Sunteți pe pagina 1din 3

Recomandări referat

Atunci când se citează un autor se trece între ghilimele citatul, care nu poate fi mai mare
de 400 cuvinte :
Exemplu :

• Dacă se citează un autor se notează astfel :

“Contrucţionismul reprezintă o nouă orientare în sociologie, care se bazează în principal


pe lucrările lui Gergen apărute în anii ’80 şi desemnează abordări diverse ale modului
cum poate fi cunoscută realitatea şi, mai ales, cum pot fi construite realităţile” (Cojocaru,
2005: 22).
Sau
“Contrucţionismul reprezintă o nouă orientare în sociologie, care se bazează în principal
pe lucrările lui Gergen apărute în anii ’80 şi desemnează abordări diverse ale modului
cum poate fi cunoscută realitatea şi, mai ales, cum pot fi construite realităţile” (Cojocaru,
2005, p. 22).

La bibliografie se consemnează în această ordine:


Cojocaru, Şt., 2005, Metode apreciative în asistenţa socială. Ancheta, supervizarea şi
managementul de caz, Polirom, Iaşi.

• Dacă se citează un autor preluat în lucrarea altui autor se notează astfel:

“Abordarea construcţionismului social pleacă de la supoziţia că termenii prin care lumea


este înţeleasă sunt artefacte sociale, producţii istorice ale schimurilor dintre oameni”
(Gergen, apud. Cojocaru, 2005: 267).

La bibliografie se notează astfel:


Cojocaru, Şt., 2005, Metode apreciative în asistenţa socială. Ancheta, supervizarea şi
managementul de caz, Polirom, Iaşi.
• Dacă este prezentată ideea generală a unui autor, fără a cita cuvintele sale
nota se notează astfel:

Cojocaru prezintă principiile care stau la baza anchetei apreciative şi care sunt utilizate
pentru introducerea unei schimbări în organizaţie (2005).

Şi obligatoriu la bibliografie trebuie notată sursa, astfel:


Cojocaru, Şt, 2005, Metode apreciative în asistenţa socială. Ancheta, supervizarea şi
managementul de caz, Polirom, Iaşi.

• Dacă citatul prezentat este preluat dintr-un articol, se respectă indicaţiile


pentru citare :

“Folosirea termenilor proiect şi program a generat întodeauna discuţii, datorită


orientărilor diferite care au abordat schimbarea socială” (Cojocaru, 2003: 375).

Iar la bibliografie lucrarea este menţionată astfel :


Cojocaru, Şt., 2003, “Proiectarea socială – ca metodă de introducere a inovaţiei sociale”,
Revista de cercetare şi intervenţie socială, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Holt
România, Lumen, Iaşi, vol. 3, pp. 373-380.

• Aceleaşi recomandări sunt şi în cazul în care se citează un autor al unui capitol


de volum coordonat;
Exemplu:
Cojocaru, Şt., 2003, “Proiectul de intervenţie, de la teorie la practică”, în Miftode, V.
(coord.), Populaţii vulnerabile şi fenomene de automarginalizare, Lumen, Iaşi, pp. 125-
143.

• Dacă sunt utilizate mai multe lucrări ale unui autor, care au apărut în acelaşi
an se notează astfel:
Cojocaru, Şt., 2003a, “Proiectarea socială – ca metodă de introducere a inovaţiei sociale”,
Revista de cercetare şi intervenţie socială, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Holt
România, Lumen, Iaşi, vol. 3, pp. 373-380.

Cojocaru, Şt., 2003b, “Proiectul de intervenţie, de la teorie la practică”, în Miftode, V.


(coord.), Populaţii vulnerabile şi fenomene de automarginalizare, Lumen, Iaşi, pp. 125-
143.

Op.cit. – se foloseşte pentru a cita o singură lucrare a unui autor; prima oară trimiterea
se face în întregime, iar a doua oară se foloseşte.
• Op.cit. [pagina/paginile]; autorul şi lucrarea au mai fost menţionate anterior, dar
până la referinţa bibliografică de faţă au fost intercalate alte lucrări ale unuia sau
mai multor autori, dar nici o altă lucrare a aceluiaşi autor.

Loc.cit. – se foloseşte pentru a substitui datele de apariţie, atunci când lucrarea a mai fost
citată, dar între cele 2 referinţe bibliografice sunt intercalate atât lucrări ale altor autori,
cât şi 1 sau mai multe lucrări ale aceluiaşi autor.

Idem – se foloseşte în cazul în care autorul este acelaşi ca în nota precedentă, dar este
citat cu altă lucrare; Idem substituie numele autorului:
• Idem, [numele lucrării], [pagina/paginile]

Ibidem – se foloseşte atunci când există trimiteri succesive la acelaşi autor şi aceeaşi
lucrare:
• Ibidem, [pagina/paginile]

Apud – se foloseşte atunci când se citează un autor, deşi nu a fost studiat în mod direct şi
s-a preluat o idee sau un citat din articolul respectiv, citind-o sau citindu-l în lucrarea altui
autor. În această situaţie, lucrarea din poziţia 1 va fi cea a autorului la care s-a avut acces
prin studierea lucrării care este menţionată după apud (apud= citat după sau prin
intermediul... ).