Sunteți pe pagina 1din 6

Moneda este sangele care ,,iriga” corpul social al oricarei tari.

Moneda a insotit permanent viata cotidiana a omului,isi releva cu putere


functia sociala . Totusi,ea ramane o notiune extrem de complexa,dificil de
definit si de cuantificat .

Etimologic,cuvantul moneda deriva din cuvantul latin „moneta”,care


inseamna „aceea ce avertizeaza” .

Intr-o prima definitie extensiva,moneda este constituita de ansamblul


mijloacelor de plata direct utilizabile pentru a efectua platile pe pietele
mijloacelor de placa direct utilizabile pentru a efectua platile pe pietele de
bunuri si servicii,adica ansamblul de active* acceptate pretutindeni,de catre
toti si totdeauna pentru a regla datoriile generate prin schimbul de marfuri .
Moneda apare deci ca un activ care poate fi
detinut,schimbat,imprumutat,conservat .

Studierea originilor istorice ale monedei pune in evidenta cele trei mari functii
ale monedei (descrise inca de Aristotel in Etica Nicomahica si Politica).

1.Moneda-intermediar al schimburilor

Moneda rupe trocul in doua schimburi independente,permitand disocierea


celor doua contraprestatii simultane ale trocului (vanzare-cumparare).Sunt
realizate astfel doua operatii succesive :

-vanzarea unui bun contra moneda.

-schimbarea monedei obtinute contra altui bun.

2.Moneda-masura a valorilor

Moneda este o unitate de calcul,care permite masurarea si cumpararea


bunurilor,marfurilor si serviciilor eterogene,trecute,prezente si viitoare.

3.Moneda-intrumentul de rezerva a valorilor


Moneda trebuie sa asigure permanenta valorilor masurate,valoarea
reprezintata de o anumita cantitate de moneda trebuie sa fie intotdeauna
aceeasi,oricare ar fi momentul utilizarii monedei,in acest sens fluctuatiile
„puterii de cumparare ”a monedei alterand considerabil aceasta functie a
monedei.

4.Moneda-lichiditatea prin excelenta

Moneda ofera aceluia care o poseda o mare posibilitate de a alege,fiind


purtatoare de optiuni.Aceasta putere a alegerii este evidentiata,in analiza
moderna,prin notiunea de lichiditate.

Puterea de cumparare a monedei

Evolutia monedei,parcurgerea etapelor de adecvare a acesteia ,schimburilor


din ce in ce mai complexe si complicate au generat mutatii si transferuri
definitorii in natura si continutul monedei.

De la trocul generalizat,care a generat moneda-marfa,parcurgand cum s-a


aratat,procese de demaatrializare treptata,moneda a ajuns,prin
internationalizarea „evenimentelor nationale” ,sa-si tranfere functiile,in
special aceea de masura a valorii,asupra uneia sau unor monede nationale
„puternice” , treptat o moneda nationala – dolarul – preluand functiile
monetare pe plan international .

Circulatia monetara

1.Tranzactiile financiare si rolul lor

In actuala faza de dezvoltare a economiilor nationale si a economiei mondiale


fenomenele monetare au doua functii economice interdependente :

a.Crearea banilor .

b.Redistribuirea acestora .

Redistribuirea banilor (intermedierea financiara) este determinata de


dezvoltarea productiei si a schimbului,cresterea productiei si complicarea
relatiilor de schimb generand extinderea si diferentierea relatiilor financiare ,ca
o modalitate de rezolvare a problemelor pe care le ridica functionarea pietei
bunurilor fizice .

2.Circulatia marfurilor si circulatia banilor

Circulatia marfurilor,prin cele doua transformari ireversibile,marfa-bani si


bani-marfa,contine doua elemente contradictorii : marfa ca valoare de
schimb si marfa ca valoare de intrebuintare (utilitate) . Instrument de
rezolvare a acestei contradictii ,moneda,ramanand in procesul
schimbului,face posibila iesirea marfii din acest proces.

3.Schema dezvolatata a circulatiei banilor

Amanarea cumpararii unei marfi de catre un subiect economic(crearea de


moneda inactiva) este insotita de o cerere potentiala fata de marfa
respectiva din partea altui subiect economic,care insa nu o poate cumpara
deoarece o parte din puterea de cumparare globala este imobilizata prin
moneda inactiva.

Subiectul economic Tipul tranzactiilor Total

Cu marfuri Cu bani

- +F 0

+ -F 0

TOTAL 0 0 0

=creditor , =cumparator,+F=cresterea creantelor,-F=cresterea datoriilor.


