Sunteți pe pagina 1din 1

Observatorul Naţional al Ocupării

Direcţia Programe şi Strategii


şi Formării Profesionale
Forţă de Muncă

Programe şi Strategii Ocuparea


Direcţia Management si
Forţei de Muncă
Mobilitate Forţă de Muncă

MUNCĂ
Programe şi Strategii Formare
Direcţia Politici Salariale

DEPARTAMENT
Profesională

SECRETAR DE STAT

STRATEGIE SI OCUPARE FORTA DE


Direcţia Responsabilitatea
Sociala a Corporatiilor

Direcţia Dialog Social şi Relaţia

* indeplineste functia Sef de Misiune FSE


cu Parlamentul

Direcţia Sanatate si Securitate in


Munca

Directia de Legislatia Muncii


PARLAMENTUL
SECRETAR DE STAT

Direcţia Asigurări Sociale


DEPARTAMENT DIALOG SOCIAL,
LEGISLATIA MUNCII SI RELATIA CU
Structura organizatorica a Ministerului Muncii, Familiei Şi Egalităţii de Şanse

Direcţia Relaţii Externe şi


Organizaţii Internaţionale

Direcţia Afaceri Europene


EXTERNE
DEPARTAMENT
SECRETAR DE STAT

Direcţia Contractare si

Sociale
Implementare
AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII

Corpul Ataşaţilor pe
Probleme de Muncă şi
Direcţia Management Financiar

Direcţia Programare si Evaluare


Resurselor Umane
Programul Operaţional
de Management pentru

Sectorial pentru Dezvoltarea


Direcţia Generală Autoritatea
Direcţia Audit Public Intern

Direcţia Politici Publice

Direcţia Coordonare FSE*


Unitatea Audit Fonduri Comunitare

SANSE

Direcţia Strategie şi Programe


DEPARTAMENT

Incluziune Sociala Asistenţă


SECRETAR DE STAT

Sociala
AFACERI SOCIALE SI EGALITATE DE

Direcţia Servicii Sociale şi


Incluziune si

Drepturi Asistenţă Socială


Direcţia Generală

Asistenţă Socială

Direcţia Managementul Resurse


CABINET MINISTRU
MINISTRU

Umane

Direcţia Investiţii şi Patrimoniu


Direcţia

Direcţia Bugete
Generală

Financiară
Economică şi
SECRETAR GENERAL

Direcţia Coordonare Proiecte


Finanţate din Împrumuturi
Corp Control

Rambursabile
Informare şi Relaţii Publice

Direcţia Informatică şi Sinteze


Nr. maxim de posturi: 443
(exclusiv demnitari şi cabinetul ministrului)

S-ar putea să vă placă și