Sunteți pe pagina 1din 13

LISTE TABELARE SPECIALE

PENTRU MORTALITATE ŞI MORBIDITATE

APPENDIX B
LISTE TABELARE PENTRU MORTALITATE
Lista 1 – Mortalitatea generală – lista restrânsă (103 cauze)
Lista 2 Mortalitatea generală – lista selectată (80 cauze)
Lista 3 – Mortalitatea sugarului şi copilului – lista restrânsă (67 cauze)
Lista 4 – Mortalitatea sugarului şi copilului – lista selectată (51 cauze)

LISTA TABELARĂ PENTRU MORBIDITATE (298 CAUZE)


600 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002
Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate

LISTE TABELARE SPECIALE PENTRU 1-026 Tumori C00–D48


MORTALITATE ŞI MORBIDITATE 1-027 Tumori maligne ale buzei, C00–C14
cavităţii bucale şi faringelui
Notă: Aceste liste au fost adoptate de către Adunarea 1-028 Tumora malignă a esofagului C15
Oragnizaţiei Mondiale a Sănătăţii în 1990 pentru 1-029 Tumora malignă a stomacului C16
datele cuprinse in lista tabelară. Ele au fost descrise şi 1-030 Tumora malignă a colonului, C18–C21
modul de folosire a fost explicat în Volumul 2, rectului şi anusului
Manualul cu Instrucţiuni, ICD-10.
1-031 Tumora malignă a ficatului şi C22
căilor biliare intrahepatice
LISTA TABELARĂ 1 DE MORTALITATE 1-032 Tumora malignă a C25
pancreasului
MORTALITATE GENERALĂ 1-033 Tumora malignă a laringelui C32
LISTA CONDENSATA 1-034 Tumora malignă a traheei, C33–C34
bronhiilor şi plămânului
1-035 Tumora malignă a pielii C43
1-001 Anumite boli infecţioase şi A00–B99 1-036 Tumora malignă a sanului C50
parazitare 1-037 Tumora malignă a colului C53
uterin
1-002 Holera A00
1-038 Tumora malignă a altor parţi C54–C55
1-003 Diareea şi gastro-enterita A09
ale uterului şi nespecificate
probabil infecţioase
1-039 Tumora malignă a ovarului C56
1-004 Alte boli infecţioase intestinale A01–A08
1-040 Tumora malignă a prostatei C61
1-005 Tuberculoza respiratorie A15–A16
1-041 Tumora malignă a vezicii C67
1-006 Alte tuberculoze A17–A19
1-042 Tumora malignă a meningelui, C70–C72
1-007 Pesta A20
creierului şi altor părţi ale
1-008 Tetanos A33–A35 sistemului nervos central
1-009 Difteria A36 1-043 Limfom non-Hodgkin C82–C85
1-010 Tusea convulsivă A37 1-044 Mielom multiplu şi tumori C90
1-011 Infecţia meningococică A39 maligne cu plasmocite
1-012 Septicemia A40–A41 1-045 Leucemia C91–C95
1-013 Infecţii al căror mod de A50–A64 1-046 Restul de tumori maligne C17, C23–
transmitere este în special C24, C26–
sexual C31, C37–
1-014 Poliomielita acuta A80 C41, C44–
1-015 Rabia A82 C49, C51–
1-016 Febra galbenă A95 C52, C57–
C60, C62–
1-017 Alte febre virale transmise de A90–A94, C66, C68–
artropode şi febre virale A96–A99 C69, C73–
hemoragice C81, C88,
1-018 Rujeola B05 C96
1-019 Hepatita virală B15–B19 1-047 Restul de tumori D00–D48
1-020 Boala prin virusul B20–B24
imunodeficienţei umane [HIV] 1-048 Bolile sângelui şi organelor D50–D89
1-021 Paludism (malaria) B50–B54 hematopoietice şi unele
1-022 Leishmaniaza B55 tulburări ale sistemului
1-023 Tripanosomiaza B56–B57 imunitar
1-024 Schistosomiaza B65 1-049 Anemii D50–D64
1-025 Restul de anumite boli A21–A32, 1-050 Restul de bolil ale sângelui şi D65–D89
infecţioase şi parazitare A38, A42– organelor hematopoieice şi
A49, A65– unele tulburări ale sistemului
A79, A81, imunitar
A83–A89,
B00–B04, 1-051 Boli endocrine, de nutriţie E00–E88
B06–B09, şi metabolism
B25–B49,
1-052 Diabet mellitus E09–E14
B58–B64,
B66–B94, 1-053 Malnutriţia E40–E46
B99 1-054 Restul de boli endocrine, de E00–E07,
nutriţie şi metabolism E15–E34,
E50–E88

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 601


Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate
1-086 Restul de boli ale sistemului N17–N98
1-055 Tulburări mentale şi de F01–F99 genito-urinar
comportament
1-056 Tulburări mentale şi de F10–F19 1-087 Sarcina, naşterea şi lăuzia O00–O99
comportament datorite utilizării 1-088 Sarcina terminată prin avort O00–O09
substanţelor psiho-active 1-089 Alte decese obstetricale directe O10–O92
1-057 Restul de tulburări mentale şi F01–F09, 1-090 Decese obstetricale indirecte O98–O99
de comportament F20–F99
1-091 Restul de afecţiuni privind O94–O97
sarcina, naşterea şi lăuzia
1-058 Bolile sistemului nervos G00–G98
1-059 Meningita G00, G03 1-092 Unele afecţiuni ale căror P00–P96
1-060 Boala Alzheimer G30 origini se situează în
1-061 Restul de boli ale sistemului G04–G25, perioada perinatală
nervos G31–G98
1-093 Malformaţii congenitale, Q00–Q99
1-062 Bolile ochiului şi anexelor H00–H59 deformaţii şi anomalii
sale cromozomiale

