Sunteți pe pagina 1din 29

IANUARIE

Motto:
„…cartea e o făgăduinţă, o bucurie,
o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi.”
Tudor Arghezi
Evenimente

1 – Ziua mondială a păcii – proclamată de Vatican.


27 – Ziua mondială a vămilor

Aniversări. Comemorări

1 ian. 1868 – s-a născut IOAN AL. BRĂTESCU-VOINEŞTI (1868-1946),


prozator
1 ian. 1946 – s-a născut GHEORGHE CIUL, publicist
1 ian. 1849 – s-a născut IOAN NEAGOE (1849-1910), medic, om de
ştiinţă, publicist
2 ian. 1891 – s-a născut ARON COTRUŞ ( 1891-1961), poet şi publicist
3 ian. 1974 – s-a născut MARIA GEORGETA ORIAN, critic literar
3 ian. 1931 – s-a născut AUREL SÎNTIMBREANU, geolog şi autor
4 ian. 1945 – s-a născut IOSIF FIŢ, profesor, dirijor, compozitor
4 ian. 1899 – s-a născut EMIL PETROVICI (1899-1968), lingvist
4 ian. 1877 – s-a născut SEXTIL PUŞCARIU (1877-1948), filolog şi
lingvist, istoric literar, pedagog,
cronicar muzical şi teatral, publicist şi academician român
5 ian. 1909 – s-a născut BAZIL GRUIA (1909-1995), jurist şi poet
6 ian. 1907 – s-a născut ION I. AGÂRBICEANU(1907-1971), fizician,
inventatorul primului laser
românesc cu neon; membru titular al Academiei Române
6 ian. 1932 – s-a născut EMIL DRAGEA, compozitor şi muzicolog
6 ian. 1760 – s-a născut ION BUDAI-DELEANU (1760-1820), poet
8 ian. 1915 – s-a născut IOSIF PERVAIN (1915-1982), filolog şi istoric
literar
9 ian. 1922 – s-a născut VASILE V. HERLEA (1922-2008), autor şi
profesor
15 ian. 1850 – s-a născut MIHAI EMINESCU (1850-1889), poet, prozator,
jurnalist
15 ian. 1959 – s-a născut CRINELA ANTONESCU, artist plastic
20 ian. 1939 – s-a născut GHEORGHE JURCĂ, jurnalist, scriitor şi poet
20 ian. 1865 – s-a născut IOAN STROIA (1865-1937), profesor, teolog,
publicist, ctitor al Schitului Ioan
Botezătorul din Alba Iulia
22 ian. 1942 – s-a născut MARIA PASCU, filolog şi traducător
23 ian. 1946 – s-a născut MIHAI BLĂJAN, arheolog şi cercetător ştiinţific
23 ian. 1893 – s-a născut EMIL DANDEA (1893-1969), doctor în drept
23 ian. 1953 – s-a născut VICTOR GEOGEAN, profesor şi interpret
24 ian. 1949 – s-a născut Î.P.S ANDREI , Arhiepiscop al Alba Iuliei
24 ian. 1859 – Unirea Principatelor Române
28 ian. 1932 – s-a născut IRIMIE STRĂUŢ, poet şi redactor
30 ian. 1914 – s-a născut MIRCEA ZDRENGHEA, filologul şi publicistul
30 ian. 1852 – s-a născut ION LUCA CARAGIALE (1852-1912),
dramaturg, nuvelist, jurnalist

FEBRUARIE
Motto:
„Cărţile, ca şi proverbele, dobândesc valoare
prin pecetea şi stima timpurilor pe care le-au străbătut.”
Sir William Temple

Evenimente

11 – Ziua mondială a bolnavului


21 – Ziua internaţională a limbilor materne
28 – Ziua protecţiei civile

Aniversări. Comemorări

1 feb. 1848 – s-a născut SAVA HENŢIA (1848- 1904), pictor


4 feb. 1955 – s-a născut IOAN FLOREA NICULESCU, cercetător ştiinţific,
doctor în medicină
4 feb. 1930 – s-a născut LIDIA SFÂRLEA, lingvist, doctor în filologie
6 feb. 1920 – s-a născut GRIGORE METAXA, inginer şi pictor
7 feb. 1952 – s-a născut VIORICA ROXA, profesor, critic literar
8 feb. 1961 – s-a născut SORINA ŢIBACOV, artist plastic
10 feb. 1812 – s-a născut GAVRIL MUNTEANU (1812-1869), pedagog,
filolog, membru fondator al
Academiei Române
11 feb. 1959 – s-a născut LIVIA BAR, artist plastic, profesor
11 feb.1650 – s-a născut RENÉ DESCARTES (1650-1596) , filosof francez
11 feb.1880 – s-a născut Episcopul IOAN BĂLAN (1880- 1959)
11 feb. 1917 – s-a născut IOAN GUŢIA (1917-2007), italienist de renume
mondial
11 feb. 1900 – s-a născut NICOLAE MANIU (1900-1978), avocat,
judecător
11 feb. 1938 – s-a născut CONSTANTIN TOMOZEI, jurist şi publicist
13 feb. 1948 – s-a născut ILIE MOISE, profesor şi etnolog
13 feb. 1880 – s-a născut DIMITRIE GUSTI (1880-1955) , sociolog, filosof
şi estetician; fondatorul şcolii
sociologice din Bucureşti; membru al Academiei Române
15 feb.1840 – s-a născut TITU MAIORESCU (1840-1917), critic literar,
estetician şi om politic;
membru fondator al Societăţii Academice Române

2
15 feb.1850 – s-a născut ION ANDREESCU (1850-1882), pictor; membru
post-mortem al Academiei
Române
15 feb. 1794 – s-a născut Mitropolitul ALEXANDRU ŞTERCA ŞULUŢIU
(1794-1867)
16 feb. 1910 – s-a născut LUCIA DEMETRIUS (1910-1992), prozator,
poet, traducător, dramaturg
17 feb.1600 – s-a stins din viaţă GIORDANO BRUNO (1548-1600), filosof
renascentist italian
17 feb. 1954 – s-a născut MIHAI DRAGOMAN, profesor şi poet
19 feb. 1954 – s-a născut MOISE IOAN ACHIM, profesor universitar,
rector al Universităţii
„1 Decembrie 1918”
19 feb. 1932 – s-a născut ION RANCA, doctor în istorie, autor de carte
19 feb. 1936 – s-a născut MARIN SORESCU (1936-1996), poet şi
dramaturg
21 feb. 1942 – s-a născut IOAN ALEXANDRU ALDEA, arheolog,
cercetător ştiinţific
21 feb. 1805 – s-a născut TIMOTEI CIPARIU (1805-1887), cărturar
umanist de talie europeană şi
filolog; membru fondator al Societăţii Academice Române
(1866)
22 feb. 1814 – s-a născut GRIGORE ALEXANDRESCU (1814-1885), poet
24 feb. 1810 – s-a stins din viaţă HENRY CAVENDISH (1731-1810),
fizician şi chimist englez; a
descoperit hidrogenul, în 1766, şi a realizat sinteza apei, în
1784
25 feb. 1932 – s-a născut IOAN HANCA (1932-2007), scriitor
26 feb. 1948 – s-a născut EVA MÂRZA, filolog şi cercetător ştiinţific
26 feb. 1959 – s-a născut LEONTIN ŢIBACOV, artist plastic
27 feb. 1950 – s-a născut MARIA CIOICA, culegător de folclor
27 feb.1920 – s-a stins din viaţă ALEXANDRU XENOPOL (1847-1920),
istoric, sociolog, economist,
filosof al istoriei şi al culturii, critic literar; membru al
Academiei Române
27 feb.1940 – s-a stins din viaţă NICOLAE TONITZA (1886-1940), pictor,
grafician şi
critic de artă
27 feb.1990 – s-a stins din viaţă ALEXANDRU ROSETTI (1895-1990),
lingvist şi filolog;
membru al Academiei Române
28 feb.1950 – s-a stins din viaţă ŞTEFAN CIOBANU (1883-1950), istoric
literar; membru al
Academiei Române
28 feb. 1754 – s-a născut GHEORGHE ŞINCAI (1754-1816), istoric,
lingvist, pedagog şi teolog
28 feb. 1785 – Martiriul lui HOREA şi CLOŞCA (1784-1785),
conducătorii Răscoalei din Transilvania

3
MARTIE

Motto:
„Femeia este al cincilea anotimp în care Natura se
odihneşte amintindu-şi toate florile primăverii, toate
privighetorile verii,
toţi strugurii toamnei şi toate ninsorile iernii.” (Gr. Vieru)
Evenimente
1 – Ziua mărţişorului, simbolul primăverii
3 – Ziua mondială a scriitorilor
8 – Ziua internaţională a femeii
20 – Ziua internaţională a francofoniei
21 – Ziua mondială a poeziei
22 – Ziua mondială a apei
27 – Ziua mondială a teatrului

