P. 1
Nagi Mihai - Schimbatoare de caldura VOL I

Nagi Mihai - Schimbatoare de caldura VOL I

|Views: 310|Likes:
Published by Kiraly Raluca-Ioana

More info:

Published by: Kiraly Raluca-Ioana on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

.....-------------_ Referenti."(<i!tiintifici~ , - -RA~AN MApA Prof . dr. ing. Teodor BICA . M' prof. dr. mg. arm Lucrarea SCHIMBA.

TOARE DE cALDURA, redactata in doua volume, este destinata in primul rand proiectantilor ~i cercetatorilor de la RAAL BISTRITA dar poate fi utilizata de Lucrarea a fost elaboraU'i: DanielOSTOIA . DaniHi.IORGA, ~. r. '.. IHON Cap. I - prof. dr. mg. LAZA conf dr. ing. LIVlUM ing loan , . Cap. 11- con.f d r.jna. Mihal NAGI Cap. III + Anexe - prof. dr. mg.
1 ding

proiectantii de schimbatoare de caldura ~i studentii

de Ia

Facultatile de mecanica sau Facultatile de instalatii, eei ce se specializeaza in utilaje termice, instalatii termice, autovehicule rutiere, etc. Lucrarea a putut fi elaborata datorita climatu!ui de studiu ~i cercetare

stiintifica existent in Intreprinderea RAAL Bistrita si datorita colaborarii intreprinderii cu Departamentul de Masini Mecanice, Tehnologii ~i Transporturi, Facultatea de

Coperta: Dan NITU

Mecanica, Universitatea Politehniea din Tirnisoara ~i are la baza prelegerile autorilor la RAAL Bistrita, 'in anul 2006, in cadrul Cursului Postuniversitar de "Schimbatoare de cal dura". Autorii rnultumesc pe aceasta cale tuturor colaboratorilor de la Universitatea Politehnica din Timisoara si de la intreprinderea RAAL Bistrita, precum ~i

referentilor d-lui prof.dr.ing, BICA MARIN de la Universitatea Craiova si d-Iui B'bliotecii
1
¥ ¥

Descrierea

Schimbatoare de cal~ura 2006 _ Timi~oara: Mrrton, loan Laza .....

CIP a

. 1 a Romaniei N atlOna e I Mihai Nagi, Danila Iorga.

prof. dr. ing.

MADARASAN

TEODOR de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, care au lecturat manuscrisurile, pentru observatiile si

pentru atentia deosebita sugestiile facute.

Cll

~~hN
.'

(10) 973-52-0000-7 -8 ISBN (13) 978-973-.5~-0?OOmica fluidelor, transfer C1, dina Vol 1·Agenti tcrml 2006 masa ~i caldura, Bibliogr. 001 5
¥ • •

de

Timisoara, noiembrie, 2006

i~~~~~t~;3~52-0001-5 g~~

AUTORII

1. Nagi, Mihai _ n. lorga, Dalllia Ill. Laza, loan 621.565.931.95

.......--------------Schimbatoare de caldura, Vall a .5

CUPRINS
Abstract The paper is dedicated to the design and research engineers from RAAL SA Bistrita. The paper could came out thanks to RAAL's scientific research climate and thanks to RAAL's cooperation with the Mechanical Faculty of the Technical University from Timisoara, and it's based on more than 25 years of experience of the authors in this area. The paper is looking for the design engineer to have knowledge in order to design heat exchangers. and systems of heat exchangers, with requested working parameters, high economical efficiency, simple constructive solutions, low size and weight compact product. Giving that the heat exchangers designing is a complex procedure that incorporates several physics fields, the book has two volumes. The first volume give us an introduction into: Thermal Agents -describing and analyze the most widespread thermal agents (water steam, water, .... vater/glycol mixture, oils, other liquids. air. combustion gases, melted salts mixture); Fluid Dynamics -describing the fluids flow, thermal transformations of fluids, and other processes of interest, and closes with Heat and Mass Transfer subject, describing the heat and mass transfer problems, preparing the reader for the second volume of this book The second volume of this book deals with "Calculation, Construction and Testing of Heat Exchangers" -here the factors that influence the thermal transfer are presented, and there is a insistence on the calculation of the the heat transfer in the heat exchangers, coefficients of the thermal transfer, the efficiency of the apparatus and the pressure losses calculation. The next chapters of this volume discuss about "Vehiculation and Air conditioning systems ", describing some of the heat exchangers systems. And in the last chapter "Measuring and control equipment" are discuss, giving the reader an knowledge and recommendation of the equipment's used in controlling and measurements of the heat exchangers performances.
Principalele simboluri utiliz t Prefata ae 1. AGENT! TERl\-lICr 1.1. NOfiuni de ~aza. Unitafi de misura 1.1. 1. Ullltap de masura 1.1.2. Masurarea temperaturii 1.1.3. Masurarea presiunii 1.2. Starea termodinamica 1.2. 1. Sisteme termodinamice 1.2.2. Manmi de stare 1.2.3. Faze ~i substan~e pure 1.2.4. Ecuatm termica de stare 13. PrinCipiiJe termodinamicii 1.3.1. Principiu1 zero a1 tennadm' 9 11 13 13 13 18 23

26
26 28 ' ..

29 31
34 34
35

nmul P~CIPlU a1 tennodinamicii 1.3.2.1. Teoria cmenca a materiei Energie, dHdura si Iucru rnecanic .. 2.3. Lueru meeanic 1.3.2.4. EntaIpia 1.3.2 5 FonnuIan 1 . 1 3 2'6' E . a e prlll1ului prineipiu . . . . xpnmarea mat . 1.3.2.7. Exprimarea mat::~CIi pentru s~teme inchise 1.3.2.8. Proeese stational' ~apentru SIsteme desehise 1.4. Ecuatia caloric;} d e m sisteme desehise e 1.4.] . gazelor ::a:: . Capacitap termice masice

1.3.2. p

.

'.

.

anucll

:.;.2.2.

35

37 39
43 43 44 45

Cazu]

t

0

Timisoara, Novembre, 2006

Authors

.. Gaze reale 1.7.1. Vapon, Vaporizare D' 172 A J • Iagrama p-v ." ern umed 1.8. Arderea combustibililor ] .8.1. Cazul arderii c rub ibilil 1 "'1 ""0_.. 1 __ .3 .. 0 usn I or solizi ~i Iichizi
--1__ ~'1 ',.,

162 E . .J e ~I IreversJbIle 1"6'3' E nuntar_ea p~mcIpiului aI doilea al tennodinami .. 1 7 . . . ntropna. Dlagrama entropiel1 ell

1 5 1.4.2. Cazul gazului perfect • • Gaze perfecte. Transformari si ] .5.1. Legile gazului perfect mple ale gazelor perfecte 1.5.2. Amestecuri de gaze 1.5.3. Transforman' 1 154 T 11 . simp e ale gaze lor perfecte 1'5'5' C~anl orman (procese) cic1iee S ." Ie ul Camot 1.6. Principiul aJ doilea al doilea al termodina ... 1.6.1. Proeese reversibil " .. DllCIl

47 47 47
49

53
53 55

57
66 70

74 74
76

77 89 89
100 112 112

pag.

6

Schimbiitoare de caldura. Vol! 2.6.3. Fenomenul de cavitatie 2.6.4. Lovitura de berbee in conducte 'f3.TRANSFER DE CALDURA ~I MASA 3.1. Notiuni eIementare 3.2. Csmpul de temperatura "'I 3.3. Conductia termica 3.3.1. Legea lui Fourier 3.3.2. Ecuatia generala diferentiala a conductivitatii termice 3.3.3. Conductia in regim stationar, tarA surse interne de caldura 3.4. Convectia termica 3.4.1. Generali tati 3.4.2. Elemente de baza ale convectiei termice 3.4.3. Legea lui Newton 3.4.4. Metodele de detenninare ale eoeficientului de convectie 3.4.5. Convectia libera ' 3.4.6. Convectia fortata i 3.5. Radialia termtca 3.5.1. Generalitati. definitii 3.5.2. Legile fundamentale ale radiatiei tennice 3.5.3. Sehimbul de caldura prin radiatie intre doua suprafete paralele 3.5.4. EfectuI paravanelor asupra schimbului de caldura prin radiatii tennie ;( 3.6. Procese compIexe de transfer terrnic 3.6.1. Transfer termie total prin pereti despartitori cu geometrie simpla 3.6.2. Tansfer de cal dura printr-un perete despartitor nervurat 3.6.3. Randamentul nervurilor 3.6.4. Analiza coeficientului total de transfer termic 3.7.Vaporizarea

pag. 7

Schimbatoare de caldura, Vol I 1.8.3. Calculu1 coeficientului de exces de aer cu ajutoml componentelor gazelor de ardere d interna Racirea intermediarA 1.9. Supralimentarea motoarelor cu ar ~re . 1.9.1. Generalita1i. Avantaje. C1asl?d'1Il .. 1.9.2. Moduri de realizare a suprahmm~tarn .' limentat 1.9.3. Diagrarna indicata a motoarelor m patru timpi supra 118 119 119 123 126 129 137 137

201
202

203
203 205 206 206 206

1.10: s'istemul de racire al motoarelor ell ardere m ern

1 9 4 Racirea intermediara

lnt

a

1.10.1. Necesitatea racirii motoarelor .' 2 Schema unui sistemde racire cu hC~ld. 1• 10•• • K' 1chid 1.10 .3. Constructia sistemu1uI de racire CU I 1.10.4. Sistemul de racue cu aer . Comparatie'intre sisteme1e de racire . 1. 10 .. 5 t· . t' tenmci 1 11 Fluide incompresibile tolosite ea agen 1 d . 1.11.1. Agenti termici pe~tru schimbatoare de cal ura 1.11.2. Apa ca agent terrruc 1.11.3. Amestecul apa-antigel 1.11.4. Uleiul ca agent teIilllC 2 DINAMICA FLUIDELOR . 2.1. Fluidele ca purtatori de energie 2.1.1. Marimile de stare 2 1 2 Vascozitatea fluidelor . 2·.1:3·.Capacitate termieri masica, caldura specific a 2.2. Curgerea fluidelor 2.2.1.Regimuri de curgere 2.2.2. Stratu1 limita 2.2.3. Viteza medie 2.2.4. Diametrul echivalent 2.2.5. Ecualia de continuitate 22 .. Ecuatia mi~carii . . 6. 1 . orllor 2.3. Curgerea adiabaticii. a gaze or ~l vap 2.3.1. Viteza de curgere teoretica 2.3.2. Viteza sunetului 2.4. Ajutajul geometric 2.4.1. Ajutajul convergent . 2.4.2. Ajutajul conv~rg~nt1-~lVergent nt-divergent 1adiverse contrapresiuni 2.4.3. Comportarea aJutaJu Ul converge 2.4.4. Curgerea cu frecare . . 2 5 Curgerea prln canale cu peretl ondul~tl . '2.5.1. Influente caracteristici10r geometrlce 2.5.2. Stratullirnita pe suprafete ondu.late r 2.6. Pierderi de energie la eurge.rea .fiUldelo ? n 1 . Fierderi hidrauliee 10ngltudmale

140 144 149
150

«

209
218 218 220 223 227 229 235 239 239 242 247 248 252 253 257 262 268 270 270 271 274 274 275 275 276 280

151 151
152

153
155

163 163 164 168
169 171

171 172 172
173 174 175 176 176 179

3.7.1 Generalitati.definitii
3.7.2. Curba de vaporizare 3.7.3. Sisteme de transrniterea energiei tennice 1avaporizare, 3.7.4. Calculul coeficientului de transfer tennie la vaporizare 3.8 Condensarea 3.8.1. Consideratii generale 3.8.2. Condensarea peliculara 3.8.3. Influenta vitezei vaporilor asupra transferului tennic la condensarea peliculara 3.8.4. Intensificarea transferului terrnic la condensare 3.8.5. Condensarea amestecurilor de vapori cu gaze necondensabile 3.9. Schlmbul de substanta 3 .9.1 Generalitati. . 3.9.2. Evaporarea 3.10. Transmiterea energiei termice prin corpuri cu surse lnter=- <i" caldura Anexe

181
181

184
189

282
282

190 191 191 194 196 196
199

283 283 283
286
')Q')

d d. suprafata -capacitate termica masica medie -fluxul capacitatii termice capacitate termica rnolara capacitate terrnica masica -constanta de radiatie a corpului negru -capacitate termica masica la presiune constanta -capacitate termica masica la volum constant -diametru -diametrul echivalent -coeficientul de difuziune -energie masica -exergie masica -energie -exergre -putere emisiva C eM cp cv D. 9 PRINCIPALELE SIMBOLURI UTILIZATE a A.S ell II~ [m%J [m2] [J/kgK [W/K] [J/kmolK] [J/kgK] [W/m2K4] [J/kgK] [j/kgK] em] em] [rnvs] [J/kg] [J/kg] [J] [J] [W/m2] [N] [rn/s'] [J/kg] [J] [W/m2K] em] [J/kg] [J] [kg] [kg/s] [kmol] [N/m2] [N/m2] [N/m2] [W/m2] [J/moIK] -difuzivitatea termica -aria. L 1 L rn m n n p Pb Pd q RMsau R . D e ex E eN c Ex E F g I k -forta -acceleratia gravitationala -ental pia masica -entalpia -coeficientul de transfer termic total -lungimea.Schimbatoare de ciildurii. dimensiunea caracteristica -lucru rnecanic masic -lucru mecanic omasa -debitul masic -exponentul politropic -cantitatea de substanta -presiunea -presiunea barometrica -presiunea dinamica -densitatea fluxului tennic -constanta general a a gazelor 1. Vol I pag.

In finalul ambelor volume sunt prezentate tabele si diagrame ce au menirea de a ajuta proiectantii la rezolvarea concreta a problemelor de cercetare-proiectare. date care apoi sa fie utilizate In proiectare. In primul volum se trateaza agentii termiei. Lucrarea de fata sa axeaza pe cercetarea si proiectarea reeuperatoarelor compacte realizate din aluminiu. normala -volumul masic -volumul -viteza -coeficientul de transfer tennic -coeficientul de dilatare Iiniara -grosimea -coeficientul de dilatare volumica -coeficientul de emisie -vascozitatea dinarnica -randament tennic -conductivitatea termica -vascozitatea cinematics -masa specifics -timpul -exponent adiabatic PREFATA Schimbatoarele de caldura sunt utilaje tennice in care energia termica se transmite intre doua sau mai multe medii fluide. dar la instalatiile mobile se pune problema unor aparate eu volum redus ~i eu suprafete de transfer terrnic cat mai mari. Diversitatea tipurilor constructive impune cercetari particulare. care au temperaturi diferite. fiecare volum avand trei capitole distincte. in laborator pe standuri de proba.11 Q Q S s S t T TN v V w a [J] [W] [JIK] [J/kgK] [0C] [K] [K] [m3/kg] [rrr'] [m/s] [W/m2 K] [11K] [m] [11K] [-] [kg/ms] [-] [W/mK] [m2/s] [kg/m'] [s] -energia termica (caldura) -fluxul tennic -entropie -entropie masica -sectiunea -temperatura (in grade Celsius) -temperatura absoluta -temperatura in starea fizica. utilizate in principalla motoare eu ardere intern a. nu sa reusit sa se ajunga la 0 rezolvare teoretica a acestor aparate. acolo unde se utilizeaza aparate asemanatoare. Apoi se studiaza sistemele de vehiculare si climatizare precum si notiuni legate de echipamentele de masura ~i control. In cazul instalatiilor fixe marimea aparatului nu este totdeauna un factor de prim ordin. sunt prezentate ecuatiile de baza ale schimbatoarelor de caldura. cu posibilitati destul de bune pentru generalizarea datelor experimentale. Ele pot functiona in instalatiile industriale ca utilaje principale sau ca utilaje secundare. Transferul de caldura si forma aparatului este influentata de un numar foarte mare de factori.Schimbiitoare de ciildurii. aceasta fiind deja 0 conditie de baza in proiectarea lor. In volumul doi se detaliaza calculul si constructia schimbatoarelor de caldura in general. Conc1uziile si relatiile pot fi adaptate si in alte domenii de activitate. proeese combinate complexe. la RAAL Bistrita. metodele de incercare pe standuri de proba ~i generalizarea rezultatelor. solidificare. Lucrarea este conceputa in doua volume. Din cauza numarului mare de factori care influenteaza transferul tennic. de aici rezulta 0 mare diversitate a tipurilor constructive de aparate. in aceste aparate se pot desfasura diverse procese termice: vaporizare. etc.10 Schimbiitoare de caldura. dinamiea fluidelor si fenomenele legate de transferuI de caldura si de masa. Vol [ pag. condensare. [m'] [3 8 y E 11 111 A v p t X . Vol I pag. compresoare ~i alte utilaje termice. calculul caderilor de presiune.

1. .1) adica s-a ales drept unitate de forta.81 mlsl (1... kilogram forta [kgf] -pentru timp (r).. kelvin (K) Forta in sistemul tehnic este marime fundamentals [kgf] si reprezinta forta care irnprima masei de 1 kg 0 acceleratie de 9. ". -pentru lungime (I). greutatea prototipului de masa de lkg. in cnnnitiil". Unitatile fundamentale ale acestui sistem sunt alese in mod conventional: -pentru lungime (I). b)Marimi derivate: sunt cele care se definesc prin relatii de Iegatura cu alte marimi. Unltati.Agenti termici pentru schimbiitoare de cdldura pag. de masura In tehnica exista doua tipuri de unitati de rnasura.unitatile de masura ale rnarimilor derivate se numesc unitati derivate si se stabilesc din ecuatiile de dependents ale rnarimilor respective.I). UNITATI DE MASURA 1. 13 CAPITOLULI AGENTI TERMICI PENTRU SCHIMBATOARE DE CAL DURA 1.secunda [s] -pentru intensitatea curentului electric (Ij.. secunda [sJ -pentru temperatura (T).. 1."t.p. Totalitatea unitatilor fundamentale ~i derivate formeaza un sistem de unitati. unitatile de masura alese pentru marirnile fundamentale se numesc unitati fundamentale.. NOTIUNI DE BAZA. kelvin [K] -pentru intensitatea luminoasa (L).kilogramul [kg] -pentru timp (rj.candela [cd] Au fost adoptate la Conferinta generals de marimi ~i greutati din anul 1960 la Paris. metrul [m] -pentru forta (F).. nn.amperul [A] -pentru temperatura termodinamica (T).1..1. Sisternul de unitati de masura legal si obligatoriu ln Romania este Sistemul International uniUiti(S.81m1s1 (mai exact acceleratia gravitationala standard este de 9. 1kgf= 1kg9...80665m1s2). Pana la introducerea sistemului international s-a folosit sistemul tehnic de unitati (MKFS).metrul [m] -pentru masa (rnj..... dupa marimile pe care le reprezinta si anume: a)Marimi fundamentale:care nu sunt definite prin relatii de legatura eu alte marimi..pl".

15) alta unitate practica este 1kWh (kilowattora).Sl·1 04 N/m2 5 lat=O.81 N I l)Presiunea p in SI : p=F/S= IN/l rrr' [N/m2] In sistemul tehnic p=E'Ss=lkgf/m" [kgf/rn"] Fiind prea mici se folosesc respectiv : ( 1.Slmls2 ·1I103m=133..densitatea mercurului. *temperatura minima a iernii si temperatura corpului uman t=O" Fsi t2=IOO°F la scara Fahrenheit [OP]. atmosfera fizica 1 atm .13) L=P'I=lN'Im=INm=lJ (Joule) (1. t[=O°C si t2=100°C la scara Celsius [oCJ. Compararea sciirilor de temperatura 3)Energia(E) se exprima in: si formele ei de transmitere lucrul mecanic(L) si caldura(Q) (1.5) Rezulta relatiile intre temperaturi: WC]= 4 WR] 5 sau WR]=5' WC] care pleaca 4 (l. P=Pm·g·h=13596kglm3 ·9.::::1 .6) (1.981·10 N/m2=O.15 °C 100 -----.14) In fostul sistem tehnic : L=F-l=lkgf1 m=lkgfm 1kgfu1=9. 11) (1.01 273.153 (1.981at =1 .I.8Ikg (1.8 lkg ·m/s2=9.[m]= [F]I[a]=[kgf /m/s'] deci unitatea de masa este [Ikgf s2/m] Din (1.67 Fig.1/101m=9.81J (1.5°C la 15.81 Pa 5 Atmosfera fizica: latm=760Torr=760'133.8IN/m2 Deci: l mm Hg = ITorr= 133.2) m=F/a .15 (1.::: 10 5 Pa (1.1) rezulta corespondenta dintre unitatile de rnasura din cele doua sisteme lkgf s2/m=9. Pentru energia terrnica sub forma de caldura se foloseste ~i In SI 0 unitate tolerata calaria de 15 grade (cal 15°C) care reprezinta caldura necesara unui gram de apa sa-si majoreze temperatura de la 14.10) Scara Kelvin este scara de temperatura a gazului real.:11 ~ < 'i T L o .Agenti termici pentru schimbdtoare de caldurd pag·14 Agent! termici pentru schimbdtoare de ciildura pag.7) K 373..981 bar (1.~-------------------------- --------- Ibar = 10 Pa-Pascal 5 -2 N m .52 -459.3 N/m2 Imm H20=9.1) si (1.013'10 N/m2""1.4) :::::} kgf=9. La fel pentru l mm H20: p= pa'g'h=1 000kg/m3• 9.02 at Alte unitati practice pentru presiune: 1 Torr.12) de la WC)=(5/9)'(WF]-32) sau WF]=(915)-WCJ+32 Mai exista si scara Rankine asociate scarii Fahrenheit zero absolut.Pe langa acestea se foloseste ~i gradu1 Celsius[°C).16 ---1* -----------------..81N/m2=9.013'105 Pa 2)Temperatura T: se mascara in kelvin [K]. punctul de fierberc al apei (1.8ltnls2.milimetru coloana apa lmm H20 I Torr e presiunea exercitata de 0 coloana de mercur cu inaltimea de lmm la 0 temperatura de O°e.S) Iat=l kgf/crrf=I 04kgf/m2=9. socotita de la zero absolut si se mai numeste scara absoluta a gazului real.4) Din (1. Rezulta ca pentru punctele fixe adoptate la scara Celsius coresmmd punctul al apei triplu 273.3=1.Ll.3N/m2 Pm=1 3596kg/m3. o -273.15 -2J8. Prin masuratori s-a gasit: r 1 1 £\ lla~~ °=. t)=ooR si t2=800R la scara Reaurnur [OR). De altfel scarile empirice de temperatura sunt mai multe in functie de punctele fixe adoptate: *punctul de topite al ghetii si punctul de fierbere al apei la presiunea atmosferica normala.15 ---I~~-------------------------punctul de inghet al apei o 32 zero absolut .0.8INm=9.01 94at. este 0 marime derivata: Fs=ma -[F]=lkg·I m/s=kg-m/s=f N (1. T[K]=t [°C)+273.3) Forta in S.9) 1bar=1I0.SoC la presiunea de 760 Torr.

S-a observat ca intre conductivitatea termica ~i cea electrica exista relatii de legatura astfel ca materialele care au conductivitate electrica ridicata bazata pe fluxul de electroni au ~i conductivitate termica ridicata. stare de agregare de presiune. Conductivitatea (conductibilitate) termica A: este 0 marime derivata care "in sistemul 81 se mascara In [W/mK] iar in vechiul sistem tehnic se mascara 'in [kcal/mhK] 1[kcallh]=4.Agenti termici pentru schimbdtoare de ciildurii pag. AOeonductivitate la DC Pentru aer: A.este raportul dintre energie ~i timp p =IJlls=IW(Watt) r deci IJ=lWs =- E (1. la 0 cadere de temperatura de 1K. lCP=75kgfmls=75· 9. 4 r. de densitate. = 13.2 10. 17 in tehniea se foloseste mult kiloealoria internationals (kcaIIT) conventional prin relatia: 1kcal-= 1I860kWh IkWh=860kcallT IW=1J/s Dezvoltand (1.9 10-12 9 6 3 2 J. Gazele fiind izotrope nu au lacune in structure si eoeficientul conduetivitate termica A.exists si alte relatii in literatura pentru calculul lui A la gaze (de exemplu 'in functie de viscozitatea zz. 'r T "'\IT • - 1 [ - W] mK P Pentru hidrogen: A. vibratii carora Ii se asociaza niste particule fictive numite fononi (gazul fononic).nrintr-o Q .20) (1.SlNmls=735.63 .. ' y.se exprima in functie de p si 1.t) iar pentru calculul aproximativ se poate serie in functie temperatura. de temperatura.1.16 Agenti termici pentru schimbdtoare de caldura pag. omogenitatea materialului etc. b depinde de gaz.163 [W ImK] Se stie cii in cazul transmiterii caldurii prin conductie transmis intre doua suprafete izolate cu temperaturi diferite pe directia n (normalal. La metale A. umiditate.SJ Pentru aplicati tehnice se considers: lkcal=41S6J definita (1. A=Ao(l+bt) .163 [W] rezulta ca: 1[kcal/mhK]= 1. de de de de (1. Conductivitatea termica A care are la baza gazul fononic variaza invers proportional cu temperatura.19) 4)Puterea (P) 5i fluxul termic (Q) .21) (1.10-3 1 + 27~1O-4T 1+-. IS55·1 03 J/3600s= 1.:. deci A == Aelectric + A fononic. 17) avem : IkcallT=(1/860)(1000WIl)(3600s/1)=4186.. Din ecuatia de definitie anterioara conductivitatea terrnica rezulta ca este egala cu fluxul termic transmis prin grosimea de 1metru a unui corp.251]ci9 Y -5) sau A=1/3·o·w -l-c.101 + 124· . cu a) Conductivitatea termica la gaze-in general A depinde de substanta care este alcatuit corpul.) Tabelulll Prefix Tera Giga Mega kilo hecto deca 8imbol/F actor T G M k h da 10 10 10 10 12 Prefix deci centi mili micro nano pico SimbollFactor d c m 10. In cazul materialelor cu eonductivitate electric a scazuta conductivitatea termica este realizata prin vibratiile elastice ale ionilor din reteaua structurala.24 ·10 -3 1+ 2. cu La nemetale A. temperatura si In cazul gazelor si de presiune.[ 10.5W Cand unitatile sunt prea mari sau prea mici pentru 0 marime se introduc multipli zecimali ai acestora cu prefixe standardizate (tabelul 1.:::: A fononie caci A fononic » Aelectric.. A=A(p.:::: A electric caci Afononie « Aelectric.t n 10 [( = 2. dar similitudinea nu e completa.# T Pentru amestecuri de gaze A==1: u i·Ai U i-participatiile volumice De observat ca de regula A creste cu temperatura la gaze.22) In sistemul tehnie: P = E =lkgfml1s t Unitatea practica este un cal putere.17) (LIS) dQ =-A(Ot/an)·d8[W] sau densitatea fluxului q=dQ IdS= -A·(at/an) [Wzrrr'] Factorul de proportionalitate A se numeste conductivitate termica si este 0 proprietate intrinseca a corpurilor care depind de substanta iar pentru acelasi corp depid de strucura sa. In cazul corpurilor solide coductivitatea termica este datorata atat fluxului de electroni cit si gazului fononie.3 10-6 10.C exponent adiabatic A==0.

Nichel 93 . procentele de participare (W IrnK) Aur .5 si 1°C -tprml'lmf'trf' de exnloataretindustriale) cu diviziuni de 0.. presiuni eu temperatura a corpului termometric (mercur..pietre etc. [13] la apa ~i apoi seade. Materiale refractare:-sunt rezistente la ternperaturi ridicate peste 800 DC si pot fi metalice ~i nemetalice. pentan(-120 . 70)OC.46 + 2.. w[mJs]..scara fiind etalonata direct in DC...bachelita. 2..2.1 .Mg) 165 . 600°C in diferite aparate indicatoare. c)Conductivitate termica Ie pentru solide Substantele solide au conductivitatea foarte diferita de aceea s-a admis 0 impartire pe grupe: l)Metale ~i aliaje 2)N emetale: -materiale refractare -materiale izolante -materiale sintetice -materiale de constructi -materiale diverse Metalele si aliajele au cele mai bune proprietati pentru transferul de caldura prin conductivitate termica.meni. alcool etilic(-110 . incalzitoare electriee sau de aer etc).grafit.artificiale sau naturale. toluen (..l[m] b)Conductivitatea termidi la lichide:in acest caz legaturile interatomice sunt mult mai slabe decat la solide permitind oscilatii libere ale ionilor in pozitiile de echilibru.. Masurarea temperaturii Se face cu: a)termometre cu lichid: mercur (-35 . de exemplu: pentru -dupa 5 10 min pentru aer sau gaze in rniscare -dupa 10 20 min pentru aer sau gaze in repaus -dupa 5 10 sec pentru lichide in miscare -dupa 10 20 sec pentru lichide in repaus b)termometre manometrice dO.2 4 si roata dintata 5 pe care cu domeniu de masurare -200 .densitate. 10-4 t $1 (W/mK) iar pentru samota 1= 0. 1. 100) DC.23 ) (1. Termometru manometric Capatul liber al lui 3 avand 0 forta suficenta aceste termornetre se folosesc pentru reglarea temperaturii in incinte(frigorifice.l?r este variatia alcol metrhc)care se afla dilatarea lichidului din 1.nisip.la fel ~i aliajele depinzind de metalele din aliaj. fier tehnic 46-58.. 630°C: Rt= Ro(1 +at+bt-) Rt-rezistenta conductomlui la temperatura tOC Ro-rezistenta conductomlui la temperatura O°C a.5: 1: 2: 5 sau chiar -in dorneniul 190 . inregistratoare sau de comanda.Cu. In acest caz conductivitatea termica se datoreste fononilor si in acest caz Ie variaza cu temperatura si anume creste cu temperatura [12].80 .tubul capilar 2 si tubul elastic 3. 25) "C. Ca precizie:-termometru de la laborator cu diviziuni de 0. l-parcursul liber mediu al moleculelor cv[J/kgK].2.portelan.7 + 0.pamint.1.c-coeficienn ce depind de natura materialulut conductor . 3 4 caramida rosie 1 = 0. Coeficientul depinde de structura. +800) °C. respectiv la uleiuri scade de altfel in eazul lichidelor nu se poate da 0 regula precisa de exemplu pentru apa pe curba de saturatie Ie la inceput creste pana la 210°C si apoi scade eu temperatura pe cand pentru apa la presiune normal a creste cu temperatura.t» w-viteza medie a moleculelor.4 ·lQ-4t (W/mK) Materiale izolante:-au aceasta proprietate atit datorita materialului cit porozitatilor pe care Ie contin mai ales daca sunt umplute eu aer sau ell alte gaze.56 . O°C: Rt=Rot 1+at+bF+c(t-1 00)3) -in domeniul O .. 630) rezistentei electrice a unui conductor cu temperatura: °C se bazeaza pe variatia (1.i ale tehnicii ca Pnnclpml. p[kg/m"].24) Ie 1.ts Agenti termici pentru schimbatoare de ciildurii Temperatura nu esteindicata instantaneu ci: ros. Oural(Al. Materiale diverse: -pot fi cele necuprinse anterior ca:sticla. Materiale de constructie: betoane.umiditate etc...b.. 0.310 . in rezervoml l.modul de fabricatie.. Bronz 60..Agenti termici pentru schimbiitoare de caldura tos.5 etc .0. Pot avea origine organics sau anorganica..piatra de cazan 2 Fig..placi. Prin si 3 capatul liber al tubului 3 se ridica antrenind sectoml este acul indicator 6. c)termometre eu rezistenta electrica (-190 .

d)tennoelemente(termocupluri)-permit masurarea temperaturii tn intervale mari motiv pentru care sunt folosite mult In industrie....30 30 . tensiune care variaza dupa o lege de forma: E=a+bHce (1.. Principalele termocupluri sunt redate in contmuare: Tabelul12 Perechea de Domeniul de Sensibilitate Observalii Conductori temperaturi Co .n .. Avand dimensiuni foarte mici aeeste instrumente permit rnasurarea aproape punctiforma a temperaturii folosind 0 punte Wheatstone. Termistorii au domeniu limitat de rnasurare a temperaturii. dar se poate realiza 0 baterie de diferiti termistori care ocupa un domeniu Iarg de temperatura...20 3 C 5 4 D Fig.800°C -200 .. ... stabilitate sensibilitate mare Ia temp.63 IS ..T Cromel-Alumel 200-100°C 0. Prin incalzirea acestei sudurii la capetele reci 2' si 2" ia nastere 0 tensiune tennoelectromotoare masurata cu un aparat de masura 5.3S K.. 1.60 relativ preeizie redusa preeizie eu atit mai mare cu cit fireIe sunt mal omogene Ia temp.:. Termocuplu ..350°C 26 .. .2} Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildura pag.peste lS00°C apare "'1~f"ll1 pr. 3.e-constante de material de care depinde tensiunea electromotoare E A B Fig. Conec~ar~a insin:'mentului de masura 5 se poate face fie direct (punctele 2 ~l 2 ) fie pnn mermedl~I .sub 50°C e mai sensibil ea Pt·PtRh buna...35 68 ... '..81.: .500 .4S0) °C si se bazeaza pe variatia a rezistentei unoroxizi metalici sinterizati intr-un regim terrnic riguros stabilit.. Tennocuplul consta dintr-o pereche de conductori din doua metale diferite A ~i B sudate la unul din capete I..a doi conductori de legatura din cupru la (punctele 3 ~i 4). in atmosfera controlata (tennistori) sau gennaniu pur pentru temperaturi joase intre 1. 1300°C 100. Tennometrele cu rezistenta electrica pe baza de semiconductori sunt folosite intre (-SO.9 Cromel-Constantan Platin-PIatin Rhodiu rl.b.900° C 0. Termometru cu rezlstentii Elementul sensibil este 0 rezistenta 1 din platina cupru sau niche I eu rezistenta fixa 100 ohm la O°C infasurata pe un cilindru de cuart sau alt material izolator si totul introdus intr-un tub protector.-Agenti termici pentru schimbiitoare de caldura pag.. I.2S) E-tensiune eleetromotoare in [mY] t-temperatura in °C a. 1500 IS .77 0. Pentru ~ evita vanatia temperaturii la extrernitatile libere ale bratelor termocuplului de ~~gula ~eestea se pre1ungese pina in afara zonei influentate de te~pe:at~a su_d~rn eu ajutorul unui cablu de compensatie care nu influenteaza masuratonle caci tensrunea electromotoare nu se schirnba daca nu se modifica temperaturile extremitatilor termocuplului.uV/ Fier-Constantan Cupru -Constantan 190....lr.4....

ele permit vizualizarea repartitiei temperaturii pe suprafete lagare de masini.) daca e mai mica ca cea atmosferica ~i se mascara cu un vacuumetru.1. La unele pirometre receptorul de energie este 0 celula fotoelectrica. ci diferenta dintre presiunea absoluta a sistemului ~i presiunea atmosferica a locului de masura.Masurarea presiunii Cu toate ca in relatiile termodinamice se utilizeaza presiunea absoluta dintun sistem. fig.cu 0 apreciere de ± 5°C si temperaturi intre 40 . este astfel reglata incit imaginea vizibila a sursei sa acopere sudura calda 7 iar aceasta sa fie In centrul fondului vizibil. curentul fotoelectric produs este proportional cu fluxul luminos emis de corpul care emite energie. deci 0 masura a temperaturii acestuia.5b) 11 Energia emisa de uncorp prin radiatie este 0 masura a temperaturii lui.) ~i se mascara cu un nanometru respectiv presiune vacuumetrica (p.(fig.chiulasa motoare!or.gradul de reducere a luminozitatii este 0 masura a temperaturii..Temperatura cuptorului este al conului al carui virf'prin inmuiere atinge planul bazei... p)pirometre optice monocromatice (cu radiatie partiala)-principiul de masurare al lor consta in compararea luminozitatii obiectului incandescent (de masurat) cu lurninozitatea unei surse de referinta la 0 anumita Iungime de unda a spectrului vizibil.3500) "C.Pe fiecare se scrie temperatura de inmuiere. ___ _1!'o _ . 1350°C.. In acest caz intensitatea curentului devine 0 rnasura a temperaturii obiectului.3.Agenti termici pentru schimbatoare de ciildurii pag22 Agen/i termici pentru schimbatoare de caldurii pag·23 e)pirometre de radiatie -sunt utilizate la temperaturi peste 100°C la care contactul direct termometru mediu nu e posibil. *se reduce pe cale optics (filtre cenusii) 6 radiatia emisa de corpul incandescent 1 pfma ce luminozitatea lui este egala cu a unui filament de comparatie 5 . instrumentele da masura nu 0 mascara direct. Cornparatia luminozitatilor se face pe doua cai: *se modifica luminozitatea unui fir metalic aI unei lampi incalzite electric modificind intensitatea curentului care trece prin el.6.. Aceasta diferenta se numeste presiune nanornetrica (Pm) daca presiunea sistemului e mai mare ca cea atrnosferica (fig.. deci mascara temperatura la distants si exista doua tipuri: a)pirometre de radiatie totals 600 . deci vor masura numai temperaturi peste 700°C(700 .5a Observatier-masuratorile cu pirometre sunt relativ subiective.sunt din materiale ceramice si au forma de trunchi de piramida inclinat fata de planul bazei.. pfma ce devine egala cu luminozitatea obiectului incandescent..1. f)Conuri1e Seger:-se folosesc in industria ceramics 600-2000°C. 1. ~ _ . 1. g)termoculorile-sunt lacuri coloidale care la atingerea unei anumite temperaturi i~i schimba ireversibil culoarea. pentru aceasta energia ernisa este concentrata cu un receptor 4 de energie de radiatie format din foite de platina inegrite a carer temperatura se mascara cu termocuplul 7 si milivoltmetrul 8. Luneta 1 cu lentila obiectiv 2 ~i diafragrna 3.1.2000 si chiar 3500°C dar ~i temperaturi mal mari de -40°C..

turmalina etc (efectul piezoelectric). . iar celalalt e liber (presiune Pb). Aparate cu lichid (fig 1. 25 Avem relatiile: ~1 (1.burdufuri deformatia carora sub actiunea presiunii se transmite prin amplificare acului indicator. . la depresiune h = M'N': din echilibrul hidrostatic in planul MM' se obtine: p + GSUPlinwttarc Fpislon Gp +G1 +G2 +G3 + TID 2 I 4 +G4 (1.29) Manometrele cu tub elastic (Bourdon) se folosesc de la presiuni de cativa zeci de mm col H20 pana la mii de bari.A=pb.._... p -g-h (1. - V V / / / '/_ M .30) P. N _._ . . Pe Ianga presiune de asemenea principiu se bazeaza ~i masurarea un or deplasari sau tensiuni mecanice. Scara mdsurdri! presiunilor aparatele pentru masurarea presiunii se Dupa principiul de functionare. Acest tub Bourdon mascara presiune relativa fatii de cea atmosferica momentana (Pb).. Lichidul poate fi apa sau mercur. depresiunii si a diferentelor de presiune. _. I. Manometrele electrice se bazeaza pe variatia rezistentei unor conductoare sub actiune presiunii exterioare sau aparitia unor sarcini electrostatice Ia deformarea unor cristale de cuart.6. Gpj~IOn Fig 1.Un capat se leaga la r~clplentul de presiune necunoscuta p. la supapresmne coloana h=MN..24 Agenfi termici pentru schimbiitoare de caldurii pag.g (1.. Manometru cu lichid Fig.7) funtioneaza dupa principiul hidrostatic... cu ajutorul unui piston incarcat cu greutati. Fig. p. 1 curbat si de sectiune eliptica._. 'impart in: -aparate cu lichid -aparate cu element elastic -aparate cu piston -aparate electrice .. forte etc.28) daca A==idem :::::) p=ps.A+Ah.27) 2 Pb 1 '/ P 1 N ._. Manometru cu tub elastic Manometrul are un tub elastic.EI arata 0 cand presiunea interioara peste egala cu cea exterioara (Pb)' Se mai pot folosi in locul tubului elastic: membrane. Manometrele cu piston se bazeaza pe echilibrarea fortelor date de presiunea de masurat intr-un cilindru.26) (1. se genereaza astfel 0 tensiune electrica proportional a eu forta (presiunea).B. ce~ m~l simplu si precis este manomentul in forma de U pentru masurarea suprapresiunn. capsule. V V M 'v V V V .. 1.Agenti termici pentru schimblitoare de caldura pag. 7.' .Cand presiunea p se manifesta in tub acesta tinde sa devina circular si tubul se indreapta astfel capatul liber 2 actioneaza sectorul 3 iar acesta actioneaza rotita dintata 4 care se roteste indicand presiunea.-._. ..

piston 1. caldura apare doar in momentul in care energia trece prin limita unui sistem in baza diferentei de temperatura. b) sisteme deschise fig.9b sunt acelea care delimiteaza a portiune din spatiu prin care poate sa treaca substanta (turbina cu abur) volume de control.Prin limitele sale se poate schimba numai energie eu mediul inconjurator.9a) care contine mereu aceeasi cantitate de substanta deci nu se face sehimb de substanta prin limitele sistemului de aeeea se mai numeste mase de control.9• upun de sistemetermodi 19. -- ----I I I I ~ I . transportul. Un tip special de sistem inchis care nu interactioneaza sub nici a forma cu mediul inconjurator este numit sistem izolat. Exists doua tipuri de sisteme: a) sisteme inehise (gaz in cilindru fig. I Energie rnecanica :-: Limita sistemului a . Termodinarnica deriva din cuvintele grecesti therme (caldura) si dynamics (forta). STAREA TERMODINAMICA.Sistemul inchis care interactioneaza ell mediul inconjurator doar prin schimb de lueru mecanic. indiferent daca acest studiu are in consecintele sale un caracter tehnic sau nu.r Agenti termici pentru schimbdtoare de caldura pag·26 Agenli termici pentru schimbdtoare de caldura pag. F· 1. Un corp nu poata sa cantina caldura ei doar energie interna..Astazi prin caldura se intelege 0 forma de transmitere a energiei. transformarile si utilizarea energiei termiee in tehnica. Termodinamica este parte a stiintelor fizico chimice care se ocupa de studiul energiei termice..1. lara a putea schimba caldura se numeste sistem adiabatic.Prin limitele sistemului se vede ca intra si iese abur la parametri diferiti.2. 27 1. cilindru .l. tnamtce 7" • ! Abur spre condensator b y B A b o x . Caldura este 0 marime care apare le interactiunea a doua sisteme cu temperaturi diferite. I..2. AbUTsupraincalzit 1/ r-----I v Limita sistemului . Sisteme termodinamice In termodinamica se studiaza sisteme reprezentate prin corpuri care se pot gasi in interactiune rnecanica sau termica intre ele sau eu mediul ambiant. Termotehnica este ramura stiintelor tehnice care se ocupa eu producerea. Sistem termodinamic este orice dorim sa luam in studiu de la un gaz intrun cilindru pana la 0 centrala termoelectrica.

chimica) . energia.YA A A (1. ele sunt separate prin suprafete de separatie. Marimile de stare reiau aceeasi valoare.O asemenea stare se caracterizeaza prin repartizarea uniforms a densitatii.2.31 ) fdY = YB .l 0) In starea A x = X A . Marimile de stare termodinamice pot fi impartite in: -marimi de stare extensive -marimi de stare intensive marime este extensiva daca valoarea sa pentru un sistem este egala cu suma valorilor corespunzatoare subsistemelor in care e impartit sistemul (ex: masa.(fig. in timp ce o . volumul masic si energia masica). Faze si substante pure Un eorp omogen din punct de vedere fizic si al cornpozitiei chi mice care reprezinta 0 parte a unui sistem eterogen poarta denumirea de faza (de ex. adica a ajuns intr-o stare in care marimile de stare nu se mai modifica in timp daca nu se exercita influente exterioare. 1. Deserierea unui sistem prin marimile de stare este posibila cand sistemul este in echilibru termodinamie. numarul Q_alfazelor care se pot gasi simultan in echilibru termodinamie este: ~:Sa+2 (1. in apa la oOe este si gheata. ghiata 0 faza solida a apei).32) Si nu depinde de drumul de legatura dintre A ~i B (a sau b).l. independent de starile intermediare prin care a trecut sistemul se zice ca sunt functii de stare matematic. deoarece fiecare faza are aceeasi compozitie (hidrogen + oxigen! H20).Y YB Modifiearea marimilor intre eele doua stari este: B temperatura (marime intensiva) sistemului nu este egala cu suma temperaturilor partilor. presiunea ~l temperatura. volumul. dar sistemul acesta poate fi privit ca 0 substanta pura.28 Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurii pag·29 1. energia) . Marimile de stare se mai impart in: -marimi tennice de stare :presiunea.Ele sunt marimi care depinde de dimensiunile sau masura sistemului. mas a intregului sistem (rnarime extensiva) este evident egala cu sume maselor partilor. .intr-un sistem format din Q corpuri diferite. prin care apar discontinuitati ale marimilor de stare. volumul ~i temperatura eare definesc sistemul din punet de vedere termic -marimi caloriee de stare: energie interna. Daca avem in prezenta mai multe faze. Un sistem poate sa contina una sau mai multe faze (de exemplu un sistem format din apa lichida si vapori de apa (abur) contine doua faze. Si un sistem de gaze amestecate uniform poate fi privit ca 0 substanta pura atata timp cat ramane gaz si nu reactioneaza chimic. o marirne este intensiva cand nu este aditiva si nu depinde de dimensiunile sistemului (presiunea si temperatura). la fel unele lichide: ~ si a1coolul se arnesteca determinand 0 singura faza lichida. Miirimi de stare Marimile care exprima proprietatile unui sistem se numesc parametri sau marimi de stare si determina starea sistemului ~i cunoscandu-le putem ?revedea comportamentul sistemului de ex: masa. Q substanta pura poate sa existe in mai mult de 0 faza dar compozitia sa chi mica trebuie sa fie aceeasi in fiecare faza. pe cand uleiul si apa care nu mai sunt miscibile formeaza doua faze lichide. In termodinamica se postuleaza ca un sistem izolat ajunge totdeauna dupa un interval de timp in stare de echilibru termodinamic si nu poate iesi niciodata de le sine din aceasta stare. Gazele oxigenul ~i azotul de exemplu se amesteca in orice proportie pentm a forma 0 singura faza. Dad d~ exe~~lu in volu~ul o~upa~ de ~g~ sunt diferente de presiune sistemul nu este m echilibru termodinamic fimdca m timp aceste diferente de presiune se echilibreaza. o substanta pura este uniforma si invariabila in cornpozitia sa chimica. Astfel apa lichida si vaporii de apa forrneaza un sistem bifazic.2. Omogenitatea in structura fizica inseamna ca corpul este in intregime solid.2. apa este 0 faza lichida. lichid sau gazos (vapori). Diferenta intre ele se constata dad ne imaginam un recipient eu 0 substanta cu temperatura uniforma impartit 'in doua parti.32) matematic arata ca integral a diferentialei unei marimi de stare este independenta de drumul dintre starile extreme. temperaturii si presiunii 'in toate puntele sistemului. volumul. ental pie si entropie care variaza prin sehimbul de energie sub forma de caldura.33) = = (l.3.Y = Y A In starea B x X B . ori de cate ori sistemul revme la acea stare.Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildura pag. Tot in categoria lor intra si marimile mecanice (marimile specifice. Relatia (1. Conditiile de echilibru ale unui sistem multifazic sunt precizate de regula fazelor a lui Gibbs (Termod.

