Sunteți pe pagina 1din 2

Dico Europeen!

Titlul proiectului eTwinning Dico Europeen!

Rezumatul proiectului: Proiectul îşi propune să implice elevii în realizarea unui dicționar
European și anume a unui dicționar multilingv : franceză, engleză, română. În colaborare cu alte
licee din Europa, elevii liceului nostrum vor realiza un dicționar cu unele dintre cele mai uzuale
cuvinte, expresii uzuale.

Parteneri: Licee din Europa

Limba de lucru: lb. Engleza, limba franceză, limba română

Scop: Proiectul are ca scop însuşirea cunoştinţelor despre limbi străine, însușirea unor termeni și
expresii uzuale ce pot fi folosite în situații concrete.

Obiective:- consolidarea cunoștințelor de limba engleză și limba franceză;

- stimularea interesului elevilor străini pentru studierea și învățarea limbii române și a


elevilor români pentru studierea și învățarea limbii franceze și limbii engleze

Grup ţintă: elevi cu vârsta cuprinsă între 14/18 ani , cadre didactice ,părinţi,comunitate locală

Activităţi:

1. culegerea de informatii, transmiterea lor prin intermediul e-mailului


către liceele partenere
2. realizarea unui blog inițial unde sa fie postate toate cuvintele și expresiile
stabilite inițial.
3. realizarea unui dicționar multilingv cu aproximativ 150-200 de cuvinte și
expresii uzuale.
4. elevii vor scrie un articola ziar, în revista școlii, și pe blog referitor la
impresiile pe care le-au avut cu privire la acest proiect și care este impactul pe
care acest proiect l-a avut asupra lor.
Resurse umane: elevi, profesori interesați de proiect, părinti interesaţi de proiect, cadre
didactice, comunitate locală

Resurse materiale: calculator, imprimantă, dicționare electronice și fizice,

Resurse de timp: martie 2011 -martie 2012

Instrumente utilizate: e-mail, blogul proiectului, înregistrari video, fotografii, desene, excursii,
alte activităţi practice conferinţe audio, chat, software-ul MP3, alte (Powerpoint, video, imagini şi
desene , clase virtuale, ...), publicare web

Rezultate aşteptate: Proiectul va îmbunătăţi abilităţile lor de învăţare, scris si vorbit limba
engleză și limba franceză, aceasta va fi o metoda foarte buna pentru elevi de a împărtăşi
experienţa lor cu alţi elevi din diferite ţări europene, să se cunoască reciproc şi să devină mai
comunicativi, pentru a îmbunătăţi competenţele lor în domeniul TIC; aptitudinile sociale, precum
şi capacitatea de a utiliza şi aplica abilităţile de gândire critică. Acest proiect va stârni curiozitatea
elevilor străine spre învățarea limbii române și le va permite să învețe câteva cuvinte uzuale în
limba română.

Evaluare: utilizarea unor aplicatii WEB cu impact asupra elevilor, realizarea unui dicționar fizic
și realizarea de scurte filmulețe video cu elevii străini pronunțând cuvintele noi învățate.

Instrumentele folosite în cancelaria virtuală: blog, forum, chat, clase virtuale, arhivă de
fişiere,galerie de imagini,wiki;

Colţul elevilor poate folosi diverse modalităţi de comunicare: blog, forum, chat, clase virtuale,
arhivă de fişiere, galerie de imagini, wiki;

Invitaţi în spaţiul virtual eTwinning pot fi: directorul, consilierul educativ și alți profesori de
limbi străine dornici să participe la acest proiect.