4
Aniversări. Comemorări

2 mart. 1915 – s-a născut DUMITRU SALADE (1915-2005), pedagog,


psiholog şi scriitor
3 mart. 1904 – s-a născut ION BERCIU (1904-1986), istoric, director al
Muzeului Unirii (1939-1949)
3 mart. 1903 – s-a născut CONSTANTIN DUMITRESCU (1903-1980),
profesor, bibliotecar şi poet
3 mart. 1904 – s-a născut MIRCEA VULCĂNESCU (1904-1952)
4 mart . 1991 – s-a stins din viaţă ION LĂNCRĂNJAN (1928-1991),
prozator
5 mart. 1910 – s-a născut IUSTIN MOISESCU (1910-1986), al patrulea
patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române (1977-1986)
5 mart. 1955 – s-a stins din viaţă HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU
(1876-1955), prozatoare
5 mart. 1964 – s-a născut EUGEN MĂCINIC, artist plastic
5 mart. 1920 – s-a născut RADU STANCA (1920-1962), poet şi dramaturg
5 mart. 1933 – s-a născut IOAN STRĂJAN, economist, redactor al revistei
„Dacoromania” ,
5 mart. 1960 – s-a stins din viaţă ASZTALOS ISTVAN (1909-1960),
prozator, dramaturg şi reporter
5 mart.1870 – s-a născut FRANCK NORRIS (1870-1902) scriitor american
7 mart.1850 – s-a născut THOMAS G. MASSARYK (1850-1937), filosof,
sociolog şi om politic ceh;
membru de onoare străin al Academiei Române
8/20 mart. 1820 – s-a născut ALEXANDRU IOAN CUZA (1820-1873),
primul domnitor al Principatelor
Române (1859-1866)
8 mart. 1910 – Centenarul naşterii scriitorului RADU TUDORAN (1910-
1992)
9 mart. 1907 – s-a născut MIRCEA ELIADE (1907-1986), scriitor, istoric al
religiilor
10 mart. 1953 – s-a născut MARIA LUCIA MUNTEANU, jurnalistă
10 mart. 1940 – s-a stins din viaţă MIHAIL BULGAKOV (1891-1940),
scriitor rus
10 mart. 1952 – s-a născut AUREL PANTEA, poet, eseist, critic literar,
publicist
11 mart.1900 – s-a născut PETRE P. PANAITESCU (1900-1967), istoric
şi filolog; membru al Academiei Române. NOTĂ: Dicţionarul "Membrii
Academiei Române 1866-1999" dă ca dată a naşterii 13.III.1900
12 mart.1910 – Centenarul naşterii compozitorului DUMITRU EREMIA
(1910-1976)
12 mart.1950 – s-a stins din viaţă HEINRICH MANN (1871- 1950),
scriitor german
13 mart. 1908 – s-a născut NICOLAE AGÂRBICEANU (1908-1991),
compozitor şi sculptor
13 mart. 1942 – s-a născut AURORA BUZAŞI, filolog, profesor, publicist

5
13 mart. 1902 – s-a născut DAVID PRODAN (1902-1992); istoric,
membru titular al Academiei
Române
13 mart. 1935 – s-a născut ROMULUS RUSAN, scriitor, publicist şi critic
14 mart. 1933 – s-a născut DUMITRU EPURE, pictor naiv
14 mart. 1854 – s-a născut ALEXANDRU MACEDONSKI (1854-1920),
poet, prozator şi dramaturg
15 mart. 1937 – s-a născut VALER GLIGAN, prozator
15 mart.1940 – s-a stins din viaţă NAE IONESCU (1890-1940), logician,
filosof şi publicist
16 martie 1949 – s-a născut MARIA CORNELIA POSTESCU, poet şi
prozator
16 mart. 1913 – s-a născut RADU BRATEŞ (1913-1973), profesor, scriitor
16 mart.1970 – s-a stins din viaţă JEROME CARCOPINO (1881-1970),
istoric francez; membru de onoare străin al
Academiei Române
16 mart.1940 – s-a stins din viaţă SELMA LAGERLOF (1858-1940);
scriitoare suedeză; Premiul Nobel pentru literatură în anul 1909
17 mart. 1819 – s-a născut ALECU RUSSO (1819-1859), prozator şi
memorialist 17 mart.1960 – s-a stins din viaţă HANS
MATTIS-TEUTSCH (1884-1960), pictor şi sculptor român de naţionalitate
germană
18 mart. 1972 – s-a născut DIANA CÂMPAN, critic literar
18 mart.1980 – s-a stins din viaţă ERICH FROMM (1900-1980),
psihanalist şi filosof american 18 mart. 1947 – s-a născut MARIA
MĂRGINEAN, poetă 18
mart.1910 – Centenarul naşterii prozatoarei IOANA POSTELNICU
(1910- 2004) 18/31 mart. 1915 – s-a născut
GHEORGHE PAVELESCU (1915-2008), etnograf, folclorist şi sociolog 18
mart. 1897 – s-a născut IUSTIN SAVA (1897-1973), figură marcantă a
luptei pentru Marea Unire 19 mart. 1895 – s-a născut ION BARBU
(1895-1961), poet şi matematician 20 mart.
1883 – s-a născut episcopul MORUŞCA POLICARP (1883-1958), teolog,
autor de carte, publicist
20 mart./1 aprilie1881 – s-a născut OCTAVIAN GOGA (1881-1938), poet,
publicist şi om politic; membru al Academiei Române
21 mart.1910 – Centenarul naşterii actorului ŞTEFAN CIUBOTĂRAŞU
(1910-1970) 21 mart.1930 – s-a născut
TIBERIU UTAN (1930-1994), poet şi traducător
22 mart. 1950 – s-a născut DUMITRU MĂLIN, poet
23 mart. 1844 – s-a născut TEOFIL FRÂNCU (1844-1903), jurist,
cercetător şi publicist 23 mart. 1933 – s-a născut
VICTORIA POPESCU, poetă şi prozatoare
23 mart.1880 – s-a stins din viaţă GHEORGHE MAGHERU (1802/1804-
1880), general şi om politic 23 mart. 1910 - Centenarul naşterii
lui AKIRA KUROSAWA (1910-1998), regizor japonez de film
25 martie 1885 – s-a născut ION MATEIU CARAGIALE (1885-1936),
prozator şi poet 25 mart. 1941 – s-a născut SABIN
CIOICA, culegător de folclor şi autor de carte 26
mart. 1954 – s-a născut TIBERIU GHEZA (1954-2002), violonist

6
27 mart.1920 – s-a născut NICOLAE N. CONSTANTINESCU ( 1920-
2000), economist; membru al Academiei Române
27 mart.1770 – s-a stins din viaţă GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO (1696-
1770), pictor şi gravor italian 30 mart. 1928 – s-a născut MIHAI
BERINDEIU, profesor, autor al unui manual de schi, publicist 30
mart. 1940 – s-a născut VASILE FRĂŢILĂ, lingvist
31 mart. 1933 – s-a născut NICHITA STĂNESCU (1933-1983), poet

APRILIE
Motto:
„Crucea este puterea lui Hristos care, asumată de noi,
poate transforma lumea în paradis.” (Dumitru Stăniloae)
Evenimente
1- "Ziua păcălelilor” - sărbătoare a bunei dispoziţii şi a umorului
2 – Ziua internaţională a cărţii pentru copii
7 – Ziua mondială a sănătăţii
18 – Ziua internaţională pentru conservarea monumentelor
22 – Ziua planetei Pământ
23 – Ziua internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor
– Ziua bibliotecarilor din România

Aniversări. Comemorări
1 apr.1900 – s-a născut GEORGE BĂICULESCU (1900-1972), bibliograf şi
istoric literar 1 apr. 1900 – s-a născut ALEXANDRU A.
PHILIPPIDE (1900-1979), poet, eseist, traducător; membru
al Academiei Române
1 apr. 1940 – s-a născut GHEORGHE PITUŢ (1940-1991), poet şi prozator
2 apr. 1947 – s-a născut IUSTIN BORFOTA, filolog, poet, folclorist
2 apr.1840 – s-a născut EMILE ZOLA (1840-1902), scriitor francez
2 apr. 1954 – s-a născut GABRIELA MIRCEA, cercetătoare şi muzeograf
3 apr. 1959 – s-a născut EUGEN CURTA (1959-2008), prozator,
dramaturg
4 apr. 1931 – s-a născut PETRU ANGHEL, poet
4 apr. 1901 – s-a născut ION BREAZU (1901-1958), profesor, istoric literar
4 apr. 1964 – s-a născut MARINELA BABA, interpretă de muzică populară
4 apr. 1930 – s-a născut ADALBERT WINKLER (1930-1992), compozitor
5 apr. 1943 – s-a născut MONICA ANTON (1943-1991), filolog, bibliotecar
5 apr. 1890 – s-a născut JEAN BOBESCU (1890-1981), dirijor