.::..i. adica se diferentiaza ea si functia z=f(x. v si T exista o dependenta care poate fi exprimata In forma generala eu ajutorul unei relatii implicite f(p... Pentru un sistem la care n=I (un singur corp ...o ...38) Se poate scrie pentru (1.006109 bar si t=O°c. iar temperatura de vaporizare poarta denumirea de temperatura de saturatie (ts). In natura se m:ai intalneste si 0 trecere directs din vapori In solid denumita givraj rezulta vapori de apa in ace de gheata.34) grade de libertate. (p. I.r~~ rI.~t~ ~ tprnf"\Pt"'':Iih. Curbe1e de echilibru solid-lichid. ~~f-~r"'IIx. Fiecarei presiuni ii corespunde deci 0 V~ corespunzatoare literei folosite pentru marimile de stare). C'nhl_.36) (a) si (b) dv = (-)Tdp av ap ov + (-)pdT et p av ( 1.. 1.4 Ecuatia termica de stare Intre eele trei marimi de stare ale unui sistem termodinamic p. i-....11 Diagrama fazelor unei substante pure Daca : ~::Sa+2sistemul are n= u+2.35) V unde v = .. adica se zice ca coexistenta celor trei faze este posibila intr-o singura stare de echilibru termodinamic.v.39) (lAO) dp = (OP)Tdv + (a et ). 1.matematie admit 0 diferenta totala. Sistemul format din P""2 faze ale aceluiasi corp are un grad de libertate n= a+2-p =1+2-2=1..T) (b) (1.35) v=v(p.. a fazei gazoase.42) .n""".AgenJi termici pentru schimbdtoare de cdldurd pag·30 AgenJi termici pentru schimbatoare de ciildurii pag.. II ).v) (c) Fiindca volumul masic.2.37) dz = (-)dx + (-)dy oz ax az cy (1. Pentru apa punctul triplu este la p=0. aceasta stare se numeste in termodinamica punet triplu.... In figura 3 este redata diagramei de echilibru a fazelor pentru substanta (corpullapa).~ Pentru ca (1. l""h~+. p=f(t) care reprezinta 0 legatura biunivoca intre presiunea 5i temperatura de echilibru a acelor doua faze.. adica cele ~ faze pot exista in diferite stari de echilibru termodinamic caracterizate prin existenta g relatii de dependents intre marimile de stare. Starea de echilibru termodinamic intre lichid sl vapori in cursul procesului de vaporizare se numeste stare de saturatie. a fazei lichide.dT din ultima ecuatie avem (1.~ (1. I"I .39) si (IA t) sa fie compatibile trebuie sa avem: ap (aT)!' 1 . solid-vapori si lichid-vapori se intalnesc in punctul triplu A si impart planul diagramei in trei zone: zona fazei solide..T) (a) p=ptv.. (Ov) T ~l (aT)p ap 1fJ (~)T -a =-a-- av __ C. din stare solida in lichida topire ~i din cea solida in cea de vapori sublimare.apa) numarul maxim al fazelor care pot eoexista in stare de echilibru este Pmax=3(faza solida.41 ) lo::::arp JlM1"{"lr r1ptp". Aceasta ecuatie se nurneste ecuatie termlca de stare a unui sistem ~i ea arata ca pentru cunoasterea starli termodinamice a unui sistem este suficient sa se cunoasca doua marimi termice de stare (p.)T ( 1. . presiunea ~i temperatura sunt marimi de stare.36) T=T(p.T) sau (v. Curba A-K reprezinta curba de vaporizare (curba de echilibru lichid-vapori) care incepe In punctul triplu A si se termini! 'in punctul critic K.volumul masic (se noteaza toate marimile specifice cu litera mica. adica exista 0 relatie de dependenta. adica sistemul nu mai are nici un grad de libertate. 31 p top ire K punctul critic vaporizare se numeste vaporizare. In acest eaz n= 1+2-3=0.T) deoarece a treia rezulta din (1.-i-o. lichida si gazoasa fig.y) (1.T)=O ( 1.~. solid vapori Punctul triplu sublimare m T Fig.Q t J"'Ion.v)..

deoarece volumul variaza invers cu este ecuatia termica de stare sub forma diferentiala si va permite stabilirea unei relatii intre coeficientii termodinamici: coeficient de dilatare.45).va dT P [m3] m3 grd (1.47) si (1.50) dv Raportand cresterea de volum dv la volumul corpului la temperatura O°C (vo) si la variatia de temperatura se obtine coeficientul de dllatare y_ = (-) aT av P dT (1. mentinut la presiune constanta schJl~ba energie cu mediul exterior.(-) ap Ov T . Agenfi termici pentru schimbiitaare de ciildurii pag.49) va op . = --- dv 1 Vo dp lBv (l. de tensiune (P) care nu poate fi determinat direct pe cale experimental a cu precizie. 0 valoare negativa. erorile fiind tolerabile. astfel inc at temperatura variaza cu dT.=20°C (Tn=293. 32 r .l5K) ~i presiune Pn=lat=lkg£lcm2=O.gr lim pv = R P-"O T (1. 47) Aceasta relatie este folosita adesea pentru calculul coef. ~ .33 (-) aT Ov P .(-) et ap =-1 v (1. Inlocuind toate relatii1e (1. numita stare normala: Starea normala fizica (notata cu indicele N sau 0) este definita prin temperatura to=tN=O°C si presiunea Po=PN=760 Torr=1.39) dp=O ~i avem: presiunea (dp>O.46) are la O°C se obtine (1.981 bar.48) Raportand variatia dv la cresterea presiunii coeficientul de compresibilitate X=--(-)r X !ill si la volumul Vo se obtine R 0 constanta ce depinde numai de natura gazului Se poate ad mite ca urmare drept ecuatie terrnica de stare a unui gaz la presiuni mici relatia simpla: pv=RT (1. coefiecient de tensiune si coeficientul de compresibilitate.01325 bar Starea normala tehnica (notata cu indice1e n) este definita de t.44) r40) (In care dv=O) _ Vo • dv _ _!_ ( dv ) dT .51) Daca acelasi corp termodinamic se comprima la temperatura c~nstanta astfel incat presiunea lui creste eu QQ volumul Iui se va micsora cu dv(relatla 1.43) derivata (-)T are op ov..49) in (1. dar se aplica ~i gaze lor reale daca presiunile sunt relativ mici.43) avem: L = Po fix (1. Pentru a compara proprietatile macroscopice ale sistemelor gazoase in aceleasi conditii de presiune si temperatura s-a definit 0 anumita stare termodinamica drept stare de referinta. valorile fiind obtinute pe cale experimental a (rnasuratori) s-a eonstatat ca: f3 1 = -Po op (-) er [b bar ] d ar.45) In mod analog se obtine 0 relatie de legatura lntre variatia p~~siu_niiun~i corp de masa unitara mentinut la volum constant ~i variatia temperaturn lUI (relatia do =(-) \. Ecuatia termica de stare (1.dT 1-' aT si raportand variatia dp a presiunii la presiunea pe care coeficientul de tensiune 0 op (1. ea nu permite determinarea unei marimi termice de stare cand se cunosc celelate doua fiindca derivatele partiale sunt functii complicate de presiune si temperatura.~ Daca un corp de masa unitara. dv<O) si ca sa nu fie coeficientul X negativ. care variaza de la corp la corp.52) Aceasta ecuatie este valabila numai pentru gaze perfecte inexistente in realitate.43) este singura ecuatie valabila pentru toate starile de agregare. dedit pentru corpurile gazoase.Agenti termici pentru schimbdtoare de caldurii pag. Calculand rapoartele pv/T.39) unde dT=O dv = (Bv)rdp op (l. volumul lUI va varia cu dv (reI. (1. 1.

. moleculelor unui corp se numeste rniscare termica .3.1. Teoria cinetica a materiei se bazeaza pe: -m~te~la ~e ~o~pune d.sunt aru~cate mapot eu aceeasi viteza.fiind multe seface ipoteza simplificatoare eli ~e cele trei directii perpendiculare pe fetele cubului se misca N/3 molecule lovind peretele d~pa n~rmala_ Cu~ ~untwperfe~telastice in unna ciocnirii in peret~ ele .35 1.. la aceeasi temperatura. ~i~c~r:a co~tinua a. in 1841 deci a aparut dupa ce se stabilise anterior principiul I si II. 1. pag. Teoria einetici a materiei .13 Schema cubului cu N molecule degaz perfect Loschmidt (1865) a stabilit rnurnarul moleculelor dintr-un kmol de substanta ~=NL =6.12a.r: I Agent! termici pentru schimbatoare de catdurii pag.. a a Fig. si nu va apare niei 0 modificare in starea lor.pa~lculelor este 0 masura a temperaturii corpului. 1.in yart~c_u~efo~rte mici atomi sau molec~Ie egale intre ele fizic ~1 chimic ~]reprezinta unitati de sine statatoare. (1) I-< (1). lb. PRINICIPIILE TERMODINAMICII 13. . .3. deci la fiecare ciocnire peretele primeste un impuls I-2tTIoc (Ic=moc-(-moc)=2 moe) relatia(1... C ."6hiar daca peretele adiabat este tnlocuit cu unul diaterman fig. Intre A si B nu are loc sehimbde caldura dar exista schimb intre A si C si B si C. se afla in echilibru termic intre ele".. 5 t'j B "0 t). 1. In ml_~c~rea~?r dezord?natii si.2. In baza teonei cinetice se poate stabili 0 legatura intre presiunea exercitata de gazul perfect pe peretele vasului care-l oontine ~i energia cinetica a moleculelor sale.e. Timpul intre doua ..1 Principlul zeroal termodinamicii 1. a '.12. -ac~ste pa~icule s~ gasesc intr-o miscare continua pentru care sunt valabile aceleasi leg] mecamce ca ~l pentru sisteme macroscopice . dar fiecare fiind in contact cu al treilei(. Energia _9mehca me~l~ a. enuntat de catre Maxwell J. / / / / § A A .53).. Daca separat se realizeaza mai intai echilibrul termic tntre A si C si apoi intre B si C.. Acest postulat este numit principiul zero al termodinamicii. Consideram un cub cu latura a in care... 0. 34 Agenli termici pentru schimbatoare de caldurii .3.2. Scheme de sisteme termodinamice pentru ilustrarea principiului zero Se considera doua sisteme A ~i B separate printr-un perete adiabat.023*1026 moleculelkmol). atunci cand A si B sunt aduse in contact prin perete diatennan se va constata ca sunt in echilibru termic intre ele.. h ' Fig.. Experimental se constata di cele doua sistemeA si B vor atinge echilibrul termodmamic cual treilea sistem C.'.. Primul principiu aI termodinamlch 1.r C perete adiabat / / / . Aceste rezultate pot fi enuntate tntr-o forma concisa astfel: "Doua sisteme aflate 'in echilibru tennic cu at treilea simultan sau succesiv.sistem C prin perete diatetman (permite treeerea caldurii) fig. se a_!1a~ molecule de gaz perfect avand masa unei molecule Il10si viteza m~dle c.

59) adica temperatura absoluta a gazului perfect este proporli~nal~ cu ~atratul vitezei moleculelor sau cu energia lor cinetica. chimica. 1.60) b ~ienergia cinetica a tuturor moleeulelor este: 3 E ::::: =-NmoRT Ne c02 Fig.Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurii pag.66) Energia total a (E) a unui sistem este compusa dintr-o parte numita energie externa si energie interna.. independent de natura modificarilor de stare care intervin in sistem. Aceasta constatare l-a determinat pe Helmholtz (1857) sa formuleze legea conservarii energiei sub forma: Energia totala a unui sistem izolat de corpuri ramane constants.-NkT 3c 32 (1. c 3 2 N moc 3 a Din relatia (1. Notand eu eo energia cinetica medie a unei molecule: c = .52) pv=RT rezulta (~.57) produsul Cu relatia (1. 1 .14 Evolutia unui sistem termodinamic (1.63) care inlocuita inf l. N 2mo' c .54 ) devme p=- 2Ee 3V (1.2.61) rezulta ca temperatura T devine zero daca energia cinetica a moleculelor este si ea zero.3. energia cinetica a eelor N molecule din volurnul V E ::::: m c N-o_ c 2 2 .. Energie. relatia (1. Deoarece energia cinetica Ee nu poate lua valori negative (e2) temperatura de zero absolut (T=OK) reprezinta temperatura (limita) cea mai mica posibila in natura. Variatia energiei sistemului nu depinde de drumul parcurs.-- In 2 cub actioneaza asupra (1.55) peretelui F = -_. Aceasta lege a conservarii energiei sta la baza energeticii moderne.E1a2 = M1b2 Este 0 = E2 - E1 [J] tntre douii stari (1. adica energia masica e este: e=E/m [JlKg] (1. cu toate ca energia corpurilor componente variaza datorita schimbului reciproe de energie. 2a = Presiunea se obtine p=F/S=F/a Cum a3=V avem Nmoc2 3a3 1. Experienta arata ca In timpul trecerii unui sistem izolat dintr-o stare In alta. Energia extema cuprinde energia cinetica a sistemului (Ee) luat in ansamblu cand acesta se misca in spatiu. iar raportul = peste Nmo = m densitatea gazului considerat si atunei: c = ~3pv (1.58) V V sau considerand ~i relatia (1.54) se poate caleula viteza medie a mo1eeule~or deoareee Nmo reprezinta masa gazului m din volumul V. si mai departe) a 3 mR =--T m arirne constanta denumita deci e :::::lkTsi E =lNkT o 2 c 2 (1. la care inceteaza miscarea termica a moleculeIor. 36 Agenu termici pentru schimbiitoare de ciildurii pag·37 = NkT ciocniri consecutive ale unei molecule pe aceasi latura a cubului este Raportand impulsul total pe un perete al cubului I . termica.~ 1a timpul se obtine forta cu t r = ---. caldura ~ilucru mecanic Prin energia unui sistem fizic se intelege eapacitatea acestuia de actiune (de a efectua lucru mecanie) cand treee printr-o transformare din starea sa 'in alta (caderea unei greutati. electrica etc. energia sistemului luat in ansamblu ramane constants.56) Notand cu E..62 ) d ar k = mR es t e N 2N constanta lui Boltzmann (v.65) de unde:e (1. deci energia este 0 marime de stare a 1~2 p = ---"---3V Nmoc 2 (1. Energia se prezinta sub diferite forme: mecanica...64) care gazul aflat = -. arderea unui combustibil etc). 2a pV =-E 223 =-. scaderea energiei unui corp al sistemului e compensate de cresterea energiei altui corp al sistemului./3RT moc m. Energia intema U care include toate forme1e de eneroie ~If' . destinderea unui arc sau gaz comprimat.S") da: marime de stare extensiva.54) (1. e :::::-=-3RT--mo o 2 2 2 _3 2 RT 3 :::::-mRT 2 0 (1.2.61) t:.N 3 c 2a = _. energia potentiala (Ep) daca se afla intr-un camp de forte.

.68) (1.... Caldura este 0 forma microfizica de transmitere a energiei de la un corp la altul prin interactiuni moleculare directe schimbandu-se energie cinetica intre particulele ambelor corpuri.'-. ....:::t . In termodinamica se neglijeaza miscareasistemului w si variatia energiei potentiale gh. un schimb de energie pus In evidenta prin modifiearea temperaturii sistemului (si a mediului). '... .termici pentru schimbiitoare de eiildura pag·38 ...74) _ unde C se numeste capacitate termidi si reprezinta caldura primita sau c:d~ta de .. haotica.3.l ._"""..speclfica.UI (1-..2 m C = _!_ dQ m dT [J/KgK] (1...~l no5hfice starea de agregaresr faza de agregare. (1.Ql" (1.72) ...LI (1.77) JdU=U2 1 -U1 (1.d! .americana)..ef~t~at de sl~teITlasup:a co:r~rilor e~terioare ~i este m<gativ . energia interatornica.marime de stare si adrriite diferentiala totala 2 d~ci dQ=~c...f-.2. Schimbul de energie dintre un sistern termodinamic~i mediul ineonjurator se poate face prin intermediul lucrului mecanic extern~i prin intermediul caldurii.r Agenti. " E=. ~1 2 Considerand sistemul de masa m care se misca cu viteza w si area inaltime tran~misa inacest mod se numeste cAldurii....Agenti.3.. A. Nici lucrul mecanic ~i nieicaldura nn sunt rnarimi de stare..L __ ':""':~ oq oL 1 L<O L>O A-aria pistonului _~_.. pe cand energia primita de sistem sub forma de caldura este considerata pozitiva si cea cedata de sistem negativa.E\c +Ep+U [J] . Caldura schimbata intre un corp ~i mediu este: .cand este primit din exten or.70) U .75) .U = U2 . .. .... Schimbul _~ ~ __ L_:_ ~~ . energia intranucleara etc. Se poate astfel serie pentru sistemul considerat: ... ..literatura.. C"~C"tA.l1'h..69) C = e W = 2 + gh + u[J .a nivelelor electronice. " . . in cursu] unei interactiuni mecanice. (1. _. ele depind de drumul transformarii daca este pe drumul (a) sau (b). . ' Intre un sistem termodinamic si mediul exterior se poate realiza independent de interactiunile de natura mecanica.p"'1n po~lp P_npro.. '" (1. . = f~cdT 1 " 2 (1. .(1 :67) ' [J] /k] g h fata de un sitem de referinta: mw E =-+mgh+U 2 .73) de obicei se mai noteaza ~i in timp ce pentru 0 diferentiala totala se foloseste notatia cunoscuta dU sau dE. cu miscare dezordonata.. $1 2 nu JdQ 2 = Q2 . r ... termici pentru schimbatoare de elildurli pag·39 energia miscarii oscilatoriia atomilor. dQ==CdT [J] C in [JIK] .71) • Se c~nsidera in mod conventionalca lucrul me~anic este po~itiv daca este .' In practica se utilizeaza ..un corp corespunzatoare. considerandu-se drept energie a sistemului energia intema (U) a acestuia ~imai ales variatia energiei interne a acestui intr-un proces termodinamic: /j. mal ales in. Limita sistemului JdL 1. 76) Caldura pnrrnta sau cedata de un sistem termodinamic cand temperatura variaza de Ia TI Ia T2 este: QI2 = 2 2 fdQ = fOQ 1 1. I:. energia interactiunii moleeulare. rara caacesta sa~....or1~1't11l~ C"~ n. = L12 $1 nu JdL = L2 . niei lucrul mecanic si nici ealdura nu admit diferentiale totale ~i se admit notatiile: 2 1. .eapacitatea termieR raportata Ja masa sistemului nUhl~ta ~apacitate t~~ica masica (mai cunoscuta sub numele impropriu de caldur~ . Lucrul mecanic'·' Lucrul mecanic exterior Lucrul mecanie reprezinta energia schimbata intre un sistem si mediul exterior. unei variatii a ternperaturiide lK....

Lucrul mecanic produs prin aceasta deplasare se numeste lucru mecanic exterior sau al transformarii. Deoarece lucrul mecanic se refera la 0 modificare a starii gazului se mai numeste ~i lucru mecanic al transformarii. Starea gazului e data de presiunea p ~i volumul V. Pentru o transformare cvasistatica a gazului intre dow stari 1 si 2 avem din (1. = 2 rpdV m (1. Aria conductei A 2 ---------. v . astfel elementul de suprafata dS=pdV=dL (1.1. Daca dV>O L12>O sistemul produce lucru mecanic (prin destinderea gazului) daca dV<O LI2<O sistemul consuma lucru mecanic (prin comprimarea gazului) Lucrul mecanic de dislocare (deplasare) Lucrul mecanic de dislocare (deplasare) este eel necesar pentru deplasarea unui volum de fluid intr-o conducta dintr-o pozitie data pana in alta pozitie la presiune constanta.16 Reprezentarea lucrului mecanic in diagram a p-v 2 Fig.78) Lucrul mecanic: L=F·x [J] sau lucrul mecanic elementar dL=Fdx. p pe ordonata unui punct.82): p 1" Deci lucrul mecanic exterior produs 'in cursul transformarii cvasistatice 1-2 poate fi reprezentat prin aria suprafetei de sub curb a de transformare marginita de ordonatele 1si 2 si axa absciselor.88) respectiv pentru cantitatea unitara de fluid: ld = P V = pv (1.79) sau dL=pAdx (1.------~-----I 2" I p TT x 1' 2' v Fig.83) dl-lucru mecanic exterior masic (specific) Expresiile stabilite sunt valabile pentru procese reversibile pentru ca transformarea s-a considerat cvasistatica. 1. [J] (1.86) ~i atunci: 2 f I dS = aria122'1' 2 == L]2 = f pdV (1. Se considers sistemul inchis In repaus un gaz intr-un cilindru in care se poate misca un piston. numita diagrama dinamica. avand 0 suprafata frontal a A va fi: F=pA [N] (1.Agenti termici pentru schimbdtoare de ciildura pag.------. care ocupa volumul V din pozitia Lin pozitia II este Ld=F·x=pAx=pV (1.81) variatia elementara de volum deci dL=pdV (1.17 Determinarea Iucrului mecanic de dislocare LucruI mecanic necesar pentru a deplasa 0 cantitate m de fluid.40 Agenfi termici pentru schimbatoare de ciildurd pag. fiindca permite reprezentarea grafica a lucrului mecanic.87) ] = dL = pdV m m == pdv (1.84) rdL = L.89) . apare 0 deplasare a limitelor sistemului si deci 0 variatie a volumului sistemului.82) Daca se raporteaza la masa gazului din sistem se obtine: dl respectiv lucrul mecanic exterior specific (masic): 2 2 fdl = 112 = fpdv 1 ] (1. 41 Daca asupra sistemului 'in repaus se exercita forte perpendiculare pe limitele sale.80) cu Adx=dV (1. Forta F exercitata asupra gazului de piston sau invers.85) Aceasta transformare se poate reprezenta grafic intr-o diagrama cu coordonatele: V pe abscisa.

fVdp (1. totdeauna in baza aceluiasi echivalent: .3. Se noteaza cu I sau H si se defineste: I=U+pV [J] (l. Aceasta rnasa la intrare are ploV] si TJ.98) Entalpia este 0 rnarirne de stare extensiva.Pentru unitatea de masa: i=u+pv [J/kg] (1.V2 si T2)' 1 daca dp<O Lt12>0 1. Caldera are.6.5 J (1. 0 astfel de masina a primit numele de perpetuum mobile de ordinul I (speta 1) perpetuum mobile de speta I nu exista nu se poate realiza 0 masina care sa produca energie de 0 anumita forma. are TOI important in termodinamica tehnica deoareee transformarile din masinile termice au caracter continuu si sunt de durata. izolat de mediul .94) 1. pag. Lucrul mecanic de dislocare la intrarea agentului termic in masina este pozitiv (L1=PlV]).16 >- Un sistem termodinamic inchis. Lucrul mecanlc tehnic Apare la 0 masina tehnica motoare care este un sistem deschis prin care trece intr-un interval de timp masa de agent m.ea poatefi produsa din lucru meeanie si se poate transforma in lucru mecanic.96) se pune si sub forma infinitizimala: dI=dU+d(pV) .fVdp = . rara a consuma 0 cantitate echivalenta de energie de alta forma.93) care provine de la integrala: 2 2 transformarii energiei in procesele termice si are mai multe formuliiri: >>>>- Lm = fpdV . pe cand eel pentru evacuarea agentului este negativ (Le=-P2V 2) deci lucrul mecanic tehnic LtI2=Lj+ Ll2+Le=P1V 1+L1rP2 V2 [J] (1.18 Schema unui sistemtermodinamic deschis Lucrul mecanic total pe care 11 dezvolta agentul termic in masina care include aHUlucrul mecanic de transforruare L12 cat~i lucrul mecanic de dislocare pentru admisia si evacuarea agentului termic se numeste lucru mecanic tehnic. 1.fd(pV) I = 2 2 2 2 fpdV I .4~Entalpia . agentul avando circulatie intermitenta sau continua prin 2 1 sistem.95) Cand fluidul intra in sistem.97) Expresia (1.lkcal=427kgfin=4185.'3.96) decisuma dintre energia interns U si lucrul mecanic de deplasare pV.2. 43 fdld = ld = P2V2 I .un eehivalent unic in lucru mecanic. (1.5. sistemul primeste acest lucru mecanic de la mediuI exterior si e pozitiv si invers. in repaus presupus.3.f Vdp I = aria122"1" (1. acest enunt afirma imposibilitatea crearii energiei prineipiu reprezinta de fapt legea general a a conservarii Fig.FormnHiri aleprimului principiu Primul . Exprirnarea matematlca pentru sisteme inchise Deci in figura 1. (1. 2 I 1. Cum agentul de lucru trece continuu prin masina termica si lucrul mecanic tehnic este produs 'in mod continuu spre deosebire de lucrul meeanic exterior (al transformarii).99) Energia unui sistem terrnodinamic izolat se mentine constanta Nu se poate realiza 0 masina termica eu functionare continua care sa produca lueru mecanic Tara a eonsuma 0 cantitate echivalenta de caldura.92) sau Lt12=L12-( P2Vr p1Vj) (1.2.Agentitermici 2 pentru schimbatoare de ciildurii pag·42 Agenli termici pentru schimbatoare de caldura 2 .~ ~i . in masina sufera 0 transformare si ajunge in starea 2 (P2.fpdV . Entalpia este 0 marime de stare termodinamica care caracterizeaza ca si energia interna nivelul energetic al unui sistem termodinamic.91) dA=Vdp si Lm"" .PI VI .2.

ele vor produce 0 variatie a energiei interne: UrU 1=Q12-L12+ I s.109) De obicei se utilizeaza expresiile echivalente din (1. ajunge la stare a U2.L/_" _ '\.1 05) La procesele termodinamice reale apare si luerul mecanie de frecare L.111) I -2- mw2 energie potentiala mgh ~i energie interna U. necesar pentru invingerea frecarii ~i atunci UrUl=QI2~L12+Lf sau dU=dQ-dL+dLf (1.6.. La intrarea in masina agentul tennic primeste lucrul mec~nic de dislocare PIV I de la fluidul din conducta de admisie iar la iesirea din rnasina e1 cedeaza lucrul meeanic de dislocare P2V2 fluidului din condueta la evacuare iar in cursul evolutiei in masina agentul termic efectueaza luerul meeanie tehnic Ltn.19) in care agentul termie primeste caldura si produce lueru meeanic.W2.Vdp sau dq=du+pdv dq=di-vdp (1.IO]) Se considers sistemul termodinamic inchis care schimba energie intre starile 1 si 2 eu mediul ambiant atat sub forma de caldura Q12cat si sub forma de de lueru meeanie L12 ~i anume primeste energie sub aeeste forme._.1 02 ') Pentru un proees elementar se scrie: dU=dQ·dL=dQ-pdV (1.~. Conform legii conservarii energiei notand cu E.U==O (1.i cu E2 energia lui la iesire si cu E.. sistemuI este desehis deoarece prin masina treee in permanents un fluid de lueru (agentul termic). pentru sisteme Inchise in repaus.100) » daca sistemul este tot inchis dar adiabatic. V 2.T 2 Fig.. cresterea energiei interne a sistemului este egala eu suma energiilor primite de sistem: UrUl=Q12~L12 [J] (1. Pentru I kg se scrie: U2~Ul=q12-112 [J/kg] (1.19 Schema unui sistem termodinamic gravitational deschis in camp Se considera 0 masina termica (fig 1.103) ~ dQ=dU +pdV si inlocuind in (I . r .-.1 08) dQ=dU+pdV dQ=dI.113) I In timpul proceselor pe care Ie sufera in masina agentul termic schimba ?aldura Q12 eu mediul extern (suma algebrica a caldurilor primite(+) sau cedatet-) In cursul aeestor procese). 1.P2.'~=r'I T j. deci : l=._.106) Daca reluam ecuatia entalpiei (1.3.102) Relatia (Ll 03) este expresia matematica a prineipiului intih al termodinamicii.-.7.2. conform legii conservan] energiei: U2~Ul=0 sau . energia agentului la intrare in sistem :.104) Daca sistemul termodinamic inehis schimba si alte forme de energie. Exprimarea matematica pentru sisteme deschise » I ~_. \ rn .107) avern: dI=dQ+Vdp (1..103) si (1.107) dar din (1. deci: U2-U1=·L12 [J] (1. (1..108) si di=dq+vdp (1.110) (1. suma energiilor schimbate eu rnediul exterior se poate scrie: ErEJ=Es [J] (UI2) Energia totala a agentului de lucru la intrarea ~i iesirea din sistem este suma energiilor pe care agentuI Ie are in punctele considerate: energie cinetica L E. eu mediul inconjurator.103) si du=dq-pdv (1. 1. adica: E=--+mgh+U I mw2 2 [J] (1.Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurii pag·44 Age. . daca energia initiala este VI iar U2 este energia dupa ce i s-a transmis sub forma de energie lucru mecanic exterior L12atunci cresterea de energie interns este egala cu lucrul mecanic primit de sistem (·L12 conform conventiei de semne)./i termici pentru schimbiitoare de cdldura pag·45 transformari in interior.96) prin diferentiere avem: dI=dU+d(p V)=dU+pdV +V dp (1.~.

v=v(p. reprezinta tennodinamic sisteme deschise. sau m( ~.117) rezulta: . Vitezele de intrare si iesire sunt egale WI=W2~1 pentm gaze se neglijeaza variatia energiei potentialeg(hrhl)=O~i rezulta : Q12=ITII+LtI2 [J] (1. Ill): 2 12· 2- . Cum f(p. radiatoare.8 Procese statlonare in sisteme deschise . pag·47 1.1~ . V.4.11.117 (L117 a) b) 1 2 2 2- WI) 2 = 0 este egalacu (1. Q 12 - + gh .f. ) - m[ W 2 i + gh .124) 4-: 1.120) 1. -r"I 'O''I'''II+1:ll..Proeese de curgere cu schimb de caldura.c.115) sau folosind entalpia I = U + pV rezulta : Lt 12 = 12 .T). ·1 ..:: . V .y=O) si hrhl=O.Lt" [J] (1..117) redau matematic termodinamicii pentru sisteme deschise sau diferential : q 12 - q 12 - = 12 - .118) q12=i2-il+ltll[_J_] Kg 2 (1. CAPACITATI MASICE TERMICE care introdusa in relatia (1.:.111) avem prin integrare : q 12 = 12 .116) ~i (1. Relatiacare leaga marimile calorice de stareti.w. ECUATII CALORICE DE STARE. rezulta ca: i=i(p.T). este cazul schimbatoarelor de caldura(cazane de abur.: : 1. Ecuatia (1. ~ a). + U. ' ~ g 2· l 1 . 1[ . + p. a). De exemplu: un proces de lucru adiabatic dq=O si daca W2=Wr It12=i1-iz este relatia valabila pentru turbo-masinitturbine cu abut sau cu gaze. - II .. turbocompresoare) care se pot considera sisteme adiabatice deschise.y<_ IVdP-lt ? =~+w~ .3. condensatoare. etc). unde nu se schimba energie sub forma de lucru mecanicflt.116) Majoritatea masinilor si aparatelor termice ca de exemplu: turbine.Vdp +md -+ 2 w2 Relatiile se simplifies in cazuri particulare :. + p.Procese de curgere adiabatice(dq=O): + . ""' ~ J __ .T).4.117) principiul I al 12 1[ b). + -1 2 (2W 2 - WI 2) (l.117) devine 'in acest caz: sau pentru 1 kg: 2 Expresiile (1. . + u.se considers cele de-a lungul carora exista schimb de energie sub forma de lucru mecanie.122) It 12 = i2 iI + 2 W 1- WI 2 (1. ) ~ Q" .T)=O sau p=p(v.ipreincalzitoare de aer.v. h) 1 . conducte.ri~i calorice de stare care depind de rnarimiletermice de stare (p.u) de cele termice de stare se nurnesc ecuatii calorice de stare. care sunt considerate ca sunt stationare Cmarimile de stare nu variaza in {imp intr-un anumit punct al sistemului). (1.0. b). c). Din relatia (1. - S 1 d VP (1.T) (1.9) entalpiei fluidului. w~-w~ (h It == . eompresoare. V. r care arata ca lucrul mecanic tehnic se obtine nu numai ca urmare a variatiei: _____ _j.123) scaderea Adica cresterea energiei cinetice dI .II +m _W~~_2_W~~ + mg(h ·2 - hi) [J] (1.(w dQ dQ = = dI + dLt + md -+ w 2 2' mgdh mgdh .2..r Agenti termici pentru sehimbiitoare de ciildurii pag·46 r Agenti termici pentru schimbatoare de cilldura .1. schimbatoare de caldura. S-:i aratat caenergia i~tema~i entalpia sunt ma.Procese de lucru .Jvdp --' . etc. Cazul gazelor reale +g(h2 -h1)sau (1.

2. fiind functii de marimile calorice de stare (1. 'in cazul limits cand presiunea tinde spre zero p-). dT + [( ~~ ).c.cu .138) : + vdp di == (c . se confunda intre ele si ca urrnare in acest caz se considers 0 singura capacitate di == . Cu relatia (1. in relatia (1.136) ~i (1.ar (1. adica: ca urmare admit du di ( au av J dv + ( au T aT J v dT dT p (1.( ~ ~ ). Un gaz ipotetic care prezinta acele proprietati catre care tind proprietatile gazelor reale. ) v dT = c . ) v = Cv si aT (ai) J.126) cp si c.~ t errmca~ masica.131) vor depinde de temperatura ~i presiunea sistemului. -0 ~i atunci p = Cp constant (1.48 ~1 I Agenti termici pentru schimbatoare de ciildura pag·49 Aceste functii se numesc ecuatii calorice de stare diferentiale totale exacte.130) in aceste relatii s-a notat (:. + p ] dv si pentru (dq) 0 v (1. notata.185SrkJ/h Kl J ~i ( :~ I =0 (l. Joule a stabilit experimental ca energia intema a unui gaz perfect nu depinde nici de volumul sau. Cazul gazului perfect transformare la v=ct(dv=O) = (du) v = ( ~. ea depinde numai de temperatura.dT + pdv deoarece Cv+R=( :. .127) = 2 m f edT substante (1.132) Se definesc astfel: capacitatea terrnica masica la volum constant (c:<1 respectiv la presiune constanta (cll) ca fiind energia schimbata sub forma de caldura de unitatea de masa din sistemul considerat. deci in relatia (1. 1.) ~l la presiune du .126) (~ = (:~ )pdT = cpdT (1.136) respectiv capacitatea termica masica la volum constantat cp).c:'c dq =-d [ T J] kg·K (1.131) du = ( aT J au dT v =c v dT (1.cpdT +(:).137) inlocuim (1. In final ecuatiile calorice de stare sunt: (c.134) (1.135) se determina I cum primul principiu este du=dq-pdv => dq=du+pdv rezulta relatia dq .r i Agenti termici pentru schimbatoare de caldura pag.128) Produsul mc=C se numeste capacitate termica Capacitatea termica masica pentru diferite experimental si se da in tabele. pentru care s-au stabilit majoritatea legilor din termodinamica.dT +(:1 dv 11 di .133) Din conditia de egalitate a coeficientilor diferentialelor avem: oentru ana c=l Ikcal/kc Kl=4. In cazul entalpiei se pomeste de la principiul I: dq=du+pdv=di-vdp (1. la volum respectiv la presiune constanta pentru a-i modi fica temperatura cu lK.O se numeste gaz ideal sau gaz perfect. (8i) Or T dp + (aiJ or = p dT (1.141) . in aceea~i stare de agregare. Deoarece lichidele si solidele sunt practic incompresibile Cp si c. + R)dT =( 8p pdv + vdp == RdT 8i) dp + ( aT J ai T dT (1.140) p . nici de presiunea sa.4.138) ~i reluand si ecuatia (1.137) ~l cum ecuatia termica de stare a gazului perfect este pv=RT diferentiata da: pdv+vdp=RdT (1.129) La fel considerand principiul I cu entalpia dq=di-vdp dq = (~J aT dT + p [(~J ap T v dp si in cazul unei transformari la p=ct (dp=O) (dq)p = (di) p Gazele reale se apropie in comportarea lor unele de altele Ia presiuni din ce in ce mai scazute.127) dp (1.139) c.132) energia primita sau cedata sub forma de cal dura de 0 masa m de substanta va fi: dQ=mdq=mcdT sau Q 12 = (~) ap dp T + (_Ei_) aT (1.

Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildura

rosso
(1.142)

Agen{i termici pentru schimbatoare de ci'ilduri'i

pag·51

di=(~)

aT

dT=cpdT respeetiv c.+Rs=c,
p

Entalpia unui gaz perfect depinde numai de temperatura. Relatia (1.142) se mai serie: ep-ey=R . (1.143) relatia lui Robert Mayer (in baza ei a stabilit echivalentul ealonc al luerului mecanic), Raportul capacitatilor termice masice la presiune si volum constant s-a notat conventional cu X numit exponent adiabatic.

2
C 12
PI)

r=

C
_p

Cv relatiile (1.143) si (1.144) ne permit calculullui cp si c.: c:=
v

(1.144)

t,

R (1.145) X-I Capacitatea termica masica la presiune constanta se da 'in tabele, dar s~ X-I
~i c =
P

R

X

Fig.l.20

Variatia capacitiu! term ice masice cu temperatura

prefera caldura specifics molara. Din (1.143) avem prin inmultire cu masa molara M, Mcp=CMp si Mcy=CMv calduri specifiee molare. (1.146) MCp-Mcv=MR=RM=8314(JlkmoIK) I£''' RM=8314 [J/kmol K]- este "constanta general a a gaze or perlecte .

