Sunteți pe pagina 1din 16

Pompa de cãldurã - cu recuperarea aerului cald

Made in Sweden
Recordul suedez

de încălzire
Recordul suedez de încălzire +38°C a fost stabilit în
1947. Câțiva ani mai târziu, în 1952, Nils Bernerup a
fondat compania care va deveni liderul furnizorilor
de produse de încălzire în Suedia. Inițial compania a
produs încălzitoare de apă și vase de presiune din
cupru, iar în anii 1970 acestea au fost suplimentate Reciclează aerul ventilat
cu boilere electrice , urmate de pompe de căldură.
Încă de la început, NIBE și-a propus să aibă un O pompă de căldură cu recuperarea aerului de la NIBE vă
număr cât mai mare de “recorduri la încălzire”. Nu în dă posibilitatea să reutilizați căldura de la aerul ventilat al
ultimul rând s-a dorit o dezvoltare continuă pentru a casei. Aceast lucru înseamnă că aproximativ jumătate din
furniza produse cu o eficiență crescută pentru energia consumată este gratuită. Beneficiați în acest fel, de
încălzirea caselor și a apei. o soluție de încălzire sigură, fără probleme și ecologică cu
o durată de viață îndelungatã.
Nopțile de iarnă cristaline
NIBE – lider în pompe de căldură cu recuperarea aerului
Climatul nordic este foarte faimos pentru cald
temperaturile record. Este bine cunoscut pentru frig și
nopțile reci de iarnă. Faptul că NIBE este un jucător NIBE este lider pe piața pompelor de căldură cu
principal în soluțiile de încălzire în toată Europa, se recuperarea aerului cald probabil datorită faptului că noi
datorează, în parte, faptului că pompele noastre sunt dezvoltăm aceste pompe pentru a face față climatului
dezvoltate, testate și fabricate să facă față celor mai nordic și deasemenea pentru motivul că atât de mulți
reci ierni suedeze. NIBE se află în Markaryd, Suedia, instalatori și proprietari de locuințe apreciază calitatea pe
și aduce o tradiție de 60 de ani de grijă și calitate care ne luptăm să o menținem. Prin NIBE sperăm că vă
fermă pentru tot ce face. De la ingineria remarcabilă veți bucura de alegerea soluției de încălzire aleasă.
utilizată în construirea pompelor noastre la softurile Sperăm deasemenea că vă vom ajuta să stabiliți un nou
utilizate pentru control, noi suntem atenți la detalii și record pentru costurile joase aferente încălzirii casei
la calitate. Fiecare pompă de căldură este supusă unor dumneavoastră.
teste operaționale severe înainte de livrare. Procesul
complet de producție este certificat ISO: ISO 9001
pentru calitate și ISO 14001 pentru standardele
mediului înconjurător.
Soluții potrivite pentru situația
dumneavoastră

Situațiile descrise mai jos vă vor forma o idee despre pentru orice cerință. Pentru a calcula capacitatea de care
soluțiile de încălzire NIBE și anume care ar fi cea mai este nevoie ne bazăm decizia pe energia totală necesitată
potrivită pentru casa dumneavoastră. Sunt, bineînțeles, de casă în timpul celor mai reci zile. În orice caz, dacă
mulți factori de luat în considerare, de exemplu cât de spațiul pe care vreți să-l încălziți este mai mic de 100mp,
mare este casa pe care vreți să o încălziți, în ce localitate nu va fi rentabil să optați pentru încălzirea geotermală. În
locuiți, dacă este o construcție nouă etc. Cel mai ușor acest caz, pompa de căldură aer/apă este o opțiune mai
mod de a găsi răspunsul este de a contacta specialiștii bună.
Ecosystem Inter.
“Vreau să-mi păstrez boilerul dar să reduc costurile”
“Construiesc o casă nouă și vreau un sistem de
încălzire inteligent” Dacă dețineți un boiler pe petrol, electricitate sau lemne
aveți deasemenea un sistem de încălzire hidronic. Doar
În casele nou construite este important ca aerul interior să păstrați boilerul pe care îl aveți deja și suplimentați-l cu o
fie des înlocuit și energia folosită pe metru pătrat să fie pompă de căldură aer-apă. Acest tip de pompă își ia
cât mai mică. În mod obișnuit, și de cele mai multe ori căldura din aer și apoi generează energie suficientă
soluția cea mai bună, luând în considerare costurile și pentru încălzirea radiatoarelor sau a pardoselii. Pompa de
eficiența, este reutilizarea energiei din aerul ventilat și căldură aer/apă funcționează la temperaturi chiar sub -
instalarea unei pompe de căldură cu recuperarea aerului 20°C. Rezultatul instalării unei pompe aer/apă va fi o
cald. La construirea unor case mai mari este recomandată reducere semnificativă a costurilor de încălzire la o
instalarea unor pompe geotermale (sursa de energie fiind investiție rezonabilă.
pământul) suplimentat de modulul pt aer recuperat NIBE
FLM. La fel ca și alegerea unei pompe cu recuperarea “Este nevoie ca boilerul să fie înlocuit, ideal cu o
aerului cald, există mai multe opțiuni de sisteme de pompă aer/apă”
încălzire: radiatoare, încălzire în pardosea. Alegerea pe
care o faceți, este bineînțeles o chestiune de cost, opinie Vreți să înlocuiți un boiler pe petrol, electricitate sau
și gust. Combinați sistemul în orice fel doriți – pompele lemne cu o pompă de căldură aer/apă? Aceasta va fi
de căldură NIBE pot fi cuplate la oricare dintre aceste combinată cu un modul interior, un mic boiler electric,
soluții. care suplimentează sistemul atunci când aerul exterior
este prea rece. Dar așa cum deja am menționat, o pompă
“Am deja o pompă de căldură cu recuperarea aerului de căldură aer/apă generează căldură chiar și la –20°C.
cald, dar am nevoie de una nouă. ” Dacă alegeți NIBE FIGHTER 2020 o veți conecta la un
modul interior NIBE VVM 300, NIBE EVP 270 sau
Aproape jumătate din pompele de căldură cu recuperarea NIBE EVP 500. Toate modelele satisfac și necesarul de
aerului cald pe care noi le vindem sunt pentru a înlocui apă caldă. Această pompă puternică aer/apă, combinată
una existentă. Aceasta înseamnă că noi, la NIBE, avem cu unul dintre aceste module special configurate, vă oferă
atât produsele cât și o expertiză făcută de specialiști, care combinația de încălzire cea mai eficientă de pe piață, și
să-ți ofere pompa de căldură potrivită exact nevoilor tale. puteți să reduceți costurile de încălzire cu până la 65%.
În aproape 100% din cazuri îți putem oferi un produs Contactează reprezentanții Ecosystem International.
pentru înlocuire, indiferent de vechea pompa de căldură.

“Mă gândesc să-mi înlocuiesc boilerul pe petrol,


electricitate sau lemne. ”

Dacă aveți deja radiatoare cu apă sau încălzire prin


pardosea acasă, sunt multe de zis referitor la optarea
pentru încălzirea geotermală. Aceasta înseamnă că
instalați o pompă de căldură care colectează căldura din
roca de bază printr-un foraj. Puteți colecta deasemenea
căldură printr-un furtun îngropat în pământ sau lăsat la
fundul unui lac. NIBE are pompe de căldură potrivite
Soluții pentru diferite sisteme de încălzire

NIBE FIGHTER 310P & FIGHTER 360P


Pentru case cu sistem de încălzire constând în circuite de radiatoare pe bază de apă sau încălzire în pardosea. Aerul din casă
este transportat din camere cu ajutorul difuzoarelor de aer evacuat. Aerul circulat este tras în sistemul de conducte. Aerul
încălzit din cameră este condus către pompa de căldură, unde are loc extragerea energiei din aer, pompa de căldură putând
astfel să furnizeze întregii case apă caldă și căldură prin sistemul radiatoarelor.

NIBE FIGHTER 410P


Pentru case cu sistem de încălzire unde o anumită parte din căldura furnizată este asigurată de ventilație cu aer încălzit. Aerul
din casă este transportat din camere cu difuzoare de alimentare cu aer , în camere cu difuzoare de evacuare a aerului. Aerul
circulat este tras în sistemul de conducte al casei. Aerul încălzit din cameră este transportat către pompa de căldură, unde are
loc extragerea energiei din aer, pompa de căldură putând astfel să furnizeze întregii case apă caldă și căldură prin sistemul
radiatoarelor și de furnizare aer.

NIBE FIGHTER 640P

Pentru case cu sistemul de încălzire constând într-un sistem de radiatoare pe apă sau un sistem de încălzire prin pardosea care
combină aerul evacuat cu aerul exterior. Energia este recuperată din aerul ventilat și din aerul exterior, și este mai apoi
furnizat sistemului de încălzire și/sau boilerului.
Energie reciclată
cu fiecare respirație
Tehnologia pompelor de căldură aer-apă este bazată
pe ventilarea casei dumneavoastră. Pompa de căldură Oportunități adiționale
reciclează energia din aerul ventilat pentru a încălzi
apa caldă și sistemul de încălzire. Se folosește astfel,
aerul vechi utilizat anterior. În cuvinte simple, se Poate construiți o casă mare, și vreți să maximizați
întâmplă în felul următor: un ventilator trage aerul atât reciclarea ventilației cât și furnizarea economică
ventilat din toate zonele umede (ex. baia). Acest de căldură. În acest caz, puteți alege un model de
lucru formează o ușoară presiune negativă, cauzând pompă cu recuperare a energiei și o pompă
ca aerul din alte camere să fie tras și dus în zone cu geotermală- ambele de la NIBE. O altă combinație
umiditate mai mare. Un nou aer proaspăt este tras posibilă este cuplarea acestui model de pompă cu un
prin valvele pereților externi, având ca efect șemineu de la NIBE. În timp ce stați relaxat lângă
ventilarea tuturor camerelor din casă. focul deschis, contorul de electricitate încetinește
chiar mai mult. Noi suntem dispuși întotdeauna să vă
sfătuim pentru a găsi cea mai bună și mai economică
Doar dacă vreți să plătiți jumătate soluție.

Să presupunem că dețineți o casă cu un necesar de Rezultatul este important


căldură de 15000 kWh/an pentru încălzire și apă
caldă. Având o pompă de căldură cu recuperarea
aerului cald plătiți doar jumătate din costurile Principiul din spatele pompelor de căldură cu
aferente încălzirii și apei calde, în comparație cu un recuperarea aerului cald este, de bază, destul de
boiler electric convențional cu ventilație mecanică. simplu, dar odată cu trecerea anilor ne-am dezvoltat
Restul este gratuit. Pompa de căldură cu recuperarea tehnologia și am creat produse tot mai sofisticate și
aerului cald este o necesitate pentru construcțiile noi, avansate. În paralel cu asta, pompele nostre au
bine izolate. Este important ca aerul din interior să fie devenit mai simplu de instalat și utilizat. Ceea ce
des înlocuit și să se consume cât mai puțină energie NIBE poate oferi acum este un nivel de performanță
pe mp. care garantează atât o punere în funcțiune sigură cât
și economii uimitoare. Avem soluția potrivită pentru
orice nevoie și orice casă.
NIBE- lider de piață

Cea mai cunoscută, simplă și profitabilă soluție, în


acord cu metodele curente de construire, este
instalarea unei pompe de căldură cu recuperarea
aerului cald. Suntem mândri, bineînțeles, de faptul că
cel mai căutat brand este NIBE, fie că o să construiți
o casă nouă, fie că o aveți deja. Dacă vreți să
combinați aerul recuperat evacuat cu aerul din
exterior, puteți să instalați o pompă de caldură cu
recuperarea căldurii cu un compresor mai mare –
NIBE FIGHTER 640P. Aceasta vă va da posibilitatea
de a consuma chiar mai puțin.
Alternativa