7
5 apr. 1940 – s-a stins din viaţă MATTHIAS’S FRIEDWAGNER (1861-
1940), filolog şi folclorist austriac;
membru corespondent străin al Academiei Române
5 apr. 1944 – s-a născut CORNEL TATAI-BALTĂ, istoric de artă, publicist
6 apr. 1520 – s-a stins din viaţă RAFAEL (1483-1520), pictor italian
7 apr. 1935 – s-a născut GHEORGHE ANGHEL, istoric şi publicist
7 apr. 1840 – s-a născut ANGELO DE GUBERNATIS (1840-1913), filolog
şi scriitor italian; membru de
onoare străin al Academiei Române
9/22 apr. 1894 – s-a născut CAMIL PETRESCU (1894-1957), prozator,
dramaturg, poet şi eseist
9 apr. 1956 – s-a născut CORNEL MUNTEANU, filolog, critic literar,
publicist
11 apr. 1943 – s-a născut ION BUZAŞI, profesor, istoric literar, publicist
12 apr. 1938 – s-a născut CORNEL PERŢA, meşter popular
12 apr. 1858 – s-a născut BARBU DELAVRANCEA (1858-1918), prozator,
dramaturg, ziarist, om
politic
13 apr. 1897 – s-a născut EMIL POP (1897-1974), botanist, profesor şi
academician, membru titular al
Academiei Române
13 apr. 1946 – s-a născut VIORICA MOGA, doctor în biologie, cercetător
ştiinţific
14 apr. 1930 – s-a stins din viaţă VLADIMIR MAIAKOVSKI (1893-1930),
poet rus
15 apr. 1980 – s-a stins din viaţă JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980),
filosof, scriitor şi critic literar
francez
15 apr. 1990 – s-a stins din viaţă GRETA GARBO (1905-1990), actriţa
suedeză de film
16 apr. 1879 – s-a născut GALA GALACTION (1879 -1961), scriitor şi
teolog
16 apr. 1950 – s-a stins din viaţă PAUL RICHER (1875-1950), compozitor
16 apr. 1850 – s-a stins din viaţă MARIE TUSSAUD (1761-1850),
fondatoarea renumitului "Muzeu al figurilor de ceară" din Londra
17 apr. 1790 – s-a stins din viaţă BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790),
fizician, filosof, economist şi om politic american
17 apr. 1945 – s-a stins din viaţă ION PILLAT (1891-1945), poet
17 apr. 1957 – s-a născut IOAN MOLDOVAN, profesor, jurnalist, scriitor
18 apr. 1920 – s-a născut ŞTEFAN MUNTEANU, profesor universitar
18 apr. 1942 – s-a născut ARCADIE HINESCU, profesor şi doctor în
economie
19 apr. 1890 – s-a născut VINTILĂ M. MIHĂESCU (1980 -1978), geograf;
membru al Academiei Române
20 apr. 1908 – s-a născut NICOLAE LASCU (1908-1988), filolog, istoric
21 apr. 1910 – s-a stins din viaţă MARK TWAIN (1835-1910), scriitor
american
22 apr. 1850 – s-a născut VERONICA MICLE (1850-1889), poetă şi
prozatoare

8
22 apr. 1894 – s-a născut CAMIL PETRESCU (1894 -1957), romancier,
dramaturg, poet, filosof
23 apr. 1894 – s-a născut GIB I. MIHĂESCU (1894 -1935), prozator şi
dramaturg
23 apr. 1850 – s-a stins din viaţă WILLIAM WORDSWORTH (1770-1850),
poet englez
23 apr. 1960 - s-a stins din viaţă TOYHIKO KAGAWA (1888-1960), scriitor
şi om politic japonez
25 apr. 1980 - s-a stins din viaţă ALEJO CARPENTIER (1904-1980),
scriitor, muzicolog şi jurnalist cubanez
25 apr. 1955 – s-a născut DAN CRECAN, artist plastic
25 apr. 1940 – s-a născut THEOBALD STREIFELD (1940-1985), profesor,
autor de carte
25 apr. 1940 – s-a născut MIRCEA STROIA, doctor în geografie şi drept
internaţional
26 apr. 1922 – s-a născut ŞTEFAN AUGUSTIN DOINAŞ (1922- 2002),
poet
26 apr. 1910 – s-a stins din viaţă BJORNSTJERNE BJORNSON (1832-
1910), poet, prozator, dramaturg şi publicist norvegian; Premiul Nobel
pentru literatură pe 1903
27 apr. 1949 – s-a născut MIRCEA MAXIMILIAN BOERIU, artist plastic
28 apr. 1874 – s-a născut VIKTOR ROTH (1874-1936), profesor şi istoric;
membru al Academiei Române
29 apr. 1941 – s-a născut HORIA BUCUR, farmacist, publicist, autor de
carte
29 apr. 1980 – s-a stins din viaţă Sir ALFRED HITCHCOCK (1899-1980),
regizor britanic de film

9
MAI
Motto:
„Veşnicia s-a născut la sat.” (Lucian Blaga)
Evenimente

1 – Ziua internaţională a muncii


3 – Ziua mondială a libertăţii presei
5 – Ziua Europei
8 – Ziua mondială a Crucii Roşii
9 – Ziua Uniunii Europene (Ziua Schuman)
18 – Ziua internaţională a muzeelor
21 – Ziua mondială a dezvoltării culturale
22 – Ziua internaţională a biodiversităţii
Aniversări. Comemorări

1 mai 1942 – s-a născut TITU-CONSTANTIN POPESCU, critic literar,


estetician şi eseist
1 mai 1940 – s-a născut ION LOTREANU (1940-1985), poet, prozator şi
eseist
1 mai 1932 – s-a născut VIORICA S. SIVAN, filolog, profesor, folclorist
3 mai 1920 – s -a născut ALEXANDRU PAŞCANU (1920-1989),
compozitor
4 mai 1945 – s-a născut ADAM ROMI, profesor, artist plastic
4 mai 1940 – s-a născut ANTON COSMA (1940-1991), critic şi istoric
literar
5 mai 1913 – s-a născut OCTAVIAN BÂRLEA (1913-2005), istoric,
cercetător şi teolog
6 mai1961 – s-a stins din viaţă LUCIAN BLAGA (1895–1961), filozof, poet,
dramaturg, traducător, diplomat român
6 mai 1954 – s-a născut istoricul şi cercetătorul HORIA ION CIUGUDEAN
7 mai 1920 – s-a stins din viaţă CONSTANTIN DOBROGEANU-GHEREA
(1855-1948), critic literar, sociolog şi om politic socialist; membru post-
mortem al Academiei Române
8 mai 1880 – s-a stins din viaţă GUSTAVE FLAUBERT (1821-1880),
scriitor francez
9 mai 1895 – s-a născut LUCIAN BLAGA (1895–1961), poet, dramaturg,
filosof; membru titular al Academiei Române
13 mai 1958 – s-a născut MARIA D’ALBA, poetă şi muziciană
13 mai 1940 – s-a născut MIRCEA CIOBANU (1940-1996), poet şi
prozator
13 mai 1980 – s-a stins din viaţă VIDA GHEZA (1913-1980), sculptor
maghiar din România; membru corespondent al Academiei Române
13 mai 1840 – s-a născut ALPHONSE DAUDET (1840-1897), scriitor
francez
13 mai 1930 – s-a stins din viaţă FRIDTJOF NANSEN (1861-1930),
naturalist, explorator şi om politic norvegian; Premiul Nobel pentru pace
pe 1922
14 mai 1903 – s-a născut IOAN RAICA (1903-1990), istoric şi publicist
14 mai 1948 – s-a născut VIRGIL TODEASĂ, poet şi profesor
15 mai 1890 – s-a născut KATHERINE ANNE PORTER (1890-1980),
scriitoare americană

