P. 1
nicolae vetuta

nicolae vetuta

|Views: 156|Likes:
Published by ALEXANDRU

More info:

Published by: ALEXANDRU on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA CONTABILITATE FINANTE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

CONTABILITATEA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA DIRECTIA DE TELECOMUNICATII PRAHOVA

PROFESOR COORDONATOR; LECTOR UNIVERSITAR DOCTOR ODI MIHAELA ZARNESCU

STUDENT, COLAE ( RADULESCU) VETUTA

CAMPULUNG MUSCEL

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

2010-2011

CUPRINS

CAP. 1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE...................................................................................................3 1.1 SFERA ŞI CONŢINUTUL NOŢIUNII DE IMOBILIZĂRI..................................................................................................................................3 1.2 LOCUL IMOBILIZĂRILOR ÎN GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII.........................................................................................................................4 1.3 ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ GESTIUNEA IMOBILIZĂRILOR....................................................................................................6 1.4 PROBLEME SPECIFICE PRIVIND EVALUAREA, REEVALUAREA ŞI AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR......................................................................8 1.4.1 Principalele momente în care se evaluează imobilizările.................................................................................................8 1.4.2 Reevaluarea imobilizărilor corporale.............................................................................................................................11 1.4.3 Amortizarea activelor imobilizate...................................................................................................................................11 CAP.2 PREZENTAREA “DIRECŢIEI DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA”................................................................15 2.1 SCURT ISTORIC ŞI DESCRIEREA SOCIETĂŢII........................................................................................................................................15 2.2 ORGANIZAREA GESTIUNII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA NIVELUL......................................................................................................20 DIRECŢIEI DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA...........................................................................................................................................20 CAP.3 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA NIVELUL DIRECŢIEI DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA.......................................................................................................................................................................................24 3.1 SISTEMUL DE CONTURI FOLOSIT PENTRU CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA............24 3.1.1 Funcţionarea conturilor de terenuri şi amenajări de terenuri........................................................................................27 3.1.2 Funcţionarea conturilor de gestiune a imobilizărilor corporale....................................................................................29 3.1.3 Funcţionarea conturilor de imobilizări corporale în curs de execuţie............................................................................32 3.1.4 Funcţionarea conturilor de amortizări privind imobilizările corporale.........................................................................35 3.1.5 Funcţionarea conturilor de provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale..................................................36 3.2 CONTABILITATEA INTRĂRILOR DE IMOBILIZĂRI CORPORALE.................................................................................................................37 3.2.1 Aporturi, cumpărări, primiri cu titlu gratuit, construcţii în regie proprie de mijloace fixe şi terenuri..........................38 3.2.2 Închirieri de mijloace fixe şi terenuri..............................................................................................................................45 3.3 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE ŞI IMPLICAŢIILE EI FISCALE................................................................................................46 3.3.1 Regimuri de amortizare admise în România...................................................................................................................51 3.4. CONTABILITATEA IEŞIRILOR DE IMOBILIZĂRI CORPORALE....................................................................................................................56 CAP.5 ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL PRIVIND GESTIUNEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA.....................................................................................................................................................................................................60 “DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII PRAHOVA”.............................................................................................................60 BLIOGRAFIE.................................................................................................................................................................................64

2

2

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Cap. 1 Noţiuni generale privind imobilizările 1.1 Sfera şi conţinutul noţiunii de imobilizări Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică active care prin natura şi modul în care îşi recuperează valoarea presupun o imobilizare pe timp mai îndelungat al resurselor, sau în stocuri de natura mijloacelor circulante (active mobilizate) a căror recuperare se realizează într-un termen mai scurt, iar o altă parte de capital ia forma mijloacelor băneşti sau a trezoreriei. Pentru acele active care presupun imobilizări de capital, sau alte resurse financiare pe un timp mai îndelungat, contabilitatea trebuie sa le evidenţieze separat prin conturi activitatea economică. Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea unei unităţi patrimoniale, care nu se consumă la prima utilizare. Suportul tehnico-material caracteristic agenţilor economici cu profil de producţie, dar prezent într-o proporţie sau alta şi în celelalte sectoare ale economiei, o constituie mijloacele sau activele imobilizate. Acestea sunt elementele destinate a servi de o manieră durabilă realizarea obiectului regiei sau societăţii, într-o accepţiune care să ţină seama de existenţa a două categorii de imobilizări:

care să delimiteze diferitele

categorii de imobilizări şi să controleze modul de recuperare, de depreciere şi valorificare a lor, în

Imobilizări profesionale (de exploatare), adică acelea care sunt utilizate (sau destinate a fi utilizate) de agenţii economici pentru producţia de bunuri sau prestarea de servicii; Imobilizări neprofesionale (sau în afara exploatării) ce servesc unor funcţii ale întreprinderii cum ar fi constricţiile de locuit, pentru realizarea funcţiei sociale a întreprinderii, dotările sportive şi culturale, etc. Sub aspectul comportamentului lor economic, dar şi al structurii tehnice şi participativ productive,

contabilitatea ţine seama de următoarele structuri:

Imobilizări corporale (materiale) – formate din bunuri asupra cărora se exercită un drept real, cunoscute în practică prin două categorii fundamentale: mijloace fixe şi terenuri;

3
3

poate fi natura lor. care în urma finalizării lor devin imobilizări corporale sau necorporale. cu utilizare pe un timp mai lung decât un exerciţiu financiar.cazul imobilizărilor necorporale şi corporale. avantajele plasării capitalului pe termen lung în titluri şi creanţe imobilizate. care îmbracă forma investiţiilor financiare. rezultă că deciziile luate trebuie să fie orientate pe informaţii exacte şi complete privind structura şi diferitele categorii de imobilizări. de obicei excedentele financiare degajate din activitatea unităţii patrimoniale şi care nu sunt absolut necesare operaţiilor sale curente. de starea tehnică şi gradul de depreciere a acestora. la organizarea contabilităţii activelor imobilizate trebuie avute în vedere următoarele obiective: 4 4 . în procesul de formare a produselor fabricate. Ele pot fi structurate astfel: participaţii (titluri de participare). Cunoscând particularităţile de comportament ale imobilizărilor în activitatea desfăşurată de agenţii economici. mărci de fabrică. locaţii. licenţe. pot fi investite pe termen lung în valori producătoare de venituri financiare. semnificând mijloace blocate în cheltuieli de constituire a societăţii. • Imobilizări în curs reprezentând investiţiile neterminate. Identificăm astfel: • Imobilizări de natură financiară – cazul imobilizărilor financiare.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • Imobilizări necorporale (nemateriale). • Imobilizări financiare. • Imobilizări nefinanciare . de constituire şi de plasare a capitalului. creanţe ataşate participaţiilor generate de acordarea de împrumuturi întreprinderilor în care creditorul deţine o participaţie. Pentru satisfacerea acestei cerinţe.2 Locul imobilizărilor în gestiunea întreprinderii La organizarea contabilităţii activelor imobilizate trebuie să se ţină seama de obiectivele şi factorii de organizare a documentaţiei primare şi a evidenţei operative. contribuind direct sau indirect la realizarea profilului unităţii. în curs de execuţie în mai multe exerciţii financiare. brevete. cercetare-dezvoltare. fond comercial. Un alt criteriu de clasificare al imobilizărilor. concesiuni. 1. de sistemul de conturi utilizat.

Din punct de vedere fizic. pentru a pune la dispoziţia conducerii informaţiile privind valoarea de intrare. valoarea lor de intrare în patrimoniu. precum şi deprecierea lor. şi anume: 5 recuperării valorii prin amortizare şi provizioane. precum şi deprecierea suferită. • Modul de depreciere a valorii imobilizărilor influenţează sistemul de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale şi a provizioanelor constituite în cazul deprecierilor reversibile. a existenţei şi mişcării imobilizărilor pe categorii şi feluri. pe lângă factorii generali. modificările survenite în structura şi deprecierea acestora.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • Delimitarea fiecărei categorii. completă. deprecierea reprezintă diminuarea sau pierderea unor calităţi ale produsului faţă de situaţia iniţială. în special a celor corporale. valorificării prin cesiune. În contabilitate. la timp. închiriere se evidenţiază separat. • Poziţia activelor imobilizate existente în întreprindere faţă de patrimoniul acesteia influenţează modul de organizare a contabilităţii prin folosirea unor conturi distincte pentru activele proprii ce fac parte din patrimoniu. etc. a fiecărui obiect de imobilizări şi determinarea valorii lor. iar cele provenite prin concesiune. ca urmare a gestionării şi La organizarea contabilităţii imobilizărilor. cum sunt: • Particularităţile organizatorice ale agenţilor economici influenţează structura analitică a imobilizărilor. concesionare. respectiv costul istoric. 5 . corporale. • Asigurarea controlului gestionar al imobilizărilor pe toată durata existenţei lor urmărind păstrarea integrităţii prin reflectarea corectă. trebuie etalat în timp şi conectat cu veniturile exerciţiilor financiare în cursul cărora activele imobilizate se folosesc şi se depreciază. Datorită faptului că activele imobilizate deservesc de o manieră permanentă activitatea unei entităţi patrimoniale. deprecierea activelor patrimoniale generează două naturi distincte de cheltuieli. fabrici) şi în cadrul acestora pe categorii şi obiecte de imobilizări. locaţie de gestiune. este necesar să fie luaţi în considerare şi factorii specifici. ceea ce presupune delimitarea pe verigi organizatorice (filiale. anterioară trecerii în consum sau utilizare. financiare) influenţează tipul documentelor primare în care se consemnează operaţiile privind intrarea şi ieşirea din gestiune. secţii. • Caracteristicile diferitelor categorii de imobilizări (necorporale. • • Asigurarea informaţiilor şi a metodologiei de evaluare a deprecierii în timp a imobilizărilor şi a Stabilirea contribuţiei activelor imobilizate la venituri şi la rezultate.

3.nr.O.909/29. economic – de etalare (eşalonare) în timp a consumului unor valori materiale.4/8.09. politici.1998). datorate unor factori economici.587/14.3 Acte normative care reglementează gestiunea imobilizărilor Principalele acte normative care privesc reglementarea gestiunii activelor imobilizate sunt: 1. de natură conjucturală. a progresului tehnic sau a altor cauze ”. 6 1 . Doctrinar.361/24.1997).4/1998. ale activelor patrimoniale. financiar – de reînnoire a unor active patrimoniale imobilizate în active patrimoniale amortizabile.12. de regulă.01. 2.1998) pentru aprobarea “Normelor metodologice privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale a) Cheltuieli cu amortizarea activelor patrimoniale care.G. 5.1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 15/1994. ca urmare a utilizării.G.1998 (M. şi anume:  Economic – concretizat în regularizări bilanţiere şi transferul rezultatelor (veniturilor şi/sau cheltuielilor) de la un exerciţiu financiar la altul. menţinerii capitalurilor firmelor. 1. O. O. provizioanele pentru deprecierea activelor patrimoniale îndeplinesc doar un dublu rol.nr. 4. pentru modificarea şi completarea Legii nr. ”amortizarea este echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unei imobilizări.54/1997 (M.G. este specifică doar imobilizărilor ce cad sub incidenţa uzurii fizice şi/sau morale.54/1997.  Financiar – concretizat în posibilitatea.1 Amortizarea joacă astfel un triplu rol: juridic – de depreciere a unor active patrimoniale.09. a acţiunii factorilor naturali.nr. nr. modificată şi completată prin O. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.G.Spre deosebire de amortizare. 6 .nr.15/1994 (M. Spre deosebire de amortizare. uneori necesitatea. H.182/1998 stabiind punerea în relaţie a amortizării cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de bază. pentru stabilirea valorii amortizării incluse în cheltuielile de exploatare pe anul 1998”.nr.O. pot fi întâlnite la toate categoriile de active patrimoniale.G. sociali.O. b) Cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea activelor patrimoniale care. aprobată prin Legea nr. respectiv protejării acestora. provizioanele sunt echivalentul valoric al deprecierilor. probabil reversibile. în principiu.225/30 aug. H.U.

sunt clasificate în general în grupe. Grupa 2 – Echipamente tehnologice (maşini.G.54/1997.19/28. se diminuează cota aparţinând F.02.1999) privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral neamortizate integral. construcţiilor speciale şi terenurilor. privind stimularea investiţiilor directe. control şi reglare. pentru amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (prin care a fost abrogat art.1998 (M.1998) pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionarea mijloacelor fixe. necesar pentru regularizarea valorii amortizării incluse în cheltuielile de exploatare pe anul 1998. Până la această dată a fost valabilă o clasificare în care se prevedeau 8 grupe de mijloace fixe.nr.S. Grupa 5 – Animale şi plantaţii. 7 7 .1999 (M.-ului din capitalul social al societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat.223/10.18 din Legea nr.O.12.12. 8. Legea 227/4. mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în 6 grupe principale.15/1994. aparatură birotică.12. H. utilaje şi instalaţii de lucru).92/1997. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.12.350 249/15. Astfel.P.12.1. Mijloacele fixe cuprinse în catalogul din această hotărâre. Norme elaborate de Ministerul Finanţelor cu nr. O.964/23.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 6. şi anume: • • • • • • Grupa 1 – Construcţii.520/30.1998 privind reevaluarea clădirilor. care stabilea relaţia cu “gradul de utilizare”). Grupa 3 – Aparate şi instalaţii de măsurare.nr. privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici.1999. 11. Legea nr. privind modificarea şi completarea Legii 15/1994. 10.02. subgrupe.1998).P. H.12. Valoarea neamortizată integral a activelor corporale scoase din funcţiune nu poate depăşi contravaloarea cotei aparţinând F. Cu valoarea neamortizată după deducerea sumelor rezultate în urma valorificării activelor scoase din funcţiune.nr.241/14. Grupa 6 – Mobilier.O.01.1998 pentru aprobarea O.1999 şi Comisia Naţională pentru Statistică cu nr.01.1998 (M. pentru aprobarea O.483/16.S.40/29. clase şi subclase. 7. nr.983/29.G.G. 9.O. iar pentru unele şi în familii.U.G.G. din capitalul social al societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat. Grupa 4 – Mijloace de transport .

