P. 1
49048990-curric-tehn-ecolog-si-prot-calitatii-XII

49048990-curric-tehn-ecolog-si-prot-calitatii-XII

|Views: 5,159|Likes:
Published by Toader Bogdan-Ionut

More info:

Published by: Toader Bogdan-Ionut on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2015

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞICERCETĂRII

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM

CLASA A XII A

LICEU TEHNOLOGIC
NIVEL 3

DOMENIUL: RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

CALIFICAREA: TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI

VARIANTA REVIZUITĂ

2005

Autori :

Ing. Lucica Micălăcian - profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia
Mediului, Arad

Ing. Marieta Boros - profesor grad didactic definitiv, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia
Mediului, Arad

Prof. Cristina Căldare - profesor grad didactic definitiv, doctorand, Colegiul Tehnic de
Construcţii şi Protecţia Mediului, Arad

Revizuit :

Ing. Lucica Micălăcian - profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia
Mediului, Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic prin ruta directă
Clasa a XII a

Aria curriculară TEHNOLOGII

Domeniul : Resurse naturale şi protecţia mediului
Calificarea :Tehnician Ecolog şi Protecţia Calităţii Mediului
Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală

Modul 1

Gestionarea deşeurilor

Total ore / an 80

din care:
laborator tehnologic 48

Modul 2

Supravegherea şi controlul calităţii apelor
naturale

Total ore / an 130
din care:
laborator tehnologic 78

Modul 3

Supravegherea şi controlul calităţii
solului

Total ore / an 100
din care:
laborator tehnologic 60

Total ore/an =10 ore/sapt. X 31 săpt. =310 ore

Stagii de pregătire practică
Modul 4

Supravegherea şi controlul calităţii
mediului în ecosistemele antropizate Total ore / an 30

Modul 5

Supravegherea şi controlul calităţii
aerului

Total ore / an 60

Modul 6

Chimia şi biologia apelor naturale

Total ore / an 60

Total ore/an = 30 ore/săpt. x 5 săpt./an =150 ore

Curriculum în dezvoltare locală
Modul 7

Supravegherea şi controlul calităţii apei
potabile

Total ore / an 62
.

Modul 8

Supravegherea şi controlul calităţii
apelor uzate

Total ore / an 62

Total ore /an = 4 ore/sapt.x 31 săpt. =124

TOTAL GENERAL =584 ore/an

Notă : Toate orele de pregătire practică ( laborator tehnologic şi practică comasată ) se vor
desfăşura sub coordonarea profesorului de specialitate, cu clasa împărţită în grupe de minim 10
elevi.

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Domeniul PROTECŢIA MEDIULUI pregăteşte elevii pentru calificările TEHNICIAN
ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII
MEDIULUI şi TEHNICIAN HIDROMETEOROLOG.
Curriculum pentru clasa a XII a, calificarea TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII
MEDIULUI,
a fost elaborat pe baza Standardului de Pregătire Profesională pentru această calificare şi a
planului de învăţământ. Curriculum cuprinde 7 module corespunzătoare unităţilor de competenţă tehnice
generale şi specializate, din SPP care au acelaşi titlu GESTIONAREA DEŞEURILOR,
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR NATURALE, SUPRAVEGHEREA
ŞI CONTROLUL CALITĂŢII SOLULUI, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII
APEI POTABILE, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR UZATE,
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE
ANTROPIZATE, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL
CALITĂŢII AERULUI, CHIMIA ŞI
BIOLOGIA APELOR NATURALE .
Pentru fiecare modul în parte curriculum cuprinde : Tabel de
corelare competenţe – conţinuturi şi Sugestii metodologice privind procesul şi metode de predare-învăţare,
şi sugestii privind evaluarea.

Pe lângă competenţele tehnice, în cadrul modulelor şi SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL
CALITĂŢII APELOR UZATE, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI
ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE
vor fi evaluate şi unele abilităţi cheie, aceste module fiind
construite prin agregarea competenţelor unei unităţi de competenţă cheie cu competenţele unei unităţi de
competenţă tehnice, după cum urmează : SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII
APELOR UZATE – PROCESAREA DATELOR NUMERICE
respectiv SUPRAVEGHEREA ŞI
CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN ECOSISTEMELE ANTROPIZATE - COMUNICARE
.
Modulele SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APEI POTABILE şi
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII APELOR UZATE sunt alocate CDL ( câte 62
ore ) iar modulele SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL CALITĂŢII MEDIULUI ÎN
ECOSISTEMELE ANTROPIZATE, SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL
CALITĂŢII
AERULUI
şi CHIMIA ŞI BIOLOGIA APELOR NATURALE sunt alocate practicii comasate ( 30,
60 respectiv 60 ore ).
Celorlalte module li s-au alocat câte 10 ore săptămânal ( 4 ore instruire teoretică şi 6 ore laborator
tehnologic ). Ordinea în care se recomandă parcurgerea modulelor este prezentată la sfârşitul curriculum.
Toate orele corespunzătoare modulelor prezentate în curriculum se vor desfăşura sub îndrumarea
profesorilor de specialitate ( inginer, biolog, ecolog ). În cazul modulelor care cuprind atât ore de pregătire
teoretică cât şi ore de laborator tehnologic se recomandă ca acestea să se desfăşoare sub îndrumarea
aceluiaşi cadru didactic.
Orele de practică comasată şi cele de laborator tehnologic se vor desfăşura cu clasa împărţită în grupe de
minim 10 elevi. Se recomandă ca orele de practică comasată să se desfăşoare la agenţi economici de
profil.