ecologică
Fără combustibil

Conștientizarea efectului de seră a crescut în ultimul timp, Cum se obține aceasta este simplu. În contrast cu biogazul
cu rapoarte alarmante și îngrijorări în întreaga lume. La și distribuția termică a orașului, o pompa de căldură nu
NIBE observăm că interesul pentru pompe de căldura nu utilizează nici un proces de combustie care să genereze
se mai relaționează doar la economiile majore pe care căldură.
pompele le generează ci oamenii sunt conștienți
În orice caz, tehnologia pompelor de căldură nu este în
deasemenea și de beneficiile pe termen lung pentru mediu.
totalitate fără impact asupra mediului. Avem nevoie de
În acest context, este binevenit faptul că tehnologia electricitate pentru extragerea energiei din aer, rocă,
folosită pentru încălzirea caselor cu pompe de căldură este pământ sau lac, însă în comparație cu alte “costuri de
cea mai potrivită pentru locuințele unifamiliale unde, la transport”, acestea au un impact relativ modest.
instalarea unei pompe de căldură, consumul total de
energie va scădea cu 43%. Mai mult de-atât, emisiile de Dezvoltare pe termen lung
nitrogen ar scădea cu aproape 30%, emisiile de Fiecare casă care este încălzită cu electricitate și optează
hidrocarbon cu 80% și dioxidul de carbon cu 36%. pentru încălzirea aer/apă va reduce cererea de electricitate
cu 50-65%. Cu cât mai mulți oameni vor opta pentru
încălzirea aer/apă, cu atât vom putea cumpăra energie din
surse nepoluante. Evităm să ne bazăm pe cărbune,
motorină sau plante energetice pentru acoperirea
electricității necesare.

La NIBE, desfășurăm procese de cercetare și dezvoltare


care au ca scop minimizarea nevoii de surse de energie
adiționale pentru sistemele noastre de încălzire.
Tehnologie avansată
– ușor de folosit

Pompa cu recuperarea aerului Display simplu și ușor de înțeles


cald este livrată cu toate
valvele, shunt-urile, valvele de
sens, vasele de expansiune
etc. 
Multe din pompele noastre cu
recuperarea aerului cald pot fi
cuplate cu alte surse de căldură cum
Boiler încorporat  ar fi solară, pelleți, lemne.

Capacitate mare de ventilație


pentru toate modelele  Casetă electrică integrată
pentru apă caldă suplimentară și
setarea rezervelor.

FIGHTER 360P este singura


pompă cu recuperarea aerului cald
Carcasă rezistentă la zgârieturi
de pe piață care se poate controla
având un design actual care se
de la distanță, datorită accesoriului
potrivește oricărui cadru.
RCU. 

Conține refrigerantul propan care


este un gaz natural ce nu are nici o
influență asupra efectului de seră.
Doar NIBE a folosit această
metodă ecologică din 1997. 
NIBE FIGHTER 100P NIBE FIGHTER 120
 Ventilație Da
 Boiler integrat Nu, separat
 Ventilație Da
 Reciclare Da
 Boiler integrat Da  Căldură pt. sistemul de încălzire Nu
 Reciclare Da  Conecție electrică Monofazic
 Căldură pt. sistemul de încălzire Nu  Refrigerant R 134a
 Conecție electrică Monofazic
 Rezistență electrică 1,5 kW
 Refrigerant R 290 (propan)

O pompă de căldură completă care asigură apa caldă, O pompă de căldură formată din două unități care produc
ventilația și reciclarea, fiind cea mai comună soluție apă caldă și reciclare, și este proiectată pentru case
pentru case încălzite cu radiatoare electrice. încălzite cu radiatoare electrice. NIBE FIGHTER 120 are
NIBE FIGHTER 100P are integrat un ventilator care integrat un ventilator care recicleaza energia din aerul
reciclează energia din aerul ventilat și produce apă caldă. ventilat și produce apă caldă. Volumul boilerului VPB
Boilerul are o capacitate de 225 de litri și protecție anti- poate fi de 150 sau 300 de litri, având protecție anti-
coroziune (cupru care nu necesită întreținere). coroziune din oțel inoxidabil.
Condensorul din boiler are pereți dubli pentru siguranță
maximă. Izolația este din polyuretan fără freon, ceea ce
duce la pierderi mici de căldură.
Carcasele de sus și de jos sunt simplu de îndepărtat pentru
a avea acces la filtru și fitinguri. Pentru a garanta confortul
în ceea ce privește apa caldă, atunci când este un nivel mai FIGHTER 120
mare de solicitare, FIGHTER 100P este ajustat cu o Înălțime: 600mm Lungime: 600mm Lățime: 456 mm
rezistență electrică. VPB 150L
Înălțime: 840mm Diametru: 600mm
VPB 300L
Înălțime: 1,930mm Lungime: 600mm Lățime: 615 mm Înălțime: 1,550 mm Diametru: 600mm.
NIBE FIGHTER 200P NIBE FIGHTER 310P/315P
 Ventilație Da  Ventilație Da
 Boiler integrat Da  Boiler integrat Da
 Reciclare Da  Reciclare Da
 Căldură pt. o parte a sist de încălzire Da  Căldură sist de încălzire Da
 Conecție electrică Monofazic  Conecție electrică Mono/trifazic
 Rezistență electrică 1,5-3 kW  Rezistență electrică 8-13,5 kW
 Refrigerant R 290 (propan)  Refrigerant R 290 (propan)

