Proiect didactic Data: 16 Decembrie 2010 Propunător: Şcoala: Generala Nr.

1 Clasa: a III-a A Arria curriculară: Matematică şi Ştiinţe Disciplina: Matematică Tema: Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale– exerciţii şi probleme. Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor. Obiectivul fundamental: Consolidarea deprinderilor de a efectua înmulţiri şi împărţiri, utilizând numere naturale în concentrul 0-100 Obiective operaţionale: O1-să utilizeze corect terminologia matematică specifică operaţiei de înmulţire/împărţire, adunare/scădere în rezolvarea exerciţiilor sau a problemelor; O2-să aplice corect şi conştient algoritmii de calcul specifici; O3-să rezolve corect şi rapid exerciţiile de calcul oral; O4-să efectueze corect operaţii de înmulţire şi împărţire, adunare şi scădere utilizând numere naturale în concentrul 0-100; O5-să rezolve corect o problemă, parcurgând etapele de rezolvare; Strategii didactice - Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, rezolvarea de probleme, problematizarea, algoritmizarea; - Mijloace de învăţământ: tablă, cretă, fişă de lucru; - Forme de organizare: frontală, individuală. Strategii de evaluare - Metode de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale; - Forme de evaluare: formativă; - Instrumente de evaluare: proba orală, proba scrisă - fişa de lucru; Resurse - Umane: 29 de elevi; - Temporale: 45 de minute; - Informaţionale: Matematică, manual pentru clasa a III a, autor Ştefan Păcearcă şi Mariana Mogoş, Editura Aramis, 2005; Matematică, culegere pentru clasa a III a, autor Artur Bălăucă, Editura Taida, 2010; www.didactic.ro.

Conţinutul informaţional al lecţiei Nr. Crt. 1. Moment organizatoric 1’ 2. Anunţarea temei şi a obiectivelor 1’ Anunţ titlul lecţiei: astăzi vom continua să lucrăm exerciţii cu înmulţiri şi împărţiri şi vom rezolva Ascultă cu atenţie. probleme, după cum aţi obişnuit să lucraţi şi în orele precedente. Conversaţia Frontal Verific dacă toate materialele sunt pregătite. Se pregătesc pentru ora de matematică. Etapele lecţiei Ob. Op. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Strategie Didactică Modalităţi de evaluare

3. Dirijarea procesului de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor. 38’ Împart elevilor fişe cu exerciţii şi probleme (Anexa). Îi rog să observe fişa şi să spună ce tipuri de exerciţii au observat că vom lucra azi, aducând-le aminte ce trebuie să aibă în vedere în rezolvarea fiecărui exerciţiu. Ascultă indicaţiile propunătoarei. Primesc fişele, citesc cu atenţie fiecare sarcină, după care încep să rezolve exerciţiile. Calculează mintal exerciţiile şi oferă răspunsul oral. Citesc exerciţiile de pe fişă Conversaţia Fişa de lucru Frontal
- observare sistematică

O3

1.Calculaţi oral exerciţiile: 6x7=… 45:5=… 72: 9=… 8x5=… 2.Calculaţi respectând ordinea efectuării operaţilor: 9x3-9=… 26+72:8=… 25-5+80-2=… 16:4x9:6=… 3.Mă gândesc la un număr: a) pe care l-am împărţit la 3 şi am obţinut 9; b) pe care l-am înmulţit cu 5 şi am obţinut 40; d) a cărui şeptime este 9. Scrieţi pe fişă operaţia şi aflaţi numărul necunoscut. 4.Aflaţi numărul necunoscut: 10 x 3: a = 6

Conversaţia, Exerciţiul Algoritmizarea Fişa de lucru Tablă, cretă Frontal, Individual

Urmăresc dacă: - elevii formulează răspunsuri corecte. - proba orală

O1 O2 O4

- observare sistematică Urmăresc dacă: - elevii respectă ordinea efectuării operaţiilor. - elevii efectuează corect operaţiile date.

O1 O2 O4

Un elev rezolvă exerciţiul la tablă iar ceilalţi vor scrie pe fişele primite.

Conversaţia Exerciţiul Problematizarea

O2 O4

Elevii verifică rezultatul obţinut, confruntându-l cu cel de la tablă.

Algoritmizarea Fişa de lucru

- elevii identifică corect valoarea numerelor necunoscute.

ANEXĂ

Numele, Prenumele: Data :

FIŞĂ DE LUCRU
Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale– exerciţii şi probleme.

1.Calculaţi oral exerciţiile: a) 6x7=… b) 45:5=…

c) 72: 9=…

d) 8x5=…

2.Calculaţi respectând ordinea efectuării operaţilor: a) 9x3-9=… b) 26+49:7=… c) 25-5+80-2=… d) 16:4x9:6=…

3. Mă gândesc la un număr: a)pe care l-am împărţit la 3 şi am obţinut 9. b)pe care l-am înmulţit cu 5 şi am obţinut 40 c)a cărui şeptime este 9.  Scrieţi pe fişă operaţia şi aflaţi numărul necunoscut. a) b) c)

4. Aflaţi numărul necunoscut: a) 10 x 3: a= 6 b) a : 2 x 4 = 9

c) 32 : 4 x a= 56

5. Citiţi cu atenţi următoarea problemă: Anca avea 72 de mărgele iar Elena 100. Dana a primit o noime din mărgelele Ancăi şi a zecea parte din mărgelele Elenei. Câte mărgele are Dana? Rezolvare:

6. Se dau numerele: a)6, 5, 30; b)4, 3, 12; c)7, 7, 49.  Compuneţi exerciţii de înmulţire şi împărţire folosind toate numerele date. a) b) c)

7. Rezolvaţi exerciţiile care compun racheta de mai jos: