Sunteți pe pagina 1din 12

METODA GRAFICĂ

11. b şi a sunt numere consecutive impare


Reprezintă grafic relaţiile:
12. a este mai mare cu 2 decât dublul lui b
1. a este dublul lui b
13. a,b, c sunt numere consecutive
2. a este cu 5 mai mare decât b
14. a,b, c sunt numere consecutive pare
3. a este de 6 ori mai mic decât b
15. a este triplul lui b şi c este dublul lui b
4. b este cu 10 mai mic decât a
16. b este jumătate din a şi cu 5 mai mare decât c
5. b este de 3 ori mai mare decât a
17. c este un sfert din b ,iar b este dublul lui a
6. b este un sfert din a
18. a este de 6 ori mai mic decât c, iar b este cât a şi c
7. câtul împărţirii lui a la b este 7 la un loc

8. dacă împărţim pe b la a obţinem câtul 4 şi restul 3 19. b este de trei ori mai mic decât c, iar c este cu 3 mai
mic decât a
9. a şi b sunt numere consecutive
20. c este cu 1 mai mare decât a, iar b este cu 5 mai
10. diferenţa dintre a şi b este 8 mare decât c
1.Doi copii au cules împreună 55 mere.Primul a cules cu 15 mai 11. Într-o cutie se află 72 alune şi nuci. Nucile sunt de 7
multe decât al doilea copil.Câte mere a cules fiecare? ori mai puţine decât alunele.
Câte nuci şi câte alune sunt în cutie?

2.Suma a două numere este 28, iar diferenţa lor este 10.
Află cele două numere. 12.*Afla suma a trei numere stiind ca primul este 230, al
doilea este triplul primului, iar al treilea este cu 46 mai mare
3.Suma a 4 numere consecutive este 42. Care sunt numerele? decat primul.

4.Într-o ladă sunt 37 de jucării ( păpuşi şi maşinuţe). Păpuşi 13.Într-o grădină au înflorit 36 lalele şi narcise. Dacă
sunt cu 17 mai puţine decăt maşinuţe.Câte păpuşi şi câte
lalelele sunt de 3 ori mai multe decât narcisele, aflaţi câte
maşinuţe se află în ladă?
lalele şi câte narcise au înflorit!
5.La un concurs participă 42 de copii. Fetele sunt de 6 ori
mai multe decât băieţii.Câte fete şi câţi băieţi participă la
concurs? 14.Într-o livadă sunt 49 meri şi peri. Ştiind că numărul

perilor este de 6 ori mai mare decât cel al merilor să se afle


6.Suma a două numere este 36, iar diferenţa lor este 20.
Află cele două numere. câţi meri şi câţi peri sunt în livadă.

7.Suma a 5 numere consecutive este 25.


Care sunt numerele? 15.La un concurs participă 36 elevi. Dacă numărul băieţilor

este de 3 ori mai mare decât cel al fetelor , să se afle câţi


8.Suma a doua numere este 420, iar diferenta lor este 124.
Afla numerele. băieţi şi câte fete participă la concurs.

9.Suma a trei numere consecutive este 273. Afla numerele.


16.*Suma a trei numere consecutive impare este 465. Aflaţi
10.*Suma a doua numere este 182. Stiind ca impartind pe
numerele.
unul la celalalt obtinem catul 4 si restul 2, afla numerele.
17.*Jumătate din sfertul unui număr este 12. Aflaţi numărul. 25.Într-o curte sunt 134 de păsări(găini,curci şi raţe).Ştiind
că găini sunt cu 17 mai multe decât curci şi raţe sunt cu 9
18.*Câtul a 2 numere este 7 , restul 15, iar diferenţa lor
mai multe decât curci ,să se afle câte păsări de fiecare fel
este 627. Care sunt numerele? sunt în curte.