Pompă de căldură completă care oferă apă caldă, Pompă de căldură completă și eficientă care produce
ventilație, reciclare și căldură pentru o parte a sistemului căldură, apă caldă, ventilație și reciclare. Sunt potrivite
de încălzire.Pentru casele unde căldura este furnizată prin atât pentru instalarea și înlocuirea unor pompe în case cu
suprafețe mai mici de furtun pardosea și radiatoare suprafețe între 80-180m2 și circuite de radiatoare pe bază
individuale de apă, restul de căldură fiind acoperit cu de apă (dimensionate pentru temperatura joasă) sau
radiatoare electrice. încălzire prin pardosea.
NIBE FIGHTER 200P are integrat un ventilator de Ventilator integrat pentru recuperarea aerului cât și boiler
recuperare a aerului, boiler electric și încălzitor de apă cu electric și încălzitor apă caldă cu protecție din cupru anti-
protecție anti-corozivă făcută din cupru (care nu necesită coroziv. Energia este recuperată din aerul ventilat și este
întreținere). transferată către secțiunea boilerului. Unitatea ventilează
Energia este reciclată din aerul ventilat și este descărcată casa, furnizează căldură radiatoarelor și încălzește apa
către secțiunea boilerului. Pompa de căldură ventilează caldă.
casa, încălzește apa caldă și trimite căldura radiatoarelor NIBE FIGHTER 310P este controlat de un microprocesor
mai mici /sistemului de pardosea sau unității de alimentare care oferă posibilitaea pompei de a fi utilizată cel mai
aer. eficient posibil. Microprocesorul controlează de asemenea
Dacă randamentul pompei de căldură este insuficient va fi shunt-ul automat și pompa de circulare. Temperaturile
conectată o rezistență electrică de 1,5kW. Izolația este din curente si valorile stabilite sunt clar afișate.
polyuretan fără freon, ceea ce duce la pierderi mici de Izolația este din polyuretan fără freon, ceea ce duce la
căldură. pierderi mici de căldură. Datorită design-ului unic, poate
fi simplu cuplată și o altă sursă de căldură.

Înălțime: 2,095mm Lungime: 600 mm Lățime: 615mm Înălțime: 2,095mm Lungime: 600mm Lățime: 615mm
NIBE FIGHTER 360P NIBE FIGHTER 640P
 Ventilație Da  Ventilație Da
 Boiler integrat Da  Boiler integrat Da
 Reciclare Da  Reciclare Da
 Căldură pt.sistemul de încălzire Da  Căldură pt.sistemul de încălzire Da
 Conecție electrică Mono/trifazic  Aer din exterior Da
 Rezistență electrică 13,5 kW  Conecție electrică Trifazic
 Refrigerant R 290 (propan)  Rezistență electrică 9 kW
 Accesoriu-RCU Da  Refrigerant R 290 (propan)

