Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR 1

ARDERI ÎN CARE FLACĂRA ŞI GAZELE NU SUNT ÎN CONTACT CU ALTE PRODUSE

Cantitate combustibil Date asupra


Date coş
Capacitate folosită combustibililor
Nr. Denumirea sursei (cazanului,
cazane,
crt turbinei, motorului staţionar) Anuală Înălţime
MW Tip combustibil
UM
(lignit, gaze, petrol, etc)
coş Latitudine Longitudine
t (mc) / an m
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Cazan incalzire Automotoare


1 0,5 44,51 t CLU TIP 3 14 m
2 bucati (Tip Romstal Confort)

• În coloana 6, vă rugăm să specificaţi, acolo unde este cazul, înălţimea coşului. Aceasta se măsoară între focar şi vârful coşului. Unitatea de
măsură este metrul. De asemenea vă rugăm să specificaţi, dacă se cunosc, şi coordonatele geografice (coloanele 7 şi 8). Dacă pentru două sau mai
multe focare aveţi un singur coş, vă rugăm să specificaţi acest lucru, să nu declaraţi acelaşi coş de două ori.
• Se va specifica clar câte cazane aveţi şi se vor reda informaţiile cerute pentru fiecare cazan. Dacă deţineţi termoteci sau alte surse de acest gen, vă
rugăm să specificaţi acest lucru.
• Se va completa câte un chestionar pentru fiecare punct de lucru (dacă este cazul), specificând pe fiecare chestionar adresa punctului de lucru
respectiv.
• În coloana 4 se va specifica UM: - Gaze – mc
- Cărbune, lemn, CLU, motorină, păcură – tonă
- Apă termală – mc
• În coloana 5, pentru apă termală se va specifica temperatura acesteia şi alte date specifice acestui agent termic.