La ,banii ca forma de avere ( ) sunt transformati in instrumente

financiare nemonetare (+F),la , prin asumarea unor datorii (-F) se obtine o

suma de bani (+ ) . Averea fiecarui subiect nu se modifica,avand loc numai

transformarea monedei inactive ( ) aflate la in mijloc de schimb ).In


acest proces isi au originea doua fenomene fundamentale ale campului
monetar : cererea de bani si cererea de instrumente financiare nemonetare.

Cantitatea de moneda

Incercarea de a masura cantitatea de moneda se traduce,in alti termeni,intr-


un demers de constituire a agregantelor monetare.Obiectul unui astfel de
demers rezida in efortul determinarii capacitatii potentiale de a cheltui a
subiectilor economici,a caror activitate principala este de a interveni pe piata
bunurilor si serviciilor,de a produce,de a achizitiona,de a vinde,de a
economisi,adica subiectii economici care,prin actiunile lor,joaca un rol
important in cresterea economica si inflatie.

Masurarea cantitatii de moneda depinde de alegerea criteriilor pe baza


carora,pe de o parte,se inregistreaza detinatorii si formele de moneda
considerata,iar,pe o alta parte,se stabileste distinctia dintre activele
financiare monetare si nonmonetare.

Criteriile de structurare ale masei monetare

Cantitatea de moneda ,definita prin conceptul de masa monetara,reprezinta


o marime eterogena,constand din totalitatea activelor care pot fi utilizate
pentru procurarea bunurilor si serviciilor si pentru plata datoriilor.

Altfel spus,masa monetara reprezinta ansamblul mijloacelor de


plata,respectiv lichiditate,existente la un moment dat in cadrul unei
economii.

Masa monetara in compozitia sa,nu inregistreaza decat moneda detinuta de


subiectii economici nonfinanciari(firme,gospodarii,institutii publice),moneda
detinuta de sistemul bancar si utilizata in relatiile dintre institutiile bancare
nefacand parte din masa monetara.

Baza monetara

Moneda centrala este definita,dupa cum s-a aratat,ca fiind suma numerarului
in circulatie si a depozitelor(activelor) bancilor la Banca Centrala ,adica
ansamblul format din lichiditatile inscrise in pasivul Bancii Centrale.Sursele de
creatie a monedei centrale sunt aurul si devizele ,disponibilitatile nete ale
Trezoreriei,activele nete ale bancilor.Cantitatea de moneda centat existenta
formeaza lichiditatea bancara,sau baza monetara ( ).

Intre masa monetara (moneda in circulatie) si lichiditatea bancara(moneda


centrala in circulatie) exista legaturi statistice(empirice) dar contabile(de
calcul) .

Corespondentele masei monetare

Masa monetara reprezinta ansamblul mijloacelor de plata de care dispune


economia,respectiv de lichiditati.Corelatia dintre masa monetara si
lichiditatea economica este in functie de capacitatea economiei de a
furniza,alaturi de moneda,si alte instrumente financiare cu un grad mai mare
sau mai mic de lichiditate,care sa satisfaca nevoile subiectilor economici
nefinanciari.

Lichiditatile se prezinta sub forma creantelor asupra intermediarilor


financiari(banci,tezaur),detinute de subiectii economici nefinanciari si care
reprezinta contrapartidele masei monetare.

Bancile creaza moneda.Monetizand activele,ele le plaseaza sub forma de


credite in economie.Achizitia de corespondente monetare are loc prin :
-creatia monetara a bancilor comerciale(credite) .
-creatia monetara a Bancii Centrale.
-lichiditatea activelor monetare,detinute sub forma de resurse poprii de catre
banci.

Mecanismele creatiei monetare


Creatia de moneda (+ ) are loc atunci cand institutia financiara realizeaza
una din urmatoarele sase operatiuni ca un agent nefinanciar :
-cumpararea unui bun real de catre institutia financiara,avand
caracter exceptional.
-cumpararea de aur sau devize straine.
-cumpaarearea de actiuni,de obligatiuni sau titluri pe termen scurt
negociabile(monetizarea activelor financiare).

Agregatele monetare

Agregantele monetare sunt marimi definite de catre autoritatile


monetare,care servesc ca suport al politicii monetare,in particular,pentru
supravegherea cresterii mijloacelor de plata.

Agregatele monetare in Romania

Uniformizarea,definirea si delimitarea agregatelor monetare promovate de


organismele internationale(F.M.I. , O.C.D.E) , combina modalitatile oarecum
diferite utilizate in S.U.A. si in tarile europene.Impunandu-se in ultima
perioada,metodologia F.M.I. a fost in principiu adoptata si in tara noastra.