Pompă de căldură completă și foarte eficientă care oferă Pompă de căldură completă și foarte eficientă care oferă
căldură, apă caldă, ventilație si reciclare. Pompa este căldură, apă caldă, ventilație si reciclare.
potrivită pentru casele cu suprafețe între 100-240 m2. NIBE FIGHTER 640P este o pompă ce combină aerul
Are integrat un boiler electric, o pompă de căldură și un evacuat/aerul exterior cu un ventilator integral, boiler
încălzitor de apă, fiind proiectată pentru sisteme de electric și încălzitor de apă emailat (protecție anti-
radiatoare bazate pe apă (temperatură joasă) și sisteme de coroziune). Este proiectată pentru un sistem de radiatoare
încălzire prin pardosea. Energia este reciclată din aerul bazate pe apă (temperatură joasă) sau pentru sistemul de
ventilat și este apoi transmisă sistemului de încălzire încălzire în pardosea.
și/sau încălzitorului de apă. Energia este obținută din aerul ventilat și aerul exterior și
NIBE FIGHTER 360P este echipat cu un compresor mai este o suplimentare a sistemului de încălzire și/sau a apei
mare decât la modelul 310P. Acesta, combinat cu un calde. Combinarea aerului exterior cu cel recuperat duce
control optim, dă posibilitatea compresorului să lucreze în la un randament mai mare al compresorului, generând o
condiții bune de temperatură tot timpul, ceea ce determină economie de până la 20% mai mult decât pompele de aer
o creștere a economiei realizate, cu 5-10% în comparație convenționale.
cu FIGHTER 310P. Designul secțiunii de ventilație determină un nivel de
FIGHTER 360P are un panou de comandă simplu de zgomot foarte scăzut și o capacitate mare de ventilație.
utilizat cu un display informativ. Unitatea poate fi separată, ceea ce face instalarea mai
ușoară atunci când plafonul este mai jos. FIGHTER 640P
este potrivită pentru case cu suprafețe între 100-200m2.

Înălțime: 2,095mm Lungime: 600mm Lățime: 615 mm Înălțime: 2,110 mm Lățime: 600mm Lungime: 640mm
NIBE FIGHTER 410P NIBE FLM 30/40 & FIGHTER 1217/1240
 Ventilație Da  Ventilație Da
 Boiler integrat Da  Încălzitor apă integrat Da
 Reciclare Da  Reciclare Da
 Căldură pt.sistemul de încălzire Da  Căldură pt.sistemul de încălzire Da
 Furnizare aer Da  Încălzire geotermală Da
 Conecție electrică Mono/trifazic  Conecție electrică Trifazic
 Rezistență electrică 8-9 kW  Rezistență electrică 9 kW
 Refrigerant R 290 (propan)  Refrigerant R 407C

Pompă de căldură completă, eficientă, care oferă căldură, Modulul de recuperare a aerului cald și pompa de căldură
apă caldă, ventilație, aer cald și reciclare. Proiectată pentru geotermală reprezintă o combinație eficientă care oferă atât
instalații noi și de înlocuire pentru case separate sau costuri scăzute pentru încălzire cât și ventilarea potrivită.
echivalentul de până la 200m2 unde o parte din încălzire Acestea sunt cazuri când un modul de recuparare a
este acoperită prin furnizarea aerului cald. NIBE aerului cald combinat cu o pompă de căldură geotermală
FIGHTER 410P are integrat ventilatoare, un boiler electric eficientă (care extrage căldura din rocă sau de la suprafața
sau încălzitor de apă cu protecție împotriva coroziunii din solului) este o soluție excelentă din perspectiva financiară,
cupru (care nu necesită întreținere). Energia este reciclată chiar dacă investiția este mai mare decât pentru instalarea
din aerul ventilat și este transferată boilerului. unei pompe de căldură cu recuperarea aerului. În privința
Pompa de căldură ventilează casa, încălzește aerul costurilor construirii casei ca un întreg, costul adițional
furnizat, cedează căldura încălzirii în pardosea/ este relativ modest, în timp ce economia ce va fi realizată
radiatoarelor, încălzind apa caldă. Izolația este din în termenii costurilor încălzirii este semnificativă.
polyuretan, fără freon, ceea ce duce la pierderi mici de Dacă alegi o pompă de căldură geotermală de la NIBE,
căldură. te poți aștepta la un coeficient de încălzire (COP) de 5 –
Datorită design-ului unic, pot fi cuplate cu FIGHTER aceasta însemnând că pentru fiecare kW de energie
410P și alte surse de căldură. FIGHTER 410P poate fi electrică ce s-a consumat se obține 5kW de energie
folosit în case extrem de eficiente energetic (case fără nici termică! Un alt beneficiu major în alegerea soluției de la
un sistem de căldură) cu senzorul de cameră RG 10, fără a NIBE este că poți avea pompa de căldură proiectată în
fi conectat la un sistem de încălzire hidronic. acord cu necesarul de energie a casei, și nu ești forțat să
cumperi o soluție standard.

