P. 1
Interventii comportamentale si cognitive în schizofrenie

Interventii comportamentale si cognitive în schizofrenie

|Views: 113|Likes:
Published by psihomaster

More info:

Published by: psihomaster on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

Interventii comportamentale si cognitive în schizofrenie

Desi medicatia neurolepticã si-a demonstrat în mod clar eficacitatea în tratamentul psihozelor, si mai ales al schizofreniei, interventiile psihologice în schizofrenie îsi pãstreazã un rol semnificativ. Articolul aduce în discutie statusul actual al terapiilor cognitive si comportamentale în acest domeniu. Sunt descrise tehnicile cheie si sunt discutate studiile asupra eficacitãtii lor. Concluzia este cã terapiile cognitiv-comportamentale sunt adjuvante acceptabile, eficiente si sigure, ce actioneazã complementar terapiei antipsihotice, dar cercetãrile în domeniu sunt încã la început. Cuvinte cheie: schizofrenie, terapii cognitiv-comportamentale. Abstract

Parcurgând literatura consacratã tulburãrilor psihotice reiese cu putere amploarea efortului dedicat descifrãrii cauzelor biologice ale schizofreniei. Descoperiri privind contributia geneticã sau modul în care functioneazã creierul uman sunt mereu sub lumina reflectoarelor. În aceeasi mãsurã aparitia constantã a noi neuroleptice atrage atentia, dar si marcheazã distanta care rãmâne de parcurs pânã la gãsirea unui tratament optim. În paralel s-au dezvoltat interventii psihoterapeutice mult mai putin cunoscute chiar si de cãtre specialisti. Cu toate precautiile, în fata numãrului crescând de studii privind interventiile psihosociale în tulburari psihotice, Grupul de lucru asupra schizofreniei al Asociatiei Americane de Psihiatrie, recunostea în ghidul terapeutic (APA, 1997) rolul acestora si numea ca strategii specifice pe cele comportamentale si cognitive. La aceeasi concluzie ajungea si Grupul de experti europeni privind tratamentul contemporan al schizofreniei (Altamura, 2000). Pentru cititorul neavizat aceste publicatii oficiale par sã sugereze ideea noutãtii psihoterapiilor comportamentale si cognitive în domeniu. În realitate primele publicatii dateazã de jumãtate de veac. Astfel în 1952, Beck publicã un prim studiu de caz (moda anilor în ceea ce priveste cercetarea în psihoterapie) de schizofrenie paranoidã, ale cãrui idei delirante de urmãrire cronice erau abordate si partial diminuate folosind o tehnicã a cãrei descriere ne permite sã identificãm ingredientele care mai târziu vor fi teoretizate ca specifice pentru terapia cognitivã (Beck, 1952). În paralel apar primele aplicatii ale conditionãrii skineriene si în anii '60 cele legate de antrenamentul abilitãtilor sociale.