1-063 Bolile urechii şi apofizei H60–H93 1-094 Simptome, semne şi R00–R99


mastoide rezultate anormale ale
investigaţiilor clinice şi de
1-064 Bolile sistemului circulator I00–I99 laborator, neclasificate
1-065 Reumatismul articular acut şi I00–I09 altundeva
cardiopatia reumatismală
cronică 1-095 Cauze externe de U50–Y89
1-066 Boala hipertensivă I10–I13 morbiditate şi mortalitate
1-067 Boala ischemică a inimii I20–I25 1-096 Accidente de transport V01–V99
1-068 Alte boli ale inimii I26–I51 1-097 Căderi W00–W19
1-069 Bolile cerebro-vasculare I60–I69 1-098 Înecul şi submersia accidentală W65–W74
1-070 Ateroscleroza I70 1-099 Expunere la fum, foc şi flăcări X00–X09
1-071 Restul de boli ale sistemului I71–I99 1-100 Intoxicaţii accidentale prin X40–X49
circulator expunere la substanţe nocive
1-101 Leziuni autoprovocate X60–X84
1-072 Bolile sistemului respirator J00–J98 1-102 Agresiune X85–Y09
1-073 Gripa J10–J11 1-103 Toate celelalte cauze externe W20–
1-074 Pneumonia J12–J18 W64,
1-075 Alte afecţiuni acute ale căilor J20–J22 W75–
respiratorii inferioare W99,
X10–X39,
1-076 Bolile cronice ale căilor J40–J47
X50–X59,
respiratorii inferioare
Y10–Y89
1-077 Restul de boli ale sistemului J00–J06,
respirator J30–J39,
J60–J98
1-078 Bolile sistemului digestiv K00–K92
1-079 Ulcer gastric şi duodenal K25–K27
1-080 Bolile ficatului K70–K76
1-081 Restul de boli ale sistemului K00–K22,
digestiv K28–K66,
K80–K92

1-082 Bolile pielii şi ţesutului L00–L98


celular subcutanat

1-083 Bolile sistemului musculo- M00–M99


scheletal şi ţesutului
conjunctiv

1-084 Bolile sistemului genito- N00–N99


urinar
1-085 Bolile glomerulare şi renale N00–N15
tubulo-interstiţiale

602 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate
2-033 Melanom malign al pielii C43
LISTA TABELARĂ 2 DE
2-034 Tumora malignă a sânului C50
MORTALITATE
2-035 Tumora malignă a colului C53
uterin
MORTALITATE GENERALĂ
2-036 Tumora malignă a altor părţi C54–C55
LISTA SELECTATĂ
ale uterului şi nespecificate
2-001 Holera A00 2-037 Tumora malignă a ovarului C56
2-002 Diareea şi gastro-enterita A09 2-038 Tumora malignă a prostatei C61
probabil infecţioase 2-039 Tumora malignă a vezicii C67
2-003 Alte boli infecţioase A01–A08 2-040 Tumora malignă a C70–C72
intestinale meningelui, creierului şi a
2-004 Tuberculoza respiratorie A15–A16 altor părţi ale sistemului
2-005 Alte forme de tuberculoză A17–A19 nervos central
2-006 Pesta A20 2-041 Limfom non-Hodgkin C82–C85
2-007 Tetanos A33–A35 2-042 Mielom multiplu şi tumori C90
2-008 Difteria A36 maligne cu plasmocite
2-009 Tusea convulsivă A37 2-043 Leucemia C91–C95
2-010 Infecţia meningococică A39 2-044 Restul de tumori maligne C17, C23–
C24,C26–
2-011 Septicemia A40–A41
C31, C37–
2-012 Infecţii al căror mod de A50–A64 C41, C44–
transmitere este în special C49, C51–
sexual C52, C57–
2-013 Poliomielita acută A80 C60, C62–
2-014 Rabia A82 C66, C68–
2-015 Febra galbenă A95 C69, C73–
C81, C88,
2-016 Alte febre virale transmise A90–A94,
C96
de artropode şi febre virale A96–A99
hemoragice 2-045 Anemii D50–D64
2-017 Rujeola B05 2-046 Diabet mellitus E09–E14
2-018 Hepatita virală B15–B19 2-047 Malnutriţia E40–E46
2-019 Boala prin virusul imuno- B20–B24 2-048 Tulburări mentale şi de F10–F19
deficienţei umane (HIV) comportament datorită
folosirii de substanţe
2-020 Paludism (malaria) B50–B54
psihoactive
2-021 Leishmaniaza B55
2-049 Meningita G00, G03
2-022 Tripanosomiaza B56–B57
2-050 Boala Alzheimer G30
2-023 Schistosomiaza B65
2-051 Reumatism articular acut şi I00–I09
2-024 Restul de boli infecţioase şi A21–A32, cardiopatia reumatismală
parazitare A38, A42– cronică
A49, A65–
2-052 Boala hipertensivă I10–I13
A79, A81,
A83–A89, 2-053 Boala ischemică a inimii I20–I25
B00–B04, 2-054 Alte cardiopatii I26–I51
B06–B09, 2-055 Bolile cerebro-vasculare I60–I69
B25–B49, 2-056 Ateroscleroza I70
B58–B64,
2-057 Restul de boli ale sistemului I71–I99
B66–B94,
circulator
B99
2-058 Gripa J10–J11
2-025 Tumora malignă a buzei, C00–C14
cavităţii bucale şi faringelui 2-059 Pneumonia J12–J18
2-026 Tumora malignă a esofagului C15 2-060 Alte afecţiuni acute ale căilor J20–J22
respiratorii inferioare
2-027 Tumora malignă a C16
stomacului 2-061 Boli cronice ale căilor J40–J47
respiratorii inferioare
2-028 Tumora malignă a colonului, C18–C21
rectului şi anusului 2-062 Restul de boli ale sistemului J00–J06,
respirator J30–J39,
2-029 Tumora malignă a ficatului şi C22
J60–J98
căilor biliare intrahepatice
2-063 Ulcer gastric şi duodenal K25–K27
2-030 Tumora malignă a C25
pancreasului 2-064 Bolile ficatului K70–K76
2-031 Tumora malignă a laringelui C32 2-065 Boli glomerulare şi renale N00–N15
tubulo-interstiţiale
2-032 Tumora malignă a traheii, C33–C34
bronhiilor şi plămânului 2-066 Sarcina terminată prin avort O00–O09

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 603


Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate
2-067 Alte decese directe din O10–O92
cauze obstetricale LISTA TABELARĂ 3 DE
2-068 Decese indirecte din cauze O98–O99 MORTALITATE
obstetricale
2-069 Unele afecţiuni ale căror P00–P96 MORTALITATEA SUGARULUI ŞI COPILULUI
origini se situează în LISTA CONDENSATĂ
perioada perinatală
2-070 Malformaţii congenitale, Q00–Q99
3-001 Anumite boli infecţioase A00–B99
deformaţii şi anomalii
cromozomiale
şi parazitare
2-071 Simptome, semne şi R00–R99 3-002 Diareea şi gastro-enterita A09
rezultate anormale ale probabil infecţioase
investigaţiilor clinice şi de 3-003 Alte boli infecţioase A00–A08
laborator, neclasificate intestinale
altundeva 3-004 Tuberculoza A15–A19
2-072 Toate celelalte boli D00–D48, 3-005 Tetanus A33, A35
D65–D89, 3-006 Difteria A36
E00–E07,
3-007 Tusea convulsivă A37
E15–E34,
E50–E88, 3-008 Infecţia meningococică A39
F01–F09, 3-009 Septicemia A40–A41
F20–F99, 3-010 Poliomielita acută A80
G04–G25, 3-011 Rujeola B05
G31–G98,
3-012 Boala prin virusul imuno- B20–B24
H00–H95,
deficienţei umane (HIV)
K00–K22,
K28–K66, 3-013 Alte boli virale A81–B04,
K80–K92, B06–B19,
L00–L98, B25–B34
M00–M99, 3-014 Palusdim (malaria) B50–B54
N17–N98, 3-015 Restul de boli infecţioase şi A20–A32,
O94–O97 parazitare A38, A42–
2-073 Accidente de transport V01–V99 A79, B35–
2-074 Căderi W00–W19 B49, B55–
B94, B99
2-075 Înecul şi submersia W65–W74
accidentală
3-016 Tumori C00–D48
2-076 Expunere la fum, foc şi X00–X09
flăcări 3-017 Leucemia C91–C95
2-077 Intoxicaţii accidentale prin X40–X49 3-018 Restul de tumori maligne C00–C90,
expunere la substanţe C96
nocive 3-019 Restul de tumori D00–D48
2-078 Leziuni autoprovocate X60–X84
3-020 Boli ale sângelui şi D50–D89
2-079 Agresiune X85–Y09
organelor hematopoietice
2-080 Toate celelalte cauze W20–W64,
şi unele tulburări ale
externe W75–W99,
sistemului imunitar
X10–X39,
X50–X59, 3-021 Anemii D50–D64
Y10–Y89 3-022 Restul de bolil ale sângelui D65–D89
şi organelor hemato-
poietice şi unele tulburări
ale sistemului imunitar

3-023 Boli endocrine, de E00–E88


nutriţie şi metabolism
3-024 Malnutriţia şi alte carenţe E40–E64
nutriţionale
3-025 Restul de boli endocrine , de E00–E34,
nutriţie şi metabolism E65–E88

3-026 Boli ale sistemului G00–G98


nervos
3-027 Meningita G00, G03
3-028 Restul de boli ale sistemului G04–G98
nervos

604 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate
3-054 Sindromul Down şi alte Q90–Q99
3-029 Boli ale urechii şi H60–H93
anomalii cromozomiale
procesului mastoid
3-055 Alte malformaţii congenitale Q10–Q18,
Q30–Q89
3-030 Boli ale sistemului I00–I99
circulator 3-056 Simptome, semne şi R00–R99
rezultate anormale ale
3-031 Boli ale sistemului J00–J98 investigaţiilor clinice şi
respirator de laborator,
3-032 Pneumonia J12–J18 neclasificate altundeva
3-033 Alte infecţii respiratorii acute J00–J11, 3-057 Sindromul morţii subite la R95
J20–J22 sugar
3-034 Restul de boli ale sistemului J30–J98 3-058 Alte simptome, semne şi R00–R94,
respirator rezultate anormale ale R96–R99
investigaţiilor clinice şi de
3-035 Boli ale sistemului K00–K92 laborator, neclasificate
digestiv altundeva