Daca capacitatea terrnica masica este functie de temperatura (figura 1.20) pentru a efeetua integrarea se considera capacitatea termica masica medie intre temperaturile considerate
CPt

I2
t
1
I

'

cp

It2
I,

arial ztt, _ aria 1'2t2t[ t2 -t] t2 -t)

(1.150),

R

=

RM
M

(1.147)

constanta

specificarparticulara)

a unui gaz

deci este iniiltimea dreptunghiului eu baza t2-tl si cu aria egala eu eea de sub curba

oarecare(constanta lui Regnault) [J/kg K];M[kg/kmol]- masa molara a unui gaz oarecare. Pentru gaze monoatomice X=1,66 (atom de oxigen 0) Pentru gaze biatornice X=I,4 (aer, O2, N2) Pentru gaze triatomice X=1,33 (vapori de apa,S02' etc.). . ~ Deoarece capacitatea termica masica a gazului perfect nu depmd de temperatura, re1atiile du=c.dT si di=c..d'I' se pot integra:

reala si i, -it =
12

f c dt=c l: (t2
l

p

p

-t])

(1.151)

deci capacitatea termica masica medie este :

fCpdt
(1.152) Dar in
t

tabele

Se dau

caldurile

specifice

medii

intre

0

Cv

(T 2
(T

-

TI )
T
1)

:::::

Cv

(t

2-

tI)
t

(1.148) (1.149)

fCpdt 1 t c] =_0 -::::-fcdt
t

J di
2

Po

t-O

to

p

(1.153)

12

11

c

p

Cp

(t

2

-

1)

deci

f cpdt
t

=

tcp

I: .
12 1 11

Cu ajutoruI acestor valori se poate caleula Cp

astfel:

Agenti termici pentru schimbiuoare de caldurii

pag.52

Agenfi termici pentru schimbatoare de caldurii

pag. 53

1.5. GAZE PERFECTE.

'rRANSFORMARI PERFECTE

SIMPLE ALE GAZELOR

Cp

I~l
t2

-

cp

I~I
t]
tl

1.5.1. Legile gazului perfect (1.154) "Gaz perfect" sau "gaz ideal" este un gaz ipotetic care are aceleasi proprietati ca si gazele reale cand se afla la temperaturi ridicate ~i presiunea lor tinde spre zero. Gazul perfect are moleculele perfect sferiee de volum neglijabil perfect elastiee si fara forte de coeziune intre ele; coeficientuI de dilatare volumica al gazului perfect are valoare constanta

t2 - t ,
~l

pentru
-

caldurile
C Mv

c Mp [I, II

r

specifice == 8314

medii

molare:

cM Itl = Mcp It2
P II

=?l

tI = R

M

[km~K

]

(1.155)

p 27~, 15

[m~]

(1.156)

Toate legile gazului perfect s-au stabilit experimental eu gaze reale, aflate la presiuni mici si temperaturi mari(in stari indepartate au eurba limita), Legea lui Charles: Daca V=ct, atunci presiunile cresc proportional cu temperaturile: PI ~ - =sau PI=PO(1 +l3t) P2 T2 po-presiunea gazului la t=O°C sau 273,15K (1.157)

13- coeficientul

de crestere al presiunii la V=ct In [

N/~ 2 ] N/m grd

Legea Boyle- Mariette: la T=ct, volume1e gazului perfect variaza invers proportional cupresiunile: V2 (1.158) P2 VI Legea Gay Lussac: la presiune constanta(p=ct) volumul unui gaz perfect P]V]=P2V2 sau (1.159)

12 =

VI TI este proportional cu temperatura lui. =- sau Vt=Vo(l+yt) V2 T2 Vo~- olumul gazului la temperatura to=O°C sau 273,15K v

, r[ m grd
~3

]_

coeficientul de dilatare volumica a gazului

Ecuatia termica de stare a gazului perfect (ecuatia Clapeyron) pV'911RT (1.160) sau pentru unitatea de masa pv=RT (1.161) R[J/kg K] R- constanta lui Regnault, are semnificatie de Iucru mecanic exterior modus de 1

Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurii

pag.54

Agenti termici pentru schimbatoare de ciildurii

pag. 55

Ecuatiile (1.160) si (1.161) se apliea si gazelor reale daca presiunile lor nu depasesc 20 bar, iar temperaturile depasesc eu 100 K ternperaturile de fierbere. m 1 P p== V ==-;== RT p- densitatea unui gaz (1.162)

Cum s-a aratat un 1 kmol de gaz ocupa in conditii normale fizice un volum J ~ ~ 3 .' . de 22,414 m, rezulta ca 1m N- un metru cub normal reprezinta a 22,414 parte 22,414 intre cele 3 unitati de masura exista relatia: 1[krnol]=22,414[m3N]=M[kg] pentru toate gaze1e perfecte: 91 =MR=RM=8314[J/kmol K] R=83141M[J/kg K] dintr-un kmol adica 1m 3N

=

1

kmol

(1.168)

deci

Legea lui Avogadro" volume egale de gaze diferite care se afla la aceeasi
presiune si temperatura contin acelasi numar de molecule". Pe H\nga kg se foloseste ca unitate de masa ~i kilomolul(kmol). Cantitatea de substanta{gaz) care contine NA=6,023*1026 molecule se nume~te kilomol(kmol). NA=NL numarul lui Loschmidt. Deoarece masa unei molecule difera de la un corp la altul, un kmol de substanta va avea valori diferite exprimat in kg functie de substanta considerata si are ca valoare (cifra) chiar masa moleculara a substantei: 1 kmol O2 1 kmol Hz = 32 kg O2 = 2 kg H2
~

(1.169) (1.170) (1.171)

RM"", ; Rw constanta generala a gazeJor; R- constanta gazului. 91 Constanta lui Boltzmann:
=: 1 38044 ---(Ll72) NL 6,023.1026 molecule/kmol' molecule- K NL -numarul1ui Loschmidt. Tinand cont de relatia (1.164)m=n *M ecuatia lui Clapeyron se mai serie: pV=mRT=nMRT=nRMT (1.173) sau eu alte notatii pV=vRT unde v=n si RM=R.M

RM k ==

8314J/kmoI· K

[J

]

M O2 =32 kg/kmol
(1.163)

~ M H2 =2 kg/kmol

Daca 0 anumita cantitate de substanta contine n kmoli masa m a ace1ei substante exprirnate in kg este: m=n*M[kg] (1.164) unde n(kmol) ~i M- masa molara a substantei considerate [kg/kmol]. Consecinta legii lui Avogadro este ca in conditii egale de presiune si temperatura volumul molar (VM), adica volumul oeupat de 0 masa de I kmol, este acelasi pentru to ate gazele perfeete(deoareee numarul de molecule dintr-un kmol e acelasi pentru toate gazele). In conditii normale fizicetp-,= 760 torr, tN=O°C) volumul unui kmol este: VM=22,414[m3/kmol] (1.165) Cunoscand masa moleculara a unui gaz(M) si volumul molar in conditii nonnale fizice(V M) se poate afla densitatea acelui gaz In conditii normale: PN = M ~

1.5.2. Amestecuri

de gaze

in tehnica de mu1te ori se lucreaza cu amestecuri de gaze. Chiar si aerul(N2+02) este un amestec, gazele de ardere, combustibili gazosi, etc., fiind necesara cunoasterea legilor ~i a relatiilor valabile pentru amestecurile de gaze. Legea lui Amagat .Volurnul rezultat prin amestecarea mai multor gaze aflate la aceeasi presiune si la aceeasi temperatura lara a reactiona chimic intre ele este egal cu suma volumelor partiale ale gazelor componente".

VM

[~][kmOl]
kmol m'

Vam

= VI

n

+ V2 + ...+ V" = LVi
i~1

(1.174) (1.175)

=!> [~]

m'

(l.166)

unde P.mVi= miRiTam
p, Y, T, sau Pam,Tam, Yam- presiunea, temperatura si volumul amestecului

M [kg] pentru alte conditii de presiune si temperaturatp.T) 22,414 m ' densitatea se gaseste din ecuatia termica de stare a gazului perfect sensa pentru ambele stari.pv=R'T ~ P = RT; p == __E._ ~ PN ==.....E.!:!_;p = PN _E_. TN (1.167) P RT RTN PN T Pe liinga kmol si kg_ca unitati de masura a cantitiitii unei sub stante se mai foloseste si a treia denumita metru cub normal[m3N]. Se nume§te metru cub normal[m3Nl cantitatea de gaz cuprinsa intr-un volum de 1 m3 in conditii normale

deci PN =

rn., Ri- masa gazului "i" si constanta gazului .R." Vi- v?lumul parti~l al componetului "i", adica pe care l-ar ocupa gazul daca s-ar afla smgur la presiunea SI temperatura amestecului. . Legea lui Dalton: .Daca intr-un vas sunt mai mu1te gaze care nu r~actlOneazii chimic intre e1e fiecare gaz ocupa intregul volum ca si cand ar fi smgur ~l exercita 0 presiune partiala Pi ca ~i cand ar ocupa tot volumul la tem~eratura amestecului iar presiunea amestecului este egala cu suma presiunilor partiale ale componentelor din amestec".

Adica Pam = P

= LPi = PI +P2

n

+"'+Pn

(1.176)

.3__ (1.=1 n n 1 si C Pam = LJljCp. V=ct· clV=O· .197) (l.186) (1.m [kg/rrr'] 22.190) poate calcula compozitia mi .. de cea volumica: Vi Vi ..193 ) (1. masa rno 1ara aparenta a amestecu 1 .191) (1..199) 1.187) pentru gaze avem = ~"'cv' ..3..198) deei Uan! = L Ili 1=1 n Uj si iBm= L Iliii i=t Cv.Ei__ = Pam J (1. am n si similar (1.L. +m. mamiam=Iam==It+h+. +Uj=m. 56 Agenfi termici pentru schimbiuoare de cit/dura pag·57 ~vident mam = Lmi i=1 n (1.185 ') LMiYi Constanta amesteeului P1Vam=m1RITam P2Vam=m2R2 Tam PnV arn=mnRllTa se calculeaza astfel: (l.. apacitatea termica a amestecului si (1. +m. +mjCi)(t2-tl)=mamcam(h-tl) rvern Cam=m ICI+m2c2+ . +m.c.3+·· . J ·Y· .2+)l.. Transformari apacitatea termica masica a amestecului. in conditii normale fizice este: PN.194) eci (1.. i=1 (1.u.182) se mai scrie Ili = Pi 'Vi (1.l_ PI = M2 MI Se defineste participarea Ilj =-'mam m.J-LI . n Deoarece densitatile sunt direct proportionale eu masele molare E.192) --=m::':':__-':"" am Vam v.. +J.185) se mai scrie: Ili = M...Agenti termici pentru schimbatoare de caldura pag. -. relatia (1.178) vnalog se defineste )l.182) Pam . bh a unei componente (1.5. (1.. ~ PamVam=PlVI+P2V2+····+PllVn Pam=P1Vl+P2V2+ . +Vn:::: LVi =1 masica fii (1. Ul+m2u2+ ..178) masier. M Ul Densitatea amestecului _ ruj _ Ili .I..187') ell (1. +In=mlil+m2i2+ . Vam V = 1 => -.l87) ==~ v.masa amestecului.179) iar mam..n= sau Illi 1 i=l volumica vi =1 V· = -'. deci Pi=ViPam V Pam am Energia interns si entalpia amestecului: mamuam=Uam=U I+U2+".. +PiVi= LPiVi 1 (1.i.41 )ensitatea(masa specifica) a amestecului: mam=ml+m2+ ...195) i (1... +m.l80) participarea n a unei componente V deci n Vam VI +V2 + .183) (1.1+)l.181) in Pi functie 'Vi :e i=1 deci Ram = LlliRi i=1 [J/kg K] y (1.. n v..transformarea la volurn constant/izocora). ~l deel.Ei__.184) Presiunea partiala a unei componente PiVam=rniRiT am Pam Vi==mjRiTam Pi se poate afla astfel: (1.196) (l.m == M.l88) mde rn.masa componentei tezulta din (1..185) LPiVi Cum Q12=(ml cl+m2c2+ . (1. inceput simple ale gazelor perfecte de la pana Transformarile simple sunt acele transformari deschise care respecta la sfarsit aceeasi lege: .-mam am = -R 8314 am (1.

.23 Reprezentarea izobarei sau -= --= T p tn diagram a p-v (1. Pentru toate transformarile se va ealeula: . 1.201) -lucrul mecanic exterior (1. 59 I) .209) caldura schimbata (dp=O) rezulta . = .207) Fig.VI) = mR(T2 ca dQ=dI-Vdp=>dQ=dI .TI pV=mRT deci v Vl=V2 Fig. P2V2=mRT21ar VI=V2=> ..= . dT=O.caldura schimbata. pentru doua stari: .I) = x6 U U2 - UI mc (T v 2 -TI) Transformarea la presiune constanta (lzobara) - TI ) P pl=p2 Transformarea la volum constant (lzocora) Din ecuatia termica de stare. L12<0 dad dT <0 -lucrul mecanic tehnic Lt12= -Lucrul mecanic tehnic Lt. dQ=dI.jVdp = -VI(P2 -PI) (1.V.transfonnare la temperatura constantaiizoterma).V.transformareadiabatica .transfonnare politropica . Se vor considera caldurile specifice independente de temperatura dar relatiile cu acestea raman valabile si dad se introduc calduri specifice medii adica in lac de cv(T r T I) => cv I t.T1) ( 1.I.21 Reprezentarea -Lucrul mecanic exterior: L12 = f pdv L12 = f pdV = P(V2 . PI TI PIVI=mRT]. .Vdp=>Q12=I2-II. in care doar caldura specifica ramane constanta.Tz • V P2 T2 (1.Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurii pag·58 Agenfi termici pentru schimbiitoare de ca/durii pag. (T 2 tl Q12=U U1=mciT2-TI)sau r mcvl:: (T2 -T (1.reprezentare in diagrame p. .= ct ---.208) = 0 L12>0 dad dT>O.lucrul mecanic exterior si tehnic.205) Entalpia rezulta din primul principiu.Tl ! L12 Q12 2.203) (1.T).206) V mR ct ---------PI VI V -=-=ct 2 TI T2 izocorei in diagram a p-v (1. .I.cea mai generala.200) P 2.de-a lungul careia nu exista schimb de caldura eu mediul inconjuratortdq=O). variatia energiei interne ~i a entalpiei.202) fVdp = 0 sau (1.relatiile intre marimile termice de stare (p. . T=ct.V(p2-pd deci IrII=Q12+V(PrPI)=QI2-Lt12 12 -II mCp(T2 -T)) Dar cum = == X => 12 .T2 P2 Q12 Ltn I.204) (1.

Vdp=pdV adica Q 12=.Agenti termici pentru schimbiitoare de caldurii pag·60 Agenfi termici pentru schimbiitoare de ciildurii pag·61 Entalpia hwII=QI2=U2wUI+p(V2-VI) deei energia schimbata sub forma de caldura serveste la produeerea meeanic de dislocare. Din matematica se stie .V se reprezinta ea 0 hiperbola echilatera raportata la p si V ea asimptote . adica in punetul 1 subtangenta este V1 =1:. Ecuatie care in diagrama p. Derivand ecuatia (1.213) _X_R X X-I Transformarea izobara se intalneste in tehnica la schimbarea de caldura in care incalzirea si racirea gazelor se face la presiune constanta.1 = 1'~ (1. De fapt transformarea izocora consuma lueru meeanic tehnic iar eea izobara LtI2=O pentru acelasi eonsum de caldura QI2 ca si la izoterma. prin racire..214) se obtine: p'V+p=O de unde x Ecuatia termica de stare pV=rnRT=et deci pV=et=pIVI=P2V2=PV (1. P(V2 . = .212) X-I (1.VI) = mR(T2 -T1) R R Transformarea la temperatura constantauzoterma) T=ct.214). 1. Reprezentarea izotermei in diagram a p-v tg .216) 2 Din primul principiu: dQ=dI-Vdp=dU+pdV eu dl=mc.. Fig. Transfonnarea izoterma e dificil de realizat practic.215) Adica valoare absoluta a subtangentei unui punet de pe curba izoterma este egala cu abscisa punctului respectiv.24 Reprezentarea geometricii a derivate. 1. catre mediul ~xtem(QI2<O).E.d'l=O dl. transformarea izoterma este cea mai avantajoasa.~ .d'I=O v rezulta dQ=. Ponderea aeestor energii este: U2-VI (1.V dp Caldura transmisa unui gaz la 0 f = pdV => Q 12 = Lt 12 = L 12 f (1.l=mc.r l ~1 Subtangenta unui punet al eurbei este data de raportul dintre functie . =[~Y J .23.217) destindere izoterma se transforma integral In lucrul mecanic exterior egal eu eel tehnic. Sub aspectul transformarii caldurii in lueru mecanic. In cazul comprimarii gazului transformarea poate fi izoterma numai atunei cand intreaga energie introdusa in gaz sub forma de lueru mecanic de comprimare(LI2<O) se evacueaza sub forma de caldura. =-V p' (1. Fig.211) de lucru y QI2 ~l = U2-UI 12-11 mCp(T2-TI) X (1. nurnai prin vaporizare sau eondensarea unui fluid se obtine practie 0 transformare izoterma.

219) si (1.227) L12= mR V x-I (r. (1.225) In diagrama p. -lucrul mecanic exterior: P2 dQ=dU+dL=O.:!L => ~ = X-I T PIX 2 (El_JX P2 x-I (1. X-I X-I Fig.d'I> -pdv sau Vdp+ypdv=O mCpdT mCydT L" =X <'~.217) V) P2 Transformarea fara schimb de caldura cu mediul (adiabatic a (dQ=O) Din primul principiu dQ=dU+pdV=dI-Vdp=O (1.caldura QI2=L12=LtI2=PIVlln -=PIVI1n (1.f Vdp = - f dI = II . mR x-) Deci a doua ecuatie este: TY = ct = TIVIx-I = T2V2 x-I (1.219) -dI=.222) PyXI =p 2 VA =p yX =ct I 2 Ecuatia (1. L12=- 2 fdU = VI .. (1.Tz} mRTI -mRT2 = PlY) -P2Y2 (1.::.220) avem succesiv: mc.V este 0 curba de tip hiperbola cu 0 inclinare mai mare decat curba izoterma fata de abscisa deoarece subtangenta adiabatei rezulta din relatia (1.218) deci -dU=pdV=dL (1. = ct (1. = :'~.. .221) p'Yx + xpyx-I = 0 => p/p'= -V/X (l.U2 = me.221) este ecuatia adiabatei Poisson si justifica X ca exponent adiabatic. Din ecuatia de stare pV=mRT p V? = ct = pV· vx-) = ct = mRT V x-I = ct => TVX-I = _!!__ = ct'.220) Lucrul mecanic extern produs 1a 0 destindere adiabatica se obtine numai pe seama scaderii energiei interne a gazului iar lucrul mecanic tehnic prin scaderea entalpiei gazu1ui. (7.1. i ll-(~:f] 1-~: (..Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildura pag·62 Agenli termici pentru schimbatoare de caldurd pag·63 mRT pV=mRT=> P =-V LI2 = fPdV=fmRTdY Y =mRTln V2 =PIVIln VI V2 VI (1.12 .228) =-- Vdp -pdv -lucrul mecanic tehnic: dQ=dI-Vdp =>LtI2= .216') -+Xp dp dY V = 0 => Inp+xlnV .223) sau pVX-I = ct = --pX-l = ct = (PV)X (mRT)X px-1 => -.Vdp=dLt (1. -T2)::.226) deci este de X ori mai mica decat subtangenta izotermei.= ct px-I TX (1.221) ~ Pyx = ct ~ V2 PI .25 Comparatie intre izotermii $i adiabatii ill diagram a p-v Din (1.224) adica: ~ P P2X X-I = --.

cu ajutorul acestei relatii se pot reproduce suficient de exact curbe sau portiuni ale lor pentru transformarile intalnite in tehnica. .232) .Agenti termici pentru schimbiitoare de caldurii pag.233) In aceste relatii. I . a acestuia depinde de natura transformarii rei1eetata prin caldura specifica a gazului. . . -pentru transformarea izocora dq=c.d'Tvdi Similar pentru 0 transformare oarecare denumita politropica se poate serie dq=c.d'T (l. I I impat1.26 Reteaua de politrope in diagram a p-v n=Ocop V°=p=ct c =cv-II n-x n -1 (1.230) dq=du+pdv=c.. . 64 Agenti termici pentru schimbiitoare de caldura pag.:[ .d'T de unde p ___:. T = ct (1. Din expresia (1..221) se poate sene si Ia transformarea politropa: TY n-l n=oo:::>p n=ct:::. n' se numeste exponent politropic si poate Iua oriee valoare cuprinsa intre -00 si +co.. .ind la pv obtinem: +vdp+npdvco - dp p +n- dv v n>x n=y V =:>lnp+nlnv=ct:::>pvn=ct sau pv'r=ct (1.d'I' -vdp=c.d'T +pdv=cd'I' (1.333) ~i (1. Din ecuatiile principiului I avem: ( 1.232) cum eplcv=Xrezulta: Fig.234) n=l=>pVI=et=pV n=x=>p VX=ct n=neop V"=ct I -izobara -izoterma -adiabata -politropica -caldura schimbata de-a lungul unei transfomari politopiee are expresia: Q12=mcn(TrTI) (1. 65 (1.235) Tinand seama de similitudinea relatiilor (1.237) Transformarea politropica Energia schimbata sub forma de caldura in mediul exterior de catre un gaz.d'Ir=du -pentru transformarea izobara dq=c. I .229) cn~ealdura specifics politropica..231) dq=di -Vdp=c. . n=l . " . la 0 anumita variatie de temperatura. n=O ~ O<n<l n=l Cn-C vdp cn-cy pdv =n ~l . .Iucrul mecanic exterior: 1 PV-I =ct -P =et Y .238) p n n=±oo::::::>V=et n =. . 1.> p Y = poy = Y = ct izocora ( 1. se noteaza _ cn-cp cn-cy =n == 0 (1.236) n=-oo:::.0- ._-~ = --- Transformarile simple ammtite trans forman i po litropi ce: pVn=et: anterior sunt cazuri particulare ale n=±OO I p .> n Y == ct ' V p 1 p"'Y = pOy I co == ct = Y izocora == ct ~l --.

. Fluidul care parcurge procesul cielie se numeste mediu sau agent de lucru. eu suma luerurilor meeanice exterioare si eu suma lucrurilor meeaniee tehnice: t.27 Transformiirl procese (ciclice) in diagram a p-v . a). Pentru realizarea unui proces cielic e necesara 0 masina termica.caraeteristic motoarelor termieeb). 2 C onst 'derand procesul.244) astfel dispare diferenta dintre lucrul meeanic exterior ~i lucrul mecanie tehnie la eicluri si apare lucrul meeanie al ciclului(LJ_. a Ciclu direct (motor) 1 2 V.239) PI VI .4.~ .I. Daca eic1ul este pareurs in sensu I acelor de eeasornic lucrul meeanic al eiclului este pozitiv Lc>O (LI2> L21 SI Q> Qa deci se produce lueru mecanic ~i se numeste cic1u motor.Transformari (procese) cicllce pe contur inchis a unei marimi (functii) de stare este nula. = LQi = LL i~1 j~J n n j = LLti i~1 11 (1..28 aceasta produce Iucrul mecanic L.¥h(l. independent de faptul ca procesul SIS em ". Daca cicIul este parcurs in sens trigonometric suma luerurilor mecaniee ~i caldurilor este negativa Lc<O(LI2< L21 si Q< Qo se eonsuma lucru mecanic din exterior si cic1ul se numeste generator(eompresor).P2 V2 n -1 p1R(~ . rezulta: fdQ =fdL = fdLt = Lc Un proces termodinamic prin care se r~aduce un sistem 'in stare~ i~itiala fa ~ ca sistemul sa treaca de doua ori prin aceeasi stare se numeste proces ciclic. si apoi mediul de lueru revine la starea initials.240) Integrala + mgdhco 1dQ=y+1dLt + m~ o 0 + m. reale(diagrama .T2) -1)_(.242) 0 (1.l.Agenfi termici pentru schimbiuoare de caldura QI2 pag.reversibil aria de sub curba de destindere 1 a . In eazul unei masini termice motoare fig. v Fig. I I I I). I' ~"I d tale in urma parcurgerii unui proces CIC IC manrrn e e ~ are . este reversibil sau ireversibiL .t ulUI'(p V T u i) revin la aceeeasi valoare. avem pentru sisteme lnehise $i deschise: ::::::>c n R n-x =--. Pentru un proees eielie format din "n" transformari simple de stare luerul mecanic al eiclului L este egal eu suma algebrica a caldurilor schimbate.-1') In timpuI destinderii la2 gazulprimeste caldura Q12=Q iar in timpul cornprimarii se evacueaza caldura Q21=Qo.L.O parte din aceasta caldura se transforma in lucru mecanic. ara . I I I I) Q 1 1 b Qo V. iar restul de energie se transmite sub forma de caldura la asa numitele surse reei (apa sau aerul ambiant).243) := in p/PI In V/Vz 1.' 2 reprezinta lucrul mecanic produs L12. aeeasta e un sistem termodinamic in care un fluid pareurge un proces ciclic producand sau consumand lucru mecanic prin transformare din sau In energie termicatcaldura). Procese1e ciclice permit reproducerea periodica a until sistem.n. Integrand ecuatiile primului principiu pe intreg cic1ul.66 = Agenti termici pentru schimbiitoare de cdldurii pag. iar ana de sub curba de compnmare reprezinta lucrul mecanic exterior consumat ciclu inversat (generator) L21<0( dV<O). (dV>O)1 . 67 L= 12 mcn(T2 -TI) _.-- dQ . .IDCn(T2 -TJ(n-l) ~~-k) ~(X =0 X-n X-I (1. ~ =dU + dl.5.241) X-I n-l Daca se cunosc doua stan ale unei transformari se poate calcula exponentul politropic mediu: indicata la motoare) PIVI n l2 11 ==jJ2 V 2 11 dQ = dI + dLt + md (1. z» 1dQ=¢ o ~2 + fdL (1. agentul de lucru primind cal dura de la 0 sursa de energie eu temperatura ridicata numita sursa caidA Q (caldura produsa prin arderea unui eombustibil). .

Scopul acestor masini este transportul energiei termice de Ia un nivel de temperatura scazut. Q<O.251) Aprecierea energetics a rnasinilor termice generatoare se face cu ajutorul eficientei.Agent! termiei pentru schimbatoare de cdldurii pag·68 Agenti termici pentru schimbiitoare de cdldura pag.249) Fig.(fig.247) raportul dintre lucrul mecanic produs de masina si energia termica consumata se numeste randament termie: YI 'It =.1. 69 kL Q>O sursa calda / / f/ / / j Lc>O Ma~inile termice generatoare (masina frigorifica /pompa de caldura) functioneaza pe baza eiclurilo~ generatoare.29a) Pompa de caldura preia caldura din mediul ambiant Qo (gratuita) si consumand lucruI mecanic Le.l. puterea masinii este: • To<Ta spatiul de racit p=m. T=Ta i. In acest caz mediul de lueru (fig.s_ Q = l_IQol Q L =-m=q-1'll1 sau daca se raporteaza la masa agentului de lucru m. la un nivel de temperatura superior. introduce 0 caldura mai mare intr-o incapere la 0 temperatura T>Ta.(fig.250). =~=!=1-~ q Q q .Qo (1.244): L c :::: Q+Qo [J] sau cum Qo<Osi IQol<Q. Masina frigorifica extrage caldura Qo la 0 temperatura T o<Ta(Tatemperatura mediului ambiant) si cedeaza caldura Q mediului ambiant.lc=Q-IQol iar randamentul termic se scrie: YI ·tt [W] (1. (1. = Q -IQol [J] (1. Qo>O In cazul in care masina termica reprezinta un sistem desehis si se noteaza cu m debitul de agent de lueru. care este raportul dintre caldura utila din fiecare caz si Iucrul mecanic cheltuit pentru vehicularea acestei calduri.29b) Pentru ambele tipuri de masini se serie bilantul termic Le=Q+Qo Lc<O. cedeaza caldura sursei ealde. Q>O deci ILl = IQI. prin consum de Iucru mecanic pentru a raci spatiul (masina frigorifica) sau pentru a incalzi un spatiu cald (pornpa de caldura). Ie [J/kg] (1.246) L<O (1.245) mediul ambiant sursa reee Fig.1.l.248).19a Schema realizdrii ciclului termlc generator-masinii frigorificd (1.28 Schema realiziirii clclului termic motor Conform relatiei (1.29a) primeste dildura de la sursa rece si consumand energie sub forma de lucru mecanie. consumand lueru mecanic Lc. 1.

29b Schema realizdrii ciclului termic generator-pampa de cdldura 4 4 In eazul masinii frigorifiee caldura utila este eea extrasa din spatiul reee Qo (1.255) 3 3 r--r. nu se poate realiza praetie dar serveste ca eiclu de referinta.Gazul este comnrimat izoterm de la 1 la 2 comoresorulf'I'v=Tv=Ts) de la n.254) Pentru tranformarea adiabatica dq=di-vdp=O (1.fara pierderi ~l functioneaza cu gaz ideal. Ciclul Carnot Sadi Carnot a deseris eel mai simplu cic1u care are eel mai mare randament dintre toate posibile intre aceleasi temperaturi externe si acelasi lucru mecanic. 1.253) 1.252) In cazul pompei de caldura. la n.30a Schema de realizare a ciclului Carnot IQ IQI ILlI IQI.Agenti termici pentru schimbdtoare de caldurii pag. Lucrul mecanie al eiclului este dat de suprafata 1234 si este egal cu suma lucrurilor mecanice tehnice: L=Lt12+Lt23+Lt34+Lt41 (1. Mediul ambiant Fig.si anoi Fig.30bDiagrama p-v a ciclului Carnot .5. ciclurilor reale. 70 Agenti termici pentru schimbatoare de calduri.5. caldura utila este cea transmisa spatiului eald Q deei eficienta este: €p := Fig. 1.l. Este format din 4 transformari simple si s-ar putea realiza tehnic eu 0 instalatia fermata din doua compresoare si doua turbine eu gaz. pag·71 Spatiul de incalzit T>Ta L<O destinde izoterm in turbina (T 2) de la P3 la P4 si apoi adiabatic de la P4 la plin turbina T 1)' .Q = Q p o = Ef +1 (1. Acest ciclu se aplica unei masini termice ideale.

262) Energia consurnata sub forma de caldura pentru a produce acest lucru mecanic este: Q=Q34=L34=mRTln (PiP4) (1._.269) mCp(T -To) iar masina frigorifica : E.264) Schimbul de caldura Qo este: Q12=Qo=mRToln (PI/P2)=-mRToln (P2/PI) IQol=mRToIn(P2/pl) ~l (1. cum PiP4=P2/PI avem Q -1-1 = -.fVdp = . (1.264) dovedeste ca in natura nu pot exista temperaturi absolute negative.. daca ar exista To<O K s-ar obtine randament supraunitar ceea ce contrazice primul principiu fiindca ar rezulta Lc>Q. Eficienta unei _____ ~ ~~_ .Agenti termici pentru schimbiitoare de caldura 3 3 pag·72 Agenti termici pentru schimbdtoare de ealdura pag·73 Lt23= . dL=dLt Lt12=mRTdn PI/P2= mRToln P/P2 (1.::! .sau . . To Randamentul n..=P2 PI P4 PI deci pe ciclu Lc=LtI2+Lt34=rnR(T-To)ln (PiP4)' (1... (1. al cicIului Carnot este independent de mediul de lucru ~i depinde doar de temperaturile celor doua surse de energie..1. .260) (1.To) (1.. adica perpetuum mobile de speta I.f. cheltuind lucrul mecanic L... - T4) = -mcp = Daca de exemplu to=O°C(273.270) Lt34=mRT31nP3/P4=mRTln P3/P4 ~:=(:: f =.258) ~1 = T-T o =3 9 ' (1..263) ~i rezulta randamentul termic al cicIului Carnot notat T]c: w P3 P4 P3 P2 n.257) E.T) (1. este ciclul de comparatie pentru masinile frigorifice si pompele de cal dura. 15K) si t=70°C(343K) (To .l __ :::..268) Lt41 =- fVdp 4 =- fdI 4 = -rnc.261 ) rezu 1tIt .. p =Q=5 L To (1..256) E.266) (1...fdI 2 I I = -mcp(T3 - T2) = -mcp (T .259) (1....l~. cand se introduce caldura Qo ~i se evacueaza Q. p =--- T T-T o (1. Ecuatia (1.267) . (T. Cic1ul Carnot se poate parcurge si in sens invers 14321.=. Pentru izoterme dq=du+pdV=di-Vdp=:>pdV=-Vdp.T o.265) (1.f Deci lucrul mecanic produs de turbina adiabatica T I(4-1) este consumat de compresorul adiabatic C2(2-3).. = ci = T ~ To = 1- ..

Ca sa readueem eele doua corpun ~a starea initials trbuie sa eheltuim energie din exterior sub forma de lueru mecamc din exterior. PRINCIPIUL AL DOILEA AL TERMODINAMICII 1. a b . deci un sistem izolat supus unui proees reversibil poate reveni la starea initiala. adica intr-un singur sens. Procese reversibile ~i ireversibile Procesele tennodinamice se pot imparti in procese reversibile ~i ireversibile. _ Difuziunea gazelor e proees ireversibil.271) ~ideci L12irev< Rezulta f pdV mecanic (1.. ceea ee inseamna ca se desfasoara de la sine doar intr-un sens.Lucrul proces ireversibil este mai marervaloare IL12irevi=lfPdVI+ILfI2i> Cum in diagrama p. Inversand sensul de curgere (b) al gazului la trecerea in sens invers prin aceiasi sectiune strangulata.Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurii pag. --- ____. Fig.I.V: f pdV = A =aria initiala. f pdV -iLfl2j (1.. de aceea s-a luat in valoare absoluta). 75 1. exterioara. se amesteca de la sine.Procesele reversibile se pot desfasura rara 0 interventie exterioara in ambele sensuri..272) produs(dV>O) intr-un proces ireversibil mecanic consumat(dV<O) intr-un absolutajdecat eel reversibil: fpdV (1. Astfel: _ Schimbul de caldura dintre doua corpuri de temperaturi diferite este un proees ireversibil deoarece caldura trece de la sine numai de la corpul mai cal~ la corpul mai rece. de aceea drept criteriu de comparatie pentru gradul de perfectiune al proceselor . Daca sistemul izolat nu poate reveni ]a stare a initiala.efect disipativ de energie. . apare in cazuI miscarii relative intre corpuri si este un proces ireversibil care insoteste toate procese1e din ma~inile termice.1.Freearea este un . presiunea gazului nu creste la valoarea sisternului proeeselor L12ireveste mai mie decat eel reversibil. ceea ce este in contradictie eu definitia proceselor reversibile. atunci procesele din sistem sunt ireversibile. _ _____. ci din contra. seade si mai mult p. fiindca este un lucru mecanie consumat $i nu produs de sistem..274) se separa decat prin interventie Transformarile reversibile nu sunt afectate de pierderi. dar nu inseamna ca Aria de sub curba de transformare intr-un proces ireversibil dintre lucrul mecanic exterior si lucrul mecanic de freeare. l Lt2irev= gaz .Strangularea ._.74 Agenli termici pentru schimbatoare de caldura pag. f pdV = Aria servesc rpl'l)'" » LIZ +ILfI21 (1. in contradictie cu definitia reversibile.3} Schema stranguliirii unul gaz Destinderea unui gaz fara producere de lucru mecanic denumita strangulare este un proces ireversibil.6..J.-.6. Apoi notand cu f pdV lucrul mecanie al proeesului reversibiltfara frecare) si cu Wgaz L12irevucrul mecanic produs sau consumat intr-un proces ireversibil.32 Deplasarea pistonulul cu frecare Astfel notand cu Lf12 valoarea absoluta a lucrului mecanic consumat pentru invingerea frecarilonlucrul mecanic de frecare este intotdeauna negativ indiferent de sensul de miscare al pistonului. decat in urma unor interventii exterioare..273) de sub curba de transformare. adica prin eonsum de energie din exteriorul gazul poate fi readus la starea initiala. <P2<Pl Numai prin eomprimare._. Daca un gaz eurge print-o sectiune ingustata pe 0 conducts presiunea lui scade (a) (P2<Pl). este suma ca lucrul Fig.

respectiv caldura sa. Principiul II nu se poate demonstra. Principiul al doilea scoate in evidenta calitatea energiei.. arata ca aceste forme de energie sunt mai putin valoroase decat alte forme de energie ea:luerul mecanic. energia electrica. lara ea sa fie in legatura eu doua izvoare de caldura eu temperaturi diferite'tsi tot e1 a spus "Caldura nu treee de la sine decat de 1a un corp mai eald la altul mai rece.6. entropia sistemului compus e suma entropiilor subsistemelor: S=SA+SB+'" (1. Transformarile de la sine se produc pentru toate formele de energie. In naturale (proceselor naturale). interna cu potential scazut. care arata echivalenta cantitativa a diferitelor forme de energie.3. energia hidraulica._1 Ss-este entropia sistemului la O[K].Este 0 marime de stare extensiva si se defineste ca energia schimbata sub forma de caldura.Prin extrapolarea unor rezultate experimentale s-a ajuns la concluzia ca entropia tuturor substantelor omogene tinde spre zero in apropiere de zero absolut. numai de la nivele mai ridicate de energie spre nivele mai coborate. in eele mai multe cazuri ale rnediului ambiant in final. cursu] tuturor transformari]or in lucru mecanic se reduce. mecanica sunt forme superioare de energie putand fi transformate una intr-alta in mod nelimitat daca proees~l~ SU?t reversibile.tfel: . raportata la temperatura la care se face acest schimb: ds=_dQ_re_v dU + pdV = _dI_-_V_d-=--p =:.As. principiul al doilea arata ca intre diferitele forme de energie exista 0 diferenta calitativa. energia mecanica.. intotdeauna.perpetuum mobIle de speta a doua" adica a unei masini termice care ar produee in mod continuu lucru mecanic transformand integral energia termica a unei singure surse de caldudi( de exemplu:apa oceanelor.• 2) Fonnularea aceasta a fost completata in 1850 de Clausius "Nu exista motor tennie care sa produca eiclie 1ucru mecanie. Energia elecrica. Experienta acumulata in cercetarea fenomenelor termice sau naturale in general a dus la concluzia ca toate procesele term ice reale sunt ireversibile. Prn~f'<:f' If' natura lt~ sunr transformari energetice sunt evacuate sub forma de unde se inrnagazineaza sub forma de energie inutilizabilii in vreo masina termica motoare.Agenti termici pentru schimbiitoare de caldurii pag·76 Agenri termici pentru schimbiitoare de eli/dura pag.Diagrama Entropia entropica caldura catre mediul ambiant. . spre deosebire de primul principiu. permite calculul '" 1 . intr-un proces reversibil... dar este sustinut de consecintele ee deeurg din el.279) ireversihile. iar in cazul proceselor reversibile pot fi transformate nelimitat III energie interna. Etimologic entropia are semnificatia de "evolutie interna't. hidraulica.278) T S 0 Integrand (1.275) gasim entropia unui sistem Ia 0 temperatura T: ST= i ifdU+pdV T + (1. Principiul a1 doilea exclude posibilitatea axistentei unui . ca intr-un proces termodinamic energia se po ate transfoma dintr-o forma 'in alta echivalenta. ele au un sens preferat de desfasurare care duce sistemul de la stare a de dezechihbru spre starea de echilibru. ca nrrnare nrnnl1C' n c1f'OT~c1~rf'a _." -3) Boltzmann I-a formulat astfel: "Natura cauta sa treaea dintr-o stare mai pulin probabila 'in alta mai probabila..2. {1.Aceasta constatare cunoscuta sub denumirea de teorema lui Nemst sau principiul al treilea al termodinamicii. nu se pot transforma integral 'in lucru mecanie. el a fast dedus expenmental generalizand anumite fapte(procese)observate.277) ds du + pdv T = di ~ vdp (1. aerul atmosferie. Problema eonditiilor si sensului transformarilor energetiee este rezolvata de prineipiul a) doilea al termodinamieii. . .Marimea fizica folosita ca masura a sensului preferat al transformarilor tennice.276) (aceeasi ca si caldura specifics care se refera la diferenta de temperatura de lK). Entropia.275 ') are dimensiune de energie specifica/raportata Entropia masica:s=- S ill [J/kgK] (1. dar nu precizeaza nimic eu privire la conditiile si sensul transformarii energiei. . etc.B.~ •• I) In 1824 Sadi Carnot "Nu eXlstii motor termlc. care arata di energia totala a unui sistem izolat ramane constanta. ." . Este 0 marirne aditiva adica daca avem mai multe subsisteme A. deci ~i 0 masura a ireversibilitatii unui proces termodinamic si a stabilitatii lui se numeste entropie(introdusa de Clausius in 1865). 77 1. adica So=O.) Faptul ca energia intema a unui sistem. care fimd lTI Iegatura cu un singur izvor de ealdura sa produea Iueru meeanie" . [JIK] T T T la temperatura absoluta K). Energia interna (caldura) este 0 fonna inferioara de energie deoarece nu poate fi transformata de cat partialtchiar si pe cale reversibilajin energie mecanica. care sunt integral transformarile in orice alta forma de energie.Enuntarea principiului al doilea al termodinamicii Principiul I este un principuiu cantitativ. .6. energia transformabila 1.

290) (1.lnll Daca consideram PI gaze ideale ~1 = dq T + dlf T (1. ql2 = rTds (1.278) se pot serie si sub forma: du p di v ds=-+-dv =---dp dildura Specifica este cv=c(T) unica si relatia(1. Cu aceasta integral a din relatia(1.295) Pentru procese ireversibile.281) In cazul corpurilor incompresibile in lac de se foloseste densitatea p = _!_.ln-2 2 T I 1 PI V (1.d'Tidi=c. ci numai variatia ei de-a lungul unei transformari prin care sistemul trece din stare a 1 in starea 2. ceea ce inseamna ca entropia este a (1.292) =j r c(T)T dT ~i daca c este constanta ( 1.Ir.286) devine: rc p ()dT -R T -T j P2 In- r T ds= dq T rezultand din aceasta si caldura schimbata eu mediul dq (1. T -+R.~-& T-v'T-p pentru un gaz ideal.282) considerand cp.291) V T (1.dfjpv=R'I' integrand ecuatia/ 1. 78 Agenti termici pentru schimbatoare de ci'ildurii pag·79 In studiul proceselor tennice nu intereseaza valoarea absoluta a entropiei.297) deci capacitatile tennice masice sunt .Agenti termici pentru schimbatoare de cdldura pag. r2c dT p = [2C dT _ P T 1 ric p dT =sO(T )-5°(T) T 2 I (1.287) sO(T)= Cp(T)T [JlkgK] unde sO(T) este entropia specifics la temperatura T si presiunea de 1 atm si cum depinde doar de temperatura ea poate fi tabelata in functie de T ca ~i u sau i ~i se gaseste In tabele pentru aer considerat gaz ideal si alte gaze uzuale. X-I dT V2 VI si prin integrare S2 SI o T (1.ey=f(T) si cp-cv=R.280) 82 -SI = c)n-+R)n-2 Tl VI T2 Expresia (1.294) = Tds .283) (l.296) ~i deci SrsI=so(T2)-s°(T1)-R.278) este marime de stare diferentiala total a.282) = du + lYdv = c(T)ciT T /T' T T T T E_-&. in care sunt redate entropiile in functie de marimile termice sau calorice de stare(diagrame T -s sau i-s).. Cy=_'X-I SrS1= X si cp=--R.du=c.285) (1.lnT Pentru caleulul variatiei entropiei gazelor reale se folosesc tabele si diagrame. R. f dS - S2 - S[ 0 - f du + pdv _ j di . ~ c1{~: J f () j c.289) dq+ldlfl =du+pdv si deci entropia ds (1. Entropia sistemelor adiabatice ~i a celor izolate a)Pentru proeese reversibile entropia s-a vazut ca este: SrSI= PI in relatiat 1.vdp T - T . cand apare lucrul mecanic de frecare primul prineipiu are forma: . iar V fds = 0 Relatiile(1.282) devine: ds (1. P s -sI = C P In-2 -R.293) (1.288) (1. - s.286) daca se considera ca entropia la O[K] si p= 1atm este zero atunci integrand ecuatia: dT (1.284) (1.286) S.

scaderea entropiei unui sistem izolat este imposibila iar cresterea entropiei unui sistem izolat sau adiabatic este 0 masura a gradului de ireversibilitate a proceselor care se desfasoara in sistem.l. La toate procesele ireversibile entropia unui sistem adiabatic creste iar la procesele reversibile ramane constanta.298) '. adica: dsitev>O (1. daca procesele care au loc sunt ireversibile variatia entropiei este diferita de zero cum rezulta din(1. Ca 0 consecinta a acestei legi rezulta ca starea de echilibru sore care tinde orice sistem izolat se caracterizeaza orin entronie dS~dS" ~dSA+dS.'}o (1. deorece TA (TB .g unde: • dq este variatia entropiei in cazul procesului reversibil datorita schimbului '" :. Rezulta in final ca pentru procesele naturale(ireversibile)entropia sistemelor adiabatice creste.' - . ~d{. Daca intr-un sistem izolat entropia creste inseamna ca au avut loc procese ireversibile in urrna carora sistemul a ajuns intr-o stare mai stabila Pentru procese ideale reversibile entropia unui sistem izolat ramane constanta .303) .. 4. "" c. care impreuna cu entropie transportata este primita de sistemul A . ea ramanand constanta doar In cazul proceselor adiabatice reversibile.300) in acest caz transformarea adiabatica este neizentropa.299) Aceasta variatie de entropie produsa datorita ireversibilitatii proceselor terrnodinamice este intotdeauna pozitiva.SI td ~ TA (TB rezulta ca dS A >ldSB adica cresterea entropiei sistemului care primeste caldura este mai mare decat sciiderea entropiei sistemul care cedeaza caldura .302) Aceasta _cre~tere de entropie poate fi interpretata astfel : odata cu cal dura dQ transmisa de la A la B se transporta ~i entropie astfel incat entropia sistemului B seade cu dQ / T8 . dSA = dQ =/dQ/+dS. Entropia sistemului B care cedeaza caldura / TB iar entropia sistemului A care primeste cal dura dQ la temperatura TA creste cu dS A = dQ / TA. Cum dQ la temperatura TB se micsoreaza cu dS 8 = -dQ (S2 . in momentul trecerii caldurii de la temperatura To la temperatura TA se produce entropia dSir .. (1.301) Aceasta se mai numeste legea entropiei:entropia unui sistem adiabatic nu poate sa scad a .1n u general pentru procesele ireversibile se poate sene: dq ds = - T + dsirev ( 1. Id~fl (in cazul de fata datorita frecarilor) fata de cazul proceselor reversibile. toate concluziile cu privire la entropia sistemelor adiabatice sunt valabile si in cazul sistemelor izolate. I]) . Acelasi sistem adiabatic. b)Sisteme termodinamice adiabatice(dq=O)~i atunci in ecuatia pentru procesul reversibil ds=O adica entropia ramane constanta si de aceea transformarea adiabatica se mai numeste Si izentropa.Agenti termici pentru schimbiitoare de cdldura pazso Agenti termici pentru schimbatoare de eiildurli rass: de unde rezulta ca in procesele ireversibile variatia entropiei este mai mare cu b 1) Tot un sistem adiabatic este ~i eel de transmitere a caldurii (fig.. adica entropia sistemelor adiabatice nu poata sa scada niciodata: TA . Deoarece sistemele izolate inc1ud pe cele adiabatice ca si cazuri particulare .33) . Datorita ireversibilitati procesului de transfer de cal dura apare 0 crestere de entropie in sistemul adiabatic I 0 (1. 1.0 dQ A dQ I:: B T e de caldura cu mediul exterior dupa regula: variatie pozitiva a entropiei dad sistemul primeste caldura dq>O variatie negativa a entropiei daca sistemul cedeaza caldura dq<O •• dsirev este variatia entropiei datorita ireversibilitatii procesului...s '" B c.s I]) I]) ~ ~ Ts Fig.) :.33 Transmiterea ciildurii $i variatia entropiei TAsiTB Cele 2 sisteme A si B formeaza un sistem adiabatic ale carer temperaturi se mentin constante chiar in conditiile unui schimb de cal dura dQ prin peretele diaterman .298) dq=O dar: ds=dss. T T tr (l.

ci se consuma pentru invingerea rezistentelor gazodinamice (producere de turbione . d (1..dar se stie ea : dS adica : dA In c. 1 eledlaria d. dQ = TdS (1. ~e zice ea in cazul (a) sistemul prirneste caldura din medi .Agenti termici pentru schimbdtoare de ciildurii pag.304) Pentru viteze obisnuite in conducte (w < 50 mls) variatia energiei cinetice e neglijabila si atunci il = (1. 1' 2' dS 2' I' = = S(s) ideal .309) QI2 >0 pe cand in cazul b) dS<O .306) Aria 122'1 '= JTds I = 2 JdQ = Q12 I C' (l.:l~~: ~12<~ ..309) chiar caldura schimbata de catre sist~m de-a Diagrama entropica Ia campul diagramei p .311) reala eu suma dintre .305) o transformare la i = ct . lucrul mecanic exterior este proportional cu aria de sub curba de trasformare si axa absciselor . ediul exterior Q12> 0 In cazul transfonnarii ireversibile relatia (1. se numeste trans form are izentalpica strangularea este deci o trasformare de ental pie constanta . deci 'in general: Adica suprafaja de sub curba de r~~. ITdS = Ql2 + Lf12 sau .~i~~~c~~:i~~::. energia schimbata sub forma de caldura pe parcursul unei transformari reversibile se poate reprezenta intr-o diagrama care are entropia S(s) in abscisa si temperatura T In ordonata . Considerand curgerea adiabatic a ecuatia principiului I pentru sisteme deschise este : (1. ::: 0 (1. pentru gazele reale aceasta concluzie nu e valabila . C pdT = 0 =:::.(1. Ia cazul laminarii unUl gaz ros. 2 ~.e sub_ curba de trasfonnare este proportionala e a ura schimban ~1 lucrul mecanic de freeare ..34 Reprezentarea schimhului de clildura~ d' in T tagrama -s 2 = (S. .310) = = Tds = dQ dQ deci T '.V . d .307) .31) in eare exista 0 sectiune strangulata. 82 Agenti termicipentru schtmbatoare de caldura Variatia de entropie a sistemului A se datoreste pe de 0 parte schimbului de caldura produs iar pe de alta parte ireversibilitatii procesului .308) I . c).290) in care (T 1 = T2) deci : S2 -Sl Fig. La trecerea gazului prin aceasta sectiune apare 0 diferenta de presiune care insa nu poate fi folosita pentru producere de lueru mecanic .297) se poate s . 1. 1. Se considera eurgerea unui gaz printr-o conducata (fig.temperatura lui ramane constanta .c:' si deci : (1. Variatia entropiei unui gaz ideal in procesul de strangulate rezulta din ecuatia (1.ss b T a 2 dA 2 '2 .r)12 = Rlnn P2 >0 (1. ~=dQ+~~. frecare).azul a) dS>O si in (1.I.!?l eCI ~l vanatlaentropiei e pozitiva (dS>O) . f .309) traslonnare este data de integrala Aceasta expresie este pozitiva deoarece PI > P2 adica entropia creste . JTds si 2 ds. Suprafata elernentara : dA = TdS. Daca gazul din conducta este un gaz perfect (ideal) atunci d. Strangularea unui curent de fluid conduce de asemenea la 0 crestere de entropie . denumita si diagrama entI\')pica sau·caloriea . dT Oadica~ = T2 .

