluza. În mijlocul feţei.Model 5 – Chimono cu mînecă trei sferturi Acest model prezintă o bluză gen cazacă.

la spate şi la faţă. Se controlează liniile de umăr (la spate şi la faţă). Ed. Din punctul stabilit se duce o linie uşor pierdută în linia de umăr. Tehnică. Din punctul M se coboară cu 1.5 cm. prelungind linia cu 3 cm.Bluză chimono cu mînecă scurtă Acest gen de bluză se tricotează după tipare construite la fel cu cele de la bluza chimono cu mînecă lungă. Linia de umăr. aşa ca pe tipare. Linia de cambrură a subraţului se realizează unind între ele punctul de grosime a şoldului cu punctul de grosime a taliei şi acesta cu punctul de grosime a bustului. se prelungeşte pînă la întîlnirea liniei de subraţ unde se notează litera M. ca să fie egale între ele. 1966. Linia de răscroitură a braţului se formează unind punctul de lungime a umărului cu punctul de lungime a subraţului printr-o linie rotunjită. Punctul stabilit reprezintă lungimea subraţului. care se modifică în felul următor: Linia de subraţ a bluzei la spate şi la faţă se desenează unind punctul de grosime a şoldului cu punctul de grosime al bustului printr-o linie pînă mai sus de punctul de înălţime al umărului. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. După ce s-au obţinut aceste tipare se pot tricota diferite bluze cu mînecuţă scurtă. 172 .

Model 1 – Chimono cu mînecă scurtă Prezintă o bluză tricotată cu punct de jerseu. Acest ajur se realizează tricotînd acest model ajurat. Marginea bluzei şi bentiţa din jurul decolteului sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1. Ed. cu o garnitură formată din rînduri ajurate. Tehnică. 173 . 1966. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”.

a decolteului şi gulerul sînt tricotate cu punct de orez. 1966. “Tricotaje de mînă”. cît şi la fondul bluzei. la alegere. Ana Popescu. Restul bluzei este tricotat cu punct de jerseu. şi alte puncte de tricotaj atît la garnitură. după gust.Model 2 – Chimono cu mînecă scurtă Această bluză tinerească este tricotată din două culori. 174 . Se pot folosi. Bordura bluzei. Tehnică. Ed.

a bluzei şi manşetele sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1. “Tricotaje de mînă”. 1966. Ed. 175 .Model 3 – Chimono cu mînecă scurtă Modelul prezintă o bluză simplă cu un decolteu alungit pe umeri. Marginea decolteului. Ana Popescu. Tehnică. Restul bluzei este lucrat cu punct de jerseu pe dos (dosul tricotajului reprezintă faţa lucrului).

decolteul este mărginit cu o bentiţă ce se înoadă în mijlocul feţei.Model 4 – Chimono cu mînecă scurtă Această bluză uşoară de vară este tricotată cu punct de jerseu şi ajur. Ana Popescu. manşetele şi talia sînt lucrate cu elastic cu ochiuri încrucişate. “Tricotaje de mînă”. 1966. 176 . Tehnică. Ed. În mijlocul feţei bluza prezintă o fentă ascunsă sub o bentiţă. Bentiţa din jurul gîtului şi de la fentă. În jurul gîtului.

din care cauză formează o linie ridicată pe gît şi alungită uşor pe umeri. 177 . Decolteul este drept.Model 5 – Chimono cu mînecă scurtă Reprezintă o bluză originală cu o garnitură formată din model romînesc. Ed. după dorinţă. sau poate fi executat cu mai multe culori. Această bluză se tricotează cu punct de jerseu. Tehnică. Modelul romînesc poate fi lucrat numai cu o singură culoare contrastantă faţă de fond. Ana Popescu. Marginea decolteului. sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1. 1966. ca şi a bluzei. “Tricotaje de mînă”.

Tehnică. 178 . Marginea decolteului. Decolteul este larg şi alungit pe umeri. ajurată. a mînecilor şi talia sînt tricotate cu punct de semielastic 1 X 1.Model 6 – Chimono cu mînecă scurtă O bluziţă de vară. “Tricotaje de mînă”. Ed. Ana Popescu. este tricotată cu modelul 1. 1966. scurtă pînă în talie.

Model 7 – Chimono cu mînecă scurtă Prezintă o bluză deosebit de frumoasă cu o garnitură formată din platcă ajurată. Tehnică. iar benzile de ajur ce formează plătcuţa sînt tricotate cu modelul 19. Bluza este scurtă pînă în talie. “Tricotaje de mînă”. cu o bentiţă în jurul gîtului şi este închisă cu un fermoar în mijlocul spatelui. 1966. Ed. 179 . Bentiţa din jurul gîtului este lucrată cu punct de semielastic 1 X 1. Ana Popescu.

Ed. Tehnică. Bluza este tricotată în întregime cu punct de jerseu. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. 180 . Decolteul este drept şi se realizează după un tipar la care nu se mai desenează răscroitura gîtului la faţă şi spate. 1966.Model 8 – Chimono cu mînecă scurtă Această bluză prezintă o frumoasă garnitură cu model românesc.

2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. apoi urmează modelul – 1 jeteu. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: toate ochiurile se lucrează pe dos. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă la început de rînd. 2 ochiuri lucrate împreună. Restul bluzei este tricotat cu următorul model: Se lucrează cu un număr de ochiuri divizibil cu 4. 181 . Rîndul 8: toate ochiurile pe dos.Model 9 – Chimono cu mînecă scurtă Este o bluză tricotată cu un model dantelat. Ed. oval. Manşetele şi bordura bluzei sînt lucrate cu punct de semielastic 1 X 1. Are un decolteu larg. Se repetă modelul. 2 ochiuri pe faţă. Aceste 8 rînduri se repetă. Rîndul 7: se lucrează la fel cu rîndul 3. Rîndul 1: 1 jeteu. Ana Popescu. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 1966. “Tricotaje de mînă”. avînd grijă să se termine rîndul cu un jeteu şi 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Tehnică. apoi se începe modelul – 1 jeteu. mărginit cu un galon de culoare contrastantă şi se înnoadă în mijlocul feţei. Rîndul 5: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd. 2 ochiuri pe faţă.

Ed. Tehnică. Bluza este lcurată cu modelul ajurat 9. 1966.Model 10 – Chimono cu mînecă scurtă O bluză dreaptă. ajurată. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. cu decolteul pe gît şi marginile cu o bentiţă lucrată cu punct de semielastic 1 X 1. 182 .

Model 11 – Chimono cu mînecă scurtă Prezintă o bluză lucrată cu un joc de dungi. Ed. “Tricotaje de mînă”. Este tricotată cu două culori. de unde se lucrează pe orizontală. lucrate cu punct de jerseu sau cu punct de semielastic lat. 1966. 183 . În faţă dungile merg vertical pînă la nivelul plătcuţei. alungit pe umeri şi se închide în mijlocul spatelui. Decolteul este drept. Tenică. Ana Popescu.

Din punctul C se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala B. care au fost şi ele tricotate pînă la răscroitura braţului. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală. Din punctul D se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala B. se pot lucra separat în întregime sau. Tiparul părţii din spate Pentru desenarea tiparului se construieşte în partea stîngă a hîrtiei un unghi drept cu laturile nedefinite şi se notează cu litera A. Mînecile. Linia de subraţ se desenează procedînd astfel: . treisferturi sau scurte.pe linia de lungime se aplică din punctul C spre dreapta pe orizontală 1/4 din grosimea şoldului şi se înseamnă un punct. 184 . Linia de lungime a bluzei se desenează din punctul B în jos pe verticală lungimea dintre talie şi şold şi se notează litera C. spate şi mîneci. lungimea subraţului minus 3 cm şi se notează litera D. Din punctul B se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A. se poate tricota o dată cu spatele şi faţă. după ce s-a tricotat pînă la răscroitura braţului. lungimea bluzei pînă în talie şi se notează litera B. indiferent dacă sînt lungi. Linia de grosime a bustului se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală.Bluză cu mînecă raglan Acest gen de bluze sînt formate dn faţă. La mîneci se foloseşte aceeaşi măsură de lungime ca la bluza chimono. Pentru fiecare piesă componentă se construieşte un tipar.pe linia de talie se aplică din punctul B spre dreapta 1/4 din grosimea taliei şi se înseamnă un punct. .

pe linia de bust se aplică din punctul D spre stînga 1/4 din grosimea bustului plus 1 cm şi se notează un punct. Răscroitura gîtului se formează măsurînd 1 cm din punctul A în jos pe verticală. Din punctul B se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala A.5 cm şi se notează litera B. Linia de subraţ se desenează aplicînd în prealabil măsurile de grosime astfel: . Linia de lungime a bluzei se desenează măsurînd din punctul B în jos pe verticală lungimea dintre talie şi şold şi se notează litera C. .pe linia de lungime a bluzei se aplică din punctul C spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 1 cm şi se notează un punct. aşa ca pe tipar. Tot din punctul A se măsoară în jos pe verticală 1/6 185 . Se unesc apoi între ele punctele stabilite printr-o linie ce se prelungeşte cu 1 cm deasupra orizontalei D.5 cm şi se notează un punct. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea bluzei pînă în talie minus 1. Se unesc între ele punctele stabilite. . Tiparul părţii din faţă Se desenează un unghi drept în partea dreaptă a hîrtiei şi se notează cu litera A. Tot din punctul A se măsoară spre dreapta 1/6 din grosimea gîtului minus 3 cm şi se notează litera E. Se uneşte punctul E cu punctul de răscroitură de pe verticala A printr-o linie uşor rotunjită. Linia desenată se prelungeşte cu 3 cm deasupra liniei de bust.pe linia de talie se aplică din punctul B spre stînga 1/4 din grosimea taliei plus 1 cm şi se înseamnă un punct. Punctul stabilit reprezintă înălţimea subraţului. Din punctul C se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala B. Punctul stabilit reprezintă lungimea subraţului. Linia de aplicare a mînecii raglan se formează unind punctul E cu punctul de înălţime a subraţului cu o linie uşor rotunjită.pe linia de bust se aplică din punctul D spre dreapta 1/4 din grosimea bustului şi se înseamnă un punct. Răscroitura gîtului se formează măsurînd din punctul A spre stînga pe orizontala 1/6 din grosimea gîtului minus 1..

Linia cusăturii de subraţ a mînecii se desenează măsurînd din punctul B spre dreapta 1/2 din grosimea încheieturii mînecii. ca şi a celorlalte. Lungimea acestei bluze. Punctul însemnat se notează cu litera E. Această linie reprezintă răscroitura mînecii raglan. Tiparul de mînecă Se desenează un cadru dreptunghiular cu lungimea egală cu măsura de lungime a mînecii raglan (se ia la fel ca la mîneca chimono). poate fi şi numai pînă în talie. C. Ana Popescu. Punctul stabilit se uneşte cu punctul E printr-o linie plină. Pentru desenarea acestei linii se construieşte o linie ajutătoare. În acest caz. Punctul stabilit se uneşte cu punctul E printr-o linie uşor rotunjită. Observaţii. însă numai pînă la elasticul sau la bordura ce urmează să se facă bluzei respective. Lăţimea acestora nu este inclusă în lungimea bluzei pînă în talie. 1966. aplicînd din punctul C în jos pe verticală distanţa A – E de la partea din spate a bluzei. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe orizontala A printr-o linie rotunjită. B. “Tricotaje de mînă”. linia de talie va reprezenta lungimea bluzei. D. aşa ca pe tipar. 186 . Ed. Se măsoară apoi 4 1/2 cm din punctul A spre dreapta pe orizontală. Tehnică. Linia de aplicare a mînecii raglan se desenează unind punctul de răscroitură a gîtului după orizontala A cu punctul de lungime a subraţului cu linia uşor rotunjită. iar lăţimea va fi egală cu 1/2 din grosimea braţului. sau a grosimii braţului pentru mîneca treisferturi şi pentru mîneca scurtă. Din acest punct se duce spre stînga o linie punctată paralelă cu orizontala A – C. Linia de răscroitură a mînecii.din grosimea gîtului. După aceste tipare se pot tricota diverse modele de bluză cu mînecă raglan. pentru mîneca lungă. Acest cadru se notează cu literele A. aşa ca pe tipar.

ca şi cum s-ar tricota pe dos. 1966. În mijlocul feţei prezintă o fentă închisă cu un şnur înnodat. Tehnică. Urmează apoi 1 ochi pe dos. Ed. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. manşetele şi bordura bluzei se lucrează cu punct de semielastic 1 X 1. dar nu se scoate ochiul de pe andreaua stîngă. Rîndul 2: deasupra ochiului pe dos din rîndul anterior se tricotează 1 ochi pe faţă. Gulerul. iar firul rămîne pe dosul lucrului.Model 1 – Mînecă raglan Această bluză cu mînecă lungă este tricotată cu modelul următor: Rîndul 1: se introduce andreaua în primul ochi. iar ochiul încrucişat se lucrează pe dos. 187 . obţinîndu-se astfel 1 ochi încrucişat. Acest ochi nu se tricotează. După aceasta se dă drumul ambelor ochiuri deodată de pe andrea. ci se lucrează al doilea ochi pe faţă. se trece firul şi prin primul ochi.

Model 2 – Mînecă raglan Prezintă o bluză lucrată cu lînă angorată şi este tricotată cu punct de jerseu. 188 . mărginit cu o bentiţă şi un guler lucrat cu model românesc. Tehnică. manşetele şi bentiţa din jurul decolteului sînt lucrate cu punct de semielastic 1 X 1. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. Decolteul este ascuţit. Bordura bluzei şi a gulerului. 1966. Ed.

cînd se poate purta cu pantalon sau cu o fustă dintr-un material mai plin. 189 . Decolteul este ascuţit şi este mărginit de o bentiţă lucrată cu punct de semielastic 1 X 1. “Tricotaje de mînă”. Ed. Ana Popescu. Această bluză este foarte indicată pentru primăvară şi toamnă.Model 3 – Mînecă raglan Se tricotează din lînă de angora cu punct de elastic 2 X 2. Tehnică. 1966.

1966. 190 . cu o deschidere în mijlocul feţei.Model 4 – Mînecă raglan Această bluză simplă. Ed. În acest scop trebuie să se ţină seama de grosimea firului şi de culoarea ce se alege. Restul bluzei este lucrat cu punct de jerseu răsucit. Bluza are un decolteu rotund. manşetele şi bentiţa ce mărgineşte decolteul sînt lucrate cu punct de semielastic 1 X 1. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. Marginea bluzei. cu mîneca trei-sferturi poate fi purtată în orice împrejurare. Tehnică.

Ed. “Tricotaje de mînă”. fapt care aduce o notă de variaţie în îmbrăcăminte. ca şi decolteul.Model 5 – Mînecă raglan Această bluză lungă pînă în talie este lucrată cu punct de jerseu. Tehnică. de ceva nou şi chiar elegantă. Linia de talie. Drept garnitură are un galon lucrat cu model românesc introdus pe linia mînecii raglan. 191 . Ana Popescu. sînt mărginite cu un elastic simplu 2 X 2. Bluzele sînt foarte practice. după culoarea de fond şi după culoarea fustelor cu care se îmbracă şi cu care trebuie să se asorteze. 1966. Acelaşi galon mărgineşte şi manşetele. Culorile cu care se lucrează galonul variază după gust. întrucît cu o singură fustă se pot purta mai multe feluri de bluze.

cu pliseu. .pe linia de lungime se măsoară 1/4 din grosimea şoldului pentru fustele drepte şi 3 – 5 cm pentru fustele evazate. În dreptul şoldului această linie se rotunjeşte uşor. Linia de subraţ se desenează aplicînd în prealabil măsurile de grosime astfel: .Fuste Fustele tricotate pentru fetiţe ce au depăşit vîrsta de 12 ani şi pentru persoanele adulte nu se execută decît cu o linie dreaptă sau uşor evazată. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de grosime a taliei printr-o linie rotunjită. Fusta în formele enunţate se lucrează din două părţi şi anume – spate şi faţă. Linia de talie se desenează măsurînd 1. . Tiparul din spate al fustei Pentru desenarea acestui tipar se construieşte un unghi drept cu laturile nedefinite în partea stîngă a hîrtiei şi se notează cu litera A. Linia de lungime a fustei se desenează aplicînd din punctul A în jos pe verticală măsura de lungime a fustei şi se notează litera B. Din punctul B se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A. Din punctul C se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A.pe linia de şold se măsoară din punctul C spre dreapta 1/4 din grosimea şoldului şi se înseamnă un punct. 192 .pe orizontala A se aplică din punctul A spre dreapta 1/4 din grosimea taliei şi se notează cu un punct. Pentru fiecare parte se desenează un tipar. Linia de şold se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea dintre talie şi şold şi se notează litera C.5 cm din punctul A în jos pe verticală. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe linia de şold şi apoi cu punctul de pe linia A printr-o linie plină.

Linia de lungime se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea fustei şi se notează litera B. Din punctul C se duce pre stînga o linie paralelă cu orizontala A.Tiparul din faţă al fustei Se desenează un unghi drept în partea dreaptă a hîrtiei şi se notează cu litera A. Futa cu pliseuri se tricotează dintr-o singură bucată. Linia de subraţ se desenează aplicînd ca şi la spate măsurile de grosime. 193 . “Tricotaje de mînă”. la modelul respectiv. Pe linia A se aplică punctul A spre stînga 1/4 din grosimea taliei. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de grosime a taliei printr-o linie uşor rotunjită. După acesste tipare se tricotează diferite fuste. Pe linia de şold se aplică din punctul C spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 2 cm şi se notează un punct. Pe linia de lungime se aplică din punctul B spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 2 cm pentru fustele drepte şi plus 5 – 7 cm pentru fustele evazate. urmărind linia fustei drepte. Tehnică. Ana Popescu. Ed. 1966. Din punctul B se duce spre stînga o linie paralelă cu orizontala A. plus 2 cm şi se notează un punct.5 cm din punctul A în jos pe verticală. Linia de şold se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea dintre talie şi şold şi se notează litera C. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe linia de şold şi apoi cu punctul de pe linia A printr-o linie plină rotunjită în dreptul şoldului. Explicaţiile amănunţite se găsesc în text. Linia de talie se desenează măsurînd 2.

Ana Popescu. Tehnică. 194 . 1966. completată cu o jachetă tricotată la fel. Fusta este tricotată cu punct de jerseu răsucit. formează un compleu deosebit de elegant. Tricotarea începe de la linia de talie şi se urmăreşte linia tiparului. La lungime se tricotează 2 – 3 cm în plus pentru tiv. Pe cusătura şoldului în partea stîngă din talie în jos se face o fentă ce se închide cu un fermoar. “Tricotaje de mînă”.Model 1 – Fuste Această fustă dreaptă. Ed.

Model 2 – Fuste
Prezintă o fustă dreaptă completată cu o bluză tricotată la fel, cu punct de jerseu. La lungimea

fustei se va ţine seama că e necesar să se facă un tiv de 2 – 3 cm. În talie se închide cu un fermoar pe cusătura stîngă a şoldului. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

195

Model 3 – Fuste

Acest model prezintă o fustă evazată care, purtată cu o bluză de culoare contrastantă şi cu un bolerou la fel ca fusta, constituie un compleu foarte drăguţ. Fusta şi boleroul sînt tricotate cu punct de orez. În jurul boleroului se tricotează o margine cu punct leneş. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

196

Model 4 – Fuste
Această fustă cu pliseu solei se tricotează circular de la şold în jos, adică faţa şi spatele se lucrează odată. Pentru aceasta se foloseşte andreaua rotundă. La început se lucrează pe două andrele, ca să

se poată forma fenta din talie, întrucît altfel fusta nu se poate îmbrăca. După ce s-a tricotat pînă în dreptul şoldului, unde nu se fixează deschiderea pliseurilor (în dreptul şoldului sau chiar mai sus de şold) se trec ochiurile împletiturii pe o andrea rotundă cu care se continuă lucrul. Numărul pliseurilor se fixează după dorinţă şi se procedează astfel: Numărul general de ochiuri se împarte la numărul pliseurilor şi apoi se fixează cu aţă colorată locul fiecărui pliseu. În dreptul semnelor respective se începe adăugarea treptată a ochiurilor, începînd cu 1 ochi. Pe marginile pliseului se ridică cîte 1 ochi din două în două rînduri. Lucrătura de fond a fustei se poate face cu punct de orez sau cu punct de jerseu simplu sau răsucit. Lucrătura pliseului este executată cu punct de jerseu lucrat pe dos, iar linia din mijlocul pliseului se realizează ridicînd cîte 1 ochi pe dos, din două în două rînduri. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

197

Rochii

Rochiile tricotate sînt foarte plăcute la purtat. De obicei ele au o linie dreaptă. Mîneca poate fi lungă, trei-sferturi sau scurtă simplă, chimono sau raglan. Pentru realizarea unei rochii se vor folosi tiparele de bluză şi fustă. (Se ştie că bluza si fusta unite pe linia de talie formează o rochie.) Întrucît tiparele de bluză lungi pînă la şold cuprind în ele şi partea dintre talie şi şold a fustei (această porţiune a bluzei şi fustei se suprapun coincind toate liniile), urmează doar ca la tiparele de bluză să completăm fusta. În acest scop se va proceda în felul următor.

Tipar pentru rochii La tiparul din spate al bluzei simple chimono sau raglan se fac următoarele completări: Linia de mijloc a spatelui vertical A se prelungeşte pe o distanţă oarecare.

198

Linia de lungime a bluzei, orizontal C, devine linie de şold.

Linia de lungime a rochiei se desenează măsurînd din punctul B în jos pe verticală lungimea fustei, unde se notează litera M. Din punctul M se duce spre dreapta pentru spate şi spre stînga pentru faţă o linie paralelă cu orizontala B. Linia de subraţ se completează măsurînd din punctul M spre dreapta pentru spate şi spre stînga pentru faţă, distanţă de pe linia de şold, linia C, pentru rochiile cu linie dreaptă şi plus 3 – 5 cm pentru rochiile evazate. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de grosime a şoldului de pe linia C, printr-o linie plină. Mîneca şi gulerul se desenează la fel cu tiparele construite pentru bluze. La fel se procedează cu desenarea tiparelor pentr rochiile chimono şi pentru cele cu mîneca raglan.

După aceste tipare se pot tricota diferite rochii.

199

Model 1 – Rochii

Această rochie dreaptă se tricotează cu punct de jerseu răsucit. În jurul decolteului are un guler care se închide cu o fundă. Aceată fundă poate fi confecţionată din material lucios sau mat, uni, ecosez sau cu buline, în tonul rochiei sau de culoare contrastantă. Alegerea ei depinde de împrejurarea în care se îmbracă rochia. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

200

Model 2 – Rochii

Prezintă o rochie simplă, închisă în mijlocul feţei cu nasturi. Decolteul este drept şi alungit pe umeri. Mîneca este scurtă, iar în talie are un cordon închis cu cataramă. Tricotarea acestei rochii se face cu punct de ţesătură. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

201

Jachete
Jachetele sînt foarte potrivite pentru purtat primăvara, toamna şi în zile de vară mai răcoroase. Ele se pot face cu sau fără guler, decoltate, închise sau nu în mijlocul feţei. Tiparele de jachetă se aseamănă întru totul cu tiparele de bluză, cu deosebirea că sînt mai largi şi au o fentă în mijlocul feţei. Tiparul de spate

Tiparele de spate se desenează la fel cu tiparele de bluză la care se fac următoarele modificări: Linia de subraţ se desenează aplicînd pe linia de lungime, din punctul C spre dreapta 1/4 din grosimea şoldurilor plus 1 cm şi se notează un punct. Pe linia de bust se măsoară din punctul D spre dreapta 1/4 din grosimea bustului, plus 1 cm. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe linia de şold printr-o linie simplă. Linia de umăr. Pentru desenarea acestei linii se aplică din punctul A şi D spre dreapta 1/2 din lăţimea spatelui plus 1 cm. Punctele stabilite se unesc între ele printr-o linie verticală punctată. Pe această linie se uneşte cu punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A printr-o linie prelungită cu 2 cm spre dreapta în afara liniei punctate. La tiparele de spate pentru jacheta chimono sau cu mînecă raglan se modifică numai linia de subraţ, aşa cum s-a descris mai sus. Tiparul de faţă

Tiparele de faţă, atît la jacheta simplă, cît şi la cele chimono şi cu mîneca raglan, rămîn la fel cu tiparele de faţă ale bluzelor respective, cu excepţia liniei de subraţ, care se modifică astfel:

202

Linia de subraţ a jachetei se desenează aplicînd măsurile de grosime: pe linia de lungime se aplică din punctul C spre stînga 1/4 din grosimea şoldului plus 3 cm şi se notează un punct. Pe linia de bust se aplică din punctul D spre stînga 1/4 din grosimea bustului plu 3 cm. Punctul stabilit se uneşte cu punctul stabilit pe orizontala C printr-o linie plină. Fenta se desenează prelungind linia de lungime cu 3 cm spre dreapta în afara punctului C. Din punctul stabilit se ridică o linie paralelă cu verticala A – C pînă în dreptul răscroiturii gîtului. Punctul însemnat se uneşte cu răscroitura gîtului printr-o linie dreaptă. La jachetele care nu se închid în faţă, sau care se închid cap la cap nu se face fentă. Mîneca şi gulerul se desenează la fel cu cele de la bluză. După tiparele obţinute se tricotează diferite jachete. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

203

Model 1 – Jachete

Jacheta aceasta simplă este decoltată pînă deasupra bustului şi încheiată în faţă cu nasturi. Marginea, decolteul şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic, iar restul jachetei este tricotat cu punct de orez alungit. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

204

Model 2 – Jachete

Acest model prezintă o jachetă cu plastron dantelat. Se lucrează după tiparul de jachetă simplă cu pensa la umăr. Scăzăturile necesare pensei se fac pe linia plastronului. Această linie rămîne dreaptă, iar scăzăturile se fac pe partea laterală (dinspre răscroitura braţului), care este lucrată cu punct de jerseu, care permite efectarea scăzăturilor cu uşurinţă. Jacheta este tricotată cu punct de jerseu, iar plastronul dantelat se lucrează astfel: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă, 1 jeteu la început de rînd, apoi 1 ochi nelucrat, 2 ochiuri lucrate împreună, iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat, fără să se tricoteze, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă, 1 jeteu, 1 ochi pe faţă pînă la capătul rîndului. Se repetă modelul după nevoie, iar rîndul se termină cu 1 jeteu, 1 ochi pe faţă. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă la început de rînd, apoi modelul: 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă, 9 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul, iar rîndul se termină cu 1 ochi pe faţă. Rîndul 4: 1 ochi pe dos, 1 ochi adăugat, 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd, apoi modelul: 7 ochiuri pe dos, 3 ochiuri lucrate împreună pe dos. Modelul se repetă, avînd grijă ca la sfîrşitul rîndului să se termine cu 2 ochiuri lucrate împreună, 1 jeteu, 1 ochi pe dos. Se repetă aceste 4 rînduri. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

205

196 206 . închisă în mijlocul feţei cu nasturi. Ana Popescu. Pe şolduri are buzunare.Model 3 – Jachete Este o jachetă groasă. Jacheta este tricotată cu punct de elastic cu spinişori. iar gulerul. decolteul este mărginit cu un guler lat. marginea jachetei. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. manşetele. a buzunarelor şi fenta sînt tricotate cu punct de semielastic. Ed.

1966. fenta şi gulerul sînt tricotate cu punct de jerseu 2 X 1. Ana Popescu. terminată cu o manşetă lată. este închisă în mijlocul feţei. Mîneca este raglan. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. iar gulerul. Gulerul este lat. 207 . Ed. manşetele.Model 4 – Jachete Această jachetă dreaptă din lînă obişnuită sau de angora. Fondul jachetei este tricotat cu punct de jerseu.

2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: toate ochiurile pe dos. Rîndul 13: toate ochiurile pe dos. 3 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. apoi urmează modelul: 1 jeteu. Marginea jachetei. 1 ochi nelucrat. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Rîndul 3: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul netricotat. Restul jachetei se tricotează după următorul model: Se lucrează cu un număr de ochiuri divizibil cu 8. 1 jeteu. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună.Model 5 – Jachete Prezintă o jachetă dantelată. Mînecuţa este scurtă. Rîndul 11: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd. 1 ochi nelucrat. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 ochi pe faţă. a decolteului şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. 2 ochiuri pe faţă. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. apoi 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 jeteu. 3 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul şi se termină rîndul cu 1 jeteu. 1 jeteu. 208 . 2 ochiuri lucrate împreună. 1 jeteu. 1 jeteu. iar rîndul se sfîrşeşte cu 1 jeteu. 5 ochiuri pe faţă. la început de rînd. Se repetă modelul şi se termină rîndul cu 1 jeteu. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 1 jeteu. Se repetă modelul. apoi 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Rîndul 5: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd. 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 ochi pe faţă. iar la sfîrşit de rînd se termină cu 1 ochi pe faţă. Se repetă modelul. deschisă în faţă. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 ochi nelucrat deasupra scăzăturii. 1 ochi pe faţă. 1 ochi nelucrat. Se repetă modelul. 1 ochi pe faţă. 6 ochiuri pe faţă. iar rîndul se termină cu 1 jeteu. Rîndul 9: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă.

Ed.“Tricotaje de mînă”. Tehnică. 1966. Ana Popescu. 209 .

“Tricotaje de mînă”. 210 . Fondul jachetei este încrustat cu un model românesc şi este lucrat cu punct de jerseu. Ed. Ana Popescu. Fenta din mijlocul feţei şi decolteul sînt marginile cu bentiţe lucrate cu punct de semielastic 1X1. 1966. Are mîneca trei- sferturi. Este închisă pînă la gît în mijlocul feţei. Tehnică.Model 6 – Jachete Este o jachetă uşor cambrată în talie.

1966. 211 . cu buzunare şi cu un guler lat. În mijlocul feţei se închide cu nasturi. a buzunarelor. Marginea jachetei. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Ed. Această jachetă este tricotată cu punct de elastic ajurat. fenta şi gulerul sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1.Model 7 – Jachete O jachetă simplă. Ana Popescu. cu mînecile treisferturi.

“Tricotaje de mînă”. Tehnică. manşetele şi gulerul sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1. În mijlocul feţei se închide cu nasturi. 212 . fenta. Are mîneca trei-sferturi şi în jurul decolteului un guler lat. Ana Popescu. Jacheta este tricotată cu elastic lat. 1966. iar marginea jachetei.Model 8 – Jachete Reprezintă o jachetă lucrată din lînă de angora. Ed.

Ana Popescu.Model 9 – Jachete Această jachetă are mîneca chimono şi decolteul înalt. Tehnică. Modelul ajurat se tricotează astfel: Rîndul 1: toate ochiurile pe dos. Aceste 3 rînduri formează încrustaţia ajurată. Ed. Toată jacheta este lucrată cu punct de jerseu încrustată cu rînduri de ajur. În mijlocul feţei se închide cu un fermoar. “Tricotaje de mînă”. 1 jeteu. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: toate ochiurile pe dos. 1966 213 . 2 ochiuri lucrate împreună.

iar pe margine are o bordură din punct de elastic. Pentru a stabili numărul de ochiuri care se montează pentru fiecare parte. Gulerul este lucrat dintr-o bandă dreaptă. Elasticul de la mîneci are o lăţime de circa 8 cm. Jacheta este dreaptă. se lucrează 10-15 rînduri. se scoate andreaua şi se măsoară lăţimea acestei probe. Această jachetă se lucrează după tiparele prezentate. Model: Această jachetă este lucrată din fire buclate din lînă albă. cu mînecă lungă obişnuită. Marginea buzunarelor.Model 10 – Jachete Reprezintă o jachetă cu mîneca raglan. Se poate lucra şi din fire de lînă nebuclate. se face de asemenea elastic. Are două buzunare şi este închisă în mijlocul feţei cu un nasture. a feţelor şi din jurul răscroiturii gîtului se lucrează cu punct de semielastic. La mîneci jos. se montează întîi 12 ochiuri. de angora sau de mohair. care apar frumos în evidenţă. ca şi la marginea jachetei. Numărul 214 . Restul jachetei este lucrat ca modelul 4. iar cel de la marginea jachetei şi de la fentă de circa 5 cm. cu punct de jerseu ca şi întreaga jachetă. încheiată în faţă cu 6 nasturi din sidef gri. la care se aplică dimensiunile luate pe corpul persoanei pentru care se lucrează. Numărul de ochiuri care se montează la începutul fiecărei părţi este în raport cu grosimea firului de lînă.

ca şi pentru fiecare parte (faţă. dacă cele 12 ochiuri montate au 4 cm. Tehnică. Această jachetă se poate purta cu o fustă dreaptă sau plisată. maron. mîneci. înseamnă că sînt necesare 3 ochiuri pentru 1 cm. iar o persoană mai plină poate purta jacheta cu o fustă dreaptă uni de culoare mai închisă (gri. După acest calcul se poate uşor stabili numărul de ochiuri necesar pentru dimensiunile jachetei. 215 . guler). O persoană înaltă şi suplă poate purta această jachetă cu o fustă plisată uni. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. negru. spate. Ed.de centimetri găsiţi ajută la calculul necesar. 1966. De exemplu. Se împarte numărul de ochiuri care au fost montate la numărul de centimetri care s-au constatat la măsurare şi rezultă numărul de ochiuri care este necesar pentru împletirea unui centimetru. bleumarin). sau în carouri.

Indiferent de forma şi lungimea ei. Din punctul D se desenează spre dreapta o linie paralelă cu orizontala B. care a fost luată în dreptul unde s-a stabilit lungimea vestei. Linia de lungime a vestei se desenează măsurînd din punctul B în jos pe verticală lungimea din talie şi punctul unde s-a stabilit lungimea vestei (de obicei sînt circa 8 – 10 cm). spate şi faţă. Linia de subraţ se desenează aplicînd în prealabil măsurile de grosime. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe linia de talie şi acesta cu punctul de pe linia de şold cu linii pline. pentru care se construieşte cîte un tipar. şi se notează un punct. Punctul stabilit se notează cu litera C. Pe linia de lungime se măsoară din punctul C spre dreapta 1/4 din grosimea şoldului. Vesta poate avea diverse forme şi poate fi lungă pînă în talie sau pînă spre şolduri. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea pînă în talie şi se notează litera B. Tiparul din spate Se desenează un unghi drept în partea stîngă a hîrtiei cu laturile nedefinite şi se notează cu litera A. 216 .Vesta Vesta se poartă peste bluză şi completează drăguţ îmbrăcămintea în zilele mai răcoroase. vesta se compune din două părţi. Pe linia de talie se aplică din punctul B spre dreapta 1/4 din grosimea taliei şi se notează un punct. Această linie poate reprezenta şi linia de lungime a vestelor scurte pînă în talie. Linia de bust se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală lungimea subraţului minus 3 cm şi se notează litera D. Pe linia de bust se măsoară 1/4 din grosimea bustului. Din punctul B se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A. Din punctul C se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala B.

217 . Pentru desenarea acestei linii se măsoară din punctul A spre dreapta pe orizontală 1/2 din lăţimea spatelui.Răscroitura gîtului se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală 1 cm şi se notează un punct. Linia de lungime se desenează măsurînd din punctul B în jos pe verticală măsura stabilită între talie şi punctul de lungime a vestei şi se notează litera C. Linia de talie se desenează măsurînd din punctul A în jos pe verticală lungimea feţei pînă în talie minus răscroitura gîtului de la partea din spate şi se notează litera B. Pe linia de lungime se aplică din punctul C spre stînga 1/4 din măsura de grosime a şoldului (care a fost luată în direcţia lungimii vestei) plus 2 cm şi se notează un punct. Linia de bust se desenează măsurînd din punctul B în sus pe verticală măsura a subraţului pînă în talie. aplicînd în prealabil măsurile de grosime. ca şi la partea din spate. Această linie. Tiparul de faţă: Se desenează un unghi drept în partea dreaptă a hîrtiei cu laturile nedefinite şi se notează cu litera A. Tot din punctul A se măsoară spre dreapta pe orizontală 1/6 din grosimea gîtului plus 3 cm. poate rămîne linia de lungime a vestei. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe verticala A printr-o linie uşor rotunjită. Din punctul C se duce o linie paralelă cu orizontala B. Din punctul D se duce o linie paralelă cu orizontala B. Acest punct se stabileşte cu 3 cm sub orizontală şi se notează cu litera E. minus 3 cm şi se notează litera B. Din punctul B se desenează o linie paralelă cu prizontala A. Răscroitura braţului se desenează unind punctul E cu punctul de înălţime a liniei de subraţ printro linie adîncită în partea de jos spre linia de subraţ. Linia de umăr. Se uneşte apoi punctul E cu punctul de răscroitură de pe orizontala A printr-o linie plină. Linia de subraţ se desenează ca şi la spate. care formează umărul.

care formează a doua latură a pensei. Pe această distanţă se întăreşte orizontala D. Linia de pensă. cît şi la spate. Pentru desenearea acestei linii se măsoară 10 – 15 cm de la linia de subraţ spre dreapta pe orizontala D şi se notează cu un punct care indică vîrful pensei. întrucît formează o latură a pensei. Exemplu: a) Dacă decolteul este pătrat. se procedează astfel: din punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A se coboară o linie paralelă cu verticala A în punctul unde se doreşte a se stabili 218 . Punctul stabilit se uneşte cu punctul de vîrf al pensei printr-o linie plină. Această linie reprezintă decolteul vestei. Tot pe linia de subraţ se măsoară 3 cm de la orizontala D în jos. Pe linia de bust se aplică din punctul D spre stînga 1/4 din grosimea bustului plus 2 cm. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe linia de talie şi apoi acesta cu punctul de pe linia de şold cu linie plină. se aplică măsurile de grosime numai pe linia de lungime a vestei şi pe linia de bust. În acest caz. Punctul stabilit se uneşte cu punctul D printr-o linie uşor adîncită. Această linie poate fi şi dreaptă la o vestă lejeră. Răscroitura gîtului se desenează măsurînd din punctul A spre stînga pe orizontală lungimea răscroiturii gîtului de la partea din spate plus 1 cm.Pe linia de talie se aplică din punctul B spre stînga 1/4 din grosimea taliei plus 2 cm şi se notează un punct. atît în faţă. Punctele stabilite se unesc printr-o linie plină prelungită cu 3 cm deasupra orizontalei D. care se poate modifica ca formă şi adîncime după dorinţă. Observaţie Linia de subraţ expusă în text reprezintă o linie cambrată în talie. aşa ca pe tipar.

După acete tipare se pot tricota diferite modele de veste. Din punctul stabilit se ridică o linie paralelă cu verticala A – C pînă în dreptul adîncimii decolteului. formînd un colţ drept în mijlocul feţei. se procedează astfel: după ce s-a stabilit punctul de răscroitură a gîtului pe orizontala A se stabileşte punctul de adîncime a decolteului pe verticala A măsurînd din punctul A în jos pe verticală măsura ce se stabileşte după dorinţă. se procedează astfel: se prelungeşte orizontala C spre dreapta cu 5 – 6 cm şi se notează un punct. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de răscroitură a gîtului printr-o linie rotunjită. sau se poate modifica formînd un colţ rotund sau ascuţit în mijlocul feţei după modă sau după dorinţă. Dacă vesta se închide la 2 rînduri de nasturi.adîncimea decolteului. Se uneşte apoi punctul E cu punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A printr-o linie plină. Se prelungeşte linia decolteului în afara liniei de mijloc a feţei tot cu 5 – 6 cm. Punctul stabilit se uneşte cu punctul de pe orizontala C printr-o linie plină. În acest caz se prelungeşte orizontala C cu 3 cm spre dreapta. Linia de lungime a feţei. Acest punct se stabileşte cu 3 cm sub orizontala A şi se notează cu litera E. Linia de mijloc a feţei este formată de verticala A – C. b) Dacă decolteul este rotund. Din punctul stabilit se duce spre dreapta o linie paralelă cu orizontala A pînă la linia de cadru (verticala A). Dacă se închide cu nasturi se face o fentă pentru butoniere şi nasturi. orizontala C poate rămîne aşa cum este descrisă în text. Această linie poate rămîne în forma aceasta pentru vestele care se închid cap la cap (margine la margine) cu fermoar sau cu copci. Răscroitura braţului se desenează unind punctul E cu punctul de adîncime a subraţului printr-o linie adîncită în partea de jos spre linia de subraţ. 219 . Linia de umăr se desenează aplicînd din punctul de răscroitură a gîtului de pe orizontala A spre stînga lungimea umărului din spate.

a răscroiturii braţului. 220 .Model 1 – Veste Reprezintă o vestă închisă cu nasturi în mijlocul feţei. Ed. a decolteului şi a feţei sînt tricotate cu punct de semielastic. “Tricotaje de mînă”. cu punct de ţesătură. Tehnică. Marginea vestei. 1966. Se poate folosi punctul de orez care dă un aspect foarte plăcut. Este tricotat dintr-o lînă nu prea subţire. Are un decolteu ascuţit. prelungit pînă sub linia de bust. Ana Popescu.

a răscroiturii mînecilor şi decolteul sînt lucrate cu punct de elastic ajurat. Rîndul 5: 1 ochi scos împreună cu jeteul se scoate şi aici cu 1 jeteu. Rîndul 1: 1 ochi pe dos. Modelul se repetă începînd cu rîndul 3. 1 jeteu. 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează împreună pe faţă etc. iar fondul vestei este lucrat cu un model care se tricotează astfel: Se montează un număr de ochiuri divizivil cu 3. 221 . 1 ochi scos cu 2 jeteuri. 1 ochi se scoate nelucrat. Rîndul 4: 1 jeteu. 1 ochi netricotat. Marginea vestei. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. 1 jeteu. Ed. încă 1 ochi cu jeteu. cu decolteul mic şi de formă rotundă. 1 ochi netricotat. 1 ochi pe faţă etc. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. În mijlocul feţei vesta este rotunjită. “Tricotaje de mînă”. 1966. Rîndul 6: 1 ochi scos cu 2 jeteuri se scoate din nou cu un nou jeteu. 1 ochi scos cu jeteu. 1 ochi pe faţă etc. Ana Popescu. Rîndul 7: 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează pe dos. 1 ochi scos cu 1 jeteu etc. Tehnică.Model 2 – Veste Această vestă are partea din faţă dintr-o singură bucată. 1 ochi pe dos etc.

Fondul vestei este lucrat cu un punct de jerseu răsucit. 1966. cu un decolteu mic în jurul gîtului. a răscroiturii mînecilor şi decolteul prezintă tivurile îndoite. Marginile vestei. în formă pătrată. Ana Popescu. 222 .Model 3 – Veste Este o vestă dreaptă. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Ed. În mijlocul feţei se închide cu nasturi.

Restul vestei este lucrat cu punct de orez alungit. 1966. Ed. iar marginea vestei prezintă colţuri ascuţite în mijlocul feţei. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. Tehnică.Model 4 – Veste Vesta aceasta se închide în faţă cu două rînduri de nasturi. a răscroiturii mînecilor şi decolteul sînt lucrate cu punct leneş. 223 . Marginile vestei.

1 ochi pe faţă. Celelalte ochiuri se tricotează invers de cum au fost lucrate în rîndul 2 (adică cele care au fost lucrate pe faţă în rîndul 2. Rîndul 4: 3 ochiuri pe dos. 1 jeteu. 1 jeteu. 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 1: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. Tehnică. 3 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. 3 ochiuri împreună pe faţă. 1966. Ed. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. Modelul vestei în întregime este lucrat astfel: Se montează pe andrele un număr de ochiuri divizibil cu 6. 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă. închisă în mijlocul feţei pînă la gît cu nasturi. iar în jurul decolteului are un guler drept. Rîndul 3: 3 ochiuri cu punct de orez (deasupra ochiului apărut pe faţă se lucrează 1 ochi pe dos şi invers). 3 ochiuri punct de orez. Ana Popescu. aici se vor lucra pe dos şi invers). 1 jeteu. 3 ochiuri punct de orez. 224 . Aceste 4 rînduri se repetă. 3 ochiuri punct de orez. Rîndul 2: jeteurile şi cele 3 ochiuri lucrate împreună se lucrează pe dos.Model 5 – Veste Reprezintă o vestă dreaptă. 1 jeteu.

cu modele lucrate dintr-o singură culoare sau mai multe culori. 1966. “Tricotaje de mînă”. care redau diferite modele româneşti încrustate în contextura diverselor obiecte din garniturile pentru sport. ciorapi şi şosete. Ed. Ana Popescu. mănuşi. Tehnică. 225 . Puloverele se tricotează după tiparele de bluze. căciuliţă. În continuare se vor prezenta diverse modele pentru fiecare componentă a garniturii pentru sport.Pulovere Garniturile sport se tricotează din lînă groasă. Aceste garnituri pentru sport sînt compuse din pulover. fular.

iar rîndul se termină cu 5 ochiuri pe faţă şi se repetă modelul. 4 ochiuri pe faţă. Restul puloverului este lucrat cu punct de jerseu încrustat cu romburi ajurate. Se repetă modelul şi se sfîrşeşte rîndul cu 2 ochiuri lucrate împreună şi apoi 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună. apoi modelul: 1 jeteu. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează în întregime pe dos. Modelul se repetă. Bentiţa din jurul gîtului şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic. 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună. iar rîndul se termină cu 1 jeteu.Model 1 – Pulovere Acest model prezintă un motiv dintr-un singur pulover cu mîneca trei sferturi cu o bentiţă în jurul gîtului şi închis în mijlocul spatelui cu un fermoar. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. Se repetă modelul. 2 ochiuri lucrate împreună. 2 ochiuri pe faţă. tricotate după modelul următor: Se montează pe andrele un număr de ochiuri divizibil cu 24 plus 1. 2 ochiuri pe faţă. pînă ce se obţine mărimea ce se doreşte pentru romb. Modelul se repetă. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă. 4 ochiuri lucrate pe faţă. Rîndul 7: 3 ochiuri la început de rînd. 2 ochiuri lucrate împreună. Apoi urmează: 226 . Rîndul 1: 1 jeteu. apoi 1 jeteu. Rîndul 5: 2 ochiuri la început de rînd. crescînd cu cîte 1 ochi numărul ochiurilor de la început şi sfîrşit de rînd. apoi modelul: 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 3: 1 ochi pe faţă la început de rînd.

apoi urmează 1 jeteu. Se repetă mpodelul pînă la capăt şi se termină rîndul cu 2 ochiuri lucrate împreună. “Tricotaje de mînă”. 1 jeteu. 1 jeteu. iar mîneca după tiparul de mînecă trei sferturi. 2 ochiuri lucrate împreună. 2 ochiuri lucrate împreună. Rîndul 2: 1 ochi la început de rînd. 1966. Tehnică. Ed. Ana Popescu.Rîndul 1: 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună. Se repetă pînă se întregesc romburile începute şi apoi se repetă modelul. 1 ochi pe faţă. Puloverul se tricotează după modelul tiparului de bluză dreaptă. 2 ochiuri lucrate împreună. 2 ochiuri pe faţă. 227 . 1 jeteu.

are mînecă lungă terminată cu manşetă. Tehnică. Ed. 228 . Restul puloverului este tricotat cu punct de jerseu răsucit. iar la gît are o bentiţă simplă şi se închide la spate cu fermoar. Ana Popescu. 2 ochiuri lucrate împreună. 1966. Marginea puloverului. ornat cu 4 rînduri de ajur care formează un plastron. manşetele şi bentiţa de la guler sînt lucrate cu elastic cu spinişori. “Tricotaje de mînă”. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos. Puloverul se tricotează după tiparul de bluză cu pensă la subraţ. Ajurul este lucrat astfel: Rîndul 1: (pe faţa lucrului) 1 jeteu.Model 2 – Pulovere Acest pulover este simplu.

ridicat pe gît şi se închide cu un fermoar pe umărul stîng. Ana Popescu. Este tricotat cu punct de elastic ajurat cu 2 ochiuri pe faţă şi 1 ochi pe dos 2X1. “Tricotaje de mînă”. Acest pulover este potrivit pentru orice vîrstă. 229 .Model 3 – Pulovere Acest motiv este potrivit pentru un pulover tricotat cu fire în 3 culori: negru. 1966. În jurul gîtului are un guler dublu. Tehnică. Se tricotează după tiparul de bluză fără pensă. Ed. gri şi alb.

Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 230 . 1966. Se închide cu un fermoar pe umăr. Ana Popescu.Model 4 – Pulovere Puloverul lucrat cu acest motiv se tricotează din 2 culori (2 nuanţe de gri sau albastru. sau culori diferite) cu punct de elastic cu dungi late. Ed. În jurul gîtului are o bentiţă îngustă tricotată cu punct de elastic simplu 2X2.

Ana Popescu.Model 5 – Pulovere Un pulover cu garnituri formate din motivul românesc este executat cu punct de jerseu. apoi începe modelul: se împunge andreaua între al doilea şi al treilea ochi. Rîndul 9: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd. Rîndul 10: ochiul suplimentar format în rîndul anterior se tricotează împreună cu ochiul de alături. Urmează 6 rînduri pe faţă lucrate cu punct de jerseu. 1966. Garnitura de pe platcă şi de pe mîneci o poate forma după un model românesc. Restul puloverului este lucrat cu modelul următor: După ce s-au lucrat din talie în sus 6 rînduri cu punct de jerseu. 6 ochiuri pe faţă. Pentru executarea acestui pulover se foloseşte tiparul de bluză cu pensă la subraţ şi tiparul de mînecă scurtă. se scoate firul. Rîndul 2: ochiul suplimentar format în primul rînd se tricotează împerună cu ochiul de alături. 231 . “Tricotaje de mînă”. se tricotează ochiul întîi şi al doilea premergător. se scoate firul şi se lasă pe andreaua dreaptă. se tricotează primul şi al doilea ochi pe faţă (firul scos printre cele 2 ochiuri se lasă suficient de lung ca să se poată aşeza frumos). Ed. Tehnică. se începe modelul: Rîndul 1: 6 ochiuri pe faţă. se împunge cu andreaua între al doilea şi al treilea ochi următor.

Puloverul are în jurul gîtului un guler lat care se răsfrînge şi se închide cu un fermoar în mijlocul spatelui. iar gulerul.Model 6 – Pulovere Aceste motive pentru un pulover sînt lucrate în 2 culori (alb cu negru. roşu cu negru etc. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. 1966. Faţa întreagă este încrustată cu motiv românesc. lucrează cu punct de jerseu. care se Mînecile şi spatele sînt lucrate cu punct de elastic cu spinişori. Tiparul după care se lucrează este cel de bluză dreaptă fără pensă. Ed.). Ana Popescu. 232 . manşetele şi cordonul din talie sînt lucrate cu punct de semielastic.

Benzile gri sînt lucrate cu diverse figurine. Ed. cu fire negre. manşetele şi cordonul sînt lucrate în punct de semielastic 1X1. Tehnică. 233 . 1966. tot cu fire negre.Model 7 – Pulovere Puloverul lucrat cu acest motiv are partea din faţă lucrată în benzi colorate încrustate cu motive româneşti. În jurul decolteului are o bentiţă care se ridică pe gît şi se închide în mijlocul feţei. Benzile albe sînt lucrate cu modelul prezentat. Punctul folosit la executarea modelului. “Tricotaje de mînă”. Puloverul este tricotat după tiparul de bluză fără pensă. ca şi a întregului pulover este punctul de jerseu. Bentiţa de la guler. Ana Popescu.

Tehnică. 234 . Acest model este lucrat cu fire albe sau o culoare la alegere. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. În mijlocul feţei are fentă închisă cu nasturi. cu punct de jerseu. Ed. 1966. Gulerul şi manşetele sînt lucrate cu fire albe cu punct leneş.Model 8 – Pulovere Modelul aceta se lucrează pe un pulover negru cu platcă şi mînecile încrustate cu motivul românesc. Puloverul este lucrat după tiparul de bluză cu pensă la subraţ. Cordonul din talie este tricotat cu punct de elastic simplu 2X2.

Model 9 – Pulovere Puloverul lucrat cu acest model are partea din faţă încrustată cu motivul românesc din figură. Manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. lucrat cu punct de jerseu. Ed. 1966. ascuţit în mijlocul feţei unde se închide cu o fentă butonată. 235 . Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Decolteul este larg. Ana Popescu. Tricotarea puloverului se face după tiparul de bluză simplă fără pensă şi cu decolteu ascuţit.

este tricotat cu punct de jerseu. manşetele şi cordonul sînt lucrate cu punct de elastic simplu 2X2. Puloverul este lucrat după tiparul de bluză simplă fără pensă. În jurul gîtului are o bentiţă care se închide în mijlocul feţei. Ana Popescu. inclusiv faţa. Bentiţa din jurul gîtului. Restul puloverului. Ed. “Tricotaje de mînă”. 1966.Model 10 – Pulovere Puloverul lucrat cu acest model are partea din faţă lucrată cu romburi din motivul prezentat. 236 . Tehnică.

Este lucrat în întregime cu punct de jerseu. “Tricotaje de mînă”.Model 11 – Pulovere Un pulover foarte potrivit pentru călătorie. ce se prelungeşte pe mîneci şi care dă o notă originală puloverului. manşetele şi cordonul. 1966. Ana Popescu. Ed. 237 . exceptînd bentiţa din jurul gîtului. care sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. Se foloseşte tiparul de bluză simplă cu pensă la subraţ. se poate lucra cu o plătcuţă formată din motivul românesc din figură. Tehnică.

cordonul şi gulerul care se răsfrînge în jurul gîtului sînt lucrate cu punct de elastic simplu 2X2. fără pensă. Este lucrat pe fond negru. Tehnică.Model 12 – Pulovere Puloverul lucrat cu acest model este potrivit pentru persoane tinere. Puloverul se tricotează după tiparul de bluză simplă. încrustat cu o combinaţie de motive româneşti. 1966. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. 238 . Se încheie cu fermoar pe linia de umăr. Ed. Manşetele. care în ansamblu dau un aspect frumos.

Se tricotează după tiparul de bluză simplă cu pensă la subraţ. Gulerul este înalt. Ed.Model 13 – Pulovere Acest model se lucrează pe un pulover alb. Ana Popescu. 1966. cu motive româneşti executate cu fire de culoare neagră sau altă culoare contrastantă. Manşetele şi cordonul din talie sînt foarte late şi sînt tricotate cu punct de elastic simplu 2X2. se răsfrînge în jurul gîtului şi se închide cu fermoar pe linia de umăr. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. 239 . Restul puloverului este lucrat cu punct de jerseu.

spatele. Ed. Ana Popescu.Model 14 – Pulovere Un pulover deosebit de original. Faţa este lucrată din 2 culori cu motive româneşti. Pe fondul negru motivele sînt executate cu fire albe şi invers pe partea cu fondul alb. “Tricotaje de mînă”. Punctul folosit este punctul de jerseu. Tehnică. se poate lucra cu modelul din figură. 1966. mînecile şi cordonul sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. Bentiţa din jurul gîtului. 240 .

Restul puloverului se tricotează cu punct de jerseu. “Tricotaje de mînă”. cu punct de jerseu. Motivele încrustate sînt prezentate în figură. cu faţa lucrată pe fond alb. Motivele româneşti sînt tricotate cu fire negre.Model 15 – Pulovere Acest model se lucrează pe un pulover negru. împreună cu manşetele. În jurul gîtului are o bentiţă care. Tehnică. 241 . Ana Popescu. Ed. se lucrează cu punct de semielastic 1X1. 1966. În mijlocul feţei are o fentă ce se închide cu nasturi.

se face cîte o cută deoparte şi de alta a umărului. ci se începe de pe linia de subraţ. “Tricotaje de mînă”. Gulerul şi manşetele sînt late şi se răsfrîng. ca să se poată obţine liniile drepte pe orizontală şi linii crestate pe verticală. Ana Popescu. de la talie în sus. Particularitatea acestui pulover constă în faptul că tricotarea nu se începe în mod obişnuit. aşa cum se vede şi din executarea motivului. Aceasta se face din motivul menţionat mai sus. la montat. Tehnică. Ed. Puloverul se lucrează după tiparul de bluză simplă. ele sînt tricotate cu fire negre cu punct de semielastic 1X1. cordonul şi gulerul se tricotează separat. De observat este faptul că pe mîneci. Pentru garnitura din faţă şi de pe mîneci se foloseşte modelul prezentat. Împreună cu cordonul. Manşetele.Model 16 – Pulovere Cu acest model se lucrează un pulover pentru munte. 1966. ca de obicei. Fondul este alb încrustat cu dungi negre verticale. fără pensă. Tricotarea lor se începe de pe linia de subraţ a mînecii şi nu de la manşetă. 242 .

Pentru tricotarea acetei plătcuţe se foloseşte punctul de jerseu şi fire de culoare contrastantă. manşetele şi cordonul sînt lucrate cu punct de semielastic. care conturează o platcă prelungită peste mîneci. “Tricotaje de mînă”. 1966. Ed. Tehnică. Pe piept şi pe mîneci prezintă o garnitură formată din motivul românesc din figură. 243 . Ana Popescu.Model 17 – Pulovere Acest model este frumos pentru un pulover lucrat cu punct de elastic cu relief care se mulează perfect pe corp. Gulerul.

1 ochi pe dos. semipătrat şi mărginit cu un guler lat. Se lucrează după tiparul de bluză dreaptă. Restul puloverului se lucrează astfel: Rîndul 1: 1 ochi nelucrat.Model 18 – Pulovere Reprezintă un pulover larg şi lung pînă peste şolduri. 1966. 244 . Repetînd aceste rînduri se obţine aspectul unui semielastic cu ochiuri mari pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Gulerul şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic. Mîneca este trei sferturi. adică 1 ochi pe faţă. Tehnică. Rîndul 2: se lucrează aşa cum cad ochiurile pe andrea. Ed. 1 ochi pe dos. fără cambrură în talie şi fără pensă. Ana Popescu. Decolteul este lung.

aşa cum se arată. Rîndul 7: în primul grup de 6 ochiuri pe faţă se trec primele 3 ochiuri pe o andrea de rezervă. alternînd rîndurile. Se repetă modelul. 6 ochiuri pe dos. 245 . 2 ochiuri pe faţă. procedînd la fel cu rîndul 7. Rîndul 13: se fac torsadele la grupurile cu 6 ochiuri fără torsade. Rîndul 3 şi 5: 6 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe dos. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: se tricotează ochiurile aşa cum apar pe andrea.Model 19 – Pulovere Un pulover din lînă groasă. 6 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe dos. Aceste 15 rînduri se repetă. se lasă în faţa lucrului. se tricotează pe faţă următoarele 3 ochiuri. manşetele şi marginea gulerului sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. Rîndul 9 şi 11: 6 ochiuri pe faţă. încheiat în mijlocul spatelui. Gulerul. cu guler înalt. Pe faţă apare un joc de torsade. 2 ochiuri pe faţă. răsfrînt. aşa cum apar pe andrele. Restul puloverului se lucrează astfel: Rîndul 1: 6 ochiuri pe faţă. iar pe faţa lucrului torsade la cîte un grup de 6 ochiuri. care alternează cu un grup de 6 ochiuri fără torsade. 2 ochiuri pe dos. 6 ochiuri pe faţă. Urmează 2 ochiuri pe dos. apoi tot pe faţă se tricotează cele 3 ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă. 2 ochiuri pe dos. Rîndul 15: aşa cum apare pe dos.

246 . împletiţi din şiret tricotat. Ed. În jurul gîtului are o bentiţă dublă. 1966. “Tricotaje de mînă”. Se lucrează după tiparul de jachetă dreaptă cu pensă la subraţ. bentiţa de la guler şi manşetele sînt tricotate cu punct de semielastic 1X1. Tehnică. iar umerii au epoleţi. iar restul jachetei se tricotează cu punct de jerseu răsucit. Aceeaşi garnitură se prezintă şi pe buzunar.Model 1 – Jachete sport Această jachetă uni. închisă cu nasturi în mijlocul feţei pînă la gît. Marginea jachetei. Ana Popescu.

Model 2 – Jachete sport O jachetă tinerească cu guler lat. 1 ochi pe dos. 247 . Rîndul 11 şi 13: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 3 ochiuri trase. 1 ochi pe faţă. Se închide cu nasturi în mijlocul feţei. Restul jachetei se lucrează astfel: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. fenta şi manşetele se lucrează cu punct de semielastic. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. mărginit cu franjuri grupate. Ana Popescu. 1 ochi pe dos se scoate fără să se lucreze. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă şi se trag toate cele 3 ochiuri realizate prin jeteu. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. Rîndul 9: 1 ochi pe dos. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. Rîndul 5: 1 ochi pe dos. Rîndul 7: 1 ochi pe dos. Ed. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: 1 jeteu. Marginea jachetei. Tehnică. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul pe faţă. care se lucrează astfel: 1 jeteu. 1 ochi pe faţă. 1 ochi se tricotează împreună cu jeteul. 1 ochi pe dos. Se repetă modelul începînd cu rîndul 5. 1966. 3 ochiuri trase.

Restul jachetei se lucrează astfel: Rîndul 1: toate ochiurile pe faţă. iar ultimul ochi trebuie să fie pe dos. 1 ochi pe dos. ochiul următor se ridică din rîndul precedent. iar firul care a fost în faţa ochiului ridicat se aşează pe urmă în dosul lucrului. 1 ochi ridicat. în dosul lucrului. “Tricotaje de mînă”. iar firul care a fost în faţa ochiului se aşează înapoi. Ana Popescu.Model 3 – Jachete sport O jachetă dreaptă. închisă în mijlocul feţei. Rîndul 4: 1 ochi pe faţă. Ed. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. Manşetele sînt răsfrînte. 1 ochi pe dos. Se repetă. 1966. cu guler şal. Se repetă. 1 ochi nelucrat. procedînd astfel: Rîndul 1: (se începe pe dosul lucrului) 1 ochi pe faţă. Rîndul 2: (pe faţa lucrului) 1 ochi pe dos. luat din spate. Rîndul 3: 1 ochi nelucrat. se lucrează pe faţă. 248 . Gulerul şi manşetele se lucrează cu punct de elastic reiat. Tehnică. luat din spate. iar ultimul ochi trebuie să se lcureze pe faţă.

benţile de la gît şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic. Rîndul 5: 1 ochi scos împreună cu jeteul. astfel: Rîndul 1: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. Rîndul 6: 1 ochi scos cu 2 jeteuri se scoate din nou cu 1 nou jeteu. se mai scoate din nou cu 1 nou jeteu. Rîndul 4: 1 jeteu. 1 ochi nelucrat. “Tricotaje de mînă”. 1 ochi nelucrat. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează împreună cu acestea pe faţă. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. 1 ochi scos cu jeteu. se scoate din nou cu 1 jeteu. Mînecile au manşetă lată. Ed. Ana Popescu. 1 ochi se scoate nelucrat. 1966. Modelul se repetă de la rîndul 2. În loc de guler. 1 jeteu. 249 . Restul jachetei se lucrează cu punct de plasă. are o bentiţă în jurul gîtului. închisă în mijlocul feţei pînă la gît. Tehnică. se scoate din nou cu 1 jeteu. 1 jeteu. Marginea jachetei. 1 ochi scos cu 2 jeteuri. Rîndul 7: 1 ochi scos cu 3 jeteuri se tricotează pe dos. fenta.Model 4 – Jachete sport Este o jachetă uşor cambrată în talie. Rîndul 3: 1 ochi pe dos.

În faţă şi pe mîneci prezintă o garnitură din nervuri în relief cu 2 dungi brodate cu fire de culori contrastante (combinaţia culorilor se face în funcţie de gust). 250 . Ana Popescu. Linia este dreaptă. Nervurile se lucrează cu modelul următor: Rîndul 1 şi toate rîndurile fără soţ: (pe dosul lucrului) se tricotează 3 ochiuri pe dos. În faţă are un decolteu ascuţit şi se închide cu nasturi în mijlocul feţei. depăşind talia şi are mînecile raglan. apoi se trasează ochiul al doilea peste ochiul întîi şi se lucrează pe faţă. Benţile din jurul decolteului. Tehnică. manşetele şi marginea de jos a jachetei sînt lucrate cu punct leneş. “Tricotaje de mînă”. apoi se lucrează pe faţă ochiul întîi. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: (pe faţa lucrului) din cele 3 ochiuri se trasează mai întîi ochiul al treilea peste celelalte două ochiuri şi se lucrează pe faţă. fenta. 1966. Ed.Model 5 – Jachete sport Această jachetă se tricotează cu fire groase. Restul jachetei este lucrat cu punct de jerseu pe dos.

S. 6 sau 8 grupe şi din dreptul lor se începe să se scadă. Se montează pe andrele un număr de ochiuri corespunzător cu perimetrul capului. Ultimele ochiuri se trec cu ajutorul unui ac pe dosul lucrului. Se tricotează o bandă lată de 10 – 12 cm simplă sau încrustată cu un model.Model 1 – Căciuli sport Căciuliţa gen fes este cea mai potrivită pentru sport. Eu am lucrat modele de căciuli cu andrele circulare şi au ieşit foarte frumoase. Ed. Aceasta este foarte simplu de executat. lucrînd împreună cîte 2 ochiuri. P. 251 . Tehnică. unde se întăresc. apoi se împart ochiurile în 4. Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. pentru că de la început puteţi verifia forma căciulii. E mai simplu. 1966.

Cele 2 urechiuşe se prind la marginile căciuliţei. de fiecare dată deasupra scăderii din rîndul precedent. se începe să se scadă din 10 în 10 rînduri. Se scade la cele 2 margini. în 8 locuri. În jurul cercului cu scăzături se poate face un cerculeţ simplu sau umplut cu vată sau fire groase de lînă. tricotînd o dată cîte 2 ochiuri. care se mai numeşte şi “căciuliţa cu urechiuşe”.Model 2 – Căciuli sport O altă căciuliţă practică este căciuliţa olandeză. se lucrează astfel: Se montează 21 ochiuri şi se lucrează tot cu punct leneş. Acest cerculeţ îi dă o formă frumoasă căciuliţei. se începe să se scadă în cerc. după ce s-au tricotat primele 4 ochiuri. Urechiuşele. lucrînd împreună cîte 2 ochiuri. După ce s-a tricotat o bandă lată de 12 – 14 cm. cu punct leneş. pe 3 andrele. În felul acesta marginile rămîn drepte şi frumoase. avînd grijă ca partea de sus (fundul căciuliţei) să fie neted. sau părţile laterale. Se lucrează pe rotund. fără valuri. Această scăzătură se face la început de rînd. 252 . Ultimele ochiuri se trec cu ajutorul unui ac pe dosul lucrului şi se întăresc. După 20 rînduri. Pentru tricotarea acestei căciuliţe se montează un număr de ochiuri corespunzător cu perimetrul capului.

Puloverul are mîneca raglan şi un guler lat. 1966. “Tricotaje de mînă”. Pentru tricotarea acestei căciuliţe se foloseşte firul dublu şi se montează un număr de ochiuri corespunzător cu perimetrul capului şi se lucrează drept cu punct de elastic în relief. Ana Popescu. Restul puloverului este lucrat cu punct de elastic în relief.Model 3 – Căciuli sport Un ansamblu deosebit de drăguţ format dintr-un pulover sport şi căciuliţă tricotată cu lînă albă de angora. Căciuliţa are forma unui fes drept şi legat în vîrful capului cu un şnur cu ciucure. Ed. Tehnică. marginea puloverului şi manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. 253 . Acest ansamblu este completat cu mănuşi din blană de iepure gri. ca şi puloverul. Gulerul.

cu modele etc. se aşează firul înapoi. se tricotează ochiul. 254 . de asta depinde dacă elasticul arată lucrat pe faţă sau pe dos. Punctul cel mai indicat pentru tricotarea fularelor este punctul leneş. Această alternanţă se repetă pe tot fularul sau numai la capetele fularului. se aşează firul în faţa ochiului următor. Fular cu dungi simple Acest fular este încrustat cu dungi transversale de culoare contrastantă. Elasticul dublu se lucrează astfel: Se tricotează 1 ochi. din culoarea de fond cu punct de elastic. apoi se tricotează cîte 2 rînduri din culorile dungilor cu punct leneş. iar dungile cu punct leneş. Se tricotează circa 7 cm.Fulare Fularele se înscriu în accesoriile îmbrăcămintei pentru sport. în dungi. Se montează pe andrea un număr de ochiuri corespunzător lăţimii fixată şi se lucrează fondul cu punct de elastic dublu.. care se mulează bine. Ele pot fi uni. iar dimensiunile sînt cam de 20 X 80 cm. Ochiurile se pot tricota pe faţă sau pe dos.

care împreună cu puloverul şi mănuşile constituie un ansamblu foarte fin se lucrează cu lînă albastră pe fondul alb. cît şi puloverul sînt lucrate cu punct de jerseu. Fularul cu model românesc Acest fular. Atît fularul. Capetele fularului au franjuri lungi. căciuliţa cu dungi diagonale şi fularul cu dungi transversale. cît şi la fular. manşetele şi gulerul sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. dau o notă originală acestor piese. Ambele piese sînt lucrate cu fire bucle de nuanţe gri şi alb şi sînt tricotate cu punct leneş. Marginile puloverului. Modul de încrustare a dungilor atît la căciuliţă. 255 .Fular şi căciuliţă Un ansamblu foarte drăguţ. Mănuşile sînt cu un singur deget şi sînt lucrate din lînă neagră cu dungi albe.

Degetul mare. Se lucrează restul ochiurilor şi se scot 3 ochiuri din ochiurile adăugate la degetul inelar. 1966. Scăzăturile pentru toate degetele se încep în dreptul falangei a treia. Se continuă încă 10 – 12 cm cu punct de jerseu (ochiuri pe faţă). se adaugă în continuare 5 ochiuri noi (aceste ochiuri dau lărgimea între degete şi închid degetul). Se lucrează cît este lungimea celor două falange. Se lucrează cu punct semielastic cam 5 – 7 cm după cît de lată se stabileşte manşeta mănuşii. Se lucrează drept cît este lungimea celor 2 falange. Ed. Se lucrează 9 ochiuri pe cîrlig. sau făcute cu 5 degete. pînă în dreptul unde trebuie să se înceapă degetul (se măsoară lungimea pe mînă). Se lucrează drept. Se fac 3 scăzături şi se repetă de 3 ori la fel. 256 . se scot 5 ochiuri noi din ochiurile adăugate la degetul al doilea pentru intervalul dintre degetul mijlociu şi cel arătător. scoţîndu-se ochiuri noi din cele 12 ochiuri adăugate pentru deget şi se continuă. Degetul al doilea. cît este lungimea celor 2 falange. Urmează un rînd cu 2 scăzături şi se face vîrful degetului cu 4 scăzături la fiecare rînd. Degetul al cincilea. 6 ochiuri de pe andrea şi se scot ochiuri noi din cele 4 ochiuri adăugate la degetul al treilea. se iau 9 ochiuri numărate de la capătul andrelei vecine cu cea dintîi. făcîndu-se 2 scăzături la cîte 3 rînduri. de o parte şi de alta a degetului. ca şi fularele completează îmbăcămintea sport. cu model uni sau cu modele colorate. Degetul al patrulea. Tehnică.Mănuşi Mănuşile. lucrînd pe faţă. se iau 7 ochiuri de pe andrea pentru partea degetului dinspre podul palmei. se adaugă 3 ochiuri noi pentru intervalul dintre degetul inelar şi cel mic. Se împart toate cele 24 ochiuri pe 3 andrele şi se închid pentru a se lucra degetul. Se reia lucrul de unde s-a întrerupt degetul mare. Se lucrează 7 ochiuri de pe andrea. Se lucrează în continuare 8 ochiuri pe andrea. iar vîrful se execută ca la degetul mare. după care se începe tricotarea degetului mare. Mănuşi cu 5 degete Pentru tricotarea unei mănuşi pentru o măsură obişnuită se montează circa 100 ochiuri pe 4 andrele. Ana Popescu. Se lucrează 12 ochiuri de pe andrea şi în continuare se mai adaugă încă 12 ochiuri noi. se adaugă 4 ochiuri noi. Degetul al treilea. “Tricotaje de mînă”. Se lucrează cu punct de jerseu (ochiuri pe faţă) măsurîndu-se cît este de mare prima falangă a degetului mare şi apoi se încep scăzăturile. Se pot lucra simplu. Se lucrează drept cît este lungimea celor 2 falange. Ele pot fi drepte numai cu un singur deget.

Ana Popescu.3 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”.Model 1 – Mănuşi Acest model prezintă o pereche de mănuşi cu motiv românesc. 257 . 1 ochi pe dos (3X1). Manşetele mănuşilor sînt tricotate cu elastic lat . Tehnică. Restul mănuşilor este tricotat cu punct de jerseu. Ed. 1966.

Ed.Model 2 – Mănuşi Prezintă o pereche de mănuşi cu model ce reprezintă animale. Manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic. iar restul mănuşii cu punct de jerseu. Pe partea dinspre palmă e un căţeluş. 1966. “Tricotaje de mînă”. 258 . iar pe verso un cerb. Ana Popescu. Tehnică.

Manşetele sînt lucrate cu punct de semielastic 1X1. Ana Popescu. Marginea este foarte îngustă şi lucrată cu punct de orez.Model 3 – Mănuşi Aceste mănuşi sînt drepte. Mănuşa cu un deget se lucrează la fel ca mănuşa cu 5 degete. 196 259 . “Tricotaje de mînă”. Pe faţă (spre palmă) prezintă nişte dungi întretăiate de puncte albe. iar pe spate au un model lat. iar restul mănuşii este lucrat cu punct de jerseu. Scăzăturile se fac din dreptul ultimei falange a degetelor. cu deosebire că are numai degetul cel mare. fără manşete. În locul celorlalte 4 degete se continuă drept. Ed. Tehnică. Restul mănuşii este lucrat cu punct de jerseu şi este încrustat cu model românesc.

“Tricotaje de mînă”. iar pe cealaltă parte are 3 motive mari de bordură. 260 . Ana Popescu. Pe o parte modelul este aşezat în formă de şah. Tehnică.Model 4 – Mănuşi Aceste mănuşi cu 1 deget au manşetele lucrate din lînă albă cu punct de semielastic 1X1. Ed. 1966. iar restul mănuşii este lucrat cu punct de ciorap. cu fondul negru şi modelul cu fire albe.

Modelul b are manşeta lucrată cu acelaşi punct. 261 . Ana Popescu. “Tricotaje de mînă”. însă prezintă o garnitură formată dintr-o dungă albă la marginea manşetei şi alta la mijlocul ei. din culoarea de fond a mănuşii. 1966. Tehnică. Modelul a are manşeta lucrată cu punct de semielastic. celelalte au ca model figurine de oameni. Unele au ca model figurine de animale.Model 5 – Mănuşi Prezintă două modele de mănuşi cu un deget. Ed.

“Tricotaje de mînă”. 1966. 262 . Ana Popescu. Marginea mănuşii este lucrată cu punct leneş.Model 6 – Mănuşi Aceste mănuşi cu un deget sînt foarte frumoase. Ed. Tehnică. Fiecare parte reprezintă un model şi sînt tricotate cu punct de jerseu. dacă prezintă o combinaţie de modele pe manşete. pe deget şi pe mănuşi.

Gulerul şi manşetele sînt late şi se răsfrîng. iar cordonul ete destul de lat. lucrat în două culori. ca şi manşeta sînt lucrate cu lînă neagră. Puloverul are fondul alb şi are faţa şi mînecile în întregime brodate cu modele româneşti. Ele se lucrează cu un punct de semielastic 1X1. Partea dinspre palmă şi deget. “Tricotaje de mînă”. Ed. Modelul este foarte simplu. 263 . Mănuşa este lucrată cu punct de jerseu şi manşeta cu punct de semielastic. deoarece se lcurează cu punct simplu. capişon şi mănuşi. 1966. iar pe trei laturi (2 mici şi 1 mare) o garnitură albă. Capişonul reprezintă un dreptunghi lucrat cu lînă neagră. Mănuşile sînt cu un deget şi brodate pe partea din afară. La capetele dreptunghiului la circa 10 – 12 cm de la margine se fac cîteva anouri prin care se trasează un şnur. cu care se leagă capişonul sub bărbie. Ana Popescu. iar restul se lucrează cu punct de jerseu. Pentru obţinerea capişonului se îndoaie dreptunghiul în două pe lăţime şi se încheie pe latura mare care a fost fără model. alb şi negru. Tehnică.Model 7 – Mănuşi Un ansablu format din fular.