1

Rezumând. au evoluat. astfel încât modul în care le vom descrie este mai degrabã istoric si didactic. Critica interventiilor operante priveste lipsa generalizãrii lor în conditiile vietii cotidiene. 1965). alegerea solutiei optime. care mai târziu vor deveni elemente componente ale programelor mai complexe de antrenament al abilitãtilor sociale si care. În sfârsit. lipsa de motivare. Numeroase studii demonstreazã ameliorarea comportamentelor pro-sociale si mentinerea acestora la evaluãri la 18 luni. generarea mai multor solutii alternative. în aceste situatii au fost Aylon si Azrin care imagineazã metoda economiei pe jetoane (Aylon. Pornind de la aceastã descoperire au fost construite numeroase interventii a cãror eficacitate a fost evidentiatã pentru situatii particulare ca spitalizãrile de lungã duratã. 1993). compararea consecintelor. pozitia corpului. utilizând sugestii din alte zone teoretice vor cãpãta o amploare care justificã tratarea lor separatã (vezi mai jos). contactul vizual. vezi Teodorescu. Cele dintâi succese ale tehnicilor de întãrire si-au gãsit aplicatii în spitalele pentru cronici în care agresivitatea. Traditional metoda presupune mai multe etape: identificarea problemei. cu alte cuvinte al fortei integrative a modelului comportamental-cognitiv. TERAPII COMPORTAMENTALE Interventii comportamentale Primele aplicatii ale terapiilor comportamentale sunt legate de principiul conditionãrii operante conform cãruia incidenta unui comportament. apatia. însotind tratamentul medicamentos (niciodatã ca înlocuitor!) s-au dezvoltat terapii comportamentale: propriu-zise si de antrenament al abilitãtilor sociale si cognitive: de tip reabilitare cognitivã si propriu-zise. Interventiile consecutive si-au propus sã sporeascã generalizarea achizitiilor sociale ale pacientului schizofrenic îmbunãtãtindu-i capacitãtile de identificare si solutionare a problemelor recurente cu care subiectul este confruntat. volumul vocal. Primii care remarcau rolul întãritorilor primari dar si secundari. 1971). în sensul cel mai larg al acestui concept. transegresãrile ulterioare fiind rezultatul pe de o parte al creativitãtii autorilor. pentru modificãrile comportamentale care compromiteau contactul social al pacientilor. este influentatã de efectele sale. De-a lungul timpului ele s-au contaminat. Dacã clasificarea pe care o propunem este partial improprie si metodele descrise nu sunt atât de pure cum s-ar putea crede la o primã lecturã. etc. definirea si formularea ei. specificarea scopurilor. sociali. iar pe de altã parte al adecvãrii cât mai flexibile la nevoile pacientului. mentionãm abordãrile bazate pe modelul rezolvãrii problemelor descris de D'Zurilla si Goldfried (D'Zurilla. comportamentalistii au încercat sã gãseascã solutii pentru simptomele secundare celor psihotice. 2 . utilizând modelul general propus de Beck. credem cã are avantajul de a permite întelegerea modului în care au evoluat teoriile subiacente. Întãrirea pozitivã continuã sã fie folositã în programe de reabilitare cognitivã. dezinteresul pentru igiena personalã creau probleme greu de rezolvat. elemente active au trecut granitele si se regãsesc în metode cu o bazã teoreticã diferitã. Într-o epocã în care clinicienii considerau abordarea ideilor delirante ca fiind contra indicatã. o observatie pertinentã în anii în care dezinstitutionalizarea modificã radical peisajul îngrijirilor pacientilor psihotici (pentru o trecere în revistã a tuturor tehnicilor comportamentale utilizate cu pacientii psihotici. în ultimii 50 de ani. Pornind de la observatii legate de comportamentul disonant al pacientilor cu schizofrenie în context social terapeutii au început sã asocieze module destinate dobândirii unor comportamente de bazã ca gestica.

Prima implicã analiza functionalã. implicã o serie de elemente pe care astãzi le-am numi cognitive: limbaj. 2000). dar modesti si realisti (si tot atât de pragmatici ca psihofarmacologii) considerã cã momentul este mai potrivit pentru observatie clinicã si analizã functionalã a comportamentelor maladaptative în asa fel încât sã poatã fi create interventii valide chiar dacã mecanismul care le explicã eficienta rãmâne sã fie elucidat ulterior. Pentru a solutiona aceastã problemã autorii au propus tehnici de restructurare cognitivã. interventiile auto-instructionale (Meichenbaum si Cameron. 2000).testarea ei. gândire. relaxare sau autoinstructionale. Lawrence. interventiile pur comportamentale nu mai sunt folosite în spiritul creatorilor totusi. Este semnificativ cã Meichenbaum si Cameron îsi elaboreazã procedura în contextul fascinatiei pentru modelul procesãrii atentionale limitate lansat de Broadbent si al primelor modele neuronale ale schizofreniei. În prezent. Practicienii acestei metode îsi gãsesc baza ideologicã în teoria învãtãrii sociale propuse de Bandura (pornind de la observatiile lui Skinner) privind dezvoltarea naturalã si învãtãrea comportamentelor sociale. repetitie si „tema pe acasã“. 1989. Dacã primele etape sunt dedicate pregãtirii schimbãrii. partial sau total multe dintre ele se regãsesc în interventiile psihosociale recente si probabil cele care nu au avut timpul necesar pentru o evaluare riguroasã datoritã contextului nefavorabil în care au apãrut vor beneficia de o a doua sansã. modelarea si înscrierea în repertoriul comportamental atât a solutiei punctuale cât mai ales a modelului. cea a „discursului sãnãtos“. feed-back. atentie. Bandura considerã cã un individ are asteptãri de eficacitate (efficacy expectancies) si asteptãri de realizare (outcome expectancies). Faza a doua permite alcãtuirea planului terapeutic a cãrui logicã este dezbãtutã în cadrul sedintei si ajutã pacientul sã dobândeascã abilitãtile necesare abordãrii problemelor cu care este confruntat. exercitiu. Pe mãsurã ce au apãrut primele studii consacrate acestei tehnici. antrenamentul abilitãtilor sociale îsi propune ca pornind de la o analizã functionalã amãnuntitã a deficitelor sociale ale unui subiect sã construiascã un program individualizat care sã palieze toate deficitele interpersonale. Autorii încearcã sã investigheze problema generalizãrii dupã aplicarea unei interventii de conditionare operantã in vitro. Numai cã solutia pe care o propun. Antrenamentul abilitãtilor sociale Dacã metoda economiei pe jetoane urmãrea sã facã pacientul sã genereze comportamente general utile. a devenit evident cã în anumite situatii rãspunsurile emotionale pot interfera cu succesul ei. 1997) si în cele cognitive (Kingdon. strângerea datelor relevante pentru o conceptualizare corectã a problemei. Primele se referã la 3 . 1973) vor fi preluate în programele de reabilitare cognitivã (vezi Storzbach. Programul imaginat de D'Zurilla si Goldfried include instruirea didacticã a beneficiarului. dar implicând o rupturã paradigmaticã contestatã de unii dupã St. Aceasta pare logic dacã avem în vedere cã încã nu dispunem de tratamente psihosociale care sã aibã un efect cert asupra simptomelor si deci reducerea comportamentelor maladapatative prezintã avantaje evidente. Pornind de la aceeasi analizã. evaluarea succesului. însusirea prin joc de rol. 1989) ca si în cele cognitive (Tarrier. Ulterior modelul rezolvãrii problemelor a fost inclus în programele de antrenament al abilitãtilor sociale elaborate de Liberman (Liberman. sunt doar o variantã de rezolvare a problemelor). Meichenbaum descrie trei faze ale antrenamentului auto-instructional. ultima este destinatã realizãrii ei prin însusirea unui set de auto-instructii folosind tehnici variate.