. ~l . pag.S sau T .310) .35 1 2' QS6 =».316) .. In T + ct care in campul diagramei (T . ~l pnn mtegrare s = c.Agenti termici pentru schimbdtoare de calduri. pentru 0 transformare izocora (v = et. = -T = c. I I I J adica subtangenta la curba izocora este chiar capacitatea termica masica la volum constant (c.) Transformarea izobara : analog eu eea izocora avem : ~o ds = M di -vdp T P cu dp = 0 rezulta : dq 7 I I I I I I I J I I I I = Tds = c dT deci ds =c T P dT T s = cp InT + ct (1.ct) se reprezinta pe baza relatiei : S2 . dv = 0) avem : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I dq N' 8(8) ql2 = du + pdv = du = cvdT = Tds 2 (1.s) 2 = cvdT = dT ds Tds si deci dT ds MN PN =!.. .84 Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurii pag·85 Transformarea adiabatic Pentru 0 a in T - s: trasformare reversibila cu dq = 0 = dQ rezulta dS dQ =T=0 a di . In diagrama entropica si marimile ealorice de stare pot fi reprezentate ea suprafete .. .35) 2 . I I = u2 = u6 - U1 = = JTds 6 sau in cazul din fig.. I I I I I .a e as ~rm 2 este proportionala cu lucrul mecanic de frecare .s pr intr-o dreapta verticala 1 - ds = ds du + pdv T si cum dv =0 (1.s) este 0 curba logaritmica . b b d tr f.315) 1 sau ill diagrama (T . 1.314) (1.314) deci curba de transformare este eu suprafata pozitiva si transformarea e adiabatic neizotropidi. are 1 _ Daca tranformarea adiabatica este ireversibIla ana de su cur. M'N' tgfl = -P'N' =- dT ds =- cp • izoterma • I 2 . . . 1. = IL r u I I I I I I I I I Rezulta ea subtangenta la curb a izobara este eapacitatea termica masica la presiune constants (cp) • Cum ep>ev rezulta eli inelinarea eurbei izobare e mai mica decat a eurbei izocore fata de abscisa . 1 1 Adiabata neizentropica a tgfi=-=-=- T c. deoarece din (1. rezulta ea transformarea adiabatic a reversibila este izontro~iea (~n~opie .. I I JTds.318') I I I P I I P'.317) (1. (1.81-tea Transformare izotermica 3 ..3l3) 2 (fig. Cv lif121 aria122'l' inlocuind in (1. constanta) si se reprezinta-"In diagrame T .6) .312) aeel punct : tgfJ =- dT ds = -- MN PN (1.T .se reprezmta prmtr-o dreapta orizontala Transformarea izocora 5 .319) .. 6 izocora 5 J I I . JTdS 5 = aria566'5' (1..318) 2 3 4 2 --7~--~-----------.6 (v .4 .unde entropia creste eu cresterea temperaturii (5 . du dT . Inclinarea aeestei curbe in orice punet e data de panta tangentei dar dq III JTdS = ILI12 I JTdS = (1.

adiabatele sunt 23 ~i 41.86 Agent! termici pentru schimbiitoare de cdldurii pag.Iq- q -lqol = fTds = ariala2bl (1.'qol q Ttis .36 Cicluri termodinamice q2bl = qo = b fTdS 2 1 = aria2bl1'2' = (1. este: .321 ) Diagrama T .329) Fig. Formularea rnatematica a principiului II -lea al temodinamicii Formularea eea mai generala a prineipiului al Il-lea al tennodinamicii reprezinta legea entropiei : 0 deci in diagrama T . Astfel daca fluidul de lueru pareurge eic1ul oareeare 1 .i..323') Deoarece s-a impus ca luerul mecanic al eelor doua cieluri e acelasi : aria 12341=aria 67896 (1.324) . 1.325) sau masina In timpul trasformarii 2 .36b) randamentul eielului Camot eu randamentul unui eiclu oarecare.2 .a .V. inc1usiv pe cale grafica : Ie 17c.s =q = (a) fTdS 1 ariala22'1' (1. 6' 2' Qn=qo 1' 8' S Comparand (fig.1 . functionand intre aceleasi temperaturi extreme (T.36b) cu punetele ciclului in concordanta eu notatiile din diagrame p .Agenti termici pentru schimbtitoare de caldurii 8 pag.a .= q . in diagram a T-s 11t aria67896 . ana6788'6'6 (1. = 7 r= = = aria788? (1.Tatis == Tt:.330) dar aria 6788'6'6 e totdeauna mai mare dedit aria 341 '2'3 rezulta din (1.331 ) Pentru un interval de temperaturi date. 1.To T = aria123441 aria341'2'3 Ep (1.:.b .To) si eu aceasi produeere/eonsum de lucru mecanic (ciclul 67896).1.322) = T . Randamentul eiclului Carnot : aria12341 11e aria341 '2'3 (1. Caldura q se introduce in cic1u la temperatura T (izoterma 34) ~i se evacueaza 0 parte qo la temperatura To (izoterma 12).328) si (1.1. 87 q78 = i8 . atunei de-a lungul transformarii 1 .s permite determinarea pe eale grafica a randamentului termic pentru un cic1u oarecare (fig.b . Notand eu tis variatia entropiei de-a lungul transfotmarilor izotermice se poate determina randamentul eic1ului Camot .s lucrul mecanic efeetuat in cazul unui proces cielie este reprezentat prin suprafata inchisa de eiclu .2(ds > 0) mediul de lucru primeste caldura : 2 qla2 Ciclul Carnot se reprezinta in diagrama T .!.323) le = Iq+ Lucrul mecanie eiclic l.328) Randamentul eiclului oarecare : ~s b.s printr-un dreptunghi (fig.327) 2 6 h 8 To 1' 2' S a.36a) . q-lqol = Ttis tis(T-To) =--- T T-To ( 1.326) 4 (I.329) ca : llc=l1t (1. iar randamentul termic apare ea raport ~i de suprafete : aria 1a 2 b 1 " n.1 (ds < 0) deci mediul cedeaza caldura : 1 1 3 7 q34=q ~i la fel expresia eficientei eielului inversat (pompa de caldura frigorifica Ii P E f) 1 a =-= q TI1s t. eiclul Carnot are eel mai mare randament tennie.

GAZELE 1. unde coexists toate cele trei faze : solida.l6 K) si p=0.ISDC si presiunea critica PK=221.006109 bar.Evaporare.V Prin vapori se inteleg toate gazele reale care se gasesc In apropierea punctului lor de lichefiere.3l Diagram afazelor si curba de vaporizare In cazul apei punctul triplu.O1DC (273. Mai departe lichidele pot trece in stare solida in anumite conditii de presiune si temperatura. 1.00326 m3/kg.7. Starea de echilibru termodinamic inte lichid si vapori. Vaporizare. in cazulprocesului de vaporizare se numeste stare de saturatie.333) T este considerata ca expresia matematica a principiului aI II~Iea al tennodinamicii. 89 Deoarece In fonnularea principiului al II-lea al tennodinamicii notiunea de entropie intervine ca cea mai irnportanta marime. volumul critic vK=0.vdp (1.29 bar. Vaporii REAL. Cum in prezent toate gazele pot fi lichefiate 'in anumite conditii de presiune si temperatura.Punctul critic (K) al apei este la tK=374.lichida si gazoasa este la t=O.3_ •• __ .7. 1.37).Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildura pag.Diagrama p.I. inseamna ea orice gaz poate fi adus in stare de vapori.1. se numeste curba de vaporizare sau curba de echilibru lichid-vapori) ea incepe in punctul triplu ~i setermina In punctul critic.88 Agenli termici pentru schimbatoare de caldura pag. astfel starea unei sub stante se poate observa intr-o diagrams a fazelor (fig. iar temperatura de vaporizare poarta . Curba A-K (care uneori se reprezinta singura 'in diagrame p.T.E Generalitatl. relatia de entropie : ds= dq => dq = Tds = du + pdv = di . punctul p ~ topire lie hid K critic K vaporizare lichid punctul triplu sublimare vanori vanori A T(t) rrn Fig.

i' . Continutul de molecule grele variaza cu temperatura apei ~i e maxim la 4°C.90 Agenti termici pentru schimbatoare de caldurd pag·91 Fiecarei presiuni ii corespunde deci 0 valoare univoc determinata a temperaturii de saturatie si invers. se zice ca apa a atins temperatura de fierbere la presiunea de 760 Torr (punctul M). iar cele corespunzatoare vaporilor saturati cu indicele secund (v" . fenomen neobi~nuit la alte lichide. u" :t'in s") . caracteristice corpului respectiv. Indilzind In continuare apa. Pentru evidentierea vaporizarii vom considera un sistem inchis constand dintr-un kg de apa la ODC inchis cu un piston intr-un cilindru la 0 presiune constants de 760 Torr.Agenti termici pentru schimbiitoare de caldurii pag. izoterme din domeniul de abur supraincalzit t>tcr si izoterme care traverseaza curba Iimita t<tcr' Marimile de stare specifice ale lichidului in momentul fierberii se noteaza cu indicele prim (v' . A[m2] '-suprafata libera a apei.334) unde : bjkg/m's] -coeficient de evaporare care depinde de viteza relativa a curentului fata de lichid. punctul critic K.s'). deci un amestec de doua faze. dm b(Ps-pJdA Pam [kg/s] (1. apa (lichid) vapon saturati umezi vapon saturati uscati . izobara fiind concomitent si izoterma.Nu se introduce caldura in sistemul termodinamic. fenomenul fiind doar la suprafata lichidului ~i are l~c da. Evaporarea este trecerea 'in stare de vapori a unei parti din lichid. p" . Dintre toti vaporii utilizati In tehnica cei mai importanti sunt vaporii de apa care mai au si denumirea de abur. ca urmare densitatea apei este maxima la aceasta temperatura. la orice temperatura. fenomen denumit si fierbere care are loc prin introducere continua de caldura In sistemul care fierbe. Vaporizarea este trecerea unui corp din stare lichida in stare vapori in toata masa lichidului la 0 temperatura bine definita functiede presiunea lui. izoterma critica ter. Daca aburul saturat uscat se incalzeste mai departe temperatura tncepe sa creasca din nou si creste si volumul specific. volumul specific creste de la v' la v". se obtine abur suprainciilzit.1. dar cu cresterea volumului specific (segmentul MN). in diagrama p-V (fig.molecula de deuteriu.tonta diferentei de presiune a vaporilor de la suprafata lichidului (ps) si a vaponlor din aer p v .Aceasta curba A-K se mai numeste si curba presiunii vaporilor p=f(t) sau p=f(T).p' . Incalzind apa din cilind.ru pana la 4DC volumullichidului scade atingand la 4°C volumul minim. Din acest moment introducerea de caldura are ca rezultat formarea de vapori (abur) tara modificarea temperaturii. cand se atinge 100°C se formeaza prima bula de abur. Pam[N/m2] =presiunea amestecului aer-vapori de apa. ternperaturasi volumul ei cresc foarte incet.In timpul vaporizarii MN aburul saturat umed se compune din lichid care fierbe si abur saturat uscat. in momentul (N) cand ultima picatura de apa se vaporizeaza se obtine abur saturat uscat (v"). Ea se datoreste prezentei moleculelor de D20 in apa mai grele decat cele de apa H20 ( D2 .u' . un izotop al hidrogenului).39) sunt redate : curba limita AKB.

.335) ~ +m=l atunci m v=x si m[=l-x si deci cum . " " x=O.93 p ~6000C [bar] KB unde x=l.= x v'v-v' deci X y-y' iar l-x=l--- y-y' = -yll-V' yll_y' m. = i'-io (1. AKB.342) Caldura cedata lichidului la p=ct.i' . Relatia se mai poate scrie : t=3000C lichid (I) tcr=374. deci in final.. care serveste la marirea energiei interne si caldura extema de vaporizare \jI = p(v"-v') care se consuma ca Iucru mecanic de dislocare pentru marirea volumului specific de la y' la y" la presiune constants.u' + p(v" . .s")-abur saturat usc at.341) Pentru apa s-a stabilit conventional starea de referinta.337) v+-v' •• --=---=--=--=-v'v-v 1. Abur sunralncalzit In diagrama p-v. punctul reprezentativ al starii vaporilor umezi (P) irnparte segmentul de pe izobara dintre cele doua ramuri (MN). si masa totala a vaporilor si a lichidului la fierbere : x=--"--- In tabelele termodinamice se dau valorile marimilor de pe curba limita (v'.l.u' .Agenti termici pentru schimbiitoare de caldura (1) vaoorl (v) pag·92 Agenli termici pentru schimbatoare de cdldura pag. P • \ \ \ . se ~btme curba ~1~·l11ta.s')-apa de saturatie si (v".339) u=(1-x)u '+xu"=u'+x(u"-u') (1.x y"_y' yll_y' y-y' MP PN (1. cand trecerea de la faza lichida la cea gazoasa se face rara majorarea volumulU1.6 . Al doilea tip de tabele redau marimile de stare pentru ~ si abur supralnclilzit functie de presiune si de temperatura separate printr-o linie orizontala. (1. cu relatii similare cu volumul masic : i=(l-x)i '+xi"=i '+x(i"-i') (1. q. si Co s'o Cand apa este incalzita pana la temperatura de fierbere (ts) corespunzatoare presiunii la care se face incalzirea. la care u'o = = =0 . 'f iar al vaporilor uscati e v".340) s=(l-x)s'+xs"=s'+(s" -s') (1. x=O.39 Diagram a p-v pentru apa Ii vapori de apa Dadi se reprezinta in diagrama (p-v~ volumele ~".. starea de saturatie a apei Ia to==OoC Po=0.338) I • I I I I I I •..lhc. [J/kg] (1. sau r : I. volumul masic alliehidului e v'.4 B A v' v v" v[m /kg] 3 Fig.0061 bar. . Pentru a caracteriza starea aburului saturat umed se foloseste notnmea de titlul vaporilor (aburului) x. fiind ~ap?rtul ~aportul dintre masa vaporilor in amestec m.336) Conform definitiei titlului vaporilor pe ramura din stanga (AK) masa . .=0..v" la diferi~e temper~~ur~ (presiuni) de vaporizare si se unesc. caldura schimbata se numeste caldura lichidului.. iar raportul care exista intre vaporii saturati uscati si lichidulla saturatie. in functie de temperatura sau de presiune. • I v' M . Pentru domeniul vaporilor saturati umezi..v') [JIleg] (1. D aca m vI. . I I \ I I • •• • .8 t=300oC Abur saturat umed . = r = i"~ i' =u" . pentru a se vaporiza cornplet (de Ia M Ia N) se numeste caldura latenta de vaporizare I. volumul masic al vaponlor umezi este . \ .u". y"_y (1. diferenta v -v seade cu cresterea presiunii anulfmdu-se m punctul cr.i". x=l Marimile calorice de stare ~i diagramele entropice ale vaporilor •• .15 I -.Curbele de x=ct se gasesc in interiorul curbei Iimita pomind din punctul critic (curbe de titlu constant x).344) r = Iv = P + \jI mv mv +m. marimile calorice de stare pot fi calculate daca se cunoaste titlullor (x). v=v'(l-x)+v"x=v'+x(v"-v') (1.343) ea se compune din caldura interna de vaporizare p = u" -u'.

fig..6 s rkJlk!!K Fig. K t=ct pc.3. . In special cele entropice (care au entropie In abscisa). .41) prezinta interes tehnico-energetic si se trece 1a scara marita (vezi diagrama i-s abur). => 8"-8'= -= . a) Transformarea izocora .1. lichid .- lbar ~. \ I . x=O. x=O. Transforrnari simple ale vaporilor abur saturat umed 0..5 .. ale caror transformari au fast studiate anterior.=221bar .8 Din intregul dorneniu diagramei i-8 numai portiunea delimitata (fig.. I I r ." ". I r I I I I s[kllkgK abur supraincalzit --. T[K] Tcr=647. .9 .'" Fig.. I r r r I ."" . 1.346) (1....de unde relatia anterioara (1.41.\ ". 94 Agenli termici pentru schimbatoare de ciildurd pag·95 u=u' 8=S' + px +xr (l.347) p=ct [kJ/kg] pcr=221bar p=ct Tf Cresterea entropiei In timpul vaporizarii este : d i"-i' r ds = ___. '.41 Diagrama i-s pentru abur x=l \ .3K K .40 Diagrama F-s pentru abur Desi vaporii sunt gaze reale. 1. . lAO si fig.. Pe langa tabelele de abur se folosesc foarte mult diagrame1e.347) T r. . . I v=ct I x=o p=lbar=ct.Agenti termici pentru schimbiitoare de caldurii pag. in cazul lor se prefera alte metode de studiu in diagramele descrise anterior. 1. 'I 1. r.. adica T -s si i-s. x=O.--. .

42 se prezintaprocesul izocor de incalzire ~i vaporizare 1-2-3 in diagrarnele p-v. rezulta: v'.96 Agenfi termici pentru schimbiitoare de coldura pag.1. =U2I-UI+X2P Luerul mecanie exterior este nul (dI=pdv=O) Variatia entalpiei este : Lll=lrll=12+X2 12-12 A' . T-s si i-s...350) ! 3 3 U 2-UZ ') . 2 -XIPI (1.".353) Ohservatie Daca se incalzeste abur saturat umed eu v<vcr se atinge ramura stanga a curbei limita.) II-II (1.o ) K 3 p In fig. Caldura primita in cursu! acestui proces se determina din: dq = di+vdp prin integrare rezulta: qO) (eu dp = 0) (1. de incalzire a apei (0 I' ). Pentru proeesuI de incalzire 1-2 din dorneniul aburului umed din conditia VI=V2.".. -UI-XI (" U I-UI ') .3).il " )- il - xJiJ " - i. (.xlrl (1. . deei : X 2 +X I (V"I -V'I) = V'2 +X 2 (V"2 -V'2 ) (1..i.. l. de vaporizare (1' -1") si supraincalzire (1" .l.). Se vede di aburul saturat umed (starea 1) i~i mareste titlu1 (2. ) .356) ° = (i2 " . b) Transforrnarea izobara Procesele de incalzire si de vaporizare a apei sau condensare. in cazane si alte instalatii terrnice.42 se vede izobara cornpleta 0 I' 121" 3.355) " )(x2 -XI) Lucrul mecanic exterior este: qJl + " = r(x2 -Xl) ( 1. se studiaza ea transformari izobare. . = i2 + x2 (i2 .8 s deci: transformare izobara in interiorul curbei limita 1.Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurd pag.352) o v=ct 3 3 i1i=i'2 -i'l +x2r2 . UI=U2+X2 (" (1.348) = v'I -v' 2 + X v"I -v' I V"2 -V'2 I V"2 -v't (1.349) 3 b o K 1 v=ct v Caldura primite In procesu1 de incalzire izocora 1-2 (dv=O) este : dq=du+pdv=du => Q12=U2-UI sau .354) = t. adica aburul devine lichid.351) -II-XI (.6 x=O. . in fig.X2>XI) devenind saturat uscat (1") ~i apoi supraincalzit (punetuI 3). (1.2 : dar pe izobara: qll = i2 .io 0 = i1i [J/kg] Pentru x=l x=O.

b specific si caldura schirnbata (1. . entalpiilor i1 = i2 e.43 Strallgularea vaporilor x=O.5. intre aceleasi presiuni: e.din domeniul liehidului (a) supraincalzit (b).. .359) 1tl2 = ..4 : -pentru aer supraincalzit: = 1.a lea lucrul mecanic tehnic (1m)' e)Strangularea CIaminarea ) vaporilor. "" ~1 Vj = v2 deci : ( 1. In fig. I' an mtr-o dlagrama i d izenta pice sunt drepte orizontal 1 fi . . = S2 . " If 2 ~1 " . rezu1ta: sau: Titlul vaporilor umezi (din punctul 2) se calculeaza din conditia: 52 Xl = sJ = " .. .42 s-au reprezentat proeese de destindere adiabatiee izentropiee (reversibile ): la . Agenti termici pentru schimbatoare de caldurii pag.8 pv exponentul adiabatic = ct Fig. . ~.2 unde aburul supraincalzit (1)se transforma in saturat use at (1 si apoi in abur umed (2). un e transformarile strangulare..d mecamc I n Variatia energiei I =u ". . . -ul =uz +X2(U2 c)Transformarea transformare izoterma.42 reprezinta 0 pana in domeniul aburului deduse pentru transformarea aburului supraincalzit I" . ) = i 2 + x 2 r2 (1. ~. 99 ea Ieu 1e Ie dim mstalatiiIe tennoteh . .43 sunt redate trei process de In cazul strangularii 1-2 titlul final est ..in domeniul se vede 0 scadere a presiunii ~i crestere a volumului este: q I"-b -u2 )-uj -XI(U1 -ul )=(u1 -ul )(x] -XI) (1. ~. ~ .vdp unde: (eu dq = 0) rezulta: vdp = ij "/ - i2 [JlkgJ 12 = i2 + x2 (i2 . .035+0..363') In diagrama i -s se detennin. e la 1-2 ' dq = di r .357) = PI " I (VI -VI )(X2 -XI) interne: "" [J/kg] (eu HI ..-----------.cind liehidul saturat (la fierbere) (la) se vaporieaza (2a). _.t. ~ ~le constanta (rzentalpica) la gaze ... .363) x2 > x J ~i deci egalitatea +x2r21Ts2 (51 -52 )T511'2 f1 '1":"'\ . deci: ( 1. Su=u.J. = 52 +X2(52 I = S2 ..3 -pentruaburumed(O..358) izoterma. folosind relatia: ce se estinde adIabatic in turbina.l. .1" . tehnic efectuat de 1 kg de abur d fll~e cu abur mtereseaza luerul .neglijind sehimbul de caldura intre agentul termie ~i mediul exterior.75< <1): =l..360) dl = dq - du => lab = qab -CUb -Ua) [J/kg] d)Transformarea adiabatieii. ~.. -----J!!!g. x=O.transformarea 1 . In domeniul aburului umed.. . A r . Procesul al'21"b din figura 1. 98 _jgenfi termici pentru schimbCitoare de cCildurCi dar pentru izobara: 112 VI = v2 .362) ( 1. reale.:» d'2 l] ..di '..2a .364) a rrect vanana entalpiei i .1x Lucrul mecanic produs in destinderea adiabatica se determina din: s deci: 112 = f dq pdv = du = pdv l- =:) dl = pdv = -du (dq = 0 ) (1.. n Ig. =T (5 b - 5 I') [J/kg] Lucrul mecanic efectuat in cursul destinderii izoterme expresia principiului I : a 12b se calculeaza din (1. (1. Destinderea aburului in masinile ell piston sau in turbine se considera in ca1cu1ele termotehniee transformare adiabatica. Ecuatia transformarii adiabatice reversibile este de forma: II ) ~... x~l ~~.361) 51 =u -S2) u2 [J/kg] Strangularea este un proces de ental .. relatiile izobara sunt valabile si pentru izoterma.1. . . dar pentu abur se poate urm .

Cantitatea de vapori de apa in aerul umed variaza de la zero (aer complet uscat ) Ia un maxim care depinde de presiunea si temperatura cind aerul este saturat.este temperatura de saturatie corespunzatoare presiunii p .e afla m kg aer umed la temperatura T. 1.rezultind scaderea temperaturii. in instalatiile termoenergetice.Agenti termici pentru schimbiltoare de caldura pag.RI'T V (1. procedeul de strangulare W W o stare tipica a vaporilor de apa in aerul umed este redata in fig. -temperatura termometrului uscat (tus ).44 reprezinta curba presiunii vaporilor de apa Ps = !(t) .in cazul de fata la temperatura t cantitatea maxima de vapori e data de relatia in care P.2 Aerul umed Generalitati 2b Ib ~ alzi d Zit e Aerul umed inseamna amestecul de aer uscat si de vapori de apa .44. P. rp = f'ttus.care reprezinta temperatura indicata de un termometru.369) Psicrometrul (higrometrul cu evaporare LAssmann sc foloseste pentru determinarea umiditatii relative a aerului rp.. la aceasta stare M determinata de presiunea partials p v si temperatura t (T) vaporii sunt supraincalziti (invizibili). amesteeul se cheama aer umed saturat (S). r. . = ct (MN) incepe condensarea Fig. 1. Cit timp in amestec vaporii de apa sunt supraincalziti (M) aerul este umed nesaturat (mai poate primi vapori). (t) data in tabele.368) Aburul sturat uscat (la) prin strangulare se supramcalze~te (2a) prin reducerea presiunii (P2 < PI ).5m1s a curentului de aer . Daca amestecul de stare M se raceste la p..care are rezervorul acoperit cu 0 tesatura hidrofila umezita continuu cu apa (tesatura coboara intr-un vas cu apa ) plasat si el intr-un curent de aer. == P. tum < tus cu diferenta /).). Daca aerul este nesaturat./OJ x2 = il -i2 Daca strangularea ajunge la In . prin masurarea concomitenta a lui P = Pv + Pa este folosit pentru obtinerea din aburul viu prod us In cazan de abur supramea presiune mai scazuta ell aceeasi entalpie. -temperatura termometrului umed (tum ). M) si la presiunea de Pb = 760Torr se da in tabelele alaturate. la p" 0 viteza constanta de 2.t = tus . conform legii lui Dalton se scrie: ~l r. too Agenli termici pentru schimbdtoare de cdldurii pag. daca . in cazul aerului umed se definesc doua temperaturi nu una singura ea Ia amestecurile "usc ate" de gaze.care e temperatura indicata de un termometru normaI.va avea loc evaporarea apei de pe tifon.Daca presiunea partiala a vaporilor de apa din aer corespunde eu presiunea de saturatie a vaporilor (p s ) la temperatura amestecului t (T).366) Pentru cele doua componente ale amestecului aer uscat ~i vaporii de apa.aburul devine saturat~us~at (x = 1). In ~are aerul uscat este considerat 0 singura componenta Dadi ~ntr-un ~olum V s.plasat in masa de aer sau in curentul de aer. t. Strangularea aburului supralncalzit lb-Zb este Insotita de scaderea temperaturii (t < t ). 1.. fiind format din aer uscat ~i vapori de apa la saturatie. P=-mRT (1.7. Curba din fig.tum (1.l. +x) r) (1.pentru acest amestec se sene ecuatia de stare.44 Curba presiunii vaporilor de apii (curba de vaporizare) vaporilor de apa sub forma de picaturi foarte fine (s-a atins temperatura de roua Is = T . = m.367) R[J/kgK] -constanta aerului umed K p V v Ps tus si tum.

622 xs + Xs P (1. t>O°C).Ps P .. Marlmlle de stare ale aerului umed In cazul in care continutul de umiditate depaseste valoarea x (x> .-=- _m. Pv P. R x = mv = myRyT ».374) Volumul a (I+x) kg aer umed se calculeaza considerandul gaz ideal (m =Ike: = kg) a g.. P .368) daca masa vaporilor de apa x. care contine aer uscat.rezulta: . = Xs p" . partea (x sm -) .P. X V1+.cand apar picaturi de apa (s-a atins presiunea de saturatie Ps=f(t)). P . RvT r. Pentru a caracteriza starea aerului umed e necesar pe langa presiunea p si temperatura t si 0 a treia marime: -continutul de umiditate x . . este: Daca aerul este saturat cu vapori de apa.374) If/ = . Ps - RvT sau rp=-' ·100fo/] p.rp _ P" P (1. in functie de temperatura si de presiunea partiala Pv se disting trei domeni ale starii aerului umed: a) aer umed nesaturat. - = 461.377) R" + xR.continutul de umidit tI .Agenti termici pentru schimbatoare de caldurii pag·J02 Agenti termici pentru schimbdtoare de caldura pag·J03 "cade" numai in nopti senine cind solul se raceste prin cedare de caldura sub forma de radiatie spre spatiul cosmic si atunci aerul din imediata vecinatate a solului se raceste. a e a saturatie xs • my creste la = 0.371) (1.=287[J/kgK].P. V = m"R"T p = 1 +x P P P 11 la (1. P .373) temperatura (t) constanta se poate ajunge din nou la saturatia (S) .«. T dar din (1..371) x = ~ = _". Ps l70 (1.ajungind la temperatura punctului de roua. -presiunea partiala a vaporilor pv. Starea limita este data de aeru1 umed saturat (S) care contine numai vapori saturati Pv=ps(t).5 [J/kgK].. di '.care contine numai vapori supraincalziti (M) ~i aer uscat.=P-Pv si R. pV Gradul de saturatie If/ .376) Densitatea aerului umed se poate scrie: my ».5(0. _. ~ Rv Pa x R "P P" . +mv=ma( 1+x) Folosind relatiile (1. on m aer mv ~I cantitatea maxima de vapon de apa ills pe care 0 poate contine temperatura 1. care contine aer uscat.. t<OoC).) ill Xs fii d • sX .este raportul: 5 rp----.Rv=461. + m"Ry .umiditate] kg.este raportul dintre cantitatea de yap ..umiditatea relativa.622 +x T P 'l+x P T (1.R"T _ R [Ra + X ) -T P P s.te t d e vapon '.numai _a -. cu apa (Pv=Ps .622 + x)- T p (1. a Este deci continutul de umiditate din aerul umed care contine lkg aer uscat. m=m.. V D.P" inlocuind (1. deci: Continutul de umiditate .:::.P. vapori saturati si apa (lichid) denumit si domeniu1 de ceata.mv~ se gases e in stare stare de apa (lichid) sau ghiata. aerul la .fiira apa sau gheata. s a nn In Umiditatea relativa rp . b) aer umed saturat. V maRaT Ra . X __ l+x = 461 5 0..adica din (1+x) kg aer umed .367) rezulta: V = mvRl'T . cu gheata (p. -gradu1 de saturatie Ijf.producindu-se condensarea unei parti a vaporilor de apa din aer.uscat (1. vapori saturati si gheata.. -umiditatea relativa rp .m. saturati restuI (x-x. P .370) caci deci rezulta: p = ma + m" = V v m" + ml' =. = Va I ~+x +V I' = m"R"T + ml. ._pvV =.Ps _ P .Ps P . P. Conform relatiei (1.. => P.este raportul dintre masa vaporilor de apa ~i a aerului uscat . c) aer umed saturat. =Ps .aer.622 P. = ~"v. = 0.378) Cum P.375) deci volumul masic (specific) v = ~+x Conlinutu1 de umiditate x . [kg.

393) ax .383) Rezulta entalpia masica (specifics) a aerului umed nesaturat x ::. 105 usorj. ci numai la rnasa aerului usc at. Entalpia masica a aerului useat este: ia=cpa·t::: 1. t. = ro + C pJ = 2500 + 1.19t (1.86t [kJ/kg] [kJ/kg] (1.iv (1.4 - 2.: = (il+xt + (x-xJc.cu ghiata (x>x.382) tv = ro + C PI' • l = 2500 + 1.l+x{ro +cpv . deoarece prima poate varia.86t).384) t. in timp ce a doua ramane constanta..385) x x il+. aerului umed.l9t + [kJ/kg] (1.0041 + Xs (2500 + 1..respeetiv entalpia = rna .4 + 2. 1.19t = 0 deei in domeniul Diagrama l-x a aerului umed 0 dreapta orizontala (1.391) pante: nesaturat si panta Capaeitatea = I termica masica a aerului umed este: fliC pi = Cpa + xc pv = 1. Izotermele sunt drepte 'inclinate cu pantele: -in domeniu1 nesaturat: (at) eu apa (ceata) c) Cand areu1 umed e saturat eu ghiata panta izotermei (~J este: (1. - {x - xJ· ig eu entalpia ghetii i g = -lg+ c pgt latenta de top ire a ghetii (1.86x [kJ/kgK] = tgao = 2500 = 4.381) rna masa Ca si in cazul continutului de umiditate ~ . .389) ax I=CI 1=0 = -333.)2500+ 1.(x .004t + 1.xs X333.380) 1kg aer aer umed nesaturat (N) fP=1(q>=100%) cu rna se obtine entalpia a (1 +x) kg aer umed: [ld/kg] t=20oC _!__=i1+x=ia+x.386) lg-caldura Fig.Lo« uscat (e rnai uscat si a Agenti termici pentru schimbatoare de ciildura pag.8&)+ (x -xs)4.004t [ld/kg] iar a vaporilor a) de apa: aerumed saturat (1. 1855 [kJ/kg grd] --capaeitatea termica masica a apei e) Pentru aer umed saturat. ~it<O°C): 1 + X ).388) b) ai Jlzoterma ( -a1 -at (atJ I=cl 1=0 de OaC va avea urmatoarele (1. . ia + m. aerului umed reprezinta suma entalpiilor aiJ ( -ax =C t w • t = 4.86t) b) Pentru aer umed saturat. = 1.387) a) (1.05t ) [kJ/kg] (1.4 . si t>ODC): (1.004t+x(2500+1.raportarea nu se face la intreaga a aerului umed.care contine (1.cu cat cantitatea de vapori din aer creste (Pv creste).I.4 i1+x Cp + 2.In forma initiala diagrama are axele i si ~ perpendiculare astfel eli reprezentarea apare ca in fig.< = (i cw=4.45 Diagrama i-x a aerului umed (axe normale) ig = -333.trasata de Mollier.86t ( 1.t)=1.05t = -333.4S.Agenti termici pentru schimblitoare de caldura Rezulta Entalpia vaporilor de apa: ca densitatea aerului umed e mai midi ca a aerului aerului pag.392) pentru domeniul saturat I=ct 1=0 Rezolvarea problemelor legate de aerul umed se face intr-o diagrama ix.390) I Prin impartire uscat.cu apa (x>».. Xs : i1+x =«.00A{ .05t deci = 1.

. celelalte izotenne ca ~i in cazul diagramei normale (fig./ E (0 -T 400) [kJ/kg] .19t ax foarte incIinate si domeniul nesaturat foarte restrans.394) >2500 cand t<OoC ~ b)In domeniul saturat: (ai) ax (ai) ( = 4.46). astfel ca directia se observa l1i I1x = ro = 2500 daca [kl/kg] este orizontala adaugirea de (fig.abur supraincalzir iv>2800 [kJ/kg].in care se introduce umiditate de debit ..i.tor a.339) ~l (1. Diagrama i-x este prevazuta cu 0 diagrama (de obicei se rp = 1 (vezi si relatia (1. entalpie umiditate x.622 m·ps p-rp'Ps = 0.402) prin impartire: (1.622 Pv (1.l.reprezmta curba de saturane pentru care ~i sunt valabile doar la presiunea pentru care s-a trasat traseaza la presiunea atrnosferica normal a). directiei corespunzatoare unei transforrnari de stare pentru care se adauga umiditate in aerul umed(sub forma de abur i.396) si se dau valori lui P-P. 1.45) vor fi usor divergente fata de izotenna.. MoJlier a rotit abscisa (axa entalpiilor).401) mail + mJu = m)2 si rezulta X2 - XI rnu = -. ( 1. _ = 2 I = lv (vapon) sau iw (apa) (I. 1.abur saturat mu il si continutul 2800) de cu entalpia E (2680 -T i.403) ..(l+xl)+mu Ecuatia bilantului = ma(l+xJ energetic (in ipoteza amestecam adiabatice): (1._U • rna iu (1.398) rp = 0. corespunzatoare continutului de umiditate la saturatie (x = x. = c .rna respechv ".46). mai bine de studiaza Introducerea (adaugtrea) Consideram aerul umed de umiditate in aerul umed cu debitul m.374) ). care poate fii [kJ/kg] apa iu = t.400) (l. astfe 1 incat izoterma de OOCsa devina orizontala In domeniul nesaturat (fig. 1.Agenti termici pentru schimbdtoare de ciildura pag·106 Agenti termici pentru schimbdtoare de ea/dura Din cauza pantelor din domeniul nesaturat tg a) in domeniul nesaturat: deci cand t>ooc ~ (!~) (ai) ( = ax «2500 ros.340) (1. prin schimbarea curbei de saturatie (rp "'"1 sau (N) scara marginala care permite stabilirea rp = 100%) izotermele si saturat (S).86t (1. Aceste directii umiditate In aerul umed.397) ele sunt 2500 + 1.622 ~- P Ps Ps rp Curba care uneste toate punctelede pe izoterme. . rp = _v ~ Ps = 0. 12 -ll = m _. Ecuatia bilantului masic: iv m.. 2500 (1. La atingerea se frang .395) Curbele tp = ct se obtin X din combinarea _'t"_-=-- relatiilor (1. p . pantei din domeniul nesaturat ODe. sau apa iw): l1i i .399) I1x x2 - XI Aceste originea axelor directii se traseaza dintr-un pol P al diagramei care poate fi si (P == 0).

Debitele de aer sunt: x m . + :: = i w = c) = 4.Pozitia acestui punet depinde daca s-a introdus apa (iw) sau abur (iu) cand panta corespunzator.iprocesul se produce la (x=ct) ~i se reprezinta in i-x printr-un segment de dreapta (fig.48 si In fig. Daca s~ i~depil.debitul de condens rezultat prin racire este: II scara marginala directia 100[kJ/kg] punetul M si se uneste cu polul P rezulta dreapta PM.i1) in a gasi starea Ax = X3 - x3' = x1 - x3' (1. se modifies mil (i J - iJ [W] (1.J09 Din aceasta relatie rezulta ca directia schirnbarii de stare este data de valoarea entalpiei masice (specifice) a umiditatii adaugate (iu) .47). 25 '" JOo[ kykg l Ax final a se procedeaza Se stabileste pe Daca m [kg/s[ este debitul de aer umed supus racirii si m este debitul de aer uscat din amestec. 1. Caldura necesara incalzirii aerului este: Q3'4 = ma (i 4- i3. Amestecarea curentilor de aer qi=l (100%) Ea este redata in fig.1.) [W] (l.410) Caldura evacuata prin rae ire va fi: IQ131 = !1i == t.La atm~erea punctului de stare 2(tR=r = ts)' incepe condensarea umiditatii. < Xl ). dar la un continut de umiditate mal mie (x.Prin incalzirea acestui aer se ~~ate aJu~ge din nou la temperatura tl (linia 3'-4).Cat timp ea ramane constanta (lu). transfonnarea aerului umed apare 'in diagrama i-x sub forma unei drepte eu panta i care ~erul de stare 1se raeeste pana la temperatura t3<t1 la x=ct.408) se introduce apa la 2SoC.49. = x.l.Agenti termici pentru schimbatoare de ciildurd pag·J08 Agenti termici pentru schimbiitoare de cdldura pag..409) (1.Din punctul 1 se duce 0 parale1a la dreapta PM .lara eliminare sau adaugire de umiditate.411) Racirea sau inciHzirea aerului umed Daca se raceste/incalzeste aer umed la p=ct .In starea finala (punetul 3) amestecul contine aer umed saturat si apa in cantitatea: vAx = ~.i la intersectia acestei paralele eu X2 se gaseste punctul final de stare 2(X2. segmentul 13.412) Entalpia se citeste direct pe diagrama.Pentru iar ~ astfel: x. De exemplu: consideram aerul umed de stare 1(x1.19 .rt~aza apa rezultata prin condensarea vaporilor se realizeaza o useare ae~ulUl sr se obtine aer umed saturat eu starea 3' .i2) . (1.