10
16 mai 1930 – s-a născut TITUS POPOVICI (1930-994), prozator,
scenarist, dramaturg, publicist; membru corespondent al Academiei
Române
16 mai 1980 – s-a stins din viaţă MARIN PREDA (1922-1980),scriitor;
membru corespondent (1974) şi membru titular post-mortem (1990) al
Academiei Române
17 mai 1920 – s-a născut GEO DUMITRESCU (1920-2004), poet şi
traducător; membru corespondent al Academiei Române
17 mai 1510 – s-a stins din viaţă SANDRO BOTTICELLI (1444-1510),
pictor italian
19 mai 1910 – Centenarul naşterii pictorului ION ŢUCULESCU (1910-
1962)
20 mai 1946 – s-a născut OLIVIU IACOB, folclorist şi publicist
20 mai 1952 – s-a născut ILEANA GHEMEŞ, filolog
21 mai 1860 – s-a născut WILLEM EINTHOVEN (1860-1927), medic
olandez; Premiul Nobel pentru medicină pe 1924
21 mai 1887 – s-a născut ALEXANDRU BORZA (1887-1971), botanist şi
ecolog român; membru titular al Academiei Române postmortem
21 mai 1900 – s-a născut DORIN PAVEL (1900-1979), inginer,
hidrotehnician şi profesor universitar
22 mai 1822 – s-a născut NICOLAE ALEMAN (1822-1901), învăţător
22 mai 1905 – s-a născut ELENA LELIA RUGESCU (1905-1987), publicist
23 mai 1941 – s-a născut HORIA FLĂMÂND, artist plastic
23 mai 1880 – s-a născut TUDOR ARGHEZI (1880-1967), poet, prozator,
dramaturg şi publicist; membru al Academiei Române
23 mai 1913 – s-a născut OLGA CABA (1913-1995), filolog, profesoară,
scriitoare
24 mai 1920 – s-a născut ION VLAD (1920-1992), sculptor francez de
origine română; membru de onoare din străinătate al Academiei Române
(1991)
24 mai 1931 – s-a născut ANA MANCIULEA, mezzosoprană
24 mai 1940 – s-a născut JOSEPH BRODSKY (1940-1996), poet american
de origine rusă; Premiul Nobel pentru literatură pe 1987
25 mai 1930 – s-a stins din viaţă ENRICO MEZZETTI (1870-1930), pianist,
compozitor, dirijor şi pedagog român de origine italiană
25 mai 1865 – s-a născut PIETER ZEEMAN (1865-1943), fizician olandez;
Premiul Nobel pentru fizică pe 1902
26 mai 1979 – s-a născut IOAN ADRIAN POPA, poet
26 mai 1937 – s-a născut NICOLAE MUNTEANU, artist plastic
27 mai 1905 – s-a născut IOAN C. CIORĂNESCU (1905-1926), poet şi
traducător
27 mai 1910 – s-a stins din viaţă ROBERT KOCH (1843-1910),
bacteriolog german; Premiul Nobel pentru medicină pe 1905
28 mai 1970 – s-a stins din viaţă ION BORGOVAN (1899-1970),
compozitor
28 mai 1910 – s-a stins din viaţă MIKSYATH KALMAN (1847-1910),
scriitor maghiar
28 mai 1830 – s-a născut CAROL FILTSCH (1830-1845), pianist
29 mai 1954 – s-a născut DOREL LAZĂR, ziarist, epigramist

11
29 mai 1945 – s-a stins din viaţă MIHAIL SEBASTIAN (1907-1945),
dramaturg, eseist, romancier
30 mai 1980 – s-a stins din viaţă MATEI SOCOR (1908-1980), compozitor
şi dirijor; membru corespondent al Academiei Române
30 mai 1640 – s-a stins din viaţă PIETER PAUL RUBENS (1577-1640),
pictor flamand
30 mai 1770 – s-a stins din viaţă FRANÇOIS BOUCHER (1703-1770),
pictor şi desenator francez
30 mai 1960 – s-a stins din viaţă BORIS L. PASTERNAK (1890-1960),
poet, prozator şi traducător rus; Premiul Nobel pentru literatură pe 1958

IUNIE
Motto:
„Copilăria este inima tuturor vârstelor..” (Lucian Blaga)

Evenimente

1 – Ziua mondială a ocrotirii copilului


5 – Ziua mondială a mediului înconjurător
17 – Ziua aviaţiei române
21 – Ziua muzicii europene
26 – Ziua drapelului naţional

Aniversări. Comemorări.

1 iunie 1929 – s-a născut EUGENIA DOINA LIE, artist plastic


2 iunie 1903 – s-a născut ZENO BORZA (1903-1985), autor de carte,
doctor în medicină
2 iunie 1725 – s-a născut GIOVANNI GIACOMO CASANOVA (1725-1798),
scriitor
2 iunie 1840 – s-a născut THOMAS HARDY (1840-1928), scriitor englez
2 iunie 1937 – s-a născut SILVIA POP, profesor, publicist
4 iunie 1812 – s-a născut GEORGE BARIŢIU (1812-1893), istoric şi
publicist român transilvănean

12
4 iunie 1860 – s-a născut PETRU ŞPAN (1860-1911), teolog, pedagog,
filozof şi publicist
5 iunie 1900 – s-a stins din viaţă STEPHEN CRANE (1871-1900), scriitor
american
5 iunie 1912 – s-a născut ALEXANDRU TODEA (1912-2002), profesor
universitar, membru de onoare al Academiei Române, Cardinal,
Arhiepiscop şi Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma
6 iunie 1968 – s-a născut ŞTEFAN BALOG, artist plastic
6 iunie1875 – s-a născut THOMAS MANN (1875-1955), scriitor german;
Premiul Nobel pentru literatură pe 1929
7 iunie 1938 – s-a născut HORIA CUCERZAN, pictor
7 iunie1980 – s-a stins din viaţă HENRY MILLER (1891-1980), scriitor
american
8 iunie 1910, 8/21 - s-a stins din viaţă JULIUS JUNG (1851-1910), istoric
austriac; membru corespondent străin al Societăţii Academice Române
(1877)
8 iunie 1885 – s-a născut ENEA ZEFLEANU (1885-1963), filolog,
traducător, publicist
9 iunie 1939 – s-a născut SORIN VULCU, compozitor
9 iunie 1870 – s-a stins din viaţă CHARLES DICKENS (1812-1870), scriitor
englez
10 iunie 1839 – s-a născut ION CREANGĂ (1839-1889), scriitor
10 iunie 1860 – s-a născut HARICLEEA DARCLÉE (HARTULARI) (1860-
1939), soprană
11 iunie 1992 – s-a stins din viaţă DAVID PRODAN (1902-1992), istoric
11 iunie 1930 – s-a născut MIHAIL ŞERBAN (1930-2004), biochimist;
membru corespondent al Academiei Române
11 iunie 1910 – Centenarul naşterii lui JACQUES-YVES COUSTEAU
(1910-1997), figură marcantă a oceanografiei mondiale; membru de
onoare din străinătate (1990) al Academiei Române
12 iunie 1940 – s-a născut GHEORGHE DĂNCILĂ, profesor, poet,
traducător
12 iunie1980 – s-a stins din viaţă ANDREI ION DELEANU (1903-1980),
traducător
12 iunie 1913 – s-a născut TEODOR SEICEANU, profesor, publicist, autor
de carte
12 iunie 1914 – s-a născut PAUL TOMIŢĂ (1914-2004), primul profesor de
golf din România, memorialist
13 iunie 1960 – s-a stins din viaţă EMIL CIOMAC (1890-1960), muzicolog
13 iunie 1833 – s-a născut IOAN MICU MOLDOVAN (1833-1915), cleric şi
om de cultură; membru al Academiei Române
14 iunie 1937 – s-a născut EUGEN CIOANCĂ, artist decorator
14 iunie 1942 – s-a născut VICTOR FĂT, poet şi profesor
14 iunie 1878 – s-a născut NICODIM GANEA (1878-1949), compozitor,
dirijor şi folclorist
14 iunie 1967 – s-a născut MIHAI HIMCINSCHI, preot şi autor de carte
14 iunie 1920 – s-a născut MIHAI BREDICEANU (1920-2005), dirijor,
compozitor şi pedagog
14 iunie 1818 (1819?) (1921?) – s-a născut VASILE ALECSANDRI (1818-
1890), poet şi dramaturg

13
15 iunie 1889 – s-a stins din viaţă MIHAI EMINESCU (1850-1889)
16 iunie 1940 – s-a născut EUGEN PATACHI, artistul plastic
16 iunie 1890 – s-a născut NAE IONESCU (1890-1940), logician, filosof şi
publicist
16 iunie 1925 – s-a născut ANATOL E. BACONSKI (1925-1977), poet,
teoretician literar, eseist şi traducător român.
17 iunie 1930 – s-a născut ILIE FURDUIU, profesor, publicist şi fotograf
17 iunie 1971 – s-a născut IONUŢ FULEA, interpret de muzică populară
17 iunie 1951 – s-a născut LAURENŢIA POMPILIA STOIA, profesor, artist
plastic
19 iunie 1899 – s-a născut GEORGE CĂLINESCU (1899-1965), critic şi
istoric literar
20 iunie 1908 – s-a născut PAMFIL V. ALBU (1908-1990), învăţător şi
culegător de folclor
20 iunie 1870 – s-a stins din viaţă JULES DE GONCOURT (1830-1870),
scriitor francez
21 iunie 1940 – s-a stins din viaţă JEAN EDOUARD VUILLARD (1868-
1940), pictor francez
24 iunie 1926 – s-a născut CLOŞCA L. BĂLUŢĂ (1926-2005), istoric,
publicist şi redactor
25 iunie 1870 – s-a stins din viaţă JULES DE GONCOURT (1830-1870),
scriitor francez
25 iunie 1954 – s-a născut PETRU FĂGĂRAŞ, poet
26 iunie 1900 – s-a stins din viaţă NICOLAE KRETZULESCU (1812-1900),
medic; preşedinte al Academiei Române (1895-1898)
26 iunie 1940 – s-a născut EUGEN CICEU (1940-1997), pianist
28 iunie 1938 – s-a născut RODICA BRAGA, scriitoare
29 iunie 1857 – s-a născut IACOB MUREŞIANU (1857-1917), compozitor