O.25/29. neamortizate.1993 privind regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii.1991). 14.1999 şi are o valabilitate de 18 luni. 15.2000) privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe – “începând cu luna următoare publicării în M.99/1999 şi republicată în 2000 – ce reglementează operaţiunile de leasing . nr.704/22.2001)pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.nr.01.12.424/25. O. operaţiunile de leasing au fost reglementate prin H. rescrisă prin titlul II al legii nr.4. H.000. nr. identificându-se după caz.U. cheltuielile de exploatare a valorii neamortizate).90/1998. H.94/29.2001(M.227/1998.82/1991 (M. nr. 19. gajuri. respectiv 29. Acestă derogare de la Legea 15/1994.G. 1.000.4 Probleme specifice privind evaluarea.O. 16.05.02. valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de 8. nr.252/7. nr. Mijloacele fixe cu valoare între 3. b) La inventariere.G.G.nr. imobilizările de care dispune o unitate pot fi evaluate la momente diferite şi anume: a) La intrarea în patrimoniu.O.nr.000 şi 8.000 lei.O. O.000.2001 (M. d) La ieşirea din patrimoniu a) Activele imobilizate intrate în patrimoniu se evaluează la valoarea lor contabilă (valoarea de intrare) care diferă.1999 privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral. cu: 1 8 . Legea Contabilităţii nr.. O. aparţinând unor agenţi economici din industrie (fără obligaţia includerii eşalonate în 13.01.72/10.O. c) La sfârşitul exerciţiului.265/27.O.12.06.nr.G.G.1 Principalele momente în care se evaluează imobilizările Ca şi celelalte elemente patrimoniale.01.nr. în funcţie de modalitatea concretă a dobândirii lor.403/19.M.85/20. 18.2000 (M.05.02. Prevederile acestei ordonanţe intră in vigoare la data publicării în M.1993. 17. nu se aplică pentru mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de leasing. pentru cele cu măsuri asiguratorii.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 12.F. aprobată şi modificată de Legea nr.000 se înregistrează la mijloace fixe de natura obiectelor de inventar şi se amortizează până la 3 ani cu aprobarea Adunării Generale”1).228/4. reevaluarea şi amortizarea imobilizărilor 1.2001) privind reevaluarea imobilizărilor corporale. H.G.nr. Până în anul 1997.04.51/1997 aprobată şi modificată de leagea nr. ipoteci şi pentru cele care fac obiectul unor garanţii în cadrul contractelor de credit.

cheltuielile accesorii efectuate pentru cumpărarea acestor titluri se înregistrează direct pe cheltuielile de exploatare ale exerciţiului. Aceasta este regula generală. precum şi cota cheltuielilor indirecte considerate ca fiind determinate de obţinerea imobilizării. celelalte cheltuieli directe de producţie. b) La inventariere activele imobilizate se evaluează la valoarea de inventar (actuală sau de utilitate) determinată în funcţie de utilitatea bunului pentru unitate şi preţul pieţei. la valoarea de utilitate. În cadrul costului de producţie al imobilizărilor pot fi incluse şi cheltuielile financiare de natura dobânzilor privind împrumuturi pentru finanţarea investiţiilor. materialelor consumate şi utilajelor. cu precizarea că la imobilizările amortizabile trebuie să se aibă în vedere şi amortizarea calculată potrivit planului de amortizare. Imobilizările financiare se evaluează distinct. iar în cadrul acestora pe societăţi emitente sau beneficiare a valorilor investite de agentul economic. dar excepţie fac titlurile de participare şi alte titluri imobilizate al căror cost de achiziţie se confundă cu preţul de cumpărare sau valoarea determinată pe baza contractului de achiziţie a lor. 9 9 . starea şi amplasarea acestora. dacă acestea sunt aferente perioadei de realizare a acestora. prin donaţie sau constatate ca plusuri la inventar. ţinând cont de criterii multiple cum ar fi: − − − cotaţia titlurilor la bursă. Ea se determină în funcţie de preţul pieţei. prin compararea cu valoarea unor bunuri cu caracteristici tehnice similare sau apropiate. 2) Costul de producţie.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 8 1) Costul de achiziţie al imobilizărilor intrate cu titlu oneros format din: preţul de cumpărare. conjuctura economică. pe categorii. Evaluarea imobilizărilor la nivelul costului de achiziţie este cea mai frecventă formă a valorii de intrare întâlnită în practică. Imobilizările se evaluează la nivelul costului de producţie în condiţiile producerii de către unitatea patrimonială care le utilizează. taxele nerecuperabile. folosit pentru evaluarea imobilizărilor obţinute sau construite în unitate. situaţie întâlnită în practică la cele cu profil industrial ce dispun de personal şi utilaje adecvate. 3) Valoarea de utilitate (venală) utilizată pentru evaluarea activelor imobilizate aduse ca aport. gradul de uzură. utilitatea pentru întreprindere. ce cuprinde: costul de cumpărare al materiilor prime. intrate cu titlu gratuit. cheltuielile de transport-aprovizionare şi celelalte cheltuieli accesorii determinate de punerea în starea de utilitate sau intrarea în gestiune. Dacă valoarea actuală este mai mică decât valoarea netă contabilă (valoarea contabilă diminuată cu amortizarea calculată) atunci se stabileşte ca valoare de inventar cea actuală. rentabilitatea şi perspectivele de rentabilitate.

În baza unui act normativ se poate determina şi o valoare actuală. Valoarea de inventar este inferioară valorii de intrare. la nivelul valorii de lichidare. pentru deprecieri reversibile. iar în contabilitatea curentă la valoarea lor de intrare sau cea rezultată din reevaluare.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − controlul sau influenţa notabilă exercitată de investitor asupra societăţii emitente. minus cheltuielile aferente vânzării. Aplicarea acestor metode este posibilă pentru titluri din aceeaşi categorie şi nu pentru ansamblul titlurilor imobilizate. c) La închiderea exerciţiului. este recomandată evaluarea imobilizărilor. fără a fi admise compensările între minusurile şi plusurile de valoare a componentelor unei categorii. Astfel valoarea de intrare a imobilizărilor se compară cu valoarea de utilitate a acestora şi pot fi întâlnite următoarele situaţii: − Valoarea de inventar este superioară celei de intrare. iar diferenţa se înregistrează în contabilitate sub forma amortizării. a activelor fixe supuse reevaluării (de regulă cele corporale şi financiare) ce se confundă cu valoarea de inventar întrucât reevaluarea presupune obligatoriu şi o inventariere. de regulă. diferenţa nu se înregistrează în contabilitate (potrivit principiului prudenţei). 10 10 . dacă deprecierea este ireversibilă ori sub forma unui provizion. d) La ieşirea din patrimoniu imobilizările se evaluează. evaluarea activelor imobilizate se realizează la valoarea de bilanţ (de închidere). evaluarea activelor imobilizate se realizează pe fiecare obiect de evidenţă. Activele imobilizate figurează în bilanţ la valoarea netă contabilă (valoarea contabilă diminuată de − amortizare şi provizioanele constituite). La inventariere. la valoarea de intrare sau cea rezultată din reevaluare. Această creştere de valoare poate fi consemnată în Anexa la bilanţ. adică preţul ce s-ar încasa de la eventualii cumpărători la vânzarea activelor imobilizate. Dacă unitatea patrimonială va intra în stare de lichiditate într-un viitor apropiat. în conformitate cu sarcina contabilităţii de a prezenta o imagine fidelă a realităţii patrimoniale. stabilită prin reevaluare. cu ocazia inventarierii. privite prin prisma avantajelor ce se vor obţine. Particularităţi apar la imobilizările financiare care pot fi evaluate şi după metodele de evaluare a ieşirilor de stocuri.

05. guvernul a emis H.3 Amortizarea activelor imobilizate Amortizarea este cota anuală din valoarea de intrare a imobilizărilor corespunzătoare deprecierii ireversibile şi care se recuperează prin includerea sau trecerea pe cheltuieli fiecărui exerciţiu şi apoi deducerea acestor cheltuieli din veniturile obţinute.983/1998 privind reevaluarea clădirilor. Reevaluarea se va face după închiderea exerciţiului şi este anuală în cazul în care rata inflaţiei cumulată pe ultimii 3 ani consecutivi depăşeşte 100% şi rezultatele acestei operaţiuni vor fi cuprinse în bilanţul contabil al exerciţiului la finele căruia se face reevaluarea.4.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 1. “În literatura de specialitate franceză. Operaţiunea are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizată. În anul 2000. din trecerea timpului.2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale. au fost emise Norme de reevaluare care să rezolve parţial această problemă. În acelaşi timp aceste cheltuieli cu amortizarea puse faţă în faţă cu venituri care se actualizează implicit la inflaţie (prin preţurile de vânzare).2 Reevaluarea imobilizărilor corporale Inflaţia face ca problema evaluării să se pună nu numai la intrarea în patrimoniu ci şi pe măsura funcţionării întreprinderii. din care se plătesc impozit pe profit si eventual dividende. Conform acestei hotărâri.G. Conform concepţiei juridico-contabile. 1. se 1 11 11 . în funcţie de rata inflaţiei communicate de Comisia Naţională de Statistică. din schimbarea de tehnică sau din orice altă cauză”. atunci valoarea reflectată prin conturile de gestionare a imobilizărilor şi pe baza căreia se calculează amortizarea devine complet nesemnificativă în raport cu valoarea reală a bunului.4. reevaluarea nu este aplicabilă şi terenurilor. În anul 1998 s-a emis H. prin amortizare se ânţelege “constatarea contabilă a micşorării valorii unui element de activ.nr. De asemenea amortizarea devine cu mult mai mică decât suma necesară pentru înlocuirea bunului respectiv. Deoarece diferenţa dintre valoarea reală a imobilizărilor şi valorile lor nete contabile devenea foarte mare. construcţiilor speciale şi terenurilor. Ea constă în “corectarea valorii imobilizărilor cu suma deprecierilor care le-au suferit pe durata exerciţiului şi imputarea sumei acestor deprecieri rezultatului exerciţiului în cauză””1 Întreprinderea achiziţionează bunuri care sunt utilizate pentru a obţine avantaje economice (beneficii) pe parcursul mai multor exerciţii. dau un rezultat mai mare decât cel real. prin care se permite reevaluarea imobilizărilor corporale la sfârşitul fiecărui exerciţiu.nr.G. ce rezultă din utilizare.403/19. În virtutea aplicării postulatului independenţei exerciţiilor. amortizarea este legată de valoarea patrimonială a elementelor bilanţului.

Conform unei concepţii financiare. Sunt excluse din câmpul amortizării bunurile a căror utilizare este nelimitată în timp. Este vorba. pe o perioadă determinată şi în tranşe succesive. planul conţine costul de intrare. după o perioadă mai mult sau mai puţin lungă. amortizarea este rezultatul unui procedeu contabil de repartizare logică şi sistematică a costului imobilizărilor. precum terenurile sau investiţiile financiare. Pentru un contabil. În acest caz. Întocmit cu ocazia intrării în unitate a bunului. etc. ca atare. Acumularea anuităţilor privind amortizările ar trebui sa permită înlocuirea investiţiei care nu mai poate sau nu mai trebuie (din motive de randament) sa fie utilizată. nu vor mai îndeplini funcţiile lor”1. Este de necontestat faptul că valoarea unui bun poate să fluctueze între momentul intrării sale în patrimoniu şi cel al vînzării sau scoaterii din funcţiune. schimbarea programului de lucru. Durata de viaţă şi metoda de amortizare iniţial prevăzute pot să fie corectate numai pentru a ţine cont de schimbările semnificative în condiţiile de exploatare (cadenţă accelerată. ci. acceptate de 1 12 12 . o metodă de repartizare a costului. în acest caz.) şi de uzura morală intervenită mai rapid decât era prevăzută. în general. mărimea amortizărilor anuale practicate şi valoarea netă contabilă după fiecare exerciţiu. Ele sunt elemente ale activului imobilizat care se depreciază de manieră ireversibilă şi care. mai degrabă. Imobilizările nu sunt amortizate pe baza pierderii de valoare. concepţie care pune accentul pe formarea rezultatului. Întocmirea unui nou plan de amortizare necesită apelul la reguli aplicabile oricărei schimbări de metodă contabilă. amortizarea nu este un instrument de evaluare. Dar aceste fluctuaţii periodice de valoare sunt greu de măsurat cu obiectivitate. despre concepţia economică a amortizării. ci pe baza imputării sistematice a costului lor de intrare asupra unui număr de exerciţii. În mod normal. Planul de amortizare vizează imobilizările corporale şi necorporale care se depreciază de manieră nereversibilă. amortizarea este o metodă de reînnoire a capitalului investit. ea are o prelevare asupra beneficiilor şi. iar tentativele realizate în acest sens nu au fost. întreprinderile trebuie să elaboreze un plan de amortizare care este un tablou de reducere a valorilor imobilizărilor.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale cunvine sa se repartizeze costul de intrare a bunului. în virtutea acţiunii principiului permanenţei metodelor. aplicat astfel încât să se impute o parte din acest cost fiecărui exerciţiu care va beneficia de utilizarea respectivelor imobilizări. Modificarea planului de amortizare nu ar trebui să se facă decât în circumstanţe excepţionale. “O altă problemă legată de amortizare este cea referitoare la bunurile amortizabile. eventuala depreciere a acestor din urmă elemente este constatată prin intermediul provizioanelor. În consecinţă. Amortizarea devine astfel un element al autofinanţării. constituie o resursă la dispoziţia întreprinderii.

se recurge la metode statice sofisticate. Totuşi. experienţă şi judecată. grupuri de salariaţi. Estimare duratei de viaţă utilă a unui bun este o sarcină dificilă care cere înainte de toate. existente la data achiziţionării imobilizării (valoarea reziduală). De aceea se preferă să se repartizeze costul unei imobilizări. care au ca obiect limitarea duratei maximale de viaţă Clauzele de reînnoire sau de prelungire care pot veni să modifice durata de viaţă utilă estimativă. trebuie să se răspundă la trei întrebări fundamentale: • Care este baza amortizării bunului (mărimea amortizabilă)? • Care va fi durata de viaţă utilă? • Care este cea mai bună metodă de repartizare a costului bunului?”1 Răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări determină calculul cheltuielilor cu amortizarea. Ca şi imobilizările corporale. În unele cazuri. Baza amortizării (mărimea amortizabilă) depinde de doi factori: costul bunului şi valoarea sa de recuperare. măsurată pe baza unor preţuri care nu trebuie să fie mai mari decât preţurile pieţei.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale specialiştii contabili. Pentru a răspunde la aceste întrebări este necesar să se prevadă evenimentele viitoare. • Reacţiile prevăzute din partea concurenţilor sau altor grupuri ce pot să pună în aplicare o strategie susceptibilă să reducă avantajele concurenţiale ale întreprinderii. fluctuaţiile valorii de piaţă sunt minime şi dificil de măsurat. Pentru estimarea duratei de viaţă utilă a acestor bunuri. pe toată durata de viaţă utilă. nu putem să ne aşteptăm la o măsurare exactă a amortizării de inclus în cheltuielile fiecărei perioade. de exemplu: • • • Dispoziţiile unei legi sau clauzele unui contract. Se preferă utilizarea metodei de repartizare a costului deoarece prin ea se realizează o conectare a cheltuielilor la venituri şi pentru că. prin intermediul unei cheltuieli cu amortizările. Şi pentru că este imposibil să se cunoască perfect viitorul. trebuie realizată o bună conectare a cheltuielilor la venituri. Baza amortizării corespunde costului imobilizării necorporale. Valoarea de recuperare se referă la valoarea netă de realizare estimativă a unei imobilizări (corporale) la sfârşitul duratei sale de viaţă utilă. activele necorporale ar trebui să facă obiectul unei amortizări. “Înainte de a putea întocmi un plan de amortizare. printr-o imputare logică şi sistematică asupra rezultatelor. trebuie să se ţină cont de o serie de factori ca. într-o economie stabilă. 1 13 13 . în timpul perioadei de viaţă utilă estimativă. în altele. se stabileşte o durată arbitrară. O durată de viaţă utilă care este legată de previziunile care vizează anii de serviciu ai unor indivizi sau utilă.

