Sunteți pe pagina 1din 8

CERCETAREA CAUZELOR DE INCENDIU

GENERALITĂŢI

Cercetarea cauzelor de incendii trebuie înţeleasa ca un ansamblu de


masuri si acţiuni organizatorice, tehnice si operative care include metode,
procedee si mijloace specifice în vederea stabilirii precise a
împrejurărilor, surselor, mijloacelor de aprindere si, după caz, a autorilor
care au generat producerea incendiului sau evenimentului urmat de
incendiu.

Activitatea de cercetare are ca cerinţe de baza: operativitatea,


autenticitatea datelor, informaţiilor, probelor si eficienta masurilor
tehnice sau organizatorice luate pentru prevenirea altor evenimente de
aceeaşi natura, si include:

- tactica stabilirii împrejurărilor si cauzelor de incendiu –


sistem de reguli prin care se asigura efectuarea organizata,
operativa si oportuna a activităţii de cercetare la fata locului,
stabilirea competentelor, elaborarea si verificarea ipotezelor,
modul de cooperare cu specialişti si alte organe abilitate prin
lege;

- metodica de cercetare – care stabileşte particularităţile


cercetării diferitelor situaţii;

- tehnica de cercetare – care reprezintă totalitatea mijloacelor


tehnice si metodelor ştiinţifice utilizate în scopul descoperirii,
examinării si interpretării examinării amprentei incendiului,
urmelor si altor mijloace de proba, precum si efectuarea
expertizelor tehnico-ştiinţifice de specialitate.

Amprenta incendiului – imaginea macroscopica a ansamblului


modificarilor survenite la locul incendiului ca urmare a efectelor
incendiului asupra spatiului incendiat si a bunurilor aflate în acesta.

Urma – este orice modificare produsa în mediul în care a izbucnit


incendiul sau în alte locuri ce au legatura cu acesta, ca urmare a
interactiunii dintre fenomenele tehnice, naturale, infractionale sau de alta
natura, mijloacele si caile de actiune ale acestora si elementele
componente ale spatiului incendiat.
Scopurile activitatii de cercetare a incendiilor sunt:

- descoperirea împrejurarilor si cauzelor reale care au generat


incendiile;

- prevenirea în viitor a incendiilor datorate cauzelor si împrejurarilor


similare sau asemanatoare celor cercetate;

- sprijinirea organelor de cercetare penala în elucidarea cauzelor, în


identificara si în administrarea probelor în vederea aflarii adevarului
pentru luarea masurilor ce se impun;

- formularea concluziilor si învatamintelor privind activitatea de


prevenire si stingere a incendiilor desfasurata si luarea masurilor pentru
perfectionarea acesteia în viitor;

- Sursa de aprindere - reprezinta sursa care poseda energia


minima necesara pentru aprinderea combustibilului.

- Mijlocul care a produs aprinderea – reprezinta sistemul,


aparatul, utilajul, fenomenul, s.a. ce pot fi generatoare ale surselor de
aprindere.

- Împrejurarea determinanta – se refera la conditiile favorizante


care fac posibila punerea în contact a sursei de aprindere cu masa
combustibila.

- Metodologia stabilirii împrejurarilor si cauzelor de incendiu –


reprezinta sistemul de reguli prin care se asigura efectuarea organizata si
operativa a activitatii de cercetare la fata locului, elaborarea si verificarea
ipotezelor, modul de cooperare cu specialisti si alte organe abilitate prin
lege, stabilirea cauzei de incendiu si intocmirea raportului de cercetare.

- Tehnica de cercetare – totalitatea mijloacelor tehnice si


metodelor stiintifice utilizate în scopul descoperirii, examinarii si
interpretarii examinarii amprentei incendiului, urmelor si altor mijloace
de proba, precum si efectuarea expertizelor tehnico – stiintifice de
specialitate.
ACTIVITATEA DE CERCETARE A

CAUZELOR DE INCENDIU PRESUPUNE:

Documentarea:

• studierea documentatiei tehnice (piese scrise si desenate)


a constructiei, procesului tehnologic, instalatiilor tehnologice sau de
utilitati si a respectarii tuturor prevederilor legale pe linia prevenirii si
stingeriiincendiilor, astfel :