14
IULIE
Motto:
„Inima omului este ca şi pământul:
poţi semăna, poţi planta, poţi construi ce vrei la suprafaţă,
dar ea va continua să aibă florile şi fructele sale .” (V. Hugo)

Evenimente

1 – Ziua mondială a arhitecturii


2 – Ziua justiţiei române
8 – Ziua poliţiei române
11- Ziua mondială a populaţiei
27 – Ziua Imnului de Stat al României

Aniversări. Comemorări

2 iulie 1948 – s-a născut GHEORGHE FLEŞER, muzeograf şi publicist


2 iulie 1926 – s-a născut OCTAVIAN PALER ( 1926-2007), scriitor,
jurnalist şi editorialist
3 iulie 1502 – s-a stins din viaţă ANONIMUS SEBESENSIS, istoric
4 iulie 1790 – s-a născut Sir GEORGE EVEREST (1790-1866), inginer
militar şi geodez britanic
5 iulie 1936 – s-a născut ADRIAN MUNŢIU, poet
5 iulie 1979 – s-a stins din viaţă DORIN PAVEL (1900-1979) inginer,
hidrotehnician, profesor universitar
7 iulie 1927 – s-a născut AVRAM MENTZEL, artist plastic
7 iulie 1949 – s-a născut ANA HINESCU, profesor, bibliotecar, autor de
carte
10 iulie 1900 – s-a născut lingvistul ALEXANDU GRAUR; membru al
Academiei Române (1900-1988)
10 iulie1914 – s-a născut VASILE HANDELSMANN (1914-1960), farmacist
şi autor de carte
11 iulie 1910 – s-a născut STAN LIVIU (1910-1973), profesor de teologie
12 iulie 1903 – s-a născut ALEXANDRU DOMŞA (1903-1989), inginer
12 iulie 1966 – s-a născut DUMITRU ADRIAN VANCA, preot
13 iulie 1945 – s-a născut AVRAM CRISTEA, folclorist şi autor de carte
13 iulie 1952 – s-a născut DIANA ŢUCULESCU, artist plastic
14 iulie 1974 – s-a stins din viaţă EMIL POP (1897-1974), profesor şi
botanist
16 iulie 1887 – s-a născut ALEXANDRU LUPEANU MELIN (1887-1937),
profesor, filosof, memorialist
17 iulie 1951 – s-a născut NICOLAE DOBRA, grafician, poet, memorialist
18 iulie 1868 – s-a născut MIRON CRISTEA (1868-1939), primul Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române

15
18 iulie 1930 – s-a născut SIMION DAMIAN, scriitorul, eseistul,
traducătorul
18 iulie 1610 – s-a stins din viaţă CARAVAGGIO (Michelangelo Merisi)
(1571?-1610), pictor italian
19 iulie 1960 – s-a stins din viaţă GRIGORE FLORESCU (1892-1960) ,
arheolog şi epigrafist al romanităţii din Dacia
19 iulie 1930 – s-a născut POMPILIU TEODOR (1930-2001), istoric;
membru corespondent al Academiei Române
19 iulie 1941 – s-a născut DORU GHEAJA, preot şi interpret
21 iulie1890 – s-a născut CONSTANTIN PÂRVULESCU (1890-1945),
astronom; membru post-mortem al Academiei Române (1991)
21 iulie 1943 – s-a născut AUREL SASU, cercetător, critic şi istoric literar
22 iulie 1892 – s-a născut OVIDIU HULEA (1892-1952), profesor, teolog,
publicist
23 iulie 1952 – s-a născut DORIN-OVIDIU DAN (1952-2005), profesor,
muzeograf şi autor de carte
24 iulie 1929 – s-a născut NICOLAE ITU, scriitor
24 iulie 1909 – s-a născut CONSTANTIN NOICA (1909-1987), filosof,
eseist, publicist şi scriitor român.
24 iulie 1949 – s-a născut RADU PETRIC, preot şi poet
24 iulie 1920 – s-a stins din viaţă TEODOR ŞTEFANELLI (1849-1920),
scriitor şi istoric; membru al Academiei Române
25 iulie 1923 – s-a născut RADU CĂRPINIŞANU, medic şi autor de carte
26 iulie 1942 – s-a născut IRONIM MUNTEAN, profesor şi autor de carte
26 iulie 1860 – s-a născut ALEXANDRU OBREGIA (1860-1937), medic
psihiatru
28 iulie 1969 – s-a născut ANCA DINICĂ, jurnalist
29 iulie 1890 – s-a stins din viaţă VINCENT VAN GOGH (1853-1890),
pictor, desenator şi gravor olandez
29 iulie 1948 – s-a născut ION KAMLA, poet
31 iulie 1910 – Centenarul naşterii lui GRIGORE POPA (1910-1994),
poet, eseist şi filosof

16
AUGUST
Motto:
“Natura pictează pentru noi, zi după zi,
imagini de o infinită frumuseţe”. – John Ruskin

Evenimente

6 – Ziua Hiroshimei (Ziua Mondială a Luptei pentru Interzicerea Armei Nucleare)


15 – Ziua marinei

Aniversări. Comemorări

1 august 1939 – s-a născut GHEORGHE SUCIU (1939-1995), prozator,


redactor, publicist
1 august 1860 – s-a născut BAZIL G. ASSAN (1860-1918), inginer şi
explorator (primul român care a explorat zona Oceanului Arctic/1896; în
perioada 1897-1898 a efectuat o călătorie în jurul lumii)
2 august 1959 – s-a născut MIHAI PASCARU, sociolog şi scriitor
3 august 1940 – s-a născut IOAN POPA, profesor, folclorist, scriitor
4 august 1857 – s-a născut AUGUSTIN BUNEA (1857-1909), teolog şi
istoric; membru
titular al Academiei Române
5 august 1922 – s-a născut MARIN PREDA (1922-1980), prozator
5 august 1850 – s-a născut GUY DE MAUPASANT(1850-1893), scriitor
francez
6 august 1939 – s-a născut CORNEL NISTEA, scriitor

17
7 august 1910 – Centenarul naşterii s-a născut GRIGORE POPA (1910-
1994), poet, eseist şi filosof
9 august 1841 – s-a născut RUBIN PATIŢIA (1841-1918), memorialist
9 august 1880 – s-a născut IOAN LUPAŞ (1880-1967), istoric şi om politic;
membru al Academiei Române
10 august 1884 – s-a născut PANAIT ISTRATI (1884-1935), scriitor
11 august 1949 – s-a născut VETA BIRIŞ, interpretă de muzică populară,
culegătoare de folclor
12 august 1900 – s-a născut ŞTEFAN LUPAŞCU (Lupasco) (1900-1988),
filosof francez de origine română, membru post-mortem al Academiei
Române (1991)
13 august 1917 – s-a născut OVIDIU BÎRLEA (1917-1991), folclorist,
editor, cercetător
13 august 1928 – s-a născut ION LĂNCRĂNJAN (1928-1991), prozator
14 august 1911 – s-a născut EMIL ALEXANDRU NEGRUŢIU (1911-1988),
inginer
agronom; membru corespondent al Academiei Române
16 august 1931 – s-a născut ILEANA BERLOGEA, critic şi istoric literar
16 august 1866 – s-a născut MARIA BOTIŞ CIOBANU (1866-1950), poetă
16 august 1920 – s-a născut VIRGIL IERUNCA, eseist, critic literar şi poet
17 august 1925 – s-a stins din viaţă IOAN SLAVICI (1848-1925), prozator
18 august 1850 – s-a stins din viaţă HONORE DE BALZAC (1799-1850),
scriitor francez
18 august 1946 – s-a născut IACOB MÂRZA, publicist, autor, profesor
universitar
18 august 1886 – s-a născut SAMOILĂ MÂRZA (1886-1967), fotograful
Marii Uniri
19 august 1935 – s-a născut DUMITRU RADU POPESCU, prozator şi
dramaturg
20 august 1940 – s-a născut ŞTEFAN DINICĂ, jurnalist, prozator
20 august 1920 – s-a născut ZOE DUMITRESCU-BUŞULENGA 1920-
2006), critic şi istoric literar; membru al Academiei Române
20 august 1942 – s-a născut MIRCEA VALER STANCIU, scriitor
22 august 1934 – s-a născut EMIL JURCĂ, scriitor
22 august 1890 – s-a stins din viaţă VASILE ALECSANDRI (1821-1890) ,
scriitor, om politic şi diplomat; membru fondator al Societăţii Academice
Române
22 august 1850 – s-a stins din viaţă NIKOLAUS LENAU (1802-1850), poet
german
24 august 1820 – s-a stins din viaţă ION BUDAI-DELEANU (1760?-1820),
scriitor, istoric şi cărturar iluminist; reprezentant al Şcolii Ardelene
24 august 1946 – s-a născut VASILE MOGA, arheolog, autor de carte
24 august 1910 – s-a născut ILARION COCIŞIU (1910-1952), folclorist
25 august 1980 – s-a stins din viaţă DUMITRU D. ROŞCA (1895-1980),
filosof; membru al Academiei Române
25 august 1860 – s-a stins din viaţă JAHAN LUDVIG HEIBERG (1791-
1860), scriitor, istoric şi critic literar danez
25 august 1900 – s-a stins din viaţă FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900),
scriitor şi filosof german