G. Unităţile patrimoniale care desfăşoară activităţi cu caracter economic amortizează mijloacele fixe utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare: amortizarea lineară. regulamentul privind Legea contabilităţii nr. el cuprinzând: • Metoda amortizării liniare. Pe plan internaţional. pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 15/1994. Cu alte cuvinte. arsenalul metodologic este mai bogat. motiv pentru care fiecare o durată diferită. Ordonanţa Guvernului nr. În ţara noastră. 14 14 . .Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • O imobilizare necorporală poate să provină dintr-un ansamblu de factori care. 54 legiferează.G. • Metodele speciale de amortizare: . costul de intrare trebuie să fie repartizat pe exerciţii în mod arbitrar.Metodele de imputare axată pe cesiune sau pe înlocuire.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. în unele cazuri. Legea nr. calculul amortizării lor poate ridica unele probleme.Metoda amortizării degresive cu normă constantă.1997.15/1994 şi H. cheltuielile cu amortizarea mai depind de metoda aleasă pentru calculul anuităţilor. 54/1997. Odată ce baza amortizării şi durata de viaţă utilă a unui bun au fost determinate. nr. bunurile necorporale nu se amortizează dacă nu au o durată de viaţă utilă determinată. amortizarea degresivă şi amortizarea accelerată.Metoda amortizării bazată pe valoare.12. . reglementează şi normează regimul metodologic al amortizării. De altfel. .Metodele de amortizare cu dobânzi compuse. • Metoda amortizării funcţionale (variabile sau proporţional cu utilizarea sau randamentul).909/29. • Metodele amortizării accelerate: . fără să se ţină cont de maiera ăn care bunul va pierde din valoarea sa utilă pe parcursul anilor. prezintă Nu puţine imobilizări necorporale au o durată de viaţă utilă nedeterminată. modificată şi completată prin O. nr. 82/1991. luaţi individual. Teoria şi experienţa practică recomandă ca metoda de amortizare să fie logic şi sistematică.Metodele de amortizare pe grupe de valori active. Metoda aleasă trebuie să reflecte reducerea capacităţii de serviciu a imobilizării. . pentru modificarea şi completarea Legii nr.Metoda amortizării proporţionale cu ordinea numerică inversă a anilor.

Naţionalitate: română Nr. nr.G. de înregistrare: J29 – 7323 – 1991 Data înfiinţării: prin H. întreţinerea şi exploatarea serviciilor de telefon–telegraf din domeniul public pe raza de activitate a judeţului Iaşi. societăţii româneşti. a reducerilor de personal. .07. circa 136. salariaţilor. 15 dar şi a reducerii tarifelor în anul 2000 cu 11. în conformitate cu standardul românesc de contabilitate.8% la 1. Sediu principal: Ploiesti.R.000 nu au fost date în functie pâna la finele anului 2000.1 Scurt istoric şi descrierea societăţii Denumire: SNTC Romtelecom – Direcţia de Telecomunicaţii Prahova Forma juridică: Subunitate a SNTC Romtelecom Bucureşti Obiect de activitate: administrarea. . Acesta este rezultatul unei politici investitionale agresive . 448/1991. 14.155/28. Activităţi colaterale: .Statul român 65%. recunoscând multiplele roluri ale operatorului ROMTELECOM pentru a îndeplinii asteptările clienţilor.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale CAP. în timp ce profitul net a crescut cu numai 6. În anul 2000 au fost instalate circa 605.000 linii şi a înlocuit multe din vechile linii analogice si manuale. Profitul brut.aprovizionare. a înregistrat în anul 2000 un salt de 44.158 miliarde lei. .609 miliarde lei. a eficienţei. nr. Verizon (fostul GTE) şi OTE. 15 . care include specialişti din ROMTELECOM.000 noi linii în centrale digitale.cercetare-dezvoltare.2 Prezentarea “Direcţiei de Telecomunicaţii PRAHOVA” 2. str. creşterii calităţii.5% la 2.OTE Grecia 35%.548 miliarde lei în principal datorită impozitului pe profit mare .comercializare terminale. Procesul de restructurare a operatorului ROMTELECOM a început în 1999 imediat după preluarea de către operatorul naţional grec OTE. a definit în mod clar direcţiile strategice pentru următorii ani. Prin urmare ROMTELECOM a mărit capacitatea de comutatie digitala cu circa 365. Echipa executivă.1991 Acţionari: .US$587 milioane în 2000. publicată în Monitorul Oficial nr. dar din cauza lipsei cablului cu fibră optică pentru conectarea unitatilor distante.6% în termeni reali. acţionarilor. Lăpuşneanu.

000 în anul 2010. Continuă dezvoltarea reţelei de fibră optică pentru a conecta cât mai multe localităţi cu fluxuri digitale de mare capacitate. ROMTELECOM acordă o atenţie deosebită clienţilor persoane juridice. în timp ce creşterea continuă a gradului de digitalizare reprezintă o creştere a calitatii serviciilor oferite. O atenţie deosebită s-a acordat reţelei locale. în principal datorită investiţiilor masive în infrastructură: înlocuirea centralelor manuale. În anul 2001 ROMTELECOM lansează compania de Internet ARTelecom.telefonia fixă. intenţionând să lanseze comercial noi servicii. find nevoită astfel să atragă fonduri de pe pieţele mondiale finanicare si de capital. Aceasta face serviciile mult mai accesibile.telefonia fixă. Din acest motiv reducerea de personal continuă. În acest scop ROMTELECOM îşi diversifică portofoliul de afaceri intrând pe noi pieţe si restructurează afacerea de bază . lansat în anul 1999. capabilă să modeleze o industrie încă incipientă. 16 Drepturi exclusive acordate Romtelecom de către Autoritatea de reglementare (Licenţa pentru 16 . ROMTELECOM doreste o noua abordare pentru Cosmorom compania sa de telefonie mobilă. Acest numar va scadea la circa 30. Pentru a fi un operator important si în viitor. În anul 2009 numarul angajatilor ROMTELECOM a scazut cu 2. etc. noi tehnologii. care implică mai mulţi bani decât compania îi poate genera. Se acordă o atentie deosebită cerinţelor lor: viteza mare de transmisie. Cosmorom intentionează sa achiziţioneze şi să opereze o licenţă UMTS.600 faţă de anul anterior ajungând la 42. însă mai calificat. în timp ce calificarea personalului se va schimba continuu. considerând aceasta unul dintre atuurile firmei.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale În întreaga lume operatorii de telecomunicaţii se repoziţioneaza ca operatori totali.300. o companie care beneficiază de sprijinul si de infrastructura naţională pe care ROMTELECOM o deţine. Aceasta ar putea fi calea cea mai scurtă spre convergenţa fixmobil. ROMTELECOM continuă să instaleze linii digitale în anul 2001. calitate deosebită. în afara de marirea cotei de piaţă. Programul pentru instalarea a 2. Cresterea continuă a automatizarii si digitalizării retelelor necesită un personal mai putin numeros. Procesul de restructurare a operatorului ROMTELECOM necesită o politică investitională foarte agresivă. ROMTELECOM acelerează deasemenea restructurarea afacerii sale de bază . contribuie decisiv la eliminarea centralelor manuale precum şi a listei de asteptare în urmatorii doi ani. deplasându-se spre personalul cu studii superioare.65 milioane linii digitale.

64 al Legii Telecomunicaţiilor. pe urmatoarele principii: • • • • • Extinderea reţelelor pe baza cerinţelor pieţei. în măsura în care un asemenea serviciu este destinat publicului. conectate la o reţea fixă de telecomunicaţii. contra cost. să transmită tot traficul legat de serviciile de telecomunicaţii de bază către şi de la reţele autorizate în conformitate cu art. servicii de "call-back".Contabilitatea Imobilizărilor Corporale dezvoltarea şi operarea reţelelor fixe de telecomunicaţii în vederea furnizării de servicii de telecomunicatii de bază si de alte servicii de telecomunicatii către public) Următoarele drepturi sunt acordate Romtelecom cu caracter exclusiv pâna la 31 decembrie 2010: • să furnizeze servicii de telecomunicaţii de bază locale. interconectarea reţelelor de telecomunicaţii mobile cu operatori de telecomunicaţii din afara României pentru transmisuni de telefonie vocală (cu excepţia semnalizării). interurbane şi internaţionale. Functionare şi conducere pe criterii de calitate. telefonie vocală destinata publicului. incluzând: − − − − − servicii fixe de telefonie vocală locale. 17 . Îndeplinirea obligaţiilor de serviciu universal. servicii de telex si telegrafie. servicii Internet. contra cost. a oricărui serviciu fix de telefonie sau telegrafie/telex. Competitivitate în relatiile cu clientii si promptitudine în furnizarea serviciului. 17 • Politica tarifară flexibilă. Serviciile de telecomunicaţii de bază reprezintă furnizarea. în scopul finalizării convorbirilor şi circuitelor în afara zonei locale pe care sunt autorizate să o deservească astfel de reţele. în măsura în care prin aceste servicii Internet se asigură. − − • • • să publice şi să distribuie listele cu abonaţii reţelei fixe de telecomunicaţii prin carţi de telefon comerciale ("pagini galbene") în forma scrisă. electronică şi/sau orice altă formă. servicii de telefoane publice. Misiunea firmei Furnizarea pe piaţa românească a serviciilor de telecomunicaţii de bază şi a celor noi. interurbane şi internaţionale. servicii de tranzit. să furnizeze linii de cablu închiriate. Exploatarea eficientă a infrastructurii existente.

precum şi prevederilor regulamentelor. apel ocazional. 18 3. rezultatele Loto. ora exactă. etc. Direcţiile de telecomunicaţii au două tipuri de structuri organizatorice. Pronosport. respectiv aprovizionare. oferta Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova se prezintă astfel: I. 18 . Obiect de activitate Din punct de vedere al serviciilor telefonice. Servicii telefonice 1. fiecare răspunzând de compartimente specifice. directorul comercial şi directorul tehnic. Pronoexpres. serviciul fiind netaxabil. la cel mai înalt nivel de calitate si fiabilitate. Servicii de informaţii:  informaţii abonaţi – aceste servicii dau informaţii cu privire la numerele de telefon ale abonaţilor persoane fizice şi juridice cu excepţia celor din categoria “NU se informează”:  informaţii speciale (951) de tipul: prefixe telefonice interurbane. starea meteo din ţară. Servicii telefonice de urgenţă. servicii de utilitate publică – 112 2. prefixe telefonice internaţionale. în funcţie de mărime şi funcţiile ce trebuie îndeplinte de către acestea.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Viziunea firmei ROMTELECOM să ramână liderul pieţei românesti a serviciilor de telecomunicaţii. clinici şi medicii de gardă. Direcţia de Telecomunicaţii Iaşi este organizată după primul tip. rezultate sportive. teatre. Direcţia de Telecomunicaţii Prahova execută activitatea de exploatare a serviciilor de bază din sectorul telefon – telegraf şi alte activităţi şi colaterale necesare realizării obiectului său de activitate. film. Personalul direcţiei este angajat pe bază de contract încheiat cu directorul acesteia în baza împuternicirilor primite şi indiferent de funcţie sau specialitate este supus prevederilor statutului personalului. • Direcţii de telecomunicaţii de gradul II şi III – caz în care directorul general nu are în subordine decât pe directorul tehnic şi directorul economic. cu cel mai complet portofoliu de servicii de bază şi avansate. Serviciul deranjamente (921. 922) – sesizarea oricărui deranjament survenit în instalaţia telefonică se anunţă. farmaciile cu program permanent. cercetare şi proiectare tehnologică şi informaţională. respectiv: • Direcţii de telecomunicaţii de gradul I – în cadrul cărora directorul general are în subordine pe directorul economic. spectacole. programul Radio-Tv.

II. Servicii de telegrafie 1.Comunicaţii TELEX Serviciul oferă posibilitatea efectuîrii comunicaţiilor TELEX interne şi internaţionale prin intermediul cabinelor TELEX şi de la domiciliul abonaţilor. factura digitală. redirijarea imediată a apelurilor. apelul programat.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 4. 6. 19 − echipamente de multiplexare. 19 . 2. Telegrame telefonate. 5. Telegrame prezentate la ghişeu. Echipamente de telecomunicaţii − − aparate telefonice – standard şi inteligente cu şi fără display. V. III. VI. Servicii suplimentare oferite de centrala telefonică digitală ALCATEL: − − − − − − restricţionarea cu parolă a apelurilor de plecare. interurban sau internaţional de la oricare din cabinele de fax. Posturi publice inteligente Oferă posibilitatea de a telefona de la un post public cu cartele telefonice. IV. apelul în aşteptare. Serviciul FAX Oferă posibilitatea transmiterii unui fax local. centrale telefonice de abonat pentru transmisii simultane de date şi voce. Convorbiri telefonice internaţionale – convorbiri internaţionale prin comandă (serviciul 971 vă oferă posibilitatea efectuării de convorbiri telefonice internaţionale pe bază de comandă): − − convorbiri internaţionale automate. country direct – este un serviciu telefonic internaţional din categoria celor cu taxă inversă care pune clientul direct în legătură telefonică cu telefonista operatoare din ţara respectivă. repetarea ultimului număr format. Convorbiri telefonice naţionale – convorbiri interurbane prin comandă (apelând serviciul 991 puteţi efectua convorbiri telefonice pe bază de comandă).

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Din decembrie 1996. World Phone România. Serviciul EASYNET. adică se percep tarife diferite în funcţie de contract.C. Serviciile cu valoare adăugată de tip audiotex sunt prestate în regim Premium Rate. Astfel s-au încheiat contracte cu Mediatel. Servere de informaţii. obiectul principal de activitate al acesteia fiind operarea reţelelor de telecomunicaţii şi asigurarea serviciilor de telecomunicaţii. ca parte componentă a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii “Romtelecom” SA. Alfarotel. servicii cu valoare adăugată de tip audiotex. Conexiunea Telnet. Conferinţe USENET. Apelul gratuit inernaţional (numere verzi) face parte din categoria serviciilor telefonice automate de tip taxă inversă. telegraf). prestate în regim Premium Rate 2. S. Direcţia de Telecomunicaţii. Acest tip de serviciu se oferă numai abonaţilor la centralele digitale.C. 20 20 . servicii cu valoare adăugată de transmisii de date (Internet). Obiectul de activitate constă în prestarea următoarelor servicii de telecomunicaţii: • • • servicii de bază (telefon. ROMTELECOM asigură conectarea platformei la reţeaua de telecomunicaţii şi se ocupă cu colectarea banilor de la abonaţi. Transferul de fişiere FPT. S. în temeiul Legii şi al licenţelor şi autorizaţiilor acordate de Ministerul Comunicaţiilor în conformitate cu statutul societăţii. Amcriconxatel.Prahova prestează două tipuri de servicii de telecomunicaţii: 1. închirieri circuite pentru transmisii. 2. care permit abonaţilor să acceseze orice client din altă ţară printr-un număr de apel dedicat. îşi desfăşoară activitatea în domeniul telecomunicaţiilor. Allotel.2 Organizarea gestiunii imobilizărilor corporale la nivelul Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova Direcţia de Telecomunicaţii Iaşi. transmisii de date. Prin intermediul serviciului EASYNET se pot efectua urmatoarele aplicaţii Internet: − − − − − Poştă electronică.