Numărul ochiurilor variază după grosimea firului şi după lungimea ciorapului. Se trec toate ochiurile pe 2 andrele şi se încheie călcîiul.Ciorapi Ciorapii pentru sport se fac trei sferturi sau scurţi. continuînd apoi mai departe cam 2 cm. Se poate continua cu punct de elastic sau cu punct de jerseu. cu punct de elastic 2X2. 264 . sau un alt model care să formeze manşeta şosetei. cunoscuţi şi sub numele de şosete. După ce s-au făcut scăzăturile necesare. la distanţă de 4 ochiuri între scăzături. măsurînd după picior. Se continuă astfel pînă rămîn 4 ochiuri pe andrea. apoi se începe călcîiul. se apucă firul dintre ochiuri. procedînd astfel: se fac 3 scăzături cu 3 rînduri drepte între ele. Se lucrează pe 5 andrele. socotite cîte 2 la fiecare rînd. Se fac 8 rînduri cu 16 scăzături. fără manşetă sau 810 cm pentru un ciorap cu manşetă. Se continuă lucrul pentru talpă. care cuprind scăzăturile de la ciorap. Ele se fac la 2 andrele opuse. tricotîndu-se 3-4 cm pentru un ciorap trei sferturi. Se lucrează apoi ochiurile de pe celelalte două andrele. se mai lucrează cîţiva cm în linie dreaptă. iar cînd se ajunge în dreptul ochiurilor înşirate pe aţă. Numărul scăzăturilor variază după grosimea şi forma piciorului. Se începe cu partea de sus. fără a înmulţi numărul de ochiuri şi se lucrează pînă la capăt. Se încep apoi scăzăturile. Pentru a începe talpa se deşiră aţa cu grijă şi se înşiră ochiurile pe cele 4 cîrlige. Ochiurile se pun pe 4 andrele şi cu cea de a cincea andrea se lucrează. cîte una pe o andrea. măsurînd pe picior. mereu aceleaşi. drept între ele. iar restul fără nici un rînd. Pentru a începe călcîiul se înşiră pe aţă ochiurile de la cele 2 andrele ce vin în dreptul scăzăturilor şi se fixează de ciorap la ambele capete. apoi se încep scăzăturile. 3 scăzături cu cîte 1 rînd între ele. 3 scăzături cu 2 rînduri drepte între ele. Aceste scăzături se fac numai la 2 din cele 4 cîrlige. după model. pînă unde gamba piciorului începe să se subţieze. Pentru ciorap se lucrează drept.

care cuprind scăzăturile de la gambă se lcurează o bucată dreaptă. Rezultatul obţinut indică numărul rîndurilor ce vor forma fîşia de la călcîi. Tehnică. Se procedează astfel: Rîndul 1: se lucrează toate ochiurile de pe prima andrea. Pentru a se forma rotunjimea călcîiului se procedează astfel: de la marginea fiecăreia din cele 2 andrele se numără cîte 12 ochiuri (numărul variază după grosimea firelor). lăsînd pe andrea 11 ochiuri nelucrate. În acest scop se scade cîte 1 ochi la fiecare rînd de pe marginea fîşiei drepte care serveşte drept călcîi. o scăzătură şi se termină toate ochiurile de pe andrea. Ana Popescu. după cum s-a arătat. Ed. se trece la a doua andrea şi se încheie cu o scăzătură. rămîn 6 ochiuri pe fiecare andrea. “Tricotaje de mînă”. apoi 1 rînd cu scăzătură. procedînd astfel: Cu cele 2 andrele. Urmează apoi scăzăturile la fiecare rînd. 2 rînduri drepte. Aceste ochiuri nu se mai lucrează. În felul acesta se completează numărul necesar de ochiuri. după ce s-au terminat scăzăturile. Se încep apoi scăzăturile pentru vîrf. pînă mai rămîn 8 ochiuri. numai pentru scăzături. se lucrează ochiurile toate de pe andrea. Scăzăturile pentru vîrful ciorapului se încep în aceeaşi direcţie cu călcîiul. 2 ochiuri drepte. Cele 2 andrele următoare se lucrează la fel. 265 . 4 rînduri drepte. se face iar o scăzătură. 1966. care va forma călcîiul. Se începe cu ochiurile de pe andreaua următoare. Dacă se presupune că pe andrea au fost 18 ochiuri. terminîndu-se cu scăzătura deasupra celei precedente. Rîndul 3: se întoarce lucrul şi se lucrează ochiurile. 3 rînduri drepte. apoi 1 rînd cu scăzături. procedînd astfel: se încep scăzăturile (2 ochiuri lucrate împreună). la care înainte de a se termina ultimele 2 ochiuri. Se lucrează cît se cere măsurînd pe picior pînă în dreptul degetului mic. ci servessc numai pentru scăzături. cu care se încheie ciorapul. Lungimea aceste fîşii se calculează astfel: se adună numărul ochiurilor de pe amîndouă cîrligele şi se împarte la 3. Rîndul 2: se întoarce lcurul. lăsînd 12 ochiuri pe andrea nelucrate. Se continuă apoi lucrul cu 4 andrele formîndu-se talpa. terminînd cu o scăzătură. Pentru determinarea călcîiului şi continuarea tălpii e nevoie să se adauge ochiurile şi anume: pe cele 2 andrele cu care s-a lucrat călcîiul e necesar să se afle numărul de ochiuri iniţial. repetat de 3 ori. Scăzăturile sînt cuprinse între 4 ochiuri drepte şi se continuă astfel: 1 rînd cu scăzătură. Vîrful. repetat de 3 ori. repetat de 3 ori. Se întoarce lucrul şi se continuă astfel pînă se scad toate ochiurile lăsate la marginea andrelelor nelucrate şi care au servit.Călcîiul se mai poate tricota şi după altă variantă. iar de pe andreaua a doua se lucrează atîta pînă rămîn 12 ochiuri pînă la margine.

266 . punct de orez. sau cu manşetă care se răsfrînge. sau cu modele în relief. Tricotarea ciorapilor şi a şosetelior se poate face şi cu modele ajurate. punct leneş sau cu diverse modele în culori.Şosete Şosetele sînt ciorapi scurţi. “Tricotaje de mînă”. pînă mai sus de gleznă. cu punct de elastic. De asemenea. Ed. care pot fi lucrate cu punct de elastic. Cînd se ajunge în dreptul călcîiului se procedează întocmai ca la ciorapi. talpa şi vîrful se lucrează la fel. 1966. Aceasta se poate tricota fie cu punct de jerseu. Tricotarea şosetelor începe de la manşete. care variază între 10-12 cm. După tricotarea manşetei. uni sau încrustată cu dungi sau modele colorate. Ele pot fi cu marginea simplă. Tehnică. Modul de executare se aseamănă cu cel al ciorapului. se începe şoseta prorpiu-zisă. Ana Popescu.

La sfîrşitul andrelei nr. 267 . La începutul andrelei nr. La sfîrşitul ei se scad penultimele ochiuri. Acet model se realizează astfel: După ce s-a tricotat elasticul se încep benzile drepte procedînd astfel: Se alege o andrea şi se notează cu 1. Această alternanţă de ochiuri înmulţite şi scăzute dă linia diagonală a ochiurilor care formează fondul. “Tricotaje de mînă”. iar ochiurile drepte formează dungile de pe ciorap. Călcîiul este tricotat cu punct de orez. lucraţi cu punct de ciorapi în diagonală. La începutul primei andrele se lucrează 1 ochi drept. iar ultimul se lucrează drept. La sfîrşitul celei de a patra andrea se lucrează 2 ochiuri în penultimul ochi. În partea de sus ciorapii au o margine tricotată cu punct de semielastic 1X1. iar gamba prezintă 4 dungi drepte lucrate tot cu punct de jerseu drept. 4 se lucrează primul ochi drept. 2 se tricotează 2 ochiuri în penultimul ochi. Ana Popescu. iar în al doilea se lucrează încă un ochi (se înmulţeşte). La începutul andrelei următoare (nr. 1966. iar în următorul ochi se lucrează 2 ochiuri. iar ultimul ochi se tricotează drept. iar ultimul ochi se lucrează drept. iar următoarele 2 ochiuri se scad. La începutul andrelei nr.Model 1 – Ciorapi Reprezintă o pereche de ciorapi trei sferturi. 2) se tricotează un ochi drept şi se scad următoarele. La sfîrşitul cele de a treia andrea se scad penultimele 2 ochiuri. 3 se lucrează drept primul ochi. Tehnică. iar ultimul se lucrează drept. Ed.

1966. Partea de sus a ciorapilor are o bordură cu colţuri lucrate. Modelul românesc se continuă pînă în punctul unde încep scăzăturile pentru vîrf. Modelul românesc este lucrat cu fire contrastante cu fondul. Ana Popescu. Ed. Tehnică.Model 2 – Ciorapi Aceşti ciorapi trei sferturi pentru sport sînt lucraţi cu modelul arătat. restul ciorapului pînă la călcîi este lucrat cu punct de elastic răsucit. lucrat în partea din faţă a ciorapului. Călcîiul şi talpa ciorapului sînt lucrate cu punct de jerseu. “Tricotaje de mînă”. cu punct de jerseu. 268 .

1 ochi pe faţă. Aceste 6 rînduri se repetă. 2 ochiuri lucrate împreună. Se repetă şi se sfîrşeşte rîndul cu 1 jeteu. Ana Popescu. apoi modelul: 1 ochi pe faţă. Restul ciorapilor e lucrat cu ajur. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi nelucrat. 2 ochiuri pe faţă. Se repetă modelul. în felul următor: Se pune pe cele 4 andrele un număr de ochiuri divizibil cu 8 şi se împart egal. 1 ochi nelucrat. 269 . 1 ochi nelucrat. Ed. 2 ochiuri lucrate împreună.Model 3 – Ciorapi Aceşti ciorapi pentru schi sînt tricotaţi cu model ajurat. 1 ochi pe faţă. Se repetă modelul. Rîndul 4: 2 ochiuri lucrate împreună la început de rînd. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 2 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 jeteu. 1 jeteu. 1 jeteu. Rîndul 5: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. apoi începe modelul: 1 jeteu. iar rîndurile se termină cu 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: 3 ochiuri pe faţă la început de rînd. Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. Rîndul 2: 2 ochiuri pe faţă la început de rînd (la prima andrea de la care s-a început modelul). avînd grijă să se termine rîndul cu 1 jeteu. Sînt lungi pînă deasupra genunchilor. 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. 2 ochiuri lucrate împreună peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 5 ochiuri pe faţă. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. Marginea de sus este îngustă şi lucrată cu punct de semielastic 1X1. 1 jeteu. iar pete ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. 3 ochiuri pe faţă 1 jeteu. 1 jeteu. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. iar peste ochiul obţinut se trece ochiul nelucrat. iar rîndul se sfîrşeşte cu 1 jeteu. 6 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 1 jeteu. 1 jeteu. apoi se începe modelul: 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. 1966. 2 ochiuri lucrate împreună. 5 ochiuri pe faţă. 1 jeteu. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi nelucrat. Se repetă modelul. 1 ochi nelucrat. Tehnică. urmează apoi modelul: 2 ochiuri pe faţă. “Tricotaje de mînă”. 1 jeteu. 3 ochiuri pe faţă. 1 ochi nelucrat. 1 jeteu. Se continuă modelul. apoi modelul: 1 jeteu. Rîndul 6: 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă la început de rînd. Se repetă modelul şi se termină rîndul cu 1 jeteu. 2 ochiuri lucrate împreună. 1 ochi pe faţă. Se sfîrşeşte rîndul 1 jeteu.

lînă albă. Rîndul 1 şi 3: toate ochiurile pe faţă. Toate piesele se lucrează cu 5 andrele. Rîndul 5: toate ochiurile pe dos cu lînă neagră. Se repetă. 1 ochi nelucrat. Ana Popescu. 270 . Rîndul 8: cu lînă neagră.Model 4 – Ciorapi Prezintă un ansamblu format din căciuliţă. 3 ochiuri pe faţă. Restul se lucrează cu punct de jerseu. Rîndul 6: toate ochiurile pe faţă cu lînă neagră. Ed. culoare. şosete şi mănuşi lucrate cu aceeaşi garnitură formată din 2 culori contrastante (alb şi negru). lăsînd firul prin spatele ochiului. Rîndul 4: cu lînă albă. Rîndul 7: toate ochiurile pe dos cu lînă neagră. lăsînd firul în spatele ochiului. Tehnică. 1966. Rîndul 2: toate ochiurile pe dos cu lînă albă. 1 ochi nelucrat. 3 ochiuri pe faţă. Aceste 8 rînduri se repetă. “Tricotaje de mînă”.

Tehnică. Se iau pe o andrea cele 12 ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă. Se coase împrejur cu un fir de aţă solid. Se tricotează rotund şi se creşte cîte 1 ochi la 10 ochiuri. împreună. ca să se ajungă la numărul de 48 ochiuri. A doua grupă de 12 ochiuri se trece pe o andrea de rezervă.Model 1 – Papuci Reprezintă un papuc cu manşetă şi montat pe talpă. Se împart cele 36 ochiuri în 3 grupe de cîte 12 ochiuri. Cu primele 12 ochiuri se lucrează 30 rînduri şi se încheie rîndurile. 271 . mari. Se încheie ochiurile la marginea elasticului. Ed. Se începe lucrul cu 5 andrele. Talpa se face din postav. Ana Popescu. Se încheie larg ultimul rînd. 1966. În jurul tălpii are un burleu care mărgineşte frumos papucul. “Tricotaje de mînă”. şi se lucrează cu punct de orez 3-4 rînduri. Se lucrează cu punct de orez. după nevoie. Cu cele 48 ochiuri se tricotează 15-20 rînduri cu punct de elastic 2X2. Pe marginea papucului se ridică circa 90-95 ochiuri. în urma căreia se vor obţine 36 ochiuri pe andrea. fetru sau o piele mai subţire. 37 se montează pe andrele 18 ochiuri. Se tricotează 2 rînduri. Se cos cele 2 fîşii de 30 ochiuri. Se tricotează cu punct de orez 46 rînduri. Pentru o persoană care poartă încălţăminte nr. iar manşeta cu punct de elastic 2X2 şi se lucrează pe 2 andrele. executînd din 4 în 4 rînduri cîte o creştere. iar cu celelalte 3 andrele se ridică 32 de ochiuri de pe marginile celor 2 fîşii cusute. Această bentiţă formează un buret care ascunde montajul tălpii. după lungimea piciorului. Cu a treia grupă de 12 ochiuri se lucrează tot 30 de rînduri şi se încheie ochiurile.

Se lucrează apoi cîteva rînduri cu punct de semielastic din fire negre şi albe obţinîndu-se dungi verticale. se lucrează cu punct de jerseu. o dungă albă şi apoi iar o dungă neagră. Se lucrează o bentiţă cu punct leneş formată dintr-o dungă neagră. cu model pe partea de deasupra.Model 2 – Papuci Aceşti papuci se lucrează cu talpă cu tot şi apoi sînt montate tălpi de postav sau fetru. în afară de manşetă. După această manşetă se face călcîiul scurt şi apoi se lucrează laba piciorului întreagă. Se lucrează rotund. Vîrful prezintă un colţ pe faţă şi se lucrează cu lînă neagră. Ed. Se montează pe 4 andrele un număr de ochiuri corespunzător măsurii gleznei piciorului. Tot papucul. Ana Popescu. Tehnică. cu 5 andrele. “Tricotaje de mînă”. 272 . Aceşti papuci se pot încălţa şi peste ciorapi în bocanci pentru sport. 1966. formînd o mică manşetă.

Întreg costumul este tricotat cu punct de jerseu şi este brodat cu un motiv marin. iar celelalte ochiuri. unde se formează un clin triunghiular. Chiloţii sînt formaţi din 2 părţi. Se lucrează astfel pînă se realizează o margine de 20 cm (aceasta este marginea de pe şold). cîte 1 ochi pe faţă. În rîndul următor se montează la dreapta şi la stînga clinului tot atîtea ochiuri cîte s-au încheiat şi se începe tricotarea părţii din spate. iar bentiţa piciorului s-a terminat. de o parte şi de alta a unui ochi se sfîrşeşte cîte 1 ochi la rîndurile lucrate pe faţă. iar în mijlocul spatelui. Se încheie pe şolduri. 273 . Cu acest număr de ochiuri se lucrează un elastic dublu pe lăţime de 4-5 cm. de o parte şi de alta a ochiului din mijloc se face cîte o scăzătură pe faţa lucrului. ca şi la faţă. faţă şi spate. apoi înmulţim cîte 1 ochi la dreapta şi la stînga ochiului din mijloc. care este tricotat pe jumătate. Se continuă lucrul pînă devine la fel cu faţa.Costum de baie Costumul de baie este alcătuit din chiloţi şi sutien. Se lucrează astfel circa 5 cm. Partea din faţă se lucrează astfel: Se montează pe andrele un număr de ochiuri corespunzător măsurii de grosime a taliei. Se încheie apoi ochiurile elasticului ce formează piciorul de o parte şi de alta a clinului. Se termină spatele cu un elastic dublu. de o parte şi de alta a ochiului din mijloc. Se împarte apoi în 2 numărul ochiurilor de pe andrea şi. Cu rîndul următor se lucrează drept. Spatele: se tricotează elasticul pentru picior de o parte şi alta a clinului unde se fac şi scăzăturile. în dreptul acestui punct. În această direcţie înmulţirea ochiurilor pe linia de mijloc începe chiar în ochiul din mijloc. se lucrează cu punct de semielastic 1X1. pînă cînd clinul devine rombic.

Aceste ochiuri se trec pe 2 andrele şi se încheie împreună începînd de la margine şi terminînd la scăzătură. Partea a doua se lucrează la fel şi apoi se unesc între ele pe linia celor 13 rînduri cu ochiuri adăugate. pentru o persoană care are grosimea bustului 90-94 cm. Tehnică. În talie se introduce sub elastic un şnur care se înnoadă în mijlocul feţei. Ana Popescu. După cele 13 rînduri se lucrează 6 cm începînd rîndul pe faţă cu marginea dreaptă (nu se mai sporeşte). mutînd primul şi al doilea ochi astfel ca cel de al doilea ochi să fie deasupra. iar cordonul sutienului se înnoadă în mijlocul spatelui. Pe partea stîngă a sutienului se face aceeaşi broderie ca la chilot. Colţul format prin scăzătura de 3 ochiuri indică locul unde se prind beretele formate dintr-un şnur. se scad 3 ochiuri deasupra celor scăzute în rîndul precedent. 274 . iar la sfîrşitul rîndului se face o scăzătură lucrînd 2 ochiuri împreună. cîte 26 ochiuri de o parte şi de alta a scăzăturii cu 3 ochiuri. Sutienul este format din 2 părţi identice ale feţei şi cordonul. În felul acesta s-a lucrat o parte a feţei sutienului. Pentru tricotarea unei părţi se montează circa 135 ochiuri de lînă subţire. 3 ochiuri tricotate împreună. După tricotarea celor 6 cm rămîn pe andrea 52 ochiuri. Pentru tricotarea cordonului se montează pe andrea circa 50-60 ochiuri şi în continuare se scot ochiuri pe faţă din marginea de jos a sutienului. 13 rînduri lucrate pe faţă: se sporeşte 1 ochi la fiecare început de rînd. Rîndul 1: se tricotează 44 ochiuri pe faţă. mutînd primul şi al doilea ochi. se scad cele 3 ochiuri deasupra celor precedente şi se termină rîndul cu o scăzătură (2 ochiuri lucrate împreună). deasupra liniei piciorului. Rîndurile lucrate pe dosul lucrului: toate ochiurile se lucrează pe dos. se face o broderie. Marginile cordonului se tivesc cu punct ascuns. 1966.Pe partea dreaptă a feţei. astfel ca cel de al doilea ochi să fie deasupra. “Tricotaje de mînă”. 1 rînd pe dos şi apoi iar 4 rînduri cu punct de jerseu pentru tivirea cordonului. Ed. apoi se montează în continuare încă 50-60 ochiuri şi apoi se lucrează 4 rînduri cu punct de jerseu.

275 .

Mărimea II: de la 3 la 7 luni. Tiparul acestui pieptăraş se aseamănă în linii generale cu tiparul de cămăşuţă al noului născut. Mărimea III: de la 7 la 12 luni. care poate fi cu sau fără manşetă. şi anume: Mărimea I: pînă la 3 luni.Copii – Pieptăraşe Pieptăraşul pentru copii sub 1 an are mînecuţă. 276 . Măsurile sînt stabilite pentru 3 vîrste. şi un guleraş rotund. şi se construieşte după măsuri fixe. repectiv 3 mărimi.

1/10 din distanţa A – B plus 0. măsurînd din punctul A în jos. Ca să desenăm acest tipar. care este mai mare. este destinată părţii din spate. măsurînd din punctul A spre dreapta. Desenăm această linie. pe liniile orizontale. al cărui vîrf îl însemnăm cu litera A. Prima linie ajutătoare. Unim apoi. în interiorul căruia vom desena tiparul de pieptăraş. printr-o linie verticală. punctată. Linia de lungime a pieptăraşului o stabilim măsurînd din punctul A în jos. Înainte de a trece la desenarea tiparului.5 cm. iar punctul stabilit pe linia orizontală B îl însemnăm cu litera D. Aceasta este linia orizontală care va indica înclinarea liniei de umăr. întrucît partea din spate este mai largă decît partea din faţă cu 1 cm. 277 . pe linia orizontală. lungimea pieptăraşului. pînă la linia orizontală B. Construim deci. Partea din stînga. Din punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală. Linia de lărgime a pieptăraşului o stabilim măsurînd din punctul A şi B spre dreapta. în partea stîngă a hîrtiei. punctată. formînd astfel un cadru dreptunghiular. Punctul stabilit pe linia orizontală A îl însemnăm cu litera E. Punctul stabilit pe linia orizontală A îl însemnăm cu litera C. A doua linie ajutătoare. ne folosim de un cadru. Prin desenarea liniei verticale E s-a despărţit cadrul dreptunghiular A B C D în 2 părţi. iar partea din dreapta este rezervată părţii din faţă a tiparului de pieptăraş. stabilite pentru cele 3 mărimi sînt: Tiparul de pieptăraş. Desenarea cadrului. plus 1 cm. un unghi drept cu laturile nedefinite. Punctul stabilit îl însemnăm cu litera F. lărgimea pieptăraşului minus 2 cm. pe linia verticală. 1/2 din distanţa A – C. pe linia verticală. care ne vor ajuta la desenarea tiparului de pieptăraş.Măsurile. punctul C cu punctul D. Punctul de întretăiere a liniei orizontale F cu linia verticală E îl însemnăm cu litera G. Se dă acest plus de 1 cm la jumătate din lărgimea pieptăraşului. Din punctul F ducem spre dreapta o linie orizontală. în cm. pînă la linia verticală C. Din acest punct ducem o linie verticală. pe o distanţă oarecare. unde însemnăm punctul stabiliti cu litera B. Aceasta este linia verticală care separă tiparul părţii din faţă de cel din spate şi care reprezintă linia de subraţ. Această linie o construim. vom desena liniile ajutătoare.

1. Ca să desenăm această linie. plus 0. 1/5 din distanţa A – E. Linia de răscroitură a gîtului la partea din spate. Unim apoi acest punct peintr-o linie oblică.5 cm din punctul G spre stînga. 278 . care va constitui şi punctul de plecare a liniei de răcroitură a braţului. care indică adîncimea răscroiturii braţului. Punctul de întîlnire al liniei orizontale H cu linia verticală E îl însemnăm cu litera I. pînă la linia verticală C. Locul stabilit îl însemnăm cu litera H. Tot din punctul A măsurăm spre dreapta. Această linie o măsurăm. Linia de răscroitură a braţului la partea din spate.5 cm şi însemnăm locul cu litera A1. pe linia de umăr. punctată. Linia de umăr la partea din spate. cu punctul A1. pe verticală. Aceasta o desenăm măsurînd din punctul A în jos. pe verticală. punctată. măsurînd din punctul A în jos. formînd astfel linia de răscroitură a gîtului. cu punctul I.5 cm şi însemnăm locul cu litera A2. pe linia orizontală. Acest punct îl unim. măsurăm 1.A treia linie ajutătoare. şi însemnăm un punct. După ce am desenat liniile ajutătoare trecem la desenarea tiparelor. Acest punct va indica adîncimea răscroiturii gîtului în partea din spate. Din punctul H ducem spre dreapta o linie orizontală. Aceasta o formăm unind printr-o linie oblică punctul A2 de pe linia orizontală cu punctul G. 1/2 din distanţa A – B. Aceasta este linia orizontală care va indica punctul de adîncime al răscroiturii braţului. printr-o linie uşor adîncită.

Linia de răscroitură a gîtului la partea din faţă. Această linie trebuie să fie adîncită în partea ei inferioară.5 cm din punctul G spre dreapta. Aceasta o desenăm aplicînd din punctul C spre stînga pe linia orizontală. de pe linia de umăr cu punctul I. cu circa 1. Ca să stabilim adîncimea răscroiturii gîtului pe linia verticală măsurăm 1 cm de la linia orizontală E. Linia de răscroitură a braţului în partea din faţă. unim printr-o linie curbă punctul de răscroitură a braţului. 279 . Aceasta o formăm unind printr-o linie oblică punctul C2 cu punctul G. Linia de mijloc a spatelui este reprezentată de linia verticală A – B. cuprinsă între punctul A1 şi punctul B. şi însemnăm locul cu un punct. adîncită spre dreapta în partea ei inferioară.Ca să formăm linia de răscroitură a braţului. Din acest punct ducem o linie oblică punctată pînă în punctul I. pe linia de umăr. O desenăm procedînd ca şi la partea din spate. printr-o linie curbă. Linia de umăr din partea din faţă. Unim apoi din nou aceste puncte (punctul de răscroitură al mînecii de pe linia umărului cu punctul I) printr-o linie curbă.5 cm spre stînga faţă de linia oblică punctată. pe linia verticală şi însemnăm locul cu un punct pe care-l notăm cu litera F1. Locul stabilit îl însemnăm cu litera C1. Acest punct indică adîncimea răscroiturii gîtului pe linia orizontală A. 1/5 din distanţa A – E plus 1 cm. în jos. Unim apoi acest punct. cu circa 1. adică măsurăm circa 1.5 cm faţă de linia oblică punctată. cu punctul C1.

apoi. spre dreapta. Acet unghi îl însemnăm cu litera A. Din punctul C coborîm o linie verticală. cu o linie oblică. Unim apoi acest punct cu punctul A. aplicăm din punctul A în jos. 280 . În felul acesta am format un cadru dreptunghiular. şi însemnăm un punct.5 cm din punctul D spre stînga. Ca să desenăm linia de lungime a mînecuţei. Decupăm apoi tiparul pe liniile lui de contur. Unim apoi. Tot din punctul A aplicăm măsura de lărgime a mînecuţei. Linia cusăturii de subraţ. printr-o linie curbă. în interiorul căruia vom desena tiparul mînecuţei. Tiparul de mînecuţă. Din punctul B ducem spre dreapta o linie orizontală. unde se poate termina în linie dreaptă sau rotunjită. printr-o linie oblică punctată şi. aşa ca pe tipar. cît şi linia orizontală D. Pentru desenarea tiparului de mînecuţă construim în partea stîngă a hîrtiei un unghi drept. pînă la linia orizontala B. măsura de lungime a mînecuţei şi însemnăm locul cu litera B. Punctul de întîlnire a liniei verticale C cu linia orizontală B îl însemnăm cu litera D. acest punct cu punctul E. pe linia orizontală şi însemnăm punctul stabilit cu litera C. rotunjită cu 1. Linia de răscroitură a mînecii.Linia de mijloc a feţei. cu laturile nedefinite. Unim apoi între ele punctele de prelungire.5 cm deasupra liniei punctate. În acest fel am desenat linia de răscroitură a mînecii. Linia de mijloc a mînecuţei este formată de linia A – B. Aceasta o desenăm prelungind cu 3-5 cm spre dreapta. Desenarea cadrului. atît linia de răscroitură a gîtului. Formăm această linie măsurînd din punctul stabilit şi notăm cu litera E. Linia de lungime a pieptăraşului o formează linia orizontală B – D. Măsurăm 2. plus prelungirea din mijlocul feţei. pe linia verticală. paralelă cu linia orizontală A. printr-o linie verticală. pe linia orizontală.

Ca să formăm această linie măsurăm din punctul D în sus. un unghi drrept în partea stîngă a hîrtiei. pe verticală. Aceasta desparte cadrul în 2 părţi egale. Unim apoi punctul C cu D printr-o linie verticală. construind astfel cadrul în interiorul căruia vom desena tiparul de guleraş. de care ne vom folosi în desenarea tiparului. A doua linie ajutătoare. construim. paralelă cu linia orizontală A. Din punctul F ducem spre dreapta o linie orizontală punctată. iar punctul de pe linia orizontală B îl însemnăm cu litera D. 281 . Linia de lăţime a guleraşului o stabilim aplicînd din punctele A şi B spre dreapta măsura de lăţime a guleraşului. Desenăm această linie măsurînd din punctul A pre dreapta 1/2. Unim apoi acest punct cu punctul E printr-o linie oblică punctată. Din punctul E coborîm o linie verticală punctată. Aceasta va indica linia de mijloc a gulerului. pe direcţie verticală. Din punctul B ducem spre dreapta o linie orizontală. Punctul stabilit pe linia orizontală A îl însemnăm cu litera C. Desenăm această linie măsurînd din punctul C în jos.Tiparul de guleraş. Aceasta împarte cadrul în 2 părţi egale. După construirea liniilor ajutătoare desenăm liniile de contur ale tiparului. pînă la linia verticală C. 1/2 din distanţa A – F şi însemnăm locul cu un punct. iar punctul fix îl însemnăm cu litera B. Punctul aflat îl însemnăm cu litera H. Punctul de întretăiere a liniei orizontale F cu linia verticală E îl desenăm cu litera G. Prima linie ajutătoare. ca şi la celelalte tipare. Linia de lungime a guleraşului o stabilim aplicînd din punctul A în jos. A treia linie ajutătoare. Înainte de a trece la desenarea tiparului. Desenarea cadrului. 2 treimi din distanţa A – F. pînă la linia orizontală B. pe verticală. vom construi cîteva cîteva linii ajutătoare. pe care îl însemnăm cu litera A. pe linia verticală. Această linie o construim măsurînd din punctul A în jos. pe linia verticală. Pentru desenarea tiparului de guleraş. 1/2 din distanţa A – B şi însemnăm locul cu litera F. adică jumătate din distanţa A – C şi punctul aflat îl însemnăm cu litera E. măsura de lungime a gulerului. Linia de răscroitură a gîtului. pe care îl notăm cu litera D1. pe direcţie orizontală.

Punctul E1 indică mijlocul spatelui şi. Linia exterioară de rotunjire. ajurat sau cu diferite modele. cu punctul D1 din mijlocul feţei. Observaţii. după ce se pleacă din punctul E. cu punct leneş sau cu alt model de bordură. Ca să formăm linia de răscroitură a gîtului. formînd un colţ drept în mijlocul feţei. lăţimea guleraşului în acest punct. Unele pieptăraşe se pot face cu plătcuţe lucrate cu punct de elastic sau cu mînecuţă raglan. 1966. lăţimea guleraşului din spate. Întărim apoi. totodată. care să treacă prin punctul G. Ana Popescu. cu linia orizontală B. Se face sau nu o bordură pe margine şi în mijlocul feţei. urmînd ca pentru următoarele mărimi să se adauge cîte un plus de 0. În jurul gîtului se poate aplica un guler drept sau rotund. unim punctul E1 din mijlocul spatelui cu punctul D1 din mijlocul feţei. Aceasta o desenăm unind printr-o linie uşor rotunjită punctul E din mijlocul spatelui. “Tricotaje de mînă”. printr-o linie plină. Această linie urmăreşte linia de răscroitură a gîtului trecînd. formînd un colţ rotund. ca apoi să se rotunjească spre mijlocul feţei.Acest punct va indica adîncimea răscroiturii gîtului în mijlocul feţei. sau se pot face anouri prin care se trasează o panglică sau un şnur. Mînecile pot avea sau nu manşete cu bordură sau cu elastic. sau se poate continua în linie dreaptă.5 cm pentru fiecare mărime. printr-o linie curbă. în mijlocul spatelui este potrivită pentru Mărimea I. Modul de tricotare a pieptăraşului Se montează pe andrele un număr de ochiuri corespunzător cu lărgimea totală a pieptăraşului. apoi prin punctul de întîlnire a liniei verticale E. Măsura de 4 cm la lăţimea guleraşlului. Ed. prin punctul F. Tehnică. 282 . începînd de la subraţ se lucrează odată cu mîneca. Pentru mîneca raglan se procedează ca şi la bluza pentru femei. iar restul se lucrează simplu. În felul acesta am desenat linia de răscroitură a gîtului. Din punctul E măsurăm 4 cm pe linia oblică punctată şi însemnăm locul cu litera E1.

Desenarea cadrului. Se poate face din mai multe părţi. Mărimea II (de la 3 la 7 luni): lungimea – 14 cm. lăţimea – 12 cm. pe care-l însemnăm cu litera A. Mărimea III (de la 7 la 12 luni): lungimea – 15 cm. Construim în partea stîngă a hîrtiei un unghi drept cu laturile nedefinite. lăţimea – 13 cm. cum este căciuliţa cu bandă dreaptă şi fundul rotund. aşa cum este de exemplu căciuliţa olandeză. Ea acoperă bine capul. Căciuliţa cu bandă la mijloc Această căciuliţă se compune din 3 bucăţi: o bandă în mijlocul capului şi 2 părţi laterale. fapt pentru care se recomandă în special pentru copiii pînă la 6 luni. în cm. Tiparul părţii laterale. pe linia 283 . Pentru căciuliţa cu bandă vom folosi următoarele măsuri. Ea se mai poate lucra dintr-o singură bucată.Copii – Căciuliţă cu bandă Căciuliţa se poate confecţiona în diverse feluri. ca şi celelalte obiecte ce fac parte din trusoul noului născut. se lucrează după dimensiuni stabilite pentru 3 mărimi. lăţimea – 11 cm. Aplicăm apoi din punctul A în jos. stabilite pentru cele 3 măsuri: Mărimea I (pînă la 3 luni): lungimea – 13 cm. Căciuliţa.

linia bombează cu 2. Pentru desenarea acestei linii. Din acest punct ducem o linie orizontală punctată. A treia linie ajutătoare. Prima linie ajutătoare.5 cm deasupra liniei oblice ajutătoare şi se pierde uşor pe linia verticală C. aplicăm măsura de lăţime a căciuliţei. măsurînd din punctul A în jos. pe linia orizontală. Măsurăm apoi din punctul D spre stînga. Cu aceasta am terminat de desenat liniile ajutătoare şi începem desenarea tiparului. Această linie o desenăm unind printr-o linie oblică punctată. 1/2 din distanţa A – C şi însemnăm locul cu litera E. Unim apoi printr-o linie curbă.verticală. pînă în dreptul punctului E. iar din acest punct ieşim cu 0. şi punem un punct. Aceasta o desenăm unind printr-o linie oblică punctată. pe verticală. Acest punct arată porţiunea dinspre ceafă a părţii laterale a căciuliţei. pe linie verticală. cu linia verticală C. A doua linie ajutătoare. pe care-l însemnăm cu litera D1. Pe această linie se prinde banda din mijlocul capului. Apoi. Linia de rotunjire de deasupra capului. Din punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală. Această linie desparte cadrul în 2 părţi egale. Din punctul E coborîm o linie verticală punctată. unde se termină linia. pleacă o linie care se pierde în linia orizontală A. pînă la linia verticală C. Această linie o deenăm astfel: măsurăm 0. pînă la linia orizontală B. Acest punct indică porţiunea dinspre frunte a părţii laterale a căciuliţei. iar de aici coboară spre punctul de întîlnire a liniei orizontale F. în direcţie verticală. pe linia orizontală. Tot din punctul A spre dreapta. punctul aflat îl însemnăm cu litera C. măsurăm din punctul A spre dreapta. pe care-l însemnăm cu litera F. A patra linie ajutătoare. Din punctul C ducem în jos o linie verticală. punctul E de întîlnire a liniei orizontale F cu linia verticală C. din punctul A1. în direcţie orizontală. iar locul stabilit îl însemnăm cu litera B. 284 . punctul A1 cu punctul D1. pe linia orizontală. Aceste 2 linii ajutătoare împart cadrul în 4 părţi egale. şi însemnăm locul cu litera A1. pe care-l coborîm cu 0.5 cm spre stînga. Ca să desenăm tiparul este necesar să construim întîi liniile ajutătoare. În felul acesta am format cadrul în interiorul căruia vom desena tiparul. 1/3 din distanţa A – E1 şi punem un punct.5 cm sub linia de cadru. Locul de întîlnire a liniei verticale C cu linia orizontală B îl însemnăm cu litera D. pînă la linia orizontală B. punctul F cu punctul de întîlnire a liniei verticale E cu linia orizontală B. În spaţiul dintre aceste ultime puncte. în afara liniei de cadru. reprezentînd direcţia firului drept de lungime a materialului.5 cm din punctul A în jos. măsura de lungime a căciuliţei. apoi se îndreaptă uşor şerpuită spre punctul D1. Această linie desparte cadrul în 2 părţi egale. Desenăm această linie. Această linie constituie şi un mijloc de orientare la croit. 1/2 din distanţa A – B şi punem un punct.

Linia dinspre faţă a părţii laterale. 285 . Din punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală. şi apoi trece prin punctul de întîlnire a liniei verticale E cu linia orizontală B. Din punctul C coborîm o linie verticală. în felul următor: unim printr-o linie uşor oblică punctul A1 cu punctul F.5 cm Mărimea II = 4 cm Mărimea III = 4. pe linia verticală.5 cm spre stînga acestei linii. În punctul unde bombează linia curbă cu 1. Linia curbă bombează cam la jumătatea liniei oblice ajutătoare cu 1. Măsurile după care se lucrează tiparul de bandă sînt următoarele: Măsura de lungime a benzii este egală cu lungimea liniei de rotunjime de deasupra capului de la partea laterală. pe linia orizontală. Prin închiderea dreptunghiului formăm cadrul în care vom desena tiparul de bandă. Măsura de lăţime a bentiţei se fixează astfel: Mărimea I = 3. Din punctul A în jos. Ca să construim tiparul de bandă formăm în partea stîngă a hîrtiei un unghi drept. măsurăm lungimea bentiţei şi însemnăm locul cu litera B. măsurăm lăţimea bentiţei şi însemnăm locul cu litera C. pînă la linia orizontală B. Tot din punctul A spre dreapta. pe care-l însemnăm cu litera A.5 cm se înseamnă un punct. iar punctul de întîlnire a acestor linii îl însemnăm cu litera D. care indică locul unde se va prinde şiretul ce leagă căciuliţa sub bărbie.5 cm Desenarea cadrului. cu laturile nedefinite. Tiparul benzii din mijlocul capului. iar pe acesta îl unim printr-o linie curbă cu punctul D1. Unim din nou 2 punctele A1 şi D1.

pe linia orizontală. Aceasta o desenăm măsurînd din punctul B spre dreapta. la fiecare rînd pe faţă. În partea din spate se fac cîteva anouri în elastic prin care se trasează o panglică sau un şnur cu care se leagă sub bărbie. Bentiţa se lucrează începînd de la linia B – D. Ana Popescu. 286 . Linia marginii dinspre frunte. Linia curbă trece prin punctul E. scoţînd ochiuri de jur împrejur. Linia de mijloc a benzii este formată de linia verticală C – D. pe verticală. Aceasta o desenăm măsurînd din punctul A spre dreapta. Pe această linie se ataşează părţile laterale cu linia lor de rotunjime de deasupra capului. pe care îl coborîm cu 0. Ed. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. Linia marginii dinspre ceafă. Distanţa cuprinsă între acest punct şi punctul D reprezintă linia marginii dinspre ceafă a benzii. construim o linie ajutătoare. iar locul stabilit îl însemnăm cu litera E. Din punctul E ducem o linie orizontală pînă la linia verticală C.Linia ajutătoare. După ce se tricotează bentiţa şi cele 2 părţi laterale. Cînd se ajunge în punctul A1 se începe încheierea ochiurilor pînă în punctul E. pe linia orizontală. Modul de tricotare a căciuliţei cu bandă Pentru tricotarea părţilor laterale se montează pe andrele 5 ochiuri şi apoi. Linia laterală a benzii. 1/2 din distanţa A – B. Decupăm apoi tiparele pe liniile lor de contur. măsurînd din punctul A în jos. pregătindu-le astfel pentru lucru. aşa ca pe tipar. se sporeşte într-o parte cu 5 ochiuri şi apoi la fiecare rînd pe faţă se sporeşte într-o parte şi alta după cum cere linia tiparului care porneşte din punctul D1.5 cm sub linia orizontală A. se unesc cu punct cusut pe muchie. uşor pierdută în linia de cadru. plus 1 cm şi însemnăm locul cu un punct. Se tricotează apoi rotund un elastic pe marginea căciuliţei. Acest punct îl unim cu punctul C. 1/3 din distanţa A – C şi însemnăm locul cu un punct. printr-o linie uşor rotunjită. Linia aceasta constituie marginea dinspre frunte a benzii. 1966. 1/3 din distanţa B – D. Ca să putem desena tiparul. Unim printr-o linie curbă punctul de lăţime al marginii din frunte cu punctul de lăţime al marginii dinsre ceafă.

în cm.Copii – Căciuliţă cu fund Este formată din 2 părţi: o parte din faţă şi o parte care formează fundul căciuliţei. Partea din faţă are forma dreptunghiulară. iar fundul căciuliţei poate avea formă rotundă sau dreptunghiulară. şi anume: 287 . stabilite pentru cele 3 mărimi. Pentru desenarea tiparului folosim diferite măsuri.

Din acet punct ridicăm o linie uşor şerpuită. Măsurăm 2 cm din punctul D spre stînga. Pe această linie montăm fundul căciuliţei. iar lăţimea cadrului este egală cu măsura de lăţime a părţii din faţă. ce se pierde în linia verticală C. Partea de fund a căciuliţei poate avea formă rotundă sau dreptunghiulară.5 – 2. Ca să formăm pensa de pe linia de lungime a căciuliţei măsurăm 5 cm din punctul B spre dreapta. Forma dreptunghiulară a tiparului. Linia din spate. pe linia orizontală. Pensa. Desenarea cadrului. Linia verticală A – B reprezintă linia de mijloc a părţii de fund. Linia verticală A – B reprezintă linia dinspre faţă. Ca să stabilim vîrful pensei. pe care-l însemnăm cu literele A B C D. variază între aceste limite. cu liniile de lungime şi lăţime egale cu măsurile de lungime şi lăţime ale părţii de fund. Aceasta este uşor rotunjită şi o desenăm măsurînd 1 cm pe linia dinspre spate. Lungimea acestui cadru este egală cu măsura de lungime.5 – 2. Forma dreptunghiulară a părţii de fund a căciuliţei o obţinem desenînd un cadru dreptunghiular. din primul punct şi stabilim punctul în direcţia mijlocului pensei. măsurăm 4 – 5 cm în sus. apoi punctul stabilit îl unim prin linii uşor oblice cu punctele de pensă de pe linia de lungime. Desenarea cadrului. unde însemnăm locul cu un punct. Linia orizontală A – C reprezintă linia de mijloc a acestui tipar. Linia de lungime a părţii din faţă. 288 . iar locul stabilit îl însemnăm cu un punct. în raport cu mărimea în care se încadrează vîrsta copilului. Pentru desenarea acestui tipar construim în partea stîngă a hîrtiei un cadru dreptunghiular. Distanţa cuprinsă între aceste puncte reprezintă adîncimea pensei. pe linia de lungime şi punem un punct. Cadrul desenat îl însemnăm cu literele A B C D. Din acest punct măsurăm 1. Tiparul de fund al căciuliţei. Măsura de 1.Tiparul părţii din faţă.5 cm în continuare pe linia de lungime şi însemnăm locul cu al doilea punct. de la linia orizontală B în sus. Din acest punct ducem o linie uşor pierdută în linia orizontală B.5 cm ce se dă ca adîncime pensei şi măsura de 4 – 5 cm ce reprezintă lungimea pensei.

iar lungimea cadrului va fi egală cu măsura de lăţime înmulţită cu 2. Desenarea cadrului.5 cm. Această linie o formăm unind punctele C şi E printr-o linie oblică punctată. pe care-l însemnăm cu litera E. Prima linie ajutătoare. Dreptunghiul îl însemnăm cu literele A B C D. Linia de lungime a părţii de fund. Lăţimea acestui cadru va fi egală cu măsura de lăţime a părţii de fund. Linia exterioară de formă rotundă o desenăm aplicînd distanţa A – E pe toate liniile ajutătoare începînd din punctul E. pierdută în linia verticală C – D. 1/2 din distanţa A – B unde punem un punct. lungimea va fi egală cu 9 cm. Aceasta o desenăm măsurînd din punctul A în jos. Aceasta este formată de linia orizontală B pînă la linia şerpuită. Punctele stabilite le unim între ele printr-o linie rotundă. Această linie formează partea dinspre ceafă a căciuliţei. Apoi desenăm liniile ajutătoare. De exemplu. dacă măsura de lăţime este de 4. Linia exterioară a părţii de fund se ataşează la linia dinspre spate a părţii din faţă. A treia linie ajutătoare. În direcţia colţului C linia exterioară poate rămîne cu colţ sau o putem rotunji. pe linia verticală. A doua linie ajutătoare. Forma rotundă a părţii de fund o desenăm în cuprinsul unui cadru dreptunghiular. După desenarea liniilor ajutătoare trecem la construirea tiparului. Linia de mijloc a părţii de fund este formată de linia verticală A – B. O construim unind punctele D şi E printr-o linie oblică punctată. aşa ca pe tipar.Linia exterioară a părţii de fund. formînd astfel căciuliţa. Din punctul E ducem spre stînga o linie orizontală punctată. Forma rotundă a tiparului. Linia exterioară a părţii de fund. Porţiunea liniei exterioare de o parte şi de alta a punctului A reprezintă partea din 289 . Aceasta este formată de linia orizontală A – C şi linia verticală C – D. Acestei linii îi putem face următoarea modificare: pe linia orizontală D măsurăm 2 cm din punctul D spre stînga şi însemnăm locul cu un punct. Din acest punct ridicăm o linie şerpuită.

Pe această linie se aşează partea de fund. Dacă se stabilesc numai 4 puncte pentru scăzături se lucrează cîte 3 ochiuri deodată. în care se fac cîteva anouri. 1966. Ed. pentru care se montează 8 – 10 ochiuri. Se lucrează pe tiparul cu pensele închise. sporind apoi la începutul fiecărui rînd lucrat pe faţă. Modul de tricotare Acest gen de căciuliţă se începe a tricota din punctul B. 290 . se ridică 1 rînd de ochiuri şi se lucrează 4-5 rînduri de elastic. Pentru tricotarea părţii de fund a căciuliţei se procedează astfel: Pentru forma dreptunghiulară se începe tricotarea de la latura B-A. urmînd linia tiparului. După ce s-au montat părţile căciuliţei. Pentru forma rotundă se lucrează rotund cu 5 andrele. În dreptul pensei se va spori cîte 1 ochi la 2 – 3 rînduri lucrate pe faţă. pregătindu-le pentru lucru. începînd de la vîrful pensei spre bază în ordinea în care s-a sporit la pensa anterioară lucrată. “Tricotaje de mînă”. Ana Popescu. Linia B – A reprezintă marginea din faţă a căciuliţei şi pe ea se face o bordură cu model.creştetul capului. pe care se montează un număr de ochiuri corespunzător circumferinţei fundului căciuliţei. Cînd se ajunge cu lucrul în partea opusă se scade cîte 1 ochi. Se împart apoi ochiurile în 4 sau 8 şi se fac scăzăturile cuvenite în direcţiile stabilite. mutînd primul şi al doilea ochi în aşa fel ca ochiul al doilea să cadă deasupra. Prin anouri se trasează o panglică sau un şnur pentru legat căciuliţa sub bărbie. iar porţiunea dintr-o parte şi alta a punctului B reprezintă partea din direcţia cefei. Decupăm tiparele pe liniile de contur. Dacă se stabilesc 8 puncte pentru scăzături se lucrează cîte 2 ochiuri deodată. de la partea dinspre faţă a căciuliţei. în spate. Tehnică.

Dimensiunile după care se construieşte tiparul pentru copii de 1-2 ani sînt următoarele: Lungimea: 18 cm Lăţimea: 15 cm Pentru copii între 2 şi 7 ani se vor mări dimenssiunile cu cîte 1 cm pentru fiecare an. 291 .Copii – Căciuliţă olandeză Căciuliţa olandeză este formată dintr-o singură bucată de formă dreptunghiulară şi cu colţurile dinspre faţă uşor răsfrînte spre spate. Această căciuliţă este indicată pentru fetiţele în vîrstă de 1 – 7 ani.

Modul de tricotare Acest gen de căciuliţă este foarte simplu şi uşor de tricotat. Este formată de linia orizontală A – C. Ed. Linia de lungime este formată de linia orizontală B – D. Ana Popescu. După ce am însemnat pe tipar ceea ce reprezintă fiecare linie decupăm tiparul. “Tricotaje de mînă”. Este reprezentată de linia verticală C – D. ca atunci cînd se răsfrîng colţurile care formează urechiurile să se vadă frumos. sau cu 2 feţe. Colţul căciuliţei. Colţul care se răsfrînge este format din unghiul B. Dreptunghiul îl însemnăm cu literele A B C D. Linia căciuliţei dinspre faţă. 292 . 1966. În partea din spate se fac 2 cute şi cîteva anouri pentru trasat panglica sau şnurul cu care se leagă căciuliţa sub bărbie. Aceasta este formată de linia verticală A – B.Tiparul căciuliţei olandeze. De remarcat este faptul că pentru bordura marginilor dinspre faţă şi lungime e necesar să se aleagă un model care să fie pe ambele feţe la fel. Tiparul acestui gen de căciuliţă este foarte simplu. el reducîndu-se la un dreptunghi cu lungimea şi lăţimea egale cu măsurile de lungime şi lăţime ale căciuliţei. Tehnică. Linia de mijloc a căciuliţei. Linia cusăturii din spate.

În mijlocul feţei sau al spatelui prezintă o fentă. Rochiţa este largă şi poate fi cu creţuri. cloş etc. iar gulerul este rotund. 293 . Tiparul rochiţei îl putem desena după măsuri fixe sau după măsuri luate direct pe corp. Modelele cele mai potrivite pentru vîrste între 1 şi 7 ani şi mai ales pînă la 5 ani sînt cele care prezintă lărgimea de la nivelul plătcuţei. Pe plătcuţă şi pe fustiţă se poate aplica o broderie uşoară cu motive româneşti. clini. Plătcuţa rochiţei poate fi dreaptă sau de diferite forme. cute. clini.Copii – Rochiţe Rochiţa constituie îmbrăcămintea de zi cu zi a fetiţelor. cerculeţe. Pentru desenarea tiparului rochiţei cu platcă putem folosi măsuri stabilite şi măsuri luate direct pe corp. Lărgimea poate fi făcută sub formă de creţuri. la care se pot face variate garnituri şi tăieturi. cloş etc. cute.

Rochiţa creaţă cu plătcuţă Această rochiţă creaţă şi cu plătcuţă reprezintă modelul cel mai drăguţ şi mai practic pentru fetiţe. Cifrele date mai sus sînt valabile pentru vîrsta de 1 an.Măsurile sînt următoarele: Lungimea rochiţei = 35 cm Lăţimea spatelui = 20 cm Grosimea bustului = 56 cm Grosimea gîtului = 20 cm Lungimea mînecii: scurtă = 12 cm. lungă = 22 cm Grosimea braţului = 20 cm Grosimea pumnului = 12 cm Măsurile stabilite dinainte se folosesc mai mult pînă la vîrsta de 3 ani. mai ales pînă la vîrsta de 4 ani. 294 . urmînd ca pentru următorii ani să se adauge cîte un plus de 2 cm la fiecare măsură pentru fiecare an. cu excepţia măsurii de grosime a bustului. la care aplicăm un plus de cîte 4 cm.

cam la 20 cm de la margine. Tiparul din spate.Modelul de faţă prezintă o plătcuţă dreaptă şi cu fentă în mijlocul spatelui. un unghi drept pe care îl însemnăm cu litera A. Tiparul de rochiţă se compune din spate. Desenăm în partea stîngă a hîrtiei. Mînecuţa este scurtă. Guleraşul este format din 2 bucăţi. mîneci. Pe plătcuţă şi pe rochiţă e o garnitură formată din broderie românească. strînsă cu o manşetă. 295 . faţă. iar în faţă se înnoadă cu un şireţel. manşete şi guler.

Din punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală. Locul stabilit îl însemnăm cu litera E1. care indică lungimea umărului.Prima linie ajutătoare este linia de lungime a rochiţei pe care o desenăm aplicînd din punctul A în jos pe verticală măsura de lungime a rochiţei şi însemnăm locul cu litera B. Pe această linie coborîm cu 3 cm sub linia de cadru şi punem un punct pe care-l însemnăm cu litera E. Măsurăm 1 cm din punctul A în jos. Din punctul D ridicăm o linie verticală punctată. formînd linia de răscroitură a gîtului. pînă la linia de cadru. Din punctul C ducem spre dreapta o linie orizontală. Tot din punctul A măsurăm spre dreapta. pe orizontală. Linia de umăr. 1/6 din măsura de grosime a gîtului şi înemnăm un punct. Locul stabilit îl însemnăm cu litera D. Unim acest punct cu punctul de pe verticală A. Tiparul spatelui cuprinde plătcuţa şi corpul rochiţei. Ca să formăm această linie aplicăm din punctul C spre dreapta. pe verticală. Răscroitura gîtului. A doua linie ajutătoare este linia de lăţime a spatelui. care marchează şi lungimea plătcuţei. pe orizontală. paralelă cu prizontala A. Unim acest punct cu punctul de răscroitură al gîtului de pe orizontala A. printr-o linie uşor şerpuită. Punctul E indică înclinarea umărului. şi punem un punct. pe verticală. printr-o linie oblică. 1/3 din măsura de grosime a gîtului plus 2 cm şi însemnăm locul cu litera C. paralelă cu orizontala A. Linia aceasta o desenăm măsurînd din punctul A în jos. Plătcuţa. 296 . prelungită cu 1 cm în afara liniei verticale punctate. 1/2 din măsura de lăţime plus 1 cm.

Linia de lărgime a creţurilor. Corpul rochiţei.Răscroitura braţului. Aceasta este formată de linia orizontală C – D. cu cîte o linie uşor rotunjită. 1/4 din lăţimea spatelui. Linia de lungime a plătcuţei. printr-o linie rotunjită. Prelungim liniile orizontale B şi C spre stînga. Forma cu 2 colţuri o desenăm măsurînd din punctul C spre dreapta. pînă la tiv. Linia de mijloc a spatelui o formează linia verticală A – C. formînd astfel colţul plătcuţei. Linia de lungime a plătcuţei poate fi şi alta decît cea descrisă. Această parte a rochiţei este largă şi se susţine pe plătcuţă. Forma de colţ pe care o obţinem măsurînd 3 cm din punctul C în jos. minus 1 cm şi punem un punct pe care-l coborîm cu 3 cm sub linia C. dîndu-i diferite forme. Corpul rochiţei reprezintă porţiunea de la plătcuţă în jos. Unim acest punct cu punctul C şi cu punctul D. Forma rotundă o formăm unind punctul E1 cu punctul C. cu 1/4 – 1/2 din măsura de lăţime a spatelui şi însemnăm cîte un punct. şi punem un punct. pe orizontală. Aceasta este formată de linia orizontală C – D pentru forma dreaptă. pe verticală. Spaţiul cuprins între linia de mijloc a corpului rochiţei şi linia verticală 297 . formînd linia de lărgime a rochiţei care reprezintă şi linia de mijloc a spatelui la corpul rochiţei. Unim apoi punctele de prelungire între ele printr-o linie verticală. Această linie poate fi modificată. pentru forma dreaptă. Unim acest punct printr-o linie şerpuită cu punctul D.

în cazul plătcuţei rotunde. Desenăm această linie aplicînd întîi măsura de grosime a bustului. Această linie poate fi modificată. un unghi drept. Tiparul de faţă. A doua linie ajutătoare este linia de lăţime a feţei. Punctul F indică adîncimea răscroiturii braţului. Linia de subraţ. Linia de rotunjime a rochiţei. de la punctul G în sus. pe care-l însemnăm cu litera A. pe liniile orizontale. Prima linie ajutătoare este linia de lungime a rochiţei pe care o desenăm. în afara liniei de cadru. după linia de contur a plătcuţei. pe linia verticală. în funcţie de lărgimea pe care dorim s-o dăm rochiţei. Plătcuţa.C – B reprezintă lărgimea necesară creţurilor. 1/3 din măsura de grosime a gîtului plus 3 cm. 1/4 din măsura de grosime a bustului. Linia aceata o desenăm măsurînd din punctul A în jos. urmărind conturul liniei de lungime a plătcuţei. Linia de sus a corpului rochiţei o formează linia orizontală C – D. Unim acest punct printr-o linie oblică. măsura de lungime a rochiţei plus 2 cm. De exemplu. printr-o linie verticală punctată. care indică totodată şi lungimea plătcuţei. Măsura variază între limitele date. aplicînd din punctul A în jos. plus 1 cm şi însemnăm litera F. Locul stabilit îl însemnăm cu litera B. Din punctul C ducem spre stînga o linie orizontală paralelă cu orizontala A. Măsurăm 1 cm pe linia de sibraţ. linia corpului rochiţei urcă pînă la nivelul umărului. În acest scop măsurăm din punctele B şi C spre dreapta. Prelungim apoi linia orizontală B cu 5 cm spre dreapta. Desenăm în partea dreaptă. plus 1 cm şi notăm cîte 1 punct. Din punctul B desenăm spre stînga o linie orizontală. cu punctul F. Pe această linie coborîm de la linia orizontală C cu 1/6 din măsura de grosime a gîtului. Unim apoi aceste puncte între ele. Punctul stabilit îl însemnăm cu litera C. şi punem un punct pe care-l însemnăm cu litera G. Unim punctul D cu punctul F printr-o linie bine adîncită. Răscroitura braţului. pe linia verticală. 298 . cam la 20 cm de la marginea hîrtiei. paralelă cu orizontala A. Din punctul stabilit ducem spre stînga o linie uşor pierdută în linia de lungime a rochiţei.

Ca să desenăm această linie. Linia de lărgime pentru creţuri. în afara liniei de cadru.5 cm şi însemnăm un punct. Punctul D indică lungimea umărului. Acest punct indică lăţimea feţei. plus 2 cm. 299 . Construim o linie ajutătoare punctată. Acest punct marchează adîncimea răsscroiturii braţului. cu 1/4 – 1/2 din măsura de lăţime a spatelui. începînd de la linia de răscroitură a gîtului de pe orizontala A spre stînga pînă la întîlnirea liniei orizontale ajutătoare. plus 2 cm. pe verticală. aplicăm din punctul C spre stînga. Tot din punctul A măsurăm în jos. 1/2 din măsura de lăţime a spatelui. Unim aceste puncte între ele printr-o linie verticală punctată. printr-o linie oblică. formînd linia de răscroitură a gîtului. Această linie o putem modifica. În acest scop aplicăm din punctele B şi C spre stînga. Linia de umăr. printr-o linie verticală. Ducem apoi din acest punct o linie pierdută în orizontala B. rotunjind astfel linia de sus a corpului rochiţei. dîndu-i diferite forme ca şi la partea din spate a plătcuţei. Punctul stabilit îl unim cu punctul de răscroitură al gîtului de pe linia de orizontală A. Pe această linie coborîm de la orizontala C în jos cu 1/6 din măsura de grosime a gîtului plus 2 cm şi însemnăm un punct pe care-l notăm cu litera F. printr-o linie rotunjită. formînd linia de răscroitură a braţului la plătcuţă. lungimea umărului din spate minus 0. şi punem cîte un punct. 1/6 din grosimea gîtului plus 1. Măsurăm din punctul A spre stînga. Măsurăm 1 cm pe linia de subraţ de la punctul G în sus. pe liniile orizontale. la 3 cm sub linia orizontală A. Linia de subraţ. unde punem un punct. cuprinsă între mijlocul feţei şi punctul E. 1/6 din măsura de grosime a gîtului plus 0. Linia de mijloc a plătcuţei o formează linia verticală A – C. Unim apoi punctul D cu punctul E peintr-o linie uşor rotunjită. pe orizontală. Unim punctul E cu punctul F printr-o linie adîncită. în linie oblică. Linia de lungime a plătcuţei o formează linia orizontală E – C. Răscroitura braţului. Răscroitura braţului. Linia de sus a corpului rochiţei o formează linia orizontală C. Locul aflat îl însemnăm cu litera D.Răscroitura gîtului. În acest scop. Linia de rotunjime a rochiţei. Această linie reprezintă şi linia de mijloc a feţei. 1/4 din măsura de grosime a bustului plus 3 cm. Unim apoi aceste puncte între ele. unde punem cîte un punct. de la răscroitura gîtului spre stînga.5 cm. Această linie indică înclinarea umărului la partea din faţă a plătcuţei. Corpul rochiţei. Prelungim apoi linia orizontală B spre stînga liniei verticale punctate cu 7 cm şi însemnăm litera G. Ducem din acest punct spre dreapta o linie uşor peridută în orizontala C. formînd astfel linia de subraţ. Unim apoi punctul G printr-o linie oblică cu punctul F. Prelungim liniile orizontale B şi C spre dreapta. şi punem un punct pe care-l însemnăm cu litera E. unde se rotunjeşte uşor. Unim acest punct cu punctul de răscroitură al gîtului. măsurăm 1 cm de la punctul E în jos pe linia de răscroitură a braţului şi însemnăm un punct. pe orizontală.5 cm. Ca să desenăm această linie este necear să aplicăm întîi măsura de grosime a bustului. Aplicăm apoi.

cu 1 cm sub linia de cadru. unde punem un punct. în partea ei de jos. Cusătura de subraţ. pe verticală. Din punctul E ducem spre stînga o linie orizontală. printr-o linie bombată în partea de sus a ei. Pentru desenarea tiparului. Răscroitura mînecii. Tiparul de mînecuţă îl încadrăm într-un dreptunghi. Linia din spate a răscroiturii mînecii o desenăm unind din nou punctul A cu E. Linia ajutătoare. pînă la linia de cadru. Însemnăm locul cu litera E. măsurînd din punctul C în jos. printr-o linie adîncită. formînd linia dinpre faţă a răscroiturii mînecii.Tiparul de mînecuţă scurtă. plus 2 cm. plus 2 cm. Dreptunghiul îl însemnăm cu literele A B C D. 300 . aşa ca pe tipar. Unim apoi acest punct printr-o linie oblică cu punctul E. avînd lungimea egală cu măsura de lungime a mînecii şi lăţimea egală cu jumătate din grosimea braţului. Unim punctul E cu E. desenăm o linie ajutătoare. 1/2 din distanţa cuprinsă între punctele A şi C. Măsurăm 2 cm din punctul D spre stînga pe linia orizontală.

tăiem 301 . prelungim linia verticală a cadrului în sus de punctul A cu 4 – 6 cm şi însemnăm locul cu litera A1. În acest scop. Modificăm apoi liniile de răscroitură ale mînecii. urmărind răscroitura gîtului. Unim acest punct cu punctul de răscroitură a gulerului şi punem un punct. Acest guleraş dintr-o singură bucată este indicat pentru rochiţele cu fentă la mijlocul feţei. în loc de rotundă. pe linia exterioară a gulerului şi punem un punct. formînd colţul gulerului. Măsurăm 1. Odată cu aceasta se modifică şi răscroitura mînecii ca să poată forma buful. pe liniile orizontale şi notăm cîte un punct. formînd colţul manşetei. Lăţimea cadrului este de 2 cm. Din punctul stabilit ducem o linie şerpuită. prelungind liniile de cadru E şi B cu 4 – 6 cm spre stînga. precum şi liniile de mijloc din spate şi din faţă. Măsurăm din punctele C şi D cîte 1 cm spre stînga. bufantă.Linia de lungime a mînecii. procedăm la fel ca la mînecuţa scurtă. Scoatem apoi tiparele şi desenăm guleruşl în cadrul acestui contur. În cazul cînd fenta se face în mijlocul spatelui. Pentru desenarea tiparului de guler rotund procedăm în felul următor: Unim pe linia de umăr plătcuţa din faţă cu cea din spate şi le conturăm pe hîrtie. În acest caz unim punctele amintite printr-o linie oblică. Măsurăm de la răscroitura gîtului 4 – 5 cm pe linia de mijloc a spatelui. Tiparul de manşetă. de la orizontala B în sus. Pentru obţinerea unui tipar de mînecuţă lungă. Tiparul de guler. formînd o nouă linie de mijloc a tiparului de mînecă. Marginea exterioară a gulerului poate fi dreaptă sau cu diverse colţuri. uşor pierdută în linia de cadru. La mînecuţa scurtă manşeta este fără colţ. Unim acest punct cu punctul de răscroitură a gulerului din mijlocul feţei printr-o linie rotunjită. Împărţim apoi în 2 linia verticală C – D şi punem un punct. Linia de mijloc a gulerului o formează linia din mijlocul spatelui plătcuţei. Manşeta cu colţ se aplică numai la mînecuţa lungă. Manşeta o folosim pentru strîns lărgimea mînecuţei în parta de jos. Răscroitura gulerului o formează linia de contur a răscroiturii gîtului cuprinsă între semnul de mijloc al spatelui şi cel al feţei. modificînd măsura de lungime. Colţul gulerului. Dreptunghiul îl însemnăm cu literele A B C D. Colţul manşetei. avînd lungimea egală cu 1/2 din măsura de grosime a pumnului. lărgim mînecuţa. la care adăugăm un plus de 3 – 4 cm pentru mînecuţa scurtă. Forma colţului poate fi şi dreaptă. Pentru obţinerea unui tipar de mînecuţă creaţă. Linia de mijloc a manşetei o reprezintă linia verticală A – B. pentru mîneca lungă. Măsurăm 2 cm din mijlocul feţei spre stînga. Tiparul de manşetă este reprezentat de un dreptunghi. pînă la mijlocul feţei. unde însemnăm un punct. paralelă cu linia de răscroitură a gulerului. În acest scop. facem un guleraş din două bucăţi. unind între ele punctele A1 şi E. Din acest punct ducem o linie rotunjită.5 cm pe linia cusăturii de subraţ. Unim acest punct prin linii oblice cu punctele de pe liniile orizontale C şi D. Linia exterioară a gulerului.

Plătcuţa se execută în funcţie de forma ei. începînd din mijlocul feţei sau al spatelui. urmărind linia tiparului. formîndu-i un colţ aasemănător cu cel din faţă. Mînecile pot fi cu manşete. Marginea plătcuţei poate fi simplă. dacă modelul îngăduie. sau cu borduri. dînd forma de clini. Aici fantezia are cîmp larg de acţiune. atunci se pot face. Dacă se doreşte ca linia de subraţ să fie dreaptă. Lucrul se începe de la tiv spre plătcuţă pentru corpul rochiţei. scăzături în cuprinsul rochiţei. Dacă este dintr-o singură bucată. Tricotarea rochiţei pentru fetiţe cuprinde o gamă întreagă de modele ajurate. Modul de tricotare a rochiţei. de unde se încheie. sau li se pot face o margine lucrată cu punct de elastic care înlocuieşte manşeta la o mînecuţă mai puţin largă.gulerul pe linia din mijlocul spatelui. 302 . se începe din mijlocul feţei. începînd cu partea cea mai lungă de pe tiparul respectiv (colţurile). dantelate sau compacte. După desenare decupăm tiparul pe liniile de contur. Gulerul se lucrează după tipar. dacă este desfăcut şi în faţă şi spate.

Unele modele de rochiţă prezintă în loc de plătcuţă 2 bretele simple sau înnodate pe umăr.

În acest caz, corpul rochiţei îl montăm pe o bentiţă de aceeaşi lăţime a bretelelor. Pe dosul acestei bentiţe se aplică bretelele. Acest gen de rochiţe sînt indicate pentru vară. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

303

Copii – Pantalonaş chilot
Pantalonaşul – chilot poate fi purtat de copii începînd de la vîrsta de 7 luni şi pînă la vîrsta de 6 – 7 ani.

Pantalonaşul se poartă numai cu un elastic în talie. Acest pantalonaş, cu unele adaosuri, poate fi folosit şi ca şpilhozen, aşa cum vom vedea mai departe. Pentru desenarea tiparului pantalonaşuluichilot folosim măsuri stabilite. Pentru copii de 7-8 luni pînă la 1 an vom folosi următoarele măsuri: Lungimea = 22 cm Lăţimea = 56 cm Lungimea cordonului = 50 cm Pentru copiii de peste 1 an, vom adăuga fiecărei măsuri cîte 2 cm pentru fiecare an. Tiparul de pantalonaş-chilot Desenarea cadrului. Ca să desenăm tiparul acestui pantalonaş, desenăm mai întîi un dreptunghi, avînd lungimea egală cu măsura de lungime a pantalonaşului, iar lăţimea egală cu 1/4 din lărgimea pantalonaşului. Dreptunghiul îl însemnăm cu literele A B C D.
304

Răscroitura piciorului. Măsurăm din punctul B spre dreapta, pe linia orizontală, 1/2 din distanţa B – D minus 3 cm, unde punem un punct, pe care-l însemnăm cu litera E şi care indică adîncimea răscroiturii piciorului pe linia de fund a pantalonului. Din punctul D măsurăm în sus, pe linia verticală, 1/3 din distanţa C – D, plus 1 cm şi însemnăm locul cu litera F. Punctul F indică adîncimea răscroiturii piciorului pe linia de şold a pantalonului. Unim întîi printr-o linie curbă punctele E şi F. Linia curbă este adîncită cu 2,5 cm faţă de linia oblică punctată. Linia de talie este reprezentată pe tipar de orizontala A – C. Acest tipar reprezintă faţa şi spatele pantalonului. Modul de tricotare a pantalonaşului-chilot. Tricotarea pantalonaşului începe de la linia de talie a feţei. Se montează pe andrele un număr de ochiuri corespunzător măsurii ce o prezintă tiparul per linia de talie. Se tricotează 2 cm cu punct de elastic dublu, dacă se trasează un elastic prin el, sau se fac 3 rînduri cu punct de semielastic 1X1, apoi un rînd de găurele tricotînd un jeteu, 2 ochiuri tricotate împreună pe dos. Se repetă acest model. Se continuă apoi cu punct de semielastic încă cîteva rînduri pînă se ajunge la o lăţime de 2,5 cm. După această bentiţă se începe tricotarea propriu-zisă a pantalonaşului cu punct de jerseu, sau cu alt punct, la alegere. După ce s-a tricotat o porţiune egală cu lungimea liniei de şold, se creşte 1 ochi în mijlocul rîndului. Se înseamnă acest ochi şi în rîndurile următoare se creşte la fiecare rînd lucrat pe faţă cîte 1 ochi, la dreapta şi la stînga ochiului din mijloc, pînă ce lăţimea clinului corespunde cu tiparul. De menţionat este că ochiurile clinului se lucrează cu punct de jerseu. Se continuă tricotarea pentru partea din spate, care începe cu clinul care se formează prin scăzăturile ce se fac pe o parte şi pe alta a clinului, iar pentru piciorul pantalonaşului se adaugă ochiuri sau se sporeşte într-o parte şi alta a clinului după cerinţele tiparului.
305

Se continuă tricotarea cu scăzături pînă la terminarea clinului, apoi se lucrează în linie dreaptă pînă în talie, unde se face o bentiţă cu elastic sau cu găurele, ca la faţa pantalonaşului. Se unesc apoi cele două părţi pe linia de şold cusute pe muchie sau cu cusătură descălcată pe dos. În talie se introduce un elastic dacă marginea este dublă, sau un şiret dacă marginea are găurele. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

306

Copii – Pantalonaş şpilhozen
Spilhozenul este un pantalonaş cu plătcuţă şi bretele în faţă, iar în spate cu elastic. El se poartă atît de fetiţe, cît şi de băieţi, de la vîrsta de 7-8 luni, pînă la peste 7 ani.

Pentru pantalon se foloseşte tiparul de pantalon-chilot. Modul de tricotare Tricotarea spilhozenului se face la fel cu pantalonul chilot. Bentiţele sînt fîşii de lăţimi variabile între 3-5 cm. Plătcuţa este un dreptunghi de circa 6 x 10 cm. Pe ea se pot face diverse figurine sau modele româneşti. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.
307

Copii – Pantalonaş scurt pentru băieţi
Pantalonaşul scurt este purtat de băieţi, începînd de la vîrsta de 2 ani şi pînă la 7-8 ani.

Pentru desenarea tiparului de pantalonaş putem folosi măsuri gata stabilite sau luate direct pe corp. Măsurile stabilite pentru băieţi în etate de 3 ani sînt următoarele: Lungime = 22 cm Grosimea şoldurilor = 62 cm Aceste măsuri cresc în raport cu vîrsta copiilor, după cum urmează: Lungimea creşte cu cîte 2 cm pentru fiecare an. Grosimea şoldurilor creşte cu cîte 4 cm pentru fiecare an. Tiparul de faţă a pantalonaşului scurt Desenarea cadrului. Pentru desenarea acestui tipar construim un unghi drept cu laturile nedefinite în partea stîngă a hîrtiei şi-l însemnăm cu litera A. Din punctul A în jos, pe linia verticală, aplicăm măsura de lungime a pantalonilor şi însemnăm punctul cu litera B. Din punctul B desenăm spre dreapta o linie orizontală. Aplicăm apoi, pe liniile orizontale, din punctele A şi B spre dreapta, 1/3 din măsura de grosime a şoldurilor şi punem cîte un punct. Însemnăm punctul de pe linia orizontală A cu litera C şi cel de pe linia orizontală B cu litera D. Unim printr-o linie verticală punctul C cu D, formînd un cadru dreptunghiular, în interiorul căruia vom desena tiparul de faţă şi spate al pantalonului scurt.

308

Linia de răscroitură a piciorului. Aceasta o formăm măsurînd din punctul B în sus, pe linia verticală, 1/4 din distanţa B-D. Locul aflat îl însemnăm cu litera E. Acest punct indică adîncimea răscroiturii piciorului. Măsurăm apoi din punctul D spre stînga, pe linia orizontală, 1/4 din distanţa B-D minus 1 cm şi punem un punct pe care-l însemnăm cu litera F, care indică lărgimea răscroiturii piciorului. Unim, apoi, printr-o linie uşor adîncită, punctele E şi F, formînd astfel linia de răscroitură a piciorului. Cusătura interioară a piciorului. Aceasta o formăm măsurînd din punctul D în sus, pe verticală, 1/4 din distanţa B-D, minus 1 cm. Locul aflat îl însemnăm cu litera G. Acest punct marchează înălţimea cusăturii piciorului. Unim apoi acest punct printr-o linie oblică cu punctul F, formînd astfel linia de cusătură a piciorului. Linia de mijloc a feţei. Aceasta o construim măsurînd din punctul C spre stînga 1/10 din măsura de grosime a şoldurilor, minus 1 cm. Locul stabilit îl însemnăm cu litera H. Acest punct indică mijlocul feţei. Unim apoi punctul H cu punctul G printr-o linie adîncită în partea de jos, aşa ca pe tipar, construind astfel linia de mijloc a feţei. Linia de talie o formează linia orizontală, din punctul A pînă la punctul H.