3-036 Boli ale sistemului N00–N98 3-059 Toate celelalte boli F01–F99,
genito-urinar H00–H59,
L00–L98,
3-037 Unele afecţiuni ale căror P00–P96 M00–M99
origini se situează în
perioada perinatală 3-060 Cauze externe de U50–Y89
morbiditate şi mortalitate
3-038 Făt şi nou-născut afectaţi de P00–P04
tulburări materne şi de 3-061 Accidente de transport V01–V99
complicaţiile sarcinii, naşterii 3-062 Căderi W65–W74
şi lăuziei 3-063 Înecul şi submersia W75–W84
3-039 Tulburări referitoare la P05–P08 accidentală
durata gestaţiei şi creşterea 3-064 Expunere la fum, foc şi X00–X09
fătului flăcări
3-040 Traumatisme obstericale P10–P15 3-065 Intoxicaţii accidentale prin X40–X49
3-041 Hipoxia intrauterină şi asfixia P20–P21 expunere la substanţe
obstetricală nocive
3-042 Suferinţa respiratorie a nou- P22 3-066 Leziuni autoprovocate X85–Y09
născutului 3-067 Agresiune W00–W64,
3-043 Pneumonia congenitală P23 W85–W99,
3-044 Alte afecţiuni respiratorii ale P24–P28 X10–X39,
nou-născutului X50–X84,
3-045 Sepsis bacterian la nou- P36 Y10–Y89
născut
3-046 Omfalita nou-născutului cu P38
sau fără hemoragie uşoară
3-047 Tulburări hemoragice şi P50–P61
hematologice ale fătului şi
nou-născutului
3-048 Restul de afecţiuni perinatale P29, P35,
P37, P39,
P70–P96

3-049 Malformaţii congenitale, Q00–Q99


deformaţii şi anomalii
cromozomiale
3-050 Hidrocefalia congenitală şi Q03, Q05
spina bifida
3-051 Alte malformaţii congenitale Q00–Q02,
ale sistemului nervos Q04, Q06–
Q07
3-052 Malformaţii congenitale ale Q20–Q24
inimii
3-053 Alte malformaţii congenitale Q25–Q28
ale sistemului respirator

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 605


Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate
4-031 Alte afecţiuni respiratorii ale P24–P28
LISTA TABELARĂ 4 DE nou-născutului
MORTALITATE 4-032 Sepsis bacterian la nou- P36
născut
MORTALITATEA SUGARULUI ŞI COPILULUI 4-033 Omfalita nou-născutului cu P38
LISTA SELECTATĂ sau fără hemoragie uşoară
4-034 Tulburări hemoragice şi P50–P61
4-001 Diareea şi gastro-enterita A09 hematologice ale fătului şi
probabil infecţioase nou-născutului
4-002 Alte boli infecţioase A00–A08 4-035 Restul de afecţiuni perinatale P29, P35,
intestinale P37, P39,
4-003 Tuberculoza A15–A19 P70–P96
4-004 Tetanos A33, A35 4-036 Hidrocefalia congenitală şi Q03, Q05
4-005 Difteria A36 spina bifida
4-006 Tusea convulsivă A37 4-037 Alte malformaţii congenitale Q00–Q02,
4-007 Infecţia meningococică A39 ale sistemului nervos Q04, Q06–
Q07
4-008 Septicemia A40–A41
4-038 Malformaţii congenitale ale Q20–Q24
4-009 Poliomielita acută A80
inimii
4-010 Rujeola B05
4-039 Alte malformaţii congenitale Q25–Q28
4-011 Boala prin virusul imuno- B20–B24 ale sistemului respirator
deficienţei umane (HIV)
4-040 Sindromul Down şi alte Q90–Q99
4-012 Alte boli virale A81–B04, anomalii cromozomiale
B06–B19,
4-041 Alte malformaţii congenitale Q10–Q18,
B25–B34
Q30–Q89
4-013 Palusdim (malaria) B50–B54
4-042 Sindromul morţii subite la R95
4-014 Restul de boli infecţioase şi A20–A32, sugar
parazitare A38, A42–
4-043 Alte simptome, semne şi R00–R94,
A79, B35–
rezultate anormale ale R96–R99
B49, B55–
investigaţiilor clinice şi de
B94, B99
laborator, neclasificate
4-015 Leucemia C91–C95 altundeva
4-016 Restul de tumori maligne C00–C90, 4-044 Toate celelalte boli D00–D48,
C96 E00–E34,
4-017 Anemii D50–D64 E65–E88,
4-018 Restul de bolil ale sângelui D65–D89 F01–F99,
şi organelor hematopoieice H00–H95,
şi unele tulburări ale I00–I99,
sistemului imunitar J30–J98,
L00–L98,
4-019 Malnutriţia şi alte carenţe E40–E64
M00–M99,
nutriţionale
N00–N98
4-020 Meningita G00, G03
4-045 Accidente de transport V01–V99
4-021 Restul de boli ale sistemului G04–G98
4-046 Căderi W65–W74
nervos
4-047 Înecul şi submersia W75–W84
4-022 Pneumonia J12–J18
accidentală
4-023 Alte infecţii respiratorii acute J00–J11,
4-048 Expunere la fum, foc şi X00–X09
J20–J22
flăcări
4-024 Restul de boli ale sistemului K00–K92
4-049 Intoxicaţii accidentale prin X40–X49
respirator
expunere la substanţe
4-025 Făt şi nou-născut afectaţi de P00–P04 nocive
tulburări materne şi de
4-050 Leziuni autoprovocate X85–Y09
complicaţiile sarcinii, naşterii
şi lăuziei 4-051 Agresiune W00–W64,
W85–W99,
4-026 Tulburări referitoare la P05–P08
X10–X39,
durata gestaţiei şi creşterea
X50–X84,
fătului
Y10–Y89
4-027 Traumatisme obstericale P10–P15
4-028 Hipoxia intrauterină şi asfixia P20–P21
obstetricală
4-029 Suferinţa respiratorie a nou- P22
născutului
4-030 Pneumonia congenitală P23