) si lipsa abilitãtilor sociale doar un epifenomen (Haldford. persuadare verbalã si perceptia activãrii fiziologice. efectul cauzal poate fi mediat de o variabilã ignoratã cum ar fi memoria. tatã. 1991). familie si comunitate si favorizeazã/faciliteazã aparitia decompensãrilor. Alteori deficitul social reprezintã consecinta unei evolutii cronice. asa dupã cum sugereazã unele studii. Gradul de activare fiziologicã semnalizeazã o vulnerabilitate care nu trebuie neglijatã si poate interfera negativ cu îndeplinirea unei sarcini. întãrirea. idei delirante. etc. aceea conform careia ele reprezintã comportamente interpersonale acceptate normativ si/sau social (Bellack. Pe de altã parte este greu de stabilit care este consecinta deficitului abilitãtilor sociale asupra integrãrii sociale si deci a calitãtii vietii pacientului. ceea ce sugereazã cã deficitele sociale chiar dacã nu sunt universale sunt întâlnite la suficient de multi pacienti ca sã sustinã nevoia unui tratament. lucru cu atât mai adevãrat cu cât pacientii respectivi sunt cei cu o evolutie nefavorabilã. Pacientul nu poate stabili si mentine relatii interpersonale satisfãcãtoare. Deteriorarea functionãrii sociale constituie un aspect esential al evolutiei pacientilor cu schizofrenie. sot. dupã ameliorarea abilitãtilor sociale se înregistreazã o îmbunãtãtire a functionãrii sociale. ultimele privesc felul în care subiectul evalueazã dacã îndeplinirea unui comportament are sau nu un rezultat specific. Câteva studii folosind modele matematice complexe par sã confirme cã abilitãtile sociale au o valoare predictivã în ceea ce priveste functionarea socialã si cã aceastã asociere este independentã statistic de severitatea simptomelor psihotice. În sfârsit este neclar în ce mãsurã deficitul functional nu este consecinta simptomelor psihotice (halucinatii. de asemenea.estimarea subiectului privind capacitatea sa de a îndeplini cu succes un anumit comportament. concluzii încurajatoare pentru demersul comportamental. etc. experiente vicariante.) si nu poate obtine recunoasterea nevoilor sale. Observarea comportamentului unei alte persoane poate. Studiile privind deficitul social în schizofrenie sunt putine si rezultatele lor controversate. 4 . Chiar dacã. fasonarea (shaping). Ele includ modul de a se îmbrãca si de a se comporta în prezenta altora. felul în care acesta îsi îndeplineste sarcina. În mod evident experienta directã reprezintã sursa principalã de informare. reguli despre ce se poate spune/face în public si ceea ce nu este acceptat. etc. coleg. respectarea drepturilor si altele. modul în care pot fi expimate afectele. 1997). De aici decurg mai multe tehnici dintre care cele mai utilizate sunt: modeling-ul. influenta asteptãrile de eficacitate printr-un proces de comparare socialã în care pot interveni o multitudine de factori cum ar fi similitudinile cu modelul. Vom retine pe cea mai largã. Felul în care un individ îsi apreciazã auto-eficacitatea poate constitui un factor determinant în a initia un comportament si a persevera în circumstante nefavorabile. nu-si poate îndeplini rolurile sociale (de ex. Peruadarea verbalã poate juca un rol important în a diminua aprehensiunile subiectului si a facilita implementarea unui comportament tintã. Asteptãrile de eficacitate se formeazã folosind informatii din patru surse: realizãri. Cu alte cuvinte un individ se poate angaja frecvent în activitãti în care se simte competent si poate evita indiferent de consecinte pe cele în care considerã cã nu este performant. Nu exista un consens în ceea ce priveste definitia conceptului de abilitãti sociale. Incapacitatea de a functiona adecvat si izolarea socialã constituie o sursã semnificativã de stress pentru pacient. Folosind tehnica jocului de rol Mauser a gãsit cã peste 50% dintre pacientii cu schizofrenie prezintã constant scoruri semnificativ mai reduse decât cele mai scãzute scoruri observate la subiectii sãnãtosi (Mueser. etc. 1995). supra-învãtarea si generalizarea. De multe ori aceasta poate fi reperatã încã înaintea debutului clinic al bolii si prezenta sa premorbidã constituie un factor de prognostic negativ.

