P. 1
Economia Urbana a Romaniei dupa perioada comunista

Economia Urbana a Romaniei dupa perioada comunista

|Views: 138|Likes:
Published by Dana Strungariu

More info:

Published by: Dana Strungariu on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

Economia României dup Româ r sturnarea regimului comunist

a asigurat transferul resurselor necesare intretinerii statului. 30 miliarde lei Äpartile sociale´. Masurile luate dupa 22 decembrie 1989 sunt intr-o totala contradictie intrcu starea grea a economiei.    . dar in principal prin cresteri salariale. despre care guvernul Petre Roman avea suficiente informatii. Stabilizarea leului . In cateva saptamani au fost eliberate cca. precum si trecerea unei parti importante a avutiei nationale in proprietatea noii nomenclaturi. In agricultura ÄLegea fondului funciar´ da stisfactie taranimii. prin reinstituirea pro prietatii private. prin liberalizarea preturilor. Concomitent are loc reducerea saptamanii de lucru la 40 de ore. Preluarea puterii de catre organismele create dupa rasturnarea regimului comunist a avut loc in conditii confuze. insa aplicarea ei va declansa un val de procese.

In 1998 sectorul privat acoperea 12% din productia industriala iar volumul investitiilor straine se ridicau la 3. din 1993 se inregistreaza o usoara crestere. s-    . fara a atinge in 1996 nivelul din 1988. In 1994-1995. Ulterior comertul exterior reflecta evolutia economiei: dupa declinul care se exprima prin injumatatirea acestuia in1992.6 miliarde de dolari. Banca Nationala a romaniei a cautat sa-si indeplineasca cat mai profesional atributiile. indreptate spre mentinerea puterii de cumparare aunitatii monetare nationale sau a descresterii acesteia in limitele rezonabile. In anii urmatori alegerilor din noiembrie 1996 starea economica s-a sagravat vertiginos. exportul scazand cu 40% iar importurile au crescut cu 40%. acesata fiind pricipalul partener comercial al Romaniei. dar mai ales dupa 1996. Anul 1990 a marcat un moment de ruptura in evolutia comertului exterior. fiind mentinuta subventionarea mascata In toti anii de dupa 1989. Guvernul nu si-a asumat riscurile inchiderii simarilor colosi industriali. In 1997 exporturile romanesti catre Uniunea Europeana au reprezentat 55% din totalul exportului. Romania s-a aliniat celorlalte tarii ex socialiste din 1994sEuropa centrala in comertul exterior. s-au aratat eficiente. saIn acest sens masurile monetariste.

4%. dar si a unui consistent sprijin extern ± locul pe care il merita in marea familie a statelor Uniunii Europene. investitiile straine directe au atins in anul 1999. pentru ca in anul 2000 sa fie estimata la 40-42%. Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007 reprezinta obiectivul mobilizator pentru toate fortele politice si resursele nationale care trebuie sa asigure ± prin caile si miloace proprii. pentru Romania decalajele si dezechilibrele raman inca o problema subliniata in anii urmatori de Raporturile de tara ale UE in perspectiva adertarii tarii la aceasta entitate politica si economica. In anul 2000 romania se plaseaza pe locul 4094 in lume ca grad de liberalizare a economiei. Conform aprecierilor internationale. 4. in anul 1999.3 miliarde de dolari. Rata inflatiei a ajuns la 58. printre cele mai reduse din Europa de Est. Economia subterana era estimata la 40% din PIB.  . Starea economiei in anul 2000 poate fi ilustrata prin cateva cifre deloc economiei incurajatoare.

.1%. superior. Cu un PIB estimat de 404. temperând cre terea pe întregul an la 7.9%. România este o ar cu un venit mediu2007.791 lei pe mediucap de locuitor în 2007. Valoarea PIB în 2008 a fost de 503.959 miliarde lei (136. Produsul intern brut al României a urcat în ultimul trimestru din 2008 cu 2. superior.8 miliarde euro).7 miliarde de lei i de 18.