49). I I I I (1.. "'I . i=O Fig... Cum procesul de umidificare eu apa il putem considera ca fiind de entalpie constanta.. cu izoterma tus' se gaseste starea aerului studiat A cu umiditatea relativa CPA care se citeste direct.410) ~i(1.. = mal (1. I I I I .X2 Relatia arata ca cele trei puncte 1.. <tl si mai umed deoarece caldura de evaporare a apei este luata din aer este I) x asa numita racire prin evaporare. ~~~~ I i=ct.. iar Ia intersectia tm A . . . 1. .ceea ce explica aparitia cetii deasupra raurilor sau la respiratie pe timp friguros..... 1m . 1.abscisa lui CPA fiind: .2 si M care reprezinta starile initiala si finala ale curentilor amestecati se afla pe 0 dreapta numita dreapta de im - Xl -Xm amestec. 1. Daea se cunosc din masuratori temperatura termometrului uscat tus si a termometrului umed tum . Se injecteaza apa in aer (fig..413) Punctul de amestec M* poate rezulta si in domeniul de ceata (punctul M*) ..412) iz Xm . 111 + »: = mal (1 + XI) mz = ma2 + mv2 = fila 1 (1 + X2) m.49 Amestecarea curentilor de aer umed in diagram a i-x Ecuatia bilantului masic : mal (1 + Xl) + ma2 (1 + x2) = (mal + ma2 Xl + xm) (1.411) rezulta: i1 -im _ c:p=lOO% ... . I ... t.410) Ecuatia bilantului enerzetic: . I I ~.~ . si defineste punctul S in diagrama i-x (fig.lIO Agenji termici pentru schimbatoare de caldura pag. I I I . . (1.'... I .Agent! termici pentru schimbatoare de caldurii pag. I I ..46) pfma in punctuI 2° (segmentul 1-2°) aerul devine rnai rece f2.409) prin eliminarea raportului ~a2 mal intre (1. Acest aer reee si umed se foloseste ca agent de racirea aerului atmosferic intr-un schimbator de caldura... ..din punetuI S se duce 0 dreapta paralela la i=ct ...in diagram a i-x se poate stabili umiditatea relativa a aerului A (CPA) astfe1 :temperatura umeda (tum) reprezinta de fapt temperatura aerului umidificat pana Ia saturatie tum... Racirea prin evaporare se face in tarile calde unde aerul e uscat.Punctui M imparte segmentul 1-2 in raportuI debitelor 12 ~a2 mal ..

eal=L=ALnull (1. (l.. 12 kgC+tkmoI02=lkmoICO 2 kgHz+1 sau: kmol02=lkmolH20 respectiv participarea masica a oxigenului in aer esta 23%: mill 0. Cazul arderii combustlbllilor Aerul minim ~i real necesar arderii Se considers lichid: c+h+s+n+o+u+a=l carbon(c). astfel pentru combustibili solizi A = (1.112 Agenti termici pentru schimbatoare de ciildurii 1 kgS+ Respeetiv pentru 1 32 pag·1l3 1. kmolCf)..= min mill 0. t.Agent! termici pentru schimbiitoare de caldura pag. 85 7 (kgcarbon/kgc). azot(n). h. (1.01 O(kgoxigenJkgc) Dintre elementele componente..O. atunci aerul minim necesar arderii: kmolOj= I kmol(H20)vap +57750keal I kmolS+ 1kmol02= 1kmO]S02+ 70860kcal lichida. 142(kghidrogenJkgc).De exemplu: B enzina: c=O.414 Nm ) si nu se mai indica degajata. numai earbonul.-2) .1. iar caldura L ..8. h=O.. oxigen(o). ARDEREA COMBUSTIBILILOR 1./kgc) Motorina :c=O..414 ( -+-+--. A E (0.h 12 32 s32 [kmOI0 so) [m3N02] 2] kg.pentru Diesel A = (1. =1. I -.+_s 12 4 4 32 _~) 32 H2+ + 02=H 0+Q3 2 sau si C+102=CO+Q2 S+OZ=S02+Q4 acelasi numar de molecule (1..8.pentru Diesel supraalimentate. volumic.~U .418) (1.21 ° =_I_(~+~+~_~)[kmolaer]kg. hidrogenul si sulful reactioneaza eu oxigenul si degaja caldura: C+02=C02+QI contine si oxigen O(kg02/kgc) a lkg de combustibil este: Omill=(~+E...419) Cantitatea reala de aer (L) care se introduce in camera de ardere este mai mare dedit cantitatea minima(stoichiometrica).427) ( 1.417) C Omin= 22.3) . d4 kmol02=1'2 1~~~1f.= c kgC+ 2~ kmofO.423) 32 kg .L _I_ Ii kmolCOz kmolCO prin scanteie este chiar subunitar. aeest caz: In L.424) Deoareee un kmol de oriee substanta euprinde de mai sus se pot serie ~i pentru 1 kmol: lkmolC+ lkmol02=lkmolC02+97200kcal lkmolC+t 1kmo1H2+ 1 kmol02=lkmolCO+29620keal Cum lkrnoI02=32kg~Omin=32 [ c -+-+-- h 4 12 0] [kgo 2] --kg. (1.05) .8) motoare eu aprindere (l..-3 pentru A = (1.lUII_ Gazele rezultate in urma ardertitfumuhconrtn- .422) h kgH2+~ lanol02=t s kgS+ 3"2 lanol02= lanolS02 atunei oxigenul minim neeesar Daca combustibilul arderii complete cenusataj. 133 (kghidrogell/kgc). cunoscuta compozitie masica a unui combustibil solid sau kmol02= A lanolS0 l~ 2 solizi ~i lichizi lkg de combustibil care contine fractiunile:c.8 -..h=O.428) Valoarea coeficientului de exces de aer A.421) cei si ehiar hchizi 2 -. etc. 8 54(kgcarbonJkgc).0=0. lkmol azot=28kgN2 Cum: 1kmolC= 12kgC 1km01C02=44kgCOz 1kmo1H2=2kgH2 lkmolHzO=18kgHz I kmolS=32kgS Ecuatiile (4) iau forma: 12 kgC+1 krnol'Oy=l kmolf. depinde de natura combustibilului si organizarea procesului de ardere.. 3"2 (1. 4 0. kg.426) Deoarece componentele combustibilului intra In reactie in stare solida sau iar oxigenul ~i produsele arderii sunt gaze. s.414) umiditate(u).. 0. = °min =~(~+ 0.416) relatiile (1. 0=0. kg sulf(s). (1. 004(kgox ige. avem: c kgC+ I~ kmol'O.-1. adica motoare iar pentru 32 kgS+lkmol02=lkmolS02 1 kgC+ Ii kmol02= 1 kgC+ 1 1. hidrogen(h).21 12 32 32 (1. deoarece nu se poate realiza un amestec perfect combustibil-aer (ca langa fiecare molecula de combustibil sa se gaseasca una de aer).425) oxigen.2 -.23 12 h +~_~)[kgaer] 4 32 32 kg. care contine 21 % (1. Deoarece oxigenul provine din aerul atmosferic.415) (1. primele se vor exprima in 3 ultimele in kmol sau Nm3 (lkmol=22.« t2 lanolCO kmolllf).-1.1.23 L .2 -.

u este volumul gazelor care ar rezulta in urma arderii stoichiometrice (A = 1): V gmin=(C02)rt(H20)rt(S02)r+(N2)fmin sau Vgmin---c+--h+--u+O.4 ( 3h +-u 12 3 8 3 Nm +-n )[ -_ 7 kg. +-'-n 28 [Nrn -- k 3] (1. (1.41{E. 3 (1.4 (N2)fmin=Lmin-Omin+-nn gc . -l)Lmin = L~+ 3 +-0 ALmin. + nun 22414 ' n=0. = 1) (No)f' mill =0.!!!i.4( 3h+-u+-o+-n 2 3 28 mm 12 3 8 7 (1440) • Oxigenul din gazele de ardere se calculeaza tinand seama ca se introduce AOmin ~ise consuma Volumul total al gazelor de ardere se obtine adaugand la eel teoretic minim volumul aerului in exces: ' Vgt = V gnun + Vgt Omi".2h + 1. 2 +~)[m3NH20] 18 kg.442') .8n _- kg. _.Lmin 28 [Nm ·0.·L.4 22. de aici afirmatiil~ din mai multe carti.414[m NC02] 12 kg. mill = ~[kmOlS02] 32 kg.-c~h+-' 12 4 4 22 4) s--' 3) 22 4 0 ~n (1439) 32 28 .~:~ e:a:~:l:: (N. (1.4 ·h u~s+"'-In' 2 18 32 T In (22. dec. Fie compozitia volumica a unui combustibil gazos la stare a normala fizidi(PN.cantitatea de apa In fum este: (H 0)..433) Cunoscand cnmnonentele fumului se ooate calcula volumul gazelor totale rezultate = CO2 + Q1 (1.431) [Nm3] kgc 22 32 (l.~ + 22. 22.414 32 s = 0. (1.8n[Nrn ] kg.4(3h = Lrea1 2 +--22.432) .79 ALmin) si din azotul continut in combustibil n[kg/kg] L 1.441) Azotul din fum.4 12 2 22.arderea oxidului de carbon (CO) CO+t02 D . ---22. {h-+-+-+- 4 18 32 0 n ) +L . _ 22. atunei volumullor exprimat In m3 este egal cu masa in m3N.. Astfel volumul de bioxid de carbon: (C02)!' sau de apa: _ 22. (CO)o+(H 2)c +(CH4)c +(C2H4)c +(CmHn)c 2)0 +(CO2)c +(N 2)c= 1Nm3 (1. = 22. Cantitatea de bioxid de sulf: (SO) 2 f 3 si atunci( 1.432): 3 ('A. Cantitatea de azot in fum corespunzatoare cantitatii stoichiometrice de aer se noteaza eu (N 2r)minsi rezulta din (1. (N2)fmin poate calcula ~i direct: se 22.) :~in ~ (A-1 )Omin[ ~.~~ l _ . +L.12 kg.442) +(0 EVld~~t fiecare com~ustibil gazos contine toate sau 0 parte din aceste componente.433) _ U Vgmin -22.434) 3] (1. gazele care nu contin vapori de apa: (1.435) ('A. 3 (1.7S[Nm ] kg...414 h + 22.4 Vgmin--C 12 22.24U[Nm ] 2 f 2 18 kg.414 12 C = [Nm 1.436) (1437) = 22.2.l ] (1.79Lmin+o.T N=OK).4 22.8.. inlocuind Omindin (1. provine din aerul introdus pentru ardere(O.867c -kgc 3] In relatia (1.436).423) se mai serie si astfel.434) In cazul cand combustibilul contine si umiditate u [kglllkgc].79L Daca gazele sunt masurate ea volum 'in stare normala fiziea(PN=760Torr. unde se considera Nm3 ca fiind volum. Cazul arderii combustibililor gazosl r' =079A.4 .4 22..414 u = 11.79A.4 22.438) (H 0) = 22.4 18 nun 224 .429) Se numesc gaze uscate.423): (1.Agenti termici pentru schimbatoare de ciildurii pag·114 Agetui termici pentru schimbdtoare de cdldurii pag.u + ~o 3 8 +2n) 7 (1. Il5 _ c kmolC02 (C02)r.435) Volumul teoretic de gaze de ardere V E. 3] 12 + 3.. = (~+~)[kmon-lzO]:=: 2 j 2 18 kg. Ca ~l In cazul arderii combustibililor solizi sau lichizi si in acest caz se poate scrie pentru componentele combustibile: . TN) .430) V gus=(C02)r+-(S02)rt(02)r+-(N2)f (1.22.

458) CH4 +202 :.arderea etilenei(C2H4): = INm C02 3 + 2Nm HzO 3 (1.446) (1.449) (1.456) _ arderea hidrogenului(H2): (1. L".444) (1.460) INm3C H +(m + n)Nm302 m n 4 = mNm3C02 + n Nm H20 2 = c-- Hi 1000 l[~::] (1.C02 Cantitatea totala a gazelor de ardere rezulta ea surna a componentelor: INm3CH4 + 2Nm302 .455) .001 1.453) b 0. + (CH.14 d Daca eombustibilul contine ~i oxigen in compozitie(02)C' atunei cantitatea teoretieA(minima) de oxigen necesara arderii unui metru cub normal de combustibil gazos este: Hi[kcallkg]-este puterea calorifica inferioara a combustibiliolor solizi/lichizi Hi[kcallNm3]-este puterea calorifica inferioara a eombustibilului gazos a.05 + 1. 1. 1.Ica::'~I:b:::r~::Ti (1. pe baza puterii calorifiee inferioare a combustibilului.b. eantitatea teoretica de aer ¥i volumul teoretic(minim)al gazelor de ardere se poate determina eu aproximatie de (1 + 3 flo pentru combustibili solizi ~i liehizi si cu (5 + 10 pentru combustibili gazosi.5505 -1.. + m(C mH. mC02 + ~H20 2 3 flo _ arderea unei hidroearburi oareeare(CmHn): + o.[~jJ Cantitatea de aer:~e:e~.539 0.288 0. + 2(C.1-(o. liehid sau gazos.\ +2(CI1.79" .450) Vgt = (COJf + (H20)r + (N2)r (1.09 1. + (N2)' [ ~:: ] +(02)[ (1.H. Gazele de ardere rezultate prin arderea unui metru cub de eombustibil gazos eu compozitia data este: ~~o~:~~:c~:~.). carbon: si la fel: relatia se poate scrie si pentru un metru cub normal oxid de (1. [ ~:: J (1. 117 cum llanol""22.Agenti termici pentru schimbatoare de caldurii pag.725 1.c.).25 + (CO).).65 -3.\ +J(C.457) 2 2 H2 +10 = H 0+Q2 +1NmJ02 (1.451) (1.461 ) C 0.875 1.d-constante redate In tabelul de mai jos: Tabelul13 A ~ Omil>'-\(C<t +1(H.37 0 -0.15 -coeficient de exces de aer.25 1 Combustibih solizi Combustibili lichizi Gaze sarace Gaze bogate si solizi (1454) Pentru combustibili gazosi A :. (1.4Nm3.452) Lm.. H~: :] [ Nk:' ( 1. ~ a 1~0 V gmin +b +d [N~.).447) -azotul (N 2)' ~ 0.898 1.445) INm3H2 _ arderea metanului(CH4): = INm H20 +2H20+Q3 3 (1. J16 Agenti termici pentru schimbatoare de cdldurii pag.. folosind urmatoarele relatii: = 2Nm3COz +2Nm3H10 :.459) C2H4 + 302 = 2C02 + 2H20 + Q4 INm3C2H4 +3Nm302 C H +(m +~)02 m n 4 In eazuI cand nu se cunoaste compozitia combustibilului solid.448) (1.H4\+(m+~JcJ1.765 1.0 0.: ca in ~.

RACIREA INTERMEDIARA.S-cursa piston) n[rot/min] .79'A (l. Cantitatea de aer in exces este: dar N 2-' L ex ° (1.[[Jlkg] -Iucrul mecanic produs de 1 kg de combustibil.numarul de cilindrii C+.467) Rezulta coeficientul excesului de aer: A= N .1._1 H.lO 2 2 == CO+Q 1 ::=> lkmolC+ 22. SUPRAALIMENTAREA MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA.79 0.79 P.aeest ultim procedeu se poate obtine prin supraalimentarea motoarelor.791.470) Le. ~ .numarul de timpi Puterea litrica: PL=- rv. Pc = pe· n2 -.4Nm CO 3 (l. ramane 'in gaze 0.Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurii pag.presiunea medie efectiva a ciclului i[-] .21 = (NJf _ (NJf 0. (NJr ( 2) f .464) V[ S 3 cil. N2 0. Hi[J/kg] .fara ca turatia sau cilindreea motorului sa creasca. Faptul ca prin cresterea cantitatii de fluid proaspat prin precomprimare. S 4 cilindreea unitara (D-diametru deci pentru fiecare Nm3 de oxid de carbon in gazele de ardere.21 ( 2)f Se observa ca aceasta putere Iitrica poate fi manta prin cresterea turatiei motoarelor sau prin cresterea presiunii medii efective. Calculul eoeficientului de exees de aer eu ajutorul compozitiei gazelor de ardere 1.8.4 Nm 02 2 3 == 22.7~ 0 0.V s = ct) prin precomprimarea unei parti sau a intregii mase de incarcatura in afara cilindrului motorului.deci rezulta: .471) . .463) Daca se scrie expresia general a a puterii efective a unui motor cu ardere intema. Pentru a marii presiunea medie efectivatpejtrebuie sa se mareasca cantitatea de incarcatura proaspata introdusa In cilindrii.3. L (1. 1.ciclu m ] z> V S = IT· D2 .9.turatia motorului T c .466) (1. .465) deci: cilindru.n 2 [W] (1. ~ In acest caz In gazele de ardere oxigenul (02) rarnane din oxigenul In exces Oex(introdus cu aerul) si eel din arderea incompleta/Cfr). Avantaje. avem: ----- N2 0.5Nm3 oxigen. iar aceasta se realizeazatla i. Clasificare. astfel masa amestecului ars pe ciclu creste avand ca efect cresterea presiunii medii efective a motorului. Prin supraalimentare creste masa de aer admisa in eilindrii si corespunzator ~i cantitatea de combustibil. . daca arderea este incompleta a carbonului si ramane CO: unde.0 .118 Agenti termici pentru schimbatoare de caldura pag·119 1. creste presiunea medic efectiva se dovedeste dupa cum urmeaza: Se serie expresia randamentului efectiv: n 'Ie 'tc (1. = P e '1' 60 . _(CO)!'] 2 (1. _ 60 L = (OJf ex -t{CO)f 0.468) Oxigenul din gazele de ardere.puterea calorifica inferioara a combustibilului Presiunea medie efectiva este: Pe = V: = V L Lei S1 : [N] m2 (1.9. Generalitatt.469) = _e.21Lex ++(CO)f (1. (02\ =Oex ++(CO)f =0.462) 792· L rum' == 0 79L rea[.pefNzm"] .

480) 11e = 11j11m e Notand cu f sene: = 11j 11m 11v _ factor "A de eficienta termogazodinamie si mecanie se poate (1.concomitent trebuie redusa si cantitatea de combustibil(A=ct)altfel amestecul ar deveni prea bogat.468) sau (1. numar de cilindrii mai mie si lungimea motorului seade.472) ~i (1.Turbina eu gaze de ardere. 7. Din relatia (1.s.1 caci Le. P a densitatea creste prin preeomprimare la p.= Vs.>Po. [J] . 3. VOl = -v. avem succesiv: Val Pc =-.Comportare mai buna la cresterea altitudinii. respectiv a vitezei medii a pistonului w p Va ma' Val =.470). dar din cauza cresterii mai rapide a puterii decat a greutatii motorului.482) patratul turatiei. Folosirea supraalimentarii la un motor. deci rnasa totalii mai Pes' presiunea medie efectiva a motorului supraalimentat si cum prin comprirnare P. masurat in conditiiletpo. 5. dar s-a dezvoltat mult la motoarele Diesel unde nu apare aceasta ardere.Arderea mai completa. s-a facut mai lent din cauza arderii cu detonatie si cu aprinderi secundare. Ps Deci Pe esta direct proportinal cu densitatea incarcaturii proaspete Po si daca (1. ) .(1. fata de motorul eu admisie normala.476) me Va. are un efect de amortizare a zgomotului.Costul pe unitatea de putere mai mic. posibila prin dimensiuni reduse ~ieu materiale de cali tate superioara.Cre~te randamentul efeetiv 1]e in eazul turbosupraalimentarii si curba de consum specific efectivtc. in timp ce folosind procedeul de supraalimentare fortele gazelor(date de presiunea maxima de ardere)eresc eel mult liniar cu cresterea presiuni de supraalimentaretp. Se reduce caldura cedata mediului de racire la aceiasi putere.de observat eli si faetorul fes>fein cazul supraalimentarii factorul de eficienta creste.474).jeste mai aplatizataro variatie mai lenta): 4.dar Va = me Po deci: ~l Po =-RTo "ALmin Po Po = Sn.1 . fabricatia unor motoare de puteri mijlocii si mari nesupraalimentate nu mai este rationala si eeonomiea si tendinta este de a introduce supraalimentarea si la motoarele mici. ] -cilindreea unitara raportata la masa de combustibil. Astfel puterea motorului seade ajungand la 60% din puterea de la sol la 5000m si la 30% la 10000m.Gradul de umplere 11 v kg Dezvoltarea supraalimentarii la m. mai ales la motoarele mari.).volumul de fluid proaspat retinut intr-un cilindru dupa inchiderea ultimului organ de distributie. are urmatoarele avantaje: lReducerea gabaritului motorului. Aceasta scadere este explicabila fiindca la cresterea altitudinii presiunea po seade. important. Folosind proeedeul de crestere a turatiei. .121 m3 [ kg. respeetiv cu puterea.. masei pe unitatea de putere( ~.a. deci soli~citarimai miei decat In primul caz (al cresterii turatiei). deei radiatoare mai mici.a..481 ) P e = ct· f e . 6.469) se vede ea puterea motorului se poate rnari ~i prin cresterea turatiei n.120 Agen{i termici pentru schimbatoare de caldurii pag. Suprafata diagramei indicate a ciclului creste fara sa determine cresterea proportionala cu puterea a presiunilor.Agenti termici pentru schimbdtoare de ciildura pag.1 = 11eHj11v VOl (1.Tojde la intrarea in motor raportat la masa de combustibil introdusa pe ciclu: Lei t. atunei: Pes = ct· fes .Reducerea mica. la aceeasi put ere efectiva. in prezent cunoscand procedee1e de supraalimentare si avantajele lor. cand s-a eonstatat scaderea puterii motoarelor de avion la altitudine. Supraalimentarea conduce. 2. In privinta solicitarilor termice acestea erese eu turatia dar si cu presiunea de supraalimentare cam in acelasi raport.datorita fortelor gazelor mai ridicate la 0 constructie mai robusta. Turatiile mai ridicate implica viteze medii mai ridicate ale pistonului fiind necesara 0 construe tie usoara a organelor mecanismului biela-manivela. cand scaderea de putere este mult mai redusa. = -'v. 30 crese solicitarile (1.477) (1.479) (1.478) fortelor de inertie eu . 8..(1. greutatea pe unitatea de putere seade.s. VBI (1. Desi cunoscuta ca proeedeu din 1910 nu afost aplicata pe scara larga decat dupa 1930 in aviatie la m. deci scad emisiile poluante. ceea ee determina scaderea densitatii aerului deci a masei de aer admisa in cilindrii. rezulta Pes>Pe. Vo = ~ dar "A = rna deci Val me Porne Lmillme Din (1.471).

Moduri de realizare a supraalimentarll suflantei.l. cu raportul densitatilor Principalele moduri de realizare ale supraalimentarii sunt redate schematic = ~:). Supraalimentarea foarte inalta(As ~ 4) nu este utilizata pana in prezent deoarece performantele actuale ale motoare1or cu (As::. 1. = Pes . 4) satisfac cerintele masuri cresterii de putere si totodata supraalimentarea constructive mult rnai complicate decat cea inalta. = (30 -i-100 flo foarte inalta: AS>4. p.orice motor cu umplere normala poate fi prevazut cu 0 instalatie de supraalimentare cu As ::. Pentru supraalimentare medie As>1.supraalimentarea se clasifica in: -supraalimentare midi si medie denumita si normal a eu: AS= 1.-cre~te odata cu marirea presiunii de supraalimentare. b) Gradul de supraalimentare: g. -supraalimentare mecanicatfig. 1.Comportare inalte.50c ). astfel incat este necesara modificarea solutiilor constructive :.-4 sau gs = (100 -.-300)% -supraalimentare .Sub).9.123 Dezavantajele lSolicitari supraalimentarii: mecamce si termice mai man dedit la motorul aspirat(nesupraalimentat). din cuzinetii bielelor si ai arborelui cotit cresc.Adaptabilitate supraalimentarea ina ita.Pe-presiunea medie efectiva a motorului aspirat. fiindca in functie de valorile lor apar modificari privind functionarea.3-i.pentru reducerea solicitarilor termice se impune racirea capului pistonului.l.jcreste 1.l.2 sau s. inainte de intrarea in motor.481) -motor combinat(fig.480) fe. Po S (1.oiredimensionarea acestor organe fata de motorul cu umplere normalairezulta dimensiuni mai mari).50a). iar pentru rmbunatatirea umplerii devine necesara racirea aerului dupa suflanta centrifuga. 1.Dezavantajele slaba la accelerare-in cazul supraalimentarii cand turatia 2 si 3 apar numai in cazul turbosupraalimentarii este mai mare.2.Pc 100% Pe (1. pe langa racirea capului pistonului acesta se realizeaza din otel refractar(termorezistent).479) unde:-Pes-presiunea medie efectiva a motorului supraalimentat . J la motorul supraalimentat si respeetiv aspirat. Folosind relatiilei 1. in functie de cele doua eriterii.50: -supraalimentare cu suflanta antrenata separat(fig.122 Agenti termici pentru schimbiitoare de caldurii pag.5.5 eforturile din organele mecanismului motor. cu exceptia introducerii sistemului de supraalimentare.-ere!te odata cu raportul de comprimare( II Coeficientul aerului (~: de supraalimentarefs.l.4 78) rezulta: A = fes . mal mal slaba la variatia momentului motor. -turbosupraalimentare(fig.5 nu necesita modificari ale motorului.I proportional in fig. grupului turbo-suflanta Eficienta supraalimentarii se apreciaza prin doua criterii: a) Coeficientul de supraalimentare: A S = Pes Po (1. Supraalimentarea joasiiCmica) As ::.trebuie asigurata racirea cu ulei sub presiune sau apa a regiunii portsegmenti.Agenti termici pentru schimbiitoare de caldurii pag. mal ales la Impartirea supraalimentarii in functie de As sau gs nu e formala. 2.50d). Ps fe .477) ~i (1. constructia motorului si a [nstalatiei de supraalimentare.gs>300% -supraalimentare inalta cu: AS = 2 -. La supraalimentarea inalta AS = (2 + 4) . foarte inalta necesita 3.

cand suflanta 2 este antrenata de motorul electricl . intre grupul de supraalimentare ~i motor nu exista legatura mecanica ei doar gazodinamica prin gazele evacuate din motor si aerul eomprimat de suflanta.50e si fig.50a este redata supraalimentarea extema sau simulata.SI )cu 0 turbina 1 actionata cu gaze de evacuare. grupul urmareste variatia sarcinii si turatiei motorului. avand In vedere ea turbosupraalimentarea nu este posibila dedit In cazul a unui nurnar minim de trei cilindrii. ce are ca rezultat cresterea presiunii si a debitului refulat de suflanta in concordanta cu cresterea de sarcina a motorului. creste temperatura zazelor evacuate deci si a b Fig. generalizat in prezent.in doi timpi de puteri foarte mari pentru a furniza aerul de pomire si la sarcini partiale. Se mai foloseste la motoare m. Supraalimentarea meeanica(fig. pentru alegerea solutiei energetice a motorului monocilindric 3.1.I.Agenti termici pentru schimbiitoare de cdldurii pag.se foloseste la supralimentarea motoarelor experimentale.1. in cazul acordarii corecte a motorului cu aceasta. folosita in general cand numarul de cihndrii ai motorului nu este multiplu de 3 ~i deci turbosupraalimentarea e difieil de realizat fiind necesare unul sau mai multe transformatoare de impuls. in urma cresterii cantitatii de combustibil introdus in cilindrii. care antreneaza suflanta 2. 1. 1. ceea ce determina cresterea turatiei grupului turbosuflanta. Cu toate ca nu exista legatura cinematica intre grupul TURBO si motor. 125 lucrul mecanic produs de aceasta.1. Supraalimentarea cu turbosuf1antli(fig. multiplicator de turatie.c.50 Scheme de supralimentare a motoarelor In fig.a. In cazul acestui procedeu. 51 Schema supralimentdrii cu turbo suflantii . ' 4 4 a b 4 d 4 Fig. Astfel daca sarcina motorului cre~te. 124 Agenti termici pentru schimbatoare de caldurd pag.50b)consUi in antrenarea suflantei 2 cu un sistem de roti dintate.

Lp..."I". 1.I..Agenti termici pentru schimbiitoare de caldura pag.127 Daca turatia motorului creste.5.dsa.05 -.r>Ar. Turbina cu gaze poate avea mal multe intrari. Crescand debitu1 de gaze evacuate si in oarecare masura si entalpia lor.lp.a' . urmata de cresterea cantitatii de incarcatura proaspata in concordanta eu cresterea turatiei motorului.~fpr.3.. In cazul turbosupraalimentarii realizarea Lp>O.<lr<l . deci creste turatia grupului turbosuflanta..52 si atunei lucrul mecanic primit de piston in cursa de admisiune este mai mare decat eel cedat de piston in cursa de evacuare fortata.I. deci ca ~i in cazul precedent creste entalpia la intrarea In turbina.2.9. are lac si a crestere a temperaturii gazelor evacuate. La motorul supraalimentat se poate ca umplerea fortatatsub presiune) sa se faca la 0 presiune superioara eelei de evacuare a gazelonp. ~~ .. fig. in fig. ca urmare.3 si 4.lse.l~ Agenli termici pentru schimbatoare de ciildura pag.. spre deosebire de motorul aspirat unde este negativ (Lp<O). (Aria:Ar. acesta primeste lucru mecanic de la incarcatura proaspiW'i(Lpa>O)comprimatii In suflantl'i 1~ n nrp<.r)..Ia ordinea de aprindere 15-3-6-2-4-1 se grupeaza cilindrii I. pmi pme Fig.. pistonul trebuie sa refuleze fortat gazele spre turbina la contrapresiuni ridicate datorita rezistentelor gazodinamice ale turbinei si deci lucrul mecanic de evacuare care e negativ creste LPev<O.>Pr (fig.. dar determinant este cresterea debitului de gaze evacuate cu turatia.".. Acest lucru se realizeaza usor la supraalimentarea mecanica si mai greu la turbosupraalimentare.6 la cate un colector de evacuare care se leaga la turbina.3po lucrul mecanic devine pozitiv. cre~te lucrul mecanic al turbinei.. I r' Pr Pa Vs a' v v.."n"'T. caci se realizeaza conditia a r Pee po -------~------------I -----------r-------· I .). Diagrama indicata a motorului in patru timpi supraalimentat y y' p C t dse b Pst' -------.i-p.. I I creste. de exemplu la motor cu i:'6 cilindrii are doua intrari unde sunt grupati cate 3 cilindrii.a.in cursa de evacuare a pistonului dad energia gazelor evacuate nu este suficienta pentru ca turbina sa furnizeze puterea necesara antenarii suflantei.50d.a' .-1.:ill1"1P . prezinta dificultati.~1 n~~~ T _ I TI 1. <.r' . in aceste conditii daca Psf 2: 1 .I. in acest eaz avem un agregat eombinat format din motor eu piston si turbomotor cu gaze evacuate (turbina eu gaze in circuit deschis).52). 1 .a. arborele turbinei este cuplat prin angrenaj demultiplicator de turatie 5 cu arborele motor.-------I I La motoarele supraaJimentate exista posibilitatea ea luerul mecanic de pompaj safie pozitiv Lp>O. surplusul de lucru mecanie al turbinei este cedat motorului. La supraalimentarea mecanica este suficienta 0 presiune de supraalimentare (psf)relativ mica pentru ca lucrul mecanic de pornpaj sa devina pozitiv datorita faptului cll evacuarea motorului are lac direct in atmosfera si atunci p. = (1.25)po.52 Diagrama indicatii fa supralimentarea mecanicii P... 1. Pe de alta parte in timpul cursei de admisiune a pistonului.r' ... "tn-.

ceea ce can d t1 . -temperatura si presiune ridicata a gazelor evacuate " b gazelor .-- . din lucrul mecanic al cic u Ul ~1 e ua In c .rp~C "1_ -"_"!' L .Pise= (10+60)ORAC. adica a cilindrului. 'in cazul supraalimentarii mecanice si de(120+150)ORACla turbosupraa1imentare.483) 1.ciclu ' indicat specific. Cum in aceasta perioada a evacuarii libere sunt evacuate 70% din gaze. 129 mecanic de pompaj e pozitiv (Lp>O).a. H-(Jikg]-puterea calorifica inferioara a combustibilului. -caldura disponibila prin arderea masei me de combustJbll(Qdisp-l1\: . 1. 1 CIC 1 U. Avantaje. Cantitatea de incarcatura proaspata.raman and 1a acelasi ordin de marirne ca la motorul aspirat. = Lit = i. dar este mal true eeat a mo . _ (90+11OtRAC. Raclrea interrnediara Generalitati.9 + O.deci pentru toti cilindrii(i) Lil=iLi ] [ cil. duce la un randament efectlv mat valoare absoluta LPsl < Lpne. este: n ) ~ 11 e = _s_ = . desi viteza prin poarta supapei trece de la regimul critic la subcritic.48S) _ flm =-L t..9. La deschideri prea mari apare eontrabaleiaju1:astfel pentru ca baleiajul sa aiba lac trebuie ca Psf> Pcecand incarcatura proaspata trece de Ia supapa de admisie la cea de evacuare si in colectorul de evacuare. ~ .482) L.{~ C1 ~_"'_~"'__-'-_"'!! __ _. .d 1 torului nesupraahmentat. cat VI i'V. I t onsiderare m pier en e . astfel daca Pee> psf gazele intra In colectorul de admisie si avem contrabaleiaj si urnplerea se inrautatestelintra ~i raman gaze in cilindrii).J:_" ~ __ M. J . b t'b'l(L -Lim) d masa de com us I I ilLi.p. Puterea indicata a motorului: Pi =i' L. (1. tur mel. Pdsa'=(S+4S)ORAC. bjracirea peretilor camerei de ardere.488) Li QdisP Fazele dlstrfbutlei ~i optimizarea lor la motorul supraalimentat Deschiderea supapei de evacuare(dse) . La motoarele in patru timpi supraalimentate durata suprapresiunii este de M" (1.!:l=p. Vs ' 60'~ n2 c (1. d 1 isternului de sc him are a . ~ f iti la turbosupraalimentare Pentru ca lucrul mecanic de pompaj sa ie POZI IV.~. ega! iar pe unitatea de cilindree. se fo:ose~te lucrul mecarnc numeric cu presiunea medie indicata Pi: 2 (1.) I . p. Tc 3 =]'Pi . Randamentul mecanic: Randamentul indicat: I n 2. P. Vs[m ICI '1 . V. (t/min n ro l. In pompaj e negativ (Lp<O). I = Me Astfel numai la 0 presiune . gazele pot fi evacuate rara modificarea avansu1ui Pdse.128 Agenti termici pentru schimbiitoare de cdldura pag.Li =. -pierderi gazodinarnice re use a e s . . .484) 2 ]. t c (-]-numarul de (l.. cjracirea gazelor de evacuare in fata turbinei. .1as 2: 800 RAe 0 cantitate apreciabila de incarcatura de baleaj(aer 1a m. [N/m ] A I L \ lucrul mecanic de I I I A cilindru este ridicata ~i determina intensificarea evacuarii libere prin marirea vitezei de curgere a gazelor prin sectiunea controlata de supapa de evacuare. indi cat at ciclului Suprafata inchisa de bucla mare reprezinta lucrul rnecamc m I (1.96)ps[..486) t.53).4.487) Randamentul efectiv: : 'I1e == =~ Qdisp HQ .1. U~d 1 aspirat fiindca creste ran amen u mare al motorului supraalimentat ata e ce '.. _ = 1'\ rn • YL (l.Agenti termici pentru schimbiitoare de caldurii pag. 60'unde: i[-]-numar cilindrii.il.s_ . d negativ consuma n mecanic la eel supraalimentat (lucrul mecanie de p~mp~J eda 'l emecanice) 11. ceea ce permite sa se utilizeze ~i in cazul motorului supraalimentat umplerea datorita inertiei coloanei de incarcatura proaspata si e necesara marirea intarzierii Pisa Deschiderea supapei de admisiune si inchiderea supapei de evacuare dsa ~i lse. ~sa Inchiderea supapei de admisie<isa) Presiunea Pa din cilindru la sfarstul cursei de admisiune este Pa = (0.. Dezavantaje. _. iar daca Lpa< Pev . . a chiulasei ~isupapei de evacuare cu scopul reducerii solicitarilor termice.. _i_ L o. de interval unghiular de suprapunere a deschiderii supapelor i1as trebuie marit in cazul motoarelor supraalimentate(Aas)sup? Aas din urmatoarele considerente: a)realizarea unei evacuari mai complete a gazelor de ardere din ci1indru.1 H I I (.. in conditii de presiune ~itemperatura de 1a iesirea din suflanta PSf.c.: -Q disp • = Lj. _ Pe _~ 1 ~ --po . . capului pistonului.) traverseaza cilindrul de la supapa de admisie spre cea de evacuare. 1.. . posibila sa fie cuprinsa in eilindreea totals a motorului. bi " trebuie indeplinite cerintele:-randament ridicat al sut1antel .[J/kg]-lucrul mecanie obtinut pe umtatea e t. _. fli :.-.Tsf(fig.(N/m timpi.n~.[W]. Valori uzuale la motor aspirat: A Pdse=(40+80)ORAC =(40 + 8St RAC . t. .

fu = ~.491) PRI Psf cum ms= (1. adica de cea de la intrarea in cilindru.)~ = n(_. prin aceasta crestere a densitatii la acelasi coeficient al exeesului de aer A si eonsum de combustibil.5%. o TR2• PR2 Po. cresc toate solicitarile termice ale motorului. 2) Cu cresterea temperaturii incarcaturii proaspete.TR Pn. a cresterii randamentului meeanie.s. fara cresterea nivelului presiunilor si temperaturilor ciclului. datorita reducerii pierderilor termice. mentinand presiunea de supraalimentare...astfel ca de fa t cre~terea de putere este de 3. datorita scaderii densitatii acesteia(psF'PsdRT. racirea incarcaturii proaspete dupa suflanta este mijlocul eel mai simplu de crestere a puterii motorului.8) rezulta 1Im. creste temperatura la iesirea din aeeasta (Tsr).Agenti termici pentru schimbatoare de caldurii rostso Agenti termici pentru schimbiitoare de elildurli unde. Odat~ cu cresterea temperaturii scad ~i pierderile termice ale motorului spre mediul exterior ~l consumul de combustibil scade cu ~ O. altfel apar urmatoarele deza vantaj e: 1)Se reduce cantitatea de incarcatura proaspata introdusa in cilindrii. avem suecesiv: pag.c. dar si redueerea NOx-ului din gazele de ardere.r) si in relatia (1. Astfel se stie ca prin eomprimare in suflantal'S). racirea intermediara pe langa avantajele ~entmate la m. 'tc[-]-numar de timpi.. randamentul suflantei. pstIkg/m31-densitatea aerului la intrarea in motoniesirea din suflanta).490) (1. Racirea intermediara. atunei densitatea creste cu aproximativ 3%. Po unde:n=p.. Pentru m. De aceea la motoarele supraalimentate. fig. deci limitarea poluarii mediului. este un mijloc de redueere a consumului specific efectiv de combustibil. respeetiv consideram transfonnarea in suflanta politropica eu exponentul politropic m.. rezulta 0 crestere de putere de 3%.53a. a incarcaturii proaspete(aer la m. crestere deci a economicitatii motorului.a.. RTo = Psf .l3I I I PR./po. . cu atat mai mult cu raportul de comprimare IT este mai ridicat. deterrninand in final 0 crestere a umplerii motorului.5%. Cresterea temperaturii Tsf peste 0 anumita limita necesita racirea incarcaturii proaspete inainte de introducerea In motor..:!Q_ Po Po r.&.-30) °C rara ca temperaturile pistonului sa creasca. in realitate trebuie tinut seama ca inainte de intrarea in motor se introduce un racitor intermediar al aerului.c. (1.respectiv a obtinerii unei puteri mai mari..). ' p.53 Scheme de riicire a aerului la motoare supralimentat .r-n rlpt{'. mal are ~l efect de reducere a tendintei de ardr-re. crestere ce depinde de:raportul de comprimare IT al suflantei.Vslm'zcil ciclu]. Cercetar~le experimentale pe un rnonocilindru au dovedit ca este posibila cre~terea putern cu (5.I. nr.6.a.-1. n[rot/min]. pe baza unor ca1cule concrete pe un motor s-a ajuns la eoncluzia ca daca temperatura seade eu ro'c. .a.t~'" .. sehimbul de caldura eu peretii si de tipul suflantei. ~upraa~imentate.-10) % la 0 scadere a temperaturii proaspete cu (15 -..f nu este direct proportionala eu raportul presiunilor IT ei mai redusa -numai daca eomprimarea ar fi izotermafm= l ). De fapt daca notarn: Po=PoIRTo densitatea aerului la intrarea in suflanta si Psf la iesire.489) m sf seade.1..To CE CA 1 Motor I R J a TRI.<1 eeea ce inseamna ca majorarea densitatii P. Prin racirea intermediara. deoarece nivelul general de temperaturi al eic1ului depinde de temperatura de la inceputul cornprimani.!_)~ = n n Ills-I TIls-l 1 lll .. = n(. mar-ire a densitatii incarcaturii proaspete se realizeaza ulterior prin racirea intermediara.To cat b Fig. raportul densitatilor ar fi egal cu al presiunilor IT-.

Apoi aerul se eompnma in eel de-aI motor) evolutia RS2. --t I . I .. . ca sa se evite arderea eu detonatie prin supraa1imentare este necesar ea temperatura incarcaturii proaspete sa nu depaseasca 373K.6 . 54 se prezinta variatia raportului dintre puterea PeR dezvoltata de un motor supraalimentat prevazut cu racirea aerului ~iputerea P.493) Tsf ~ T 0 cresterea de Evolutiile termodinamiee ale eel or trei eazuri sunt redate in fig.- T .a.1 ----r----T----'----.0 LlPR= Psn. Racirea ill schimbatoare de caldura poate fi: ajinainte de intrarea in motortfinala).. ceea ee nu este recomandat pentru motoarele de transport.53b-traseul 1.85 in racitor..S3a. deci intr-o singura treapta fig.. I I I I I .-. I 1.este mai mare ca la m.Urmeaza procesul de compresiune a-c in motor care incepe in punctul a la 0 presiune mai mica ca in R din cauza caderii de presiune la admisie Llpa si 0 temperatura putin mai ridicata.9 • I I I I reprezinta pierderea de presiune doilea compresor (antrenat de temperatura Tsf2. I putin de procesul eu actiune inversa de scadere a presiunii. urmeaza evolutia S-R in schimbatorul de caldura cand temperatura seade de [a Tsf la T R ~i presiunea scade eu LlpR• = unde Tsf .S2. eeea ce compenseaza scaderea randamentului efectiv (lle) al motorului supraalimentat prin reducerea lui e.. De remarcat ca reducerea consumu1ui specific prin racirea intermediara la m. antrenata meeanie) sau cand compresorul (suf1anta) are mai multe etaje si permite constructiv 0 rae ire intermediara fig.. 0..133 = (8 -.T.S3b traseul 1.c.1.492) PSf P.9 I I I 0.Agenti termici pentru schimbatoare de caldura de comprimare de la 8 pag·132 -i- Agenli termici pentru schimbiitoare de cdldura pag.. castigul de putere este mai redus: apar situatii In care pierderea de presiune fiind prea mare introducerea unui racitor intermediar poate duce la diminuarea puterii motorului. Racirea intermediara are ~i 0 serie de dezavantaje: ajmareste greutatea si volumul motorului. In eazul Tacirii intermediaTe fig.TR Tsf .55 . Urmeaza procesul de racire in schimbatorul intermediar S J unde temperatura seade de 1a Tsfl la T R si presiunea de la P.To in racitor.-----I I • ..-. cjracire mixta cand in afara schimbatorului RJ se prevede (traseul 2) si un al schimbatorului R = L'lTR L'lTsf = Tsf . Se constata di pe masura ce coeficientul pierderilor de presiune in racitor (jR este mai mare si pe masura ce eficienta acestuia ER seade. Astfel daca se noteaza cu ps-presiunea dupa racitor coeficientul pierderilor de presiune in schimbatorul de caldura (racitorjeste: In fig.prima suflanta S.presiunea devine Ps12 si " o 0.In fig. .- I I --- -r. in functie de eR. (cuplata eu turbina)eomprima aerul de la presiunea Po la Psn. oR iar coeficientul de eficienta G _R P P sf -L'l pSf PR = 1- __2!_ L'l (1.a.- I I I I I . bjschimbatorul de caldura introduce rezistente hidraulice suplimentare care pot deveni atat de importante incat sa anuleze. Moduri de realizare a racirli intermediare Racirea aerului se poate realiza in doua moduri:prin schimbatoare de caldura.-10) la e = (6 7) ca sa se evite arderea cu detonatie.-.. mediul de racire fiind un lichid (apa) dar si aerul ~i prin destinderea aerului. I 0. (1. la putere constanta.. tocmai castigul de putere obtinut prin racirea aerului care intra In motor.. dezvoltata de acelasi motor fara racire. bhntermediara intre suf1antele SI.PR ----t----t----~----~----I . aria hasurata lSp"po este luerul mecanic consumat de suflanta. partial.6a racirea finala. t .T R este scaderea temperatura 'in suflanta.2 0. . cand exista doua suflante(eea de-a doua. I.rt I I t I 1. 1.s. datorita cresterii de temperatura la admisie (dupa schimbator).4 0. de temperatura Scaderea temperaturii duee la micsorarea volumului speeifie( p t) eorectat . .n la PR. determina 0 scadere a ternperaturii maxime de ardere cu 3°e. De observat cil fiecare grad de scadere a ternperaturii aerului de supraalimentare.l.suflanta comprima aerul de la presiunea Po la presiunea Pst" (evolutia I-S).f de caldura: schimbator de caldura final R2.

