Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Evaluarea poziţiei concurenţiale a întreprinderii agroalimentare în funcţie de partea sa de piaţă se


face cu ajutorul indicatorilor:
� cota - parte de piaţă absolută (globală) a unei întreprinderi agroalimentare care reprezintă segmentul
din cererea totală satisfăcută de
aceasta pe piaţa analizată;
� cota – parte de piaţă relativă este o expresie a raportului direct de
forţe dintre două întreprinderi şi se calculează ca raport între vânzările
întreprinderii analizate şi vânzările concurentului cel mai important (o parte
de piaţă care tinde spre 100% relevă poziţia de lider a întreprinderii
respective);
� cota – parte de piaţă specifică (servită) se calculează ca raport
între vânzările întreprinderii agroalimentare şi vânzările segmentului de
piaţă “servit”.
Pentru o determinare corectă a poziţiei întreprinderii în mediul său
concurenţial sunt necesare şi alte informaţii privind:
� activitatea globală a întreprinderii;
� dinamica principalilor indicatori ai activităţii (cifra de afaceri,
productivitatea exerciţiului, marja comercială, valoarea
adăugată);
� dinamica principalilor indicatori de rentabilitate;
� dinamica şi structura efectivului de salariaţi;
� situaţia cifrei de afaceri pe fiecare cuplu produs – piaţă;
� tipul de clientelă şi repartiţia cifrei de afaceri după acest
criteriu;
� structurarea clienţilor după contribuţia lor la cifra de afaceri;
� structurarea clienţilor pe zone geografice;
� principalii concurenţi direcţi;
� poziţia produselor concurente;
� notorietatea şi imaginea de marcă a întreprinderilor
concurente.