PROIECT

DIDACTIC

Data: 3 martie 2011 Grupa: Mică Propunător: Alexandru Petronela Grădiniţa: ,,Junior”, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Domeniul experenţial: Limbă şi comunicare Categoria de activitate: Educarea limbajului Tema: Cine şi cum planifică/organizează o activitate? Subtema: Mărţişoare, mărţişoare Mijloc de realizare: Memorizare Tipul activităţii: Predare şi însuşire de noi cunoştinţe Obiective de referinţă: Să recepteze un text care i se citeşte ori povesteşte, înţelegând în mod intiutiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia Să înţeleagă şi să transmită mesaje simple. Obicetive operaţionale: O1: Să audieze cu atenţie textul poeziei O2: Să reţină, pe cât posibil, versurile poeziei O3: Să recite corect şi cât mai expresiv poezia, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele; O4: Să reţină cuvinte şi expresii noi : ,,se iveşte”, ,,zglobii” Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, recitarea model, exerciţiul. Material didactic: planşă, mărţisoare, şnur pentru mărţişor Bibliografie: A.Glava, „Introducere în pedagogia preşcolară”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002 Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), 2008

Domşa, M., Dezvoltarea vorbirii în grădiniţă, 1996

NR CR T

ETAPELE ACTIVITĂŢII

CONŢINUTUL INSTRUCTIV – EDUCATIV (ACTIVITATEA EDUCATOAREI)

STRATEGII DIDACTICE

EVALUARE (INSTRUMENTE ŞI INDICATORI)

1

Momentul organizatoric

Creearea condţiilor optime stabilirii climatului afectiv-educativ al activităţii. Pregătirea materialelor didactice necesare pentru activitate. Aşezarea copiilor pe scăunele. conversaţia introductivă Capacitatea de a răspunde corect la întrebări.

2

Se va face printr-o scurtă discuţie despre mărţisoare, despre caracteristicile lui. Captarea atenţiei Anunţarea titlului poeziei şi a obiectivelor Dirijarea învăţării Recitarea model Se anunţă titlul peziei ce urmează a fi învăţată. Copiii trebuie sa fie atenţi pentru a putea la sfarşitul activităţii, să recite singuri poezia. Se va face o recitare model a poeziei, respectându-se semnele de punctuaţie, intonaţia şi mimica. ,, Martie a venit Zăpada se topeşte. Prin gradini acum Iarba se iveşte. Dragii de copii Veseli şi zglobii, Poartă mărţişoare

3 4

explicaţia demonstraţia Capacitatea de a asculta cu atenţie textul poeziei.

Flori şi inimioare.” Poezia va fi memorată pe unităţi logice (strofe). - Recitarea în cor a primei strofe: o dată copii voi recita stând în picioare, a doua oară vor recita stând la locurile lor, în scăunele. - Recitare în cor strofa a doua: o data vor repeat stand ca piticii, o data vor repetând în şoaptă. - Se vor repeta ambele strofe în cor. Recitare dialogată (între educatoare şi copii, între fete şi băieţi, între doi copii sau mai mulţi). Recitare cu voce înceată şi cu voce tare. 6 Fixarea temei Ce poezie am învăţat astăzi la educarea limbajului? (Poezia “Mărţişoare”)

Memorarea poeziei de către copii

exerciţiul

Capacitatea de a recita expresiv, cu intonaţie şi pauze.

5

Obţinerea performanţei

exerciţiul

conversaţie

7

Încheierea activităţii

Se fac aprecieri asupra modului cum au participat şi au reacţionat copiii. Se impart recompense.