a ma inilor grele i a aparatelor electrocasnice. minier . Dup c derea regimului comunist. omajul în România a fost de 3. Datoria externa a României este relativ mic . de ma ini u oare i de ansamblare de ma ini. În 2006.un procent sc zut dac se compar cu cel al altor ri mijlocii i mari din Europa precum Polonia. Principalele industrii ale României sunt cea textil i de înc l minte. a materialelor de construc ii. Germania i Spania. Fran a.9% în septembrie 2007.care parteneri comerciali ai României. de Statistic .care sunt unii dintre cei mai importan i Italia. Industria Dacia. industria metalurgic . de prelucrare a lemnului. româneasc de IT cunoa te de asemenea o cre tere anual constant .3% din PIB. România între ine un comer intens cu ri din Uniunea European . administrare defectuoas i corupt i de lipsa unor reale reforme structurale. chimic . caracterizat de o cre tere vizibil .În prezent. alimentar i cea de rafinare a petrolului. consecin e provocate de o economic. O importan secundar o au industriile farmaceutic . conform Institutului Na ional inflatiei. economia României s-a transformat sîntrîntr-o economie relativ stabil .  . reprezentând 20. dublat de reducerea omajului i a inflatiei. fiind sus inuta în principal de produc torul de autovehicule Dacia. una PIBdintre cele mai ridicate din Europa i a egalat PIB pe locuitor realizat de România în 1988. industria constructoare de ma ini este foarte dinamic . ara a cunoscut un deceniu de instabilitate i profund declin economic. PIB-ul a cunoscut o cre tere în termeni reali de 7.În general. în special cu Germania i Italia. De la începutul mileniului.9%.

iar cel nou înc nu i-a preluat toate func iile. "Ce este mai r u decât comunismul? Ce vine dup el!" De i "criza" poate dura mul i ani. situa ia se va ameliora pe m sur ce se dezvolt noul sistem. mediul poluat. transporturile i comer ul erau primitive i necivilizate. un prieten din occident mi-a zis: "România are totu i un avantaj. mentalitatea oamenilor schimbat mult în r u. Aceast criz a fost deosebit de acut în România. care nu aveau utilaje agricole moderne. la ni te proprietari care au pierdut deprinderea lucr rii acestuia. îns «casa a ars!" Bancul cu: "Nicolae Ceau escu. "germenele" sistemului capitalist.Dup c derea regimului. Conte de Scornice ti. Desfiin area gospod riilor colective din agricultur a reintrodus f r mi area p mântului. Gheorghe Rafaeltef nescu . ara era distrus : gigantica "industrie socialist " lucra în pierdere i era necompetitiv . La început. Vechiul sistem este în curs de pr bu ire. resursele naturale stoarse.Amintiri din România Socialist (Capitolul 5. Apare "criza trecerii de la sistemul socialist la sistemul capitalist". agricultura ineficient . la care eu i-am r spuns: "Este ca i cum ai fi achitat toate împrumuturile pentru casa pe care ai cump rato. Duce« ara de râp ". era practic inexistent . nu are datorii externe!". Închiderea colo ilor industriali a dus la omaj i importuri de m rfuri occidentale scumpe. mijloc de comercializare. lichidarea vechilor structuri duce la o înr ut ire a situa iei economice i sociale. s-a adeverit! Întradev r. Falimentul ) . visteria goala. loc de depozitare a produselor. unde economia de pia .

Dimpotriv . A ap rut polarizarea social ..Magazinele s-au umplut de produse str ine scumpe.G.F. dup c derea regimului singura alternativ a României este calea de desvoltare capitalist i apropierea de rile occidentale. care a plecat de la un nivel de dezvoltare economic superior României i care. Trecerea la un nou sistem ecomomicosocial este dureroas i îndelungat .D. Exemplul cel mai bun este R. în continuare. paga. cu o p tura avut i o majoritate s rac . În acest mediu a înflorit. afirm c ar prefera s se construiasc din nou zidul Berlinului. pe teritoriul fostei republici comuniste. Pentru a schimba mentalitatea oamenilor i a ajunge la un grad de dezvoltare acceptabil este nevoie de o perioad istoric de o durat apreciabil . nivelul de trai este mai mic. pentru a nu subsidia pe "lene ii" din est. îns direc ia acesteia mi se pare bun . Desigur. ho ia. popula ia mai nemul umit . prin unirea cu R. pân ast zi. gre elile guvernan ilor pot s întârzie dezvoltarea. Din fericire.G. corup ia.. . mul i germani din vest. în contrast cu continuarea sc derii nivelului de trai. Cu toate acestea. a primit aloca ii i investi ii de sute de miliarde de dolari. Desfiin area unor m suri sociale de pe vremea vechiului regim au accentuat s r cia. omajul mult mai mare.

com/watch?v=6d65QFbNKgQ  Economia României se pr bu e te de dou ori mai repede decât media UE http://www.youtube.info/financiar/economia-romaniei-se-prabuseste-de-douaori-mai-repede-decat-media-ue-video-4752359 . Romania dupa 1989! http://www.gandul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->