309

Tiparul de spate al pantalonaşului scurt. Partea din spate prezintă linii comune cu faţa, cu excepţia liniilor de talie şi mijloc, pe care trebuie să le desenăm. Linia de mijloc a spatelui o formăm măsurînd din punctul C spre stînga, pe linia orizontală, 1/2 din distanţa cuprinsă între punctul C şi punctul H. Locul aflat îl însemnăm cu un punct, pe care-l însemnăm cu litera I. Punctul I indică mijlocul spatelui. Unim apoi acest punct printr-o linie oblică, cu punctul G, formînd astfel linia de mijloc a spatelui. Linia de talie o reprezintă linia A-I. Modul de tricotare. Tricotarea pantalonaşului scurt se face începînd cu linia de talie, care poate rămîne dreaptă ca în model, sau se poate începe cu o margine lucrată cu punct de semielastic pe o lăţime de 2-3 cm. Se urmăreşte linia tiparului pentru fiecare parte separat, sau se poate tricota într-o singură bucată, o parte de faţă şi de spate unite pe linia A-E. Pe linia de talie se fac butoniere, dacă pantalonaşul se prinde de bluziţă, făcînd un costumaş, sau i se pun bretele şi se poate purta cu orice bluză sau pulovăr. Pentru tricotare se pot folosi diverse puncte: punct de jerseu, punct leneş, punct de ţesătură, punct de jerseu răsucit şi altele, după gustul fiecăruia. “Tricotaje de mînă”, Ana Popescu, Ed. Tehnică, 1966.

310

Cardigan clasic – Model nr. 1
Cine preferă îmbrăcămintea simplă, care nu este supusă capriciilor modei, îşi va pregăti cu siguranţă acest cardigan fin, cu linii clasice, uşor de purtat. Nota modernă o primeşte de la decolteul fără guler sau bantă, de la mîneca şapte-optimi şi marginile feţelor, dublate cu acelaşi material.

Furnituri: circa 350 g lînă, andrele nr. 2 şi 2 1/2, opt nasturi. Mărimea: circumferinţa pieptului circa 95 – 96 cm. Lărgimea cardiganului încheiat circa 104 cm, lungimea la mijlocul spatelui 57 cm. Model: I. Marginea de jos şi manşetele se lucrează în „punct de elastic” 1 ochi pe faţă, 1 ochi pe dos. II. Restul: „punct de jerseu răsucit”. (Atît la modelul I, cît şi la modelul II ochiurile tricotate pe faţă se iau din spatele andrelei).

311

Măsura: 32 ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm din modelul II. Spatele: Începem cu 150 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm 7 cm cu modelul I. Continuăm cu andrele nr. 2 ½ şi modelul II. Creştem la ambele margini ale lucrului, la cîte 4 cm, de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 162 ochiuri. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 32 cm de la marginea de jos, scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri , X de 6 ori cîte 1 ochi, pr urmă tricotăm 2 rînduri fără scăderi. Repetăm încă o dată de la X. Mai scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Rămîn 124 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm, măsuraţi vertical, creştem aici şi începînd de la cîte 1 ½ cm, la ambele margini, de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 136 ochiuri. Umărul: La 51 cm măsuraţi de jos scădem, la începutul rîndurilor următoare, de 24 ori cîte 3 ochiuri şi de 10 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 44 ochiuri la mijloc. Încheiem. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 86 ochiuri pe andrele nr. 2. Tricotăm 7 cm cu modelul I. La 2 cm de jos formăm prima butonieră. Tricotăm 5 ochiuri de la marginea dreaptă şi din 4 ochiuri facem butoniera. Următoarea butonieră o formăm la 7 cm în ultimele 2 rînduri ale elasticului. După a doua butonieră continuăm cu andrele nr. 2 ½ , adăugînd în rîndul întîi, la marginea dreaptă, 12 ochiuri. Vor fi 98 ochiuri. În rîndurile pe faţă tricotăm, începînd de aici, aceste 12 ochiuri pe faţă, ridicăm 1 ochi, luîndu-l din spatele andrelei şi continuăm pe faţă pînă la sfîrşitul rîndului. În felul acesta tricotăm toată faţa. În această dublură a marginii feţei formăm încă 6 perechi de butoniere, la distanţa de 6 ½ cm una de alta; tricotăm de la margine 4 ochiuri, din 4 ochiuri facem o butonieră, tricotăm 4 ochiuri, ridicăm 1 ochi, tricotăm 4 ochiuri, din 4 ochiuri facem o butonieră şi sfîrşim rîndul. La marginea stîngă creştem la cîte 2 cm, de 10 ori cîte 1 ochi. Vor fi 108 ochiuri. La 29 cm măsuraţi de jos lucrăm, în locul pensei de la piept, cu rînduri prescurtate: pe faţa lucrului tricotăm de la începutul rîndului 66 ochiuri, restul rămîne pe andreaua stîngă, întoarcem şi tricotăm pe dos
312

tot aceste 66 ochiuri. Rîndul următor: 73 ochiuri pe faţă, întoarcem, tricotăm tot aceste 73 ochiuri pe dos. Rîndul următor: 80 ochiuri pe faţă, întoarcem şi tricotăm 80 ochiuri pe dos. Continuăm în felul acesta, tricotînd tot la două rînduri cu cîte 7 ochiuri mai mult pînă ce tricotăm iar cu toate ochiurile rîndului. Răscroiala mînecii: Cînd marginea laterală are aceeaşi înălţime ca şi aceea a spatelui pînă la răscroiala mînecii, scădem la marginea exterioară la cîte două rînduri 7 ochiuri, o dată 3 ochiuri, de trei ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. Rămîn 85 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm, măsuraţi vertical, creştem aici şi începînd de aici la cîte 1 cm, de 9 ori cîte 1 ochi. Răscroiala gîtului: Între timp, cînd marginea interioară este de 41 cm de la adăugarea ochiurilor, încheiem la începutul rîndului următor 25 ochiuri. Scădem apoi la cîte 2 rînduri, la începutul lor, o dată 4 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 5 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. Urmăm drept înainte. Umărul: Cînd faţa este de 50 cm de la marginea de jos, scădem la marginea exterioară, la cîte 2 rînduri, de 7 ori cîte 4 ochiuri, apoi cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Partea stîngă a feţei: Se lucrează inversat şi fără butoniere. De reţinut: Deoarece am format sub răscroiala mînecii un unghi de 2 ½ cm prin rîndurile prescurtate, vom avea începînd de aici, 2 măsuri diferite. Marginea laterală este mai scurtă, cea interioară mai lungă, respectiv mai înaltă. Mîneca: Începem cu 78 ochiuri pe andrele nr. 2. Tricotăm 5 cm cu modelul nr. I. Continuăm cu andrele nr. 2 ½ cu modelul II. Creştem la ambele margini ale lucrului, la cîte 6 rînduri, de 23 ori cîte 1 ochi. Vor fi 124 ochiuri. Cînd mîneca are 35 cm de la marginea de jos – sau altă măsură necesară antebraţului – scădem la începutul rîndurilor următoare, de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 12 ori cîte 2 ochiuri. * de 10 ori cîte 1 ochi, apoi urmează 2 rînduri fără scădere. Repetăm încă o dată de la *. Scădem mai departe: de 18 ori cîte 1 ochi, de 6 ori cîte 2 ochiuri, şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 18 ochiuri. Încheiem. Călcăm bucăţile tricotate, le montăm. Îndoim marginea inferioară a feţelor de-a lungul ochiurilor ridicate şi tivim. Butonierele prinse duble le festonăm. Pe 3 ochiuri începem o bantă lucrată în bie. Creştem la începutul rîndurilor lucrate pe faţă cîte 1 ochi, la începutul celor lucrate pe dos cîte 2 ochiuri, pînă avem 15 ochiuri. Începînd de aici creştem mai departe cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe faţă, iar la începutul celor tricotate pe dos, scădem cîte 1 ochi. În felul acesta cele 15 ochiuri de pe andrea nu se înmulţesc, dar nici nu scad. Cînd banta este cu circa 10 cm mai scurtă decît înconjurul gîtului pînă la îndoitura tivului, scădem la începutul rîndurilor tricotate pe faţă cîte 2 ochiuri, iar la începutul celor pe dos cîte 1 ochi, pînă rămîn 3 ochiuri. Încheiem. Călcăm banta fără a o întinde, o coasem, culcată cu faţa pe
313

faţa cardiganului în jurul răscroielii gîtului. Cornelia Both şi Martha Recht. O răsfrîngem şi o tivim cu puncte invizibile. “Tricotaje de mînă”. Ed. Coasem nasturii. Tehnică. 1959 314 . dar numai de la un tiv al feţei pînă la celălalt tiv.

bordo-ivoriu. circa 15 cm mătase subţire pentru dublura gulerului.Jachetă pepit – Model nr. care se lucrează la fel ca punctul suedez. lungimea la mijlocul spatelui. 315 . 2 ½ . 60 cm (circumferinţa pieptului 96 – 98 cm). Mărimea: Lărgimea jachetei încheiată circa 104 cm. 7 nasturi. dar se poate confecţiona şi cu mîneci lungi. bleumarin-alb. Model: I. fără guler. Restul pepit. II. Combinaţiile de culori negru-alb. Furnituri: Circa 280 g lînă de culoare deschisă şi circa 320 g lînă de culoare închisă. andrele nr. după schema alăturată. brun-bej dau impresia unei ţesături. Jacheta are mîneci şapte-optimi. Tivurile de jos se tricotează în „punct de jerseu”. 2 Această jachetă elegantă se tricotează într-un model pepit „Pied-de-poule”.

cu rînduri prescurtate (avem 116 ochiuri pe andrea). Rămîn 107 ochiuri. Continuăm cu modelul II. la 37 cm măsuraţi de la marginea de jos. de 10 ori cîte 1 ochi. După 3 cm tricotăm atît pe faţă. de 3 ori cîte 1 ochi. Marginea dreaptă o continuăm înainte şi la 3 cm de la adăugarea ochiurilor formăm prima pereche de butoniere: tricotăm 4 ochiuri de la margine. mereu la cîte 5 cm. Facem în total 7 perechi de butoniere. de 8 ori cîte 1 ochi. de 10 ori cîte 4 ochiuri şi de 11 ori cîte 3 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 78 de ochiuri. încheiem 16 ochiuri în mijlocul rîndului. Vom avea 117 ochiuri. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 40 cm de la marginea de jos. Continuăm drept înainte. Apoi creştem la cîte 2 cm de 10 ori cîte 1 ochi. La marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri.Măsura: 35 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm. continuăm apoi cu modelul II după schema dată (ochiul care începe şi cel care sfîrşeşte rîndul nu se includ în model). din 7 ochiuri facem o butonieră. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Rămîn 146 ochiuri. la începutul rîndurilor următoare. La marginea stîngă (cea exterioară) scădem la cîte 5 cm de 3 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Aici. tricotăm 10 ochiuri şi din 7 ochiuri facem o a doua butonieră. cîte 4 ochiuri pînă se epuizează toate ochiurile. Spatele: Începem cu 162 ochiuri de culoare închisă. Scădem la ambele margini ale lucrului. restul rămîne 316 . Rămîn 156 ochiuri. de 2 ori cîte 7 ochiuri. Vor fi 162 de ochiuri. şi începînd de aici. Între timp. la 63 cm. Urmează pe faţa şi dosul lucrului cîte 1 rînd de ochiuri pe dos. Vor fi 176 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare. Celelalte perechi de butoniere sunt la 7 ½ cm una de alta. De aici creştem la cîte 2 cm. lucrăm. cît şi pe dosul lucrului cîte 1 rînd de ochiuri pe dos şi totodată adăugăm la marginea dreaptă (cea interioară) 32 ochiuri. În rîndul următor tricotăm pe faţa lucrului 66 ochiuri. Umărul şi răscroiala gîtului: La 58 cm măsuraţi de jos scădem la ambele margini. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi terminăm cele 2 bucăţi separat. pînă ce răscroiala mînecii are pe verticală 10 cm. în locul pensei de la piept. Vor fi 110 ochiuri. Între timp. la cîte 1 cm. creştem la ambele margini. cu lînă de culoare închisă. la începutul lor.

Călcăm puternic părţile tricotate cu ajutorul unei cîrpe ude şi le montăm. Cînd mîneca are 41 cm de la marginea de jos. de 10 ori cîte 1 ochi. Feţele le îndoim în afară pe o lărgime de 4 ½ cm. încheiem la începutul rîndului următor 31 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii are. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Tricotăm pe faţa lucrului 104 ochiuri. de 10 ori cîte 1 ochi la marginea exterioară. Întoarcem. întoarcem ş. la cîte 2 rînduri. le coasem sus şi jos. Cele trei margini drepte ale gulerului le îndoim cîte 1 cm şi căptuşim gulerul cu mătase. pe verticală. Tot la 2 rînduri tricotăm cu 10 ochiuri mai mult pînă ce în sfîrşit lucrăm iar cu toate ochiurile rîndului.a. Coasem nasturii. lucrînd în cele din urmă cu toate ochiurile rîndului. Creştem la ambele margini. coasem o mică cheutoare. de 6 ori cîte 2 ochiuri. pe verticală 7 cm. sau altă măsură necesară antebraţului. Tricotăm 10 cm drept înainte. Rămîn 20 ochiuri. la circa 4 cm de la marginea interioară a feţelor. Rămîn 93 ochiuri. le răsfrîngem şi le tivim.d. începînd de aici. cînd marginea interioară (cea din dreapta) are 52 cm de la adăugarea ochiurilor.a. o dată 3 ochiuri. vom avea începînd de aici 2 măsuri diferite. Marginea laterală va fi mai scurtă. cît şi pe dosul lucrului. cîte 1 rînd de ochiuri pe dos. Cea punctată arată înălţimea scăzută (aici 6 cm). Răscroiala gîtului: Între timp. 17 cm. Butonierele le festonăm prinse cîte 2. Aşezăm gulerul cu rîndul cu care l-am încheiat în răscroiala gîtului. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Încheiem. pe urmă continuăm cu modelul II. cea plină arată umărul real obţinut de 8 ½ cm. Tivurile de jos le îndoim şi le coasem cu puncte invizibile. 317 . revenim asupra acestor 76 ochiuri. ca să nu se răsfrîngă colţul feţei. Întoarcem. scădem la marginea exterioară. Apoi tricotăm atît pe faţă. De reţinut: Deoarece am format sub răscroiala mînecii un unghi de circa 2 ½ cm prin rîndurile prescrutate. de 14 ori cîte 1 ochi. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Gulerul: Începem cu 148 ochiuri cu modelul II. la cîte 2 cm. de 2 ori cîte 4 ochiuri. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele 2 linii ale umărului. de 2 ori cîte 2 ochiuri. de 4 ori cîte 4 ochiuri. Răscroiala mînecii: Cînd faţa are 40 cm de la marginea de jos.m. Tricotăm 3 cm cu modelul I. la cîte 2 rînduri. de 5 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi.pe andreaua stîngă. pe urmă lucrăm cu rînduri prescurtate. cînd răscroiala mînecii are. restul rămîne pe andreaua stîngă. Încheiem. În rîndul următor tricotăm 76 ochiuri. pe urmă la cîte 2 rînduri. tricotăm 60 ochiuri. Întoarcem. scădem la marginea exterioară. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Umărul: Între timp. de 20 ori cîte 1 ochi. În următorul rînd tricotăm 86 ochiuri. respectiv mai înaltă. Întoarcem şi tricotăm 80 ochiuri ş. Vor fi 134 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri. întoarcem. Mîneca: Începem cu 94 ochiuri din culoarea mai închisă.d. o dată 9 ochiuri.m. tricotăm 70 ochiuri. o dată 3 ochiuri. de 5 ori cîte 5 ochiuri şi 4 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. La partea de sus a părţii cu butoniere. iar sub guler un nasture mic. tricotăm tot aceste 66 ochiuri pe dos. Această margine urmează drept înainte. cea interioară mai lungă. În fiecare rînd tricotăm cu 10 ochiuri mai mult. creştem aici şi.

Ed. Cornelia Both şi Martha Recht. 1959 318 .“Tricotaje de mînă”. Tehnică.

Banta de la butoniere. garnitura mînecilor şi a buzunarelor „punct de orez lungit”. 3 şi 6 nasturi. lungimea jachetei la mijlocul spatelui circa 70 cm. Gaica.Jachetă raglan – Model nr. Model: I. II. jacheta fiind încheiată la nasturi. circa 108 cm. O bantă lată înconjoară feţele. În realitate. 3 Această jachetă frumoasă şi practică are două buzunare mari care par aplicate. andrele nr. sunt lucrate împreună cu feţele. nasturi şi gît. este aşezată mai jos de linia taliei. Furnituri: Circa 600 g lînă de grosime mijlocie. lărgimea. 319 . Marginea de jos şi manşetele se lucrează în „punct de elastic”. Mărimea: Circumfeinţa pieptului circa 94 – 96 cm. formată din două bucăţi.

Vom avea 142 ochiuri. 1 ochi pe dos. pînă se termină toate ochiurile. Începînd de aici tricotăm cele 41 ochiuri dintre cele cîte 2 ochiuri pe dos. La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 1 ochi. III. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. Între timp. Rîndurile 2 şi 3 se repetă. Pe rîndurile de pe dosul lucrului tricotăm ochiuri pe faţă deasupra celor tricotate pe faţă şi ochiuri pe dos deasupra ochiurilor pe dos. cu modelul II pe distanţa de 4 cm. la marginea dinspre gît scădem la cîte 2 rînduri. de 6 ori cîte 1 ochi. Răscroiala mînecii raglan: La 38 cm măsuraţi de jos scădem la începutul celor 2 rînduri următoare cîte 6 ochiuri. încheiem 14 ochiuri la mijloc. Repetăm încă de 14 ori de la*. Continuăm cu modelul III. dar tricotăm cîte 2 ochiuri pe dos la ambele margini ale buzunarului.Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. 41 pe faţă. 2 pe dos. *tricotăm 2 rînduri fără scăderi. luăm una dintre părţi pe o andrea de rezervă şi încheiem fiecare bucată separat. Tricotăm drept. de 2 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 2 ochiuri. Aici. pentru a forma garnitura buzunarului. ochiul care încheie rîndul. tricotăm 1 ochi pe dos. Pe faţa lucrului vom avea următoarea împărţire a ochiurilor: ochiul începător. Continuăm cu modelul III şi tricotăm drept 14 cm măsuraţi de la marginea de jos. La începutul rîndurilor următoare scădem de 54 ori cîte 1 ochi. Spatele: Începem cu 130 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. 320 . Partea dreaptă a feţei: Începem cu 72 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. 14 pe faţă. iar deasupra ochiului pe dos tricotăm 1 ochi pe faţă. la începutul lor. la distanţe de 4 cm. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe dos. şi începînd de aici creştem la ambele margini. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe faţă. la 65 cm măsuraţi de la marginea de jos. Restul jachetei se tricotează în „punct de jerseu”. 2 ochiuri pe dos. Măsura: 28 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul III. La marginea exterioară continuăm scăderile conform explicaţiilor date. deasupra ochiului pe dos. 11 ochiuri pe faţă. pînă ce lucrul nostru are 12 cm de la marginea de jos.

scădem la începutul rîndului. tricotăm pe urmă şi restul de 14 ochiuri. La 3 cm de la început şi începînd de aici la cîte 8 cm. În acelaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii. Sfîrşim cu 1 rînd de ochiuri pe faţă şi lăsăm lucrul la o parte. creştem marginea exterioară (cea din stînga) începînd de la 14 cm. Începînd de aici scădem la această margine. Vor fi 78 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor lucrate pe faţă pentru răscroiala gîtului: la 38 cm de la marginea de jos şi începînd de aici mereu la al 4-lea rînd lucrat pe faţă. 321 . Banta va fi atît de lungă încît. scădem 6 ochiuri la începutul rîndului următor lucrat pe dos. Lăsăm lucrul de o parte. la cîte 4 rînduri. La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 6 ochiuri. apoi mereu la al doilea rînd lucrat pe dos. apoi tot la al 2-lea rînd lucrat pe faţă. cîte 1 ochi. de 26 ori cîte 1 ochi. Banta: Începem cu 27 ochiuri cu modelul II. Această margine mai scurtă vine în faţa jachetei. Răscroiala mînecii raglan şi răscroiala gîtului: La aceeaşi înălţime ca la spate. (Dacă întrebuinţăm nasturi mai mici. în afară de cele 25 ochiuri din mijloc. pe care le lucrăm pînă la sfîrşit în „punct de orez prelungit”. Gaica: (două bucăţi) Începem cu 15 ochiuri şi tricotăm 24 cm. Tricotăm 8 cm cu modelul I. Creştem la ambele margini. Tricotăm pe dos ochiurile de la începutul rîndului şi continuăm pe aceeaşi andrea ochiurile căptuşelii buzunarului. Repetăm de la * pînă se termină toate ochiurile. Continuăm cu modelul III. Partea stîngă a feţei: Se lucrează inversat. formăm butonierele în număr de 5. de 15 ori cîte 1 ochi şi începînd de aici. Mîneca dreaptă: Începem cu 69 ochiuri. încheiem 41 ochiuri şi continuăm pe faţă pînă la sfîrşitul rîndului. la începutul fiecărui rînd lucrat pe dos. la cîte 2 rînduri. tot pe dos. de 10 ori cîte 1 ochi şi de aici la începutul fiecărui rînd lucrat pe faţă. tricotăm 10 ochiuri de la margine şi facem butoniera din 7 ochiuri). adică la cîte 4 cm de 6 ori cîte 1 ochi. tricotăm rîndul următor pe faţa lucrului astfel: tricotăm 14 ochiuri pe faţă. pe urmă scădem raglanul la fel ca la spate. Vor fi 121 de ochiuri. Pe urmă scădem la începutul rîndurilor următoare *de 2 ori cîte 1 ochi şi de 2 ori cîte 2 ochiuri. Lucrăm drept pînă ce mîneca are 40 cm de la marginea de jos. cîte 5 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. pînă se termină toate ochiurile. puţin întinsă. La începutul celor 2 rînduri din urmă scădem cîte 1 ochi (41 ochiuri). Continuăm faţa. scădem de 6 ori cîte 1 ochi. Între timp. Pe andrele separate montăm 43 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 13 cm cu modelul III. Începînd de aici tricotăm tot rîndul în „punct de jerseu”. la 38 cm măsuraţi de la marginea de jos. să înconjoare marginile interioare ale jachetei. de 27 ori cîte 1 ochi. la începutul lor. Mîneca stîngă se tricotează inversat. la fel ca la spate. Tricotăm 9 ochiuri de la margine şi din 9 ochiuri facem butoniera. la marginea dreaptă însă numai pînă la 69 cm măsuraţi de la marginea de jos.Cînd buzunarul are 16 cm de la marginea de jos. la începutul lui.

Coasem banta de marginea interioară a feţelor.Călcăm părţile tricotate şi le montăm. coasem nasturii. susţinîndu-l puţin spre sub braţ. 1959 322 . Coasem raglanul feţelor. Cornelia Both şi Martha Recht. ascunse. (îl încreţim uşor) de mînecă – cele trei margini libere ale căptuşelii buzunarului le coasem cu puncte mici. “Tricotaje de mînă”. Ed. Aşezăm cele două părţi ale găicii în cusăturile laterale ale jachetei. întinzînd-o puţin. lăsînd găicii puţin joc liber. ceva mai jos de linia taliei. Tehnică. Suprapunem colţurile şi le prindem cu un nasture. Festonăm butonierele. Mîneca vine cu partea mai scurtă în faţă.

3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *. Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi circa 104 cm. andrele nr. Repetăm de la*. 4 Cardiganul prezentat aici are un guler mare răsfrînt şi un interesant motiv în „cruciuliţe”. Banta de elastic. 323 . formînd un uşor bluzeu. cît şi la guler.Cardigan cu guler – Model nr. Rîndul 7: 1 ochi pe faţă. Repetăm de la *. Model: I. luîndu-l din faţa andrelei. lungimea la mijlocul spatelui circa 63 cm. Rîndul 9: 2 ochiuri pe faţă. *1 ochi pe dos. apoi primul ochi şi în sfîrşit al doilea ochi (ca la rîndul 5). atît în faţă. Rîndul 5: *1 ochi pe dos. 2) şi 8 nasturi. 3 ochiuri pe faţă. Benţile se tricotează în „punct de elastic”. din cele 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: *1 ochi pe dos. Repetăm de la *. Repetăm de la *. Rîndul 11: 2 ochiuri pe faţă. tricotăm întîi al treilea ochi pe faţă luîndu-l din faţa andrelei. Mărimea: Circumferinţa pieptului: 96 – 98 cm. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. Modelul cardiganului: rîndul 1: *3 ochiuri pe faţă. 2 şi 3 (avem nevoie de 6 – 8 andrele lungi nr. Furnituri: Circa 650 g de lînă de grosime mijlocie. deasupra ochiului pe dos tricotăm 1 ochi pe dos. apoi primul şi pe urmă al doilea ochi. Abia după ce am tricotat toate trei ochiurile dăm drumul de pe andreaua stîngă. După al 12-lea rînd urmează din nou rîndul întîi. *1 ochi pe dos. Din cele 3 ochiuri pe faţă tricotăm întîi al treilea ochi pe faţă. II. îl susţine puţin în partea de jos. Repetăm de la *. Banta este lucrată în colţ. lucrată într-o singură bucată. *1 ochi pe dos.

cu andrele nr. la începutul lor. Buzunarul: în rîndul următor tricotăm 19 ochiuri pe faţa lucrului. Montăm pe alte andrele 44 ochiuri pentru căpuşeala buzunarului şi tricotăm 11 cm în „punct de jerseu”. Tricotăm 21 ochiuri de la marginea stîngă. Rămîn 116 ochiuri. Continuăm faşa. însă acum cu modelul cardiganului (atenţie la continuitatea modelului!) şi sfîrşim cu restul de 19 ochiuri. pe andrele nr. Lucrăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii este de 12 cm măsuraţi vertical. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 82 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor. o dată 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 324 . apoi scădem la cîte 2 rînduri. Rămîn 38 ochiuri la mijloc. 10 ochiuri. La începutul celor 2 rînduri din urmă. 3. scădem cîte 1 ochi (42 ochiuri). Încheiem. Lăsăm lucrul de o parte. Tricotăm drept 11 cm cu modelul I. Răscroiala mînecii: La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 9 ochiuri şi în rîndurile care urmează încă de 12 ori cîte 1 ochi. la marginea stîngă. tricotăm cele 21 ochiuri rămase. o dată 3 ochiuri. Vom avea din nou 82 de ochiuri pe andrea. Aici şi începînd de aici creştem la cîte 3 cm. Umărul: Cînd spatele are 56 cm de la marginea de jos. Tricotăm drept 36 cm cu modelul I. de 3 ori cîte 1 ochi. pe ambele margini ale lucrului. 3. de 14 ori cîte 6 ochiuri. Sfîrşim cu 1 rînd pe faţă şi lăsăm lucrul de o parte. Răscroiala mînecii: La 36 cm măsuraţi de la marginea de jos. scădem în rîndul următor. luăm 42 ochiuri pe o andrea de rezervă. Vom avea 122 ochiuri. lucrăm în continuare cu ochiurile căptuşelii buzunarului. (Ochiurile buzunarului rămîn mai departe pe andreaua de rezervă).Măsura: 30 ochiuri şi 36 rînduri = 10 cm din modelul I. Spatele: Începem cu 146 ochiuri.

o dată la 3 rînduri. o dată 3 ochiuri. ca la spate. de 5 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Cînd mîneca are 43 cm de la marginea de jos (sau altă măsură necesară antebraţului) scădem la începutul celor 2 rînduri următoare 3. o dată 2 ochiuri. de 21 ori cîte 1 ochi. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este cu 1 cm mai înaltă decît a spatelui. Răscroiala gîtului: Cînd marginea interioară. 2. Tricotăm drept 4 rînduri. are 51 cm de la marginea de jos. 2. de la cusătură laterală la cusătură laterală. Gulerul: Începem cu 102 ochiuri pe andrele nr. cea din dreapta. de 6 ori cîte 2 ochiuri. fără a apăsa cu fierul. Tricotăm drept înainte. Rămîn 62 ochiuri. colţul să vină la marginea feţei. 8 butoniere orizontale. scădem la începutul rîndului următor 4 ochiuri. Urmează încă 4 rînduri fără scăderi.ochi. Tricotăm 3 cm cu modelul II. Tricotăm 3 ½ cm cu modelul II. formăm umărul scăzînd cîte 6 ochiuri de la marginea exterioară. Banta: Ridicăm la marginea de jos a spatelui. 3 cu modelul I. Continuăm cu andrele nr. Mîneca stîngă: Începem cu 70 ochiuri pe andrele nr. La jumătatea lăţimii formăm la 1 ½ cm de la marginea de jos şi începînd de aici la cîte 7 ½ cm. corespunzătoare mărimii 325 . Lucrînd rîndurile dusîntors tricotăm 3 ½ cm cu modelul I. Partea stîngă a feţei: se lucrează inversat. 152 ochiuri pe o andrea nr. Aburim uşor părţile tricotate. Pe a treia andrea ridicăm 100 ochiuri la marginea de jos a gulerului. La colţul gulerului putem creşte mai mult cu 1 – 2 ochiuri. Ridicăm la marginea de jos a feţei din dreapta 86 ochiuri. la ambele margini. deci din nou 220 ochiuri. Gulerul se aşează cu rîndul începător în răscroiala gîtului. Încheiem. 3 cu modelul I. pentru a menţine elasticitatea modelului. respectiv 10 ochiuri. Continuăm această margine drept înainte. cînd gulerul are 5 cm. luăm o parte din ochiuri pe o andrea de rezervă şi lucrăm cele două părţi separat. Între timp. de 38 ori cîte 1 ochi. încheiem la mijloc 30 ochiuri. Le montăm. La colţuri creştem în fiecare rînd cîte 1 ochi la sfîrşitul andrelelor. Creştem la cîte 6 rînduri. iar la marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri de 5 ori cîte 2 ochiuri şi cîte 1 ochi pînă se termină toate ochiurile. Încheiem. Acum lucrăm cu 6 andrele lungi. la cîte 3 cm. Rămîn 19 ochiuri. în total 220 ochiuri. de unde îl tricotăm luîndu-l din spatele andrelei. ridicînd firul orizontal dintre două ochiuri pe andreaua stîngă. încă cîte 1 ochi. Pe a cincea andrea 96 ochiuri la marginea de jos a feţei din stînga. Începînd de aici scădem la începutul fiecărui rînd de 36 ori cîte 1 ochi. Cînd răscroiala mînecii are 14 cm. adică de 18 ori de ambele părţi. sucindu-l. tot pe aceeaşi andrea. la marginea îngustă a gulerului. ca să se aşeze frumos. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. o dată 3 ochiuri. urmînd a scădea la începutul rîndurilor următoare: o dată 2 ochiuri. Vor fi 112 ochiuri. pe a patra andrea ochiurile celeilalte margini înguste a gulerului şi în continuare la partea inferioară a feţei din stînga. Pe urmă scădem la cîte 2 ochiuri. Creşterile le facem. creştem la marginea stîngă 1 ochi şi începînd de aici. La marginea exterioară continuăm cu scăderile ca pînă acum. Pe altă andrea ridicăm la marginea interioară şi în continuare.

putem împărţi ochiurile. 1959 326 . Cornelia Both şi Martha Recht. “Tricotaje de mînă”. 2. lucrînd cu 8 andrele. Tricotăm 3 cm cu modelul II. Încheiem. Butonierele orizontale apar verticale pe cardiganul finit.nasturilor. Vom avea 46 ochiuri. Împărţim în distaţe egale şi creştem 4 ochiuri. Banta buzunarelor: Trecem ochiurile buzunarelor lăsate pe andreaua de rezervă pe o andrea nr. Dacă ne vine greu să lucrăm cu 220 ochiuri pe o andrea. Tehnică. Ed.

Dungile uni se lucrează în verde închis. un fermoar care se poate deschide complet. este verde. Mărimea: Lărgimea cardiganului închis la fermoar de circa 107 cm. lungimea în mijlocul spatelui. Descrierea este dată în text. andrele nr. cu modelul suedez pe care-l lucrăm după schema dată. deschise jos. Cardiganul are mîneci şapte-optimi. 327 . II. Se tricotează în lung. fără guler.Cardigan cu fermoar – Model nr. 150 g lînă ivoriu şi 100 g lînă bordo. 55 ½ cm (circumferinţa pieptului circa 96 – 98 cm). Model: I. Cea mai mare parte a cardiganului se tricotează alternînd 12 rînduri verde închis în „punct de jerseu” cu 11 rînduri. fondul dungilor de culoare deschisă este ivoriu. Modelul interior este lucrat cu verde închis bordo. Gulerul în bie se tricotează în „punct de jerseu”. Gulerul de ermit. tricotat în bie. puţin evazat. 5 Frumuseţea acestui model constă în dungile gen „Biedermeier”. de ambele părţi cu un contur îngust bordo. 3. Furnituri: Circa 300 g lînă verde închis.

La marginea dreaptă creştem pentru răscroiala gîtului. La începutul următoarelor rînduri pe faţă. de 3 ori cîte 1 ochi şi la începutul celor pe dos de 3 ori cîte 7 ochiuri. tricotăm 135 328 . mereu la începutul rîndurilor pe faţă. În felul acesta vom avea exact la mijlocul spatelui o dungă uni. Vom avea 200 ochiuri pe andrea şi 18 cm de la punctul de plecare. După 2 ½ cm în „punct de jerseu” tricotăm pe faţa lucrului 1 rînd de ochiuri pe dos. Însemnăm cu un fir de altă culoare şi începînd de aici tricotăm spatele în sens opus. Spatele: Începem în partea dreaptă cu 30 ochiuri la prima dungă tricotăm. numai 8 rînduri. la cîte 2 rînduri. în „punct de jerseu”. scădem pentru umăr *la începutul fiecărui rînd pe faţă de 4 ori cîte 1 ochi. urmează un rînd pe faţă în care nu scădem. la marginea stîngă. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Lăsăm lucrul de o parte. Vor fi 156 ochiuri. Aici va fi linia de mijloc a spatelui. la marginea dreaptă creştem la începutul rîndurilor pe faţă de 5 ori cîte 1 ochi şi mereu la cîte 2 rînduri. Urmează 12 rînduri tot în culoare verde. Vor fi 30 de ochiuri. în culoare verde închis. Vor fi 186 de ochiuri (atenţie la continuitatea modelului!). la începutul rîndurilor pe faţă. Tricotăm la marginea dreaptă 2 cm drept înainte. de 3 ori cîte 3 ochiuri. Marginea stîngă urmează drept înainte. la cîte 2 rînduri. Cu alte andrele începem 6 ochiuri. Acest mic triunghi se adaugă în continuare la marginea dreaptă a lucrului lăsat. pe faţă. Rămîn 187 ochiuri. Repetăm de 4 ori de la *. după schema dată. la 23 cm de la început. Acum continuăm drept înainte.Măsura: 32 ochiuri şi 36 rînduri = 10 cm din modelul I. scădem de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 9 ori cîte 1 ochi. de 3 ori cîte 30 de ochiuri. pe dosul lucrului. pe urmă o dată 26 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri. Continuăm şi scădem încă de 2 ori cîte 1 ochi. Continuăm la marginea stîngă drept înainte. pînă avem 26 cm măsuraţi de la punctul de plecare şi 6 rînduri din dunga uni. la marginea stîngă adăugăm. în locul celor 12 rînduri verde închis. La 5 cm măsuraţi de jos adăugăm. de 9 ori cîte 1 ochi. Vor fi 200 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Începem la marginea interioară. 9 ochiuri şi urmăm această margine drept înainte. de 5 ori cîte 2 ochiuri. la marginea dreaptă creştem pentru răscroiala mînecii. Vor fi 120 de ochiuri. apoi continuăm cu dunga cu model suedez. o dată 4 ochiuri şi o dată 6 ochiuri. Între timp. cu 162 ochiuri. Cînd avem 11 cm de la începutul lucrului. Creştem la marginea dreaptă.

în culoare verde închis. Aici va fi linia de mijloc a mînecii. şi se răsfrînge în afară. La începutul rîndurilor următoare tricotate pe dos. astfel cele 46 ochiuri de pe andrea nu se vor înmulţi. Gulerul se coase în răscroiala gîtului. Partea stîngă a feţei. pînă se termină toate ochiurile. pînă se termină toate ochiurile. pînă ce încheiem cu 12 ochiuri. La începutul rîndurilor tricotate pe dos creştem de 10 ori cîte 13 ochiuri. La începutul rîndurilor pe faţă scădem o dată 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 2 ochiuri. Părţile tricotate se calcă apăsat cu fierul şi se montează. Începînd de aici creştem mai departe cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe dos. scădem mai departe cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe faţă. Tricotăm în bie în „punct de jerseu”. Tricotăm drept înainte pînă ce avem 19 cm de la punctul de plecare. Tivul de jos. aşezăm fermoarul. dar nici nu vor scădea. scădem în aceeaşi măsură în care am crescut pînă acum. pînă avem 46 ochiuri. Cele 135 ochiuri le luăm pe o andrea de rezervă şi sfîrşim mai întîi bucata mai mică. pînă avem 28 cm de la începutul lucrului. dar la începutul celor tricotate pe faţă scădem cîte 1 ochi. măsuraţi vertical. Vor fi 187 ochiuri. Gulerul: Începem cu 1 ochi.ochiuri pe dos şi încheiem 20 ochiuri. Rămîn 120 ochiuri. La începutul rîndurilor pe faţă creştem cîte 2 ochiuri. La începutul rîndurilor pe faţă scădem după indicaţiile date. apoi creştem la începutul rîndurilor pe faţă de 20 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Însemnăm acest loc şi începînd de aici tricotăm în sens opus. încheiem cîte 30 ochiuri. Mîneca: Începem la punctul însemnat cu „A” pe tipar. tivul mînecilor şi al celor două feţe se îndoaie cu 2 ½ cm şi se prinde cu puncte invizibile. 329 . la începutul celor pe faţă tricotăm 2 cm drept înainte. Cînd marginea mai lungă este de 48 cm. se tricotează în sens opus. cu 12 ochiuri. La marginea celor două feţe şi în continuare în gulerul îndoit. la începutul rîndurilor pe dos scădem de 4 ori cîte 4 ochiuri şi cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Continuăm lucrul cu cele 135 ochiuri. Tricotăm drept înainte. puţin evazat. la începutul celor tricotate pe dos cîte 1 ochi. însă scădem şi cîte 2 ochiuri la începutul rîndurilor tricotate pe dos.

330 .

Model: I. Urmează 1 ochi pe faţă. Restul se lucrează astfel: tricotăm un rînd de bază. răsucită în două. Tivul spatelui în „punct de jerseu”. în culoare bleu. scoatem firul şi îl tricotăm pe faţă. răsfrîntă. Dacă alegem bine culorile. 250 g lînă albă şi 250 g de culoarea scorţişoarei. dînd abia acum drumul ochiului de deasupra de pe andreaua stîngă. Rîndul 4: (brun) pe faţă. circa 250 g brelu. Urmează rîndul 1: (alb) pe faţa lucrului: ochiul începător * 1 ochi pe faţă. Repetăm de la *. Furnituri: Lînă mijlocie sau subţire. răsfrînte. lungimea la mijlocul spatelui 69 cm. Andrele nr. 6 Originală şi elegantă. 3. acestea se suprapun. Rîndul 5: (bleu) ca 331 . Umerii sunt rotunjiţi. Rîndul 2: (alb) pe faţă. scoatem firul şi îl tricotăm pe faşţă. Rîndul 3: (brun) ochiul începător. linia gîtului originală. lărgimea jachetei 116 cm. dînd abia acum drumul ochiului de deasupra de pe andreaua stîngă. adică cu un rînd mai jos. formează 2 buzunare mari. dînd impresia ţesăturii „tweed”. Mîneca trei sferturi se termină cu manşete mari. introducem andreaua sub ochiul următor. nasturii lipsesc.Jachetă Kuli – Model nr. II. adică cu un rînd mai jos. această jachetă se lucrează în 3 culori. Repetăm de la *. * introducem andreaua sub ochiul următor. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 – 100 cm. Se poate executa şi cu mîneci lungi. Partea de jos a feţelor. pe dosul lucrului.

mai tricotăm. la începutul lor. scădem la începutul celor 2 rînduri următoare cîte 4 ochiuri. Între timp. Vom avea 80 de ochiuri pe andrea. La începutul rîndului următor scădem 1 ochi. Cele 27 ochiuri urmează drept înainte pînă ce marginea interioară are 77 cm de la adăugarea ochiurilor şi 30 cm de la împărţire. de 4 ori cîte 1 ochi. Aici. scădem la marginea exterioară. baza modelului. Încheiem. 3 rînduri în „punct de jerseu”. Aceste 12 rînduri se repetă. Tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Rîndul 11: (bleu) ca rîndul 3. la ambele margini. la marginea stîngă scădem la 8 şi 15 cm cîte 1 ochi (63 ochiuri). Rîndul 9: (brun) ca rîndul 1. şi de aici mereu la cîte 2 rînduri. la 69 cm măsuraţi de la marginea de jos. scădem la începutul rîndurilor următoare de 14 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 2 ochiuri. Tricotăm 4 cm în „punct de jerseu”. Repetăm de 3 ori de la *. pînă ce răscroiala mînecii are pe verticală 11 cm. luînd ochiurile de la spatele andrelei. Rămîn 106 ochiuri. continuînd această margine drept înainte pînă la sfîrşit. creştem la cîte 2 cm. pe urmă mai tricotăm 1 rînd pe faţă pentru baza modelului. Încheiem. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 65 ochiuri cu firul bleu. Rîndul 10: (brun) ca rîndul 2. Rîndul 7: (alb) ca rîndul 3. la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 2 ochiuri * de 2 ori cîte 1 ochi. Vom avea 114 ochiuri. Marginea dreaptă (cea interioară) urmează drept. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 43 cm de la marginea tivului.rîndul 1. Revenim asupra rîndului începător. La 8 cm măsuraţi de la marginea tivului şi începînd de aici la cîte 10 cm creştem la ambele margini. începînd şi sfîrşind cu 1 rînd pe faţă. apoi continuăm cu modelul II cu firul alb. pe urmă tricotăm 3 rînduri fără scăderi. Spatele: Începem cu 116 ochiuri în culoare bleu. şi începînd de aici. creştem aici şi. Rîndul 8: (alb) ca rîndul 2. Cînd răscroiala mînecii are 12 cm. Rîndul 12: (bleu) ca rîndul 2. la începutul rîndului. sfîrşind cu un rînd pe faţă. împărţim ochiurile în două. ca acolo unde a fost dosul lucrului să fie acum faţa. 4 ochiuri. Măsura: 21 ochiuri şi 52 rînduri = 10 cm din modelul II. de 9 ori cîte 1 ochi. urmează 2 rînduri fără scăderi. Rămîn la mijloc 34 ochiuri. După ce am tricotat 22 cm sfîrşind cu modelul bleu (cînd şi pe dosul lucrului am tricotat rîndul de faţă în culoare bleu). Rămîn 90 ochiuri. Umărul: Cînd spatele are 64 cm de la marginea tivului. Rîndul 6: (bleu) ca rîndul 2. Continuăm cu modelul II. La marginea interioară tricotăm 27 ochiuri. 332 . La marginea stîngă creştem la căte 9 cm de 4 ori cîte 1 ochi. Urmăm drept înainte. de 2 ori cîte 2 ochiuri *. de 5 ori cîte 1 ochi. Urmează 1 rînd pe faţă. Repetăm de 3 ori de la *. iar acolo unde a fost faţa lucrului să fie acum dosul. În următorul rînd pe dos scădem de 10 ori mereu al 11-lea ochi. Aici va fi marginea tivului îndoit. Tricotăm drept înainte. începînd de aici la fiecare 1 cm. De aici încolo continuăm cu modelul II în aşa fel. trecem restul pe o andrea de rezervă şi începînd de aici tricotăm cele două bucăţi separat. Vor fi 100 ochiuri. Răscroiala mînecii: Cînd faţa are 65 cm de la marginea de jos. În acelaşi timp adăugăm la marginea dreaptă 13 ochiuri. tot în culoarea bleu.

Scădem. tivîndu-l ½ cm. îl însăilăm la cusătura laterală. la 2. Începînd de aici continuăm în aşa fel. pe lăţime de 6 cm. După ce am tricotat lungimea necesară antebraţului (circa 45 cm) continuăm după indicaţiile date. Vor fi 90 de ochiuri. de 11 ori cîte 1 ochi. 333 . *tricotăm 2 rînduri fără scăderi. pe dosul lucrului. Întoarcem buzunarul de 22 cm pe faţă. la cîte 2 ½ cm. Scădem apoi din nou la începutul fiecărui rînd de 4 ori cîte 1 ochi. şi le coasem pe dinăuntru cu puncte invizibile. Îndoim tivul feţelor şi în continuare banda de la gît. scădem la marginea exterioară de 7 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. împreună cu manşeta de 8 cm. urmează 3 rînduri în „punct de jerseu” cu firul bleu. de ambele margini. pînă se termină toate ochiurile. Repetăm de 12 ori de la *. la marginea interioară scădem la cîte 6 rînduri.Continuăm cu ochiurile lăsate pe andreaua de rezervă. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este tot atît de înaltă ca şi aceea a spatelui. Vor fi 90 de ochiuri. sau altă lungime necesară antebraţului. de 16 ori cîte 1 ochi. La marginea exterioară formăm răscroiala mînecii ca la spate. scădem de 2 ori cîte 1 ochi. Rămîn 34 ochiuri. scădem la începutul celor 2 rînduri următoare cîte 4 ochiuri. pe dosul lucrului. pe urmă la începutul fiecărui rînd de 4 ori cîte 2 ochiuri. începînd şi sfîrşind pe faţa lucrului cu cîte un rînd tricotate pe faţă. la cîte 2 ½ cm. ca acolo unde a fost dosul lucrului să fie acum faţa. Creştem la ambele margini. Călcăm părţile tricotate. de 16 ori cîte 1 ochi. pentru mîneca trei sferturi. Mîneca lungă: Începem cu 58 ochiuri cu modelul II. Încheiem. 4 şi 6 cm cîte 1 ochi. După rîndul începător tricotăm. Rămîn 68 de ochiuri. Pensa în formă de „V” o tragem. de 10 ori cîte 1 ochi. iar la marginea interioară îl coasem de faţă. Cele două margini înguste ale benzii de la gît le bordisim şi le fixăm la ceafă. la maşină. pe urmă continuăm cu modelul II în culoare albă. la începutul lor. Cînd mîneca are 40 cm de la marginea de jos. Creştem la ambele margini. Mîneca trei sferturi: Începem cu 74 ochiuri în culoare bleu. Tricotăm 8 cm. un rînd de ochiuri pe faţă.

Jachetă cu mînecă scurtă – Model nr. Se poate îmbrăca în dimineţile mai răcoroase de vară peste o bluză subţire sau chiar şi fără bluză. 7 Lucrată din lînă roşie cu mîneci scurte. închisă în faţă cu 5 nasturi. lungimea 56 cm. andrele nr. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 92 cm. Furnituri: Circa 400 g lînă roşie. 5 nasturi. 2 ½ . această jachetă este foarte tinerească. 334 .

restul cu modelul I. formînd astfel tivul răscroielii gîtului de la spate. pe care îl îndoim pe dos şi-l coasem cu puncte invizibile de corsaj.Model: Banta cu butoniere se tricotează în „punct leneş”. de 5 ori cîte 7 ochiuri. Spatele: Montăm 120 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. la începutul rîndurilor. urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. de 2 ori cîte 6 ochiuri. Vor fi 100 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 54 cm. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Răscroiala mînecii: Avem 130 ochiuri cu care începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 6 cm. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să formăm linia umărului scăzînd pentru fiecare umăr. Cu ultimele 30 de ochiuri rămase la mijlocul spatelui tricotăm în continuare în „punct de jerseu” 2 cm în înălţime. 2 ½ şi tricotăm 3 cm înălţime în „punct de jerseu”. 335 . În total am crescut 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). Continuăm cu modelul I o bucată de 34 cm înălţime. Măsurile întrebuinţate în text vor fi considerate de la terminarea tivului adică de la rîndul de ochiuri pe dos.

la fel ca la spate. pe bentiţa cu butoniere. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu” un tiv de 3 cm înălţime. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 5 cm (de 6 ori). Continuăm 34 cm înălţime cu modelul I astfel: primele 10 ochiuri de la marginea interioară a feţei le tricotăm drept în „punct leneş”. Umărul şi răscroiala gîtului: De aici începem răscroiala gîtului scăzînd la începutul rîndurilor. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. de 4 ori cîte 2 ochiuri. iar restul ochiurilor le lucrăm cu modelul I. formînd cîte o butonieră din 2 ochiuri la distanţă de 12 cm între ele. Partea stîngă a feţei se lucrează la fel. 336 . Încheiem jacheta la maşină. îndoim pe dos tivurile şi le coasem cu puncte invizibile de corsaj. de 2 ori cîte 4 ochiuri. începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor care urmează o dată 6 ochiuri.Partea dreaptă a feţei: Montăm 70 de ochiuri pe andrele nr. de 40 ori cîte 1 ochi. Pe linia umărului scădem de 5 ori cîte 7 ochiuri. La marginea interioară a feţei. continuăm drept în „punct leneş” pînă la răscroiala gîtului iar pe linia subraţului. iar ultimele 10 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Executăm mîneca următoare la fel. În total am scăzut 15 ochiuri. dar inversat şi fără butoniere. inversat. tricotăm 5 cm în înălţime crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. o dată 16 ochiuri. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Avem 90 de ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri. Au rămas 61 de ochiuri cu care continuăm a tricota drept pînă la înălţimea totală de 52 cm. de 3 ori cîte 2 ochiuri. Continuăm cu modelul I. La răscroiala din faţă a gîtului coasem pe dos un tiv dintr-o ţesătură de mătase roşie sau dintr-o bentiţă tricotată în „punct de jerseu”. din aceeaşi lînă ca şi jacheta. de 4 ori cîte 1 ochi şi în continuare tricotăm drept. formînd tivul mînecii la fel ca pentru spate. Mîneca: Montăm 80 de ochiuri şi tricotăm drept 3 cm în „punct de jerseu”. pe această linie. Călcăm aburit.

Ed. Cornelia Both şi Martha Recht. Tehnică.“Tricotaje de mînă”. 1959 337 .

2 ½ . II. încheiată la două rînduri de nasturi avînd în faţă o garnitură şi două găici laterale. Se poate tricota din lînă gri sau culoare naturală (nevopsită) pentru a se potrivi la orice fustă sau chiar la pantalon. urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Manşetele. Furnituri: Circa 650 g lînă. Spatele: Montăm 140 ochiuri şi tricotăm 3 cm în înălţime în „punct de jerseu”. andrele nr. Model: I. 8 Jachetă gen sport. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. Măsura: 27 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. 14 nasturi. lungimea 70 cm. garnitura feţelor şi găicile se tricotează în „punct leneş”. Restul în „punct de jerseu”. Acesta formează tivul spatelui pe care îl îndoim pe dosul jachetei 338 .Jachetă cu guler şal – Model nr.

Continuăm drept 41 cm înălţime tricotînd astfel: primele 30 ochiuri de la marginea interioară a feţei le tricotăm în „punct leneş”. la înălţimea totală de 52 cm. de 2 ori cîte 2 ochiuri. adică de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos (neglijăm tivul). Rămîn 102 ochiuri cu care lucrăm drept 22 cm în înălţime. inversat şi fără butoniere. Între timp. formînd cîte o pereche de butoniere (din cîte 2 ochiuri) la distanţă de 10 cm între ele. Partea dreaptă a feţei: Montăm 85 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul la fel ca la spate. Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel. începem să formăm răscroiala gîtului scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd pe această linie. Continuăm a tricota drept în „punct de jerseu” 41 cm în înălţime. Continuăm 38 cm înălţime în „punct de jerseu”. la marginea interioară a feţei. Avem 113 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri. Restul de 55 ochiuri tricotăm în „punct de jerseu”. Răscroiala mînecii: Începem să formăm răscroiala mînecii. Tricotăm mîneca următoare la fel. la înălţimea totală de 41 cm. Pe linia interioară a feţei vom lucra drept pînă la înălţimea totală de 52 cm. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie de 7 ori cîte 5 ochiuri.prinzîndu-l cu puncte invizibile de corsaj. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. În total scădem 38 ochiuri (cîte 19 ochiuri la o margine). 339 . scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 7 ochiuri. de 2 ori cîte 6 ochiuri. În total am scăzut 20 ochiuri şi mai rămîn 65 ochiuri cu care tricotăm drept 22 cm înălţime. de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 4 ori cîte 3 ochiuri. p dată din spate. În total am crescut 38 ochiuri (cîte 19 ochiuri la o margine). adică tot al 2-lea ochi îl lucrăm dublat astfel: o dată îl lucrăm din faţă. de 6 ori cîte 2 ochiuri. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 70 ochiuri (cîte 35 ochiuri pe un umăr). vertical. Avem 75 ochiuri. pînă cînd terminăm de scăzut 30 ochiuri. Umărul: Începem să formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 14 ori cîte 5 ochiuri. Cele 32 ochiuri rămase la mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd. începem să formăm răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie o dată 7 ochiuri. apoi continuăm drept. Răscroiala mînecii: Pe linia subraţului. şi la distanţă de 20 ochiuri între ele orizontal. În rîndul următor creştem 25 ochiuri. Prima pereche de butoniere o formăm la înălţimea de 2 cm de la marginea de jos a feţei. Mîneca: Montăm 50 ochiuri şi tricotăm drept în „punct leneş” o manşetă de 6 cm înălţime. de 2 ori cîte 5 ochiuri. de 40 ori cîte 1 ochi. Rămîn 13 ochiuri cu care încheiem mîneca într-un singur rînd. Măsurile întrebuinţate în text sunt considerate începînd de la terminarea tivului. de 2 ori cîte 3 ochiuri.

gulerul şal. Coasem 12 nasturi pe banta din faţă şi 2 nasturi pe găici la spate.Călcăm aburit părţile tricotate în „punct de jerseu” şi încheiem jacheta la maşină. Continuăm. Ed. încă 12 rînduri scăzînd cîte 1 ochi la fiecare rînd. Împrejurul răscroielii gîtului ridicăm pe andrele ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în „punct leneş”. la aceeaşi margine unde anterior am crescut. În rîndul al 12-lea formăm la marginea crescută o butonieră din 2 ochiuri. La marginea opusă lucrăm drept. în rîndurile prescurtate. la distanţă de 3 ochiuri de la margine. Gaica: Montăm 30 ochiuri şi tricotăm 12 rînduri în „punct leneş”. Tehnică. Ticotăm a doua gaică la fel şi le coasem pe jachetă. “Tricotaje de mînă”. crescînd la una din margini cîte 1 ochi la fiecare rînd. 1959 340 . Cornelia Both şi Martha Recth.

Model: I. avînd manşetele şi feţele dublate cu galben. Ea poate fi purtată în orice împrejurare. Rîndul 2: acoperit. andrele nr. 9 O elegantă jachetă din lînă de culoare maron. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm.Jachetă cu motiv brodat – Model nr. 2 ochiuri lucrate pe faţă încrucişat astfel: lucrăm mai întîi ochiul 2 apoi ochiul 1 şi le scoatem de pe andrea amîndouă deodată. 1 ochi pe dos. Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II. 341 . 2 ½. urmează 1 ochi pe dos. Tricotăm restul cu modelul următor: rîndul 1 (pe faţa lucrului): *28 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *. Furnituri: Circa 500 g lînă maron. brodată cu un motiv discret în buline galbene. dublura reverelor şi tivul marginii de jos a jachetei se tricotează în „punct de jerseu”. II. Rîndul 3: la fel ca 1. 200 g lînă galbenă. Manşetele.

1 ochi de la faţa mînecii. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. tricotînd în acelaşi timp împreună. de mînecă. o dată 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. după indicaţiile noastre date pentru răscroiala gîtului. În total am crescut 16 ochiuri (cîte 8 ochiuri la o margine). scăzînd la fiecare margine (la 2 rînduri) 342 . la marginea interioară a feţei. Avem 94 ochiuri. În rîndul 32 cu lînă maron. Executăm a doua parte a dublurii la fel. 2 ½ şi tricotăm drept. Apoi începem să creştem pe linia răscroielii mînecii cîte 1 ochi la 2 cm (de 8 ori). Mîneca: Montăm 80 ochiuri de lînă galbenă pe andrele nr. tot pe aceeaşi linie. adică de la rîndul de ochiuri pe dos. scăzînd la începutul rîndurilor care urmează o dată 11 ochiuri şi de 26 ori cîte 2 ochiuri. Continuăm drept 29 cm în înălţime cu modelul II. pînă cînd au rămas 31 ochiuri. La înălţimea de 31 cm de la tiv. rotunjim mîneca. Partea dreaptă a feţei: Montăm 90 ochiuri din lînă maron şi tricotăm drept 29 cm în înălţime cu modelul II. În total am scăzut 8 ochiuri (cîte 4 ochiuri la o margine). 2 ½ şi tricotăm drept 41 rînduri în „punct de jerseu”. La 55 cm înălţime totală scădem pe linia răscroielii gîtului. scăzînd o dată 11 ochiuri şi de 26 de ori cîte 2 ochiuri. La marginea exterioară (pe linia subraţului) scădem 38 ochiuri într-un singur rînd şi continuăm apoi a scădea. 4 cm în înălţime. Partea sîngă a feţei: se tricotează la fel. în „punct de jerseu”. însă inversat. tot la al 4-lea rînd. Tricotăm drept 6 cm şi începem să creştem la fiecare margine. Urmează apoi 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. la fiecare margine a lucrului. la începutul rîndurilor. La marginea interioară a feţei tricotăm drept. În total am scăzut 4 ochiuri şi au mai rămas 86 ochiuri cu care tricotăm drept 4 cm în înălţime. Umărul: La 22 cm înălţime de la începutul răscroielii mînecii începem să formăm linia umerilor. Toate măsurile întrebuinţate în text sunt considerate de la terminarea tivului. La înălţimea totală de 53 cm scădem. Continuăm cu lînă maron şi cu modelul II. Dublura feţei: Montăm 90 ochiuri de lînă galbenă şi tricotăm 7 cm în înălţime în „punct de jerseu”. cîte 1 ochi (total 43 ori).Spatele: Montăm 150 ochiuri de lînă maron pe andrele nr. Umărul şi răscroiala gîtului: La 22 cm înălţime de la începutul răscroielii mînecii începem să formăm linia umărului. însă inversat. În total am scăzut 126 ochiuri (cîte 63 ochiuri pe un umăr). Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare. iar cele 13 ochiuri rămase pe andrea le scădem într-un singur rînd. Avem 158 ochiuri. cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. Începem răscroiala mînecii scăzînd pe această linie. Tricotăm încă 2 cm în înălţime în „punct de jerseu” cu cele 32 ochiuri rămase pe andrea la mijlocul spatelui şi încheind. fixăm tivul manşetei. Tricotăm drept 4 cm în înălţime şi începem să creştem la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm (de 8 ori). cu ochiul corespunzător ridicat din rîndul de montaj (începutul manşetei). de 18 ori cîte 1 ochi. pe care îl vom îndoi pe dos cosîndu-l cu puncte invizibile.

călcăm din nou şi tivim cu puncte invizibile marginile. Îndoim manşetele la 6 cm înălţime şi le pontăm pe mîneci. coasem pe faţă cu maşina dublurile feţelor. 343 . Tricotăm la fel cealaltă mînecă.cîte 11 ochiuri (total de 10 ori). Broderia: La intervalul de 10 cm între ele brodăm bulinele cu lînă galbenă. Rămîn 13 ochiuri pe care le scădem într-un singur rînd. întoarcem pe dos. Încheiem totul la maşină. Călcăm aburit.

Ed. Tehnică. 1959 344 . Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje de mînă”.

încheiat în 6 nasturi îmbrăcaţi în aceeaşi lînă cu care tricotăm. în acest sscop. Model: I. Restul în „punct de jerseu”. Răscroiala gîtului este dublată cu acelaşi material. lungimea cardiganului 65 cm. prin răsfrîngerea feţelor şi spatelui care. Furnituri: 500 g lînă. lungimea mînecii 42 cm. 345 . cu mînecile trei sferturi. 6 nasturi. 2 ½ şi 3. II.Cardigan – Model nr. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. andrele nr. 1 ½ . Măsura: 31 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 3 cm în înălţime. Spatele: Montăm 156 ochiuri pe andrele nr. Garniturile de patent se lucrează în „punct de semielastic”. se vor executa cu 2 cm mai lungi. 10 Garnitura de patent atît de frecvent întîlnită în modelele noastre îşi găseşte o nouă variantă la acest cardigan.

dublînd astfel marginea răscroielii gîtului. 2 ½ . în total 14 ochiuri. 43 ochiuri încheiate (formînd buzunarul). astfel: 5. Creştem cîte 1 ochi la 3 cm la fiecare margine a lucrului. Cele 43 de ochiuri adăugate la formarea buzunarului le ridicăm pe o andrea şi tricotăm în „punct de jerseu” o bucată de 13 cm. avem 144 ochiuri. cu andrele nr. 1. care va forma căptuşeala buzunarului. 3. Tricotăm 4 cm în înălţime scăzînd cîte 1 ochi la 1 cm pe linia subraţului. 3. scăzînd la fiecare margine de 5 ori cîte 8 ochiuri. pe dosul lucrului. pe faţa lucrului. Continuăm în „punct de jerseu” 17 cm în înălţime. Din nou formăm o butonieră. tricotînd 21 cm în înălţime. Avem 69 de ochiuri. Umărul: Avem 124 ochiuri cu care lucrăm drept 18 cm în înălţime şi începem să formăm linia umărului. iar ultimele 10 ochiuri le lucrăm în „punct de semielastic”. Avem 86 ochiuri. 20 ochiuri pe faţă. scăzînd de 5 ori cîte 8 ochiuri la începutul fiecărui rînd. o îndoim pe dos. 4. cu excepţia primelor 10 ochiuri de la marginea interioară a feţei care formează bordura pentru butoniere. pentru a forma linia cambrată a taliei şi din nou continuăm cu andrele nr. apoi din nou cu andrele nr. pe andrele nr. Partea dreaptă a feţei: Montăm 83 ochiuri pe andrele nr. Pe această bordură avem grijă să formăm butonierele. lucrate pe dosul lucrului. în total 17 ochiuri scăzute. La mijloc au rămas 44 ochiuri cu care mai tricotăm 1 cm în înălţime. acest rînd formează linia pe care se îndoieşte pe dos marginea (tivul) de 3 cm tricotată pînă aici. la începutul rîndurilor. Formăm o butonieră la marginea interioară a lucrului. tricotăm în rîndul următor 10 ochiuri în „punct de semielastic”. 2. urmează 10 ochiuri lucrate pe dos. În total scădem 12 ochiuri. Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel. şi care se lucrează în „punct de semielastic”. însă inversat şi fără butoniere. 2 şi de 3 ori cîte 1 ochi. 1 ½ . 2 ½ şi tricotăm drept. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare. Avem 79 ochiuri. 346 . La marginea interioară. 1 ochiuri în total scădem la ambele margini 34 ochiuri. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare. 3 şi încheiem larg într-un singur rînd. crescînd cîte 1 ochi la 3 cm. continuăm la fel încă 10 cm. în „punct de semielastic”. Avem 158 ochiuri. În rîndul următor (pe dosul lucrului) tricotăm astfel: 20 ochiuri pe dos. Continuăm să lucrăm de aici înainte în „punct de jerseu”. la distanşa de 10 cm între ele. o bucată de 3 cm înălţime. În rîndul următor scădem larg 29 de ochiuri la marginea interioară a lucrului. montăm pe andrea 43 ochiuri.Urmează un rînd de ochiuri pe faţă. Lucrăm 2 cm drept. scăzînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm. pe dosul lucrului. Tricotăm drept 18 cm. Porţiunea de 2 cm rezultată din tricotarea prelungită a feţei. Umărul: La marginea exterioară începem să formăm linia umărului. la fiecare margine. o dată 4. 1. urmează 10 ochiuri pe faţă. 1 ½ . o dată 5 ochiuri. 2 ½ lucrăm 21 cm. Urmează 2 cm drept pe andrele cu nr.

în „punct de semielastic”. însă inversat. o bucată de 6 cm înălţime. Începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul primul rînd 5 ochiuri. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. În total creştem 38 ochiuri. Călcăm părţile tricotate în „punct de jerseu” şi încheiem la maşină. 8 ochiuri. Mîneca următoare se lucrează la fel. tricotăm drept. iar la începutul rîndului următor (pe dosul lucrului). 347 . pînă cînd rămîn 22 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. în continuare. continuăm 19 cm în „punct de jerseu”.Mîneca: Montăm 84 de ochiuri pe andrele nr. 2 ½. Coasem de mînă pe dosul cardiganului dublura buzunarelor şi reverul răscroielii gîtului. Avem 122 ochiuri. Continuăm a scădea la începutul rîndurilor următoare de 66 ori cîte 1 ochi şi. cîte 2 ochiuri.

348 .

Rîndul 3: 1 ochi pe faţă. II. Repetăm de la *. 3 ochiuri ridicate nelucrate. clapele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. Model: I. cu modelul următor: rîndul 1 (pe faţa lucrului): * 3 ochiuri pe faţă. cu firul trecut prin faţa lor * 3 ochiuri pe faţă. 3 ochiuri ridicate nelucrate cu firul trecut prin faţa lor. Necesită o lînă de calitate bună şi o lucrătură foarte egală.Jachetă scurtă cu mînecă trei sferturi – Model nr. Spatele: Montăm 152 ochiuri pe andrele nr. 1 nasture. urmează 1 349 . 2 şi 2 ½. cu firul trecut prin faţa lor. În felul acesta modelul va fi mereu împins spre dreapta cu 1 ochi. Manşetele. andrele nr. 2 şi tricotăm în „punct de jerseu” 3 cm în înălţime. Măsură: 32 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. Repetăm de la *. Furnituri: Circa 400 g lînă verde. Restul. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. Rîndurile cu soţ (pe dosul lucrului) toate ochiurile pe dos. lungimea jachetei 53 cm. care dă tricotajului un aspect de stofă. 11 Această jachetă scurtă din lînă verde cu două clape false în faţă. 3 ochiuri ridicate nelucrate. este lucrată într-un punct original.

Formăm astfel tivul spatelui pe care la sfîrşit îl îndoim pe dosul jachetei prinzîndu-l cu puncte invizibile. de 2 ori cîte 3 ochiuri. În total am scăzut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la margine). cele 90 ochiuri din montaj. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. În continuarea acestor 10 ochiuri crescute vom tricota cu modelul II. Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel. Răscroiala gîtului: Aici începem răscroiala gîtului. adică de la terminarea tivului. Acestea vor forma tivul marginii interioare a feţei pe care le vom tricota astfel pînă la sfîrşit. Răscroiala mînecii: Cînd am terminat o bucată de 29 cm înălţime. Rămîn la mijlocul spatelui 38 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Continuăm pe andrele nr. scăzînd la începutul rîndurilor de 5 ori cîte 9 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. iar la marginea opusă. 1 ochi pe dos. inversat. scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie. scădem 8 ochiuri în rîndul întîi. pe această linie. Umărul: La înălţimea totală de 50 cm începem să formăm linia umărului. Umărul: La înălţimea totală de 50 cm. Avem 124 ochiuri şi începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor astfel: la marginea (mînecii) care se va aplica la partea din faţă a jachetei. o dată 8 ochiuri. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 20 cm. începem să formăm linia umerilor. scăzînd la începutul rîndurilor. Continuăm 24 cm în înălţime cu modelul II. 350 . În total creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine). scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 10 ori cîte 9 ochiuri. Continuăm a tricota drept pe andrele nr. Avem 100 ochiuri cu care tricotăm drept 29 cm în înălţime. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. avînd grijă ca la marginea interioară a feţei să lucrăm tivul după indicaţiile anterioare (9 ochiuri în „punct de jerseu”. 2 şi tricotăm tivul la fel ca la spate. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate de la rîndul de ochiuri pe dos. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Continuăm drept. total 90 ochiuri (cîte 45 ochiuri pe un umăr). În total am scăzut 18 ochiuri şi au mai rămas 82 ochiuri cu care tricotăm drept pînă cînd avem o înălţime totală de 48 cm. 1 ochi pe dos).rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). începem să formăm răscroiala mînecii. scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri. 3 ochiuri. Avem 128 ochiuri cu care tricotăm drept înainte. Mîneca: Montăm 100 ochiuri pe andrele 2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 3 cm înălţime. 2 ½ cu modelul II. 2 ½ astfel: la marginea interioară a feţei creştem 10 ochiuri în rîndul întîi şi tricotăm primele 9 ochiuri în „punct de jerseu”. o dată 20 ochiuri.

în „punct de semielastic”. de 4 ori cîte 2 ochiuri. o butonieră din 6 ochiuri. Tehnică. iar ultimele 23 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Gulerul: Tricotăm pe 150 ochiuri.Continuăm scăzînd egal la ambele margini astfel: de 10 ori cîte 2 ochiuri. dar inversat. Ed. Coasem invizibil tivurile pe dosul jachetei. Coasem gulerul suprapus peste răscroiala gîtului. formînd la capătul drept. un guler de 4 cm înălţime. Clapele: Tricotăm două clape de 4 cm înălţime. pe cîte 30 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. în punct de semielastic şi le coasem pe cele două părţi ale feţei. la înălţimea de 2 cm de la montaj şi la distanţă de 5 ochiuri de la margine. Tricotăm mîneca următoare la fel. 1959 351 . de 4 ori cîte 3 ochiuri. Cornelia Both şi Martha Recht.

Măsura: 29 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul II. andrele nr. iar jeteul şi ochiul ridicat nelucrat (în rîndul anterior) să se lucreze acum împreună pe faţă (scăzut). 5 nasturi. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 100 cm. lungimea 68 cm. Repetăm de la *.Jachetă călduroasă – Model nr. Furnituri: Circa 900 g lînă gri. Model: I. cu un punct de tricotaj deosebit. luate din spate (scăzut). 1 ochi ridicat nelucrat. se obţine o jachetă frumoasă şi călduroasă potrivită pentru vreme răcoroasă. cu firul în spate. Rîndul 2: se execută întocmai ca rîndul 1 avînd grijă ca ochiul rezultat din scăderea în rîndul precedent a 2 ochiuri să fie acum ridicat nelucrat cu firul în spate. adică este la fel pe ambele părţi ale tricotajului. 2 ½ şi 3. 352 . Rîndul 3: repetăm de la rîndul 1. Modelul este cu dublă faţă. Rîndul 1: * 1 jeteu. II. Tivurile se tricotează în „punct de jerseu”. Restul cu următorul model: pentru executarea acestui model se montează un număr de ochiuri divizibil cu 3. 12 Confecţionată din lînă gri. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă.

În total formăm 4 perechi de butoniere. pe această linie. lucrăm astfel: la marginea interioară a feţei lucrăm drept. scăzînd la începutul rîndurilor de 12 ori cîte 8 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 5 cm în înălţime. vom continua lucrul pe două andrele nr. formînd astfel tivul. Avem 106 ochiuri. scăzînd la începutul rîndurilor. cîte 1 ochi la 6 cm. Continuăm pe andrele nr. Începînd de la 20 cm înălţime totală (neglijînd tivul) vom forma cîte o pereche de butoniere pe tiv şi pe montaj la distanţă de 8 cm între ele astfel: la marginea interioară a lucrului tricotăm primele 3 ochiuri (din tiv) pe faţă. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. o dată 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Umărul: Avem 87 ochiuri şi începem să formăm linia umărului. Cînd lucrul are 57 cm înălţime totală. În total am scăzut 16 ochiuri şi au mai rămas 90 ochiuri cu care tricotăm în continuare drept. În total am scăzut 96 ochiuri şi au mai rămas 48 ochiuri la mijlocul spatelui. Această bantă va forma tivul feţei. iar al 10-lea ochi îl lucrăm pe dos (pe faţa lucrului). Avem 144 ochiuri. 3. scăzînd la începutul rîndurilor. scădem într-un singur rînd cele 10 ochiuri care formau tivul. 2 ½ şi tricotăm tivul la fel ca la spate. Formăm 4 butoniere în punctele corespunzătoare butonierelor de pe corsaj. Avem 162 ochiuri. cu modelul II. apoi 37 cm crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 6 cm. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 42 cm începem răscroiala mînecii. o dată 9 ochiuri. deci de la terminarea tivului (se neglijează tivul). De aici începem să creştem la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare atsfel: de 2 ori cîte 9 ochiuri. după terminarea tivului de jos. pînă la înălţimea totală de 58 cm. 1 ochi pe dos. urmează o butonieră formată din 3 ochiuri. în „punct de jerseu”. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 42 cm. pe care le încheiem într-un singur rînd. din nou tricotăm 3 ochiuri pe faţă. Continuăm lucrul drept 5 cm înălţime pe andrele nr. Următoarele 3 ochiuri (din montaj) le lucrăm cu modelul II. iar pe linia răscroielii mînecii începem să creştem cîte 1 ochi la 1 cm (de 7 ori). Restul ochiurilor îl tricotăm cu modelul II. La înălţimea totală de 48 cm. Avem 132 de ochiuri cu care tricotăm în continuare drept. Am crescut în total 12 ochiuri (cîte 6 ochiuri la o margine). la marginea 353 . În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). În total am crescut 7 ochiuri. Rămîn 80 ochiuri. În total am crescut 12 ochiuri (cîte 6 ochiuri la o margine). cu modelul II. Partea dreaptă a feţei: Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. Urmează 37 cm în înălţime crescînd pe linia subraţului. Tricotăm astfel 5 cm în înălţime drept. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la acest rînd de ochiuri lucrate pe dos. 3.Spatele: Montăm 150 ochiuri pe andrele nr. 3 cu modelul II astfel: la marginea interioară a lucrului adăugăm pe andrea 10 ochiuri cu care vom tricota drept (începînd din acest punct şi pînă la înălţimea de 48 cm) o bantă formată din 9 ochiuri. urmează (pe faţa lucrului) 1 rînd de ochiuri lucrate pe dos. la fiecare margine. la începutul rîndurilor. Aşadar în rîndul întîi. Umărul: Începem să formăm linia umerilor. cu 100 ochiuri (10 ochiuri tivul şi 90 ochiuri montajul). urmează o butonieră formată din 3 ochiuri şi în continuare lucrăm restul ochiurilor cu modelul II.

de 6 ori cîte 8 ochiuri. Partea stîngă a feţei: lucrăm la fel. apoi încă 40 cm. Gulerul: (partea din spate) Montăm 90 ochiuri pe andrele şi tricotăm cu modelul II o bucată de 10 cm înălţime. apoi de 2 ori cîte 1 ochi. Scădem de * 2 ori cîte 1 ochi. Repetăm încă de 10 ori de la *. 2 rînduri drept. După dorinţă putem căptuşi jacheta cu o ţesătură de mătase. scădem 3 ochiuri la începutul rîndului următor. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Festonăm fiecare butonieră de pe montaj. Îndoim tivurile şi le coasem în punct invizibil pe dosul jachetei. Avem 124 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd astfel: la marginea care vin în faţa jachetei scădem în rîndul întîi 9 ochiuri. Scădem de 4 ori cîte 2 ochiuri. de 2 ori cîte 1 ochi. scăzînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. de 4 ori cîte 1 ochi. iar la marginea opusă. urmează 2 rînduri drepte (fără scăderi). 2 rînduri drept. tricotînd 4 cm înălţime drept. Călcăm foarte uşor toate părţile tricotate şi le încheiem la maşină. 2 rînduri drept. Au mai rămas 39 de ochiuri pe care le încheiem întrun singur rînd. Coasem gulerul cap în cap de reverele feţelor. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 4 ochiuri şi încheiem ultimele 22 ochiuri într-un singur rînd. Mîneca: Montăm 84 ochiuri pe andrele nr. În total am crescut 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la o margine). Continuăm lucrul pe andrele nr. În continuare scădem de 24 ori cîte 1 ochi. împreună cu butoniera corespunzătoare de la tiv. după explicaţiile date pentru spate. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu” un tiv de 4 cm înălţime. însă inversat şi fără butoniere. 3 cu modelul II. În total am scăzut 20 ochiuri şi au mai rămas 70 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. 354 .exterioară a lucrului. 2 rînduri drept.

