Sunteți pe pagina 1din 2

Furnizor: Cumparator:

Nr. Reg. Com: Nr. Reg. Com:


Capital social: lei FACTURA Capital social:
C.U.I. C.I.S.T.V.A.:
Sediul: Sediul:
Cont LEI: Nr. factura:
Banca Data (ziua,luna,anul):
Numar aviz insotire a marfii: Contul:
SWIFT: (daca este cazul) Banca:
Cota T.V.A.: 0 %
Pretul unitar
Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor Valoarea -
U.M. Cantitatea (fara TVA)
Crt. (lucrarilor) lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5 (3x4)
1
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Valabil si fara semnatura si Date privind expeditia Total 0.00
stampila furnizorului Numele delegatului: din care:
Termen de plata: accize
Identificat cu B.I./C.I./PS Seria:
Nr.: Eliberat(a) de: Semnatura Total de plata
Mijlocul de transport nr.: de primire (col.5 + col.6)
Expedierea s-a facut in
prezenta noastra la data:
ora:
Semnaturi:
Cumparator:

Nr. Reg. Com:


Capital social:
C.I.S.T.V.A.:
Sediul:

Contul:
Banca:

Valoarea TVA
- lei -

6
0,0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,0