606 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate
041 Alte boli virale A81, A87–
LISTA TABELARĂ PENTRU A89, B03–
MORBIDITATE B04, B07–
B09, B25,
001 Holera A00
B27–B34
002 Febre tifoide şi paratifoide A01
042 Micoze B35–B49
003 Sigeloza A03
043 Paludism (malaria) B50–B54
004 Amibiaza A06
044 Leishmaniaza B55
005 Diareea şi gastro-enterita A09
045 Tripanosomiaza B56–B57
probabil infecţioase
046 Schistosomiaza B65
006 Alte boli infecţioase A02, A04–
intestinale A05, A07– 047 Alte infecţii cu paraziţi B66
A08 048 Echinococcoza B67
007 Tuberculoza respiratorie A15–A16 049 Dracunculoza B72
008 Alte forme de tuberculoză A17–A19 050 Onchocercoza B73
009 Pesta A20 051 Filariaza B74
010 Brucelloza A23 052 Boli cu nematode B76
011 Lepra A30 053 Alte helmintiaze B68–B71,
012 Tetanos al nou-născutului A33 B75, B77–
B83
013 Alte forme de tetanos A34–A35
054 Sechelele tuberculozei B90
014 Difteria A36
055 Sechelele poliomielitei B91
015 Tusea convulsivă A37
056 Sechelele leprei B92
016 Infecţia meningococică A39
057 Alte boli infecţioase şi A65–A67,
017 Septicemia A40–A41
parazitare A69–A70,
018 Alte boli bacteriene A21–A22, A74, A77–
A24–A28, A79, B58–
A31–A32, B64, B85–
A38, A42– B89, B94,
A49 B99
019 Sifilis congenital A50 058 Tumori maligne ale buzei, C00–C14
020 Sifilis precoce A51 cavităţii bucale şi faringelui
021 Alte forme de sifilis A52–A53 059 Tumori maligne ale C15
022 Infecţia gonococică A54 esofagului
023 Boli cu Chlamydia transmise A55–A56 060 Tumori maligne ale C16
sexual stomacului
024 Alte infecţii al căror mod de A57–A64 061 Tumori maligne ale colonului C18
transmitere este în special 062 Tumoră malignă a joncţiunii C19–C21
sexual recto-sigmoidiene, rectului,
025 Febre recurente A68 anusului şi canalului anal
026 Trahomul A71 063 Tumoră malignă a ficatului şi C22
027 Tifosul exantematic A75 căilor biliare intrahepatice
028 Poliomielita acută A80 064 Tumoră malignă a C25
029 Rabia A82 pancreasului
030 Encefalita virală A83–A86 065 Alte tumori maligne ale C17, C23–
organelor digestive C24, C26
031 Febra galbenă A95
066 Tumori maligne ale laringelui C32
032 Alte febre virale transmise A90–A94,
de artropode şi febre virale A96–A99 067 Tumoră malignă a traheei, C33–C34
hemoragice bronhiilor şi plămânului
033 Infecţii cu virusul herpetic B00 068 Alte tumori maligne ale C30–C31,
sistemului respirator şi C37–C39
034 Varicela şi zona zoster B01–B02 organelor intratoracice
035 Rujeola B05 069 Tumoră malignă a oaselor şi C40–C41
036 Rubeola B06 cartilagiilor articulare
037 Hepatita acută B B16 070 Melanom malign al pielii C43
038 Alte hepatite virale B15, B17– 071 Alte tumori maligne ale pielii C44
B19 072 Tumori maligne ale C45–C49
039 Febre hemoragice asociate B20–B24 ţesuturilor mesoteliale şi moi
cu imunodeficienţa umană 073 Tumoră malignă a sânului C50
040 Oreion B26 074 Tumoră malignă a colului C53
uterin
075 Tumoră malignă a altor părţi C54–C55
ale uterului şi nespecificate