care sunt tehnicile performante si care sã includã creator observatiile care se degajã din datele publicate (de exemplu dacã introducerea unor sedinte recapitulative periodice nu ar ameliora mentinerea în timp si generalizarea si nu ar avea un impact pozitiv si asupra simptomatologiei). de decizie (cãutarea unui rãspuns. mentinerea si generalizarea unor competente sociale specifice si a beneficiului clinic mãsurat prin scale psihopatologice. citat de Hogarty. Au fost complet neglijate patru aspecte: accesibilitatea. cum ar fi evaluarea în spitale. În întregime sau doar elemente din aceste programe au fost evaluate în numeroase studii publicate în ultimii 25 de ani. familie si echipa terapeuticã. Acestea s-au concentrat asupra beneficiului functional exprimat prin achizitia. 1991) nu gãsesc o reducere semnificativã a numãrului de zile de spitalizare (este adevãrat. 5 . sunt înregistrate în studiile care includ instrumente pentru evaluarea acestora (cel mai des BPRS). generalizarea este extrem de controvesatã si meta-analizele sugereazã mai multe explicatii: abilitãti simple cum ar fi contactul vizual sau calitatea vocalã se generalizeazã mai usor decât comportamente complexe. Unele studii evidentiazã o scãdere a anxietãtii sociale. folosirea jocului de rol desi se stie cã aceste proceduri nu au o valoare predictivã semnificativã in vivo sau într-un grup control adecvat. 1986. Spre deosebire de Bellack (1997) care retine doar douã. consecintele asupra familiei si satisfactia subiectului. etc. McFall descrie trei tipuri de abilitãti specifice pentru îndeplinirea corectã a unei sarcini sociale: abilitãti de decodare (receptarea stimulilor. Hogarty. oferã rezultate pozitive care însã nu discrimineazã între elementele specifice si cele comune. iar cel mai recent de Bellack. În sfârsit. dar nu si o ameliorare a implicãrii vocationale. episoade acute. calitatea vietii. un criteriu de evaluare recent contestat si de cãtre psihofarmacologi). angajeazã trei sisteme: psihologic. unele rezultate sunt încurajatoare. executie si auto-evaluare). situatiile incluse în programe sunt facile comparativ cu bogatia si imprevizibilitatea situatiilor reale. Aceasta contribuie la crearea unei aliante terapeutice între beneficiar. de cele mai multe ori limitate în timp. perceptia si interpretarea lor). rezultatele obtinute folosind auto-evaluãri si evaluãri prin joc de rol par sã se mentinã cel putin 18-24 de luni. Mai multe meta-analize oferã date convingãtoare privind capacitatea modificãrii comportamentelor pacientilor cu schizofrenie dupã parcurgerea programelor de grup de însusire a abilitãtilor sociale. În concluzie. cognitiv si motor (care include comportamentele verbale si non-verbale). evaluarea capacitãtilor si a consecintelor alegerii) si abilitãtii de realizare (rãspuns. zile de spitalizare. Cu timpul interventiile privind abilitãtile sociale au fost manualizate. dar lipsesc studii cât mai valide din punct de vedere metodologic care sã precizeze care sunt abilitãtile sociale cruciale. Dacã anumite ameliorãri simptomatologice. alegerea acestuia. ca si interventia. Rezultatele sunt mai putin satisfãcãtoare atunci când mãsoarã beneficiul clinic. în sfârsit multiple improprietãti metodologice. primul program a fost conceput de Liberman. atunci când sunt folosite. 1989). majoritatea (cu o exceptie.Antrenamentul abilitãtilor sociale constituie o metodã terapeuticã având ca scop însusirea competentelor interpersonale si este bazatã pe modelul sistemic propus de McFall (Liberman. Ele s-au extins de la pacient la anturajul acestuia într-o încercare de a modifica comportamentele cu o expresie emotionalã crescutã. scalele de satisfactie subiectivã. Modelul.