- studierea documentelor principale de organizare a apararii


împotriva incendiilor: avizul si autorizatia de p.s.i.,
scenariile de siguranta la foc, instructiunile de aparare
împotriva incendiilor, planul de interventie, planul de
depozitare a materialelor periculoase, permise de lucru cu
foc s.a.;

- studierea reglementarilor tehnice, dispoziţiilor generale p.s.i.,


a normelor si normativelor specifice;

- studierea fiselor cu atributiunile salariatilor din zona


implicata, a activitatii depuse de serviciul de pompieri civili,
a documentelor de control tehnic de prevenire;

• studierea cazuisticii unor evenimente similare produse în


tara sau strainatate;

- studierea rezultatelor unor analize si expertize de laborator,


pentru determinarea unor caracteristici tehnice ale materialelor
si substantelor implicate in eveniment;

- solicitarea sprijinului celorlalte organe abilitate prin lege pentru


obtinerea unor date si informatii necesare elucidarii cazului;

DESFĂSURAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE A

CAUZELOR DE INCENDIU

Cercetarea la fata locului reprezinta ansamblul de urme, obiecte si


materiale prezente în zona incendiata, în interactiunea lor, atât între ele,
cât si cu spatiul si mediul înconjurator.
Cercetarea la fata locului presupune anumite reguli:

• Deplasarea în cel mai scurt timp la fata locului.

• Observarea comportamentului potentialilor faptuitori prezenti la


fata locului.

• Nelimitarea anticipata, în timp, a duratei cercetarii incendiului


la fata locului (se impune însa operativitate maxima, pentru a
permite reluarea activitatii în obiectivul incendiat si evitarea în
acest fel a unor pagube suplimentare).

• Efectuarea cercetarii complete si minutioase la fata locului,


independent de orice ipoteza preconceputa sau de alte anticipari.

• Executarea organizata a sarcinilor.

• Utilizarea metodelor, procedeelor, aparaturii si tehnicii adecvate


în raport de natura si particularităţile locului faptei.

• Consemnarea, în cursul cercetării, a tuturor constatărilor,


datelor, informaţiilor si elementelor în legătura cu cauza.

• Luarea masurilor pentru prevenirea si înlaturarea eventualelor


pericole iminente (propagarea incendiului la alte constructii si
instalatii, alte explozii, prabusiri etc.), precum si pentru
prevenirea sustragerilor.

• Aflarea, notarea si fixarea pe timpul stingerii incendiului si a


cercetarii acestuia a datelor referitoare la:

- locul izbucnirii incendiului sau a producerii exploziei


urmata de incendiu;

- materialele si substantele care au ars sau au fost


degradate pe timpul incendiului (natura, cantitati,
amplasare, proprietati);

- caracteristicile incendiului, de exemplu: modul de


dezvoltare (rapid, lent, cu limbi de flacari, vâlvataie),
culoarea flacarilor, mirosul, numarul si locul arderilor
intense (focarelor), suprafata incendiata etc;
• identificarea persoanelor care pot da relatii despre eveniment,
intervievarea lor într-o atmosfera de bunavointa si notarea
datelor si informatiilor furnizate de acestia;

- culegerea de date si informatii despre incendiu de la


persoane aflate la fata locului sau de la cele care detin
date despre acesta;

- cine, când si cum a observat si anuntat incendiul;

- cine, când, cum si cu ce s-a actionat initial asupra


incendiului;

- poziţia obiectelor, materialelor si substanţelor aflate în


zona incendiata si eventualele modificări survenite pe
timpul stingerii incendiului;

- ridicarea, conservarea si cercetarea probelor materiale ce


pot cocura la stabilirea cauzelor de incendiu;

• conditiile atmosferice (vânt, temperatura, precipitatii).

• cunoasterea specificului obiectivului, a procesului tehnologic, a


fazei în care se afla obiectivul incendiat (în exploatare, în probe
tehnologice, în reparatii, în timpul sau în afara programului de
lucru etc.);

• stabilirea, de la început, a întregului pachet de ipoteze si


versiuni referitoare la cauzele si împrejurarile posibile sa
genereze incendiul sau explozia;

• descrierea, fixarea si pastrarea neschimbata (pe cât posibil) a


urmelor si corpurilor delicte, ridicarea si examinarea acestora de
catre organele împuternicite prin lege;

• protejarea, conservarea si examinarea elementelor care pot


furniza date si informatii despre eveniment (statii de comanda,
diagrame, aparatura de masura si control, registre, permisul de
lucru cu foc, planul de aparare împotriva incendiului,
regulamente sau instructiuni de fabricatie etc.).