Clădirile cuprind : 21 . 21 Din categoria I-a fac parte clădirile şi construcţiile speciale.598 mii lei mijloace fixe 1.290.136. Structura m ijloacelor fixe la D. servicii de telecomunicaţii cu valoare adăugată. lei existent la 31 decembrie 2009 ponderea de 74% o au mijloacele fixe din categoria 1. pe a patra mijloacele fixe din categoria a 4-a cu 1.5% 1% 2% S TR22% TU R A IM O B ILIZA R ILO R C O R P O R A L E LA Dir. mii lei Mijloacele fixe aflate în dotarea Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova reflectă specificul obiectului de activitate. cu o pondere de 22% în total.290.tc.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • • telefonie publică.TC .Prahova 1. Astfel.5% iar pe ultima poziţie mijloacele fixe din categoria a 6-a cu ponderea de 1%. din totalul mijloacelor fixe de 1.368.136. pe locul al doilea se situează mijloacele fixe din categoria a 2a. pe a treia poziţie se situează mijloacele fixe din categoria a 3-a cu 2%. UC P R A HO V A terenuri 2% categoria 1 categoria 2 categoria 3 categoria 4 categoria 6 74% m ijlo ace fixe 98% Imobilizările corporale aflate în partimoniul unităţii sunt structurate pe cele două categorii importante: • • terenuri 25.

clădiri administrative. cabine telefonice. cuprinde : • • mobilier. echipamente digitale de telecomunicaţii şi instalaţii aferente de electroalimentare şi climatizare. aparate video. maşini de numărat bani. maşini de scris. console). utilaje pentru activitatea de telecomunicaţii. unelte. aparate şi instalaţii pentru măsurarea timpului frecvenţei şi mărimilor cinematice. dispozitive şi instrumente pentru telecomunicaţii.). 22 • • • . traverse. În categoria a III-a se includ aparate şi instalaţii de măsurare. instalaţii pentru măsurarea mărimilor geometrice. utilaje şi instalaţii de lucru: • • • • • • • • maşini. magazii. sisteme de protecţiea valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. respectiv maşini. aparate de proiecţie. garaje. aparate de copiat şi multiplicat. aparate radio. reţele şi canalizaţii subterane de telecomunicaţii urbane şi interurbane. circuite. suport de transmisiuni de telecomunicaţii internaţionale pe sisteme de cabluri şi fibră optică. aparatură birotică. calculatoare electronice şi echipamente periferice. cabluri. În categoria a II-a se include echipamentele tehnologice. etc. Construcţiile speciale sunt formate din: linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi. echipamente pentru telecomunicaţii prin satelit. televizoare. mecanice şi acustice. aparate telex. Categoria a VI-a sub titulatura de mobilier. centrale telefonice manuale. 22 • • aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor termice şi fotometrice. aparate telefax. construcţii uşoare (depozite. aparate de telecomunicaţie pentru birou: aparate telefonice. În categoria a IV-a se includ mijloacele de transport aflate în parcul auto al unităţii noastre. control şi reglare cum ar fi: aparate.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • • • • − − − − clădirile oficiilor de telecomunicaţii. centrale telefonice analogice.

Imobilizările corporale vor intra în patrimoniul Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova în conformitate cu principiile de necesitate.) cât şi din punct de vedere tehnic. Proces de scoatere din funcţiune etc. al funcţionalităţii mijloacelor fixe conform standardelor în vigoare. şef serviciu tehnic. care va prelua mijlocul fix. Această comisie va întocmi Procesul verbal de recepţie al mijloacelor fixe şi va verifica dacă aceste mijloace fixe corespund din punct de vedere cantitativ şi calitativ. casări sau dezmembrări. şeful locului de muncă unde va fi repartizat mijlocul fix. se recepţionează în depozitul de materiale. va întocmi un bon de mişcare a mijlocului fix prin care va face intrarea mijlocului fix în gestiunea sa. mijloacele fixe sunt recepţionate de către o comisie de recepţie formată din : 23 − − − director tehnic. şeful locului de muncă va urmări funcţionalitatea mijloacelor fixe iar în cazul unor deficienţe. După efectuarea recepţiei va urma punerea în funcţiune. Recepţia mijloacelor fixe se va face de către o Comisie de Recepţie formată din: − − − şeful de depozit. director economic. care se va efectua de către o comisie formată din: − − şeful locului de muncă.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • case de bani. În cadrul locurilor de muncă are loc atât exploatarea mijloacelor fixe. şeful locului de muncă pentru care s-au aprovizionat mijloacele fixe. Repartizarea mijloacelor fixe la nivelul Direcţiei de Telecomunicaţii Iaşi se face pe gestiuni şi pe locuri de muncă. în regie proprie. gestionarul. intrate prin transfer de la alte sucursale. În cazul intrărilor de mijloace fixe prin investiţii. oportunitate şi eficienţă. şeful Serviciului Dezvoltare De-a lungul perioadei de funcţionare. primite cu titlu gratuit sau intrate prin recâştigări. Aviz de expediţie respectiv Factura. Mijloacele fixe. Dacă înlocuirea activelor fixe reclamă noi 23 . achiziţionate de la terţi. va propune repararea lor. urmărirea parametrilor calitativi cât şi întreţinerea lor. După efectuarea recepţiei. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de fiecare loc de muncă. Comisia de recepţie va efectua recepţia atât din punct de vedere cantitativ (conform cu actele însoţitore: Certificat calitate.

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

investiţii, menţinerea lor în stare de funcţionare impune efectuarea de reparaţii ce implică anumite cheltuieli respectiv surse de acoperire financiară. Necesitatea reparaţiilor decurge din uzura/deprecierea fizică a activelor fixe după cum cea a modernizărilor se degajă din uzura morală. Scopul reparaţiilor constă în readucerea activelor fixe cât mai aproape de starea iniţială, de parametrii şi caracteristicile tehnico-funcţionale de care au dispus la darea lor în folosinţă. Înainte de efectuarea unei reparaţii, se efectuează revizii tehnice, în scopul stabilirii stării tehnice a utilajelor, a lucrărilor ce urmează a se efectua, a pieselor ce se vor schimba sau ajusta. Revizia tehnică se efectuează de către o comisie de revizie formată din salariaţi ai Serviciului Tehnic. În cazul reviziilor se pot efectua şi unele reglări de piese şi subansamble şi chiar unele reparaţii minore. Aceste reparaţii pot fi:  curente – intervenţii de grad superior reviziilor şi se execută în scopul înlăturării deteriorărilor locale ale capitale - lucrări de volum mare ce se efectuează atunci când activele fixe cu grad avansat de uzură, unor efecte determinate de uzura fizică;  scăzând puterea motoarelor şi capacităţilor de producţie, existând posibilitatea apariţiei avariilor, reducându-se mult precizia de muncă.

24 CAP.3 Contabilitatea imobilizărilor corporale la nivelul Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova 3.1 Sistemul de conturi folosit pentru contabilitatea imobilizărilor corporale la Direcţia de Telecomunicaţii Prahova Imobilizările corporale reprezintă bunuri care au o structură materială asupra cărora agenţii economici exercită un drept real fiind elemente de patrimoniu de definesc capacitatea tehnică de producţie şi comercializare care creează venituri în concordanţă cu obiectul de activitate al acestora. Capitalul imobilizat supus amortizării este reflectat în patrimoniul agenţilor economici prin bunurile şi valorile destinate să servească activitatea pe o perioadă mai mare de un an.

24

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

“Considerând ca mulţime de divizat seria conturilor de activ şi fixând drept criteriu al diviziunii natura substanţei”1 de disting două clase de conturi: clasa conturilor de mijloace economice şi clasa conturilor rectificative de activ contra pasiv. Continuând diviziunea în cadrul clasei conturilor de mijloace fixe, luând în considerare stabilitatea formei în cadrul circuitului economic, se disting două subclase:


Subclasa conturilor de substanţă de mijloace economice de inventar; Subclasa conturilor de consumaţiuni de valori.

Luând în considerare legătura de dependenţă între evaluare şi bunul economic evaluat, în cadrul subclasei conturilor de substanţă de mijloace economice de inventar, sunt două grupe şi anume: • • Grupa conturilor de gestionare a mijloacelor; Grupa conturilor de regularizare a evaluării conturile de gestionare a mijloacelor (conturi

rectificative de activ contra pasiv). În cadrul primei grupe se disting în funcţie de materia reflectată, două subgrupe: • • Subgrupa conturilor de gestionare a activelor imobilizate; Subgrupa conturilor de gestionare a activelor circulante.

Astfel în cadrul primei subgrupe se încadrează conturile utilizate pentru reflectarea gestionării bunurilor şi valorilor destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea unităţii patrimoniale, care nu se consumă la prima utilizare. Conturile privind reflectarea în contabilitate a imobilizărilor corporale aparţin acestei subgrupe şi se mai numesc conturi de gestionare a imobilizărilor corporale. În ceea ce priveşte conturile de amortizări şi de provizioane ale imobilizărilor corporale fac parte din grupa conturilor rectificative de activ contra pasiv.

25

Planul de conturi general instituie o serie de structuri de conturi sintetice, pentru contabilizarea operaţiunilor economico-financiare privind imobilizările corporale, pe care le-am prezentat în Tabelul nr.3.1. Se observă că structura de conturi prevăzută de H.G. nr.704/1993 cu modificările ulterioare este concordantă cu actualul Catalog privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (aprobat prin H.G. nr.964/1998). Pentru aplicarea structurii de conturi instituită prin O.M.F. nr.94/2001 se impune o “reclasificare” a mijloacelor fixe în funcţie de această structură de conturi. Această modificare putea fi făcută de fiecare agent economic care urma să aplice reglementările contabile aprobate de O.M.F. nr.94/2001, dar pentru o metodologie unitară, această rectificare trebuia realizată pe plan reglementar, fie
1

25

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

prin elaborarea unui nou catalog, prin elaborarea unui nou “tablou de conversie” a catalogului în raport cu structura de conturi aprobată prin O.M.F. nr.94/2001. Tabelul nr.3.1 Structura conturilor de imobilizări corporale STRUCTURI DE CONTURI PRIVIND IMOBLIZĂRILE CORPORALE Conform H.G. nr.704/1993 Conform O.M.F.nr.94/2001 211 Terenuri 211 Terenuri şi amenajări de terenuri 2111 Terenuri 2111 Terenuri 2112 Amenajări de terenuri 2112 Amenajări de terenuri 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 Mijloace fixe Construcţii Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare Mijloace de transport Animale şi plantaţii Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 212 213 2131 2132 2133 2134 214 Construcţii Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii Echipamente tehnologice (maşini utilaje şi instalaţii de lucru) Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare Mijloace de transport Animale şi plantaţii Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale Imobilizări corporale în curs Amenajări de terenuri şi construcţii Instalaţii tehnice şi maşini Alte imobilizări corporale Avansuri acordate pentru imobilizări corporale Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale Amortizări privind imobilizările corporale Amortizarea amenajărilor de terenuri Amortizarea construcţiilor Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor Amortizarea altor imobilizări
26

231

Imobilizări corporale în curs

231 2311 2312 2313 232 2321 2322 2323

280 2810 2811 2812 2813 2814

Amortizări Amortizarea terenurilor Amortizarea construcţiilor Amortizarea echipamentelor tehnologice Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi reglare Amortizarea mijloacelor de

281 2811 2812 2813 2814

mijloacelor de transport. aparaturii birotice. pe cele două mari categorii. la costul de achiziţie sau valoarea de aport.1. suprafaţa şi amplasarea acestora. Contul 211 “Terenuri” se dezvoltă în două conturi sintetice de gradul II. după caz. reprezentând valoarea terenurilor din gestiunea agenţilor economici. echipamentelor de protecţie a valorilor uane şi materiale şi alte active corporale Provizioane Provizioane pentru activelor corporale 291 deprecierea 2911 2912 2913 2914 corporale 290 291 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale Provizioane pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri Provizioane pentru deprecierea construcţiilor Provizioane pentru deprecierea instalaţiilor.1 Funcţionarea conturilor de terenuri şi amenajări de terenuri Terenurile se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu. respectiv: terenuri şi amenajări de terenuri. animalelor şi plantaţiilor Provizioane pentru deprecierea altor imobilizări corporale 3. la valoarea stabilită potrivit legii.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 2815 2816 transport Amortizarea animalelor şi plantaţiilor Amortizarea mobilierului. 27 . ¬ după funcţia contabilă este un cont de activ. care ţin evidenţa 27 • • 2111 “Terenuri” 2112 “Amenajări de terenuri” terenurilor. de utilitate.1 Funcţia contului 211 “Terenuri” ¬ Soldul contului este un sold final debitor. precum şi alte criterii.3. ¬ funcţia acestui cont poate fi urmărită în figura nr. în funcţie de clasele de fertilitate. Evidenţa contabilă a terenurilor se realizează cu ajutorul contului 211 “Terenuri” – cont sintetic de gradul I. Contul 211 “Terenuri” ¬ după conţinutul economic este un cont de imobilizări corporale.

2. existente.3. sunt supuse procesului de amortizare. 28 ¬ Soldul contului este un sold final debitor. Spre deosebire de terenurile propriu-zise. amenajările de terenuri reprezintă investiţii efectuate asupra terenurilor şi ca atare. Funcţia contului 2111 “Terenuri” 28 Contul 2112 “Amenajări de terenuri” ¬ după conţinutul economic este un cont de imobilizări corporale.3.1.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale D 2111 “Terenuri” 404 6583 C Valoarea terenurilor achiziţionate de la terţi Valoarea terenurilor vândute 456 456 Valoarea terenurilor aportate la capitalul social Valoarea terenurilor retrase de acţionari sau asociaţi din capitalul social 131 Valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit Figura nr. reprezentând costul efectiv al amenajărilor de terenuri . Funcţia contului 2112 “Amenajări de terenuri”. funcţia acestui cont poate fi urmărită în figura nr. ¬ ¬ după funcţia contabilă este un cont de activ.

01. contabilitatea sintetică a imobilizărilor corporale se realizează cu ajutorul următoarelor conturi de gradul I şi II: − − − 212 “Construcţii” 213 “Instalaţii tehnice. mijloace de transport.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale D 2112 “Amenajări de terenuri” 2811 C 404 Valoarea amenajărilor executate de terţi Valoarea amortizată a amenajărilor scoase din gestiune 231 6583 Valoarea amenajărilor executate cu forţe proprii considerate anterior producţie în curs de execuţie Valoarea neamortizată a amenajărilor scoase din funcţiune 722 Valoarea amenajărilor recepţionate Figura nr. aprobat prin O.3. nr.M.2 Funcţia contului 2122 “Amenajări de terenuri” 29 3.2 Funcţionarea conturilor de gestiune a imobilizărilor corporale În conformitate cu noul Plan de conturi general. animale şi plantaţii” 2131 “Echipamente tehnologice (maşini.2001.1.94/29. utilaje şi instalaţii de lucru)” 29 .F.

3.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − − − − 2132 “Aparate şi instalaţii de măsurare. aparatură birotică. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” Conturile de gestiune a imobilizărilor corporale ¬ după funcţia contabilă sunt conturi de activ. ¬ funcţia acestor conturi poate fi urmărită în Figura nr.3 Funcţia conturilor de gestiune a imobilizărilor corporale ¬ Soldul conturilor sunt solduri finale debitoare şi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale existente. control şi reglare” 2133 “Mijloace de transport” 2134 “Animale şi plantaţii” 214 “Mobilier. 30 D Conturile de gestiune a imobilizărilor corporale C 404 281 Valoarea imobilizărilor corporale achiziţionate de la furnizorii Valoarea amortizată a imobilizărilor corporale scoase din gestiune 30 .

concesiune 31 105 167 Diferenţe din Intrarea imobilizărilor reevaluarea corporale în urma imobilizărilor încheierii unor contracte corporale de leasing 31 . 6811 Restituirea imobilizărilor corporale către locator sau proprietar. pentru investiţiile la imobilizările luate cu chirie.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 456 6583 Valoarea imobilizărilor corporale aportate la capitalul social Valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din gestiune 722 456 Imobilizări corporale realizate din producţie proprie. aflate anterior în curs de execuţie 447 131 Comisioane vamale aferente imobilizărilor Valoarea imobilizărilor corporale din import corporale primite cu titlu gratuit 471. recepţionate Restituirea imobilizărilor corporale către acţionarii sau asociaţi. prin retragerea de capital 446 231 Taxe vamale aferente imobilizărilor Imobilizări corporale corporale din import realizate cu forţe proprii.

respectiv costul de producţie sau costul de achiziţie al investiţiilor corporale aflate în curs de execuţie se realizează cu ajutorul contului de imobilizări corporale în curs de execuţie: − − − 231 “Imobilizări corporale în curs” . 32 .3 Funcţia conturilor de imobilizări corporale 3. efectuate în regie proprie sau în antrepriză. respectiv costul de achiziţie. reprezentând preţul de deviz al investiţiei.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Figura nr.3.3 Funcţionarea conturilor de imobilizări corporale în curs de execuţie Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţii neterminate.1. care se efectuează la costul de producţie. 32 Evidenţa contabilă a imobilizărilor corporale în curs. cont sintetic de gradul I care se poate dezvolta în conturi analitice. pe tipuri 2311 “Amenajări de terenuri şi construcţii” 2312 “Instalaţii tehnice şi maşini” 2313 “Alte imobilizări corporale”.