18
26 august 1740 – s-a născut JOSEPH MONTGOLFIER (1740-1810),
inventator francez
26 august 1880 – s-a născut GUILLAUME APOLLINAIRE (1880-1918),
poet francez
27 august 1930 – s-a născut ZIGU ORNEA (1930-2001), istoric literar
27 august 1970 – s-a stins din viaţă ŞTEFAN CIUBOTĂRAŞU (1910-
1970), actor
27 august 1970 – s-a stins din viaţă ROMULUS LADEA (1901-1970),
sculptor
27 august 1770 – s-a născut GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
(1770-1831), filosof german
27 august 1910 – Centenarul naşterii MAICII TEREZA; Premiul Nobel
pentru pace pe 1979
27 august 1950 – s-a stins din viaţă CESARE PAVESE (1908-1950),
scriitor italian
28 august 1970 – s-a stins din viaţă ROMULUS LADEA (1901-1970),
sculptor
29 august 1780 – s-a născut JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES
(1780-1867), pictor neoclasic francez
29 august 1954 – s-a născut GHEORGHE REMETE, preot, teolog,
traducător şi autor de carte
30 august 1957 – s-a născut ALEXANDRU ANTONESCU, artist plastic
30 august 1910 – s-a născut AUGUSTIN Z. N. POP (1910-1988), istoric
literar
30 august 1950 – s-a stins din viaţă ALEXANDRU LAPEDATU (1876-
1950), istoric şi om politic liberal; membru al Academiei Române
31 august 1840 – s-a născut GIOVANNI VERGA (1840-1922), scriitor
italian
31 august 1945 – s-a născut TRAIAN BRAD (1945-2002), profesor,
bibliotecar

19
SEPTEMBRIE
Motto:
„Noi suntem clipa care trece prin poarta existenţei.” (Nichita
Stănescu)

Evenimente

1 – Ziua mondială a păcii


– Z iua jandarmeriei
8 – Ziua internaţională a alfabetizării
13 – Ziua pompierilor (România)
24 – Zilele europene ale patrimoniului

Aniversări. Comemorări

1 sept. 1910, 1/14 – s-a născut OLGA NECRASOV (1910-2000), zoolog şi


antropolog român de origine rusă; membru al Academiei Române
1 sept. 1930 – s-a stins din viaţă ARISTIDE DEMETRIADE (1872-1930),
actor
1 sept. 1940 – s-a născut ALEXANDRU GRIGORE (1940-1981), poet şi
traducător
1 sept. 1970 – s-a stins din viaţă FRANÇOIS MAURIAC (1885-1970),
scriitor francez
1 sept. 1964 – s-a născut IOAN HĂNŢULESCU, jurnalist şi poet
2 sept. 1900 – s-a stins din viaţă ARON DENSUŞIANU (1837-1900),
istoric şi critic literar, poet şi folclorist; membru corespondent al Societăţii
Academice Române
2 sept. 1910 – s-a stins din viaţă HENRI ROUSSEAU (1844-1910), pictor
francez
3 sept. 1907 – s-a născut PAVEL DAN (1907-1937), scriitor
3 sept. 1919 – s-a născut OVIDIU DRIMBA, istoric literar, comparatist şi
traducător
3 sept. 1950 – s-a stins din viaţă TRAIAN VUIA (1872-1950), inginer şi
inventator; pionier al aviaţiei româneşti şi mondiale, membru de onoare al
Academiei Române
7 sept. 1930 – s-a născut ION ARIEŞANU, scriitor, publicist, redactor
8 sept. 1856 – s-a născut IOAN C. BIANU (1856-1935), filolog şi
bibliograf român, membru titular şi preşedinte al Academiei Române
8 sept. 1930 – s-a născut TUDOR POPESCU (1930-1999), dramaturg şi
prozator
8 sept. 1930 – s-a născut PETRE SĂLCUDEANU (1930-2005), prozator,
scenarist, publicist;
8 sept. 1830 – s-a născut FREDERIC MISTRAL (1830-1914), poet francez
de limbă provensală; Premiul Nobel pentru literatură pe 1904
8 sept. 1910 – Centenarul naşterii lui JEAN-LOUIS BARRAULT (1910-
1994), actor francez, regizor

20
10 sept. 1930 – s-a născut LIVIU CĂLIN (1930-1994), poet, critic şi istoric
literar
10 sept. 1890 – s-a născut FRANZ WERFEL (1890-1945), scriitor austriac
12 sept.1882 – s-a născut ION AGÂRBICEANU (1882-1963), scriitor,
ziarist şi prozator român, parlamentar, academician, preot greco-catolic
12 sept. 1910 – s-a născut ALEXANDRU ŞAFRAN (1910-2006), rabin şef
al Genevei; membru de onoare străin al Academiei Române (1997)
12 sept. 1966 – s-a născut DANIEL AVRAM, profesor, cantautor
12 sept. 1964 – s-a născut FLORIN CORCOZ, jurnalist
13 sept. 1946 – s-a născut HOREA PAŞTINA, pictor şi profesor universitar
14 sept. 1958 – s-a născut TRAIAN MÂRZA, profesor şi pictor
15 sept. 1950 – s-a născut GHEORGHE ALBU, profesor şi interpret de
muzică populară
15 sept. 1929 – s-a născut ROMULUS FELEA (1929-1981), profesor şi
ziarist
15 sept. 1935 – s-a născut VISTIAN GOIA, filolog, autor de carte
15 sept. 1890 – s-a născut AGATHA CHRISTIE (1890-1976), autoare
britanică de romane poliţiste
17 sept. 1820 – s-a născut EMILE AUGIER (1820-1889), dramaturg
francez
17 sept. 1980 – s-a stins din viaţă JEAN PIAGET (1896-1980), psiholog şi
filosof elveţian
18 sept. 1980 – s-a stins din viaţă KATHERINE ANNE PORTER (1890-
1980), scriitoare americană
18 sept. 1899 – s-a născut EUGEN HULEA (1899-1982), profesor
18 sept. 1949 – s-a născut ANA GOŞA, autoare de manuale
19 sept. 1946 – s-a născut IOAN FILIMON, epigramist
20 sept. 1925 – s-a născut IOAN DRĂGAN, inginer doctor, cercetător
20 sept. 1866 – s-a născut GEORGE COŞBUC (1866-1918), poet
20 sept. 1879 – s-a născut TRAIAN GHERMAN (1879-1901), folclorist
20 sept. 1958 – s-a născut ANDOR KOMIVES, pictor
20 sept. 1915 – s-a stins din viaţă IOAN MICU MOLDOVAN (1833-1915),
istoric, teolog, folclorist, filolog şi pedagog român, canonic greco-catolic,
membru titular al Academiei române
21 sept. 1860 – s-a stins din viaţă ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-
1860), filosof german
21 sept. 1856 – s-a născut GRIGORIE SIMA LUI IOAN (1856-1907),
folclorist, publicist
21 sept. 1925 – s-a născut IOSIF SÂRBU (1925-1964), primul campion
olimpic român – Helsinki, 1952
23 sept. 1870 – s-a stins din viaţă PROSPER MERIMEE (1803-1870),
scriitor francez
25 sept. 1920 – s-a născut DIMITRIE VATAMANIUC, critic literar;
membru de onoare al Academiei Române
24 sept.1930 – s-a născut VICTOR NISTEA (1930-2005)
25 sept. 1970 – s-a stins din viaţă ERICH MARIA REMARQUE (1898-
1970), scriitor german
25 sept. 1843 – s-a născut ŞTEFAN CACOVEANU (1843-1936), teolog,
filolog, poet, folclorist
26 sept. 1939 – s-a născut GHEORGHE MĂHĂRA, geograf