1. PR2 si a scadere de temperatura pina la T R2. T•. Se observa ca Iucrul mecanic reprezentat de aria S2RS]I POPsf2 este mai mie dedit in cazul precedent(a).pa si a crestere de temperatura t. dupa care urmeaza racirea in racitorul R] de la SI-R] de la Tsf1 la T Rb presiunea scazind datorita rezistentelor hidraulice L'I. Admisiunea in motor are ea efect 0 noua scadere de presiune eu L'I... 'in care eompresiunea se face pe seama luerului mecanic dezvoltat de motor.------.a are loe a scadere de presiune t.-\~::::: -:.. PRJ' Urmeaza comprimarea R1-S2 In a doua suflanta aerul ajungind la Psf2 si Tsf2. Scaderi mari de temperatura pot fi obtinute in cazul destinderii aerului intr-o turbina inainte de intrarea In motor fig.l. ~P.53c traseul 2. in suflanta S I se face comprimarea l-S..ceea ee determina 0 cadere de presiune L'I.. In cazul racirii mixte fig.. psfl \----po ------~-- v b Fig. rnicsorind in acelasi timp lucrul mecanic al suflantei a doua.Se observa ca racirea mixta permite sa se adrnita in motor aer cu temperatura scazuta. apoi aerul se raceste in eel de a1 doilea schimbator de caldura.. Aceste sisteme au dezavantajul ca nivelul de racire e limitat fie de temperatura mediului racitor.55(c) Evolutia termodinamlcii a aerului in diferite variante de riicire/comprimare :-~-----.-- --- Pst ~Psf1 PR po Po v v a c p Psf2 ( ---_.Agenti termici pentru schimbiitoare de caldura pag. Fig. ~~.acest fapt este avantajos fiindca micsorarea lucrului mecanic influenteaza treapta a 2-a a comprimarii.55(a. 1. Pa si 0 crestere de temperatura cu L'I.56. -----t--.134 Agenfi termici pentru schimbdtoare de caldura pag 135 c P P ~P5f2 Tsf2 .fie de coeficientul de umplere admis.l.T.b) Evolutia termodinamicii a aerului in diferite variante de riicire/comprimare In timpul admisiei 'in motor S2 . .

.) e)Dupa presiunea din circuitul de racire: -normala:-presiunea este egala cu eea din me diu I ambiant -sub presiune:-presiunea este mai mare decit cea atmosferica eu 5 :(0.10.0- ~@_j ( ITB t _j I Motor _r-RJ 1.bujia etc.. apoi aerul intra in a doua suflanta SB. ca presiunea aerului la iesirea din turbina T vafi mai mica decit la iesirea din suflanta principals SA. deoarece cantitatea de caldura transferata mediului de racire creste in detrimentul celei transformate in lucru mecanic util.5+ 1..tinind searna de pierderile grupu~ui turbosuflanta si de prezenta racitorului R... Temperatura foarte s.organele care vin in contact direct sau indirect cu gazele de ardere se incalzesc continuu marindu-si temperatura.10. Sistemul se poate perfectiona introducand mai multe schimbatoare de cal dura.1.!izuta obtinuta T B permite insa presiuni mari de supraalimentare..99975 R Intrarea in turbina T B 74010. Se numeste sistem de nlcire.. racirea insuficienta duee la arderea unui organ ca:pistonul. In turbina TB aerul poate suferi 0 scadere mare de te~~eratura.3332 In timpul functionarii motoarelor..totalitatea agregatelor.pentru a asigura 0 temperatura optima a acestora trebuie asigurata racirea lor. Sistemele de racire se clasifica: a)Dupa natura fluidului de racirec-racire cu lichid -racire cu aer b)Dupa modul cum se asigura circulatia lichidului de racire: -racire naturalii (prin termosifon) sau cu eirculatle natural a -racire fortata sau cireulatie fortata (la majoritatea m.Agenti termici pentru schimbiitoare de caldura pag..fiind astfel un rflU necesar caci contribuie la pierderile energetice al motorului.1)10 [N/m2] astfel ca temperatura de fierbere a lichidului de racire creste la :(105 + 125) °C Creste astfel diferenta de temperatura dintre Iichid si aerul ambiant ea urrnare radiatorul e mai mie si ventilatorul consuma mai putin.5 250/0.creste randamentul termic al motorului (functioneaza la temperaturi mai mari).i. Pe de alta parte trebuie evitata si racirea prea intensa a pieselor care duce la scaderea randamentului indicat. Unele rezultate de pe un motor supraalimentat dupa aceasta metoda sunt date in continuare: Tbll14u ae aerului Locul masurari i Temperatura aerului Suprapresiunea [0C] [mmHglbar] lntrarea in suflanta SA 33 0 Intrarea in suflanta S8 91 50010. 56 Riicirea aerului de supralimentare prin destindere intr-a turbinii Aerul e comprimat in suflanta SAantrenata de tubina cu gaze T A. Prin scaderea temperaturii de racire de la 80°C la 30°C creste uzura segmentilor ~i eilindrilor de (4-5) ori.6665 Intrarea in schimbatorul 110 750/0.ciuperca supapei.. J.In plus temperaturile ridicate determina reducerea rezistentei materialelor in general.. 136 Agenfi termici pentru schimbatoare de caldura pag·}37 • . respectiv se degradeaza uleiul de ungere care i~i pierde consistenta ~i determina uzura pieselor in frecare ~i aparitia griparii pieselor ca urmare a dilatarilor tennice.a.aparatelor si dispozitivelor care asigura evacuarea fortata a unei parti din caldura dezvoltata in cilindrii motorului. deoarece uleiul este diluat cu fractiunile grele din combustibil care condenseaza pe oglinda cilindrului rece. TA I L 1. Daca nu se organizeaza corect racirea apar cresteri locale de temperatura (de ex:in dreptul supapei de evacuare) care produc fisuri in chiulasa sau blocul de cilindri.limitarea ~ind impusa de solicitarile mecanice ale motorului. SISTEMUL CE CA J DE RACIRE AL MOTOARELOR INTERNA racirli motoarelor CU ARDERE I 1 J R [. ~ SA l- ~ r-.98642 38 Intrarea in motorul M 15.Necesitatea rtf apa de racire Fig. in schimbatorul racitor R si apoi in turbina T 8 cup lata eu suflanta S dupa care intra in motor. De aceea in exploatare e neeesar sa se mentina temperatura optima a fluidului de racire la care indicii de performanta ai motorului sunt cei mai buni. Este evident. respectiv reducerea nivelului de poluare al acestuia.

pentru a putea fi pompat usor. Evident nu exista un lichid antigel care sa indeplineasca toate aceste cerinte. -pe linga duritatea apei trebuie limitat si valoarea pH-ului (intre 7 si 8) Lichidul antigel.16 mg Mg/l. Apa care contine saruri in stare dizolvata este apa dura.. in plus are pretul de cost scazut. -are .Este 0 solutie apoasa pe baza de alcooli sau de glicoli.cu gust dulceag. A_ntigelpe baza de ghcoli: apa + etilenglicol. C:~4(OH)2.-motorul cedeaza caldura unui mediu de racire intr-un circuit inchis (circuit principal) iar apoi caldura este transmisa printr-un schimbator de caldura aerului ambiant intr-un circuit secundar. mareste volumul prin inghet deci apar fisuri in blocul motor. In cazuri speciale se mai foloseste uleiul. 1. -necesita vas de expansiune mai mare.apa (fig. /39 -racire directa=evacuarea caldurii se face direct in mediul ambiant prin circuitul de racire (racirea cu aer.nu este inflamabil.cu adaosuri de inhibitori de coroziune de tip uleios ( benzoat de radiu ).67% etilenglicol 40% etilenglicol + 60%apa ~ -26DC -este un lichid incolor.57 Dependenta temperatura de congelare-concentratie etilenglicol .combustibilul pentru racirea orificiilor injectoarelor sau sodiu pentru racirea interioara a tijei supapelor de evacuare. -lmg echo .capacitate termica mai mare cu 41 % fata de alcooli sau glicerina care intra in componenta lichidului anti gel.corespunde duritatii apei avind 20. -corodeaza metalele. -~ " .57). -punctul minim de congelare este -67DC la 66. 2) punct de fierbere ridicat pentru evitarea forrnarii depunerilor in instalatie si reducerea pierderilor prin evaporare care ar modifica concentratia ..cu consum minim de energie.formeaza depuneri de piatra si saruri in sistemul de racire care impiedica transferul termic.antioxidanti (fosfat sau nitrat de sodiu ) ~i coloranti.lacuri) au in general duritatea > 3 mg echo Pentru motoare se recomanda ca apa de racire sa aiba 0 duritate < 2 mg ech.motoare racite cu turnuri de racire) -racire indirecta.. t(temperatura de congelare) [0C] --- .in functie de raportul etilenglicol.5%.Agenti termici pentru schimbiitoare de ctildura pag·138 Agenti termici pentru schimbiitoare de caldurii pag. -w 5) capacitate termica si conductivitate termica ridicate: 6) vlscozitate redusa si proprietati reologice (de cur~ere ) bune..pentru folosirea in motor..._-- --- -67 ----- J I 66% 100% o etilenzlicol Fig. Riicirea ell lichid Cele mai raspindite sisteme de racire cu lichid sunt cu apa sau cu anti gel (de fapt amestec de apa si etilenglicol).antispumanti ( dextrina )..fiind necesar sa se repete strangerea coherelor la 3-4 zile dupa introducerea antigelului. "- ". Duritatea apei se mascara in mg echivalent de saruri sau ioni de Ca sau Mg.04 mg Call sau 12.riuri... Apa are avantajele:-coeficient de convectie ridicat .. illilenglicolul. . mai ales cind sunt calde: -produce ~contractia ~acordurilor de cauci~c imbibate cu apa.. chiulasa sau radiator.. .._-. -daca ~atrunde combustibil in antigel ( benzina.. -prin incalzire i~i mareste volumul cu 4.I. 7) sa nu fie toxic sau usor inflamabil.eu apa in circuit deschis.Conditii nnpuse: 1) punct de congelare redus (-40DC In Romania) pentru a nu ingheta la temperaturi coborite (spargera motorului ).motorina) spumeaza.inflamabiI si foarte toxic -dar in contact cu pielea nu este nociv.fiind necesara dedurizarea apei potabile. ' .fiind necesar un vas de expansiune pentru sistemele sub presiune.uleios..deoarece are coeficient de dilatare mai mare ca apa (vasul sa aiba (5 + 8)% din volumul total al circuitului de racire )..se poate amesteca cu apa in orice proportii cu punct de congelare variabil.actiune coroziva asupra pieselor metalice ( aluminiu ) si asupra pieselor vopsite sau lacuite. Apa are si 0 serie de dezavantaje: -temperatura de inghet ridicata (ODC) ~i de fierbere redusa (100 DC). _-. -apa moale < 3 mg echo -apa cu duritate medie (3 + 6)mg echo -apa dura (6+ 10)mg echo -apa foarte dura> 1Omg echo Apele naturale (puturi.

1.5 8). organele de reglare). ventilatorul. In figura 1.conducte. 10 9 min conducta de legatura 8. se foloseste la motoare navale la racirea pistoanelor.10.petrolul-pentru regimuri de temperaturi foarte scazute 8 max (Siberia) Raeirea cu ulei:-nu apar probleme de coroziune ~i cavitatie dar se oxideaza si produce depuneri.2 Schema unui sistem de racire co Iichid 7 Sistemul de racire cu lichid este format din 2 circuite: -circuitul primar ( apa sau ulei ) . racorduri de legatura din cauciuc 7.cuprinde elemente care asigura transferul caldurii de la cilindrii si chiulasa la radiator (camasile de apa din bloc. 1.58 s-au notat: -pompa de circulatie 1. canalele din chiulasa 3. camerele de racire ale cilindrilor 2. BI Fig.organele de reglaj.pompa de apa. radiatorul 4.radiatorul) -circuitul secundar ( aer sau apa ) -format din elementul care asigura disiparea caldurii 'in atmosfera (radiatorul.Agenti termici pentru sehimbatoare de caldurd pag·140 Agenti termici pentru schimbiitoare de cdldurd pag·141 Alte liehide antigel: . Cele doua circuite se intersecteaza in radiator (fig.58 Schema riicirii cu lichid . vas de expansiune 9. supapa de siguranta 10. 1. ventilatorul 5. termostatul 6.chiulasa.

Dad se cunoaste consumul specific efectiv de combustibil ce [kg/kWh] si puterea nominal a Pe [kW] relatia (I) devine: ( 1.ac = frHiCh ce trebuie evacuat: (1.a. [kJlkWh] . de unde trece in chiulasa prin orificii normale si de dirijare ( necesare pentru a elimina zonele de stagnare. Cand temperatura lichidului ajunge la (80 -T 85) DC supapa central a 11 este complet deschisa.1.fractiunea fr din caldura dezvoltata in cilindru si evacuata prin sistemul de racire variaza in limite foarte largi: fr = (15 -735)% 20 21 Pentru m.497) ale carui valori in regim nominal sunt: qr = (2400 -73300) [kJlkWh] . Fluxul de dildura evacuat prin sistemul de racire. presiunea in circuit scade sub cea atmosferica ceea ce ar provoca avarierea radiatorului (prin implozie).temperatura lichidului scade.de regula. = (1900 -72200) De observat ca fluxul de cal dura Qraa se poate evalua si din calculul termic al . La trecerea prin tevile radiatorului.astfel ca tot lichidul trece prin radiator.s. de la arborele cotit ~i asigura viteza de circulatie a lichidului in intreg circuitul de racire. Din bazinul inferior BI al radiatorului lichidul este aspirat de pornpa 1 si refulat in canalullongitudinal 14 din blocul motor. Ir Conform datelor experimentale.a.a. care ar duce la supraincalzirea locala a chiulasei si aparitia fisurilor).Agenti termici pentru schimbdtoare de caldura pag. pe de alta parte dupa oprirea motorului prin condensarea vaporilor in circuit si contractia lichidu!ui. Vasul de expansiune 9 este montat cind sistemul de racire este sub presiune Ir = (23 -T 35)% fractiunea Ir .mai multa caldura se transforms in lucru mecanic ~i atunci fr scade la: Ir = (20 in timp ce!a m.495) Daca se imparte de racire: Qrac la Pc se obtine un criteriu de incarcare specifics a sistemului qr = Q.pentru m. Liehidul de racire este adus printr-un furtun etans fata de aer.c cu camera divizata.494) [kJ/h] fr -fractiunea apreciata dupa motoare asemenea.datorita transferului de caldura spre aerul vehiculat de ventilator (care de regula este fixat pe acelas ax cu pompa). prin orificiile 15 in camerele cilindrilor 2.pentru m.rezulta fluxul de caldura Q.3) este inchisa ~i lichidul este dirijat prin supapa lateral a 12 deschisa prin conducta 13 la pompa 1 radiatorul fiind astfel scurtcircuitat.c supraalimentat.a. Ch [kg/h]-consumul orar de combustibil fo!osit in motor in regim nominal. 142 Agenli termici pentru schimbdtoare de cdldurd pag. de aici.59 Termostatul Functionare Pompa de circulatie 1 este antrenata.Aceasta supapa pennite evacuarea vaporilor de lichid evitind aparitia un or §1lpra~resiuni.c care au randamente mai mari.pentru m.s: Apreciind la proiectare -725)% Fig.a. iar cea laterala 12 cornplet inchisa. [kJlkWh] . Cand temperatura lichidului depaseste (70 -T 73) °C supapa centrala incepe sa se deschida iar cea lateral a sa se inchida.c cu camera unitara. Din chiulasa lichidul ajunge la termostatul 6 si apoi in bazinul superior (BS) al radiatorului. daca nu ar patrunde aer in sistem (vas).care ar pune in pericol (explozie) radiatorul si etanseitatea imbmanlor.vasul fiind mereu umplut cu lichid intre reperul "min" si "max".pentru m. Cand circuitul lichidului cuprinde si radiatorul se nurneste circuitul mare iar cand radiatorul este scurtcircuitat se numeste circuitul mic (de incalzire). Pentru a asigura o incalzire rapida a motorului dupa pomirea la rece cind temperatura lichidului este sub 70°C supapa central a 11 a termostatului (fig. Hi [kJ/kg]-puterea calorifica inferioara a combustibilului. [kl/kWh] . qr = (2400 -72800) q r = (2800 -73500) q.c e [kJlkWh] (1.astfel 0 parte din lichid circula si prin radiatorul 4 unde se raceste.a. 143 abur-aer.

1 . Suprafala radiatorului se ca1culeaz~ cu formula: 17I.5-3 m/s.. ..legate pnntr-o r~re~ d e tevi.coeficientul global de transfer de c~Id~r~.. 1..._ _... [kJ/kg K] -capacitatea lichidului de racire.78). ne rvurate prin care circula lichidul de racire.constituie 0 problema dlficlla care are la baza p~rame~l1 sta .lte m~~ ele $1 dlS?USe orizontal permitind circulatia aerului In timp ce apa curge pnn spatiile formate mtre suprafete1e exterioare ale tevilor.500) p incruci~at.093 [kJ/kg KJ).d 1 1· t sensibile la cresterea presiunii lichidului.. ieftine si siguranta mare in exploatare..presiunea in orice punct al circuitului de racire trebuie sa fie mai mare decit presiunea de fierbere a lichidului la temperatura respectiva. o:lI Q. Vp [m3/s] (1._""" . _ . l' .b .temperatura rc ? U lichidului la iesirea respectiv la intrarea in motor (pentru antigel c.1.0..._. + .. un racord de aspiratie 4 si unul de evacuare 5.. Radiatoarele acvalamelare sunt de tip nedemontabil cu 0 s~prafata m~re_de racrre l~ di siuni exterioare reduse ( comparativ cu alte radlatoare ) msa sunt mal imen .... .498) medie a cr.pentru calcule se foloseste "evident metoda general ada schimbului de expenmen a . . in cazul ventilatoarelor decuplabile arborele pompei este separat de al ventilatorului pompa fiind antrenata continuu in functionarea motorului.15)mH 0(0.. f1-1l""h1r1 A= Qri1C [m2] . un rotor 2 cu palete drepte sau curbe 3. vertica lC tehnologia de fabricatie este dificila. De altfel pentru functionarea normala..randamentul hidraulic al pompei .masa specifica (densitatea lichidului) Puterea absorbita de pompa va fi: P= p V ·H p .. d. rotorul fiind fixat pe un ax in interiorul carcasei..sarcina pompei ca sa acopere rezistentele hidraulice tit r [kg/s] . .. viteza de circulatie a lichidului prin canalele pompei trebuie sa fie sub 2... alumirnu.se compune din doua bazine BS ~1 BI.. eu nervuri individuale.....t"'l+~-" .. [0C] . .l~~ 1 ..145 m r = 3600 ..""l _]:. 1 1 .p la : 1 convena bil astfel inch intre ele sa ramina un spatiu de (2-3 mm pnn . sau placi cornune care asigura pe mga rolul de nervura si 0 mare rigiditate [12].e meta .. ~ . t t . constructie simpla.l~urii de la lichidul de racire ]a aer.. la viteze mai mari apare cavitatia.aceste pompe au avantajul cii la ruperea curelei sau oprirea motorului permit circulatia naturala prin tennosifon a apei prin circuit.. in unele cazuri In forma de mete.7) .498) ..e regu a curen = (4 -7. eel mai frecvent se folosesc pompele centrifugale cu rotor semideschis eu randament ridicat 17 p = (0..pr\ .5)bar Debitul volumic de lichid al pompei se calculeaza cu: v p= Inr 'l» .. t I·. 1t caldura observind modul de circulatie al celor doua fluide .este de tipul centrifugal fermata dintr-o carcasa 1. bronz sau plastic. sunt fo:mate dm) enzi . . . Deterrninarea dimensiunilor prineipale ale radiatoarelor ca: -suprafata de schimb de caldura: -suprafata frontala. .6 -7- 0. Tevile radiatorului se confectioneaza din cupru. .. iar aerul circula orizontal prmtre tubunle arne are. Pompa se monteaza la partea frontala a blocului motor pe acelasi arb ore cu ventilatorul fiind actionata de la arborele cotit prin curea trapezoidala... Bazinele se executa de regula din acelasi materiale cu tevile..-1.care asigudi ~ansferul ca. asigurind unifonnizarea temperaturii in carnasile de apa ~i in general uniformizarea starii termice a motorului. [14]. rOr-o.. _ _.. .:::.. C1 kt1tm k [W/m2K) . Radiatorul de tip fagure [12]..1+"I'V"o.-. .-.. _adincimea..3 Constructia sistemului de raclre cu lichid Pompa de circulatie (de apa) fig.. PI [m%] (1.9) * PI [kg/m"] .. .. = 2.aluminiu. prm turnare sau m tabla matritata... .. C r (t re termica QrOc - t rJ masica [kg/s] (cal dura specifica) (1...55 -7.. .l' H p [N/m2] 1] h = (0.8 -. otel si eel mat freevent din alama. rcirculare sau plate... bT .. Rotorul pompei este din fonta .. [14] este format din tevi IIp. .. '"".60 asigura circulatia fortata a lichidului prin circuitul de racire..499) H p .-0.4 2 -.144 Agenti termici pentru schimbatoare de ciildura pag.10-3 [kW] (1.J . 1 1· hidul de rae ire . Pentru motoarele de tractoare si automobile se folosesc pompe centrifuge de joasa presiune: H p Radiatorul este un schimbator de caldura... durata mare de exploatare.-.Agenti termici pentru schimbdtoare de caldura pag.debitul de lichid de racire prin instalatie '7 p [-] - coeficientul volumic de pierderi al pompei: '7 p = (0.. care circu a 1.10. Tevile pot avea sectium ..

ventilatorul este fara earcasa(fig. bloc motor ctc.Lril b).3 -:-0. viteza periferca (80 -. Ventilatorul mai are si rolul de a debita aer in zona motorului contribuind la racirea baii de ulei. bobina de inductie.61 Ventilatoare # sistemullor de antrenare Ventilatoarele motoarelor racite cu aer trebuie sa asigure debite si presiuni de refulare mai mari la dimensiuni cit mai reduse.rezulta din ecuatia calorimetrica: (1.I. Punclt dt r'an~Qre .(fig.c) si (fig. latimea paletelor (30 -. Ventilatoarele eu pa1ete tumate sunt mai rigide dar produc un zgomot suparator de frecventa inalta.1. pentru automobile este ventilator eli aspitatie si eu refulare. P a [kg/rrr'] .densitatea aerului .1. 1. unghiul dintre planul radiatorului ~i planul pa1etei este de 40 -.care desi au randament mai scazut asigura 0 cadere de presiune mai mare. lungimca (120 -:-180)mm.8) palete cu 0 constructie simpla si randament ridicat ./I~rt.147 .25 -..501) t1ta [0C] .d). grosimea paletei (1. iar pentru caderi de presiune Hv> 80 mm H20 arc carcasarfig. c.capacitatea termica masica (caldura specifica) a aerului. Cele mai raspindite ventilatoare axiale sunt eu 4 palete dispuse in X eu unghiul dintre palete 70° respectiv 110°. pag·/46 Agenti termici pentru schimbiitoare de ciilduri: pag.160. pentru buldozere pentru evitarea infundarii cu praf a radiatorului. Debitul de aer care trebuie asigurat de ventilatorul sistemului de racire eu lichid. _ . .-45°. 60 Constructia sistemului de riicire c Ventilatorul:-serve~te pentru vehieularea aerului atmosferie cu viteza ridicata prin radiator.Agenti termici pentru schimbatoare de cdldurd Q PUllc!e de ii1lr"!.61a).lGl.in cazul racirii cu aer se prefera ventilatorul centrifugal (mai rar cele axiale) .. cpa = 1 kJ/kgK .7 )m. diametrul exterior al paletei (0.cresterea de temperatura a aerului in radiator.-11 0 )m/s.eEI· a b Fig.. Fig. Pentru caderi de presiune relativ miei.GO c. Este montat uneori pe acelasi ax cu pompa de apa. La sistemul de racire cu lichid se prefera ventilatorul axial (fig. altematorului. intensificind astfel transferul termic.motoarele sunt prevazute eu deflectoare dispuse in jurul eilindrilor (vezi racirea eu aer) pentru dirijarea curentului de aer ~i uniformizarea temperaturii.d) cu (4 -i.-70)mm.8 )mm.-1.

iar de celalalt se prinde tija supapei 1] .pentru ventilatoare turn ate Termostatul (fig. Ventilatoarele centrifugale au un grad de eomprimare mai ridicat. Un capat al vasu~U1go~rat 20 este prins pe reazernul fix 21.Ventilatoarele axiale au debit de aer mare la dimensiuni reduse randament ridicat. 1. te:most~tu~ cu burduf (fig.clorura de etil sau metil) sau 0 pasta activa (cerezina ameste~ata eu pulbere de cupru sau ceara (motor SAVIEM 797-05)).aerul incalzit este evacuat prin difuzorul de evacuare DE( zona V).suprafata aeeasta se mareste prin nervurare (fig.a debitului de aer necesar. caderea de presiune in circuitul de racire (radiator si restul traseului ) 2 cu valori uzuale de (700 -. Sistemul de racire eu aer [kW] (1. 148 Agent! termici pentru schimbiitoare de caldura pag·149 P" = 10H" [N/m2] ~ 3 • H 17" v• r< 1.. Nervura trapezoidala este eompromisul intre tehnologie si teorie dar tot costisitoare.. lichidul trece si spre radiator. termostatul pennite treeerea unui debit constant spre pompa de lichid ( circulatie ) din debitul total ee trece prin motor. sunt de ordinul (7001400)N/m2 pentru Dci6100mm ~i (1400-2400) N/m2 pentru Dcil>(100200)mm.. ~ . 63 Sistemul de racire cu aer CaJculul sistemelor de racire eu aer este complex datorita.1.5c).59) este organul asezat in circuitul de raei~e cu rol. zgomot red us . deschiderea e cornpleta la (80 ~ 85) DC. 0 nervura ideala este de tip triunghiular dar nu se poate realiza tehnologic si nu e nici practica caci varful subtire se rupe· usor. Exista trei tipuri de termostate: .randamentul ventilatorului pentru ventilatoare axiale nituite si 171' = (0.a caderilor de presiune 'in sistem pentru alegerea in final a ventilatorului . terrnostatul tntrerupe complet circulatia lichidului prin radiator' b )eu circulatie constants. 1. . debitul de liehid ce treee pnn pompa este variabil..000) N/m 1 2 pentru Dci1""(lOO -.1.7) .ul .-150)mm 17" = (0. Fig.10.de unde se distribuie catre cilindrii si chiulase (zona N)cu ajutorul unor deflectoareD.Forma si dimensiunile nervurilor de racire se aleg astfel incat sa asigure transferul optim de caldura in conditile unor rezistente gazodinamice minime. . fenomeneIor de transfer tennic prin suprafete nervurate ~j are drept seop stabilirea dimensiunilor nervurilor. De observat ca eele cu ceara (pasta) sunt mai sigure.Ventilatorul V (fig.Ventilatoarele folosite in sistemele de racire cu aer sunt de doua tipuri:axiale si cetrifugale .de a regia temperatura acestuia..Pentru a reduce lungimea motorului.59) este format dintr-un vas metalic gofrat de forma cilindrica din a!ama 2~ In interiorul caruia se afla un !iehid care fierbe usor (alcool etilic + apa distilata. Nu e bine sa se circule lara terrnostat!!! La motoarele de mare putere se folosesc terrnostate. depinzind de temperatura.3 -:-0. inaltimea h a nervurilor este mult redusa in planul cilindrilor fata de planul transversal.62) refuleaza aerul intr-o carcasa sau manta M(zona IlI).4.Cind temperatura depaseste 70°C solutia din burduf se evapora si ~arind preslUnea dl~ interiorul vasului gofratfl obliga sa se alungeasca desehlzmd supapa centrala. . Cerezina ~ produs petrolier (ceara) format din hidrocarbun parafimce.eter. Termostatul poate fi Cll arc metalic si eu burduf.modificind in functie de temperatura debitul de lichid ce trece prin radiator. ell servomecanism.cu punet de picurare ridicat (85 -:-90) "C.000) N/m2 pentru Dcil<lOOmm si (1500 -.deoarece fortele de actionare ale supapelor sunt foarte man ~I ar fi nevoie de un burduf de dimensiuni mari. c)eu circulatie variabilii.Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurii pag.6 ~ 0. Rezistentele gazodinamice ale circuitului de aer H. 0 nervura simpla dar eu efieacitate termica mai redusa este cea dreptunghiulara.. a)cu blocaj adica "tot" sau "nimic". dar functioneaza cu zgomot si necesita turatii mari pentru a asigura caderea de presiune (sarcina) necesara. 502) Racirea eu aer se realizeaza prin deplasarea unui curent de aer cu viteza ridicata (20 -:-60) m/s peste suprafata exterioara a cilindrilor. .4 ) .

up. ta rna . -reducerea sigurantei ' in exp 1oa t are. ~tamu etc.: o -incalzire -constructie simpla cu num~r redus de reducs d astfel uzura cilindrilor. rapids dupa pomrrea la rece... ti -motorul vnu poate fi fortat pri~ .a radiatorului ~i pompei de eirculatie..11. . ra de ardere si vecinatatea -o racire locala eficienta a punctelor ca e ~n came . 1 1 . ale camerei topite (sodiu) etc.gazele sunt: vaporf de ardere.a.sau daca totusi exista depuneri . capacitatea tenniea masica 5i masa speeifica Cdensitate) cat mai mare .Agenti termici pentru schimbatoare de catdurii . ~i a ventilatorului .acire sau altul de catre proiectant comparativ al celor doua slste~e.chiar la temperaturi ridieate timp indelungat sa nu degaje mirosuri neplacure sau iritante. conditie esentiala impusa tuturor agentilor tenniei folosin in schimbiitoare de caldura este sa aiba eonduetivitate tennica . d inghet al apei..Principalele avantaje ale apei sunt: ·coeficientul de transfer tennic. -murdiirirea suprafetelor de transfer termic.. Pe timp reee trebuie folosit antigel .acestea sa se poata indeparta usor. gradul de 1.nervurarea ar duce necesare pentru vehiculare. .a. 1.~ro:~te. -zgomotmai : mare datorita ventilatorului ~i a lipsei stratului absorbant de apa. . Pentru a realiza 0 siguranta in exploatare si 0 fiabilitate rnare.11. • .apoi apa se transforms in abur ~i gazele transmit caldura aburului.starea etan~eitiitilor. a htnea cu (5-10)%. d .d d ceea ce reduce e ~r. d constructie simplificata si consum de putere redus. Apa ca agent termie Apa atat in stare lichida cat si sub forma de abur Indepline~te eele mai multe conditi cerute de un agent termic ideaI. antigel. reducand uzura coroztva a cilindrilor. -putere re dusa pen tru antrenarea pompei usa .ul ~i...dezavantajul gabarite mai mari la acelasi debit ca eel axial si randament mat re us.(lichid) e apa ea un izolant (absorbant fonic). pag·150 cii trebuie Agent: termici pentru schimbdtoare de ealdura pag·151 In exploatare probleme speciale apar la racirea eu lichid cand praetie trebuie verificat nivelul lichidului in vasul de expansiune. 1. Comparatle intre sistemele de racire Alegerea unui sistem de r.eeesitat~~ ~astriirn etan~~ltaJ~~.~ca uzura cilindrilor la rece temperatura ambianta e redusa ~l se mten .f S~~Cl~~ 1. n 'd'IC. . .re ucan -functionare sigura la trecerea la sezonul re~e: .1 Agentl termici pentru schimbatoare de caldura Agentii tennici sunt substante folosite pentru vehicularea dildurii in sehimbatoarele de caldura. . • '. _1~. . sau a raportu U1 e m rimare din eauza cresterii solicitarilor termlce. Dezavantajele -constructie n"icirii eu hchld: .1~l. -consum maer de putere 5% si puterea = 600 + 6000(W / m2 K). at -regrm terrnic. )0/ P /0 •.2.agentf tennici nu trebuie sa fie eorozivi sau agresivi in general . -stabilitate termica la variatiile rapide de -funetionare sigura la temperatun gripaj'. =+0"" de aceea canalele/conductele nervureazii. uleiul. e~e .folosirea unor huse speciale pentru a proteja radiatorul de curentul rece. ~ . Cei mai oa rte joase prin introducerea .SUPrainealZirea~ -pormre sigura la tempera circuitul -zgomot de r~cire. din sistem (2-9 de apa calda in actioneaza e: d . nu se puterii (9. 0.functionarea corecta a tennostatului etc.: ~~~. "Sistemul de racire cu Iichid asigura ava~aJ~~e.sau pot f alesi de exemplu pentru racirea aerului motoarelor supraalimentate se pot alege fie apa fie aerul ea fluid de racire etc.11. In care la pierderi circula apa in schimbator de presiune deci la cresterea . complexa si n. ~l reparatn (m~u~da:e tevi ~. ~ bi -'I .10.. de exemplu in cazanele industriale gaze1e de ardere transmit caldura apei din interiorul schimbiHoarelor. -necesita racitor de ulei.a PO.e (tiU: lung) mai ales cand p -incalzire greoat~ a _motorul~l.amesteeul gaze. din cauza penco u Ul e -necesita materiale deficitare eupru.prin convectie ridieat . se bazeaza pe studiul ei.apa.alte de apa.amestecuri de apasaruri Dezavantaje ale racirii cu aer: -temperaturi mai ridicate umplere n eu aproximativ . in tirnp ce vascozitarea ~i tensiunea specifiea cat mai mica. -masa si lungimea motorului scade-.~asa n . .n:~rea tur. *Sistemul de raeire eu aer are avantaJele.alte raspandit: agenti lichide. FLUIDE INCOMPRESIBILE TERMICI FOLOSITE CA AGENTI ~l ~r~~diului ina e a e arnbiant (este evitat 1.).e~ detonatie.dar apoi trebuie trebuie urmarita temperatura lichidului pentru a evita suprainealzirea motorului sau avarierea sistemului de racire. -dificultati de intretinere. prezm t. mal redus .aerul.costul red us ~i sa se gaseasca cu usurinta in orice loe.5 + 13)%Pe• . ceea ce micsoreaza pericolol de fisurare si ev~t~ a~derea.5. Agentii termici nu trebuie sa fonneze depuneri pe suprafetele de transfer tennie.' x. acestia pot fi impu~i de natura sehimbului tennie.

5%. pentru a realiza temperatura d.CO. !olostt la aut?VehlCule . AIte dezavantaje se refera 'in special la folosirea apei in radiatoarele notoarelor cu ardere interna: are temperatura de inghet ridicata (O()C)~ide fierbere redusa (100DC) la presiunea trnosferica. .. se foloseste amestecat ce a?a dedun~ata ~l distilata In anumite procente. -apa moale < 3 mg-eehivalent -apa eu duritate medie (3-6) mg-eehivalent -apadura (6-10) mg-eehivalent apa foarte dura> 10 mg-eehivalent Apele naturale (puturi. este la--67°C pentru 66. pentru a asigura de fapt protecria contra inghetulu] De. Amestecu~ apli-a~tigel . A~est~cu~ a_pa-~nttgel pe.~l alte instalatii de incalzire sau industriale pentru a evita mg?etu1 a~el care. Explicatia este existenta moleculelor de D20 in apa. Ettlenglicolul C2H4(OHh-s~ p~at~ amesteca cu apa in orice proportii rezultand un punct de congelare variabil.C02). Pe Hinga duritatea apei trebuie liminat si valoarea pH-ului intre 7 si 8.corespunde duritati apei avand 20. Amestecul apa-antigeJ .fiind necesara dedurizarea apei potabile pentru folosirea in motor. isi mareste volumul prin inghet deci apar fisuri in blocul motor .este 0 ~~]uti~ apoasa pe baza de a1cooli sau glicoli.Pentru motoare se recomanda ca apa de racire sa aiba 0 duritate < 2 mg:chivalent.e inghet dorita. In functie de raportul etilenglicol-apa (fig. volumul masic scade respectiv lensitatea creste.Domeniul temperaturilor e limiteaza de la o'c la 200°C.Punctul minim de congelare. (fosfat sau nitrat de sodiu) si coloranp nna ' .3. Apa care contine saruri in stare dizolvata este 0 apa dura. pnn crestere de volum ar duce la deteriorarea pompei ra~Iator~lul bloculur motor etc: . baza de .ca urmare si densitatea apei este maxima la aceasta 1. redusa si proprietati reologice bune. anti gel comercial fabricat pe baza d~ etilen-glicol cu ~daus ~e s_tab~hz~t~n w~l ~inhibitori de coroziune. De exemplu lrngchivalent. 1.7% etilenglicol.care rnpiedica transferul termic.formeaza depuneri de piatra . -capacitate termica si conductivitate termica ridicatii.utere apreciabila si dependents temperaturii de presiune.cu consum mtmm de energie. temperatura de congelare . id lU .Ca sa nu faca depuneri se distileaza sau se trateaza hirnic.reducerea pierderilor prin evaporare care ar modifica concentratia.tgent! termici pentru schimbatoare de caldurii rosts: Agenti termici pentru schtmbatoare de elildura pag.ci aceasta trebuie distilata sau dedurizata pentru a vita riscul depunerilor si corodarii canale lor. Evident ca nu exista u~ lichid antigel care sa indeplineascli toate aceste cerinte.glicoli este format din apa si etilenglicol cu adausuri de inhibiton de coroziune de trp uleios (benzoat de sod') ti .. -sa nu fie toxic sau user inflamabil. Ca prim dezavantaj al apei este necesitatea un or instalatii de pompare de .an ispumann (d ex tri W) ~nt10xl anti.fiind necesar un vas de expansiune rentru sisternele sub presiune. -vascozitate.deci apare 0 scadere de volum prin incalzire neobisnuita la alte ichide.04[mgCa/l] sau 12.chiulasa sau adiator.rauri . care intra In omponenta lichidului anti gel cu (300-350)% mai mare ca aerul sau alte gaze N2.OOI °C/m). prin incalzire i~i mareste volumul cu 4.16 [mg Mg/l].lacuri) au in general duritatea >3 mg:chivalent.saruri In sistemul de racire .pentru a putea fi pompat usor. caldura Iatenta de vaporizare mare. 153 capacitate termica mare. altfel pe lang~ p~n:tul de congelare redus (_40DC-in Romania) arnestecu] apaantlg~I tre?ure sa alba ~l un punct de fierbere ridicat pentru evitarea formam vapo~llo: ~l. In toate sisteme1e unde se foloseste apa trebuie tinut seama ca la presiunea Ie 760Torr. 63). -sa nu corodeze suprafetele metalice.Conpnutul de molecule grele variaza cu temperatura apei si est: naxim la +4°C. Ma' trebuie sa alba: 1 -stabilitate fizica si chimica.Daca amestecul se face din 40% etilenglicol si 60% apa.Lichi~ul. corodeaza metalele.11.Oz.la acest punct trebuie facuta 0 remarca si anume nu este 1dicata folosirea apei ca atare. pierderi de caldura reduse(-O.duritatea apei se nasoara in mg echivalent de saruri sau ioni de Ca si Mg.mai grele dedit nolecule1e de H20 (D2 este moleeula de deuteriu .prin incalzirea apei intre 0 si 4°C.un izotop mai greu al iidrogenului H2). costul relativ redus . cu 41 % mai mare ca la alcooli sau glicerina.

Agent! termici pentru schimbdtoare de caldurd

t=sts«

Agenti termici pentru schimbatoare de ciildurd

pag·155

ajunge la-26°C.

"='u o:s'L...
..... II)
II)

II)

.....,

..... ,......,

0 -30

~~
P'OJ)
Q)

'-'

~

....

12 ;::::: 0
u

-

-50
I

____

JI
I

-70

100%

o

_dad! patrunde ccrnbustibil in anti gel (benzina/motorina) spumeaza; _necesita vas de expansiune mai mare,deoareee are eoefieient de dilatare mai mare (vasul trebuie sa aiba (5-8)% din volumul total al cireuitului de racire). Glieerina C3Hs03 -se utilizeaza mai rar deoareee necesita cantitati mai mari pentru a obtine punetul de congelare redus. Alte lichide antigel -petrolul-pentru regimuri de temperaturi foarte scazute(Siberia). Racirea cu ulei-nu apar probleme de coroziune si cavitatie dar se oxideaza ~iproduce depuneri ; se foloseste la motoare navale la racirea pistoanelor. Propretatile etilenglicolului ~i glicerinei sunt redate in [3]; se constata ca densitatea este apropiata de ce a apei (1115 kg/rrr') dar are capacitatea termica masicii mica, ceea ce micsoreaza cu (7-10)%, fluxul de caldura termie, in conditii similare .fata de apa. In calculele de proiectare trebuie cunoseute propiretatile amestecului concret folosit.in ealculele termice, Amestecul antigel are aproape toate avantajele apei ,dar este mai scump, insa este absolut obligatoriu sub OOC,latoate schimbatoarele de cal dura.

etilenzlicol

Fig. 1. 63 Dependenta temperatura de congelare-concentratie

etilenglicol

1.11.4. Uleiul ca agent termic Generalitati.Proprietati de baza, Uleiurile minerale se utilizeaza ca agent termic in stare lichida la temeraturi intre 20°C si 300°C, deoarece la depasirea unei anumite temperaturi apar proeese de cracare iar In prezenta oxigenului apare procesul de oxidare. Conductivitatea termica.capacitatea termica masica si masa specifics (densitatea) sunt mai mici decait la apa (vezi anexele) si viscozitatea mai mare iar aceasta creste odata cu scaderea temperaturii, Din aceasta cauza coeficientii de transfer termic sunt relativ mid (fata de apa }avind a == (60 + 1800) W/m2K, deci canalele in care circula uleiurile trebuie nervurate,ceea ee duce la cresterea caderilor de presiune in schimbatoarele de caldura, Aceasta cadere de presiune creste la scaderea temperaturii u!eiului datorita cresterii viscozitatii, In cazu! un or incercari de schimbatoare de caldura cu ulei pe stratul de proba, uleiul se va incalzi in rezervoare pina la atingerea temperaturi!or de intrare cerute si apoi se incepe vehieularea: nu se vor vehicula debite mari de ulei rece,datorita contrapresiunilor care pot sa apara.ce due la deformari de canale/tevi etc. Proprietatile uleiurilor depind foarte mult de compozitie ~i temperatura; in calculele de proiectare trebuie sa se cunoasca exact proprietatile termofizice ale uleiurilor ce se utilizeaza. Domeniul eel mai frecvent de folosire al uleiurilor este pentru ungere in general si in special pentru ungerea organelor in miscare ale motoarelor eu ardere intern a si anexelor lor (turbina cu zaze. suflanta) sau diferite actionari hidraulice)

Tabelul15 Temperatura Glicoli volum % Lichidului 45 50 5 35 40 25 30 10 15 20 Antigel[OC] 80 37 46 12 15 20 29 75 11 43 58 19 35 14 27 70 10 13 40 53 32 18 25 65 29 37 48 9 12 17 23 60 8 44 27 34 11 16 21 53 55 40 7 25 31 49 15 19 10 50 6 35 17 22 28 45 9 13 45 32 41 50 5 20 26 12 16 8 40 46 4 14 19 24 29 7 11 36 35 42 51 3 17 21 27 9 13 33 6 30 37 47 3 25 6 12 16 19 30 8 25 42 2 34 14 18 23 7 11 28 5 20 39 2 13 17 21 32 6 10 26 4 oeste un liehid ineolor,uleios,cu gust du1ceag, inflamabil ~i foarte toxic; -in contact eu pielea nu este noeiv; -are actiune coroziva asupra pieselor metalice (aluminiu) si asupra pieselor vopsite sau lacuite mai ales la temperatura ridicata;

Agenti termici pentru schimbdtoare de ciildurii

pag. /56

Agenti termici pentru schimbatoare de cdldura

pag,157

baia de ulei a motorului,dar cind viteza de inaintare a automobilului nu e suficienta pentru racirea uleiului (motoare mari) se folosesc racitoare de ulei (radiatoare de ulei). Radiatoarele de ulei sunt de doua tipuri: -radiatoare cu apa -radiatoare cu aer in primul caz uleiul trece peste suprafata exterioara a tevilor iar in al doilea caz prin interiorul tevilor, Radiatoarele racite cu apa asigura 0 temperatura mai stabila a uleiului independent de sarcina si turatia motorului.precurn si de temperatura aerului amb iant. Radiatoarele eu aer sunt mai simple si mai sigure insa nu asigura incalzirea uleiului la pomire. Radiatoarele cu ulei spre deosebire de cele de apa.destinate racirii motorului au 0 constructie mai rigida, deoarece lucreaza sub presiune. Mentinerea atit a temperaturii optime de functionare a uleiului cit ~l a calitatilor sale sunt necesare pentru eli. rolul lui intre piesele in frecare este multiplu: a)sii reduca lucru mecanic consumat pentru lnvingerea fortelor de frecare (printr-o ungere buna cu uleiuri corespunzatoare se obtine 0 reducere a consumului de combustibil cu (6 + 10)%); b)reducerea uzarii pieselor in miscare relativa si prevenirea griparii lor; c)sa reduca temperatura organelor in miscare; uleiul preia si evacueaza aproape integral caldura dezvoltata prin frecare si preia 0 parte din fluxul de caldura primit de unele organe in contact cu gazele de evacuare sau alte suprafete fierbinti; djasigura etanseitatea intre piston si cilindru; ejevacueaza impuritatile ajunse intre suprafetele in frecare; f)asigura partial protectia chimica anticoroziva a unor organe. in functionarea motoarelor termice principalul tip de free are este free area de alunecare de toate felurile:frecare uscata, serniuscata, semi lichida si lichida. La pomirea motorului fusurile palier si maneton ale arborelui cotit se sprijina pe pelicula de ulei existenta intre proeminentele rnicroasperitatilor lagarelor (frecare semiuscata), iar cind rezistenta peliculei este insuficienta apare contact metalic intre asperitatii (frecare uscata); odata cu cresterea turatiei motorului pompa de ulei trimite ulei sub presiune si apoi trece de la frecare uscata la frecare semilichida si apoi la frecare lichida (dinamica), In cazul grupului piston-segmenti-cilindru, chiar si in timpul functionari normale se realizeaza 0 frecare semi lichida la lirnita sau semiuscata si uneori uscata. Unele organe se ung sub presiune (lagarele) altele prin ceata de ulei sau stropiretcilindrii), presiunea de contact din lag are este de ordinul a 30daN/cm2 iar intre cama si tachet este de ordinul a 12000daN/em2• Temperatura un or organe ajunge la sute de grade Celsius altele cateva zeci de grade, iar ungerea se face cu aeelasi ulei. Rezulta ca procesul de ungere este foarte complex si se desfasoara normal daca uleiul:

, :)se distribu.ie. co~es~~nzator la orga~ele in miscare cu consum minim de energie, m doze potnvite limitand consumul si la temperaturi adecvate. Uleiurile au propiretati multiple dar se amintesc numai acelea care int . " procesu I d e ungere ~1 rormare d e d epunen ' " motoare, Uleiurile trebuie ti ervin . C' In In f: _ ., sa IS aca urmatoare 1e con diitn: -sa posede 0 vascozitate optima, 0 onetuozitate buna si 0 varia tie red usa a _ • . - ,. vascozltatu eu temperatura; -sa aiba 0 stabilitate chimica ridicata; -sa actioneze eficient asupra uzurilor; -sa aiba 0 temperatura de congelare redusa, Formarea peliculei de ulei in cupla de frecare depinde de doua proprieCf fundamentale ale uleiului.vascozitatea $i onctuozitatea. aI V~scozitatea uleiului este proprietatea acestuia de a opune rezistenta la c~rgere ~I determina capacitatea de ungere a cuplelor (arbore-lagar) in regim hidrodinamic (grosimea peliculei de ulei peste lJim l.Vascozitatea absoluta sau dinamica/ 17) se determine: 1)prin rnasurarea fortei sau momentului pentru deplasarea re1ativii a doua suprafete; 2)prin masurarea timpului de curgere a unui volum determinat printr-un tub capilar. Ca unitate de masura centiPoise-ul
2

17lN1n12 J
~i

dar se mai folosesc ~i Poise-ul si INs/m~=IOP sau

(P),
4

(cP)
2

lcP=O,OIP):

1daNs/m =100P= 10 cP(1 Ns/m =lPa·s adica Pascal· secunda). " ,3)Vasco~itatea se mai determina prin comparare cand se numeste vascozitate relativa sau conventionala; ea rezulta prin compararea timpului de curgere a uleiului cu timpul de curgere al apei la 20°C. Determinarea se face in vascozimetrul Engler si se exprima in grade Engler 17 [OE]. Pentru calcule trebuie sa se transforme vascozitatea Engler in vascozitate dinamica. transformare: a)pentru: 17<6°E: '7 =10-4 P (7,42'7 [oE]-6,41 '7 [oE]) [daNs/m2] b)pentru: '7 <6°E: '7 = '7 [oE]11490 eli p [kg/dm''j-densitatea Vascozitatea cinematics: v [daN s/rrr'] uleiului considerat. Relatiile de

(1.503 ) (1.504)

= 17I P

[m2/s]

(1.505)

Se mai foloseste Stokes-ul (ISt=lcm%) si centi Stokes-ul (lcSt=O,OlSQ Vascozitatea uleiului variaza cu temperatura fig.l.66 si anume scade la cresterea temperaturii dupa 0 lege exponentiala ,ceea ce are implicatii deosebite pentru motor in timpul functionarii si la pomire la reee. In functionarea motoarelor u,leiul pe zone are temperaturi (fig.1.65b) ce variaza in 1imite largi: zona supapelor ~l~:~~utorilor (13~-25~tC; z~na .cilindrului (ISO-350)oC; zona palierelor(lOO-

Agenti termici pentru schimbiitoare de ciildurd

pag·158

Agen/i termici pentru schimbiitoare de cdldura

rasts» sa
aiba aceiasi vascozitate
VI'

redusa este necesara 0 vascozitate mica pentru a conserva proprietatea de curgere a uleiului (deplasarea prin conduete si filtre), La pornirea la reee mai ales iarna, temperatura uleiului e redusa iar vascozitatea ridicata si sistemul de pornire trebuie sa dezvolte un lueru meeanic mare (va fi supradimensionat), Chiar si un ulei ideal eu vascozitatea independenta de temperatura ar satisface numai partial cerintels motorului, contradictorii, deoareee reducerea pierderilor prin frecare si asigurar~ pornir]] usoare pretind un ulei eu vascozitate redusa, iar reducerea eonsumului de ulei (llitru la 3000-4000lan sau 1,1-2,8 [g/kWh]), prin marirea capacitatii de a etansare a cuplei piston-segmenti-cilindru pretind un ulei eu vascozitate ridicatg Dependenta vascozitatii.de temperatura se apreciaza in mai mult moduri. La noi in tara ca de altfel si pe palan international s-a adoptat eriteriul indieelui de vascozitate IV. Se reprezinta variatia 19 v eu temperatura ~i se obtine 0 dreaptg [12], [14]

din seria L astfet ea la t=98,90C cele trei uleiuri cinematiea
va' Vascozitatea
V

a uleiului de incercat ~i vascozitatile

v2 ale

uleiurilor etalon se stabilesc la temperatura 37,8°C.Indicele uleiului necunoscut este: I.V.""

de vascozitate IV al (1.506)

v2
V2 -

-

V
VI

.100

Pentru uleiurile eu IV > 100 se calculeaza indicale de vascozitate extins (IVE-STAS 55-70).Uleiurile eu IV» 100 sunt eele din noua generatie de uleiuri sintetice eare se caracterizeaza printr-o variatie redusa a vascozitatii eu temperatura fig. 1.65.

1200
Y

21 950 18 IV=150 15 12
9

1000 800 ,

Yo

, ~-----------------------------, ,
IV, = v, - v . 100

.-.
Yo

ulei sintetic 600 400 200

,.....,
en
o:l

rs ...... s::-

o:j

OIl

§
s::-

ulei mineral

v, - v,

6 3

Fig.1.M Stabilirea indicelui de vdscozitate al uleiului Inclinarea dreptei reprezinta sensibilitatea vascozitatii uleiului la variatie de temperatura. Evident eu cat panta e mai redusa eu atat uleiul este mai potrivit pentru motor (ideal ar fi uleiul Vo = ct ). Indicele de vascozitate IV se determina eu doua uleiuri etalon. Drept uleiuri etalon se aleg : l)uleiuri de natura parafinica, de Pennsylvania,eare au 0 variatie midi a vascozitatii cu temperatura, numite uleiuri din serie H carora li se atribuie conventional IV=100, 2)uleiuri de natura aromatics de Gulf-Coastal (SUA), numite uleiuri din seria L ,care au 0 variatie puternica a vascozitatii eu temperatura.carora li se atribuie

o

0
temperatura

°c

100

a Fig.1.65(a) Comparatie mire uleiurlle minerale

# sintetice

IV=95 - 15 12 7:' ~ <.65(b) b Compara(ie intre uleiurile minerale m2/s 115 344 1376 - lO-"mL/s [cSt] vE lO6m2/s vE # sintetice De fapt in fig.care se clasifica dupa efectele principale pe care 1e produe: Aditivii sunt sub stante organice sau organo-metalice solubile in ulei care se adauga • .l.Agenti termici pentru schimbatoare de cdldurii 3000 21 pag·160 Agenti termici pentru schimbatoare de caldura pag·161 2500 2000 2700 r-. Uleiurile folosite in prezent la m. .c.Dadi cele doua uleiuri au aceiasi vaSCozltate la20°C fig.94 16. deoareee un ulei prea fluid eompromite ungerea.52 3. -.c.77 1. til 1 .8uC(OVF) la 98. intre suprafetele metalice ramane un strat de ulei care intervine eficient la pomirea motorului. In clasificarea SAE se definese 7 clase de u1eiuri de la cele mai fluide.68 - ..10.90Cl2100F) care caracterizeaza uleiul in conditii de functionare in sarcina a motorului.uleiuri pentru motoare de aviatie cu indicativul A vt. Adsorbtia sa datoreste moleeulelor polare (molecule eu sarcini electrice pozitive si negative distribuite spatial) care apartm unor cornpusi din uleiuri.a. cu indicativul D. Tabelull.. Ultimele 4 clase sunt uleiuri de vara. prin rafinare se elimina din ulei 0 parte din substantele polare de aceea prin adaugare de uleiuri vegetale sau animale se imb.. Primele trei c1ase cuprind.19 9.65 a ~i b se face 0 cornparatie intre un ulei sintetic cu N=150 ~iunul mineral cu IV=95. - - . - - 10423 - 5.6 Clasa de vascozita te <. indica clasa de vascozitate..94 16...uleiuri pentru m. - - leSt = 10-0 m' Is Clasifiearea dupa vascozitate se bazeaza pe clasificarea SAE(Society of Automotive Engineers) ~i are la baza valoarea vascozitatii la doua temperaturi diferite :0 temperatura coborata (-17 .65b.)..9uC(210"F) min Max mm Max 10-"m"/s [cSt] uE io 6 vE Fig. L~ stationare.77 22. eu indieativul M (se folosesc uneori si pentru m.fiecare categorie se produce un numar limitat de clase de uleiuri care se subclasifica dupa doua criterii: l jdupa vascozitate. De remareat in ultimul timp productia tot mal mare de uleiuri sintetice Cll proprietati superioare si timp de exploatarea mai mare. In timpul verii vascozitatea uleiului nu trebuie sa eoboare sub 0 anumita valoare . datorita onctuozitatii.73 9..de aeeea nu e precizata vascozitatea 1a 17.80 2.a.:::- 0:1 1500 1000 r-. reprezinta proprietatea uleiului de a adeta la suprafata metalica (fenomenul de adsorbtie)..62 12.SoC.68) si se impart 'in trei categorii:uleiuri pentru m. vascozitatea fiind data in tabelul 2. • -II _.' Daca insa au aceiasi vascozitate la 100°C atunei la _20°C uleiul mmeral este foarte vascos 2 700[ mPas] fata de eel sintetic care are 950[ mPas] fig. 500 0 -20 temperatura °c SAE Vascozitatea uleiului mono grad la~17. .. 100 9 6 3 0 1 >="' 0:1 .67a.l .12 2. In prezent exista un numar mare de aditivi.86 1.. .62 12. 0 temperatura ridicata (9S. Suprafata metalului cu sarcina electric a poz!tiva ~trage sarcina negativa a moleculei polare. Ele asigura pomirea motorului la temperaturi sub -30°C (uleiul 5W este pentru regiuni arctice).primele trei c1ase . Clasificarea SAE a uleiurilor. atunci la 100°C diferenta nu e asa de mare.SoC/OoF)care caracterizeaza uleiulla pomirea la rece.80 2.s. Onctuozitate~.46 1.. 18 Clasificarea uleiurilor pentru motoare Uleiurile sunt standardizate (STAS 871.12 2.a.otoare sunt cele minerale obtinute din pacura prin distilare la presiuni coborate fiind un amestec de hidrocarb~ri. Proprietatile uleiurilor se imbunatatesc prin aditivare. cand nu exista ungere hldrodmarnlca. 2)dupa tipul serviciului.t. Cifrele 5. ~~ 5W lOW 20W 20 30 40 50 1303 2606 - - 172 344 - [cSt] 869 2606 [cSt] 3..I. se forrneaza 0 legatura foarte re~lsten~a~care impiedica partial eontactul metal-metal. IV=150 <...52 1.l._. Ultima clasa are vascozitatea cea mai mare la 9S.30 .unatate~te onctuozitatea uleiului.9°C si este indicata pentru reziuni tronicale. - .. uleiuri de iama cu indicativul W(Winter-iama).pana la cele mai vascoase.

nu atinge temperaturi mari in functionare si nu e exploatat rrna (temperaturi mici).1.t. Clasificarea duoa tioul serviciului:Motoarele de autovehicule proiectate cu ezerve de putere. Uleiurile de iarna au vascozitatea limitata in sus de paralelele la axa bscisei (5W.::1I !If''Pct ctll. Indicatorul MS defineste un serviciu sever sarcini mari si suprasarcini. Uleiul multi grad . arcini ~i turatii mari eu pomiri si opririi repetate.. Categoria DS defineste serviciul foarte sever. uleiul 2 laselor 20W~i 40.40. Pentru m. Posibilitatea producerii unui astfel de ulei este indicata de diagrarna ascozitatii [14]. motorul functioneaza la arcini si turatii mijlocii.In functie de erviciu se recomanda intervalul de schimbare al uleiului. ernperaturi ridicate. ~""'l". Spre deosebire de uleiul mono grad care acopera 0 ingura clasa de vascozitate. uleiurile de vara au vascozitatea limitata de paralelele la xa ardonatei (20..a.. Aceste forte sunt insuficiente pentru pastrarea formei proprii chiar sub influenta fortelor gravitationale.Uleiul Super 1 corespunde pentru serviciu DM. (Diesel) se disting trei categorii de serviciu DG. distante la care..DS. Ele nu au din aceasta cauza forma p~oprie. Uleiurile sintetice pe langa cil sunt de egula multi grad au si un indice de vascozitate ridicat IV> 100 si 0 variatie redusa a ascozitatii cu temperatura -se apropie de uleiul ideal-. Categoria DG caracterizeaza un serviciu median rara cerinte speciale.4)10 m. adica moleculele nu se despart unele de altele (de ex... +. .TORI DE ENERGIE . In aceste stari de agre~are datorita fortelor de atractie intermoleculara (coeziune) mici.. Categoria DM precizeaza conditii severe. . :. preluand forma vasului in care se afla in lipsa vas~lui ele tinzand spre echilibrul eel mai stabil.30. Aceste uleiuri se noteaza prin c1asele extreme ale vascozitatii eparate printr-o bara 1OW/30 si acopera 4 clase de vascozitate ca si uleiul 20W 140... Proprietatile termo-fizice a atorva uleiuri sunt redate in anexele la curs.permite reducerea cifrei octanice la benzine la acelasi aport de comprimare. 1 __ . IndicaroruI ML defineste un tip de serviciu usor.t.. mai mica sau mai mare sunt supuse unor solicitari termice si .functionare mult timp in golla temperaturi reduse.f-~ 1_.162 Dinamica fluidelor pag. ~iferentele dintre comportarea lichidelor ~i a gazelor se explica prin dl~t~ntele mt~rmol~culare diferite.La lichide_4acest~distante sunt de acelasi ordin de manme cu dimensiunea moleculei (1 .._o.. Indicatorul MM defineste 0 categorie de serviciu mediu pana la sever. Interactiunea dintre molecule se face practic numai prin ciocnm (coeziunea este neglijabila).iecanice diferite.uleiul multi grad acopera doua pana la cinci clase de ascozitate.50) .. p = m / V kg/m'] (2.(cuv~ntul gaz are originea in cuvantul gree chaos... 1OW.. FLUIDELE CA PURTA. In tabelul 3 se dau ateva uleiuri folosite in Rornania. Din cauza de mai sus rezulta si diferenta mare dintre densitatea lichidelor ~l a gazelor. . Energia ~u~deI~r este convertita in Iucru mecanic in masinile motoare.desi mult mai slab decat Ia soli de.deoarece clasele de vascozitate interfereaza.Jonglife " (viata lunga)..motoare ce functioneaza la arcini mari si temperaturi ridicate.. ele sunt mult mal usor deformabile decat soli dele.. Pentru m. pete de ulei pe suprafata apei).20W). T... Gazul umple complet mtenorul incaperilor puse la dispozitie. se disting trei categorii de serviciu precizate prin trei 1dicatori:ML.o'1 ._ _ . Prin aditivare speciala uleiul multi grad realizeaza 0 durata porita de utilizare intre doua schimburi (10000-16000) km. Se observa ca uleiul 1 corespunde simultan c1aselor 1OW~i 30 . __ l~". uleiul multi grad ricsoreaza frecarea si uzura..haos).l1l1 T'IIl1 T\_1. se resimte inca actiunea fortelor de coeziune. . Pentru a cunoaste comportarea fluidelor In ealitate de purtatori de energie trebuie sa analizam comportarea lor in timpul fazelor de primire .MS. p aer=I. Fluidele sunt substante in stare de agregare lichida sau gazoasa.s. Densitatea "p" este masa unitatii de velum V.". In toate rnasinile de forta unul din purtatorii de energie este totdeauna un fluid. formeaza pelicule de grosimea unei molecule.c.MM.eedare si de transport de energie. motoare supraalimentate.8°C) si pe abscisa vascozitatea uleiului la 98.163 unt definite pe diagrama vascozitatii [14] care are pe ordonata vascozitatea Ieiului la (-17.03'_-' n. Ele se misca dezordonat in toate directiile posibile .:_.a. parcursi de unde enumirea de ulei .".La gaze distantele dintre molecule depasesc mult (100 .9DC..DM.. CAPITOLUL II DINAMICA FLUIDELOR 2. Folosirea aceluiasi ulei vara si iama (ulei universal) prezinta atat avantajul educerii sortimentelor de ulei cat si simplificarea intretinerii.Agenti termici pentru schimbiitoare de cdldura pag. Ruperea acestor pelicule necesita forte ce depasesc fortele de coeziune. Pentru intelegerea functionarii aeestor masini trebuie sa se cunoasca comportare~ acestor purtatori de energie in timpul schimbului de energie. dar datorita existentei coeziunii aceste pelicule sunt cornpacte.2 kg/m' ).. iar in cresterea energiei fluidelor se regaseste energia mecanica consumata de masinile genera toare .1000 ori) d~mens1Unea ~oleculei.1) Densitatea gazelor este mult inferioara densitatii lichidelor (de exemplu in conditiile atmosferice Papa =1000 kg/rrr' .

iar 100°C corespunde punctului de fierbere a apei la presiunea atrnosferica norrnala (760 Torr =101325 Pa)..m resiunea Ori de cite ori caractenzam stare a fluidului trebuie sa 0 osi p absoluta (aceasta este 0 marime de stare). In acest caz In locul marirnilor extensive de stare se folosesc marimi de stare specifice. indicand eu cate unitati es e pr nai mica decit presiunea atrnosferica curenta..3) Ori de cate ori caracterizam starea sistemului trebuie sa folosim scara absoluta T (aeeasta este marimea de stare) Temperatura se mascara cu termometre . Entalpia totala 1* este marimea de stare extensiva care expnma suma dintre energia totala a sistemului $i cea ce 0 poate prirni sub forma de lucru mecanic de la un sistem cuplat.) numita marime extensiva de stare.. cate posibilitati de schimb de energie are sistemul ell mediul inconjurator.medie de trans atie a corpului. Volumul V este masura extinderii sistemului in spatiu. etc. Suprapresmnea (PM = P . '. Daca fluidul inchis in cilindrul 2 din fig. . energia... .7 0 torr 11m i CA = 101325 Pa). prac ic . ._ 65P'lT =lmmHg=133. temperatura. .moleeulele Presiunea reprezinta suma tuturor fortelor cu care ac uoneaza . se poate restrange studiul fluidului la studiul unitatii de masa. . Se mascara in m3 . :. Temperatura masurata pe seara Celsius 0 vorn nota eu.t" Unitatea de masura 1 °C = 1 K.1. u ca . ii peste nurmta presiune Presiunea masurata fata de presiunea a mostenc at . ld ( "t ti ..15 + t [0C] (2. t ~. .:\ ~" .164 inamica fluidelor . Marimile de stare de stare sint marimi masurabilc.Hi tf'rr1npr:ltnT11 Teste mal ~~L~ _~~. . temperatura si volumul (marimea extensiva care poate fi masurata eel mai usor). Pentru caracterizarea starii sistemului este necesar ~i suficient sa definim atatea marimi intensive de stare.. .. ezervorului. . 1 Temoeratura este rnasura starii de agitatie a partlcele~or constltuelnt~ a e J>' . . E J>' v . care . . [K] corespunde aceIei stari in care intensitatea miscarii de agitatie este minima posibila. Marimile _ 105 P Este admis si folosit pe scara larga 'in tehnica 0 alta umtate: 1 ~a~ . . di C de aparate numite manometre. temperatura (pentru schimbul de caldura) potentialul electric (pentru schimbul de energie pe cale electrica) etc. sau a supraf~tei obiectelor scufundate in fluid : (2.trihll. mascara 0 Majoritatea aparatelor folosite pentru mascrerea pr~SlUnll .' temul revtne m aceea~1 stare. orr:. ib r eplasa unele fata de altele este foarte mare (moleculele) si Im~osl 1 a . etc. presiunea. Astfel de marimi sunt : 3 volumul specific: v =V/m [m /kg] energia specifica: e =E/m [J/kg] energia interna specifics: u = Vim [J/kg] Marimile specifice se noteaza cu litere mici. 2. insa la definirea starii sistemului nu este necesar sa Ie precizam pe toate.' d~ . Temperatura de 0 [K] nu poate fi atinsa (principiul III al termodinamicii). majoritatea instru~~r:telo~ ~e m~su~a olosite in tehnica nu pot sesiza variatii de 1 Pa (in tehnica variatiile atat e mici e ibicei nu au insemnatate) _ . istemului care iau aceleasi valon on e cate on SIS 1d Aceste marimi sunt . Astfel de marirni sunt : presiunea (pentru schimbul de energie prin lucru mecanic).• t... . marimea caruia indica intensitatea posibila a schimbului de energie pe calea considerata. = 106 Pa In tehnica se recomanda folosirea multlplulm .pag. Ea este proportionala cu energia cme ica . . ). Relatia dintre temperatura masurata pe scara absoluta T si cea masurata pe scara Celsius este T [K] ~273..2) p=F/A [N/m] . 165 a =. . Fimdca in masinile si instalatiile hidraulice pneumatice si tennice fluidul schimba energie numai sub forma de lucru mecanic (la prirnele) si sub forma de lucru mecanic ~i caldura (la u1timele doua) marimile de stare ce se vor folosi la caracterizarea starii fluidului sunt : presiunea. mm umosfera tehnica = 1 at = 9806.oloana apa = 1 mm CA = 9.' lui unde F este forta nonnala pe perete.. ti . care mai pot f enumerate este mare. volumul. I marimi care reprezmta erec e e iediu continuu a carei stare se descne pnn une e .• imi de iacroscopice ale comportarii Intregului colectiv de molecule nurmte mar . • ~ tI ¥ • Dinamica fluide/or pag.81 Pa.e a suprafetei pereti or luidului in directia perpendiculara pe umta ea e a:1 .t d . la care se va adauga 0 marime care defineste extinderea sistemului (volumul. in~ep~ndente ~e forma . Numarul rnarimilor de stare.. Daca fluidul este omogen.are.Pat este m tea a Deoresiunea (p = Pal-P) este indicata de vacuumetre. A • -' presiunii atmosferice rnasurata c~ ~arometre. 2. numarul de molecule. • ti .32Pa.1.' fi In ti fluidul se considera ca un rmarirea miscarii individuale a recareia.. La aceasta scara 0 °C corespunde punetului de topire a ghetii. 1 atmosfera fizica =1 atm . ~~ 1~_ .". '1 . a. t esiunea fluidului mal mare sau Jiferenta de presume.' . . 1 ~ 1 ~"' ~iH ""1"". Temperatura poate fi definita si dupa scara empirica Celsiusradmisa de 81). £ 1 .f: ta de vidul absolut a se Presiunea absoluta este presiunea masura a a~ I determina adunand la indicatia manometrelor (sau vacuumetrelor) va oarea • .. Unitatile de rnasura pentru presiune : 1 Pascal = I Pa = 1 N/m . are energia total a (interna ~i externa) E si comunica prim intermediul pistonului I cu un art sistem. . nu trebuie studiat intregul volum. 1 MPa . :_~ . . . Pentru fiecare posibilitate de schimb de energie apartine 0 marime intensiva de stare. __ Acea~ta unitate este foarte midi. .1.elativa. 1 id t C "t corpul este mal ca agi ana molecule lor care formeaza slstemu consi era.a Alte unitati admise pentru masurarea presiunii de legea metrologie! sunIt . iar A este ana suprafete1 ~erete ui. _ _6 = 10332 . . . numaru e rolecule. .

Z "~~9·~6Z M. pag. Daca asupra fiecarui element al sistemului actioneaza forte proportionale cu masa sistemului (forte masiee) cum ar fi forta gravitational a mg.. Daca asupra sistemului (fig. drep~ siste~ cuplat poate ~ imaginat si 0 cantita~e de.' ~~~~. 2. atunci conditia ca elementul M sa fie in echilibru este ca fortele datorita presiunii sa fie egale intre ele.oo':ll'~'7o::J A~(:oll"\("o"l"'PQ c1Ctp"'''111 111 . ca sa contina un numar mare de molecule.5) u + vl/2+ g h + p v [J/kg] (2. 1?. Acest lucru este posibil numai atunci daca presiunea cauzata de forta F a pistonului se transmite integral in toate directiile... In acest caz intre ele nu va aparea schimb de caldura.167 Ca efect al acestui lucru mecanic este dislocarea sistemului lueru mecanic de dislocare. """ __ ". atunei In echilibru aceste forte sunt echilibrate prin variatia presiunii fluidului in directia actiunii acestor forte. ~ .7) Ca fluidul sa fie in echilibru este necesar ca fiecare element al fluidului sa fie in eehilibru.. E=5~~9h __ :~_"I. Energia ce 0 poa e este egala cu lucrul mecanic ce 11 (2. Fig.) actioneaza forte exterioare aplicate numai pe conturul lui.sistem cup/at Observatie: In locul pistonului din fig.Dinamica fluidelor .p i' este 0 marirne de stare extensiva.uriu~:~l~: ~~: poate efectua pistonul asupra ~uidului. 1. Pentru ca elementul eonsiderat sa raman a in repaos (sa nu se deplaseze) este neeesar ea suma fortelor exterioare ce actioneaza asupra lui sa fie egala cu zero. L _~ . Aceste elemente Ie vom considera cu dimensiuni foarte mici... In echilibru presiunea statica are aceeasi valoare in intregul volum ocupat.6) Prin ental pie I intelegem doar suma dintre energia intern a a sistemului U si lucrul mecanic de dislocare. iar ca sa nu se deformeze este necesar ca aeeste fortei exterioare sa fie echilibrate de forte egale ~I de sens contrar din interior.. Ca un element sa fie In echilibru termic cu elementele vecine este necesar ~i suficient ca temperatura lui sa fie egala eu cea a elementelor vecine.2.~) c~r~:~!lO~e~z:r1~e s~~:~~~!~ de separatie (reala sau imaginara) eu o.1-t::Io 't"..4) fiind numit ... temului cuplat.166 t Dinamica fluidelor pag.. 2.2.i-+---}"'__t-. ~:~. bucurandu-se astfel de toate proprietatile fizice ale intregului fluid. Presiunea cauzata de fortele aplicate pe conturul sistemu lui se numeste presiune statica. Fig..:t. flu~d (lichi~o~~ (g.. L = F S = p (n D 14) S = p V ~li:~~ "! ..2. .rna. etc.n.1. forta de inertie . Entalpia totala specifics : i" = [1] (2. adica : 1= U + pV [J] (2. insa totusi suficient de mari... . p . Astfel ental pia totala este : I*=E+pV=U+mw2/2 + mgh+._: ~X__.. 2.1.:r::~~~~u~ .:sI~-'!"'~::t---r2 ·26. i..Presiunea statica z f96Z ...

. 2.3.8) este numita ecuatie de stare. unde termenul p g h este presiunea hidrostatica. La Iichide vascozitate._T _I"TT . deci c ""f(T)..'. Unitatea de masura a vascozitatii In (S1) este :1 N s I m2 = 1 Pa s Se foloseste destul de des (fiind admis) 1 cP (centipoise) = 10"3 Pa. .~ .se citeste "poaz" si deriva din numele fizicianului franeez Poiseuille). anrea vascozitatn fluidelor aparate eo~~ce~~:~:~e~onventlOnala (sau relativa) este vascozitatea detennina~a cu Vascnzi ascozrtatea ~8 -r--t-~~-+--+---U~ ~~:-+-+-"""+-. C = Q/ll... ...T (2. este influentata de variati.dupa num I . .1. Cunoscand variatia a doua marimi de stare si ecuatia de stare proprie fluidului considerat. La gaze (din cauza densitatii miei) si la lichide unde p»pg h (fie ca presiunea statica peste foarte mare.. (2.. 2. .. . variatia uneia dintre marimi de stare este insotita de variatia celorlalte marimi dupa o lege proprie fiecarui fluid. e e matematIclanulU1 englez Stokes G G) '. vanapa presiunii.4.9) unde dc/dy este variatia vitezei in directia perpendiculars pe cea a miscarii.) Cresteren presiunii produceernc~ . In studiul curgerii fluidelor adesea intervine raportul dintre vascozitatea dinamica si densitatea fluidului. Observatie.&.). ele sunt eehilibrate prin variatia presiunii in directia actiunii lor (la forte gravitationale orientate dupa verticala de sus in jos apare cresterea presiunii de sus in jos creandu-se astfel 0 forta de reactiune egala si de sens contrar eu prima: p A = m g). sistemul este in echilibru.:::::-TL In acest caz caldura totals introdusa va fi : TT. atunci pe linga presiunea atmosferica Pat fieeare strat de lichid eu inaltime ~ z (incepand de la suprafata libera) va transmite stratului inferior 0 forta egala eu greutatea proprie.J.. Capacitate termica. Concluzie: Daca presiunea statica si temperatura elementelor din intregul volum oeupat de sistem au aceleasi valori.1.168 Dinamica tluidelor Daca asupra sistemului din fig.Aceasta forta F de frecare este proportionala eu aria suprafetei de contact A si cu viteza relativa dintre straturile vecine care aluneca una fata de cealalta.p.. P ( la gaze. (cal dura specifica) j ISO-C Fig. scad a ternperaturjj ~1 (mal putin) de gaze creste (fig. Marimile de stare ale fluidelor In eehilibru sint interdependente.-.4. Adesea se foloseste in loc de [m" Is] unitatea . iar la VA. Ecuatia care descrie aceasta interdependenta F(V.3.l. putem calcula valoarea celei necunoscute.. Valoarea caldurii specifice depinde de tern eratura '. (liehidul din vas) actioneaza campul gravitational. forma de caldura necesara modificarii t e un s~stem cu ~edIUI mconJurator sub agregare a sistemului in acest timp) e t emper~tunI sale ~Iara modtficarea starii de s e capacitatea calories : .. Daca in urma unui proces de schimb de energie sistemul treee intr-o alta stare de echilibru.. 2.::f ~:--:-1~~4B t l4 I.2. Acest raport poarta numele de yascozitate cinematic a so 2..12) vapon depinde si de presiune). Vascozitateafunc!ie de temperat~rd Cantitatea de energie schimbata de un si ... ~l rnai ales la n. Vascozitatea f1uidelor. In cazul cand asupra sistemului actioneaza forte masiee._..11 ) Capacitatea termica masica c (caldura specifica) este : c=C/m=Q/(mll..2. ee atrage dupa sine cresterea presiunii eu adancimea cu mg/A = p g ~z . Astfe1 in punetul M scufundat in liehid la adancimea "h" actioneaza presiunea Pat + pg h.T) = 0 (2. fie ca h este mie) presiunea hidrostatica poate fi neglijata 'in ealcule.169 (centistokes) = 10"6 [ro2/s] (admisa de legea metrologtet) 1 cSt (Stokes-citit stoks . P!!.crqt~rea te~p'erat~rii.t l1 " ::l La deplasarea unui strat de fluid fata de restul fluidului apare 0 forta de frecare interioara ce se apune acestei miscari.s (l P = 1 poise . T) . Coeficientul de proportionalitate '1 poarta numele de coeficient de vascozitate dinamica sau vascozitate dinamica... /-. Newton a stabilit relatia valabila in cazul majoritatii fluidelor F = 11A (dc/dy) (2. unde A este aria de contact dintre straturile considerate. ...Dinamica fluidelor pag.

. ......_ . "" X este numit exponent adiabatic al gazului respectiv (Are valori : .. - ... . masica la volum constant c.. = 0. CURGEREA 2..14) 2..__...~".1.4 la gaze biatomice ~i. c....-:~:.17) adica.~..7164 la 100°C cp = 1. _ L.7231 Cea mai importanta caracteristica a curgerii fluidelor prin conducte w [m/s] ..... astfel caldura introdusa va servi doar la marirea energiei interne: Q12=UrU1=ilU (2. datorita coeficientilor de dilatare termica relativ mici. •.. -. rezulta : Cp - Re=-v w-d (2. ../ .33 la gaze triatomice).15) iar capacitatea termidi.... Din legea lui Joule..viscozitatea cinematica a fluidului d [m] . b) Fig.. dar poate varia in functie de spatiu) Regimuri de curgere: laminar Re< 2320 turbulent Re> 10000 tranzitoriu 2320 < Re < 10000 unde. Pentru un curent turbulent repartitia vitezei pe sectiunea transversala a . ..= 0.. -' I . Valoarea caldurilor specifice ale aerului In kJ/kg K : la 20°C cp"" 1..Regimuri FLUIDELOR de curgere In cazul incalzirii la volum constant (dilatarea este impiedicata) L12 0.."' . Variatia vitezelor fluidului intr-o sectiune transversalii pentru curgerea laminarii respectiv pentru curgerea turbulenta.-=..0103.66 la gaze monoatomice. va fi : =0:: Curgerea fluidului se considera proces stationar (viteza w [m/s] nu variaza in timp..... 2. din punct de vedere tehnic este neglijabila.x _ ..2. _ _-_ I I .~_.1.0036. .1.1. Astfel capacitatea termica masica la presiune constanta cp va fi: cp=Q/(mAT) (2...-' _l__". Hodograful vitezelor pentru 0 curgere laminara intr-o conducta circulara este un paraboloid.viteza medie de curgere a curentului v [m2/s] . constanta gazului R este lucrul mecanic de dilatatie produs in timpul incalzirii cu 1 grad a unui kg de gaz. diferenta dintre cp si c..2.._~--~. Raportul cp Ic.5.. ...170 Dinamica fluidelor pag.-~Ym. I r'-\Vmax . criteriu de similitudine Re: (2. i ~.18) cv =R (2. . _.Dinamica fluidelor pag.dimensiunea caracteristica .. c.. intr-un punct.. t L~_ : "..16) La lichide si solide.171 Adica energia introdusa sub forma de caldura mareste entalpia sistemului. I...

. . __ ~ : Diametrul echivalent de [m] aI unui canal de sectiune S [m"]..76 pentru curgerea turbulenta in levi rugoase = 0... 1 _..~.19) W=2.-:.. • un strat de grosime mai mare..2....._.. 2..24) d e = 48 p 2...__?.71-0.. _ . Stratullimita Cele doua straturi formeaza impreuna "stratullimita hidraulic"._! .Dinamica guidelor pag. ce depinde de vascozitatea fluidului si de rugozitatea/asperitatile peretilor.4 __ ~ ~ ~ ~~_.-_'__ ~.173 xdS w= SIs w 1 [m / s] (2. . __-. poate fi calculata analitic.diametrul interior al eonductei Wm [mls] . Diametrul echivalent (2.mir)ar ~ ----. __ d(~tra II zit ie cu <.. Notiunea de strat Iimita a fost introdusa de Prandtl.•... zona r"_...5 pentru curgerea laminara = 0.p = 0..Wm[1-(~rrl [m/s] Se ia in considerare 0 sectiune transversala a unui curent. in care r em] .2.=C : ~/. iar 'in continuarea acestei zone se gaseste zona curentului turbulent. Viteza medie Viteza medie a fluidului w. de forma oarecare este diametrul cercului care are acelasi raport intre aria sectiunii ~i perimetrul sectiunii prml r~ ci r~"~l"l.J~ ~T~_":~""':_ ~ •• : .3. respectiv din ecuatia de continuitate: W=CP'Wmax [m'S] (2._ .) zona curentului Exponentul n depinde de valoarea lui Re Re <50000 n=1I7 50000<Re<200000 n=1I8 Re>200000 n=l/7 Dad notam Cll Wmax viteza maxima in zona central a a sectiunii. viteza medie poate fi calculata in functie de coeficientul <. (i. . Pentru conducte lungi. be numit "epilamen". caracterul curentului depinde de coordonata longitudinala a punctului considerat.._r __ ~~_... 19 ..n ('<1117<> .. Stratul Iimita =w v ·1> 17000 (2.~_~~:..2.. ~ .p._. t.. grosimea stratului creste in lungul conductei pana cand in partea centrala curgerea devine turbulenta.6.2..I72 Dinamica tluidelor Pentru conducte scurte dimensiunea caracteristica este chiar diametrul conductei.p <.i:~::::-.~ ..-_==::~t=.87 pentru curgerea turbulenta in tevi netede Fig. iar curentul devine turbulent doar dupa un interval de tranzitie.raza curenta d [m] ...viteza medie pe conducta Pentru sectiuni transversale cilindrice ~i in cazul curgerii turbulente avem: w = (2.-+ ~f..-...S1 ra t lim ita ~ --::J--= "~furliule·nt ---~ -.-.:.. .._.'::.._. W m l r 1 . deci de criteriul pag.. . daca se cunoaste . dar se mentine constants....22) epilamen -..21) 1 .. ... rezultand urmatoarele zone (straturi): • un strat aderent la perete.( 2d ) 125 ]" [rn Is J (2.:~~." .p <.20) Pentru sectiuni transversale cilindrice ~i in cazul curgerii laminare avern: Re 2. de grosime mica. in care gradientul vitezei (dw/dr) este foarte mare. incepand de la perete spre firul central. in care grosimea stratului limita seade simtitor.4.J.79-0.. .~ .___ =:-:=======:== ..23) zona curentului . . 2..

dp =d w Pentru masinile ~i instalatiile termice dh reversibile: vdp =w = 0 ~i ecuatia devine.28) = 4 (7t d 2 / 4 .6.-=p·S·w=-1 V eu cele doua componente.31) v[m /kg] ._---__.. .. a b Fig.. . in conditii de curgere adiabatica..volumul masie de gaze 3 . presiune statics. Pt.wx)+ 1_-r.. p+ -p 2 w2 = Ct.V.. . Ecuatla miscartl Exprima legatura dintre viteza wa unui fluid si parametrii de stare (p.mg )/(2p ) + 2m).d .Dinamica fluidelor pag. Presiunea dinamica este presiunea datorata miscarii maeroscopice a fluidului.: d - de::.w (2. Presiunea statica este consecinta miscarii microscopice. in cazul curgerii (2. Ecuatia de continuitate Exprima legea conservarii materiei. de = 4(ph .-.. Pentru un curent stationar de fluid (gaz) care_ umple complet sectiunea tu u Ul.25) @oo®®. Suma celor doi termeni reprezinta presiunea totala.. dw Ecuatia poarta numele de ecuatia incompresibile (v=ct) devine: lui Bernoulli ~1 forma ei pentru fluide Fig.-. b. »t~ 1 I I ! I .. in limita unor erori admisibile. Canale eu nervuri c Curent stationar monodimensional: Pentru un sistem termodinarnic deschis.174 f2i_namica fluidelor pag_175 o(p. respectiv presiune dina mica. 2. In cazul aerului ecuatia este valabila pentru valori ale vitezei de curgere w < 100 mls. f.. a. Scaderea presiunii p In lungul curentului de fluid. pentru curgerea monodimensionala exista ecuatia: m S .5.B. (2.26) rl1".wy)+ o(p·wz} o(p. are ca urmare accelerarea curentului.29) 2 Aceste ecuatii reprezinta transformarile de energie care apar in lungul curentului de fluid.2. P + p gdh + p dl f (2.30) e.mg ( 7t d + 2) mg (2.T) ai fluidului. daca diferentele de presiuni nu sunt prea mari ~i daca se inlocuieste densitatea p cu 0 valoare medie intre eele doua sectiuni de curgere... 2.: d e 2 ab /( a + b). w2 2 2 + gdh + dl f (2. b 1. d. care indica reducerea energiei potentiale. ridicarea lui in campul gravitational si acoperirea energiei cheltuite prin free are.. 7.27) \ ! 2.2. starea gazului fiind data de aceasta presiune. si pentru gaze. eu nervuri interioare 2. avem: vdp respectiv ::. I Ox Oy Oz o (2. Ecuatia lui Bernoulli poate fi utilizata.. . rev..---4 L.

Viteza de curgere teoretica e adiabatica cu neglijarea influentei variatiei inaltimii se Intr-un proces d e curg er . Sensul .i2 ) . Pentru masa specifica. este viteza reala a fluidului iar Wt este viteza teoretica a sa.i2 = w~ w21 2 (2.35) di + wdw =0 Prin integrare obtinem: i1 .36) In cazul destinderii reale.si variatia enta ptei Ul u U se cunoaste viteza mu a a y.1.. punctul 5. Reducerea vitezei prin frecare se poate face eu ajutorul coefieientului de viteza: rp = w/wb unde w. fiind maxima In cazul destinderii izentropice.9.. 1d .34) '.. fl idului intr-o sectiune oarecare dad.in special de vascozitatea fluidului). 1 . prin (2. dnd W2=O obtinem: (2. fiind 0 destindere teoretica.. care se . S1 variatia energiei potent]ale neglijabila.176 Dinamica fluide/or Dinamica fluidelor pag. p integrare se obtine: dr r = const. e la starea de traiectorie cu raza de curbura r. proprietatile fizice .. initi 1.. . I P1 + P'Wj 2 2 '" P 2 +p' W2 2 2 "'Pt"'ct. poate scrie ecuatia curgerii sub expresta: (2. ufl id 1 l' intre acele sectiuni. In eel de al treilea caz. Pe baza acestei relatii se poate c~lc~la vltetza . punctul 4. Rezulta astfel pentru un turbion ecuapa lui Bemoulh._j2(i1 - i2) +w~ (2. i. 2. Pentru viteza reala a fluidului. gradlentu e presiun (2. CURGEREA ADIABA TIeA A GAZELOR 2. dar este mai mica decat In cazul teoretic..3. Valorile coeficientului cp se determina experimental. _.32) t Pentru primele doua stan.-. precum si de calitate trecerii de la 0 sectiune la alta si nu in ultimul rand de Re. t 1 i de fluid este accelerata sau de variatie al entalpiei decide daca viteza cur~n u u. viteza ramane constanta... caracterizate de punctele 2 si 3.I77 Curent turbionar: deplaseaza pe echilibru este: ~~ -p~ Pentru un vo 1urn e 1emen ar 0 de fluid cu masa egala cu unitatea. viteza curentului creste. intreaga energie potentiala fiind consumata pentru invingerea frecarilor.3. Destinderea adiabatica $1 V APORILOR sl·l~l 2._ Fig.38) W = q> . . (l..37) [m/s] . .. .pag. care se introduce in gaz si care poate fi utilizat in continuare. eu frecare. 1_ ~ Valorile coeficientului de viteza depind de fluid (starea de agregare. Pentru transforrnarea 1-3. ~ .. de starea suprafetelor peretilor canalului de curgere. . (2. In a patra situatie. rara frecare. pierderea de energie cinetica (iri2) este mai mica decat lucrul mecanic al destinderii tocmai datorita lucrului mecanic de frecare transformat 'in caldura.33) P2-P1=_W2 2 unde w [m/s] este viteza tangentiala. curgerea este incetinita deoarece ~i 0 parte din energia cinetica a curentului se consuma sub forma de lucru mecanic de frecare. viteza fluidului creste. .J2 si expresia vitezei 'in sectiune de iesire este: W 2 = .".

iinamica tluidelor

paz,. 178

Dinamica fluidelor

pag.179

d-= 2

w

2

---RdT k- 1

k

(2.44)

1·l/k~a
I

i1

'I ~----I
1

unde: Cp [J/kgK] este capacitatea termica masica a gazului la presiune constants, k=cp/cv este exponentul adiabatic, R este constanta gazului ideal. Conform ultimei relatii scrise, prin integrare se obtine: W2=

\6/~0
p. /'
l

\j

!2_k_R(T-T)+w2 k-1 1 2

1

(2.45)

1,-'

-. .]-

ecuatie ce devine:
W2
=::

r---------~~----------~-----2~ RT ,[ 1 _ ( ~: )

i, .J 1·· lZ
__

~y

It~ __ \

.... ___

T]+

w2 1

(2.46)

13--. 1____
I

.~.'

.....
.......... ---'-~~-.

~

_:
I

1 0'

-l...-.---_...,_.

... ----

-~--,I..~.---~' ..~' Sj=5"]

\

!

___ -_

S.I

sl.J/kgKI

Pentru cazul w[=O si T[=To expresia generala a vitezei unui gaz perfect, care curge intre doua sectiuni In care presiunile sunt Po si respectiv p, devine (ecuatia lui Saint Venant): (2.47)
w

Fig. 2.10. Destinderea vaporilor ln cazu1 destinderii vaporilor de apa de la starea Iestinderii 11i este caracterizata practic de punctul 3. Se poate scrie: lli I la 2, eu un randament al

Viteza teoretica maxima intr-o curgere adiabatica s-ar obtine printr-o transfonnare integrala a energiei potentiale in energie cinetica, Acest lucru ar fi posibil daca presiunea finala p ar deveni nula:
W max

= It

!r_ =

i1 - i3 i1 - i2

(2.39)

=

r---------12 k RTa \j k - 1

(2.48)

unde l, este lucrul mecanic tehnic real, respectiv teoretic, 1[. Vitezele reale si respectiv teoretice sunt date de:

W
W

r
t

= .j2(i1 - i3) = -/2 (I, - i 2 )

(2.40) (2.41 ) (2.42)

Aceasta viteza este imposibil de realizat (s-ar ajunge la temperatura de zero absolut), deci viteza maxima reala va fi intotdeauna mai mica decat valoarea rezultata din ecuatia de mai sus. 2.3.2. Viteza sunetului Viteza sunetului are 0 importanta majora in studiul proceselor de curgere, reprezentand totodata viteza de propagare a perturbatiilor mid intr-un mediu elastic. Pentru calculul vitezei de propagare a undelor sonore in masa unei substante elastice, aflate In repaos microscopic, se considers 0 unda plana care se poate propaga in ambele sensuri ale axei x. Prin propagarea ei cu dx se produc variatii locale ale presiunii p, vitezei w si masei specifice p. Pentru punctul de coordonata (x+dx) vom avea deci (w+dw), (p+dp) si respectiv (p+&p). Legea conservarii impulsului va fi: o '8 w = _ '8 P (2.49)

Se obtine astfel:

Deoarece gazele reale la presiuni relativ joase. se comporta.'. di~ multe puncte ~e vedere, ca si gazul ideal, iar In tehnica abatenle sunt neglijabile, se vor trata In continuare cazurile curgerii gazului ideal. Pentru curgerea adiabatica a gazului ideal avem:

cr=~

k di = c dT = ~RdT P k-1

(2.43)

)inamica fluidelor

pag.180

Dinamica fluidelor

ar ecuatia de continuitate, tinand cont ~i de dependenta presiunii de timpul r (tau)

pag.181

.ste:

p(

w + ~:

dx ) - wp
8p 81'

--dx

op

Se defineste ca "numarul Mach" raportul (2.50) Practic, (2.51)
Ma = '!!_

o't

a

(2.54) viteza subsoniea pentru Ma<l viteza supersoniea pentru Ma> 1

8w p-=

8x

2.4. AJUTAJUL

GEOMETRIC

)eoareee variatiile de presiune din undele sonore se produc rapid, se poate admite :a fenomenul se produce adiabatic. Aeeasta supozitie s-a verifieat si experimental :i in conc1uzie se poate serie:

dp dp

=

k E_ = a p

2

(2.52)

Den~mirea de ajutaj se atribuie piesei in care energia cinetica a gazului care curge prm el este mai mare la iesire decat la intrare. A:jut~j~l geometric tran~fo_rma ener~ia potentials a ~nui gaz in curgere in energie c~netJea. Energia potential a a gazului este fermata din energie interna !?ienergie de dislocare. Din punet de vede~e eonstru~ti~ ajutajul este.o piesa profilata pe lungime, avand un canal de forma geometnca nedeformabila si a carui sectiune este variabila, Dupa seopul utilizarii exista urmatoarele solutii constructive: • ajutaj convergent, utilizat pentru accelerarea curentului de gaze pana la viteze egale eu viteza sunetului
A

)aca aceste relatii se aplica unor amplitudini mici, este permis sa se eonsidere iresiunea ~i densitatea eonstante, atunei cand nu apar sub forma diferentiala.

• lrin "viteza locala" se intelege viteza intr-o sectiune data, fie a eurentului fie a nmetului. Deci viteza Iocala a sunetului intr-un gaz, intr-o curgere adiabatica este lata de relatia:

ajutaj ~?nver~ent-di:~rgent (de Laval), cu raeordare continua in dreptul see.tlUnn mmime, utilizat pentru obtinerea vitezelor supersoniee in cazul fluidelor compresibile. 2.4.1. Ajutajul convergent

a

=

.JkpV

=

..JkRT

[m Is]

(2.53)

Viteza sunetului depinde atat de natura gazului cat si de temperatura acestuia. Valori orientative: 1=340 mls (a=1224 km/h) daea p=760 Torr, k=l,4, T=285 K 1=236 mls daca p=0,541 bar (altitudine de 5000 m) si T=358 K

in aju~~j gazul, eonsi~~rat id~a~, sufera 0 transformare adiabatica (izentropica), Se pot utiliza astfel ecuatiile stabilite la curgerea adiabatica.

p•.

:u cat un fluid este mai putin compresibil cu atat sunetul se [propaga prin el mai .apid. Deci, in corpurile total incompresibile, viteza sunetului ar putea sa fie infinita, dar in realitate 0 astfel de viteza nu exista, In lichide sunetul se propaga mai rapid decat In gaze, iar In solide mai rapide decat in lichide. Pe baza acestor proprietati a 1iehidelor, de a transmite energie sub forma sonora, prin conducte, in mod aproape integral se bazeaza sonicitatea, Se deosebesc astfel doua regimuri de curgere a fluidelor: • viteza subsonica, viteza w a fluidului mai miea decat viteza locala a sunetului a .~ ..J_.l._: -- ~-__ ~_.t_ __

\:,
I~

---

- ---~

__.:....

.l1 __~

Fig. 2.11. Ajutajul convergent

Dinamica fluidelor

pag.182

Dinamica fluide/or Parametrii

pag.183

Parametrii Po, Vo, To se numese parametrii de stagnare. Viteza gazului in rezervor se considers nula, ws=O. Presiunea mediului exterior este p., Considerand curgerea tara frecari, ~i starea gazului in dreptul sectiunii de iesire p., V], T], respectiv w], avern: (2.55)

Functia
valoarea constanta

\jI

starii initiale si debitul fiind constant, rezulta ca Sq/=ct. este adimensionalasi depinde de raportul presiuniIor, 1t = p/po si de exponentului adiabatic k a gazului respectiv. Aceasta marime fiind pentru un gaz dat, rezulta ca functia \jI depinde numai de 1t, adica:
\jI

=f

(:0

,k

J

respectiv [mls]
WI

(2.56)

';.0

w1=

2

k-1

k

RT

0

r1 -

(h) T 1
Po
pentru
0

(2.57)

t

D,4

Aeeste relatii sunt aplicabile in ariee punet al ajutajului, care se cunose marimile de stare p, V, T.

sectiune

S, si in

Fig. 2.12. Functia If!
In cazul vidului absolut, adica pentru p=O, valoarea lui \jI se anuleaza, Ia fer ~i pentru starea din rezervor, cand 1[ = p/p,= I. Maximul functiei \jI defineste un "raport critic", pentru eare se obtine 0 "presiune critica": (2.62) (2.59)
[kg I
5

Tinand cont de ecuatia de continuitate
_2_ '!_g_ v

si de relatia:
(2.58)

Po
Seobtine:

I
k

(2.63)

Grupand

corespunzator

sub expresia

:

P

cr

=

PO(k ~ 1Jk=1

(2.64)

(2.60) se obtine:

Deoarece sectiunea S a ajutajului convergent descreste in mod continuu, valoarea lui 'II poate sa creasca de la zero, cand p/ps=I (practic in interiorul rezervorului), spre sectiunea de iesire din ajutaj pana cel mult Ia valoarea \V max, daca presiunea exterioara p, este mai mica sau egala cu presiunea critica Per. Concluzie: P~ntr~ un ajutaj convergent, in sensul curentului de curgere, presiunea

oate formulele preze~~ate la ajutajul convergent au presupus ca parametrii initiali dm rezervor parametrn de stagnare . acol? ~nde se r:ahzeaza pr. Wo=.' _ _ _ pr~vazuta 0 ~ona de ra~ordar~ prin conducta de la rezervor. avem r. respectiv parametrii p V T P t cunoast t I' bui 1. relatiile: n aju aj.184 Dinamisa fluidelor pag.68) = (2. T 0. pentru a se putea obtine viteze de curgere supersonice. ' 'T~ .iteza la i. Debitul de fluid intr-o asemenea sectiune minima este: m S min W cr P cr [kg / s] (2. 4 W 1P 1 In aceasta relatie masa specifica este data de PI=<P/(RT1). ideal Viteza obtinuta in sectiunea In care se realizeaza presiunea critica se numeste "viteza critica".67) Practie. din ecuatia de continuitate: S 1 2. Ajutajul convergent-divergent In mod u~ual di. ~~ r •. intr-un ajutaj convergent valoarea maxima a vitezei ce se poate obtine este egala eu viteza locala a sunetului (wm.x=a). Destinderea gazulu. .JkRT cr [m I s 1 (2. d2 • . t.Po. . si are expresia: W cr = . P'l Fig. Ajutajul convergent-divergent = 1t d 2 = m [m2] (2. \j /2 k+1 k RT0 = 'J 12 _k ~p k+1 0V 0 (2.70) Aceste ajutaje (fig."(e ~ces e va on tre uiesc cunoscute valorile pararnetrilor de stagnare Considerand curgerea adiabatica din rezervor pana la intrarea i iut '.2.13. drrnn .. d1 • dimensionarea diametrului minim . iar portiunea divergenta are un unghi la centru de 8-12 grade pentru a evita desprinderea fluidului de la pereti.---: I . trasata in cazul destinderii unui gaz ideal oarecare: r.14.2. J). ceea ce presupune existents unei viteze de mtrare m ajutaj Wj. Cunoscand marimile de s:are si v.65) ::0 - respeetiv: W cr = Astfel. •• •• L • P. sunt necesare ajutaje la care sectiunea. P" _~ . sa creasca concomitent cu scaderea functiei \j1. .14). se obtin prin adaugarea la un ajutaj convergent a unui ajutaj divergent. determinarea lungimii partii divergente T.. pomind de la viteze foarte mici. Ajutajul convergent este mai scurt si bine rotunjit.mensionarea ajutajelor convergent-divergente se la: • dirnensionarea diametrului de intrare. 2.ISS Limita scaderii presiunii intr-un ajutaj convergent se poate urmari in diagrama p-V. 2..jkp cr v cr .69) ~ezuIt: astfeJ ~ee~iunea de intrare in ajutaj. incepand de la sectiunea minima. in care presiunea este critica si valoarea functiei \jf este maxima. realizata in sectiunea minima a ajutajului.n!rare in sectiunea minima a ajutajului. • dimensionarea diametrului de iesire. V 0.0 'In reahtate ajutajul are ' .e~lUnea critica si viteza critica..Dinamica tluidelor pag. 1· en ru a .. . (' Fig. cunoscand marirnile de stare si viteza la intrare In ajutaj. din ecuatia de contmuitate rezulta secnunea minima a ajutajului: "IT n 2 m r_2.4. numite si De Laval.66) To=T1+k-1W2 kR 2 si 1 [K ] (2.

Acelasi ajutaj convergent-divergent se eomporta in mod diferit daca valoarea numarului Mach este diferita In sectiunea de intrare si in sectiunea minima.574) wer W 2 max =W --RT a cr ~ k .} \b " \1.Ma 2 (2.. cunoscand presiunea exterioara P2· Sectiunea de iesire din ajutajul convergent-divergent este astfel: din ecuatiile 8 2 1t = __d 2 2 __ m W 2P 2 (2.187 unde masa specifica critica este Pcr=Pc/{RTcr}.-R(T1-T2)+W.> I Viteza maxima teoretica posibila a fi obtinuta la curgerea gazelor printr-un ajutaj convergent-divergent s-ar obtine daca presiunea exterioara ar fi nula.kpMa 2 1..75) Daca se compara cu viteza critica se obtine: (2. Comportarea ajutajului convergent-diveroeni • curgere este adiabatic a • masa specifica a fluidului este constanta ~irespectiv de expresiile ecuatiilor de continuitate.Dinamica fluidelor pag..15. in special prin exponentul adiabatic. prin destinderea unui gaz intr-un ajutaj De Laval se obtin viteze supersonice. rezulta ecuatia: dS dp S -------. viteza maxima teoretica ce s-ar putea obtine fiind direct dependenta de natura gazului. daca se tine cont de numarul Mach. dS S = kpv kpw W2 2 dp (2..186 !linamica fluidelor pag. Viteza de iesire a fluidului din ajutaj este data de: w2= sau W Z \j = k '2.74) 4 .78) sau.77) em] L=d 2 - Fig. ecuatiei de miscare si de ecuatia transforrnarii adiabatice se obtin urmatoarele: d min a 2tg 2 unde a este unghiul de divergenta admis (8-12 grade). Pentru calculullungirnii divergente se utilizeaza relatia: (2. adica: W 2 max = k -vI2 'k=1RT 0 (2. (2.1 Deci.76) k +1 = (2. k-1 (2.73) 2 ~k k1 RT 0 1- (E___L) ~] P 0 unde marimile de la iesirea din ajutaj V2 si T2 se determina transformarii adiabatice.79) .72) Comportarea ajutajului convergent-divergent este apreciata dupa valoarea numarului Mach In diferite sectiuni. 2.

pag.' Numarul mach este in ambele cazuri supraunitar si dS va ave a tot timpul sens eontrar eu dp. iar viteza scade. 15 a) Ambele valori sunt ale numarului Mach sunt subunitare. B.. variatia presiunii se produce 'in sens invers cu sectiunea . • • • . scade sub valoarea corecta (Pe<P2) starea fluidului din interiorul ajutajului nu se modi fica. -. Fig.2. contractia vanei rlf1 fl111(1 rlp'\Ilnp ~11"11 l""1C:1o ~ roo """n. fig.2. Ajutajul realizeaza pe toata lungimea lui transformarea energiei potentiale in energie cinetica. situatie in .~ __ -t-"' . 0 sectiune cilindrica aproape constanta. Comportarea ajutajului Ladiverse contrapresiuni Daca contrapresiunea p.(dSJdp < 0). forrnandu-se la gura ajutajului un trunchi de con racordat. Rezulta practic 4 situatii de apreciere a curgerii prin ajutajul convergent-divergent: A.---~---J . ~ar In sens invers decat in fenomenul descris la cazul B.ear~ numarul Mach devine supraunitar. Aceasta energie se disipeaza in energie de frecare si sonora..- ~. rezolvat de merna fluidului. pe 0 anumita lungime. Mal> 1 sl Maz=l (fig. Praetic 0 scadere a sectiunii duce 1a cresterea presiunii si la scaderea vitezei fluidului D. I 6) .15. este 0 viteza subsonica. c) .-J. Astfel presiunea seade eu cresterea sectiumi ~i viteza creste de asemenea ..L . fig.I5. __ .4.-.189 2. M~!J<l si Ma. respectiv pentru 0 anumita valoare a contrapresiunii P2=Pe' In acest caz vana de fluid are la iesirea din ajutaj.I5. Ii Mal> I si Ma2. To. iar in cazul vitezelor supersoruce (Ma >1). Exista cu certitudine 0 mica crestere de viteza peste viteza critica.minin. (caz a.~--~r. (dSJdp > 0).>I (fig. Mat<l si Ma2=1 (fig.3.2.Dinamica fluidelor pag. Este cazul ajutajului "Venturi" pentru regim subsonic.. In ~ectlUnea ~l~lmii exista un moment de incertitudine. pana cand vana difuzeaza treptat in mediul ambiant.. Ajutajul poarta denumirea de "ajutaj de destindere".2. Din aceasta cauza presiunea continua sa creases si in partea divergenta.16. Ajutajul s~ numeste "ajutaj de comprimare" iar 0 asemenea functionare este posib~la nun:a! daca in amonte de ajutaj exista 0 sursa de curent de viteza supersonics.f- '!:. care separa zona interna de cea externa cu viteza mai mica. . 11 r. DeCI In partea_ convergenta :It. dar la iesirea din aparat vana de fluid expandeaza si se contracta formand ventre ~i noduri (caz b..{·. ..2. d) In partea convergenta presiunea creste si viteza scade: In ...16). deci viteza creste daca scade presiunea. Comportarea ajutajului convergent-divergent contrapresiuni la diverse Pentru un ajutaj convergent-divergent exista 0 situatie initials de proiectare cand sunt stabilite (dimensionate) geometric valorile lungimilor tronsoanelor in concordanta cu valorile marimilor de stagnare Po. C.secti~nea .1<l (fig. x. 2. rezolvata tot de merna fluidului. ....16). Daca contrapresiunea Pe continua sa creasca mult peste valoarea lui P2. fig. Viteza interns este de obicei 0 viteza supersonica. adica Ma>l.r~-~~-~ I i ~-: .ii apare din nou situatia de incertitudine. pe cand viteza externa.eza creste si presiunea scade eu scaderea sectiunii ajut~jul~i.2. In acest caz. presiunea variaza in acelasi sens cu sectiunea.1 pus i~ conditii corecte de functionare...Este comportarea ajutajului de Lava. b) in partea convergenta a ajutajului curentul este. Vo. iar viteza w variaza tot timpul in sens invers cu presiunea.I88 Dinamica {luidelor Din aceasta relatie rezulta ca in cazul vitezelor subsonice (Ma< 1). s~bsonic.2. Daca contrapresiunea Pe creste peste valoarea corecta a presiunii (Pe>Pz) vana de fluid se ingusteaza dupa iesirea din ajutaj (caz c. Surplusul de energie Id=b-ie reprezinta energia care nu mai poate fi transformata in ajutaj._. dar ajunge l~ v~teza critics in sectiunea minima unde Ma=1. deci S si P vor avea acelasi sens de variatie. In conformitate cu ecuatia lui Bernoulli rezulta ca dp si dw au totdeauna semne contrare.

Exists situatii in care deplasarea undei de soc. care creste de la interior spre exterior.i2)(1 _ cp 2) (2. 2.. 1=0. Adica: (2.--I .. proces de (2. Cnrgerea cu frecare Astfe11ucrul mecanic de frecare este dat de: I fr == i 3 - i2 (2. Caracteristici geometrice Daca avem obtinem: curgere cu viteza initials .80) gazului la (2 81) .V.. depasiri ale nivelului sonic etc. Curgerea cu frecare Destinderea unui gaz ideal dupa a transformare adiabatica izentropica diferita de 0 destindere reala (1-3) care tine cant si de frecarea cu peretii Aplicand ecuatiile primului principiu al termodinamicii pentru un curgere cu frecare obtinem: di + wdw + dl fr == 0 relatie valabila pentru (h=h-)..l. 2.4. 13 W 2f = ~2(io 0 .190 Dinamica fluidelor pag.i. .84) ~i e1 reprezinta aria suprafetei hasurate din diagrama p.i2) Ifr WI (2. care poate lua nastere in urma unor explozii.17. VI V2 V 3 V Fig. Fig. 10 - - . 'k :-:-:_. Datorita aeestei situatii. definit ca si raport intre viteza fluidului in cazul frecarii ~i viteza lara frecare. Vitezele mari ale undelor de soc au 0 importanta majora in procesele gazodinamice datorita surselor de pierdere de energie pe care aceste fenomene le reprezinta si datorita rezistentelor suplimentare generate in aceste regimuri de curgere.86) 2. poate avea consecinte catastrofale. se utilizeaza coeficientul de viteza.5.__ Directia de curgere JI fluidului -~ adica W 2f 2 2 = (l10 - .82) la intrare in ajutaj diferita de zero. in calculele tehnice.85) Daca se considera viteza initiala nul a.) 12 - Ifr _.5.... ~_3_+-~_.1. La delimitarea vanei de fluid se produce un salt de presiune.2. 1 •• _ .----. Sot"" ~ s Canalele cu 0 asemenea geometrie (fig.18) sunt specifice schimbatoarelor cal dura in constructie compacta. cand s-a negIijat efectul frecarii. CURGEREA PRIN CANALE CU PERETI ONDULA TI caracteristicilor geometrice de 2. L. salt care formeaza 0 unda de soc oblica. __\_ __ l. q=O.. pentru lucrul mecanic de frecare se obtine: Ifr = w 22 (1 .4.18.Dinamica fluidelor pag. 2. iar la periferie viteza este mai mica decat aceasta.191 Contractia poate patrunde pana in sectiunea minima a ajutajului deoarece ea reprezinta 0 perturbatie care se propaga eu viteza sunetului.Influenta ~ . Se constata astfel 0 micsorare a vitezei W2f fata de viteza W2.cp 2) 2 = (i1 . Aplicand aceasta ecuatie obtinem urmatoarea expresre pentru viteza iesirea din ajutaj in conditiile prezentate: (1-2) este ajutajului. I .

. rara mari abateri. •. = -2--= WX w~ 7th. T Prin determinarea eonstantelor c..19. este presiunea fluidului pentru care viteza aeestuia este We<). -..l92 Dinamica tluidelor pag._-- . prevazute eu nervuri ondulate....joO.O.---... '~... • j ~ '.~ L -. -4-sln-x L 21'[ L (2.. deci nurnarul Ma .. 21t L (2. e -ay cosL 21t X (2._. ~~Ip~~-: V·~ ... .P cp Astfel: 00 = 1 '2 c pp W 2 00 (2. ---- _. .94) .99) .._.98) dY) ( dx = p 27th cos 27t X=:( wy) (2.~~ respectiv Fig. e -ay cos abx (2._.. Canal eu pereti ondulati obtinem ecuatia conturului: Wx W --SIn-X 0:) 21th L .. ' 21th 21t -L-cOS -x L (2.. //..'14 .. (w... wy) sunt foarte mici.. 21'[ Y = h slnT-' X (2. w) ~l de pasul de ondulare L ~i de amplitudinea h. ~... vitezele de perturbatie intr-un punct P de pe contur. lul de fluid poate fi aproximat. ._ . cu un canal de sectiune vana d' .Dinamica fluidelor pag. /' " ---.87) Pentru determinarea presiunii p intr-un punct P de pe contur se aplica formula: unde h este amphtudinea maxima si L este pasul ondulatiei.OZltlvcat si negativ.' ... departe de zona de perturbatie..-+~. cand y-..193 . . scrisa sub forma: 2 <j> 2 <j> (2..----_...93) . a a Astfel: w respectiv si x B~ _ By Wy (2.97) unde ep este coeficientul de presiune in punctul P.... dupa directia de curgere a fluidului: Pentru determinarea presupune ca: in care 01 este 0 functiei de potential 0 eare satisface conditiile impuse se ~ = ~1 (X }p 2 (y ) (2.. de pe suprafata nervurii ondulate. e eurg~re.89) __ +--=0 2 ax ay2 Aceasta functie 0 satisfaee si ecuatia diferentiala liniara eu coeficienti constanti.---. L L (2.. se obtin: Woo h ._. Valorile lui depind.... In ~oate relatiile de mai sus s-a tinut cant eli viteza fluidului prin eanalele schirnbatoarelor de caldura/utilaje termiee...96) .k/"" rv ~= C.t~.. astfel incat in punctul M ea va fi minima. ._-... 21t 2 p W "" Sin X Notand eu 0 potentialul vitezei de perturbatie eare satisfaee ecuatia lui Laplace..2. .. adica toemai de caraeteristicile geometrice ale canalului. ... ~ Din unet de vedere a curgerii se poate considera ea 0 curgere bidimensionala sau cu 0 ~proximalie mai mare ca 0 curgere unidimensional a: ~. ~ --~? ~ ._----.88) L L w"" y=o P=P 00 - 2 nh .91) in care p. Presiunea se va micsora la inceput si apoi va erq... 4 i._. Se observa ca (Jp/8x poate fi atat p.---~r""7 ' ..o... este foarte mica in cornparatie ell viteza sunetului.. care are in acest eaz ~l semnifieatia unei lungimi de unda.19). pe lfmga caracteristicile fluidului (p.90) (~I --cos I 27th -x I 21t (2.-.. Considerand 0 sectiune prin peretele ondulat al canalului (fig.. ~r.::~ ~=Wy W 0:) • La limita. - -_. a ~i b se obtine: r _.J:7) ..92) functie numai de x iar O2 este numai functie de y. Viteza fluidului._. cu laturile mari ondulate dupa 1rectta. t' L_.95) -0- . creste pfmii in punetul M (de coordonata Ll2) si apoi descreste...-Qo..d jreptunghiulara constanta.. I Functia care verifies aeeste conditii se poate scrie sub forma: ._...-~.. Deoareee h este mult mai mic in comparatie cu L. 1..rvi . Admitfmd ca viteza de la infinit Wcf' este dirijata dupa axa x se poate sene relatia: P..

fJ ~ ~. presiunea creste in sensu I curentului pe linia MNT (fig._ ..!":. Modelarea pe calculator. Transferul de caldura este putemic influentat de natura si structura curentului de fluid.. . Vizualizarile s-au efectuat eu ajutorul firelor de matase si ::Ill nne 1M ". Doua straturi de fluid ciocnindu-se ~i desprinzandu-se de pe suprafata nervurii ondulate. londulate difera apreciabil de negativ. Ecuatiile stratului Iimita. Energia cinetica a acestor particule este micsorata in comparatie cu celelalte partieule.194 Dinamica tluidelor Dinamica fluidelor pag. ci depinde de coordovnat~ t~' es~unun~tpe irectia y Oploy.. induce erori semnificative ale rezultatelor.~upraf~te. fl . in anumite conditii.7 N tga::o 0 '-_. prOlectnle ~te atngeesuprafaHi Pe de alta parte.1· _. fr ntiera exterioara a stratului limits de zero.:1..195 2 00 ap _ -4pw pe suprafete undulate 2.2... se produce 0 miscare in sens opus in stratul Iimita. . Locul de desprindere a stratului limita se produce in punctul N earacterizat prin faptul ca derivata in acest punet a vitezei (awJfJy) este egala cu zero. acesta creand eu cresterea raportului intre amplitudine ~ipasul ondularii. ~ eurgere lara vartejun a un • d onenta tangentiala este diferita pe suprafata corpului devine egala cu zero ar eomp &'x A . "in functie de valoarea criteriului Re.' . rezulta ca variatia componentei Tinand seama d.Q .>". In acest punet ~i tensiunea de £recare este nula. din d At::' d ordonata x ana ia presi . . astfel 'incat se impune in mod obligatoriu un studiu experimental..rI"T")t~ . nta si pe normala ale vitezei La curgerea unui fluid vascos. se rasucesc si formeaza vartejuri. componenta se mareste treptat . In interiorul stratului limita curgerea poate fi laminara. viteza tangentiala a unei partieule devine egala eu zero pe 0 linie oarecare NQ.. Deci.l ~ 0 ). StratullimitJi aX n: h 2 L2 COS 2n L X (2. iar in regiunea QNT viteza tangentiala l~i schimba sensul. In figura 2. ..L. Gradientii de presiune pozitivi fJp/8x>O au condus la posibilitatea aparitiei desprinderilor de curent si la cresterea gradului de turbulenta din zona respectiva. Din rezultatele obtinute prin aceste calcule s-a constatat cii pentru canale sinusoidale Iungi.• te conditii.l.d 'I u zero in puncte e SI ua e p .T F·19.-l=~__ :_. / /.te examinate se vor .21 s-a reprezentat variatia presiunii si a vitezei intr-un canal ondulat cu punctele de dezlipire a curentului de fluid PD. la ..e aces _ di fi 220 adica forma unei curbe tangentiale a vitezei trebuie sa mba form~ in igura rmala la suprafata curba. pornind din punctul P..~..d Ieasemenea III tunctie e C? ~ ~ • P' urmare particulele de flui stratul limita poate fi conslde~ata egal~ cu zero..20).+ __ x . efectul ondularii este benefic pentru schimbul de caldura. . 2. /:ni ondul. 20 • Strat limitii Lasuprafete ondulate . se pot rezolva pentru aplicatii concrete pe baza metodelor numerice de calcul. stratul limits din a. 1/ // /..100) Peste suprafetele ondulate viteza pe 0 Presi din stratul limita va fi au este constants. mixta sau turbulenta. .._. . iar pentru rapoarte mai mari. trebuie sa evma ega e c • 1 di ic devine aproape identIc cu 0 o distanta oarecare (de suprafata! s~ectru aero mam mponenta normals a vitezei ui flUId Ideal pentru care co .--' _ "1_1 pentru x E (L I 4. .5.. Fenomenul curgerii in canale sinusoidale este foarte complex ~i in literatura de specialitate exista putine informatii in acest sens. ca ~i un canal dreptunghiular. L I 2 ) Deci. eanalul se comports. . pentru rapoarte hlL<O.propwrea supra "e~l .pag. ttl']" 'ta din aproplerea suprale~e care apartm s ra u Ul irm .:1_ ~~_~ M++. Din aceasta cauza. ceea ce atrage dupa sine posibilitatea desprinderii particuleIor de fluid de pe suprafata nervurii si posibilitatea aparitiei vartejurilor. prin ipotezele simplificatoare.d ~ este aceste nervuri. Analiza caracterului miscarii se face prin detenninarea vitezei In diferite sectiuni .i In diferite puncte precum si prin determinarea presiunii statice pe conturul sectiunii.2.. : . in punctele situate pe no . Analizele efectuate la nivelul stratului Iimita prin stabilirea variatiei presiunii statice de-a lungul canalului ondulat sinusoidal a evidentiat 0 modificare/variatie a acesteia In lungul peretelui./Jx tat Ansens pozitiv cat si In sens deplasa datorita gradientului ?e presl~ne vp '.]__ • ~C'~. .."_I~ . lacll plane unde 8p/ox-O. In aceasta zona particulele capata 0 acceleratie in sens invers miscarii principale. Aceasta incetinire suplimentara influenteaza deosebit de putemic particulele care se rnisca in imediata apropiere a nervurii ondulate. particulele de Pentru cazul curgeru ~nUl UI va~cos P ~ mai mult ell cat traiectoria fluid sunt incetinite In mtenorul stratulUl~_C~_'::~\. stratul hmlta III aproplere~ PI' l' 'C 1 suprafetelor ondulate permite Aceasta particulantate a ~tratu Ultu~:l ~ea e suprafata si cauza formarii identificarea cauzelor despnndem curen P vartejurilor care se desprind de pe aceste. in medie. _-. Y V~~. adica curba de variatie a vitezei tangentiale este tangenta la normala (I. Deci. ~ di .

.+ 1 (In!Q A .V [m]. oag.25 .=64/(w.r~ regimul t~bulent de cu:ge:e (Re > 2320) eoeficientul de pierderi t.6. hpJ=K. d epm e doar de (2. notarn K Daca in relatie inlocuim valoarea vitezei din ecuatia continuitatu = K /A vom avea: .este coeficientul de pierderi longitudinale ~i . medie." . Variatia presiunii $i a vitezei intr-un canal ondulat 2. precum si prin efectuarea unor rmscan suphmentare (vartejuri). Aceste pierderi de energie se numesc pierderi hidraulice.. depinde atat ?e Re. 8 ~ .~/2g (2. 2. (lId). d .22. . v.I~7 epin e e regimul de . o 0.1 r 14fi (k Irl.(1/2g).1" si cu diametrul "d' ooate fi calculata eu relatia: . _ __ 4 2~ !~) d) _ In regimul laminar de eurgere (Re <2320) valoarea lui regimul de curgere (numarul Re) : t.1..102) h[irj /: .L. iar cele care apar la locurile ~e variatie a sect1Um~ sau a directiei de eurgere (pe portiuni restranse ale conductei) se numese plerde!l hidraulice locale.v/(w. cat ~1 de asperitatile conductei.Pierderi hidraulice longitudinale Astfel pierderile longitudinale cresc proportional eu viteza de curgere w : hp. unde A. Aceste pierderi se exprima fie in unitati de presiune "Ap".6.Dinamica fluidelor pag.d).196 Dinamica [luidelor Imm]! [6 11 c) l ! f . Fig. Pierderile de energie care au loc pe portiuni drepte de conducte se nu~esc pierderi hidraulice longitudinale..pentru invingerea frecarilor dintre fluid si peretii conductei. =64/Re=64.0.0 \\a [m/s] Rugozitatea suprafetei peretelui nu are influenta asupra valorii lui A fiindca m acest caz stratul de fluid aderent peretelui (0) acopera in intr ' "J (Ll) ale acestuia (figura 2. '. dintre stra~~l~ de ~Uld care se misca cu viteze diferite . fie m inaltimi "h.104) eresc proportional eu debitul. Pentru determinarea lui in hteratura tehnica exista multe relatii empirice cum ar fi formula lui Altsul : A= 0. deci in regimul laminar pierderile longitudinale Energia pierduta de unitatea de greutatea de lichid "hpt 'in timpu~ parcurgerii unei portiuni drepte de conducts de lungime .103) fiindca valoarea expresiei 64/d2.22.30 curgere si de rugozitatea peretelui conductei. w = V/A ~i (2.. 2. l. PIERDERI DE ENERGIE LA CURGEREA FLUIDELOR In timpul curgerii fluidelor reale 0 parte din energia lor se ~onsumii ..5 1. " Marimea coeficientului de pierderi longitudinale A d w~ ~stedvlteza..d) [-J • t. v=K' este constanta pentru fiecare caz eoneret (cand un anumit fluid cu viscozitate cunoscuta curge printr-o conducta data). __j 1. egime asperitati e ~[ l'L p.21.. Rugozitatea pereteiut Fig.....). 2.

(2.)inamica fluMe/or pag.1 0. sau sectiunea de tree ere a fluidului.c2=K] y2 [m] K]' si KJ sunt constante).(k.1 .002. are valori cu atat mai mari cu variatia sectiunii este mai mare ~i cu schimbarea directiei curgerii este mai pronuntata.d/A d . Cll (2.= 0. reductii. epinde doar de rugozitatea conductei.2 Denumirea rezistentei hidraulice K:ot drept .01 0.4 0. . .igozitatile). l. S.199 2.1 Scaderea sectiunii AJ/A2=1-0.. d In acest eaz pentru 0 conducta data A este constant onstanta) deci pierderile longitudinale pot fi scrise sub forma: (rugozitatea este Cot curb.rugozitatea pag.5 68.316/(Ret·25 [-] devine neglijabil.11.0. La locurile unde se modifies directia de curgere.106) astfel : (2. .35 16 Intrare rotunjita conducta Cresterea sectiunii A]I A2=0. din din ate] (nou) Tuburi zincate de otel sudate lungimile hidraulica In tabela 2.002. datorita intensificarii frecarii si a formarii vartejurilor.004 0.. se consuma 0 cota insemnata din energia fluidului pe 0 portiune relativ redusa a conductei.3 60 0.02-0.4 hp= K]' .25 1.2. k.. etc. Tab. (2.109) unde S este coeficientul de pierderi locale [-] Valoarea sa se determina experimental pentru diferite forme de rezistente hidraulice.107) Tabe1a 2. plumb. [mm] 0.. Expresia pierderilor hidraulice locale este : (2./d)o. robinete..198 Dinamica fluidelor echivalenta a conductei [mm].001. 1.5 22. Aceste locuri: coturi. termenulloolRe A= 0.25=0.6. pre cum ~i Lungimea echivalenta este lungimea conductei rectilinii cu aceiasi pierdere ca si cea a rezistentei hidraulice locale pe care 0 inlocuieste .1 Diafragma In 0. ierderile hidraulice adica in cazul curgerii turbulente Iongitudinale depind de patratul debitului .110) Astfel: /-.0. R/d=4 Ramificatie 90° 0.29 11000-13 .2. lech/d Denumirea rezistentei hidraulice Intrare in conducta S lech/d Daca Re este foarte mare.(100IRe)o.108) Re foarte mare T 1.25 11.1 Materialul conductei k. lech=l.15 cat cat Tuburi trase din alama.002 Sticla Material plastic 0. rarnificatii.0.diametrul [m] interior al conductei echivalente. Din relatie se observa eli in cazul conductelor netede ke/d este neglijabil ~1 depinde doar de cifra Re (si in acest caz stratul limits laminar acopera . sunt numite rezistente hidraulice locale. .90° 0 l.81-0 37-0 Robinet deschis 3-14 137-638 0-0.8 [-] adica /-.1 0.4 243-0.47 0-21.2 se dau valorile orientative ale coeficientului echivalente pentru diferite rezistente hidraulice locale.Pierderile hidraulice locale.

Alegerea diametrului conductei pentru . pentru lei 0..g) 2 4 em] (2.. ..ec" reco~andate de hteratura..24. In acest caz liehidul (faza I).. Observatie obicei se neglijeazii Caracteristica compresoarelor. Conducta in retea Fig.23. L1Pl= pghpl [Pal.g).p=ll.). pg Hg de d=[4.l in urma __ 1 _j~ __ ~_ condensarii.pnec.. (2 'AI 12) ..2. Daca debitul impus este m. n.p.24 reprezinta caraeteristica eonductei pentru robinetul 4 complet deschis.anumlt d~ fluid 1 (sau m) poate fi calculata din ecuatia ener~iei seri~a pentru seclI~nea de mtrare -1 si sectiunea de iesire 2-2 a retelei considerate tinand seama si de pierderile iidraulice : PI/ pg+WI /2g+h1=P2/ pg+w/12g+h2+l:hp Considerand 0 conducts cu diametru constant 2 2 (wI=w2=e=4. [Pal. . la mtr~re mtr~o onducta sau intr-o retea de conducte pentru a trece prin ea un debIt.. sau ll.) explicitand suma pierderilor loeale si longitudinale l:hp '. 2. Reprezentarea grafiea a ui ll. ~ _ .f"'_n.'.)prin inchiderea robinetului in pozitiile corespunzatoare lui b si c debitul se va micsora corespunzator de la V A spre VB si V c..2. se surpa instantaneu . Daca presiunea PI data de pompa rarnane constants (ll.+LA. ventilatoarelor.....113) ). pentru aer compnmat 10-20 mis.. diametrul va fi: 0~ o 3 Fig.-..d .114) sau in cazul curgerii turbulente (eu Re foarte mare): Hllec=Hg+KS2 [m]....l/d]/( n .111) Dinamica fluidelor pag. : La eonducte prin care se transporta din cauza densitatii reduse a gazelor. Fenomenul de cavitatie locala a vaporilor (vaporizarea Fenomenul de cavitatie consta in formarea lichidului) urmata de condensarea lor.-fa curentului de lichid seade sale. conductei este folosita la alegerea gaz termenul pompelor.Mentinerea debitului la valoarea initiala VA in cazul inchiderii robinetului in pozitia b este posibila prin ridicarea presiunii la intrare la valoarea : PI =p-+Ap. marindu-si foarte mult volumuI fiind transportate de curent spre Iocuri eu presium mai trece in stare lichida reducandu-si volumu1. sau debitul ce poate fi treeut dispunand de 0 anumita presiune p.Pnec=pgHllec [Pal 24 (2.6.transportu. 2. 2. Pentru ca nici pretul sa nu fie prea mare. Cavitatia apare in cazul cand presiunea statica a sub presiunea de vaporizare corespunzatoare temperaturii trece in stare de vapori.Pnec calculata pentru diferite debite (a functiei ll.. Curba "a" din fig.l/d]/( n .+~A.. si not and dife~e?ta le cota dintre cele doua capete ale retelei h2-hj= Hg (inaltimea geornetnca a etelei) avem: (PI-P2)/ pg=Hllec= Hg+8V2p':l. '\1-1t~'7Q .V/(nd (2.200 astfel : (2.Valoarea presiunii PI pe care trebuie sa-o aibe flUIdu1.iinamica fluidelor Pierderile hidraulice de multe ori se definesc in unitati de presiune Ap=pgh...Caracteristica conductei Cunoscand caracteristica eonductei putem detennina grafie presiunea PI necesara la intrare in conducta pentru treeerea unui anumit debit V..5 -2 mis. iar "b" si "e" pentru pozitiile lui partial inchise (eu cat robinetul este mai inchis ~2 va fi mai mare..3.l unui debit de flui~ at este impusa de pierderile hidraulice (scad cu diametru) $1 de pretu1 eond~ctel creste eu diametru). la iesirea din pompa 3 (sect. etc). Viteza recomandata pentru apa 1-3 m/s . marind si valoarea lui K.pa::const.24. Bulele de vapori mari (P>Pv) din nou vor (deci eu In cavitatea +.23.~\ .1C1 conducta sa rea scumpa este indicat sa se determine diametrul conductei pe baza eeUa!l:l ontinuitatii .115) unde KI"'-'8[Ll.5 em] .Ploc= pghp10c[Pal pag...mI(n.p= f (V) ) este caractenshea :onductei (fig. ll.. 1= 1) iresiunea trebuie sa fie egala cu presiunea PI = P2+ll. Pentru a asigura treeerea debitului V prin eonducta din fig.)... 2.wrec)]o.201 0.. admitand vitezele de circulatie "W.. fermata 1-=_1_-=_.. /r TT\.d .. in asa fel :a in eilindrul de forta 5 sa aibe presiunea P2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->