• cercetarea evenimentului ca fenomene, situatii si masuri


succesive în timp, în strânsa interactiune, renuntând la idei
preconcepute, empirism sau intuitie;verificarea, cercetarea,
epurarea si clasificarea tuturor ipotezelor si versiunilor pe baza
informatiilor si datelor culese, pâna se ajunge la stabilirea
univoca a adevarului.

Activitati desfăşurate de investigator

Se vor stabilii si nota date despre:

- dimensiunea incendiului

- existenta mai multor focare distincte;

- înălţimea si culoarea flacarilor;

- culoarea si mirosul fumului;

- prăbuşirea sau cedarea unor elemente de construcţie;

- existenta unor usi sau ferestre deschise sparte sau a unor goluri
tehnologice care sa favorizeze un aflux suplimentar necesar
arderii;

- daca instalatiile tehnologice si utilitare sunt sau nu în functiune

- intrarea în funcţiune a instalaţiilor automate de stingere sau de


evacuare a fumului;

- directia si intensitatea vântului sau alte fenomene meteo

- limitele exterioare ale propagarii incendiului, efectele asupra


vecinatatilor;

- eventualele posibilitati de iniţiere a incendiului de la surse de


aprindere din exterior

- eventuale urme ale patrunderii în spatiul examinat a unor


persoane;

Analiza amprentei incendiului

- determinarea densitatii arderii în diferite zone, pe baza efectelor


asupra materialelor existente, în functie de natura lor;
- inventarierea utilajelor, instalatiilor, aparatelor din zona afectata
de incendiu capabile sa initieze aprinderea materialelor
combustibile din jur

- identificarea de urme de scurgeri de lichide combustibile sau de


mirosuri neobisnuite, precum si a unor corpuri sau obiecte care
prezinta urme de degradari termice

Prelevarea de probe

Ridicarea urmelor sau a imaginilor acestora se face prin


procedee si tehnici criminalistice specifice de catre persoane
abilitate prin lege:

• ridicarea obiectului care poarta sau conţine urme (sticle,


bidoane, batiste, pungi de plastic, cutii conserve etc.);

• ridicarea crustelor, depunerilor, petelor, pulberilor etc.


folosind solubilizarea în apa sau alcool, seringa, pipeta,
aspiratorul, spatula, lopăţica, penseta, magnetul etc.;

• ridicarea prin transferare folosind folii adezive,


electricitatea statica, transvazarea;

• ridicarea prin fotografiere, filmare, mulaj,desen.

Urmele sau purtatorii de urme se vor ambala separat, se vor


marca, eticheta si sigila.

STABILIREA POZIŢIEI FOCARULUI sI A

CAUZEI INCENDIULUI

Pentru stabilirea poziţiei focarului se vor desfăşura


următoarele activitati:

- se vizualizeaza zona incendiata pentru identificarea


elementelor ce pot duce la stabilirea pozitiei focarului;
- se analizeaza fiecare punct de ardere incepand de jos
sub aspectul modului de transmitere a arderii de la
acesta, prin stabilirea directiei predominante a arderii si a
suprafetelor de ardere ce puteau fi aprinse din acest
punct, pentru a forma un incendiu mic;

- dupa analizarea tuturor focarelor de ardere, se studiaza


amprenta generala a incendiului, pentru a se realiza
modelul dupa care se considera ca incendiul a evoluat
ulterior ; se ia în considerare si actiunea unor factori
exteriori (directia vântului,sensul curentilor de aer formati
în cladire, efectul de cos) pentru determinarea modului de
dezvoltare a incendiului ;

- concluziile rezultate din studierea fiecarui focar sunt


evaluate în corelatie cu amprenta generala si cu modul de
evolutie a incendiului în faza dezvoltata.

Stabilirea cauzei de incendiu

- stabilirea întregului pachet de ipoteze posibile si


versiuni referitoare la cauzele si împrejurarile care au
generat producerea unui incendiu.

- analiza întregului pachet de ipoteze si versiuni,


eliminarea succesiva a celor care nu pot fi fundamentate
(logic, tehnic si stiintific) ca posibile în situatia reala data