Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: ................................................................... Data: ...................................

Clasa a IX-a
TEST DE EVALUARE SECVENŢIALĂ Hidrosfera A
A.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. În cadrul hidrosferei Oceanul Planetar are o pondere de: a. curenţi; b. furtuni; c. maree; d. valuri.
a. 71%; b. 96,5%; c. 29%; d. 3,5%. 5. Bucăţile mari de gheaţă care plutesc pe suprafaţa
2. Cel mai mare şi cel mai adânc ocean este Oceanul: oceanelor se numesc:
a. Atlantic; b. Indian; c. Pacific; d. Arctic. a. banchize b. calote c. gheţari de platou d. iceberguri
3. Salinitatea medie a Oceanului Planetar este de: 6. În zona temperată, ghețari actuali se găsesc,
a. 7‰; b. 32‰; c. 42‰; d. 34,5‰. aproximativ la altitudinea de:
4. Mişcările odulatorii a apei oceanelor şi mărilor, a. 0 m b. 1.000 m c. 2.000 m d. 3.000 m
determinate de vânt, se numesc: 30 puncte (6 x 5 p)
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 25 puncte (5 x 5 p)
1. Valurile provocate de cutremure sau erupţii vulcanice submarine se numesc ...........................
2. Oceanul Arctic se mai numeşte şi Oceanul ........................
3. …………….. se manifesta sub forma de flux si reflux.
4. Un râu care se varsă în altul se numește...............
5. Învelișul de apă al Pământului se numește.............................
6. Cel mai adânc lac al Terrei este Lacul ............ , lac de origine ...................
C. Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B. Aflați care: 10 puncte (3 x 3p)
A B
Lacuri Geneza lacului
1. Lacul Bâlea a. de baraj natural
2. Lacul Sfânta Ana b. glaciară
3. Lacul Roșu c. vulcanică

D. Numiți componentele râului din desenul alăturat:


15 puncte (5x3p)

1 punct din oficiu Timp de lucru 20 min. Succes!


Numele şi prenumele: ................................................................... Data: ...................................
Clasa a IX-a
TEST DE EVALUARE SECVENŢIALĂ Hidrosfera B
A. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. În cadrul hidrosferei apa dulce are o pondere de: a. curenţi; b. furtuni; c. maree; d. valuri.
a. 71%; b. 96,5%; c. 29%; d. 3,5%. 5. Au flux și reflux:
2. Cel mai cald este Oceanul: a. curenţii; b. furtunile; c. mareele; d. valuriile.
a. Atlantic; b. Indian; c. Pacific; d. Arctic. 6. În zona caldă, ghețari actuali se găsesc ,aproximativ la
3. Temperatura apelor oceanice în zona caldă este de: altitudinea de:
a. 7˚C; b. 25˚C; c. 35˚C; d. 2˚C. a. 1.000 m; b. 2.000 m; c. 3.000 m; d. 5000m. 30 puncte
4. Mişcările apei mărilor şi oceanelor, determinată (6 x 5 p)
de atracţia Lunii şi Soarelui, se numesc:
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 30 puncte (6 x 5 p)
1. Cele mai multe insule le are Oceanul ........................
2. Valurile foarte mari generate de seisme se numesc .................
3. ………….. sunt blocuri uriaşe de gheaţă desprinse din calotele glaciare şi care plutesc pe apele oceanice.
4. Suprafaţa de pe care un râu îşi adună apele se numeşte bazin.................
5. Volumul(cantitatea) de apă scurs într-o secundă prin secţiunea transversală a apei se numește .................
6. Cel mai lung fluviu al Terrei este............ din continetul...................
C. Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B. Aflați care: 15 puncte (3 x 5 p)
A B
Lacuri Geneza lacului
1. Marea Caspică a. vulcanică
2. Lacul Sfânta Ana b. de baraj natural
3. Lacul Roșu c. tectonic

D. Numiți componentele râului din desenul alăturat:


15 puncte (5x3p)
1 punct din oficiu Timp de lucru 20 min. Succes!