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 607


Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate
076 Alte tumori maligne ale C51–C52, 111 Alte tulburări endocrine, de E15–E35,
organelor genitale feminine C56–C58 nutriţie şi metabolism E58–E63,
077 Tumoră malignă a prostatei C61 E65, E67–
078 Alte tumori maligne ale C60, C62– E85, E87–
organelor genitale masculine C63 E90
079 Tumoră malignă a vezicii C67 112 Demenţa F00–F03
080 Alte tumori maligne ale C64–C66, 113 Tulburări mentale şi de F10
tractului urinar C68 comportament datorite
folosirii alcoolului
081 Tumoră malignă a ochiului şi C69
anexelor sale 114 Tulburări mentale şi de F11–F19
comportament datorite
082 Tumoră malignă a creierului C71 folosirii altor substanţe
083 Tumoră malignă a altor părţi C70, C72 psihoactive
ale sistemului nervos central 115 Schizofrenia, tulburări F20–F29
084 Tumoră malignă cu alte C73–C80 schizotipale şi delirante
localizări multiple, rău 116 Tulburări ale dispoziţiei F30–F39
definite, secundare şi [afective]
nespecificate
117 Tulburări nevrotice, de stress F40–F48
085 Boala Hodgkin C81 şi somatoforme
086 Limfom non-Hodgkin C82–C85 118 Retardare mentală F70–F79
087 Leucemia C91–C95 119 Alte tulburări mentale şi de F04–F09,
088 Alte tumori maligne ale C88–C90, comportament F50–F69,
ţesuturilor limfoid, C96 F80–F99
hematopoietic şi înrudite 120 Boli inflamatorii ale G00–G09
089 Carcinom in situ al colului D06 sistemului nervos central
uterin 121 Boala Parkinson G20
090 Tumoră benignă a pielii D22–D23 122 Boala Alzheimer G30
091 Tumoră benignă a sânului D24 123 Scleroza multiplă G35
092 Leiomiomul uterului D25 124 Epilepsia G40–G41
093 Tumoră benignă a ovarului D27 125 Migrena şi alte sindroame de G43–G44
094 Tumoră benignă a organelor D30 algii cefalice
urinare 126 Atacuri cerebrale ischemice G45
095 Tumoră benignă a creierului D33 tranzitorii şi sindroame
şi altor părţi ale sistemului înrudite
nervos central 127 Afecţiunile nervilor, G50–G59
096 Alte tumori in situ şi benigne D00–D05, rădăcinilor şi plexurilor
şi tumori cu comportament D07–D21, nervoase
necunoscut sau nesigur D26, D28– 128 Paralizia cerebrală şi alte G80–G83
D29, D31– sindroame paralitice
D32, D34–
D48 129 Alte boli ale sistemului G10–G13,
nervos G21–G26,
097 Anemia prin carenţă de fier D50
G31–G32,
098 Alte anemii D51–D64 G36–G37,
099 Afecţiuni hemoragice şi alte D65–D77 G46–G47,
boli ale sângelui şi organelor G60–G73,
hematopoietice G90–G99
100 Unele tulburări ale sistemului D80–D89 130 Inflamaţia pleoapei H00–H01
imunitar 131 Conjunctivita şi alte afecţiuni H10–H13
101 Tulburări tiroidiene legate de E00–E02 ale conjunctivei
deficienţa de iod 132 Keratita şi alte afecţiuni ale H15–H19
102 Tireotoxicoza E05 scleroticei şi corneei
103 Alte afecţiuni ale tiroidei E03–E04, 133 Cataracta şi alte afecţiuni ale H25–H28
E06–E07 cristalinului
104 Diabet mellitus E09–E14 134 Dezlipiri şi rupturi ale retinei H33
105 Malnutriţia E40–E46 135 Glaucom H40–H42
106 Avitaminoza A E50 136 Strabism H49–H50
107 Alte avitaminoze E51–E56 137 Vicii de refracţie şi tulburări H52
108 Sechele de malnutriţie şi alte E64 de acomodare
carenţe nutriţionale 138 Cecitatea şi scăderea H54
109 Obezitate E66 văzului
110 Hipovolemia, deshidratarea E86