19.*Suma a 3 numere este 555. Primul este o treime din al


26.Într-o cutie sunt 56 cuburi verzi şi albe.Numărul celor
doilea şi cu 15 mai mic decât al treilea .Care sunt numerele?
albe este de 6 ori mai mare decât al celor verzi.
Câte cuburi de fiecare fel sunt în cutie?
20.*Suma a 2 numere este 557. Dacă se scade din al doilea
17 se obţine jumătatea primului număr .Care sunt numerele?
27.Diferenţa de preţ dintre o carte şi un registru este de 35
lei.Cât costă fiecare dacă se pot cumpăra 6 registre cu preţul
21.*Alina citeşte o carte în 3 zile. În prima zi citeşte 2/7
cărţii?
din carte, a doua zi 3/7 din numărul paginilor rămase , iar în
a treia zi , ultimele 100 pagini.
28.Dan,Ionuţ şi Alina au împreună 154 de timbre.Ionuţ are
Câte pagini are cartea?
de două ori mai multe timbre decât Dan şi jumătate din
22.*Suma a patru numere este 309. Suma ultimelor două este
numărul de timbre al Alinei.
de 2 ori mai mică decât suma primelor două. Aflaţi numerele
Câte timbre are fiecare copil?
ştiind că ultimele sunt consecutive, iar primele numere sunt
pare consecutive.
29.Suma a două numere este cu 36 mai mare decât diferenţa
lor şi de 4 ori mai mare decât această diferenţă.
23. Dan şi Andrei au cules din grădină 166 kilograme de
Care sunt numerele?
mere. Câte kilograme de fructe acules fiecare copil dacă
30.Pentru un concurs de literatură s-au cumpărat de 7 ori
Andrei a cules cu 6 kilograme de mere mai mult decât Dan?
mai multe cărţi decât stilouri.Ştiind că erau cu 42 mai puţine
stilouri decât cărţi,aflaţi câte cărţi s-au cumpărat?
24.Suma a 3 numere este 640.Al doilea număr este de 2 ori
mai mare ca primul şi cu 140 mai mic ca al treilea.
31.Ştefan a cumpărat o jucărie ,un stilou şi o carte.Stiloul a
Care sunt cele 3 numere?
costat cât 4 jucării,iar cartea cât două jucării.Dacă jucăria
era mai ieftină decât stiloul cu 27 lei ,aflaţi câţi lei a
cheltuit Stefan?
32. Un stilou şi o carte costă 14 lei. Cât costă fiecare, dacă
stiloul este cu 2 lei mai scump decât cartea? ORDINEA EFECTUĂRII OPERAŢIILOR

33. Suma a două numere naturale este 32. Primul număr este 1. Înmulţirea este o adunare repetată.
de 3 ori mai mare decât al doilea. Care sunt numerele? 2. Împărţirea este o scădere repetată.
3. ÎNMULŢIREA ŞI ÎMPĂRŢIREA SUNT OPERAŢII DE
ORDINUL AL II-LEA
34. Trei fraţi au împreună 97 timbre. Cel mare are de 2 ori 4. ADUNAREA ŞI SCĂDEREA SUNT OPERAŢII DE
mai multe timbre decât cel mic şi cu 7 mai puţine decât cel ORDINUL I
mijlociu. Câte timbre are fiecare? 5. Într-un exerciţiu fără paranteze , se efectuează : întâi înmulţirile
şi împărţirile , în ordinea scrierii lor, apoi adunările şi scăderile, în
ordinea scrierii lor.
35. Aflaţi două numere naturale ştiind că au suma 284 iar
6. Dacă avem un exerciţiu care conţine numai operaţii de ordinul I
dacă împărţim pe primul la al doilea obţinem câtul 6 şi restul (adunări şi scăderi), le efectuăm în ordinea în care sunt scrise.
4. 7. Dacă avem un exerciţiu care conţine numai operaţii de ordinul
II (înmulţiri şi împărţiri), le efectuăm în ordinea în care sunt scrise.
36. Suma a 4 numere naturale consecutive este 486. Aflaţi 8. Dacă avem un exerciţiu care conţine operaţii de ordinul I
(adunări şi scăderi) şi de ordinul al II-lea (înmulţiri şi împărţiri), se
numerele.
efectuează întâi operaţiile de ordinul al II-lea , apoi cele de ordinul I.
9. PARANTEZELE ROTUNDE (MICI) : () - într-un exerciţiu
37. Suma a 3 numere naturale pare consecutive este 294. în care apar paranteze rotunde, se efectuează mai întâi operaţiile din
Care sunt numerele? paranteze şi apoi celelalte operaţii, respectând ordinea operaţiilor.
10. PARANTEZELE DREPTE (MARI, PĂTRATE) : [ ] -
38. La un aprozar s-au adus saci cu cartofi, de 4 ori mai într-un exerciţiu în care apar cele două tipuri de paranteze , se
mulţi saci cu mere, iar saci cu morcovi cu 3 mai mulţi decât efectuează mai întâi operaţiile din parantezele rotunde (), apoi cele din
parantezele drepte [].
jumătate din numărul sacilor cu mere. Ştiind că în total sunt
115 saci, aflaţi câţi sunt de fiecare fel.