Rezultatele nu au fost confirmate pânã în prezent de alte echipe decât cele conduse de autori. promitãtoare. Storzbach (Storzbach. Pe de altã parte ameliorarea simptomatologicã este semnificativã. în ciuda unei corespondente între aria cerebralã afectatã si o functie specificã. ceea ce. TPI este conceput ca un continuum reunind douã dimensiuni fundamentale: functiile cognitive si competenta socialã. Rezumând si sintetizând numeroase observatii. Programul cel mai complex. care la rândul lor împiedicã dezvoltarea unor capacitãti de a face performante. mentin subiectul într-o stare de activare crescutã limitând si mai mult abilitãtile sale cognitive. Meichenbaum si Cameron îsi încheiau articolul deja mentionat considerând cã au fãcut dovada rolului factorilor cognitivi în modificarea comportamentelor maladaptative. altele. dar complexitatea programului face imposibilã identificarea ingredientelor active. nu se înregistreazã întotdeauna o disparitie completã a functiei respective si alte zone suplinesc cu mai mult sau mai putin succes rolul ariei compromise. 1997) considera cã reabilitarea cognitivã este posiblã atunci când sunt folosite proceduri care încorporeazã întãrirea pozitivã si practicã repetatã. impune parcurgerea a cinci subprograme structurate ierarhic. nu au putut fi replicate. comunicare verbalã. Acestia au gãsit cã programul lor îmbunãtãteste semnificativ performantele cognitive ale pacientilor. Din aceasta cauzã. dar cã nu existã dovezi clare privind generalizarea sau ameliorarea functionalã. Este posibil ca reabilitarea cognitivã per se sã nu poatã constitui un obiectiv suficient de motivant pentru ca beneficiarul sã accepte sã parcurgã programul propus. 1992). iar interventiile finale formeazã pacientul în rezolvarea problemelor si însusirea de comportamente interpersonale complexe. Brenner elaboreazã un model conform cãruia deficitul functiilor cognitive elementare altereazã functiile cognitive complexe într-un cerc vicios care se auto-întretine si genereazã deficite cognitive. competentã socialã si rezolvarea problemelor inter-psersonale într-o perioadã de trei luni. pornind de la observatia cã în urma unei leziuni. totusi „putine date demonstreazã generalizarea acestor ameliorãri“ (Brenner. Facând o analizã a studiilor publicate (multe doar pe un numãr limitat de cazuri. Pacientii parcurg programul de diferentiere cognitivã. de exemplu datele din studiul princeps al lui Meichenbaum nu au fost regãsite în studii ulterioare. 1992).TERAPII COGNITIVE Terapii de reabilitare cognitivã Dacã multe dintre interventiile destinate pacientilor cu schizofrenie rãmân fãrã efect se poate presupune cã aceasta se datoreazã alterãrii functiilor cognitive. în care etapele initiale au ca scop remedierea deficitelor cognitive bazale. O încercare de replicare în SUA a dus la rezultate interesante dar discutabile. perceptie socialã. numit Terapie psihologicã integratã (Brenner. în primul rând atentionale si mnezice. majoritatea programelor terapeutice concepute din aceastã perspectivã asociazã tehnici de reabilitare cu atrenamentul abilitãtilor sociale. Aceste interventii par cu atât mai potrivite pentru deficitul cognitiv din schizofrenie cu cât disfunctiilor cognitive li se atribuie un rol etiologic important în numeroase modele contemporane ale acestei psihoze. Recent interesul pentru aceste interventii a revenit în actualitate pe mãsurã ce s-a încercat adapatarea unor tehnici de reabilitare cognitivã dezvoltate initial pentru pacienti cu traumatisme cranio-cerebrale sau accidente vasculare cerebrale. etapele medii modeleazã rãspunsurile verbale si sociale. sub actiunea stressorilor. 6 . pentru a fi reconfimate de Bantall la sfãrsitul anilor '80 si apoi din nou contestate). Programul evolueazã gradat de la etapa initialã foarte structuratã în care spontaneitatea pacientului nu este încurajatã cãtre etapa finalã în care interactiunea este stimulatã.

