Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data: 3 martie 2011


Grupa: Mică
Propunător: Alexandru Petronela
Grădiniţa: ,,Junior”, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Domeniul experenţial: Limbă şi comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tema: Cine şi cum planifică/organizează o activitate?
Subtema: Mărţişoare, mărţişoare
Mijloc de realizare: Memorizare
Tipul activităţii: Predare şi însuşire de noi cunoştinţe
Obiective de referinţă:
- Să recepteze un text care i se citeşte ori povesteşte, înţelegând în mod intiutiv
caracteristicile
expresive şi estetice ale acestuia
- Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple.
Obicetive operaţionale:
O1: Să audieze cu atenţie textul poeziei
O2: Să reţină, pe cât posibil, versurile poeziei
O3: Să recite corect şi cât mai expresiv poezia, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele;
O4: Să reţină cuvinte şi expresii noi : ,,se iveşte”, ,,zglobii”
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, recitarea model, exerciţiul.
Material didactic: planşă, mărţisoare, şnur pentru mărţişor
Bibliografie: A.Glava, „Introducere în pedagogia preşcolară”, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
2002
Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), 2008
Domşa, M., Dezvoltarea vorbirii în grădiniţă, 1996

NR
ETAPELE CONŢINUTUL INSTRUCTIV – EDUCATIV STRATEGII EVALUARE (INSTRUMENTE ŞI
CR
ACTIVITĂŢII (ACTIVITATEA EDUCATOAREI) DIDACTICE INDICATORI)
T

Creearea condţiilor optime stabilirii climatului


Momentul afectiv-educativ al activităţii. Pregătirea
1 organizatoric materialelor didactice necesare pentru activitate.
Aşezarea copiilor pe scăunele.

Se va face printr-o scurtă discuţie despre


mărţisoare, despre caracteristicile lui. conversaţia Capacitatea de a răspunde corect la
2 Captarea atenţiei
introductivă întrebări.

Anunţarea Se anunţă titlul peziei ce urmează a fi învăţată.


titlului poeziei şi Copiii trebuie sa fie atenţi pentru a putea la
3 a obiectivelor sfarşitul activităţii, să recite singuri poezia. explicaţia

4 Dirijarea Se va face o recitare model a poeziei, demonstraţia Capacitatea de a asculta cu atenţie


învăţării respectându-se semnele de punctuaţie, intonaţia şi textul poeziei.
mimica.
Recitarea model ,, Martie a venit
Zăpada se topeşte.
Prin gradini acum
Iarba se iveşte.

Dragii de copii
Veseli şi zglobii,
Poartă mărţişoare
Flori şi inimioare.”

Poezia va fi memorată pe unităţi logice (strofe).


- Recitarea în cor a primei strofe: o dată copii
voi recita stând în picioare, a doua oară vor
Memorarea recita stând la locurile lor, în scăunele. Capacitatea de a recita expresiv, cu
exerciţiul
poeziei de către - Recitare în cor strofa a doua: o data vor
copii intonaţie şi pauze.
repeat stand ca piticii, o data vor repetând
în şoaptă.
- Se vor repeta ambele strofe în cor.
Recitare dialogată (între educatoare şi copii,
Obţinerea între fete şi băieţi, între doi copii sau mai mulţi).
5 exerciţiul
performanţei Recitare cu voce înceată şi cu voce tare.

- Ce poezie am învăţat astăzi la educarea


limbajului?
6 Fixarea temei (Poezia “Mărţişoare”) conversaţie

Se fac aprecieri asupra modului cum au


participat şi au reacţionat copiii. Se impart
Încheierea
7 recompense.
activităţii