355 . 8 ochiuri pe dos. Măsura: 30 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul II. Rîndul 26: 4 ochiuri pe faţă. Restul cu modelul următor: tricotăm 9 rînduri în „punct de jerseu”. * 8 ochiuri pe dos. această jachetă este indicată pentru orice ocazie şi anotimp. Repetăm de la *. Rîndul 25: toate ochiurile pe dos. Rîndul 13: toate ochiurile pe dos. Repetăm de la *. partea superioară a mînecii şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. * 8 ochiuri pe dos. Rîndul 27: toate ochiurile pe dos. Rîndul 28: la fel cu rîndul 26. Rîndul 11: toate ochiurile pe dos. Rîndul 12: 4 ochiuri pe faţă. lungimea 55 cm. 6 nasturi. 13 Elegantă şi cu o linie nouă. Model: I. Rîndul 24: * 8 ochiuri pe dos.Jachetă fantezie – Model nr. 2 şi 2 ½. II. Rîndul 10 (pe faţa lucrului) * 8 ochiuri pe faşă. Rîndul 14: la fel cu rîndul 10. Clapele. Repetăm de la *. Se poate lucra din lînă galbenă sau de culoare pastel. 8 ochiuri pe faţă. 8 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *. 8 ochiuri pe faţă. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Rîndul 15: 23 ochiuri în „punct de jerseu”. Furnituri: Circa 500 g lînă galbenă. andrele nr. Rîndul 29: repetăm de la rîndul 1.

În total am crescut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine). iar la răscroiala gîtului tricotăm astfel: la marginea interioară a lucrului tricotăm 21 de ochiuri şi le lăsăm pe o andrea de rezervă. scăzînd la fiecare umăr. În continuarea acestor 11 ochiuri vom tricota următoarele 10 ochiuri (din corsaj) tot în „punct de jerseu”. Prima butonieră o vom forma la 2 cm distanţă de la marginea de jos. Distanţa dintre butoniere pe linie orizontală este următoarea: lucrăm în „punct de jerseu” primele 4 ochiuri de la marginea tivului. crescînd cîte 2 ochiuri la 1 cm. Tricotăm încă 3 cm în înălţime cu cele 21 de ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă. formăm o butonieră şi încheiem. Partea dreaptă a feţei: Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ cu modelul II. continuăm 4 ochiuri (din tiv) în „punct de jerseu”. la începutul rîndurilor pe această linie.Spatele: Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. avînd grijă ca în punctele corespunzătoare butonierelor corsajului să formăm cîte o butonieră pe tiv. urmează 1 ochi pe dos. în „punct de jerseu”. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 6 cm (de 5 ori). Avem 71 ochiuri cu care tricotăm încă 6 cm în înălţime. În total am crescut 12 ochiuri şi avem 83 ochiuri. În total am crescut 12 ochiuri (cîte 6 ochiuri la o margine). Continuăm pe andrele nr. Urmează pe faţa lucrului 1 rînd de ochiuri pe dos. 2 şi tricotăm un tiv de 3 cm înălţime. Răscroiala mînecii: Lucrăm o bucată de 15 cm înălţime. cu următoarele 2 ochiuri formăm butoniera şi în continuare tricotăm cu modelul II restul de ochiuri. 2 şi tricotăm drept. Umărul şi răscroiala gîtului: Din acest punct începem să scădem concomitent pe linia umărului de 7 ori cîte 6 ochiuri. de 7 ori cîte 6 ochiuri. 2 ½ astfel: la marginea interioară a feţei creştem 11 ochiuri în rîndul întîi. În total am scăzut 15 ochiuri. Continuăm pe andrele nr. Vom tricota în felul acesta (avem 81 de ochiuri) o bucată de 30 cm înălţime. Avem 86 de ochiuri. crescînd cîte 1 ochi la 5 cm (de 6 ori) la fiecare margine a lucrului. cu următoarele 2 ochiuri (5 şi 6) formăm butoniera. Această bucată va forma tivul spatelui. Tricotăm primele 10 ochiuri în „punct de jerseu” şi 1 ochi pe dos (pe faţa lucrului). o bucată de 3 cm înălţime. o bucată de 30 cm înălţime. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate ca începînd de la acest rînd de ochiuri pe dos (neglijînd tivul). Răscroiala mînecii: Avem 132 ochiuri şi începem răscroiala mînecii astfel: luăm o bucată de 15 cm înălţime scăzînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. iar la marginea interioară a feţei vom forma cîte o butonieră la 8 cm distanţă între ele. iar restul ochiurilor pînă la sfîrşitul rîndurilor. Tricotăm încă 6 cm în înălţime crescînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm. Au rămas la mijlocul spatelui 42 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. cu modelul II. Umărul: Avem 126 ochiuri şi începem să formăm linia umerilor. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). Avem 102 ochiuri. ca şi la spate. Această parte va forma tivul feţei pe care îl vom executa astfel pînă la sfîrşit. scăzînd pe această linie cîte 1 ochi la 1 cm. 4 ochiuri în „punct de jerseu” (din corsaj). 356 . Restul de 20 ochiuri le scădem astfel: la începutul fiecărui rînd pe această linie scădem cîte 3 ochiuri (de 6 ori) şi o dată 2 ochiuri.

Călcăm aburit şi încheiem prin cusături de mînă. Executăm mîneca următoare la fel. Îndoim tivurile şi le coasem în punct invizibil pe dosul jachetei. “Tricotaje de mînă”. În total am scăzut 30 ochiuri şi au mai rămas 74 ochiuri cu care continuăm să tricotăm 3 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Avem 104 ochiuri şi începem să scădem astfel: tricotăm o bucată de 15 cm înălţime scăzînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. de 4 cm înălţime şi le coasem de corsaj. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. Tricotăm apoi 24 cm înălţime pe andrele nr. Ed.Partea stîngă a feţei: se lucrează la fel. 2 şi executăm un tiv de 3 cm după explicaţiile date pentru spate. În total creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine). 1959 357 . inversat şi fără butoniere. Mîneca: Montăm 80 de ochiuri pe andrele nr. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. cosîndu-l la cele două capete de marginea benţilor cu butoniere şi a reverelor lor. Tehnică. La răscroiala gîtului ridicăm pe andrea ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 3 cm înălţime. Cornelia Both şi Martha Recht. şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. 2 ½ cu modelul II. Clapele le tricotăm în „punct de semielastic” din 45 ochiuri. Festonăm butonierele de la tiv şi de la corsaj împreună.

Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. Marginea de jos a bluzei şi decolteul se tricotează în „punct leneş”. Model: I. Urmează 18 rînduri în „punct de jerseu” alternînd 2 rînduri verzi cu 2 rînduri galbene. Continuăm pe andrele nr. Spatele: montăm 100 ochiuri cu lînă galbenă pe andrele nr. 2 ½ şi 3. Rîndul 27. andrele nr. toate rîndurile pe faţă. 358 .Complet de bluză în dungi cu mînecă chimono şi jachetă cu mînecă lungă – Model nr. Începem cu 2 rînduri verzi şi terminăm tot cu 2 rînduri verzi. 100 g lînă verde. Restul în felul următor: modelul este format din 30 rînduri. 3. 50 g lînă neagră. 30 cu lînă galbenă în „punct de jerseu”. 29. cu dungi verzi şi benzi negre. 4 se tricotează cu lînă neagră în „punct leneş” toate rîndurile (dus şi întors) se lucrează pe faţă. 2 ½ aplicînd încă o dată modelul II. 2. 6. 28. 3. acest complet se lucrează pe fond galben. Bluza Furnituri: Circa 150 g lînă galbenă. 14 Cu un colorit plăcut armonizat. lungimea 52 cm. apoi aplicăm o dată modelul II. astfel: Rîndul 1. 7. tricotăm drept 6 rînduri în „punct leneş”. Rîndul 5. 8 cu lînă galbenă în „punct de jerseu”. Măsura: 27 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. II.

4 rînduri galben. Umărul: scădem la începutul rîndurilor care urmează. Faţa: Se lucrează la fel ca spatele. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie de 5 ori cîte 6 359 . Jacheta Furnituri: Circa 460 g lînă galbenă. 3.Avem 15 cm înălţime totală şi începînd de aici tricotăm din nou cu andrelele nr. În total am crescut 8 ochiuri (cîte 4 ochiuri la o margine). 3 şi tricotăm 6 rînduri cu lînă galbenă în „punct leneş”. Continuăm drept cu lînă galbenă. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 4 cm. în „punct de jerseu”. Avem 128 ochiuri cu care tricotăm 10 cm în înălţime. 20 cm în înălţime. Urmează modelul II. Au rămas 90 ochiuri cu care tricotăm 18 cm drept. 20 g lînă neagră. 20 g lînă verde. S-au format 108 ochiuri. 5 nasturi. în total am scăzut 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr) şi au mai rămas la mijloc 30 ochiuri pe care le încheiem întrun singur rînd. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. Creştem în continuare la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. Continuăm lucrul cu 10 cm în înălţime (repetînd mereu modelul II). În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 la o margine). Am scăzut 15 ochiuri şi au mai rămas 45 ochiuri cu care tricotăm drept 18 cm în înălţime. Spatele: Montăm 120 ochiuri din lînă galbenă pe andrele nr. Aplicăm o dată modelul II şi terminăm bordura cu 6 rînduri în „punct leneş” cu lînă neagră. scăzînd la fiecare margine pentru a forma linia umerilor cîte 3 ochiuri la 1 cm. lungimea 52 cm. apoi 6 rînduri în „punct leneş”cu lînă neagră. Scădem toate ochiurile într-un singur rînd. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor pe această linie o dată 6 ochiuri. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare. Călcăm şi încheiem la maşină. de 10 ori cîte 6 ochiuri. 3 (repetînd mereu modelul II) o bucată de 16 cm în înălţime. Partea dreaptă a feţei: Montăm 60 ochiuri pe andrele nr. de 2 ori cîte 6 ochiuri. tricotînd 20 cm în înălţime. În total am crescut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). 3 şi tricotăm drept 6 rînduri în „punct leneş”. Continuăm drept cu lînă galbenă. În total am scăzut 60 ochiuri (cîte 30 la fiecare umăr). în „punct de jerseu”. La marginile mînecilor formăm un tiv îndoind pe dos 1 cm din mînecuţă. andrele nr. Încheiem faţa tricotînd în „punct leneş” 4 rînduri negru. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi.

în „punct leneş”. la înălţimea totală de 37 cm. Partea stîngă a feţei: Se tricotează la fel. În total am crescut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). fără a călca. Tricotăm mîneca următoare la fel. 1959 360 . iar ultimele 8 ochiuri le scădem într-un singur rînd. La cele două capete ale benţii. vom aplica coloratura modelului II. scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie cîte 1 ochi la 1 cm. Coasem 5 nasturi. în „punct leneş”. Prindem banda cap în cap cu marginile feţelor. Mîneca: Montăm 56 ochiuri pe andrele nr. Continuăm cu lînă galbenă în „punct jerseu” 30 cm înălţime. la distanţa de 7 cm între ele. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. de 2 ori cîte 4 ochiuri. 3 şi tricotăm 6 rînduri cu lînă galbenă. Între timp la marginea interioară a feţei. Avem 86 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. Cornelia Both şi Martha Recht. “Tricotaje de mînă”. Ed. însă inversat. începem să formăm răscroiala gîtului.ochiuri. de 50 ori cîte 1 ochi. de 2 ori cîte 2 ochiuri. lucrată însă în „punct de semielastic”. Tehnică. scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 5 ochiuri. La 2 cm înălţime după montarea celor 10 ochiuri. Aplicăm o dată modelul II şi încheiem bordura mînecii cu 6 rînduri din lînă neagră. Banta: Montăm 10 ochiuri de lînă galbenă şi tricotăm în „punct de semielastic” o bandă de 125 cm lungime. prin cusături de mînă pe dosul jachetei. formăm o butonieră din 2 ochiuri şi tricotăm în continuare formînd încă 4 butoniere (în total 5). de 2 ori cîte 3 ochiuri. Călcăm aburit părţile tricotate şi încheiem la maşină.

Furnituri: Circa 450 g lînă albă. gulerul şi bordura feţelor se tricotează în „punct de semielastic”. 2 ½ şi 1 ½ . 361 . Restul în punct de jerseu. 15 Acest model de pulover este frumos şi tineresc. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. acestea pot fi însă modificate după gust şi posibilităţi. andrele nr. Elasticul. 6 nasturi. manşetele. Modelul norvegian. Model: I. 20 g lînă maron. după schemă. lungimea 62 cm. 50 g lînă roşie. Fiecare model poartă indicaţiile de culori. 20 g lînă galbenă. II. III. 20 g bleumarin.Pulover cu model norvegian – Model nr. 20 g lînă verde.

2 ½ şi tricotăm drept. Continuăm cu lînă bleumarin 1 rînd pe faţă crescînd 15 ochiuri. în „punct de semielastic”. 6 cm înălţime. adică tot la al 9-lea 362 .Măsura: 31 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. pe andrele nr. Spatele: Montăm 135 ochiuri din lînă roşie.

tricotăm 2 cm înălţime pe andrele nr. în „punct de jerseu”.ochi îl lucrăm de 2 ori. Rîndul următor (pe dosul lucrului) îl lucrăm tot pe faţă. Umărul şi răscroiala gîtului: Tricotăm prima parte scăzînd la începutul rîndurilor. o dată 4 ochiuri. În acest punct. 2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm înălţime. Răscroiala mînecii: În acest punct începem răscroiala mînecii scăzînd astfel o dată 6 ochiuri. 6 cm înălţime. o dată din faţă. Pe linia umărului scădem de 9 ori cîte 4 ochiuri. tricotăm 2 cm în înălţime pe andrele nr. Cînd lucrul are înălţimea totală de 18 cm. inversat. iar pentru umăr scădem de 6 ori cîte 6 ochiuri. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Vor fi 150 ochiuri. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 37 cm. Urmează modelul norvegian şi apoi continuăm drept cu lînă albă. după terminarea modelului norvegian. În total am scăzut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la fiecare margine). pînă la înălţimea totală de 37 cm. de 2 ori cîte 2 363 . Partea dreaptă a feţei: Montăm 67 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. Urmează în „punct leneş” 2 rînduri cu lînă bleumarin. urmează în „punct leneş”. Mîneca: Montăm 70 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. Aplicăm „modelul norvegian” orientîndu-ne după diagramă. împărţind astfel lucrul în 2 părţi. După ce am executat modelul norvegian. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri. Avem 56 ochiuri cu care lucrăm drept 16 cm în înălţime. 2 rînduri cu lînă roşie. scăzînd astfel: la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. Avem 114 ochiuri cu care lucrăm drept încă 19 cm înălţime. o dată din spate. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. 2 rînduri cu lînă maron. pentru răscroiala gîtului. Apoi aplicăm „modelul norvegian”. pe faţa lucrului. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi în continuare lucrăm drept. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Avem 87 de ochiuri cu care continuăm să tricotăm 15 cm în înălţime. începem să formăm răscroiala mînecii. Partea stîngă a feţei: Se execută la fel. 2 rînduri cu lînă maron. 1 ½ apoi continuăm drept pe andrele nr. În total creştem 15 ochiuri. cu andrele nr. în „punct de semielastic”. însă inverssat. apoi continuăm drept pe această linie. La înălţimea totală dde 18 cm. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. 2 rînduri cu lînă roşie şi 2 rînduri cu lînă maron. Continuăm cu lînă bleumarin 2 rînduri în „punct leneş”. Avem 74 ochiuri cu care continuăm lucrul astfel: în „punct leneş” 2 rînduri cu lînă roşie. Lucrăm partea următoare la fel. avînd grijă ca în rîndul întîi să creştem 7 ochiuri. 2 ½. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Umărul şi răscroiala gîtului: Aici începem să fomăm răscroiala gîtului şi linia umărului. Avem 102 ochiuri. 1 ½ pentru a cambra talia şi apoi continuăm tot drept. 2 ½ şi tricotăm drept. Continuăm cu lînă albă în „punct de jerseu” avînd grijă ca în rîndul întîi. de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 2 ori cîte 5 ochiuri. să creştem 17 ochiuri. scădem la mijlocul spatelui 22 ochiuri întrun singur rînd. adică dublăm tot al 10-lea ochi. scăzînd la începutul rîndurilor. adică să dublăm tot al 4-lea ochi. la marginea interioară a feţei lucrăm drept. de 4 ori cîte 3 ochiuri. orientîndu-ne după schema dată. continuăm drept cu lînă albă în „punct de jerseu”. 2 1/2.

2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” două benzi de 64 cm lungime. de 20 ori cîte 1 ochi. Tehnică. avînd grijă ca pe una din benzi să formăm cîte o butonieră la distanţă de 11 cm între ele. de 6 ori cîte 2 ochiuri. astfel: cîte 1 ochi roşu la distanţă de 3 ochiuri albe între ele. ridicăm pe andrea ochiurile corespunzătoare şi tricotăm cu lînă roşie. printr-o cusătură în punct invizibil pe dosul lucrului. “Tricotaje de mînă”. Montăm 12 ochiuri de lînă roşie pe andrele nr. Călcăm aburit şi montăm la maşină. în „punct de semielastic”. 1959 364 . după schema dată. avînd grijă ca la gît să le unim cu guleraşul. Pe părţile albe brodăm picouri cu lînă roşie. Cornelia Both şi Martha Recht. Mîneca stîngă se lucrează la fel.ochiuri. de 2 ori cîte 6 ochiuri. Coasem de mînă benţile care bordează feţele. un guleraş de 3 cm înălţime. iar restul de 26 ochiuri le scădem într-un singur rînd. Ed. Coasem 6 nasturi. Împrejurul răscroielii gîtului. Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. Urmează 5 rînduri albe şi montăm la maşină. de 2 ori cîte 5 ochiuri.

Model: I. gen iie. Această bantă de 3 cm înălţime va forma tivul spatelui pe care îl vom îndoi pe dos. Manşetele se lucrează în „punct de semielastic”. 20 g lînă galbenă. În indicaţiile din text vom neglija tivul. 20 g lînă roşie. 2 ½ şi tricotăm drept 3 cm înălţime în „punct de jerseu”. cosîndu-l în punct invizibil de bluză. II. Furnituri: Circa 500 g lînă. Restul în „punct de jerseu” aplicînd modelul II (după schemă). Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 94 cm.Bluză cu model românesc – Model nr. lungimea bluzei 54 cm. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II Spatele: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. deci toate măsurile pe care le vom întrebuinţa sînt considerate ca începînd de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos. putem adopta minunatele noastre motive româneşti acetei elegante bluze albe. 20 g lînă albastră. în loc de punctul norvegian. 365 . 1 fermoar şi andrele nr. 16 La răscroiala gîtului şi la cele două fente. 2 ½. urmează un rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului).

Avem 156 ochiuri. orientîndu-ne după schemă. începem răscroiala mînecii. 2 ½ şi tricotăm tivul la fel ca la spate. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2 cm. de 2 ori cîte 4 ochiuri. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 34 cm începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. în total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). continuăm cu lînă albă în „punct de jerseu” 20 cm înălţime. La înălţimea totală de 51 cm scădem la mijlocul spatelui 30 ochiuri într-un singur rînd. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 34 cm. Lucrăm prima parte scăzînd la răscroiala gîtului de 2 ori cîte 2 ochiuri. scăzînd la începutul rîndurilor ce urmează de 2 ori cîte 8 ochiuri. avînd grijă ca primele şi ultimele 12 ochiuri ale rîndurilor să le lucrăm cu modelul II. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Faţa: Montăm 136 ochiuri pe andrele nr. Modelul este format din 11 ochiuri. Tricotăm la fel partea următoare. de 2 ori cîte 4 ochiuri. în total am crescut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2 cm la fiecare margine a lucrului. însă inversat. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. în „punct de jerseu” 14 cm în înălţime. La înălţimea totală de 14 cm terminăm modelul II şi continuăm numai cu lînă albă 20 cm în „punct de jerseu”.Tricotăm drept în „punct de jerseu” 14 cm înălţime avînd grijă ca primele şi ultimele 12 ochiuri ale rîndurilor să le tricotăm cu modelul II. iar 1 ochi îl lăsăm pentru margine. Avem 122 ochiuri cu care tricotăm drept 17 cm. iar pe linia umărului. scădem de 6 ori cîte 7 ochiuri. Continuăm drept. În total am scăzut 28 ochiuri (cîte 14 ochiuri la o margine). Avem 150 ochiuri. împărţind astfel lucrul în două părţi. la fiecare margine a lucrului. apoi continuăm drept. cu lînă albă. 366 . La înălţimea totală de 14 cm.

tricotînd un guler (cu modelul II). însă inversat. Aici împărţim lucrul în două părţi. de 20 ori cîte 1 ochi. iar restul de 28 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. o dată din spate. Avem 104 ochiuri cu care vom forma ovalul mînecii. ridicăm ochiurile corespunzătoare de la răscroiala gîtului. le ridicăm pe o andrea de rezervă şi în continuare scădem restul ochiurilor la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 2 ochiuri şi în continuare drept. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea la fel. continuăm cu lînă albă în „punct de jerseu” un tiv (de înălţimea gulerului) pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct invizibil. de 2 ori cîte 6 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri. o dată îl lucrăm din faţă. Mîneca stîngă se execută la fel. adică tot la al 5-lea ochi îl lucrăm dublat. avînd grijă ca la marginea interioară a feţei să lucrăm 12 ochiuri cu modelul II şi 1 ochi marginea). 367 . Mîneca: Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. cîte 62 ochiuri de fiecare parte. Călcăm aburit părţile tricotate şi le încheiem la maşină. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem şi scădem concomitent răscroiala gîtului şi linia umărului astfel: primele 12 ochiuri cu modelul II.În total am scăzut 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la fiecare margine). În rîndul următor creştem 14 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm înălţime. Avem 124 ochiuri cu care continuăm drept 3 cm în înălţime. Tricotăm prima parte 10 cm drept. Continuăm 20 cm înălţime în „punct de jerseu”. Avem 84 ochiuri. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. scăzînd la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri. După ce am executat un model din motivul românesc (modelul II). Coasem fermoarul cu mîna. de 6 ori cîte 2 ochiuri. În continuarea ochiurilor cu modelul II lăsate pe andrelele de rezervă. În total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). Vom proceda la fel ridicînd pe andrea ochiurile corespunzătoare de la cele 2 fente (pe şolduri) şi vom tricota cu lînă albă cîte un tiv pe care îl coasem în punct invizibil pe dosul bluzei. Formăm linia umărului scăzînd de 6 ori cîte 7 ochiuri la începutul rîndurilor pe această linie. de 2 ori cîte 5 ochiuri.

II. Patentul din talie. 2 rînduri portocaliu. 20 g roşie. Combinaţia de culori prezentată aici este verificată de noi. Montăm apoi 16 ochiuri şi tricotăm benţile colorate tot în „punct de jerseu” după următoarea ordine: *6 rînduri portocaliu. 2 rînduri bleumarin. 6 rînduri bleumarin. Deci în total 10 benţi bleumarin. bleumarin). 6 rînduri roşu. 5 g albă. necesită foarte puţin material şi se execută uşor. Furnituri: Circa 100 g lînă foarte subţire bleumarin. 4 rînduri roşu. 17 Această bluză de un efect vesel şi tineresc se lucrează din resturi de lînă aflate în orice casă. 2 rînduri alb. Măsura: 42 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm din modelul II. 6 rînduri verde. 5 andrele nr. Încheiem scăzînd toate ochiurile într-un singur rînd. iar toate culorile din aceeaşi lînă. 2 (de ciorapi). Model: I. 2 368 . respectînd bineînţeles armonia culorilor. bentiţa de la gît şi de la mîneci se tricotează în „punct elastic”. 20 g galbenă – portocalie. Totuşi se poate executa şi din alte nuanţe. 2 rînduri bleumarin. Condiţia esenţială este ca lîna să fie subţire şi foarte regulat toarsă. negru. Restul în „punct de jerseu”.Bluză chimono cu benţi colorate – Model nr. Faţa şi spatele: Se lucrează la fel. 4 rînduri roşu. 15 g verde. Montăm 28 ochiuri de lînă bleumarin şi tricotăm drept în „punct de jerseu” o bantă uniformă de 40 cm înălţime. Benţile multicolore se vor armoniza cu un fond corespunzător de culoare neapărat închisă (maron. După acelaşi procedeu lucrăm încă 9 benţi.

rînduri bleumarin. formînd atfel o mică mînecă chimono. alternînd o bantă bleumarin şi una colorată. 6 rînduri roşu. în „punct de elastic”. La sfîrşit coasem cele două benţi colorate de cîte 18 cm la cele două margini ale lucrului (la înălţime de 20 cm de la marginea de jos a lucrului. adică la începutul răscroielii mînecii). după ce am îndoit pe dosul lucrului 1 cm din răscroială. avînd grijă să lăsăm rezerve la toate răscroielile. Din benţile colorate de la mînecuţă ridicăm pe 5 andrele de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi tricotăm cu lînă bleumarin. Călcăm apoi din nou pe dos tricotajul obţinut. Aşezăm pe un tipar de croitorie (chimono) faţa şi spatele şi croim cu foarfeca răscroiala gîtului şi linia umărului. Cornelia Both şi Martha Recht. Repetăm de la * pînă la*. 1959 369 . Pe fiecare umăr lăsăm cîte o deschizătură de 4 cm. de cel puţin 1 cm. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. Tricotăm astfel drept o bantă uniformă de 40 cm înălţime. Executăm aceeaşi bentiţă la partea din spate. Coasem la fel pentru spatele bluzei. Executăm în total 8 benţi multicolore lungi de 40 cm fiecare şi 4 benţi de cîte 18 cm lungime. După ce am executat toate benţile bleumarin şi multicolore le călcăm aburit. Rezervele de 1 cm rămase pe dos. Executăm acelaşi patent şi la partea din spate şi coasem elasticul la cele două margini. o bentiţă de 1 ½ cm înălţime. În talie ridicăm 120 ochiuri din lînă bleumarin pe andrele nr. în „punct de elastic”. ridicăm pe andrea 56 ochiuri (la partea din faţă) şi tricotăm cu lînă bleumarin. La cele două capete ale bentiţei de la spate coasem 2 nasturi mici bleumarin. o bentiţă de 2 cm înălţime şi încheiem toate ochiurile într-un singur rînd. apoi le coasem pe dosul lucrului. La răscroiala gîtului. 2 rînduri portocaliu. 6 rînduri verde. “Tricotaje de mînă”. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd. Tehnică. le tivim (surfilăm) cu lînă bleumarin în „punct de feston rar” şi le descălcăm. După ce am cusut 5 benţi bleumarin alternînd cu 4 benţi colorate de cîte 40 cm lungime fiecare şi 2 benţi colorate aplicate la cele două margini (de cîte 18 cm lungime) formînd faţa bluzei. Ed. Încheiem apoi toate ochiurile într-un singur rînd. cu un fir de lînă bleumarin. iar la bentiţa din faţă formăm cîte o cheutoare. Încheiem bluza la maşină pe linia umărului şi a subraţului. de la cusăturile de maşină. margine de margine. 2 şi tricotăm în „punct de elastic” un patent de 12 cm înălţime. 2 rînduri bleumarin *.

3 ½ şi tricotăm 8 rînduri cu modelul ajurat I (adică executăm o singură dată modelul I după schemă). După schema dată. Furnituri: Circa 600 g lînă. apoi pentru a treia oară modelul I. „Punct de jerseu”. II. Recomandăm culoarea galbenă. această jachetă înlocuieşte canadiana de stofă în zilele răcoroase. De la 370 . Lasă un comentariu Călduroasă şi elegantă. Spatele: Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. Model: I. 3 ½.Jachetă chimono cu benţi ajurate – Model nr. andrele nr. Se tricotează cu firul dublat (lucrăm cu 2 fire). Continuăm 14 rînduri în „punct de jerseu”. Se poate lucra din „lînă industrială” pusă în vînzare în magazine. 5 andrele pentru ciorapi. tricotăm din nou modelul I. urmează 14 rînduri în „punct de jerseu”. 2009 by Shortcut in carte. tricotaje. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. 18 Posted iulie 1.

În rîndul următor creştem dintr-o dată. într-un singur rînd. Încheiem ochiurile rămase. Ridicăm pe andrea pe faţa lucrului. scădem căte 1 ochi numai la începutul rîndurilor. exceptînd tot al 5-lea rînd în care nu scădem deloc. şi pentru a treia oară modelul I.începutul lucrului şi pînă în acest punct vom lucra drept. la fiecare margine a lucrului. ultimele 36 ochiuri din cele 106 ochiuri şi tricotăm 14 rînduri în „punct de jerseu”. Repetăm încă de 4 ori de la * . Scădem totodată cîte 1 ochi pe linia A – B. În total creştem 14 ochiuri. inversat. scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. Ridicăm pe andrea. urmează 14 rînduri în „punct de jerseu”. apoi 14 rînduri în „punct de jerseu”. însă inversat. la începutul şi la sfîrşitul fiecărui rînd. în următoarele 14 rînduri (în „punct de jerseu”) vom creşte cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd de dus şi întors. începem să scădem răscroiala gîtului astfel: de 5 ori cîte 1 ochi şi de 4 ori cîte 2 ochiuri. Continuăm 14 rînduri în „punct de jerseu”. Avem 90 ochiuri. După ce am executat 3 benzi cu modelul I. în următoarele 14 rînduri lucrate în „punct de jerseu” vom creşte cîte 1 ohi la începutul fiecărui rînd. În rîndul următor creştem la marginea exterioară a feţei 55 ochiuri. 371 . Continuăm lucrul pentru mîneca următoare la fel. cîte 55 ochiuri. La marginea interioară lucrăm drept. pe faţa lucrului. Partea stîngă a feţei se lucrează la el. Avem 51 ochiuri. terminînd astfel toate ochiurile. Cînd au rămas 56 ochiuri pe andrea. la marginea exterioară a lucrului. iar pe linia A – C. Răscroiala gîtului: La înălţimea totală de 55 cm. Avem 200 ochiuri cu care continuăm lucrul astfel: * 8 rînduri cu modelul I. Avem 106 ochiuri cu care continuăm lucrul astfel: * 8 rînduri cu modelul I. ultimele 36 ochiuri din cele 200 ochiuri şi tricotăm în jos 14 rînduri în „punct de jerseu” şi model I. repetăm de 4 ori de la * scăzînd astfel: (începînd din primul rînd cu 200 ochiuri) la începutul şi la sfîrşitul fiecărui rînd scădem cîte un ochi exceptînd tot al 5-lea rînd la care nu scădem deloc. încheiem. şi cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd A – C. Partea dreaptă a feţei: Montăm 44 ochiuri şi tricotăm drept 8 rînduri cu modelul I. scăzînd cîte 1 ochi la începutul şi la sfîrşitul fiecărui rînd pe linia A – B. vom forma cîte o butonieră la mijlocul fiecărei benţi lucrate în „punct de jerseu”. pînă cînd am epuizat astfel toate ochiurile. apoi modelul I. După ce am lucrat 3 benţi cu modelul I. repetăm pentru a doua oară modelul I. din nou urmează 14 rînduri în „punct de jerseu”. La marginea interioară a lucrului. deci în total 7 ochiuri.

Tehnică. în „punct leneş”. Cornelia Both şi Martha Recht.Călcăm uşor aburit şi încheiem la maşină. “Tricotaje de mînă”. 1959 372 . 6 cm în înălţime. Tivim pe dos marginile feţei cu o bentiţă lată de 3 cm. La extremitatea de jos a mînecilor ridicăm 36 ochiuri pe 4 andrele groase de ciorapi şi tricotăm în „punct de semielastic”. le descălcăm bine. formînd manşetele. Rezervele jachetei (rămse pe dos) după ce am montat toate părţile. Ed.

Se confecţionează în două culori. Model: I. în 2 culori: tricotăm pentru început 1 rînd pe faţă şi un rînd pe dos cu firul brun. firul este în faţa ochiurilor. Repetăm de la *. Buzunare tăiate. Repetăm de la *. Rîndul 8 (brun) pe dos. Rîndul 3: (brun) 1 ochi pe faţă.Jachetă Tweed – Model nr. Aceste rînduri se repetă. 4 nasturi. Aşezăm firul înapoi. Atenţiune: firul să fie mereu pe faţa lucrului. spre dos. * ridicăm 2 ochiuri. lucrăm 2 ochiuri pe faţă. Tivurile interioare se tricotează în „punct de jerseu”. cu model „tweed”. mîneci şapte-optimi. Tivurile interioare se tricotează în culoarea mai închisă. Repetăm de la *. Urmează: rîndul 1: (verde) 2 ochiuri pe faţă. 3. 2 ochiuri pe faţă. în faţa celor 2 ochiuri ridicate. *ridicăm 2 ochiuri. de grosime mijlocie. ca şi cum le-am tricota pe dos. Rîndul 2: (verde) pe dos. Repetăm de la * . luîndu-le din spatele andrelei. luîndu-le din spatele andrelei. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Aşezăm firul înapoi. 373 . Rîndul 7: (brun) 3 ochiuri pe faţă. II. Restul. ca în rîndul precedent. * aşezăm în faţa ochiurilor şi ridicăm cele 2 ochiuri următoare. spre dos. 19 Modelul în care se tricotează această jachetă imită stofa. Rîndul 5 (verde) * ridicăm 2 ochiuri ca în rîndul precedent. andrele nr. Urmează 2 ochiuri pe faţă. Rîndul 4: (brun) pe dos. Furnituri: Circa 320 g lînă brună şi 260 g lînă verde. Rîndul 6: (verde) pe dos. 2 ochiuri pe faţă.

Răscroiala mînecii: La începutul celor 2 rînduri următoare scădem cîte 9 ochiuri. Rămîn 40 ochiuri la mijloc. (Cînd începem să lucrăm cu firul verde. cu modelul I. Tricotăm 4 cm drept. pe faţa lucrului. şi începînd de aici. Aici. la începutul rîndurilor următoare de 10 ori cîte 5 ochiuri şi de 10 ori cîte 4 ochiuri. Aici va fi marginea tivului îndoit. Tricotăm cele 4 ochiuri următoare în culoare brună. Încheiem. la marginea interioară 43 ochiuri pe o andrea de rezervă. creştem la cîte 2 cm. la 9 ½ cm măsuraţi de la marginea tivului facem buzunarul. La 8 ½ cm măsuraţi de la tiv. pe urmă de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi. Tricotăm un tiv de 4 cm cu modelul I. exact deasupra primei perechi. îl aşezăm în cruce peste cel brun. tricotăm 39 ochiuri pentru 374 . cît şi 4 ochiuri din împletitura tweed. este de 14 cm. se formează la fel. mereu la distanţa de cîte 8 ½ cm. pe urmă un rînd de ochiuri pe dos. Vor fi 156 ochiuri. însemnăm linia taliei. Aici. un rînd de ochiuri pe dos. Începînd cu rîndul următor continuăm cu modelul II. pe faţa lucrului. Rămîn 136 ochiuri. Luăm. Începînd de aici creştem la cîte 2 cm. pînă la răscroiala mînecii. Rămîn 124 ochiuri. formăm la marginea interioară prima pereche de butoniere: tricotăm 4 ochiuri de la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. de 6 ori cîte 1 ochi. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 72 ochiuri cu lînă brună. La marginea exterioară scădem şi creştem la fel ca la spate. Tricotăm drept pînă ce răscroiala mînecii. a doua butonieră. Continuăm cu modelul II. Şi din acesta lucrăm drept 4 cm. la ambele margini. în total 4 perechi. Butonierele următoare. de 3 ori cîte 1 ochi. la ambele margini. şi începînd de aici. La 17 cm măsuraţi de la tiv. ca la spate. de 10 ori cîte 1 ochi. măsurată vertical. Umărul: La 57 cm măsuraţi de la marginea tivului scădem. Spatele: Începem cu 148 ochiuri cu firul brun. Vom avea 130 ochiuri. iar din cele 6 ochiuri următoare. dar la marginea dreaptă tricotăm 14 ochiuri şi mai departe în culoare brună. şi îl strîngem ca să nu se formeze goluri). Vor fi 98 ochiuri. urmează.Măsura: 32 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Între timp. de ambele margini. La marginea dreaptă (marginea interioară) adăugăm 26 ochiuri. scădem la cîte 2 ¼ cm.

La începutul rîndurilor ce urmează scădem de 10 ori cîte 2 ochiuri. iar restul ochiurilor rămîne pe altă andrea de rezervă. Lăsăm lucrul de o parte. Rămîn 78 ochiuri. de 36 ori cîte 1 ochi. cu firul brun. lucrate pe faţa lucrului. la acelaşi nivel cu spatele. Vor fi 120 ochiuri. Îndoim tivurile pe linia ochiurilor lucrate pe dos şi le coasem cu puncte invizibile. (Răscroiala mai adîncă vine în faţă). Cu restul ochiurilor continuăm la marginea interioară încă 6 cm. Continuăm cu firul brun. Atît căptuşeala buzunarelor. cele două margini înguste le coasem. Răscroiala mînecii: La marginea exterioară. iar la începutul rîndului al doilea 10 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. Tricotăm cu modelul I şi scădem la cîte 1 cm. Marginea interioară urmează drept pînă la 35 cm măsuraţi de la marginea tivului. de 5 ori cîte 5 ochiuri şi de 5 ori cîte 4 ochiuri. le călcăm şi le fixăm. 375 . Călcăm părţile tricotate. scădem la începutul rîndului următor 10 ochiuri. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 1 ochi: rămîn 39 ochiuri. Coasem nasturii la locul lor. la ambele margini. creştem la cîte 1 cm de 9 ori cîte 1 ochi. pe urmă restul de 43 ochiuri de pe a doua andrea de rezervă. la cîte 2 rînduri. pe faţa lucrului şi încă 2 ½ cm în „punct de jerseu”. festonăm butonierele suprapuse. Începem pe andrele separat 41 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. Mîneca dreaptă: Se lucrează inversat. la începutul lor. le montăm. Partea stîngă a feţei: Se lucrează inversat şi fără butoniere. la începutul rîndurilor. Cînd mîneca măsoară 35 cm de la marginea tivului îndoit. Încheiem. Încheiem. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este cu 1 cm mai înaltă decît aceea a spatelui. şi începînd de aici. la ambele margini. Tricotăm 9 ½ cm în „punct de jerseu”. scădem la cîte 1 ½ cm de 16 ori cîte 1 ochi. Benzile buzunarelor le răsfrîngem în afară. în linie dreaptă. le răsfrîngem din nou. După 4 cm urmează un rînd de ochiuri pe dos. pînă ce răscroiala mînecii măsoară. iar pe urmă. Îndoim tivurile feţelor. Urmăm drept. Mîneca stîngă: Începem cu 84 ochiuri cu firul brun. 12 cm. Scăderile se fac pe lîngă banda de 14 ochiuri în culoare brună. Aici. scădem la începutul rîndului următor 3 ochiuri. de 3 ori cîte 1 ochi. de 21 ori cîte 1 ochi. Rămîn 17 ochiuri. Tricotăm ochiurile marginii exterioare lăsate pe andreaua de rezervă şi în continuare cele ale căptuşelii buzunarului. şi lăsăm la o parte. Continuăm cu modelul II şi creştem la cîte 1 ½ cm. Continuăm faţa. şi începînd de aici. Sfîrşim cu 1 rînd pe faţă. Lucrăm mai departe numai cu ochiurile buzunarului şi tricotăm 2 ½ cm. Tricotăm un rînd de ochiuri pe dos.buzunar. cît şi banda prelungită a gîtului se cos cu puncte invizibile. Răscroiala gîtului: Aici. scădem la marginea exterioară. de 14 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Continuăm cu modelul tweed (atenţie la continuitatea modelului). pe urmă încheiem. sau altă măsură necesară antebraţului.

376 .

Aceste 4 rînduri se repetă. de 9 ori cîte 1 ochi. Repetăm de la * . creştem la cîte 3 ½ cm. andrele nr. 377 . Spatele: Începem cu 146 ochiuri. II. circa 112 cm. Urmează iar 5 cm din garnitură. Măsura: 30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. 20 Acest cardigan este completat cu un pulover lung. Aici. luîndu-l din spatele andrelei. Repetăm de la * . lungimea. După garnitura de 6 cm. Rîndul 3: ca rîndul 1. Rîndul 2: * ridicăm 1 ochi ca în rîndul precedent (acelaşi ochi) firul este în faţa ochiului ridicat. Furnituri: Circa 550 g lînă. La 15 cm măsuraţi de la marginea de jos. cu mînecuţa scurtă. Tricotăm 6 cm cu modelul I. Aşezăm firul înapoi. la mijlocul spatelui. cu care lucrăm pînă la sfîrşit. tricotăm pe dosul lucrului. Mărimea: Circumferinţa pieptului 98 – 100 cm.Complet cu cardigan şi pulover – Model nr. 63 cm. Model: I. un rînd de ochiuri pe faţă. Urmează 1 ochi pe dos. fără elastic în partea de jos. o croşetă. 2 ½ . Rîndul 4: pe faţă. firul este în faţa ochiului ridicat. şi începînd de aici. tricotăm 4 cm în „punct de jerseu”. ridicăm 1 ochi. Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi. În partea de sus se repetă garnitura cardiganului. la ambele margini. 7 nasturi. Restul cardiganului „punct de jerseu”. Benţile pentru nasturi şi butoniere şi garnitura se lucrează astfel: rîndul 1: *1 ochi pe faţă. În locul ultimului rînd de dos. continuăm în „punct de jerseu”. Vor fi 164 ochiuri.

Buzunarul: La 15 cm măsuraţi de jos. În ultimul rînd scădem primul şi ultimul ochi. o dată 3 ochiuri. la fiecare cm. tot în continuare tricotăm şi restul de ochiuri. Între timp: la 63 cm măsuraţi de jos încheiem 14 ochiuri la mijloc. 55 ochiuri de la margine. pe urmă la cîte 2 rînduri. Continuăm. la începutul rîndurilor următoare. măsuraţi vertical. Tricotăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii. Urmăm după descrierea anterioară. restul în „punct de jerseu”. 20 de ochiuri la marginea interioară cu modelul I. 37 ochiuri pe o andrea de rezervă. La 35 cm măsuraţi de la marginea de jos. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 16 ori cîte 1 ochi. pînă lucrăm din nou cu toate ochiurile de pe andrea. urmează drept înainte. Răscroiala mînecii: La începutul rîndului următor scădem 6 ochiuri la marginea exterioară. la marginea interioară. La începutul rîndului tricotăm 20 ochiuri cu modelul I. luăm în următorul rînd. Vom avea 134 ochiuri pe andrea. tricotăm 20 ochiuri pînă la sfîrşit cu modelul I. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. Continuăm faţa. 378 .Răscroiala mînecii: La 38 cm de jos scădem. la cîte 2 rînduri la începutul lor. Cu cele 37 ochiuri de la mijloc tricotăm 2 ½ cm în „punct de jerseu”. de 12 ori cîte 1 ochi. cea interioară. În rîndul următor tricotăm 69 ochiuri. scădem. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. scădem la începutul rîndurilor de 24 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. pînă sfîrşim cu toate ochiurile. o dată 4 ochiuri. şi începînd de aici. lucrăm cu modelul I. începînd de la margine. pînă se termină toate ochiurile. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 88 ochiuri. revenim. Tricotăm 7 ochiuri de la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. Umărul şi răscroiala gîtului: La 5 ½ cm măsuraţi de la marginea de jos. la fiecare 1 cm. În rîndul următor tricotăm 62 ochiuri. de 2 ori cîte 6 ochiuri. Celelalte butoniere vin la cîte 8 ¼ cm una de alta. Lăsăm la o parte.d.a. Marginea din dreapta. Rămîn 122 ochiuri. este de 12 cm. Pe urmă. de 2 ori cîte 3 ochiuri. pe faţa lucrului. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Aici. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi încheiem cele două bucăţi separat. Facem în total 7 butoniere. După 4 cm în “punct de jerseu” tricotăm încă 5 cm de garnitură. creştem la ambele margini. 17 ochiuri pe altă andrea de rezervă. la marginea stîngă la 6 cm şi începînd de aici creştem cîte 3 ½ cm de 9 ori cîte 1 ochi. Tricotăm. 17 ochiuri în „punct de jerseu” şi tricotăm în continuare ochiurile căptuşelii buzunarului. încheiem şi lăsăm lucrul de o parte. celelalte ochiuri rămîn pe andreaua stîngă. tricotăm 4 cm în “punct de jerseu”. ridicăm 1 ochi şi tricotăm cele 61 ochiuri. Rămîn 74 ochiuri. după ce garnitura este gata. continuăm scăderile pentru umăr. revenim ş. După 6 cm de la garnitură. La marginea exterioară. Continuăm pînă ce marginea exterioară este egală cu aceea a spatelui pînă la răscroiala mînecii (38 cm şi 97 ochiuri). Pe alte andrele începem 39 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 9 cm în „punct de jerseu”. tricotăm rînduri prescurtate pentru a forma „pensa de la piept”. Revenim. şi începînd de aici.m. la marginea interioară însă. măsurată vertical. de 8 ori cîte 1 ochi. La marginea dreaptă formăm prima butonieră la 1 ½ cm de la marginea de jos. pe faţa lucrului. creştem aici. iar la sfîrşitul rîndului. tricotînd la cîte 2 rînduri cu cîte 7 ochiuri mai mult. ridicăm 1 ochi şi tricotăm cele 54 ochiuri.

iar cea plină înălţimea umărului de 8 ½ cm obţinută cu adevărat. Aici. şi începînd de aici. marginea interioară este mai lungă. Linia punctată reprezintă înălţimea real scăzută (de exemplu 6 cm). de 6 ori cîte 1 ochi. 379 . Mărimea: Circumferinţa pieptului 98 – 100 cm. la 53 cm măsuraţi de jos. respectiv mai înaltă. de 3 ori cîte 2 ochiuri. Răsfrîngem banda spre interior şi o fixăm cu puncte invizibile. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este de 17 ½ cm. de 4 ori cîte 3 ochiuri. de 6 ori cîte 1 ochi. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile şi le tricotăm 2 cm în „punct de jerseu”. Întoarcem clapele buzunarelor spre interior şi le fixăm la fel cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor. măsuraţi vertical. scădem de 2 ori cîte 7 ochiuri. Rămîn 18 ochiuri. Încheiem. de 12 ori cîte 2 ochiuri. de 4 ori cîte 4 ochiuri şi 3 ochiuri pînă se termină toate. la începutul lor. mereu cîte 2 rînduri. Vor fi 122 ochiuri. circa 2 ½ cm în formă de unghi. le montăm. Mîneca: Începem cu 86 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul II. Linia laterală este mai scurtă. PULOVERUL Furnituri: Circa 350 g lînă. lărgimea puloverului 104 cm. Am semnalat aceasta pe tipar prin linia dublată a umărului. scădem la marginea exterioară. Mai tricotăm 3 cm drept înainte. prin rînduri prescurtate. două măsuri diferite. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. scădem de 18 ori cîte 1 ochi.Răscroiala gîtului: Între timp. La 43 cm măsuraţi de la marginea de jos. Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri tricotate pe dos. Festonăm butonierele. scădem 1 ochi. Încheiem fără a strînge. Repetăm de 3 ori de la * . coasem nasturii. la ambele margini de 18 ori cîte 1 ochi. * tricotăm 3 rînduri fără scăderi. Acest rînd va fi marginea tivului îndoit. andrele nr. Călcăm bucăţile tricotate. La marginea aceasta nu mai scădem nici un ochi. Tivul mînecilor îl îndoim înăuntru şi îl coasem cu puncte ascunse. încheiem la începutul rîndului următor 20 ochiuri şi la cîte 2 rînduri. tricotăm 2 rînduri fără scăderi. creştem la cîte 2 cm. 2 ½ . De reţinut: Deoarece am crescut lateral sub răscroiala mînecii. Înconjurăm marginile feţelor şi marginea de jos cu 2 rînduri de picioruşe mici. avem. începînd de aici.

de 12 ori cîte 1 ochi. măsurată vertical. pe faţa lucrului tricotăm 124 ochiuri. ridicăm 1 ochi. tricotăm în locul pensei de la piept. Între timp la 39 cm măsuraţi în mijloc de la marginea de jos (la 1 cm de la începutul răscroielii mînecii). este de 9 ½ cm. continuăm cu modelul II pînă la sfîrşit. iar la marginea de lîngă gît. şi tricotăm 99 ochiuri pe dos. Tricotăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii. pe urmă 4 cm cu „punct de jerseu” şi iar cu modelul I pînă la 380 . Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri tricotate pe dos. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Umărul: La 53 ½ cm măsuraţi de la marginea de jos. la ambele margini. Aici. pînă se epuizează toate ochiurile. rînduri prescurtate. Garnitura de la partea de sus identică cu modelul I al cardiganului. încheiem la mijloc 20 ochiuri. Vor fi 164 ochiuri. Restul „punct de jerseu”.) Lucrăm drept înainte pînă ce marginea exterioară este egală cu aceea a spatelui pînă la răscroiala mînecii (36 cm). la cîte 3 cm. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Răscroiala mînecii: La începutul celor 2 rînduri următoare scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri.a. şi începînd de aici.Model: I. pînă ce spatele măsoară 36 cm de la linia de jos. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi. de 9 ori cîte 1 ochi. (Vezi observaţia „de reţinut” din descrierea cardiganului. Începînd de aici vom avea două măsuri diferite. Vom avea 152 ochiuri. creştem la ambele margini. ridicăm 1 ochi. Revenim ş. Spatele: Începem cu 134 ochiuri. apoi continuăm încă 4 cm drept înainte. Între timp. Vom avea 134 ochiuri. şi tricotăm 91 ochiuri pe faţă. cea exterioară cu circa 2 cm mai scurtă. pînă lucrăm din nou cu toate ochiurile. Aici şi începînd de aici creştem la fiecare cm. cîte 5 ochiuri pînă se sfîrşesc toate ochiurile. Scădem umărul mai departe. la cîte 2 rînduri. Marginea interioară va fi cu circa 2 cm mai înaltă. Revenim. la ambele margini. la începutul lor. la 49 cm măsuraţi de jos.m. scădem. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri. Măsura: 30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II.d. Rămîn 118 ochiuri. Rămîn 122 ochiuri. Tricotăm 4 cm cu modelul II. Răscroiala gîtului: Între timp. ridicăm 1 ochi. la ambele margini. La 33 cm măsuraţi de jos. Revenim. Revenim. La 8 cm şi începînd de aici la cîte 2 ½ cm creştem. la 60 cm de la marginea de jos. de 8 ori cîte 1 ochi. scădem la începutul rîndurilor următoare de 34 ori cîte 2 ochiuri şi cîte 1 ochi. Continuăm drept înainte. şi tricotăm 83 ochiuri pe dos. II. tricotăm 6 cm cu modelul I. Continuăm în felul acesta şi tricotăm fiecare rînd cu cîte 8 ochiuri mai mult. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Faţa: Începem cu 140 ochiuri cu modelul II. La 4 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos.

la 58 cm măsuraţi în mijloc de la marginea de jos. Încheiem. de 7 ori cîte 1 ochi. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. Scădem la începutul şi sfîrşitul celui de-al 4-lea şi al 8-lea rînd cîte 1 ochi. Cînd mîneca măsoară 11 cm de la marginea de jos. Vor fi 106 ochiuri. Răscroiala gîtului: Între timp. Scădem mai departe umărul după indicaţiile date. măsuraţi vertical. Pe urmă scădem de 18 ori cîte 1 ochi. pînă se epuizează toate ochiurile. de 7 ori cîte 1 ochi. Rămîn 18 ochiuri. Tehnică. la ambele margini. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. 1959 381 . pînă la sfîrşit. Cornelia Both şi Martha Recht. urmează 2 rînduri fără scăderi. Continuăm şi creştem la cîte 4 rînduri. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este de 16 ½ cm. de 2 ori cîte 3 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare. la începutul rîndului. Ed.sfîrşit. la ambele margini. La 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. “Tricotaje de mînă”. încheiem 20 ochiuri la mijlocul lucrului. de 8 ori cîte 2 ochiuri. * de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 136 ochiuri. Rămîn 92 ochiuri pe andrea. scădem la cîte 2 rînduri. Repetăm de 2 ori de la * . creştem aici şi începînd de aici. cîte 3 ochiuri. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. măsuraţi vertical. Mîneca: Începem cu 96 ochiuri cu modelul II. iar de la marginea interioară de lîngă gît.

II. BLUZA Furnituri: Circa 250 g lînă. în culoare pastel. III. Restul în „punct de jerseu”. 21 Acest set de bluză şi cardigan se execută cu un mic guleraş gen „ofiţer”. Punctul de jerseu trebuie să fie lucrat strîns şi foarte uniform. Măsura: 28 ochiuri şi 41 rînduri = 10 cm din modelul III. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. 1 fermoar. Clapele se tricotează cu modelul descris la cardigan. Spatele: Montăm 120 ochiuri şi tricotăm 3 cm în înălţime în „punct de jerseu”. Model: I. cu o garnitură orginală. Manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. Urmează un rînd de ochiuri pe dos (lucrat pe faţa lucrului). 2 ½. andrele nr.Set de bluză şi cardigan – Model nr. 382 . Se tricotează dintr-o lînă de calitate bună. Această bandă va forma tivul spatelui pe care îl îndoim pe dosul bluzei şi îl coasem invizibil de corsaj.

Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 8 ochiuri. Executăm mîneca următoare la fel. coasem tivurile. În total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). de 40 ori cîte 1 ochi. Avem 90 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. de 5 ori cîte 7 ochiuri. de 2 ori cîte 6 ochiuri. scădem. însă inversat. urmează 20 cm în înălţime crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Lucrăm mai departe prima parte cu 55 ochiuri tricotînd drept la ambele margini pînă la înălţimea totală de 45 cm. În total am crescut 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). Călcăm aburit. de 2 ori cîte 3 ochiuri.Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la terminarea tivului. În jurul răscroielii gîtului ridicăm ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în “punct de semielastic” o bentiţă 383 . Faţa: Se lucrează în acelaşi fel ca spatele. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). încheiem la maşină şi coasem fermoarul la spate. 2 ½ şi tricotăm în “punct de semielastic” o manşetă de 3 cm înălţime. scăzînd la începutul rîndurilor următoare. la începutul rîndurilor. cîte 55 ochiuri pe o andrea. Umărul şi răscroiala gîtului: Din acest punct începem să scădem în acelaşi timp linia umerilor şi răscroiala gîtului astfel: la marginea exterioară scădem. de 5 ori cîte 4 ochiuri. Continuăm în “punct de jerseu” 5 cm în înălţime. cu deosebirea că avem 4 ochiuri mai mult şi nu formăm fenta de la spate. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. formînd linia umărului. adică de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos (neglijăm tivul). de 6 ori cîte 2 ochiuri. Tricotăm drept 5 cm în înălţime în „punct de jerseu”. Continuăm la fel lucrul pe andreaua următoare. Aici împărţim lucrul pe două andrele. Mînecile: Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. Avem 110 ochiuri cu care continuăm a tricota drept pînă la înălţimea totală de 35 cm. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. iar ultimele 20 ochiuri rămase la mijlocul andrelei le scădem într-un singur rînd. la începutul rînurilor. iar la răscroiala gîtului. Avem 140 ochiuri.

andrele nr. Model: Bordura feţelor şi manşetele se tricotează cu modelul II. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. formînd clapele. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă de la dreapta spre stînga. 2 ochiuri pe faţă.de 2 cm înălţime. 1 ochi pe dos. Rîndul 4: 1 ochi pe faţă. lungimea 62 cm. Rîndul 5: 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe dos. 384 . 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. CARDIGANUL Furnituri: Circa 550 g lînă. 1 ochi pe dos. Modelul II: Rîndul 1 (pe dosul lucrului): 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. Rîndul 2: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. scăzînd pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. 6 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună de la stînga spre dreapta. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. restul cu modelul III în „punct de jerseu”. 1 ochi pe faţă. cu modelul II. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. 8 ochiuri pe dos. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 7 ochiuri crescute (adică montăm 7 ochiuri pe andrea). Montăm cîte 13 ochiuri şi tricotăm două benzi de 10 cm lungime. 2 ½. 2 ochiuri pe faţă.

1 ochi pe dos. Rîndul 7: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. de la stînga spre dreapta. în „punct de jerseu” 40 cm în înălţime. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă de la dreapta spre stînga. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. În total am scăzut 70 ochiuri (cîte 35 ochiuri la un umăr). o dată 5 ochiuri. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. iar restul de 50 ochiuri rămase la mijlocul spatelui le scădem într-un singur rînd. Rîndul 10: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. de 4 ori cîte 3 ochiuri. 2 ochiuri pe faţă.Rîndul 6: 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. 385 . 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă. 2 ochiuri pe faţă. adică de la rîndul de ochiuri pe dos (neglijînd tivul). În total am scăzut 20 ochiuri şi au rămas 58 ochiuri cu care tricotăm 19 cm înălţime. Umărul: Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 14 ori cîte 5 ochiuri. Rîndul 9: 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 3 cm înălţime. Avem 120 ochiuri cu care tricotăm drept 19 cm în înălţime. 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă de la dreapta spre stînga. 2 ochiuri pe dos. de la dreapta spre stînga. Partea dreaptă a feţei: Montăm 78 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul la fel ca la spate. 1 ochi pe faţă. de 3 ori cîte 4 ochiuri şi de 3 ori cîte 2 ochiuri. Rîndul 8: 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor pe această linie o dată 6 ochiuri. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri. Spatele: Montăm 156 ochiuri pe andrele nr. În total am scăzut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la o margine). 2 ochiuri pe dos. de 2 ori cîte 3 ochiuri. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe faţă. Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. 1 ochi pe os. 2 ochiuri pe faţă. 1 ochi pe faţă. Rîndul 11: repetăm de la rîndul 1. 1 ochi pe dos. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. Umărul şi răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor pe această linie. 2 ochiuri pe dos. scăzînd la începutul rîndurilor. 1 ochi pe dos. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Continuăm 40 cm înălţime. 1 ochi pe dos. Continuăm drept. de 7 ori cîte 5 ochiuri. 1 ochi pe faţă. Măsurile întrebuinţate în text sunt considerate ca începînd de la terminarea tivului. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri lucrate împreună de la stînga spre dreapta. pe această linie. 1 ochi pe dos. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. O dată cu scăderea umărului formăm şi răscroiala gîtului.

Aceste garnituri nu se calcă. de 50 ori cîte 1 ochi. 2 ½ şi tricotăm cu modelul II o bandă de lungimea corespunzătoare marginilor feţelor şi răscroielii gîtului (după ce cardiganul a fost călcat şi încheiat). Avem 100 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. La el tricotăm două manşete pentru mîneci. Ed. scăzînd la începutul rîndurilor următoare. În total am crescut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). de 14 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. Executăm cealaltă mînecă la fel. Vă reamintim regula generală că primul ochi din fiecare rînd se ia nelucrat. Tehnică. “Tricotaje de mînă”. Garnitură: Montăm 11 ochiuri pe andrele nr. coasem pe dos tivurile şi încheiem la maşină. Călcăm aburit. Încheiem şi coasem benzile cap în cap cu marginile feţelor şi mînecilor. Mîneca: Montăm 80 ochiuri pe andrele şi tricotăm 20 cm înălţime în „punct de jerseu”.Partea stîngă a feţei: Se lucrează la fel. dar inversat. 1959 386 . de 2 ori cîte 5 ochiuri. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. Cornelia Both şi Martha Recht.

fără banda de la gît. rejansă. lungimea la mijlocul spatelui. 64 cm.Taior şi fustă – Model nr. Model: I. Furnituri: Circa 550 g lînă de culoare deschisă şi 600 g lînă de culoare închisă. Lungimea fustei 70 cm. patru nasturi mai mari şi 6 nasturi mai mici. 387 . andrele nr. Tivurile de jos se lucrează în „punct de jerseu”. un fermoar. 22 Se tricotează în două culori într-un model tweed. jacheta gen „sac” are o garnitură de benzi uni. 2 şi 2 ½. Mărimea: Lărgimea jachetei închisă la nasturi circa 106 cm. Fusta este dreaptă şi strîmtă.

tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă (marginea tivului) şi continuăm pe andrele nr. Pregătim o bucată de 26 ochiuri pentru a învăţa modelul. Marginea dreaptă (cea interioară) continuă drept înainte. Continuăm să scădem pentru umăr după indicaţiile de mai sus. ridicăm 1 ochi. pe verticală. şi începînd de aici. la ambele margini. spre dosul lucrului. la gît. Umărul şi răscroiala mînecii: La 58 cm de la tiv scădem. pe andrele nr. Între timp. ca rîndul 2. firul este în faţa ochiului ridicat. Aici. Răscroiala mînecii: Cînd spatele măsoară 39 cm de la tiv. Vot fi 100 ochiuri. Continuăm cu modelul III. la 64 cm de la tiv încheiem la mijlocul rîndului 14 ochiuri. la începutul rîndurilor următoare. pînă la sfîrşit. Vor fi 152 ochiuri. 2 ½. Rămîn 144 ochiuri. Măsura: 34 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm din modelul III. aşezăm firul înapoi. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Repetăm de la * . scădem la începutul rîndurilor următoare. Continuăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii are. Restul se tricotează astfel: numărul ochiurilor trebuie să fie divizibil cu 4. 2. 11 cm. 2 ½ cu modelul III. 2 cu firul de culoare închisă. 1 ochi pe dos. de 4 ori cîte 1 ochi. Rîndul 4: (deschis). scădem la cîte 2 rînduri. de 14 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. spre dos. JACHETA Spatele: Începem cu 172 ochiuri. la ambele margini. iar la marginea interioară. ca rîndul 1. La marginea stîngă (cea exterioară) creştem la 9 cm de la tiv şi începînd de aici la cîte 3 cm. firul este în faţa ochiului ridicat.II. de 2 ori cîte 9 ochiuri. Repetăm de la * . cu andrele nr. 388 . Tricotăm 3 cm cu modelul I. de 10 ori cîte 1 ochi. vin la cîte 10 cm una de alta. ridicăm 1 ochi. de 3 ori cîte 4 ochiuri şi de 3 ori cîte 3 ochiuri pînă se epuizează toate ochiurile. în total 4. cu firul de culoare închisă. plus 2 ochiuri pentru începutul şi sfîrşitul rîndului. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 90 ochiuri pe andrele nr. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 16 ori cîte 1 ochi. creştem la cîte 4 ½ cm. Descrierea benzilor de la feţele şi buzunarele jachetei este dată în text. Tricotăm 9 cm de la tiv drept înainte: aici. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucaţi separat. 2 ochiuri pe faţă. În locul ultimului rînd pe dos. Rîndul 1: (închis) * 2 ochiuri pe faţă. tricotăm un rînd pe faţă. creştem la cîte 2 cm. Rîndul 2: (închis) * 1 ochi pe dos. Rîndul 3: (deschis). Repetăm aceste 4 rînduri. dar la 5 cm măsuraţi de la tiv formăm aici prima butonieră. Tricotăm 5 ochiuri de la începutul rîndului şi cu 7 ochiuri facem butoniera. şi începînd de aici. Vor fi 186 ochiuri. Restul butonierelor. Aşezăm firul înapoi. În locul ultimului rînd pe dos. III. de 7 ori cîte 1 ochi.

Lăsăm lucrul de o parte. cu modelul III. creştem la ambele margini de 20 ori cîte 1 ochi. * urmează 2 rînduri fără scăderi. Continuăm după instrucţiunile date. Cele două margini înguste le prindem cu puncte invizibile de faţă. (Atenţie la continuitatea modelului!) Ochiurile buzunarului rămîn mai departe pe andreaua de rezervă. 389 . de 9 ori cîte 1 ochi. Mîneca dreaptă: Se tricotează invers. următoarele 48 ochiuri le trecem pe o andrea de rezervă. Mîneca stîngă: Începem cu 94 ochiuri. şi începînd de aici la cîte 1 cm. cu andrele nr.Buzunarul: Între timp. Tricotăm 2 rînduri fără scăderi. După ce am încheiat banda. o dată 3 ochiuri. Sucim bucata tricotată în formă de rulou şi o prindem de interiorul feţei. luînd dosul lucrului drept faţă. La el prindem şi cele trei margini libere ale căptuşelii buzunarului. mereu la cîte 2 rînduri. pe urmă în locul ochiurilor buzunarului tricotăm ochiurile căptuşelii şi sfîrşim cu cele 28 ochiuri rămase pe andrea. o dată 10 ochiuri. Ochiurile buzunarului le luăm pe andreaua de rezervă şi tricotăm cu firul de culoare închisă 4 cm în „punct de jerseu”. şi începînd de aici la cîte 1 cm. Între timp. luînd dosul lucrului drept faţă. de 26 ori cîte 1 ochi. scădem aici. Cu alte andrele începem 50 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 9 cm cu modelul III. de 10 ori cîte 2 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. creştem aici. Vor fi 134 ochiuri. Încheiem. o rulăm spre interior şi o coasem. Tricotăm un tiv la fel ca la primele bucăţi. şi aici mereu la cîte 2 cm. Festonăm butonierele. coasem nasturii mari pe feţe şi cîte 3 nasturi mici pe mîneci. în culoare închisă. Îndoim tivurile de jos şi le fixăm cu puncte invizibile. mereu cîte 1 ochi pînă la sfîrşit. ridicăm ochiurile pe mai multe andrele lungi şi lucrînd rîndurile dusîntors tricotăm 6 cm în „punct de jerseu”. Călcăm bucăţile tricotate şi le montăm. Ridicăm ochiuri îndeajuns pentru ca feţele să nu se încreţească. Lăsăm de o parte. Încheiem. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 1 ochi. sau altă măsură necesară antebraţului. La marginile interioare ale feţelor şi în continuare la gît. 2 ½. măsuraţi vertical. formăm umărul. La 3 cm de la tiv. scădem la marginea exterioară. pe urmă scădem de 6 ori cîte 1 ochi. la 39 cm de la tiv. scăzînd ochiurile ca la spate. o dată 10 ochiuri. pe urmă continuăm cu andrele nr. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este de 19 cm. Răscroiala mînecii şi a gîtului: Cînd marginea interioară este de 39 cm măsuraţi de jos. tricotăm următorul rînd pe faţa lucrului astfel: tricotăm 28 ochiuri de la margine. la 12 cm de la tiv. Rămîn 26 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. o dată 4 ochiuri. 2. pe urmă tricotăm restul ochiurilor de pe andrea. Repetăm încă de 2 ori de la * . scădem la începutul rîndurilor următoare. Cînd mîneca este de 41 cm de la tiv. pe urmă scădem de 16 ori cîte 1 ochi. Continuăm faţa: pe dosul lucrului tricotăm ochiurile rămase la sfîrşitul andrelei. măsuraţi vertical. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi.

Fixăm partea de sus a fustei de rejansă şi în cusătura din stînga aşezăm fermoarul. Tricotăm tivul de 3 cm şi continuăm cu modelul III pe andrele nr. La marginea de sus a cutei îndoite de la spate. În locul ultimului rînd pe dos tricotăm 1 rînd de ochiuri pe faţă. 2 ½ cu modelul III. Spatele fustei: Începem cu 240 ochiuri. 2. Din lînă de culoare închisă tricotăm 3 cm cu modelul I. pe urmă la cîte 4 rînduri de 15 ori cîte 1 ochi. schimbăm lungimea părţii tricotate drept). pe care o prindem de rejansă şi care va susţine cuta fustei. 390 . luînd pe o singură andrea cele 166 ochiuri rămase. Cînd fusta măsoară 70 cm de la tiv. Rămîn 122 ochiuri. Tivul de jos îl îndoim şi îl prindem cu puncte invizibile. La 45 cm de la tiv continuăm ca la faţa fustei. Tricotăm drept înainte pînă avem 45 cm de la tiv. pe urmă continuăm lucrul.FUSTA Faţa fustei: Începem cu 166 ochiuri pe andrele nr. de 7 ori cîte 1 ochi (152 ochiuri). încheiem (dacă voim o fustă mai lungă sau mai scurtă. la începutul şi sfîrşitul lor. coasem o fîşie de mătase lată de 11 cm. şi începînd de aici. Continuăm cu andrele nr. Aici. La 26 cm de la tiv încheiem 74 ochiuri la mijlocul rîndului. pe andrele nr. pe urmă călcăm atît faţa cît şi spatelui fustei şi o montăm. scădem la cîte 8 rînduri. 2 cu lînă de culoare închisă. 2 ½. Îndoim bucata scăzută de la spate şi o însăilăm.

“Tricotaje de mînă”. 1959 391 . Ed. Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht.

Mărimea: Grosimea taliei 72 cm. andrele nr. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: se lucrează la fel cu rîndul 1. apoi lucrăm ochiul 1 pe faţă luat din faţă şi lăsăm pe faţă ochiul 4 (luat din dos). avînd grijă ca la fiecare rînd să deplasăm modelul cu un ochi spre stînga. 392 .Costum taior cu mînecă trei sferturi – Model nr. Rîndul 1 (pe faţa lucrului): ochiul al 2-lea se lucrează pe faţă luat din dos. Măsura: 34 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul I. grosimea peste şolduri 108 cm.m. Model: I. rejansă. Pentru executarea acestui model avem nevoie de un număr de ochiuri divizibil cu 2.a. 23 Furnituri: Circa 400 g lînă. apoi ochiul 3 lucrat pe faţă (luat din faţă) şi lăsăm ambele ochiuri de pe andrea ş. lungimea fustei 72 cm. Rîndul 2: (pe dosul lucrului) şi toate rîndurile cu soţ: se lucrează pe dos. 2 ½.d. fermoar.

2 ½ şi tricotăm o bucată de 5 cm înălţime în „punct de jerseu”. coasem rejansa şi montăm fermoarul în partea stîngă a fustei. la fiecare margine a lucrului. în înălţime cu modelul nr. respectiv de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos. dublăm partea superioară (din talie şi pînă dedesubtul liniei şoldurilor) cu o căptuşeală dintr-o ţesătură de mătase. Continuăm a tricota drept 52 cm. Încheiem fusta prin cusături invizibile pe dosul lucrului. Călcăm aburit şi coasem tivul prin cusături în punct invizibil pe dosul fustei. Am scăzut în total 40 ochiuri şi au mai rămas 120 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. Pentru a evita deformarea fustei.Tricotăm fusta din două bucăţi identice. Executăm partea a doua la fel. I şi din acest punct începem să scădem pentru a forma linia şoldurilor astfel: tricotăm 20 cm în înălţime scăzînd 1 ochi la 1 cm. 393 . Montăm 160 ochiuri pe andrele nr. urmează 1 rînd de ochiuri lucrate pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul fustei. Măsurile întrebuinţate în text vor fi considerate încpînd de la terminarea tivului.

2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu” o bucată de 3 cm înălţime. 2 şi 2 ½. Spatele: Montăm 160 ochiuri pe andrele nr. lungimea 63 cm.TAIORUL Furnituri: Aproximativ 450 g lînă. I după descrierea dată la fustă. Tivurile se lucrează în „punct de jerseu”. urmează un rînd de ochiuri lucrate pe dos (pe faţa lucrului) formînd astfel tivul spatelui. respectiv de la rîndul de ochiuri lucrate pe dos. Mărimea: Grosimea bustului aproximativ 100 cm. 1 nasture. I şi începem să scădem pentru 394 . restul îl vom tricota cu modelul nr. Măsurile întrebuinţate în text vor fi considerate de la terminaerea tivului. Continuăm a tricota 6 cm în înălţime cu modelul nr. Model: II. andrele nr.

2 ½ o bucată de 20 cm înălţime crescînd pe linia subraţului la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. 2. Răscroiala mînecii: 395 . Avem 160 ochiuri şi o înălţime totală de 39 cm. Avem 140 ochiuri şi 16 cm înălţime totală. Urmează 3 cm în înălţime drept. În total am scăzut 20 ochiuri. pentru a marca linia taliei şi continuăm a tricota din nou cu andrele nr.a forma linia şoldurilor astfel: tricotăm o bucată de 10 cm înălţime scăzînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 1 cm. În total am cresscut 20 ochiuri. cu andrele nr.

iar pe linia B – C. de 40 ori cîte 1 ochi. de 10 ori cîte 2 ochiuri. la el ca şi pentru spate. 1959 396 . de 2 ori cîte 4 ochiuri.Scădem la începutul primelor 2 rînduri cîte 8 ochiuri. Avem 82 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. 2. Pe linia răscroileii mînecii. Avem 64 ochiuri. începem să formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 4 ori cîte 8 ochiuri şi de 10 ori cîte 6 ochiuri. apoi în continuare scădem de 2 ori cîte 3 ochiuri. iar la marginea interioară a feţei. Continuăm cu andrele nr. Am scăzut în total 32 ochiuri şi au mai rămas 128 ochiuri cu care continuăm să tricotăm drept. continuăm a tricota drept 7 cm în înălţime. 2 ½ şi tricotăm un tiv de 3 cm înălţime. 2 ½ tricotînd 20 cm în înălţime astfel: pe linia subraţului creştem cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 34 ochiuri (cîte 17 ochiuri la fiecare margine). iar la marginea inerioară a feţei (pe linia B – C) scădem cîte 1 ochi la 5 cm. “Tricotaje de mînă”. să formăm o butonieră din 4 ochiuri la 2 cm distanţă de la marginea interioară a feţei. Continuăm a tricota 34 cm în înălţime cu modelul nr. tricotată cu andrele nr. pe care îl îndoim pe dosul lucrului şi îl coasem în punct invizibil. Avem 66 ochiuri. Avem 76 ochiuri cu care tricotăm drept 3 cm în înălţime cu andrele nr. I. Începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie 8. Din acest punct începem să creştem pe linia răscroielii mînecii. pentru a forma răscroiala rotunjită a reverului vom scădea la începutul rîndurilor. Avem grijă ca în dreptul butonierei de pe corsaj să formăm butoniera corespunzătoare pe tiv. iar pe linia şoldurilor scădem cîte 1 ochi la 1 cm. Cornelia Both şi Matha Recht. În total am scăzut 16 ochiuri. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. Ed. Începînd din acest punct creştem la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm (de 5 ori). La înălţimea totală de 59 cm. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” un tiv de 3 cm. 3 cm în înălţime pentru a forma tivul spatelui şi încheiem. Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie de 2 ori cîte 8 ochiuri şi de 5 ori cîte 6 ochiuri. Mîneca: Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. Continuăm cu modelul I astfel: la marginea exterioară a feţei tricotăm drept 6 cm în înălţime drept. 2 şi de 3 ori cîte 1 ochi. Avem 138 ochiuri. dar inversat şi fără butonieră. de 6 ori cîte 3 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Rămîn 26 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. Tehnică. vom ridica pe andrele ochiurile corespunzătoare. Au rămas 46 ochiuri la mijlocul spatelui cu care continuăm să tricotăm drept în „punct de jerseu”. pe linia A – B. începînd de la terminarea tivului de jos. cîte 1 ochi la 2 cm. scădem cîte 1 ochi la 3 cm. Avem 124 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. 7 cm înălţime. la fel ca şi pentru spate. În total am scăzut 10 ochiuri. 2 avînd grijă ca la jumătatea acestei benţi care marchează linia taliei. şi pînă la punctul C şi tricotăm în „punct de jerseu” un tiv de 5 cm înălţime. După ce am călcat aburit faţa. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. Executăm partea stîngă la fel. respectiv la 1 ½ cm înălţime. 3. Executăm mîneca următoare la fel.

1 ochi pe dos.Rochie largă – Model nr. Tivul de jos al fustei. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe faţă. Furnituri: Circa 600 g lînă. o cataramă. circa 80 cm panglică lată de 4 cm pentru dublura cordonului. deasupra celui pe dos tricotăm 1 ochi pe faţă. tivul mînecilor şi cordonul se lucrează în „punct de orez”. Model: I. 2 ½ şi 3. Lungimea fustei 68 cm. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 90 – 92 cm. care formează cute necălcate. 24 Rochie tinerească. o croşetă. cît şi banta de la gît. Corsajul este ajustat şi are mîneci raglan trei sferturi. compusă din 12 clini. Banta lată a butonierelor şi nasturilor se lucrează în continuare cu banta care înconjoară decolteul. cu fusta largă. 397 . Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. tricotăm 1 ochi pe dos. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe dos. deasupra celui pe dos. fermoar. 5 nasturi. andrele nr. banta pentru butoniere şi nasturi. Rîndurile 2 şi 3 se repetă. rejansă.