608 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate
139 Alte boli ale ochiului şi H02–H06, 175 Bronşita, emfizemul şi alte J40–J44
anexelor sale H20–H22, boli pulmonare obstructive
H30–H32, cronice
H34–H36, 176 Astm J45–J46
H43–H48, 177 Bronşiectazia J47
H51, H53,
H55–H59 178 Pneumoconioza J60–J65
140 Otita medie şi alte afecţiuni H65–H75 179 Alte boli ale sistemului J22, J66–
ale urechii medii şi apofizei respirator J99
mastoide 180 Carii dentare K02
141 Pierderea auzului H90–H91 181 Alte afecţiuni ale dinţilor şi K00–K01,
142 Alte afecţiuni ale urechii şi H60–H62, structurilor de susţinere K03–K08
procesului mastoid H80–H83, 182 Alte afecţiuni ale cavităţii K09–K14
H92–H95 bucale, glandelor salivare şi
143 Reumatismul articular acut I00–I02 maxilarelor
144 Cardiopatia reumatismală I05–I09 183 Ulcer gastric şi duodenal K25–K27
cronică 184 Gastrita şi duodenita K29
145 Hipertensiunea esenţială I10 185 Alte afecţiuni ale esofagului, K20–K23,
(primară) stomacului şi duodenului K28, K30–
146 Alte boli hipertensive I11–I15 K31
147 Infarct miocardic acut I21–I22 186 Bolile apendicelui K35–K38
148 Alte boli ischemice ale inimii I20, I23–I25 187 Hernia inghinală K40
149 Embolism pulmonar I26 188 Alte hernii K41–K46
150 Tulburări de conducţie şi I44–I49 189 Boala Crohn şi colita K50–K51
aritmii cardiace ulceroasă
151 Insuficienţa cardiacă I50 190 Ileus paralitic şi obstrucţia K56
intestinală fără hernie
152 Alte boli ale inimii I27–I43,
I51–I52 191 Boala diverticulară a K57
intestinului
153 Hemoragia intracraniană I60–I62
192 Alte boli ale intestinelor şi K52–K55,
154 Infarct cerebral I63 peritoneului K58–K67
155 Ictus, nespecificat ca I64 193 Boala alcoolică a ficatului K70
hemoragic sau ca infarct
194 Alte boli ale ficatului K71–K77
156 Alte boli cerebrovasculare I65–I69
195 Colelitiaza şi colecistita K80–K81
157 Ateroscleroza I70
196 Pancreatita acută şi alte boli K85–K86
158 Alte boli vasculare periferice I73 ale pancreasului
159 Embolia şi tromboza I74 197 Alte boli ale sistemului K82–K83,
arterială digestiv K87–K93
160 Alte boli ale arterelor, I71–I72, 198 Infecţii ale pielii şi ţesutului L00–L08
arteriolelor şi capilarelor I77–I79 celular subcutanat
161 Flebita, tromboflebita, I80–I82 199 Alte boli ale pielii şi ţesutului L10–L99
embolism venos şi tromboza celular subcutanat
162 Vene varicoase ale I83 200 Artrita reumatoidă şi alte M05–M14
extremităţilor inferioare poliartropatii inflamatorii
163 Hemoroizi I84 201 Artroza M15–M19
164 Alte boli ale sistemului I85–I99 202 Deformaţii dobândite ale M20–M21
circulator membrelor
165 Faringita acuta şi amigdalita J02–J03 203 Alte afecţiuni ale articulaţiilor M00–M03,
acută M22–M25
166 Laringita acută şi traheita J04 204 Afecţiuni sistemice ale M30–M36
167 Alte infecţii acute ale căilor J00–J01, ţesutului conjunctiv
respiratorii superioare J05–J06 205 Afecţiuni cervicale şi alte M50–M51
168 Gripa J10–J11 afecţiuni ale discurilor
169 Pneumonia J12–J18 intervertebrale
170 Bronşita acută şi bronşiolita J20–J21 206 Alte dorsopatii M40–M49,
acută M53–M54
171 Sinuzita cronică J32 207 Afecţiuni ale ţesutului moale M60–M79
172 Alte boli ale nasului şi J30–J31, 208 Afecţiuni ale densităţii şi M80–M85
sinusului nazal J33–J34 structurii osoase
173 Bolile cronice ale J35 209 Osteomielita M86
amigdalelor şi adenoizilor 210 Alte afecţiuni ale sistemului M87–M99
174 Alte boli ale căilor respiratorii J36–J39 musculo-scheletal şi ale
superioare ţesutului conjunctiv

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 609


Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate
211 Sindroame nefritice N00–N01 245 Făt şi nou-născut afectaţi de P00–P04
progresive rapid şi acute tulburări materne şi de
212 Alte tulburări glomerulare N02–N08 complicaţiile sarcinii, naşterii
213 Boli renale tubulo-interstiţiale N10–N16 şi lăuziei
214 Insuficienţa renală N17–N19 246 Întârzierea creşterii, P05–P07
malnutriţia fetală şi tulburări
215 Urolitiaza N20–N23 legate de perioada de
216 Cistita N30 gestaţie scurtă şi de
217 Alte boli ale sistemului N25–N29, greutatea mică la naştere
urinar N31–N39 247 Traumatism obstetrical P10–P15
218 Hiperplazia prostatei N40 248 Hipoxia intrauterină şi asfixia P20–P21
219 Alte afecţiuni ale prostatei N41–N42 obstetricală
220 Hidrocel şi spermatocel N43 249 Alte tulburări respiratorii P22–P28
221 Hipertrofia prepuţului, fimoza N47 survenind în perioada
şi parafimoza perinatală
222 Alte afecţiuni ale organelor N44–N46, 250 Infecţii congenitale şi boli P35–P37
genitale masculin N48–N51 parazitare
223 Afecţiuni ale sânului N60–N64 251 Alte infecţii specifice P38–P39
224 Salpingita şi ooforita N70 perioadei perinatale
225 Boala inflamatorie a colului N72 252 Boala hemolitică a fătului şi P55
uterin nou-născutului
226 Alte boli inflamatorii ale N71, N73– 253 Alte afecţiuni survenind în P08, P29,
organelor pelviene feminine N77 perioada perinatală P50–P54,
P56–P96
227 Endometrioza N80
254 Spina bifida Q05
228 Prolaps genital feminin N81
255 Alte malformaţii congenitale Q00–Q04,
229 Afecţiuni neinflamatorii ale N83
ale sistemului nervos Q06–Q07
ovarului, trompei Fallope şi
ligamentului larg 256 Malformaţii congenitale ale Q20–Q28
sistemului circulator
230 Tulburări ale menstruaţiei N91–N92
257 Fisura labială şi fisura Q35–Q37
231 Tulburări de menopauză şi N95
palatină
alte tulburări de
perimenopauză 258 Absenţa congenitală, atrezia Q41
şi stenoza intestinului subţire
232 Infertilitate feminină N97
259 Alte malformaţii congenitale Q38–Q40,
233 Alte afecţiuni ale tractului N82, N84–
ale sistemului digestiv Q42–Q45
genito-urinar N90, N93–
N94, N96, 260 Testicul necoborât Q53
N98–N99 261 Alte malformaţii ale Q50–Q52,
234 Avort spontan O03 sistemului genito-urinar Q54–Q64
235 Avort medical O04 262 Deformaţii congenitale ale Q65
şoldului
236 Alte sarcini cu rezultat O00–O02,
avortiv O05–O09 263 Deformaţii congenitale ale Q66
piciorului
237 Edem, proteinurie şi O10–O16
hipertensiune în cursul 264 Alte malformaţii congenitale Q67–Q79
sarcinii, naşterii şi lăuziei şi deformaţii ale sistemului
musculo-scheletal
238 Placenta praevia, dezlipirea O44–O46
prematură a placentei şi 265 Alte malformaţii congenitale Q10–Q18,
hemoragie antepartum Q30–Q34,
Q80–Q89
239 Alte îngrijiri acordate mamei O30–O43,
legate de făt şi cavitatea O47–O48 266 Anomalii cromozomiale, Q90–Q99
amniotică şi de posibile neclasificate altundeva
probleme la naştere 267 Durere abdominală şi R10
240 Distocia de obstacol O64–O66 pelviană
241 Hemoragie postpartum O72 268 Febră de orogine R50
necunoscută
242 Alte complicaţii ale sarcinii şi O20–O29,
naşterii O60–O63, 269 Senilitate R54
O67–O71, 270 Alte simptome, semne şi R00–R09,
O73–O75, rezultate anormale ale R11–R49,
O81–O84 investigaţiilor clinice şi de R51–R53,
243 Naştere unică spontană O80 laborator, neclasificate R55–R99
altundeva
244 Complicaţii legate în O85–O99
principal de lăuzie şi de alte 271 Fractura craniului şi a S02
afecţiuni obstetricale, oaselor feţei
neclasificate altundeva