232 “Avansuri acordate pentru imobilizările corporale”. ¬ după funcţia contabilă este un cont de activ.4 Funcţia contului 231 “Imobilizări corporale în curs” ¬ Soldul contului este un sold final debitor reprezentând valoarea imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie. Contul 231 “Imobilizări corporale în curs” ¬ după conţinutul economic este un cont de active imobilizate.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Un alt cont de evidenţă a imobilizărilor corporale este contul sintetic de gradul I .213. ¬ funcţia contului poate fi urmărită în Figura nr. D C 404 Valoarea imobilizărilor corporale în curs aportate la capitalul social 2112 Valoarea imobilizărilor corporale recepţionate de natura investiţiilor privind amenajările de terenuri 456 212.3. care se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II: − − − 2321 “Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii” 2322 “Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini” 2323 “Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale”.214 33 Valoarea imobilizărilor corporale în curs aportate la capitalul social Valoarea imobilizărilor corporale recepţionate 231 “Imobilizări corporale în curs” 722 Valoarea imobilizărilor corporale în curs realizate în regie proprie 33 .

¬ după funcţia contabilă este un cont de activ.3. 5311 404 Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări Valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări 34 .4 Funcţia contului 231 “Imobilizări corporale în curs” Contul 232 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” ¬ după conţinutul economic este un cont de active imobilizate.3. ¬ funcţia contului poate fi urmărită în Figura nr. D C 232 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 5121.5 Funcţia contului 232 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 34 ¬ Soldul contului este un sold final debitor reprezentând valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Figura nr.

contului 281 “Amortizări privind imobilizările corporale”. reprezentând amortizarea aferentă imobilizărilor corporale existente la unitatea patrimonială.3.3. Valoarea amortizării imobilizărilor corporale. care se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II: − − − − D 212.6 corporale cedate 2112 ¬ după conţinutul economic este un cont rectificativ al valorii imobilizărilor corporale. utilizate în operaţii de “Amortizări participaţie transferată privind imobilizările conform contractelor 4581 35 281 corporale” 105 Diferenţe din amortizarea aferentă imobilizărilor reevaluate 35 . amenajărilor de terenuri vândute sau ¬ funcţia contului poate fi urmărită în scoase din activ Amortizarea aferentă Cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor Funcţia Figura nr. animalelor şi plantaţiilor” 2814 “Amortizarea altor imobilizări corporale”.5 Funcţia contului 232 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 3.1.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Figura nr. 214 6811 Amortizarea aferentă Cheltuielile de imobilizărilor amenajărilor de terenuri” aferente exploatare 2811 “Amortizarea corporale vândute sau amortizării 2812 “Amortizarea construcţiilor” imobilizărilor corporale scoase din activ 2813 “Amortizarea instalaţiilor. 213.4 Funcţionarea conturilor de amortizări privind imobilizările corporale C Evidenţa contabilă a amortizării imobilizărilor corporale se realizează cu ajutorul contului 281 “Amortizări privind imobilizările corporale”. cont sintetic de gradul I. ¬ Soldul contului este un sold final creditor. mijloacelor de transport. 6583 Contul 281 “Amortizări privind imobilizările corporale” ¬ după funcţia contabilă este un cont de pasiv.

cont sintetic de gradul I. mijloacelor de transport.1. instalaţiilor tehnice. amenajărilor de terenuri.6 Funcţia contului 281 “Amortizări privind imobilizările corporale” 36 3. construcţiilor.3.5 Funcţionarea conturilor de provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale Provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor corporale se constituie pentru deprecierea reversibilă a terenurilor. astfel: 36 . precum şi a altor imobilizări corporale. şi animalelor şi plantaţiilor.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Figura nr. Evidenţa contabilă a provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor corporale se realizează cu ajutorul contului 291 “Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale”. care se poate dezvolta pe conturi sintetice de gradul II.

Creşterea valorii contabile prin modernizări şi investiţii.3. Mijloace fixe de natura obiectelor de inventar. şi prin închirieri. Prin construcţie în regie proprie. 3. sponsorizare). Primite cu titlu gratuit (prin donaţie. Dintre aceste căi de intrare a imobilizărilor corporale. la Direcţia de Telecomunicaţii Prahova se practică intrarea prin achiziţie de la furnizori. Prin aport la capitalul social. animalelor şi 2914 “Provizioane pentru deprecierea altor imobilizări corporale”. mijloacelor de transport.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − − − 2911 “Provizioane pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri” 2912 “Provizioane pentru deprecierea construcţiilor” 2913 “Provizioane pentru deprecierea instalaţiilor. incluzând şi contractele de leasing. ¬ după funcţia contabilă este un cont de pasiv. 37 . Prin închiriere.7 Funcţia contului 291 “Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale” ¬ Soldul contului este un sold creditor. prin construcţie în regie proprie. primite cu titlul gratuit-prin donaţie. reflectând valoarea provizioanelor aferente imobilizărilor corporale.2 Contabilitatea intrărilor de imobilizări corporale Căile de intrare a imobilizărilor corporale în cadrul unei unităţi sunt următoarele: • • • • • • • Prin achiziţie de la furnizori. ¬ funcţia contului poate fi urmărită cu ajutorul figurii nr. creşterea valorii contabile prin modernizări şi investiţii. 37 • Modificări ale mijloacelor fixe ce au loc cu ocazia reevaluării. plantaţiilor” − Contul 291 “Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale” ¬ după conţinutul economic este un cont rectificativ al valorii de înregistrare a imobilizărilor corporale.

preţ apropiat de valoarea contabilă a acţiunii. rezultatele evaluăriifiind consemnate într-un Proces verbal de recepţie. intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii. Facilităţile vamale şi fiscale privind importurile. De asemenea.. Această valoare este asimilată cu “valoarea de aport sau de utilitate acceptată de părţi pentru mijloace fixe. Aportul în natură este supus evaluării de un expert tehnic. înregistrarea acestuia în contabilitate se face numai în urma unei expertize tehnice de specialitate şi a aprobării Consiliului de Administraţie în urma expertizei. supus aprobării Adunării Generale a Asociaţilor şi Consiliului de Adiministraţie În situaţia în care creşterea de capital este realizată prin aport în natură sunt evaluate la preţul de emisiune. atunci când nu există documente pentru aport în natură la capitalul social. valoarea nominală a acţiunii este de 13 lei. sunt în vigoare în condiţiile prevăzute de lege. în sensul exceptării de la plată. Declaraţia de subscriere. Sub aspect juridic. orice creştere sau micşorare de capital social trebuie înregistrată la Registrul Comerţului prin Cererea de menţiune. Cererea de menţiune atunci când se majorează capitalul social. Expertiza tehnică. Statutul societăţii (la înfiinţare).1 Aporturi. de bunuri mobile corporale şi/sau necorporale care constituie aport în natură la capitalul social sau reprezintă contribuţie la o asociaţie în participaţie asociaţie familială. Un acţionar aduce ca aport în natură un utilaj evaluat de comisia tehnică de expertiză la o valoare de 5800lei. 2. fuziunii etc. înregistrat la valoarea de aport de 10.2. primiri cu titlu gratuit.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 3. Înregistrarea în contabilitate se realizează în baza raportului întocmit de comisia de evaluare şi supus aprobării Consiliului de Administraţie. Diferenţa dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală a acţiunilor cesionate este înregistrată ca primă de aport. cumpărări. 38 Operaţii: 1.500 lei.Intrarea unui teren prin aport în natură pe baza Procesului Verbal de Recepţie. conform cu statutul şi contractul” 1 de societate. Documentele pe baza cărora se înregistrează în contabilitate aportul în natură sunt Contractul de societate.Societatea emite 500 acţiuni. construcţii în regie proprie de mijloace fixe şi terenuri Mijloacele fixe ca aport în natură se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare. 1 38 .

capitalul subscris nevărsat devine capital subscris vărsat 2. Operaţii: 39 . data amortizării complete (anul şi luna) durata de serviciu normată şi norma de amortizare procentuală. Direcţia de Telecomunicaţii Prahova REGISTRU JURNAL Nr. care precizează toate elementele de detaliu privind costul de achiziţie al mijlocului fix. 2002 Document 3 Proces Verbal de Recepţie Explicaţii 4 Intrarea unui teren prin aport în natură Concomitent. 1. data dării în folosinţă. anul.02. luna. Se întocmeşte. Procesul Verbal de Recepţie. iar pentru evidenţa analitică Fişa Mijlocului Fix. 1. care cuprinde categoria. Data Crt 1 2 1. 2002 Raportul Comisiei de Evaluare Subscrierea de capital social ca aport în natură Depunerea efectivă a aportului Concomitent. documentul justificativ este Factura fiscală. capitalul subscris nevărsat devine capital subscris vărsat Simbol conturi Debit Credit 5 6 456 2111 1011 1011 456 1012 Sume Debit 7 10500 10500 10500 Credit 8 10500 10500 10500 456 % 1011 1014 456 5850 % 5800 50 5850 2131 5850 1011 1012 5800 5800 39 Pentru imobilizările achiziţionate cu cu titlul oneros.02.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Acţionarul care a depus capitalul social în valută primeşte 450 de acţiuni cu valoarea nominală de 13lei pe acţiune. Acţiunile ce reprezintă aporturi în natură trebuie acoperite integral. gradul de clasificare.

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 3.R. privind Costul îndatoririi. 10. 3.C. Societatea colectează cheltuieli pentru investiţii în curs.02.027943 2/10.0279432/10.L. Costul efectiv de producţie al imobilizărilor corporale include şi cheltuielile financiare cu condiţia ca dobânzile aferente împrumuturilor pentru finanţarea investiţiei să fie aferente perioadei de execuţie. 40 Operaţii: 8.01) Cheltuieli privind remuneraţiile datorate (15. consumate. conform Facturii nr. două instalaţii de măsurare în valoare de 7500 lei/ buc.. Mijloacele fixe produse de societate se evaluează la costul efectiv de producţie. cheltuielile directe şi cele indirecte determinate . Costul efectiv cuprinde totalitatea cheltuielilor de achiziţie cu materii prime şi materiale. conform documentelor din luna ianuarie 2010 − − Cheltuieli privind materiile prime şi materialele (1. supuse amortizării sunt capacităţile puse în funcţiune parţial. Societatea achiziţionează de la S. Documentele pe baza cărora mijloacele fixe din producţie proprie se înregistrează în contabilitate sunt Bonul de Predare şi Procesul Verbal de Recepţie.02 2002 Factura nr. potrivit standardelor internaţionale Asimilate mijloacelor fixe. 2002 Achiziţionarea a două instalaţii de măsurare % 2132 4426 404 % 15000 2850 17850 Achiziţiile de mijloace fixe în devize se înregistrează în contabilitate atât în moneda străină cât şi în lei. la cursul valutar de schimb în vigoare la data efectuării lor.raţional” de costul de fabricaţie al imobilizărilor.02. evaluate prin însumarea tuturor cheltuielilor ocazionate de realizarea lor.INTE S. pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare a mijloacelor fixe şi vor fi cuprinse în grupa ce urmează înregistrarea lor ca mijloace fixe.01) 1500 lei 3500 lei 40 .2010.

Înregistrările lunare se fac după natura cheltuielilor ca în luna ianuarie. Se înregistrează astfel investiţia terminată şi trcută în categoria mijloacelor fixe (în contabilitatea sintetică). În lunile următoare. Amortizarea investiţiei fără forme de înregistrare la mijloace fixe este de 49166. 2002 Stat de Salarii Factura nr 153554 641 628 421 401 3500 600 3500 600 635 446 300 300 9 25. 8.01) 600 lei 300lei 9. 10.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − − Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (16.01.01. La 25. 2002 16.666/lună (5900 x100/12) (s-a considerat că investiţia este cumulul costurilor pe luna ianuarie 2010). 2002 Notă conabilă nr. 1.23 Investiţia în curs se înregistrează la valoarea cumulată a tuturor cheltuielilor efectuate pentru investiţie 2311.1 722 5900 5900 41 . 2002 Bon de Consum Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile Cheltuieli cu salariile Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi Cheltuieli cu impozite şi taxe 601 301 1500 1500 15. Amortizarea cumulată la terminarea investiţiei este de 800.00 lei.01 2002 17. taxe şi vărsăminte asimilate (17. 11.01) Alte cheltuieli cu impozite. cumulul cheltuielilor cu investiţiile în curs au o valoare de 10000.01.01. Totalul cheltuielilor au o valoare fr 159.2010 investiţia în curs se înregistrează la valoarea cumulată a tuturor cheltuielilor efectuate pentru investiţie.01.

42 Operaţii: 12. 2112 281.1 281 19500 49166. În ceea ce priveşte TVA. de utilitatea şi locul unde se află. sau apropiate pentru mijloace fixe deţinute cu titlul gratuit. imobilizările provenite din donaţii.02. supusă aprobării Consiliului de Administraţie. TVA este deductibilă la darea în folosinţă atunci când finanţarea este proprie sau de la stat.2010. 1 43 42 .1Fără forme de înregistrare la mijloace fixe 10.23 Amortizarea investiţiei fără forme de înregistrare la mijloace fixe Înregistrarea investiţiei terminate şi trecute la categoria mijloace fixe (pentru contabilitatea sintetică) 6811 281. Expertiza tehnică. sunt supuse impozitării imediat sau pot fi eşalonate pe mai multe exerciţii”1.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Analitic 2311. activele imobilizate necorporale şi corporale. ţinând seama de valoarea justă a mijloacelor fixe cu caracteristici tehnice similare.66 49166. Societatea înregistrează angajamentul statului de a-i acorda o subvenţie de 2000lei pentru finanţarea parţială a unei achiziţii şi punerii funcţiune a unui utilaj la data de 17. are la bază valoarea actuală estimată la înscrierea lor în activ.1 2311. 2002 Notă contabilă nr.66 11. 25.66 Intrarea în contabilitate a imobilizărilor corporale primite cu titlul gratuit sau din donaţii se face pe baza Procesului Verbal de Recepţie. Subvenţiile în care impozitarea poate fi eşalonată sunt specifice celor acordate pentru echipamente amortizabile respectiv. cu titlul gratuit sau prin subvenţie de stat. “Din punct de vedere fiscal. subvenţiile ca şi activele imobilizate intrate prin donaţii sau cu titlu gratuit sunt exonerate atunci când sunt destinate reglării unei investiţii determinate.66 19500 49166.1 49166.01.

