Sunteți pe pagina 1din 2

c    
c  

c 

   
c  
1. Serveşteca:
- document de înregistrareîncontabilitatea de gestiune a costurilorefectivepecomenzi,
produsesausemifabricate, obiect (sau parte din obiect) de construcţii, lucrări de
întreţinereşireparaţiişialtele;
- document pentrudeterminareacosturilorefectivepeunitatea de calculaţie.
2. Se întocmeşteîntr-un exemplar, de cătrecompartimentulfinanciar-contabil,
pentrufiecarecomandă, produssausemifabricat, obiect (sau parte de obiect) de construcţii, lucrare
de întreţinereşireparaţii.
Se completează la începutulanuluipebazasoldurilor de la sfârşitulanului precedent,
iarîncursulanului, pebazadocumentelorjustificativereferitoare la consumul de materiale,
platasalariilorpentrumuncaprestată, a
cheltuielilorindirecteşialtecheltuieliefectuatepotrivitdispoziţiilorlegale. La
sfârşitulfiecăreiperioade se totalizeazăsumeleînregistrate, învedereaîntocmiriibalanţei de
verificareaoperaţiunilorînregistrate.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrarecontabilă.
4. Se arhivează la compartimentulfinanciar-contabil.
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularuluiesteurmătorul:
- denumireaunităţii;
- denumireaformularului; comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc.;
- numărulcomenzii; contul; cantitatea; U/M; data începerii (fabricaţiei, comenzii etc.); data
terminării (recepţiei);
- data, felulşinumăruldocumentului; total cheltuieli; decontareaproducţiei: cantitatea,
preţulunitar, valoarea; contulcorespondent;
- semnătura de întocmire.

c 

   


c 

   

1. Serveşteca document de înregistrareîncontabilitatea de gestiune a cheltuielilorcomune ale
secţiei, cheltuielilorgenerale de administraţie, pesecţiişifeluri de cheltuieli, dupănaturalor, a
cheltuielilor de desfacere (la intern), a cheltuielilor de circulaţie (cheltuieli de desfacere a
produselor la export), a cheltuielilor cu activitatea de "service" înperioada de garanţie, dupăcaz.
2. Se întocmeşteîntr-un exemplar, separatpentrufiecarecontsintetic de cheltuieli. Încazulîn care
numărulcoloanelorfişeiesteinsuficientpentrureflectareatuturorconturiloranalitice ale
contuluirespectiv de cheltuieli, se deschiddouăsaumaimultefişe, dupăcaz.
Se completeazăpebazadocumentelorjustificativereferitoare la operaţiunileintervenite.
La sfârşitulfiecăreiperioade, se totalizeazărulajele, învedereaîntocmiriibalanţeianalitice de
verificareaoperaţiunilorînregistrateîncontabilitatea de gestiune.
3. Nu circulă, fiind document de înregistrarecontabilă.
4. Se arhivează la compartimentulfinanciar-contabil.
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularuluiesteurmătorul:
- denumireaunităţii;
- denumireaformularului;
- denumireacontului (secţiei, atelierului, unităţii); contul;
- data, felulşinumăruldocumentului; explicaţii; total debit; simbolcontcorespondent;
sumacreditată;
- semnătura de întocmire.