39. Mă gândesc la un număr, scad din el sfertul său şi obţin


693. La ce număr m-am gândit?
A.Rezolvaţi fiecare enunţ de mai jos într- un singur 3. Aflaţi numărul care să fie faţă de 150:
exerciţiu cu mai multe operaţii, folosind, unde este cazul, şi a) de cinci ori mai
parantezele rotunde. mic:......................................................
Ÿ Măriţi de 3 ori sfertul nr. 24 micşorat cu 2. b) de cinci ori mai
Ÿ Micşoraţi de 2 ori triplul nr. 6. mare:....................................................
ŸAdăugaţi pătrimea nr. 16 la sfertul nr. 8. c) cu cinci mai
Ÿ Triplul unui număr este 9. Aflaţi suma vecinilor numărului mare: .........................................................
respectiv. d) cu cinci mai
ŸDoimea unui număr este 6. Care este treimea numărului? mic:............................................................
Ÿ Împătritul unui număr este 4. Află dublul numărului.
Ÿ Cu cât e mai mare produsul nr. 6 şi 3 decât doimea nr. 10? 4. Într-o şcoală sunt 12 clase. În fiecare clasă sunt 11 fete
ŸCu cât e mai mic câtul nr. 9 şi 3 decât dublul nr.8? şi 13 băieţi. Rezolvând printr-o singură expresie numerică,
ŸDe câte ori se cuprinde diferenţa nr. 8 şi 2 în dublul nr. 9? aflaţi:
Ÿ De câte ori e mai mare dublul produsului nr. 4 şi 5 decât a) Cu cât este mai mare numărul băieţilor decât numărul
jumătatea produsului nr. 4 şi 4? fetelor din acea şcoală?
ŸDe câte ori e mai mic produsul nr. 3 şi 2 decât suma nr. 16 b) Câţi elevi sunt în şcoală?
şi 14?
5. O învăţătoare comandă pentru clasa sa de elevi 32 de
1. Efectuaţi: cărţi de lectură a 35 lei exemplarul, 32 de cărţi de istorie a
a) (27 + 32) x 5 = 63 lei exemplarul şi 32 de dicţionare a 15 lei exemplarul.
b) (58 + 19) x 15= Aflaţi câţi lei se vor plăti pentru această comandă.
c) (209 + 19) x 31= Scrieţi şi rezolvaţi problema şi sub formă de exerciţiu.
d) (3354 + 1179 – 4404) : 3 =
e) (889 : 7 x 4 : 2 ) – 54 =
f) [92 – 44 : (23 – 3 x 7)] x 10 = B. Calculaţi numărul necunoscut şi faceţi proba:
g) [(38 + 8) x9 + 43 x 2] : 100 = (a x 5) : 2 = 40 : 4 (b : 3) x 6 = 52 – 4
9 x (c : 6) = 6 x 6 42 : (d x 3) = 21 : 3
2.Aflaţi numărul necunoscut: 60 – (e x 9) = 30 : 5 72 – 40 = (f : 3) x (40 : 5)
a) (808 – a) x 2 = 418 b) (777 – a) – 258 =220
c) (9191 – a) + 687 = 2000
C. Puneţi paranteze potrivite încât să obţineţi rezultatele Exerciții suplimentare :
date.
3 + 3 + 3 : 3 = 3 4 x 4 – 4 : 4 = 3 1. Calculaţi:
3 x 3 + 3 : 3 = 4 4 x 4 : 4 + 4 = 2
3 x 3 + 3 – 3 = 15 4 x 4 – 4 + 4 = 4 a) 270 – 56 : 8 x 9 –108 =
3 : 3 : 3 x 3 = 1 4 + 4 : 4 x 4 = 20 b) 6 x 8 : 2 + 36 : 9 x 7 =
c) 500 – 9 x ( 4 x 8 + 68 – 95 )=
a. Calculează,respectând ordinea operaţiilor: d) ( 70 + 5 x 6 – 48 : 3 : 4 – 89) + 56 : 8 =
a) 81-29+48= e) ( 91 – 6 x 7) : ( 41 + 18 : 6 - 37) =
b) 48: 6x 9=
c) 73- 5x 9+54: 6= 2. Calculaţi a x b + c, ştiind cǎ:

