Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT

privind “STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI”


acesta este doar un extras
elaborat conform Anexei _ din ORDINUL M.A.P.P.M. numarul ___/_____ privind
activitatea de _______________________________________.

1. DATE GENERALE:
a) Denumirea activitatii:
- activitatea de manipulare ...........................................................;
- activitatea de receptie, ................................................................;
- activitatea de manipulare a ........................................................;
- activitatea de manipulare si depozitare a ...................................;
- activitatea de manipulare si depozitare de lemn si ........................... precum
si transportul acestora;
- activitatea de manipulare, depozitare, excavatie si transport produse de
cariera si balastiera;
- activitatea de manipulare si depozitare materiale de constructie si transportul
acestora;

b) Amplasamentul:
Societatea se afla in zona ......................... a municipiului ..................... cu
iesire la ................, pe .............................. in amonte de Rezervatia naturala „Delta
Dunarii” si ......... si orasul ......................., la extremitatea amonte a Dunarii
maritime.

c) Beneficiarul studiului:
S.C. (************) S.A. (*****) cu activitate in municipiul (*****), str. (*)
nr._____, tel. (*********) si fax. (****************).

d) Profil de activitate:

1
- activitatea de prestari servicii – incarcare – descarcare – depozitare si
transportul marfurilor;
- activitatea de preluare, depozitare, tarare, uscare, livrare si transportul
cerealelor si derivatelor acestora;
Pentru a rentabiliza traficul de marfuri generale si cereale se vor asigura
(**************************) a normelor de protectie a mediului impuse de
legislatia pentru Protectia Mediului.
e) Titularul studiului de impact:
(********************)

2. DESCRIEREA ACTIVITATILOR:
Realizarea unui studiu de organizare si/sau reorganizare a activitatilor pentru
unele obiective sau activitati care fac obiectul acestui studiu de impact cu referire
stricta la operatiunile de preluare, receptie, depozitare, si transportul cerealelor si
derivatelor acestora.
(**************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
******************************************************************
*********************************************).
Profunzimea studiului ce trebuie facuta cu privire la incidenta asupra mediului
ori cu privire la orientarea ce trebuie data studiului pentru o mai buna adaptare la
mediu, va depinde de (***************************************** ).
(*************) studiu de impact asupra mediului este de a oferi o baza
pentru planificarea si (***********) studiului. Nu are importanta daca rezultatele
sunt prezentate sub forma unui (*************).
Evaluarea impactului va urmari efectele existente sau cele ce pot fi
determinate de o anumita activitate sau stadiu.

2
Aceasta analiza in contextul in care se desfasoara activitatea va permite
(************************************************************).
(********) studiului de impact nu se (*****), in continuare pe baza evaluarii
efectelor se formeaza o (*********) menite sa contracareze efectele
(**********).
a) Scopul si necesitatea:
Necesitatea si oportunitaea reorganizarii activitatii de (************).
Reorganizarea activitatilor de (**********), activitate care se desfasoara in
(*****) la (*) inca de la infiintarea orasului (*****), aceasta activitate se facea si
se face din necesitatea de a corela activitatea economica a tarii, respectiv a
agriculturii indigene in concordanta cu nevoile tehnice de productie de cereale si
exportul cantitatilor care sunt pe piata interna in exces, respectiv se va realiza o
corelatie a pietei interna-externa a produselor agricole si derivatelor acestora.
S.C. (************) S.A. (*****) efectueaza activitati complexe privind
traficul (*) de marfuri.
Situata la *****, prin aceasta activitate se pot reinnoi legaturile cu strainatatea
prin cursul ************* cu judetele limitrofe ******** si tarile din centrul
****** prin cursul ************ precum si cu ******* prin Canalul *********.
Societatea are prevazut in statut urmatoarele activitati:
- *************
In prezent S.C. (************) S.A. (*****) are capacitate tehnica si
profesionala sa functioneze **********, desfasurand urmatoarele activitati
autorizate de ******************:
 Autorizatia *************
-
 Autorizatia *************
 Autorizatia *************
Societatea este autorizata pentru ******, autorizatii emise de ********
Cantitatile de ***** sunt in functie de *****************. Toate
operatiunile se fac la comanda *****************.

3
La incheierea contractului sunt stabilite ************ a *****, conditiile de
primire, de depozitare si livrare.
La sosirea *********************************************.

b) Descrierea activitatilor propuse


Informatii privind continutul activitatii S.C. (************) S.A. inscrisa la
Registrul Comertului sub nr. *** se identifica prin Codul Unic de Inregistrare RO
**** cu sediul administrativ in (*****), **********, are ca domeniu de activitate
(*****).
Prin punerea in functiune a „complexului” (*****).

c) Activitatea de preluare(*********************)
Pentru stabilirea ***********************************************

d) Descrierea si *****************************
Pentru extragerea ***************************************
e) Clasificarea *****
f) Formarea ********
Formarea **************************************
g) ******* si divizarea ******************
Pentru *********** se folosesc:
h) Particularitatile ****************************
 Marimea lotului ******************
 Marimea************************
 Determinarea ********************* se face prin:
************************
 Determinarea unor ****************************
******************************

i) Principiile de *********************
- metoda **********
4
- metoda **********
- metoda **********
*******************************************************
***********

Descrierea si *****************************************

- Metodele pentru
*************************************

- Organizarea ***************************************

Amplasarea *****************************************

l) Procesul de **************************************
S.C. (************) S.A. (*****) a construit
*******************
Utilajele cu ajutorul carora se face *********************
sunt:
Toate aceste utilaje fac parte dintr-un
**************************.
De asemenea S.C. (************) S.A. are in proprietate
***********.
Concluzionand, capacitatea de
**********************************.
************** a S.C. (************) S.A. este autorizata
conform copiilor anexate.
In conformitate cu legislatia in vigoare la ************ trebuie
sa se execute si cand apar ***************, iar ********* se va

5
face o data pe ******. ********** se va face cu o firma
specializata care va garanta serviciul prestat.

m) ***************** si livrarea ****


********** se face la *************.
Mai departe *** sunt ********** poate directiona *********
spre:

r) Golirea ***********************
s) Surse *************************
1. Emisii *************************
2. Emisii *************************
3. Emisii *************************
Potentialele surse de poluare a solului si subsolului pot
**************

4. Calitatea factorului de mediu


****************************************************
5. Evaluarea ****************************************
IPG = ****************************
********************************

Concluzii si propuneri
***********************************************

Contactati consultantii nostri si va vom da o cotatie de pret pentru un studiu de


impact de mediu care sa satisfaca atat dorintele dvs. Cat si cele ale emitentului de
autorizatie