Este necesară utilizarea programei şcolare împreună cu Standardul de Pregătire Profesională
deoarece programa a fost concepută pornind de la corelarea conţinuturilor cu competenţele prevăzute în
Standardul de Pregătire Profesională . Prin parcurgerea corectă a programei şcolare se va asigura
dobândirea , de către elevi, a competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător
calificării.

Alcătuirea modulelor pentru calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
clasa a XII a

Unitatea de
competenţă

Competenţa

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

M
7

M
8

Verificare

5.Comunicare

5.2 Moderează
dezbateri şi şedinţe

5.3 Elaborează
documente pe teme
profesionale

7.Procesarea
datelor numerice

7.1 Planifică o
activitate şi culege
date numerice în
legătură cu aceasta.

7.2 Prelucrează
datele numerice

7.3 Interpretează
rezultatele obţinute
şi prezintă
concluziile

18. Gestionarea
deşeurilor

18.1.Monitorizează
regimul deşeurilor
din sectorul
gospodăresc şi
public

18.2.Monitorizează
regimul deşeurilor
din sectorul
industrial

18.3.Monitorizează
regimul deşeurilor
periculoase

18.4.Evaluează
impactul
depozitelor de
deşeuri asupra
mediului

19.Supraveghere
a
şi controlul
calităţii apelor
naturale

19.1.Recoltează
probele de apă în
vederea analizei
fizico-chimice şi
microbiologice.

19.2.Determină
indicatorii fizici ai
apelor naturale.

19.3. Determină
indicatorii chimici
ai apelor naturale.

19.4. Măsoară
radioactivitatea
apelor naturale.

19.5. Determină
indicatorii
microbiologici ai
apelor naturale

21.Supraveghere
a şi controlul
calităţii solului

21.1. Interpretează
caracteristicile
solului

21.2. Determină
caracteristicile
fizice ale solului

21.3. Determină
indicatorii chimici
de calitate a solului

21.4. Determină
indicatorii
microbiologici ai
solului

21.5. Determină
radioactivitatea
solului

22.Supraveghere
a şi controlul
calităţii apei
potabile

22.1. Interpretează
schemele de
alimentări cu apă

22.2. Urmăreşte
procesul tehnologic
de îmbunătăţire a
calităţii apei

22.3.Monitorizează
calitatea apei pe
parcursul
procesului
tehnologic

23.Supraveghere
a şi controlul
calităţii apelor
uzate

23.1Supraveghează
reţeaua de
canalizare a apelor
uzate

23.2 Urmăreşte
indicatorii fizico-
chimici de calitate a
apelor uzate pe
parcursul
procesului
tehnologic

23.3 Urmăreşte
indicatorii fizico-
chimici de calitate a
nămolurilor din
staţia de epurare

23.4 Urmăreşte
indicatorii biologici
ai apelor uzate şi a
nămolurilor

23.5 Aplică
măsurile necesare
pentru
îmbunătăţirea
proceselor de
autoepurare pe
cursurile de apă

17.Supraveghere
a şi controlul
calităţii mediului
în ecosistemele
antropizate

17.1.Implementează
conceptul de
dezvoltare durabilă
şi agricultură
ecologică

17.2. Monitorizează
efectele antropizării
asupra
ecosistemelor
naturale

17.3. Evaluează
impactul ecologic al
antropizării

20.Supraveghere
a şi controlul
calităţii aerului

20.1. Recoltează
probe de aer

20.2. Monitorizează
calitatea aerului

20.3. Prognozează
dispersia
poluanţilor in
funcţie de evoluţia
parametrilor
meteorologici

15.Chimia şi
biologia apelor
naturale

15.1. Evidenţiază
modul de
desfăşurare a vieţii
în apele naturale

15.2. Corelează
proprietăţile fizice
cu proprietăţile
chimice ale apelor
naturale

15.3. Determină
indicatorii biologici
ai apelor naturale

15.4. Protejează
calitatea apelor
naturale

15.5. Descrie
efectuarea
măsurătorilor şi
observaţiilor
hidrometrice

M 1 – Gestionarea deşeurilor
M 2 – Supravegherea şi controlul calităţii apelor naturale
M 3 – Supravegherea şi controlul calităţii solului
M 4 – Supravegherea şi controlul calităţii mediului în ecosistemele antropizate ( practică
comasată )
M 5 – Supravegherea şi controlul calităţii aerului ( practică comasată )
M 6 – Chimia şi biologia apelor naturale ( practică comasată )
M 7 – Supravegherea şi controlul calităţii apei potabile ( CDL )
M 8 – Supravegherea şi controlul calităţii apelor uzate ( CDL )

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->