TVA 19%. 25. la data de 10.03.7193480 /10.03. Durata normală de funcţionare a mijlocului fix este de 5 ani şi amortizarea lui se face liniar. În urma probelor tehnologice.03.2010 conform Facturii nr. 15.2010 se înregistrează primirea efectivă a subvenţiei de 2000 în cadrul contului bancar. 2002 Nota contabilă nr.Cheltuiele de montaj şi cu probele tehnologice se ridică la 7500 lei.03. 10.03.2010 se achită factura furnizorului. 12. 2002 Nota Dreptul de a primi contabilă subvenţia de la nr. se obţin produse reziduale valorificate la un preţ de 250 (25. 2002 16.02. 16.03. 7193480 Extras de cont OP12 Se achiziţionează utilajul la cost de achiziţie de 6000 lei Primirea efectivă a subvenţiei în contul bancar Se achită factura furnizorului Se recepţionează utilajul la mijloace fixe (la care se adaugă valoarea cheltuielilor de montaj. 17.33 43 . 2002 15. 15.33 108. 2002 % 2312 4426 5121 404 % 6000 1140 2000 7140 14.03. mai puţin produsele reziduale valorificate) Amortizarea lunară Lunar se trece la venituri partea corespunzătoare 445 131 2000 2000 13.25 6811 2813 108.03.03 2010 14. 25. La 15.03.2010). La 17. Se achiziţionează utilajul. la cost de achiziţie de 6000. 17. 17.15 stat Factura nr.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 13. 2002 445 2000 404 5121 7140 7140 PV de Recepţie 2311 % 2312 722 6500 % 6000 500 17.

2010. o ameliorare substanţială a calităţii producţiei sau diminuarea cheltuielilor de exploatare. Accesoriile achiziţionate se încorporează în valoarea mijlocului fix. 2002 F732004 Achiziţionarea de accesorii % 301 4426 401 % 700 133 700 833 19. aparate de măsură şi control ori alte părţi componente. Se achiziţionează accesorii de la SC PRODUCT SA conform Facturii nr.03. În această situaţie se află “creşterea valorii mijloacelor fixe prin adăugarea de accesorii.2010 în valoare de 700 lei .”1 Operaţii: 18. 20.Ca exemple pot fi: creşterea duratei de serviciu normală a mijloacelor fixe. Cheltuielile care îmbunătăţesc performanţele mijloacelor fixe faţă de parametri funcţionali stabiliţi iniţial şi care asigură obţinerea de venituri suplimentare faţă de cele realizate ci mijloacele iniţiale pot fi incluse în valoarea contabilă de intrare. 19. mărind-o în mod corespunzător.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale pentru subvenţia pentru investiţii Dintre operaţiile particulare de intrare a mijloacelor fixe sunt: a) Creşterea valorii contabile a imobilizărilor corporale prin adăugarea de accesorii care schimbă parametri tehnici iniţiali. 22. 44 20.03. 214390 Modernizarea unei instalaţii prin intermediul unei firme % 2131 4426 404 % 1200 228 1428 1 44 .03. 2002 Factura nr. 2002 20. 18. 732004/20. sporirea capacităţii de producţie.03. PV de Recepţie Accesoriile se 2132 încorporează la valoarea mijlocului fix 301 700 b)Creşterea valorii contabile a mijloacelor fixe prin modernizare.214390/22.Societatea realizează prin intermediul unei unităţi specializate modernizarea unei instalaţii tehnice în valoare de 1200 lei conform Facturii nr. Operaţii: 20.03.

Mijloacele fixe închiriate se amortizează de către unitatea proprietară.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale specializate 3. valoarea de intrare a mijloacelor luate cu chirie.03.2 Închirieri de mijloace fixe şi terenuri Mijloacele fixe şi terenurile pot intra în unitate cu chirie în urma semnării Contractului de Închiriere între părţi.03. 45 45 . Contabilitatea mijloacelor fixe luate cu chirie de la terţi în baza contractului încheiat se ţine cu ajutorul contului în afara bilanţului 8031 . care se achită la data de 15. dotările de care beneficiază bunul.Se ia cu chirie un mijloc fix la 10.2. În debitul contului se înregistrează pe baza contractelor sau proceselor verbale de închiriere. Operaţii: 21. iar în creditul contului valoarea aceloraşi mijloace fixe restituite pe baza proceselor verbale de predare.2010 şi la data de 15. La baza calculului chiriei se au în vedere elemente ca: valoarea bunului închiriat.2010 cu valoarea de 1800 lei cu chiria de 150lei. Contractul de Închiriere se încheie între proprietarul bunului şi persoane juridice sau fizice române sau străine. 2010. Soldul contului arată valoarea mijloacelor fixe luate cu chirie la un moment dat.04.Mijloace fixe luate cu chirie. importanţa socială a activităţii pentru desfăşurarea căreia urmează a fi folosit bunul închiriat şi alte elemente de asemenea natură. Prin contract se convine asupra clauzelor care să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia. amplasarea pe zone de interes.. nivelul chiriei pe piaţa internă şi externă pentru bunuri similare.

Din punct de vedere economic.e 21.3 Amortizarea imobilizărilor corporale şi implicaţiile ei fiscale Standardele de contabilitate internaţională definesc amortizarea ca fiind alocarea valorii amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale de viaţă estimată. se constată deprecierea datorată uzurii.12 Factura nr557987 OP nr. timpului şi schimbărilor tehnice pe care le suferă cea mai mare parte a imobilizărilor. Transferul amortizării asupra cheltuielilor exerciţiului are loc în funcţie de durata economică de utilizare a activului imobilizat.25 1800 3. 2002 Contractul de Închiriere nr.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 21.03.b 10.25 89. Din punct de vedere financiar amortizările reprezintă sursa de finanţare pentru reconstituirea activelor fixe. 1 46 46 .25 89. economic şi financiar. 2002 15.03.25 89.a 10.586923 OP nr. Amortizărilor li se atribuie un triplu rol în plan contabil.25 21. “amortizările permit integrarea în costurile de producţie ale întreprinderii a cheltuielilor care reprezintă investiţiile necesare”1.18 Primirea mijlocului fix conform PV de Închiriere 8031 - 1800 - 21. cu ajutorul amortizărilor.03.f 5121 8031 89.25 21. 2002 Se înregistrează chiria datorată Se plăteşte chiria Se înregistrează chiria datorată Se plăteşte chiria La terminarea contractului se creditează 8031 cu valoarea mijlocul fix % 612 4426 401 % 612 4426 401 - 401 % 75 14. 2002 15.c 21.d 5121 401 89.25 - 89.25 % 75 14.04. Din punct de vedere contabil.04.718 PV de Închiriere Factura nr. 2002 15.

Privită în timp. Aceasta reprezintă în cele mai multe ţări baza de calcul a amortizării. durata de viaţă (utilizare) stabilită de organisme publice. lăsând la latitudinea agentului economic fixarea datelor de amortizare economică. SUA. Se practică în Franţa şi în alte ţări ale Europei occidentale continentale.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Amortizarea corespunzătoare perioadei contabile se scade în mod direct sau indirect. Există însă şi ţări. se face prin întocmirea unui tablou previzional numit Plan de amortizare care trebuie să cuprindă pentru fiecare imobilizare în parte valoarea de intrare sau contabilă. Durata de viaţă a imobilizărilor supuse amortizării este determinată diferit de la ţară la ţară. din profitul sau pierderea înregistrate în perioada respectivă. Ea se referă la: − − reducerea valorii mijloacelor fixe ca urmare a uzurii lor. în care regulile de întocmire a bilanţului contabil sunt independente de cele privind întocmirea bilanţului fiscal. în special în cele anglo-saxone (Maria Britanie. 47 În România. − durata de viaţă reglementată de o manieră imperativă. în condiţiile în care acesta nu are nici o incidenţă asupra rezultatului impozabil. amortizarea aferentă deprecierii anuale şi valoarea netă contabilă la finele fiecărui exerciţiu. cu titlu indicativ în limita cărora practicându-se următoarele soluţii: − agenţii economici pot să-şi stabilească propriile durate de folosinţă indiferent de condiţiile concrete de utilizare a activelor patrimoniale imobilizate.). Eşalonarea includerii pe cheltuieli a imobilizărilor corporale pe întreaga lor durată de utilizare. amortizarea constituie procesul de repartiţie a costului de achiziţie (valoarea contabilă) a imobilizărilor pe mai multe exerciţii. trecerea eşalonată pe cheltuieli a imobilizărilor corporale. Însă. valoarea de înlocuire poate constitui baza de calcul a amortizării imobilizărilor numai la întocmirea bilanţului contabil. 47 . De exemplu în SUA sunt fixate durate legale de amortizare inferioare duratei de utilizare a imobilizărilor amortizabile. Planul de amortizare poate fi întocmit atunci când sunt cunoscute următoarele trei elemente: 1. Astfel. costul de producţie sau valoarea de utilitate. 2. cazuri în care baza de calcul a amortizării poate fi reprezentată de valoarea de înlocuire a imobilizărilor. Belgia etc. duratele de amortizare se stabilesc de către Guvern şi se revizuiesc la 5 ani. în funcţie de durata lor de utilizare. iar în Japonia sunt fixate imperativ duratele de amortizare fiscale. Valoarea contabilă sau de intrare reprezentată de costul de achiziţie.

materiale consumabile) care se consumă şi se impută direct în cheltuielile de exploatare. Pentru delimitarea în general a imobilizărilor de stocuri se are în vedere durata utilizării. În România.16 Terenuri şi Mijloace fixe se aplică tuturor activelor supuse amortizării.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Standardul Internaţional de Contabilitate nr. IAS16 precizează: . care se consumă treptat. − − 1 2 48 49 48 . cu întreaga lor valoare. sunt deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţie sau în furnizarea de bunuri şi servicii. Sunt supuse amortizării bunurile şi valorile destinate să servească activitatea pe o perioadă mai mare de un an. care în cazul imobilizărilor trebuie să fie superioară unui exerciţiu financiar spre deosebire de stocuri (materii prime. Standardul Internaţional de Contabilitate nr. iar al doilea criteriu este valoarea mare a lor.. petrolului. au o durată de viaţă limitată. numărul de schimburi preconizat. costurilor de cercetare şi dezvoltare. cheltuielilor cu exploatarea şi extracţia minereurilor.durata de viaţă utilă este fie perioada pe parcursul căreia se estimează că întreprinderea va utiliza activul supus amortizării sau numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de întreprindere prin folosirea activului respectiv”2. Referitor la durata de utilizare a imobilizărilor. Delimitarea în timp a duratei de utilizare este criteriul convenţional de separare a imobilizărilor de stocuri. gazelor naturale şi altor resurse neregenerabile similare. înregistra în contabilitate şi recupera uzura fizică şi morală a acestora pentru refacerea capitalului imobilizat. fondului comercial.16 Terenuri şi Mijloace fixe precizează că “activele imobilizate sunt bunurile care îndeplinesc condiţiile: • • • se estimează că sunt folosite pentru mai mult de o perioadă contabilă. expirarea unor contracte de locaţii etc. agentul economic care imobilizează capital în active corporale supuse deprecierii prin utilizare în timp vor calcula. cererea pieţii. Durata de utilizare a imobilizărilor poate fi mai mică decât durata fizică de viaţă a imobilizărilor întrucât pe lângă uzura fizică care depinde de condiţiile de utilizare. modernizări. reparaţii. cu excepţia: − − pădurilor şi celorlalte resurse care se regenerează pe cale naturală. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative”1. îmbunătăţirea structurii producţiei. se are în vedere uzura morală ce decurge din schimbările tehnologice.

inclusiv cele împădurite.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Excepţiile menţionate îşi au aplicaţie în reproducerea pe cale naturală (păduri şi alte resurse).dezvoltare). Cu toate acestea. O asemenea abordare se precizează că trebuie abordată astfel: − − terenurile şi construcţiile sunt două categorii distincte. • 1 investiţiile efectuate la mijloacele fixe pentru îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali. în sensul că terenurile trebuie înregistrate distinct. iazurile care sunt rezultatul unor investiţii. iar orice creştere a valorii terenurilor tratată diferit e amortizarea privitoare la clădiri. cărbuni şi alte zăcăminte ce se exploatează la suprafaţă. Terenurile cu a durată de utilizare nelimitată. precum şi terenurile. de deschidere a zăcămintelor. Plantaţiile tinere şi plantaţiile de protecţie sunt scutite de calculul amortizării până la trecerea pe rod a plantaţiilor tinere şi primii 5 ani pentru plantaţiile de protecţie.Spre deosebire de terenuri. La întreprinderile în care terenurile au o durată de utilizare limitată. de regulă. se cuprind în grupa la care urmează. . La punerea în funcţiune cu ocazia recepţiei finale. lacurile. • investiţiile în vederea valorificării de substanţe minerale utile. includerea în cheltuielile efectuate cu investiţia respectivă în activitatea de exploatare (prospecţiuni şi extracţie). capacităţile puse în funcţiune parţial.”1 Obiectul amortizării este reprezentat de toate imobilizările corporale. pentru care nu s-au întocmit forme de înregistrare ca mijloace fixe. cu excepţiile următoare: mijloace fixe aparţinând proprietăţii publice. nu se amortizează. de aceea. cu aprobarea Consiliului de Administraţie. constituie imobilizări amortizabile. la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. bălţile. 50 49 . fiind de natură diferită judecata lor din punct de vedere contabil trebuie făcută diferit. Amortizarea acestora se recuperează în maximum 10 ani. în practică există anumite întreprinderi care nu consideră construcţiile ca imobilizări amortizabile pe cosiderentul că valoarea acumulată a construcţiilor şi terenurile pe care ele sunt construite nu se diminuează în timp. Sunt asimilate mijloacelor fixe şi se supun amortizării următoarele: • • investiţiile efectuate la mijloacele fixe (închiriate). precum şi cele pentru realizarea lucrărilor minere subterane. amortizarea se va determina în funcţie de valoarea finală. a se înregistra ca mijloace fixe. ele se includ în categoria imobilizărilor amortizabile. iar valoarea neamortizată până la acea dată se va recupera pe durata normală de utilizare rămasă. construcţiile de orice fel.. recuperarea în întregime a cheltuielilor cu profitul realizat ca urmare a utilizării imobilizării (cercetare.

aparatele şi alte subansambluri de mijloace fixe procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe pentru a fi considerate ca modernizare a acestora trebuie să aibă următoarele efecte: − − să îmbunătăţească efectiv performanţele mijloacelor fixe faţă de parametri funcţionali stabiliţi iniţial. • • • • • • • • prototipuri. precum şi sondele de cercetare geologică care au pus în evidenţă acumulări de hidrocarburi dar. În situaţii justificate. la echipamentul de protecţie şi de lucru. construcţiile şi instalaţiile provizorii. precum şi lucrările de combatere a eroziunii solului. inclusiv seria zero sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător. să asigure obţinerea de venituri suplimentare faţă de cele realizate cu mijloacele fixe iniţiale. mijloacele fixe în cadrul obiectivelor economice trecute în conservare pe o perioadă mai mare de 30 de zile. agenţii economici sunt scutiţi de calculul amortizării cu avizul teritorial al Ministrului Finanţelor pentru următoarele active circulante: • • • ruinele trecute în conservare sau scoase definitiv din funcţiune. pădurile. precum şi sondele de ţiţei şi gaze care nu se dau în producţie. la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Rezervele Minerale. prospecţiuni geologice şi geofizice foraje pentru alimentarea cu apă care nu au dat rezultate. destinate apărării. nu pot fi exploatate. din afara perimetrelor de exploatare. lucrările de îmbunătăţiri funciare şi de gospodărire a apelor. instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie. păsările şi coloniile de albine. sondele situate în gaz. cu caracter general de deservire. Nu sunt considerate mijloace fixe şi nu se supun amortizării următoarele: motoarele. atâta timp cât servesc ca model la executarea producţiei de serie. care din motive geologo-tehnice şi economice obiective. sculele. îmbrăcămintea specială. indiferent de valoarea şi durata de utilizare. contra inundaţiilor şi înlăturării excesului de umiditate şi anume: diguri şi canale principale. de regularizare a scurgerii apelor pe 50 . care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai mijlocului fix. investiţiile efectuate pentru realizarea lucrărilor minere. de desecare. animalele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte. animale de îngrăşat. indiferent de valoarea şi durata de funcţionare normal. capul unor zăcăminte de ţiţei. fie la executarea unei anumite comenzi. precum şi cele pentru foraj executate pentru exploatări. precum şi accesoriile de pat.