b. Calculează: a = ( 21 +33) : 6
a) 8+(8x 8: 8- 8)x 5= b = 28 : ( 90 : 9 - 6)
b) 16-2x 8+(16-16): 8+99= c = 100 – 8 x 7 + 325
c) (32- 5x 4): 2-36: 6=
c. Efectuează: 3. Dacǎ dintr-un numǎr, scǎdem produsul numerelor 5 şi 9
a) 4x( 6+ 2)= , obţinem 127.
b) (3+ 4)x 8= Care este numǎrul?
c) 9x ( 9- 3)=
d. De câte ori se cuprinde diferenţa numerelor 54şi 48 în 4. Suma a trei numere naturale este 800. Primul numǎr
produsul numerelor 3şi 8? este egal cu produsul numerelor 4 şi 9, iar al doilea este
 Scrie expresiile date într-un singur egal cu câtul numerelor 72 şi 8. Cât este al treilea
exerciţiu şi apoi rezolvă. numǎr?

e. Într-un parc s-au plantat 35 de trandafiri roşii,de 5 ori 5. Dintr-o livadǎ s-au cules 42 kg caise şi 36 kg piersici,
mai puţini trandafiri albi,iar trandafiri galbeni cât dublul care s-au aşezat în lǎdiţe de 6 kg. Aflaţi de câte lǎdiţe a
trandafirilor albi. fost nevoie.
Câţi trandafiri s-au plantat în parc? Rezolvaţi în 2 moduri şi puneţi problema sub formǎ de
a)Rezolvă problema cu plan de rezolvare. exerciţiu.
b)Scrie rezolvarea problemei printr-un exerciţiu.
 327:3+[408:4-75+(714:2+315:3x22)]x5-2=
6. Rǎzvan şi-a aşezat timbrele în 3 clasoare astfel: în 1. [ (342+13 432):2+53 124x5 ]x0+64:8=
primul clasor a pus 95 de timbre, în al doilea de 5 ori mai
2. { 33 124:2+123- [ 64x11-12+ ( 22:2+48:8)+
puţin decât în primul, iar în al treilea cu 18 mai mult decât în
al doilea. +134:4 ]}=
Marius are într-un singur clasor 200 de timbre.
3. 16 272:36+[136x75-(324:4:9x3+45)+246-123:3]=
Cine are mai multe şi cu cât?
4. [84+60x100:(7x2+3x2)-14]:[(40-5x2)+(75-4x7)]=

