Sunteți pe pagina 1din 7

ŞOCUL CARDIOGEN

• Definiţie
• Etiologie
• Fiziopatologie
• Tablou clinic
• Monitorizare
• Diagnostic pozitiv şi etiologic
• Diagnostic diferenţial
• Principii de tratament

DEFINIŢIE
= sindrom clinic cauzat de o tulburare acută a funcţiei cordului, care
determină scăderea presiunii arteriale sistemice şi hipoperfuzie tisulară cu
disfuncţie consecutivă a diverselor sisteme şi organe.

=TA sistemică < 90mmHg sau TA medie < cu 30mmHg faţă de valorile
bazale
IC < 2,2l/min m2
PCPB > 15mmHg

ETIOLOGIE
• Deficit de contractilitate
- Infarctul de miocard
- Cardiomiopatiile
- Scăderea contractilităţii prin medicamente, factori
metabolici, postCEC
• Rezistenţă la ejecţia ventriculară
- Stenoza aortică valvulară
- Stenoza subaortică hipertrofică
• Deficit de umplere ventriculară
- Stenoza mitrală
- Mixomul atrial
• Insuficienţă valvulară
- Regurgitarea mitrală acută
- Regurgitarea tricuspidiană acută
• Tulburări de ritm
- Tahiaritmii
- Bradiaritmii
• Rupturi de miocard
- Infarctul de miocard
- Traumatisme cardiace
FIZIOPATOLOGIE
Ischemia miocardică ± necroză → VS, VD, amândouă

• Disfuncţia miocardică sistolică → ↓ contractilitatea → DC → ↓ IC →


↓ TA sistemică
• Disfuncţia miocardică diastolică → ↓ complianţa VS → ↑ PTDVS →
↑ presiunea retrograd → ↑ PCPB → congestie pulmonară →
hipoxemie
• Răspuns neuro-vegetativ →↑ stimularea simpatică +↑ cortizol, ADH +
↑ SRAA → vasoconstricţie periferică → oligurie + acidoză
metabolică

Mecanismele compensatorii duc în timp la fenomene decompensatorii


Cercuri vicioase = spirala morţii
TABLOU CLINIC
• Hipotensiune arterială
• Semne de hipoperfuzie tisulară
• Semne de congestie pulmonară

• Alterarea statusului mental


• Tegumente cianotice, transpirate, extremităţi reci
• TA scăzută, puls filiform
• Tahipnee, dispnee, raluri la bazele pulmonare, jugulare turgescente
• Tahicardie, aritmii (bradi-/tahiaritmii), sufluri sau zgomote
supraadăugate
• Oligurie

MONITORIZARE
• Clinică: status mental, temperatura şi culoarea tegumentelor
• SpO2
• TA invaziv
• ECG
• PVC
• Parametri hemodinamici: presiuni în artera pulmonară, PCPB,
RVS, RVP
DC, SvO2
• Ecocardiografia
• Debitul urinar
• pH + statusul gazelor sanguine
• Funcţia sistemelor şi organelor: probe renale, hepatice,
glicemie, teste de coagulare, ionogramă, hemoleucogramă
DIAGNOSTIC
• Diagnostic pozitiv semne clinice
parametri hemodinamici

• Diagnostic etiologic ECG


Parametrii hemodinamici
Enzime miocardice
Ecocardiografia
Alte explorări
DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL
• Cu alte forme de şoc

FC TA DC PVC PCPB RVP Da-vO2 SvO2

Şocul ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓
hipovolemic

Şocul ↑ ↓↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓
cardiogen
Şocul septic ↑ ↓ ↑ N ↓N N ↓ ↓ ↑

PRINCIPII DE TRATAMENT
• Tratament precoce şi agresiv –

save time
• Salvarea miocardului funcţional

Ameliorarea balanţei aport/consum de O2 miocardic


• Salvarea miocardului ischemic

Revascularizarea miocardică
• Ameliorarea balanţei aport/consum de O2 miocardic
– ↑ aportului miocardic de oxigen
• Corectarea hipoxemiei – O2terapie, suport ventilator
(CPAP, PEEP)
• Corectarea hTA – expandare volemică
vasoconstrictoare
• Creşterea DC - inotrope
– ↓ consumului miocardic de oxigen
• Tratamentul durerii – analgetice opioide
• Tratamentul tulburărilor de ritm – cardioversie
antiartitmice
pacing

• Alte modalităţi de susţinere hemodinamică


• Balonul de contrapulsaţie intraaortică
• Dispozitive de asistare mecanică ventriculară
• Revascularizarea miocardică
– Tromboliza
– Angioplastia coronariană percutană
– Chirurgia cardiacă: by-pass aorto-coronarian în urgenţă
repararea defectelor mecanice
transplantul cardiac

CONCLUZII
• Şocul cardiogen este, cel mai frecvent, consecinţa infarctului
miocardic acut
• Mortalitatea este mare 40-80%
• Tabloul clinic este o sumă de semne de hipoperfuzie tisulară, semne
ce congestie pulmonară şi hTA
• Monitorizarea hemodinamică invazivă este esenţială atât pentru
diagnostic, cât şi pentru ghidarea tratamentului
• Instituirea precoce a tratamentului, atât general, cât şi de
revascularizare miocardică – ameliorarea şanselor de supravieţuire
• Angioplastia coronariană percutană practicată precoce pare metoda
de tratament cu cele mai bune rezultate