398 . Rîndul 2: pe faţă. Restul se lucrează în felul următor: Rîndul 1: (pe faţa lucrului) pe dos.II.

Rîndul 5: 7 ochiuri pe dos. (Atenţie la scăderi! Cele 3 ochiuri ale bobiţei se consideră drept un singur ochi. Tricotăm 4 cm drept înainte. Rîndul 16: * 7 ochiuri pe faţă. 3.Rîndul 3: 7 ochiuri pe dos. schimbăm măsurile părţii de jos lucrată drept). Aceste 16 rînduri dau modelul. * 3 ochiuri pe faţă. şi începînd de aici. Rîndul 9: pe dos. Repetăm de la * .) Măsura: 30 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Rămîn 41 ochiuri. Rîndul 10: pe faţă. * următorul ochi se tricotează de 3 ori. 3 ochiuri se tricotează împreună pe dos. 7 ochiuri pe dos. tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă. Repetăm de la * . pe urmă pe dos şi iar pe faţă şi abia acum dăm drumul ochiului de pe andreaua stîngă. Rîndul 4: * 7 ochiuri pe faţă. sau altă măsură necesară. ca în rîndul 3. Repetăm de la * . la ambele margini. Rîndul 12: * 7 ochiuri pe faţă. pe dos. şi 399 . În locul ultimului rînd din model. Clinul fustei: (De 12 ori) Începem cu 81 ochiuri pe andrele nr. Rîndul 14 ca rîndul 12. scădem la cîte 2 ½ cm. de 20 ori cîte 1 ochi. Repetăm de la * . Tricotăm 10 cm cu modelul I drept înainte. Spatele corsajului: Începem cu 113 ochiuri pe andrele nr. Repetăm de la * . Rîndul 6: ca rîndul 4. Rîndul 13: 3 ochiuri pe dos. cu modelul II. 3 ochiuri pe dos. pe urmă continuăm cu modelul II. iar pe faţă. Continuăm drept încă 5 cm. Urmează 7 ochiui pe dos. 7 ochiuri pe dos. pe faţă. Rîndul 7: ca rîndul 5. Repetăm de la * . * 3 ochiuri pe faţă. 3. Urmează 7 ochiuri pe dos. Aici. Rîndul 8: * 7 ochiuri pe faţă. Cînd clinul măsoară 68 cm de la marginea de jos. Aici. 3 ochiuri se tricotează împreună pe dos. * ochiul următor se tricotează de 3 ori: o dată pe faţă. 3 ochiuri pe dos. Repoetăm de la * . Rîndul 11: 3 ochiuri pe dos. Repetăm de la * . încheiem (dacă dorim fusta mai lungă sau mai scurtă. Rîndul 15 ca rîndul 13.

pe urmă continuăm cu andrele nr. * cele 2 ochiuri următoare le lucrăm împreună. Continuăm drept înainte. La marginea dreaptă (cea interioară) tricotăm 14 ochiuri cu modelul I pînă la sfîrşit. Sfîrşim rîndul. Tricotăm 5 ochiuri de la margine şi din 4 ochiuri facem butoniera. scădem la cîte 2 rînduri de 6 ori cîte 1 ochi. 2 ½ în felul următor: luăm 14 ochiuri de pe andreaua de rezervă de la faţa dreaptă a corsajului. ridicăm în continuare 31 ochiuri de la partea dreaptă a gîtului. Repetăm de 3 ori de la * . Vor fi 77 ochiuri. Tricotăm 5 cm cu modelul I. la cîte 1 cm. * urmează 2 rînduri fără scăderi. 9 ochiuri. Începînd de aici creştem mereu la cîte 4 rînduri. Tricotînd rîndurile dus-întors. Continuăm 6 cm drept înainte. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. 65 ochiuri din răscroiala pentru gît a spatelui. scădem la marginea exterioară. pînă avem 21 cm de jos. numai 5 ochiuri pe dos. 2 ½. Mîneca: Începem cu 69 ochiuri pe andrele nr. La marginea stîngă creştem. tricotăm 18 ochiuri de la margine. creştem la ambele margini. formăm 4 butoniere la marginea interioară. scădem la începutul celor 2 rînduri următoare. cînd marginea interioară este de 26 cm. la marginea interioară. În al treilea rînd al modelului tricotăm după ochiul începător şi înaintea ochiului care încheie rîndul. Răscroiala gîtului: Între timp. de 12 ori cîte 1 ochi. Aburim părţile tricotate. 39 ochiuri de la mîneca dreaptă. Vor fi 105 ochiuri. lucrăm 3 cm cu modelul I. 39 ochiuri de la mîneca stîngă. la gît. Cînd mîneca măsoară 31 cm de jos. Răscroiala mînecii raglan: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 9 ochiuri * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. în rîndul următor. (Banta de la marginea de jos a mînecilor nu se abureşte). pe urmă scădem la începutul fiecărui rînd de 12 ori cîte 1 ochi. de 8 ori cîte 2 ochiuri şi cîte 1 ochi pînă se epuizează toate ochiurile. la 32 cm măsuraţi de jos. În rîndul următor. La marginea exterioară scădem mai departe cîte 1 ochi. În rîndul 400 . Între timp. 31 ochiuri de pe partea stîngă a gîtului şi 14 ochiuri de pe andreaua de rezervă a feţei stîngi (233 ochiuri). începînd de la 4 cm. tricotăm apoi 6 ochiuri. la începutul şi la sfîrşitul lor. Partea dreaptă a corsajului: Începem cu 65 ochiuri pe andrele nr. Rămîn 39 ochiuri. Repetăm încă de 3 ori de la * .începînd de aici. luăm cele 14 ochiuri în „punct de orez lungit” pe o andrea de rezervă (preferabil pe un ac mare de siguranţă). Vor fi 137 ochiuri. 3. de 17 ori cîte 1 ochi. Pe acestea le trecem pe o andrea de rezervă. Repetăm de la * . scădem cîte 4 ochiuri la cîte 2 rînduri. Aici formăm a 5-a butonieră în aceeaşi linie cu primele patru. Răscroiala mînecii raglan: La aceeaşi înălţime cu spatele. în locul celor 7 ochiuri pe dos. cîte 9 ochiuri. 3 şi modelul II. la 5 cm măsuraţi de jos şi pe urmă mereu la cîte 6 cm. pînă se termină toate ochiurile. Ridicăm ochiurile în jurul decolteului pe andrele nr. Montăm părţile raglanului. încheiem la mijloc 29 ochiuri. sau altă măsură necesară antebraţului. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. pe urmă scădem de 12 ori cîte 1 ochi. Răscroiala gîtului: Între timp. pe urmă scădem la cîte 2 rînduri de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 12 ori cîte 1 ochi. Repetăm de 3 ori de la * .

în acest caz îl începem numai pe 12 ochiuri şi-l facem lung de 150 cm. Căptuşim cordonul cu panglică. Feţele corsajului trebuie să se petreacă de 4 cm. acum însă tricotăm numaă cîte 5 ochiuri după cele lucrate împreună. Coasem o cataramă cumpărată de gata. Rămîn 183 ochiuri. Scădem iar de 25 ori. pe urmă îl împreunăm cu fusta. În cusătura din stînga aşezăm un fermoar. Coasem nasturii.următor repetăm scăderile. Tricotăm cu 6 cm mai mult decît măsura taliei. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. Cordonul: Începem cu 14 ochiuri pe andrele nr. Încheiem. Coasem şi părţile laterale ale corsajului. Împreunăm clinurile fustei. Acest cordon nu trebuie căptuşit. călcăm pe vîrf cusăturile interioare şi coasem fusta pe rejansă. Putem însă să şi legăm cordonul cu o fundă. Înconjurăm decolteul cu rînduri de picioruşe scurte. Cornelia Both şi Martha Recht. 2 ½. Ed. aşezînd cutele. 1959 401 .

Repetăm de la * . mijlocie. II. Furnituri: Circa 120 g lînă albă. ca rîndul întîi. iar pentru fetiţe. 30 cm (pentru copii de 1 an). Gulerul. 2 ½ şi 3. Pentru băietaşi o tricotăm într-un model pepit în bleu cu alb. urmează 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: (alb) ochiul începător. şi circa 100 g lînă colorată. şi 5 nasturi. Rîndul 2: (bleu) pe faţă.Hăinuţă şi boneţică de copil mic – Model nr. 60 Prima îmbrăcăminte importantă a copilului. Mărimea: Lărgimea hăinuţei încheiată la nasturi circa 76 cm. Model: I. 402 . lungimea la mijlocul spatelui. ridicăm 1 ochi luîndu-l din spatele andrelei (firul este în spatele andrelei). Rîndul 1: (bleu) pe faţa lucrului: ochiul începător. roz cu alb. baza. tivurile şi partea de sus a bonetei se lucrează în „punct leneş”. fără guler. * ridicăm 1 ochi. Repetăm de la * . Restul se lucrează astfel: tricotăm un rînd pe faţă. Repetăm aceste 4 rînduri. Rîndul 4: (alb) pe faţă. andrele nr. * 1 ochi pe faţă.

Continuăm cu andrele nr. la ambele margini ale mînecii. Rămîn 66 ochiuri. Umărul: Cînd spatele este de 25 cm de la marginea de jos. Încheiem. 3. Umărul: Între timp. Răscroiala gîtului: La 23 cm măsuraţi de la marginea de jos scădem la marginea interioară. Mîneca: Începem cu 46 ochiuri pe andrele nr. Apoi urmăm drept înainte. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Spatele: Începem cu 80 ochiuri. 3.Măsura: 28 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm. cu modelul II. Marginea interioară urmează drept înainte. Tricotăm 14 cm cu modelul II. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 44 ochiuri pe andrele nr. cu modelul II. Creştem mereu la cîte 2 ¼ cm. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. cînd lucrul are 25 cm de la marginea de jos. de 6 403 . lucrat cu andrele nr. şi tricotăm 2 cm cu modelul I. 3. scăzînd la marginea exterioară cîte 3 ochiuri. pe andrele nr. la cîte 2 rînduri. 3. pe urmă la cîte 2 rînduri de 6 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 14 cm cu modelul II. Rămîn 35 ochiuri. 2 ½ cu lînă albă. Partea stîngă a feţei se tricotează în sens opus. Rămîn 20 ochiuri la mijloc. formăm umărul. Răscroiala mînecii: La începutul rîndului următor scădem la marginea stîngă (exterioară) 3 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare de 14 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 2 ochiuri.

Scădem la începutul şi la mijlocul fiecărei andrele. La 8 cm de jos încheiem. Prindem cele 2 rotocoale şi le surfilăm des cu firul de lînă. Mai scădem de 6 ori cîte 2 ochiuri. Cînd gulerul este gata. cîte 1 ochi la 2 rînduri. Pamponul se face astfel: tăiem din carton tare 2 rotocoale atît de mari cît dorim să fie pamponul (adică ceva mai mari). la lăţimea de 1 cm. Clapele pentru urechi: (2 buc.) Începem cu 7 ochiuri. Coasem pe doul lucrului cele două margini înguste ale bucăţii cu model. La marginea interioară ridicăm 64 ochiuri. rotunjim colţurile cu ajutorul unui fier de călcat nu prea încins. La mijloc facem 2 găuri rotunde. Gulerul: După ce am tricotat bordurile.ori cîte 1 ochi. pe urmă continuăm cu andrele nr. Încheiem. ridicăm şi ochiurile din răscroiala gîtului la cîte 1 cm de la marginea feţelor şi tricotăm 3 cm drept înainte. În sfîrşit. Răsfrîngem bordura cu model. Călcăm părţile tricotate. de circa 1 ½ cm diametru. începînd de la gît. iar pentru capătul şnururilor. pe andrele nr. cu lînă albă. scoatem cartonul şi tundem pamponul cu foarfeca. Tricotăm în „punct leneş”. 404 . 2 ½. Rupem firul. pe o a treia andrea ridicăm 64 ochiuri de la marginea dreaptă. La întîlnirea andrelelor creştem în fiecare rînd cîăte 1 ochi pentru ca să se aşeze frumos colţurile. Urmează încă 2 cm. 3. în partea dreaptă pentru fetiţe). pe andrele nr. pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. pe care le coasem de clape. cu ochiuri pe faţă. în lăţime de 2 ochiuri şi continuăm cu lucrul în cerc. cu modelul II. Creştem la începutul fiecărui rînd cîte 1 ochi. pînă rămîn 16 ochiuri. îl introducem într-un ac de brodat şi strîngînd ochiurile pe dosul lucrului. două pampoane mai mici. 2 ½. Tricotăm rîndurile dus – întors. deci în 8 locuri. Apoi tăiem firele. Pentru vîrf facem un pampon mare. le asamblăm. Scădem în ultimele 2 rînduri cîte 1 ochi. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. După ce l-am întărit bine. cu lînă albă şi tricotăm 12 cm cu modelul I. Repetăm încă de 2 ori de la * . Desfacem firele cu îngrijire şi le înfăşurăm strîns cu un fir de lînă. Boneţica: Începem cu 98 ochiuri pe andrele nr. cu modelul I. scădem la începutul rîndurilor următoare: de 2 ori cîte 3 ochiuri. pînă vor fi 17 ochiuri. Pregătim două şnururi de cîte 25 cm. începînd de la colţul de jos. intrînd cu vîrful foarfecii între cele două rotocoale de carton. dîndu-i o formă frumoasă rotundă. facem o bordură de 2 cm cu modelul I în culoare albă. pe urmă împărţim ochiurile pe 4 andrele (cîte 24 ochiuri pe andrea). La 17 cm de la marginea de jos. pînă se umple mijlocul găurit. de 2 ori cîte 2 ochiuri. tricotînd în fiecare al 3-lea şi 4-lea ochi împreună pe faţă. 2 ½. Tricotăm 7 cm. împărţite la distanţe egale (în partea stîngă pentru băieţi. Rămîn 12 ochiuri. coasem clapele de ambele părţi. de 12 ori cîte 1 ochi. Vor fi 58 ochiuri. Între timp. îl întărim. Pe altă andrea ridicăm 164 ochiuri de la marginea de jos. facem 5 butoniere orizontale.

“Tricotaje de mînă”. dar am mai schimbat culorile pentru un model variat. fiind hăinuţă pentru fetiţă. Spor! 405 . Ed. Cornelia Both şi Martha Recht.S. am preferat să croşetez o pălăriuţă. E uşor de lucrat. Eu am tricotat hăinuţa. Boneţica nu am făcut-o pentru că. Tehnică. 1959 P. vezi poza.

Rîndul 3: (F) pe faţă. Repetăm de la * . 7 nasturi. 25 Rochie închisă cu nasturi pînă jos. 2 şi 2 ½. Tipar drept. urmează 2 ochiuri pe faţă. 406 .Rochie dreaptă – Model nr. Mîneci trei-sferturi şi cordon de piele. II. III. 2 de împletit ciorapi. Bordura feţelor şi mînecilor „punct de jerseu” luînd dosul lucrului drept faţă. circa 30 cm mătase subţire pentru dublura feţelor. cordon de piele. luîndu-le din spatele andrelei. firul rămîne în spatele andrelei. Mărimea: Lărgimea rochiei închisă la nasturi 108 cm. Rîndul 2: (F) pe dos. Rîndul 5: (C) * ridicăm 4 ochiuri. Furnituri: Circa 660 g lînă în culoarea de fond (F) şi circa 200 g într-o culoare contrastantă (C). tricotată cu model în puncte colorate şi cu bordură uni. Andrele nr. Model: I. Tivul de jos se tricotează în „punct de jerseu”. Restul se tricotează astfel: Rîndul 1: (F) pe faţă. lungimea 105 cm măsuraţi la mijlocul spatelui (se potriveşte unei persoane cu circumferinţa pieptului de 94 – 96 cm). 4 andrele nr. Rîndul 4: (F) pe dos.

sfîrşim rîndul şi lăsăm lucrul de o parte. Sfîrşind cu un rînd de ochiuri pe dos. Rîndul 7: (F) pe faţă. Tricotăm drept înainte pînă avem 30 cm măsuraţi de jos. Măsura: 32 ochiuri şi 58 rînduri = 10 cm din modelul III. 55 ochiuri. pe urmă continuăm cu modelul III. * 2 ochiuri pe faţă. 407 . pe urmă în primul ochi de pe andreaua din spate. Tricotăm 5 cm cu modelul I. Rîndul 9: (F) pe faţă. La 30 cm măsuraţi de jos. Tricotăm pe faţa lucrului. scoatem firul prin ambele ochiuri şi dăm drumul celor două ochiuri de pe ambele andrele din stînga). în cele cu soţ se tricotează. În locul ultimului rînd pe dos. ochiurile ridicate se ridică din nou. În locul ultimului rînd pe dos. Rîndul 8: (F) pe dos. scădem la începutul rîndurilor lucrate pe dos. Tricotăm întîi partea din dreapta. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. restul de 33 ochiuri se tricotează deodată cu primele 33 ochiuri ale părţii din stînga (aşezăm cele două andrele una lîngă alta. Vor fi 95 ochiuri. Acest al 89-lea ochi se ridică şi mai departe în rîndurile fără soţ. Continuăm partea din dreapta. Spatele: Începem partea de jos a fustei pe două bucăţi. firul rămîne în spatele andrelei. Rîndul 12: (C) ca rîndul 6. Repetăm de la * . Rîndul 11: (C) ridicăm 1 ochi. În continuare tricotăm restul ochiurilor de pe andreaua din stînga. pe urmă tricotăm din nou cu modelul III pînă la sfîrşitul andrelei. dar firul rămîne în faţa andrelelor (tot pe dosul lucrului). 7 ochiuri. În acest rînd adăugăm la marginea dreaptă 13 ochiuri. Aceste 12 rînduri se repetă. Începem cu 82 ochiuri pe andrele nr. ridicăm 4 ochiuri ca în rîndul 5. Rîndul 10: (F) pe dos. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. Cu alte andrele începem 120 ochiuri pentru partea stîngă a fustei şi tricotăm 5 cm în „punct de jerseu”. ridicăm 1 ochi. În rîndul următor fără soţ tricotăm 88 ochiuri cu modelul III.Rîndul 6: (C) cele 2 ochiuri tricotate se lucrează pe faţă. 2 ½. Împungem în primul ochi de pe andreaua din faţă. lăsăm lucrul de o parte.

tricotînd în fiecare rînd cu 5 ochiuri mai mult. ridicăm 1 ochi. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 20 ori cîte 1 ochi. 2 ½. pînă la sfîrşit. În rîndul următor tricotăm atîtea ochiuri încît să rămînă 35 ochiuri pe andreaua stîngă. Continuăm în felul acesta. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 98 ochiuri pe andrele nr. de 5 ori cîte 1 ochi. cîte 1 ochi la fiecare 1 cm. Umărul: La 102 cm măsuraţi de la tiv. Răscroiala gîtului: Între timp. Tricotăm 6 ochiuri de la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. Rămîn 132 ochiuri. În rîndul următor tricotăm atîtea ochiuri încît să rămînă 30 ochiuri pe andreaua stîngă ş.m. cînd marginea interioară măsoară 85 cm de jos. Vor fi 142 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm măsuraţi vertical. încheiem la mijloc 10 ochiuri. 408 .Vot fi 175 ochiuri. Scădem umărul după indicaţiile de mai sus. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 7 ochiuri. 7 în total. Restul butonierelor. ridicăm 1 ochi. Tricotăm 5 cm cu modelul I. pînă se epuizează toate ochiurile. lucrăm.a. şi începînd de aici. cîte 3 ochiuri. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim fiecare bucată separat. Continuăm cu modelul III drept înainte. la 105 cm măsuraţi de la tiv. iar la marginea de lîngă gît scădem la cîte 2 rînduri. în ambele laturi. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. Întoarcem.d. Întoarcem. la ambele margini. scădem aici. pînă cînd lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului. Continuăm drept înainte pînă ce lucrul măsoară 88 cm de jos. Răscroiala gîtului: Între timp. La 14 cm de la tiv formăm prima butonieră. La 80 cm de la tiv. de 6 ori cîte 4 ochiuri şi de 12 ori cîte 3 ochiuri. cu rînduri prescurtate: pe faţa lucrului tricotăm la începutul rîndului atîtea ochiuri încît să rămînă 40 ochiuri pe andreaua stîngă. sfîrşim rîndul. În locul ultimului rînd pe dos. scădem la începutul rîndurilor următoare. vor fi la 11 cm una de alta. creştem aici. continuăm rîndul pînă la sfîrşit. în locul pensei de la piept. şi începînd de aici la cîte 2 cm.

Călcăm părţile tricotate. sau altă măsură necesară antebraţului. Părţile cu butoniere şi nasturi ale feţelor. Cea punctată arată înălţimea scăzută (aici 5 cm). cam de 2 cm şi o tivim. În jurul mînecilor tricotăm o bantă asemănătoare. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele două linii ale umărului. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. măsuraţi vertical. de 23 ori cîte 1 ochi. şi de 8 ori cîte 1 ochi. pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. cea plină arată umărul de 8 cm realmente obţinut. Cînd mîneca are 42 cm. pe urmă scădem la cîte 2 rînduri o dată 3 ochiuri. încheiem la începutul rîndului următor 9 ochiuri. Îndoim tivul de jos şi-l fixăm cu puncte invizibile. 2 şi tricotînd rîndurile dus – întors cu culoarea contrastantă. Repetăm de 4 ori de la * . de 8 ori cîte 1 ochi. de 6 ori cîte 1 ochi. le dublăm cu mătase subţire. De reţinut: Deoarece am format sub răscroiala mînecii un ic de circa 3 cm prin rîndurile prescurtate. Creştem la ambele margini. de 2 ori cîte 3 ochiuri. luînd dosul lucrului drept faţă. Mai departe. Tricotăm cu modelul III. Încheiem. Cuta de 10 cm o fixăm pe o porţiune de 7 – 8 cm printru-un tighel tras la maşină. Banta: La marginile interioare ale feţelor.Răscroiala mînecii: Cînd marginea exterioară este de 88 cm de la tiv. mereu la începutul şi la sfîrşitul rîndului al 10-lea. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este de 17 cm. le montăm. măsuraţi vertical. tricotăm 5 cm în „punct de jerseu”. Mîneca: Începem cu 78 ochiuri pe andrele nr. pe patru andrele de împletit ciorapi. de 3 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Vor fi 124 ochiuri. prinzînd şi căptuşeala de mătase. Coasem nasturii. ridicăm ochiurile pe mai multe andrele lungi nr. scădem la marginea exterioară. la cîte 2 rînduri. Cînd răscroiala mînecii este de 11 cm. 2 ½. 409 . vom avea începînd de aici două măsuri diferite. şi începînd de aici la cîte 1 cm. Festonăm butonierele. dar în cerc. de 3 ori cîte 2 ochiuri. cea interioară mai lungă. creştem aici. de circa 8 cm lăţime. Marginea laterală este mai scurtă. de 6 ori cîte 2 ochiuri. În spate îndoim partea din dreapta a fustei pe lîngă rîndul de ochiuri ridicate. Îndoim banta în jumătate şi o fixăm în interior cu puncte invizibile. Încheiem. şi în jurul gîtului. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. Rămîn 16 ochiuri. scădem de 20 ori cîte 1 ochi şi de 14 ori cîte 2 ochiuri. respectiv mai înaltă.

Ed. Tehnică. 1959 410 . Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje de mînă”.

În continuare creştem la fel. a gîtului. Puloverul are fente laterale. 2 pentru împletit ciorapi. Furnituri: Circa 420 g lînă. 2 andrele nr. 26 Banta dublă. la 4 cm măsuraţi de jos şi de aici la cîte 3 cm. însă la cele două margini tricotăm mai departe cîte 14 ochiuri cu modelul I. 411 . în „punct de jerseu”. la ambele margini. forma lărguţă şi lungă dau acestui frumos pulover o linie nouă. Benţile de la marginea de jos.Pulover – Model nr. nu la larginea lucrului. Încpînd de aici tricotăm tot spatele. măsuraţi în mijlocul spatelui. de la mîneci şi gît se tricotează în „punct de orez”. creştem. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 – 98 cm. de 9 ori cîte 1 ochi. fără banda de la gît. 2 ½ şi 4 andrele nr. lungimea 52 cm. Continuăm cu modelul II. Între timp. Marginea de jos şi mîneca lungă sînt înconjurate de o bandă în „punct de orez”. mereu deasupra primelor creşteri. interesantă. pînă la 12 cm de la marginea de jos. Model: I. pînă la sfîrşit. Spatele: Începem cu 150 ochiuri cu modelul I şi tricotăm 4 cm. Vor fi 168 ochiuri (creşterile le efectuăm înăuntrul benzii de 14 ochiuri tricotată în „punc de orez”). Lărgimea puloverului circa 106 cm. Măsura: 32 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm cu modelul II. evazată. II. Restul se lucrează în „punct de jerseu”.

restul rămîn pe andreaua stîngă.a. scădem la începutul rîndurilor următoare. la fel ca la spate. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. măsuraţi vertical. măsuraţi vertical. cîte 3 ochiuri. tricotăm 84 ochiuri pe dos. la începutul rîndurilor următoare. după ultimul rînd prescurtat (154 ochiuri pe dos). lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului. scădem. Tricotăm jos şi în părţi banda în „punct de orez” la fel ca la spate. Răscroiala mînecii: Cînd marginea exterioară are 32 cm de jos. lîngă gît. încheiem 16 ochiuri la mijlocul rîndului. Scădem la marginea interioară. Întoarcem. La marginea interioară. Vor fi 174 ochiuri. Răscroiala gîtului: Între timp. Faţa: Începem cu 156 ochiuri. de 2 ori cîte 8 ochiuri. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 14 ori cîte 1 ochi. creştem aici şi începînd de aici la fiecare 1 cm. Creştem la ambele margini ale lucrului. la ambele margini ale lucrului. de 9 ori cîte 1 ochi. Cînd răscroiala mînecii este de 11 cm.d. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm fiecare bucată separat. cînd lucrul are la mijloc 42 cm de la marginea de jos. de 9 ori cîte 1 ochi. înăuntrul benţii în „punct de orez”. Rămîn 130 ochiuri. creştem aici. Întoarcem. La 29 cm măsuraţi de jos. tricotînd în fecare rînd cu cîte 7 ochiuri mai mult pînă ce. Rămîn 130 ochiuri. tricotăm 91 ochiuri pe faţă. Vor fi 142 ochiuri. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 16 ori cîte 1 ochi. la 4 cm şi de aici la cîte 3 cm. luăm jumătatea ochiurilor pe o andrea de rezervă şi tricotăm fiecare bucată separat. Cînd răscroiala mînecii este de 8 cm. tricotăm în locul pensei de la piept. Răscroiala gîtului: Între timp. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi apoi cîte 2 ochiuri pînă la sfîrşit. rîndurile prescurtate: pe faţa lucrului tricotăm 129 ochiuri pe faţă. de 6 ori cîte 1 ochi. Întoarcem.Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 32 cm de la marginea de jos. la 52 cm măsuraţi de jos.m. şi începînd de aici la fiecare 1 cm. tricotăm 98 ochiuri pe dos ş. scădem la 412 . pînă se epuizează toate ochiurile. Continuăm. la cîte 2 rînduri. Umărul: La 50 cm măsuraţi de jos.

iar cea plină arată înălţimea de 7 ½ cm realmente obţinută. lucrăm 2 ochiuri mereu pe faţă. lîngă aceste 2 ochiuri tricotate pe faţă. în cazul de faţă 5 cm. La marginile exterioare creştem la cîte 2 cm de 19 ori cîte 1 ochi. la cîte 2 rînduri. Urmează 2 rînduri fără scăderi. Tricotăm 2 rînduri fără scăderi şi pe urmă mai scădem de 10 ori cîte 1 ochi. scădem la începutul celor două rînduri următoare cîte 8 ochiuri. Cînd banta este de 5 cm. Pentru a obţine colţul ascuţit. Linia punctată arată înălţimea scăzută. Călcăm părţile tricotate. Cînd mîneca are 40 cm de la marginea de jos. Montăm spatele cu faţa. Urmează să scădem la începutul fiecărui rînd de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 14 ori cîte 1 ochi. la mijloc însă. Lucrăm 4 cm înainte cu modelul I. astfel încît să avem 67 ochiuri la spate şi cîte 56 ochiuri în ambele părţi. mereu la cîte 2 rînduri. apoi scădem de 16 ori cîte 1 ochi. Mîneca: Începem cu 85 ochiuri. iar la mijloc puloverul este mai lung.cîte 2 rînduri. Încheiem. Tivim marginile acestor fente. la întîlnirea celor 2 andrele. respectiv mai înalt. Cînd banta este de 10 cm o încheiem. Pe tipar am semnalat această diferenţă prin cele două linii ale umărului. la începutul rîndurilor. sau altă măsură necesară antebraţului. pe lîngă cele 2 ochiuri pe faţă. de 4 ori cîte 2 ochiuri. de 10 ori cîte 2 ochiuri şi apoi cîte 1 ochi pînă la sfîrşit. o îndoim spre interior şi o coasem cu puncte acunse. Tricotăm cu modelul I. Călcăm banta dublă care stă puţin depărtată de gît. de 10 ori cîte 1 ochi. Din răscroiala gîtului ridicăm 179 ochiuri pe 3 andrele de împletit ciorapi. pe urmă continuăm în „punct de jerseu”. de 8 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. 413 . îndoindu-le pe o lăţime de 1 – 2 cm. scădem la marginea exterioară. începînd de aici. vom avea. cînd răscroiala mînecii este de 17 cm. o dată 1 ochi. lăsînd deschisă în părţi cîte o fentă de 10 cm. măsuraţi vertical. un ic de circa 2 ½ cm. Rămîn 25 ochiuri. tricotăm însă 13 ochiuri la mihjloc pe o ditanţă de încă 8 cm. 2 măsuri diferite. Umărul: Între timp. în „punct de orez”. prin rînduri prescurtate. Marginile laterale sînt mai scurte. De reţinut: Deoarece am format din răscroiala mînecii. la începutul lor. scădem de 10 ori cîte 1 ochi. creştem în aceeaşi măsură în care am scăzut. Vor fi 123 ochiuri. cîte 3 ochiuri pînă se epuizează toate ochiurile.

Cornelia Both şi Martha Recht. Ed.“Tricotaje de mînă”. 1959 414 . Tehnică.

Rîndul 5: (D) 2 ochiuri pe faţă. Furnituri: Circa 270 g lînă mai închisă (Î) şi circa 230 g lînă mai deschisă (D). Deasupra celor 4 ochiuri pe faţă din rîndul precedent vin 4 ochiuri tricotate pe dos. gri închis – gri deschis. albastru închis – bleu. lungimea la mijlocul spatelui 60 cm (circumerinţa pieptului 90 – 94 cm). cealaltă mai deschisă. 4 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * . 3. * ridicăm 2 ochiuri ca în rîndul 1. tot pe dosul lucrului. Rîndul 7: (Î) ca rîndul 1. Model: I. 27 Acest pulover se tricotează în întregime cu linii diagonale în 2 culori. galben – alb. Mînecile sînd şapte-optimi. Mărimea: Lărgimea puloverului circa 103 cm. II. 4 ochiuri pe faţă. Combinaţii de culori frumoase şi moderne sînt: bej – alb. ca în rîndul 1. andrele nr. 415 . fermoar. diagonal: Rîndul 1 (D) *4 ochiuri pe faţă. firul rămîne în spatele andrelei. Repetăm de la *. pe dosul lucrului. brun – ivoriu. dar acum firul este în faţa ochiurilor. una mai închisă. ridicăm 2 ochiuri. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: (în culoarea rîndului precedent): cele 2 ochiuri ridicate în rîndul premergător se ridică din nou. Restul. Rîndul 3: (Î) * ridicăm 2 ochiuri. buzunarele tăiate iar gulerul se lucrează cu acelaşi model diagonal. luîndu-le din spatele andrelei. Repetăm de la *. Tivurile se tricotează în “punct de jerseu”.Pulover cu linii diagonale – Model nr.

împărţim ochiurile în două. Spatele: Începem cu 134 ochiuri în culoarea închisă. de 2 ori cîte 5 ochiuri. pe dosul lucrului. Între timp. la 52 cm măsuraţi de la marginea de jos. Între timp. şi începînd de aici la cîte 1 cm. de 6 ori cîte 1 ochi. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi cîte 2 ochiuri. creştem aici. Vor fi 156 ochiuri. la ambele margini. la cîte 2 rînduri. şi mai scădem de 2 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 3 cm drept înainte. de 10 ori cîte 1 ochi. După rîndul al 12-lea repetăm de la rîndul întîi. Continuăm cu modelul II.Rîndul 9: (D) ca rîndul 3. pînă se epuizează toate ochiurile. Cînd răscroiala mînecii este de 8 cm. de 22 ori cîte 1 ochi. Faţa: Începem cu 141 ochiuri în culoarea mai închisă. pe urmă cîte 416 . de 10 ori cîte 3 ochiuri şi de 11 ori cîte 2 ochiuri. măsuraţi vertical. În acest în urmă rînd creştem mereu. Creştem la ambele margini ale lucrului. Repetăm încă de 2 ori de la * . scădem la începutul rîndurilor următoare. Măsura: 34 ochiuri şi 52 rînduri = 10 cm din modelul II. Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. la gît. pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”. Rîndul 11: (Î) ca rîndul 5. scădem la marginea interioară. încă un rînd de ochiuri pe dos. apoi. Rămîn 138 ochiuri. cînd avem 11 cm de la împărţirea ochiurilor. Răscroiala mînecii: Cînd spatele măsoară 40 cm de la marginea de jos. cu modelul I. scăzînd la cîte 2 rînduri. Umărul: După 6 cm de la îmărţirea ochiurilor formăm umărul. La marginea exterioară creştem la cîte 1 cm ca mai sus. Lăsăm jumătate din ochiuri pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. Vor fi 168 ochiuri. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. de 2 ori cîte 1 ochi. (Din “punct de jerseu” 29 ochiuri = 10 cm). la marginea stîngă lucrăm drept înainte. de 2 ori cîte 2 ochiuri. la cîte 6 ochiuri. o dată 7 ochiuri. la cîte 5 ½ cm.

tricotăm la începutul rîndului 136 ochiuri. 417 . scădem la marginea exterioară. scădem la începutul rîndurilor următoare. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. creştem la cîte 9 rînduri. o dată 3 ochiuri. Aici şi începînd de aici. linia de mijloc mai lungă. Continuăm cu modelul II. În ultimul rînd creştem mereu la cîte 6 ochiuri. Pe alte andrele începem 48 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. de 23 ori cîte 1 ochi. cea plină arată umărul de 8 cm. Pe faţa lucrului. sau altă măsură necesară antebraţului. Restul (48 ochiuri) rămîn pe andreaua stîngă. vom avea începînd de aici două măsuri diferite. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 3 ochiuri. cîte 48 ochiuri pe cîte o andrea de rezervă. creştem aici. şi începînd de aici la fiecare 1 cm. La marginea interioară scădem. din mijloc. măsuraţi vertical. Vor fi 134 ochiuri. Creştem la ambele margini. Cînd mîneca măsoară 44 cm de la marginea de jos. Tricotăm 12 cm cu modelul II sfîrşind cu acelaşi rînd de model cu faţa. Mîneca: Începem cu 78 ochiuri în culoarea mai închisă. de 2 ori cîte 8 ochiuri. la 15 cm măsuraţi de la marginea de jos. Buzunarele: Între timp. realmente obţinut. Lăsăm deoparte. de 10 ori cîte 2 ochiuri. Întoarcem şi tricotăm 96 ochiuri. Vor fi 164 ochiuri. de 4 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri. luăm pe faţa lucrului. Răscroiala mînecii: Cînd marginea laterală măsoară 40 cm de la marginea de jos (la mijloc circa 42 cm). La fiecare întoarcere tricotăm cu 8 ochiuri mai mult. Tricotăm 3 cm drept înainte. pînă ce lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului. de 10 ori cîte 1 ochi. de 10 ori cîte 1 ochi. Această margine continuă drept înainte. Încheiem. Pe alte andrele lucrăm o bucată la fel şi lăsăm şi pe aceasta deoparte. la cîte 2 rînduri. la cîte 2 rînduri. de 34 ori cîte 1 ochi. cît şi pe dosul lucrului. de 22 ori cîte 1 ochi.1 rînd de ochiuri pe dos atît pe faţa. cît şi pe dosul lucrului. Tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”. încheiem 20 ochiuri în mijlocul rîndului. de 2 ori cîte 8 ochiuri. Continuăm cu modelul în diagonală. Apoi continuăm faţa şi în locul ochiurilor lăsate pe andrelele de rezervă. de 4 ori cîte 3 ochiuri. tricotăm ochiurile căptuşelii buzunarelor (ochiurile buzunarelor rămîn mai departe pe andrelele de rezervă). pînă se epuizează toate ochiurile. la începutul rîndurilor următoare. Întoarcem. respectiv mai înaltă. mărimea laterală este mai scurtă. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 18 ori cîte 1 ochi. Lăsăm lucrul de o parte. scădem. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi continuăm cele două bucăţi separat.m. Rămîn 22 ochiuri. Vor fi 184 ochiuri. la 57 cm măsuraţi de la marginea de jos. Rămîn 138 ochiuri. În ultimul rînd creştem mereu la cîte 6 ochiuri de 12 ori cîte 1 ochi. De reţinut: Deoarece am format sub răscroiala mînecii un ic de 2 cm prin rîndurile prescurtate. Linia punctată arată înălţimea scăzută (aici 6 cm).d. tricotăm 104 ochiuri ş. Cînd răscroiala mînecii este de 7 cm. Răscroiala gîtului: Între timp. Întoarcem. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele două linii ale umărului. Vor fi 90 ochiuri. cu rînduri prescurtate. Urmează un rînd de ochiuri pe dos atît pe faţa. la ambele margini. Umărul: Cînd faţa măsoară lateral 57 cm de la marginea de jos. lucrăm în dreptul penselor de la piept. Tricotăm 88 ochiuri.a. Cînd faţa are 37 cm de la marginea de jos. de ambele părţi ale celor 42 ochiuri. la cîte 3 ¼ cm.

la cîte 6 ochiuri. Cornelia Both şi Martha Recht. Rămîn 42 ochiuri. Tricotăm 2 cm în „punct de jerseu”. cu dosul pe faţa puloverului. Încheiem. în care creştem mereu. în răscroiala gîtului. Scădem de 6 ori mereu la al 7-lea ochi. Îndoim tivul de jos în lungul rîndului tricotat pe dos şi îl fixăm cu puncte invizibile. Întindem puţin marginea de jos a gulerului cu fierul de călcat. pentru ca să se aşeze frumos. Continuăm cu modelul II şi tricotăm drept 10 cm. Cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor le prindem cu puncte invizibile. Apoi vom prinde bentiţa pe dosul lucrului în aşa fel. 418 . Călcăm părţile tricotate. Aşezăm gulerul cu rîndul cu care l-am încheiat. pe faţa lucrului. 1959.Gulerul: Începem cu 124 ochiuri în culoarea mai închisă. “Tricotaje de mînă”. Ochiurile buzunarelor lăsate pe andrelele de rezervă le tricotăm în culoarea mai închisă. Vor fi 144 ochiuri. pe urmă îl răsfrîngem în afară. încît la marginea buzunarelor să se vadă o linie îngustă. pe urmă mai tricotăm şi pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe dos. rîndul de ochiuri tricotate pe dos. Ed. Marginea o îndoim şi o coasem cu împunsături largi. Tehnică. le montăm. de 20 ori cîte 1 ochi. În fenta de la spate şi în jumătatea lăţimii gîtului aşezăm fermoarul. Cu acestea tricotăm 2 cm. Aici urmează.

419 . din bumbac. lungimea la mijlocul spatelui 60 cm (circumerinţa pieptului 94 – 95 cm). 28 Pulover drept. Mărimea: Lărgimea puloverului circa 100 cm. andrele nr. Tivul de jos şi marginile mînecilor sînt dublate. Rîndul 4: pe dos. pentru bărbaţi. 1 ochi pe faţă. 2 ½. Rîndul 3: ca rîndul 1. Se poate tricota din lînă. Model: I. însă inversat: 1 ochi pe dos. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. 1 ochi pe dos. Tivurile se tricotează în „punct de jerseu”. Furnituri: Circa 400 g fir mijlociu. Aceste 4 rînduri se repetă.Pulover sport cu mîneca scurtă – Model nr. gen cămaşă. II. fără elastic. Restul se lucrează astfel: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. sau pentru vară. Rîndul 2: pe dos.

La umăr scădem în continuare cîte 5 ochiuri. tricotăm în continuare ochiurile părţii din stînga. la ambele margini. (Atenţie la continuitatea modelului!) Începînd de aici tricotăm marginea bucăţii de 31 ochiuri drept înainte. Tricotăm drept înainte pînă avem 38 cm măsuraţi de la marginea tivului. Tricotăm 4 cm cu modelul I. La 43 cm de la marginea tivului tricotăm atîtea ochiuri ca să avem jumătate din ochiuri plus 9 ochiuri pe andreaua dreaptă. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor pe faţă scădem de 2 ori cîte 8 ochiuri. Urmează încă 4 cm cu modelul I. Tricotăm drept înainte. Continuăm cu modelul II. încheiem la mijloc 18 ochiuri. luăm o parte pe altă andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Umărul: Cînd spatele este de 58 cm de la marginea tivului scădem la începutul rîndurilor următoare. măsuraţi vertical. pînă se epuizează toate ochiurile. de 9 ori cîte 5 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Rămîn 116 ochiuri. Răscroiala gîtului: Între timp.Măsura: 30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. şi începînd de aici la cîte 1 ½ cm creştem. lîngă gît. la marginea interioară. Răscroiala gîtului: Cînd avem 15 cm de la adăugarea ochiurilor. pînă ce răscroiala mînecii este de 11 cm. Vor fi 128 ochiuri. Restul ochiurilor îl lăsăm deoparte pe o andrea de rezervă şi lucrăm întîi partea stîngă a feţei. Spatele: Începem cu 152 ochiuri. iar în rîndul următor. la 60 cm de la marginea tivului. la ambele margini de 6 ori cîte 1 ochi. Tricotăm întîi partea dinspre răscroiala 420 . În locul ultimului rînd pe dos tricotăm 1 rînd pe faţă (marginea tivului). Aici. Începem cu alte andrele 31 ochiuri. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. scădem la cîte 2 rînduri cîte 3 ochiuri. încheiem la mijloc 14 ochiuri. Faţa: Începem cu 152 ochiuri şi se creşte la fel.

* de 4 ori cîte 1 ochi. Încheiem. Îndoim tivul de jos şi cel al mînecilor şi le prindem cu puncte invizibile. Îl coasem în răscroiala gîtului. Mîneca: Începem cu 104 ochiuri în „punct de jerseu”. Cînd mîneca este de 16 cm de la marginea tivului. Rămîn 20 ochiuri. pe urmă mai tricotăm 4 cm cu modelul I. Gulerul: Începem cu 67 ochiuri cu modelul II. Tricotăm drept înainte pînă ce gulerul este de 16 cm la mijloc. Buzunarul: Începem cu 27 ochiuri cu modelul II. Scădem răscroiala mînecii şi umărul la fel ca la spate. Creştem în ambele laturi. Tivim partea de sus a buzunarului. Vor fi 127 ochiuri. Scădem la ambele margini. Mica margine de sus o prindem în cusătura umărului. La 4 cm. Aici urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. măsurat de la marginea tivului. de 2 ori cîte 8 ochiuri. Creştem la începutul rîndurilor următoare de 8 ori cîte 1 ochi. însă în sens opus. Repetăm de 2 ori de la * . Creştem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 8 ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. de 20 ori cîte 1 ochi. Această margine urmează drept înainte. Vor fi 118 ochiuri. la începutul rîndurilor. de 4 ori cîte 3 ochiuri. la cîte 1 cm. Continuăm cu modelul II. Vor fi 35 ochiuri. tricotăm un rînd pe faţă (marginea tivului). 421 . pe urmă încheiem cu cele 5 ochiuri rămase. în locul rîndului de ochiuri pe dos. de 10 ori cîte 1 ochi. Îndoim gulerul cu faţa spre interior. Rămîn 98 ochiuri. sau altă măsură necesară antebraţului. scădem. la începutul rîndurilor următoare.mînecii. la cîte 2 rînduri. Montăm puloverul şi aşezăm şi mînecile. Luăm ochiurile părţii din dreapta de pe andreaua de rezervă. îngrijind la revere ca marginile să fie în aceeaşi linie. La marginea interioară scădem însă. Tricotăm drept înainte. La începutul rîndurilor următoare scădem de 4 ori cîte 7 ochiuri şi de 4 ori cîte 8 ochiuri. pînă ce buzunarul are 11 cm la mijloc. la care adăugăm în continuare ochiurile feţei drepte. La cealaltă bucată tricotăm marginea exterioară drept înainte pînă măsoară 23 cm. urmează 2 rînduri fără scăderi. de 8 ori cîte 2 ochiuri. de 8 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Îndoim 10 cm dublura reverelor feţei şi o tivim. la cîte 1 ½ cm. de 5 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. îndoim cele 3 margini şi-l coasem pe partea stîngă a feţei. Călcăm bucăţile tricotate. Pe urmă îl răsfrăngem şi îl călcăm. Încheiem. În interior ridicăm din partea stîngă 18 ochiuri şi începem cu alte andrele 31 ochiuri. Încheiem. Scădem mai departe. Rămîn 67 ochiuri. iar cele 2 margini înguste la coasem. o dată 3 ochiuri. Tricotăm partea dreaptă a feţei la fel cu cea stîngă. de 3 ori cîte 1 ochi. pe urmă mai tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”.

Ed. Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje dde mînă”. 1959 422 .

lungimea măsurată la mijlocul spatelui. Rîndurile 2 şi 3 se repetă.Pulover cu guler – Model nr. Tivurile se lucrează în „punct de jerseu”. Model: I. 2 ½ . la fel şi modelul gulerului. deasupra celui pe dos tricotăm 1 ochi pe faţă. Cea mai mare parte a puloverului este tricotată în dungi alternante de „punct de orez lungit” şi „punct de jerseu”. panglică. Lărgimea puloverului circa 103 cm. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 92 – 94 cm. Furnituri: Circa 450 g lînă. tricotăm un ochi pe dos. Măsura: 32 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. 4 nasturi. circa 55 cm. andrele nr. Împărţirea ochiurilor este dată în text. cu nasturi ascunşi şi guler mare. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm un ochi pe faţă. Rîndul 3 şi toate rîndurile fără soţ: deasupra ochiului pe faţă tricotăm 1 ochi pe dos. 29 Pulover drept. Punctul de orez lungit se lucrează astfel: Rîndul 1: 1 ochi pe faţă. deasupra ochiului pe dos. 423 . 1 ochi pe dos. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. II.

Răscroiala gîtului: Între timp. tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. de 2 ori cîte 7 ochiuri. Vom avea 141 ochiuri pe andrea. avem însă grijă la continuitatea modelului la scăderi şi creşteri. restul rămîn pe andreaua stîngă. Repetăm de la * pînă rămîn 18 ochiuri: 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. Ochiurile se împart astfel: ochiul începător. de 6 ori cîte 1 ochi. scădem. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. Această împărţire a ochiurilor o menţinem pînă la terminarea spatelui. * 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. Repetăm încă de 2 ori de la *. scădem. În rîndurile fără soţ tricotăm deasupra ochiurilor pe faţă. de 8 ori cîte 1 ochi. la 19 cm de la marginea de jos. La 32 cm de la marginea de jos. Umărul: La 53 cm măsuraţi de la marginea de jos. un rînd de ochiuri pe dos. la începutul rîndurilor următoare de 24 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 2 ochiuri. 8 ochiuri în „punct de jerseu”. încheiem la mijloc 15 ochiuri şi luînd una dintre părţi pe o andrea de rezervă. măsuraţi vertical. După 3 cm.Spatele: Începem cu 149 ochiuri cu modelul I. pe lîngă gît. scădem de 3 ori cîte 3 ochiuri şi apoi cîte 2 ochiuri. creştem aici. Menţinem această împărţire a ochiurilor pînă la terminarea feţei. * de 4 ori cîte 1 ochi. La marginea exterioară creştem după indicaţiile date. 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. Marginea interioară urmează drept înainte. La 6 cm măsuraţi de la marginea de jos şi începînd de aici la cîte 4 cm. urmează 2 rînduri fără scăderi. încheind cîte 2 ochiuri. Răscroiala mînecii: La 35 cm măsuraţi de jos. Vor fi 165 ochiuri. întoarcem şi tricotăm tot aceste 45 ochiuri. pe faţa lucrului. la 58 cm măsuraţi de la marginea de jos. Continuăm cu modelul II. Între timp. Aici. iar cu restul de 87 ochiuri continuăm partea dreaptă a feţei. Rămîn 129 ochiuri. Faţa: Începem cu 155 ochiuri cu modelul I. După 3 cm tricotăm. Repetăm încă de 7 ori de la *. şi începînd de aici la fiecare cm. în locul pensei de la piept. lucrăm. tricotăm fiecare bucată separat. Continuăm cu modelul II. Pe faţa lucrului tricotăm 45 ochiuri de la începutul rîndului. În rîndul următor tricotăm 54 ochiuri. luăm la începutul rîndului pe faţă 74 ochiuri pe o andrea de rezervă. de 2 ori cîte 2 ochiuri. la marginea interioară. de ambele margini. 7 ochiuri în „punct de jerseu”. Împărţirea ochiurilor: ochiul începător. de 2 ori cîte 3 ochiuri. la începutul rîndurilor următoare. 9 ochiuri în „punct de orez lungit” * 7 ochiuri pe faţă. cu rînduri prescurtate. Scădem în continuare umărul. urmează ochiul care încheie rîndul. pînă se epuizează toate ochiurile. 8 ochiuri în „punct de jerseu”. 5 ochiuri pe faţă. întoarcem şi tricotăm tot 424 . şi începînd de aici la cîte 5 cm creştem la ambele margini. ochiuri pe dos. creştem la ambele margini. de 6 ori cîte 1 ochi. Lucrăm 3 cm drept înainte. urmează 5 ochiuri pe faţă şi ochiul care încheie rîndul.

Rămîn 23 ochiuri. la cîte 2 rînduri. Tricotăm 3 cm în „punct de orez lungit”. Vor fi 127 ochiuri. de 6 ori cîte 2 ochiuri. 7 ochiuri în „punct de jerseu”. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Continuăm în „punct de jerseu”. Repetăm încă o dată de la *. şi începînd de aici creştem. La 12 cm măsuraţi de la marginea de jos. Tricotăm 3 cm drept înainte. ochiul care încheie rîndul. Tricotăm pe faţa lucrului. * tricotăm 3 rînduri fără scăderi. Întoarcem. Cea punctată arată înălţimea scăzută (aici 6 cm). Cînd mîneca are 40 cm de jos. de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 10 ori cîte 1 ochi. 8 ochiuri în „punct de jerseu”. 13 ochiuri şi tricotăm partea stîngă a feţei inversat şi fără butoniere. Repetăm încă de 3 ori de la *. din cauza rîndurilor prescurtate. Această margine continuă drept înainte. Am semnalat pe tipar această diferenţă prin cele două linii ale umărului. încheiem la marginea exterioară. de 2 ori cîte 2 ochiuri. Rămîn 71 ochiuri. După 3 cm tricotăm. de 10 ori cîte 1 ochi. şi începînd de aici la fiecare 1 cm. Marginea laterală este mai scurtă. Urmează: 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. o dată 1 ochi. lucrăm cu rînduri prescurtate. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Ochiul începător. Cînd răscroiala mînecii are pe verticală 7 cm.a. tricotînd în fiecare rînd ci 9 ochiuri mai mult. Continuăm în felul acesta. tricotăm 76 ochiuri. respectiv mai înaltă. la cîte 8 rînduri. Umărul: Cînd răscroiala mînecii este de 17 cm. scădem la începutul rîndului următor 10 ochiuri. la începutul lor. la începutul lor. Continuăm cu modelul II cu următoarea împărţire a ochiurilor. linia de mijloc mai lungă. măsuraţi vertical. pe urmă scădem de 2 ori cîte 1 ochi. cu circa 2 cm mai înaltă). 8 ochiuri în „punct de jerseu”. de 8 ori cîte 2 ochiuri. pînă lucrăm din nou cu toate ochiurile rîndului (90 ochiuri). la 32 cm de la împărţirea ochiurilor. ridicăm la marginea interioară. Răscroiala mînecii: Cînd marginea exterioară este tot atît de înaltă ca spatele pînă la răscroiala mînecii (marginea interioară este. creştem aici. Între timp. respectiv cu ochiul care încheie rîndul) în „punct de orez lungit”. cînd marginea interioară măsoară 30 cm de la împărţirea ochiurilor. 425 . vom avea începînd de aici 2 măsuri diferite. Aici. În rîndul următor tricotăm 63 ochiuri. pe urmă la cîte 2 rînduri. Încheiem. scădem în rîndurile următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri. pe faţa lucrului. întoarcem ş. o dată 3 ochiuri. * 9 ochiuri în „punct de orez lungit”. pînă se epuizează toate ochiurile. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 18 ori cîte 1 ochi. însă la ambele margini tricotăm 11 ochiuri (împreună cu ochiul începător. restul rămîn pe andreaua stîngă. De reţinut: Deoarece sub răscroiala mînecii am format un ic de circa 2 cm prin rîndurile prescurtate. un rînd de ochiuri pe dos. la cîte 2 rînduri. La ochiurile lăsate pe andreaua de rezervă. întoarcem şi tricotăm 38 ochiuri. 95 ochiuri. de 20 ori cîte 1 ochi. sau altă măsură necesară antebraţului. Întoarcem. pe dinăuntrul lucrului. cea plină arată umărul de 8 cm realmente obţinut. la începutul şi sfîrşitul lor. Răscroiala gîtului: La 2 cm deasupra butonierei. Gulerul: Începem cu 152 ochiuri. o dată 4 ochiuri. de 7 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri. o dată 7 ochiuri. formăm aici o butonieră: tricotăm 4 ochiuri de la margine şi cu 5 ochiuri facem butoniera.aceste 54 ochiuri. scădem la marginea exterioară. tricotăm 57 ochiuri. Mîneca: Începem cu 91 ochiuri cu modelul I.d.m.

cu 2 rînduri de picioruşe scurte croşetate. “Tricotaje de mînă”. 1959. Tehnică. La fenta din faţă coasem pentru nasturii ascunşi o panglică ripsată de aceeaşi culoare. Călcăm bucăţile tricotate şi le montăm. în care tăiem 4 butoniere. rotunjind puţin colţurile gulerului. 426 . pînă lucrăm în sfîrşit cu 152 ochiuri.La fiecare întoarcere tricotăm cu 19 ochiuri mai mult. Îndoim tivurile şi le coasem cu puncte invizibile. Ed. aşezîndu-l pînă la marginea fentei. Înconjurăm fenta feţei şi în continuare gulerul. la celelalte festonăm numai panglica. Cea de sus o festonăm împreună cu butoniera tricotată. Cornelia Both şi Martha Recht. Încheiem. Coasem nasturii. Gulerul îl coasem cu rîndul cu care l-am încheiat în răscroiala gîtului.

30 Acest pulover sport. Gaica. se distinge prin simplitatea lui. cu o gaică la spate în model norvegian. 2 ½ şi 3 şi 5 andrele groase de ciorapi. urmează 2 cm tricotaţi cu andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept în „punct de jerseu” 3 cm în înălţime. lungimea 61 cm. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. 3 şi tricotăm drept 16 cm în înălţime. Spatele: Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 427 . 20 g lînă roşie. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la acest rînd de ochiuri pe dos (se neglijează tivul). 20 g lînă neagră. Restul se tricotează în „punct de jerseu”. Vor fi 130 ochiuri. III. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 4 cm. din lînă albă. 3 o bucată de 20 cm înălţime. Furnituri: Circa 400 g lînă albă. 2 ochiuri pe dos. urmează un rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Gulerul şi manşetele se tricotează în „punct de elastic” 2 ochiuri pe faţă. formînd tivul spatelui. 2 ½ şi din nou continuăm pe andrele nr. andrele nr.Pulover sport cu model norvegian – Model nr. cu „modelul norvegian” după diagramă. Model: I. Se poate purta şi fără gaică. Continuăm cu andrele nr. II. În total creştem 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine).

de 40 ori cîte 1 ochi. scădem la mijlocul feţei 10 ochiuri. o dată 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. Au mai rămas 14 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. şi pe dos cele lucrate pe dos. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd (larg) scăzînd pe faţă ochiurile care au fost lucrate pe faţă. Mîneca: Montăm 62 ochiuri pe andrele nr. La înălţimea totală de 54 cm. inversat. iar la marginea interioară a lucrului scădem pentru răscroiala gîtului de 5 ori cîte 3 ochiuri. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Faţa: Montăm 124 ochiuri şi tricotăm la fel ca la spate. cînd începem să formăm linia umărului. la partea din faţă. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine). scăzînd la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 6 ochiuri. Continuăm pe prima andrea atfel: la marginea exterioară a lucrului tricotăm drept pînă la înălţimea de 58 cm. tricotăm în „punct de elastic” un guler de 4 cm înălţime. Continuăm pe andrele nr. scăzînd la începutul rîndurilor. de 4 ori cîte 5 ochiuri. la fiecare margine. În total am scăzut 64 ochiuri pe amîndoi umerii şi au mai rămas la mijlocul spatelui 36 ochiuri pe care le lăsăm pe o andrea de rezervă. 428 . Umărul: Începem să formăm linia umerilor. Avem 100 ochiuri cu care tricotăm drept 16 cm. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. 2 ½ şi tricotăm în „punct de elastic” o manşetă de 6 cm înălţime. Astfel am împărţit lucrul pe două andrele: cîte 47 ochiuri pe o andrea. Împrejurul răscroielii gîtului. ridicăm pe andrele de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi în continuare cu cele 36 ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă la spate. de 2 ori cîte 3 ochiuri. 3 în „punct de jerseu” 36 cm înălţime. avînd grijă ca pe tot parcursul lucrului să avem 4 ochiuri în plus faţă de spate. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel. Avem 98 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. În total am crescut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la o margine). Călcăm aburit şi încheiem la maşină.Răcroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 3 ori cîte 5 ochiuri. scăzînd ca şi la partea din spate.

1959 429 . Începînd din rîndul al 14-lea scădem la începutul fiecărui rînd cîte 1 ochi. 2 rînduri cu lînă albă şi din nou 2 rînduri cu lînă neagră. tricotăm din 2 rînduri în „punct leneş” cu lînă neagră. Călcăm aburit şi pentru ca gaica să nu se întindă. În rîndul al 13-lea nu creştem. 2 rînduri cu lînă albă şi încheiem cu 4 rînduri din lînă neagră. După terminarea modelului norvegian. Coasem gaica de pulover la cele două capete. Cornelia Both şi Martha Recth. Ed.Gaica: Montăm 125 ochiuri pe andrele nr. Tehnică. o dublăm cu o ţesătură de stofă. “Tricotaje de mînă”. În continuare tricotăm modelul norvegian crescînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. de 12 ori. 3 şi tricotăm în „punct leneş” 4 rînduri cu lînă neagră.

Manşetele şi clapele se tricotează în „punct leneş”. Rîndul 8: se lucrează ca şi rîndul 4. 3 ochiuri cu lînă maron. 2 şi 3. 6 şi 7: la fel ca rîndurile 1. Rîndul 5. II. Rîndul 1 şi 3: (pe dosul lucrului) toate ochiurile pe dos alternînd 3 ochiuri cu lînă verde. Apoi repetăm de la rîndul 1. Model: I. 330 g lînă maron. 31 Modelul de pulover sport în două culori necesită mai mult material şi o atenţie mai încordată. Rîndul 2: toate ochiurile pe faţă. 430 . însă inversat. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 97 cm. Repetăm de la * . andrele nr. Se obţine însă un pulover frumos şi călduros. cele 3 ochiuri pe care anterior le-am lăsat pe andreaua de rezervă în faţa lucruluim le lăsăm acum în spate. lungimea puloverului 61 cm. Furnituri: Circa 350 g lînă verde. Rîndul 4: * ochiurile ridicate nelucrate pe o andrea de rezervă şi lăsate în faţa lucrului. 2 ½. următoarele 3 ochiuri lucrate pe faţă. 2 nasturi.Pulover sport în două culori – Model nr. Restul cu modelul următor: (tivul se tricotează în „punct de semielastic”). apoi cele 3 ochiuri de pe andreaua de rezervă lucrate tot pe faţă.

cu deosebire că la începutul primului rînd. cîte 1 ochi la 1 cm. alternînd 3 ochiuri cu lînă maron şi 3 ochiuri cu lînă verde. la marginea interioară. o bucată de 12 cm înălţime. avînd grijă ca primele 5 ochiuri începînd de la lăţimea de 51 cm să le lucrăm în „punct leneş”. Continuăm lucrul pe prima andrea astfel: la marginea exterioară lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 58 cm. Spatele: Montăm 168 ochiuri cu lînă verde pe andrele şi tricotăm drept în „punct de semielastic” un tiv de 3 cm înălţime. formînd 2 butoniere la distanţă de 4 cm între ele. Umărul: Scădem la începutul rîndurilor pe linia umărului de 5 ori cîte 9 ochiuri. La înălţimea totală de 61 cm. avînd grijă ca alternativ să încrucişăm într-un rînd ochiurile maron peste cele verzi. cele verzi peste cele maron.Modelul va fi executat cu 3 ochiuri din lînă verde şi 3 ochiuri dîn lînă maron. În acest punct împărţim ochiurile pe 2 andrele. În total am crescut 44 ochiuri (cîte 22 ochiuri la o margine). iar în rîndul următor. scădem toate cele 36 ochiuri într-un singur rînd. la fel ca şi la prima parte. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Tricotăm încă 22 cm în înălţime crescînd la fiecare margine. În total am scăzut 16 ochiuri (cîte 8 ochiuri la o margine). cîte 81 ochiuri pe o andrea. adică începînd de la rîndul de ochiuri pe dos. Vor fi 194 ochiuri. Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. iar la marginea interioară a lucrului tricotăm drept. În lungul acestui rînd vom îndoi tivul spatelui pe care îl vom coaase invizibil de spate. Avem 162 ochiuri cu care tricotăm drept în continuare pînă la înălţimea totală de 51 cm. În total am scăzut 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la o margine). 2 ½ şi cu modelul II. Măsura: 42 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul I. Măsurile întrebuinţate în text se vor considera neglijînd tivul. Avem 152 ochiuri şi 16 cm înălţime totală. Continuăm lucrul pe andreaua următoare. Tricotăm drept cu andrele nr. vom 431 . Urmează 4 cm înălţime scăzînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm.

Coasem nasturii pe fenta din spate. iar la răscroiala gîtului. scăzînd la începutul rîndurilor. ci vom lucra în continuare. Cornelia Both şi Martha Recht. de 4 ori cîte 3 ochiuri. În ultimul rînd al manşetei creştem 22 ochiuri. Umărul şi răscroiala gîtului: La înălţimea totală de 58 cm scădem 12 ochiuri la mijlocul feţei şi continuăm separat prima parte astfel: la marginea exterioară a lucrului formăm linia umărului. Mîneca: Montăm 66 ochiuri de lînă verde şi tricotăm drept în „punct leneş” o manşetă de 3 cm înălţime. scădem de 4 ori cîte 7 ochiuri şi o dată 5 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. pe această linie. o dată din spate. cu modelul II crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. încheiem la maşină. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Ed. Acestea formează dosul bentiţei (fenta). iar împrejurul răscroielii gîtului îndoim pe dos 1 ½ cm din tricotaj şi formăm un tiv pe care îl coasem în punct invizibil pe dos. Călcăm aburit. 1959 432 . însă fără butoniere. cu deosebire că pe tot parcursul lucrului vom avea 6 ochiuri în plus. cu mîna. de 5 ori cîte 9 ochiuri. Faţa: Montăm 174 ochiuri şi o lucrăm întocmai ca şi spatele. de 2 ori cîte 2 ochiuri. de 2 ori cîte 8 ochiuri. dublînd tot al 3-lea ochi astfel: o dată îl lucrăm din faţă. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea la fel. scăzînd la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 8 ochiuri. iar ultimele 16 ochiuri le scădem într-un singur rînd. însă inversat. Avem 148 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii.adăuga 5 ochiuri pe care le tricotăm în „punct leneş”. iar la înălţimea de 51 cm nu vom mai împărţi lucrul în 2 părţi. În total reştem 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri la o margine). Tehnică. de 50 ori cîte 1 ochi. Avem 88 ochiuri cu care continuăm lucrul 30 cm în înălţime. de 4 ori cîte 6 ochiuri.

Pulover sport cu dungi din model – Model nr. 32
Simplu şi elegant, acest pulover se execută din lînă albă. Furnituri: Circa 500 g lînă albă, andrele nr. 2 şi 2½.

Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm, lungimea puloverului 63 cm. Model: I. Manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. Restul în „punct de jerseu pe dos” şi modelul II. Pe intervalul despărţitor dintre două benţi executate cu modelul II vom tricota două benţi în „punct de jerseu pe dos”. Rîndul 1: (pe faţa lucrului) 3 ochiuri pe dos * ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 5 pe faţă, ochiul 4 pe faţă, 8 ochiuri pe faţă, ochiul 14 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare în spatele lucrului, ochiul 15 pe faţă, ochiul 14 pe faţă, 8 ochiuri pe dos *, ochiul 24 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 25 pe faţă, ochiul 24 pe faţă, 4 ochiuri pe dos. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 2: 3 ochiuri pe faţă * ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 5 pe dos, ochiul 4 pe faţă, ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 7 pe faţă, ochiul 6 pe dos, 6 ochiuri pe faţă, ochiul 14 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 15 pe dos, ochiul 14 pe faţă, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 17 pe faţă, ochiul 16 pe dos, 6 ochiuri pe faţă * ochiul 24 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 25 pe dos, ochiul 24 pe faţă, ochiul 26 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 27 pe faţă, ochiul 26 pe dos, 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * pînă la *.
433

Rîndul 3: 1 ochi pe dos * ridicăm ochiul 2 nelucrat pe o andrea ajutătoare şi-l lăsăm în spatele lucrului, ochiul 3 pe faţă, ochiul 2 pe dos, 2 ochiuri pe dos, ridicăm ochiul 6 pe o andrea ajutătoare şi-l lăsăm în faţa lucrului, ochiul 7 pe dos, ochiul 6 pe faţă, 4 ochiuri pe dos, ochiul 12 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 13 pe faţă, ochiul 12 pe dos, 2 ochiuri pe dos, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 17 pe dos, ochiul 16 pe faţă, 4 ochiuri pe dos * ochiul 22 ridicat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 23 pe faţă, ochiul 22 pe dos, 2 ochiuri pe dos, ochiul 26 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 27 pe dos, ochiul 26 pe faţă, 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 4: 1 ochi pe faţă * ochiul 2 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 3 pe dos, ochiul 2 pe faţă, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 9 pe faţă, ochiul 8 pe dos, 2 ochiuri pe faţă, ochiul 12 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat nelucrat în faţa lucrului, ochiul 13 pe dos, ochiul 12 pe faţă, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 19 pe faţă, ochiul 18 pe dos, 2 ochiuri pe faţă * ochiul 22 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 23 pe dos, ochiul 22 pe faţă, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 28 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 29 pe faţă, ochiul 28 pe dos. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 5: 1 ochi pe faţă, 6 ochiuri pe dos, * ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 11 pe faţă, ochiul 10 pe dos, 6 ochiuri pe dos, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 19 pe dos, ochiul 18 pe faţă, ochiul 20 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 21 pe faţă, ochiul 20 pe dos, 6 ochiuri pe dos * ochiul 28 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 29 pe dos, ochiul 28 pe faţă. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 6: 1 ochi pe dos, 8 ochiuri pe faţă * ochiul 10 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 11 pe dos, ochiul 10 pe dos, 8 ochiuri pe faţă, ochiul 20 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 21 pe dos, ochiul 20 pe dos, 8 ochiuri pe faţă * . Repetăm de la * pînă la * . Rîndul 7: 7 ochiuri pe dos * ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 9 pe faţă, ochiul 8 pe dos, ochiul 10 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 11 pe dos, ochiul 10 pe faţă, 6 ochiuri pe dos, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 19 pe faţă, ochiul 18 pe dos, ochiul 20 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 21 pe dos, ochiul 20 pe faţă, 6 ochiuri pe dos * ochiul 28 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 29 pe faţă, ochiul 28 pe dos. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 8: 1 ochi pe faţă * ochiul 2 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 3 pe faţă, ochiul 2 pe dos, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 8 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 9 pe dos, ochiul 8 pe faţă, 2 ochiuri pe faţă, ochiul 12 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 13 pe faţă, ochiul 12 pe dos, 4 ochiuri pe faţă, ochiul 18 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 19 pe dos, ochiul 18 pe faţă, 2 ochiuri pe faţă * ochiul 22 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 23 pe faţă, ochiul 22 pe dos, 4 ochiuri pe faţă, ochiul

434

28 ridicat nelucrat şi lăsat pe o andrea ajutătoare în faţa lucrului, ochiul 29 pe dos, ochiul 28 pe

faţă. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 9: 1 ochi pe dos, ochiul 2 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 3 pe dos, ochiul 2 pe faţă, 2 ochiuri pe dos * ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 7 pe faţă, ochiul 6 pe dos, 4 ochiuri pe dos, ochiul 12 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 13 pe dos, ochiul 12 pe faţă, 2 ochiuri pe dos, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 17 pe faţă, ochiul 16 pe dos, 4 ochiuri pe dos, ochiul 22 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 23 pe dos, ochiul 22 pe faţă, 2 ochiuri pe dos * ochiul 26 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 27 pe faţă, ochiul 26 pe dos, 2 ochiuri pe dos. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 10: 3 ochiuri pe faţă * ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 5 pe faţă, ochiul 4 pe dos, ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 7 pe dos, ochiul 6 pe faţă, 6 ochiuri pe faţă, ochiul 14 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 15 pe faţă, ochiul 14 pe dos, ochiul 16 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 17 pe dos, ochiul 16 pe faţă, 6 ochiuri pe faţă * ochiul 24 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în spatele lucrului, ochiul 25 pe faţă, ochiul 24 pe dos, ochiul 26 ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului, ochiul 27 pe dos, ochiul 26 pe faţă, 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * pînă la *. Rîndul 11: se repetă de la rîndul 1. Măsura: 30 ochiuri şi 43 rînduri din modelul II. Spatele: Montăm 140 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi lucrăm drept 1 cm înălţime în “punct leneş”, apoi continuăm tot drept 15 cm înălţime cu modelul II. Aici, în punctul care marchează talia, vom tricota 2 cm cu andrele nr. 2, apoi continuăm cu andrele nr. 2 ½, crescînd la începutul rîndurilor, la fiecare margine, cîte 1 ochi la 2 cm. În total creştem 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine). Avem 162 ochiuri. Răscroiala mînecii: Începem scăzînd în rîndurile următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la o margine). Avem 130 ochiuri cu care tricotăm drept în continuare pînă la înălţimea totală de 60 cm.

435

Umărul: Începem să formăm linia umerilor, scăzînd pe fiecare umăr de 6 ori cîte 8 ochiuri. În total am scăzut 96 ochiuri (cîte 48 ochiuri pe un umăr). Rămîn la mijlocul spatelui 34 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. Faţa: Montăm 146 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi lucrăm la fel ca la partea din spate, cu deosebire că aici vom avea 6 ochiuri în plus pe andrea. La înălţimea totală de 56 cm, scădem în mijlocul feţei 32 ochiuri într-un singur rînd şi astfel împărţim lucrul pe 2 andrele, cîte 52 ochiuri pe o andrea. Continuăm lucrul pe prima andrea astfel: la marginea exterioară a lucrului tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 60 cm. Umărul şi răscroiala gîtului: Aici începem să formăm linia umărului, scăzînd la începutul rîndurilor de 6 ori cîte 8 ochiuri. Pe linia răscroielii gîtului, scădem la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 2 ochiuri şi continuăm drept. Continuăm lucrul pe andreaua următoare. Mîneca Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm drept, în „punct de semielastic”, o manşetă de 6 cm înălţime. Tricotăm în continuare 40 cm înălţime cu andrele nr. 2 ½ şi cu modelul II cu benţile despărţitoare, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la o margine). Avem 116 ochiuri şi începem să formăm ovalul mînecii, scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 7 ochiuri, de 2 ori cîte 3 ochiuri, de 2 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, de 4 ori cîte 4 ochiuri şi ultimele 12 ochiuri rămase la mijloc le încheiem într-un singur rînd. Tricotăm la fel cealaltă mînecă. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Ridicăm pe 4 andrele de ciorapi nr. 2 ochiurile corespunzătoare împrejurul răscroileii gîtului şi tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 8 cm înălţime. Încheiem pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă.

436

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

437

Pulover sport cu mînecă deosebită – Model nr. 33
Pulover sport din lînă gri, cu linia mînecilor deosebită, foarte practic şi călduros pentru sporturile de iarnă. Furnituri: Circa 500 g lînă gri, andrele nr. 2 şi 3 şi 5 andrele de ciorapi.

Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 94 cm. Lungimea 64 cm. Model: I. Întregul pulover se tricotează în „punct leneş”. II. Garnitura de la marginea de jos se tricotează în „punct semielastic”. Măsura: 26 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul I. Spatele: Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 3 şi tricotăm drept 1 cm înălţime în „punct leneş”. Urmează o bantă de 2 cm înălţime în „punct semielastic”, din nou 1 cm în „punct leneş” şi tricotăm a doua bantă de 2 cm în „punct de semielastic”. Tricotăm în continuare drept în „punct leneş” pînă la înălţimea totală de 12 cm. Aici vom tricota 2 cm înălţime cu andrele nr. 2 pentru a cambra linia taliei, apoi continuăm drept cu andrele nr. 3 pînă la înălţimea totală de 34 cm. Răscroiala mînecii: Începem astfel: tricotăm 12 cm înălţime scăzînd la fiecare margine a lucrului cîte 2 ochiuri la 1 cm. În total am scăzut 48 ochiuri (cîte 24 ochiuri la o margine). Tricotăm din nou 12 cm înălţime, crescînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm. Revenim astfel la totalul de 120 ochiuri. Avem o înălţime totală de 58 cm.
438

Umărul: Începem să formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor, pe fiecare umăr, de 11 ori cîte 4 ochiuri. În total am scăzut 88 ochiuri (cîte 44 ochiuri pe un umăr) şi au mai rămas la mijlocul spatelui 32 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. Faţa: O tricotăm la fel ca spatele. La înălţimea totală de 60 cm începem răscroiala gîtului astfel: scădem la mijlocul feţei 10 ochiuri într-un singur rînd împărţind asstfel lucrul în două părţi, cîte 55 ochiuri pe o andrea. Continuăm pe prima andrea scăzînd linia umerilor la fel ca la spate, iar pe linia răscroileii gîtului, scădem cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. Tricotăm cealaltă parte la fel, însă inversat.

Mîneca: Montăm 60 ochiuri pe andrele nr. 3 şi tricotăm 40 cm în „punct leneş”, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am scăzut 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la po margine). Avem 100 ochiuri cu care tricotăm 12 cm în înălţime, scăzînd la fiecare margine cîte 2 ochiuri la 1 cm. Restul de 52 ochiuri rămase la mijloc le încheiem într-un singur rînd. Călcăm foarte uşor aburit şi încheiem prin cusături de mînă. Împrejurul răscroielii gîtului, ridicăm pe 4 andrele groase de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi tricotăm drept un guler de 12 cm înălţime, pe care apoi îl răsfrîngem în afară.

439

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

440

Pulover cu guler montant şi mînecă trei sferturi – Model nr. 34
Executat în verde pastel sau în roşu – ciclamen, acest elegant model de pulover poate fi purtat în orice ocazii.

Furnituri: Circa 600 g lînă de bună calitate, 4 nasturi, andrele nr. 2 ½. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm, lungimea puloverului 61 cm. Model: I. Manşetele, gulerul şi bentiţele cu butoniere le tricotăm în „punct de semielastic”, pentru ca să obţinem un elastic deosebit şi frumos, ochiul pe faţă îl vom lucra întotdeauna luat de la spate (răsucit). II. Restul puloverului îl vom tricota în „punct de jerseu”. Măsura: 27 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Spatele: Montăm 120 ochiuri pe andrele nr. 2 ½ şi tricotăm drept 3 cm în „punct de jerseu”. Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Acesta va forma linia pe care îndoim tivul spatelui pe dos, cosîndu-l în punct invizibil. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la terminarea tivului, adică de la rîndul de ochiuri pe dos (neglijăm tivul). Continuăm drept în „punct de jerseu” 18 cm în înălţime; la următorii 20 cm în înălţime, creştem la începutul rîndurilor, cîte 1 ochi la 4 cm (de 10 ori). Vor fi 130 ochiuri.

441

Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 6 ochiuri, de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la fiecare margine). Avem 100 ochiuri cu care lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 58 cm. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor care urmează de 14 ori cîte 5 ochiuri, în total 70 ochiuri scăzute (cîte 35 ochiuri pe un umăr). Restul de 30 ochiuri rămase la

mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd. Faţa: Montăm 130 ochiuri şi tricotăm la fel ca la spate pînă la înălţimea totală de 10 cm (avem cu 10 ochiuri mai mult decît la spate). Aici împărţim ochiurile pe 2 andrele astfel: pe prima andrea (pe dosul lucrului) luăm 73 ochiuri, iar restul de 57 ochiuri le lăsăm pe o andrea de rezervă. Tricotăm cu cele 73 ochiuri de pe prima andrea astfel: primele 16 ochiuri de la marginea interioară a feţei le tricotăm în „punct de semielastic „ răsucit, iar restul ochiurilor în „punct de jerseu”. La marginea interioară a lucrului vom tricota drept în „punct de semilelastic” pînă la 61 cm înălţime totală, formînd 4 butoniere (din cîte 2 ochiuri) la distanţa de 10 cm între ele (prima butonieră o vom forma la înălţimea de 4 cm de la începutul bentiţei). La marginea exterioară a feţei (pe linia subraţului şi răscroiala mînecii) vom lucra întocmai ca şi la spate. Umărul: Cînd am ajuns la linia umărului, scădem de 7 ori cîte 5 ochiuri, lăsînd pe o andrea de rezervă 28 ochiuri pentru guler. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea (partea stîngă a feţei) crescînd în rîndul întîi 16 ochiuri la marginea interioară a feţei. Aceste 16 ochiuri le vom tricota drept, în „punct de semilelastic răsucit”, pînă la înălţimea totală de 61 cm, formînd aceeaşi bentiţă ca la partea dreaptă a feţei, însă fără butoniere. Tricotăm în continuare la fel ca şi la partea dreaptă, însă inversat. Mîneca: Montăm 100 ochiuri pe andrele şi tricotăm în „punct de semielastic răsucit” o manşetă de 6 cm înălţime. În ultimul rînd scădem 10 ochiuri, adică la fiecare 10 ochiuri lucrăm 2 ochiuri împreună. Avem 90 ochiuri cu care continuăm 24 cm în înălţime în „punct de jerseu”, crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. În total am crescut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la o margine). Avem 114 ochiuri. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori
442

cîte 6 ochiuri, de 48 ori cîte 1 ochi, de 14 ori cîte 2 ochiuri, de 4 ori cîte 3 ochiuri, iar ultimele 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. Executăm mîneca următoare la fel. Călcăm uşor aburit toate părţile tricotate, exceptînd bentiţa şi încheiem la maşină. Coasem nasturii şi îndoim manşeta. Luăm cele 28 ochiuri lăsate pe prima andrea de rezervă de la partea dreaptă a feţei, ridicăm în continuare pe aceeaşi andrea ochiurile de la răscroiala gîtului (din spate) şi în continuare lucrăm următoarele 28 ochiuri rămase pe andreaua de rezervă de la partea stîngă a feţei. Tricotăm cu aceste ochiuri în „punct de semielastic răsucit”, un guler de 6 cm înălţime. Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă.

“Tricotaje de mînă”, Cornelia Both şi Martha Recht, Ed. Tehnică, 1959

443

apoi continuăm drept 8 cm în „punct de jerseu”. lungimea puloverului 62 cm. clapele buzunarelor. Bentiţele cu butoniere. formînd benzi (clapele) de 3 cm înălţime fiecare şi încheiem. gulerul. Restul se lucrează în „punct de jerseu”. 2 ½ şi 6 nasturi. II. În rîndul următor formăm buzunarele astfel: tricotăm 10 ochiuri în „punct de jerseu”. două bucăţi în „punct de jerseu” de aproximativ 8 cm fiecare. are o linie nouă. din nou lucrăm ochiurile de pe a doua 444 . 35 Această cazacă largă în talie. manşetele şi marginea de jos a puloverului se tricotează în „punct leneş”. Model: I. următoarele 35 ochiuri le luăm pe o andrea de rezervă. apoi lucrăm în continuare 40 ochiuri. le tricotăm în „punct leneş”. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. Mărimea: Circumferinţa pieptului 96 cm. andrele nr. după ce am tricotat primele 10 ochiuri de la marginea feţei. următoarele 35 ochiuri le luăm pe altă andrea de rezervă şi în sfîrşit tricotăm ultimele 10 ochiuri. cu mînecile trei sferturi. Pe două andrele de rezervă montăm cîte 35 ochiuri şi lucrăm separat pe fiecare. continuăm lucrînd cele 35 ochiuri de pe prima andrea de rezervă. datorită guleraşului ridicat care înconjoară gîtul şi se prelungeşte în faţă printr-o bantă încheiată în 6 nasturi. lungimea mînecilor 42 cm. Clapele. Furnituri: Circa 500 g lînă gri. 2 ½ şi tricotăm 2 cm în „punct leneş”. Pe dosul lucrului. formînd astfel dublura buzunarelor. Faţa: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr.Pulover cazacă cu mîneca trei sferturi – Model nr. respectiv ochiurile de pe cele două andrele de rezervă. apoi lucrăm în continuare 40 ochiuri.

le încheiem într-un singur rînd. iar la marginea opusă. iar ultimele 13 ochiuri rămase pe andrea. împărţim lucrul pe două andrele şi tricotăm pe prima andrea cu 68 ochiuri astfel: pe linia subraţului creştem 1 ochi la 4 cm. Mîneca următoare se lucrează la fel inversat. Pe cealaltă andrea continuăm partea dreaptă a feţei. iar la marginea exterioară scădem la începutul fiecărui rînd cîte 8 ochiuri de 4 ori. scădem în rîndul întîi 8 ochiuri. formăm un ochi adăugat (jeteu) şi lucrăm în continuare restul ochiurilor. de 14 ori cîte 2 ochiuri. care formează reverul bentiţei. Călcăm aburit şi montăm la maşină. Coasem pe dos în punct invizibil clapele. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor astfel: la marginea mînecii care se va aplica la partea din faţă a puloverului. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. La capătul gulerului formăm o butonieră. Rîndul următor (pe dos) în locul ochiului scăzut. 2 ½ şi tricotăm 3 cm în înălţime în „punct leneş”. în „punct leneş”. Apoi scădem egal la ambele margini astfel: de 50 ori cîte 1 ochi. iar la marginea interioară a feţei creştem 4 ochiuri în rîndul întîi şi continuăm drept (pe această linie) avînd grijă ca aceste 4 ochiuri adăugate şu următoarele 4 ochiuri din corsaj (total 8 ochiuri) să le lucrăm în continuare în „punct leneş”. gulerul şi 6 nasturi gri de sidef. În total creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. La distanţă de 6 cm între ele facem cîte o butonieră astfel: primele 3 ochiuri de la marginea bentiţei le lucrăm pe faţă. în timp ce la marginea exterioară a feţei lucrăm drept. Răcroiala mînecii: Începem scăzînd de 3 ori cîte 3 ochiuri. Mîneca: Montăm 90 ochiuri pe andrele nr. Continuăm lucrul încă 10 cm. orientîndu-ne după tipar. apoi lucrăm restul ochiurilor. lucrînd la fel. La 20 cm de la marginea de jos a feţei. continuăm în „punct de jerseu” 24 cm înălţime. dublura buzunarelor. lăsînd un plus de aproximativ 2 cm. Avem 136 ochiuri. Încheiem. Încheiem linia umărului astfel: la marginea interioară (la gît) lucrăm drept. însă inversat. crescînd cîte 1 ochi la 3 cm. 445 . de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Tricotăm astfel 17 cm. al 4-lea şi al 5-lea ochi le lucrăm împreună (scăzut). vor fi 114 ochiuri. Guleraşul: Lucrăm pe 8 ochiuri. cît lungimea circumferinţei gîtului. 3 ochiuri. Spatele: Se lucrează la fel ca şi faţa fără a mai forma buzunarele şi fenta de la gît.andrea de rezervă (35 ochiuri) şi în sfîrşit lucrăm ultimele 10 ochiuri. în total scădem 17 ochiuri. Umărul şi răscroiala gîtului: Continuăm 14 cm drept şi începem răscroiala gîtului scăzînd astfel: în rîndul întîi 9 ochiuri. apoi de 3 ori cîte 3 ochiuri. iar răscroiala gîtului va fi mai puţin pronunţată decît la faţă.

Tehnică.“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. 1959 446 .

447 . 50 g roşie. Furnituri: Circa 300 g lînă maron. trebuie să fie însă plăcut armonizate. Elasticul din talie şi manşetele se lucrează în „punct de semielastic” (1 ochi pe faţă. 50 g galbenă. II. lungimea 56 cm. Se pot întrebuinţa resturi de lînă pe care le avem în casă. Spatele şi mînecile se lucrează în „punct de jerseu”. cu model norvegian (după schema dată). Model: I. 2 ½ şi 3. 36 Acest pulover tineresc are un colorit viu şi plăcut.) III. 50 g lînă verde. Combinaţiile de culori pot varia după gust. Măsura: 26 ochiuri şi 36 rînduri = 10 cm din modelul I. Andrele nr. pe un fond de culoare închisă sau gri. Banda care bordează feţele. neagră.Pulover cu model norvegian – Model nr. lungimea mînecii 58 cm. Mărimea: Circumferinţa pieptului 98 cm. albastră. IV. gri. în „punct leneş”. Feţele se lucrează în „punct de jerseu” în linie diagonală. 1 ochi pe dos. cîteva fire de lînă albă.

la fiecare margine a lucrului. Continuăm lucrul pe andrele nr. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi (la fiecare margine a lucrului). Împărţim lucrul pe două andrele şi tricotăm pe prima andrea cu 47 ochiuri. Răscroiala mînecii: Începem astfel: scădem la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 3 ochiuri. Vor fi 118 ochiuri. 448 . Avem 94 ochiuri şi continuăm drept încă 20 cm înălţime. crescînd un ochi la 2 cm. 2 ½ şi tricotăm o bucată de de 12 cm înălţime în „punct de emielastic”.Spatele: Montăm 100 ochiuri cu lînă maron pe andrele nr. tricotînd 18 cm înălţime în „punct de jerseu”. 3. Am scăzut în total 24 ochiuri. deci în total creştem 18 ochiuri.

roşu. Continuăm 5 rînduri cu modelul norvegian nr. alb. Partea dreaptă a feţei: Montăm 46 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. Montăm 2 ochiuri de lînă gri pe o andrea nr. 5. De la începutul lucrului şi pînă în acest punct. galben. 4 rînduri cu model norvegian nr. 2. după tiparul mărit. 449 . pe linia F – A. inversat. iar la răscroiala subraţului punctul B şi pînă la terminarea modelului niorvegian nr. 18 rînduri colorate (în „punct leneş”) astfel: 2 rînduri maron. Umărul: Între timp formăm linia umărului scăzînd cîte 6 ochiuri la începutul fiecărui rînd (de 4 ori). crescînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd dus şi întors. Acest ochi îl vom scădea întotdeauna foarte larg. 2 albe. 2 verde. în următoarele rînduri de de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. 1. 1 rînd. iar pe linia F – A. 4 rînduri verde. 2 albastru. Urmează 6 rînduri maron în „punct de jerseu” 3 rînduri cu modelul norvegian nr. 2 verde. Începem să lucrăm pe andrele nr. La marginea exterioară a lucrului (la răscroiala mînecii) tricotăm drept. 2 gri. Continuăm cu 12 rînduri colorate în „punct leneş”. 2 tricotăm drept. alternăm invers roşu cu maron şi maron cu verde. Partea stîngă a feţei: Se lucrează la fel. 2 bleumarin. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea tricotînd în acelaşi fel. 2 maron. confruntînd mereu lucrul cu tiparul. 4 rînduri verzi. 2 alb. 3 rînduri galben. crescînd pe linia F – B cîte 2 ochiuri la începutul şi sfîrşitul fiecărui rînd. maron. 4 rînduri verde. lucrînd drept pe linia curbă B – D astfel: 5 rînduri maron în „punct de jerseu”. Avem 67 ochiuri. 3. vom creşte constant cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. 4 rînduri galbene. Avem 77 ochiuri. cîte 2 rînduri din fiecare culoare: verde.Răscroiala gîtului: Cădem astfel: în rîndul întîi 4 ochiuri. Aici am terminat de scăzut linia umărului şi începem în jos răscroiala gîtului. 2 ½ şi tricotăm 12 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Urmează 4 rînduri roşu. 5 rînduri model norvegian nr. albastru. Continuăm cu 4 rînduri galbene. urmînd astfel pînă la linia umărului (punctul D). alternăm 1 ochi verde şu 1 ochi maron. 2 roşu. crescînd cîte un ochi la începutul fiecărui rînd pe linia F – A şi cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd pe linia F – B. 7 rînduri model norvegian nr. 3 modelul norvegian în diagonală (pe bie). Încheiem. De aici începem să scădem linia taliei (punctul A) cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd pe faţa lucrului formînd astfel linia marginii interioare a feţei (A – C). Răscroiala mînecii: Începem. 6 sau 8 ochiuri la începutul rîndurilor. 14 rînduri colorate (în „punct leneş”) astfel: 2 rînduri gri. 4 ochiuri într-un singur rînd. Confruntăm neîncetat cu tiparul. 4. 3 şi tricotăm în „punct de jerseu” 26 rînduri. 2 maron. 2 albastru. crescînd numai cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. Începînd de aici continuăm în felul următor: pe linia A – C continuăm să scădem invariabil cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. Încheiem. 2 galben. Aici am terminat de scăzut pentru răscroiala mînecii şi începem să scădem linia umărului astfel: la sfîrşitul fiecărui rînd pe faţa lucrului scădem cîte 1 ochi. Încheiem. Urmează 1 rînd: 1 ochi galben. 2 roşu. inversat. iar pe linia răscroielii mînecii începem să creştem vertiginos cîte 4. Vor fi în total 58 ochiuri. 2 galben. 4 rînduri roşu în „punct de jersseu”. 6. scăzînd cîte 8. continuăm în „punct de jerseu” 8 rînduri maron. crescînd cîte 1 ochi tot la începutul celui de-al 4-lea rînd pe linia răscroileii mînecii. alternînd cu 1 ochi maron. 1 rînd (următorul).

2 ½. “Tricotaje de mînă”. 34 cm înălţime. formînd pentru partea dreaptă a feţei 5 butoniere. Călcăm aburit şi încheiem totul la maşină după ce mai întîi am încheiat patentul din faţă. Bentiţa o lucrăm pe 10 ochiuri în „punct leneş”. Ed. Continuăm lucrul pe andrele nr. de 30 ori cîte 1 ochi.Mîneca: Montăm 60 ochiuri de lînă maron pe andrele nr. şi se confruntă tot timpul lucrul cu tiparul. 3 ochiuri. 4. prin cusături de mînă pe dosul lucrului. 1959 450 . Avem 94 cohiuri. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la fiecare astfel: 5. crescînd cîte 1 ochi la 2 cm la fiecare margine a lucrului. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Încheiem. tricotînd în „punct de semielastic” o manşetă de 8 cm înălţime. cu feţele în modelul norvegian. urmează de 8 ori cîte 2 ochiuri. la distanţă de 8 cm. Cornelia Both şi Martha Recht. Tehnică. Pentru executarea feţelor este necesar un tipar mărit executat după măsura dorită. 3 în „punct de jerseu”.

Manşetele. alternînd 2 rînduri de culoare mov cu 2 rînduri de culoare ciclamen. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 94 cm. adică în loc să creştem acum scădem. iar la marginea dreaptă. scădem 88 ochiuri într-un singur rînd. 37 Modelul în dungi verticale prezintă avantajul de a marca o linie sveltă a taliei. pentru a forma mîneca dreaptă. negru cu gri etc. Spatele: Montăm 3 ochiuri pe andrele nr. Model: I. Rămîn 3 ochiuri pe care le încheiem. 2 ½ şi tricotăm p bucată de 6 cm înălţime (26 rînduri) astfel: la marginea stîngă. Restul în „punct de jerseu” vertical.Bluză în dungi – Model nr. adică pe linia umărului (pe faţa lucrului). apoi în continuare scădem. Vor fi în total 42 ochiuri. 150 g lînă mov închis. II. 4 nasturi. 2 ½ şi 5 andrele de ciorapi. La marginea dreaptă (pe faţa lucrului) creştem 88 ochiuri într-un singur rînd şi continuăm drept cu aceste 130 ochiuri o bucată e 44 cm înălţime. În rîndul următor. Se poate executa din două nuanţe de mov sau alte culori armonizate: roşu cu bleumarin. Furnituri: 150 g lînă ciclamen. andrele nr. lungimea bluzei 44 cm. pe faţa lucrului. 451 . la fel ca pentru mîneca stîngă la începutul lucrului. Măsura: 31 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. adică pe linia mînecii (tot pe faţa lucrului). creştem cîte 2 ochiuri la începutul fiecărui rînd (de 13 ori). creştem la începutul fiecărui rînd cîte 1 ochi (de 13 ori). fenta din faţă şi clapa se tricotează în „punct leneş”.

De la rîndul în care am crescut 88 ochiuri (adică de la primul rînd cu 130 ochiuri) tricotăm drept 30 cm în înălţime. restul de 65 ochiuri le vom tricota obişnuit în „punct de jerseu”. Pe o altă andrea montăm 65 ochiuri de lînă ciclamen şi tricotăm drept îm „punct leneş” 3 cm în înălţime. la ultimul rînd 65 ochiuri în „punct leneş” alăturăm andreaua de rezervă cu 65 ochiuri şi tricotăm în continuare toate ochiurile în „punct de jerseu”. iar în continuare. iar restul de 65 ochiuri le lăsăm pe o andrea de rezervă. le vom tricota în „punct leneş” cu lînă ciclamen. 2 ½ şi tricotăm drept. formînd pe această bantă 4 butoniere la ditanţă de 15 ochiuri între ele. 4 cm în înălţime. 452 . iar faţa o începem de la mîneca dreaptă).Faţa: Tricotăm întocmai ca şi partea din spate. începînd de la marginea de jos a feţei. Coasem dosul fentei la capătul superior de corsaj. la fel ca la spate. lucrată în „punct de jerseu”. inversat (adică spatele l-am început de la mîneca stîngă. Manşetele: Ridicăm pe 4 andrele de ciorapi ochiurile corespunzătoare de jur împrejurul mînecuţelor şi tricotăm cu lînă ciclamen cîte o manşetă de 2 cm înălţime. După ce am executat această bantă de 3 cm înălţime. încheiem într-un singur rînd cele 65 ochiuri lucrate în „punct leneş”. La marginea de jos a bluzei şi la decolteu coasem la maşină. Clapa: Montăm 26 ochiuri de lînă ciclamen pe andrele nr. formînd un tiv pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct invizibil. Din acest punct tricotăm drept 11 cm în înălţime. şi scădem restul de ochiuri pentru mînecă. apoi încheiem într-un singur rînd 88 ochiuri. coasem 4 nasturi şi clapa. formînd linia subraţului. După ce am tricotat astfel 3 cm în înălţime. pe faţa lucruluim o bentiţă de 2 cm înălţime. în „punct leneş”. Începînd cu rîndul următor vom tricota următorii 3 cm astfel: 65 ochiuri.

Tehnică. Ed. 1959 453 .“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht.

urmează 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului). Model: I. 454 . Spatele: Montăm 140 ochiuri şi tricotăm 2 cm în înălţime în „punct de jerseu”. Măsura: 33 ochiuri şi 47 rînduri = 10 cm din modelul II. Clapele şi fenta se tricotează în „punct leneş”. 38 Bluză chimono din lînă verde muştar. adică de la rîndul de ochiuri pe dos (neglijăm tivul). 2. Formăm astfel tivul spatelui pe care îl îndoim pe dosul bluzei cosîndu-l în punct invizibil de corsaj. II. andrele nr. Restul în „punct de jerseu”. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 98 cm. Măsurile întrebuinţate în text sînt considerate începînd de la terminarea tivului. cu o deschizătură originală în faţă şi cu o garnitură formată din două clape false pe corsaj. 5 nasturi. Furnituri: Circa 300 g lînă mai subţire.Bluză chimono – Model nr.

În continuare tricotăm 20 cm în înălţime în „punct de jerseu” astfel: la marginea interioară a feţei lucrăm (de la început şi pînă la înălţimea totală de 20 cm) primele 10 ochiuri în „punct leneş”. În rîndul următor creştem cîte 10 ochiuri la fiecare margine. Cînd ambele părţi au o înălţime totală de 20 cm. coasem în punct invizibil pe dosul bluzei tivurile şi încheiem la maşină. iar la marginea exterioară a feţei (pe linia subraţului) creştem cîte 1 ochi la 2 cm. La terminaţia liniei următoare lăsăm cîte o deschizătură de 3 cm la fiecare parte. rămîn pe andrea 48 ochiuri cu care mai tricotăm drept un tiv de 2 cm înălţime şi încheiem. În total creştem 10 ochiuri. unim lucrul pe o singură andrea suprapunînd banta cu butoniere peste banta fără butoniere şi continuăm a tricota în „punct de jerseu” la fel ca şi la partea din spate. Călcăm aburit. avînd grijă ca în rîndul întîi (cînd unim cele două părţi) să tricotăm împreună (lucrînd cîte 2 ochiuri deodată) ochiurile corespunzătoare celor două benţi în „punct leneş”. tricotăm drept 2 cm. Partea stîngă a feţei: Tricotăm la fel. Începînd de aici tricotăm la fel cu spatele. însă inversat şi fără butoniere. pe care o vom încheia cu cîte 1 nasture şi o cheotoare (bridă). Partea dreaptă a feţei: Montăm 75 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul feţei la fel ca şi pentru spate. După ce am terminat de scăzut linia umerirlor. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. La marginea mînecilor îndoim pe dos un tiv de 2 cm din montaj. Avem 85 ochiuri pe care le lăsăm pe o andrea de rezervă. Umărul: Începem să formăm linia umerilor. scăzînd la începutul fiecărui rînd (dus şi întors) cîte 3 ochiuri. formînd astfel tivul răscroielii gîtului de la spate şi încheiem. 455 . În total creştem 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). Avem 198 ochiuri. Avem 160 ochiuri. formînd cîte o butonieră din 2 ochiuri la 4 cm distanţă între ele. Lucrăm 180 ochiuri încă 18 cm în înălţime. Cînd au mai rămas 48 ochiuri la mijlocul spatelui. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm.Tricotăm în continuare 20 cm în „punct de jerseu”.

“Tricotaje de mînă”. Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht.Pe cîte 30 ochiuri tricotăm în „punct leneş” 2 clape şi le coasem pe corsaj. Ed. 1959 456 .

Bluză cu platcă – Model nr. 39 Bluză de vară în două culori. * Croşetăm deasupra celui de al doilea picioruş în culoare închisă un pcioruş lung. Furnituri: Circa 130 g fir de culoare mai închisă şi tot atîta fir de culoare mai deschisă. O croşetă. Rîndul 1: (deschis) începem din acelaşi loc cu rîndul precedent. Aceste două rînduri dau modelul. 457 . un picioruş lung în golul dintre două grupe de picioruşe încrucişate. drept bază. cît de înalt este picioruşul. Repetăm de la * . Mărimea: Lungimea puloverului circa 96 cm. La începutul rîndurilor noi creştem atîttea ochiuri din lanţ. lugimea măsurată la mijlocul spatelui 56 cm. Model: Croşetăm un şir de ochiuri de lanţ din culoarea mai închisă şi pe el un rînd de picioruşe lungi. croşetată din fir subţire de bumbac. cirumferinţa pieptului 90 – 92 cm. pe urmă deasupra primului picioruş în culoare închisă. luat dublu. alt picioruş lung (cruciuliţă). Repetăm de la * pînă la sfîrşitul rîndului. Rîndul 2: (închis) începem în acelaşi loc * un picioruş lung în cruciuliţă.

ca la început. la fel ca la partea de jos. Începînd de aici croşetăm la marginea stîngă în fiecare rînd. Confecţionăm un tipar de mărime naturală. Faţa: Se lucrează la fel ca spatele. a părţii de jos. La marginea stîngă adăugăm la fiecare rînd cîte 30 picioruşe. Începem cu 32 picioruşe şi lucrăm conform tiparului. pe urmă formăm umerii: la ambele margini ale lucrului croşetăm în fiecare rînd. Între timp. După ce am atin lăţimea de 32 cm (122 picioruşe) croşetăm 46 cm drept înainte. Continuăm la ambele margini drept înainte. de 6 ori. încheiem la mijloc 86 picioruşe. la 24 cm de la începutul părţii de sus. Continuăm drept înainte pînă ce avem 18 cm. ca la spate. începînd de la punctul însemnat cu B. începînd cu 1 rînd de picioruşe în culoare închisă. cîte 9 picioruşe mai puţin. Continuăm drept înainte pe o distanţă de 18 cm. încît să avem 180 de picioruşe într-un rînd. La terminarea primei părţi începem partea a II-a printr-un rînd de picioruşe de culoare închisă. lucrăm partea de sus (II). formînd decolteul după tipar. cu 30 picioruşe mai puţin şi tot aşa facem picioruşele succesive mai joase. Adăugăm la ambele margini cîte 7 picioruşe şi croşetăm atîtea picioruşe deasupra părţii de jos. La ambele margini adăugăm şi aici cîte 7 picioruşe. care se prinde pe marginea de sus. Înspre partea de jos a bluzei facem picioruşe din ce în ce mai scurte. Răscroiala gîtului: Între timp. pînă ce marginea stîngă este de 42 cm. La sfîrşitul rîndurilor facem şi aici. prinse de partea de sus a primei bucăţi. încheiem cele 72 picioruşe din mijloc. pentru decolteu. 458 . începînd la punctul A şi continuînd în direcţia săgeţii. Vor fi în total 194 picioruşe într-un rînd. de 46 cm. pe urmă scădem. cînd partea a II-a este de 22 cm. Spatele: Croşetăm întîi partea de jos a bucăţii (I). pe urmă formăm umerii la fel ca la spate. picioruşe mai joase.Măsura: 36 picioruşe şi 15 rînduri = 10 cm. pînă avem 122 picioruşe (34 cm). După ce am croşetat partea de jos.

Ed. 1959 459 . Îndoim spre interior 2 cm din marginea de jos şi o fixăm cu puncte invizibile. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. La fel şi marginea decolteului. Marginea mînecilor o îndoim de 1 cm şi o tivim.După ce am croşetat cele două bucăţi. Cornelia Both şi Martha Recth. Bluza nu are închizătoare. le fixăm cu ace de gămălie pe tipar şi le călcăm apăsat printr-o cîrpă udă.

cu modelul următor: Rîndul 1. manşetele şi bordura feţelor se tricotează în „punct de semielastic”. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 100 cm. dus şi întors. Restul. 3. 5. Furnituri: Circa 300 g lînă. Model: I. 6. 8: * 3 ochiuri pe dos. II. Rîndul 2 (pe dosul lucrului) acoperit. Rîndul 11: repetăm de la rîndul 1. Elasticul din talie. o bluză frumoasă şi elegantă.Bluză dantelată cu platcă – Model nr. de culoare galbenă. 40 Confecţionat dintr-o lînă de calitate bună. 460 . iar 8 cm înălţime în „punct de semielastic”. se obţine acest model. * repetăm de la *. Modelul II: Placa se tricotează astfel: 12 cm înălţime cu modelul ce urmează: Rîndul 1 (pe faţa lucrului) 1 ochi pe faţă. 7 (pe faţa lucrului): toate ochiurile pe faţă. Rîndul 10: 3 ochiuri pe dos. 1 ½ şi 2. 4. 7 nasturi. lungimea bluzei 57 cm. andrele nr. 2 ochiuri pe dos. 3 ochiuri pe faţă * repetăm de la *. 4 ochiuri pe faţă. Rîndul 2. Rîndul 9: * 4 ochiuri se vor tricota de 13 ori. pe faţă. 4 ochiuri pe faţă.

o dată 10 ochiuri. o bucată de 8 cm înălţime. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm. Avem 160 ochiuri. 1 ½ şi tricotăm drept. iar la marginea interioară a feţei lucrăm drept. 1 ½ şi tricotăm drept. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează astfel: de 2 ori cîte 10 ochiuri. 2 şi modelul II o bucată de 21 cm înălţime. Mîneca: Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. Lăsăm pe o andrea de rezervă aceste 65 ochiuri. 2 şi cu modelul II. în „punct de semielastic”. Continuăm cu andrele nr. Continuăm cu andrele nr. Spatele: Montăm 146 ochiuri pe andrele nr. În total am scăzut 18 ochiuri şi au mai rămas 65 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 39 cm. 1 ½ şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm 461 .Măsura: 40 ochiuri şi 52 rînduri = 10 cm din modelul II. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. însă inversat şi fără butoniere. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 3 cm (de 7 ori). Avem 83 ochiuri. şi lăsăm pe o andrea de rezervă aceste 124 ochiuri. Partea stîngă a feţei: O executăm la fel. În total am crescut 14 ochiuri (cîte 7 ochiuri la o margine). Partea dreaptă a feţei: Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. o bucată de 21 cm înălţime. În total am scăzut 36 ochiuri (cîte 18 ochiuri la o margine) şi au mai rămas 124 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 39 cm. avînd grijă ca primele 10 ochiuri să le tricotăm în „punct de semielastic” pînă la sfîrşitul lucrului. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. 8 cm în înălţime. formînd la distanţe de 6 cm cîte o butonieră. în „punct de semielastic”. Răscroiala mînecii: Scădem la îmceputul rîndurilor pe această linie. formînd o butonieră din 2 ochiuri la înălţimea de 1 cm de la montajul ochiurilor şi la distanţă de 3 ochiuri de la marginea interioară a feţei.

Astfel am obţinut un tricotaj în „punct de semielastic” cu care tricotăm drept încă 8 cm înălţime. Pentru ca platca să nu fie prea largă. Tricotăm în continuare scăzînd cîte 2 ochiuri la începutul fiecărui rînd. Încheiem la maşină. Continuăm cu andrele nr. formînd un tiv pe care îl coasem pe dos în punct invizibil. 462 . Tehnică. Luăm pe o singură andrea toate ochiurile lăsate pe andrelele ajutătoare şi anume: 65 ochiuri de la partea dreaptă a feţei. Acest tricotaj nu se calcă. 124 ochiuri de la spate. la distanţa de 3 – 4 cm în jos de la răscroiala gîtului.înălţime. Executăm mîneca următoare la fel. 2 (pe faţa lucrului). 32 ochiuri de la mîneca stîngă şi 65 ochiuri de la partea stîngă a feţei. o bucată de 22 cm înălţime. formînd în continuare la partea dreaptă a feţei butonierele. în total 318 ochiuri şi tricotăm 12 cm în înălţime cu andrele nr. 1 ochi pe faţă. pe un şiret. Ed. În total am crescut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la fiecare margine). Avem 102 ochiuri. 2 ochiuri pe dos. o coasem invizibil pe dos. Încheiem mîneca. îl lucrăm tot pe faţă. astfel: ochiul lucrat pînă aici (pe faţa lucrului) pe faţă. 32 ochiuri dde la mîneca dreaptă. Cînd au mai rămas la mijlocul mînecii 32 ochiuri le lăsăm pe o andrea ajutătoare. coasem nasturii şi la răscroiala gîtului îndoim înăuntru 2 cm din tricotaj. iar cele 2 ochiuri lucrate pînă aici pe dos (tot pe faţa lucrului) le lucrăm împreună pe dos. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. “Tricotaje de mînă”. 1959. 2 şi modelul II. Din acest punct (avem o înălţime totală de 51 cm) continuăm pe andrele nr. Cornelia Both şi Martha Recht. 1 ½ o bucată de 8 cm înălţime.

benzile diagonale de pe mîneci şi răscroiala gîtului se tricotează în „punct de semielastic”. Marginea de jos a bluzei. în rîndul al 3-lea nu scădem deloc. andrele nr. 2 ½. Continuăm drept. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurule lucrate pe dos. cîte 68 ochiuri pe o andrea. Furnituri: 400 g lînă. 2 ½ şi tricotăm drept. La marginea interioară 463 . scăzînd la ambele margini cîte 1 ochi. Spatele: Montăm 136 ochiuri pe andrele nr. 10 cm în înălţime. urmează din nou 2 rînduri cu scăzături şi 1 rînd fără scăzături şi continuăm astfel pînă cînd lucrul are 48 cm înălţime totală. Încheiem într-un singur rînd. Urmează 2 cm în înălţime tricotaţi drept cu andrele nr. Restul în „punct de jerseu”. 2. Model: I. în „punct de jerseu”. II. începem să formăm linia raglan a mînecii. Cu restul de ochiuri. 41 Model de bluză elegant şi comod. apoi reluăm lucrul pe andrele nr. muştar sau negru. manşetele. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. cu deosebirea că la înălţimea totală de 45 cm. vom tricota drept în „punct de semielastic” 2 cm în înălţime. 2 ½ şi 2. şi tricotăm fiecare parte separat. albastru-peruzea. 3 cm în înălţime. crescînd la ambele margini cîte 1 ochi la 4 rînduri.Bluză cu mînecă raglan – Model nr. împărţim lucrul pe două andrele. în “punct de semielastic”. Cînd lucrul măsoară 34 cm înălţime totală. Faţa: Se lucrează la fel ca spatele. Se tricotează din lînă foarte fină. la începutul rîndurilor 1 şi 2.

pe faţa lucrului. Rîndul pe dos îl lucrăm fără scăzături. Cînd lucrul are 10 cm înălţime totală. Tricotăm în continuare în „punct de jerseu”. Ridicăm pe andrea ochiurile de la marginea inerioară a mînecii şi tricotăm o manşetă de 5 cm înălţime. scădem la începutul fiecărui rînd cîte 2 ochiuri pînă la epuizarea lor. în „punct de semielastic”. Cînd lucrul are 50 cm înălţime (măsurată pe linia dublei scăzături). în „punct de semielastic”. o dublă scăzătură astfel: ridicăm 1 ochi nelucrat. pe care apoi îl vom îndoi pe dos şi îl vom coase în punct invizibil. vom creşte cîte 5 ochiuri (la fiecare parte) formînd reversul fentei. Montăm 203 ochiuri pe andrele nr. tricotăm prima bandă de 3 cm înălţime. 464 . tricotăm următoarele 2 ochiuri împreună pe faţă şi trasăm ochiul ridicat peste ochiul rezultat din scăderea celor 2 ochiuri.a feţei. unde formăm fenta. acet model se începe de la umăr şi linia raglan şi se tricotează în jos. Continuăm lucrul scăzînd la ambele margini cîte 1 ochi la 6 rînduri. Mîneca: Spre deosebire de felul obişnuit al tricotării mînecii. 2 ½ şi tricotăm în „punct de jerseu”. continuăm 2 cm în „punct de jerseu” şi executăm a 2-a bandă de 3 cm în „punct de semielastic”. Încheiem într-un singur rînd. făcînd la mijlocul fiecărui rînd. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. sfîrşind la manşetă.

1959 465 . Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje de mînă”. Ed.

o croşetă şi 5 andrele subţiri de ciorapi. iar următoarele 3 ochiuri (obţinute în rîndul anterior prin înmulţirea unui singur ochi) le lucrăm împreună pe dos. lungimea bluzei 54 cm. Rîndul 2: * 3 ochiuri lucrate împreună pe dos. Rîndul 4: se lucrează ca şi rîndul 2. Model: I. 1 ochi pe faţă). Furnituri: 150 g lînă sau bumbac. 1 ochi pe dos. III. lucrăm împreună 3 ochiuri (1 ochi pe faţă. Rîndul 3: toate ochiurile pe dos. 3). 1 ochi pe dos. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Centura din talie şi benzile de la mînecuţă se lucrează în „punct de semielastic”. cu firul subţire şi foarte regulat tors. II. din rîndul următor lucrăm 3 ochiuri şi anume: 1 ochi pe faţă. 2 şi 3. Spatele şi faţa se tricotează cu model dantelat. Repetăm de la rîndul 1.Bluză de vară decoltată cu mînecuţă bufantă – Model nr. anrele nr. Pentru ca tricotajul să fie mai rar şi deci mai subţire. vom lucra cu andrele mai groase (nr. Rîndul 1: toate ochiurile lucrate pe dos. Spatele şi faţa se lucrează în continuare şi se cos numai pe linia subraţului. 42 Pentru confecţionarea acestei bluze se întrebuinţează lînă sau bumbac. însă inversat astfel: din cele 3 ochiuri lucrate în rîndul 2. 1 ochi pe faţă. 466 . orientîndu-ne după schema alăturată. repetăm de la * .

o dată 5 ochiuri. pe o singură andrea şi continuăm să lucrăm 16 cm. De jur împrejurul decolteului croşetăm un rînd de picioruşe scurte. adocă în loc să scădem. Continuăm lucrul la fel pe cealaltă andrea de rezervă.Măsura: 24 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul I. 3. iar la răscroiala decolteului. însă inversat. scădem întîi 12 ochiuri. Împărţim lucrul pe două andrele. Cînd lucrul are 34 cm de la marginea de jos. de fiecare parte a lucrului. şi îl legăm cu funduliţă. Trasăm prin al doilea rînd de picioruşe un şiret croşetat în ochiuri simple. Călcăm aburit părţile dantelate şi încheiem cu o cusătură în punct invizibil pe dosul lucrului. Tricotăm în felul acesta 16 cm înălţime. Avem 146 ochiuri. iar cînd am terminat răscroiala decolteului din spate. Lucrăm apoi drept 22 cm. formînd cîte o buclă la două picioruşe. urmează 12 cm pentru centură şi încheiem toate ochiurile într-un singur rînd lucrat mai larg. numit „ploicică”. cu andrele nr. apoi un rînd de picioruşe lungi mai rare. o dată 3 ochiuri şi în continuare cîte 2 ochiuri pînă cînd rămîn pe andrea 35 ochiuri. Această bucată va fi în aparenţă mult mai lată decît centura (deşi are acelaşi număr de ochiuri). De aici continuăm să tricotăm drept. jumătate le lăsăm pe andreaua de rezervă. o bucată de 22 cm înălţime. cele două linii ale subraţului. după dorinţă. La mînecuţe ridicăm ochiurile pe 4 andrele de ciorapi şi tricotăm 2 cm înălţime în „punct de semielastic”. 2 şi tricotăm în „punct de semielastic” o bucată de 12 cm înălţime. cu modelul dantelat I. mai larg sau mai strîns. variind mărimea decolteului. 467 . începem să formăm mînecuţele bufante astfel: creştem la începutul şi la sfîrşitul primului rînd cîte 2 ochiuri şi apoi în continuare cîte 1 ochi la 1 cm. Faţa: Montăm 110 ochiuri pe andrele nr. apoi la începutul rîndurilor următoare o dată 6 ochiuri. creştem. din acelaşi material cu bluza. iar cu cealaltă jumătate (73 ochiuri) continuăm astfel: pe linia B – C creştem în continuare cîte 1 ochi la 1 cm (pe tot parcursul liniei B – C creştem la fel). unim ochiurile de pe cele două andrele. o dată 4 ochiuri. din cauza specificului acestei dantele şi pentru motivul că întrebuinţăm andrele mai groase. Cu acestea lucrăm drept 1 cm şi începem să repetăm felul în care am lucrat pînă acum. scăzînd la amîndouă marginile cîte 1 ochi la 1 cm.

“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. 468 . Tehnică. 1959.

pe faţa lucrului.Bluză decoltată cu mîneca trei sferturi – Model nr. În total creştem 10 ochiuri. II. 8 ochiuri. 43 Această bluză din lînă roşie. 469 . 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Restul în „punct de jerseu”. lungimea bluzei 52 cm. andrele nr. Furnituri: Circa 350 g lînă roşie. Avem 146 ochiuri. Model: I. degajînd decolteul şi avînd răscroiala mînecii pronunţată. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. fie fără bluză. Elasticul din talie. lucrînd în tot al 15-lea ochi dublat astfel: o dată îl lucrăm din faţă şi o dată din spate. Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II. 2½. Avem 136 ochiuri cu care tricotăm 10 cm în înălţime. Spatele: Montăm 128 ochiuri pe andrele nr. Continuăm pe andrele nr. bentiţa de la decolteu şi manşetele se tricotează în „punct de semielastic”. 2 şi 2½ . în „punct de jerseu” şi creştem în rîndul I. lungimea mînecii 41 cm. se poate îmbrăca fie cu o bluză de culoare asortată sau ecosez.

2. 3. Pe linia răscroielii mînecii lucrăm drept. Continuăm să tricotăm 66 rînduri drept. cîte 5. pe linia decolteului. iar ultimele 22 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. cîte 1 ochi la 2 cm. Am împărţit astfel lucrul în două părţi. 3. 1. Continuăm pe andrele nr. 470 . 1. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. deci cîte 21 ochiuri la fiecare margine. 2 ½ în „punct de jerseu”. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1 cm. la fiecare margine. Tricotăm 26 rînduri scăzînd cîte 3 ochiuri la începutul fiecărui rînd. de 48 ori cîte 1 ochi. Avem 110 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. Continuăm cealaltă parte (39 ochiuri) scăzînd în acelaşi fel. Lucrăm prima parte (39 ochiuri) astfel: tricotăm 26 rînduri scăzînd cîte 3 ochiuri la începutul fiecărui rînd pe linia decolteului. 4. În total am crescut 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la fiecare margine). Continuăm 20 cm înălţime pe andrele nr. Faţa: Montăm 134 ochiuri pe andrele nr. În rîndul următor. 2 ½ în „punct de jerseu” şi creştem în rîndul întîi 8 ochiuri. pe faţa lucrului. În total scădem 42 ochiuri. la fiecare margine. 3. 1 ochiuri în total 46 ochiuri (cîte 23 ochiuri scăzute la o margine). 1 ochiuri. 2. însă inversat. În rîndul al 67-lea (pe faţa lucrului) scădem 26 ochiuri de la mijlocul spatelui împărţind astfel lucrul în două părţi. dublînd tot al 16-lea ochi (pe faţa lucrului). 4. În total creştem 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). Continuăm 10 cm în înălţime în „punct de jerseu” crescînd la începutul rîndurilor. Rămîn 106 ochiuri cu care continuăm să tricotăm drept 70 rînduri. Avem 104 ochiuri. 2. pînă terminăm toate ochiurile. încheiem 28 ochiuri (scădem) de la mijlocul feţei.Răcroiala mînecii: Începem astfel: scădem la începutul rîndurilor. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de semielastic”. cîte 4. Avem 152 ochiuri. Cele 39 de ochiuri de pe andreaua cealaltă le lucrăm la fel. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare. Mîneca: Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. 2 şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 4 cm înălţime. 3. de 2 ori cîte 6 ochiuri. pînă cînd am epuizat astfel toate ochiurile. de 4 ori cîte 2 ochiuri. de 4 ori cîte 3 ochiuri. Contunăm să lucrăm prima parte (39 ochiuri). de 2 ori cîte 4 ochiuri. 2. 3. la fiecare margine a lucrului. însă inversat. scăzînd la începutul rîndurilor următoare.

1959. “Tricotaje de mînă”. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. Încheiem într-un singur rînd. Tehnică. 471 . ridicăm pe andrele ochiurile corespunzătoare de jur împrejurul decolteului şi tricotăm 15 rînduri în „punct de semielastic”.După ce bluza este montată.

Rîndul 22: (C) (pe dosul lucrului) pe faţă. cu dungi înguste. Andrele nr. Măsura: 34 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm. pregătim două gheme din lînă în culoare de fond. Tricotăm din nou 10 rînduri în „punct de jerseu”. este prinsă într-o manşetă dublă. Mîneca largă. Se ia dosul lucrului drept faţă. lungimea bluzei încheiată la nasturi circa 106 cm. Bluza se poate purta deasupra sau înăuntrul fustei. începînd cu un rînd de ochiuri pe dos şi sfîrşind cu un rînd de ochiuri pe faţă. 44 Această bluză se tricotează în lung. 472 .Bluză gen cămaşă (şemizetă) – Model nr. Furnituri: Circa 270 g lînă în culoare de fond (F) şi circa 40 g lînă în culoare contrastantă (C). 2 şi 5 nasturi. în „punct de jerseu”. Cu unul din gheme tricotăm 10 rînduri în „punct de jerseu”. Aceste 22 rînduri se repetă. luînd dosul lucrului drept faţă. dintr-un fir de lînă moale şi subţire. dar de data aceasta începem cu un rînd pe faţă şi sfîrşim cu un rînd de ochiuri pe dos. care se închide cu un nasture. Mărimea: Circumferinţa pieptului 94 – 96 cm. lungimea la mijlocul spatelui 56 cm. şapte-optimi. Pentru aceasta. Rîndul 11: (C) (pe faţa lucrului) pe dos (lăsăm firul să atîrne şi continuăm în culoarea de fond cu al doilea ghem. Model: Bluza se tricotează în întregime în „punct de jerseu” lucrat în dungi.

Cu alte andrele începem 2 ochiuri. Începînd de aici scăpdem la marginea stîngă. la fel cu cel de la spatele bluzei (12 rînduri şi 30 ochiuri). mai tricotăm 1-2 rînduri astfel încît 473 . la cîte 2 rînduri. de 8 ori cîte 1 ochi. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi o dată 20 ochiuri. La marginea stîngă creştem la cîte 2 rînduri. la punctul însemnat cu B. în aşa fel încît să vină la marginea stîngă pentru completarea răscroielii mînecii (atenţie la continuitatea moelului!). Pe urmă luăm ochiurile pe o singură andrea. La marginea stîngă creştem. Luăm ochiurile acestui triunghi şi ochiurile bucăţii lăsate de o parte. Vor fi 117 ochiuri. Formăm astfel un mic triunghi de 12 rînduri şi 30 ochiuri. Aici va fi mijlocul spatelui. de 3 ori cîte 1 ochi. iar la marginea stîngă creştem în acelaşi timp la cîte 4 rînduri. Rămîn 201 ochiuri. de 24 ori cîte 1 ochi (umărul). de 18 ori cîte 1 ochi şi la cîte 4 rînduri de 6 ori cîte 1 ochi. La marginea stîngă creştem la cîte 3 rînduri. Vom avea 181 ochiuri pe andrea. Începînd de aici lucrăm în sens opus. la cîte 2 rînduri. cu 16 ochiuri în culoarea de fond. Vor fi 178 ochiuri. şi o dată 21 ochiuri. de 5 ori cîte 4 ochiuri şi o dată 5 ochiuri. Începînd de aici continuăm marginea dreaptă (marginea de jos) drept înainte. Vor fi 117 ochiuri. ca la spate. la marginea dreaptă creştem la cîte 2 rînduri. scădem la marginea stîngă. de 4 ori cîte 2 ochiuri. de 8 ori cîte 2 ochiuri şi o dată 7 ochiuri. Tricotăm 2 rînduri. Cînd lucrul are 19 cm de la punctul de plecare. Scădem în aceeaşi măsură în care am crescut pînă acum şi creştem în aceeaşi măsură în care am scăzut pînă acuma. pe o singură andrea. Din acest moment tricotăm drept înainte pînă avem 25 cm de la punctul de plecare. Partea dreaptă a feţei: Începem tot la o margine. la cîte 4 rînduri de 4 ori cîte 1 ochi. de 17 ori cîte 1 ochi (răscroiala gîtului). Vor fi 151 ochiuri. pe 19 ochiuri. Continuăm şi creştem la marginea stîngă (umăr) la cîte 3 rînduri. Tricotăm 2 rînduri. Tricotăm un mic triunghi. la începutul lor. Lăsăm lucrul de o parte. Rămîn 185 ochiuri. de 5 ori cîte 16 ochiuri. Vor fi 202 ochiuri şi lucrul va fi de 21 cm măsuraţi pe verticală. la marginea dreaptă adăugăm la cîte 2 rînduri. mereu la începutul celui de al doilea rînd. La marginea stîngă (răscroiala mînecii) continuăm drept înainte. Vor fi 205 ochiuri.Spatele: Începem la marginea stîngă în punctul însemnat cu „A”. de 4 ori cîte 19 ochiuri şi o dată 22 ochiuri. Ultimul rînd trebuie să fie în culoarea contrastantă. La marginea stîngă continuăm drept înainte (răscroiala mînecii). Cu alte andrele începem 2 ochiuri şi creştem la marginea dreaptă. Continuăm drept înainte pînă ce lucrul are 28 cm de la punctul de plecare (dacă este nevioie. La marginea dreaptă continuăm drept înainte pînă la sfîrşit. Lăsăm această bucată de o parte. Vor fi 148 ochiuri. la începutul lor.

După 2 cm formăm deasuăpra primelor 3 butoniere încă 3 butoniere. Însemnăm rîndul cu un fir colorat. de 10 ori cîte 1 ochi. de 31 ori cîte 1 ochi şi de 3 ori cîte 2 ochiuri. de 28 ori cîte 1 ochi. În rîndul următor luăm 83 ochiuri pe o andrea de rezervă şi lucrăm numai cu restul de 102 ochiuri. Vor fi 119 ochiuri. de 4 ori cîte 1 ochi. pe urmă creştem răscroiala gîtului în aceeaşi măsură în care am scăzut-o. Începînd de aici scădem la marginea stîngă. Vor fi 158 ochiuri. Vor fi 168 ochiuri. încheiem la marginea dreaptă 24 ochiuri. de la semn. la cîte 2 rînduri. În rîndul următor creştem cîte 7 ochiuri deasupra celor încheiate în rîndul anterior. Această margine urmează drept înainte. pînă avem 39 cm de la rîndul începător (117 ochiuri). La marginea stîngă tricotăm 10 rînduri drept înainte. Începînd de aici tricotăm dublura. Aceasta va fi marginea feţei cu butoniere. la 19½ cm de la rîndul începător scădem la marginea dreaptă. de 10 ori cîte 1 ochi şi la cîte 4 rînduri. Mai tricotăm încă 2 cm drept înainte de la rîndul cu butoniere (să avem 30 cm de la punctul de plecare). Urmăm drept înainte. pe urmă creştem la cîte 2 rînduri. la cite 6 rînduri. Între timp.ultimul rînd să fie în culoare contrastantă sau să fie al cincilea rînd în culoarea de fond). la cîte 4 rînduri. Începem pe 119 ochiuri şi tricotăm o bucată la fel. Pe urmă continuăm şi aici drept înainte pînă avem 7 cm. 474 . Tricotăm restul de 30 ochiuri. la începutul lor. la marginea dreaptă creştem. Urmează şi această margine drept înainte. pe care le începem din nou în rîndul următor. Mîneca dreaptă: Începem cu 116 ochiuri. La marginea dreaptă urmează 7½ cm drept înainte iar la marginea stîngă creştem la cîte 4 rînduri. Mai tricotăm 2 cm drept înainte (mijlocul feţei) aici luăm pe aceeaşi andrea ochiurile lăsate pe andreaua de rezervă şi continuăm în sens opus partea stîngă a feţei. de 14 ori cîte 1 ochi. încheiem 7 ochiuri. în sens opus şi fără butoniere. Cînd lucrul are 12 cm de la rîndul începător. Formăm 3 butoniere orizontale astfel: * tricotăm 17 ochiuri din cele 102 ochiuri de pe andrea. Încheiem. Cînd avem 9 cm de la marginea feţei. încheiem. Repetăm încă de 2 ori de la *.

475 .

A doua butonieră vine la 7 cm exact deasupra primei butoniere. încheiem. În tiv introducem panglică îngustă sau mătase subţire ca să nu se întindă la purtat. În rîndul următor formăm o butonieră. la începutul şi la sfîrşitul lor. 476 . Călcăm părţile tricotate. însemnăm rîndul şi începînd de aici scădem la cite 6 rînduri. de 8 ori cîte 1 ochi. Gulerul: Începem cu 121 ochiuri. Îndoim marginea de jos 3 cm şi tivim. Cînd gulerul este de 10 cm (56 rînduri). Cînd avem 52 rînduri de la semn. Tricotăm 19 rînduri drept înainte. Tehnică. Vor fi 137 ochiuri. Încreţim mîneca jos şi o prindem în manşeta îndoită. Rămîn 121 ochiuri. le montăm. Marginile feţelor le îndoim 9 cm. Manşetele: Începem cu 90 ochiuri. Butonierele manşetelor le prindem de asemenea cîte două şi le festonăm. Coasem nasturii. Prindem butonierele cîte două şi le festonăm.stîngă: Se tricotează în sens opus. de 8 ori cîte 1 ochi. Îndoim gulerul pe rîndul însemnat. “Tricotaje de mînă”. Creştem la cite 7 rînduri. încheiem. Cornelia Both şi Martha Recht. Cînd manşeta are 14 cm. 1959. Ed. Prindem cu cîteva puncte marginea de 2 cm a feţei cu butoniere şi a feţei opuse. la începutul şi la sfîrşitul lor. tricotăm 5 ochiuri de la margine şi din 5 ochiuri facem butoniera. partea mai îngustă va fi dublura şi o aşezăm în răscroiala gîtului.

2 şi 2½. 2 şi tricotăm drept 5 cm. Măsura: 30 ochiuri şi 43 rînduri = 10 cm din modelul II. în „punct de semielastic”. în înălţime. Furnituri: Circa 200 g lînă bej. Introducem apoi modelul norvegian pe care îl repetăm de 4 ori (continuînd a scădea la fel) şi terminăm (tot scăzînd) cu 11 rînduri cu lînă roşie. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. Restul în „punct de jerseu” şi cu un model norvegian adecvat. Manşetele. elasticul din talie şi decolteul se tricotează în „punct de semielastic”. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. 45 Această bluză de un colorit vessel şi plăcut convine tuturor fetelor tinere. şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. 20 g lînă neagră. cu dungi roşii şi pătrăţele negre. Model: I. Spatele: Montăm 120 ochiuri din lînă bej pe andrele nr. 50 g lînă roşie. Am scăzut în total 70 ochiuri şi au mai rămas 68 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. Continuăm 18 cm în înălţime în „punct de jerseu”. andrele nr. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 88 cm. În total am crescut 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). 477 . cu andrele nr. Avem 138 ochiuri cu care continuăm să tricotăm scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd dus şi întors (de 15 ori). Se lucrează din lînă bej.Bluză cu mînecă raglan pentru fetiţă de 15 ani – Model nr. II. 2½. în „punct de semielastic”.

478 . Ed. Cornelia Both şi Martha Recht. Tehnică. Mîneca: Montăm 80 ochiuri din lînă bej pe andrele nr. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd (de 15 ori). crescînd la începutul rîndurilor următoare cîte 1 ochi la 2 cm. 2 şi tricotăm o manşetă de 5 cm înălţime. rămase la mijlocul andrelei. 2½ în „punct de jerseu” şi tricotăm 26 cm în înălţime. în „punct de semielastic”. Avem 106 ochiuri cu care începem să formăm linia raglan a mînecii. 1959. le încheiem într-un singur rînd. Continuăm pe andrele nr. la fiecare margine. cu lînă roşie.Faţa: Lucrăm la fel ca şi spatele. Introducem modelul norvegian pe care îl repetăm de 4 ori (scăzînd la el în continuare) şi terminăm mîneca tricotînd ultimele 11 rînduri în „punct de semielastic” (scăzînd mereu). “Tricotaje de mînă”. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Ultimele 36 ochiuri.

crescînd mereu cîte 1 ochi la 2 cm.Bluză cu model norvegian – Model nr. tricotăm cu lînă albă. Continuăm cu andrele nr. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor care urmează. 20 g lînă neagră. pînă la înălţimea totală de 24 cm. II. 2½ şi tricotăm drept 6 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Avem 94 ochiuri cu care lucrăm drept 15 cm în înălţime. 50 g lînă roşie. 3 şi modelul norvegian de pe schemă. lungimea bluzei 44 cm. de 2 ori cîte 6 ochiuri. Măsura: 25 ochiuri şi 37 rînduri = 10 cm din modelul II. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. 46 O bluză originală şi puţin costisitoare care se poate confecţiona cu cîteva resturi de lînă. Am scăzut în total 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). 10 g lînă galbenă. Avem 118 ochiuri. Furnituri: Circa 200 g lînă albă. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Spatele: Montăm 100 ochiuri din lînă roşie. 479 . Se cere răbdare şi atenţie. Elasticul din talie şi manşetele se tricotează în „punct de semielastic”. Restul în „punct de jerseu” şi cu modelul norvegian de pe schemă. 2½ şi 3 şi 7 nasturi. După terminarea modelului norvegian. andrele nr. în „punct de jerseu”. Model: I. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. pe andrele nr. În total creştem 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine).

480 . în „punct de semielastic”. 6 cm în înălţime. formînd o butonieră (din 2 ochiuri) la 3 cm înălţime totală şi la distanţa de 3 ochiuri de la marginea interioară a feţei. iar cele 34 ochiuri rămase pe andrea la mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd. 2½ şi tricotăm drept.Umărul: De aici începem să formăm linia umărului scăzînd de 5 ori cîte 6 ochiuri pe fiecare umăr. Partea dreaptă a feţei: Montăm 58 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr.

2½ şi tricotăm drept. astfel: ochiurile 1. avînd grijă să formăm 6 butoniere (din 2 ochiuri) la distanţă (vertical) de 6 cm între ele. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 24 cm scădem la începutul rîndurilor. Partea stîngă a feţei: Lucrăm în acelaşi el. de 2 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Călcăm aburit. Mîneca: Montăm 76 ochiuri din lînă albă pe andrele nr. urmează 2 rînduri cu lînă roşie şi continuăm cu andrele nr. 11 (respectiv 1. lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 41 cm. 8 lucrate pe faţă. 3 de la marginea tivului se lucrează pe faţă. 2. 2 cm în înălţime. creştem 8 ochiuri (la marginea interioară a feţei) pe care le vom tricota în „punct de jerseu”. însă inversat şi fără butoniere. din ochiurile 4 şi 5 formăm o butonieră: ochiurile 6. pe dosul corsajului. de 46 ori cîte 1 ochi. Scădem la începutul rîndurilor care urmează de 2 ori cîte 4 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri. din ochiurile 12 şi 13 formăm o butonieră şi în continuare tricotăm pe faţă restul ochiurilor. urmează ochiurile 9. îndoim pe dos şi tivim. alternînd culorile corespunzătoare modelului norvegioan şi apoi în continuare cu lînă albă. Butonierele de pe corsaj vor corespunde cu butonierele de pe banda tivului. iar ultimele 18 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. de 4 ori cîte 2 ochiuri. Pe această bantă de 8 ochiuri (care va forma tivul feţei) vom deschide cîte o butonieră în aceleaşi rînduri cu butonierele de pe corsaj. 10 rînduri crescînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. 3 aplicînd modelul norvegian. 7.În rîndul următor. tricotată în „punct de jerseu”. o dată 6 ochiuri. Răscroiala gîtului o tivim cu o lizieră albă sau roşie. În total am scăzut 15 ochiuri şi au mai rămas 60 de ochiuri cu care lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 41 cm. Îndoim tivul feţei şi coasem în punct invizibil cu mîna. 3 şi lînă albă în „punct de jerseu”. încheiem la maşină. iar la marginea interioară a feţei. după terminarea elasticului din talie. în felul următor: pe linia subraţului creştem 1 ochi la cîte 2 cm de 9 ori (începînd de la terminarea elasticului şi pînă la răscroiala mînecii). 10. În total am crescut 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). După executarea elasticului din talie. iar pe linia umărului scădem de 5 ori cîte 6 ochiuri. continuăm lucrul cu 66 ochiuri şi cu andrele nr. Festonăm împreună butonierele suprapuse ale corsajului şi tivul şi coasem 7 nasturi. 3 din corsaj) lucrate pe faţă. pe faţa lucrului. începînd de aici şi pînă la răscroiala gîtului. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să scădem concomitent răscroiala gîtului şi linia umărului astfel: pe linia răscroielii gîtului scădem la începutul rîndurilor o dată 16 ochiuri. Continuăm cu lînă albă în „punct de jerseu”. 481 . Ele se execută pe linie orizontală. 2. pe această linie. o dată 4 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. de aproximativ 2 cm înălţime astfel: coasem liziera la maşină pe faţa lucrului. în „punct de semielastic”. Avem 86 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii.

Ed. 482 . Cornelia Both şi Martha Recht.“Tricotaje de mînă”. Tehnică. 1959.

Mărimrea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Model: I. 483 .Bluză cu model romînesc şi mînecă scurtă – Model nr. Urmează „modelul romînesc” după schemă. 1½ şi 2 şi 5 andrele de ciorapi. 47 Arta noastră populară este şi de data aceasta un fericit izvor de inspiraţie pentru acest model de bluză din lînă albă cu o garnitură în motive romîneşti. andrele nr. Furnituri: Circa 250 g lînă albă. Marginea de jos a bluzei şi decolteul se tricotează în „punct leneş”. II. cîteva fire din lînă roşie şi galbenă. 50 g lînă albastră.

cu andrele nr. scăzînd la fiecare margine a lucrului cîte 3 ochiuri la 1 cm. aplicăm modelul romînesc. Urmează 10 cm în înălţime. În total am scăzut 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri la o margine). În total am crescut 26 ochiuri (cite 13 ochiuri la o margine). 2 şi 2 cm cu andrele nr. un tiv de 2 cm în înălţime. Încheiem toate rîndurile într-un singur rînd. Călcăm aburit şi încheiem prin cusături de mînă. şi din nou „punct leneş” format din 2 rînduri lînă albă şi 2 rînduri lînă albastră. 484 . Avem 134 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. şi tricotăm. Avem 194 ochiuri cu care tricotăm drept 5 cm în înălţime. Măsura: 42 ochiuri şi 54 rînduri * 10 cm din modelul III. Din nou urmează în „punct leneş” 4 rînduri cu lînă albă şi 4 rînduri cu lînă albastră. pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct invizibil de mînă. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 1½ cm. cu lînă albă. Spatele: Montăm 168 ochiuri cu lînă albastră. 4 cm în înălţime. Continuăm în „punct de jerseu”. 1½. pe andrele nr.III. 2 şi tricotăm în „punct leneş” 4 rînduri cu lînă albă şi 4 rînduri cu lînă albastră. în “punct de jerseu”. Ridicăm pe o andrea toate ochiurile de la o margine la alta a răscroielii superioare a spatelui şi tricotăm în „punct leneş” 2 rînduri cu lînă albastră. urmează „modelul romînesc”. 2 o bucată de 20 cm înălţime. Restul vom tricota în „punct de jerseu”. Faţa: Executăm partea din faţă la fel. În jurul mînecilor ridicăm ochiurile corespunzătoare pe 4 andrele de ciorapi. În continuare tricotăm cu andrele nr.

485 . Cornelia Both şi Martha Recht. Tehnică. Ed. 1959.“Tricotaje de mînă”.

de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori 486 . galbenă. aplicînd de jur împrejurul feţelor o bandă brodată în culori vii. Spatele. 3 în „punct de jerseu” 18 cm înălţime. lungimea boleroului 44 cm. verde şi albastră. Bentiţa care bordează feţele şi răscroiala gîtului se lucrează în „punct leneş”. cîteva fire de lînă roşie.Bolero cu broderie – Model nr. faţa şi mînecile se tricotează în „punct de jerseu”. Spatele: Montăm 100 ochiuri din lînă neagră pe andrele nr. 2½ şi tricotăm drept. de 2 ori cîte 6 ochiuri. 6 cm în înălţime. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor ce urmează. Manşetele şi patentul din talie în „punct de semielastic”. andrele nr. Avem 118 ochiuri. în „punct de semielastic”. Furnituri: Circa 300 g lînă neagră. Măsura: 22 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul I. III. 48 Acest bolero cu mîneca trei sferturi se confecţionează din lînă neagră. toate rîndurile pe faţă. În total creştem 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. II. 2½ şi 3. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 96 cm. Continuăm pe andrele nr. Model: I. lungimea mînecii 46 cm.

2½ şi tricotăm drept. o bentiţă corespunzătoare cu lungimea măsurată de jur împrejurul feţelor şi răscroielii gîtului. iar la începutul rîndului următor. scădem o dată 5 ochiuri. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi încheiem ultimele 13 ochiuri într-un singur rînd. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi în continuare cîte 1 ochi pînă la terminarea lor. în „punct de ssemielastic” . Continuăm în „punct de jerseu” 18 cm înălţime. o dată 6 ochiuri. Tricotăm în „punct leneş”. În total creştem 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine). o dată 5 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Avem 94 ochiuri cu care lucrăm 15 cm în înălţime. 6 cm în înălţime. Rămîn 34 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd. 3. Executăm a doua mînecă la fel. inversat. 3 ochiuri. 487 . Călcăm aburit părţile tricotate în „punct de jerseu”. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor pe această linie. pe dosul lucrului. Am scăzut în total 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. pe dosul lucrului. de 6 ori cîte 5 ochiuri. Partea stîngă a feţei: Lucrăm la fel. iar la marginea interioară a feţei lucrăm drept. Continuăm cu andrele nr. 26 cm în înălţime. Brodăm pe bentiţă cu fire de lînă în culori vii. iar la răscroiala gîtului. inversat. de 10 ori cîte 2 ochiuri. în „punct de semielastic”. în „punct de jerseu”. o manşetă de 4 cm înălţime.cîte 1 ochi. pe faţa lucrului. pe 8 ochiuri. 8 ochiuri. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2 cm (de 9 ori). Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să scădem concomitent linia umărului şi răscroiala gîtului astfel: pe linia umărului scădem la începutul fiecărui rînd. Avem 96 ochiuri. începem să formăm ovalul mînecii scăzînd astfel: la începutul primului rînd. Partea dreaptă a feţei: Montăm 50 ochiuri pe andrele nr. Am scăzut în total 16 ochiuri şi au mai rămas 43 ochiuri cu care tricotăm drept 15 cm în înălţime. La înălţimea totală de 30 cm. Mîneca: Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. În continuare scădem la începutul următoarelor rînduri de 40 ori cîte 1 ochi. 2½ şi tricotăm drept. încheiem la maşină şi coasem de mînă bentiţa. Avem 59 ochiuri. diferite flori după schemă. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd de 6 ori cîte 5 ochiuri pe fiecare umăr.

1959. Ed. 488 . Tehnică.“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht.

spatele şi mînecile sînt tricotate cu lînă brună.Hăinuţă cu model scoţian – Model nr. unul după altul. 1 rînd verde. apoi pe dosul lucrului. tot cu culori diferite. Liniile verticale se brodează ulterior în punct suedez. fără bantă. 1 rînd ecru. 2 rînduri pe dos. 1 rînd ecru. pe faţa lucrului cu culori diferite. tivul interior brun. Furnituri: Circa 200 g lînă brună. 1 rînd ecru. 42 cm (pentru copii de 7 – 8 ani). În acest din urmă caz tricotăm 2 rînduri pe faţă. 4 rînduri ecru. Aceste 20 rînduri se repetă. 1 rînd teracotă. 49 Feţele hăinuţei se tricotează cu model scoţian. lungimea la mijlocul spatelui. Întrucît cele mai multe din linii sînt numai de 1 rînd. andrele nr. uni. 1 rînd verde. 50 g verde şi 30 g teracotă. un ac de brodat. 1 rînd teracotă. Benţile sînt verzi. La feţe lucrăm modelul scoţian după schema dată. Fondul feţelor este ecru cu linii verzi-vitriol şi cărămiziu. 1 rînd ecru. 1 rînd teracotă. un fermoar care se poate deschide complet. Mărimea: Lărgimea hăinuţei încheiată 95 cm. Model: Hăinuţa întreagă se tricotează în „punct de jerseu”. 2½. trebuie să rupem firul la sfîrşitul rîndului. sau să lucrăm cu andrele ascuţite la ambele capete. 1 rînd verde. tricotînd liniile orizontale deodată cu feţele. 50 g ecru. 489 . Liniile colorate alternează în felul următor: 4 rînduri ecru.

Continuăm cu liniile colorate. Vor fi 104 ochiuri. şi de aici la cîte 2 cm creştem la ambele margini de 3 ori cîte 1 ochi. la cîte 6 cm. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Spatele: Începem cu 116 ochiuri cu lînă brună. de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 5 ochiuri. o dată 4 ochiuri. pînă ce răscroiala mînecii este de 10 cm. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. Măsura: 30 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm. La marginea exterioară scădem la cîte 2 rînduri: o dată 6 ochiuri. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrurlui un rînd de ochiuri pe dos şi continuăm în „punct de jerseu”. de 2 ori cîte 4 ochiuri. Aici. la ambele margini. măsuraţi vertical. pînă se termină toate ochiurile. şi de aici la cîte 1 cm. La marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri. scădem la începutul rîndurilor următoare. încheiem la mijlocul rîndului 10 ochiuri. Faţa: Începem cu 62 ochiuri în culoare brună. Răscroiala mînecii şi a gîtului: La marginea interioară scădem aici. Între timp. Vor fi 122 ochiuri. Rămîn 98 ochiuri.Bineînţeles că numai atunci cînd în conformitate cu modelul urmează numai cîte 1 rînd într-o culoare. Umărul şi răscroiala gîtului: Cînd spatele are 44 cm de la marginea de jos. 490 . de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. la 45 cm de la marginea de jos. de 18 ori cîte 1 ochi. Răscroiala mînecii: Cînd avem 28 cm măsuraţi de jos. şi de aici la fiecare 1 cm. Tricotăm drept înainte. pînă la 28 cm de la marginea de jos. scădem aici. de 6 ori cîte 1 ochi. o dată 3 ochiuri. Creştem la ambele margini. Lucrăm drept înainte. măsuraţi vertical. de 3 ori cîte 1 ochi. apoi cîte 3 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucaţi separat.

La marginea interioară a feţei ridicăm circa 150 ochiuri pînă la jumătatea răscroielii gîtului de la spate şi tricotăm. la cîte 2 rînduri. Faţa cealaltă: Se tricotează în sens opus. Încheiem. Îndoim şi la mîneci tivul de 3 cm. Tricotăm o bantă la fel pentru cealaltă faţă. În faţă aşezăm fermoarul. cu lînă verde. de 6 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. “Tricoate de mînă”. de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 5 ochiuri. Tehnică. scădem la începutul rîndurilor următoare. pe urmă mai împletim 3 cm. Le îndoim în lungul rîndului de ochiuri pe dos şi le tivim. Brodăm pe cele două feţe liniile verticale după schema dată. 491 . Cînd mîneca este de 33 cm măsuraţi de la marginea de jos. 1959. Cornelia Both şi Martha Recht. 3 cm în „punct de jerseu”. Mîneca: Începem cu 68 ochiuri cu firul verde. Îndoim tivul de jos şi îl prindem pe dinăuntru cu puncte invizibile. Călcăm părţile tricotate şi le asamblăm. Vor fi 98 ochiuri. Creştem mereu. la începutul şi la sfîrşitul celui de-al 7-lea rînd. în „punct de jerseu”. scădem la marginea exterioară. de 4 ori cîte 3 ochiuri. pe urmă continuăm tot în culoare verde şi tricotăm încă 3 cm. Încheiem. de 15 ori cîte 1 ochi. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. de 2 ori cîte 6 ochiuri. Continuăm în culoare brună pînă la sfîrşit.Umărul: Cînd faţa este de 44 cm de la marginea de jos. Rămîn 18 ochiuri. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Ed. În locul ultimul rînd pe dos tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă. La mijlocul spatelui coasem cele două benţi cu puncte invizibile.

Manşetele. Urmează 2 rînduri cu lînă albă. avînd grijă ca pe linia subraţului să continuăm a creşte. Continuăm pe andrele nr. 3 cm cu nuanţa I. Restul în „punct de jerseu”. bentiţa de la gît şi bordura feţelor se lucrează în „punct de semielastic”. Am crescut în total 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). II nuanţa mijlocie. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 4 cm. în „punct de semielastic”. cu lînă de nuanţa I. Pentru o mai bună orientare vom nota astfel nuanţele de lînă întrebuinţate aici: I nuanţa mai închisă. o bucată de 7 cm în înălţime. Spatele: Montăm 120 ochiuri pe andrele nr.Bluză pentru fetiţă de 12 ani – Model nr. andrele nr. 2½ şi 2. din nou 2 rînduri cu lînă albă şi în sfîrşit 6 cm cu nuanţa II. la fiecare margine a lucrului. 2 şi tricotăm drept. Măsura: 32 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul II. 492 . II. 50 Acest model frumos se lucrează din lînă cu fir subţire în 3 nuanţe de albastru. 30 g lînă albă. tot cu nuanţa I. Model: I. III nuanţa cea mai deschisă (albastrul cerului). încă 10 cm înălţime. Mărimea: Lungimea puloverului 45 cm. Furnituri: Circa 330 g lînă în 3 nuanţe de albastru (cîte 110 g din fiecare nuanţă). 2½ în „punct de jerseu”. Avem 130 ochiuri. 7 nasturi albi de sidef. elasticul din talie. cîte 1 ochi la 4 cm.

continuăm drept cu nuanţa III. De aici lucrăm 2 rînduri cu lînă albă. şi tricotăm drept în „punct de semielastic” o manşetă de 6 cm înălţime. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd la fiecare margine a lucrului. Continuăm să lucrăm 10 cm în înălţime cu andrele nr. avînd grijă ca primele 8 ochiuri să le lucrăm în „punct de semielastic” pentru a forma bordura feţei. La marginea interioară tricotăm drept. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. 2 şi tricotăm drept 7 cm în înălţime. Am scăzut în total 16 ochiuri şi au mai rămas 57 ochiuri cu care continuăm drept. în „punct de jerseu”. scăzînd la începutul următoarelor 2 rînduri. cu nuanţa II. de 6 ori cîte 6 ochiuri. Mîneca: Montăm 66 ochiuri din lînă de nuanţa I. crescînd invariabil cîte 1 ochi la 1 cm. Partea dreaptă a feţei: Montăm 68 ochiuri din lînă de nuanţa I pe andrele nr. din nou 2 rînduri cu lînă albă şi în sfîrşit continuăm drept cu nuanţa III. Am crescut în total 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). cu aceeaşi nuanţă (I). formînd o butonieră la 1 cm înălţime de la marginea de jos a lucrului. în „punct de semielastic”. Avem 37 ochiuri cu care vom forma linia umărului. să 493 . cu aceeaşi nuanţă. 2. începem să formăm răscroiala mînecii scăzînd astfel: o dată 5 ochiuri. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. din nou 2 rînduri cu lînă albă şi. la distanţă de 6 cm între ele. În total am scăzut 72 ochiuri (cîte 36 ochiuri pe un umăr). Continuăm pe andrele nr. o dată 10 ochiuri. pînă cînd lucrul are o înălţime totală de 43 cm. la începutul primului rînd. cîte 5 ochiuri şi în continuare de 48 ori cîte 1 ochi. la începutul rîndurilor. Partea stîngă a feţei: Se lucrează la fel. o ată 3 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi.Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 27 cm. Am crecut în total 5 ochiuri. scăzînd astfel: la începutul primelor 2 rînduri. 6 cm cu nuanţa II. Aici lucrăm 2 rînduri cu lînă albă. 2½ în „punct de jerseu”. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 4 cm. de 6 ori cîte 2 ochiuri. cîte 4 ochiuri şi în continuare de 2 ori cîte 3 ochiuri. Avem 108 ochiuri. Urmează 2 rînduri cu lînă albă. deci avem 73 ochiuri. apoi 4 ochiuri. apoi 3 cm înălţime cu nuanţa II. avînd grijă ca pe linia subraţului să continuăm a creşte cîte 1 ochi la 4 cm. din nou 2 rînduri cu lînă albă şi iar 6 cm cu nuanţa II. însă inversat şi fără butoniere. încă 10 cm în înălţime. Tricotăm drept (în „punct de jerseu” cu nuanţa II) pînă cînd avem o înălţime totală de 31 cm. 3 cm cu nuanţa II. Avem 76 ochiuri cu care tricotăm în continuare astfel: 2 rînduri cu lînă albă. Avem 96 ochiuri cu care vom forma ovalul mînecii. la fiecare margine a lucrului. în sfîrşit. 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Pe această bordură vom tricota butoniere din 2 ochiuri. Rămîn 36 ochiuri la mijloc pe care le lăsăm pe o andrea de rezervă. pe andrele nr. În total am scăzut 20 ochiuri. din nou 2 rînduri cu lînă albă. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 27 cm. scăzînd de 5 ori cîte 6 ochiuri şi o dată 7 ochiuri. 3 ochiuri. apoi 3 cm cu nuanţa I. Vom avea grijă ca după ce am executat o bucată de 10 cm cu lînă de nuanţa II. 3 cm cu nuanţa I. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem răscroiala gîtului scăzînd la marginea interioară a lucrului. începem răscroiala mînecii. pînă la înălţimea totală de 31 cm. pînă la înălţimea totală de 40 cm. 2½. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi încheiem. În total am scăzut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine).

Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht. apoi 3 cm cu nuanţa II. o bentiţă de 4 cm înălţime. Ed. 1959 494 . din nou 2 rînduri albe şi apoi să continuăm pînă la sfîrşit cu nuanţa III. ridicăm pe andrea ochiurile corespunzătoare pe linia răscroielii gîtului şi tricotăm drept.intercalăm 2 rînduri de lînă albă. În continuarea celor 36 ochiuri rămase pe andreaua de rezervă la mijlocul spatelui. “Tricotaje de mînă”. Încheiem bentiţa într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. în „punct de semielastic”. formînd o butonieră la un capăt. Călcăm aburit părţile tricotate în „punct de jerseu” şi încheiem prin cusături de mînă.

Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 70 cm. cîteva fire din lînă roşie. Mînecile şi plastronul se tricotează cu modelul descris mai jos. III. cu o broderie discretă din lînă albă. Rîndul 9: toate ochiurile pe dos. andrele nr. această bluză cu o notă veselă şi copilărească este foarte potrivită pentru fetiţe. 5 nasturi de sidef.Bluză pentru fetiţă de 8 ani Din lînă de culoarea cerului deschis. Rîndul 4: toate ochiurile pe dos. Elasticul din talie. Rîndul 8: toate ochiurile pe faţă. lungimea bluzei 38 cm. 495 . albă şi bleumarin. Rîndul 5: toate ochiurile pe dos. 2 şi 2½. fie cu una cadrilată în două nuanţe de albastru. Rîndul 6: toate ochiurile pe faţă. Furnituri: Circa 200 g lînă albastru deschis. Rîndul 7: toate ochiurile pe dos. roşie şi albastru închis. II. Rîndul 3: toate ochiurile pe faţă. Model: I. Se poate purta fie cu o fustă bleumarin. Rîndul 1: (pe faţa lucrului) toate ochiurile pe faţă. manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de elastic”. Rîndul 2: (pe dosul lucrului) toate ochiurile pe dos. Restul bluzei în „punct de jerseu”. Modelul: II.

Restul ochiurilor le lucrăm în „punct de jerseu” crescsînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 3 cm. în „punct de elastic”.Rîndul 10: toate ochiurile pe faţă. la încheiem într-un singur rînd. avînd grijă să formăm cîte o butonieră la 6 cm distanţă între ele. Avem 53 ochiuri. cîte 1 ochi la 3 cm (de 5 ori). Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 24 cm scădem la începutul fiecărui rînd astfel: de 2 ori cîte 4 ochiuri. începînd de la terminarea elasticului din talie şi pînă la răscroiala gîtului. Rîndul 11: repetăm de la rîndul 1. Spatele: Montăm 80 ochiuri pe andrele nr. În total creştem 5 ochiuri (primul ochi îl creştem în rîndul întîi după terminarea elasticului). Partea dreaptă a feţei: Montăm 48 ochiuri pe andrele nr. pe linia subraţului. Cînd au rămas 20 ochiuri pe andrea. astfel: o dată 4 ochiuri. formînd o butonieră din 2 ochiuri. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 21 cm începem răscroiala mînecii. În total creştem 10 ochiuri. Tricotăm drept în felul următor: primele 24 ochiuri de la marginea interioară a feţei le lucrăm cu modelul II. 2 şi tricotăm drept. la distanţă de 4 ochiuri de la marginea interioară a feţei. Din acest punct (avem 9 cm înălţime totală) creştem la ambele părţi. apoi schimbăm lucrul pe andrele nr. o dată 3 ochiuri. Continuăm la fel încă 3 cm în înălţime. 2½ lucrînd drept. pe dosul lucrului. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 496 . 2½. scăzînd la începutul fiecărui rînd. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Avem 70 ochiuri cu care continuăm drept încă 12 cm înălţime. Continuăm pe andrele nr. În total am scăzut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la fiecare margine). în „punct de jerseu” o bucată de 3 cm în înălţime. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd cîte 5 ochiuri la începutul fiecărui rînd pe această linie. 2 şi tricotăm drept o bucată de 6 cm înălţime. Măsura: 24 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul III. o bucată de 3 cm înălţime. în „punct de elastic”. Avem 90 ochiuri. la mijlocul spatelui.

cu care continuăm drept 10 cm în înălţime. cîte 5 ochiuri şi încheiem. la începutul fiecărui rînd. 497 . crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 1 cm. Încheiem la maşină. o bucată de 6 cm în înălţime. cu modelul II. Călcăm aburit totul. iar în continuare de 42 ori cîte 1 ochi. scăzînd cîte 1 ochi la începutul fiecărui rînd. în „punct de elastic” 2 cm în înălţime. Din acest punct începem să formăm linia umărului. pe faţa lucrului.ochi. exceptînd părţile lucrate în „punct de elastic”. Avem 82 ochiuri. 2½. În total creştem 12 ochiuri. brodăm marginile plastronului şi coasem nasturii. însă inversat şi fără butoniere. Gulerul: Montăm 100 ochiuri pe andrele nr. În total am scăzut 15 ochiuri şi au mai rămas 38 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. 2 şi tricotăm drept în „punct de elastic” 6 cm în înălţime. scăzînd la începutul fiecărui rînd. pe dosul lucrului. în total 13 ochiuri. 2 şi tricotăm drept. Continuăm cu modelul II formînd ovalul mînecii astfel: scădem la începutul următoarelor 2 rînduri cîte 5 ochiuri. Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. de 3 ori cîte 3 ochiuri şi încheiem. Mîneca: Montăm 70 ochiuri pe andrele nr. astfel: o dată 5 ochiuri. Partea stîngă a feţei: O lucrăm la fel. de 4 ori cîte 2 ochiuri. Continuăm încă 4 cm în înălţime. Continuăm pe andrele nr. Umărul şi răscroiala gîtului: Scădem ăpentru răscroiala gîtului.

Tehnică.“Tricotaje de mînă”. 1959. Ed. Cornelia Both şi Martha Recht. 498 .

lungimea puloverului 45 cm. Furnituri: Circa 300 g lînă galbenă. Se poate purta tot atît de bine cu o fustă verde. IV. 20 g lînă maron. formată din 3 culori plăcut armonizate: roşu.Pulover cu motive în culori pentru fetiţă de 12 ani – Model nr. 499 . 20 g lînă roşie. 52 Acest pulover se lucrează din lînă galbenă. Bordura feţelor şi a mînecilor cu „modelul norvegian”. cu feţele şi mînecile bordate de o garnitură veselă. III. după schema dată. 20 g lînă verde. Elasticul din talie. Marginea feţelor se lucrează în „punct leneş”. verde. Mînecile. Model: I. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 74 cm. manşetele şi bentiţa din jurul gîtului se lucrează în „punct de semielastic”. cum şi peste orice rochiţă de vară. 8 nasturi galbeni. II. andrele nr. 2 şi 2½. maron sau cadrilată. maron. spatele şi feţele în „punct de jerseu”.

Tricotăm în continuare cu andrele nr. cu care tricotăm 14 cm în înălţime. avem grijă ca începînd din primul rînd după terminarea elasticului din talie. la distanţă de 5 cm între ele. iar restul ochiurilor. Umărul: Începem să formăm linia umerilor scăzînd de 12 ori cîte 5 ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr). 2½. vom forma 8 butoniere. Spatele: Montăm 90 ochiuri cu lînă galbenă. În total creştem 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). Pe bentiţa lucrată în „punct leneş” şi care se va executa în continuare de la începutul şi pînă la sfîrşitul feţei. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Partea dreaptă a feţei: Montăm 54 ochiuri de lînă galbenă pe andrele nr. Pentru 500 . în “punct de jerseu”. în „punct de jerseu”. 2 ochiuri în „punct de jerseu”. pe andrele nr. Avem 108 ochiuri. pe care le încheiem într-un singur rînd. scăzînd astfel: de 2 ori cîte 5 ochiuri. în „punct leneş”. 2 şi tricotăm drept 8 cm astfel: primele 8 ochiuri de la marginea interioară a lucrului. Răscroiala mînecii: Din acest punct începem să formăm răscroiala mînecii. 18 cm în înălţime. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. în „punct de semielastic”.Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul III. 8 cm în înălţime. În total am scăzut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine) şi au mai rămas 86 ochiuri. 18 cm în înălţime. să introducem „modelul norvegian”. 2 şi tricotăm drept. pe care îl vom începe la o distanţă de 10 ochiuri de la marginea interioară a feţei în felul următor: 8 ochiuri în „punct leneş”. în „punct de semielastic”. Continuăm pe andrele nr. 6 ochiuri cu „model norvegian” şi în continuare restul ochiurilor în „punct de jerseu”. 2½. crescînd pe linia subraţului cîte 1 ochi la 2 cm. Au mai rămas pe andrea 26 ochiuri la mijlocul spatelui.

în total 15 ochiuri scăzute. în „punct de semielastic”. formăm ultima butonieră. la începutul rîndurilor pe această linie. 2 şi tricotăm drept.orientare asupra punctelor şi culorilor din modelul norvegian ne vom conduce după schemă. Avem 63 ochiuri. Avem 30 ochiuri. încheiem şi unim printr-o cusătură de mînă cu bentiţa de la gît. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Mîneca: Montăm 74 ochiuri pe andrele nr. 501 . de 5 ori cîte 6 ochiuri. o manşetă de 6 cm în înălţime. Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile tricotate pe dos. iar ultimele 16 ochiuri le scădem într-un singur rînd. În continuare săcădem tot la al 2-lea rînd cîte 1 ochi. scădem de 4 ori cîte 3 ochiuri. Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie. ridicăm pe andrele ochiurile de la răscroiala gîtului şi tricotăm drept în „punct de semielastic” o bentiţă de 3 cm înălţime. În total creştem 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). Avem 98 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecilor. Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să scădem răscroiala gîtului astfel: ridicăm primele 8 ochiuri în „punct leneş” pe o andrea de rezervă şi în continuare scădem de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Tricotăm în continuare. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. cele 8 ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă. iar cînd au rămas pe andrea 28 ochiuri. După ce am călcat aburit toate părţile tricotate în „punct leneş” şi am încheiat puloverul la maşină. însă inversat şi fără butoniere. 4 rînduri cu lînă galbenă. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. urmează „modelul norvegian” şi în continuare 21 cm în înălţime cu lînă galbenă. Partea stîngă a feţei: Lucrăm la fel. şi pe faţă ochiurile tricotate pe faţă. 2½ în „punct de jerseu”. Rămîn 48 ochiuri cu care continuăm drept 14 cm în înălţime. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 26 cm începem răscroiala mînecii scăzînd astfel: 5 ochiuri. 4 ochiuri. în „punct leneş”. crescînd invariabil la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. Continuăm cu andrele nr.

502 . 1959.“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. Tehnică. Ed.

40 g lînă roşie. Măsura: 31 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul I.Bluză cu mînecă lungă pentru fetiţă de 7 ani – Model nr. orientîndu-ne după schemă. Model: I. Spatele: Montăm 100 ochiuri din lînă roşie pe andrele nr. Bordura de jos în „punct leneş”. 2½ şi 2. Furnituri: Circa 260 g lînă albă. urmează 2 rînduri în „punct de jerseu” cu lînă roşie şi 503 . Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 68 cm. pentru o fetiţă în primul an de şcoală. II. 2½ şi tricotăm drept astfel: în „punct leneş”. IV. Spatele. 53 Bluză originală cu motiv abecedar. andrele nr. Banda cu litere se lucrează cu model norvegian. lungimea bluzei 40 cm. Manşetele şi gulerul în „punct de elastic”. III. 6 rînduri cu lînă roşie şi 2 rînduri cu lînă albă. faţa şi mînecile se tricotează în „punct de jerseu”.

în „punct de jerseu” cu lînă albă. 2½. şi tricotăm o bucată de 26 cm înălţime. Umărul: Formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor. de 12 ori cîte 5 ochiuri. în „punct de elastic”. cîte 44 ochiuri pe o andrea. împărţim lucrul pe 2 andrele. 17 cm în înălţime. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. însă inversat. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel. În total creştem 10 ochiuri (cîte 5 ochiuri la o margine). de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. în „punct de jerseu”. Rămîn 28 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd. În total scădem 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la fiecare margine) şi rămîn 88 ochiuri cu care tricotăm drept. în „punct de jerseu”. În total creştem 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la fiecare margine a lucrului). 5 cm în înălţime. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Mîneca: Montăm 60 ochiuri de lînă roşie pe andrele nr. Avem 110 ochiuri. continuăm lucrul pe prima andrea scăzînd răscroiala gîtului astfel: o dată 3 ochiuri. Scădem linia umărului la fel ca la spate. cu lînă albă. Faţa: Se execută la fel ca şi spatele cu singura deosebire că la înălţimea totală de 36 cm. Continuăm cu andrele nr. În continuare lucrăm cu lînă albă. formînd astfel manşeta mînecii.10 rînduri cu „model norvegian”. 504 . 15 cm în înălţime. 2 şi tricotăm drept. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 4 ochiuri. Avem 86 ochiuri. se continuă cu 2 rînduri în „punct de jerseu” cu lînă roşie. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 3 cm. În total am scăzut 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr).

Încheiem într-un singur rînd. Gulerul: Montăm 80 ochiuri cu lînă roşie pe andrele nr. 505 . Călcăm aburit.Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri. Împrejurul răscroielii gîtului coasem gulerul. lăsînd o deschizătură pe umărul stîng pe care coasem 2 nasturi şi 2 cheotori. 2 şi tricotăm drept. iar cînd au rămas pe andrea 26 ochiuri. tot la al 3-lea rînd. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. un guler de 4 cm înălţime. scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. încheiem prin cusături de mînă. în „punct de elastic”. În continuare scădem. scădem cîte 3 ochiuri la începutul fiecărui rînd (de 4 ori) şi ultimele 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. cîte 1 ochi.

Ed. 1959.“Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. Tehnică. 506 .

după schema dată. un fermoar. andrele nr. este cît se poate de potrivit pentru lunile de vară. Mărimea: Lărgimea puloverului circa 64 cm. se lucrează în „punct de elastic”. Elasticul de jos. Restul se tricotează într-un model de dantelă. II. 2. 507 . Furnituri: Circa 100 g lînă sau bumbac (bumbacul subţire se lucrează în două). lungimea la mijlocul spatelui 36 cm (pentru fetiţele de 6 – 7 ani). în care se schimbă motivele de la începutul şi sfîrşitul rîndului. Atenţie la rîndul 3. În culoare deschisă. Platca se lucrează în „punct de jerseu”. Primul motiv al modelului este de 8 ochiuri şi 12 rînduri. 5 şi 11 al modelului. de la manşetă şi gît. 2½. andrele de împletit ciorapi nr. 54 Acest pulover se poate tricota din lînă sau bumbac. Model: I. După rîndul al 12-lea începem iar cu rîndul întîi. III.Pulover de dantelă pentru fetiţe – Model nr.

tricotăm pe faţă ochiurile cre apar pe faţă şi pe dos ochiurile ce apar tricotate pe dos. de 7 ori cîte 1 ochi. 58 ochiuri pe faţă. tricotăm cîte 1 ochi pe faţă. Tricotăm 8 cm drept înainte. cu 4 ochiuri mi mult la mijloc. Vor fi 129 ochiuri. Rămîn 84 ochiuri. În rîndul următor fără soţ: ochiul începător. 1 ochi pe dos pentru ca să formăm garnitura triunghiulară. În următorul rînd. 1 ochi pe dos. Rîndul următor se tricotează pînă la sfîrşit pe faţă. După un rînd de ochiuri pe dos. crescînd mereu. La începutul rîndurilor următoare creştem de 16 ori cîte 1 ochi (pînă la realizarea numărului de ochiuri pentru a forma un motiv întreg. Tricotăm 11 cm drept înainte. Tricotăm un rînd de ochiuri pe dos. 58 ochiuri pe faţă. adică tricotăm împreună pe faţă. 11 ochiuri în dungi. tricotăm la cîte 2 rînduri. cu modelul I şi tricotăm 6 cm.Măsura: 26 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm cu moddelul III. În rîndul următor fără soţ: ochiul începător. mereu al treilea şi al patrulea ochi. după ochiul începător şi înaintea celui care încheie rîndul. 60 ochiuri pe faţă. Continuăm cu andrele nr. spatele şi faţa sînt la fel. continuăm cu modelul III după schema dată. 1 ochi pe faţă. după al 17-lea ochi. Mai departe. În rîndul următor tricotăm cîte 1 ochi pe dos înaintea şi după ochiul de mijloc. În rîndurile fără soţ. pe andrele nr. în rîndurile cu soţ tricotăm aceste ochiuri pe dos. 1 ochi pe dos. Începem cu 110 ochiuri. 1 ochi pe dos. şi de aici în fiecare rînd cu soţ. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. ochiul care încheie rîndul. 508 . la începutul celor 2 rînduri următoare adăugăm cîte 11 ochiuri (mîneca). Vot fi 122 ochiuri. Faţă şi spate: Puloverul se tricotează din 2 bucăţi similare. Însemnăm ochiul din mijloc cu un fir colorat. 2½. 60 ochiuri pe faţă. 2. ochiul care încheie rîndul. în dungi de 1 ochi pe faţă. lucrăm în „punct de jerseu”). Tricotăm un rînd pe faţă şi aici scădem mereu al 4-lea ochi. 1 ochi pe faţă.

Răsfrîngem manşetele. le prindem cu ace cu gămălie de tipar şi le călcăm cu o cîrpă udă. La marginea de jos a mînecilor ridicăm circa 84 ochiuri pe 3 andrele de împletit ciorapi şi tricotăm în cerc 3 cm cu modelul I. Încheiem toate ochiurile pe faţă. După ce am tricotat cele 2 bucăţi. aici aşezăm un fermoar. 509 . Coasem cele două bucăţi. Banta de elastic de la marginea de jos nu se calcă. Cusătura umărului stîng o lăsăm deschisă pe o distanţă de 10 cm.Umărul: Cînd marginea exterioară a mînecii este de 11 cm. încheiem fără a strînge. scădem la începutul rîndurilor următoare de 18 ori cîte 5 ochiuri. Rămîn 39 ochiuri la mijloc.

55 Această bluză albă. 2 şi 2½. 10 g lînă roşie.Bluză pentru fetiţe de 5 ani – Model nr. se poate confecţiona atît din lînă. Furnituri: Circa 230 g lînă albă. Restul cu modelul II. Măsura: 30 ochiuri şi 42 rînduri = 10 cm din modelul II. Elasticul din talie. Model: I. avînd la guleraş şi la manşete o bentiţă roşie sau albastră. frumoasă şi uşor de executat. cît şi din bumbac. Mărimea: Pentru fetiţe de 5 ani. 510 . manşetele şi linia gulerului se tricotează în „punct de semielastic”. II. andrele nr.

511 .

o dată 3 ochiuri. Continuăm pe andrele nr. o dată din faţă. şi creştem 12 ochiuri în rîndul întîi. Continuăm drept cu 90 de ochiuri pînă la înălţimea totală de 17 cm. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel. În continuare. 2 şi tricotăm în “punct de semielastic”. plus 2 ochiuri crescute la cele două margini ale mînecii. de 10 ori cîte 1 ochi. 2 rînduri cu lînă albă. Avem 76 ochiuri cu care continuăm a tricota drept cu modelul II.Montăm 78 ochiuri de lînă albă pe andrele nr. la 2 rînduri. Umărul: La înălţimea totală de 30 cm. cu andrele nr. iar 34 ochiuri rămase la mijlocul spatelui le scădem într-un singur rînd. 2 şi tricotăm 3½ cm în înălţime. lucrînd dublat tot al 6-lea ochi. În total am scăzut 18 ochiuri (cîte 9 ochiuri la o margine). creştem în rîndul întîi 20 ochiuri. scădem de 3 ori cîte 7 ochiuri şi astfel am terminat toate ochiurile. La înălţimea totală de 5 cm. 4 rînduri cu lînă roşie. Răscroiala mînecii: Începem scăzînd la fiecare margine. Restul de 8 ochiuri le scădem într-un singur rînd. adăugînd în rîndul întîi 2 ochiuri la marginea interioară a lucrului (pentru tiv). Umărul şi răscroiala gîtului: Începem să formăm răscroiala gîtului scăzînd la 2 rînduri. din nou 2 rînduri cu lînă albă. 2½ cu modelul II. însă inversat. Avem 72 ochiuri. Tricotăm drept 9 cm în înălţime cu aceste 38 ochiuri. de 8 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. împărţim ochiurile pe 2 andrele şi continuăm drept pe prima andrea cu 36 de ochiuri. 512 . apoi continuăm drept cu 76 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. o dată 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. fără a mai forma fenta. scădem pe fiecare linie a umărului de 3 ori cîte 7 ochiuri. la 2 rînduri. scădem la fiecare margine (pentru a forma ovalul mînecii) la 2 rînduri o dată 2 ochiuri. Aici scădem la fiecare margine. în “punct de semielastic”. La înălţimea totală de 21 cm. Am scăzut în total 68 ochiuri (cîte 34 ochiuri la fiecare margine). Mîneca: Montăm 56 ochiuri pe andrele nr. de 2 ori cîte 7 ochiuri. adică lucrăm dublat tot al 3-lea ochi. o dată 3 ochiuri. Spatele: Tricotăm la fel ca şi partea din faţă pînă la punctul unde începe răscroiala mînecii. o dată din spate. 2½ şi modelul II. iar pe linia umărului. o dată 3 ochiuri.

2 şi tricotăm drept în “punct de semielastic” 4 cm în înălţime. în continuare tricotăm tot cu lînă roşie în “punct de semielastic”. 13 ochiuri. cele 70 de ochiuri lăsate pe andrea. cu lînă roşie. pe andrele nr. Pe prima latură de 4 cm ridicăm. 513 . încheiem bluza prin cusături de mînă. Tricotăm 2 rînduri cu lînă roşie. 1 rînd cu lînă albă şi încheiem scăzînd pe faţă. şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. Călcăm aburit.Gulerul: Montăm 70 ochiuri din lînă albă. Cu acelaşi fir de lînă roşie ridicăm în continuare următoarele 13 ochiuri de pe a 2-a latură de 4 cm. iar la gît coasem două şirete roşii terminate cu doi ciucuri. apoi lăsăm ochiurile pe andrea.

28 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm cu modelul III. fără banta de la gît. Restul jachetei se lucrează astfel: Rîndul 1: pe faţă. Mărimea: Lărgimea jachetei încheiate la nasturi circa 94 cm. Rîndul 6: ca rîndul 3. 2 rînduri în culoarea constrastantă. Banta de la gît este puţin evazată. însă în dungi: 2 rînduri în culoarea de fond. III. Furnituri: Circa 450 g lînă în culoare de fond şi circa 20 g într-o culoare contrastantă. Măsura: 28 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm cu modelul I şi II. Buzunarele tăiate au aceeaşi garnitură de dungi în două culori. II. alternînd pînă la sfîrşitul rîndului. unul pe dos. Aceste 6 rînduri se repetă. Model: I. 56 Jachetă cu garnitură în dungi în două culori. compusă din două bucăţi.Jachetă pentru fetiţă. Garnitura de benţi se tricotează tot în „punct de jerseu”. lungimea la mijlocul spatelui. Tivurile interioare se tricotează în „punct de jerseu”. 2½. Andrele nr. cu garnitură în dungi – Model nr. Rîndul 4: pe dos. 3 nasturi mai mari şi 5 nasturi mai mici. Rîndul 2: pe faţă. 514 . Rîndul 3: un ochi pe faţă. 53 cm (pentru fete de 12 – 13 ani). Rîndul 5: pe dos.

de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. la 10 cm de la tiv. măsuraţi vertical. pînă se termină toate ochiurile. tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos (marginea tivului). scădem la începutul rîndurilor următoare. la marginea stîngă creştem la cîte 5 cm. Sfîrşim cu un rînd pe faţă. 515 . Continuăm cu modelul III. de 4 ori cîte 1 ochi. măsuraţi de la marginea tivului. Vor fi 114 ochiuri. Rămîn 106 ochiuri. apoi tricotăm restul ochiurilor de pe andrea. Răscroiala gîtului: Între timp. Rămîn 35 ochiuri. de 6 ori cîte 1 ochi. Urmează şi pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe dos. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. pe urmă încă un rînd de ochiuri pe dos. încheiem la mijlocul rîndului 12 ochiuri. la ambele margini ale lucrului. După 3 cm. Cu alte andrele începem 39 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 7 cm în „punct de jerseu”. Vor fi 92 ochiuri. pe dosul lucrului. Marginea dreaptă continuă drept înainte. la 54½ cm de jos. pînă ce răscroiala mînecii este de 9 cm. Vor fi 130 ochiuri. şi de aici la cîte 2 cm. În rîndul următor adăugăm la marginea dreaptă (cea interioară) 29 ochiuri. Vor fi 86 ochiuri. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 35 cm de la marginea de jos. Aici. de 5 ori cîte 1 ochi. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 2 ochiuri. scădem mereu la cîte 2 rînduri (la începutul rîndurilor) cîte 5 ochiuri. Lăsăm de o parte. Umărul: Cînd spatele este de 52 cm de la marginea de jos. Tricotăm drept înainte. Creştem la cîte 6 cm. la gît. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 57 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. Totodată tricotăm pe faţa lucrului. Lăsăm de o parte. creştem la ambele margini.Spatele: Începem cu 120 ochiuri şi cu modelul I. tricotăm pe faţa lucrului 39 ochiuri. Continuăm cu modelul III. Buzunarul: Între timp. scădem la începutul rîndurilor următoare de 6 ori cîte 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. încheiem 35 ochiuri. Scădem mai departe pentru umăr iar la marginea interoară. un rînd de ochiuri pe dos. de 2 ori cîte 5 ochiuri.

le răsfrîngem şi le călcăm. pînă se termină toate ochiurile. scădem în 6 locuri. mereu la începutul rîndului al doilea. Creştem la începutul fiecărui rînd. vin la cîte 12 cm una de alta. cînd marginea interioară este de 44 cm de la adăugarea ochiurilor. tricotăm în rîndul următor. Rămîn 14 ochiuri. pe dosul lucrului. atîtea ochiuri încît să rămînă 18 ochiuri pe andreaua stîngă. cît şi celelalte perechi de butoniere. Urmăm şi scădem de 14 ori cîte 1 ochi. Următoarele perechi de butoniere. Încheiem. în locul ochiurilor încheiate ale buzunarului. împărţite simetric. Urmăm drept înainte. mereu la cîte 2 rînduri. Tricotăm drept înainte pînă ce răscroiala mînecii are pe verticală 11 cm. pe urmă răsfrîngem banta. Răscroiala gîtului: Între timp. Umărul: Între timp. tricotăm 11 ochiuri. La 4 cm lăţime încheiem. scădem la marginea exterioară. în total trei. de 2 ori cîte 3 ochiuri. La 3 cm măsuraţi de la tiv şi de aici la cîte 2½ cm. ca să nu se întindă. Continuăm cu modelul III. scădem din nou în 6 locuri cîte 1 ochi. creştem la ambele margini de 14 ori cîte 1 ochi. apoi din 5 ochiuri facem a doua butonieră şi sfîrşim rîndul. Răscroiala mînecii: La 35 cm de la marginea de jos scădem la marginea exterioară. Repetăm încă de 3 ori de la * . Îndoim în afară. cît şi pe dosul lucrului. o dată 6 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare: de 2 ori cîte 5 ochiuri. Asamblăm jacheta. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. Tricotăm cu modelul II.Continuăm faţa şi. La gît scădem. o călcăm şi o aşezăm în răscroiala gîtului. Rămîn 77 ochiuri. coasem cele două vîrfuri ascuţite. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 9 ori cîte 1 ochi. Din acestea încheiem 7 ochiuri şi continuăm cu cele 11 ochiuri rămase. tricotăm ochiurile căptuşelii buzunarului. Cînd banta este lată de 4 cm. Cînd mîneca are 37 cm de la tiv. Vor fi 92 ochiuri. şi continuăm cu modelul în două culori. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. Urmează atît pe faţa. Tricotăm 4 ochiuri de la margine. Îndoim banta în afară. pe urmă scădem la începutul fiecărui rînd de 8 ori cîte 1 ochi. tivurile interioare ale celor două feţe. pînă se termină toate ochiurile. cîte 3 ochiuri la începutul rîndurilor. de 14 ori cîte 1 ochi. şi de aici la cîte 2 cm. 516 . cîte un rînd de ochiuri pe dos. de 2 ori cîte 2 ochiuri. (Atenţie la continuitatea modelului!) Cînd marginea interioară este de 12 cm de la adăugarea ochiurilor. Banta stă puţin evazată la gît. de 6 ori cîte 4 ochiuri şi apoi 3 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. formăm prima pereche de butoniere. Marginea exterioară (respectiv marginea interioară a feţei) urmează drept înainte. creştem de 3 ori cîte 1 ochi. de 8 ori cîte 1 ochi. Mîneca: Începem cu 64 ochiuri şi tricotăm 3 cm cu modelul I. cîte un ochi şi formăm la marginea dreaptă o butonieră: scădem 5 ochiuri de la margine şi din 5 ochiuri facem butoniera. la aceeaşi înălţime cu spatele. Călcăm părţile tricotate. şi din 5 ochiuri facem o butonieră. mereu la începutul celui de-al doilea rînd. le coasem sus şi jos. Între timp. Aici. la 2 cm lăţime. mereu la cîte 2 rînduri. Putem aşeza bentiţa între cele două straturi. Continuăm cu ochiurile rămase şi scădem şi aici. la începutul rîndurilor. pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Festonăm cele 2 butoniere prinse împreună. pe urmă tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile de la un tiv al feţelor pînă la celălalt. în lăţime de 5 cm. de 3 ori cîte 3 ochiuri. La cele două margini creştem şi scădem şi de data aceasta de 8 ori cîte 1 ochi iar la 2 cm formăm o butonieră corespunzătoare primei butoniere.

de 3 ori cîte 2 ochiuri şi o dată un ochi. Tehnică. le călcăm şi le coasem de buzunare în felul arătat în desen. pe urmă continuăm cu modelul în două culori. ca să obţinem vîrful ascuţit. Banta mai lungă o începem cu 24 ochiuri şi creştem la una din margini. Începem bucata mai mică cu 16 ochiuri. Cornelia Both şi Martha Recht. Încheiem. A doua bantă a buzunarului o tricotăm în sens opus. Îndoim tivul de jos şi îl prindem cu puncte invizibile. “Tricotaje de mînă”. După 8 rînduri scădem în aceeaşi măsură în care am crescut.Banta buzunarelor: Se tricotează în cîte două bucăţi. Tricotăm 16 rînduri cu modelul II. Tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. la cîte 2 rînduri. pe urmă le răsfrîngem. Coasem cîte 1 nasture drept garnitură pe aceste benţi. 517 . la fel şi pe mîneci. pînă avem 16 rînduri. După 16 rînduri încheiem. Îndoim benţile în afară. pe urmă tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos şi apoi tricotăm alte 16 rînduri. Coasem nasturii. 1959. crescînd din nou şi scăzînd la una din margini. Ed. coasem vîrful ascuţit şi marginea îngustă.

fără guler. spre dos. Restul se lucrează astfel: tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă în culoare mai închisă. lungimea în mijlocul spatelui 46 cm (pentru fetiţe de 5-6 ani). Repetăm de la * . Rîndul 2: (deschis) pe faţa lucrului. Măsura: 28 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm cu modelul II. 57 Această jachetă este mai lungă. Aşezăm firul înapoi. Continuăm cu 518 . La gît este montantă. luîndu-l din spatele andrelei. Mărimea: Lărgimea jachetei circa 83 cm. Furnituri: Circa 220 g lînă de culoare mai închisă şi circa 200 g lînă mai deschisă. firul este în faţa ochiului ridicat. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. Aceste 4 rînduri dau modelul. Rîndul 3: (închis) ca rîndul 1. aşa încît fusta se vede numai puţin. la bază. 3. ridicăm 1 ochi. cu firul de culoare mai închisă. Aşezăm firul înapoi. firul este în faţa ochiului ridicat. Andrele nr. II. Urmează: Rîndul 1: (deschis) pe dosul lucrului. Model: I. Spatele: Începem cu 130 ochiuri.Jachetă fără guler pentru fetiţe – Model nr. Modelul este potrivit pentru întrebuinţarea a două resturi de lînă. * ridicăm 1 ochi ca în rîndul precedent (acelaşi ochi). Repetăm de la * . * 1 ochi pe faţă. 4 nasturi. Rîndul 4: (închis) pe faţă. pe andrele nr. 1 ochi pe dos. ajunge mai jos de şolduri. În locul ultimului rînd pe dos. 3 şi 2½. Tivul de jos se lucrează în „punct de jerseu”. Tricotăm 3 cm cu modelul I.

Continuăm drept înainte. Scădem la umăr conform indicaţiilor: la marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri. un rînd de ochiuri pe faţă şi totodată adăugăm la marginea dreaptă (cea interioară) 24 ochiuri. şi de aici la cîte 1 cm. şi de aici la cîte 2½ cm. Această margine urmează drept înainte. de ambele margini. cînd lucrul este de 46 cm de la tiv. pe urmă scădem aici. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Tricotăm 3 cm cu modelul I. pe urmă tricotăm. Tricotăm 7 cm drept înainte. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Umărul şi răscroiala gîtului: Cînd spatele este de 45 cm de la tiv. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 3 ochiuri. Rămîn 114 ochiuri. de 5 ori cîte 1 ochi. măsuraţi vertical. creştem aici. pe urmă la cîte 2 rînduri. La marginea dreaptă lucrăm.modelul II. tricotăm 8 ochiuri şi iar facem o butonieră din 5 ochiuri. încheiem la mijlocul rîndului 10 ochiuri. la începutul rîndurilor. Răscroiala gîtului: Între timp. şi începînd de aici la ambele margini ale lucrului. Continuăm cu modelul II. cînd marginea interioară este de 42 cm de la adăugarea ochiurilor. din 5 ochiuri facem o butonieră. măsuraţi vertical. Rămîn 64 ochiuri. de 8 ori cîte 1 ochi. scădem la marginea exterioară 6 ochiuri. de 3 ori cîte 1 ochi. pe andrele nr. drept înainte şi la cîte 10 cm formăm cîte o pereche de butoniere (în total 4 perechi). Partea dreaptă a feţei: Începem cu 62 ochiuri cu firul de culoare mai închisă. Vor fi 86 ochiuri. scădem la începutul rîndului 20 ochiuri. o dată 3 ochiuri. La marginea stîngă (cea exterioară) scădem la 7 cm de la tiv şi de aici la cîte 2½ cm. pe urmă de 12 ori cîte 1 ochi. Rămîn 78 ochiuri. pe urmă la cîte 2 rînduri. 3. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Rămîn 96 ochiuri. de 8 ori cîte 1 ochi. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. 519 . Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. Răcroiala mînecii: La începutul rîndului următor. la ambele margini. cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Tricotăm 3 ochiuri de la margine. creştem aici. Între timp. în locul ultimului rînd pe dosul lucrului. scădem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 5 ochiuri şi de 6 ori cîte 4 ochiuri. Vor fi 102 ochiuri.

Cornelia Both şi Martha Recht. 520 . scădem la marginea exterioară de 2 ori cîte 5 ochiuri şi apoi cîte 4 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Tivim buzunarele în lăţime de 2 ochiuri.Umărul: Cînd faţa este de 45 cm de la tiv. Tehnică. Partea stîngă a feţei: Se lucrează în sens opus şi fără butoniere. Mîneca: Începem cu 58 ochiuri şi tricotăm un tiv la fel ca la spate şi faţă. Încheiem. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Asamblăm jacheta. Rămîn 14 ochiuri. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. pe urmă scădem de 4 ori cîte 1 ochi. Mai departe scădem de 8 ori cîte 1 ochi şi de 6 ori cîte 2 ochiuri. pe urmă o îndoim înspre interior şi o coasem. Îndoim în afară tivul de 4 cm al feţelor. Buzunarul: (2 bucăţi) Începem cu 30 de ochiuri şi tricotăm cu andrele nr. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile. Repetăm încă de 2 ori de la * . răsfrîngem partea de sus şi le fixăm pe cele două feţe. Prindem butonierele două cîte două împreună şi le festonăm. Călcăm părţile tricotate. Creştem la 3 cm şi de aici mereu la începutul şi sfîrşitul rîndului al 8-lea. de 2 ori cîte 3 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare. de 4 ori cîte 2 ochiuri. Tricotăm încă 3½ cm. îl răsfrîngem şi îl călcăm încă o dată. pînă la tivul îndoit al celeilalte. Călcăm toată jacheta din nou. Cînd mîneca are 28 cm de la tiv. Sfîrşim banta fără a o strînge. Ed. 8½ cm. Îl coasem sus şi jos. 1959. Încheiem. “Tricotaje de mînă”. Continuăm cu modelul II. de 14 ori cîte 1 ochi. Întoarcem lucrul şi continuăm lucrînd pe faţă acolo pînă unde acum a fost dosul lucrului. 3 cu modelul II. de 16 ori cîte 1 ochi. Vor fi 86 ochiuri. Tricotăm cu lînă mai închisă 2 cm în “punct de jerseu”. Coasem nasturii. dar numai de la tivul îndoit al uneia din feţe.

7. 5 ochiuri pe faţă.Jachetă pentru fetiţă de 4 ani – Model nr. Rîndul 10. Manşetele şi bentiţa care bordează jacheţica se tricotează în „punct leneş”. 6. Faţa. repetăm de la * . de culoare albă. 8: Se lucrează acoperit. 5. o croşetă. împodobită cu o broderie în floricele din culori vii: roşu. 11 ochiuri pe dos. 8. 14. andrele nr. 4. adică 1 ochi pe faţă. 11 ochiuri pe faţă. 5. 2½. 18: la fel ca 2. 16. verde. formînd 1 singur ochi. 521 . se poate purta peste orice rochiţă. din lînă sau bumbac. 17: la fel ca 1. 58 Această jachetă albă. 4. Rîndul 9: * 1 ochi pe dos. Rîndul 2. galben. Furnituri: Circa 250 g lînă sau bumbac cu firul de grosime mijlocie. 15. verde şi galben. un nasture. 12. Cîteva fire de bumbac roşu. Rîndul 11. Repetăm de la * . spatele şi mînecile se tricotează cu modelul următor: Rîndul 1. din ochiul următor formăm cu ajutorul unei croşete 6 ochiuri pe care apoi le lucrăm dintr-odată tot cu croşeta. Model: I. 7 (pe faţa lucrului): * 1 ochi pe dos. 13. urmează 5 ochiuri pe faţă. 6. Mărimea: Lungimea jachetei 34 cm. 3. II. 3.

scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 10 ori cîte 5 ochiuri. Continuăm drept. din următorul ochi pe faţă formăm cu croşeta 6 ochiuri pe care le lucrăm apoi tot cu croşeta dintr-odată formînd 1 singur ochi. În total am scăzut 12 ochiuri pe această linie. 9 cm în înălţime. 2½ şi tricotăm drept 17 cm în înălţime cu modelul II. 2½ şi tricotăm drept 17 cm în înălţime cu modelul II. formînd un singur ochi. Avem 38 ochiuri. Rîndul 20: acoperit. din următorul ochi pe faţă formăm cu croşeta 6 ochiuri pe care le lucrăm apoi tot cu croşeta dintr-odată. urmează 7 ochiuri pe faţă. Repetăm de la rîndul 1. apoi în continuare scădem de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. cu acelaşi model. 522 . Începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor de 2 ori cîte 4 ochiuri. În total am scăzut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine). Am scăzut în total 50 ochiuri pe amîndoi umerii. Am scăzut în total 13 ochiuri şi mai rămîn pe andrea 25 ochiuri. La marginea interioară a feţei lucrăm drept de la început şi pînă la răscroiala gîtului. Rămîn 26 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd. urmează de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul următoarelor 2 rînduri cîte 3 ochiuri. Repetăm de la * . de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Continuăm drept cu modelul II încă 13 cm în înălţime şi începem să formăm linia umărului.Rîndul 19: * 1 ochi pe dos. Răscroiala gîtului: Din acest punct începem răscroiala gîtului. Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II. 1 ochi pe faţă. Partea dreaptă a feţei: Montăm 50 ochiuri pe andrele nr. Avem 76 ochiuri. urmează 1 ochi pe faţă. scăzînd la începutul primului rînd (pe faţa lucrului) 6 ochiuri. Spatele: Montăm 100 ochiuri pe andrele nr.

în total 16 ochiuri (cîte 8 ochiuri la fiecare margine). Călcăm uşor părţile tricotate. Mîneca: Montăm 60 ochiuri pe andrele nr. iar restul de 16 ochiuri le scădem într-un singur rînd. crescînd cîte 1 ochi la 3 cm. iar bentiţa o coasem cu mîna de jur-împrejurul marginilor. o bentiţă lungă de aproximativ 1. de 2 ori cîte 2 ochiuri. iar pe partea dreaptă formăm o cheotoare. la fiecare margine a lucrului.Umărul: Cu aceste 25 ochiuri începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor. pe această linie. de 40 ori cîte 1 ochi. 2½ şi tricotăm drept 3 cm în înălţime în „punct leneş”. 523 . Încheiem. astfel: de 2 ori cîte 6 ochiuri.20 m. Continuăm 23 cm în înălţime cu modelul II. Bentiţa: Montăm 8 ochiuri pe andrele nr. Avem 76 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. avînd grijă să nu se preseze „picourile”. de 5 ori cîte 5 ochiuri. scăzînd la începutul rîndurilor. 2½ şi tricotăm drept în „punct leneş”. de 2 ori cîte 2 ochiuri. Încheiem la maşină. La gît coasem un nasture pe partea stîngă a feţei.

524 .

Vara se poate purta fără bluză. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe faţă). fără a-l strînge. 525 . cele 2 ochiuri pe dos care urmează şi primele 2 ochiuri pe faţă din grupul următor. aceste 6 ochiuri prin ochiul cel nou. Repetăm de la * . Rîndurile 5. Urmează 2 ochiuri pe dos. Pe urmă tricotăm 2 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe dos. andrele nr. 2 ochiuri pe faţă. îl aşezăm în faţa ochiurilor pe andreaua stîngă şi îl tricotăm pe faţă ca şi cînd ar fi un ochi nou. Model: I. 59 Se poate tricota din fir de lînă sau de bumbac. 6 şi 7: ca rîndurile 1. şi trecem. 3. Fusta se tricotează în „punct de jerseu” cu dungi în „punct leneş”. Corsajul „cuib de viespe”: tricotăm 3 rînduri începînd pe dosul lucrului cu 2 ochiuri pe faţă. pe timp mai răcoros cu bluză sau cu un mic pulover. Furnituri: Circa 120 g fir de lînă sau bumbac. tricotîndu-le de la * pînă la * ca în rîndul 4. II. Rîndul 8: este la fel cu rîndul 4. Mărimea: Pentru fetiţe de 1½ – 2 ani. adică cuprindem ultimele 2 ochiuri pe faţă din primul grup. Aceste 8 rînduri se repetă.Rochiţă – şorţ pentru fetiţe – Model nr. 2½. un nasture. elastic. 2. dar îl lucrăm inversat. cu ajutorul andrelei din stînga. 2 ochiuri pe dos. Rîndul 4: (pe faţa lucrului) după ochiul de la margine * introducem andreaua între ochiul al şaselea şi al şaptelea (după 2 ochiuri pe faţă. scoatem firul.

49 ochiuri pe faţă. tricotăm 2 ochiuri împreună pe dos. tricotăm 2 ochiuri împreună pe dos (adică o scădere pe dos). 47 ochiuri pe faţă. 45 ochiuri pe faţă. 42 ochiuri pe faţă. 44 ochiuri pe faţă. Al 5-lea rînd cu scăderi: 48 ochiuri pe faţă. Al 4-lea rînd cu scăderi: 48 ochiuri pe faţă. 49 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. Repetăm încă de 2 ori de la * . Aceste 3 scăderi le repetăm mereu la cîte 8 rînduri (în total de 10 ori). Repetăm de la * încă de 2 ori. Al 7-lea rînd cu scăderi: 47 ochiuri pe faţă. 47 ochiuri pe faţă. 44 ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm din modelul II. Urmează 50 ochiuri pe faţă. Fusta se lucrează din două bucăţi la fel. 1 scădere pe dos. 48 ochiuri pe faţă. tricotăm în următorul rînd * 50 ochiuri. 1 scădere pe dos. 526 . 1 scădere pe dos. 43 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. 1 scădere pe dos. 48 ochiuri pe faţă. Al 3-lea rînd cu scăderi: 49 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. Urmează iar 12 rînduri în „punct leneş”. Continuăm în „punct de jerseu”. 46 ochiuri pe faţă. pe urmă tricotăm 2 ochiuri împreună pe dos. 1 scădere pe dos. o scădere pe dos. 45 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. Al 8-lea rînd cu scăderi: 46 ochiuri pe faţă. 43 ochiuri pe faţă. 46 ochiuri pe faţă. 44 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos.Măsura: 34 ochiuri şi 56 rînduri = 10 cm în „punct de jerseu”. 48 ochiuri pe faţă. Al 6-lea rînd cu scăderi: 47 ochiuri pe faţă. Cînd avem 15 cm măsuraţi de la marginea de jos. 1 scădere pe dos. urmează 50 ochiuri pe faţă. 47 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. Tricotăm 12 rînduri în „punct leneş”. Al 9-lea rînd cu scăderi: 46 ochiuri pe faţă. pe urmă continuăm 6 cm în „punct de jerseu”. o scădere pe dos. 46 ochiuri pe faţă. 48 ochiuri pe faţă. 1 scădere pe dos. Al 2-lea rînd cu scăderi se lucrează astfel: * 49 ochiuri. 1 scădere pe dos. o scădere pe dos. 1 scădere pe dos. o scădere pe dos. o scădere pe dos. 42 ochiuri pe faţă. 47 ochiuri pe faţă. Începem cu 206.

În linia taliei pe dos. 46 ochiuri pe faţă. Începînd de la marginea exterioară. scăzînd cîte 6 ochiuri. Lucrăm drept înainte. 1 scădere pe dos. Rămîn 176 ochiuri. 41 ochiuri pe faţă. După ce am tricotat 6 cm drept înainte. scădem în rîndul următor ochiul al 10lea şi începînd de aici mereu al 4-lea ochi. Cu cele 106 ochiuri rămase tricotăm cu modelul II. în total de 40 ori. 1959. Ed. Marginile le înconjurăm cu 2 rînduri pe picioruşe croşetate. 1 scădere pe dos. Călcăm cele două bucăţi tricotate şi le asamblăm.Al 10-lea rînd cu scăderi: 45 ochiuri pe faţă. prins într-un rînd de cruciuliţe duble. Tehnică. 527 . încheiem la mijlocul rîndului 70 ochiuri. Lăsăm deschisă cusătura din partea stîngă pe o porţiune de 5 cm. formăm umărul. Închidem aici cu un nasture şi o cheotoare. “Tricotaje de mînă”. 1 scădere pe dos. 41 ochiuri pe faţă. Cînd fusta este de 29½ cm măsuraţi de la marginea de jos. Rămîn 136 ochiuri. pînă ce marginea exterioară este de 13 cm. aşezăm un elastic. Cornelia Both şi Martha Recht. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bretele separat. La începutul celor 2 rînduri următoare încheiem cîte 15 ochiuri.

Model: I. Repetăm de la * . Rîndul 2: pe faţă. Rîndul 4: * 6 ochiuri pe faţă. Rîndul 5: pe dos. dar nu-i dăm drumul de pe andreaua stîngă. Furnituri: Circa 550 g lînă albă de grosime mijlocie. Rîndul 7: pe dos. III. tricotăm întîi al 2-lea ochi pe faţă. fermoar şi elastic. Tivurile interioare ale hăinuţei se lucrează în „punct de jerseu”. Restul se tricotează astfel: Rîndul 1: (pe dosul lucrului) pe dos. elasticul de la glezna pantalonaşului şi banta căciuliţei se tricotează în „punct de elastic”. Garnitura suedeză o tricotăm după schema dată. Ochiurile pe faţă se iau din spatele andrelei. 40 g lînă bleumarin şi 20 g lînă roşie. Mărimea: Pentru copii de 4 – 5 ani. II. andrele nr. 528 . 2½ şi 3. 61 Costumaşul compus din trei piese are o garnitură suedeză. IV. Rîndul 6: pe faţă.Costum de iarnă şi căciuliţă – Model nr. Rîndul 3: pe dos. Hăinuţa este închisă cu un fermoar care se poate deschide complet. Gulerul şi manşetele hăinuţei. tricotăm şi ochiul premergător pe faţă şi acum dăm drumul ambelor ochiuri deodată.

Umărul: Cînd avem 41 cm măsuraţi de la tiv. Măsura: 27 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm cu modelul IV. începem garnitura lată suedeză. 3. Vor fi 104 ochiuri. Rămîn 50 ochiuri. la ambele margini. măsuraţi vertical. îl ridicăm numai. de 5 ori cîte 1 ochi. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. Vor fi în total 61 ochiuri. Aceste 8 rînduri dau modelul. la cîte 2 rînduri. tricotăm din nou cu modelul IV. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm. 2½ . Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos (marginea tivului). de 3 ori cîte 1 ochi. Rămîn 82 ochiuri. 529 . Aceste 6 ochiuri le tricotăm în „punct de jerseu” în culoarea de fond pînă la răscroiala gîtului (tiv interior). la cîte 2 cm. Între timp. de 2 ori cîte 5 ochiuri. Tricotăm 3 cm cu modelul II. La marginea exterioară creştem la cîte 8 cm. adăugăm la marginea dreaptă (cea interioară) 6 ochiuri. cu andrele nr. la 6 cm de la tiv. Creştem la ambele margini ale lucrului. dar numai după ce am tricotat 6 ochiuri şi am ridicat al 7-lea ochi al tivului. Între timp. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 26 cm de la tiv. scădem la începutul rîndurilor următoare. Tricotăm 3 cm cu modelul II. de 12 ori cîte 5 ochiuri. la marginea exterioară. 2½. Hăinuţa Spatele: Începem cu 94 ochiuri. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 52 ochiuri pe andrele nr. la cîte 4 cm.Rîndul 8: 2 ochiuri pe faţă. Rămîn 28 ochiuri. Continuăm cu modelul IV şi cu andrele nr. la 6 cm de la tiv. tricotăm şi ochiul premergător şi acum dăm drumul ambelor ochiuri deodată. scădem la începutul rîndurilor următoare. pe andrele nr. dar nu-i dăm drumul de pe andreaua stîngă. * tricotăm întîi al 2-lea ochi pe faţă. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Repetăm de la * . În rîndurile pe faţă nu tricotăm al 7-lea ochi. de 3 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu modelul IV. Încheiem. După ce am terminat garnitura. măsuraţi vertical. 3. creştem aici şi începînd de aici. Urmează pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. creştem aici şi de aici la cîte 2 cm. o dată 5 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. începem modelul suedez. de 3 ori cîte 1 ochi. La 3 cm măsuraţi de la tiv. Răscroiala mînecii: La aceeaşi înălţime ca la spate scădem la marginea exterioară. Vor fi 88 ochiuri.

Rămîn 12 ochiuri. încît să nu fie vizibil cînd este închis. 2½. scădem la începutul rîndurilor următoare. Umărul: Se scade la aceeaşi înălţime şi în acelaşi fel ca la spate. Din răscroiala gîtului ridicăm circa 110 ochiuri pe andrele nr. Călcăm părţile tricotate. Vor fi 78 ochiuri. 2½ şi tricotăm 9 cm cu modelul I. scăzînd cîte 5 ochiuri. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Îndoim înăuntru tivul de jos şi-l coasem. Continuăm cu andrele nr. de 13 ori cîte 1 ochi. de 16 ori cîte 1 ochi şi de 14 ori cîte 2 ochiuri. la 2 cm de la elastic. scădem la cîte 2 rînduri. începem modelul suedez. Această margine urmează drept înainte. le montăm. aşezăm fermoarul în aşa fel. 3. cu modelul I. de 2 ori cîte 5 ochiuri.Răscroiala gîtului: Între timp. De-a lungul feţelor şi în continuare în jumătatea lăţimii gulerului. La feţe îndoim de asemenea tivul pe linia ochiurilor ridicate şi-l coasem cu puncte invizibile. Încheiem. la începutul lor o dată 13 ochiuri. cînd marginea interioară este de 35 cm de la adăugarea ochiurilor. apoi continuăm cu modelul IV. Între timp. 530 . cu modelul IV. Cînd mîneca are 28 cm de jos. Mîneca: Începem cu 52 ochiuri pe andrele nr. Încheiem pe faţă ochiurile tricotate pe faţă. pe dos cele tricotate pe dos. Creştem la cîte 6 rînduri la începutul şi la sfîrşitul lor.

În rîndul următor tricotăm 69 ochiuri. introducînd în acest tiv elastic îngust. de 16 ori cîte 1 ochi. Călcăm cele 2 bucăţi tricotate.a.Pantalonaşul Se tricotează în două bucăţi. pînă ce lucrăm după ultimul rînd prescurtat.d. După ce am terminat garnitura. 2½. întoarcem lucrul (acolo unde a fost pînă acum faţa va fi de acum înainte dosul lucrului) şi continuăm în „punct de 531 . de 11 ori cîte 1 ochi. Continuăm şi tricotăm la cîte 2 rînduri cu 13 ochiuri mai puţin. Marginea dreaptă urmează de la 33 cm măsuraţi de la elastic.m. Împreunăm cusăturile piciorului pînă la 36 cm măsuraţi de la marginea de jos. tricotăm pe dos tot aceste 82 ochiuri. Rămîn 93 ochiuri. 3. La marginea dreaptă creştem la cîte 8 rînduri de 13 ori cîte 1 ochi. la cîte 2 cm. Îndoim 2 cm partea de sus şi coasem cu puncte de tighel. În rîndul următor. Căciuliţa Începem cu bordura răsfrîntă. drept înainte. pe urmă executăm şi cusăturile din faţă şi din spate. 3. la 4 cm deasupra elasticului începem modelul suedez îngust. continuăm cu modelul suedez pe andrele nr. după schema „b”. În rîndul următor tricotăm 56 ochiuri ş. Tricotăm 6 cm cu modelul I. La marginea stîngă scădem începînd de la 30 cm de la marginea de jos. După 4 rînduri în „punct leneş”. cu 126 ochiuri pe andrele nr. Continuăm cu modelul IV pe andrele nr. pe faţa lucrului. Întoarcem. La marginea stîngă creştem la cîte 7 rînduri. Partea a doua se tricotează în sens opus. Cînd pantalonaşul este de 59 m măsuraţi de la marginea de jos. 2½. Începem la marginea de jos cu 72 ochiuri. întoarcem şi tricotăm tot aceste 69 ochiuri. continuăm cu rînduri prescurtate pentru a obţine înălţimea de la spate. pe urmă la cîte 7 rînduri de 3 ori cîte 1 ochi. restul rămîne pe andreaua stîngă. Între timp. 17 ochiuri. tricotăm 82 ochiuri. Mai tricotăm 2 cm în „punct de jerseu” şi încheiem. din nou cu rîndul întreg. pe andrele nr.

Tehnică. * Următorul rînd 1: pe faţă. rîndul întreg. Încheiem.m. “Tricotaje de mînă”.jerseu”. La sfîrşitul benţii facem o cheotoare mică. întoarcem ş. Executăm o cusătură la spate şi răsfrîngem garnitura din faţa căciuliţei. O coasem de o parte a căciuliţei. După 3 cm tricotaţi drept înainte. Rîndul 2: pe dos.d. Pe partea opusă a căciuliţei coasem un nasture. lucrăm cu rînduri prescurtate: tricotăm 118 ochiuri pe faţă. pînă ce întoarcem după ultimul rînd prescurtat şi tricotăm. 532 . Continuăm în felul acesta tricotînd la fiecare revenire cu 5 ochiuri mai puţin. Garnitura în model suedez şi partea tricotată în „punct de jerseu” se calcă. Cornelia Both şi Martha Recht. În rîndul următor tricotăm 95 ochiuri pe faţă. Repetăm de la * pînă ce această bordură măsoară 11 cm. Ed. întoarcem. Rîndul 3: pe dos. pe dos. 1959. Rîndul 4: pe faţă. Începem o bantă îngustă pe 12 ochiuri şi lucrăm 120 cm în „punct de elastic”. tricotăm 110 ochiuri pe dos.a.

III. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: ochiul ridicat în rîndul precedent se tricotează pe dos. * 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe dos. Mărimea: Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi circa 120 cm. Restul se tricotează astfel: a) Modelul aplecat spre dreapta: Rîndul 1: * 2 ochiuri pe dos. Model: I. Banta pentru butoniere şi nasturi. andrele nr.Cardigan bărbătesc cu linii diagonale – Model nr. 2½ şi 3. lungimea în mijlocul spatelui. Marginea de jos şi manşetele în „punct de elastic”. Rîndul 5: * 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta. luîndu-l din spatele andrelei. restul pe faţă. ridicăm al doilea ochi următor pe andreaua dreaptă. II. fără banta de la gît. Repetăm de la *. 60 cm (măsură mare). * 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta. Furnituri: Circa 800 g lînă. Repetăm de la *. Rîndul 7: Ridicăm 1 ochi. cît şi pe stradă. 533 . Rîndul 3: 1 ochi pe dos. cît şi cea de la buzunare. Cardiganul se poate purta atît la sport. Repetăm de la *. 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta (pe faţa lucrului. în „punct de jerseu”. Repetăm de la * . fără a-l tricota. 62 O bantă simplă înconjoară modelul în linii diagonale. După rîndul al 8-lea repetăm de la rîndul 1. pe urmă tricotăm pe faţă ochiul premergător şi dăm drumul ambelor ochiuri de pe andreaua stîngă). 2 ochiuri pe dos. 5 nasturi. 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta.

Repetăm de la *. creştem aici.b) Modelul aplecat spre stînga: Rîndul 1: * 1 ochi încrucişat. cîte 3 ochiuri pînă la sfîrşit. Rîndul 5: * 2 ochiuri pe dos. la cîte 4 cm. * 2 ochiuri pe dos. * 1 ochi încrucişat aplecat înspre stînga. Măsura: 30 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul III. cu modelul III. tricotat cu andrele nr. fără a-l tricota). la ambele margini ale spatelui. Repetăm de la *. aplecat spre stînga (al doilea ochi următor se tricotează pe faţă. în dosul ochiurilor. Continuăm cu andrele nr. 2 ochiuri pe dos. de 2 ori cîte 5 ochiuri. La creşteri şi mai apoi la scăderi se va observa continuitatea modelului. Rîndul 2 şi toate rîndurile cu soţ: ochiul ridicat în rîndul precedent se tricotează pe dos. ochiul premergător se ridică. se lucrează după schema dată. Rîndul 7: Ridicăm 1 ochi. 2 ochiuri pe dos. Tricotăm 6 cm cu modelul I. 534 . Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. după schema dată. măsuraţi vertical. După rîndul al optulea urmează iar primul rînd. Spatele: Începem cu 154 ochiuri pe andrele nr. Repetăm de la *. Răscroiala mînecii: Cînd spatele măsoară 42 cm de la marginea de jos. luîndu-l din spatele andrelei. tricotat cu andrele nr. restul pe faţă. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. 1 ochi încrucişat aplecat spre stînga. 2½. 3 şi tot 30 ochiuri = 10 cm din modelul II. Repetăm de la *. Umărul: La 64 cm măsuraţi de la marginea de jos scădem la începutul rîndurilor următoare. (De primul şi ultimul ochi nu se ţine seama în model). de 6 ori cîte 1 ochi. de 8 ori cîte 1 ochi. Spatele şi mînecile. Rîndul 3: 1 ochi pe dos. Rămîn 140 ochiuri. Vor fi 170 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare. 3. 2½. Vor fi 152 ochiuri. Creştem la ambele margini ale lucrului. luîndu-l din faţa andrelei. la care liniile se întîlnesc la mijloc. 1 ochi încrucişat aplecat spre stînga. şi începînd de aici la cîte 2 cm.

după modelul III_b) şi fără buzunarul de sus. luăm 40 de ochiuri pe o andrea de rezervă şi sfîrşim andreaua tricotînd restul de 31 ochiuri. de 2 ori cîte 7 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri. de 20 ori cîte 1 ochi şi la cîte 5 rînduri. Umărul: La 64 cm de la marginea de jos. pe andrele nr. în continuare lucrăm cu ochiurile căptuşelii buzunarului. măsuraţi vertical. luăm 31 ochiuri pe o andrea de rerzervă. scădem la începutul rîndurilor următoare. pe urmă tricotăm şi restul ochiurilor. pînă se termină toate ochiurile. Cînd mîneca este de 47 cm sau altă măsură necesară antebraţului. Tricotăm 6 cm cu modelul I. Partea stîngă a feţei: Începem cu 86 ochiuri pe andrele nr. 7 cm pentru căptuşeala buzunarului. Marginea stîngă (cea interioară) urmează drept înainte. Continuăm faţa. de 6 ori cîte 1 ochi. cîte 1 ochi pînă la sfîrşit. Lăsăm lucrul de o parte. pînă se termină toate ochiurile. Tricotăm 6 cm cu modelul I. Tricotăm 31 ochiuri începînd de la marginea interioară. la gît. la 69 cm măsuraţi de la marginea de jos. la începutul şi la sfîrşitul lor. creştem aici. 2½. Continuăm cu andrele nr. cu modelul III după schema dată. încheiem la mijloc 14 ochiuri. la marginea din dreapta creştem la cîte 5 cm. de 8 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu andrele nr. Tricotăm 9 cm în „punct de jerseu”. Buzunarul de jos: La 15 cm măsuraţi de la marginea de jos. tricotăm 10 ochiuri de la începutul rîndului. Răscroiala gîtului: Cînd marginea interioară este de 40 cm de la marginea de jos. Buzunarul de sus: Între timp. pe urmă tricotăm şi celelalte ochiuri. pe urmă scădem la cîte 2 rînduri de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. şi terminăm cu un rînd de ochiuri pe faţă (lăsăm lucrul la o parte). Ochiurile buzunarului rămîn şi mai departe pe andreaua de rerzervă. şi începînd de aici la cîte 1 cm. la 47 cm de la marginea de jos. Răscroiala mînecii: La 42 cm măsuraţi de la marginea de jos. La începutul celor 2 rînduri din urmă scădem cîte un ochi şi continuăm în acelaşi fel ca la buzunarul de jos. tricotăm pe faţa lucrului 16 ochiuri de la începutul rîndului. scădem la începutul rîndului următor 7 ochiuri. Cu alte andrele începem 42 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. scădem aici. Vor fi 92 ochiuri. Partea dreaptă a feţei se tricotează în sens opus. scădem de la marginea exterioară. scădem la cîte 2 rînduri mereu cîte 4 ochiuri. Vor fi 130 ochiuri. La marginea exterioară continuăm scăderile de cîte 3 ochiuri pentru umăr. de 32 ori 535 . Cînd răscroiala mînecii este de 12 cm. Începînd cu 33 ochiuri. 3. de 7 ori cîte 4 ochiuri şi apoi cîte 3 ochiuri. la începutul şi la sfîrşitul lor. la cîte 2 rînduri. 3. cu modelul III_a). Creştem la cîte 6 rînduri. de 8 ori cîte 3 ochiuri. Continuăm faţa după indicaţiile date. şi începînd de aici la fiecare 1 cm.Răscroiala gîtului: Între timp. tricotăm cu alte andrele. pe marginea exterioară. Mîneca: Începem cu 74 ochiuri. de 9 ori cîte 1 ochi la marginea exterioară. La începutul celor 2 rînduri din urmă scădem cîte 1 ochi. la marginea interioară. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. 2½.

Tricotăm 2 cm cu modelul II. Ridicăm ochiurile buzunarelor pe andrele nr. Fixăm de asemenea cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor. pe urmă mai tricotăm 3 cm. coasem cele două margini înguste. Încheiem. Nu călcăm părţile tricotate. Cornelia Both şi Martha Recht. le aburim numai uşor. le răsfrîngem. Prima la 2 cm de la marginea de jos a cardiganului. Rămîn 16 ochiuri.cîte 1 ochi. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. 536 . Urmează un rînd de ochiuri pe dos. Aici formăm în faţa din stînga 5 butoniere orizontale. Festonăm butonierele prinzîndu-le două cîte două împreună. ridicăm ochiurile pe andrele nr. un rînd de ochiuri tricotate pe dos. o tivim şi o călcăm. La marginea interioară a feţelor şi în continuare în jurul gîtului. Montăm cardiganul. 1959. La marginea din dreapta ridicăm 213 ochiuri. Din 5 ochiuri facem butoniera. La jumătatea lăţimii formăm şi aici 5 butoniere deasupra butonierelor din rîndul precedent. Încheiem. Ed. iar la marginea din stînga din nou 213 ochiuri. 2½. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. iar 5 ochiuri pentru butonieră ş. le călcăm şi le fixăm de feţele cardiganului.m. la spate 54 ochiuri. Îndoim în afară benzile buzunarelor.d. Banta care înconjoară feţele şi gîtul o îndoim de-a lungul rîndului de ochiuri pe dos. pe faţa lucrului. de 8 ori cîte 2 ochiuri. tricotrat pe faţa lucrului şi încă 4 cm în „punct de jerseu”. tricotăm 22 ochiuri. Aici urmează. 2½ şi tricotăm 3 cm cu modelul II.a. După rîndul cu butoniere tricotăm încă 2 cm în „punct de jerseu”. Coasem nasturii.

Cardigan bărbătesc cu fermoar – Model nr. III. fermoar care se poate deschide complet. Banta de garnitură în model diagonal. foarte plăcut de purtat atît la lucru. II. diagonală. lungimea la mijlocul spatelui 71 cm (mărime mijlocie). Elasticul de la marginea de jos şi manşetele se lucrează în „punct de elastic”. se tricotează după schema dată. andrele nr. 63 Cardigan larg. Model: I. 537 . cît şi la sporturi. Cea mai mare parte a cardiganului se tricotează în „punct de jerseu”. Furnituri: Circa 700 g lînă. este lucrată o dată cu feţele. Garnitura lată. Mărimea: Lărgimea cardiganului încheiat circa 126 cm. 3.

16 ochiuri cu modelul diagonal aplecat spre stînga. Răscroiala gîtului: Între timp. la ambele margini. de 5 ori cîte 1 ochi. la 66 cm de la marginea de jos. de 16 ori cîte 3 ochiuri. măsuraţi vertical. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. Spatele: Începem cu 170 ochiuri cu modelul I. Cînd răscroiala mînecii este de 12 cm. scădem la începutul rîndurilor următoare. Vor fi 152 ochiuri. creştem aici şi de aici la cîte 2 cm. scădem la cîte 2 rînduri.Măsura: 28 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm cu modelul II. Rămîn 142 ochiuri. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri. Tricotăm 7 cm cu această împărţire. Partea dreaptă a feţei: Începem cu 96 ochiuri. Umărul: Cînd spatele este de 62 cm de la marginea de jos. pe urmă lucrăm în locul „punctului de elastic” în „punct de jerseu” (banta diagonală se lucrează şi mai departe după schema dată). La marginea exterioară scădem în continuare cîte 3 ochiuri. Continuăm drept înainte în „punct de jerseu” pînă avem 33 cm. 4 ochiuri pe faţă. Tricotăm 7 cm. Urmăm în „punct de elastic” pe care îl începem şi îl sfîrşim cu 2 ochiuri pe faţă. Continuăm drept înainte. la ambele margini ale lucrului. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. apoi ochiul care închide rîndul. Cele 4 ochiuri pe faţă de la începutul rîndului le tricotăm pînă la sfîrşit mereu pe dos în rîndurile cu soţ (tiv). împărţim ochiurile pe faţa lucrului astfel: ochiul de la margine. lîngă ceafă. iar la marginea interioară. pînă se termină toate ochiurile. cîte 3 ochiuri. încheiem la la mijlocul rîndului 8 ochiuri. care se lucrează după schema a. 538 .

pe urmă la începutul rîndurilor următoare pe dos. Mîneca: Începem cu 86 ochiuri. După 4 rînduri de model. 539 . este de 7 cm. pe faţa lucrului. 2 ochiuri pe dos. Între timp. La cele 36 de ochiuri adăugăm în ambele părţi cîte un ochi şi tricotăm 3 cm cu aceste 38 ochiuri. la începutul rîndului. cu modelul aplecat spre dreapta. Cu acestea continuăm banta de garnitură (la marginea dinspre umăr am lăsat un ochi pentru începerea. de 19 ori. Aici şi de aici la cîte 1½ cm. În rîndul următor. Tricotăm drept înainte pînă avem 40 cm de la marginea de jos. Răscroiala mînecii şi a gîtului: La marginea exterioară scădem. după schema b. Continuăm cu modelul II. Urmează al patrulea rînd al modelului. de 2 ori cîte 3 ochiuri. sau altă măsură necesară antebraţului (nu socotim manşeta răsfrîntă). 5 ochiuri pe faţă.Buzunarul: La 15 cm de la marginea de jos tricotăm. cîte 1 ochi. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. tricotăm: ochiul de la margine. În următorul rînd lucrat pe dos. Rămîn 22 ochiuri. la începutul rîndurilor pe dos. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Continuăm faţa. pînă ce răscroiala mînecii este de 11 cm. de 30 ori cîte 1 ochi. scădem la marginea exterioară de 16 ori cîte 1 ochi pentru răscroiala gîtului. Umărul: Cînd faţa este de 62 cm de la marginea de jos. în locul ochiurilor buzunarului tricotăm cu ochiurile căptuşelii. la începutul următorului rînd pe dos. 40 ochiuri. tricotăm la începutul rîndului cele 20 ochiuri de pe andreaua de rezervă. 6 ochiuri pe dos. Continuăm drept. 6 ochiuri. respectiv încheierea rîndurilor). Încheiem. La începutul ultimelor două rînduri scădem cîte 2 ochiuri. Tricotăm 8 cm în „punct de jerseu”. le luăm pe o andrea de rezervă şi lucrăm cu cele 36 ochiuri următoare. lăsînd restul de 20 ochiuri pe altă andrea de rezervă. de 10 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 3 ochiuri. pe dosul lucrului. iar banta de garnitură. de 12 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 2 ochiuri. Încheiem. 2 ochiuri pe faţă. ridicăm 1 ochi. scădem la marginea exterioară. Repetăm de la * pînă ce marginea interioarăm mai scurtă. Partea stîngă a feţei: Se tricotează în sens opus. tricotăm 2 rînduri prescurtate pentru a obţine rotunjirea benţii astfel: * tricotăm 3 rînduri din modelul diagonal. Creştem la ambele margini ale lucrului. în aceaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii şi începînd de aici la cîte 2 cm. la cîte 2 cm. Încheiem. Sfîrşim cu un rînd de ochiuri pe faţă şi lăsăm de o parte. Lăsăm faţa de o parte. Tricotăm 12 cm cu modelul I. În locul ultimului rînd tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă pe urmă mai tricotăm 3 cm. ochiul care încheie rîndul. apoi sfîrşim rîndul. Rămîn 26 ochiuri. Vor fi 124 ochiuri. Cînd mîneca are 53 cm de la marginile de jos. Pe alte andrele montăm 40 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. întoarcem. de 8 ori cîte 2 ochiuri. creştem de 8 ori cîte 1 ochi.

Banta de garnitură se abureşte uşor de tot. dar numai pe cele împletite în „punct de jerseu”. Cornelia Both şi Martha Recht. liberă. atît de lungi cît fermoarul. Coasem cele trei margini libere ale căptuşelii buzunarelor. 1959. pe urmă călcăm bucăţile tricotate. cu care acoperim benţile de bumbac ale acestuia. 540 . răsfrîngem şi prindem de faţă. începînd fiecare pe cîte 8 ochiuri. cele două margini înguste.Marginea de sus. Tricotăm 2 benţi. Însăilăm deschizătura buzunarului. încît să nu se vadă cînd este încheiat. a buzunarului o îndoim în afară. încît să acopere spatele cu 1 cm. Ed. în lăţime de un ochi. Cele două margini înguste ale benţii se cos împreună şi se aşează în răscroiala de la ceafă în aşa fel. Tivul de 5 ochiuri în „punct de jerseu” de la margine se îndoaie şi se coase de interiorul feţelor cu puncte invizibile. Asamblăm. Fixăm fermoarul astfel. “Tricotaje de mînă”. Tehnică. coasem.

andrele nr. Repetăm de la *. Tivurile interioare se lucrează în „punct de jerseu”. Rîndul 2: pe dos. se lucrează însă inversat. În locul ultimului rînd pe dos. sau lînă subţire luată în două. Mărimea: Lărgimea vestonului încheiat la nasturi circa 118 cm. acasă sau la lucru. Rîndul 3: la fel ca rîndul 1. „Punctul de ţesătură” în care este lucrat nu se întinde şi nu se deformează. tricotăm un 541 . Măsura: 30 ochiuri şi 50 rînduri = 10 cm din modelul II. 2½ şi 5 nasturi. lungimea la mijlocul spatelui 70 cm (circumferinţa pieptului 100 – 104 cm). peste tot este foarte util şi plăcut de purtat. Model: I.Veston tricotat – Model nr. ridicăm ochiul următor. 64 Pe stradă. Furnituri: Circa 700 g lînă de grosime mijlocie. deasupra ochiului ridicat tricotăm 1 ochi pe faţă. deasupra ochiului pe faţă ridicăm 1 ochi. Aceste 4 rînduri se repetă. II. Rîndul 4: pe dos. firul este în faţa ochiului ridicat. Restul se lucrează în „punct de ţesătură” (tissu): Rîndul 1: * 1 ochi pe faţă. Spatele: Începem cu 164 ochiuri cu modelul I şi tricotăm 3 cm.

Umărul: La 67 cm de la marginea de jos scădem. Răscroiala gîtului: Între timp. Răscroiala mînecii: Cînd spatele are 46 cm. Prima la 6 cm de la adăugarea ochiurilor. În locul ultimului rînd pe dos. de 6 ori cîte 1 ochi. Continuăm cu modelul II. Tricotăm 9 cm cu modelul II. Creştem la ambele margini. Lucrăm cu cele 39 ochiuri. tricotăm 39 ochiuri şi trecem restul de 34 ochiuri pe altă andrea de rezervă. la cîte 6 cm. Partea stîngă a feţei: Începem cu 82 ochiuri. Buzunarul de jos: Între timp. Tricotăm 3 cm cu modelul I. Tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă. creştem de 6 ori cîte 1 ochi. Vor fi 146 ochiuri. La marginea interioară. pe urmă continuăm cu modelul II. şi de 14 ori cîte 1 ochi. cîte 4 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. La marginea interioară lucrăm drept înainte şi facem 5 butoniere. lîngă gît. Lăsăm la o parte. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. măsuraţi vertical. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 8 ochiuri. drept înainte. Încheiem. şi începînd de aici la cîte 2 cm. Rămîn 134 ochiuri. tricotăm 3 cm în „punct de jerseu”. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. de 6 ori cîte 2 ochiuri. la cîte 3½ cm. Vor fi 95 ochiuri. pe urmă începînd pe faţa lucrului cu un rînd de ochiuri pe faţă. Vor fi 101 ochiuri. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă şi totodată adăugăm la marginea stîngă 13 ochiuri.rînd de ochiuri pe faţă. la 12 cm de la tiv. de 6 ori cîte 1 ochi. la începutul rîndurilor următoare. creştem aici. Vor fi 176 ochiuri. Marginea dreaptă (cea exterioară) urmează. Aici. încheiem la mijloc 12 ochiuri. la ambele margini. Tricotăm 6 ochiuri de la margine şi din 6 ochiuri facem butoniera. Rămîn 39 ochiuri. de 22 ori cîte 3 ochiuri şi de 18 ori cîte 2 ochiuri. şi începînd de aici. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 2 ochiuri. celelalte la cîte 9 cm una de alta. scădem mereu la cîte 2 rînduri. pînă la 20 cm. luăm pe faţa lucrului 22 ochiuri pe o andrea de rezervă. lăsăm la o 542 . Cu alte andrele începem 43 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. Sfîrşind cu un rînd cu soţ. la 73 cm de la marginea de jos.

pînă la mijlocul răscroielii gîtului din spate. Umărul: Cînd faţa are 67 cm de la marginea de jos. la fel ca la buzunarul de jos. Răscroiala gîtului: În acelaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii şi începînd de aici la fiecare 1 cm. 543 . pe urmă tricotăm cele 31 ochiuri ale căptuşelii în locul celor ale buzunarului. de 4 ori cîte 1 ochi. la ambele margini ale lucrului de 18 ori cîte 1 ochi. măsuraţi vertical. pe urmă scădem de 2 ori cîte 1 ochi. Cu alte andrele începem 35 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului şi tricotăm 7 cm cu modelul II. Vor fi 128 ochiuri. tricotăm 31 ochiuri. În locul ultimului rînd pe dos tricotăm 1 rînd de ochiuri pe faţă. * tricotăm 2 rînduri fără scăderi. cîte 3 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. Însăilăm deschizăturile buzunarelor şi călcăm bucăţile tricotate. Ridicăm ochiurile de la partea dreaptă a feţei. Buzunarul de sus: Între timp. se îndoaie şi se cos. Coasem cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor. Mîneca dreaptă: Începem cu 92 ochiuri. scădem la marginea interioară cîte un ochi pînă la sfîrşit. Lăsăm la o parte. le asamblăm. Repetăm de 3 ori de la *.parte. Tricotăm 3 cm cu modelul I. de 4 ori cîte 3 ochiuri. La începutul răscroielii gîtului. corespunzătoare celor 5 butoniere ale feţei. creştem aici şi începînd de aici la cîte 6 rînduri. de 3 ori cîte 3 ochiuri. de 8 ori cîte 2 ochiuri. Coasem nasturii. de 2 ori cîte 3 ochiuri. Festonăm butonierele prinzînd şi dublura. Mîneca stîngă: Se tricotează în sens opus. Continuăm cu modelul II. Încheiem. Răscroiala mînecii: La 46 cm de la marginea de jos scădem la marginea exterioară. Cu cele 31 ochiuri. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 2 ochiuri. la marginea exterioară. de 8 ori cîte 1 ochi. dar aici formăm 5 butoniere verticale. Cele 4 mici tivuri ale buzunarelor se calcă separat. scădem la începutul următoarelor rînduri: o dată 9 ochiuri. pe urmă. Partea dreaptă a feţei: Se tricotează în sens opus şi fără butoniere. Coasem tivul de jos şi cel de la mîneci. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. pe urmă 2½ cm în „punct de jerseu”. Continuăm faţa şi tricotăm în locul buzunarului ochiurile căptuşelii (Atenţie la continuitatea modelului!). la începutul rîndului următor. tricotăm pe dosul lucrului un rînd de ochiuri pe faţă. de 12 ori cîte 2 ochiuri. Tricotăm 4 cm cu modelul I. Rămîn 20 ochiuri. Continuăm şi scădem de 26 ori cîte 1 ochi. o dată 10 ochiuri. la începutul rîndurilor. Creştem la cîte 2½ cm. sau altă măsură necesară antebraţului. iar restul ochiurilor le trecem pe altă andrea de rezervă. Cînd răscroiala mînecii este de 11 cm. la cîte 2 rînduri. scădem la marginea exterioară. Călcăm tivurile şi le prindem pe dinăuntrul vestonului cu puncte invizibile. facem un mic colţ. luăm începutul la rîndului 11 ochiuri pe o andrea de rezervă. Cînd mîneca are 47 cm de la tiv. la 51 cm de la marginea de jos. Încheiem. Tricotăm un tiv la fel şi la partea stîngă a feţei.

544 .

Pulover bărbătesc cu model norvegian – Model nr. Restul în „punct de jerseu” şi modelul norvegian. 2½ şi 5 andrele de ciorapi. 50 g lînă portocalie. III. Spatele: Montăm 150 ochiuri din lînă galbenă. Manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. 50 g lînă neagră. apoi din nou cu lînă galbenă în „punct de jerseu”. Model: I. lungimea la mijlocul spatelui 59 cm. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul III. pînă la înălţimea totală de 36 cm. Continuăm drept cu modelul norvegian. andrele nr. în „punct leneş”. Furnituri: Circa 600 g lînă galbenă. după schema dată. Bordura de jos a puloverului se tricotează în „punct leneş”. pe andrele nr. 545 . cu firul mai plin. 65 Acest pulover sport se poate face din lînă galbenă. La marginea de jos are o garnitură cu model norvegian. II. 2½ şi tricotăm drept 1½ cm. Mărimea: Lărgimea peste piept aproximativ 100 cm. Fondul se poate înlocui cu alb sau cu orice culoare deschisă.

Mîneca: Montăm 78 ochiuri din lînă galbenă pe andrele nr. însă inversat. de 2 ori cîte 6 ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. Răscroiala gîtului: Lucrăm prima parte scăzînd la începutul rîndurilor pe linia răscroielii gîtului: o dată 4 ochiuri. În total am scăzut 14 ochiuri şi au mai rămas 42 ochiuri cu care continuăm drept pe această linie. avînd grijă ca tot timpul să avem 2 ochiuri în plus faţă de montajul spatelui. Am scăzut în total 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine). începem să formăm linia umărului scăzînd o dată 2 ochiuri. În continuare tricotăm 40 cm în înălţime în „punct de jerseu”. 2½ şi tricotăm o manşetă de 8 cm înălţime. de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 8 ori cîte 7 ochiuri. În total am crescut 40 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Continuăm lucrul cu partea următoare în acelaşi fel. La înălţimea totală de 52 cm. scădem la mijlocul feţei 40 ochiuri într-un singur rînd şi astfel am împărţit lucrul în două părţi.Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. Avem 124 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 56 cm. În total am scăzut 86 ochiuri (cîte 43 ochiuri la fiecare umăr) şi au mai rămas 38 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem într-un singur rînd. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Umărul: Formăm linia umerilor scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 3 ochiuri. în „punct de semielastic”. Faţa: Montăm 152 ochiuri de lînă galbenă şi lucrăm la fel ca la spate. Avem 118 ochiuri cu care 546 . cîte 56 ochiuri la fiecare parte. Umărul: La înălţimea totală de 56 cm.

Călcăm aburit toate părţile tricotate în „punct de jerseu” şi model norvegian şi încheiem la maşină. Împrejurul răscroielii gîtului ridicăm pe 4 andrele nr. în „punct de semielastic” şi bordată cu negru. scăzînd la începutul următoarelor rînduri astfel: de 2 ori cîte 8 ochiuri. Tehnică. 1959. şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. Încheiem într-un singur rînd. de 48 ori cîte 1 ochi. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. “Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. la partea dreaptă a feţei. coasem o clapă falsă tricotată din 30 ochiuri de lînă galbenă. 2½ de ciorapi ochiurile corespunzătoare şi tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 4 cm înălţime. de 12 ori cîte 2 ochiuri. 547 . Deasupra modelului norvegian. iar restul de 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd.începem să formăm ovalul mînecii. de 4 ori cîte 4 ochiuri.

2 ochiuri pe dos. III. Spatele: Montăm 140 ochiuri pe andrele nr. 66 Acest pulover bărbătesc. manşetele şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. 548 . Model: I.Pulover sport bărbătesc – Model nr. Elasticul de jos. cu un punct simplu şi discret. apoi primul şi lăsăm ambele ochiuri deodată de pe andrea. 4 nasturi. Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul III. se poate tricota din lînă albă sau orice altă culoare deschisă. apoi primul şi lăsăm ambele ochiuri deodată de pe andrea. În continuare tricotăm cu modelul III o bucată de 32 cm în înălţime. următoarele 2 ochiuri le lucrăm pe faţă astfel: lucrăm mai întîi ochiul al 2-lea. 10 cm în înălţime. 1 ochi pe dos. închis în faţă cu 4 nasturi. Bentiţa în „punct leneş”. următoarele 2 ochiuri le lucrăm pe faţă astfel: lucrăm mai întîi ochiul al 2lea. II. Furnituri: Circa 600 g lînă albă. Rîndul 2: (pe dosul lucrului) acoperit. Mărimea: Lărgimea peste piept aproximativ 100 cm. 2½. în „punct de semielastic”. Rîndul 3: repetăm de la rîndul 1. 2 ochiuri pe dos. andrele nr. Restul cu modelul următor: Rîndul 1: (pe faţa lucrului) * 4 ochiuri pe faţă. 2½ şi tricotăm drept. Repetăm de la *. lungimea puloverului 65 cm.

o dată 8 ochiuri. cu singura deosebire că în rîndul întîi vom creşte 8 ochiuri (la marginea interioară a lucrului) pe care le lucrăm în „punct leneş” fără a forma butoniere. La marginea interioară a feţei. o dată 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. 2½ (deci cu 4 ochiuri mai mult decît la spate) şi tricotăm pînă la răscroiala mînecii întocmai ca şi spatele. avînd grijă ca primele 8 ochiuri să le tricotăm în „punct leneş” şi să formăm pe această linie 4 butoniere la distanţă de 5 cm între ele (prima butonieră o formăm la distanţă de 2 cm de la începutul acestei bentiţe în „punct leneş”). începem să formăm răscroiala gîtului scăzînd. 549 . În continuarea acestor 8 ochiuri lucrăm restul de 68 ochiuri cu modelul III.Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 7 ochiuri. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 42 cm. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd pentru fiecare umăr de 6 ori cîte 7 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri. inversat. Partea dreaptă a feţei o executăm la fel. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 3 ori cîte 1 ochi. Umărul şi răscroiala gîtului: La această înălţime începem să formăm linia umărului scăzînd de 6 ori cîte 7 ochiuri. împărţim lucrul în 2 părţi: pe prima andrea (partea stîngă a feţei) vom lucra cu 76 ochiuri. În total am scăzut 84 ochiuri (cîte 42 ochiuri pe un umăr). La înălţimea totală de 42 cm. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. Avem 66 ochiuri cu care lucrăm drept pînă la înălţimea totală de 62 cm. În total am scăzut 10 ochiuri. avînd în permaneţă 4 ochiuri în plus. Faţa: Montăm 144 ochiuri pe anrele nr. Au mai rămas la mijlocul spatelui 26 ochiuri pe care le scădem într-un singur rînd. la începutul rîndurilor pe această linie. În continuare lucrăm drept. începem să scădem astfel: o dată 6 ochiuri. o dată 5 ochiuri. la înălţimea totală de 60 cm. Lucrăm mai întîi pe prima andrea cu 76 ochiuri astfel: la marginea interioară a feţei vom lucra drept pînă la înălţimea totală de 60 cm. În total am scăzut 30 ochiuri (cîte 15 ochiuri la o margine) şi au mai rămas 110 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 62 cm. iar pe andreaua a doua (de rezervă) vor rămîne 68 ochiuri.

Gulerul: Montăm 120 ochiuri şi tricotăm în „punct de semielastic” 10 cm în înălţime. de 10 ori cîte 3 ochiuri.Mîneca: Montăm 60 ochiuri şi tricotăm drept. Avem 102 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd tot la al 2-lea rînd. capătul fentei pe dos şi nasturii. scăzînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă şi pe dos ochiurile lucrate pe dos. astfel: o dată îl lucrăm din spate. de 6 ori cîte 4 ochiuri şi încheiem ultimele 18 ochiuri într-un singur rînd. dublînd tot al 6-lea ochi. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. o dată din faţă. crescînd la ambele margini cîte 1 ochi la 2 1/2cm. Coasem de mînă gulerul. de 2 ori cîte 7 ochiuri. de 16 ori cîte 1 ochi. Încheiem toate ochiurile într-un singur rînd. Am crescut în total 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la fiecare margine). 550 . Avem 70 ochiuri cu care continuăm a tricota 40 cm înălţime cu modelul III. în „punct de semielastic”. În rîndul următor creştem 10 ochiuri. o manşetă de 8 cm înălţime.

lucrăm ochiul 1 pe faţă. Furnituri: Circa 650 g lînă maron. Mărimea: Lărgimea peste piept circa 96 cm. 20 g lînă verde. III. 67 Acest pulover din lînă maron se lucrează într-un punct original şi foarte uşor de executat. introducem andreaua între ochiul 3 şi 4 şi ridicăm 1 ochi pe faţă. lucrăm ochiul 2 pe faţă. II. Manşetele şi elasticul de jos se tricotează în „punct de semielastic”. adică ochiul care în rîndul precedent a fost ridicat şi ochiul pe faţă.Pulover bărbătesc cu guler şal şi plastron – Model nr. Măsura: 25 ochiuri şi 37 rînduri = 10 cm din modelul III. Rîndul 2: (pe dosul lucrului) lucrăm tot cîte 2 ochiuri împreună pe dos. Restul cu următorul model: Rîndul 1: (pe faţa lucrului) introducem andreaua între ochiul 1 şi 2 şi ridicăm 1 ochi pe faţă. 2½.d. 551 . lungimea puloverului 65 cm. introducem andreaua între ochiul 2 şi 3 şi ridicăm 1 ochi pe faţă. Rîndul 3: Repetăm de la rîndul 1. lucrăm ochiul 3 pe faţă ş. andrele nr. Model: I. Se poate îmbrăca la sport şi la lucru.m.a. Plastronul se lucrează în „punct leneş” toate rîndurile pe faţă.

urmează 2 cm cu lînă verde şi din nou 3 cm cu lînă maron. o dată din faţă. pentru fiecare umăr: o dată 3 ochiuri şi de 3 ori cîte 6 ochiuri. avînd grijă de a menţine permanent acest plus de 4 ochiuri. Umărul: În acest punct începem să formăm linia umărului. Avem 60 ochiuri cu care continuăm să tricotăm 40 552 . începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare. Astfel am împărţit lucrul în două părţi. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 10 ori cîte 1 ochi. scăzînd după indicaţiile date pentru spate. inversat. 3 cm în înălţime. începem să formăm răscroiala plastronului încheind într-un singur rînd 58 ochiuri de la mijlocul feţei. în „punct de semielastic”. Avem 120 ochiuri cu care vom tricota drept 33 cm în înălţime cu modelul III.Spatele: Montăm 110 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor. 2½ şi tricotăm drept. de 2 ori cîte 5 ochiuri. dublînd tot al 5-lea ochi. În rîndul următor creştem 10 ochiuri adică tot al 11-lea ochi îl lucrăm dublat. o dată îl lucrăm din spate. Prima parte o tricotăm drept la ambele margini pînă la înălţimea de 62 cm. Faţa: Montăm 114 ochiuri (cu 4 ochiuri mai mult decît la spate) şi executăm lucrătura întocmai ca şi la spate. 2½ şi tricotăm drept. În total am scăzut 42 ochiuri (cîte 21 ochiuri pe fiecare umăr). urmează 2 cm cu lînă verde şi din nou 3 cm cu lînă maron. în „punct de semielastic”. Răscroiala plastronului: La înălţimea totală de 47 cm. Mîneca: Montăm 50 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. Încheiem într-un singur rînd cele 54 ochiuri rămase la mijlocul spatelui. Tricotăm partea a doua la fel. În rîndul următor creştem 10 ochiuri. În total am scăzut 24 ochiuri (cîte 12 ochiuri la fiecare margine) şi au mai rămas 96 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 62 cm. Răscroiala mînecii: Cînd lucrul măsoară o înălţime totală de 41 cm. 3 cm în înălţime.

1959.cm în înălţime cu modelul III. Cornelia Both şi Martha Recht. Călcăm aburit foarte uşor pe dosul lucrului şi încheiem prin cusături de mînă. 2½ şi tricotăm drept. încheind toate ochiurile într-un singur rînd. în „punct leneş”. iar ultimele 8 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. de 6 ori cîte 4 ochiuri. Petrecem plastronul parte peste parte şi îl coasem cap în cap cu marginile răscroielii. Tehnică. crescînd la ambele margini cîte 1 ochi la 2½ cm. o bucată de 60 cm înălţime. Avem 92 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. 553 . de 16 ori cîte 1 ochi. Plastronul: Montăm 58 ochiuri din lînă maron pe andrele nr. Ed. de 10 ori cîte 3 ochiuri. Am crescut în total 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la o margine). scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. Răsfrîngem plastronul pentru a forma un mic guler şal. “Tricotaje de mînă”.

6 (pe dosul lucrului): acoperit. Rîndul 2. 554 . Se poatre îmbrăca atît la lucru. Mărimea: Lărgimea peste piept circa 100 cm. Rîndul 9: repetăm de la rîndul 1. Model: I. II. 3. Furnituri: Circa 600 g lînă maron. 20 g lînă galbenă. 68 Pulover maron cu garnitură din fire de lînă verde şi galbenă. andrele nr. 5 (pe faţa lucrului): * 15 ochiuri pe faţă. Rîndul 8: acoperit. * repetăm de la *. 1 jeteu. 1 ochi pe dos. lungimea puloverului 59 cm. 2 ochiuri împreună pe dos. * repetăm de la *. Rîndul 7: * 15 ochiuri pe faţă. Elasticul din talie şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. 4. trasate vertical. 2½ şi 5 andrele de ciorapi.Pulover bărbătesc cu garnitură din fire colorate – Model nr. 3 ochiuri pe dos. 20 g lînă verde. Măsura: 30 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. Restul cu modelul următor: Rîndul 1. cît şi la sporturile de iarnă.

Continuăm cu modelul II drept pînă la înălţimea totală de 36 cm. de 12 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 4 ochiuri. de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 8 ori cîte 7 ochiuri. În total am scăzut 86 ochiuri (cîte 43 ochiuri pe un umăr). Faţa: Montăm 152 ochiuri şi tricotăm la fel ca pentru la spate (avînd tot timpul 4 ochiuri în plus faţă de partea din spate) pînă la răscroiala gîtului. 555 . de 48 ori cîte 1 ochi. 2½ şi lucrăm o manşetă de 8 cm înălţime. pe care o vom începe la 52 cm înălţime totală. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 2 cm. Restul de 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. începem să formăm linia umărului scăzînd: o dată 2 ochiuri.Spatele: Montăm 148 ochiuri şi tricotăm drept 8 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Lucrăm prima parte scăzînd la începutul rîndurilor. Continuăm la fel lucrul pe andreaua următoare. La înălţimea totală de 56 cm. însă inversat. Răscroiala mînecii: În acest punct începem răscroiala mînecii. În total am crescut 40 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Rămîn 42 ochiuri cu care continuăm drept pe această linie. Umărul: Aici începem să formăm linia umărului scăzînd. de 2 ori cîte 6 ochiuri şi de 4 ori cîte 7 ochiuri. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 7 ochiuri. Am împărţit astfel lucrul în două părţi (a 56 ochiuri). Avem 118 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor rumătoare: de 2 ori cîte 8 ochiuri. de 2 ori cîte 3 ochiuri. În continuare tricotăm 40 cm în înălţime cu modelul II. Avem 122 ochiuri cu care tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 56 cm. Mîneca: Montăm 78 ochiuri pe andrele nr. În total am scăzut 14 ochiuri. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. În acest punct scădem 14 ochiuri într-un singur rînd la mijlocul feţei. pe linia răscroielii gîtului: o dată 4 ochiuri. în „punct de semielastic”. Rămîn 36 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le scădem acum într-un singur rînd. Am scăzut în total 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine). la începutul rîndurilor următoare.

Încheiem într-un singur rînd scăzînd pe dos ochiurile lucrate pe dos. Pe linia răscroielii gîtului ridicăm ochiurile corespunzătoare pe 4 andrele groase de ciorapi şi tricotăm în „punct de semielastic” un guler de 8 cm înălţime. “Tricotaje de mînă”. Cornelia Both şi Martha Recht.După ce am călcat aburit părţile tricotate cu modelul II. Călcăm din nou şi încheiem la maşină. 556 . trasăm prin jeteuri cîte 1 şiret răsucit din 4 fire lînă galbenă şi 4 fire de lînă verde. Tehnică. Ed. şi pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. 1959.

cît şi altor cerinţe. 69 Acest pulover simplu şi călduros. tricotat din lînă albă cu firul potrivit de gros. andrele nr. Mărimea: Lărgimea peste piept circa 106 cm. Model: 557 . Furnituri: Circa 800 g lînă. corespunde atît sporturilor de iarnă. 2 1/2 şi 3. 5 andrele de ciorapi.Pulover sport bărbătesc călduros – Model nr.

Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoatre scădem la fiecare margine a lucrului: 3.I. Continuăm la fel lucrul cu cele 50 ochiuri de pe andreaua următoare. cîte 50 ochiuri pe fiecare andrea. Spatele: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. În ultimul rînd creştem 20 ochiuri. Măsura: 28 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Avem 130 ochiuri. 3 şi modelul din schemă. elasticul din talie şi gulerul se tricotează în „punct de semielastic”. o dată din spate. Restul vom tricota cu modelul din schemă. 558 . pe această linie. pînă la înălţimea totală de 39 cm. scăzînd la mijlocul spatelui 30 ochiuri într-un singur rînd. de 3 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 7 ochiuri. Manşetele. Avem 150 ochiuri. adică tot al 7-lea ochi îl lucrăm dublat: o dată din faţă. Continuăm cu 50 ochiuri pe prima andrea. II. începem răscroiala gîtului. Lucrăm în continuare drept cu andrele nr. plus cîte 1 ochi la fiecare margine. La înălţimea de 23 cm de la începutul răscroielii mînecii formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor. pe linia răscroielii gîtului. 2. În total am scăzut 20 ochiuri (cîte 10 ochiuri la o margine). 2½ şi tricotăm 8 cm în înălţime în „punct de semielastic”. Avem 32 ochiuri. scăzînd la începutul fiecărui rînd. Umărul şi răscroiala gîtului: La înălţimea de 22 cm de la începutul răscroielii mînecilor. Astfel am împărţit lucrul pe două andrele. 2 ochiuri şi apoi de 3 ori cîte 1 ochi. de 6 ori cîte 3 ochiuri.

Încheiem întrun singur rînd luînd pe faţă ochiurile lucrate pe faţă. Lucrăm fiecare parte separat. Mîneca: Montăm 62 ochiuri pe andrele nr. astfel încît să obţinem 118 ochiuri în total. în continuare. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 4 ochiuri. Am împărţit astfel lucrul în două părţi. însă inversat. În ultimul rînd creştem 10 ochiuri (tot la al 6-lea ochi îl lucrăm dublat). scăzînd de 3 ori cîte 6 ochiuri şi de 2 ori cîte 7 ochiuri. de 50 ori cîte 1 ochi. începem răscroiala gîtului. scăzînd 26 ochiuri la mijlocul feţei. la începutul rîndurilor următoare. Rămîn 22 ochiuri pe care le încheiem într-un singur rînd. de 10 ori cîte 1 ochi. Continuăm lucrul la fel pe andreaua următoare. 2½ şi tricotăm drept 7 cm în „punct de semielastic”. 559 . Călcăm aburit şi încheiem prin cusătură de mînă. şi pe dos ochiurile lucrate pe dos.Faţa: Tricotăm la fel ca la spate. De jur împrejurul răscroielii gîtului ridicăm. creştem la fiecare margine a lucrului. cu singura deosebire că la 18 cm înălţime de la începutul răscroielii mînecii. iar la înălţimea de 23 cm de la începutul răscroielii mînecii. pe 5 andrele groase de ciorapi. formăm linia umărului. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm (de 13 ori). Continuăm 38 cm cu andrele nr. După dorinţă. îndoim gulerul înăuntru sau în afară. La înălţimea totală de 46 cm. 3 şi modelul II. Avem 98 ochiuri. scăzînd pe linia răscroielii gîtului. de 7 ori cîte 2 ochiuri şi de 6 ori cîte 1 ochi. la începutul rîndurilor. Începem să formăm ovalul mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoarelor două rînduri cîte 9 ochiuri şi. 120 ochiuri şi tricotăm 16 cm în „punct de semielastic”.

70 Aplicînd într-o altă variantă modelul cunoscut sub denumirea de „şarpe” sau „torsadă”. Rîndul 1: (pe faţa lucrului) 2 ochiuri pe dos. Rîndul 4: acoperit. 560 . 2 ochiuri pe dos. lungimea vestei 63 cm. Mijlocul feţei se lucrează cu modelul următor: Pentru executarea acestui model sînt necesare 22 ochiuri. Model: I. Repetăm o dată de la *. Furnituri: Circa 300 g lînă. lucrăm pe faţă ochiurile următoare (3 şi 4). II. în „punct de elastic” şi în „punct leneş”. Repetăm o dată de la *. Lucrăm pe faţă următoarele 2 ochiuri (7 şi şi apoi lucrăm pe faţă ochiurile (5 şi 6) lăsate pe andreaua de rezervă. se poate obţine o vestă frumoasă şi practică. următoarele 2 ochiuri (5 şi 6) le ridicăm pe o andrea şi le lăsăm în spatele lucrului. *8 ochiuri pe faţă. ochiuri pe dos. andrele nr. Rîndul 5: repetăm de la rîndul 1. Rîndul 3: 2 ochiuri pe dos.Vestă bărbătească cu garnitură – Model nr. Totul se lucrează în „punct de jerseu”. 2 şi 2½. Mărimea: Lărgimea peste piept aproximativ 98 cm. * 2 ochiuri ridicate nelucrate şi lăsate în faţa lucrului pe o andrea de rezervă. Rîndul 2: acoperit. apoi tot pe faţă cele 2 ochiuri de pe andreaua de rezervă.

Continuăm lucrul pe andrele nr. iar restul spatelui (100 ochiuri). Continuăm lucrul pe prima andrea tricotînd 20 cm în înălţime în „punct de jerseu” şi jumătate din modelul II (11 ochiuri). avînd la mijloc 22 ochiuri cu modelul II. 3. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de elastic”. Rămîn la mijlocul spatelui 40 ochiuri pe care le scădem într-un singur rînd. la marginea exterioară a lucrului tricotăm mereu 10 ochiuri în „punct leneş”. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm (de 8 ori). iar restul de 100 ochiuri de la mijlocul rîndului le vom lucra în „punct de jerseu”. În următoarele 10 rînduri vom lucra astfel: primele şi ultimele 23 ochiuri de pe andrea (total 46 ochiuri) le vom lucra în „punct leneş”. scăzînd cîte 1 ochi la 1 cm astfel: la marginea interioară a feţei lucrăm 11 ochiuri cu modelul II. în punct de jerseu”. scădem la fiecare margine astfel: 4. 2. Avem 120 ochiuri cu care continuăm să tricotăm drept 25 cm. Avem 120 ochiuri cu care continuăm lucrul drept. o bucată de 23 cm în înălţime. Continuăm pe andrele nr. Umărul: Începem să formăm linia umărului scăzînd la începutul rîndurilor. Avem 120 ochiuri pe care le împărţim pe 2 andrele. urmează 22 ochiuri cu modelul II şi în continuare 54 ochiuri în „punct de jerseu”. Începînd din rîndulal 11-lea scădem la fiecare margine a lucrului astfel: 4. Avem 146 ochiuri. în total 80 ochiuri scăzute pe ambii umeri. 2. 561 . în „punct de jerseu”. În total creştem 16 ochiuri. 1 ochiuri la începutul rîndurilor. în „punct de jerseu” şi modelul II. Faţa: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. În total am scăzut 26 ochiuri. 5 cm în înălţime. În următoarele 10 rînduri vom lucra astfel: primele şi ultimele 23 ochiuri de pe andrea le vom lucra în „punct leneş”. astfel: lucrăm 54 ochiuri în „punct de jerseu”. crescînd la fiecare margine. 2½ o bucată de 23 cm înălţime. 1 ochiuri. cîte 60 ochiuri pe o andrea. scăzînd astfel 1 ochi. În total am scăzut 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la fiecare margine). 2½ în „punct de jerseu”. avînd grijă ca la mijlocul feţei să introducem în lucru modelul II. iar următoarele 2 ochiuri în „punct de jerseu” le lucrăm împreună pe faţă. avînd grijă ca primele 10 şi ultimele 10 ochiuri de pe andrea să le lucrăm în „punct leneş”. Începînd din rîndul al 11-lea. de 20 ori cîte 4 ochiuri. 3. 2 şi tricotăm 10 cm în înălţime în „punct de elastic”. la începutul rîndurilor. pe această linie. 3. Avem 146 ochiuri. avînd grijă ca primele şi ultimele 10 ochiuri de pe andrea să le lucrăm în „punct leneş”. Spatele: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. în „punct de jerseu”. În total creştem 16 ochiuri. cîte 1 ochi la 3 cm (de 8 ori).Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul I.

pe această linie. Continuăm la el lucrul pe andreaua următoare. la începutul rîndului. crescînd cîte 1 ochi numai întro parte pînă cînd avem 10 ochiuri. iar bentiţa din jurul gîtului o coasem invizibil cu mîna. o bucată de lungimea corespunzătoare răscroielii gîtului şi încheiem scăzînd cîte 1 ochi la fiecare rînd (pe aceeaşi parte pe care iniţial am crescut) pînă cînd terminăm ochiurile. Tehnică. în „punct leneş”. Bentiţa de la gît: Montăm pe o andrea de ciorapi 1 ochi şi tricotăm în „punct leneş”. Călcăm aburit. 1959. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed. scăzînd de 10 ori cîte 4 ochiuri. cap în cap cu răscroiala gîtului. “Tricotaje de mînă”. 562 . însă inversat. încheiem la maşină.Începem a forma linia umărului. Tricotăm cu aceste 10 ochiuri.

2½. 3 cu modelul II (ochiul 563 . Aceste 2 rînduri se repetă. Restul se tricotează astfel: Rîndul 1: 6 ochiuri pe faţă. atît pe faţa. Furnituri: Circa 500 g lînă de grosime mijlocie. Model: I. şi 4 nasturi. Ochiul tricotat de 2 ori se socoteşte drept 1 ochi la numărătoare. următoarele 2 ochiuri se tricotează împreună pe dos. Continuăm cu andrele nr. Spatele: Începem cu 127 ochiuri pe andrele nr. Mărimea: Lungimea vestei încheiată la nasturi circa 106 cm. o dată luîndu-l din faţă. cît şi pe dosul lucrului. Rîndul 2: 6 ochiuri pe dos. Andrele nr. 2½ şi 3. 71 Această vestă este frumoasă şi practică. Măsura: 26 ochiuri şi 40 rînduri = 10 cm din modelul II. Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos. Urmează 6 ochiuri pe faţă. Tricotăm 3 cm cu modelul I. cu un model în dungi şi buzunare tăiate. sau subţire luată în două. încheiată la două rînduri de nasturi – Model nr. Tivurile interioare se lucrează în „punct de jerseu”. * următorul ochi se tricotează pe faţă de 2 ori. lungimea la mijlocul spatelui 60 cm (circumferinţa pieptului 96 – 98 cm). II.Vestă cu mîneci. Repetăm de la *. o dată din spatele andrelei.

Continuăm cu andrele nr. drept înainte. din 5 ochiuri facem a doua butonieră. 564 . de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. Pe alte andrele începem 36 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului. la cîte 2 cm. şi lăsăm de o parte.începător şi cel care sfîrşeşte rîndul nu intră în model). din 5 ochiuri facem o butonieră. creştem aici. încheiem la mijlocul rîndului 11 ochiuri. tricotăm la începutul rîndului 14 ochiuri. de 5 ori cîte 1 ochi. Umărul: Cînd spatele are 59 cm de la marginea de jos. tricotăm 21 ochiuri. Buzunarul: La 10 cm de la tiv. Răscroiala mînecii: La 38 cm măsuraţi de la marginea de jos scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. Cînd răscroiala mînecii ete de 11 cm. Partea stîngă a feţei: Începem cu 90 ochiuri pe andrele nr. Tricotăm la ambele margini. La 4 cm de la tiv formăm prima pereche de butoniere. la 63 cm măsuraţi de la marginea de jos. Creştem la ambele margini ale lucrului. pînă la 19 cm. cîte 3 ochiuri pînă la sfîrşit. Tricotăm 3 cm cu modelul I. cu modelul II. cît şi pe dosul lucrului. atît pe faţa. luăm 34 ochiuri pe o andrea de rezervă şi tricotăm restul de 42 ochiuri. în aceeaşi împărţire cu ochiurile buzunarului de pe andreaua de rezervă. Continuăm faţa şi în locul ochiurilor buzunarului lăsate pe andreaua de rezervă. Urmează 1 rînd de ochiuri pe dos. scădem la cîte 2 rînduri. Răscroiala gîtului: Între timp. A doua pereche de butoniere vine la 11 cm deasupra primei perechi. şi începînd de aici la ambele margini. După ochiul care începe rîndul. la începutul rîndurilor. Lăsăm lucrul de o parte. Vor fi 115 ochiuri. Rămîn 105 ochiuri. tricotăm ochiurile căptuşelii. de 5 ori cîte 1 ochi. La începutul ultimelor 2 rînduri scădem cîte 1 ochi. Vor fi 137 ochiuri. pînă se termină toate ochiurile. La marginea interioară. Tricotăm 6 ochiuri de la începutul rîndului. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. tricotăm cu modelul II. la cîte 6 cm. 2½. 3. Sfîrşim cu un rînd fără soţ. Ochiurile buzunarului rămîn mai departe pe andreaua de rezervă. Tricotăm 9 cm. măsuraţi vertical. la gît. scădem la începutul rîndurilor următoare de 6 ori cîte 4 ochiuri şi cîte 3 ochiuri. pe faţa lucrului.

Mîneca dreaptă: Începem 75 ochiuri pe andrele nr. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 7 ori cîte 1 ochi. la 20 cm măsuraţi de la marginea de jos. de 18 ori cîte 1 ochi. Încheiem. 2½. la cîte 2 rînduri. la cîte 2½ cm. 2½ şi anume: de la tivul îndoit pînă la mijlocul răscroielii gîtului circa 180 ochiuri. şi începînd de aici la cîte 1½ cm. de 10 ori cîte cîte 2 ochiuri. 565 . Vor fi 111 ochiuri. Călcăm bucăţile tricotate şi le montăm. Răscroiala mînecii: La 38 cm măsuraţi de la marginea de jos. o dată 7 ochiuri. 3. Rămîn 21 ochiuri. la începutul rîndului următor 8 ochiuri. coasem nasturii. La marginea de jos a răscroielii gîtului facem un mic colţ în tiv. la cîte 2 rînduri. Ridicăm şi la partea stîngă a feţei ochiurile în acelaşi fel. şi începînd de aici la cîte 6 cm de 3 ori cîte 1 ochi. scădem la marginea exterioară. Împreunăm cele două şuviţe cu o cusătură la mijlocul spatelui şi le coasem pe dinăuntru. de 6 ori cîte 2 ochiuri. Continuăm cu modelul II cu andrele nr. Creştem la ambele laturi ale mînecii.Răscroiala gîtului: Cînd marginea interioară are 19 cm de la marginea de jos. Cînd mîneca are 48 cm de la marginea de jos. Fixăm cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor. de 7 ori cîte 1 ochi. Încheiem. scădem în rîndurile următoare. Umărul: La 59 măsuraţi de jos scădem la marginea exterioară. de 34 ori cîte 1 ochi. scădem aici. cîte 4 ochiuri pînă se termină toate ochiurile. de 25 ori cîte 1 ochi şi mereu la cîte 6 rînduri. Între timp creştem la marginea dreaptă (cea exterioară). de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 2 ori cîte 4 ochiuri. La marginea interioară a feţei drepte ridicăm ochiurile pe andrele nr. o dată 3 ochiuri. pe urmă. aici. Tricotăm în „punct de elastic” un tiv la fel ca la spatele şi la faţa vestei. Festonăm butonierele. creştem. şi începînd de aici mereu la cîte 4 rînduri. Partea dreaptă a feţei: Se lucrează invers şi fără butoniere. Tricotăm un tiv la fel şi la buzunare. la începutul rîndurilor. măsuraţi vertical. Tricotăm 2 cm cu modelul I. Îndoim tivurile de jos şi le coasem pe dinăuntru. tricotăm şi aici 2 cm de tiv. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. de 14 ori cîte 1 ochi.

566 . 1959.“Tricotaje de mînă”. Cornelia Bith şi Martha Recht. Ed. Tehnică.

această vestă se lucrează din lînă maron. lungimea vestei 62 cm. Model: I. În faţă are două părţi încrucişate una peste alta. 9 ochiuri pe dos. Repetăm de la *. Rîndul 17 şi 19: 8 ochiuri pe dos. 7 ochiuri pe dos. Benţile de la răscroiala mînecilor şi banta care bordează feţele se lucrează în „punct leneş”. Rîndul 2 şi toate rîndurile pe dosul lucrului: se lucrează acoperit.Vestă bărbătească petrecută – Model nr. 9 ochiuri pe dos. Rîndul 5 şi 7: 3 ochiuri pe dos. 3 nasturi. Mărimea: Lărgimea peste piept 100 cm. andrele nr. Repetăm de la *. 72 Practică şi elegantă. 2 şi 2½. Repetăm de la *. * 1 ochi pe faţă. Centura din talie se lucrează în „punct de elastic”. II. cu următorul model: Rîndul 1 (pe faţa lucrului): 4 ochiuri pe dos * 1 ochi pe faţă. III. Repetăm de la *. Rîndul 9 şi 11: la fel ca rîndul 1 şi 3. 567 . Rîndul 13 şi 15: 9 ochiuri pe dos. 7 ochiuri pe dos. Furnituri: Circa 300 g lînă de grosime mijlocie. * 3 ochiuri pe faţă. Spatele şi faţa se lucrează la fel. * 3 ochiuri pe faţă. Rîndul 3: ca rîndul 1.

o bantă de 10 cm înălţime.Rîndul 21 şi 23: se lucrează la fel ca rîndul 13 şi 15. Împărţim apoi ochiurile pe două andrele. Avem 106 ochiuri cu care continuăm drept încă 22 cm în înălţime. Continuăm pe andrele nr. vom scădea cîte 1 ochi la 0. 568 . Total creştem 16 ochiuri. Avem 146 ochiuri. Continuăm lucrul pe cealaltă andrea în acelaşi fel. Pe această linie (a subraţului) vom creşte mereu cîte 1 ochi la 3 cm. 2½ o bucată de 24 cm înălţime. Răscroiala mînecii: Începem să scădem astfel: în rîndul 1 scădem cîte 12 ochiuri la fiecare margine. Repetăm de la rîndul 1. iar în rîndurile următoare scădem de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. Umărul: Începem să scădem linia umărului astfel: de 6 ori cîte 6 ochiuri şi încheiem. începînd de la terminarea elasticului şi pînă la răscroiala mînecii. 2 şi lucrăm în „punct de elastic”. La marginea interioară a feţei. Am scăzut în total 40 ochiuri (cîte 20 ochiuri la o margine). cîte 53 ochiuri pe o andrea. de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 5 ori cîte 1 ochi. 2½ cu modelul III şi tricotăm 8 cm în înălţime. Continuăm cu andrele nr. pe diagonala A – B. crescînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm (de 8 ori). cu modelul III. însă inversat.65 m (începînd din punctul A). Spatele: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. o bantă de 10 cm înălţime. Partea dreaptă a feţei: Montăm 130 ochiuri pe andrele nr. Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul III. 2 şi tricotăm în „punct de elastic”. crescînd cîte 1 ochi la 3 cm pe linia subraţului. Continuăm lucrul pe prima andrea scăzînd la marginea interioară a lucrului.

Umărul: Formăm linia umărului scăzînd cîte 8 ochiuri la începutul fiecărui rînd pe dosul lucrului. în lungimea pe care o măsoară vesta de jur-îmrejurul feţelor şi răscroielii gîtului. apoi de două ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Banta din faţă: O lucrăm tot pe 10 ochiuri. 569 . la marginea exterioară. Coasem banta prin cusături de mînă de jur-împrejurul acestei linii.Răscroiala mînecii: La înălţimea de 24 cm de la terminarea elasticului. Continuăm apoi drept pe această linie încă 24 cm (pe diagonala A – B continuăm a scădea mereu cîte 1 ochi la 0. Benţile de la răscroiala mînecii: Montăm 10 ochiuri pe andrele de ciorapi şi lucrăm în „punct leneş” două beţi de lungimea răscroielii mînecilor.65 cm). începem să scădem răscroiala mînecii astfel: în rîndul întîi scădem 12 ochiuri. Călcăm aburit şi încheiem la maşină. Partea stîngă a feţei o executăm la fel. formăm 3 butoniere la distanţă de 3 cm între ele. în „punct lenş”. Partea dreaptă a feţei se va prinde de elasticul din talie pe dedesubt cu o cheotoare. Le încheiem şi le coasem de mînă. inversat. cap în cap cu bordura vestei. În total scădem 20 ochiuri. cu singura deosebire că începînd din al doilea rînd al elasticului şi pînă în punctul A. cap în cap cu marginea răscroielii.

5. Rîndul 1 (pe dosul lucrului): toate ochiurile pe dos. Mărimea: Lungimea jachetei 44 cm. Rîndul 12: 7 ochiuri pe faţă. andrele nr. mutînd fluturaşii cu 5 ochiuri spre stînga. Repetăm de la *. 7.Jachetă pentru băiat de 7 ani – Model nr. 10: * 5 ochiuri pe faţă. 9. Rîndul 13: repetăm de la rîndul 1. 9 ochiuri pe faţă *. 2½. Model: I. Punctul întrebuinţat aici şi cunoscut de noi sub denumirea de „fluturaş”. Restul jachetei îl tricotăm cu modelul următor: executarea acetui model cunoscut sub denumirea de „fluturaş” necesită un număr de ochiuri divizibil cu 5. Furnituri: Circa 400 g lînă galbenă. 8. 4. 570 . 30 g lînă maron. II. Rîndul 3. Clapele buzunarelor şi banta care bordează marginile jachetei se tricotează în „punct leneş”. îi dă un aer vesel şi copilăresc. cît şi pentru băieţi. Rîndul 2. 6. lucrată din lînă galbenă. chiar şi cele care înd rîndul precedent au fost ridicate. Repertăm de la *. 73 Această jachetă încheiată la două rînduri de nasturi. 6 nasturi. 5 ochiuri ridicate nelucrate cu firul trecut prin faţă. cu marginile bordate de o garnitură maron. 11: se lucrează toate ochiurile pe dos. * apoi ochiul al 8-lea îl ridicăm pe dedesubtul celor 5 fire trasate şi îl aducem prin faţa lor strîngîndu-le în mănunchi. plus cîte 1 ochi la fiecare margine. După aceea. lucrăm acest al 8-lea ochi pe faţă. se potriveşte atît pentru fetiţe.

571 . Am scăzut în total 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la fiecare margine) şi au mai rămas 94 ochiuri cu care lucrăm drept. În continuare tricotăm drept 23 cm în înălţime cu lînă galbenă şi modelul II. apoi lucrăm ultimele 18 ochiuri de pe andrea. vom forma buzunarul astfel: lucrăm primele 30 ochiuri (pe faţa lucrului). Umărul: La înălţimea totală de 42 cm începem să formăm linia umărului. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 26 cm începem răscroiala mînecii scăzînd la începutul rîndurilor următoare. vom monta pe andrea alte 2 ochiuri (4 ochiuri pentru ambele butoniere) şi continuăm lucrul. în „punct de jerseu”. Spatele: Montăm 120 ochiuri de lînă maron şi tricotăm drept. Continuăm cu lînă galbenă şi modelul II încă 1 cm înălţime şi formăm 2 butoniere în acelaşi rînd astfel: tricotăm 2 ochiuri. scăzînd pentru fiecare umăr de 5 ori cîte 6 ochiuri. Continuăm lucrul drept pînă la înălţimea de 8 cm. În total vom forma 3 perechi de butoniere la înălţime de 11 cm între ele (vertical). ridicăm următoarele 20 ochiuri pe o andrea de rezervă şi le lăsăm în faţa lucrului. în „punct leneş” 3 cm în înălţime. în total 60 ochiuri (cîte 30 ochiuri pe un umăr). Pe altă andrea lucrăm altă bucată de 5 cm înălţime. tricotăm în continuare 10 ochiuri şi formăm a 2-a butonieră din 2 ochiuri. următoarele 2 ochiuri le scădem formînd prima butonieră. Pe o andrea de rezervă montăm 20 ochiuri din lînă galbenă şi lucrăm. Lăsăm ochiurile pe andrea fără a le încheia. Acestea vor forma căptuşeala buzunarelor. Cînd lucrul are 8 cm înălţime totală.Măsura: 30 ochiuri şi 45 rînduri = 10 cm din modelul II. în continuarea primelor 30 ochiuri lucrate adăugăm una din andrelele de rezervă cu 20 ochiuri lucrate anterior (bucata pentru căptuşeala buzunarelor) şi le lucrăm şi pe acestea în continuarea primelor 30 ochiuri. iar cele 34 ochiuri rămase la mijlocul spatelui le încheiem într-un singur rînd. Partea dreaptă a feţei: Montăm 68 ochiuri de lînă maron şi tricotăm drept 3 cm în înălţime în „punct leneş”. de 2 ori cîte 7 ochiuri. de 2 ori cîte 2 ochiuri şi de 8 ori cîte 1 ochi. o bucată de 5 cm înălţime. În rîndul următor (de întors) în locul celor 2 ochiuri scăzute pentru fiecare butonieră.

coasem căptuşeala buzunarelor şi clapele şi încheiem la maşină. Pe 8 ochiuri din lînă maron tricotăm în „punct leneş” o bentiţă de circa 90 cm. cele 20 ochiuri lăsate pe andreaua de rezervă. scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 6 ochiuri. “Tricotaje de mînă”. crescînd la fiecare margine a lucrului cîte 1 ochi la 2 cm. Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 26 cm începem răscroiala mînecii. În total am scăzut 13 ochiuri şi au mai rămas 55 ochiuri cu care vom tricota drept pe această linie. pînă la înălţimea de 42 cm. de 2 ori cîte 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 5 ochiuri. Tehnică. 572 . de 42 ori cîte 1 ochi. Executăm la fel partea stîngă a feţei. Ed. Clapa buzunarului: Lucrăm drept 2 cm în înălţime. Continuăm cu lînă galbenă şi modelul II şi tricotăm 26 cm în înălţime. iar la marginea interioară a feţei vom scădea.Continuăm drept cu modelul II. în „punct leneş”. 1959. pe care o coasem de mînă împrejurul feţelor şi gîtului. scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie. scăzînd de 5 ori cîte 6 ochiuri. inversat şi fără butoniere. Umărul: Începem să formăm linia umărului. cu lînă maron. Avem 90 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. Mîneca: Montăm 64 ochiuri cu lînă maron şi tricotăm în „punct de semielastic” o manşetă de 5 cm înălţime. Coasem 6 nasturi. Restul de 8 ochiuri le încheiem într-un singur rînd. În total am crescut 26 ochiuri (cîte 13 ochiuri la o margine). Călcăm aburit. o dată 7 ochiuri. (concomitent cu începutul răscroielii mînecii) cîte 1 ochi la 3 rînduri (de 25 ori). formînd clapa buzunarului. o dată 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. În total am scăzut 82 ochiuri (cîte 41 ochiuri la fiecare margine). Cornelia Both şi Martha Recht.

573 . lungimea la mijlocul spatelui. Benţile pentru nasturi şi butoniere. Model: I. firul este în dosul andrelei. 74 Acest cardigan frumos şi practic se tricotează într-un model pepit. fără bantă. cu benţi late. 2½ şi 5 nasturi. andrele nr. deasupra celor 2 ochiuri pe faţă din rîndul precedent. uni. Repetăm de la *. tricotăm 2 ochiuri pe dos. precum şi marginea buzunarului se lucrează în „punct de jerseu”. Restul se lucrează astfel: Rîndul 1 (închis): * 2 ochiuri pe faţă. Repetăm de la *. urmează 2 ochiuri pe faţă. 40 cm (pentru copii de 9 – 10 ani).Cardigan pentru băiat – Model nr. II. Rîndul 2 (închis): * ochiul ridicat în rîndul precedent se tricotează pe faţă. luîndu-l din spatele andrelei. Rîndul 3 (deschis): 1 ochi pe faţă. Repetăm de la *. * ridicăm 1 ochi ca în rîndul întîi. III. Mărimea: Lărgimea cardiganului încheiat la nasturi circa 82 cm. Elasticul din talie şi manşetele se tricotează în „punct de elastic”. ridicăm 1 ochi. Furnituri: Circa 220 g lînă de culoare închisă şi circa 150 g lînă de culoare deschisă.

La marginea interioară scădem la cîte 2 rînduri de 4 ori cîte 3 ochiuri şi de 4 ori cîte 2 ochiuri. Vor fi 104 ochiuri. la ambele margini. şi de aici la fiecare 1 cm. la cîte 2 rînduri. Răscroiala mînecii: La începutul rîndului următor scădem la marginea exterioară 7 ochiuri şi la cîte 2 rînduri. încheiem la mijlocul rîndului 8 ochiuri. scădem la marginea exterioară. Tricotăm 5 cm cu modelul I. Tricotăm 5 cm cu modelul I. cîte 4 ochiuri. cu lînă de culoare închisă. Umărul: Între timp. Cînd răscroiala mînecii este de 10 cm. şi de aici la cîte 2 cm. de 6 ori cîte 1 ochi. Aici. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm din modelul III. Răscroiala gîtului: Cînd spatele este de 40 cm măsuraţi de la marginea de jos. pînă se termină toate ochiurile. Rămîn 98 ochiuri. creştem de 6 ori cîte 1 ochi. măsuraţi vertical. Aceste 4 rînduri se repetă. de 3 ori cîte 1 ochi. creştem aici. Continuăm cu modelul III şi tricotăm 20 cm cu el. la 41 cm măsuraţi de la marginea de jos. Spatele: Începem cu 122 ochiuri în culoarea închisă. Faţa: Începem cu 60 ochiuri. 10 cm. Continuăm cu modelul III şi tricotăm 20 cm cu acesta. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi tricotăm cele două bucăţi separat. Această margine continuă drept înainte.Rîndul 4 (dechis): ca rîndul 2. Răscroiala mînecii: La începutul rîndurilor următoare scădem de 12 ori cîte 1 ochi. vertical. 574 . Continuăm drept înainte. pînă ce răscroiala mînecii măsoară.

de 24 ori cîte 1 ochi. Tricotăm 6 cm cu modelul I. Mîneca: Începem cu 62 ochiuri. de 6 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. de 15 ori cîte 1 ochi. tricotăm tot aceste 10 ochiuri pe dos. şi de aici la cîte 3 rînduri. Vor fi 92 ochiuri. restul rămîne pe andreaua stîngă. 575 . Umărul: Cînd lucrul are 41 cm de la marginea de jos. din 6 ochiuri facem o butonieră. ridicăm 1 ochi. tricotăm 4 ochiuri şi din 6 ochiuri facem o butonieră. * tricotăm 8 rînduri drept înainte. Încheiem. Continuăm cu lînă de culoare închisă. Îndoim banta şi prindem în ea cele două feţe şi răscroiala gîtului. la colţul de jos al celeilalte feţe. sfîrşim rîndul. le montăm. în total 5. Călcăm părţile tricotate. ci îl ridicăm. Încheiem. scădem la începutul rîndurilor următoare: de 2 ori cîte 6 ochiuri. Repetăm încă de 5 ori de la * pe urmă tricotăm drept înainte. pentru a obţine la spate rptunjirea benţii). cu lînă de culoare închisă. în acelaşi rînd cu începutul răscroielii mînecii. ridicăm 1 ochi. de 34 ori cîte 1 ochi. Celelalte perechi de butoniere. cu lînă de culoare închisă. În următorul rînd pe dos tricotăm 10 ochiuri. tricotăm 4 ochiuri şi din 6 ochiuri facem a doua butonieră apoi tricotăm 5 ochiuri. din următorul rînd pe faţă tricotăm 10 ochiuri. Tricotăm 5 ochiuri de la margine. Buzunarul: Începem cu 28 ochiuri cu modelul III şi tricotăm 7 cm. vin la distanţă de 5½ cm una de alta. cu modelul II. Cînd mîneca este de 34 cm măsuraţi de la marginea de jos. Ochiul al 16-lea (cel din mijloc) nu-l tricotăm pe faţa lucrului. formăm umărul.Răscroiala gîtului: Între timp. după montarea cardiganului. pe urmă continuăm cu modelul III şi creştem mereu la începutul şi la sfîrşitul rîndului al optulea. La 3 cm de la marginea de jos formăm prima pereche de butoniere. Banta: Începem 31 ochiuri şi tricotăm în „punct de jerseu”. atît. Cînd banta este atît de lungă încît ajunge de la marginea de jos a feţii pînă la umăr. începem şi răscroiala gîtului: scădem la marginea interioară. Buzunarul îl tivim în lăţime de 2 ochiuri şi îl coasem de faţa stîngă. Continuăm această margine drept înainte. întoarcem şi tricotăm pe faţă aceleaşi 10 ochiuri. scăzînd cîte 4 ochiuri. În următorul rînd pe dos lucrăm cu toate ochiurile (am tricotat cîte 2 rînduri prescurtate. pe urmă mai tricotăm 3 cm. ca banta să ajungă. În următorul rînd pe faţă tricotăm 15 ochiuri. întoarcem. Rămîn 16 ochiuri. De-a lungul acestor ochiuri ridicate vom îndoi banta. de 6 ori cîte 2 ochiuri. După 3 cm tricotăm pe faţa lucrului un rînd de ochiuri pe dos. tricotăm 4 ochiuri. luîndu-l din spatele andrelei.

1959. Cornelia Both şi Martha Recht. Tehnică. Ed.“Tricotaje de mînă”. 576 .

Restul se tricotează în „punct de jerseu”.Hăinuţă închisă cu fermoar – Model nr. 75 Hăinuţa dreaptă şi largă este potrivită atît pentru băieţi. Model: I. Creştem la ambele margini. II. Continuăm cu andrele nr. În locul ultimul rînd pe dos. Mărimea: Lărgimea hăinuţei circa 82 cm. cît şi pentru fetiţe. de 6 ori cîte 1 ochi. fără guler. III. andrele nr. Vor fi 128 ochiuri. Faţa este tricotată întrun model suedez şi se închide cu un fermoar care se poate deschide complet. Feţele se lucrează într-un model suedez după schema dată. 2. 20 – 30 g lînă albastru deschis. Măsura: 30 ochiuri şi 46 rînduri = 10 cm cu modelul III. Furnituri: Circa 400 g lînă brună. 45 cm (pentru copii de 5 – 6 ani). bordo şi galbenă. 577 . un fermoar care se poate deschide complet. tot în „punct de jerseu”. Tricotăm 3 cm în culoare brună. 2½. în „punct de jerseu”. 2 şi 2½. 32 ochiuri = 10 cm cu modelul II. la cîte 4 cm. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă (marginea tivului). Gulerul şi manşetele se lucrează în „punct de elastic”. Spatele: Începem cu 116 ochiuri pe andrele nr. lungimea la mijlocul spatelui.

Tricotăm la marginea interioară drept înainte. de 3 ori cîte 1 ochi. de 2 ori cîte 5 ochiuri şi 6 ochiuri. scădem la începutul rîndurilor următoare de 2 ori cîte 5 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. o dată 6 ochiuri. şi de aici la cîte 2 cm. Tricotăm drept înainte. la 45 cm de la tiv. scădem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 6 ochiuri şi de 10 ori cîte 5 ochiuri. În locul ultimului rînd pe dos. de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. tricotăm un rînd de ochiuri pe faţă. lîngă gît. Urmăm această margine drept înainte. 578 . La marginea interioară. pe urmă mai scădem la cîte 2 rînduri de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. măsuraţi vertical. Cînd răscroiala mînecii este de 9 cm.Răscroiala mînecii: Cînd avem 28 cm de la marginea de jos. pînă ce răscroiala mînecii este de 9 cm măsuraţi vertical. Răscroiala mînecii: După ce am tricotat 28 cm de la tiv. creştem la marginea exterioară. Răscroiala gîtului: Între timp. pînă se termină toate ochiurile. Rînduirea dungilor cu modelul suedez este arătată de numerotarea schemei. de 3 ori cîte 1 ochi. de 6 ori cîte 1 ochi. cîte 6 ochiuri. Umărul: Cînd spatele are 43 cm de la tiv. cînd marginea interioară este de 44 cm de la marginea de jos. scădem la cîte 2 rînduri. încheiem la mijlocul rîndului 12 ochiuri. la cea exterioară creştem la cîte 4 cm. Tricotăm cu modelul III. scădem la marginea exterioară. creştem aici. la cîte 2 rînduri. 6 ochiuri. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi continuăm cele două bucăţi separat. Rămîn 104 ochiuri. Aici. Umărul: Cînd faţa are 43 cm de la tiv. 2 cu lînă brună. Vor fi 110 ochiuri. scădem la cîte 2 rînduri. Răscroiala gîtului: Între timp. scădem la marginea exterioară. la ambele margini ale lucrului. şi de aici la cîte 2 cm. în rîndul următor. pînă se termină toate ochiurile. pe urmă continuăm cu modelul suedez. Rămîn 53 ochiuri. Vor fi 69 ochiuri. Faţa: Începem cu 63 ochiuri pe andrele nr.

atît de lungi cît marginea interioară a feţelor. 2 benţi în culoare brună. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile pe andrele nr. Cînd mîneca are 30 cm de la marginea de jos. de 8 ori cîte 2 ochiuri. Vor fi 92 ochiuri. Continuăm cu andrele nr. Mîneca: Începem cu 62 ochiuri. de 34 ori cîte 1 ochi. şi pe dos cele tricotate pe dos. pe andrele nr. Tricotăm 6 cm cu modelul I. 579 . la ambele margini ale lucrului. 2. Tricotăm. în „punct de jerseu”. Îndoim feţele în lăţime de 2 cm şi coasem fermoarul. scădem la începutul rîndurilor următoare. cu modelul III. în culoare brună. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 3 ochiuri. Încheiem.Cealaltă parte a feţei: Se tricotează în sens opus. Călcăm puternic părţile tricotate şi le asamblăm. Cu aceste benţi acoperim panglica de bumbac a fermoarului. de 2 ori cîte 6 ochiuri. 2 şi tricotăm 8 cm cu modelul I. Creştem la cîte 1½ cm. Încheiem pe faţă ochiurile tricotate pe faţă. începînd pe 5 ochiuri. Rămîn 16 ochiuri. cu lînă brună. 2½. de 15 ori cîte 1 ochi.

Ed. Cornelia Both şi Martha Recht. 580 .“Tricotaje de mînă”. Tehnică. 1959.

Rîndul 2: 2 ochiuri pe dos. andrele nr. Rîndul 3: Repetăm de la rîndul 1. Furnituri: Circa 300 g lînă gri. Necesită mai multe ochiuri decît alte modele. 1 ochi pe faţă *. 1 ochi pe faţă. Model: I. Restul. Mărimea: Pentru băiat de 8 – 9 ani. Modelul este identic pe ambele părţi ale lucrului. Măsura: 38 ochiuri şi 44 rînduri = 10 cm din modelul II. Vom avea grijă ca întotdeauna în rîndurile de întors ochiul care în rîndul anterior a fost lucrat pe faţă.Pulover pentru băiat de 8 ani Acest original pulover pentru băiat de 8 – 9 ani este foarte uşor de executat. Linia întrebuinţată poate fi gri sau bleumarin. II. Repetăm de la *. Repetăm de la *. 581 . 2½. cu următorul model: Rîndul 1: * 3 ochiuri pe dos. * 3 ochiuri pe dos. 1 ochi pe faţă. să fie lucrat pe dos şi anume la mijlocul celor 3 ochiuri lucrate pe dos. Platca din faţă se lucrează în „punct de jerseu”.

cu modelul II. Umărul: De aici începem să formăm linia umărului. de 2 ori cîte 4 ochiuri şi de 4 ori cîte 5 ochiuri. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare astfel: de 2 ori cîte 7 ochiuri. 2½ şi tricotăm drept 27 cm înălţime. Mîneca: Montăm 76 ochiuri pe andrele nr. cu care tricotăm mai departe 1 rînd de ochiuri pe dos (pe faţa lucrului) şi apoi continuăm 2 cm în înălţime în „punct de jerseu”. Faţa: O lucrăm la fel ca şi spatele pînă la înălţimea totală de 36 cm.Spatele: Montăm 132 ochiuri pe andrele nr. scăzînd la începutul rîndurilor ce urmează de 2 ori cîte 8 ochiuri. Am scăzut în total 32 ochiuri (cîte 16 ochiuri la fiecare margine) şi au mai rămas 100 ochiuri cu care tricotăm în continuare pînă la înălţimea totală de 42 cm. Aici împărţim lucrul în două părţi. cresscînd la fiecare margine cîte 1 ochi la 3 cm. însă inversat. 582 . scăzînd la începutul rîndurilor următoare de 6 ori cîte 8 ochiuri şi de 2 ori cîte 10 ochiuri. ridicînd 40 ochiuri pe dosul lucrului (sub platca din faţă). scăzînd la începutul rîndurilor pe această linie. scădem cîte 1 ochi la începutul rîndurilor pe faţă cîte 1 ochi la sfîrşitul rîndurilor pe dos. iar pe o andrea de rezervă lăsăm 30 ochiuri. Avem 98 ochiuri cu care începem să formăm ovalul mînecii. 2½ şi tricotăm 33 cm în înălţime cu modelul II. Continuăm lucrul pe andreaua următoare. În total am scăzut 68 ochiuri (cîte 34 ochiuri la un umăr) şi au mai rămas 32 ochiuri la mijlocul spatelui. de 3 ori cîte 8 ochiuri şi o dată 10 ochiuri. şi tricotăm în acelaşi fel. de 2 ori cîte 3 ochiuri şi de 12 ori cîte 1 ochi. de 40 ori cîte 1 ochi. Am format astfel tivul răscroielii gîtului pe care îl îndoim pe dos şi îl coasem în punct invizibil. Continuăm lucrul pe prima andrea cu 70 ochiuri în „punct de jerseu” astfel: pe linia răscroielii mînecii tricotăm drept pînă la înălţimea totală de 42 cm. În total am crescut 22 ochiuri (cîte 11 ochiuri la o margine). iar pe linia răscroielii gîtului. astfel: pe prima andrea luăm 70 ochiuri. cînd începem să formăm linia umărului. Restul de 14 ochiuri le încheiem într-un singur rînd.

583 . 1959. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed.Călcăm aburit platca lucrată în „punct de jerseu” şi încheiem prin cusături de mînă. La marginea interioară a plătcii aplicăm pe dos un tiv din ţesătura de lînă sau mătase. pe fir drept. “Tricotaje de mînă”. de aceeaşi culoare ca puloverul. Tehnică.

cu andrele nr. Răscroiala mînecii raglan: Cînd spatele este de 28 cm de la marginea de jos. de 7 ori cîte 1 ochi. Vor fi 130 ochiuri. Descrierea scăderilor la mîneca raglan este dată în text. Furnituri: Circa 320 g lînă în culoarea de fond şi circa 50 g lînă într-o culoare contrstantă. Spatele: Începem cu 116 ochiuri pe andrele nr. 2½. de la gît şi manşete în „punct de elastic”. de la manşete şi de la gît se tricotează într-o culoare contrastantă. şi 4 andrele de împletit ciorapi. lungimea la mijloul spatelui. Elasticul din talie. de 47 cm (pentru copii de 6 – 7 ani). Elasticul din talie. Tricotăm 5 cm cu modelul I. tricotăm următoarele rînduri astfel: 584 . Mărimea: Lărgimea puloverului circa 82 cm. 2. Model: I. fără elasticul de la gît.Pulover pentru băiat. cu lînă în culoarea contrastantă. 77 Scăderile vizibile ale mînecilor raglan formează garnitura acestui pulover. Creştem la ambele margini. tăiate. cu modelul II. Cele două buzunare sînt înguste. Măsura: 32 ochiuri şi 48 rînduri = 10 cm cu modelul II. Continuăm în culoarea de bază. 2 şi 2½ . la cîte 3 cm. Restul se tricotează în „punct de jerseu”. andrele nr. II. cu mînecă raglan – Model nr.

La marginea exterioară nu mai scădem. Tricotăm următoarele 38 ochiuri şi le trecem pe altă andrea de rezervă. Repetăm aceste 4 rînduri încă de 22 ori. Elasticul din talie se lucrează la fel ca la spate. Urmează o scădere spre dreapta. 1 ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos. pe urmă tricotăm al treilea ochi pe faţă. pe andrele nr. Rîndul 3: ochiul începător. o scădere spre stînga. luat din faţa andrelei.Rîndul 1: ochiurl începător. Vor fi 136 ochiuri. Încheiem. 1 ochi pe faţă. Tricotăm 4 rînduri pe faţă în culoarea contrastantă. 15 ochiuri pe faţă. 4 ochiuri pe faţă. 2 ochiuri pe dos. luîndu-l din spatele andrelei (nu-i dăm drumul de pe andreaua stîngă) apoi următorul ochi pe faţă. tot din spatele andrelei şi abia acum primul ochi pe faţă. 1 ochi lungit tricotat din 3 ochiuri. La marginea interioară scădem de 2 ori cîte 6 ochiuri. de 6 ori cîte 1 ochi. la fel ca înainte. 1 ochi pe faţă. Rămîn 38 ochiuri. Buzunarul: Între timp. o scădere spre stînga. apoi tricotăm primul ochi. 2½. la 6 cm de la elasticul din talie. pînă rămîn 6 ochiuri pe andreaua stîngă. Faţa: Începem cu 124 ochiuri. 1 ochi pe faţă. dar nu-i dăm drumul de pe andreaua stîngă. luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim întîi bucata din dreapta. Continuăm rîndul pe faţă pînă rămîn 9 ochiuri pe andreaua stîngă. 2 ochiuri pe dos. Rîndul 4: pe dos. mereu la cîte 3½ cm. încheiem următoarele 14 ochiuri. 1 scădere spre dreapta. 1 ochi pe faţă. Următorul rînd se tricotează astfel: ochiul de la margine. 1 ochi pe faţă şi ochiul care încheie rîndul. Lucrăm cu cele 29 ochiuri următoare. şi ochiul care încheie rîndul. pe faţa lucrului. pe urmă al doilea şi abia acum dăm drumul deodată celor trei ochiuri de pe andreaua stîngă (ochi lungit aplecat spre dreapta). Dăm drumul deodată celor 3 ochiuri de pe andreaua stîngă (ochi lungit aplecat spre stînga). modelul II. acestea le luăm pe o andrea de rezervă. 2 ochiuri pe dos. Rîndul 2: pe dos. tricotăm al doilea ochi pe faţă. 2 ochiuri pe dos. Creştem la ambele margini. Continuăm în culoarea de fond. continuăm rîndul pe faţă. Cu cele 29 ochiuri următoare tricotăm din nou 4 rînduri în culoarea 585 . tricotăm în următorul rînd.

Prindem marginile înguste ale benţilor buzunarelor şi cele 3 margini libere ale căptuşelii buzunarelor. prinzînd o dată una din margini. Răscroiala mînecii raglan: Cînd faţa ete de 28 cm măsuraţi de la marginea de jos. la cîte 3 rînduri 1 ochi. Încheiem. Luăm una din părţi pe o andrea de rezervă şi sfîrşim cele două bucăţi separat. Creştem la ambele margini la cîte 1½ cm. Încheiem. lîngă gît. Cînd mîneca este de 34 cm de la marginea de jos. de 19 ori cîte 1 ochi. 2 de împletit ciorapi şi tricotăm 2½ cm cu modelul I. Tricotăm 6 cm în „punct de jerseu”. în culoarea contrastantă. Continuăm cu cele 15 ochiuri rămase după al doilea buzunar. Mai tricotăm încă o bucată la fel. 2½ în culoarea de fond. astfel că ne rămîn 29 ochiuri. începînd cu al nouălea rînd după împărţirea ochiurilor. sfîrşind cu un rînd de faţă. Cu alte andrele începem în culoarea contrastantă 33 ochiuri pentru căptuşeala buzunarului.contrastantă. scădem raglanul la fel ca la spate. Încheiem pe faţă ochiurile tricotate pe faţă. Răscroiala gîtului: Între timp. la marginea interioară. Din răscroiala gîtului ridicăm ochiurile pe 3 andrele nr. Vor fi 104 ochiuri. pînă rămîn 12 ochiuri la mijloc. şi pe dos cele tricotate pe dos. Lăsăm de o parte. 586 . împărţim ochiurile în două. 2. Continuăm faţa şi în locul ochiurilor buzunarelor. la 35 cm măsuraţi de la marginea de jos. Mîneca: Începem cu 66 ochiuri pe andrele nr. scădem. La marginea exterioară continuăm cu garnitura de scăderi. în culoarea contrastantă. la întîlnirea celor două andrele. scădem la cîte 2 rînduri cîte 1 ochi. Lăsăm lucrul de o parte. În faţă. Asamblăm cusăturile raglanului. scădem partea de sus a raglanului după indicaţiile date pentru raglanul din spate. Coasem cu aceeaşi lînă. Călcăm bucăţile tricotate. Continuăm cu andrele nr. pentru a obţine unghiul colţului. pînă se termină toate ochiurile. Tricotăm 5 cm cu modelul I. bineînţeles acum în culoarea de fond. aşezînd marginile cu rîndurile ochiurilor de lanţ una lîngă cealaltă. Împreunăm şi cusăturile laterale şi cele ale antebraţului. în „punct de jerseu”. o dată cealaltă margine. La începutul celor două rînduri următoare scădem cîte 2 ochiuri. tricotăm ochiurile căptuşelii.

1 ochi pe faţă. andrele nr. 2 nasturi. 1 ochi ridicat nelucrat pe o andrea ajutătoare şi lăsat în faţa lucrului. 78 Această vestă se lucrează cu lînă roşie sau gri şi se încheie la două rînduri de nasturi. următoarele 3 ochiuri se ridică nelucrate pe o andrea ajutătoare şi se lasă în spatele lucrului. Se armonizează plăcut cu orice fel de bluză din material ecosez sau cu buline. 1 ochi pe faţă. 4. 8. 587 . Rîndul 12: acoperit. 2½. 1 ochi pe dos. 2 ochiuri pe dos. apoi se lucrează pe faţă ochiul ridicat pe prima andrea ajutătoare. 1 ochi pe faţă. are feţele bordate cu un model simplu şi original. Rîndul 11: 2 ochiuri pe dos. 5. II. III. se lucrează tot în „punct de jerseu”. Spatele se lucrează în „punct de jerseu”. ochiul următor se lucrează pe faţă. 2½. 10 (pe dosul lucrului): acoperit. Model: I. 1 ochi pe dos. 7. Rîndul 2. 6. 1 ochi pe faţă. 1 ochi pe dos. 3. şi care a fost lăsat în faţa lucrului 2 ochiuri pe dos.Vestă care se poartă peste bluză sau peste rochie – Model nr. Furnituri: Circa 200 g lînă. Mărimea: Circumferinţa pieptului circa 94 cm. cu modelul următor: Rîndul 1. Tricotată în „punct de jerseu”. Marginea interioară a feţelor în „punct leneş”. andrele nr. Banta. iar cele două părţi din faţă care sînt identice. urmează cele 3 ochiuri lăsate pe andreaua ajutătoare din spate şi care se lucrează astfel: 1 ochi pe dos. 9 (pe faţa lucrului): 2 ochiuri pe dos.

astfel: primele 10 ochiuri (pe faţa lucrului) se lucrează în „punct leneş”. Măsurile indicate în text pentru înălţimea lucrului vor fi considerate de la sfîrşitul tivului (neglijăm tivul). Avem 118 ochiuri. 2½ şi tricotăm drept 12 rînduri în „punct de jerseu”. Acest fel de a scădea va continua invariabil. cîte 4 ochiuri de 4 ori. pe această linie. cu care vom continua pînă la linia umărului. crescînd cîte 1 ochi la 2 cm pe linia subraţului (în total am crescut 9 ochiuri). Umărul şi răscroiala gîtului: Continuăm cu 47 ochiuri pe prima andrea. Încheiem. de la butonieră pînă la umăr. vom scădea la distanţă de 20 ochiuri de la marginea bordurii înspre interiorul lucrului. scăzînd răscroiala gîtului astfel: de 2 ori cîte 4 ochiuri. însă inversat. crescînd cîte 1 ochi la 2 cm. Pe linia care formează bordura feţei.Rîndul 13: repetăm de la rîndul 1. Partea dreaptă a feţei: Montăm 66 ochiuri pe andrele şi tricotăm tivul la fel ca la spate. de 7 ori cîte 2 ochiuri. adică vom lucra ochiul 20 şi 21 împreună. Urmează 3 cm drept. Spatele: Montăm 100 ochiuri pe andrele nr. de 4 ori cîte 2 ochiuri şi de 4 ori cîte 1 ochi. Împărţim lucrul în mod egal pe 2 andrele. Continuăm lucrul la fel pe andreaua următoare. Tricotăm astfel drept 3 cm şi formăm 2 butoniere. În rîndul următor (pe faţa lucrului) vom tricota toate ochiurile pe dos. 588 . de 3 ori cîte 3 ochiuri. În total creştem 18 ochiuri. pe linia bordurii. cîte 1 ochi la 1 cm. Începem linia umărului scăzînd la începutul fiecărui rînd. Continuăm 18 cm în înălţime în „punct de jerseu”. la fiecare margine a lucrului. Tricotăm în continuare 18 cm în înălţime. iar restul ochiurilor în „punct de jerseu”. urmează 9 ochiuri cu modelul III. Răscroiala mînecii: Scădem la începutul rîndurilor următoare de 4 ori cîte 3 ochiuri. Tricotăm drept 20 cm în înălţime. Măsura: 27 ochiuri şi 38 rînduri = 10 cm din modelul I. la distanţă de 12 cm între ele (orizontal). Această bantă va forma tivul spatelui. După terminarea tivului începem cu modelul III.

La o vestă roşie se potriveşte o lizieră neagră. însă inversat şi fără butoniere. Pentru bordura răscroielii mînecilor vom tricota. avînd grijă ca la marginea interioară să continuăm a scădea invariabil. în „punct de jerseu”. din lînă subţire de o culoare asortată şi o vom coase la maşină pe faţa vestei. Continuăm să tricotăm 10 cm în înălţime cu cele 19 ochiuri de pe andreaua de rezervă şi încheiem. întoarcem bentiţa pe dosul vestei şi o tivim cu puncte invizibile. Partea stîngă a feţei: Se lucrează la fel. Continuăm drept pe această linie 22 cm în înălţime. Călcăm aburit şi încheiem la maşină.Răscroiala mînecii: La înălţimea totală de 21 cm vom începe răscroiala mînecii. Formăm astfel o lizieră de ½ cm în jurul răscroielii mînecilor. Umărul: Lăsăm pe o andrea de rezervă cele 19 ochiuri de la bordură şi încheiem restul ochiurilor formînd linia umărului. Se poate face lizieră şi din aceeaşi lînă cu vesta. o lizieră roşie sau neagră. 589 . de 3 ori cîte 2 ochiuri şi de 2 ori cîte 1 ochi. Descălcăm. iar la o vestă gri. scăzînd de 3 ori cîte 3 ochiuri. o bentiţă lată de 3 cm.

590 .“Tricotaje de mînă”. 1959. Tehnică. Cornelia Both şi Martha Recht. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->