54/aug. permite repartizarea uniformă a cheltuielilor cu amortizarea asupra duratei de utilizare a unei imobilizări”1. la propunerea organelor menţionate. infrastructura căii ferate.(2) sau (3) (1) (2) (3) CA = 100 x100 n A = VxCA A= V n 1 51 51 . canalele navigabile. considerată a fi cea mai apropiată de deprecierea reală a imobilizărilor şi prin urmare. Din punct de vedere al metodologiei de calcul. Competenţele de aprobare a amortizării liniare şi degresive revin Consiliului de Administraţie al agentului economic respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului. drumurile. iar amortizarea anuală poate fi determinată după relaţia nr.1 Regimuri de amortizare admise în România În România. Metodele de amortizare practicate pentru determinarea şi repartizarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor pe durata de utilizare a acestora. accelerată. podurile. potrivit Legii nr. degresivă. 1997 unităţile care desfăşoară activităţi cu caracter economic amortizează mijloacele fixe utilizând unul dintre regimurile de amortizare: amortizare liniară. Metoda amortizării liniare sau constante.(1). apeductele. În cadrul Direcţiei de Telecomunicaţii Iaşi se utilizează metoda amortizării liniare temporală. modificată şi completată prin Ordonanţa nr. precum şi celelalte căi de comunicaţii. amortizarea liniară îmbracă două forme: a) Amortizarea liniară temporală b) Amortizarea liniara funcţională (nu se practică în România) a) Amortizarea liniară temporală Potrivit amortizării liniare temporale cota de amortizare liniară se calculează prin divizarea lui 100 la numărul de ani a duratei de viaţă (n) a imobilizării . cea mai justificată economic. deoarece .15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. Utilizarea regimului de amortizare accelerată se aprobă de către organul teritorial al Ministerului Finanţelor.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale versanţi şi de corectare a torenţiilor destinate apărării terenurilor agricole ori silvice şi obiectivelor social-economice din zona apărată.. Menţinerea metodelor utilizate pentru calculul amortismentelor în vederea comparării datelor de la un exerciţiu la altul este de asemenea prevăzută şi în legislaţia din România. 3.relaţia nr.3. tunelele de metrou. 3. în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ.

Calculul amortizării are la bază regula fiscală care presupune corectarea ratei liniare cu coeficienţii multiplicativi stabiliţi prin Legea nr.15/1994. Anul N 1000 1000 5000 Valoarea netă contabilă 4000 3000 2000 1000 - Amortizarea liniară este clasică. respectiv de uzura morală. n .cota de amortizare liniară. Anul N 2000 1000 4000 5. Anul N 3000 1000 3000 4. Exerciţiul Valoarea Amortizarea Crt financiar imobilizării la începutul pe an cumulată exerciţiului 1. Prezintă avantajul că atenuează tendinţa unităţilor patrimoniale de eludare a fiscalităţii.000lei/an Tabelul 3.3. însă nu ţine seama de influenţa progresului tehnic. 52 Aceşti coeficienţi de multiplicare sunt stabiliţi astfel: − 1. Amortizarea degresivă permite recuperarea accentuată a amortizării în primii ani de la punere în funcţiune.valoarea de intrare sau contabilă a imobilizării supuse amortizării. V . Planul de amortizare după sistemul liniar se poate urmări în tabelul nr.3 CA = 100 x100 = 20 % 5 A = 50.000lei şi o durată normală de utilizare de 5 ani trebuie să fie amortizat. Sistemul liniar constituie baza calcul a celorlalte sisteme de amortizare.000 x 20% = 10. Anul N 4000 1000 2000 3.000.000. tradiţională şi simplă.000.5 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizare este între 2 şi 5 ani.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Unde: − − − − CA . fiind cea mai folosită datorită uniformităţii. Anul N 5000 1000 1000 2. cheltuielilor exerciţiului şi a costurilor în timp. 52 . Exemplu: Un mijloc fix intră în funcţiune cu o valoare de intrare de 50. A .durata de viaţă a imobilizării.amortizarea anuală.3 Planul de amortizare după sistemul liniar Nr.

Exemplu: 1. pentru următorii ani. conţine şi influenţa uzurii morale care acţionează asupra mijloacelor fixe şi reflectă această uzură în calculul amortizării anuale.01. pentru că permite recuperarea. are acest principiu ca baza de calcul a amortizării anuale.3. Regimul de amortizare degresivă se aplică două variante determinate de data de intrare în funcţiune a mijlocului fix. “Principiul de bază al amortizării degresive constă în modul diferit de calculare a amortizării anuale faţă de regimul liniar şi anume: amortizarea anuală degresivă pentru primul an de funcţionare. amortizabil pe durata de 5 ani.5 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizare este între 10 şi 20 ani.5 astfel: 1 53 53 . care la rândul ei poate fi reinvestită.000. încă din primii ani. Amortizarea anuală. Din acel an de funcţionare şi până la expirarea duratei de funcţionare se trece la amortizarea liniară.0 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix de amortizare este între 5 şi 10 ani. se calculează prin aplicarea aceleiaşi cote de amortizare degresivă asupra valorii rămase de recuperat până în anul de funcţionare în care amortizarea anuală rezultată. Planul de amortizare degresivă varianta AD1 este prezentat în tabelul nr. Varianta AD1 – fără influenţa uzurii morale. Un mijloc fix (utilaj) achiziţionat la 1.3. care nu conţine influenţa uzurii morale. se calculează aplicând asupra valorii de intrare sau a valorii rămase actualizate a mijlocului fix. Aceasta se determină din raportul dintre valoarea rămasă de recuperat şi numărul de ani de funcţionare rămaşi. Varianta AD2. cota de amortizare liniară se multiplică cu coeficientul 1. Acest regim este specific unei politici de stimulare a investiţiilor. iar amortizarea medie anuală liniară va fi obţinută prin raportarea valorii rămase de recuperat la numărul de ani rămaşi. Spre deosebire de varianta AD1. a celei mai mari părţi de capitaluri imobilizate.000lei.2002 a cărui valoare de intrare este de 15. Astfel pentru mijloacele fixe intrate în funcţiune înainte de 31 decembrie 1993 se poate utiliza regimul de amortizare degresivă fără influenţa uzurii normale (AD1) iar pentru mijloacele fixe intrate în funcţiune după 31 decembrie 1993 poate fi folosit regimul de amortizare degresivă cu influenţa uzurii morale (AD2). Varianta AD1. cota de amortizare degresivă corespunzătoare”1. Cota de amortizare liniara = 100 x100 = 20 % 5 Durata normală de utilizare este de 5 ani.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − − 2. în funcţie de care. varianta AD2 permite amortizarea valorii de intrare a mijloacelor fixe într-o perioadă de timp mai mică decât perioada duratei normale de utilizare. este egală sau mai mică cu/decât amortizarea anuală. 2. diferenţa în ani reprezentând influenţa uzurii morale.

4.5 = 30 % Unde: − − − CA = cota de amortizare liniară.2010 cu o valoare de 3000 lei are o durată normală de utilizare de 8 ani. animalelor. mijloacelor de transport. D N = 8 ani (durata normală de utilizare) 54 .Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Cota de amortizare în regim degresiv = 20 x1. plantaţiilor” Amortizarea lunară aferentă fiecărui an Amortizare lunara = Amortizare a anual ă 12 54 2. Cad1 = cota de amortizare degresivă.01. Varianta AD2 cu influenţa uzurii morale. Planul de amortizare degresivă varianta AD2 este prezentat în tabelul nr. Tabelul nr.3.3 Plan de amortizare degresivă .3. Un mijloc de transport care a intrat în unitate la data de 1.varianta AD1 Anul Calculul amortizării anuale 1500 x 30% 1050 x 30% 735 x 30% < 735 : 3 ani 735 : 3 ani 735 : 3 ani Total Valoarea degresivă a amortizării 450 315 245 245 245 1500 Valoarea rămasă 1050 735 490 245 0 - 2009 (I) 2010 (II) 2011 (III) 2012 (IV) 2013 (V) Înregistrarea lunară în contabilitate este: 6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 2813 “Amortizarea instalaţiilor. Aa = amortizarea anuală.

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale D R = durata aferentă regimului liniar. Aceasta permite repartizarea valorii de intrare pe 55 . Rd = Rlxk Unde: − − Rd = rata anuală degresivă. recalculată în funcţie de rata medie de amortizare degresivă.3. K= coeficient multiplicare. 100 x 2 = 25% 8 − Rd = Dr = 100 100 = = 4 ani Rd 25 − DI = durata de utilizare în cadrul căreia se realizează amortizarea integrală: D I = D N − DR Tabelul nr.4 Plan de amortizare degresivă – varianta AD2 Anii Valoarea contabilă Amortizare Amortizare cumulată I 3000 750 750 (2002) II 3000 750 1500 (2003) III 3000 750 2250 (2004) IV 3000 750 3000 (2005) V-VIII Nu se mai calculează 55 Valoarea rămasă 2250 1500 750 0 Analizând varianta amortizării degresive ce ţine cont de uzura morală (AD2) se poate desprinde concluzia că recuperarea valorii de intrare este mai rapidă. Rl = rata anuală liniară.

după regimul liniar. Prin cesiune (vânzare): − − 3. Amortizările anuale pentru exerciţiile următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat. 3. Prin scoaterea din funcţiune: − − − Amortizate integral. Amortizarea accelerată constă în includerea în primul an de funcţionare.4. această variantă oferă posibilitatea reînnoirii mult mai rapide a mijloacelor fixe. Deci. Ieşirea prin dezmembrare cu cheltuieli şi venituri. Fiscal. 2. Interesul fiscal al acestui tip de amortizare se manifestă în măsura în care. prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi. 5. Prin donaţii. a consiliului de administraţie la regiile autonome”1. Contabilitatea ieşirilor de imobilizări corporale Căile de ieşire a imobilizărilor corporale din patrimoniul unei unităţi sunt: 1. în cheltuielile a unei amortizări anuale de 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv. pentru a beneficia de avantajele fiscale ale acestui regim de amortizare. Prin aport la capitalul altor întreprinderi. 4. este preferabil să fie utilizat pentru imobilizări cu o durată de viaţă normală foarte scurtă sau să se renunţe la ele imediat după primul an de funcţionare. Prin lipsuri la inventar: − Amortizate parţial – neimputate. respectiv. avem o cheltuială foarte importantă cu amortizarea.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale o perioadă de timp mai mică decât cea normală cu numărul de ani reprezentând influenţa uzurii morale. Vânzare prin licitaţie publică. la propunerea adunării generale a asociaţilor la societăţile comerciale şi. Vânzare directă. Amortizate parţial. “Competenţa de aprobarea utilizării regimului de amortizare accelerată revine Ministerului Finanţelor. în primul an. 1 56 56 . iar în următorii ani cheltuielile sunt mult mai mici.

amortizată patrimoniu de 4000 lei. În urma dezmembrării se recuperează piese de schimb în valoare de 250 lei.2010 se casează o instalaţie de lucru cu valoarea de intrare de 2000 lei. În cazul nerecuperării integrale. La data de 3. cu respectarea dispoziţiilor legale. pe o perioadă de maximum 5 ani sau diminuează capitalurile proprii. în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ. agenţii economici asigură acoperirea valori amortizate din sumele rezultate în urma valorificării acestora. Operaţii: 1. fie prin casare. sau negociere directă.04. În urma dezmembrării mijloacelor fixe. nedeductibile fiscal. cât şi pentru cele cu valoare de intrare rămasă nerecuperată. Casarea mijloacelor fixe se face de către o comisie numită de organul care a aprobat scoaterea din funcţiune. valoarea de intrare a acestora în patrimoniu poate să nu fie complet recuperată pe calea amortizării. Diferenţa rămasă neacoperită se include în cheltuielile excepţionale.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale − − Amortizate parţial – imputate (când fapta nu este penală). 57 REGISTRU JURNAL 57 . Amortizate parţial – imputate (când fapta este de natură penală). Durata recuperării şi anuităţilor de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de către Consiliul de Administraţie al agentului economic. acestea se valorifică prin vânzarea componentelor sau utilizarea lor pentru executarea altor mijloace fixe din unitate. respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului.04. Mijloacele fixe ies din funcţiune dacă sunt aprobate de Consiliul de Administraţie sau de responsabilul cu gestiunea patrimoniului. Aprobarea scoaterii din funcţiune este urmată de procedura de valorificare fie prin vânzare (licitaţie. Evaluarea componentelor este realizată de către comisia de casare. parţial – 1800 lei. pe cale amortizării a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune. În momentul ieşirii mijloacelor fixe din patrimoniu prin casare. Se înregistrează şi cheltuielile cu dezmembrarea de 150 lei. cu viza contabilului şef sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului. Persoanele juridice fără scop lucrativ amortizează numai acele mijloace fixe pe care le folosesc în activităţile desfăşurate în scopul obţinerii de profit pentru care sunt plătitoare de impozit pe profit. 2. Această măsură se aplică atât pentru mijloacele fixe cu valoare de intrare complet amortizată.2010 se casează aparatură birotică complet amortizată având valoarea de intrare în La data de 7.

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Nr.b 7.5 2.04 2002 Nota contabila nr. Data 2 1. în 6811 maxim 5 ani conform aprobării AGA sau a Consiliului de Administraţie se înregistrează anual cheltuielile în avans 58 471 30 Câştigurile sau pierderile generate de vânzarea unor imobilizări (care sunt considerate nerentabile) nu fac parte din operaţiile de producţie sau comercializate.04 2002 % 2813 6721 2131 % 1850 150 30 2000 2.e Ulterior. Ca atare. Crt.32 3014 7728 250 250 2.c 7.636774 Explicaţii 4 Se casează aparatură birotică amortizată integral Se înregistrează cheltuieli ocazionate de casare Se înregistrează piese de schimb recuperate Diferenţa dintre venituri şi cheltuieli Se scoate din evidenţă mijlocul fix Simbol conturi Debit Credit 5 6 2814 214 Sume Debit 7 4000 Credit 8 4000 2. 1 1.5 178.d 7.03 2002 Document 3 PV de scoatere din funcţiune Factura nr.a 7. cheltuielile şi veniturile care intervin 58 .43 PV de scoatere din funcţiune 6873 2813 100 100 2.04 2002 % 628 4426 401 % 150 28.04 2002 Nota contabila nr.

Operaţii: 4. Ele vor rămâne în continuare în evidenţă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar până la casare sau cesiune. vor folosi conturile: 6721 “Cheltuieli privind activele cedate” şi 772 “Venituri din operaţii de capital”.1 “Mobilier. Societăţile care nu aplică Planul de conturi general în conformitate cu IAS. La 31. 3.24 din 25. aparatură birotică.04. Operaţii: 3. reflectate în analitic distincte ale conturilor de gestionarea ale imobilizărilor corporale.1 “Amortizarea altor imobilizări corporale de natura obiectelor de inventar” 59 − . construcţii . Mijloacele fixe care nu au însuşiri comune obiectelor de inventar cum ar fi clădiri.000. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale de natura obiectelor de inventar” 59 2814.2009 societatea are un mijloc fix a cărui valoare de intrare a fost de 600 lei. După ce au fost amortizate integral.04.000lei) atunci ele vor fi menţinute în evidenţa contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar. Analiticele sunt: − 214. TVA 19%. mijloace de transport nu vor fi trecute la obiecte de inventar. preţul de vânzare negociat este de 1400 lei.04 2002 PV de Descărcarea % 2123 % 2600 scoatere gestiunii 2813 2400 din 6583 200 funcţiune În situaţia în care există mijloace fixe a căror valoare de intrare este inferioară plafonului valoric minim necesar pentru ca un bun să fie considerat mijloc fix (HG nr. Bunul va fi trecut la mijloace fixe de natura obiectelor de inventar şi Consiliu de Administraţie decide recuperarea valorii în următoarele 12 luni. pentru care amortizarea cumulată era de 432 lei.172492 Vânzarea efectivă a mijlocului de transport 461 % 7583 4427 1666 % 1400 266 3.04.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale în acest caz sunt excepţionale şi se înregistrează prin intervenţia conturilor 6583 “Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” (cu valoarea rămasă de amortizat) şi 7583 “Venituri vânzarea activelor şi alte operaţii de capital”.04 2002 Factura nr. aceste mijloace fixe se scot din evidenţa contului care evidenţiază mijlocul fix şi se trec la obiecte de inventar. Se vinde un mijloc de transport la data de 12.2001 privind stabilirea valori de intrare a mijloacelor fixe arată că acest plafon este de 8.a 12.2010 care valoarea de intrare de 2600 lei amortizat 2400.b 12.