 (23X4+510:5)X3+[25X(721:7-576:8):5]= 5. [624:2+(13 025-1375):25]+(5040-1350):3=

6. 11 115:{[(31 024:4+702:13):10+1219]-
 (52X10-97x4):2]+(58x3):2=
-19991}+6x6:6=
 (57x2)-31x3+[(2000-134x3)]:2= 7. 4750:[17+23x3-(34:2+123:3)+10x5+9]-123

 (27x31+59x27)-[55:5+(17x2)-210:7]x10= 8. 5x(333x3-222x2)-[(46 170:19-32x14)-(100-37):21]=

9. 40+3x{36:9+3x[50+3x(400:8-98:2)]}=
 245x1000-[(39x5+112:8)x10]:2+79=
10.{5+67:[100-(60:3-27:3)-22]}x48=
 25x1000-394+(52x17+63:9)x7= 11. 764-4x{63:7+6x[180-(6x7+5x7)]}:3=

 52x41-217:7+(31x2+54x5)x3:3= 12. {[15:(2x3-1)x7]:3+45:96+24:8)}:3=

13.37+4x{42:6+8x[42+6x(75-9x8)]}=
 327:3+128:4-34+(27x31-215)=
14. [724:4-19x6+(92-15x6)]:3=
 621:3+558:9-21x3+(580:4x2+34x20)x0-5= 15. {32+4x[8x2:4+15:5+48:8:3)]}x7=

 53x28-(102:3+415:5)+(732:3+804:4)x1000-57= 16. 720x{[(76-9x8)+36x17]-108x4}:5=

17. 36+{36:9+[36+(36:4+3):3]-36}=
 74x23-417:3+[(34x2:2+575:5)x3]x10=
18. {[(324+251):5+(612+205)]:4+216}:50=
19. 2+{2x[(2+2+2):2+2]-2}-2= 40. [1293+2424:24-(216-67x3)]x7=