21
26 sept. 1580 – s-a născut FR. GOMEZ DE QUEVEDO Y VILLEGAS
(1580-1645), scriitor renascentist spaniol
26 sept. 1940 – s-a stins din viaţă WALTER BENJAMIN (1892-1940),
scriitor şi critic literar german
27 sept.1990 – s-a stins din viaţă ION BIBERI (1904-1990), prozator,
eseist şi critic literar
27 sept. 1940 – s-a născut EMILIAN ACHIM, folclorist, etnograf
28 sept. 1941 – s-a născut MIRCEA CENUŞĂ (1941-2000), istoric literar
29 sept. 1970 – s-a născut GABRIEL TIBERIU RUSTOIU, arheolog
30 sept. 1990 – s-a stins din viaţă PATRICK WHITE (1912-1990), scriitor
australian; Premiul Nobel pentru literatură pe 1973

OCTOMBRIE

Motto:
„Sufletul unui popor se exprimă substanţial
în gândirea şi arta lui.” (George Călinescu)
Evenimente

1 – Ziua internaţională a muzicii


– Ziua internaţională a persoanelor în vârstă
5 – Ziua mondială a educatorilor
15 – Ziua internaţională a nevăzătorilor
17 – Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei
24 – Ziua Naţiunilor Unite
25 – Ziua Armatei Române

Aniversări. Comemorări

1 oct. 1990 – s-a stins din viaţă IOANA PETRESCU (1941-1990), istoric,
critic şi teoretician literar

22
2 oct. 1870 – s-a născut JUAREZ MOVILĂ (1870-1943), compozitor şi
critic muzical
2 oct. 1910 – s-a stins din viaţă DIMITRIE GRECESCU (1841-1910),
naturalist; membru al Academiei Române
4 oct 1910 – Centenarul naşterii lui CĂLIN POPOVICI (1910-1977),
astronom, astrofizician şi geodez; membru post-mortem al Academiei
Române (1990)
4 oct 1720 – s-a născut GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720-1778),
gravor şi arhitect veneţian
5 oct. 1830 – s-a stins din viaţă DINICU GOLESCU (1777-1830),
memorialist
5 oct. 1928 – s-a născut ION RAHOVEANU (1928-1994), poet, prozator şi
publicist
6 oct. 1920 – s-a născut ION COTEANU (1920-1997), lingvist, specialist în
lexicologie, stilistică şi limbă literară; membru al Academiei Române
7 oct. 1910 – Centenarul naşterii lui EUSEBIU CAMILAR (1910-1965),
poet, prozator şi traducător; membru corespondent al Academiei Române
8 oct. 1890 – s-a născut ALFRED MOŞOIU (1890-1932), poet, prozator şi
dramaturg
8 oct. 1907 – s-a născut DUMITRU ŞANDRU, folclorist
9 oct. 1950 – s-a stins din viaţă NICOLAI HARTMANN (1882-1950), filosof
german
10 oct. 1942 – s-a născut TEODOR CRIŞAN, filolog
11/23 oct. 1875 – s-a născut ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (1875-1913),
poet
12 oct. 1889 – s-a născut LIVIA REBREANU-HULEA (1889-1972), poetă şi
publicistă
14 oct. 1925 – s-a născut TITUS FURDUI (1925-1991), cercetător, filolog,
autor de carte
15 oct. 1955 – s-a născut IOAN NISTOR, poet, profesor şi critic literar
6 oct. 1950 – s-a născut IOAN BÂSCĂ, profesor şi publicist
18 oct. 1980 – s-a stins din viaţă TEODOR MAZILU (1930-1980) ,
dramaturg, prozator şi poet
20 oct. 1920 – s-a stins din viaţă MAX BRUCH (1838-1920), compozitor şi
dirijor german
20 oct. 1923 – s-a născut VETUŢA POP (1923-1996), poetă şi prozatoare
20 oct. 1953 – s-a născut VALI ŞERBAN, cantautor
21 oct. 1954 – s-a născut VALER MOGA, istoric şi cercetător
21 oct. 1980 – s-a stins din viaţă PAMFIL ŞEICARU (1894-1980), publicist,
memorialist, prozator
21 oct. 1760 – s-a născut KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849), pictor şi
gravor japonez
22 oct. 1947 – s-a născut MIRCEA STÂNCEL, scriitor
23 oct. 1961 – s-a născut IOAN HĂDĂRIG, poet şi redactor
23 oct. 1954 – s-a născut IOSIF ZOICA, preotul, poetul şi eseistul
25 oct. 1890 – s-a născut EUGEN CONSTANT (1890-1975), poet,
prozator, dramaturg şi publicist
26 oct. 1890 – s-a stins din viaţă CARLO COLLODI (1826-1890), scriitor
italian

23
26 oct. 1673 – s-a născut DIMITRIE CANTEMIR (1673-1723), scriitor,
istoric, filosof, umanist, om de stat
26 oct. 1883 – s-a născut SAVA ALBESCU (1883-1957), pictor
26 oct. 1955 – s-a născut NICOLAE FURDUI IANCU, interpret de muzică
populară
27 oct. 1938 – s-a născut ALEXANDRU BRAD, scriitor
27 oct. 1927 – s-a născut TEODORA CRISTEA, filolog, universitar
28 oct. 1790 – s-a născut ALPHONSE DE LAMARTINE, scriitor şi om
politic francez (1790-1869)
28 oct. 1912 – s-a născut EUGEN HANDELSMAN (1912-1989),
caricaturist, epigramist
28 oct. 1941 – s-a născut ION MĂRGINEANU, scriitor
29 oct. 1880 – s-a născut AUGUSTIN BENA (1880-1962), profesor
universitar, dirijor, compozitor
29 oct. 1880 – s-a născut JEAN ALEXANDRU STERIADE (1880-1956),
pictor şi grafician; membru titular onorific al Academiei Române
31 oct. 1820 – s-a născut GHEORGHE TATTARESCU (1820-1894), pictor
31 oct. 1960 – s-a stins din viaţă MIRCEA FLORIAN (1888-1960), filosof;
membru post-mortem al Academiei Române (1990)
31 oct. 1947 – s-a născut ALEXANDRU RĂDULESCU, artist plastic

24
NOIEMBRIE
Motto:
„Să fim români cu sufletul, nu cu vorba, să iubim ce-i al
nostru
şi să-l păstrăm ca ochii din cap.” (G. Coşbuc)

Evenimente

16 – Ziua internaţională pentru toleranţă


20 – Ziua Convenţiei pentru Drepturile Copilului
21 – Ziua mondială a televiziunii
25 – Ziua internaţională a nonviolenţei

Aniversări. Comemorări

1 nov. 1960 – s-a stins din viaţă GEORGE MATEI CANTACUZINO(1899-


1960), arhitect, pictor, eseist, estetician şi memorialist
2 nov. 1950 – s-a stins din viaţă G. BERNARD SHAW (1856-1950) ,
dramaturg şi critic literar britanic; Premiul Nobel pentru literaturã pe 1925
3 nov. 1941 – s-a născut ION SÂNGEREANU (1941- 2008), poet şi ziarist
5 nov. 1880 – s-a născut MIHAIL SADOVEANU (1880-1961), prozator;
membru al Academiei Române
6 nov. 1940 – s-a născut MIHAI ZAMFIR, critic literar şi prozator
7 nov. 1933 – s-a născut EDITH ORLOWSKI-BALOGH (1933-1988),
sculptor
7 nov. 1910, 7/20 – s-a stins din viaţă LEV TOLSTOI (1828-1910), scriitor
rus
7 nov. 1990 – s-a stins din viaţă LAWRENCE DURRELL (1912-1990),
scriitor englez
8 nov. 1890 – s-a stins din viaţă CESAR FRANCK (1822-1890), compozitor
francez de origine belgiană
8 nov. 1963 – s-a născut VIORICA MARIA BOITOR , artist plastic
8 nov. 1929 – s-a născut ION BRAD, scriitor
10 nov. 1843 – s-a născut ILIE DOMŞA (1843-1933), autor de carte
10 nov. 1730 – s-a născut OLIVER GOLDSMITH (1730-1774), scriitor
irlandez
10 nov. 1895 – s-a stins din viaţă ALEXANDRU ODOBESCU (1834-1895),
prozator şi istoric
11 nov. 1910 – Centenarul naşterii lui MIHAIL DAVIDOGLU (1910-
1987), dramaturg
11 nov. 1949 – s-a născut DOINA DREGHICIU, muzeograf
12 nov. 1950 – s-a născut MIRCEA NEDELCIU (1950-1999), scriitor
12 nov. 1840 – s-a născut AUGUSTE RODIN (1840-1917), sculptor
francez
13 nov. 1960 – s-a stins din viaţă GHEORGHE T. KIRILEANU (1872-
1960), istoric şi folclorist; membru titular onorific al Academiei Române