Există două aspecte relevante ale sistemelor moderne de afaceri: •importanţa comunicării între subsistemele unităţii înainte de luarea unei anumite decizii. Sistemul financiar-contabil al Direcţiei de Telecomunicaţii Prahova răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale.1 432 140.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 4.30 Separarea în analiticul distinct al bunului şi amortizării cumulate Amortizarea în fiecare din următoarele 12 luni 214. analizează şi comunică informaţii financiare relevante.1 214 600 600 281 6811 2814. care vor fi folosite la toate nivelurile decizionale ale conducerii şi controlului activităţilor organizaţiei”1. investite într-o unitate economică.1 2814.000 4. iar un sistem informaţional pentru conducere desfăşoară aceste funcţii pentru toate tipurile de informaţii ce afectează operaţiunile unei unităţi economice.a 31.5 Analiza sistemului informaţional privind gestiunea imobilizărilor corporale la “Direcţia de Telecomunicaţii Prahova” Sistemul informaţional contabil este un subsistem al sistemului informaţional pentru conducere şi este definit ca “un set de resurse umane şi de capital. Un sistem informaţional contabil acumulează.b CAP. investiţiile. asigură 1 60 60 . clasifică. asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind: fondurile fixe şi calculul amortizării acestora. rezultatele financiare. procesează. cheltuielile de producţie sau circulaţia şi calculul conturilor. în vederea colectării şi prelucrării datelor necesare producerii informaţiilor.000 432 140.04 2002 Nota contabilă nr. mijloacele circulante. •rolul vital jucat de subsistemele de contabilitate în generarea informaţiei ce ajută alte subsisteme în luarea de decizii.

a rezultatelor inventarierii.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi ia toate măsurile legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care acesta a fost păgubit. astfel: • IP . se definesc următoarele tipuri de operaţii ce definesc aceste mişcări: 61 I – Intrări de imobilizări corporale. • IMOTEL – produs program pentru evidenţa imobilizărilor corporale şi necorporale. oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor. furnizori. pentru obţinerea balanţei de verificare şi a situaţiei financiare sunt: • CONTEL – produs program de contabilitate generală – versiunea 2002. Sistemul informaţional privind gestiunea de imobilizări corporale este o componentă a sistemului informaţional financiar-contabil. Versiunile aplicaţiilor sunt puse la dispoziţia sucursalelor şi Administraţiei Centrale de către Direcţia Tehnologia Informaţiei. întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea. Aceasta are obligaţia actualizării aplicaţiilor informatice în funcţie de solicitările Direcţiei Executive Financiare şi a modificărilor prevederilor normelor legale. pentru operarea mişcărilor din Registrul de Inventar al imobilizărilor corporale. necesitatea. întocmeşte situaţia principalilor indicatori economico-financiari lunari. • SALTEL – produs program de evidenţă a personalului şi calculul drepturilor salariale – versiunea 2002. organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale. • STOCTEL – produs program pentru gestiunea stocurilor – versiunea 2002. operaţie care se defalcă în conformitate cu natura acestor intrări. În cadrul aplicaţiei IMOTEL. potrivit legii. împreună cu instrucţiunile de utilizare. Aplicaţiile informatice folosite de către Direcţia de Telecomunicaţii Prahova. urmăreşte definitivarea. 61 . precum şi calculul amortizării lor – versiunea 2002. • C53 (CONCX) – produs program pentru centralizarea tuturor fişierelor cuprinzând balanţele de verificare ale sucursalelor necesare pentru obţinerea Balanţei de Verificare centralizate – versiunea 2002.) – versiunea 2002. exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea. • EVIPAR – produs program de evidenţă a partenerilor pentru operaţiunile reflectate în conturile debitoare/creditoare (clienţi. bilanţurile trimestriale şi anuale şi coordonează întocmirea raportului explicativ la acestea. conturi de trezorerie etc.intrări de imobilizări corporale prin procurări directe de la furnizori.

•MT . astfel: • CP – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale intrate prin achiziţii directe de la furnizori. dezmembrări.modificări de valoare de imobilizări corporale constatate lipsuri în gestiune la inventariere.modificări de valoare de imobilizări corporale ieşite prin vânzări. 62 . •MV .intrări de imobilizări corporale rezultate din casări.modificări de valoare de imobilizări corporale constatate plusuri la inventar.intrări de imobilizări corporale prin investiţii centralizate. M – Modificare de valoarea de inventar. •MM . •MI . operaţii care se defalcă în funcţie de 62 natura acestor modificări. astfel: • EA . • ET .ieşiri de imobilizări corporale de natura obiectelor de inventar. • CI – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale intrate prin investiţii centralizate. • IR .modificări de valoare de imobilizări corporale intrate prin donaţii sau subvenţii.ieşiri de imobilizări corporale prin casare.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • ID . E – Ieşiri de imobilizări corporale. • EL .intrări de imobilizări corporale constatate plusuri în gestiune.modificări de valoare de imobilizări corporale ieşite prin casare. •ML . pentru operaţii care se defalcă în funcţie de natura acestor modificări: •MP – modificări de valoare de imobilizări corporale intrate prin procurări directe de la furnizori. • EV .modificări de valoare de imobilizări corporale intrate prin transfer de la alte sucursale. a valorii amortizate a imobilizării corporale).modificări de valoare de imobilizări corporale intrate prin investiţii centralizate. casări. •ME . • IG . operaţie care se defalcă în funcţie de natura acestor ieşiri. •MD . • EN . • IT – intrări prin transfer de la alte sucursale.intrări de imobilizări corporale prin donaţii sau subvenţii. •MR .ieşiri de imobilizări corporale constatate lipsuri în gestiune la inventariere. C – Modificare cantitate (modificări cantitative asupra unei imobilizări corporale cu implicaţii asupra valorii de inventar.ieşiri de imobilizări corporale prin vânzare. •MC .modificări de valoare de imobilizări corporale ieşite prin transfer la alte sucursale.modificări de valoare de imobilizări corporale intrate din dezmembrări. • IC .ieşiri de imobilizări corporale prin transfer către alte sucursale.

• CE – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale ieşite prin transfer către alte sucursale.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale • CD – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale intrate din donaţii şi subvenţii. • CV – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale ieşite prin vânzări. trecerea de la o stare la alta a unei imobilizări corporale: • Neamortizate • Nesupuse amortizării • Amortizate integral • Casate neamortizate • Necuprinse în patrimoniu • Conservate 63 Concluzii 63 . • CR – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale intrate prin casări. S – Modificare stare. • CL – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale constatate plusuri la inventariere. • CT – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale intrate prin transfer de la alte sucursale. • CM – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale constatate lipsuri la inventar. dezmembrări. • CC – modificări de cantitate şi valoare a imobilizărilor corporale ieşite prin casare.

înregistrându-se diferente din reevaluare. Boulescu M. Editura Sedcom Libris. usureaza procesele economice.. 1996 7. cifra de afaceri.. destinate sa serveasca societatii pe durata îndelungata.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale Activele imobilizate corporale reprezinta mijloace economice. 1997 3. Editura Economică.. Bucureşti. Editura Economică. Tratat de contabilitate financiară. se înregistreaza provizioane de depreciere.I. Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii. 1994 9. 2000 2. deci elemente ale activului patrimonial. vol I. Contabilitate şi control de gestiune. accelerat sau degresiv.. concepte. Iaşi. imobilizarile sufera deprecieri de valoare.. 2000 5. Epuran M. “Conturile anuale în societăţile comerciale”. vol II. Editura Sedcom Libris. Bostan I. se înregistreaza amortizarea acestora. 1998 11. Editura Polirom. Pentru a reflecta în contabilitate transmiterea treptata a valorii imobilizarilor asupra produselor si lucrarilor executate. Curs complet de contabilitate şi fiscalitate. Ionaşcu I.. 2001 8. Diaconu A. Georgescu I. Editura Sedcom Libris. Iaşi 1999 64 12.. Iaşi. Timişoara. Iaşi. Teorii. Feleagă N.. Aplicaţii.. Societatea comerciala “Delia” COM SRL a achizitionat prin eforturi propri imobilizarile corporale aflate în gestiune. Editura Sedcom Libris. Iaşi.. Ionaşcu I. Control financiar. Daca la sfarsitul anului. Editura A92. Bucureşti. Bucureşti. Dumitrean E. standarde. Bilanţ contabil. BLIOGRAFIE 1.. Ghiţă M. Imobilizarile corporale sunt unul din elementele “vitale” ale unei întreprinderi. Chirică L. Horomnea E. Datorita calitatii ridicate si a eficientei imobilizarilor corporale achizitionate. 1995 10. Grosu C. 2000 6.. Băbăiţă V. Bucureşti. imobilizarile corporale se supun reevaluarilor periodice. si-a sporit foarte mult vânzarile. Contabilitatea financiară în noul sistem contabil. Budugan D. Contabilitate financiară. calculata liniar. Editura Eficient.. Editura Economică. Iaşi. Contabilitate financiară II. 2001 4. Existenta acestora. Deva. De asemenea. 2001 64 . Tratat de contabilitate. vol.. societatea comerciala si-a marit capitalul social... Dumitrean E. ofera spatiul si conditiile necesare desfasurarii activitatii economice. Imobilizarile corporale reprezinta baza desfasurarii oricarei activitati economice. Feleagă N.. vol II. Editura de Vest. Control financiar. Editura Intelcredo.

01..1997 privind stimularea investiţiilor directe (M.. Contabilitatea în comerţul exterior. Istrate C. Editura Fundaţiei “Andrei Şaguna”. vol I. Băicuşi A.. Deva..nr. Petriş R.I. Analiza şi proietarea sistemelor informaţionale economice. 2000 14..1997). *** H. Analiză economico-financiară. 2000 20. 2001 23. Editura Polirom. Editura Junimea. 1994 27. Iaşi. Analiza performanţelor economico financiare ale întreprinderii. Bucureşti 1996 28. Işfănescu A.1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 15/1994. Vişan D. Editura Economică.225/30 aug.386/30.nr. Contabilitatea financiară a întreprinderi.G. Editura Fundaţiei Chemarea.1997). Iaşi. pentru modificarea şi completarea Legii nr.I.. modificată şi completată prin O. Tabără N... 65 35. Editura Gorun. Managementul contabilităţii româneşti. Işfănescu A. Parte I. Editura Mărgăritar. Bazele contabilităţii. Bucureşti 1996 15. Vol. Editura Economică. Băicuşi A. Breviar.. 2000 22. Editura Intelcredo. Bucureşti. Stoian A. Eitura Tipo Moldova.. Stănescu C. Bucureşti 2001 29. 1994 18. Conturile anuale şi imaginea fidelă în contabilitatea românească. Editura Economică. Mironiuc M...1998). Deva. Iaşi. Pântea P.. Amortizarea capitalului. 1988 21.G. Contabilitate şi gestiune fiscală. II. Iaşi 2001 25. Contabilitatea Întreprinderilor.4/8. Bucureşti 2001 32.O..U. 33.12. *** Stadardele Internaţionale de Contabilitate 2001 31. Horomnea E. Universitatea “Al.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 13. *** O. 1999 17. Contabilitatea cheltuielilor agenţilor economici. Bucureşti 1995 30. Contabilitate financiaă aplicată în 2000. Pătruţ V. *** Ghid practic a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. Toma C. Iaşi. *** O. Editura Junimea. Popa Ş. Cucui N.O.G.O. Petriş R.12. Oprea D. Îndrumar practic.nr. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei. vol I. Pop A.54/1997 (M.Cuza”. Iaşi.909/29. Tribuna econoomică. 65 . Editura Intelcredo.. Possler L. Stănescu C. Contabilitate generală. Iaşi.. Editura Fundaţiei Economice “Gheorghe Zane”. Iaşi 2001 26. Analiza economico-financiară. Editura Polirom. 34..54/1997..I..15/1994 (M. Edictura Economică. Conturile anuale în procesul deciozional. Scorţescu Gh. 1999 16.. Iaşi. Lambru Gh.G.92/30. nr.12.nr... *** Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. Constanţa 2001 24.... 1998 19.

pentru amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.1999 şi Comisia Naţională pentru Statistică cu nr.1999.1999 pentru modificarea şi completarea H.04.06. construcţiilor speciale şi terenurilor.1998 privind reevaluarea clădirilor. 46.1998) pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionarea mijloacelor fixe. care sunt în patrimoniu la 30.483/16. *** Norme elaborate de Ministerul Finanţelor cu nr.1999.1998. fără obligaţia includerii 66 . *** Legea 227/4.G.nr.2001 privind valoarea de intrare a mijloacelor fixe.nr.241/14.G. privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici.G. *** H. indiferent de forma de organizare fără obligaţia includerii eşalonate în cheltuielile de exploatare a valorii neamortizate. privind stimularea investiţiilor directe.01. 47.4/1998.182/1998 stabiind punerea în relaţie a amortizării cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de bază. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1.03.12. indiferent de forma de organizare.1. pentru aprobarea O. *** H.U.587/14.95/18.12. 39. aprobaţă prin Legea nr.361/24.G.1998 (M.G.O. Partea I nr. 41.G. 38.G.983/29.92/1997.12. cu capital integral de stat.G.1998 pentru aprobarea O.03.O.1999).G. aprobată şi modificată prin Legea nr.01.983/1998.1998 (M.1998).U.nr.G. *** O.09.01. *** O.54/1997. din care precizările cele mai semnificative sunt: unităţile pot proceda la reevaluarea clădirilor.09.nr. *** O.G. pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe.U. 66 agenţii economici din domeniul transporturilor.964/23.32/26.12.1999 (M. 44. *** H.O.1998) pentru aprobarea “Normelor metodologice privind determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici.nr. pentru agenţii economici din industrie.01.241/1998 45.25/29.40/29. construcţiilor speciale şi terenurilor.O.Contabilitatea Imobilizărilor Corporale 36.1999) privind facilităţile fiscale suspendate din O. nr. 40. 42.U.G.92/1997.02.02.1998 (M.223/10.1999 (M.266/1994.350 249/15. *** H. pentru eşalonate a valorii neamortizate în cheltuielile excepţionale. privind modificarea şi completarea Legii 15/1994.12.127/26.02.nr.nr.520/30.19/28. pentru stabilirea valorii amortizării incluse în cheltuielile de exploatare pe anul 1998”.424/25. cu referire la stimularea investiţiilor directe. *** O.12.G.G. 68 43.O. când se abrogă H. 37.U. *** H.nr. *** Legea nr.1999.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->