O cale promitãtoare o constituie dezvoltarea de programe de reabilitare pe computer care permit o adaptare idealã la deficitul si nevoile beneficiarului. Bellack abordeazã acelasi deficit eludându-l (el afirmã cã reabilitarea cognitivã ar fi pentru moment prematurã stiintific). încât parafrazându-l pe Bellack putem spune cã multã vreme schizofrenia a fost „cognitive therapy's forgotten child“. modificã accentul de la comportament si verbalizare la continutul fenomenelor psihotice. schimbare de paradigmã care nu este strãina de evolutiile cercetãrii în domeniul psihologiei cognitive care permite formularea unor noi modele pentru schizofrenie. Fowler si Kuipers (citati de Kingdon. Câteva studii recente par sã sugereze cã noua generatie de neuroleptice are efecte mai putin marcate sau chiar amelioreazã anumite functii. Toate acceptã plurifactorialitatea etiologicã si îsi însusesc modelul vulnerabilitate/stress. Considerând cã scopul realist îl constituie dobândirea abilitãtilor sociale. În absenta consensului privind un model general (ceea ce este de înteles în mãsura în care numerosi autori considerã cã sub o etichetã comunã se ascund mai multe boli). el sugereazã ca învãtarea sã se facã într-un context sãrac în stimuli. Atât antipsihoticele cât si medicatia antiparkinsonianã interferã si ele cu functiile cognitive ale pacientului. în plus lipsa studiilor de eficacitate ne determinã sã nu le includem în acestã prezentare. propus de Perris fac dificilã încadrarea lor în curentul beckian. un concept suficient de flexibil ca sã permitã includerea de noi date pe mãsurã ce apar diverse studii si care sã faciliteze formularea de caz indispensabilã oricãrei încercãri terapeutice care presupune testarea clinicã a modelelor privind aparitia si mentinerea unui simptom sau altul în vederea 7 . Metoda implicã o analizã functionalã de bazã si apoi un antrenament atentional calibrat individual. Primele publicatii vor apare ralativ târziu. eventual mai multe dacã deficitul este major. Pentru modulul de reabilitare atentionalã descris de Liberman nu existã studii de eficacitate independente. dupã care. Cognitivistii fãrã sã neglijeze aportul comportamentalistilor. Dar atât programul lui Brenner care pune accentul pe realibilitarea cognitivã cât si cel teoretic extrem de eclectic. 2000) preferã sã foloseascã sintagma de cadru cognitiv unificat. dar rezultatele sunt prea putine pentru a putea trage o concluzie. autori ca Garety. Oricum aceasta ridicã problema unei actiuni contrare concomitente încercãrilor de reabilitare cognitivã. Un factor care contribuie la mentinerea acestei stãri de lucruri este lipsa unor instrumente sau mai precis a unor baterii de teste specifice. folosind sarcini minime. Liberman a creat module de focalizare atentionalã pentru pacientii cronici cu deficit cognitiv sever. la sfârsitul anilor '80. pertinente si unanim acceptate. la ritmul în care acesta poate sã progreseze si care prin componenta lor ludicã ar putea fi atrãgãtoare si pentru pacientii cu simptome negative. clare si pentru care repetitia este un factor esential.Confruntat cu probleme de generalizare a abilitãtilor sociale dobândite terapeutic. Necesitatea reabilitãrii cognitive rãmâne controversatã si lipsa unor rezultate convingãtoare întârzie introducerea lor de rutinã în interventiile curente. Terapii cognitive de tip Beck Având în vedere modelul si scopul terapiei cognitive pare ciudat cã dupã o primã publicatie în 1952 nici Beck si nici colaboratorii sãi nu au mai acordat atentie tulburãrilor psihotice. Fãrã sã fie convins de posibilitatea unei recuperãri prin reabilitare specificã. defavorabil distractiei. o datã ce pacientul a deprins comportamentul prin supra-învãtare îl poate generaliza practicându-l in vivo între doua sedinte.