25
14 nov. 1920 – s-a născut IOAN OANĂ, filolog, filosof, estetician,
traducător
15 nov. 1876 – s-a născut ALEXANDRU CIURA (1876-1936), teolog,
profesor, publicist
15 nov. 1910 – Centenarul naşterii sculptorului ION LUCIAN MURNU
(1910-1984)
15 nov. 1910 – s-a stins din viaţă WILHELM RAABE (1831-1910), scriitor
german
16 nov. 1925 – s-a născut MIHAI CRIŞAN, jurist, regizor, scenarist
19 nov. 1935 – s-a stins din viaţă GIB I. MIHĂESCU (1894-1935), prozator
şi dramaturg
21 nov. 1910 – Centenarul naşterii prozatorului THEODOR
CONSTANTIN (1910-1975)
22 nov. 1890 – s-a nãscut CHARLES DE GAULLE, general şi om politic
francez
23 nov. 1760 – s-a nãscut FRANÇOIS NOËL BABEUF (1760-1797), om
politic francez
22 nov. 1951 – s-a născut NICOLAE HORIA NICOARĂ, poet
23 nov. 1979 – s-a născut LUCIAN VASILE BÂGIU, prozator şi critic literar
24 nov. 1956 – s-a născut ILIE MATIEŞ, jurnalist şi editor
24 nov. 1920 – s-a stins din viaţă ALEXANDRU MACEDONSKI (1854-
1920), poet, prozator si dramaturg
25 nov. 1870 – s-a nãscut MAURICE DENIS (1870-1943), pictor francez
25 nov. 1910 – s-a nãscut LEON POLIAKOV (1910-1997) , istoric si filosof
francez de origine rusã
25 nov. 1950 – s-a stins din viaţă JOHANNES V. JENSEN (1873-1950),
prozator, poet si eseist danez; Premiul Nobel pentru literaturã pe 1944
26 nov. 1970 – s-a stins din viaţă VLADIMIR STREINU (1902-1970), critic
literar, eseist, poet şi traducãtor
27 nov. 1970 – s-a stins din viaţă PETRU COMARNESCU (1905-1970),
eseist, critic literar şi de artã, memorialist şi traducãtor
27 nov. 1939 – s-a născut NICOLAE MANOLESCU, critic şi istoric literar
27 nov. 1885 – s-a născut LIVIU REBREANU (1885-1944), prozator şi
dramaturg
27 nov. 1884 – s-a născut VASILE VOICULESCU (1884-1963), poet,
prozator şi dramaturg
27 nov. 1940 – s-a stins din viaţă NICOLAE IORGA (1871-1940), istoric,
memorialist, poet, dramaturg, critic şi istoric literar
28 nov. 1680 – s-a stins din viaţă GIOVANNI LORENZO BERNINI (1598-
1680), arhitect şi sculptor italian
28 nov. 1820 – s-a născut FRIEDRICH ENGELS (1820-1895), filosof şi om
politic german
29 nov. 1920 – s-a născut FELICIAN FĂRCAŞIU (1920-1977), interpret de
muzică populară
30 nov. 1860 – s-a născut VASILE G. MORŢUN (1860-1919), autor
dramatic, prozator şi ziarist; om politic socialist, apoi liberal

26
DECEMBRIE
Motto:
„Poarta spre Dumnezeu este credinţa,
iar forma prin care se intră la Dumnezeu e rugăciunea.”
(Petre Ţuţea)

Evenimente

1 Decembrie - Ziua Naţională a României


3 – Ziua internaţională a persoanelor cu handicap
8 – Ziua Constituţiei (România)
10 – Ziua drepturilor omului
13 – Ziua tipografilor (România)

Aniversări. Comemorări

1 Decembrie – Ziua Naţională a României


1 dec. 1960 – s-a stins din viaţă ION VASILESCU (1903-1960), compozitor

27
2 dec. 1950 – s-a stins din viaţă DINU LIPATTI (1917-1950), pianist şi
compozitor; membru post-mortem al Academiei Române (1997)
2 dec. 1935 – s-a născut NICOLAE LABIŞ (1935-1956), poet
4 dec. 1947 – s-a născut VASILE REMETE, poet
5 dec. 1938 – s-a născut PAUL DRUMARU, redactor şi traducător
5 dec. 1870 – s-a stins din viaţă ALEXANDRE DUMAS-Tatăl (1802-1870),
scriitor francez
5 dec. 1967 – s-a născut JAN NICOLAE, preot şi autor de carte
6 dec. 1943 – s-a născut NICOLAE DRĂGAN (1943-2009), profesor, poet
şi redactor
6 dec. 1894 – s-a născut ŞTEFAN MANCIULEA (1894-1985), geograf
7 dec. 1943 – s-a născut NICOLAE JOSAN (1943-2003), istoric şi autor de
carte
8 dec. 1938 – s-a născut RADU BĂDILĂ, profesor, dramaturg
9 dec. 1927 – s-a născut MARIA ITU, scriitoare
10 dec. 1830 – s-a stins din viaţă BENJAMIN CONSTANT (1767-1830),
scriitor şi om politic francez
10 dec. 1830 – s-a născut EMILY DICKINSON (1830-1886), poetă
americană
11 dec. 1810 – s-a născut ALFRED DE MUSSET (1857-1810), poet,
dramaturg şi prozator francez
12 dec. 1933 – s-a născut VIOREL MĂRGINEAN, pictor şi scenograf
12 dec. 1947 – s-a născut VIORICA SUCIU, doctor în istorie, autor,
publicist
12 dec. 1955 – s-a născut ANGELA TÂRZIU, poetă
14 dec. 1922 – s-a născut ŞTEFAN TOFOLEANU, poet
14 dec. 1947 – s-a născut IOAN BOCŞA, profesor universitar, interpret,
autor
14 dec. 1870 – s-a născut ION RUSU- ABRUDEANU (1870-1934),
publicist şi autor de carte
16 dec. 1943 – s-a născut GELU BOGDAN, ziarist
16 dec. 1910 – Centenarul naşterii lui VALERIU BUTURĂ, geograf,
etnobotanist
17 dec. 1870, 17/30 – s-a nãscut ION ALEXANDRU BASSARABESCU
(1870-1952), scriitor; membru corespondent al Academiei Române
17 dec. 1830 – s-a nãscut JULES DE GONCOURT (1830-1870), scriitor
francez
17 dec. 1870 – s-a stins din viaţă SAVERIO MERCADANTE (1795-1870),
compozitor italian
18 dec. 1860 – s-a nãscut EDWARD MACDOWELL (1860-1908),
compozitor, pianist si pedagog american
18 dec. 1920 – s-a nãscut RITA STREICH (1920-1987), soprană germanã
19 dec. 1910 – Centenarul naşterii lui JEAN GENET (1910-1986),
romancier şi dramaturg francez
20 dec. 1895 – s-a născut CORIOLAN SUCIU, profesor, istoric, autor
20 dec. 1905 – s-a născut NICOLAE COMŞA (1905-1946), publicist, istoric
literar
22 dec. 1880 – s-a stins din viaţă GEORGE ELIOT, pseudonimul de la Mary
Ann Evans (1819-1880), scriitoare engleză
23 dec. 1597 – s-a născut MARTIN OPITZ (1597-1639), poet şi traducător

28
23 dec. 1790 – s-a născut JEAN FRANÇOIS CHAMPOLLION (1790-1832),
orientalist francez; a pus bazele egiptologiei ştiinţifice moderne
24 dec. 1889 – s-a născut NICHIFOR CRAINIC (1889-1972), eseist şi poet
24 dec. 1952 – s-a născut STELIAN FERARU, profesor de vioară
24 dec. 1940 – s-a născut IOAN ANDRIŢOIU, profesor, cercetător
25 dec. 1941 – s-a născut IOAN ALEXANDRU (1941-2000), poet
26 dec. 1957 – s-a născut EUGENIA VOINA, poet
30 dec. 1863 – s-a născut ION GORUN (ALEXANDRU HODOŞ) (1863 -
1928), scriitor, ziarist şi traducător
30 dec. 1921 – s-a născut NICOLAE GIOSAN (1921-1990), inginer
agronom şi genetician român; membru al Academiei Române
30 dec. 1910 – Centenarul naşterii lui PAUL BOWLES (1910-1999),
scriitor şi compozitor american
31 dec. 1858 – s-a născut ENEA HODOŞ, folclorist (1858-1945); membru
al Academiei Române

29