Înălțime: 2,095 mm Lungime: 600mm Lățime: 615 mm Înălțime:2,150mm Lungime:600mm Lățime:625mm


Cât de mult puteți economisi
Casă separată, încălzită cu pompa de căldură cu recuperarea aerului cald NIBE FIGHTER
(Electricitatea gospodariei aproximată la 5000kW/an)

Economie FIGHTER 100P FIGHTER 200P FIGHTER 310P FIGHTER 360P FIGHTER 640P FIGHTER 410P
Economie(kWh/an)* 1800-3500 4000-7500** 6000-8500 6500-9500 7500-12000 6000-9000
*Această valoare variază, depinzând de energia utilizată și debitul aerului de recuperat
**Se obține economie mai mare in condiții favorabile

Indiferent unde vă aflați în lume, puteți să ridicați sau să


Accesorii scădeți temperatura din cameră, să generați apă caldă
suplimentară sau să verificați dacă totul funcționează așa
Când vreți să controlați pompa dumneavoastră
de căldură de la distanță cum ar trebui. Modulul RCU poate emite alarmă dacă
Dacă doriți să controlați sistemul de încălzire de la apare vreo problemă. Este compatibil doar cu NIBE
distanță prin internet sau mesaj text, tot ce trebuie sa faceți FIGHTER 360P și NIBE FIGHTER 1240. Citește mai
este să instalați modulul de comunicare NIBE RCU 10. mult despre asta pe www.nibe.eu

Casa familiei Olofsson a fost proiectată până


în cel mai mic detaliu
Casa din Osby se bucură de o priveliște frumoasă în josul pe an. Este singurul lucru de care trebuie să mă interesez”,
râului. Lars Olofsson povestește faptul că el și soția lui au concluzionează Lars cu un zâmbet satisfăcut.
vrut să aibă totul în bună rânduială de la început. Copiii s-
au mutat și nu va mai dura mult până pensionarea va
deveni o realitate.
“Am decis să construim o casă care să presupună cele
mai mici costuri posibile, planificând-o în detaliu. Acum
că vom avea timp, vrem să ne permitem să călătorim și să
trăim confortabil.”
Rezultatul este o casă cu suprafața de 107 mp, cu o
accesabilitate și deschidere mare. Doar ceea ce este
nevoie – nici mai mult, nici mai puțin, ci doar mai multă
lumină, suprafețe deschise și un sentiment plăcut de
spațiu.
“Costul energiei a fost important. Am tras o privire pe
nibe.eu, ceea ce într-adevăr m-a ajutat în luarea deciziei și
conștientizarea costurilor. Nu este nici un dubiu că cea
mai bună opțiune pentru noi a fost o pompă cu
recuperarea aerului cald. ”
Un an mai târziu, Lars poate confirma costurile
previzionate. Pompa de căldură cu recuperarea aerului
cald determină un consum de 12000kW/an pentru
încălzire, apă și electricitatea aferentă gospodăriei.
“Este un sentiment plăcut, să știi că tu ai minimalizat
ceea ce altfel ar fi presuspus un cost ridicat. Pompa
actuală se administrează singură în magazie. Chiar mă
anunță când trebuie curățate filtrele, de aproximativ 4 ori
ECOSYSTEM INTER
Principalã 232 D, Jucu de Mijloc
407 353 Cluj, ROMANIA
www.ecosysteminternational.ro
contact@ecosysteminternational.ro
Tel. +4 0264 446852
Mobil: 0729 674 800

S-ar putea să vă placă și