2000) care dupã Kingdon trebuie sã stea sub semnul dreptului de a nu fi de acord („agree to disagree“). cognitivistii. pot fi formulate ipoteze pe care pacientul le testeazã în viata cotidianã. Un element fundamental îl constituie testarea realitãtii prin experimente comportamentale construite colaborativ. dar sã creascã încrederea în model si aderenta la tratament. tehnica pe care Beck o folosea deja în cazul descris în 1952. Modelul vulnerabilitãtii are numeroase avantaje: este comprehensibil. se adapteazã la experienta psihoticã. construiesc o formulare de caz în care identificã vulnerabilitãti si factori de stres individuali si rolul lor în geneza halucinatiilor si a ideilor delirante. 8 . Tarrier. efectul medicamentelor. 1994. integreazã. 1994). dar si dacã anumite idei delirante sunt mai usor de modificat decât altele sau care sunt factorii de esec sau de abandon. modificarea stilului atributional. fãrã ca aceasta sã compromitã relatia. Un rol deosebit fatã de interventiile cognitive destinate altor patologii îl are construirea si mentinerea în timp a unei relatii terapeutice (Chadwick. Chadwick a subliniat rolul simptomelor psihotice în mentinerea stimei de sine si deci a necesitãtii unei precautii constante în abordarea lor. Unii autori sugereazã ca pacientul sã evalueze la sfârsitul fiecãrei sedinte printr-un auto-chestionar satisfactia fatã de continutul întâlnirii si tehnicile folosite. într-un model comparabil cu cel elaborat de Clark pentru atacurile de panicã. Toate modificãrile emotionale în timpul sedintei sau în realizarea temelor între douã vizite trebuie examinate cu multã atentie si folosite în asa fel încât sã ajute pacientul sã realizeze felul în care confirmã formularea de caz si deci nu numai sã diminue interferenta afectelor negative. a felului în care o interpreteazã. Desigur validarea rezultatelor ridicã numeroase probleme legate de evolutia naturalã a bolii. Formulãrile de caz sunt diverse dupã cum sunt influentate de ideile lui Beck sau ale lui Ellis. Mânuirea cu îndemânare a dialogului socratic sau a descoperirii ghidate permite ca pacientul sã îsi formuleze propriile opinii fãrã ca acestea sã parã impuse din afarã. Restructurarea cognitivã se bazeazã pe identificarea dovezilor pe care pacientul îsi bazeazã credintele.modificãrii lor. Pornind de la teoria lui Zubin si Spring. Ideile delirante paranoide sunt cele care favorizezã o reactantã importantã în mãsura în care tratamentul poate fi perceput ca amenintând pacientul sau ca impunându-i obiective nerealiste. Pe tot parcursul interventiei terapeutul trebuie sã accepte pãrerile si stãrile emotionale ale pacientului si sã-si construiascã aportul pornind de la punctul de vedere ale beneficiarului. modeleazã abordarea terapeuticã. Nerezolvarea acestei probleme printr-o relatie securizantã poate explica numãrul mare de pacienti care abandoneazã terapia. ele sunt apoi evaluate porind de la cele mai putin sustinute. cu diminuarea scorurilor de depresie si anxietate. 1994) si care descrie ceea ce psihanalistii numesc rezistentã. Analiza felului în care subiectul reactioneazã. O parte integrantã a acestei etape o reprezintã evidentierea felului în care convingerile subiectului modificã viziunea asupra evenimentelor si comportamentului sãu. Pasul urmãtor îl constituie subminarea sistemului de convingeri punând în luminã inconsecventele logice. astfel încât sã se evite cresterea reactantei. dar suficient de abil încât sã verifice opiniile la care beneficiarul a fost ajutat sã adere (Chadwick. Aceasta permite construirea unei interpretãri alternative conform cãreia simptomul reprezintã consecinta disfunctionalã a unui stresor sau explicarea irationalã a unei situatii ori eveniment. Un element redutabil cu care se confruntã terapeutii la începutul interventiei îl constituie „reactanta“ concept pe care Beck l-a preluat din teoriile lui Brehm (Alford. ceea ce permite o bunã aderentã din partea unui laic. instrumentele de evaluare sau momentul în care sunt folosite. faciliteazã restructurarea auto-evaluãrilor negative. evidentiazã rolul capacitãtilor de a face fatã si importanta achizitionãrii si exersãrii lor.