610 Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002


Liste tabelare speciale pentru mortalitate si morbiditate
272 Fractura gâtului, toracelui şi S12, S22, 287 Alte efecte ale cauzelor T33–T35,
pelvisului S32, T08 externe şi nespecificate T66–T73,
273 Fractura femurului S72 T75–T78
274 Fractura altor oase ale S42, S52, 288 Unele complicaţii precoce T79–T89
membrelor S62, S82, ale traumatismelor şi
S92, T10, compolicaţii ale îngrijirilor
T12 medicale şi chirurgicale,
275 Fracturi implicând regiuni T02 neclasificate altundeva
multiple ale corpului 289 Sechele ale leziunilor, T90–T98
276 Dislocaţii, luxaţii şi scrântiri S03, S13, otrăvirilor şi altor consecinţe
ale unor regiuni multiple şi S23, S33, ale cauzelor externe
specificate ale corpului S43, S53, 290 Persoane în contact cu Z00–Z13
S63, S73, serviciile de sănătate pentru
S83, S93, examinare şi investigare
T03 291 Stare de infecţie Z21
277 Leziunea ochiului şi orbitei S05 asimptomatică cu virusul
278 Leziune intracraniană S06 imunodeficienţei umane[HIV]
279 Rănirea altor organe interne S26–S27, 292 Alte persoane susceptibile Z20, Z22–
S36–S37 de a fi fost contaminate de Z29
boli transmisibile
280 Leziuni prin zdobire şi S07–S08,
amputaţii traumatice ale unor S17–S18, 293 Supravegherea contracepţiei Z30
regiuni multiple şi specificate S28, S38, 294 Screening prenatal şi alte Z34–Z36
ale corpului S47–S48, supravegheri ale sarcinii
S57–S58, 295 Copii născuţi vii după locul Z38
S67–S68, naşterii
S77–S78, 296 Îngrijire şi examinare Z39
S87–S88, postpartum
S97–S98,
297 Persoane care recurg la Z40–Z54
T04–T05
servicii medicale pentru
281 Alte leziuni specificate, S00–S01, proceduri specifice şi îngrijire
regiuni ale corpului multiple S04, S09– medicală
şi nespecificate S11, S14–
S16, S19– 298 Persoane care recurg la Z31–Z33,
S21, S24– serviciile de sănătate din alte Z37, Z55–
S25, S29– motive Z99
1
S31, S34–
S35, S39–
S41, S44–
S46, S49–
S51, S54–
S56, S59–
S61, S64–
S66, S69–
S71, S74–
S76, S79–
S81, S84–
S86, S89–
S91, S94–
S96, S99,
T00–T01,
T06–T07,
T09, T11,
T13–T14
282 Efecte ale unui corp străin T15–T19
intrat printr-un orificiu natural
283 Arsuri şi coroziuni T20–T32
284 Otrăvire datorită T36–T50
medicamentelor şi
substanţelor biologice
285 Efectele toxice ale T51–T65
substanţelor în special
nemedicamentoase
286 Sindrom datorit unei T74
maltratări
1
Extracted from NCCH ICD-10-AM, July 2002, Appendix B:
Special Tabulation Lists for Mortality and Morbidity.

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 611

S-ar putea să vă placă și