20. {23x[96”(48:6+32:8)+7x9]+467}:30= 41. 1120:{[(318+287):5+32]:3+29}-6=

21. 971+{857-[35:7+(63x7-108:3)]}:3= 42. {[(19+360:36)x10]+2390}:10+2448:24=

22.18x[162:(18+72:8)+96:4]= 43. 1600:{[400-36x(853-842)]x27+92}x9=

23. 5+{5x[(5+5+5x5):5+5]-5:5}x5= 44. {805+6x[42:7+(24:8-48:16)]+29}:10=

24. {[29x15+(1003-117x8)]:2+214x19}= 45. 5125:{875-(875:25+87x7)]}x19=

25. 150:{5x[6x3+24:(200:5:2-36:2)]}= 46. {185-[(75+39x6):3+17]:15}x17=

26. 25+[7x2x18:2-5x(5x4-36:3)]= 47. 6412:{[358+(107x8-905:5)-645]:27}=

27. 5+5x{5+5x[5x5x(5-5)]}+5:5= 48. {76+[(26x26+76)x2]-128}:12=

28. 900-0x{846+6x[925-(875:5+87x6)]}= 49. {[(4+4:4):5+19]:4+273:3}:12=

29. 793-{[(314+167x6):4+313]:6}x4= 50. [6x(4x17-15x4)+78:6]+72:(6+52:26)=

30. 793+7x[27x4:9+(583-34x17)x56]= 51. 9+9x3x{[(6x4-5)+8x7]:25x6}=

31. 10x{32x4x[1004-6x(56-6x8-3)]}= 52. 700-{145:5+6x[174-(728:52+150)]}=

32. 700+360:4-[840:20+5x(20+3x4-17)]}= 53. 9x[825+6x(912-87x9)]-279+14 922:6=

33. 7800-[130:5+24:6+6x(380-180)x9]= 54. 10 000-6x{984:3+[812-6x(905-87x9)]}:8=

34. 9x{3x9+7x[23+6x(56:8-21:3)]}= 55. {[(140-595:(47+38)]:19x29=

35. 6+7x4x{[(8+3x4)+2x9:3]:2+5}x10= 56. {[37-42:(45:3-63:7)]:6x128}:16=

36. 840:8+1007-[3740-6x(651-776:8)]= 57. 172-{45:5+[180-72:8x(240:12-15)]}=

37. 2+2:2x{902-4x[804:4+(72:8+1)]}= 58. 8x{34 005-7x[789-6x(336:7+462:7)]:3}=

38. 7x{95+6x[1008-6x(9:3x3+24:3x8)]}= 59. 12 005-{72:8+6x[4x(42:6-6)]}=

39. {[(29+56x3)+5]:128+17}x75-1743= 60. 796-4x{63:7+6x[80-(6x7+5x7)]}=


61. {[15(2x3-1)x7]:3+45:(6+24:8)}:3= 82. 200-[50:5+(76-28)+7]+15=

62. 37+4x{42:6+8x[42+6x(75-9x8)]}= 83. 783+200:10-[76+(293-209)]=

63. [724:4-19x6+(92-15x6)]:3= 84. [(4:4+4):5+9]x222=

64. {32+4x[8x2:4+15:5+(48:8:3)]}x7= 85. [(58x3-74)x100:1000+(111x9+111)]+889=

65. 720x{[(76-9x8)+36x17]-108x4}:5= 86. 606+2 484:9-[248:4+(2 596-2 499)-99]-666=

66. 36+[36:9+(36:4+3:3)]-36= 87. (6 518-3 462-362)-[2 694:(1103-1097)]=

67. 1120:{[(318+287):5+32]:3+29}-6= 88. [(2+2+2):2-2x1]x[(3+3+3):3-3x1=

68. 2+{2x[(2+2+2):2+2]-2}-2= 89. {[(10x10+10x10):10-10]+10x10-10}:10=

69. 1600:{[400-36x(853-842)]x27+92}x9= 90. (280-78):2x5+[(3+8+88):2+262]=

70. {23x[96:(48:6+32:8)+7x9]+467}:30= 91. (7 869-6 996)x4-[2x(789+2 667)-12:100=

71. 9+{6x[42:7+(24:8-48:16)]+29}:10= 92. (2 777+556):1111+[7x(296-178)]:6=

72. 971+{857-[35:7+(63x7-108:3)]}:3= 93. [2 093+15 236:13-(101-96)]:10+74=

73. {[235+145:5-119):5+23x6+101x3]:10= 94. [(276x41-32):52+83]:(1 900-1 850)=

74. (102-36x4:8):7+35x3+8x(37-5x7):8= 95. (2 997:999+7)x10+[72+(367-88x3)]+225=

75. (115:5-20)x[120+(7x8-224-7)]:9= 96. 2 764+774 992>374-[8 000-(8 000-3 000)]-1 843=

76. 6+6x{5+6x[3+6x(18-15)]}= 97. [(263x61+57):100+183]:20+90=

77. 30x{3+6x[9+15x(6+6-9)]}= 98. {[(3+3)x20]:12+90}:50=

78. [(25+25):5+36:2]:4-6:6= 99. 24+{24:6+[24+(24:4+4):2]-24}=

79. {5x[(26x7+1543):15]+40}:25+975= 100. 124:4+69-{124:[124-(124-104)]}+31=

80. [(50:10+25)+25]:5= 101. 769-286-{[(279+8):7]-31}+250x2=

81. 80+[26-(81:9+4)]= 102. 1+{1x[(1+1+1+1):4+1]-1}-1=


103. 16 614:{[(296+187):21+17]x40-1 360}-27= 124. 33-3x[3+3x(3-3:3)]+3x0=

104. 25+{750-25x[55x3-(165-25)]}-50= 125. {68-24:[4-3x(6-18:3)]x8}:5=

105. {[389+(20 000-2 629):91}+58= 126. 15x100+{1025:5+3x5:3x[5x53-

106. {[(280:28+90):10]+1 990}:100+180= (2+2+25:25)x13x5]x10x15}=

107. 1 000:{[(1 001+2 002):11+273]:139+996]= 127. 2x4+4x{3+3x[16+2x2x(16:2+2)]:2:3}:31=

108. 41x{[(999+888+333):5-47]:8-18}-777= 128. 9x[3x(2x13-2x2x5)+2x9:9]:3:3+144:12=

109. 107 757:{2 763-[(24+11 288):22-2 932]}= 129. {(5x23:5-4x10:2)+[(5x9x5-2x25):25]}:5=

110. {76+[(26x26+76)x2]-128}:12= 130. 8+8x{8+8x[8+8x(8-8)]}+8:8=

111. {[24x(968:88+89)]-1 275}:45= 131. 1-{1+[1+62 109:103):4]:19}:9=

112. 306x{[(293+578)-34x24]:5+20}:4 743= 132. 1 000 001-56:[(7 005:5+599:1):20-44]x275=

113. {[(793-265);4+(260-91)]:43+43}x50= 133. {[107+589):29-5]x2-612:36}x15=

114.{[(129+56x3)x3]:128+17}x42-789= 134. [(215+7x13-8 874:2)x27+3]x7-20=

115. 800:{[400-36x(853-842)]x27+92}x444= 135. 80-2x{285:19+15:3x[265-(50:25+2)x65]}=

116. {[(695+105):100-7 080]:10+8}:100= 136. {[42x(6-100:25)+24]-8}:5=

117. 100+1 000+10 000+11-[15x(68 890:83)-1 340]= 137. 7x{95+6x[1 008-6x(9:3x3+24:3x8)]}=

118. 3x5-[39x5-(2x49+6+6x16):2]:7= 138. (8-8:4x4)x2 008=

119. 8x[4x67-(85-14x6+38x7)+(424:8-477:9):100]:4= 139. {[(0+0)x0+1:1]-2}:2008=

120. 10-10:{1+3x[(57-60:4x2):3+21]:10}= 140. (1 000+900+80+9)x2-(8+70+900+1 000)=