2. Reiss D.L. B. Drury V. Ther. Int. 369-380. Chadwick P. Bobes J. Soc.D.. Biological and cognitive vulnerability factors în schizophrenia: implications for treatment.. Terrier N. Psych.C. 1-12. identificarea ingredientelor active sau chiar cu durata lor. Naber D. 6. Cochrane R. Azrin N. 11. 32(3): 355-367.. J. Guildford..S. Clin. april 1997 suppl.. Psychiatry. 8: 357-383. Experim. Kasper S. J. 30: 14-19.A. 2000) oferã rezultate convingãtoare privind importanta terapiilor comportamental-cognitive în abordarea tulburãrilor schizofrenice. 5.. van Os J. J. 1998. Ayllon T. Alford B. Ther.. Beck A. Psychiatry. New York. Principles of practice from the European Expert Panel of the Contemporary Treatment of Schizophrenia. Epidemiology. 4. Lowe C. Greenwald D.. Psychiatry. Res. Hodel B. Totusi unele (Kuipers. (1971) Problem solving and behavior modification.J. (1995) Social skills în schizophrenia: assessing the relationship between social skills. citat de Kingdon. Senski. Roder V. Hellewel J. Cunningham Owens D. Beck A.. J. Gerlach J.P. Uneori datele nu au putut fi replicate (Drury. 78(1): 107-126. Pychology. Ulrich R.J. 1996).. Anderson C. Br. 18): 154-163. and maintenance chemotherapy în The aftercare treatment of schizophrenia. 3. numãr mic de subiecti inclusi. Birchwood M..T. 15: 305-312.1.E... 4. Rezultatele încurajatoare au dus la un numãr mereu mai mare de publicatii în special britanice privind eficacitatea terapiilor cognitive în schizofrenie. (1997) Social skills training for schizophrenia. 9. Corrigan P.). Bellack A.F.J. social skills training.. Res. Psych. (1991) The environmental-personal indicators in the course of schizophrenia(EPICS) research group. (1994) A cognitive approach to measuring and modifying delusions. Carter M. D'Zurilla T. alteori imperfectiuni meto-dologice (lipsa grupului control.D.S.W.. 7.. Hayes R. chiar dacã persistã incertitudini în legãturã cu mentinerea în timp a beneficiilor înregistrate. (1965) The measurement and reinforcement of behavior of psychotics. Practice.... s. Hogarty G. Family psychoeducation. Kornblith S. (1952) Successful outpatient psychotherapy of a chronic schizophrenic with a delusion based on borrowed guilt. Brenner H. Anal.. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia..F. Gingerich S. 154. Two-year 9 .K. psychopathology and community functioning. American Psychiatric Association.R.M. 3. Haldford W.. Ab. Mueser K.J. Bibliografie 1. Agresta J. Genner R. lipsa unui placebo adecvat.. J. Behav. Psychiatry. Behav. Goldfried M.. Psy. 10. 8. 2000.E. Behav. 161(suppl. 4.. (1994) Cognitive therapy of delusional beliefs.. 1999. (1996) Cognitive therapy and recovery from acute psychosis.T..T. suppl. 32..a. lipsa evaluãrii în timp) au pus sub semnul întrebãrii consistenta lor (Svensson. (december 2000) Schizophrenia: Diagnosis and continuing treatment.La începutul deceniului trecut au apãrut primele studii de caz folosind tehnici cognitive. Altamura A. J. 169: 593-601.M. 12. Am.

Corrigan P. Kuipers E.J. Kingdon D. J. Br. Clin. 14. Res.. Mueser K. 5: 167-176. Soins-Psychiatrie. 15. Bobes J. Therapies comportamentales en schizophrenie.. Psy. 13. J. Washington. Garety P. New York. P.. Yudovsky.M. Tarrier N. Beh. (1989) Social skills training for psychiatric patients. ed. Corrigan. 173: 61-68.. DC. New York.effects of a controlled study on relapse and adjustment.. 17.. (1998) London-East Anglia randomised controlled trial of cognitive-behavioral therapy for psychosis. Schizophr. Teodorescu R. (1997) Cognitive rehabilitation for schizophrenia..W. 20. 154/155. Psychiatry.. S. Fowler D. Bucuresti.R. APP. Arch. DeRisi W. Therapy. în Cognitive rehabilitation for neuropsychiatric disorders.L. Practice. 48(4): 340-347. Conferinta NEC. 4: 515-534. în A clinical guide for the treatment of schizophrenia. 32-36. (december 2000) The importance of psychosocial interventions and patient involvement în the treatment of schizophrenia.T.. Meichenbaum D.S. Pergamon. Mueser K. 1): 35-52. (1973) Training schizophrenics to talk to themselves: a means of developing attentional controls. St. Storzbach D. (1991) Prevalence and stability of social skill deficits în schizophrenia. Cameron R. III. Liberman P.C. Douglas M. 4(suppl. Gen. 1993.S.. Larence J.W. Morrison R. 18. Int.S. 10 . Psychiatry.T. 16. Plenum Press. 21. Follow-up and economic evaluation at 18 months. Bellack A. (1989) Social problem-solving interventions în The treatment of schizophrenia.. (2000) Cognitive therapy for patients with schizophrenia. 19.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->