121. 324:{124:[25+36:9x5:(120-100)+35:7]}+19= 141. (2-1)x[1-0x2):1-0]=

122. 1x9+{7x[6-(4+2x3):5]-8}:10= 142. 25+25x[25x(25+25):25-25:25]-25x25=

123. 4x15:[1+20 197:(56+28 196:28)]= 143. {[1+(3+3x5):2]+[1-(6-2x2):2]x10}x2=


144. {[(5x12+5x18)-25x2]x4+100}x2= 165. 1+{2x[3+(4+1):5]-6}x7=

145. 1 416:{[(32x43-9 999:11)x2+256:8]:2-11:10}= 166. 5+5x{5+5x[5+5x(5-5)]}+5:5=

146. 108:{144:12-3x[72:9-2x(3x4-10)-1]}+6x4= 167. {[(7-3)x5-2+3]:7+9}:4=

147. [(909+7 028:4)x100-35 871]x6= 168. 793-{[(314+167x6):4+313]:6}x4=

148. 5+2x3+4x[25-3x(10-10:5)]-2= 169. 473-[36x3+(7x4-72:8:3)]:19=

149. 12-16:16-3x[2+4:(2+3x0)]+1= 170. [72:8+8x(974-36x24)-243]:34=

150. [(328+97-100):5+(70+168x5:8)]-230= 171. 7+{7+7x[7+7x(7+7:7)]}=

151. [(3+3)x3-3+3x(3+3:3)]:3-3x3+3:3x1= 172. 1 215-[130+(11x3+15x2)]x5=

152. 7 800-[130:5+24:6x(380-180)x9]= 173. {[37-42:(45:3-63:7)]:6x128}:16=

153. [116-200:5+4)x5+3]x2= 174. {[(43x100-282):287+43x2]:10}x10=

154. 9 x{3x9+7x[23+6x(56:8-21:3)]}=

155. 6+7x4x{[(8+3x4)+2x9:3]:2+5}x10=

156. {185-[(75+39x6):3+17]:15}x17=

157. 13 840-{8 200-4x[(23+9x3)+128+14]}=

158. 5+{5x[(5+5+5x5):5+5]-5:5}x5=

159. {[(4+4:4):5+19]:4+273:3}:12=

160. 9+9x3x{[(6x4-5)+8x7]:25x6}=

161. {[29x15+(1 003-117x8)]:2+214x19}:3=

162. 700-{145:5+6x[174-(728:52+150)]}=

163. 150:{5x[6x3+24:(200:5:2-36:2)]}=

164. 25+[7x2x18:2-5x(5x4-36:3)]=
6. Mia, Dana şi Ana au desenat 45 de lalele. Mia a desenat
METODA GRAFICĂ (I)
cu 8 mai multe decât Dana , iar Ana, cu 4 mai multe ca Dana
. Câte lalele a desent fiecare?
1. Corina si Adina au impreuna 339 timbre. Stiind ca
METODA GRAFICĂ (II)
Adina are cu 19 timbre mai multe decat Corina, aflati
cate timbre are fiecare.
1.Horia şi Florin au împreună 24 de mingi. Câte mingi are
3. Suma a cinci numere pare este 580. Aflati numerele.
fiecare, dacă Horia are de 3 ori mai multe decât Florin ?
2. Suma a patru numere este 513. Al doilea este
triplul primului, al treilea este dublul primului numar, iar
2. Tania şi Sorina au îngrijit împreună 15 răţuşte. Ştiind că
al patrulea este cat primul si al treilea numar la un
Sorina a îngrijit de 2 ori mai puţine decât Tania, află câte
loc. Aflati numerele.
răţuşte a îngrijit fiecare.

1.Marin şi Ionel au adunat 57 de ghinde. Câte ghinde a


3.Bunicul are 20 de iepuraşi.Câţi sunt albi şi câţi sunt negri,
adunat fiecare, dacă Marin a adunat cu 15 mai multe decât
dacă numărul iepuraşilor albi este de 4 ori mai mare decât al
Ionel?
celor negri?

2.Daria şi Elena au colecţionat 73 de frunze . Elena a cules


4.Tom şi Jerry au alergat 32 de metri. Câţi metri a alergat
cu 13 frunze mai puţine decât Daria. Câte frunze a cules
fiecare, dacă Jerry a alergat de 7 ori mai puţini metri decât
fiecare?
Tom?

3.Doi fraţi au împreună 84 de timbre. Câte timbre are


5.Bunica are în curte 35 de puişori. Dacă numărul puişorilor
fiecare, dacă unul are cu 4 timbre mai multe decât celălalt ?
galbeni este de 6 ori mai mare decât cel al puişorilor cafenii,
câţi sunt din fiecare?
4.George şi Mihai au împeună 47 de maşinuţe. Ştiind că
George are cu 3 mai puţine decât Mihai, află câte maşinuţe
6.Nina, Gina şi Bianca au împreună 48 baloane. Nina are de
are fiecare.
2 ori mai multe decât Gina, iar Bianca, de 3 ori mai multe
decât Gina. Câte baloane are fiecare?
5.Două prietene au decupat 19 ciupercuţe. Câte a decupat
fiecare, dacă una din ele a decupat cu 5 mai multe decât
cealaltă?

S-ar putea să vă placă și